Modern endüstri tesislerinde yer alan en önemli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Modern endüstri tesislerinde yer alan en önemli"

Transkript

1 Plasik Zincirli İleiciler, Tasarımları ve Plasik Zincir Baklasının Analizi Muharrem E. BOĞOÇLU, C. Okay AZELOĞLU Yıldız Teknik Üniversiesi Makina Fakülesi ÖZET Günümüzün modern endüsri esislerinde yer alan en önemli öğelerden biri ileicilerdir. Endüsride kullanılmaka olan ileiciler çok çeşili iplerde olup bir prosese ne ür bir ileim siseminin kullanılacağı aşınacak malzemeye ve işleme koşullarına göre değişim göserir. Giderek yaygınlaşan ileici iplerinden biri de plasik zincirli ileicilerdir. Bu çalışmayla plasik zincirli ileiciler ve elemanları anıılmaka, bu ür bir ileicinin asarımında izlenecek hesaplama yönemi verilmeke ve yük alındaki plasik zincir baklasının mekanik davranışı sonlu elemanlar yönemiyle [Abaqus programı kullanılarak] oraya konmakadır. Anahar Kelimeler: Plasik zincir, ileici, konveyör, asarım, sonlu elemanlar meodu, gerilme analizi ABSTRACT Today, one of he mos imporan iems in indusrial faciliies is conveyor. In indusrial life here are many ypes of conveyors are used and hese conveyors are seleced according o maerial hadling and faciliies oher echnical issues. Nowadays, plasic chained conveyors usage is increasing. In his sudy, plasic chain conveyors and some feaures of conveyors are inroduced and calculaion mehod is given o be used in he design of plasic chain conveyor and finally-mechanical behaviour of conveyor feaure under loaded condiions is explained by finie elemen mehods. [Abaqus is used for FEM] Keywords: Plasic chain, conveyor, design, finie elemen mehod, FEM, sress analysis. GİRİŞ Modern endüsri esislerinde yer alan en önemli öğelerden biri ileicilerdir. Endüsride kullanılmaka olan ileiciler çok çeşili iplerde olup bir prosese ne ür bir ileim siseminin kullanılacağı aşınacak malzemeye ve işleme koşullarına göre değişim göserir. İleiciler genellikle çekme elemanına göre isimlendirilirler. Bunlardan zincirli ileiciler, özellikle parça malların ileiminde kullanılırlar ve aşınacak malzemeye bağlı olarak çok çeşili konsrüksiyonlara sahipirler. Bu ür ileicilerin çekme elemanı bir sonsuz zincir mekanizmasıdır. Özellikle son 0 yıldır endüsride plasik zincirli ileiciler de yaygın olarak kullanılmaya başlamışır. Plasik zincirli ileiciler çelik zincirli ileicilere göre daha gürülüsüz çalışma, daha az bakım gereksinimi, aşınılan malzemeye daha az zarar verme, işlemede daha az yer kaplama, daha az kurulum maliyei ve ahriğin çok daha az bir enerjiyle sağlanması gibi avanajlara sahipir. Bu avanajları nedeniyle çok büyük ağırlıkların aşınması gerekmedikçe zincirli ileicilerin asarımında plasik zincir kullanılmasında büyük fayda vardır. Yine özellikle ek bir moorla pek çok harekei kolaylıkla yapabilmeleri ve işlemede az yer kaplamaları gibi nedenlerle Şekil 1. İlaç Fabrikasında Şişe Dolum Haı [1] Şekil. Yakı Enjekörü Monaj Haı [1] Mühendis ve Makina Cil : 48 Sayı:

2 parça malların ileiminde banlı ileiciler yerine ercih edilmekedirler. Şekil 1 ve Şekil 'de bazı uygulama örnekleri görülmekedir. PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLERİN ELEMANLARI Bir plasik zincirli ileici genel olarak şu elemanlardan oluşur; Plasik zincir Kayma şeridi Gövde Tahrik üniesi Sapırma üniesi Diğer elemanlar ve aksesuarlar Plasik Zincir Bu ip ileicilerde plasik zincir çekme elemanı olarak görev yaparken aynı zamanda malzemeyi de aşır. Çelik zincirlerde zincir ipi önem kazanır. Bu ip zincirler malzemeyi aşımak için üzerine düz bir parça eklenerek aşıma alanı arırılmış zincirlerdir. Üreici firmalarca bu aşıma alanları çok çeşili genişliklerde imal edilmeke ve zincirler ona göre isimlendirilmekedirler. Aksesuarlı özel plasik zincirler ise çok çeşili iplerde olabilir. Örneğin 30 dereceden daha fazla eğimli ileicilerde malzemenin kaymasını önlemek için sürünmeli zincir adı verilen üzeri kauçuk malzeme kaplanmış plasik zincirler kullanılır. Yine bazı uygulamalarda malzemelerin ileici üzerinde birikmesi halinde akümülasyona izin veren üzerine küçük makaralar yerleşirilmiş plasik zincirler vardır. Dolayısıyla ne ür bir plasik zincir seçileceğine karar verirken işleme şarları, aşınacak malzeme ipi gibi ekenler dikkalice düşünülmelidir. Şekil 3'e ranspor işlerinde kullanılan bazı plasik zincir örnekleri mevcuur. Şekil 3. Çeşili Plasik Zincirler [7] olduğu gibi plasik zincirler de çok çeşili ipedirler. Bunları pernolu plasik zincirler, meneşeli plasik zincirler ve aksesuarlı özel plasik zincirler diye sınıflandırmak mümkündür. Zincirlerin baklaları plasik olup enjeksiyon yönemiyle üreilir. Perno ise genellikle paslanmaz çeliken imal edilir, bazı durumlarda ise plasik kaplanabilir. Bazı plasik zincir ipleri ise roary ipi çelik zincirlere benzer ve enine harekelere daha fazla imkan verirler. Bu nedenle bu ipler doğrusal olmayan yollarda, kıvrımlı uygulamalarda ercih edilir. Kullanılan plasik malzeme çeşidi de önemli bir fakördür. Genellikle bu zincirler poliaseal (POM), poliamid (PA), polipropilen (PP), polikarbona (PC) gibi polimerlerden imal edilirler. Bu malzemelerin pek çok avanajlı yönleri mevcuur. Örneğin, poliamid ve ürevleri üsün mekanik özelliklere sahip, korozyon ve darbe dayanımı yüksek, kolay işlenebilir, yorulma dayanımı yüksek olan bir malzemedir. Tabii plasik eknolojisinin sürekli olarak gelişmeke olması daha mukavim, daha ser, yüksek sıcaklıklara dayanabilen ve sürünme direnci daha az olan plasik zincirlerin gelişirilmesine kakıda bulunmakadır. Bu zincirlerin malzeme ileimi için özel amaçla üreildiği unuulmamalıdır. Bu nedenle özellikle meneşeli plasik Kayma Şeridi Plasik zincirin gövde vazifesi gören alüminyum veya paslanmaz çelik yüzeye direk olarak emas emesi zincirin çabuk aşınmasına neden olur. Böyle bir aşınmayı önlemek için plasik zincir ile gövde arasına sürünme direnci düşük, kolay aşınan genellikle polieilen ürevli bir malzeme serilir. Bu malzemeye kayma şeridi, aşınma profili gibi isimler verilmekedir. Böylelikle plasik zincirin ömrü uzadığı gibi zincirle gövde arasında oluşacak sürünme direnci de daha düşük bir değer alır. Kayma şerileri genellikle 3 yılda bir yapılan genel bakımda değişirilirler. Şekil 4'e kayma şeridi örneği görülmekedir. Gövde Gövde plasik zincire kılavuzluk eden elemandır. Alüminyum profilden eksrüzyon pres yönemiyle Şekil 4. Kayma Şeridi [1] 1 Mühendis ve Makina Cil : 48 Sayı: 571

3 çekilebileceği gibi, sac levhadan bükülerek de imal edilebilir. Özellikle gıda ve ilaç seköründe gövdenin paslanmaz çeliken olması isenir. Bazı firmalarca genellikle yüksek yoğunluklu polieilen gibi plasik malzemelerden de gövde imal edilmekedir. Hareke yoluna bağlı olarak gövde parçaları düz olabileceği gibi yaayda çeşili açılarda dönüş profilleri ve düşeyde iniş ve çıkışları sağlayacak profillerde olabilir. Şekil 5 ve Şekil 6'da bazı örnekler görülmekedir. Diğer Elemanlar veaksesuarlar Bunları da gövdeyi aşıyan desek profilleri ve ayaklar, malzemeyi yanlardan desekleyen kılavuz şeri, özellikle monaj haı uygulamalarında malzemenin üzerinde aşındığı abla ve gergi eribaı olarak özeleyebiliriz. Şekil 9'da desek profiller ve ayaklar ile malzemeyi yanlardan desekleyen kılavuz şeri koli aşıyan bir uygulamada görülmekedir. Şekil 10'da ise bir monaj haında abla uygulaması görülüyor. Şekil 5. Düz Gövde Profili [1] Şekil 6. Dönüş için Gövde Profili [1] Tahrik Üniesi Tahrik üniesi genellikle elekrik mooru, redükör ve ahrik dişlisinden meydana gelir. Elekrik mooru redükör grubundan alınan güç ve devir sayısı ahrik dişlisinin miline akarılır. Genellikle ahrik başan yapılsa da bazı durumlarda oradan, dönüşe ve sondan ahrik de kullanılabilir. Tahrik dişlisi çelik malzemeden olabildiği gibi poliamid, glisamid gibi plasik malzemelerden de üreilir. Şekil 7'de ahrik dişlileri görülmekedir. Şekil 9. Koli Taşıyan Bir Uygulama [1] Şekil 7. Tahrik Dişlileri [7] Sapırma Üniesi Esas olarak plasik zincirin dönüş yapabilmesini sağlayan kısımdır. Döndürülen dişli görevi gören bir plasik makara mevcuur. Şekil 8'de sapırma makarası görülmekedir. Şekil 8. Sapırma Makarası [7] Şekil 10. Tabla Uygulaması Mühendis ve Makina Cil : 48 Sayı:

4 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLERİN HESABI Bu ip bir ileicide şu hesaplamalar yapılmalıdır; Her bir zincir baklası üzerine gelen maksimum çekme kuvvei hesaplanmalı, buna göre zincir seçimi yapılmalıdır. Gerekli moor gücü ve devir sayısı hesaplanarak uygun moor-redükör seçimi yapılmalıdır. Oram sıcaklığına göre uzama mikarı belirlenerek uygun gergi eribaı seçilmeli ve gerekliyse aşınacak ürüne özgü özel hesaplar yapılmalıdır. Plasik Zincir Baklası Üzerine Gelen Maksimum Çekme Kuvveinin Hesabı Bir plasik zincirli ileicide, plasik zincir baklası üzerine gelen maksimum çekme kuvvei çeşili durumlara göre hesaplanır; Malzemenin yaay olarak doğrusal şekilde ileilmesi hali (Şekil 11 Formül 1) Malzemenin ileiminde akümülasyon (birikme) olması hali (Şekil 1 Formül ) Malzemenin belirli bir eğimle ileilmesi hali (Şekil 13 Formül 3) Malzemenin yaayda belirli bir açıyla dönerek ileilmesi hali (Şekil 14) Bu formüllerde; L : İleicinin uzunluğu [m] q p : İleilen malın mere başına düşen ağırlığı [N/m] q pa : Akümülasyon ipi çalışmada ileilen malın mere başına düşen ağırlığı [N/m] q c : Plasik zincirin mere başına düşen ağırlığı [N/m] r : Plasik zincir ile kayma şeridi arasındaki sürünme Kasayısı p : Plasik zincir ile aşınan ürün arasındaki sürünme Kasayısı k : Dönüş fakörü : Eğim açısı [derece] 'dir. Plasik zincirli ileiciler malzemeyi bu durumlardan birine uygun olarak aşıyabildiği gibi, aynı anda bir ha üzerinde birkaç durum da mevcu olabilir. Böyle durumlarda ileici bölümlere ayrılarak her bölüm için hesap yapılır ve sonuça oplam çekme kuvvei elde edilir. Dikka edilmesi gereken bir Şekil 11. Formül 1 Şekil 1. Formül Şekil 13. Formül 3 Şekil Mühendis ve Makina Cil : 48 Sayı: 571

5 diğer noka ise Şekil 14'eki ileim halidir. Bu durumda yine Formül 1 kullanılır ancak, sonuç dönüş açısına bağlı olarak Tablo 1'de verilen dönüş fakörüyle çarpılarak düzenlenmelidir. Böylelikle gerçek maksimum çekme kuvvei hesaplanmış olur. Tablo 1. Değişik Açılar İçin Tavsiye Edilen Dönüş Fakörü Değerleri [1] Sonuça hesaplanan çekme kuvvei değeri üreicinin avsiye eiği maksimum çekme kuvveiyle karşılaşırılarak bizim için uygun plasik zincir seçimi yapılır. Diyagram 1 ve Diyagram 'de FlexLink firmasının [1] kendi zincir ipleri için avsiye eiği maksimum çekme kuvvei değerleri örnek olarak verilmişir. Ancak konrol yapılırken işleme sıcaklığının ekisi hesaplarda mulaka göz önüne alınmalıdır. Plasik zincir baklası için Diyagram 1 ve Diyagram 'den edinilen maksimum çekme kuvvei değeri işleme sıcaklığına bağlı olarak Tablo 3'e avsiye edilen kasayılarla çarpılarak düzelilmeli ve konrol ona göre yapılmalıdır. Moor Gücü ve Devir Sayısı Hesabı Plasik zincir baklası üzerine gelen maksimum çekme kuvveini hesapladıkan sonra bu değere göre moor gücü Formül 4 yardımıyla hesaplanır. Elde edilen değer bir servis fakörü ile çarpılarak arırılır. Servis fakörü Tablo 'de de görülebileceği gibi ileicinin saae yapacağı duruş-kalkış adedine göre belirlenen bir avsiye değerdir. P Burada; P : Moor gücü [kw] F : Çekme kuvvei [N] : İleici hızı [m/s] : Moor verimi 'dir. F Tablo. Tavsiye Edilen Servis Fakörü Değerleri [1] (4) Redükör devir sayısı ise şu şekilde hesaplanır; n 60..D (5) Burada; n : Redükör devir sayısı [1/dk] : İleici hızı [m/s] D : Tahrik dişlisi çapı [m] dır. Diyagram 1. İleicinin Uzunluğuna Bağlı Olarak Tavsiye Edilen Max. Çekme kuvvei Diyagram. İleicinin Hızına Bağlı Olarak Tavsiye Edilen Max. Çekme kuvvei [1] Sonuça hesap eiğimiz moor gücü ve devir sayısı değerlerine göre uygun bir moor-redükör seçimi yapılır. Diğer Hesaplar İleicinin çalışığı oramın sıcaklığı, ileilen malzemenin şekli Tablo 3. İşleme Sıcaklığının Çekme Kuvvei ve Uzama Mikarına Ekisi [1] Sıcaklık C Çekme kuvvei fakörü -0 1, -0,4 0 1,1-0, 0 1, ,9 0, 60 0,8 0,5 80 0,6 0, ,5 1,0 10 0,3 1,3 Doğrusal uzama mikarı % Mühendis ve Makina Cil : 48 Sayı:

6 gibi bazı fakörler asarım için ek hesaplar yapılmasını gerekirebilir. Özellikle çalışma sıcaklığının yüksek olduğu uygulamalarda plasik zincirin daha fazla uzayacağı göz önüne alınarak bu uzamanın uygun değerlerde kalıp kalmayacağı konrol edilmeli ve sonuca göre eğer gerekliyse bir gergi eribaı kullanılmalıdır. Örneğin şişe aşıyacak bir ileici uygulamasında da maksimum hızı şişenin yapısı belirleyecekir. - Sıcaklık ekisiyle uzama konrolü L L.[1 0 a.(t 0 o C)] Burada; L : Sıcaklık ekisiyle uzamış plasik zincir uzunluğu [mm] L 0 : İleicideki oplam plasik zincir uzunluğu [mm] a : Malzemeye bağlı olarak sıcaklıkla doğrusal uzama mikarı [mm/m C] T : İşleme sıcaklığı [ C] 'dır. Sıcaklık ekisiyle uzama mikarı Formül 6 [] ile hesaplandığı gibi Tablo 3'e verilen yüzde değerlerle de bulunabilir. Taşınan malzemenin yapısına göre maksimum hızın hesabı Taşınan malzemenin yapısı da asarımda belirleyici rol (6) alabilir. Örneğin şişe aşıyacak bir ileici uygulamasında maksimum hızı şişenin yapısı belirleyecekir. Bu ür bir uygulamada maksimum hız Formül 7 [] ile hesaplanabilir. max.g.( H R H) Burada; max : Maksimum ileici hızı [m/s] R : Ourma yüzeyinin yarıçapı [m] H : Ağırlık merkezine olan uzaklık [m] g : Yerçekimi ivmesi [m/s ] 'dir. SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE PLASTİK ZİNCİR BAKLASININ ANALİZİ Çalışmamızın bu kısmında bir plasik zincirli ileicide, zincir baklası üzerinde oluşan gerilme ve deformasyon değerleri analiz edilmişir. Bu amaçla kaı modelleme için Solidworks [5] ve sonlu elemanlar yönemiyle analiz için Abaqus [6] programı kullanılmışır. Plasik Zincir Baklasının Modellenmesi Bu çalışmada FlexLink firmasının [1] XL ip plasik zincir baklası analiz edilmişir. Bu amaçla öncelikle plasik zincir baklasının kaı modellemesi yapılmışır. Şekil 15'e bunu görmekeyiz. (7) Şekil 15. Plasik Zincir Baklasının Modellenmesi 16 Mühendis ve Makina Cil : 48 Sayı: 571

7 Malzeme Özelliklerinin, Kuvve ve Mesnelerin Girilmesi, Sonlu ElemanlarAğının Örülmesi Öncelikle modellediğimiz plasik zincir baklasının malzeme özellikleri programa girilmişir. Modellediğimiz plasik zincir baklası poliaseal (POM) malzemeden üreildiğinden bu malzemeye ai elasisie modülü (E) 3580 N/mm [3], Şekil 18. Sonlu Elemanlar Ağının Örülmesi program analiz yapmaya hazır hale geirilmişir. Şekil 18'de sonlu elemanlar ağı örülmüş model görülmekedir. Şekil 16. Malzeme Özelliklerinin Girilmesi Plasik Zincir Baklasında Müsaade Edilen Çekme Kuvvei Alında Oluşan Gerilme Değerleri Plasik zincir baklamızın 500 N'luk çekme kuvvei alında gerilme analizi sonuçları Şekil 19'da görülmekedir. Max. gerilme değeri 3,98 N/mm değeri ile pim deliğinin ora kısmında meydana gelmişir. Plasik Zincir Baklasında Müsaade Edilen Çekme Kuvvei Alında Oluşan Deformasyon Mikarı Plasik zincir baklamızda, müsaade edilen çekme kuvvei alında oluşan deformasyon ve doğrusal uzama değerleri Şekil 0'de görülmekedir. Buna göre max. uzama değeri 0,0174 mm olarak zincirin ön kısmında oluşmakadır. 1 Şekil 17. Kuvve ve Mesne Değerlerinin Girilmesi Plasik Zincir Baklasında Max Çekme Kuvvei Alında Oluşan Gerilme Değerleri Aseal resin(pom) malzemesinin çekme dayanımı 83 poisson oranı ( ) ise yaklaşık 0,35 [4] olarak programa girilerek malzeme anımlanmışır. Şekil 16'da malzeme özellikleri anımlanmış modelimiz görülmekedir. Ardından analizin gerçekleşirilebilmesi için çekme kuvvei değeri girilerek, bir arafan da mesneleme yapılmışır. Diyagram 1 ve Diyagram 'ye bakıldığında FlexLink firmasının [1] XL zincir ipi için önerdiği max. çekme kuvvei değeri 500 N olarak görülür ve bu değer programa girilir. Şekil 17'de kuvve değerinin girilmesi ve mesnelemenin yapılması görülmekedir. Ardından model üzerine sonlu elemanlar çözüm ağı örülerek Şekil 19. Müsaade Edilen Çekme Kuvvei Alında Oluşan Gerilme Değerleri Mühendis ve Makina Cil : 48 Sayı:

8 N/mm dir.[3] Bize bu gerilme değerini veren max. çekme kuvvei ise 150 N çekme yüküyle elde edilmişir. Şekil 1'de 150 N çekme kuvvei alında plasik zincir baklasının gerilme analizi görülmekedir. Plasik Zincir Baklasında max. Çekme Kuvvei Alında Oluşan Deformasyon Mikarı Plasik zincir baklamızda, max. çekme kuvvei alında oluşan deformasyon ve doğrusal uzama değerleri Şekil 'de görülmekedir. Buna göre max. uzama değeri 0,0311 mm olarak zincirin ön kısmında oluşmakadır. Şekil 0. Müsaade Edilen Çekme Kuvvei Alında Oluşan Deformasyon Değerleri Şekil 1. Max. Çekme Kuvvei Alında Oluşan Gerilme Değerleri Şekil. Max. Çekme Kuvvei Alında Oluşan Deformasyon Değerleri Plasik Zincir Baklasında Müsaade Edilen Max. Çalışma Sıcaklığında Oluşan Gerilme Değerleri FlexLink firması [1], kaaloglarında plasik zincirleri için -0 C ila 60 C çalışma aralığını avsiye emekedir. Ancak çok kısa süreli durumlar için 100 C 'e çıkılabilmesine de müsaade emekedir. Buna göre 60 C çalışma sıcaklığı için müsaade edilen çekme gerilmesi alında zincir baklasının analizi yapılmışır. Öncelikle Abaqus [6] analiz programına poliaseal (POM) malzemenin 60 C'eki elasisie modülü girilmelidir. Diyagram 3'e görüldüğü gibi malzemenin bu sıcaklıkaki elasisie modülü (E) 3000 N/mm olarak girilerek malzeme özellikleri yeniden anımlanmışır. Zincir baklasına 60 C için müsaade edilen max. çekme gerilmesi de Diyagram 1 ve Tablo 3 yardımıyla 400 N olarak hesaplanmakadır. Buna göre Şekil 3'e gerilme analizi sonucu görülmekedir. Max. gerilme değeri 6,39 N/mm değeri ile pim deliğinin ora kısmında meydana gelmişir. Plasik Zincir Baklasında Müsaade Edilen Max. Çalışma Sıcaklığında Oluşan Deformasyon Mikarı Plasik zincir baklamızda, 60 C çalışma sıcaklığında müsaade edilen max. çekme kuvvei alında oluşan deformasyon ve doğrusal uzama değerleri Şekil 4'de görülmekedir. Buna göre max. uzama değeri 0,0116 mm olarak zincirin ön kısmında oluşmakadır. 18 Mühendis ve Makina Cil : 48 Sayı: 571

9 azalma ve yüksek sıcaklıklardan olumsuz ekilenmeleridir. İrdelenmeke olan model zincir yapısında konunun uzmanı olan üreici bir firmanın [1] avsiye değerleri sonlu elemanlar yönemi ile elde edilen gerilme ve deformasyon analiz sonuçları ile karşılaşırılmakadır. Analizler normal oram sıcaklıklarında ve avsiye edilen üs sıcaklık limilerinde gerçekleşirilmişir. Diyagram 3. Sıcaklığa Bağlı Olarak Bazı Plasik Malzemelerin Dinamik Modüllerinin Değişimi [8] Şekil C Sıcaklıka Müsaade Edilen Çekme Kuvvei Alında Oluşan Gerilme Değerleri GerilmeAnalizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Firmanın müsaade eiği çekme kuvvei alında oluşan max. gerilme değerinin 3,98 N/mm olduğu Bölüm 4.5'e görülmekedir. Poliaseal (POM) malzemenin çekme dayanımının ise 83 N/mm olduğu düşünülürse bu durumda firmanın çmax 83 emniye değeri: s,5 ç 3,98 olarak karşımıza çıkar. DeformasyonAnalizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Normal çalışma sıcaklığında FlexLink firmasının [1] müsaade eiği çekme kuvvei [500N] alında oluşan max. doğrusal uzama mikarı Bölüm 4.6'da bakla başına 0,0174 mm olarak görülmekedir. Bu da 0,43mm/m değerini verir ki, uygun bir uzama değeri olmakadır. Sıcaklığın arması ile uzama mikarının aracağı düşünülmekedir. Gerçeken 60 çalışma sıcaklığında yine 500 N'luk çekme kuvvei uygulanırsa uzama mikarı bakla başına 0,01 mm olur, bu da %73 'lük bir uzama arışı demekir. Ancak çalışma sıcaklığının arışına bağlı olarak müsaade edilen çekme kuvveinin azalılması sonucunda [400N] Bölüm 4.10'da görüldüğü gibi bakla başına 0,0116 mm uzama görülmekedir. Bu da sıcaklık arışına bağlı olarak müsaade edilen çekme kuvvei değerinin azalılarak uzama mikarının uygun sınırlar içinde kalmasının sağlandığını göserir. KAYNAKÇA Şekil C sıcaklıka Müsaade Edilen Çekme Kuvvei Alında Oluşan Deformasyon Değerleri SONUÇ Plasik zincirli ileicilerde ileim kapasiesini ekileyen önemli bir paramere çekme elemanı olan zincirin performansıdır. Çelik zincirli ileicilere göre dezavanajlarının en önemlileri çekme dayanımlarındaki FlexLink Conveyor Sysems, 000. RexnordTableTop Chains, 004. Indacochea J. Erneso, Polymeric Maerials, Universiy Of Illinois a Chicago. Hoechs Plasics, SOLIDWORKS Sofware,Ver: 003. ABAQUS Sofware,Ver: Mühendis ve Makina Cil : 48 Sayı:

DAİRESEL HAREKET Katı Cisimlerin Dairesel Hareketi

DAİRESEL HAREKET Katı Cisimlerin Dairesel Hareketi BÖLÜM 1 DAİRESEL HAREKET 1. DAİRESEL HAREKET 1.1. Kaı Cisimlerin Dairesel Harekei Açısal Yer Değişim: Bir eksen erafında dönmeke olan bir cismin (eker ezgah mili, volan vb.) dönme ekisi ile bir iş yapılır.

Detaylı

Kilitleme Sistemi Hesapları

Kilitleme Sistemi Hesapları Kilile Sisi Hesapları Kilile Sisi Hesaplamalarında Kullanılan Formüller ve Rolleri Her bir uygulama için doğru kilile sisini seçmek için asarımcı belirli hesaplamaları yapmak durumundadır; Paramerelerin

Detaylı

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

1) Çelik Çatı Taşıyıcı Sisteminin Geometrik Özelliklerinin Belirlenmesi 1) Çelik Çaı Taşıyıcı Siseminin Geomerik Özelliklerinin Belirlenmesi 1.1) Aralıklarının Çaı Örüsüne Bağlı Olarak Belirlenmesi Çaı örüsünü aşıyan aşıyıcı eleman aşık olarak isimlendirilir. Çaı sisemi oplam

Detaylı

PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMLERİ VE OPTİMUM TAŞIMA HIZININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN EŞİTLİKLER

PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMLERİ VE OPTİMUM TAŞIMA HIZININ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN EŞİTLİKLER 105 PNÖMATİK TAŞIMA SİSTEMLERİ VE OPTİMM TAŞIMA HIZININ BELİRLENMESİNDE KLLANILAN EŞİTLİKLER Faih YILMAZ ÖZET Kaı akışkanların (oz,küçük aneli) aşınmasında kullanılan sisemlerden biriside Pnömaik Tasıma

Detaylı

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin BURMA DENEYİ Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin genel mekanik özelliklerinin saptanmasında

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

Perçin malzemesinin mekanik özellikleri daha zayıf olduğundan hesaplamalarda St34 malzemesinin değerleri esas alınacaktır.

Perçin malzemesinin mekanik özellikleri daha zayıf olduğundan hesaplamalarda St34 malzemesinin değerleri esas alınacaktır. Kalınlığı s 12 mm, genişliği b 400 mm, malzemesi st37 olan levhalar, iki kapaklı perçin bağlantısı ile bağlanmıştır. Perçin malzemesi st34 olarak verilmektedir. Perçin bağlantısı 420*10 3 N luk bir kuvvet

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA

DİŞLİ ÇARKLAR II: HESAPLAMA DİŞLİ ÇARLAR II: HESAPLAMA Prof. Dr. İrfan AYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Dişli Çark uvvetleri Diş Dibi Gerilmeleri

Detaylı

Şekil. Tasarlanacak mekanizmanın şematik gösterimi

Şekil. Tasarlanacak mekanizmanın şematik gösterimi Örnek : Düz dişli alın çarkları: Bir kaldırma mekanizmasının P=30 kw güç ileten ve çevrim oranı i=500 (d/dak)/ 300 (d/dak) olan evolvent profilli standard düz dişli mekanizmasının (redüktör) tasarlanması

Detaylı

Kayış kasnak mekanizmaları metin soruları 1. Kayış kasnak mekanizmalarının özelliklerini, üstünlüklerini ve mahsurlarını açıklayınız. 2.

Kayış kasnak mekanizmaları metin soruları 1. Kayış kasnak mekanizmalarının özelliklerini, üstünlüklerini ve mahsurlarını açıklayınız. 2. Kayış kasnak mekanizmaları metin soruları 1. Kayış kasnak mekanizmalarının özelliklerini, üstünlüklerini ve mahsurlarını 2. Kayış kasnak mekanizmalarının sınıflandırılmasını yapınız ve kısaca her sınıfın

Detaylı

Plast Link 254X Serisi PL254X Serisi Güçlü ve Kullanışlı.

Plast Link 254X Serisi PL254X Serisi Güçlü ve Kullanışlı. Plast Link 254X Serisi PL2540C PL2540P PL2540R PL2541 PL254X Serisi Güçlü ve Kullanışlı. PL254X serisi modüler bantlar 25,4mm (1 ) hatveli 8.8 mm kalınlığında olup; farklı ölçülerde taşıyıcı profilleri

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1

MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları

Detaylı

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ Öğrencinin; Adı: Cengiz Görkem Soyadı: DENGĠZ No: 07223019 DanıĢman: Doç. Dr. TEZCAN ġekercġoğlu

Detaylı

Dikey yönde çalışma için OBO Dikey Kablo Merdiveni Sistemleri Çok kapsamlı sistem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı

Dikey yönde çalışma için OBO Dikey Kablo Merdiveni Sistemleri Çok kapsamlı sistem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı Dikey yönde çalışma için OO Dikey Kablo Merdiveni Sisemleri Çok kapsamlı sisem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı sunmakadır Doğrudan duvara monaj ve ayrıca serbes olarak da mone

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering Uygulama Sorusu-1 Şekildeki 40 mm çaplı şaft 0 kn eksenel çekme kuvveti ve 450 Nm burulma momentine maruzdur. Ayrıca milin her iki ucunda 360 Nm lik eğilme momenti etki etmektedir. Mil malzemesi için σ

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

Tel Testere ile Taş Kesiminin Titreşim Analizi

Tel Testere ile Taş Kesiminin Titreşim Analizi Uluslararası Kaılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, 14-17 Haziran 15 Tel Tesere ile Taş Kesiminin Tireşim Analizi M.Gül* İ. Uzmay Erciyes Üniversiesi Erciyes Üniversiesi Kayseri Kayseri Öze Günümüzde

Detaylı

PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER. Kaynak: Mühendis ve Makina Cilt : 48 Sayı: 571

PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER. Kaynak: Mühendis ve Makina Cilt : 48 Sayı: 571 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER Kaynak: Mühendis ve Makina Cilt : 48 Sayı: 571 PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER / İnceleme Aşaması PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER 1- İNCELEME FAALİYETLERİ PLASTİK ZİNCİRLİ İLETİCİLER

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9B - BURULMA DENEYİ GİRİŞ Mekanik tasarım yaparken öncelikli olarak tasarımda kullanılması düşünülen malzemelerin

Detaylı

SINIFLANDIRMA AMAÇLI KULLANILAN SİLİNDİRİK TRİYÖRLERİN KİNEMATİK ESASLARI * Kinematical Principles of Cylindrical Triors Used for Classification

SINIFLANDIRMA AMAÇLI KULLANILAN SİLİNDİRİK TRİYÖRLERİN KİNEMATİK ESASLARI * Kinematical Principles of Cylindrical Triors Used for Classification Ç.Ü Fen Bilimleri Ensiüsü Yıl:009 Cil:0- SINIFLANDIRMA AMAÇLI KULLANILAN SİLİNDİRİK TRİYÖRLERİN KİNEMATİK ESASLARI * Kinemaical Principles of Cylindrical Triors Used for Classificaion İbrahim Emre YATAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Malzeme Seçiminin Temelleri... 1 1.1 Giriş... 2 1.2 Malzeme seçiminin önemi... 2 1.3 Malzemelerin sınıflandırılması... 3 1.4 Malzeme seçimi adımları... 5 1.5 Malzeme seçiminde dikkate

Detaylı

Q4.1. Motor. Kablo. Asansör

Q4.1. Motor. Kablo. Asansör Q4.1 Şekilde çelik bir kablo ile yukarı doğru sabi hızla çekilen asansör görülmekedir. Büün sürünmeleri ihmal eiğimizde; Çelik kablonun asansöre uyguladığı kuvve için ne söylenebilir? Kablo Moor v Asansör

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

ÇELİK YAPILAR 2. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli ÇELİK YAPILAR 2. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Haddelenmiş Çelik Ürünleri Nelerdir? Haddelemeyi tekrar hatırlayacak olursak; Haddeleme

Detaylı

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ

BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ BİR ASANSÖR KABİNİ SÜSPANSİYONU İÇİN DÜŞME ANALİZİ Zeki KIRAL, Binnur GÖREN KIRAL ve Mustafa ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova-İzmir, Tel:

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN BASMA DENEYİ. Çekme deneyi numunesi, mekanik çekme cihazı, gres ve grafit gibi çeşitli tipte yağlayıcı ve kumpas.

METALİK MALZEMELERİN BASMA DENEYİ. Çekme deneyi numunesi, mekanik çekme cihazı, gres ve grafit gibi çeşitli tipte yağlayıcı ve kumpas. T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ METALİK MALZEMELERİN BASMA DENEYİ DENEYİN ADI Mealik Malzemelerin

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

BARAJ GÖLLERİNDE DEPREM SIRASINDA OLUŞAN HİDRODİNAMİK BASINÇLARIN SAYISAL BENZETİMİ

BARAJ GÖLLERİNDE DEPREM SIRASINDA OLUŞAN HİDRODİNAMİK BASINÇLARIN SAYISAL BENZETİMİ Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi Dergisi Cil:XXII, Sayı:3, 29 Journal of Engineering and Archiecure Faculy of Eskişehir Osmangazi Universiy, Vol: XXII, No:3, 29 Makalenin Geliş

Detaylı

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 TARİHÇESİ Sonsuz bantla taşıma çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. 1868 yıllında İngiliz mühendis Lyster kauçukla

Detaylı

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Kayış-kasnak mekanizmalarının türü Kayış türleri Meydana gelen kuvvetler Geometrik

Detaylı

KAYIŞ-KASNAK MEKANİZMALARI

KAYIŞ-KASNAK MEKANİZMALARI KAYIŞ-KASNAK MEKANİZMALARI Müh.Böl. Makina Tasarımı II Burada verilen bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. Bir milden diğerine güç ve hareket iletmek için kullanılan mekanizmalardır. Döndürülen Eleman

Detaylı

MUKAVEMET FATİH ALİBEYOĞLU

MUKAVEMET FATİH ALİBEYOĞLU MUKAVEMET FATİH ALİBEYOĞLU Rijit Cisimler Mekaniği Statik Dinamik Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği (MUKAVEMET) Akışkanlar Mekaniği STATİK: Dış kuvvetlere maruz kalmasına rağmen durağan halde, yani dengede

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STNDRDI TURKISH STNDRD TS EN 552 Mar 20 ICS.150. LÜMİNYUM VE LÜMİNYUM LŞIMLRI EKSTRÜZYONL İML EDİLMİŞ TELLİK ÇUBUK/ÇUBUK, BORU VE PROFİLLER BÖLÜM 2: MEKNİK ÖZELLİKLER luminium and aluminium alloys

Detaylı

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Makine Elemanları 2 DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ 1 Bu bölümden elde edilecek kazanımlar Güç Ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri Redüktörler Ve Vites Kutuları : Sınıflandırma Ve Kavramlar Silindirik

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ Hazırlayan: Volkan ÇABUK OYAK RENAULT Malzeme Laboratuvarı Sorumlusu CONFIDENTIEL C EĞİTİMİN AMACI Malzeme mühendisi otomotiv endüstrisinde;

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı

ÇELİK KAFES SİSTEM TASARIMI DERS NOTLARI

ÇELİK KAFES SİSTEM TASARIMI DERS NOTLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇELİK KAFES SİSTEM TASARIMI DERS PLANI KONULAR 1. Çelik Çaı Siseminin Geomerik Özelliklerinin Belirlenmesi 1.1 Aralıklarının

Detaylı

NEDEN GENLEŞME TANKI KULLANMALI...

NEDEN GENLEŞME TANKI KULLANMALI... NEDEN GENLEŞME TANKI KULLANMALI... TGT..Serisi Genleşme Tankları Isıma, soğuma ve güneş enerjisi gibi kapalı devre esisa sisemleri ile hidrofor ve sıcak kullanma suyu sisemlerini düzgün ve güvenli bir

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

GÜÇ AKTARIM ELEMANLARI EĞİTİMİ

GÜÇ AKTARIM ELEMANLARI EĞİTİMİ GÜÇ AKTARIM ELEMANLARI EĞİTİMİ Güç Aktarım Elemanları Eğitimi - Seminer Konuları - Güç Aktarım Elemanları Endüstriyel Zincir Zincir Dişli Kayış-Kasnak Konik Kilit (Powerlock) Diğer güç aktarım ekipmanları

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI YORULMA P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L İ HOĞ LU Aloha Havayolları Uçuş 243: Hilo dan Honolulu

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj

TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj TELEFERİK SİSTEMLİ OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ Teleferik sistemli oyun grubu esas olarak, iki adet ana taşıyıcı gövde, zemine sabitlemek için ankraj sistemi, arabalı palanga sistemi ve tahditleri, çelik

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Giriş Temel kavramlar Sınıflandırma Aks ve mil mukavemet hesabı Millerde titreşim kontrolü Konstrüksiyon

Detaylı

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul

R4 Çatı Paneli. Üretim Yeri. İstanbul Ürün Tanımı Türkiye de üretilen ilk, tek ve gerçek kepli sandviç paneldir. Kepli panelin en büyük avantajı, birleşim noktalarındaki bağlantı elemanlarının üzerini örten bir kep profili sayesinde dış etkenlerden

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ METALURJĠ VE MALZEME MÜHENDĠSLĠĞĠ MALZEME LABORATUARI I DERSĠ BURULMA DENEY FÖYÜ BURULMA DENEYĠ Metalik malzemelerin burma deneyi, iki ucundan sıkıştırılırmış

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

GERİLMELER Çekme-Basma-Kesme

GERİLMELER Çekme-Basma-Kesme MK 08: MUKVEMET Öğr.Gör.r. met Taşkesen GERİLMELER Çekme-asma-Kesme φd Çelik 1500N a cm lüm 70cm r. met TŞKESEN lüm ve çelikteki tellerin kesitlerini tablasının sapma çısını bulunuz? σem çelik 10000 N/cm

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Makina Elemanlarına Giriş Ç. Özes, M. Belevi, M. Demirsoy AKSLAR ve MİLLER AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler. Eksen durumlarına göre Genel olarak düz elemanlardır

Detaylı

STATİK GERİLMELER a) Eksenel yükleme Şekil 4.1 Eksenel Yükleme b) Kesme Yüklemesi Şekil 4.2 Kesme Yüklemesi

STATİK GERİLMELER a) Eksenel yükleme Şekil 4.1 Eksenel Yükleme b) Kesme Yüklemesi Şekil 4.2 Kesme Yüklemesi 4 STATİK GERİLMELER Genel yükleme durumuna göre gerilme tanımlamaları: a) Eksenel yükleme Şekil 4.1 Eksenel Yükleme Ç ; ü b) Kesme Yüklemesi Şekil 4.2 Kesme Yüklemesi ; ; ü c) Burulma Yüklemesi Şekil 4.3

Detaylı

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ

FL 3 DENEY 4 MALZEMELERDE ELASTĐSĐTE VE KAYMA ELASTĐSĐTE MODÜLLERĐNĐN EĞME VE BURULMA TESTLERĐ ĐLE BELĐRLENMESĐ 1. AMAÇ Malzemelerde Elastisite ve Kayma Elastisite Modüllerinin Eğme ve Burulma Testleri ile Belirlenmesi 1/5 DENEY 4 MAZEMEERDE EASTĐSĐTE VE KAYMA EASTĐSĐTE MODÜERĐNĐN EĞME VE BURUMA TESTERĐ ĐE BEĐRENMESĐ 1.

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER 05-5a M. Güven KUTAY 05-5a-ornekler.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 5. MUKAVEMET HESAPLARI İÇİN ÖRNEKLER...5.3 5.1. 1. Grup örnekler...5.3 5.1.1. Örnek 1, aturalı mil

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. ZİNCİR DİŞLİ ÇARKLAR

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 2. ZİNCİR DİŞLİ ÇARKLAR ÖĞRENME FAALİYETİ -2 AMAÇ TS ISO Standart çielgelerinde, incir dişli çark ile ilgili hesaplamaları yapabilecek, elde edilen verilere göre yapım resmini çiebileceksini. ARAŞTIRMA İmal edilmiş ve yapım resimleri

Detaylı

Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma

Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma Dr. C. Erdem Đmrak 1, Said Bedir 1, Sefa Targıt 2 1 Đstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Fakültesi, Makine

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Güç ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri

Detaylı

Malzemenin Mekanik Özellikleri

Malzemenin Mekanik Özellikleri Bölüm Amaçları: Gerilme ve şekil değiştirme kavramlarını gördükten sonra, şimdi bu iki büyüklüğün nasıl ilişkilendirildiğini inceleyeceğiz, Bir malzeme için gerilme-şekil değiştirme diyagramlarının deneysel

Detaylı

Vargel. Vargel düzlem ve eğik profile sahip yüzeylerin işlenmesinde kullanılır.

Vargel. Vargel düzlem ve eğik profile sahip yüzeylerin işlenmesinde kullanılır. Planya, Vargel Vargel Vargel düzlem ve eğik profile sahip yüzeylerin işlenmesinde kullanılır. Yatay ve Düşey Vargel Tezgahı Yatay vargel tezgahı Düşey vargel tezgahı Planya Tipi Vargel Tezgahı Hidrolik

Detaylı

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk :

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk : TİMAK-Tasarım İmala Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR OTOMATİK YÖNLENDİRİCİLİ ARAÇ SİSTEMLERİNİN YENİDEN TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODELLEME YAKLAŞIMI KALENDER, Yeşim, TÜRKBEY, Orhan Gazi

Detaylı

Mühendislik Makina ve Metalurji San. Tic. Ltd. Şti. Standart Elemanlar. www.ozyigit.com

Mühendislik Makina ve Metalurji San. Tic. Ltd. Şti. Standart Elemanlar. www.ozyigit.com Mühendislik Makina ve Metalurji San. Tic. Ltd. Şti. Standart Elemanlar www.ozyigit.com GRAFİTLİ KAYDIRMA ELEMANLARI Grafitli kaydırma elemanları: Taşıyıcı ana yapısı genlikle yüksek dayanımlı bronz olan,

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler 7. ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) 7..1 BTÜ de Yapılan Deneyler Braunscweig Teknik Üniversitesi nde [15] ve Tames Polytecnic de [16] Elastik zemine oturan çelik tel

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-3.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ İçten Yanmalı Motor Hareketli Elemanları 1- Piston 2- Perno 3- Segman 4- Krank mili 5- Biyel 6- Kam mili 7- Supaplar Piston A-Görevi: Yanma odası

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1.

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1. SORU-1) Şekildeki dikdörtgen kesitli kolonun genişliği b=200 mm. ve kalınlığı t=100 mm. dir. Kolon, kolon kesitinin geometrik merkezinden geçen ve tarafsız ekseni üzerinden etki eden P=400 kn değerindeki

Detaylı

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir.

Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. 9. VİDALAR Silindirik iç ve dış yüzeyler üzerine açılan helisel girinti ve çıkıntılara vida denir. Vida Helisi Vida Adımı Bir kenarı silindirin çapına eşit dik bir üçgen, silindirin üzerine sarıldığında

Detaylı

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri Örnek 9.: NPI00 profili ile imal edilecek olan sağdaki düzlem çerçeveni normal, kesme ve moment diyagramları çizilecektir. Yapı çeliği

Detaylı

GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI

GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI GÜÇ VE HAREKET ĠLETĠM ELEMANLARI P=sbt n m? n iģmak Ġġ MAKĠNASI Yapı olarak motor, güc ve hareket iletim elemanları ve iģ makinası kısmından oluģan bir makinanın esas amacı baģka bir enerjiyi mekanik enerjiye

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 2. Bölüm TASARIMDA MALZEME

İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 2. Bölüm TASARIMDA MALZEME İÇİNDEKİLER 1. Bölüm GİRİŞ 1.1. Tasarım... 1 1.2. Makine Tasarımı... 2 1.3. Tasarım Fazları... 2 1.4. Tasarım Faktörleri... 3 1.5. Birimler... 3 1.6. Toleranslar ve Geçmeler... 3 Problemler... 20 2. Bölüm

Detaylı

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır.

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. YORULMA 1 Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. Bulunan bu gerilme değerine malzemenin statik dayanımı adı verilir. 2 Ancak aynı

Detaylı

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar.

Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. REDÜKTÖR TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ Redüktörler genel olarak sahip oldukları dişli tiplerine göre sınıflandırılırlar. Helisel dişli redüktörler Sonsuz dişli redüktörler Konik dişli redüktörler Planet dişli

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Ahu Soylu, Mein Türkay* Koç Üniversiesi Endüsri Mühendisliği Bölümü Sarıyer, İsanbul ahusoylu@ku.edu.r,

Detaylı

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket.

Üst başlık hareket. kolu. Üst başlık. Askı yatak. Devir sayısı seçimi. Fener mili yuvası İş tablası. Boyuna hareket volanı Düşey hareket. Frezeleme İşlemleri Üst başlık Askı yatak Fener mili yuvası İş tablası Üst başlık hareket kolu Devir sayısı seçimi Boyuna hareket volanı Düşey hareket kolu Konsol desteği Eksenler ve CNC Freze İşlemler

Detaylı

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce;

BOBĐNLER. Bobinler. Sayfa 1 / 18 MANYETĐK ALANIN TEMEL POSTULATLARI. Birim yüke elektrik alan içerisinde uygulanan kuvveti daha önce; BOBĐER MAYETĐK AAI TEME POSTUATARI Birim yüke elekrik alan içerisinde uygulanan kuvvei daha önce; F e = qe formülüyle vermişik. Manyeik alan içerisinde ise bununla bağlanılı olarak hareke halindeki bir

Detaylı

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır.

HALBACH & BRAUN. Madencilik ve hammadde sektörlerine hizmet veren H&B tüm dünyada kendini kanıtlamıştır. HALBACH & BRAUN Bir aile şirketi olan H&B 1997 den bu yana Almanya Sprockhövel de faaliyet göstermektedir. Halbach Braun ürünleri yaratıcı ve sürekli yenilenen teknolojileri ile yer altı madenciliğinde

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

Su Yapıları II Aktif Hacim

Su Yapıları II Aktif Hacim 215-216 Bahar Su Yapıları II Akif Hacim Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi İnşaa Mühendisliği Bölümü Yozga Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi n aa Mühendisli

Detaylı

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir. A-36 malzemeden çelik çubuk, şekil a gösterildiği iki kademeli olarak üretilmiştir. AB ve BC kesitleri sırasıyla A = 600 mm ve A = 1200 mm dir. A serbest ucunun ve B nin C ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.

Detaylı

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir.

AKSLAR ve MİLLER. DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Müh.Böl.Çiçek Özes. Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR ve MİLLER Bu sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. AKSLAR MİLLER Eksenel kuvvetlerde her iki elemanda çekmeye veya basmaya zorlanabilirler. Her iki elemanda içi dolu veya boş imal edilirler.

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çelik yapılarda birleşimlerin kullanılma sebepleri; 1. Farklı tasıyıcı elemanların (kolon-kolon, kolon-kiris,diyagonalkolon, kiris-kiris, alt baslık-üst baslık, dikme-alt baslık

Detaylı

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU CEPHE KAPLAMA KILAVUZU STONITE TERASTONE STONITE Terastone yüzey kaplamaları yapısına giren materyallerin estetik ve mekanik özelliklerini öne çıkaran doğal bir üründür. Üretiminde kullanılan İtalyan Breton

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları

N5 Çatı Paneli. Üretim Yeri İstanbul, Balıkesir, İskenderun. Uygulama Alanları Ürün Tanımı Beş hadveli yanal binili sandviç panelidir. %10 eğimle çatı kaplaması yapılabilmektedir. En büyük avantajı yanal binili panel birleşimi sayesinde hızlı montaj yapılmasıdır. Hadveli formuyla

Detaylı

REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI. Ürün Kataloğu

REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI. Ürün Kataloğu REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI Ürün Kataloğu Hakkımızda 2007 yılında kurulan PARS MAKSAN, 2009 yılına kadar talaşlı imalat, alüminyum döküm, model yapımı alanlarında faaliyet göstermiştir. 2009 yılında üretim

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Mekanik Özellikler -Çekme dayanımı - Elastiklik modülü -Uzama değeri -Basma dayanımı -Sürünme dayanımı - Darbe dayanımı -Eğme dayanımı - Burulma dayanımı - Özgül ağırlık

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

KAYIŞ-KASNAK MEKANİZMALARI

KAYIŞ-KASNAK MEKANİZMALARI KAYIŞ-KASNAK MEKANİZMALARI Müh.Böl. Melih Belevi-Çiçek Özes Burada verilen bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir. Bir milden diğerine güç ve hareket iletmek için kullanılan mekanizmalardır. Döndürülen

Detaylı

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler Yeni nesil ProAir 210 Serisi Proval pnömatik aktüatörler kremayer dişli tip tasarıma sahip olup çift ve tek etkili tipte üretilmektedir. Yeni nesil aktüatörler mil

Detaylı

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller İçerik Aks ve milin tanımı Akslar ve millerin mukavemet hesabı Millerde titreşim hesabı Mil tasarımı için tavsiyeler

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı