2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID"

Transkript

1 PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

2 Genel Bakýþ 48 x x x 96 ÖZELLiKLER Üniversal Giriþ Kullanýcý tarafýndan seçilebilir 17 tip (sinyal giriþi dahil). Seçilebilir alt ekran Kullanýcý tarafýndan seçilebilen alt ekran seçenekleri, ayar noktalarý, alarmlar, PID deðerleri, ayarlama gibi deðiþik parametreleri kolayca Bölge PID: 4 programlanabilir kontrol bölgesi. Çýkýþlar Sinyal çýkýþlý modellerde çýkýþ, kontrol çýkýþý ya da yeniden iletim çýkýþý olarak seçilebilir. Özel Kipler Kullanýcý tarafýndan seçilebilen özel kipler - Isýtma-Soðutma PID - Otomatik/Manüel - Tek noktalý ramp/soak - Yumuþak baþlatma. 1 Diðer * Çift 4 basamaklý ekran * Dijtal filtreleme * Sensor arýza göstergesi * Sensör hata kompanzasyonu * VAC / DC besleme * Uyum-CE * IP66 ön panel korumasý Ýsteðe Baðlý Özellikler * Ek Alarm çýkýþý * Isýtýcý akýmý gözlemleme * Lineer DC çýkýþlar * (0-10V, 0-5V, 0/4-20mA) * Uzaktan ayar noktasý giriþi * Motorlu giriþ * RS-485 MODBUS iletiþim * SSR için 12VDC çýkýþ. * 24 VAC/DC besleme gerilimi

3 Genel Bakýþ 2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID 110 PID 330 A B XX A : Çýkýþ 1 0 Röle 1 18VDC SSR sürücü 4-20mA 2 (Akým) V (Gerilim) 0-5V 4 (Gerilim) mA (Akým) 0 Röle 1 12VDC SSR sürücü -P -C -V B : Çýkýþ Sadece Çýkýþ 1 ve Çýkýþ 2 Çýkýþ 3 (Röle) Çýkýþ 3 (12VDC SSR sürücü) Ýletiþim RS485 Çýkýþ 3 ( Röle) Ýletiþim RS485 Çýkýþ 3 (12VDC SSR sürücü) Ýletiþim RS485 CT Giriþ Çýkýþ 3 ( Röle) CT Giriþ Çýkýþ 3 (12VDC SSR sürücü) CT Giriþ CT Giriþ Ýletiþim RS485 * Ýkinci Analog giriþ Supap konumlayýcý tipi Uzaktan Ayar noktasý tipi Potansiyometrik f/b giriþ 4-20mA f/b giriþ -C -V 4-20mA giriþ 0-10V giriþ * Ikinci Analog Giriþ (supap konumlayýcý tipi) * Ýkinci Analog Giriþ (supap konumlayýcý tipi) Ýletiþim RS485 * Ikinci Analog Giriþ ( Uzaktan ayar noktasý tipi) * Ikinci Analog Giriþ ( Uzaktan ayar noktasý tipi) Ýletiþim RS V f/b giriþ SÝPARÝÞ ÖRNEÐÝ Not: Giriþ, kullanýcý tarafýndan seçilebilir. Sýralama kodunda sadece model adý ve çýkýþý belirtilmelidir. 1. PID Çýkýþ 3 (Röle) Çýkýþ 2 (Röle) Çýkýþ 1 ( Gerilim) 2

4 Teknik Özellikler 2. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 1.GÖSTERGE Led Durumu Uyarý aygýtlarý 2. GiRiÞ Giriþ Örnekleme süresi Çözünürlük kesinliði Dijital filtreleme 3. ÇIKIÞ 3.1. Kontrol Çýkýþý Röle kontak çýkýþý SSR gerilim çýkýþý (isteðe baðlý) Akým çýkýþý (Ýsteðe baðlý) 3 Gerilim çýkýþý (Ýsteðe baðlý) PID500-48X48Dual 4 dijit 7 segmentli LED. Üst gösterge: 10mm yüksekliþinde, Kýrmýzý (Ýþletme deðeri) Alt gösterge: 7mm yüksekliðinde (seçilebilir). PID110 96x48 -Dual 4 dijit 7 segmentli LED Üst gösterge: 10mm yüksekliðinde, Kýrmýzý(Ýþletme deðeri) Alt gösterge: 7mm yüksekliðinde(seçilebilir). PID110 96x96 -Dual 4 dijit 7 segmentli LED Üst gösterge: 14mm yüksekliðinde, Kýrmýzý(Ýþletme deðeri) Alt gösterge: 10mm yüksekliðinde(seçilebilir). Ana çýkýþ(1). Alarm çýkýþý ( 2, 3). Manüel çýkýþ(m). Ayar (T). Termokupl: J,K,T,R,S,C,E,B,N,L,U,W,Platinel II. RTD: PT100. Sinyal giriþleri: mV, VDC, mADC (Programlanabilir ölçek tipi) 200ms. 1/0.1 C (TC/RTD için). 1/0.1/0.01/0.001 (Analog giriþ için). (Ondalýk nokta konumu) Hangisinin daha büyük olduðuna baðlýolarak Ölçüm aralýðýnýn %0,25'i veya 1 C. (20 dakika ýsýnma zamaný). TC modunda soðuk bölge kalibrasyon doðruluðu 5 C. OFF, 1-99 sn. Deðer: ya da 30VDC. Beklenen ömür: Maksimum yük deðerinde döngü 18 VDC. Aralýk: 0 / 4-20mADC. Aksiyon: Kontrol Güncelleme hýzý: PID Güncelleme Her Döngü süresi. Analog Çýkýþ msn. Maksimum çýkýþ yük direnci: 500E. Aralýk: 0-5 / 10VDC. Aksiyon: Kontrol Güncelleme hýzý: PID Güncelleme Her Döngü süresi. Analog Çýkýþ msn. Minimum çýkýþ yük direnci: 10K.

