33. care: (1) umursamak (2) bakımını yapmak. 34. catch: yakalamak. 35. cease: bitmek, bitirmek (stop) 36. certify: resmi olarak belgelemek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "33. care: (1) umursamak (2) bakımını yapmak. 34. catch: yakalamak. 35. cease: bitmek, bitirmek (stop) 36. certify: resmi olarak belgelemek"

Transkript

1

2 1. abbreviate: kısaltmak, özetlemek 2. abort: (1) vazgeçmek (2) kürtaj yapmak 3. accept: kabul etmek 4. accommodate: konuk etmek 5. accuse: suçlamak, itham etmek (blame) 6. acquire: edinmek, çabasız kazanmak 7. address: (1) hitap etmek (2) değinmek 8. admire: hayran olmak 9. adopt: (1) benimsemek (2) evlat edinmek 10. afflict: (olumsuz yönde) etkilemek birine sorun olmak, musallat olmak 11. alienate: yabancılaştırmak, soğutmak 12. allocate: (belli amaç için para, yer vb) vermek, tahsis etmek 13. amend: (kanun, kıyafet vb) iyileştirmek, düzeltmek, değiştirmek 14. annoy: kızdırmak, sinirlendirmek 15. appeal to: hitap etmek, cazip gelmek 16. applaud: alkışlamak 17. appraise: değerlendirmek 18. argue: (1) tartışmak (2) ileri sürmek 19. assume: (1) varsaymak, farz etmek (2) sonuç çıkarmak (conclude) 20. attain: elde etmek 21. ban: yasaklamak (prohibit) 22. bark: havlamak 23. beat: (1) dövmek (2) ağlup etmek 24. behave: davranmak 25. belong to: ait olmak 26. bet: bahse girmek 27. bind: (düğüm, ilmik vb) bağlamak 28. boast about: övünmek 29. bother: (1) can sıkmak (2) zahmet vermek 30. break: (1) kırmak (2) makineyi bozmak 31. campaign: kampanya yapmak 32. capsize: alabora olmak, devrilmek 33. care: (1) umursamak (2) bakımını yapmak 34. catch: yakalamak 35. cease: bitmek, bitirmek (stop) 36. certify: resmi olarak belgelemek 37. chair: (toplantı vb) başkanlık etmek 38. change: değişmek, değiştirmek 39. charge somebody for: (tamir vb için) masraf çıkarmak, para talep etmek 40. chase: kovalamak (run after) 41. chew: (sakız vb) çiğnemek 42. chop: (1) kesmek (2) doğramak 43. cite: (1) bahsetmek (2) atıfta bulunmak 44. classify: sınıflandırmak (categorise) 45. collect: toplamak 46. comment on: yorum yapmak 47. commute: iki mekân arasında seyahat etmek, mekik dokumak 48. compile: (bilgi, veri) derlemek, toplamak 49. compose: (1) bestelemek (2) oluşturmak 50. conclude: sonuç çıkarmak (assume) 51. conduct: (1) (deney vb) yürütmek (2) iletmek 52. confiscate: gasp etmek, zorla el koymak 53. console: teselli vermek 54. consult: danışmak 55. continue: devam etmek 56. convert: dönüştürmek 57. cope with: başa çıkmak (handle) 58. crease: buruş(tur)mak, kırışmak 59. cultivate: (1) ekip biçmek (2) elde etmek 60. dash: (koşar adımlarla) aceleyle gitmek 61. debate: (ciddi konularda) tartışmak 62. decide: karar vermek 63. decline: (1) azalmak, düşüşe geçmek (2) kibarca reddetmek (turn down) 64. dedicate: adamak, ithaf etmek 65. defend: savunmak / Eskişehir

