2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID"

Transkript

1 PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ekonomik Seri PID 500 / 110 / 330 PID Sýcaklýk Kontrölörü PID 500 / 110 / 330 KULLANMA TALÝMATI Döküman Ýsmi : Operating / 0510 / PID500/110/330 / Ver1, OP159-V01. SN: 7053.

2 Genel Bakýþ 48 x x x 96 ÖZELLiKLER Üniversal Giriþ Kullanýcý tarafýndan seçilebilir 17 tip (sinyal giriþi dahil). Seçilebilir alt ekran Kullanýcý tarafýndan seçilebilen alt ekran seçenekleri, ayar noktalarý, alarmlar, PID deðerleri, ayarlama gibi deðiþik parametreleri kolayca Bölge PID: 4 programlanabilir kontrol bölgesi. Çýkýþlar Sinyal çýkýþlý modellerde çýkýþ, kontrol çýkýþý ya da yeniden iletim çýkýþý olarak seçilebilir. Özel Kipler Kullanýcý tarafýndan seçilebilen özel kipler - Isýtma-Soðutma PID - Otomatik/Manüel - Tek noktalý ramp/soak - Yumuþak baþlatma. 1 Diðer * Çift 4 basamaklý ekran * Dijtal filtreleme * Sensor arýza göstergesi * Sensör hata kompanzasyonu * VAC / DC besleme * Uyum-CE * IP66 ön panel korumasý Ýsteðe Baðlý Özellikler * Ek Alarm çýkýþý * Isýtýcý akýmý gözlemleme * Lineer DC çýkýþlar * (0-10V, 0-5V, 0/4-20mA) * Uzaktan ayar noktasý giriþi * Motorlu giriþ * RS-485 MODBUS iletiþim * SSR için 12VDC çýkýþ. * 24 VAC/DC besleme gerilimi

3 Genel Bakýþ 2. SÝPARÝÞ KODU - PID 500 PID 110 PID 330 A B XX A : Çýkýþ 1 0 Röle 1 18VDC SSR sürücü 4-20mA 2 (Akým) V (Gerilim) 0-5V 4 (Gerilim) mA (Akým) 0 Röle 1 12VDC SSR sürücü -P -C -V B : Çýkýþ Sadece Çýkýþ 1 ve Çýkýþ 2 Çýkýþ 3 (Röle) Çýkýþ 3 (12VDC SSR sürücü) Ýletiþim RS485 Çýkýþ 3 ( Röle) Ýletiþim RS485 Çýkýþ 3 (12VDC SSR sürücü) Ýletiþim RS485 CT Giriþ Çýkýþ 3 ( Röle) CT Giriþ Çýkýþ 3 (12VDC SSR sürücü) CT Giriþ CT Giriþ Ýletiþim RS485 * Ýkinci Analog giriþ Supap konumlayýcý tipi Uzaktan Ayar noktasý tipi Potansiyometrik f/b giriþ 4-20mA f/b giriþ -C -V 4-20mA giriþ 0-10V giriþ * Ikinci Analog Giriþ (supap konumlayýcý tipi) * Ýkinci Analog Giriþ (supap konumlayýcý tipi) Ýletiþim RS485 * Ikinci Analog Giriþ ( Uzaktan ayar noktasý tipi) * Ikinci Analog Giriþ ( Uzaktan ayar noktasý tipi) Ýletiþim RS V f/b giriþ SÝPARÝÞ ÖRNEÐÝ Not: Giriþ, kullanýcý tarafýndan seçilebilir. Sýralama kodunda sadece model adý ve çýkýþý belirtilmelidir. 1. PID Çýkýþ 3 (Röle) Çýkýþ 2 (Röle) Çýkýþ 1 ( Gerilim) 2

4 Teknik Özellikler 2. TEKNÝK ÖZELLÝKLER 1.GÖSTERGE Led Durumu Uyarý aygýtlarý 2. GiRiÞ Giriþ Örnekleme süresi Çözünürlük kesinliði Dijital filtreleme 3. ÇIKIÞ 3.1. Kontrol Çýkýþý Röle kontak çýkýþý SSR gerilim çýkýþý (isteðe baðlý) Akým çýkýþý (Ýsteðe baðlý) 3 Gerilim çýkýþý (Ýsteðe baðlý) PID500-48X48Dual 4 dijit 7 segmentli LED. Üst gösterge: 10mm yüksekliþinde, Kýrmýzý (Ýþletme deðeri) Alt gösterge: 7mm yüksekliðinde (seçilebilir). PID110 96x48 -Dual 4 dijit 7 segmentli LED Üst gösterge: 10mm yüksekliðinde, Kýrmýzý(Ýþletme deðeri) Alt gösterge: 7mm yüksekliðinde(seçilebilir). PID110 96x96 -Dual 4 dijit 7 segmentli LED Üst gösterge: 14mm yüksekliðinde, Kýrmýzý(Ýþletme deðeri) Alt gösterge: 10mm yüksekliðinde(seçilebilir). Ana çýkýþ(1). Alarm çýkýþý ( 2, 3). Manüel çýkýþ(m). Ayar (T). Termokupl: J,K,T,R,S,C,E,B,N,L,U,W,Platinel II. RTD: PT100. Sinyal giriþleri: mV, VDC, mADC (Programlanabilir ölçek tipi) 200ms. 1/0.1 C (TC/RTD için). 1/0.1/0.01/0.001 (Analog giriþ için). (Ondalýk nokta konumu) Hangisinin daha büyük olduðuna baðlýolarak Ölçüm aralýðýnýn %0,25'i veya 1 C. (20 dakika ýsýnma zamaný). TC modunda soðuk bölge kalibrasyon doðruluðu 5 C. OFF, 1-99 sn. Deðer: ya da 30VDC. Beklenen ömür: Maksimum yük deðerinde döngü 18 VDC. Aralýk: 0 / 4-20mADC. Aksiyon: Kontrol Güncelleme hýzý: PID Güncelleme Her Döngü süresi. Analog Çýkýþ msn. Maksimum çýkýþ yük direnci: 500E. Aralýk: 0-5 / 10VDC. Aksiyon: Kontrol Güncelleme hýzý: PID Güncelleme Her Döngü süresi. Analog Çýkýþ msn. Minimum çýkýþ yük direnci: 10K.

5 Teknik Özellikler 3.2. Alarm çýkýþý Röle kontak çýkýþý (Röle 2, Röle 3 (isteðe baðlý) 3.3. Yeniden iletim çýkýþý (Ýsteðe baðlý) Akým çýkýþý Gerilim çýkýþý 3. FONKSÝYON Ana kontrol Bölge PID: Isýtma-soðutma PID kipi Alarmlar Deðer: ya da 30VDC. Beklenen ömür: Maksimum yük deðerinde döngü Aralýk: 0 / 4-20mA. Aksiyon Yeniden iletim. Güncelleme hýzý: 100 ms Maksimum çýkýþ yük direnci: 500E. Aralýk: 0-5 / 10V. Aksiyon: Yeniden iletim. Güncelleme hýzý: 10 ms Minimum çýkýþ yük direnci:10k. Kontrol: PID ya da ON/OFF Çýkýþ: Zaman Oranlý veya Lineer DC. Döngü süresi: s. Auto tune. Programlanabilir % çýkýþ. 4 programlanabilir kontrol bölgesi. Kontrol: PID ya da ON/OFF Çýkýþ: Zaman oranlý Döngü süresi: s. Auto tune Isýtma/Soðutma ölü bant örtüþme: Parogramlanabilir Programlanabilir % çýkýþ. Kipler:Deviationhigh(Üst (Alt Band,Fullscalehighsapma Tam Skala Üst TamSkalaAlt Sensorbreak.Ýþletim:Absolute yada Deviationkipi.Histeresis:Parogramlanabilir. Hold/Standby kipleri:parogramlanabilir. Uyarý aygýtý: Programlanabilir. Sýfýrlama eylemi:programlanabilir-otomatik yada mandallý. Ölçüm ucu arýza eylemi:upscale. 4. ÝSTEÐE BAÐLI 4.1. Uzaktan ayar noktasý giriþi Giriþ tipi mA / V. Giriþ Direnci 100 ohm Aþým aralýðý -5% %. Ölçek aralýðý (TC/RTD için sabit 1 C ve Analog giriþ için seçilen çözünürlüðe göre). 4

6 Teknik Özellikler Isýtýcý akýmý gözlem giriþi Tip Giriþ ölçek aralýðý Giriþ direnci Tutarlýk Frekans Alarm kipi Aþým aralýðý Aþýrý yük 4.3. Seri iletiþim Ara birim standardý Ýletiþim adresi Ýletiþim kipi Ýletiþim protokolü Ýletiþim mesafesi Ýletiþim hýzý Parite Duruþ bitleri Tepki süresi 5. ÇEVRE KOÞULLARI Ýþletim aralýðý Saklama aralýðý Saklama nem deðeri 6. GÜÇKAYNAÐI Güç Kaynaðý Frekans Güç tüketimi Tekfaz, ana çýkýþ tarafýndan kontrol edilen yük akýmlarýnýn tam dalgakontrolü Akým trafosundan 100mA deðerinde AC çýkýþý A. 47 ohms Hz. LA / HA / BAND. 105% Kapasite. 150mA (sürekli). RS , satýr baþýna maksimum 32 ünite. Half dublex MODBUS RTU. 500 m maksimum. 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 bit/s. None, Odd, Even, Mark, Space. 1yada2. 100ms (maksimum ve buad hýzýndan baðýmsýz) o C. 7. ÝZOLASYON KIRILMA DEÐERLERÝ. 0.5% off ull scale 1dijit. AC hattý tüm giriþ ve çýkýþlara göre verilmiþtir C. 85% maks.rh(yoðuþmasýz),0-50c. Tüm diðer giriþ ve çýkýþlar Röle kontaklarýna göre verilmiþtir VAC/DC. (Ýsteðe baðlý 24VAC/DC) 50/60Hz. 5 VA maks volt VAC.

7 Teknik Özellikler 8. GÜVENLÝK VE EMC STANDARTLARI. Uyum LVD EMC Panel sýzdýrmazlýðý 9. AÞIRLIK: PID500 : 195 gr ; PID110 : 250 gr ; PID330 : 295 gr 10. GÖVDE: Alev geciktirici mühendislik plastiði. 11. GÝRÝÞ SENSÖRÜ ARALIKLARI (1 C çözünürlük için): Sensör tipi Aralýk Sensör tipi Aralýk J C E K C B T C N R C L S C U C C W PlatinelII C PT100 Sinyal giriþleri: Giriþ tipi Aralýk Lineer mv Gerilim Akým CE BS EN 61010'a göre. BS EN61326'a göre. IP mV 0-10VDC 0-20mA 12. GÝRÝÞ SEÇÝMÝ JUMPER AYARLARI: (Sadece PID500 için) C C C C C C C E D C B A Giriþ sensörü tipleri için donaným seçimi için, jumper bacaklarýný aþaðýdaki tabloda verilen þekilde kýsa devre edin: Giriþ tipi Kýsa devre edilecek bacaklar TC / RTD / LIN(mV) E D C B A (ED) 0-10V E D C B A (DC) 4-20 ma (BA) E D C B A NOT: Sensör seçimi programlama Level 0'da da yapýlmalýdýr. 6

