Mühendislik Mimarlık Öyküleri-2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mühendislik Mimarlık Öyküleri-2"

Transkript

1 Mühendislik Mimarlık Öyküleri-2 1

2 Mühendislik Mimarlık Öyküleri-2 ISBN: Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Atatürk Bulvarı No: 131 Kat: 9 Bakanlıklar ANKARA Tel: Faks: Web: E-Posta: Mayıs

3 İÇİNDEKİLER Sunuş 5 Önsöz 7 Kömüre Giden Demiryolu 11 Ekrem Murat ZAMAN Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanayi Politikaları ve SÜMERBANK 23 Mahmut KİPER Refik Fenmen: Mühendisliği ve Eğitimciliği ile Örnek Bir Fen Adamı 49 Nermin FENMEN Beyaz Şekerin Acılaşan Öyküsü 61 İbrahim GÜNAYDIN Cumhuriyet in Kuruluşundan Bir Mühendislik Öyküsü 87 Cam Sanayimiz Dr. Baha KUBAN İzettin Silier ile Odalarımız ve Biz 99 Sevinç - Hüzün Sarmalında Bir Topraksu Öyküsü 129 Baki Remzi SUİÇMEZ F. Behçet YÜCEL ile Yüksek Gerilimli Yıllar 175 Aydın Köksal: Bilişime ve Bilim Dilinin Türkçeleşmesine Adanan Bir Yaşam 187 Seydişehir Alüminyum 207 Dr. Erdemir KARAKAŞ Bir AR-GE Öyküsü; ORDOT Projesi 235 Prof. Dr. Nuri SARYAL Bir Döneme Tanıklık İstanbul-Hilton Otelinin Kuruluş Öyküsü 255 Perihan KİPER İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ)Hikayesi 261 Doğan TEKELİ Türk Yüksek Mimarlar Dernegi 281 Çetin ÜNALIN 3

4 Mühendislik Mimarlık Öyküleri-2 4

5 SUNUŞ Ülkelerin kalkınmasında ve gelişmişlik düzeylerinin yükseltilmesinde mühendislik ve mimarlık alanında verilen hizmetler son derece önemli işlevlere sahiptir. TMMOB nin kuruluşunun 50. yılında yayınladığımız Mühendislik Mimarlık Öyküleri-I adlı kitabımızda yer alan ve bilimin toplumla buluşturulmasına tanıklık eden öyküleri okurken, mühendislerimizin ve mimarlarımızın geçmişteki serüvenine tanıklık etmekle kalmayıp, aynı zamanda kalkınma tarihimizden de kesitler görmüştük. Ülkemizde uygulanan ekonomik programın temel felsefesini, dünyada yaşanan gelişmelerden bağımsız olarak değerlendirmek olanaklı değildir. Türkiye, uluslararası sermayenin istemlerine uygun olarak enerjiden haberleşmeye, eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal güvenliğe kadar hemen tüm alanlarda yapısal bir değişim programına tabi tutulmaktadır. Ülkemizde de, kamuda yatırımsızlık politikaları ve çağdışı bir kamu yönetimi anlayışı egemen kılınmaktadır. Bu süreçte giderek artan bir ivmeyle sanayi yatırımı azalmakta, çiftçi tarladan uzaklaşmakta, çevre kirlenmekte, işsizlik oranı büyümekte, çıkan krizlerin sık ve dayanılmaz boyutları yoksullaşma sürecini kronik hale getirmektedir. Bu durumdan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları da büyük çapta olumsuz olarak etkilenmektedir. Umutsuzluğun aşılanmaya çalışıldığı bu süreçte, mühendislerimizin ve mimarlarımızın sınırlı olanaklarla yarattıkları, yaratmaya çalıştıkları dünyadan birkaç kesit daha sunuyoruz sizlere. Kömüre giden Demiryolu öyküsü ile top yekun kalkınma ve kaynakları doğru kullanma arayışı anımsanacak. Cumhuriyetin ilk yıllarında sanayi politikaları ve Sümerbank, Cumhuriyetin kuruluşunda yokluğu çekilen 3 beyaz dan biri olan pamuğun ve tekstil sektörünün gelişimini aydınlatacak. Yokluğu çekilen 3 beyaz dan bir diğeri olan şekerin acılaşan öyküsünü okurken, sanırız buruk bir tat kalacak damaklarda. Toprağı ve suyu mühendislik çalışmalarıyla tanıma ve yönetme uğraşısı veren ve başarılı çalışmalara imza atan Topraksu nun hüzün-sevinç sarmalında yaşanan öyküsünü okurken, geçmiş anlatılırken aslında geleceğe ışık tutulduğu görülecek. Aydınlık yüzler, değerli meslek büyüklerimiz bizlerle yokluk içinde yaşanan onurlu geçmişi paylaşacak. Aydın Köksal ı okurken, bilişime ve bilim dilinin Türkçeleşmesine adanan bir yaşama tanık olunacak. Özelleştirilme kıskacında olan Seydişehir Alüminyum Tesislerinin kuruluşu ve işlevi, bizlere yeni ufuklar açacak. İstanbul-Hilton Otelinin kuruluş sürecinin mimarlık ve planlama açısından irdelenmesi, günümüze de ışık tutacak. TMMOB tarihinde önemli 5

6 Mühendislik Mimarlık Öyküleri-2 bir yeri olan Mimarlar Odası Merkez ve Lokalinin öyküsü ise bizleri geçmişe götürecek. Mesleğimiz, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturan bir meslek. İnsan odaklı bir meslek. Sorumlulukları çok olan ama, o kadar da çok onurlu bir meslek. Biz mesleğimizi seviyoruz. Biz mesleğimizi yüceltenleri seviyoruz. Topluma yararlı hizmetler sunarak aramızdan ayrılanları saygıyla anıyoruz. TMMOB yi ve Odalarımızı, toplumdan soyutlanmış seçkin mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütü değil, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parçası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan bir okul olarak görüyoruz. Bu bağlamda, bir düşünce sistematiği olan mühendislik ve mimarlığı, Mühendislik Mimarlık Öyküleri-2 ile birlikte toplumla buluşturmaya devam ediyoruz. Öyküler ise, geçmişi anımsatmakla kalmayıp, geleceğin aydınlatılmasına da katkıda bulunmaya devam ediyor. Üreterek büyüyen ve paylaşarak gelişen bir Türkiye yi yaratmak, yeni başarı öykülerini gelecek kuşaklara aktarmak bizlerin görevidir. Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaşama geçiren bir çalışma anlayışı içerisinde olan Yönetim Kurulumuz adına; umudun yeşermesine katkıda bulunan, kararlılık ve devamlılığın önemini gösteren, başarıyı yakalama ve çağdaş uygarlığa ulaşma inancını artıran bu öyküleri hazırlayan üyelerimize ve derleme işini özveriyle yürüten Mahmut Kiper e, Nadir Avşaroğlu na, Orhan Örücü ye teşekkür ediyorum. Onlar bizim arkadaşlarımız. Kitabın hazırlanmasına emek veren teknik görevlimiz Bülent e, yayın görevlimiz Dijle ye teşekkür ediyorum. Umarız, meslektaşlarımız yeni bir başucu kitabına daha sahip olmaktan mutluluk duyarlar, çalışmalarında yeni ufuklar açılır. Dileriz, her çalışma döneminde bir yenisi hazırlanarak kullanıma sunulur da, mühendislik mimarlık öykülerinin yenilerini okuma fırsatı buluruz. Mühendislik ve mimarlık öykülerinden her düzeydeki öğrenci arkadaşlarımızın yararlanması ve yeni başarı öyküleri yaratmanın düşlerini kurmaya başlamaları ise, özel beklentimizdir. Çünkü; biliyoruz: Başka Bir Türkiye Mümkün. Mehmet SOĞANCI Yönetim Kurulu Başkanı Mayıs

7 ÖNSÖZ 2004 de çıkarılan, TMMOB nin 50. yılı yayınlarından Mühendislik-Mimarlık Öyküleri-I kitabının sunuşunda, bu seri ile amaçlananlar şöyle aktarılmıştı; ülkemiz sanayi gelişiminde başarılı uygulamaları hatırlatmak ya da bilinmesini sağlamak, ülke kalkınmasının temeli olması gereken üretim süreçlerinde mühendis ve mimarların ne denli önemli olduğunu vurgulamak, bu süreçlerde yer alan meslekdaşlarımıza belki de gecikmiş vefa borcumuzu bir nebze ödemek. Bu ikinci kitapta yer alan öykülerden bazılarında da sanayinin-mustafa Kemal in deyimiyle- musuki sesleri şimdi duyulmuyor. Zira, Cumhuriyeti yeşerten bu işletmeler artık yoklar. İlk kitapta da belirtildiği gibi Mühendislik Mimarlık Öyküleri serisinin önemli bir amacı da, tarihden silindiğini iddia edenlere, üretim ve mühendislik-mimarlık birikimimizin önemli yapı taşlarını oluşturan kuruluşların ne tarihden ve ne de hafızalarımızdan silinmediğini ve silinemeyeceğini göstermektir. Bu noktanın özellikle üzerinde durulması gereklidir. Çünkü, öykülerden öğrendik ki, Türkiye mühendislik-mimarlık tarihi kimi zaman ülke dışında bile hayranlıklar uyandıracak kadar olağanüstülükler taşımaktadır ve bir çok kez meslekdaşlarımız, dünyada pek az örneği görülecek şekilde özverili ve başarılı çalışmalarla önemli sonuçlar sağlamışlardır. Ancak, ülkemizin bugünkü ekonomik ve teknolojik azgelişmişlik düzeyine bakıldığında şu soru büyük önem taşımaktadır; Geçmişteki ulusal politikalarda ülke uzmanlarının birikim ve yetenekleri ne kadar dikkate alınmıştır ve geleceğin ulusal politikalarında ki temel unsurlar neler olmalıdır? Bu bağlamda, geleceğimizi planlamada da Mühendislik-Mimarlık Öyküleri serisinin önemli bir işlev göreceğini umuyoruz. Çünkü, ülkemizin günümüzdeki durumunun değerlendirilmesinde ne çeşit politika değişikliklerinin ve hangi değerlerin yok edilmesinin ya da değersizliklerin etkili olduğunu anlamakta olduğu kadar geleceğe ilişkin politika ve stratejileri oluştururken neler yapılması gerektiğinin de çok önemli ipuçlarını öykülerin satır aralarında bulacağımızdan artık hiç kuşkumuz yok. Diğer kimi öykülerde mesleki birikimimizi yaratanlar, bize önemli dersler veriyorlar. 7

8 Mühendislik Mimarlık Öyküleri-2 Türkiye Cumhuriyeti bu kitaplardaki pekçok öyküden anlaşılabileceği gibi, her türlü yokluğa yoksunluğa karşı, büyük mücadele ve emeklerle pek çok alanda mühendis ve mimarlığın en önemli unsurlarından olan üretim kültürü nü edinmiş ve mühendislerimiz-mimarlarımız bu birikimlerini olanaklar ölçüsünde ülke ekonomisi ve halkının refahı için seferber etmiştir. Ancak, ülkemizde yeterli kaynak ve önemin verilmemesinin de etkisiyle araştırma ve teknoloji geliştirme çabaları çok yetersiz kalmıştır. Bu kitapta yer alan bazı Ar-Ge öyküleri, fırsatlar tanındığında ülkelerin gelişmişliğindeki en önemli etkenlerden biri olan bu konuda da neler yapılabileceğinin güzel örneklerini vermektedir. Evet, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarındaki öykülerde, savaşlarda insanını yitirmiş, iyice yorgun düşmüş, yoksul kalmış ancak bağımsızlığını kazanmış bir ülkenin, kimseye başeğmeden ayakta kalabilmek ve medeniyeti yakalamak için uyguladığı politikalar, bunlara inanmış bir halk ve olağanüstü mücadele örnekleri var. Politikalar, hem sanayi ve hem de tarımda verimli üretim koşullarını oluşturmak yönünde bugünün imkanlarıyla karşılandığında bile hayranlık uyandıracak uygulamalar içermekle kalmıyor, bununla aynı zaman diliminde halkın, lojman, spor tesisleri, modern ev aletleri, hatta yüzme havuzu ve daha nice günün en ileri medeniyet imkanlarıyla tanışması için de tüm gücünü seferber ediyor. Gelişmeler görüldükçe ulusal sevinç, mutluluk, kıvanç ve inanç artıyor, yenilerini yapmak gücü böylece tazeleniyor. Tüm bu mucizeleri kısa bir sürede gerçekleştirmek için sorgulayan, düşünen, üreten, yöneten, arkalarından gelecek yenilerini yetiştiren ve tüm bunlar için insiyatif kullanabilen çekirdek insan gücünü, ülkede henüz hiçbir altyapı olmadığı için, genç Cumhuriyet, kuruluşunun daha ilk yıllarında elindeki kıt imkanlara rağmen yurtdışında yetiştiriyor. Ve daha gönderirken onlardan beklenen zor görevleri hem de ne veciz şekilde kafalarının içine sokuyor. İşte o kişilerden birinden bir anı; Yıl İstanbul Üniversitesinde öğrenci olduğum sıralar. Okul duvarında bir ilan görüyorum. Avrupa ya talebe yollanacaktır. Allah Allah diyorum, ülke yıkık dökük, yıl Avrupa ya talebe! Lüks gibi gelen bir şey, ama bir şansımı denemek istedim. 150 kişi içerisinde 11 kişi seçilmişiz. Benim ismimin yanına ATATÜRK Berlin Üniversitesine gitsin diye yazmış. Zaman geldi. Sirkeci garındayım, ama kafam öyle karışıkki gitsem mi kalsam mı, orda beni unutur mu bunlar, para yollarlar mı, gurbet ellerde ne yaparım? Bir 8

9 an gitmemeye karar verdim, döndüm. O sırada bir müvezzi ismimi çağırdı Mahmut SADİ, Mahmut SADİ, bir telgrafın var telgrafı açtım, ATATÜRK den, aynen şunlar yazıyordu sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum alevler olarak geri dönmelisiniz. Var mı böyle bir şey? 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne düşünebileceğini hesap edebilen bir lider, dünya lideri olmasın da ne olsun. Yıl 1923, biz evimizde bir çocuğumuzun huyunu değiştiremiyoruz bir huyunu. Tüm ülkenin huyu değişiyor. Bunla uğraşan bir insan yolladığı 11 öğrenci nerede, ne zaman, ne düşünebileceğini hissedebiliyor. Mahmut Sadi devam ediyor gel de şimdi gitme, gitte orda çalışma, dönde bu ülke için canını verme Çok yoruldular ama üretilenleri ve meydana getirilmesinde büyük emekleri geçen eserleri gördükçe bu mühendislerimiz, mimarlarımız tekrar güç kazandılar. Ama kimileri de büyük bedeller ödediler. Kendilerinin hiç hatırlatmadığı ve bizlerin de pek dikkat etmediğimiz bu bedellerden belki de en önemlisini İbrahim Günaydın, Şeker Fabrikaları öyküsünde Ziraat Mühendisleri ile özdeşleştirerek şöyle anlatıyor;...çoğunlukla çocuklarının büyüdüklerinden bile geç haberdar olabilmişlerdir. Özellikle fabrikaların taşra teşkilatlarında hizmet veren bu yiğit Anadolu insanları, yüz akı fedakar mühendisler, devlete ve millete hizmet etmek için çırpınırken, -işin tabiatı gereği- çocukları yeterli eğitimi alacakları okullardan uzakta kalmışlar ve çoğunlukla gönüllerindeki meslekleri elde edememişlerdir. Bu çocuklarımız da, ebeveynleri kadar anılmaya ve övülmeye layıktırlar. Memleketin kalkınması peşinde koşarken, ülkenin çağı yakalaması için çaba gösterirken yerinden yurdundan, en sevdiklerinden ayrı düşenler, evlatlarına mahçup olanlar acılarına ülke sevgisi, mühendislik onuru ve doğrularını merhem ettiler, birçoğumuzun gördüğü ama üzerinde pek de durmadığı bu en acıtıcı yaralarını da kalplerine gömdüler, pek te paylaşmadılar. İlk kitaptan tekrar edilmesinde yarar görülen bir diğer nokta da şudur; bu kitaplarda genellikle teknik mühendislik dili yerine, her kesimden insanların anlayabileceği öykü diliyle olayların aktarılması özellikle tercih edilmiştir. Bu nedenle mühendislik-mimarlık uygulamaları,sonuçları ve etkileri öykülerde gömülü olarak yer almaktadır. Serinin bu ikinci kitabındaki öykülerin toplanmasında Nadir Avşaroğlu ve Orhan Örücü nün büyük katkıları oldu. Hazırlık çalışmalarında önceki dönemlerdeki TMMOB Başkanımız Kaya Güvenç den de destek aldık. 9

10 Mühendislik Mimarlık Öyküleri-2 Kuşkusuz bu kitabın oluşumunda en büyük katkıyı öykülerini bu kitapta paylaşan ve kimi öyküleri bize taşıyan meslekdaşlarımız sağladı. Kendilerine ve kitabın yayına hazırlanmasında büyük emekleri geçen Bülent Akça ve Dijle Konuk a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mühendislik-Mimarlık Öyküleri-I kitabında belirtilen serinin devamının gelmesi ümidini - bu ikinci kitapla gerçekleştirmekten duyduğumuz sevinçlegeleceğe artık daha güvenle taşıyoruz. Öyküleri beğeneceğiniz umuduyla... Mahmut KİPER Mühendislik-Mimarlık Öyküleri-II Kitabı Koordinatörü 10

11 Kömüre Giden Demiryolu Ekrem Murat Zaman Maden Mühendisi 11

12 Mühendislik Mimarlık Öyküleri-2 12

13 Demir Ağlarla Ördük Anayurdu Dört Baştan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği nin, 50. kuruluş yılı anısına mühendislik mimarlık öyküleri 1 adıyla yayınladığı kitapta Aydın Engin, 23 inançlı insanı ve o insanların yaptığı devrim otomobillerinin öyküsünü anlatıyor. Devrim otomobili küçük bir ütopyaydı diyor. Bu günün Türkiye sinde böylesi öykülere ekmek kadar, su kadar gereksinin olduğunu belirtiyor. Usta gazeteci, Devrim otomobili öyküsünü; Çıktık açık alınla / On yılda her savaştan diye başlayan, yoksulluk, gerilik çemberini kırmak için silkinmesini bilmiş bir halkın öz güvenini anlatan bir marş sözleri ile bitiriyor. (1) Cumhuriyeti kuranlar, Cumhuriyet Devrimlerini yapanlar gelecek için bir proje ileri sürüyor. Projenin lideri Mustafa Kemal, Millet Meclisinin 1 Mart 1922 tarihli toplantısında: İktisad hayatının (ekonomik yaşamın) faaliyet (etkinliği) ve zindegisi (canlılığı) ancak münakale vasıtalarının (ulaşım araçlarının), yolların, şimendiferlerin (demiryollarının), limanların hali ve derecesiyle mütenasiptir (orantılıdır) diyor. Aynı tarihlerde gazetelere verdiği demeçte: Memleketin bütün merkezleri yekdiğerine az zamanla şimendiferle bağlanacaktır. Mühim maden hazineleri açılacaktır. Memleketimizin baştan nihayete kadar harap manzarasını mamureye tahvil etmekten ibaret olan gayenin temel taşları her yerde gözleri tesrir (sevindirme) edeceğini belirtiyor. (2) Dağları delen, demiri serenlerin kaleminden aktarılan, 1930 lu yıllarda demiryolu üzerindeki kömür ve demir öyküsü de böylesi öykülerden. Demiryolu üzerine olunca konu, akla 10. yıl maşının unutulmaz dizeleri geliyor. Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan. Bu dizedeki övünç ve bu övüncün haklı gururu, Cumhuriyet in ilk yıllarındaki tarihsel öyküsüyle, Kömüre Giden Demiryolu yapımında gizli. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Demiryolu Kömüre ve demire giden raylar üzerindeki öykünün ilk makasını atmadan önce, Cumhuriyetin ilk yıllarında önemsenen demiryollarının tarihine kısaca göz atalım. Cumhuriyet öncesi çeşitli yabancı şirketler tarafından inşa edilen demiryolu hattının 4000 km.lik bölümü, Cumhuriyetin ilanı ile belirlenen ulusal sınırlar içinde kalmıştır. Türkiye Cumhuriyetine, yabancı şirketlere ait km.lik normal genişlikte hat ve 70 km. uzunluğunda dar hat ile devletin yönetiminde olan km.lik normal genişlikte hat kalmıştır. (2) 13

14 Mühendislik Mimarlık Öyküleri tarihinde çıkarılan 506 sayılı kanun ile Anadolu Bağdat Demiryolları Müdüriyeti Umumiyeti kurulur. 10 Ekim 1924 tarihinde Ankara Sivas Demiryolu normal hatta çevrilmeye başlanır. (3) Cumhuriyetin elinde kalan ve büyük bir bölümü yabancı şirketlerin elinde bulunan demiryolu 1927 de satın alınarak ulusallaştırılır. 23 Mayıs 1927 tarih ve 1042 sayılı yasa ile Devlet Demiryolları İdare-i Umumiyesi kurularak demiryollarının işletilmesi ve yapımı tek elde toplanır. Daha sonra limanlar da birleştirilerek 1 Ocak 1929 tarih, 1483 sayılı yasa ile Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü adını alır. (4) 1953 yılına kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde yönetilen Kuruluş, tarihinden itibaren 6186 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) adı altında Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilir. (5) Kömür Havzasının Anadolu ya demiryolu ile bağlanmasını konu alan öykümüz devletleştirme öncesinde başlar Demiryolları Cumhuriyet ten önce çeşitli yabancı şirketler tarafından inşa edilerek işletilirken, Adapazarı Ereğli hattı düşüncede kalır; o zaman da tamamlanamaz Osmanlı Başkenti İstanbul, Ereğli ye demiryolu ile bağlanamaz. (6) Fakat, Cumhuriyetin başkenti Ankara, -Ereğli ye bağlanamasa da- demire ve kömüre bağlanır lu yıllarda Tünel kazı çalışmaları. Ankara Ereğli Demiryolu Hattı Ankara Sivas Demiryolu nun normal hatta çevrilmeye başlamasının ardından, 13 Aralık 1925 tarihinde Ankara Ereğli demiryolu hattı hakkındaki 1314 sayılı yasa çıkarılır. Ankara Sivas demiryolu üzerindeki Irmak İstasyonundan ayrılarak Zonguldak a ulaşacak bu hattın kurulması, Cumhuriyet Hükümeti nin yurt kalkınmasındaki ideallerinden biridir. Kömüre Giden Demiryolu projesi, Irmak Filyos ve Filyos Ereğli olmak üzere, karşılıklı iki kısımdan oluşmuştur. 14

15 Irmak Filyos Demiryolu Hattı Irmak Filyos Demiryolu Hattı, 7 Şubat 1927 tarihinde İsveç Danimarka grubu Mohapp Şirketi ne ihale edilir. Demiryolu yapımına, Mayıs 1927 de Filyos a iskele kurulmasıyla başlanır de demiryolu için iskele yapılırken Filyos a liman yapılması düşünülür, fakat yapılan incelemeler sonucu demiryolunun Ereğli ye bağlanacak olması nedeniyle vazgeçilir. (7) Sivas hattının ilerlemesi ve ulaşımın karadan yapılmasında kolaylık görülmesi üzerine, Irmak tan Filyos a uzanacak demiryolu hattının diğer ucu Irmak İstasyonu ndan Çankırı ya doğru devam eder. Irmak tan Çankırı ya kadar m.lik demiryolu kısmı 23 Nisan 1931 de işletmeye açılır. Filyos tarafından gelen demiryolu yapımı 1930 yılında Balıkısık İstasyonuna, 1934 yılında da Eskipazar a ulaşmıştır. Demiryolu yapımı, Batıbel Tünelinin beklenmesi nedeniyle bir süre Eskipazar da durdurulur. Tünel ağzında balast deposu Çankırı Çerkeş arasında, 3444 metre boyuyla demir yollarımızın en uzun tüneli olan Batıbel Tünelinin açılıp tahkimatının yapılmasının ardından 1935 yılında hat, Çankırı dan Çerkeş e ulaşır. İki taraftan ilerleyen yapım çalışmaları Eskipazar istasyonunda birleşir. (8) Irmak Filyos arasında karşılıklı yapılan, 391 km. uzunluğundaki demiryolu hattı; 27 istasyon, 1368 menfez ve köprü, 8800 m. uzunluğunda 37 tünel yapımı ile tarihinde tamamlanır. 14 Kasım 1935 tarihinde hizmete açılır. Filyos ta düzenlenen açılış törenine Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya da katılmıştır. (9) Nafia Vekili Ali Çetinkaya Çatalağızı nda Bu arada, demir kömür (yani Filyos Ereğli) bağlantısı da kaçınılmaz hale gelmiştir. Demiryolu önce birinci demire ulaşacak sonra kömürle bağlantı kuracaktır. 15

16 Mühendislik Mimarlık Öyküleri-2 Mühendislik mimarlık öyküleri-1 isimli kitapta Mahmut Kiper tarafından kaleme alınmış Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve Türkiye Cumhuriyeti Demir Çelik Öyküsü de var. Bu öykü de, Aydın Engin in; ekmek kadar, su kadar gereksinim olduğunu söylediği böylesi öykülerden. Kiper, Demir çelik tesisleri kuruluş yerinin belirlenmesini şu şekilde anlatıyor; önerilen ilk kuruluş yeri Ereğli dir. Daha sonra, kesin kuruluş yerinin tespiti için Sümerbank ve Askeri Fabrikalar uzmanlarından bir heyet seçilir.yer seçimi için oluşturulan heyette Vedat Akdoğan, Hasan Osman Kıraç ve Selahattin Şanbaşoğlu bulunmaktadır. İncelemelerin sonunda tesis Zonguldak ta kurulsun derler. (1) 1932 yılında Demir Çelik Fabrikası nın kurulacağı yer için; Kömür Havzasına yakın olması, bölgenin jeolojik açıdan uygunluğu, demiryolu güzergahı içinde yer alması ve askeri açıdan ise sütre gerisinde olması nedeniyle Zonguldak ın 70 km. iç kesimindeki Safranbolu ilçesinde, Soğanlı ve Araç çaylarının kesiştiği yerdeki Karabük köyü uygun yer olarak bulunur. Başbakan İsmet İnönü, 3 Nisan 1937 tarihinde Ankara dan Karabük e trenle gelecek, Türkiye nin ilk entegre demir-çelik tesisi, Karabük Demir Çelik Fabrikası nın temelini atar. (10) Hasan Usta nın deyişiyle: Divriği madeniyle Zonguldak kömürü buluşmuş; Karabük te düğün dernek kurulmuş tur. Filyos Ereğli Demiryolu Hattı Bu dönem ( ), devletçi sanayileşme dönemi olarak anılır. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planında ( ) işletmelerin devletçe kurulması strateji olarak benimsenir. İşte böyle bir dönemde Ankara Ereğli demiryolu hattının tamamlanmasını da karar altına alan, 23 Mayıs 1933 tarihli ve 2214 sayılı Filyos Ereğli demiryolu kısmının yapımı ve Ereğli ye bir liman yapımına dair yasa çıkarılır. (11) 4 maddeden oluşan bu yasanın 1. Maddesi ile: Filyos istasyonundan başlayarak Zonguldak yolu ile sahili takiben Ereğli ye müntehi (ulaşan) ve inşaatına başlanmasından itibaren en çok dört senede ikmal edilmek üzere normal genişlikte bir demir yolu inşası için (20.000) liranın ve kezalik (yine bunun da) inşaatına başlanmasından itibaren en çok altı sene zarfında ikmal edilmek (içinde tamamlanmak) üzere Ereğli limanının inşası ve teçhizatı için ( ) liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. Yasanın 2. Maddesi ile de: Birinci maddedeki işler için her sene ödenecek miktarda on sene Nafia bütçesine konmak üzere gelecek senelere sari taahhütlere girmeğe 16

17 ve vadeleri inşaat müddetlerine bağlı olmamak ve resülmali (faiz getiren para) bu miktarları geçmemek üzere icabında Ziraat bankası kefaleti ile bono çıkarılmasına mezuniyet verilmiştir. Bu bonolara kefil olmak hususunda Ziraat bankası hakkı takdirini kullanır hükmü getirilir. (12) Filyos Ereğli Demiryolu ilk etapta, Filyos Çatalağzı ve Çatalağzı Zonguldak olmak üzere iki kısımdan oluşturulur. Kömüre giden karatren 17 Nafıa Vekâleti 1937 tarihli, seri: 5, sayı:8 ile çıkardığı yayın olan Kömür Hattı Filyos Zonguldak Kısmı adlı rapordan edinilen bilgiye göre: Çatalağzı Ereğli hattı elektrikle (tüneller 55 cm. daha yüksek), Çatalağzı Filyos Irmak hattı buharlı lokomotif işletilecek şekilde projelendirilir. Filyos Zonguldak demiryolu inşaat müteahhidi, Yüksek mühendis Abdurrahman Naci Demirağ dır. İnşaatta, mühendis olarak da Ata, Hayri Kayadelen, Nuri Dağdelen, Kadri Çelikiz, İrfan, Osman Küsef çalışmıştır. (13) Filyos Çatalağzı Demiryolu Filyos Çatalağzı demiryolunun ihalesi te yapılır da Çatalağızı na kadar olan kısmı işletmeye açılarak trenle kömür nakliyatı başlar. Aynı tarihte Normal hat, manevra ve depo hattı, kömür tahmil istasyonu ile elektrik lokomotifleri içtinap (sakınma) hattı olmak üzere dört hattan oluşan Çatalağzı Garı da büyük teşkilat istasyonu olarak tamamlanır. 38 makaslı, çok özel projelendirilmiş Çatalağzı Garı. (1936) m. uzunluğundaki, Filyos Çatalağzı kısmında toplam m. tünel sürülmüştür TL. harcanan bu kısmın maliyeti yol malzemesi hariç TL/km. yol malzemesi ve ferşi (ray döşemesi) dahil TL/km. olur.

18 Mühendislik Mimarlık Öyküleri-2 Çatalağzı Zonguldak Demiryolu Çatalağzı Zonguldak demiryolunun ihalesi te yapılır. 12 Ağustos 1937 de tren; İncirsuyu nda, Türkocağı Spor Sahasının bulunduğu yerde yapılan istasyona törenle girer m. uzunluğundaki Çatalağzı Zonguldak kısmında ise toplam m. tünel sürülür TL. harcanan bu kısmın maliyeti, yol malzemesi hariç TL/km., yol malzemesi ve ferşi (ray döşemesi) dahil TL/km. olur. Zonguldak istasyonu yapım çalışmaları. (1937) Filyos Çatalağzı kısmına oranla bu kısımdaki maliyet yüksekliğinin, tünel fazlalığı ve jeolojik yapı nedeniyle tünellerde karşılaşılan sorunlardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir kısmı kömür içinde sürülen tünellerin kenar ayakları iki sağlam kaya üzerine betonarme köprülerle sağlamlaştırılmış olduğu Kömür Hattı Filyos Zonguldak Kısmı adlı raporda belirtilmektedir. Söze konu raporda, tünellerde karşılaşılan zorlukların en belirgin örneğinin 16 numaralı, Zonguldak istasyonuna çıkan son tünelde yaşandığı belirtilmektedir metre uzunluğundaki, şehrin altından geçen son tünelin kömür damarlarını kesmesi ve kalker boşluklarına rastlaması nedeniyle büyük sorunlar yaşanmıştır. Çıkarılan hafriyatın tünelin her iki yakasında uzak noktalara taşınması sorunların başında gelmektedir. Çatlaklar arasına sıkışmış killi kalkerlerden oluşan kısmın hafriyatı sırasında büyük kütleler halinde tavanın düşmesi sıkıntılar yaratmış, bu nedenle tünel hafriyatı çoğunlukla ahşap iksalı (tahkimatlı) yürümüş ve bazı yerlerde buvazaj (tahkimat işi) önem kazanmıştır. Türkali köyünde, 6 metrelik kemerli köprü Mağarasının su akarı, Kapuz kumsalı. (1936) 18

19 Bu tür sahalarda toplanan sular kalker boşluklarından akmaktadır. Bu boşlukların önemli bir kısmı tünel güzergahına rastladığından, bu sular tünel kanallarına alınmış ve profil haricinde kalan boşluklar da blokajla doldurulmuştur. Tünelin Filyos tarafının kalker, Zonguldak tarafının kumtaşı ve konglomera olduğu tespit edilir. 63 kömür ocağından bir maden mühendisi görevlendirilerek, kömür damarlarının eğimleri ve kesitleri çıkarılır. Tünel kazı sırasında karşılaşılan kömür damarlarını bir kısmının çalışılmış olduğu, bir damarda döşenmiş rayların alınmamış olduğu görülür. Filyos Zonguldak hattında toplam m. uzunluğundaki 16 tünelde hafriyat toplamı m3 tür. Toplam; m3 kargir, m3 beton, 466 m3 betonarme inşaatı yapılır m3 blokaj ve betonarme aksam için, kilo demir kullanılmış, m2 beton kalıbı, m2 derz ve m2 şap yapılmıştır. Tüneller için toplam TL harcanmıştır. Filyos Zonguldak demiryolu hattında yapılan 89 adet köprü için toplam TL harcanmıştır. Hattın, Filyos Zonguldak kısmında toplam torba ( ton) çimento, kilo dinamit, adet kapsül, kilo barut, m. Fitil kullanılmış ve işçi yevmiyesi, amele (vasıfsız işçi) yevmiyesi verilmiştir. (13) Ray Ferşiyatı Ray ferşiyatı (döşeme işleri) yine iki kısımda yapılmıştır. Filyos Çatalağzı kısmının Müteahhidi Asım Fahri Yolaçan dır. Döşeme işlerini mühendis Necdet ve Selahattin Durusan yapmıştır. Çatalağzı istasyonu da dahil olmak üzere m. ray döşenmiş, 36 makas kurulmuş, m3 ikinci tabaka balast döşenmiştir. Bu kısmın ray döşenmesi için lira harcanmıştır. Çalışan işçi ve amele toplamı dür. Kullanılan 12 m. boyundaki lik ray 475 kilo gelmektedir. Ahşap traversler Derince de emprenyemiştir. Çatalağzı Zonguldak kısmındaki inşaatın kontrolü için inşaat başmüdürü görev başında drezin kazası sonuçu hayatını kaybeden Abdullah Tiryaki, Mühendisler Yakup Kalgay, Adnan Özyol, kısım mühendisleri Yekta, Enver Başol, Orhan Güran, Fiedler, Bartaliç ve Şiddelhelm çalışmıştır. Merkez Teşkilatında, Demiryolları ve Limanlar İnşaat Başkanı mühendis Razi Soyer, yardımcısı Mühendis Ferdi Çağan, Fen heyeti Müdürü mühendis İbrahim Demirseren, büro şefi mühendis Fuat Berkman görev yapmıştır. Diğer mühendisler Orhan Güran, Akif Bazoğlu, Mitrea ve Abdullah Çiner dir. (13) 19

20 Mühendislik Mimarlık Öyküleri-2 Filyos Ereğli Hattı İnşaat Başmüdürlüğü Fen Heyeti Nafıa Vekaleti Demiryolları İnşaat Dairesi Fen Heyeti. Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan dizelerini haklı olarak ve övünçle seslendiren, böylesi öyküleri dağlara taşlara kazıyarak bize bırakan adlarını sayamadığımız isimsiz kahramanları ve fedakar meslektaşlarımızı, bir kez daha saygı ile anıyoruz. Zonguldak Ereğli Limanları Arasında Tren Ferisi Ankara dan Ereğli ye kadar açılması düşünülen demiryolu Zonguldak ta bitirilmişti. Ne yazık ki, Ereğli nin demiryolu ile Zonguldak a bağlanması mümkün olmamıştı. Demiryolu Zonguldak ta bitirilmişti ama; m. uzunluğundaki Kozlu Zonguldak demiryolu Zonguldak Lavuarı ve limanına 1943 yılında, m. uzunluğundaki Armutçuk Ereğli Demiryolu da EKİ nin Ereğli Limanına 1953 yılında taşıma hattı olarak bağlanmıştı. Kozlu Armutçuk demiryolu, 1944 yılında Kozlu Camisi nin yanında durdurulmamış olsaydı Ereğli demiryolu ile Anadolu ya bağlanmış olacaktı. Bu bağlantının sağlanamaması sonucu 1946 yılında hazırlanan Zonguldak Limanı raporuna göre, Ereğli Limanının Tefen (Devrek üzerinden Gökçebey) hattı ile demiryolu şebekesine bağlanması da düşüncede kalmıştı. Unutulmaması gereken şeyse, bu tarihlerde (önerilmiş olmasına rağmen) henüz Ereğli ye Demir-Çelik Fabrikasının kurulmasının gündemde olmadığıdır de tekrar önerilir ve yassı mamul hedefleyen ERDEMİR, 1965 yılında işletmeye açılır. (14) 20

21 1930 lu yıllarda Kömüre Giden Demiryolu, karadan Ereğli deki doğal limanına ulaşamayınca, 2005 yılı başında Zonguldak Limanı ile ERDEMİR Limanı arası denizden tamamlandı.ulaştırma Bakanlığı na bağlı Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü nce planlanan Adapazarı Ereğli demiryolu ile Ereğli Zonguldak demiryolu projelerinin 2020 yılına kadar tamamlanmasını öngörülüyordu. (15) Fakat, demiryolu hattı inşa maliyetinin çok yüksek olduğu gerekçesiyle bunun yerine Zonguldak Ereğli Limanları arasında Erdeniz adlı tren (demiryolu) ferisi, Erdemir in denizden demiryolu ile bağlantısını -Zonguldak şehrinin içinden geçerek de olsa- sağladı. (16) Sonuç olarak: Yokluk ve olanaksızlıklar devresinde, iki dünya savaşı arasında, Kardemir de, Erdemir de henüz gündemde yokken, kömüre gitmek amacıyla 1925 tarihili Ankara Ereğli demiryolu hattı projelendirmek, 1933 yılında henüz tamamlanmamış Kardemir in yanından geçerek, Ereğli ye ulaşmaya çalışmak. Sizce de önce kömürü, sonra 2 demiri 80 yıl önce görmek değil mi? Kaynaklar (1) -TMMOB, 50. yıl mühendislik mimarlık öyküleri 1, Kozan Ofset, 2004, Ankara. (2) - (3) - Demiryol Aylık Mesleki Dergi, (Haziran 1969). Sayı: 521, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayi, Ankara. (4) - 2.Ulusal Denizcilik Şurası (Eylül -2000). (5) - etcdd.tcdd.gov.tr/genel/faaliyet/tarihce.pdf - (6) - Rirat DEDEOĞLU: (1/1994).Değerli Kağıt Tutkusu, Arkitekt dergisi.sayı:410. (7) - M.ŞAVRAN: (1958). Karaelmas Diyarı Zonguldak Vilayeti. (8) - Ereğli Havza-i Fahmiye Müdürlüğü nün Zonguldak taki Belediyelerle imar hakkındaki yazışmaları. (9) - Hasan ATAMAN: (2001). Çaycuma, Ekin Yayınları. (10) - CHP Zonguldak Vilayet İdare Heyeti Reisi Akın KARAOĞUZ: (1940).Zonguldak ın İnönü gününden. Büyük İnönü Zonguldak ta. (11) - Cumhuriyetin 10 yılında Zonguldak ve Maden Kömürü Havzası: (1933).TC. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, İstanbul: Sanayi Nefise Matbaası. (12) - - (13) - Kömür Hattı Filyos - Zonguldak Kısmı, T.C. Nafıa Vekâleti Neşriyatı,Seri:5, Sayı:8, (1937). (14) - Demiryolu Dergisi, Cumhuriyetin 17. yılının feyizli eserlerinden:(zonguldak-kozlu) demiryolu,(1940). (15) k (16) - health.groups.yahoo.com/group/trafik/message/ k 21

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SANAYİ POLİTİKALARI VE SÜMERBANK

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SANAYİ POLİTİKALARI VE SÜMERBANK Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sanayi Politikaları Makale Mahmut KİPER CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA SANAYİ POLİTİKALARI VE SÜMERBANK Metalurji Mühendisi Mustafa Kemal, Sümerbank Merinos fabrikasının açılışında

Detaylı

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 Derleyen: Fikret Yücel 2014 Ankara sayfa 1 Cumhuriyet Türkiyesinin Sanayileşmede

Detaylı

XVII KARABÜK DEMĐR ÇELĐK FABRĐKALARI

XVII KARABÜK DEMĐR ÇELĐK FABRĐKALARI XVII KARABÜK DEMĐR ÇELĐK FABRĐKALARI Karabük sözcüğü ile Demir Çelik Fabrikaları sözcükleri, karşılıklı olarak birbirlerini çağrıştırır. Sadece yöresel olarak değil, Türkiye de de Karabük denilince demir

Detaylı

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI KOÇ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TARİHİ 3 4 5 Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa, netice almak zordur Vehbi KOÇ V E D İ

Detaylı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı

Çaycuma. TSO Filyos Limanı ile ilgili Raporunu Ulaştırma Bakanlığı na iletti. Odamız I. Meslek Grubu Toplantısı yapıldı Ekonomi 1 Ekonomi 2 Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 2 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN

Detaylı

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU. Başkan M. Erdal EREN Teşekkürlerimizle TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ 09 Nisan 2004-05 Nisan 2006 YÖNETİM KURULU Başkan M. Erdal EREN Başkan Vekilleri Emre AYKAR Yaşar EREN Ali KANTUR Emin SAZAK Üyeler Erhan BOYSANOĞLU Adnan

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

İçindekiler ekim 13 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI

İçindekiler ekim 13 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI Ekim 2013 Sayı: 39 İçindekiler ekim 13 5 7 BAŞKAN IN MESAJI YAYIN TAKIMI YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE NEREDE OLACAK? 10 9 10 12 14 16 18 22 30 36 38 42 50 DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE 5. ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT

Detaylı

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır.

Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Geleneklerimize sahip çıkıyoruz... Tıp öğrencilerinin geleneksel 14 Mart dergisi KİRPİ 2015 yılından itibaren derneğimiz desteği ile hazırlanacaktır. Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve 1 PAYLAŞIMDAN Mehmet Ali Gökçe Hoşgeldin 2010, Hoşgeldin Happy Card Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum... 2009 u geride bıraktık, 2010 dan da gün aldık. Her ne kadar bazı sorunlar

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI: ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 91 NİSAN 2014 İHRACAT İTHALAT PARA EKONOMİ RİSK SATIŞ ALIM FAİZ BÜTÇE PİYASA BANKA BONO DÖVİZ tekrar değer kazanmaya başlayınca uyarıda bulundu...

Detaylı

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Business. Nano Teknoloji Farkındalığı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği Business Sanayici ve İşadamları Derneği Aralık 2013 / Sayı:2 /ISSN: 2247-9593 Nano Teknoloji Farkındalığı Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün: Kalkınma İçin Yerli Sanayi Üniversite-Sanayi İşbirliği

Detaylı

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ

9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ 9. ULUSLARARASI METALURJĐ VE MALZEME KONGRESĐ METALURJĐ SEKTÖRÜNDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKĐ ĐŞLETMELERĐN DURUMU, SORUNLARI VE GELECEĞĐ PANELĐ Panel Başkanı: Prof. Dr. Feridun DĐKEÇ ĐTÜ Metalurji Mühendisliği

Detaylı

Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi

Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi Geçen sayımızda Yaslı, Yaşlı Yollar başlığıyla, seyahat olayının iki temel bacağından

Detaylı

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ Görüşülen Kişi : Ruhi Kafescioğlu Doğum Yılı :1920 Görüşme Tarihinde Yaşı : 87 Doğum Yeri : KAYSERİ Mesleği : Yüksek Mühendis-Mimar,

Detaylı

Tüm hakları Aksoy Matbaa A.Ş. ye aittir.

Tüm hakları Aksoy Matbaa A.Ş. ye aittir. ISBN 978-975-7028-12-3 Turcas Kültür Yayınları No: 2013/1, Şubat 2013, İstanbul 80. Yıl anısına 28/2/2013 tarihinde 3000 adet olarak basılmıştır. Tüm hakları Aksoy Matbaa A.Ş. ye aittir. Aksoy Matbaa A.Ş.

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı.

Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Ardından 8 Aralık tarihinde ise seçimlerimiz yapıldı. EDİTÖR Sevgili okurlar; Dergimizde Genel Kurulumuz ve sonuçlarına yer veriyoruz. Genel Kurulumuzun açılışı 06 Aralık 2013 tarihinde protokol konuşmaları ile başladı. 7 Aralık tarihinde üye firmalarımızın

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

Türk makine imalatında 50 yılı aşan serüvenler

Türk makine imalatında 50 yılı aşan serüvenler Türk makine imalatında 50 yılı aşan serüvenler BİRİNCİ BASKI: TEMMUZ 2013 İKİNCİ BASKI: AĞUSTOS 2013 MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ADINA SAHİBİ Özkan AYDIN YAYIN KURULU Adnan DALGAKIRAN, Kutlu KARAVELİOĞLU,

Detaylı

YEN KAMPÜS PROJES. Röportaj: Erol ÜÇER ROBOÇANKAYA 09 PROFESYONEL KAR YER PLATFORMU 09 2. MÜHEND SL K VE TEKNOLOJ SEMPOZYUMU

YEN KAMPÜS PROJES. Röportaj: Erol ÜÇER ROBOÇANKAYA 09 PROFESYONEL KAR YER PLATFORMU 09 2. MÜHEND SL K VE TEKNOLOJ SEMPOZYUMU www.cankaya.edu.tr Sayı: 33 Temmuz 2009 ISSN 1304-9836 YEN KAMPÜS PROJES Röportaj: Erol ÜÇER ROBOÇANKAYA 09 PROFESYONEL KAR YER PLATFORMU 09 2. MÜHEND SL K VE TEKNOLOJ SEMPOZYUMU İçindekiler Yeni Kampüs

Detaylı

TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor;

TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor; TNT HOLDİNG BV 2008 SAYI: 40 - Mart 2011 TNT Ekspres in armağanıdır. Para ile satılmaz. ARtık kararları iş dünyasında kurallar baştan yazılıyor; kadınlar İçindekiler Editörden 12 Türkiye ekonomisinin lokomotifi:

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Başyazı Standard Yıl: 53 Sayı: 622 Eylül 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim

Detaylı

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI 4 Her yıl emin adımlarla ilerliyoruz Başarımıza başarı, gücümüze güç katıyoruz 2012 kadolife1 2 kadolife2012 İçindekiler 4 - BAŞKANIN MESAJI 6- GÜNDEM: Kadoil Satış Toplantısı

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ

Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74. Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013. Türkiye de AR-GE VE TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ Mimar ve Mühendis Kasım - Aralık 2013 Sayı: 74 Sayı: 74 Kasım - Aralık 2013 74 Türkiye de AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ TÜRKİYE DE AR-GE VE İNOVASYON YÖNETİMİ İNSANIN YAŞADIĞI ŞEHRİ SEVMESİ BİR ŞUUR HÂLİDİR

Detaylı