3 66. degenerate: yozlaşmak, dejenere olmak 67. delete: silmek, yok etmek (cross out) 68. deliver: (1) (posta vb) dağıtmak (2) doğurmak 69. demolish: yıkmak (do away with) 70. deny: inkar etmek, yalanlamak 71. derive from: den türemek/elde etmek 72. despise: küçümsemek, aşağılık görmek 73. detect: ortaya çıkarmak, keşfetmek 74. detonate: bomba patlatmak 75. develop: (1) gelişmek (2) kalkınmak 76. disappear: gözden kaybolmak 77. discontinue: bitirmek (stop) 78. discredit: gözden düşürmek, şüpheye düşürmek 79. disgrace: utandırmak, mahcup etmek 80. disobey: başkaldırmak, itaat etmemek (rebel) 81. dispel: dağıtmak, defetmek, gidermek 82. disperse: dağıtmak, yaymak, saçmak 83. disprove: (iddia vb) çürütmek (refute) 84. distinguish: ayırt etmek, seçmek 85. divide: bölmek 86. doubt: inanmamak, şüphe etmek 87. drown: suda boğulmak 88. echo: yankılanmak 89. eject: dışarı atmak, fışkırtmak 90. elevate: yükseltmek, yukarıya kaldırmak 91. embark on: (1) (uçağa vb) binmek (2) yeni bir işe başlamak 92. embezzle: zimmetine para geçirmek 93. embody: temsil etmek, sembolize etmek 94. emphasize: vurgulamak (point out) 95. enable: sağlamak, mümkün kılmak 96. encounter: karşılaşmak (come across) 97. enforce: kanunları uygulamak 98. enlarge: büyütmek 99. enrage: öfkelendirmek, kızırmak 100. entrap: tuzağa düşürmek 101. erase: (yazı vb) silmek 102. erupt: (volkan vb) patlamak 103. estimate: tahmin etmek 104. evolve: geliştirmek, olgunlaş(tır)mak 105. examine: incelemek 106. exclaim: haykırmak 107. execute: idam etmek (hang up) 108. exist: var olmak 109. expel: kovmak 110. expire: süresi dolmak 111. explode: patlamak, patlatmak 112. express: ifade etmek 113. extinguish: yangın söndürmek (put out) 114. fail: (1) başaramamak (2) dersten bırakmak 115. falsify: içine fesat karıştırmak, saptırmak 116. fascinate: büyülemek (captivate) 117. feed: beslemek 118. fill: doldurmak 119. flow: (nehir vb için) akmak 120. forecast: tahmin etmek 121. forget: unutmak 122. fortify: güçlendirmek, takviye etmek 123. fracture: (1) çatlamak (crack) (2) kırılmak 124. gain: elde etmek, kazanmak 125. gaze at: gözünü dikip uzun süre bakmak 126. germinate: (tohum için) filizlenmek 127. glorify: yücetlmek, övmek 128. grieve: kederlenmek 129. guess: tahmin etmek 130. halve: ikiye bölmek, yarıya inmek 131. harm: zarar vermek 132. harvest: tarlayı hasat etmek/biçmek 133. hesitate: tereddüt etmek 134. hinder: engellemek 135. horrify: korkutmak (frighten) 136. humiliate: utandırmak (embarrass) 137. ignite: (1) tutuşturmak (2) tetiklemek / Eskişehir

4 138. illustrate: örnekleyerek açıklamak 139. impair: (1) engellemek (2) zarar vermek 140. imply: ima etmek (hint) 141. improve: (1) gelişmek, geliştirmek (2) düzelmek, iyileşmek (hastalık, hava vb) 142. include: kapsamak, içermek 143. incubate: kuluçkaya yatmak 144. inflate: şişirmek 145. inhale: nefes almak 146. inoculate: aşılamak 147. inspire: ilham vermek 148. insult: hakaret etmek 149. interfere with: burnunu sokmak, araya girmek 150. intervene in: araya girmek, müdahale etmek 151. inundate: sel basması 152. invite: davet etmek 153. itch: kaşınmak 154. join: katılmak 155. keep: korumak, muhafaza etmek 156. kill: öldürmek (murder) 157. lack: den yoksun olmak 158. last for: (zaman anlamında) sürmek 159. lead: önderlik/liderlik etmek 160. lend: ödünç vermek 161. lessen: azaltmak, dindirmek 162. long for: özlemek, hasret çekmek (miss) 163. lose: kaybetmek 164. manipulate: kendi lehine çevirmek 165. mate: çiftleşmek 166. measure: ölçmek 167. memorize: ezberlemek 168. mind: önemsemek 169. mislead: yanlış yönlendirmek, yanıltmak 170. mismatch: yanlış/haksız eşleştirmek 171. miss: (1) kaçırmak (2) özlemek 172. moan: şikayet etmek (complain) 173. need: ihtiyacı olmak 174. notice: fark etmek 175. obey: itaat etmek 176. observe: gözlemek, gözlemlemek 177. occur: meydana gelmek 178. omit: çıkarmak, dahil etmemek (exclude) 179. outdo: gölgede bırakmak, üstün gelmek 180. overcome: üstesinden gelmek 181. overlap: karışmak, üst üste binmek 182. overlook: gözardı etmek (ignore) 183. overtake: arabayı sollamak 184. pacify: yatıştırmak 185. paste: yapıştırmak (adhere) 186. perceive: algılamak 187. permit: izin vermek (allow) 188. persist in: ısrar etmek, inat etmek 189. pinpoint: tespit etmek (locate) 190. plunder: yağmalamak (loot) 191. pour: (çay, su vb) dökmek 192. prepare: hazırlamak, hazırlanmak 193. proceed: ilerlemek 194. proclaim: duyurmak, ilan etmek 195. promise: söz vermek 196. prosper: zenginleşmek, refaha kavuşmak 197. provide: sağlamak 198. publish: yayınlamak 199. quench: susuzluğunu gidermek 200. race: yarışmak 201. rape: tecavüz etmek, ırza geçmek 202. reach: ulaşmak 203. rebel against: isyan etmek, baş kaldırmak 204. recall: hatırlamak (remember) 205. recite: ezberden okumak 206. recollect: hatırlamak (remember) 207. recover: (1) (hastalık için) iyileşmek (2) (kayıp, çalıntı vb için) yakalamak, ele geçirmek 208. recycle: geri dönüştürmek 209. reflect: yansıtmak / Eskişehir

5 210. refute: (iddia vb) çürütmek (disprove) 211. rejoice: zevk almak, keyif almak 212. relieve: rahatlatmak 213. remain: geriye kalmak 214. remind sb about sth: hatırlatmak 215. remove: içinden/arasından çıkartmak 216. repeat: tekrarlamak 217. replenish: (depo vb) yeniden doldurmak 218. represent: temsil etmek 219. require: gerektirmek (necessitate) 220. respect: saygı duymak 221. retain: tutmak, muhafaza etmek 222. revert: eski haline dönüştürmek 223. revolt: ayaklanmak, isyan etmek 224. rise: artmak 225. rupture: (1) kopmak (2) yırtılmak 226. sadden: üzmek (upset) 227. save: (1) korumak (2) kurtarmak 228. scold: azarlamak, fırçalamak (rebuke) 229. scrape: kazımak, kazıyarak temizlemek 230. scrutinize: ince eleyip sık dokumak, didik didik aramak (inspect, examine) 231. secure: güvenliğini sağlamak 232. seize: (1) baskınla ele geçirmek (2) (birinin kolunu vb) kavramak, tutmak 233. separate: ayırmak, bölmek 234. sew: dikiş dikmek 235. shelter: sığınmak 236. simplify: basitleştirmek 237. snack: abur cubur yemek, hafif yemek 238. spur: teşvik etmek, özendirmek 239. sprain: burkmak 240. sprint: tabana kuvvet koşmak 241. starve: açlıktan ölmek, çok acıkmak 242. stick: yapışmak, yapıştırmak 243. stir: (1) karıştırmak (2) kızıştırmak 244. stroke: hayvan okşamak (caress) 245. substitute for: yerini tutmak, yedeği olmak 246. succeed in: başarmak 247. summon: davet etmek (invite) 248. suppose: düşünmek, varsaymak 249. surpass: başkasına üstün gelmek 250. survey: araştırmak, anket yapmak 251. swear: (1) yemin etmek (2) küfür etmek 252. swerve: direksiyon kırmak 253. tackle: ele almak, ilgilenmek (handle) 254. tease: (1) eziyet etmek (2) alay etmek 255. threaten: tehdit etmek 256. tighten: sıkılaştırmak 257. touch: dokunmak 258. transmit: iletmek, bulaştırmak 259. uncover: açığa çıkarmak (reveal) 260. underlie: altını çizmek, önemini vurgulamak (emphasize) 261. unearth: üstünü açmak, ortaya çıkarmak 262. vaccinate: aşı yapmak (inoculate) 263. vanish: gözden kaybolmak (disappear) 264. vomit: kusmak 265. vow: (1) yemin etmek (2) söz vermek 266. waste: israf etmek, boşa harcamak 267. weep: ağlamak (cry) 268. win: kazanmak 269. wonder: merak etmek 270. worship: tapmak 271. yawn: esnemek / Eskişehir