8 Kurulum. 1. GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ GÜVENLÝK ÖZETÝ Bu kullanma kýlavuzu, ekipmanlarýn kablolamasý, kurulumu, iþletimi ve düzenli bakýmlarý ile ilgilenen personel içindir. Personel ve cihazlarýn güvenliþi açýsýndan, bu kullaným kýlavuzunda ya da ekipmanlarýn üzerinde yer alan güvenlikle ilgili tüm kod, simge ve talimatlara önemle uyulmalýdýr. Ekipmanlarýn üreticinin belirttiði þekillerin dýþýnda kullanýmý, bu ekipmanlarýn üzerindeki koruma özelliklerinin sðlýklý çalýþmamasýna yol açabilir.! UYARI: Cihazýn kurulumu ve iletimi öncesinde talimatlarý dikkatle okuyun. UYARI: Elektrik çarpmasý tehlikesi. KURULUM TALÝMATLARI! UYARI: 1. Dahili tipteki bu cihaz kurulumdan sonra ana kumanda panelinin bir parçasý haline geleceðinden, kurulum ve kablo baðlantýlarýnýn yapýlmasýnýn ardýndan terminaller kullanýcýlarýn eriþimine kapalý olacaktýr. 2. Ekipmanlarýn iç devreleri ile iletkenlerin temasýndan kaçýnýlmalýdýr. Aksi takdirde ölümle sonuçlanabilecek riskler oluþabilir, ya da kullanýcýlarý elektrik çarpabilir. 3. Güç 'ON' veya 'OFF fonksiyonlarýnýn çalýþabilmesi için güç kaynaðý ile güç terminalleri arasýna bir devre kesici ya da þalter baðlanmalýdýr. Ancak bu þalter ya da kesici, operatörün ulaþabileceði bir þekildemonte edilmelidir.! UYARI: 1. Cihaz, bu kýlavuzda belirtilenlerin dýþýndaki ortam koþullarýnda kullanýlmamalýdýr. 2. Sigorta Korumasý- Cihaz üzerinde dahili sigorta bulunmamaktadýr. Elektrik devresine harici sigorta baðlanmasý þiddetle önerilir. Önerilen sigorta deðeri: 275VAC/1A. 3. Cihaz dahili bir ünite olduðundan (ana kumanda paneline monte edilir), çýkýþ terminalleri ana sistem ekipmanlarýna baðlanacaktýr. Bu tür ekipmanlar, temel EMI / EMC ile uyumlu olmalýdýr. Güvenlik ekipmanlarý ise sýrasý ile, BS EN ve BS EN61010 standartlarýna uygun olmalýdýr. 4. Cihazýn soðutmasý, gövde üzerindeki havalandýrma delikleri vasýtasýyla gerçekleþmektedir. Bu havalandýrma deliklerinin kapatýlmasý güvenlik açýsýndan tehlikelidir. 5. Çýkýþ terminalleri üreticinin belirlediði deðerler/aralýklarla yüklenecektir. BAKIM 1. Cihaz, havalandýrma parçalarýnýn týkanmasýný önlemek amacýyla düzenli olarak temizlenmelidir. 2. Temizlik için ýslak bez kullanýn. Bundan baþka herhangi bir temizlik ürünü kullanmayýn. 3. Havalandýrma deliklerinden içeriye, elektronik devrelere su girmemesine dikkat edilmelidir. 7

9 Kurulum. BAÞLANTI TALÝMATLARI UYARI: 1. Elektrik çarpmasý tehlikesini önlemek amacýyla cihaz, kablo baðlantýlarý yapýlýrken kapalý durumda olmalýdýr. 2. Cihaz açýkken terminallere ve elektrik yüklü kýsýmlara dokunulmamalýdýr. 3. Kablolama, terminal montaj þemasýna uygun en kýsa baðlantýlarla yapýlmalýdýr. Tüm baðlantýlarýn doðru olduðundan emin olun. 4. M3.5 vidalarý için uygun çekme terminalleri kullanýn. 5. Elektromanyetik etkileþimleri önlemek için, gerekli deðerlere sahip kýsa kablo ile eþit boyutlu bükümler kullanýlmalýdýr. 6. Güç kaynaðýna baðlantý için kullanýlacak kablonun kesiti 1 veya daha fazla olmalýdýr. Bu kablolarýn yalýtkanlýk kapasitesi en az 1.5KV olmalýdýr. KULLANIM SIRASINDA ALINMASI GEREKEN ELEKTRÝK ÖNLEMLERÝ Endüktif yüklerin anahtarlanmasý sýraýnda meydana gelen elektriksel gürültü, anlýk kesintiye, gösterge dengesizliklerine, kilitlenmeye, veri kaybýna ya da cihazda kalýcý hasara yol açabilir. Gürültüyü azaltmak için: A) Sýcaklýk denetleyicinin beslemesinde metal oksit varistör (MOV) ve yükler arasýnda çok giderici devreler kullanýlmasý önerilir. Parça numaralarý aþaðýdaki gibidir: 1. MOV: AP-MOV þok Giderici: APRC-01. B) Giriþler için ayrý ekranlý kablolar kullanýn. KURULUM BÝLGÝLERÝ Mekanik Kurulum: Kontrolörün kurulumu için 1. Panel yuvasýný aþaðýdaki ölçülere göre hazýrlayýn GENEL ÖLÇÜLER (mm) Panel þalteri A D F B C G E A B C D E F G PID PID110 PID Kontrolör üzerindeki kelepçeyi çýkarýn. 3. Kontrolörü paneldeki yuvaya yerleþtirin. Arka taraftaki kelepçeyi iterek kontrolörü yerine sabitleyin.! UYARI: Cihaz kurulu haldeyken herhangi bir ýsý kaynaðý, yakýcý buhar, yað, su buharý veya diðer istenmeyen süreç atýklarýna maruz kalmamalýdýr. Elektromanyetik Uyum Bilgileri: 1. Kýsa baðlantýlý ve bükümlü tip güç kablosu kullanýn. 2. Baðlantý kablolarý her türlü iç elektromanyetik parazit kaynaðýndan uzak olmalýdýr. 8 MODEL DIM 96 96

10 Kurulum. 2. TERMÝNAL BAÞLANTILARI PID500 L () (-) N RS485 /RTD1 TC NO ANA IP SSR COM2 TC /RTD2 NO3 ANA IP NO RTD COM1 COM3 NOT: terminaller isteðe baðlýdýr 0-5 V/ -20mA SSR1/ -10 V/4 0 - SSR PID110 NO SSR1/ TC /RTD ANA OP mv COM1 NO TC /RTD2 SSR mv COM2 RTD3 NO SSR COM3 MI / 17 7 CT/ R-SP N 9 20 L 10 - RS V 9 PID330 PID SSR1/ ANA OP 11 T C /RTD1 mv /RTD2 - - TC mv SSR2 RTD SSR3 NO1 COM1 NO2 COM2 NO3 COM3 PID110 PID V MI / CT / R-SP N RS485 TERMÝNAL TANIMLARI FAZ (BESLEME) Röle 2, NO Röle 2, COM Röle 1, NO Röle 1, COM NÖTR (BESLEME) TC / RTD1 / Analog giriþve (sadece PID500 için) TC- / RTD2 / Analog giriþve (sadece PID500 için) RTD3.uç Gerilim giriþi ve Gerilim / Akým giriþi -ve Akým giriþi ve RS485 Pozitif uç RS485 Negatif uç Ýsteðe baðlý Röle 3, NO Röle 3, COM L

11 Kurulum. 3. SENSÖR GÝRÝÞ BAÐLANTILARI PID500 PID110 ve TC - V - V ma - RTD1 RTD2 RTD TC - RTD1 RTD2 RTD V - V ma TC - TermoKupl (J, K, T, R, S, C, E, B, N, L, U, W, Platinel II). V Gerilim Giriþi (0-10 V DC). ma Akým Giriþi (0-20mADC) RTD - PT100. NOT : 1) Bkz. Programlama menüsü seviye (level) 0, giriþ tipi seçimi. 2) PID500 için bkz. Sayfa 6, no. 12, giriþ jumper seçimi. 3) 2 uçlu RTD için terminal 8 ve 9'u (PID500) ve terminal 3 ve 4'ü (PID110 ve PID330) kýsa devre edin. 4. KONTROL ÇIKIÞ BAÐLANTILARI Þekil 1. Çýkýþ 1 Röleye baðlý yük (1A'den küçük dirençsel yük). PID500 PID110 ve NO YÜK N 230VAC BESLEME 11 NO YÜK N 230VAC BESLEME 5 COM L 12 COM L 10

12 Kurulum. þekil 2. Çýkýþ 1 - Röle / SSR kontaktöre baðlý (tek faz). PID500 PID 110 VE NO 230VAC Þok Giderici (Ýsteðe baðlý) (Parça No: APRC-01) BESLEME 11 NO 230VAC Þok Giderici (Ýsteðe baðlý) (Parça No: APRC-01) BESLEME 5 12 COM COM L L YÜK Kontaktör YÜK Kontaktör N N NOT: Sýcaklýk denetleyici iç rölesinin ömrünü uzatmak için þok gidericiyi yukarýda gösterildiði gibi kullanýn. þekil 3. Çýkýþ 1 Arýmlý gerilim SSR'a baðlý. PID500 PID 110 VE SSR YÜK 230VAC BESLEME 11 SSR YÜK 230VAC BESLEME

13 Kurulum. PID500 Þekil 4. Çýkýþ 1 - Lineer akým. PID 110 VE NO 5 COM 4-20mA YÜK Maksimum Yük 500 Ohm 11 NO 12 COM 4-20mA YÜK Maksimum Yük 500 Ohm Þekil 5. Çýkýþ 1 - Lineer gerilim. PID500 PID 110 VE NO 5 0-5V VEYA 0-10V YÜK Minimum Yük 10K Ohm 11 NO V VEYA 0-10V YÜK Minimum Yük 10K Ohm COM COM NOT: Çýkýþ 2 ve Çýkýþ 3 için: 1) Konfigurasyon aynýdýr 2) Terminal numaralarý- Çýkýþ 2:PID ;PID110ve Çýkýþ 3:PID ;PID110ve

14 AYAR = BÖLGE Kurulum. 1. FONKSÝYON MENÜSÜ SEViYELERiNi DEÐiÞTiRMEK için VEYA DÜÐMELERINE AYNI ANDA BASIN Kullanýcý Adý Programa eriþim Giriþ tipi Çözünürlük Sýcakýk birimi Ayar kipi Skala min. Otomatik ayar Akým min. Ayar % Skala max. Ana kontrol Akým max. Bölge numarasý Çýkýþ gücü alt Ters mod sýnýrý Bölge set noktasý Çýkýþ gücü üst Set 2 kipi Oransal sýnýrý bant Açýk / Kapalý Histeresis Set 2 tipi Ýntegral süresi Histeresis Set 2 deðeri bias Alarm kipi Türev süresi PB- soðutma Latch alarm Döngü süresi- soðutma Hold alarm Isýtma- soðutma Histeresis Alarm durumu Histeresis bias Bölge Uyarý aygýtý Alarm kipi Ana çýkýþ Ayar noktasý 3 SSR çýkýþ Alarm Histeresis Histeresis Açýk bias El O/P % ayar Set 1 Rampa kipi Rampa hýzý Set 2 Kilit seviye 0 Set 3 Kilit seviye 1 Otomatik ayar Kilit seviye 2 Kilit seviye 3 Kilit seviye 4 Yumuþak baþlatma zamaný Tüm gölgeli menülerin görünümü, diðer parametrelerin seçilmesine baðlýdýr. Daha fazla ayrýntý için programlamaya baþvurun. * - Yalnýzca Alarm 2'nin kullanýlabildiði durumlarda uygulanabilir. 13

15 Programlama. S.P.Üst sýnýrý SP. Alt sýnýrý. Zamanlayýcý Oransal bant - ýsýtma Ýntegral süre Türev süresi Türev yaklaþým kontrolü Döngü süresi ARW yüzdesi Döngü süresi (kullanici) Anti sýfýrlama sonlandýrma GÝRÝÞ PARAMETRELERÝ Manüel sýfýrlama Latch alarm Hold alarm Alarm durumu Uyarý aygýtý Analog Düþük Seviye Analog Yüksek Seviye Sensör hata seviyesi ÇIKIÞ PARAMETRELER (ana çýkýþ) YARDIMCI ÇIKIÞ KÝPLERÝ (çýkýþ 2). Soak süresi El O/P %ayarý P.B- ana Þifre deðiþtirme açýk Sensör seçimi Yeni Þifre Sensör arýzasý güç seviyesi PV bias Ýntegral süre Türev süresi Filtre zaman sabiti sýfýrlama Manüel Çýkýþ gücü kýsma P.B - soðutma Yuvarlama adýmý Standby kipi Þifre deðiþtirme Yeni Þifre *ALARM 2 MODÜLÜ (çýkýþ 3) (isteðe baðlý) Tümünü sýfýrla ÖZEL FONKSÝYONLAR KÝLÝT MODÜLÜ (Açýk parametreler) KÝLÝT MODÜLÜ (seviyeler) NOT:- LEVEL 5 Ýletiþim Modülü. LEVEL 9 - Isýtýcý akýmý gözlem giriþi LEVEL 10 Motorlu giriþ/ Uzaktan ayar noktasý giriþi. Yukarýdaki seviyelerin (level) ayrýntýlý açýklamasý ilgili modellere ek olarak sunulacaktýr. 14

16 Programlama TUÞ TANIMLARI Fonksiyonlar Program kipine giriþ/çýkýþ için Seviye deðiþtirmek için Fonksiyonu ayný seviyede görüntülemek ve mevcut seçeneði ekrana getirmek için. Özel bir fonksiyonun deðerini arttýrmak veya azaltmak için. Parametreleri online görüntülemek ve deðiþtirmek için GÖSTERGELER VE GÖRÜNTÜLEME 1 Ýþlem-deðeri (PV) 2 Ayar-deðeri (SV) 3 Röle 1 (1) 4 Röle 2 (2) 5 Röle 3 (3) Basýlacak tuþlar düðmelerini 3 saniye süreyle basýlý tutun. Level ekrana gelene kadar veya tuþuna basýn. Seviye sayýsýný arttýrmak veya azaltmak için / tuþuna basýn. Bir önceki/sonraki fonksiyonu görüntülemek için veya tuþuna basýn. Fonksiyon deðerini arttýrmak için tuþuna, azaltmak için tuþuna basýn. Parametreyi görüntülemek için tuþu ve - \ parametreler arasýnda geçiþ yapmak için basýn. / tuþlarý parametre deðerini deðiþtirmek için basýn. NOT :60 saniye süreyle etkin olmazsa, ünite program kipinden otomatik olarak çýkar. Ýþlem sýcaklýk deðerini gösterir. Seçilen alt gösterge opsiyonunun deðerini gösterir. Varsayýlan gösterge deðeri set1'dir. Ana çýkýþýn (röle 1) durumunu belirtir. Alarm çýkýþýnýn(röle 2) durumunu belirtir. Alarm çýkýþýnýn(röle 3) durumunu belirtir. 6 M 7 T 15 Sabitlenen Manüel çýkýþ göstergesi Süren Tuning (Ayar) iþlemi göstergesi

17 Programlama. SEVÝYELERÝN PROGRAMLANMASI 3.LEVEL 0 - GÝRÝÞ PARAMETRELERÝ Ad ve Taným Aralýk Giriþ tipi Giriþ tipini Termokupl: J,K,T,R,S,C,E, B,N,L,U,W., Platinel II olarak seçin. RTD: PT100 Sinyal Giriþleri: Linear mv (-5-56mV), Gerilim (0-10V), Akým (4-20mA).Giriþ aralýklarý için bkz. Sayfa 6'daki tablo. J/Y/t/ r/s/c/e/b/ n/l/u/y/ptn L/P100/AU/1 0U/20AA durumu Varsayýlan deðer Çözünürlük Sýcaklýk birimi TC * / RTD: 1/0.1 Analog giriþ: J1/0.1/ 0.01/0.001 o C / o F R,SveBtip termokupl için istenmez. TC / RTD giriþleri. deðer ölçekleme noktasý1 #1 Analog giriþin düþük deðerinde gerekli olan gösterge deðerini Giriþ deðer ölçekleme noktasý1 Analog giriþ sinyalinin alt deðerini girer deðer ölçekleme noktasý ma / -0.5mV / 0.0 V to giriþ deðer ölçekleme noktasý 2 deðer ölçekleme #1 noktasý 2 deðer Analog giriþin yüksek ölçekleme deðerinde gerekli olan noktasý o * - Sabitlenen 1 C çözünürlük - R, S, B tip termokupl için. Analog giriþ. Analog giriþ. Analog giriþ. Seçili giriþ tipine göre 16

18 Programlama. Ad ve Taným Aralýk Giriþ deðer ölçekleme noktasý2 Analog giriþ sinyalinin üst deðerini girer. Giriþ deðeri ölçekleme noktasý ma / mv56 / V10.00 durumu Analog giriþ Varsayýlan deðer Seçili giriþ tipine göre Ters ölçekleme ölçekleme noktalarý tersine çevrilebilir. Ayar noktasý üst limiti #1 N0 / YES Ayar noktasý alt limitinden maks. Sensör aralýðý deðerine kadar. Analog giriþler için ayar noktasý üst limitinden - deðerine kadar. Analog giriþ. Ayar noktasý alt limiti #1 Min. ayar noktasý üst limitine kadar olan sensör aralýðý Analog giriþler için - deðerinden ayar noktasý üst limitine kadar. Not: 1. Çözünürlük 1 deðerinden 0.1 deðerine deðiþtirildiþinde, SPLL ve SPHL sýrasýyla ve 999 deðerleri ile sýnýrlandýrýlýr. O 2. #1 - Analog giriþ için seçilen ondalýk noktaya göre, TC/RTD için gösterge 1 C çözünürlüme sabitlenir. PARAMETRE TANIMLARI: SICAKLIK BÝRÝMÝ: Sýcaklýk birimi o Cya da o F olarak seçilebilir. Sýcaklýk birimi deðiþtirildiðinde, sýcaklýk aralýklarýda güncel birim seçimine uygun olarak deðiþtirilir. Deðiþiklik durumunda tüm parametreleri kontrol edin. ÇÖZÜNÜRLÜK: TC ve RTD giriþler için çözünürlük deðeri 1 ve 0.1 olarak ayarlanabilir. Analog giriþler için ise bu deðer 1, 0.1, 0.01 ve olarak ayarlanabilir. Deðiþiklik durumunda tüm parametreleri kontrol edin. 17

19 Programlama. PARAMETRE TANIMLARI: (devam) ANALOG GÝRÝÞ ÝÇÝN ÖLÇEKLEME: Denetleyiciyi ölçeklemek için iki ölçekleme noktasýna ihtiyaç vardýr. Her ölçekleme noktasý, bir koordinat çiftine ( Deðeri ve Giriþ Deðeri) sahiptir. Bu iki ölçekleme noktasýnýn, ölçülen giriþ sinyalinin alt ve üst uçlarýnda yer almasý önerilir. Süreç deðeri ölçeklemesi, girilen noktalar arasýnda lineer olur ve buradan giriþ aralýðýnýn limitlerine doðru devam eder. (Fabrika ayarý örneði, 0 ma giriþ deðerinde 0.0, ma deðerinde ise 9999 deðerini gösterecektir.) GÖSTERGE mA ISC.L = 0.00 DSC.L = 0.0 RSCL = no 20.00mA GÝRÝþ ISC.H = DSC.H = 9999 Revers elde edilir.yukarýdaki örnekten hareketlebu durumda\ 0/00mA giriþ için 9999 ve 20/00 magiriþ için ise 0.0 deðeri gösterilir. NOT:Bu deðiþiklik programlama menüsünde görünmez. AYAR NOKTASI SINIR DEþERLERÝ: Denetleyicide, ayar noktasýnýn ayarlanabileceði Aralýðý belirtmek üzere programlanabilir üst ve alt ayar noktasý limit deðerleri bulunur. Bu limit deðerlerini ayarlayarak, ayar noktasý deðerlerinin sürecin güvenli çalýþma aralýðý dýþýnda bir deðere ayarlanmasýný engelleyebilirsiniz. 4.-ÇIKIþ PARAMETRELERÝ LEVEL1 Ad ve Taným Aralýk Ayar Kipi ALL / ZONE durumu Zone PID = YES (seviye 4). Varsayýlan deðer Ad ve Taným Aralýk Otomatik ayar OFF/ON durumu PID kontrolü Varsayýlan deðer Ayar yüzdesi P.AU, Tune = ON Ana Çýkýþ Kipi re / fd Isýtma-soðutma = 18

20 Programlama. Ad ve Taným Çýkýþ gücü alt sýnýrý Aralýk 0 % o/p gücü üst sýnýrý 00 %-;o/p gücü üst sýnýrý 00 % - (ýsýtmasoðutma kipinde) durumu PID kontrolü Varsayýlan deðer (100 Isýtma soðutma kipi için) Çýkýþ gücü üst sýnýrý O/p gücü alt sýnýrý %100 PID kontrolü ON-OFF kontrol histeresis* * ON-OFF kontrolü* Histeresis bias Zamanlayýcý Oransal bant-- ýsýtma Entegral süre Türev süresi Türev yaklaþým kontrolü TC/RTD: ON-OFF -den C kontrolü* Analog giriþ: -den ondalýk nokta analog giriþ için seçildiðinde Ana= Fd ve dakika kontrol ON- OFF.* o C Saniye saniye ( x bant) *NOT: ON/OFF kipinde çalýþtýrmak için Oransal bant = 0 olarak ayarlayýn

21 Programlama. Ad ve Taným Döngü süresi Aralýk USEr/ USEr.F/A15.0 durumu Varsayýlan deðer Döngü süresi - kullanýcý Anti sýfýrlama sonlandýrma Döngü süresi saniye Aut0 / RAnL Anti sýfýrlama sonlandýrma % % ARW = MAnL Manüel Sýfýrlama dan o 99.9 (0.1 C Çözünürlük için)-999 dan 999 o (1 C için) - (analog giriþ için) Oransal bant > 0 ve Türev süresi = 0. Ayar Kipi = Tümü ve Bölge PID = EVET ise, gölgeli parametreler haricindekiler (ör: Pb-1, It-1, dt-1) istenir. Ayar Kipi = Bölge ve Bölge PID = EVET ise aþaðýdaki parametreler istenir. Ad ve Taným Aralýk durumu Bölge sayýsý 1-4 Bölge PID= EVET(seviye Bölge ayar noktasý SPLL-SPHL Varsayýlan deðer * * * Oransal bant Ýntegral süre Türev süresi o C san. Pb-n> san. Pb-n>0 NOT : Oransal bant için, Ýntegral süre ve Türev süresi n = 1 ila 4'tür 20

22 Programlama. PARAMETRE TANIMLARI: OTOMATÝK AYARLAMA (AUTO TUNING): Otomatik ayarlama, denetleyicinin süreç karakteristiklerini kendi kendine öðrendiði ve gerekli P, I ve D deðerlerini otomatik olarak ayarladýðý bir fonksiyondur. Yeni P, I, D parametreleri kalýcý bellekte otomatik olarak saklanacaktýr. TUNE ON (AYAR AÇIK) yanýp sönen 'T' LED ýþýðý ile belirtilir. (PID parametreleri hakkýnda ayrýntýlý açýklama için KULLANIM KILAVUZUNAbaþvurun). ÇIKIÞ GÜCÜSINIRLARI: Bu parametreler, kontrolorün minimum ve maksimum çýkýþ gücünü sýnýrlandýrmak için kullanýlýr. Çýkýþ gücünün alt sýnýrý, süreci bozucu etken veya ayar noktasý deðiþikliði meydana geldiðinde minimum çýkýþ yüzdesinin (gereksinime göre) kullanýlabilmesini saðlar. Çýkýþ gücünün üst sýnýrý, süreci bozucu etken veya ayar noktasý deðiþikliði meydana geldiðinde maksimum çýkýþ gücü deðerinin gereksinime göre belirlenen deðerle sýnýrlandýrýlmasýný saðlar. TIMER (ZAMANLAYICI): TIMER (ZAMANLAYICI), ana çýkýþý yeniden baþlatma zamanýdýr. Burada, OFF konumuna getirilen ana çýkýþ, sýcaklýðýn arttýðý ve ayarlanan sýcaklýk deðerinin üzerine çýktýðý durumda bile, yalnýzca ayar zamanýndan sonra ONkonumuna getirilebilir. Buna, kompresörün kýsa sürede (ayar zamanýndan önce) yeniden baþlatýlmasýný önlemek için ihtiyaç duyulur. CYCLE TIME (DÖNGÜ SÜRESÝ ): Döngü süresini programlamak için 3 farklý kip mevcuttur: KULLANIC: Kullanýcý, döngü süresini programlayabilir. Autotune (Otomatik ayar) konumuna getirildiðinde, kipauto konumuna geçer. Usr.F: Kullanýcý, döngü süresini sabitleyebilir. Bu yüksek önceliklidir. AutO ise: Önerilir. Döngü süresi deðeri, otomatik ayar sýrasýnda otomatik olarak hesaplanýr. ANTIRESET WINDUP (ANTÝ SIFIRLAMASONLANDIRMA): Anti sýfýrlama sonlandýrma (ARW), PV oransal bant aralðýnda olana kadar ve böylece baþ latmada hedef aþýmýný azalttýðýnda entegral etkiyi önler. Seçim: 1.AutO ise: Deðer, otomatik ayar sýrasýnda otomatik olarak hesaplanýr (Önerilir). 2. ManL ise: Deðer kullanýcý tarafýndan manuel olarak girilir. 5. LEVEL 2 YARDIMCI ÇIKIþ KÝPLERÝ Ad ve Taným Aralýk Set 2 Kipi * Set 2 Tipi Set 2 Deðeri ALrA/nOnE AbS/dEU SPLL-SPHL durumu Isýtma soðutma kipi için deðil. Set 2 kipi= Fd /rev. Set 2 kipi = alarm ve alarm kipi = S. Brk. ise istenmez. Varsayýlan deðer Oransal bant-soðutma Döngü süresi - Soðutma saniye Isýtma soðutma Pb-C>0 21 NOT: * - Set 2 kipi = hiçbiri ise, dið er parametreler istenir.

23 Programlama. Ad ve Taným Aralýk Histeresis O C durumu 1. Set2 kipi=fd/rev/a LrM (sensör arýzasý deðil); Varsayýlan deðer Histeresis bias TC/RTD: O C Analog giriþ: ondalýk nokta analog giriþ için seçildiðinde 2. Isýtmasoðutma kipi 1. Set2 kipi=fd/rev /ALrM (sensör arýzasý deðil); 2. Isýtmasoðutma kipi (Pb-C=0) Alarm1 kipi OFF/dUH1 /dulo/band /FSH1/FSL0 Set2 kipi=alrm Alarm mandalý Hold alarm Alarm1 için röle durumu Alarm UyarýAygýtý Analog düþük seviye Analog yüksek seviye ON/OFF ON/OFF ON/OFF ON/OFF Alarm1 kipi OFF konumunday sa bu parametreler istenmez. Ana çýkýþ= Röle 2 ise (Analog çýkýþ için) Ana çýkýþ= Röle 2 ise (Analog çýkýþ için) 22

24 Programlama. Ad ve Taným Aralýk Sensör hata seviyesi Sensör arýzasý durumunda ççýkýþ, aralýðýn yüksek veya düþük deðerine ayarlanabilir. HIGH/LOY durumu Ana çýkýþ= Röle 2 ise (Analog çýkýþ için) Varsayýlan deðer NOT: HCkipindesadeceaþaðýdakiparametreler istenir: 1. Set2deðeri buparameterdb (deadband) olarakistenir 2. Oransal bant - soðutma (Pb-C) 3. Döngüsüresi soðutma (cyc.t) Analog yeniden iletim durumunda sadece aþaðýdaki parametreler istenir: 1.A-LO :Analog düþük ölçekleme 2.A-HI :Analog yüksekölçekleme 3. S.ERR : Sensör hata seviyesi Analog giriþ için seçilen ondalýk noktaya göre, TC/RTD için gösterge 1 O C çözünürlüðe sabitlenir. PARAMETRE TANIMLARI: SET 2 KÝ PÝ: AlrM: Set2 alarm olarak programlanabilir. NonE: Set2, ihtiyaç duyulmadýðý zamanlarda none (yok) olarak programlanabilir. Fd: Set2 soðutma kipine programlanmýþtýr. (çýkýþ, ayar noktasýnýn üzerinde iken açýktýr (ON)). re: Set2 Isýtma kipine programlanmýþtýr. (çýkýþ, ayar noktasýnýn altýnda iken açýktýr (ON)). SET 2 TÝPÝ: AbS: Absolute (mutlak) alarm, ana ayar noktasýndan baðýmsýz olarak kendiliðinden varolan bir alarmdýr. DEV:Alarm, ana ayar noktasýnda bir hata oluþtuðunda devreye girer. ALARM KÝPLERÝ: (Detaylý açýklama için bkz.kullanim KILAVUZU) ALARM MANDALI: Mandal açýk (ON) iken, hata giderildiðinde bile alarm devrede kalýr. Alarmý devre dýþý býrakmak için ön çevrim içi seçeneklerindenal-noseçilmelive düðmesinebasýlmalýdýr. HOLD ALARM: HOLD devrede (ON) iken, açýlýþ sýrasýndaki alarm sinyalini engeller.alarm, sadece süreç sýcaklýþý alarm bölgesinde ise devreye girer. ALARM UYARI AYGITI: Alarm uyarý aygýtý devrede (ON) iken, üst göstergede görsel uyarý belirir. Görsel uyarý sýrasýyla AL-NO ile süreç sýcaklýðýný gösterir (burada NO, alarm numarasýdýr). Görsel uyarý,ann fonksiyonunu OFF deðerine ayarlayarak devre dýþý býrakýlabilir. SENSOR HATA SEVÝYESÝ: Bu parametre, sensör arýzasý durumunda analog yeniden iletim çýkýþ seviyesini belirler. Örneðin: 4-20mA yeniden iletim çýkýþý durumunda, sensör hata seviyesi High olarak ayarlanmýþsa, bir giriþ sensor arýzasý durumunda çýkýþta sabit 20mAbulunacaktýr. 23

25 Programlama. 6.- ALARM 2 MODÜLÜ (ÝSTEÐE BAÐLI) LEVEL 3 Ad ve Taným Aralýk Alarm2 kipi Alarm mandalý Hold alarm Alarm1 için röle durumu Alarm Uyarý Aygýtý Set 3 Deðeri OFF/dUH1 /DUL0/bANd /FSH1/FSL0 OFF/ON OFF/ON En/dEN OFF/ON SPLL-SPHL durumu Alarm2 kullanýlabilir olmalýdýr. Alarm2 kipi OFF/brk. konumunday sa bu parametreler istenmez. Varsayýlan deðer Alarm Histeresis Histeresis bias TC/RTD için C; analog giriþ için 99 C Seçili ondalýk noktalarda TC (RTD) için -9.9 dan 9.9 ve AIN modelleri için -99 dan 99 Alarm 2 kipi OFF/brk. konumunday sa bu parametreler istenmez. PARAMETRE TANIMLARI: Parametre tanýmlarý için bkz. Seviye (Level) 2. 24

26 Programlama. 7.LEVEL4 - ÖZEL ÝÞLEVLER Ad ve Taným Aralýk Isýtma soðutma kipi Bu seçim YES olursa, denetleyici ýsýtma-soðutma kipinde çalýþtýrýlabilir. Bölge PID Ana Çýkýþ SSR Çýkýþý Yumuþak baðlatma zamaný El Çýkýþ yüzdesi Rampa kipi Rampa hýzý NO / YES NO / YES RLY1/ AOUt / rly2 NO / YES OOF, Dakika durumu SSR çýkýþ kipi PID kontrolü OOF,O/Pçýkýþ gücü alt PID kontrolü limitinden O/P çýkýþ gücü üst limitine. OOF,HOLd/ ON Derece/Saat Rampa kipi =ON/HOLD. Varsayýlan deðer / Soak süresi Sensör açýk durumu Dakika AUtO/RAnL Rampa kipi =ON/HOLD. PID kontrolü 25 Sensör arýzasý güç seviyesi PV bias ( Sapmasý) 0-100% % (ýsýtmasoðutma kipinde). Seçili ondalýk noktalarda TC (RTD) için-999dan 999 veain modelleri için 999 dan -999 Sensör açýk durumu = MANL.

27 Programlama. Ad ve Taným Aralýk Filtre zaman sabiti Çýkýþ gücü kýsma Yuvarlama adýmý OFF,1-99 saniye OFF,199 saniye Ondalýk nokta analog giriþ için seçildiðinde TC/RTD si için durumu Analog çýkýþlý model. TC / RTD; çözünürlük = 1 C ya da Analog giriþ. Varsayýlan deðer Bekleme kipi Herþeyi sýfýrla NO / YES NO / YES PARAMETRE TANIMLARI: a ANAÇIKIÞ : Ana kontrol çýkýþý Relay1 /Analog çýkýþý (terminal 4 ve 5 arasýnda geçerlidir) ya da Relay2 (terminal 2 ve 3 arasýnda geçerlidir) olarak seçilebilir. Ana çýkýþý Relay2 olarak seçildiðinde, tüm kontrol parametreleri Relay2'ye baðlý çýkýþlara uygulanabilir ama uygulanabilir ayar noktasý Set1'dir (ana ayar noktasý). Analog yeniden iletim için ana çýkýþ Relay2 olarak ayarlanmalý ve yeniden iletim için analog çýkýþ (terminal 4 ve 5) kullanýlmalýdýr. YUMUÞAK BAÞLATMA SÜRESÝ: Yeniden baþlatma süresi, baþlatma esnasýnda tam güce ihtiyaç duyulmayan zamanlarda programlanabilir. Çýkýþýn %0'dan %100'e ulaþmasý için gerekli süre yumuþak baþlatma süresi olarak programlanabilir. EL ÇIKIÞ YÜZDESÝ: Bu parametre, çýkýþýn sabit bir yüzdesi alýnmak istendiðinde kullanýlýr. Örneðin: 4-20mA analog çýkýþ kullanýlýyorsa ve istenen çýkýþ 12mA ise, el yüzdesi %50 olarak ayarlanabilir. Böylece analog çýkýþ 12mA deðerinde, yani %50'de sabitlenmiþ olur. Röleli çýkþa sahip modellerde, rölenin açýk (ON) ve kapalý (OFF) süreleri programlanmýþ El çýkýþ yüzdesine baðlý olacaktýr. Örneðin %50 el çýkýþ yüzdesi ve 15sn döngü süresi için röle 7.5sn boyunca açýk, 7.5sn boyunca kapalý olacaktýr. RAMPA- SOAK: Ayar noktasý ramp özelliði, süreçteki termal þoklarý azaltabilir, baþlangýç veya ayar noktasý deðiþimlerinde sýcaklýk hedef aþýmýný aþaðý çekebilir ya da süreci kontrollü bir hýzda ramp edebilir. Soak özelliði ise, süreci önceden ayarlanmýþ bir zaman dilimi boyunca önceden ayarlanmýþ bir sýcaklýkta tutmak için kullanýlabilir. Rampa kipleri: Rampa OFF:Denetleyici,P,I,Dayarlarý/histeresisayarý kullanýcýtarafýndanayarlanabilenyada varsayýlan ayarda býrakýlabilen basit bir PID/ON-OFF denetleyici olarak çalýþýr. Rampa HOLD:Rampayý ayarlanan son deðerinde tutar. RampaON:Cihazý belirli bir süreç için ayarlar.rampa hýzý ve soak süresi ayarlarý kullanýcý tarafýndan ayarlanýr ya da varsayýlan deðerde býrakýlýr. 26

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı