TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ"

Transkript

1 TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık PROGRAM

2 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Yüksel Akkaya Yrd. Doç. Dr. Atilla Aytekin Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ Doç. Dr. Pınar Bedirhanoğlu Dr. Ömür Birler Prof. Dr. Korkut Boratav Prof. Dr. Simten Coşar Prof. Dr. Fuat Ercan Yrd. Doç. Dr. Asuman Göksel Yrd. Doç. Dr. Meltem Kayıran Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse Prof. Dr. Hakan Mıhçı Prof. Dr. Oğuz Oyan Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir Prof. Dr. Ali Murat Özdemir Prof. Dr. Oktar Türel Prof. Dr. İşaya Üşür Doç. Dr. Galip Yalman Doç. Dr. Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Doç. Dr. Filiz Zabcı Kongre Sekretaryası Ergün Altuntaş Oturum Görevlileri ODTÜ Siyaset Bilimi Topluluğu ve ODTÜ Ekonomi Topluluğu Öğrencileri

3 Türk Sosyal Bilimler Derneği, kuruluş yılı olan 1967 den bugüne, yaptığı araştırmalar ve yayınlarla, düzenlediği bilimsel toplantılarla, Türkiye de sosyal bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmayı amaç edinen, kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip bir kuruluştur. Derneğin öncelik verdiği etkinliklerin biri de, sosyal bilimler alanında çalışanlar için araştırma bulguları ve düşüncelerini paylaşmak, dünya da ve Türkiye de gelişmeleri birlikte değerlendirmek için bir tartışma ve buluşma ortamı işlevi gören ulusal kongreler düzenlemektir. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde çok daha geniş bir katılımla gerçekleştirilmektedir. Kongre nin gerçekleşmesi için her zaman olduğu gibi desteğini esirgemeyen ODTÜ Rektörlüğüne ve bu kongrenin gerçekleşmesine katkıda bulunan TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI, TÜRKİYE İŞ BANKASI, TÜBİTAK ve MICROSOFT a teşekkür ederiz. Tüm katılımcılara başarılar dileriz.

4

5 4 ÇARŞAMBA AÇILIŞ ve KAYIT KKM (Kültür ve Kongre Merkezi) AÇILIŞ KONUŞMALARI Prof. Dr. Ahmet ACAR Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Galip YALMAN KKM KEMAL KURDAŞ SALONU Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanı AÇILIŞ BİLDİRİSİ Prof. Dr. Huricihan İSLAMOĞLU Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek? GENÇ SOSYAL BİLİMCİLER ÖDÜL TÖRENİ ARALIK

6 AR ALIK 4 ÇARŞAMBA Oturum 1 Pars Esin Anısına TÜRKİYE EMEK TARİHİNDEN KESİTLER Oturum Başkanı: Ömer Zühtü Altan A SALONU Ahmet Makal Aziz Çelik M. Hakan Koçak Türkiye de Akademide Sosyal Politika Geleneğinin Doğuşu ve Gelişimi Üzerine Tarihsel Bir Yeniden Değerlendirme Sendika-Siyaset İlişkileri Bağlamında Özgün Bir Deneyim:1950 lerin Unutulan Demokrat İşçi Partisi İşçi Hareketinin Mekânsal ve Ölçeksel Stratejileri Bağlamında İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Örneği ARA TÜRK YE DE EME N GÜNCEL SORUNLARI Oturum Başkanı: Gülay Toksöz Kuvvet Lordoğlu Nilay Etiler Aslı Güleç Murat Özveri Seyhan Erdoğdu Denizcan Kutlu Işıl Erdinç Batı Karadeniz Bölgesi nde Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çalışan Çocuklar Üzerine Sınırlı Bir Araştırma Avrupa Refah Devlet / Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılmasında Sosyal Tarafların Rolü: Türkiye Örneği Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme Dünyada ve Türkiye de Ücretli Çalışan Yoksulluğu: İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme AKP Döneminde Sendikal Alanın Yeniden Yapılanması: Hak-İş ve Ötekiler ARALIK 2013

7 4 ÇARŞAMBA Oturum 2 TÜRKİYE DE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ Oturum Başkanı: Korkut Boratav B SALONU Metih Çulhaoğlu E. Attila Aytekin Ahmet Alpay Dikmen AKP İktidarı Hangi Sınıfsal ve Uluslararası İhtiyaçlara Yanıt Verdi? 28 Şubat tan Haziran Direnişi ne AKP, Hegemonya ve Rejim Değişikliği Dönüşen Cumhuriyet in Karakteri Nasıl Tanımlanabilir? ARA SOSYALİST BİR CUMHURİYET MÜMKÜN MÜ? Oturum Başkanı: Ali Rıza Aydın Aydemir Güler Ender Helvacıoğlu Mesut Odman AKP nin Rejimi Neden Bu Kadar Hızlı Çürüyor? Haziran Direnişi Nasıl Yorumlanmalı? Sosyalist Cumhuriyet Neden Gerekli? Oturum 3 SİYASET KURAMI: SOYKIRIM, KOZMOPOLİTANİZM VE NEFRET SÖYLEMİ Oturum Başkanı: Mehmet Okyayuz C SALONU Devrim Sezer Ünsan Doğan Başkır Burcu Nur Binbuğa Soykırım, Yüzleşme, Sorumluluk: Arendt, Lemkin, Jaspers Liberallik ile Radikallik Arasında: Arendtçi Bir Kozmopolitanizm Türkiye de Nefret Söylemi: İfade Özgürlüğü, Hukuki Düzenlemeler ve Hrant Dink Örneği Üzerine ARALIK

8 AR ALIK 4 ÇARŞAMBA Oturum 4 D SALONU PRAKSİS GEZİ Yİ TARTIŞIYOR Oturum Başkanı: Mustafa Kemal Bayırbağ Emre Arslan Aylin Topal Çağlar Dölek Yasemin Özgün Toplumsal Protestolar ve Sınıf İlişkileri: Gezi Parkı ve Stutgart 21 Eylemleri nin Karşılaştırmalı Analizi Karşı-Hegemonya Stratejileri: Tekel Eyleminden Gezi Direnişine AKP nin Polisi ne Sınıf Cephesinden Bakmak: Gezi Direnişi Üzerine Bir Tartışma Gezi nin Kadınları, Kadınların Direnişi Oturum 5 E SALONU BÖLÜŞÜM DİNAMİKLERİ Oturum Başkanı: Tuba Ongun Zafer Barış Gül Nihat Dağıstan Neoliberal Yönetimsellik Çağında Türkiye Ekonomisinin Bölüşüm Dinamikleri: 2002 ve 2006 Sosyal Hesaplar Matrisleri (SHM) Çerçevesinde Bir Analiz Satın Alma Gücü Paritesinden Sapmaların Eşitsiz Mübadele Etkisi: Döviz Kuru Mekanizmaları ile Karşılıksız Kaynak Transferine Farklı Bir Bakış ARALIK 2013

9 4 ÇARŞAMBA Oturum 6 F SALONU KENTLEŞME: MEKAN VE SİYASET Oturum Başkanı: Tarık Şengül E. Zeynep Güler Aysu Kes - Erkul Osman Savaşkan Ali Ekber Doğan İstanbul da Yaşamak, Yürümek, Dinlenme... Kamusal Mekânlar ve Gündelik Yaşam Yazılı Basında Kentsel Dönüşüm: Yüksek Tirajlı Gazetelerde Kentsel Dönüşüm Üzerine Bir İnceleme Neoliberalizm, Kentsel Siyaset ve Sermaye Birikim Süreçlerinin Yeni Dinamikleri Egemenliği: Koç Holding Örneği Mersin XVII. Akdeniz Oyunları Örneğinde Neoliberalizm Koşullarında Büyük Çaplı Sportif Etkinliklerin Sosyo-Mekansal Etkileri Oturum 7 G SALONU FARKLI BOYUTLARIYLA TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ Oturum Başkanı: Başak Alpan Fuat Güllüpınar Anıl Çağlar Erkan Beken Saatçioğlu Özgür Çalışkan Halit Harput Neoliberalizmin Yaşam Boyu Öğrenme Uygulamalarının Kurumsallaştırılması : Avrupa Birliği ve Yaşam Boyu Öğrenme Enerji Arz Güvenliği Bağlamında Avrupa Birliği nin Rusya Federasyonu Doğal Gazına Bağımlılığı ve Türkiye nin Rolü Gezi Protestoları Sonrası Türkiye nin AB Üyelik Süreci Türkiye İçin Yeni Bir Çıpa mı? ABD-AB Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) Anlaşması Müzakereleri ve Türkiye ye Yansımaları ARALIK

10 AR ALIK 4 ÇARŞAMBA Oturum 8 NAMUS VE NAMUS KÜLTÜRÜ H SALONU Oturum Başkanı: Veysel Mehmet Elgin Ahmet Çoymak Ruşen Işık Veysel Mehmet Elgin Bana Namusumu Ver Töre Sende Kalsın: Doğu-Batı Ekseninde Kadın Bedeninin Nesneleştirilmesinin Farklı Görüntüleri Namus Algısı ve Namus Cinayetlerine Yönelik Tutumlara Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım ve Feminist Eleştirisi Türkiye de Namus Algısı ve Namus Kültürü: Üniversite Örneklemi Odak Grubu Çalışması Oturum 9 SERGİ SALONU DİN VE SİYASET Oturum Başkanı: Besim Can Zırh Kurtuluş Cengiz Murat Borovalı Cemil Boyraz Erkan Karabay Elçin Aktoprak CHP Seçmenlerinin Din Algıları ve Pratikleri Türkiye de İslam ve Sekülarizm: AKP nin Alevi Açılımı Kürt Politik Hareketinin Din ile Kurduğu İlişkinin Tarihsel Toplumsal Dönüşümü Üzerine Bir Deneme Çatışmaların Çözümünde Din: Uzlaştırıcı mı? Kurucu mu? ARALIK 2013

11 4 ÇARŞAMBA Oturum 10 KÜRESEL GÜNEYDE SOSYAL BİLİMLERİN YÜKSELİŞİ VE TÜRKİYE SOSYAL BİLİMLERİ İÇİN OLANAKLAR Oturum Başkanı: Metin Özuğurlu C SALONU Wiebke Keim Ebru Yetişkin Mehmet Ecevit Ercüment Çelik Sosyal Bilimlerde Karşı-Hegemonik Akımların Oluşumu ve Küreselleşmesi Postkolonyal Düşünce ve Madun Çalışmaları ndan Neler Öğrenebiliriz? Küçük Meta Üreticiliği ve Ev İçi Emeğine Güney den Bir Bakış Güney Sosyolojisi nin Türkiye Sosyolojisi İçin İfade Edebileceği Anlamlar Yüzyıl Deneyimine Yeniden Bakmak Oturum 11 TÜRKİYE NİN SİYASAL İKTİSADI I DEVLET Oturum Başkanı: Mehmet Türkay D SALONU Meltem Kayıran Şebnem Oğuz İsmail Doğa Karatepe Özgün Akduran Sezai Temelli B. Elif Yılmaz İnci User M. Mustafa Erdoğdu Kalkınma Paradigmasındaki Dönüşüm ve Devletin Değişen Rolü: Türkiye Örneği AKP ve Rejim Tartışmalarını Sermaye Birikim Süreci Üzerinden Okumak: 6223 Sayılı Yetki Kanunu nun Getirdikleri Türkiye de Devlet, Burjuvazi ve Yatırım Teşvikleri Politik İktisadın Yeni Gözdesi: Teşvik Politikaları: Son 10 Yıl Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Karşısında Vergi Mahremiyeti Zırhı ARALIK

12 AR ALIK 4 ÇARŞAMBA Oturum 12 TÜRKİYE DE MUHAFAZAKARLIK: MİLLİYETÇİLİK VE İSLAM Oturum Başkanı: Murat Borovalı E SALONU Bayram Koca Bülent Özçelik Celal Oral Özdemir Özlem Avcı Türkiye de Sol-İslam ın Gelişimi AKP nin Milleti Muhafazakâr Demokrasi ve Ahlak Kavramı İslami Söylemde Çoğulluk Ne Kadar Mümkündür?: Son Dönem İslami Gençlik Hareketleri Oturum F SALONU TÜRK DIŞ POLİTİKASININ SİYASAL İKTİSADI Oturum Başkanı: Meliha Altunışık Özgür Özdamar Ebru Kunt Akın İnan Rüma Sait Akşit Can Cemgil Köprü den Lider e: Türk Dış Politikası nın Değişen Rolleri Türk Dış Politikası Yapım Süreçlerinde Aktör Değişimi: Türkiye - Rusya Federasyonu İlişkileri Örneğinde Bir İnceleme Türk Dış Politikasının Siyasi İktisadı ve Balkanlar Türkiye nin Ortadoğu Politikalarının Sosyal Kaynakları: Ortadoğu da Sorunsuz Sıfır Komşu Oturum 14 HUKUK VE BİREY G SALONU Oturum Başkanı: Tuğrul Katoğlu Engin Topuzkanamış Pınar Bacaksız Yıldırım Taylar Modern Toplumda Hukuka Uyma Ceza ve Topluma Yeniden Kazandırma Vergi Borcunun Pasif Süjesi Olarak Birey ve Vergilendirme Yetkisinin Bireyin Hak ve Özgürlüklerine Etkisi Şafak Evran Topuzkanamış Anayasalar Yoluyla Vatandaşın ve Toplumun İnşası ARALIK 2013

13 4 ÇARŞAMBA Oturum 15 TOPLUMSAL CİNSİYET VE AİLE Oturum Başkanı: Umut Beşpınar H SALONU Esra Gedik Ece Öztan Aslıhan Burcu Öztürk Bayram Ünal Türkiye de Dul ve Boşanmış Kadınların Evlilik Sonrası Deneyimleri Türkiye de Ailecilik, Neoliberalizm ve Toplumsal Cinsiyet Rejimi Bebekten Katile, Erk ten Erkeğe Şiddet Olgusunda Görünüşün Aşılması Olarak Ailevi Şiddet Oturum 16 POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ Oturum Başkanı: Devrim Sezer SERGİ SALONU Hatice Çoban Keneş Leyla Şimşek - Rathke Melek Göregenli Gamze İrem Umuroğlu Sevilay Çelenk Ülkü Doğanay Zeynep Özarslan Medya Okurlarının Zihinsel Haritalarında Irkçı-Ayrımcı Söylemlerin Oluşum ve Eklemlenme Stratejilerine İlişkin Bir Analiz Televizyon, Popüler Kültürel Temsiller, Mizah Anlayışı ve Ayrımcılık Gazete Haberlerinde Ermenilere Yönelik Nefret Söylemi Derslikte ve Kampüste Nefret Söylemi ve Ayrımcılık Irkçılığın İzini Satır Aralarında Sürmek: Popüler Kültür Ürünlerinde Irkçı Söylemlerin Yaygınlaşma Stratejileri Ayrımcı Dil ve Nefret Söyleminin Formüle Edildiği Bir Ortam: Popüler Sinemada Türk Filmleri ARALIK

14 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum 17 ÇEVRE, KENTLEŞME VE KÜLTÜRÜN EKONOMİ POLİTİĞİ Oturum Başkanı: Serdar Sayan A SALONU Ömer Faruk Çolak Ayça Tekin - Koru Sacit Hadi Akdede Kayıtdışı Ekonominin Siyasal Yapılanma Üzerindeki Etkisi Tüketimin Ayak İzleri Kültür ve Sanatın Politik Ekonomisi Oturum 18 KÜRESEL İKTİSADİ KRİZ: KURAMSAL TARTIŞMALAR B SALONU Oturum Başkanı: Aziz Konukman Mahir Yılmaz Borçlanan Ev, Finansallaşan Konut: Ekonomik Krizleri ve Sermaye Çevrimi Yaklaşımını Yeniden Düşünmek Senem Oğuz Sermaye Birikimi ve Teknolojik Gelişme: Uzun Dalgalar Teorileri Yiğit Karahanoğulları Mali Yerelleşme Kuramlarını 2008 Krizi Sonrasında Yeniden Düşünmek Oturum 19 KALKINMA SÜRECİNDE KADIN Oturum Başkanı: Özlem Sert C SALONU Bahar Araz Takay Derya Güler Aydın Hatice Karaçay Çakmak Osman Küçükşen Yabancılaşmış Kadınlar Uluslararası Platformlarda Kalkınmada Kadın ve Güçlenme Nasıl Bir Perspektif Altında İncelenmelidir? Kadın Emeği ve Kalkınma Tartışmaları: Alternatif Kalkınma Tartışmaları Çerçevesinde Kadın Emeği Çalışmalarına Yönelik Bir Değerlendirme ARALIK 2013

15 5 PERŞEMBE Oturum D SALONU ANADOLU DAN EMEK ÖRÜNTÜLERİ Oturum Başkanı: Görkem Akgöz Mustafa Kemal Coşkun İbrahim Gündoğdu Sebiha Kablay Zülküf Aydın Toplumsal İlişkiler Bağlamında Türkiye de İşçi Sınıf Kültürü ve Sınıf Bilinci: Zonguldak Maden İşçileri Burjuva Paradigma nın Ötesine Geçmek: Kayseri de (Yerel) Emek Rejimi Fındıkta Çocuk İşçiliği Yeni Köylülük, Üçüncü Gıda Rejimi ve Yoksulluk Oturum 21 EĞİTİM ÖZNELERİ E SALONU Oturum Başkanı: Serap Emil Mehmet Sağlam Ceyda Maden Eyiusta Bengi Yanık İlhan Nurettin Beltekin 1980 Dönemi İlkokul Öğrencilerinin Eğitim Deneyimleri. Okuldaki Resmi Törenleri Hatırlama ve Dönem Algısı Yüksek Lisans Eğitiminin Çalışanların İş Performansları Üzerindeki Etkisi: Beşeri Sermaye Teorisi Yaklaşımı Okul, Aile ve Aşiret Karşısında Öğrenci Stratejileri -Poşa Öğrenciler Örneği- Oturum 22 SOSYALİST ÜLKELERDE SOSYAL ADALET DENEYİMLERİ Oturum Başkanı: Muammer Kaymak F SALONU Cem Somel Dilara Peker Sovyetler Birliğinde Sınıflaşma ve Sosyal Adalet Chavez li Yıllar Boyunca Venezuela Ekonomisi ARALIK

16 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum G SALONU KAMU EMEK SÜREÇLERİ Oturum Başkanı: Yılmaz Üstüner Orkun Saip Durmaz Feyza Kalav-İdrisoğlu Hasan Engin Şener İsmail Çağrı Doğan 1980 den Günümüze Öğretmenler Arasındaki Kadro ve Statü Farklılaşmalarının Sınıf Oluşumu Üzerindeki Yansımaları Kamu Yönetiminde Norm Kadro Çalışmaları: Beklentiler ve Sonuçlar Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme Sağlık Bakanlığı nda Personel Yönetiminden İnsan Kaynaklarına Geçiş Oturum H SALONU Oturum Başkanı: Başak Şahin ÇOCUKLUK HALLERİ Saadet Sevinç Doğan Hülya Mete Sedat Yağcıoğlu Çavdar Tarlasında Çocuklar Kitabına Cinsiyetçilik Bağlamında Bakış Tarlabaşı Çocuklarının Tiyatrosu: Büyük Şehirde Çocuk Olmak Akil Çocuklar: Kürt Çocukların Siyaseti ve Toplumsal Gösterilerden Barışa Uzanan Yol ARALIK 2013

17 5 PERŞEMBE Oturum SERGİ SALONU KIBRIS TA TOPLUMSAL KİMLİK VE DÖNÜŞÜM Oturum Başkanı: Hakan Arslan Rafet Uçkan Elif Şimşek Yakup Şahin Nilgün Öner Oturum 26 Türk Milliyetçiliğinde Yeşil Ada ya da Yeşilada Mecmuası nda Kıbrıs Tarihsel Süreçte Kültürel Kimliğin Algısal Referanslarının Dönüşümü: Kıbrıs ta Dinin Etnik, Etnisitenin Toprak Esaslı (Teritoryal) Kimliğe Dönüşümü Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu nun Devlet Olma ve Değişim Mücadelesi; Diren Kıbrıs! KEMAL KURDAŞ SALONU Onbirinci Tez in İzinde Nail Satlıgan a Saygı KAPİTALİST ÜRETİM TARZI VE ÖTESİ Oturum Başkanı: Korkut Boratav E. Ahmet Tonak Melda Yaman Öztürk Özgür Narin Özgür Öztürk Oktar Türel Komünist Manifesto dan Kapital e Sınıflar Serbest Zaman: Grundrisse de Gelecek Toplum Tahayyülü Kapital de Gelecek Tasarımı Üzerine Bütün Yemişler Dallarınızdadır! Grundrisse de Diyalektik ve Tarih Kapital / II yi Okurken ARA TÜRKİYE SOLU NUN TARİHİNDEN MOMENTLER Oturum Başkanı: Gökhan Atılgan Emel Akal Türk Halk İştirakiyun Fırkası ve Türkiye Komünist Fırkası nın Paralel İmhası Mustafa Şener Türkiye Solu ve Kürt Sorunu ( ) Sungur Savran Stalinizm ile Devrimci Marksizm Arasında Nâzım Hikmet ARALIK

18 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum 27 FEMİNİST DÜŞÜNCEDE MODERNİTENİN SON DURAĞI: FEMİNİST DURUŞ KURAMI Oturum Başkanı: Mehmet Ecevit A SALONU Nadide Karkıner Demet Tufan Cemile Gizem Dinçer Merve Akbıyık Ayşın Koçak Turhanoğlu Feminist Bakış Kuramı: Maddi Yaşam Deneyimi Olarak Feminist Araştırma Feminist Duruş Kuramının Postmodern ve Postyapısalcı Ögelerini Tartışmak Feminist Duruş Kuramından Yola Çıkarak Göçmen Ev İçi Emeğinin Hikâyesini Birlikte Yazmak Sanat ve Feminizmin Çağdaş Sorgusu: Feminist Duruş Kuramının Olanakları Feminist Duruş Kuramı Temelinde Kadınların Deneyimleri ve Mekân İlişkisi Oturum B SALONU AKP TÜRKİYE SİNDE DÖNÜŞÜMÜN ANATOMİSİ Oturum Başkanı: Ayşe Ayata Demet Parlak Poyraz Açalya Temel Kaymak Soner Torlak Melek Zorlu Deniz Parlak Her Şey Devlet İçin : Türkiye deki Dönüşümün Temel İzleği Sermayeye Risksiz Yatırım Alanları Açmak: Kamu-Özel Ortaklığı ve Eğitimde Uygulanması Kürt Hareketi ve AKP Kolektif Hak Kavramı Bağlamında Sağlıkta Dönüşüm Yeni Köyün Yeni Âdeti : Son On Yılda Türkiye de Dinsel Dönüşüm Pratikleri ARALIK 2013