5 Teknik Özellikler 3.2. Alarm çýkýþý Röle kontak çýkýþý (Röle 2, Röle 3 (isteðe baðlý) 3.3. Yeniden iletim çýkýþý (Ýsteðe baðlý) Akým çýkýþý Gerilim çýkýþý 3. FONKSÝYON Ana kontrol Bölge PID: Isýtma-soðutma PID kipi Alarmlar Deðer: ya da 30VDC. Beklenen ömür: Maksimum yük deðerinde döngü Aralýk: 0 / 4-20mA. Aksiyon Yeniden iletim. Güncelleme hýzý: 100 ms Maksimum çýkýþ yük direnci: 500E. Aralýk: 0-5 / 10V. Aksiyon: Yeniden iletim. Güncelleme hýzý: 10 ms Minimum çýkýþ yük direnci:10k. Kontrol: PID ya da ON/OFF Çýkýþ: Zaman Oranlý veya Lineer DC. Döngü süresi: s. Auto tune. Programlanabilir % çýkýþ. 4 programlanabilir kontrol bölgesi. Kontrol: PID ya da ON/OFF Çýkýþ: Zaman oranlý Döngü süresi: s. Auto tune Isýtma/Soðutma ölü bant örtüþme: Parogramlanabilir Programlanabilir % çýkýþ. Kipler:Deviationhigh(Üst (Alt Band,Fullscalehighsapma Tam Skala Üst TamSkalaAlt Sensorbreak.Ýþletim:Absolute yada Deviationkipi.Histeresis:Parogramlanabilir. Hold/Standby kipleri:parogramlanabilir. Uyarý aygýtý: Programlanabilir. Sýfýrlama eylemi:programlanabilir-otomatik yada mandallý. Ölçüm ucu arýza eylemi:upscale. 4. ÝSTEÐE BAÐLI 4.1. Uzaktan ayar noktasý giriþi Giriþ tipi mA / V. Giriþ Direnci 100 ohm Aþým aralýðý -5% %. Ölçek aralýðý (TC/RTD için sabit 1 C ve Analog giriþ için seçilen çözünürlüðe göre). 4

6 Teknik Özellikler Isýtýcý akýmý gözlem giriþi Tip Giriþ ölçek aralýðý Giriþ direnci Tutarlýk Frekans Alarm kipi Aþým aralýðý Aþýrý yük 4.3. Seri iletiþim Ara birim standardý Ýletiþim adresi Ýletiþim kipi Ýletiþim protokolü Ýletiþim mesafesi Ýletiþim hýzý Parite Duruþ bitleri Tepki süresi 5. ÇEVRE KOÞULLARI Ýþletim aralýðý Saklama aralýðý Saklama nem deðeri 6. GÜÇKAYNAÐI Güç Kaynaðý Frekans Güç tüketimi Tekfaz, ana çýkýþ tarafýndan kontrol edilen yük akýmlarýnýn tam dalgakontrolü Akým trafosundan 100mA deðerinde AC çýkýþý A. 47 ohms Hz. LA / HA / BAND. 105% Kapasite. 150mA (sürekli). RS , satýr baþýna maksimum 32 ünite. Half dublex MODBUS RTU. 500 m maksimum. 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 bit/s. None, Odd, Even, Mark, Space. 1yada2. 100ms (maksimum ve buad hýzýndan baðýmsýz) o C. 7. ÝZOLASYON KIRILMA DEÐERLERÝ. 0.5% off ull scale 1dijit. AC hattý tüm giriþ ve çýkýþlara göre verilmiþtir C. 85% maks.rh(yoðuþmasýz),0-50c. Tüm diðer giriþ ve çýkýþlar Röle kontaklarýna göre verilmiþtir VAC/DC. (Ýsteðe baðlý 24VAC/DC) 50/60Hz. 5 VA maks volt VAC.

7 Teknik Özellikler 8. GÜVENLÝK VE EMC STANDARTLARI. Uyum LVD EMC Panel sýzdýrmazlýðý 9. AÞIRLIK: PID500 : 195 gr ; PID110 : 250 gr ; PID330 : 295 gr 10. GÖVDE: Alev geciktirici mühendislik plastiði. 11. GÝRÝÞ SENSÖRÜ ARALIKLARI (1 C çözünürlük için): Sensör tipi Aralýk Sensör tipi Aralýk J C E K C B T C N R C L S C U C C W PlatinelII C PT100 Sinyal giriþleri: Giriþ tipi Aralýk Lineer mv Gerilim Akým CE BS EN 61010'a göre. BS EN61326'a göre. IP mV 0-10VDC 0-20mA 12. GÝRÝÞ SEÇÝMÝ JUMPER AYARLARI: (Sadece PID500 için) C C C C C C C E D C B A Giriþ sensörü tipleri için donaným seçimi için, jumper bacaklarýný aþaðýdaki tabloda verilen þekilde kýsa devre edin: Giriþ tipi Kýsa devre edilecek bacaklar TC / RTD / LIN(mV) E D C B A (ED) 0-10V E D C B A (DC) 4-20 ma (BA) E D C B A NOT: Sensör seçimi programlama Level 0'da da yapýlmalýdýr. 6

8 Kurulum. 1. GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ GÜVENLÝK ÖZETÝ Bu kullanma kýlavuzu, ekipmanlarýn kablolamasý, kurulumu, iþletimi ve düzenli bakýmlarý ile ilgilenen personel içindir. Personel ve cihazlarýn güvenliþi açýsýndan, bu kullaným kýlavuzunda ya da ekipmanlarýn üzerinde yer alan güvenlikle ilgili tüm kod, simge ve talimatlara önemle uyulmalýdýr. Ekipmanlarýn üreticinin belirttiði þekillerin dýþýnda kullanýmý, bu ekipmanlarýn üzerindeki koruma özelliklerinin sðlýklý çalýþmamasýna yol açabilir.! UYARI: Cihazýn kurulumu ve iletimi öncesinde talimatlarý dikkatle okuyun. UYARI: Elektrik çarpmasý tehlikesi. KURULUM TALÝMATLARI! UYARI: 1. Dahili tipteki bu cihaz kurulumdan sonra ana kumanda panelinin bir parçasý haline geleceðinden, kurulum ve kablo baðlantýlarýnýn yapýlmasýnýn ardýndan terminaller kullanýcýlarýn eriþimine kapalý olacaktýr. 2. Ekipmanlarýn iç devreleri ile iletkenlerin temasýndan kaçýnýlmalýdýr. Aksi takdirde ölümle sonuçlanabilecek riskler oluþabilir, ya da kullanýcýlarý elektrik çarpabilir. 3. Güç 'ON' veya 'OFF fonksiyonlarýnýn çalýþabilmesi için güç kaynaðý ile güç terminalleri arasýna bir devre kesici ya da þalter baðlanmalýdýr. Ancak bu þalter ya da kesici, operatörün ulaþabileceði bir þekildemonte edilmelidir.! UYARI: 1. Cihaz, bu kýlavuzda belirtilenlerin dýþýndaki ortam koþullarýnda kullanýlmamalýdýr. 2. Sigorta Korumasý- Cihaz üzerinde dahili sigorta bulunmamaktadýr. Elektrik devresine harici sigorta baðlanmasý þiddetle önerilir. Önerilen sigorta deðeri: 275VAC/1A. 3. Cihaz dahili bir ünite olduðundan (ana kumanda paneline monte edilir), çýkýþ terminalleri ana sistem ekipmanlarýna baðlanacaktýr. Bu tür ekipmanlar, temel EMI / EMC ile uyumlu olmalýdýr. Güvenlik ekipmanlarý ise sýrasý ile, BS EN ve BS EN61010 standartlarýna uygun olmalýdýr. 4. Cihazýn soðutmasý, gövde üzerindeki havalandýrma delikleri vasýtasýyla gerçekleþmektedir. Bu havalandýrma deliklerinin kapatýlmasý güvenlik açýsýndan tehlikelidir. 5. Çýkýþ terminalleri üreticinin belirlediði deðerler/aralýklarla yüklenecektir. BAKIM 1. Cihaz, havalandýrma parçalarýnýn týkanmasýný önlemek amacýyla düzenli olarak temizlenmelidir. 2. Temizlik için ýslak bez kullanýn. Bundan baþka herhangi bir temizlik ürünü kullanmayýn. 3. Havalandýrma deliklerinden içeriye, elektronik devrelere su girmemesine dikkat edilmelidir. 7

9 Kurulum. BAÞLANTI TALÝMATLARI UYARI: 1. Elektrik çarpmasý tehlikesini önlemek amacýyla cihaz, kablo baðlantýlarý yapýlýrken kapalý durumda olmalýdýr. 2. Cihaz açýkken terminallere ve elektrik yüklü kýsýmlara dokunulmamalýdýr. 3. Kablolama, terminal montaj þemasýna uygun en kýsa baðlantýlarla yapýlmalýdýr. Tüm baðlantýlarýn doðru olduðundan emin olun. 4. M3.5 vidalarý için uygun çekme terminalleri kullanýn. 5. Elektromanyetik etkileþimleri önlemek için, gerekli deðerlere sahip kýsa kablo ile eþit boyutlu bükümler kullanýlmalýdýr. 6. Güç kaynaðýna baðlantý için kullanýlacak kablonun kesiti 1 veya daha fazla olmalýdýr. Bu kablolarýn yalýtkanlýk kapasitesi en az 1.5KV olmalýdýr. KULLANIM SIRASINDA ALINMASI GEREKEN ELEKTRÝK ÖNLEMLERÝ Endüktif yüklerin anahtarlanmasý sýraýnda meydana gelen elektriksel gürültü, anlýk kesintiye, gösterge dengesizliklerine, kilitlenmeye, veri kaybýna ya da cihazda kalýcý hasara yol açabilir. Gürültüyü azaltmak için: A) Sýcaklýk denetleyicinin beslemesinde metal oksit varistör (MOV) ve yükler arasýnda çok giderici devreler kullanýlmasý önerilir. Parça numaralarý aþaðýdaki gibidir: 1. MOV: AP-MOV þok Giderici: APRC-01. B) Giriþler için ayrý ekranlý kablolar kullanýn. KURULUM BÝLGÝLERÝ Mekanik Kurulum: Kontrolörün kurulumu için 1. Panel yuvasýný aþaðýdaki ölçülere göre hazýrlayýn GENEL ÖLÇÜLER (mm) Panel þalteri A D F B C G E A B C D E F G PID PID110 PID Kontrolör üzerindeki kelepçeyi çýkarýn. 3. Kontrolörü paneldeki yuvaya yerleþtirin. Arka taraftaki kelepçeyi iterek kontrolörü yerine sabitleyin.! UYARI: Cihaz kurulu haldeyken herhangi bir ýsý kaynaðý, yakýcý buhar, yað, su buharý veya diðer istenmeyen süreç atýklarýna maruz kalmamalýdýr. Elektromanyetik Uyum Bilgileri: 1. Kýsa baðlantýlý ve bükümlü tip güç kablosu kullanýn. 2. Baðlantý kablolarý her türlü iç elektromanyetik parazit kaynaðýndan uzak olmalýdýr. 8 MODEL DIM 96 96

10 Kurulum. 2. TERMÝNAL BAÞLANTILARI PID500 L () (-) N RS485 /RTD1 TC NO ANA IP SSR COM2 TC /RTD2 NO3 ANA IP NO RTD COM1 COM3 NOT: terminaller isteðe baðlýdýr 0-5 V/ -20mA SSR1/ -10 V/4 0 - SSR PID110 NO SSR1/ TC /RTD ANA OP mv COM1 NO TC /RTD2 SSR mv COM2 RTD3 NO SSR COM3 MI / 17 7 CT/ R-SP N 9 20 L 10 - RS V 9 PID330 PID SSR1/ ANA OP 11 T C /RTD1 mv /RTD2 - - TC mv SSR2 RTD SSR3 NO1 COM1 NO2 COM2 NO3 COM3 PID110 PID V MI / CT / R-SP N RS485 TERMÝNAL TANIMLARI FAZ (BESLEME) Röle 2, NO Röle 2, COM Röle 1, NO Röle 1, COM NÖTR (BESLEME) TC / RTD1 / Analog giriþve (sadece PID500 için) TC- / RTD2 / Analog giriþve (sadece PID500 için) RTD3.uç Gerilim giriþi ve Gerilim / Akým giriþi -ve Akým giriþi ve RS485 Pozitif uç RS485 Negatif uç Ýsteðe baðlý Röle 3, NO Röle 3, COM L

11 Kurulum. 3. SENSÖR GÝRÝÞ BAÐLANTILARI PID500 PID110 ve TC - V - V ma - RTD1 RTD2 RTD TC - RTD1 RTD2 RTD V - V ma TC - TermoKupl (J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, Platinel II). V Gerilim Giriþi (0-10 V DC). ma Akým Giriþi (0-20mADC) RTD - PT100. NOT : 1) Bkz. Programlama menüsü seviye (level) 0, giriþ tipi seçimi. 2) PID500 için bkz. Sayfa 6, no. 12, giriþ jumper seçimi. 3) 2 uçlu RTD için terminal 8 ve 9'u (PID500) ve terminal 3 ve 4'ü (PID110 ve PID330) kýsa devre edin. 4. KONTROL ÇIKIÞ BAÐLANTILARI Þekil 1. Çýkýþ 1 Röleye baðlý yük (1A'den küçük dirençsel yük). PID500 PID110 ve NO YÜK N 230VAC BESLEME 11 NO YÜK N 230VAC BESLEME 5 COM L 12 COM L 10

12 Kurulum. þekil 2. Çýkýþ 1 - Röle / SSR kontaktöre baðlý (tek faz). PID500 PID 110 VE NO 230VAC Þok Giderici (Ýsteðe baðlý) (Parça No: APRC-01) BESLEME 11 NO 230VAC Þok Giderici (Ýsteðe baðlý) (Parça No: APRC-01) BESLEME 5 12 COM COM L L YÜK Kontaktör YÜK Kontaktör N N NOT: Sýcaklýk denetleyici iç rölesinin ömrünü uzatmak için þok gidericiyi yukarýda gösterildiði gibi kullanýn. þekil 3. Çýkýþ 1 Arýmlý gerilim SSR'a baðlý. PID500 PID 110 VE SSR YÜK 230VAC BESLEME 11 SSR YÜK 230VAC BESLEME

13 Kurulum. PID500 Þekil 4. Çýkýþ 1 - Lineer akým. PID 110 VE NO 5 COM 4-20mA YÜK Maksimum Yük 500 Ohm 11 NO 12 COM 4-20mA YÜK Maksimum Yük 500 Ohm Þekil 5. Çýkýþ 1 - Lineer gerilim. PID500 PID 110 VE NO 5 0-5V VEYA 0-10V YÜK Minimum Yük 10K Ohm 11 NO V VEYA 0-10V YÜK Minimum Yük 10K Ohm COM COM NOT: Çýkýþ 2 ve Çýkýþ 3 için: 1) Konfigurasyon aynýdýr 2) Terminal numaralarý- Çýkýþ 2:PID ;PID110ve Çýkýþ 3:PID ;PID110ve

14 AYAR = BÖLGE Kurulum. 1. FONKSÝYON MENÜSÜ SEViYELERiNi DEÐiÞTiRMEK için VEYA DÜÐMELERINE AYNI ANDA BASIN Kullanýcý Adý Programa eriþim Giriþ tipi Çözünürlük Sýcakýk birimi Ayar kipi Skala min. Otomatik ayar Akým min. Ayar % Skala max. Ana kontrol Akým max. Bölge numarasý Çýkýþ gücü alt Ters mod sýnýrý Bölge set noktasý Çýkýþ gücü üst Set 2 kipi Oransal sýnýrý bant Açýk / Kapalý Histeresis Set 2 tipi Ýntegral süresi Histeresis Set 2 deðeri bias Alarm kipi Türev süresi PB- soðutma Latch alarm Döngü süresi- soðutma Hold alarm Isýtma- soðutma Histeresis Alarm durumu Histeresis bias Bölge Uyarý aygýtý Alarm kipi Ana çýkýþ Ayar noktasý 3 SSR çýkýþ Alarm Histeresis Histeresis Açýk bias El O/P % ayar Set 1 Rampa kipi Rampa hýzý Set 2 Kilit seviye 0 Set 3 Kilit seviye 1 Otomatik ayar Kilit seviye 2 Kilit seviye 3 Kilit seviye 4 Yumuþak baþlatma zamaný Tüm gölgeli menülerin görünümü, diðer parametrelerin seçilmesine baðlýdýr. Daha fazla ayrýntý için programlamaya baþvurun. * - Yalnýzca Alarm 2'nin kullanýlabildiði durumlarda uygulanabilir. 13

15 Programlama. S.P.Üst sýnýrý SP. Alt sýnýrý. Zamanlayýcý Oransal bant - ýsýtma Ýntegral süre Türev süresi Türev yaklaþým kontrolü Döngü süresi ARW yüzdesi Döngü süresi (kullanici) Anti sýfýrlama sonlandýrma GÝRÝÞ PARAMETRELERÝ Manüel sýfýrlama Latch alarm Hold alarm Alarm durumu Uyarý aygýtý Analog Düþük Seviye Analog Yüksek Seviye Sensör hata seviyesi ÇIKIÞ PARAMETRELER (ana çýkýþ) YARDIMCI ÇIKIÞ KÝPLERÝ (çýkýþ 2). Soak süresi El O/P %ayarý P.B- ana Þifre deðiþtirme açýk Sensör seçimi Yeni Þifre Sensör arýzasý güç seviyesi PV bias Ýntegral süre Türev süresi Filtre zaman sabiti sýfýrlama Manüel Çýkýþ gücü kýsma P.B - soðutma Yuvarlama adýmý Standby kipi Þifre deðiþtirme Yeni Þifre *ALARM 2 MODÜLÜ (çýkýþ 3) (isteðe baðlý) Tümünü sýfýrla ÖZEL FONKSÝYONLAR KÝLÝT MODÜLÜ (Açýk parametreler) KÝLÝT MODÜLÜ (seviyeler) NOT:- LEVEL 5 Ýletiþim Modülü. LEVEL 9 - Isýtýcý akýmý gözlem giriþi LEVEL 10 Motorlu giriþ/ Uzaktan ayar noktasý giriþi. Yukarýdaki seviyelerin (level) ayrýntýlý açýklamasý ilgili modellere ek olarak sunulacaktýr. 14

16 Programlama TUÞ TANIMLARI Fonksiyonlar Program kipine giriþ/çýkýþ için Seviye deðiþtirmek için Fonksiyonu ayný seviyede görüntülemek ve mevcut seçeneði ekrana getirmek için. Özel bir fonksiyonun deðerini arttýrmak veya azaltmak için. Parametreleri online görüntülemek ve deðiþtirmek için GÖSTERGELER VE GÖRÜNTÜLEME 1 Ýþlem-deðeri (PV) 2 Ayar-deðeri (SV) 3 Röle 1 (1) 4 Röle 2 (2) 5 Röle 3 (3) Basýlacak tuþlar düðmelerini 3 saniye süreyle basýlý tutun. Level ekrana gelene kadar veya tuþuna basýn. Seviye sayýsýný arttýrmak veya azaltmak için / tuþuna basýn. Bir önceki/sonraki fonksiyonu görüntülemek için veya tuþuna basýn. Fonksiyon deðerini arttýrmak için tuþuna, azaltmak için tuþuna basýn. Parametreyi görüntülemek için tuþu ve - \ parametreler arasýnda geçiþ yapmak için basýn. / tuþlarý parametre deðerini deðiþtirmek için basýn. NOT :60 saniye süreyle etkin olmazsa, ünite program kipinden otomatik olarak çýkar. Ýþlem sýcaklýk deðerini gösterir. Seçilen alt gösterge opsiyonunun deðerini gösterir. Varsayýlan gösterge deðeri set1'dir. Ana çýkýþýn (röle 1) durumunu belirtir. Alarm çýkýþýnýn(röle 2) durumunu belirtir. Alarm çýkýþýnýn(röle 3) durumunu belirtir. 6 M 7 T 15 Sabitlenen Manüel çýkýþ göstergesi Süren Tuning (Ayar) iþlemi göstergesi

17 Programlama. SEVÝYELERÝN PROGRAMLANMASI 3.LEVEL 0 - GÝRÝÞ PARAMETRELERÝ Ad ve Taným Aralýk Giriþ tipi Giriþ tipini Termokupl: J,K,T,R,S,C,E, B,N,L,U,W., Platinel II olarak seçin. RTD: PT100 Sinyal Giriþleri: Linear mv (-5-56mV), Gerilim (0-10V), Akým (4-20mA).Giriþ aralýklarý için bkz. Sayfa 6'daki tablo. J/Y/t/ r/s/c/e/b/ n/l/u/y/ptn L/P100/AU/1 0U/20AA durumu Varsayýlan deðer Çözünürlük Sýcaklýk birimi TC * / RTD: 1/0.1 Analog giriþ: J1/0.1/ 0.01/0.001 o C / o F R,SveBtip termokupl için istenmez. TC / RTD giriþleri. deðer ölçekleme noktasý1 #1 Analog giriþin düþük deðerinde gerekli olan gösterge deðerini Giriþ deðer ölçekleme noktasý1 Analog giriþ sinyalinin alt deðerini girer deðer ölçekleme noktasý ma / -0.5mV / 0.0 V to giriþ deðer ölçekleme noktasý 2 deðer ölçekleme #1 noktasý 2 deðer Analog giriþin yüksek ölçekleme deðerinde gerekli olan noktasý o * - Sabitlenen 1 C çözünürlük - R, S, B tip termokupl için. Analog giriþ. Analog giriþ. Analog giriþ. Seçili giriþ tipine göre 16

18 Programlama. Ad ve Taným Aralýk Giriþ deðer ölçekleme noktasý2 Analog giriþ sinyalinin üst deðerini girer. Giriþ deðeri ölçekleme noktasý ma / mv56 / V10.00 durumu Analog giriþ Varsayýlan deðer Seçili giriþ tipine göre Ters ölçekleme ölçekleme noktalarý tersine çevrilebilir. Ayar noktasý üst limiti #1 N0 / YES Ayar noktasý alt limitinden maks. Sensör aralýðý deðerine kadar. Analog giriþler için ayar noktasý üst limitinden - deðerine kadar. Analog giriþ. Ayar noktasý alt limiti #1 Min. ayar noktasý üst limitine kadar olan sensör aralýðý Analog giriþler için - deðerinden ayar noktasý üst limitine kadar. Not: 1. Çözünürlük 1 deðerinden 0.1 deðerine deðiþtirildiþinde, SPLL ve SPHL sýrasýyla ve 999 deðerleri ile sýnýrlandýrýlýr. O 2. #1 - Analog giriþ için seçilen ondalýk noktaya göre, TC/RTD için gösterge 1 C çözünürlüme sabitlenir. PARAMETRE TANIMLARI: SICAKLIK BÝRÝMÝ: Sýcaklýk birimi o Cya da o F olarak seçilebilir. Sýcaklýk birimi deðiþtirildiðinde, sýcaklýk aralýklarýda güncel birim seçimine uygun olarak deðiþtirilir. Deðiþiklik durumunda tüm parametreleri kontrol edin. ÇÖZÜNÜRLÜK: TC ve RTD giriþler için çözünürlük deðeri 1 ve 0.1 olarak ayarlanabilir. Analog giriþler için ise bu deðer 1, 0.1, 0.01 ve olarak ayarlanabilir. Deðiþiklik durumunda tüm parametreleri kontrol edin. 17

19 Programlama. PARAMETRE TANIMLARI: (devam) ANALOG GÝRÝÞ ÝÇÝN ÖLÇEKLEME: Denetleyiciyi ölçeklemek için iki ölçekleme noktasýna ihtiyaç vardýr. Her ölçekleme noktasý, bir koordinat çiftine ( Deðeri ve Giriþ Deðeri) sahiptir. Bu iki ölçekleme noktasýnýn, ölçülen giriþ sinyalinin alt ve üst uçlarýnda yer almasý önerilir. Süreç deðeri ölçeklemesi, girilen noktalar arasýnda lineer olur ve buradan giriþ aralýðýnýn limitlerine doðru devam eder. (Fabrika ayarý örneði, 0 ma giriþ deðerinde 0.0, ma deðerinde ise 9999 deðerini gösterecektir.) GÖSTERGE mA ISC.L = 0.00 DSC.L = 0.0 RSCL = no 20.00mA GÝRÝþ ISC.H = DSC.H = 9999 Revers elde edilir.yukarýdaki örnekten hareketlebu durumda\ 0/00mA giriþ için 9999 ve 20/00 magiriþ için ise 0.0 deðeri gösterilir. NOT:Bu deðiþiklik programlama menüsünde görünmez. AYAR NOKTASI SINIR DEþERLERÝ: Denetleyicide, ayar noktasýnýn ayarlanabileceði Aralýðý belirtmek üzere programlanabilir üst ve alt ayar noktasý limit deðerleri bulunur. Bu limit deðerlerini ayarlayarak, ayar noktasý deðerlerinin sürecin güvenli çalýþma aralýðý dýþýnda bir deðere ayarlanmasýný engelleyebilirsiniz. 4.-ÇIKIþ PARAMETRELERÝ LEVEL1 Ad ve Taným Aralýk Ayar Kipi ALL / ZONE durumu Zone PID = YES (seviye 4). Varsayýlan deðer Ad ve Taným Aralýk Otomatik ayar OFF/ON durumu PID kontrolü Varsayýlan deðer Ayar yüzdesi P.AU, Tune = ON Ana Çýkýþ Kipi re / fd Isýtma-soðutma = 18

20 Programlama. Ad ve Taným Çýkýþ gücü alt sýnýrý Aralýk 0 % o/p gücü üst sýnýrý 00 %-;o/p gücü üst sýnýrý 00 % - (ýsýtmasoðutma kipinde) durumu PID kontrolü Varsayýlan deðer (100 Isýtma soðutma kipi için) Çýkýþ gücü üst sýnýrý O/p gücü alt sýnýrý %100 PID kontrolü ON-OFF kontrol histeresis* * ON-OFF kontrolü* Histeresis bias Zamanlayýcý Oransal bant-- ýsýtma Entegral süre Türev süresi Türev yaklaþým kontrolü TC/RTD: ON-OFF -den C kontrolü* Analog giriþ: -den ondalýk nokta analog giriþ için seçildiðinde Ana= Fd ve dakika kontrol ON- OFF.* o C Saniye saniye ( x bant) *NOT: ON/OFF kipinde çalýþtýrmak için Oransal bant = 0 olarak ayarlayýn

21 Programlama. Ad ve Taným Döngü süresi Aralýk USEr/ USEr.F/A15.0 durumu Varsayýlan deðer Döngü süresi - kullanýcý Anti sýfýrlama sonlandýrma Döngü süresi saniye Aut0 / RAnL Anti sýfýrlama sonlandýrma % % ARW = MAnL Manüel Sýfýrlama dan o 99.9 (0.1 C Çözünürlük için)-999 dan 999 o (1 C için) - (analog giriþ için) Oransal bant > 0 ve Türev süresi = 0. Ayar Kipi = Tümü ve Bölge PID = EVET ise, gölgeli parametreler haricindekiler (ör: Pb-1, It-1, dt-1) istenir. Ayar Kipi = Bölge ve Bölge PID = EVET ise aþaðýdaki parametreler istenir. Ad ve Taným Aralýk durumu Bölge sayýsý 1-4 Bölge PID= EVET(seviye Bölge ayar noktasý SPLL-SPHL Varsayýlan deðer * * * Oransal bant Ýntegral süre Türev süresi o C san. Pb-n> san. Pb-n>0 NOT : Oransal bant için, Ýntegral süre ve Türev süresi n = 1 ila 4'tür 20

22 Programlama. PARAMETRE TANIMLARI: OTOMATÝK AYARLAMA (AUTO TUNING): Otomatik ayarlama, denetleyicinin süreç karakteristiklerini kendi kendine öðrendiði ve gerekli P, I ve D deðerlerini otomatik olarak ayarladýðý bir fonksiyondur. Yeni P, I, D parametreleri kalýcý bellekte otomatik olarak saklanacaktýr. TUNE ON (AYAR AÇIK) yanýp sönen 'T' LED ýþýðý ile belirtilir. (PID parametreleri hakkýnda ayrýntýlý açýklama için KULLANIM KILAVUZUNAbaþvurun). ÇIKIÞ GÜCÜSINIRLARI: Bu parametreler, kontrolorün minimum ve maksimum çýkýþ gücünü sýnýrlandýrmak için kullanýlýr. Çýkýþ gücünün alt sýnýrý, süreci bozucu etken veya ayar noktasý deðiþikliði meydana geldiðinde minimum çýkýþ yüzdesinin (gereksinime göre) kullanýlabilmesini saðlar. Çýkýþ gücünün üst sýnýrý, süreci bozucu etken veya ayar noktasý deðiþikliði meydana geldiðinde maksimum çýkýþ gücü deðerinin gereksinime göre belirlenen deðerle sýnýrlandýrýlmasýný saðlar. TIMER (ZAMANLAYICI): TIMER (ZAMANLAYICI), ana çýkýþý yeniden baþlatma zamanýdýr. Burada, OFF konumuna getirilen ana çýkýþ, sýcaklýðýn arttýðý ve ayarlanan sýcaklýk deðerinin üzerine çýktýðý durumda bile, yalnýzca ayar zamanýndan sonra ONkonumuna getirilebilir. Buna, kompresörün kýsa sürede (ayar zamanýndan önce) yeniden baþlatýlmasýný önlemek için ihtiyaç duyulur. CYCLE TIME (DÖNGÜ SÜRESÝ ): Döngü süresini programlamak için 3 farklý kip mevcuttur: KULLANIC: Kullanýcý, döngü süresini programlayabilir. Autotune (Otomatik ayar) konumuna getirildiðinde, kipauto konumuna geçer. Usr.F: Kullanýcý, döngü süresini sabitleyebilir. Bu yüksek önceliklidir. AutO ise: Önerilir. Döngü süresi deðeri, otomatik ayar sýrasýnda otomatik olarak hesaplanýr. ANTIRESET WINDUP (ANTÝ SIFIRLAMASONLANDIRMA): Anti sýfýrlama sonlandýrma (ARW), PV oransal bant aralðýnda olana kadar ve böylece baþ latmada hedef aþýmýný azalttýðýnda entegral etkiyi önler. Seçim: 1.AutO ise: Deðer, otomatik ayar sýrasýnda otomatik olarak hesaplanýr (Önerilir). 2. ManL ise: Deðer kullanýcý tarafýndan manuel olarak girilir. 5. LEVEL 2 YARDIMCI ÇIKIþ KÝPLERÝ Ad ve Taným Aralýk Set 2 Kipi * Set 2 Tipi Set 2 Deðeri ALrA/nOnE AbS/dEU SPLL-SPHL durumu Isýtma soðutma kipi için deðil. Set 2 kipi= Fd /rev. Set 2 kipi = alarm ve alarm kipi = S. Brk. ise istenmez. Varsayýlan deðer Oransal bant-soðutma Döngü süresi - Soðutma saniye Isýtma soðutma Pb-C>0 21 NOT: * - Set 2 kipi = hiçbiri ise, dið er parametreler istenir.

23 Programlama. Ad ve Taným Aralýk Histeresis O C durumu 1. Set2 kipi=fd/rev/a LrM (sensör arýzasý deðil); Varsayýlan deðer Histeresis bias TC/RTD: O C Analog giriþ: ondalýk nokta analog giriþ için seçildiðinde 2. Isýtmasoðutma kipi 1. Set2 kipi=fd/rev /ALrM (sensör arýzasý deðil); 2. Isýtmasoðutma kipi (Pb-C=0) Alarm1 kipi OFF/dUH1 /dulo/band /FSH1/FSL0 Set2 kipi=alrm Alarm mandalý Hold alarm Alarm1 için röle durumu Alarm UyarýAygýtý Analog düþük seviye Analog yüksek seviye ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF Alarm1 kipi OFF konumunday sa bu parametreler istenmez. Ana çýkýþ= Röle 2 ise (Analog çýkýþ için) Ana çýkýþ= Röle 2 ise (Analog çýkýþ için) 22

24 Programlama. Ad ve Taným Aralýk Sensör hata seviyesi Sensör arýzasý durumunda ççýkýþ, aralýðýn yüksek veya düþük deðerine ayarlanabilir. HIGH/LOY durumu Ana çýkýþ= Röle 2 ise (Analog çýkýþ için) Varsayýlan deðer NOT: HCkipindesadeceaþaðýdakiparametreler istenir: 1. Set2deðeri buparameterdb (deadband) olarakistenir 2. Oransal bant - soðutma (Pb-C) 3. Döngüsüresi soðutma (cyc.t) Analog yeniden iletim durumunda sadece aþaðýdaki parametreler istenir: 1.A-LO :Analog düþük ölçekleme 2.A-HI :Analog yüksekölçekleme 3. S.ERR : Sensör hata seviyesi Analog giriþ için seçilen ondalýk noktaya göre, TC/RTD için gösterge 1 O C çözünürlüðe sabitlenir. PARAMETRE TANIMLARI: SET 2 KÝ PÝ: AlrM: Set2 alarm olarak programlanabilir. NonE: Set2, ihtiyaç duyulmadýðý zamanlarda none (yok) olarak programlanabilir. Fd: Set2 soðutma kipine programlanmýþtýr. (çýkýþ, ayar noktasýnýn üzerinde iken açýktýr (ON)). re: Set2 Isýtma kipine programlanmýþtýr. (çýkýþ, ayar noktasýnýn altýnda iken açýktýr (ON)). SET 2 TÝPÝ: AbS: Absolute (mutlak) alarm, ana ayar noktasýndan baðýmsýz olarak kendiliðinden varolan bir alarmdýr. DEV:Alarm, ana ayar noktasýnda bir hata oluþtuðunda devreye girer. ALARM KÝPLERÝ: (Detaylý açýklama için bkz.kullanim KILAVUZU) ALARM MANDALI: Mandal açýk (ON) iken, hata giderildiðinde bile alarm devrede kalýr. Alarmý devre dýþý býrakmak için ön çevrim içi seçeneklerindenal-noseçilmelive düðmesinebasýlmalýdýr. HOLD ALARM: HOLD devrede (ON) iken, açýlýþ sýrasýndaki alarm sinyalini engeller.alarm, sadece süreç sýcaklýþý alarm bölgesinde ise devreye girer. ALARM UYARI AYGITI: Alarm uyarý aygýtý devrede (ON) iken, üst göstergede görsel uyarý belirir. Görsel uyarý sýrasýyla AL-NO ile süreç sýcaklýðýný gösterir (burada NO, alarm numarasýdýr). Görsel uyarý,ann fonksiyonunu OFF deðerine ayarlayarak devre dýþý býrakýlabilir. SENSOR HATA SEVÝYESÝ: Bu parametre, sensör arýzasý durumunda analog yeniden iletim çýkýþ seviyesini belirler. Örneðin: 4-20mA yeniden iletim çýkýþý durumunda, sensör hata seviyesi High olarak ayarlanmýþsa, bir giriþ sensor arýzasý durumunda çýkýþta sabit 20mAbulunacaktýr. 23

25 Programlama. 6.- ALARM 2 MODÜLÜ (ÝSTEÐE BAÐLI) LEVEL 3 Ad ve Taným Aralýk Alarm2 kipi Alarm mandalý Hold alarm Alarm1 için röle durumu Alarm Uyarý Aygýtý Set 3 Deðeri OFF/dUH1 /DUL0/bANd /FSH1/FSL0 OFF/ON OFF/ON En/dEN OFF/ON SPLL-SPHL durumu Alarm2 kullanýlabilir olmalýdýr. Alarm2 kipi OFF/brk. konumunday sa bu parametreler istenmez. Varsayýlan deðer Alarm Histeresis Histeresis bias TC/RTD için C; analog giriþ için 99 C Seçili ondalýk noktalarda TC (RTD) için -9.9 dan 9.9 ve AIN modelleri için -99 dan 99 Alarm 2 kipi OFF/brk. konumunday sa bu parametreler istenmez. PARAMETRE TANIMLARI: Parametre tanýmlarý için bkz. Seviye (Level) 2. 24

26 Programlama. 7.LEVEL4 - ÖZEL ÝÞLEVLER Ad ve Taným Aralýk Isýtma soðutma kipi Bu seçim YES olursa, denetleyici ýsýtma-soðutma kipinde çalýþtýrýlabilir. Bölge PID Ana Çýkýþ SSR Çýkýþý Yumuþak baðlatma zamaný El Çýkýþ yüzdesi Rampa kipi Rampa hýzý NO / YES NO / YES RLY1/ AOUt / rly2 NO / YES OOF, Dakika durumu SSR çýkýþ kipi PID kontrolü OOF,O/Pçýkýþ gücü alt PID kontrolü limitinden O/P çýkýþ gücü üst limitine. OOF,HOLd/ ON Derece/Saat Rampa kipi =ON/HOLD. Varsayýlan deðer / Soak süresi Sensör açýk durumu Dakika AUtO/RAnL Rampa kipi =ON/HOLD. PID kontrolü 25 Sensör arýzasý güç seviyesi PV bias ( Sapmasý) 0-100% % (ýsýtmasoðutma kipinde). Seçili ondalýk noktalarda TC (RTD) için-999dan 999 veain modelleri için 999 dan -999 Sensör açýk durumu = MANL.

27 Programlama. Ad ve Taným Aralýk Filtre zaman sabiti Çýkýþ gücü kýsma Yuvarlama adýmý OFF,1-99 saniye OFF,199 saniye Ondalýk nokta analog giriþ için seçildiðinde TC/RTD si için durumu Analog çýkýþlý model. TC / RTD; çözünürlük = 1 C ya da Analog giriþ. Varsayýlan deðer Bekleme kipi Herþeyi sýfýrla NO / YES NO / YES PARAMETRE TANIMLARI: a ANAÇIKIÞ : Ana kontrol çýkýþý Relay1 /Analog çýkýþý (terminal 4 ve 5 arasýnda geçerlidir) ya da Relay2 (terminal 2 ve 3 arasýnda geçerlidir) olarak seçilebilir. Ana çýkýþý Relay2 olarak seçildiðinde, tüm kontrol parametreleri Relay2'ye baðlý çýkýþlara uygulanabilir ama uygulanabilir ayar noktasý Set1'dir (ana ayar noktasý). Analog yeniden iletim için ana çýkýþ Relay2 olarak ayarlanmalý ve yeniden iletim için analog çýkýþ (terminal 4 ve 5) kullanýlmalýdýr. YUMUÞAK BAÞLATMA SÜRESÝ: Yeniden baþlatma süresi, baþlatma esnasýnda tam güce ihtiyaç duyulmayan zamanlarda programlanabilir. Çýkýþýn %0'dan %100'e ulaþmasý için gerekli süre yumuþak baþlatma süresi olarak programlanabilir. EL ÇIKIÞ YÜZDESÝ: Bu parametre, çýkýþýn sabit bir yüzdesi alýnmak istendiðinde kullanýlýr. Örneðin: 4-20mA analog çýkýþ kullanýlýyorsa ve istenen çýkýþ 12mA ise, el yüzdesi %50 olarak ayarlanabilir. Böylece analog çýkýþ 12mA deðerinde, yani %50'de sabitlenmiþ olur. Röleli çýkþa sahip modellerde, rölenin açýk (ON) ve kapalý (OFF) süreleri programlanmýþ El çýkýþ yüzdesine baðlý olacaktýr. Örneðin %50 el çýkýþ yüzdesi ve 15sn döngü süresi için röle 7.5sn boyunca açýk, 7.5sn boyunca kapalý olacaktýr. RAMPA- SOAK: Ayar noktasý ramp özelliði, süreçteki termal þoklarý azaltabilir, baþlangýç veya ayar noktasý deðiþimlerinde sýcaklýk hedef aþýmýný aþaðý çekebilir ya da süreci kontrollü bir hýzda ramp edebilir. Soak özelliði ise, süreci önceden ayarlanmýþ bir zaman dilimi boyunca önceden ayarlanmýþ bir sýcaklýkta tutmak için kullanýlabilir. Rampa kipleri: Rampa OFF:Denetleyici,P,I,Dayarlarý/histeresisayarý kullanýcýtarafýndanayarlanabilenyada varsayýlan ayarda býrakýlabilen basit bir PID/ON-OFF denetleyici olarak çalýþýr. Rampa HOLD:Rampayý ayarlanan son deðerinde tutar. RampaON:Cihazý belirli bir süreç için ayarlar.rampa hýzý ve soak süresi ayarlarý kullanýcý tarafýndan ayarlanýr ya da varsayýlan deðerde býrakýlýr. 26

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı

Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı www.hynux.net www.antmuh.com Dijital Sıcaklık Kontrol Cihazı Ekonomik fiyat Pratik Yüksek hızda fonksiyonlar örnekleme Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü Yüksek hassasiyette sıcaklık kontrolü sağlar

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

PRO/EVO SERÝSÝ ENDÜSTRÝYEL PROSES KONTROL CÝHAZLARI KULLANIM KILAVUZU

PRO/EVO SERÝSÝ ENDÜSTRÝYEL PROSES KONTROL CÝHAZLARI KULLANIM KILAVUZU R P R 8. 2 ELECTRONlC PROCESS CONTROLLER R1 R2 R3 R4 R5 ELECTRONlC PROCESS CONTROLLER ELECTRONlC PROCESS CONTROLLER PRO 8.2 R1 R3 R2 R4 R5 PRO 8.1 R1 R3 R2 R4 R5 EVO 8.1 E V ELECTRONlC PROCESS CONTROLLER

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý Proses Kontrol Cihazý ESM-9950 96x96 1/4 DIN ESM-9950 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Tek Setli Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC73-100 TC73-100 Temperature Controller Tek li Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) çalýþma Komprosör koruma zamaný Sensör koptu arýzasýnda

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

DTB B Serisi Sıcaklık Kontrol Cihazı

DTB B Serisi Sıcaklık Kontrol Cihazı DTB B Serisi Sıcaklık Kontrol Cihazı 1-) GİRİŞ SENSÖR TİPİ SEÇİMİ: DTB de giriş sensör tipi akım, gerilim, PT100 veya Termokupl olabilir. : Çalışma ekranından tuşu ile ulaşılır. B,S,R tipi termokupllar

Detaylı

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 ) FLC-80 AKIÞ ÖLÇER Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Ývedik Organize San. 21. Cad. No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel : (312)394 59 83-394 59 84 Fax: 394 59 87 www.sistekelektronik.com e-posta:sistek@sistekelektronik.com

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý

ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý. ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48x48 DIN 1/16 Proses Kontrol Cihazý ESM-4450 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli PID Smart I/O Modül Sistemli Proses Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(p) ve 4 dijit proses set deðeri(s) göstergesi

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý

Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý Üniversal Dijital Ýndikatör UPI714-100 Üniversal Dijital Ýndikatör Kontrol Cihazý mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük ) Termocuple giriþlerinde otomatik soðuk nokta kompanzasyonu

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40

Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Oransal Kontrol Cihazı RWF 40 Güç artımı AÇ/2. kademe Güç azaltma KAPAT/1ci kademe Brülör devrede Değer azaltma 2ci kademe çalışma Gerçek değer görünümü (kırmızı) Ayar noktası görünümü (yeşil) El kontrol

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

ENDA ET1121 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL ADIM KONTROL CÝHAZI

ENDA ET1121 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL ADIM KONTROL CÝHAZI Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aittir.

Detaylı

E-200 Serisi Üniversal Geliþmiþ Sayýsal Kontrol Cihazý. Kullaným Kýlavuzu 8.8.8.8. 122.2

E-200 Serisi Üniversal Geliþmiþ Sayýsal Kontrol Cihazý. Kullaným Kýlavuzu 8.8.8.8. 122.2 E-2 Serisi Üniversal Geliþmiþ Sayýsal Kontrol Cihazý Kullaným Kýlavuzu 8.8.8.8. 129.2 8.8.8.8. 122.2 2 Elimko Elektronik Ýmalat ve Kontrol Ltd. Þti. 8. Cadde 68. Sokak No:16 651 Emek- Ankara / TÜRKÝYE

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC7-2100 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L

TC4S TC4SP TC4Y TC4M TC4H TC4W TC4L TC erisi Ekonomik PID Kontrol Özellikler Yeni geliþtirilen PID algoritmasý ve msn örnekleme hýzý ile ideal sýcaklýk ü saðlar. yný cihazda bütünleþmiþ RP ve Röle çýkýþlarý : RP çýkýþý faz ve saykýl yapma

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

RWF50 ORANSAL KONTROL CİHAZI

RWF50 ORANSAL KONTROL CİHAZI RWF50 ORANSAL KONTROL CİHAZI RWF50 nin arkasında kızaklı sıkıştırma aparatı vardır. Bu aparatı üzerinden çıkardıktan sonra, cihazı yuvanın içindne geçirip aparatı arkadan takarak tırtıklı tırnakları sayesinde

Detaylı

Özellikleri : MODE ES B0 Tx ES B03 Tx ES-P02 Tx Þamanýra Malzemesi Islak Kýsým Malzemesi Boru Malzemesi Þamanýra Tipi Çalýþma Sýcaklýðý Maks. C Maks.

Özellikleri : MODE ES B0 Tx ES B03 Tx ES-P02 Tx Þamanýra Malzemesi Islak Kýsým Malzemesi Boru Malzemesi Þamanýra Tipi Çalýþma Sýcaklýðý Maks. C Maks. ES Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktaýr. Sývý seviyesine göre tüp oyunca hareket een þamanýra içineki mýknatýsýn manyetik alaný, ree sensörün hizasýna çeliðine elektrik evresini

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48x48 DIN 1/16 Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-4420 48 x 48 DIN 1/16 Üniversal Giriþli Sýcaklýk Kontrol Cihazý - 4 dijit proses(v) ve 4 dijit proses set deðeri(sv) göstergesi - Üniversal proses giriþi

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr Çamlıtepe Cad. No: 297 / 3-4 Siteler / ANKARA Tel: (0312) 350 39 00 Fax: (0312) 351 11 17 GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER Yetkili Bayi: OCAK 2014 Cihaz

Detaylı