6

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak

YDS. Basic Words / Verbs 2. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 2 - www.sistemdil.com. 31. chat: sohbet etmek, çene çalmak 1. accuse: suçlamak (accuse sb of sth) 2. address: adres yazmak (2) hitap etmek 3. admit: itiraf etmek, kabul etmek 4. affect: etkilemek 5. afford: parası yetmek, alabilmek 6. analyse: analiz etmek, detaylı

Detaylı

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER

YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER YDS DE EN ÇOK ÇIKAN SÖZCÜKLER 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek 3. abolish = (toplumdaki

Detaylı

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek

Basic Words / Verbs 3 YDS. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. comment (on/about): yorum yapmak. 1. absorb: (sünger vb) emmek 1. absorb: (sünger vb) emmek 2. abuse: istismar etmek, kötüye kullanmak 3. access: erişmek, ulaşmak 4. accompany by: birine eşlik etmek 5. achieve: başarmak, kazanmak 6. acknowledge: kabul etmek 7. acquire:

Detaylı

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek

YDS. Basic Words / Verbs 1. 0 222 231 22 66 / Eskişehir - 1 - www.sistemdil.com. 31. carry: taşımak, bir yerden bir yere götürmek 1. accept: kabul etmek, onaylamak 2. act: rol yapmak, davranış göstermek 3. add: eklemek, toplamak, ilave etmek 4. admire: hayran olmak, saygı duymak 5. agree: hemfikir olmak, kabul etmek 6. allow: izin

Detaylı

A.S. Ahraz (dilsiz) Aman, gaye Arzulanmak, bozulmak (for motors) Abajur Ak saç Ana, temel, esas Abdest almak Akdeniz Anaç (baykuş) Asa: Abide

A.S. Ahraz (dilsiz) Aman, gaye Arzulanmak, bozulmak (for motors) Abajur Ak saç Ana, temel, esas Abdest almak Akdeniz Anaç (baykuş) Asa: Abide A.S. Peace Be Upon Him Abajur Lampshade Abdest almak Perform ablution Abide Memorial Acele etmek, koşmak Scurry Aceleyle, Alel acele Hastily Acı acı Bitterly Acı acı, kederle Poignantly Acı çekmek: Suffer

Detaylı

Abandon terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak Abruptly aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute mutlak; tamamen Absurd saçma. gülünç Abundant bol. çok Accomplish başarma, tamamlama Accord uzlaşma Accountant

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44.

38. amusement park lunapark. 39. amusing zevkli. 40. analytical analitik. 41. ancient antik. 42. and ve. 43. anger sinir. 44. Year 8 - Unit 1-13 Study online at quizlet.com/_18sh78 1. abolish yıkmak 2. abolition yıkım 3. abroad yurtdışı 4. abroad yurt dışı 5. Absolutely/Definetely/Certainly Kesinlikle 6. accept kabul etmek 7.

Detaylı

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME

İNGİLİZCE DEKİ EN ÖNEMLİ 1000 KELİME 228 accountant afraid age airplane alone angry animal answer architect arrive aunt bag ball bath beautiful bill body boil bookstore boring borrow boss bottle box brave bread break bridge brush build butter

Detaylı

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU

YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ. Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Afşin AYGÜN Ayşe POLUMAN Cüneyt BADEMCİOĞLU YDS KELİMELERİ SÖZLÜĞÜ Kullanım Kılavuzu: Sözlükteki kelimelerin tanımlaması için üç farklı renk kullanılmıştır: kırmızı, siyah ve mavi.

Detaylı

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2

8th Grade Vocabulary Unit 1 Unit 2 be there for someone (v) : beautiful (adj) : bring joy to someone's life (v) : crazy (adj) : friendly (adj) : friendship (n) : funny (adj) : generous (adj) : give encouragement (v) : give help (v) : grateful

Detaylı

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly,

KELİME ANLAM EŞ ANLAM altogether. tamamen, bütün bütün, büsbütün, hepten, completely, entirely, perfectly, 21- SPACE TOURISM regular pleasure guidance sightseers proposal possibility Japan's Shimizu Corporation is making plans for the day that there are (1) flights into space, not by astronauts, but by tourists

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ

ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ ĐNGĐLĐZCE HUKUK TERĐMLERĐ ADMINISTRATION YÖNETĐM Body badi bir kurum olarak kabul edilen grup Agency eycınsi devlet dairesi Review riviuv yeniden yoklamak Delegate deligeyt yetki vermek Authority otoriti

Detaylı

Lexicarry Turkish Word List. Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3. Pro Lingua s Color

Lexicarry Turkish Word List. Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3. Pro Lingua s Color Lexicarry Turkish Word List Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-262-2: 978-0-86647-262-3 Pro Lingua s Color Pictures for Learning Languages Patrick R. Moran Copyright 2007 Patrick R. Moran

Detaylı

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI Hazırlayan Sibel ÇELİKEL Danışman Yard. Doç.Dr.Çağrı ÖZDARENDELİ

Detaylı

COMPARISON OF THE LEXIS OF BENGÜ TAŞ AND TURKEY TURKISH DIALECTS

COMPARISON OF THE LEXIS OF BENGÜ TAŞ AND TURKEY TURKISH DIALECTS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.653-703, TURKEY BENGÜ TAŞLARIN SÖZ VARLIĞI İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARININ SÖZ VARLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz

ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz Hafızanızı ve becerilerinizi kaybetmek zaten zor, arkadaşlarınızı kaybetmek daha da zor ARKADAŞLAR ÖNEMLİDİR Demanslı bir arkadaşınızla bağınızı nasıl koruyabilirsiniz ANLA ALZHEIMER S EĞİT AUSTRALIA It

Detaylı

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE GÖRÜLEN YALANCI EŞ DEĞER KELİMELER A CRITICAL REVIEW OF TURKMEN LANGUAGE FALSE FRIENDS

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE GÖRÜLEN YALANCI EŞ DEĞER KELİMELER A CRITICAL REVIEW OF TURKMEN LANGUAGE FALSE FRIENDS TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE GÖRÜLEN YALANCI EŞ DEĞER KELİMELER A CRITICAL REVIEW OF TURKMEN LANGUAGE FALSE FRIENDS Cihan ÇAKMAK Öz Bir dilin iki ayrı lehçesinde görülen yazılışları aynı olmakla birlikte anlamları

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 6 A

ÜDS DENEME SINAVI FEN BİLİMLERİ - 6 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma 3. Yaz ba l n n uygun yere yaz lmas 4. Paragraflar aras bo luklar 5. Sözcükleri do ru ve e it aral klarla

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRME: KAVRAMSAL ANAHTARLAR ARACILIĞIYLA DEYİM ÖĞRETİMİ

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRME: KAVRAMSAL ANAHTARLAR ARACILIĞIYLA DEYİM ÖĞRETİMİ TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRME: KAVRAMSAL ANAHTARLAR ARACILIĞIYLA DEYİM ÖĞRETİMİ ÖZET Nihal ÇALIŞKAN Bilişsel bilimler alanında elde edilen kazanımların uygulamalı dilbilime

Detaylı

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately Turkish Vocabulary List bir düzina yarım A level öğrencisi biraz çok bir çift bir çeyrek, dörtte bir yaklaşık yurt dışı yatacak yer karşıdan karşıya erkek / kadın oyuncu aktör/aktrist adres giriş ücreti

Detaylı

16. YÜZYIL SİYASETNAMELERİNDEN FERRUHNÂME NİN SÖZ VARLIĞI * ÖZET

16. YÜZYIL SİYASETNAMELERİNDEN FERRUHNÂME NİN SÖZ VARLIĞI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 23-42, ANKARA-TURKEY 16. YÜZYIL SİYASETNAMELERİNDEN FERRUHNÂME NİN SÖZ VARLIĞI * Özlem AKBULAK ** ÖZET Hükümdarlara

Detaylı

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM!

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! İNGİLİZCE KONUŞUYORUM, O HALDE VARIM! Prof. Dr. TALİP KABADAYI ADÜ FARABİ-MEVLANA KOORDİNATÖRÜ 2014 SUNUŞ ve TEŞEKKÜR Başlığını, I SPEAK ENGLISH, THEREFORE, I AM (İngilizce

Detaylı

GIDA REKLAMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANNELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GIDA REKLAMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANNELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GIDA REKLAMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANNELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi MELİKE BAŞAK ASENA İSTANBUL, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK-MOĞOL DİL İLİŞKİLERİ (Dillerin Birbirinden Etkilenme ve Birbirlerine Karışma Sorunu Üzerine)

TÜRK-MOĞOL DİL İLİŞKİLERİ (Dillerin Birbirinden Etkilenme ve Birbirlerine Karışma Sorunu Üzerine) Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 25 2011 TÜRK-MOĞOL DİL İLİŞKİLERİ (Dillerin Birbirinden Etkilenme ve Birbirlerine Karışma Sorunu Üzerine) Yazan: A. ŞÇERBAK Çeviren: Leyla BABATÜRK Kırgızistan-Türkiye Manas

Detaylı

başarılı uygulamalar Emniyet Kemeri ve Çocuk Koruma Sistemleri

başarılı uygulamalar Emniyet Kemeri ve Çocuk Koruma Sistemleri Emniyet Genel Müdürlüğü Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11 O Blok 06450 Çankaya / Ankara TÜRKİYE Tel.: (00 90) 312 21 80 / Faks: (00 90) 467 25 39 E-posta : infotam@ egm.gov.tr İnternet Adresi : www. trafik.gov.tr

Detaylı

Dünyadan ve Türkiye den İyi Kampanya Örnekleri

Dünyadan ve Türkiye den İyi Kampanya Örnekleri SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAMPANYA HAZIRLAMA REHBERİ Dünyadan ve Türkiye den İyi Kampanya Örnekleri HAKAN ATAMAN, BANU YAMAK EDİTÖR: ÖZGÜR GÖKMEN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İÇİN KAMPANYA HAZIRLAMA REHBERİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü KAT HİZMETLERİ ÖNSÖZ Bu kitap Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucunda konaklama

Detaylı