19 5 PERŞEMBE Oturum C SALONU KAPİTALİZMDE BİR GÖSTERİ OLARAK BİLGİ ÜRETİMİ Oturum Başkanı: Mustafa Şen Barış Mücen Çağrı Topal Erdoğan Yıldırım Eren Karaca Akbaş Çağatay Topal Sermaye-Merkezli Sosyolojik Bilgi Üretimi Risk Toplumunda Meşruiyet Krizi ve Bilgi Üretimi Sermayenin Ontolojisi, Dünyanın Yeniden Büyülenmesi ve Bilgi: Hatta Üniversite Meta ve Gösteri Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Marxist Bir Eleştiri Oturum D SALONU OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE SİYASAL DÜŞÜNCE Oturum Başkanı: Sina Akşin Kurtuluş Kayalı Gökhan Kaya Ender Akyol Melek Halifeoğlu Bu Coğrafyada Düşünsel Gelenek Yokluğu Demokratlıktan Militarizme ve Turancılığa Evrilen Osmanlı Demokratı Bir Aydının Yeni Cumhuriyete Bakışı ve Önerileri Madun (Subaltern) Çalışmaları ve Osmanlı- Türkiye Siyasal Yaşamının Açıklanması Kadro Dergisi: İdeoloji ve Aydın Sorunsalı Oturum 31 NEOLİBERAL EĞİTİM, YOKSULLUK VE EŞİTSİZLİK E SALONU Oturum Başkanı: Işıl Ünal Fuat Güllüpınar Celal İnce Ejder Yelken Tufan Büyükcan Nejla Kurul Yerel Kültürel Yapı ve Sosyal İlişki Ağlarının Eğitimsel Eşitsizliklerin Yeniden Üretimine Etkileri: Şanlıurfa Örneği Türkiye de Dersanelerin Okula Dönüşmesi/ Dünyada Sözleşmeli Okullar Kent Yoksullarının Eğitimi ve Gündelik Yaşamında Kapitalist İlişkiler ve Kentsel Çelişkilerin İzleri ARALIK

20 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum F SALONU YENİ MEDYA, SOSYAL MEDYA VE TÜRKİYE DE SİYASAL İLETİŞİM DÖNÜŞ-MÜ-YOR MU? Oturum Başkanı: Burak Özçetin Günseli Bayraktutan Adalet ve Kalkınma Partisi nin Web 1.0 Gözde İslamoğlu Performansı Mutlu Binark 2011 Genel Seçimlerinde AKP nin Twitter Tuğrul Çomu Hesaplarında Muhafazakâr Demokrasi nin İnşaası Aslı Telli Aydemir Web 1.0 dan Sosyal Medyaya Barış ve Demokrasi Partisi nin İnternet Ortamlarında Temsili: 2011 Genel Seçimleri Örneği Serdar Paktin 2011 Genel Seçimlerinde CHP nin Sosyal Medya Yolculuğu Burak Özçetin Katılım ve Temsil Arasında: Twitter ve Siyasal İletişim Oturum G SALONU MAO SONRASI DÖNEMDE ÇİN DE DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ Oturum Başkanı: Cem Somel Ceren Ergenç Veysel Tekdal Sırma Altun Nergis Ataçay Mao-Sonrası Çin de Kentsel Politikalar ve Yerel Siyasete Katılım Mekanizmaları Mao-Sonrası Çin de Entellektüellerin Politika Yapımındaki Rolü: İş Sözleşmesi Yasası Örneği Mao-Sonrası Dönemde Çin de Emek Süreçleri ve Dönüşen Sınıf Yapısı Mao-Sonrası Dönemde Çin de Devlet- Ekonomi İlişkileri: Neoliberalizm Tartışması ARALIK 2013

21 5 PERŞEMBE Oturum H SALONU KENTSEL ÇEVRE VE RUH SAĞLIĞI Oturum Başkanı: Yıldırım Doğan Fatma Yıldırım İnci Özgür İlhan Nilay Çabuk Kaya Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi Araştırmanın İlk Nicel Bulguları Araştırmanın İlk Nitel Bulguları Oturum SERGİ SALONU TÜRKİYE DE GÖÇ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEMSEL TARTIŞMALAR Oturum Başkanı: Helga Rittesberger Tılıç Besim Can Zırh Cansu Akbaş Cavidan Soykan Lülüfer Körükmez Yasemin Akis Göç Çalışmalarında Sahayı Düşünmek: Yöntemsel Milliyetçiliğe Karşı Çok-Alanlı Etnografi Göç Çalışmalarında Bilginin Üretimi ve Paylaşılması Göç Araştırmalarında Disiplinlerarası Çalışma Yürütmek: Hukuk ve Sosyoloji İlişkisi Saha Çalışmalarında Araştırmacının Konumu: Göç Çalışmalarında Öz-Düşünümselliği Tartışma Denemesi Göç Araştırmalarında Feminist Yöntembilim FORUM KÜÇÜK FUAYE EĞİTİM, BİLİM, TOPLUM DERGİSİ OTURUMU (Eğitim-Sen tarafından desteklenmektedir.) Forum Başkanı: Pınar Bedirhanoğlu ARALIK

22 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum 36 Alparslan Işıklı Anısına 90. YILINDA LOZAN A SALONU Oturum Başkanı: Bilsay Kuruç M. Murat Baskıcı Çağrı Erhan Bilal N. Şimşir Oturum 37 TÜRKİYE NİN SİYASAL İKTİSADI II FİNANSALLAŞMA Oturum Başkanı: Ebru Voyvoda B SALONU Ceyhun Gürkan Finansal Birikim ve Kamu Maliyesinde Dönüşüm: Kuramsal Bir Yaklaşım A. Celil Koç Türkiye de Finansallaşma Süreci ( ) Elif Karaçimen Türkiye de Finansallaşma ve Hanehalkı Borçlanması Serap Sarıtaş Bireysel Emeklilik Sisteminin Finansallaşma ve Emek Gücünün Değeri Bağlamında İncelenmesi Oturum 38 Sevr ve Lozan Antlaşmalarının Başlıca İktisadi Meseleleri ve Hükümleri Lozan Antlaşmasının Temel Özellikleri 90. Yılında Lozan C SALONU NEOLİBERALİZME FEMİNİST OKUMALAR Oturum Başkanı: Cemil Oktay Aylin Özman İnci Özkan Kerestecioğlu Aksu Bora Simten Coşar Funda Gençoğlu-Onbaşı Gülden Özcan Neoliberal Zamanlarda Akademide Feminizm Üzerine Karşılaştırmalı Notlar Devlet Baba Devlet Koca Arasında Sosyal Politikalar: Feminist Gözle Toplumsalın Lağvına Bakmak Zorunlu-Gönüllü Milliyetçilikler ve Toplumsal Cinsiyet: Erilliğin Bedeli Pasivizasyon Projesi Olarak Güvenlik: Kürtaj, Alkol, Sigara ve Öpüşme Üzerinden Militerleşmek ARALIK 2013

23 5 PERŞEMBE Oturum 39 ÇALIŞMA HAYATI I D SALONU Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse Zeynep Başak Erol Taymaz Polat S. Alpman Ayşe Arslan Sidar Çınar Yıldırım Şentürk Enformelleşme Dinamiklerini İş Tarihi Üzerinden Okumak: Yeni Bir Veri Seti (Türkiye Örneği) Metropol Etnikliğinin Sınıfsal İçeriği: İstanbul, Beyoğlu nda Kürt Emeğinin Ekonomik ve Politik Değeri Tuzla Tersane İşçileri Örneğinde İşçi Sınıfı Örgütlenmesinin Önündeki Temel Engeller: Güvencesizlik ve Milliyetçilik Taşeron Çalışma İlişkilerinde Sınıfsal Konumlar: İnşaat İşçileri Üzerine Bir Araştırma Ticaret, Akışlar ve Dolaşım Mekânları İçinde İstanbul da Çalışma Hayatı Oturum 40 SAVAŞ, VİCDAN, YAS E SALONU Oturum Başkanı: Barış Mücen Serhat Celal Birdal Nurseli Yeşim Sünbüloğlu Gülden Sayılan YAS Karşıtlığından Karşı-YAS a: Bir Siyasal Eylem Biçimi Olarak YAS Çalışması Toplumsal Bellekte Savaş: Güneydoğu Gazilerinin Rehabilitasyonu Üzerinden Savaşın Tahayyül Edilme Biçimlerine Bakmak Türk Basınında Vicdani Ret: Bir Sosyal Temsil Çalışması ARALIK

24 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum 41 Kurthan Fişek Anısına F SALONU TÜRKİYE DE SİYASAL SİSTEM TARTIŞMALARI Oturum Başkanı: Ebru Deniz Ozan Mehmet Arı Halil Güner Burçak Bal Ahmet Arif Eren Ahmet Serdar Ekmen Oturum ARALIK 2013 Yeni Anayasa Tartışmaları ve Hükümet Sistemi Arayışları Bir Tanım Denemesi - Hükümet Meclisi Sistemi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Işığında Yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun Değerlendirilmesi Özyönetim Sanrısı: Tarihsel - Ekonomi Politik Bir İnceleme GÖÇ VE MEKANSAL DÖNÜŞÜM Oturum Başkanı: Sibel Kalaycıoğlu Gazanfer Kaya Asiye Kamber Çağla Ünlütürk Sinan Çağlar Gülnur Güler Oturum 43 G SALONU Taşrada Kentsel Mekânın Üretimi ve Çelişkileri: Adıyaman Altınşehir Mahallesi Örneği Denizli de İç Göç ve Mekânsal Dışlanma Sınıfsal Ayrışmanın Mekânsal İzdüşümü: Çukurambar Örneği H SALONU TOPLUMSAL TARİH I: OSMANLI DÖNEMİ Oturum Başkanı: Birten Çelik Yahşıhanım Nesirova Mustafa Eren Çiğdem Oğuz Oya Gözel Durmaz Osmanlı Belgelerine Göre Nüfusun Sosyal Özellikleri (1728 Tarihli Halhal Defteri Örneğinde) Osmanlı dan Günümüze Türkiye Hapishaneleri Üzerine Bir Dönemlendirme ve Anlamlandırma Denemesi Merhamet ve Politika: II. Abdülhamid Dönemi Aflar ve Af Talepleri Birinci Dünya Savaşı Tarihine Başka Bir Çerçeveden Bakmak: Kayseri de İhtida Eden Ermeniler

25 5 PERŞEMBE Oturum 44 SERGİ SALONU GENÇ DİNOZORLAR I: TÜRKİYE Yİ SINIFLARLA ANLAMAK Oturum Başkanı: Gamze Yücesan Özdemir Dilara İlbuğa Pelin Teymur Selen Yamak Erdem Çolak Feray Artar Gökçe Baydar Türkiye de İşçi Sınıfının Görünümleri, Gezi Direnişi Üzerine Düşünceler ve İttifaklar Meselesi Türkiye de İşçi Sınıfı Oluşumu Süreçleri: Tekel Direnişi ne E.P. Thompson la Bakmak İşçi Sınıfı ve Karşı-Hegemonya: Türkiye İçin Alternatif Pedagoji ve İletişim Olanakları ARA GENÇ DİNOZORLAR II: TÜRKİYE DE SINIFLARI İLETİŞİM ALANINDA GÖRMEK Oturum Başkanı: Gamze Yücesan Özdemir Zuhal Kırmızıoğlu Yasin Durak Ezgi Kaya Gökhan Bulut Çağrı Kaderoğlu Bulut Şafak Etike Türkiye de Sermaye Sınıfında Değişenler ve Dönüşenler: Medya Sektörü Ajitatif Çığırtkanlıktan Din Endüstrisine: İletişim Faaliyetlerinin İslamileşmesinde Emek Nişangahı İletişim Alanında Emek Rejimini Gazetecilerin Deneyimleri Üzerinden Okumak Gazetecilik Örgütlenmesinde Olanaklar, Sınırlılıklar: Yeni Sendikalar Kanunu Üzerine Notlar İletişim, Teknoloji ve Sınıf: Kızıl Hackerları Bir Sınıf Mücadelesi Pratiği Olarak Okumak ARALIK

26 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum 45 GEZİ DİRENİŞİ ÜZERİNE A SALONU Oturum Başkanı: Attila Aytekin Mehmet Atilla Güler Adem Açar Ergin Yıldızoğlu Oturum 46 Kriz ve Yeni Toplumsal Hareketler: İşgal Et Örneği Sermayenin Mekân Temsillerinden Direnişin Temsil Mekânlarına: Gezi Parkı Örneği Gezi Olayı nın Özgünlüğü, Gezi Direnişinin Evrenselliği Ata Soyer Anısına B SALONU TÜRKİYE DE SAĞLIĞIN PİYASALAŞMASI Oturum Başkanı: Eriş Bilaloğlu Gülbiye Yenimahalleli Yaşar Türkiye de Sağlık Güvencesi: Neredeyiz? Osman Elbek Sağlığın ve He-Kimliğin Dönüşümü Selçuk Atalay Sağlık Sektörünün Piyasalaşması ve Kamu Özel Ortaklığı Modeli İpek Eren Vural Neoliberalizm, Fikri Mülkiyet Hakları ve 2000 li yıllarda Türk İlaç Sanayii Oturum 47 TÜRKİYE ENTELLEKTÜEL ALANINI TARTIŞMAYA AÇMAK Oturum Başkanı: Simten Coşar C SALONU Nazlı Ökten Gülsoy Emrah Göker Eylem Akdeniz Güney Çeğin Toplumsal Hakikât ve Entelektüel: Foucault ve Bourdieu Sartre a Neden Karşı? Stratejikdüşüncecigiller : Düşünce Kuruluşlarının Tahakkümünde Türkiye Entelektüel Alanı Liberal Demokrat Kanaat Üretiticisi nin Portresi: Âlimlikten Uzmanlığa Medya Alanının Kutsal Üçlüsü: Çağdaş Büyücü Olarak Kanaat Teknisyenleri, Yayıncılar ve İzleyiciler ARALIK 2013

27 5 PERŞEMBE Oturum 48 Tevfik Çavdar Anısına D SALONU TÜRKİYE İKTİSAT TARİHİ Oturum Başkanı: İşaya Üşür N. İlter Ertuğrul 90. Yılında İzmir İktisat Kongresi ne Yeniden Bakmak Serdar Şahinkaya Sanayi Sayımı 1927 Nuray Ertürk Keskin Reji den Günümüze Samsun da Tütünün Melda Yaman Öztürk Sosyo-Ekonomik Etkileri Yelda Kaya 1945 ten 27 Mayıs Dönemine Türkiye de Toprak Reformu Söylemi Oturum E SALONU İLETİŞİM ÇALIŞMALARI: TELEVİZYON Oturum Başkanı: Gülsüm Depeli Halise Karaaslan Şanlı Onur Dursun Mustafa Volkan Kavas Oturum 50 Seçim Kampanyalarının Parlayan Yıldızı Televizyon Reklamları: 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde Yayınlanan Parti Televizyon Reklamlarının Analizi Bilgi Yanılsaması: Televizyonlardaki Bilgi Yarışmalarının Bilgi Kavramını Sorunsallaştırması Sağlıkla İlgili Kamu Spotları: İktidarın Meşruiyet Arayışı Hangi Değer Dünyasını İşaret Ediyor? ÇEVRENİN EKONOMİ POLİTİĞİ Oturum Başkanı: Zülküf Aydın Fikret Adaman Bengi Akbulut Murat Arsel Sibel Kalaycıoğlu Kezban Çelik Ferda Dönmez Atbaşı Erkin Başer F SALONU Türkiye de Çevre Siyasasının Ekonomi-Politiğine Dair Gözlemler Elektrik Bir Gereksinim Ya Da Mal mıdır?: Elektrik Özelleştirmesinin Yoksul Haneler Üzerine Etkileri Su Akar Türk Bakar mı? Yoksa Su Uyur Düşman Uyumaz mı? ARALIK

28 AR ALIK 5 PERŞEMBE Oturum G SALONU TÜRKİYE DE SİYASİ LİDERLER VE SİYASETÇİLER Oturum Başkanı: Cenk Saraçoğlu Armağan Öztürk Yaşar Suveren Özhan Demirkol Atilla Atış Nuri Bilgin Türk Siyasetinde Kurucu-Kurtarıcı Lider İmgesi: Atatürk ve Erdoğan Türkiye de Sağ ve Muhafazakâr Siyasetçilerin Devleti Algılama ve Anlamlandırma Yordamları Üzerine Bir Değerlendirme Merkez Partilerde Bölünmeler ve Bölünerek Oluşan Partiler: Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinde 1960 Sonlarında Yaşanan Gelişmeler Siyasal Parti Liderlerinin Algılanan Uzaklığı ile Siyasal Tercihler Arası İlişkilerin İncelenmesi Oturum H SALONU NİTEL ARAŞTIRMALARDA İMKAN VE SINIRLILIKLAR BAĞLAMINDA FARKLI ALAN DENEYİMLERİ Oturum Başkanı: Süavi Aydın Çağla Karabağ Sarı Hatice Şule Oğuz Göze Orhon K. Berfin Emre Çetin Sinema Filmlerinin Alımlanması: 12 Eylül Filmlerinin Üniversiteli Gençler Tarafından Alımlanması Örneği Deneyimi Anlayabilmek 12 Eylül ü Hatırlarken: Sussam Olmuyor, Susmasam Olmaz Alan Araştırmasında Mesafeler ve Gerilimler ARALIK 2013

29 6C U M A Oturum A SALONU TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME Oturum Başkanı: Gülay Günlük Şenesen Yelda Yücel Ayşegül Yakar Önal Nuray Ergüneş Yapabilirlikler Açısından Toplumsal Cinsiyet Dirliği ve Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Bağlamında Kadın Dostu Kentlere Bakmak: Kars Örneği Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Uygulama Alanı Olarak Diyarbakır Oturum 54 Taner Yelkenci Anısına B SALONU SOSYAL GERÇEKLİĞİ AÇIKLAMAK: SİYASET BİLİMİ VE İKTİSAT TARTIŞMALARI Oturum Başkanı: Hüseyin Özel Erden Eren Erdem Mehmet Yetiş Tijen Demir Metin Sarfati İlke Civelekoğlu İnsanın Toplumsal Dönüşümlerde Özne Olarak Konumu Çoğunluk, Tahakküm ve Hegemonya: Tocqueville ve Gramsci Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme İktisadın Gizemi, İktisadın Geleceği Ekonomik Gelişme-Demokrasi İlişkisinde Orta Sınıfın Çelişkili Rolü: Türkiye Ekseninde Barrington Moore`u Yeniden Düşünmek ARALIK

30 6C U M A Oturum C SALONU KÜRESEL DÜZENSİZLİK VE TÜRKİYE DE GEZİ DİRENİŞİ Oturum Başkanı: Rahmi Aşkın Türeli Cem Dişbudak Birol Ertan M. Ersin Kuşdil Emir Üzümçeker Merve Çavuşoğlu Funda Turhan Ramazan Günlü Sistem Karşıtı Hareketlerin İktisadi Göstergeler İle İlişkisi: Türkiye Örneği Gezi Parkı Direnişi ve Yeni Türkiye Muktedirlerin Söylemi ve Ana Akım Sosyal Psikolojik Açıklamalar Arasındaki Benzerlikler: Gezi Parkı Protestosu Örneği Siyaset-Devlet İlişkisinde Katılaşma- Sıvılaşma Diyalektiği ve Gezi Direnişi ARALIK 2013

31 6C U M A Oturum D SALONU KOLLEKTİF EMPERYALİZM I MAĞRİPTEN MAŞRIK A YAKIN COĞRAFYA NOTLARI Oturum Başkanı: Raşit Kaya Ali Murat Özdemir Serhat Erkmen Ayşe Cebeci Ebubekir Aykut Kolektif Emperyalizm I: Orta Doğu nun Dünü ve Bugünü Devlet, Sermaye Birikimi ve Kolektif Emperyalizm Kolektif Emperyalizm Çerçevesinde Irak Yeni Değerlenme Alanı Olarak Cezayir ve Kolektif Emperyalizm Khaleeji Sermayesi, Arap Baharı ve Amerikan Hegemonyası ARA KOLLEKTİF EMPERYALİZM II Oturum Başkanı: Ali Murat Özdemir Kansu Yıldırım Göksu Uğurlu Engin Sune M. Kürşad Özekin Kolektif Emperyalizm II: Arap Baharı Postkolonyal Dönemden Neoliberalizme: Tunus Tahrir Meydanı ndan Piyasa nın Ellerine: Mısır da Neo-Liberal Dönüşüm ve Kolektif Emperyalizm Kolektif Emperyalizm: Libya Kolektif Emperyal Düzende Türkiye ARALIK

32 6C U M A Oturum 57 SOSYAL BİLİMLER VE İLETİŞİM ARAÇLARI Oturum Başkanı: Özgür Avcı E SALONU Gülbin Özdamar Akarçay Sosyal Bilimlerde Fotoğrafın Veri Toplama Aracı Olarak Kullanımına Yönelik Öneriler Tarık Özbek Etnik Medya ve Yeni Seçkinler: Alevi Alevi- S. Yetkin Işık Bektaşi Kültür Enstitüsünün Web Sayfası ve Alevi-Bektaşi Araştırmaları Dergisi Örneği Fırat Konuşlu Türkiye de Hakim Film Üretim / Dağıtım Biçimleri ve Emek Süreçlerinin Sınıfsal Eleştirisi Üzerinden Eşitlikçi Bir Üretim Biçiminin Yollarını Sorgulamak Oturum F SALONU DIŞ POLİTİKA HEGEMONYA VE GÜÇ Oturum Başkanı: Tuba Ünlü Yakup Şahin Gökhan Telatar Yeliz Sarıöz Gökten AKP Dönemi Türk Dış Politikasının Barış Vizyonu: Komşularla Sıfır Sorun, Uyuşmalık Çözümü-Arabuluculuk ve Açılımlar (Eleştirel Bir Yaklaşım) Rusya, Arap Baharı ve Ortadoğu da Güç Dengesi ABD Hegemonyası Nereye: Dönüşümü Anlamak ARALIK 2013

33 6C U M A Oturum 59 SOSYAL PSİKOLOJİ: İŞSİZLİK, SOSYAL YARDIMLAR, TRAVMA SONRASI GELİŞİM Oturum Başkanı: Fatma Yıldırım G SALONU Nebi Sümer Nevin Solak Mehmet Harma Mehmet Şakiroğlu Emirali Karadoğan İşsizlik ve İş Güvencesizliğinin Psikolojik Etkileri Bakımından Benzer ve Farklı Yanları Deprem Sonrası Psikolojik Müdahalelerle Travma Sonrası Gelişimi Sağlamak Mümkün mü? Sosyal Yardımların Psiko-Sosyal Mitleri Oturum 60 CUMHURİYET TEN GÜNÜMÜZE EĞİTİM POLİTİKALARI Oturum Başkanı: Meral Uysal H SALONU Mustafa Demir Fevziye Sayılan Ahmet Yıldız Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Piyasa ve Din Kıskacında Kamusal Eğitim Türkiye de Öğretmenlik Mesleğinin Dönüşümü Oturum SERGİ SALONU DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİFTEN KADIN SAĞLIĞI Oturum Başkanı: İnci User H. Yaprak Civelek Ayşe Dayı Gülnihal Bülbül İnci User Ataerkil Söylem Altında Bebek Kaderini Kuran Kadınlık Üreme Sağlığına Ulusötesi Feminist Bakış: Kadın Sağlık Hakları İnsan Hakkıdır Kadın Bedeni Üzerindeki Tıbbi Tahakkümler; Doğumun Medikalizasyonu ve Diğer Uygulamalar Kadın Olmanın Önemsiz Halleri ARALIK

34 6C U M A Oturum K. KURDAŞ SALONU DİSK - AR TÜRKİYE DE İŞÇİ SINIFININ DURUMU Oturum Başkanı: Musa Çam İrfan Kaygısız Miris Meryem Kurtulmuş Kurtar Tanyılmaz Serkan Öngel Denizcan Kutlu Neslihan Karatepe Türkiye de İşçi Sınıfının Değişen Yapısı Makro Ekonomik Veriler Işığında Sektörel Dönüşüm, Ücret ve İstihdam Analizi Türkiye de Krizler ve Esnekleşme Evreleri: Bir Dönemleştirme Denemesi Türkiye den Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Görünümleri: Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınlar ARA TÜRKİYE DE İŞÇİ HAREKETLERİ VE SENDİKALAR Oturum Başkanı: Musa Çam M. Hakan Koçak Bilge Çoban Mihrican Zorlu Özgür Müftüoğlu Sendikal Örgütlenmede Yeni Deneyimler, Arayışlar ve Stratejiler Türkiye de Bir Sendikal Örgütlenme Sorunu Olarak İşkolu Sendikacılığı ve Farklı Sendikal Örgütlenme Modellerinin Gerekliliği TEKEL den Gezi ye Türkiye de Toplumsal Hareketler ve Sendikalar ARALIK 2013

35 6C U M A Oturum 63 Aydın Aybay Anısına A SALONU HUKUK, KURAM, DEVLET, SINIF Oturum Başkanı: Rona Aybay-Fazıl Sağlam Emel Kababulut Uçar Gökhan Atılgan Cangül Örnek Duygu Hatipoğlu-Aydın İdare-Hukuk İlişkisinin Siyasal Niteliği Anayasa Çözümlemelerinde Yöntem Sorunsalı: Diyalektiğin Katkıları TCK nın 141 ve 142. Maddeleri Konusundaki Tartışmalarda Devlet ve Sınıflar Hukukun Özgürleştirici Potansiyelinin Yeniden Keşfi: Yapısal Alanlar ve İnterlegalite Oturum Lİ YILLARDA TÜRKİYE DE PARA POLİTİKASI Oturum Başkanı: Oktar Türel B SALONU Turalay Kenç Oğuz Esen Tolga Bölükbaşı Ahmet Benlialper Hasan Cömert Kriz Sonrasında Merkez Bankacılığındaki Gelişmeler Finansal İstikrar ve Makro İhtiyati Politikalar Para Politikası ve Yönetişimde Dönüşümün Ekonomi Politiği: 2000 li Yıllarda Türkiye Örneği Enflasyon Hedeflemesi Rejimlerinde Asimetrik Döviz Kuru Müdahalesi: Türkiye Örneği ARALIK

36 6C U M A Oturum 65 ÇALIŞMA HAYATI ÜZERİNE II C SALONU Oturum Başkanı: Atilla Göktürk Güven Savul Burçak Özoğlu Ayşe Berna Uçarol Ebru Arıcan Hasan Kürşat Akcan Talihsiz Bir Durum Olarak Gayri-Maddi Emek Nasıl Çalışıyoruz ve Nasıl Çalışabilirdik? : Bellamy ve Morris in, İki Benzemez Ütopyası Çalışma Hayatı - Beyaz Yakalılar Deneyimi: İstanbul da Finans Emekçileri Maksat Çalışanlarımız Memnun Olsun: Sabancı Topluluğu nda Beyaz Yakalı Olmak Güvence-Sizsiniz : Altın CV Oturum E SALONU Oturum Başkanı: Emre Arslan GÖÇ VE YURTTAŞLIK Aslıhan Çoban N. Aslı Şirin Öner Fuat Güllüpınar Deniz Aşkın Mim Sertaç Tümtaş Öner Çelikkaleli Göçmen Dernekleri ve Siyasi Katılımın Sınırları: Almanya da Türkiye Kökenli Göçmen Dernekleri Örneği Yurttaşlığa Göçmenlerin Gözünden Bakmak: Türkiye de Yaşayan 1989 Göçmenleri ve Ahıska Türkleri Kültürel Dönüşümün Yeni Aktörleri Olarak Göçmen Gençler Üzerine Sosyolojik Bir Analiz: İnegöl Huzur Mahallesi Örneği Kente Göç, Sosyal Dışlanmışlık ve Ergenlerdeki Psikolojik Belirtileri ARALIK 2013

37 6C U M A Oturum F SALONU TÜRKİYE DE BİLİM TEKNOLOJİ YENİLİK, ÇEVRE VE SAĞLIK HABERCİLİĞİ Oturum Başkanı: Çiler Dursun Çiler Dursun Sema Yıldırım Becerikli Nadircan Dağlı Arzu Karasaç Gezen Persude Erdem Türkiye de Gazete Okurunun Bilim Teknoloji ve Yenilik Haberlerini Alımlaması Türkiye de Gazetecilerin Bilim Teknoloji ve Yenilik Haberciliği Pratiklerinin Genel Karakteristikleri Türkiye de Çevre Haberciliği ve Çevre Gazetecilerinin Haber Üretim Süreçleri Sağlık Haberciliği Örneği Olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı nın Gazetelerdeki Sunumu Türkiye de Yazılı Basında Bilim Haberleri ve Milliyetçi Söylem Oturum G SALONU KADIN KİMLİĞİ VE TEMSİLİ Oturum Başkanı: Nurcan Özkaplan Adem Sağır Meryem Memiş Kadir Dede Beden, Estetik ve İslamcı Kadın Kimliğinin Modernleşme Serüveni: Âlâ Dergisi Örneği 1940 lı Yıllarda Muhafazakâr Medyada Kadın Olgusu: Büyük Doğu Dergisi Örneklemi Aktrisler, Roller, Temsiller: Halkevi Sahnelerinde Kadınlar ve Kadınlık ARALIK

38 6C U M A Oturum H SALONU TOPLUMSAL TARİH II ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ Oturum Başkanı: Necmi Erdoğan Müzeyyen Ezel Ünal Lexandros Lamprou Serkan Özçiftci Nevin Şahin Malkoç Erken Cumhuriyet Döneminde Gençliğin Militarizasyonu: Askerliğe Hazırlık Dersleri Trakya Olayları Gölgesinde İzmir Halkevinin 1934 teki Türkçe Konuşturma Kampanyası ve Sonuçları Cumhuriyetin Türk Müziği: Bir Müzik-İktidar Örneği Oturum 70 BİR ÖRGÜT OLARAK SİYASİ PARTİ Oturum Başkanı: Fulya Atacan SERGİ SALONU Fulya Atacan Derya Kömürcü Elise Massicard Ayşen Uysal Süreyya Algül Örgüt Olarak AKP: Parti İçi İlişki Ağlarının İnşası Partili Olmak : CHP de Genç Üyelerin Siyasal Toplumsallaşma Süreçleri Yukarıdan Aşağıya Yaklaşımın Ötesinde Türkiye de Yerel Parti Örgütlerini Yeniden Düşünmek Siyasal Parti Örgüt Yöneticilerine Sosyolojik Bir Bakış Bir Mitten Gerçek Bir Siyasal Örgüte Dönüş(eme)menin Kısa Öyküsü: TKP nin Atılım ı ve Krizi B SALONU TÜBİTAK OTURUMU Oturum Başkanı: Arzu Kepoğlu ARALIK 2013

39 6C U M A Oturum 71 A SALONU AKP VE SİYASAL REJİMİN DÖNÜŞÜMÜ Oturum Başkanı: İlhan Cihaner Evren Haspolat Çağdaş Sümer Utku Balaban Deniz Yıldırım Fatih Yaşlı Yeni Rejim ve Baskı Aygıtları Yeni Osmanlı nın Osmanlısı : Sünni-Ulus ve Geleneğin İcadı Siyasal İslam ın Taşıyıcısı Olan Sınıfı Tespit Edebilmek: Faburjuvazi ve Proletarya Ekonomi ile Siyasetin Düğüm Noktasında AKP ve Rejim Dönüşümü Yeni Rejim İnşası ve Egemenlik: Sünni-Ulus Oturum 72 Attila Karaosmanoğlu Anısına B SALONU FİNANSAL KRİZ VE TÜRKİYE DE BANKACILIK Oturum Başkanı: Yavuz Ege Caner Bakır Nilgün Erdem Işıl Erol Tamer Bakıcıol Banka Davranışının Tipolojik Teorisi: Global Finansal Krizde Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İngiliz, Almanya ve Japonya dan Çıkan Dersler Türkiye nin Borca-Dayalı Birikim Yapısı: Sermaye Girişleri ve Bankalar Küresel Finansal Kriz ve Türkiye de Bankacılık Sektörü Düzenlemeleri Küresel Finansal Krizin Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları ARALIK

40 6C U M A Oturum 73 C SALONU TOPLUMSAL CİNSİYET VE EMEK PİYASASI Oturum Başkanı: Yıldız Ecevit Ece Öztan Setenay Nil Doğan Orkun Çelik Sibel Selim Rana Gürbüz Gülşah Gülen Pınar Derin Hasan Cömert Bilim ve Akademinin Cinsiyeti: Türkiye de Kadın Akademisyenler ve Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Türkiye de İşgücü Piyasasında Cinsiyete Dayalı Ücret Farklılığı Krizinde Türkiye de Kadın İşgücü Artışı ve Emek Piyasasının Yeniden Yapılandırılmasındaki Yeri ve Önemi Nüfüs Planlaması ve Dinamiklerinin Büyüme ve Emek Piyasası Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği Oturum 74 D SALONU EMPERYALİZMİN ORTADOĞU POLİTİKALARINDA YENİ BİR DÖNEM VE TÜRKİYE Oturum Başkanı: Aydemir Güler Alper Birdal Yiğit Günay Mustafa Kemal Erdemol Zeynep Beşpınar Ekin Oyan Altuntaş Arap Baharı Aldatmacası ve Ortadoğu da Emperyalist Restorasyon Emperyalizmin Ortadoğu Politikaları ve Suriye Türkiye nin Ortadoğu Dış Politikası: İddialar ve İmkanlar Emperyalizmin Suriye deki Mezhepsel Böl- Yönet Stratejisi ve Türkiye ARALIK 2013

41 6C U M A Oturum 75 E SALONU KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KİMLİK OLUŞUMU, İNSAN HAKLARI VE STK LAR Oturum Başkanı: Kürşad Ertuğrul Berivan Gökçenay Türkiye nin Sınırlarındaki İnsan Hakları Sorunu: Non-Refoulment Esası ve Uygulama Reyhan Atasü Topçuoğlu Ulusötesi bir Alan olarak İnsan Ticaretiyle Mücadele ya da Küreselleşen Sosyal Politikanın İdeolojik Kapanması Mehtap Tosun Kimliğin Eklemlenme Dinamiklerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi: Dersim Ermenileri ve Hemşinliler Derya Büyüktanır Toplumsal İnşacı Yaklaşım Çerçevesinde Norm Yaygınlaştırıcı Aktörler Olarak Sivil Toplum Kuruluşları Oturum 76 TÜRKİYE DE RİTÜEL VE İKTİDAR Oturum Başkanı: Zeliha Etöz F SALONU Mustafa Arıkan Yağmur Dönmez Yusuf Avcı Aykut Ozan Alan Şermin Korkusuz Mehmet Kendirci İktidar, Direniş ve Teknik İlişkiselliği Bağlamında Bir Ritüel: Newroz Yurttaşın Bedeni: Gençlik ve Spor Bayramı 23 Nisan Neşe Doluyor İnsan! Arzumuz Hürriyetti Ordumuz Hediye Etti: 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı Dil Bayramı ya da Bayramın Dili ARALIK

42 6C U M A Oturum 77 G SALONU İLETİŞİM TARİHİ ÇALIŞMALARI Oturum Başkanı: Korkmaz Alemdar Yasemin Kalyoncuoğlu Aytül Tamer Torun Aytül Tamer Torun Esra İlkay Keloğlu Cemal Abdül Nasır ın Siyasi İmajının Türk Basınına Yansıması Balkan Savaşları nda İngiltere Siyasal İktidarı ve Basını Ekseninde Türk-Osmanlı İmgesinin Oryantalizm-Balkanizm Bağlamında Değerlendirilmesi CEM Dergisi: İki Dil Arasında Mizah ve Muhalefet Oturum 78 H SALONU TOPLUMSAL TARİH III 1970 LERDEN GÜNÜMÜZE Oturum Başkanı: İpek Eren Vural Özgür Balkılıç Kiraz Özdoğan Selin Bengi Gümrükçü Fuat Özdinç Türk Demir Döküm de Sınıf Mücadeleleri Yurtsever Emekçiler / Demokratik Emek Platformu Örneği Üzerinden Etnisite ve Sınıf Arasındaki İlişkinin Kuruluş Süreçleri Eylem Repertuvarı: Türkiye de Sokak Eylemleri, MC den Günümüze Türk Sağında Milliyetçi Partilerin Birliği Sorunu ARALIK 2013

43 6C U M A Oturum 79 SERGİ SALONU MÜBADELEYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK Oturum Başkanı: Onur Yıldırım Ayşe Özil Gülen Göktürk Aytek Soner Alphan Aslı Çomu Mübadele Öncesi Rum-Yunan Tanımı Tartışmaları Aşağı Mahallenin Rumları, Yukarı Mahallenin Türkleri: Mübadele Öncesinde Kapadokya da Cemaatler Arası İlişkiler Bir Bellek Mekanı Olarak Mübadillerin/ Mültecilerin Kayıp Vatanları 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Çukurova KAPANIŞ PANELİ KRİZLER VE DİRENİŞLER Oturum Başkanı: Oğuz Oyan Cem Tüzün Gaye Yılmaz İrfan Aktan Nurcan Özkaplan KEMAL KURDAŞ SALONU ARALIK

44 K AT I L A N L A R Adem Açar Marmara Ü., Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme Fikret Adaman Prof. Dr. Boğaziçi Ü., İİBF Ekonomi B. Emel Akal Dr. Gülbin Özdamar Akarçay Y. Doç. Dr. Osmangazi Ü. Cansu Akbaş Arş. Gör. Ege Ü., Uluslar. İlişk. B. Eren Karaca Akbaş Binghamton Ü., Sosyoloji B. Merve Akbıyık ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları B. Bengi Akbulut Hasan Kürşat Akcan Arş. Gör. Ankara Ü., DTCF, Sosyoloji B. Sacit Hadi Akdede Prof. Dr. İzmir Ekonomi Ü., İşletme F. Ekonomi B. Eylem Akdeniz Y. Doç. Dr. İstanbul Kemerburgaz Ü., Siy. Bil. Kamu Yön. B. Özgün Akduran Arş. Gör. İstanbul Ü., SBF Görkem Akgöz Dr. Hacettepe Ü. Sosyoloji B. Ebru Kunt Akın İstanbul Bilgi Ü. Yasemin Akis ODTÜ Fen-Edb. F. Sosyoloji B. Sina Akşin Prof. Dr. Ankara Ü. SBF (emekli) Sait Akşit Yrd. Doç. Dr. İzmir Gediz Ü. Uluslar İlişk. B. İrfan Aktan Yazar Elçin Aktoprak Y. Doç. Dr. Ankara Ü., SBF Uluslar. İlişk. B. Ender Akyol Y. Doç. Dr. İnönü Ü., İİBF Siy. Bil. Kamu Yön. B. Aykut Ozan Alan Korkmaz Alemdar Prof. Dr. Gazi Ü. İletişim F. Süreyya Algül Dr. Yıldız Teknik Ü., Siy. Bil. ve Uluslar. İlişk. B. Başak Alpan Y. Doç. Dr. ODTÜ İİBF Siy. Bil. Kamu Yön. B. Aytek Soner Alpan University Of California, Tarih B. Polat S. Alpman Öğr. Gör. Yalova Ü., Sosyal Hizmet ve Danışmanlık B. Ömer Zühtü Altan Prof. Dr. Anadolu Ü., İİBF Çalış. Eko. End. İlişk. B. Sırma Altun Arş. Gör. ODTÜ İİBF Siy. Bil. Kamu Yön. B. Meliha Altunışık Prof. Dr. ODTÜ İİBF Uluslar. İlişk. B. Ekin Oyan Altuntaş Y. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Ü., İİBF Uluslar. İlişk. B. Mehmet Arı Y. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Ü., İİBF Kamu Yön. B. Ebru Arıcan ODTÜ Fen-Edb. F. Sosyoloji B. Mustafa Arıkan Murat Arsel Dr. Ayşe Arslan Arş. Gör. Hacettepe Ü., Siy. Bil. ve Kamu Yön. B. Hakan Arslan Dr. İstanbul Bilgi Ü., Siy. Bil. Kamu Yön. B. Emre Arslan Dr. Siegen Ü., Sosyoloji B. Feray Artar Arş. Gör. Ankara Ü., DTCF Sosyoloji B. Deniz Aşkın Arş. Gör. Anadolu Ü. Fulya Atacan Prof. Dr. Yıldız Teknik Ü., İİBF, Siy. Bil. ve Uluslar. İlişk. B. Nergis Ataçay ODTÜ İİBF Siy. Bil. Kamu Yön. B. Selçuk Atalay Dr. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ferda Dönmez Atbaşı Y. Doç. Dr. Ankara Ü., SBF İktisat B. Gökhan Atılgan Doç. Dr. Ankara Ü., İletişim F. Atilla Atış Ege Ü. Psikoloji B. Özgür Avcı Dr. Atılım Ü. İngiliz Dili ve Edb. B. Yusuf Avcı Arş. Gör. Bartın Ü., İİBF Özlem Avcı Y. Doç. Dr. Uşak Ü., Sosyoloji B. Ayşe Ayata Prof. Dr. ODTÜ İİBF Siy. Bil. Kamu Yön. B. Rona Aybay Prof. Dr. Yakın Doğu Ü. Aslı Telli Aydemir İstanbul Şehir Ü., İletişim F. Ali Rıza Aydın Anayasa Mahkemesi Raportörü (emekli) Süavi Aydın Prof. Dr. Hacettepe Ü. İletişim F. Duygu Hatipoğlu-Aydın Arş. Gör. Ankara Ü., Hukuk F. Zülküf Aydın Prof. Dr. ODTÜ Kıbrıs Kampüsü Derya Güler Aydın Y. Doç. Dr. Hacettepe Ü., İİBF İktisat B. Ebubekir Aykut Arş. Gör. Hacettepe Ü., Uluslar. İlişk. B. E. Attila Aytekin Y. Doç. Dr. ODTÜ İİBF Siy. Bil. Kamu Yön. B. Pınar Bacaksız Doç. Dr. Dokuz Eylül Ü., Adalet MYO Tamer Bakıcıol BDDK Strateji Geliştirme Daire Başkanı Caner Bakır Doç. Dr. Koç Ü. İİBF Uluslar. İlişk. B. Burçak Bal Arş. Gör. TOBB Ekonomi ve Teknik Ü., Hukuk F. Utku Balaban Dr. Ankara Ü., SBF Çalışma Eko. End. İlişk. B. Özgür Balkılıç Tri-University Graduate Canada M. Murat Baskıcı Doç. Dr. Ankara Ü., SBF İktisat B. Zeynep Başak Arş. Gör. ODTÜ İİBF İktisat B. Erkin Başer Dr. Dokuz Eylül Ü., İktisat B. Ünsal Doğan Başkır Arş. Gör. İzmir Ekonomi Ü., Siy. Bil. ve Uluslar. İlişk. B. Gökçe Baydar Arş. Gör. Hacettepe Ü., İletişim F. M. Kemal Bayırbağ Y. Doç. Dr. ODTÜ İİBF Siy. Bil. Kamu Yön. B. Günseli Bayraktutan Başkent Ü., İletişim F. Sema Yıldırım Becerikli Doç. Dr. Ankara Ü. İletişim F. Pınar Bedirhanoğlu Doç. Dr. ODTÜ, İİBF Uluslar. İlişk. B. Nurettin Beltekin Y. Doç. Dr. Mardin Artuklu Ü., Edebiyat F. Eğitim Bil. B. Ahmet Benlialper Arş. Gör. İpek Ü. Umut Beşpınar Y. Doç. Dr. ODTÜ, Fen-Edb. F. Sosyoloji B. Zeynep Beşpınar Dr. Marmara Ü., Sosyoloji B. Eriş Bilaloğlu Dr. Nuri Bilgin Prof. Dr. Ege Ü., Psikoloji B. Mutlu Binark Prof. Dr. Başkent Ü., İletişim F. Burcu Nur Binbuğa Arş. Gör. ODTÜ İİBF Siy. Bil. Kamu Yön. B. Serhat Celâl Birdal Arş. Gör. Gazi Ü., İİBF Kamu Yön. B. Alper Birdal Gazeteci Aksu Bora Doç. Dr. Hacettepe Ü., İletişim F.İletişim Bil. B. Korkut Boratav Prof. Dr. TSBD Murat Borovalı Doç. Dr. İstanbul Bilgi Ü. Uluslar İlişk. B. Cemil Boyraz Dr. İstanbul Bilgi Ü. Uluslar İlişk. B. Tolga Bölükbaşı Doç. Dr. Bilkent Ü., İİBF. Siy. Bil Kamu Yön. B. Gökhan Bulut Ankara Ü., İletişim F. Çağrı Kaderoğlu Bulut Arş. Gör. Gazi Ü., İletişim F. Gazetecilik B. Gülnihal Bülbül Dr. Tufan Büyükcan Ankara Ü., Eğitim Eko. Derya Büyüktanır Ankara Ü., Avrupa Birliği ve Uluslar. İlişk. ABD Ayşe Cebeci Y. Doç. Dr. Harran Ü. İktisat B. Can Cemgil İstanbul Bilgi Ü. Kurtuluş Cengiz Öğr. Gör. Dr. Abant İzzet Baysal Ü., Sosyoloji B. İlhan Cihaner CHP Denizli Milletvekili H. Yaprak Civelek Y. Doç. Dr. Arel Ü., Sosyoloji B. İlke Civelekoğlu Y. Doç. Dr. Doğuş Ü., Uluslararası İlişk. B. Simten Coşar Prof. Dr. Hacettepe Ü., Mustafa Kemal Coşkun Doç. Dr. Ankara Ü., DTCF Sosyoloji B. Hasan Cömert Y. Doç. Dr. ODTÜ İİBF İktisat B. Sinan Çağlar Pamukkale Ü., Çalış. Eko. Hatice Karaçay Çakmak Doç. Dr. Hacettepe Ü., İİBF İktisat B. Özgür Çalışkan Ankara Ü., Musa Çam TBMM CHP İzmir Milletvekili Merve Çavuşoğlu Arş. Gör. Uludağ Ü., Psikoloji B. Güney Çeğin Y. Doç. Dr. Pamukkale Ü.,Sosyoloji B. Sevilay Çelenk Doç. Dr. Ankara Ü., İletişim F. Birten Çelik Y. Doç. Dr. ODTÜ Fen-Edb. F. Tarih B. Orkun Çelik Arş. Gör. Gümüşhane Ü., İİBF İktisat B ARALIK 2013

45 K AT I L A N L A R Aziz Çelik Doç. Dr. Kocaeli Ü.,i İİBF, Çalışma Eko. End. İlişk. B. Kezban Çelik Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Ü., Fen-Edb. F. Sosyoloji B. Ercüment Çelik Dr. Freiburg Ü. Öner Çelikkaleli Dr. Muğla Sıtkı Koçman Ü., K. Berfin Emre Çetin Dr. Hacettepe Ü., İletişim F. Sidar Çınar Dr. Marmara Ü., Çalış Eko. ve End. İlişk. B. Bilge Çoban Kocaeli Ü. Aslıhan Çoban Arş. Gör. ODTÜ İİBF Siy. Bil. Kamu Yön. B. Erdem Çolak Ankara Ü. Ömer Faruk Çolak Prof. Dr. İktisat ve Toplum Dergisi Tuğrul Çomu Bozok Ü., İletişim F. Aslı Çomu Y. Doç. Dr. Çukurova Ü., Uluslar. İlişk. B. Ahmet Çoymak Süleyman Demirel Ü. Metin Çulhaoğlu Araştırmacı Yazar Nihat Dağıstan Başkent Ü., Ticari Bilimler F. Nadircan Dağlı Dr. Ayşe Dayı Y. Doç. Dr. Ulusötesi Kadın Konuları Merkezi Kurucusu Kadir Dede Arş. Gör. Hacettepe Ü., Siy. Bil. Kamu Yön. B. Tijen Demir Ankara Ü., SBF Mustafa Demir EĞİT-DER Genel Başkanı Özhan Demirkol Bilkent Ü., Siy. Bil. B. Gülsüm Depeli Hacettepe Ü. İletişim F. Pınar Derin ODTÜ İİBF İktisat B. Ahmet Alpay Dikmen Prof. Dr. Ankara Ü., SBF Cemile Gizem Dinçer ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları B., Cem Dişbudak Doç. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Ü., İİBF İktisat B. Saadet Sevinç Doğan Ankara Ü., Gazetecilik ABD İsmail Çağrı Doğan Arş. Gör. Yıldırım Beyazıt Ü., İşletme F. Setenay Nil Doğan Dr. Yıldız Teknik Ü., İnsan ve Toplum Bilimleri Yıldırım Doğan Prof. Dr. Ankara Ü., Tıp F. Ali Ekber Doğan Y. Doç. Dr. Mersin Ü., Kamu Yön. B. Ülkü Doğanay Doç. Dr. Ankara Ü., İletişim F. Çağlar Dölek ODTÜ Siy. Bil. Kamu Yön. B. Yağmur Dönmez Ankara Ü., SBF Yasin Durak Arş. Gör. Ankara Ü., DTCF Sosyoloji B. Orkun Saip Durmaz Arş. Gör. Ankara Ü., Çalış. Eko. ve End. İlişk. B. Oya Gözel Durmaz Arş. Gör. ODTÜ Fen-Edb. F., Tarih B. Onur Dursun Dr. Hitit Ü., Sungurlu MYO Çiler Dursun Prof. Dr. Ankara Ü., İletişim F. Yıldız Ecevit Prof. Dr. ODTÜ Fen-Edb. F. Sosyoloji B. Mehmet Ecevit Prof. Dr. ODTÜ Fen-Edb. F., Sosyoloji B. Yavuz Ege Dr. Ahmet Serdar Ekmen Gazi Ü., SBE Osman Elbek Doç. Dr. Adnan Menderes Ü., Tıp Fakültesi Veysel Mehmet Elgin Abant İzzet Baysal Ü., Psikoloji B Serap Emil Öğr. Gör. Dr. ODTÜ Eğitim F. Nilgün Erdem Doç. Dr. Ankara Ü. SBF Maliye B. Persude Erdem Ankara Ü., İletişim F. Erden Eren Erdem Arş. Gör. Hacettepe Ü., Siy. Bil. ve Kamu Yön. B. Mustafa Kemal Erdemol Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Işıl Erdinç Avrupa Sosyoloji ve Siy. Bil. Araş. Merk. Necmi Erdoğan Doç Dr. ODTÜ İİBF, Siy. Bil. Kamu Yön. B. M. Mustafa Erdoğdu Doç. Dr. Marmara Ü. Maliye B. Seyhan Erdoğdu Prof. Dr. Ankara Ü., SBF Çalışma Eko. ve End. İlişk. B. Ahmet Arif Eren Dr. Artvin Çoruh Ü., Hopa İİBF, İktisat B. Mustafa Eren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü. Ceren Ergenç Öğr. Gör. Dr. ODTÜ Uluslar. İlişkiler B. Nuray Ergüneş Doç. Dr. İstanbul Ü., SBF Maliye B. Çağrı Erhan Prof. Dr. Ankara Ü., SBF Anıl Çağlar Erkan Adnan Menderes Ü., SBE Uluslar. İlişk. ABD Serhat Erkmen Yrd. Doç. Dr. Ahi Evran Ü., Uluslar. İlişk. B. Aysu Kes-Erkul Dr. Hacettepe Ü., Sosyoloji B. Işıl Erol Doç. Dr. Özyeğin Ü. Birol Ertan Doç. Dr. Siyaset Bilimci Kürşad Ertuğrul Doç. Dr. ODTÜ İİBF Siy. Bil. Kamu Yön. B. N. İlter Ertuğrul ODTÜ Fen-Edb. F. Tarih B. Oğuz Esen Prof. Dr. İzmir Ekonomi Ü. Şafak Etike Arş. Gör. Ankara Ü., İletişim F. Gazetecilik B. Nilay Etiler Prof. Dr. Kocaeli Ü., Tıp F. Zeliha Etöz Prof. Dr. Ankara Ü. SBF Ceyda Maden Eyiusta Y. Doç. Dr. İstanbul Kemerburgaz Ü. İİBF Uluslar. Ticaret B. Esra Gedik ODTÜ Fen-Edb. F. Sosyoloji B. Arzu Karasaç Gezen Dr. Berivan Gökçenay Dr. Yıldız Teknik Ü., İİBF Emrah Göker Koç Ü. Sosyal Politika Merkezi Yeliz Sarıöz Gökten Y. Doç. Dr. Niğde Ü., İİBF İktisat B. Atila Göktürk Prof. Dr. Muğla Ü. İİBF Kamu Yön. B. Gülen Göktürk ODTÜ İİBF Siy. Bil. Kamu Yön. B. Melek Göregenli Prof. Dr. Ege Ü., Psikoloji B. Zafer Barış Gül Dr. Akdeniz Ü., İİBF İktisat B. Aslı Güleç Y. Doç. Dr. Kocaeli Ü., İİBF, Çalışma Eko. ve End. İlişk. B. Gülşah Gülen Arş. Gör. ODTÜ İİBF İktisat B. Aydemir Güler Barış Derneği Sözcüsü, Yazar Gülnur Güler Arş. Gör. Atılım Ü., Mimarlık B. Mehmet Atilla Güler Arş. Gör. Gazi Ü., İİBF, Çalışma Eko. ve End. İlişk. B. Aydemir Güler Barış Derneği Sözcüsü, Yazar E. Zeynep Güler Doç. Dr. İstanbul Ü., Uluslar. İlişk. B. Fuat Güllüpınar Y. Doç. Dr. Anadolu Ü., Sosyoloji B. Nazlı Ökten Gülsoy Galatasaray Ü., Sosyoloji B. Selin Bengi Gümrükçü Arş. Gör. İzmir Ekonomi Ü., Yiğit Günay Gazeteci İbrahim Gündoğdu Arş. Gör. ODTÜ İİBF Siy. Bil. Kamu Yön. B. Halil Güner Dr. Çanakkale Adliye Sarayı Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Ramazan Günlü Doç. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Ü., İİBF Kamu Yön. B. Rana Gürbüz Dr. Yüzüncü Yıl Ü., İİBF, İktisat B. Ceyhun Gürkan Y. Doç. Dr. Ankara Ü., SBF Maliye B. Melek Halifeoğlu Hacettepe Ü., İİBF, Siy. Bil. Kamu Yön. B. Mehmet Harma ODTÜ Fen-Edb. F. Psikoloji B. Halit Harput ODTÜ İİBF Uluslar İlişk. B. Evren Haspolat Y. Doç. Dr. Ordu Ü., İİBF Kamu Yön. B. Ender Helvacıoğlu Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni S. Yetkin Işık Ruşen Işık Arş. Gör. ODTÜ Fen-Edb. F. Sosyoloji B. Feyza Kalav-İdrisoğlu Arş. Gör. ODTÜ İİBF Siy. Bil. Kamu Yön. B. Dilara İlbuğa Hacettepe Ü. İnci Özgür İlhan Prof. Dr. Ankara Ü., Tıp F. Psikiyatri ABD Bengi Yanık İlhan Y. Doç. Dr. İstanbul Kemerburgaz Ü. İİBF, İktisat B. Celal İnce Arş. Gör. Anadolu Ü. Gözde İslamoğlu Kocaeli Ü., İletişim F. Huricihan İslamoğlu Prof. Dr. Boğaziçi Ü. Tarih B. Sebiha Kablay Y. Doç. Dr. Ordu Ü., İİBF Çalışma Eko. ve End. İlişk. B ARALIK

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SONUCU O.Ö.Ö 394,02348 ASİL MENDERES ÜNİ. AYŞE ARSLAN ADNAN MENDERS

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SONUCU O.Ö.Ö 394,02348 ASİL MENDERES ÜNİ. AYŞE ARSLAN ADNAN MENDERS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM YILI TABAN PUANA GÖRE EK MADDE I YATAY GEÇİŞE HAK KAZANANAN ADAYLARIN LİSTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ Adı Soyadı ÖZGE ALÇI ADNAN O.Ö.Ö 394,02348

Detaylı

19 MAYIS 2011 PERŞEMBE

19 MAYIS 2011 PERŞEMBE PROGRAM 19 MAYIS 2011 PERŞEMBE 08.00 Ankara Merkezden (Ankara Üniversitesi, Cebeci Kampüsü) Hareket 09.00 Ankara Esenboğa Havalimanı ndan Hareket 12.00-13.00 Öğle Yemeği 13.00-13.30 Kayıt 13.30-14.00 Açılış

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E.

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. SIRA NO ÖĞRENCİ NUMARASI 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı ADI SOYADI PROGRAMI 1. 12330304 Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö. 2. 12330303 Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. 3. 12330178 Kardelen

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü DAĞITIM T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Sayı : 15302574 Konu : Tuje Dergi Tanıtımı DAĞITIM İlgi : 12.06.2017 tarihli ve 42220545-441200 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 Burslu)

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 Burslu) Adı Soyadı Program Kodu Üniversite Tablo Program Adı Tercih Sırası Puan Türü ALİ MADEN 09048 KOÇ Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam MF-4 59.580 MERVE NAZ ARAS 00 BOĞAZİÇİ İşletme (İngilizce) TM- 500.450

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Sayı : 84093193-051.01- Konu : II. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 20/03/2018 tarihli ve 69392216-051.01-46290 sayılı yazı. Gazi Üniversitesi koordinatörlüğünde

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE 20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans 20113101004 EREN AKKALE İşletme Yüksek Lisans 20113101005 ERGUN ARISOY İşletme Yüksek Lisans 20113101006 TOLGA

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI ETLİK YERLEŞKESİ 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT 16: 30 Derslik No Kapasite Bölüm Dersi Veren Öğretim Görevlisi Sınavda Görevli Araştırma

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454,

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sosyoloji (İngilizce) 52 TM-3 454, GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi 26 TM-3 520,627 64 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 14 TM-3 508,646 125 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI

T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI T.C. GEDİZ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI SIRA AD-SOYAD MEZUNİYET BÖLÜM BELGELER ALES DİL PUANI PUAN* 1 TÜLİN TOLAY DUMLUPINAR

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GÜZ DÖNEMİ TDL 101 DERSLERİ ARA SINAV TAKVİMİ (OVACIK YERLEŞKESİ)

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GÜZ DÖNEMİ TDL 101 DERSLERİ ARA SINAV TAKVİMİ (OVACIK YERLEŞKESİ) YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ TDL 101 DERSLERİ ARA SINAV TAKVİMİ (OVACIK YERLEŞKESİ) Z06 54 TDL 101 Bilgisayar Müh. (44) Yrd. Doç. Dr. Hülya Gökçe Arş. Gör. Kübra YILDIRIM Arş. Gör.

Detaylı

Tarih Saat Ders Vereni Ders Ad Bolumler 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I (İKTİSAT)

Tarih Saat Ders Vereni Ders Ad Bolumler 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I (İKTİSAT) 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Öğr. Gör. Cana Dede Sosyal Hizmet Yönetimi 02 Ocak 2017 Pazartesi 09:00- Yrd. Doç. Dr. ALİ PETEK

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Nejat Semerci Anadolu Üniversitesi Resim Nejat Semerci Tansel Diplikaya Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Satı Gamze Erdoğan

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Polis Akademisi Başkanı

2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Polis Akademisi Başkanı PROGRAM 2 MART 2017 SUNUŞ VE SİNEVİZYON GÖSTERİMİ: (17:00-17:15) AÇILIŞ KONUŞMALARI: (17:15-18:30) Yılmaz ÇOLAK Başkanı Selami ALTINOK Emniyet Genel Müdürü Fatma Betül SAYAN KAYA (Teşrifleri halinde) Aile

Detaylı

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ

2016 YILINDA PUAN TÜRÜ DEĞİŞEN PROGRAMLARIN 2015 YILI PUAN VE SIRA BİLGİLERİ VE YİNE 2015'E GÖRE DEĞİŞEN PUANDAKİ YERLERİ Avrupa Birliği İlişkileri 2015'DE OLUŞAN 2015'E GÖRE HESAPLANAN 2016 KON. BİLGİLERİ 2015'DE 202510185 İstanbul Vakıf İstanbul Bilgi Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Tam Burslu İng. TM2 381,584 36.700

Detaylı

19 Kasım 2018 Pazartesi

19 Kasım 2018 Pazartesi 19 Kasım 2018 Pazartesi İŞLETME İKTİSAT SERVİS DERSLERİ 40 (20) 40 (20) 92 (50) 92 (50) 70 (35) 70 (35). 86 (47) 92 (50) 188 (68) 12(6) International Relations I Prof Dr Mehmet Akif Okur Oyun Teorisi Prof.Dr.

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

Teori ve Pratikte. Siyasal İletişim Sempozyumu. Batı Dışı Yaklaşımlar Ekim Programı

Teori ve Pratikte. Siyasal İletişim Sempozyumu. Batı Dışı Yaklaşımlar Ekim Programı Teori ve Pratikte Siyasal İletişim Sempozyumu Batı Dışı Yaklaşımlar 12-13 Ekim Programı 12 Ekim Cuma Açılış 09:30 10:30 Miletos Salonu Prof.Dr. Cavit Bircan Hasan Topaloğlu Bekir Kuvvet Erim Metin Yavuz

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 21/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ. 17 Mart 2014 Afyon YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (Temel İstatistikler) 17 Mart 2014 Afyon Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Vakıf Vakıf TOPLAM/OR Üniversiteleri

Detaylı

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları ÜNİVERSİTE ADI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Sayıları Tarihi PROFESÖR Dolu Kadro Yüzdelik ı Doçent DOÇENT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Doktor ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 21.07.2010 11 13,41 15 18,29 56 68,29 ADANA ALPARSLAN

Detaylı

:00-1Yrd.Doç.Dr. Barış Gürsoy Türk Dış Politikasında Güncel Konular

:00-1Yrd.Doç.Dr. Barış Gürsoy Türk Dış Politikasında Güncel Konular 07.11.2016 09:00-1Doç. Dr. İSMET ATEŞ Ekonomi Bilimine Giriş I 07.11.2016 09:00-1Yrd. Doç. Dr. ALİ PETEK Ekonomi Bilimine Giriş I 07.11.2016 09:00-1Yrd. Doç. Dr. ASLI YENİPAZARLI Ekonomi Bilimine Giriş

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL YABANCI DİL 1.GRUP. Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL BETÜL BAHAR YILMAZ FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi BÜŞRA POLAT FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi ÇELEN ECRİN KABRAN FERYAL KIZILTAN ALKAN Gazi DUYGU ÖZGÜL AKKARTAL FERYAL KIZILTAN ALKAN

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

Matematik Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

Matematik Anabilim Dalı - Yüksek Lisans Matematik Anabilim Dalı - Yüksek Lisans S.No İsim Soyisim E-Posta Mezuniyet Tarihi İş Bilgileri 1 Bülent ÖZKARA ----- 04.09.1996 Öğretmen 2 Nermin ERDEM ----- 04.09.1996 Öğretmen 3 F.Nermin DUYAN -----

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 289,896 214,075 27 302.000 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Vakıf ANKARA Ticari Bilimler Fak. Bankacılık TM-1 376,930 345,935 3 103.000 4

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018/2019 GÜZ YARIYILI 1. VİZE PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2018/2019 GÜZ YARIYILI 1. VİZE PROGRAMI İŞLETME İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SERVİS DERSLERİ 40 (20) 40 (20) 92 (50) 92 (50) 70 (35) 70 (35). 86 (47) 92 (50) 188 (68) 12(6) 40 (20) 40 (20) 92 (50) 92 (50) 70 (35) 70 (35).

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTEK KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ 2015 ÜNİVERSİTE SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI VE SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM BERFİN KARBEYAZGÜN ÇINAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ

Detaylı

ARDEŞEN KANUNİ ANADOLU LİSESİ ( ARDEŞEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ) 2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ARDEŞEN KANUNİ ANADOLU LİSESİ ( ARDEŞEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ) 2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ARDEŞEN KANUNİ ANADOLU LİSESİ ( ARDEŞEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ) 2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ SIRA NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI PUAN TÜRÜ YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE / BÖLÜM 1 MUSTAFA

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI 2+2-0 Öğr. Gör. Ali Kemal YILMAZ AD-15 15:30-19:30 2+2-0 Öğr. Gör. Murat TÜRKAN AD-15 08:30-12:30 Rehberlik 2-0-0 Yrd. Doç. Dr. Eşref NURAL AD-15 13:30-15:30 Doç. Dr. Vedat AYAN AD-15 Doç. Dr. Selami YÜKSEK

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM SIRA NO 1 2 3 ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ONUR ASLAN ALİ RIZA AKGÜN SILA DENİZ ÇALIŞGAN 4 İSMAİL TAYLAN YEŞİLYURT 5 HASAN FURKAN TUNÇAY 6 SABRİ FURKAN YILMAZ 7 MERT DEMİREL 8 9 ÜLKER

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Sayı : 84093193-821.05- Konu : Gazi Siber Güç CFT Yarışması ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 21/03/2018 tarihli ve 45844397-774.03-47247 sayılı yazı. Gazi Üniversitesi bünyesinde, sahip olduğu bilgi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :23.12.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Genel Sekreterlik KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 03/05/2018-E.19545 T.C. Sayı : 82642947-051.04- Konu : ISVET2018 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 02/05/2018 tarihli ve 38628632-051.04-69735 sayılı yazı. Üniversitemiz

Detaylı

Bilim. Mülakat 50% 30% Girmedi YÖKDİL Asil BAŞARILI

Bilim. Mülakat 50% 30% Girmedi YÖKDİL Asil BAŞARILI 2018-2019 - GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (YL) (2016) ( T.li ) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ LİSTESİ S.No Türk/Yaba Alan ncı Dışı Ad Soyad Üniversite Fakülte / Yüksek Okul Bölüm Mezuniyet

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR

Ek:1: STAJI ONAYLANANLAR NO İSİM - SOYİSİM BÜRO- ŞANTİYE EKSİKLER 1 ALP ÇALIK ŞANTİYE 2 ALP TAMTABAK ŞANTİYE 3 AYDIN SAGUN ŞANTİYE Projeler yok. Anlatım zayıf. 4 AYŞE FARAHNAZ ÖZTÜRK ŞANTİYE Anlatılan proje sayfalarda yok. Çizimler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı BAŞARI PUANI Yatay Geçiş Başvuru Sonuç Listesi

EĞİTİM FAKÜLTESİ Eğitim Öğretim Yılı BAŞARI PUANI Yatay Geçiş Başvuru Sonuç Listesi EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-2019 Eğitim Öğretim BAŞARI PUANI Yatay Geçiş Başvuru Sonuç Listesi FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Ad Soyad Okumakta Olduğunuz Sonuç BÜŞRA SAYGIN 2016 243 Sinop si 3 2,54 Fen Bilgisi 79,94133746

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS SAYI : Öğretmenlik Uygulaması I Fakültemiz lisans programı Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Okulunun Mihralibey Ortaokulu Murat GÖKTAŞ Emrah ERTONGA 1.Grup Fakülte No Soyadı 140406002 SEMRA BAŞKUTLU 140406004 YAĞMUR LALE 140406005 MIZGİN

Detaylı

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR

İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR İZMİR BÖLGE BİRLİĞİNİ TERCİH EDEN ADAYLAR YERİ: İZMİR BÖLGE BİRLİĞİ ADRES VE TELEFON: GAZİ BULVARI NO : 67 35230 ÇANKAYA / İZMİR TEL : 0 232 446 86 01 02 (pbx) ADAY T.C.KİMLİK DOĞUM BAŞVURAN KPSS S.N.

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ Merkez Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ Merkez Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü 2009-2010 AÖL - 12. Sınıf / A Şubesi FEN BİLİMLERİ ALANI DAL YOK 20101110 ZAFER BAYRAM 20101127 ERDİ ÖZTÜRK 20101161 METEHAN KAYA 20101173 SIRAT ÖZENER 20101189 ALİM ŞEKER 20101206 MUSTAFA ENES KARAMAN

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK PR.

HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK PR. HUKUK PR. Fakülte: Bölüm:, LİSANS PROGRAMI, (İKİNCİ ÖĞRETİM) Başvuru Tipi: Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjan Tipi: Yurtiçi Kontenjan: 4 Sınıf: 2. Sınıf Sira TC Ad Soyad Universite Fakülte Program Agno TabanPuan

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili

e-imza Prof. Dr. Hüsamettin İNAÇ Dekan Vekili Evrak Tarih ve Sayısı: 14/06/2017-70696 T. C. Sayı :72754420-051.01- Konu :Kongre TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ekim 2017 tarihlerinde "18.Yüzyıldan

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İlgili İlgili nın Adı ve Soyadı No %60 (A) Yabancı Dil nın %40 1 Aleks Matosoğlu 82,16 49,296 97,5 39 2 Onur Aydın 83,812 50,2872 92,5 37 3 Kübra

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik. Sayı : E /08/2018 Konu : Sempozyum Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik. Sayı : E /08/2018 Konu : Sempozyum Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı : 26331761-000-E.1800021619 29/08/2018 Konu : Sempozyum Duyurusu DAĞITIM YERLERİNE Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Ekonomik

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 08/03/2018-E.10778 T.C. Sayı : 84093193-051.04- Konu : IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE İlgi : 28/02/2018 tarihli ve 22261011-010.07.02-35615

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi

2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Formasyon Grubu Ders Muafiyet Listesi Öğr enci Sıra No Öğrencinin Adı Öğrencinin Muaf Olmayı Talep Ettiği Dersler 1 Nimet Dolaş Hemşirelik Ölçme Değerlendirme Psikoloji 2 Hale

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) 1 3 Dilara Dilek CENGİZ LYS 4 Ayrancı 8 9 Zeynep Fatıma Betül RAYLAZ 2 Gazi And. si 5 İrem ALPUT Canan AĞCİL Rahime Helin YÜNGÜL 6 Ayrancı 7 Büşra ATAMAN Hira Oğuzhan AYDIN Ceren ÇALIKOĞLU Ezgi KUYRUKÇU

Detaylı

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı)

2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) 105510405 İTÜ Devlet İSTANBUL MF-4 25 + 1 31 31 338,129 94800 92.700 104810565 HACETTEPE Üniv. Devlet ANKARA MF-4 85 + 3 93 93 274,409 164000 150.000 105610731 İSTANBUL Üniv. Devlet İSTANBUL MF-4 90 +

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI 1 ÖZGÜR KAYA 67,14852

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü ŞANLIURFA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINA BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİN DURUM LİSTESİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MERYEM KIYAM İLAHİYAT

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı