ÖNSÖZ. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu"

Transkript

1 ÖNSÖZ Ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimine 1949 yılında Yıldız Teknik Okulu nda başlanmış ve ilk mezunlarını 1952 yılında vermiştir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası kurucu 50 üyesi ile, 1954 yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulmuş olan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) nin kurucu ilk on Odası arasında yer almıştır. TMMOB ve bağlı Odaların meslek ve meslektaş sorunlarının ülke sorunlarından ayrılmayacağı anlayışı içerisinde, hem mesleki alanda hem de ülkemizin aydınlık, çağdaş ve özgürlükçü demokrasinin kurum ve kurallarıyla yaşama geçirilmesi mücadeledesinde yer alan, emek harcayan, katkı ve destek veren onurlu, dürüst meslektaşlarımızı bir kez daha anıyoruz. Mesleğimize ve Odamıza değerli katkıları olan S.Gökşin Seylam ve İstanbul Şube Müdürümüz Gülseren Yurttaş tarafından, tarihinde Yönetim Kurulumuza sunulan yazı ile 1976 yılında kurulan Şubemizin kuruluşunun 30. yılına ilişkin bir çalışma ile hazırlanmanın anlamlı olacağı belirtilmiş ve planlanan çalışmanın içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından da çalışmanın, Şubemizin ilk kez yazılı tarihini oluşturması açısından bir boşluğu gideren önemli bir çalışma olarak anlamlı olacağı değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 40/105 sayılı kararıyla, S.Gökşin Seylam ve Gülseren Yurttaş tarafından çalışmaya başlanmıştır. Yayının bütünde görüleceği gibi, çalışma Şube arşivimizdeki tüm belgelerin ve belgelerden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinden oluşmuştur. Belgelerden elde edilen bilgiler; Şubemizin kuruluş tarihinden başlayarak günümüze kadar Şube Yönetim Kurulu başkanı ya da sekreter veya sayman üye olarak görev yapmış üyelerle yapılan görüşmelerle desteklenmiştir. Böylece Şubemizin 30 yıllık tarihi, görüşülen üyelerin deneyimleri ve birikimleri ile belgelerin ışığında düzenlenmiştir. Çalışmanın bu yönüyle de çok önemli olduğu düşünülmektedir. Geleceğin şekillenmesine katkı sağlayacağına inandığımız bu çalışmanın fikrini ortaya atan, çalışmaları gerçekleştiren ve büyük bir titizlikle derleyerek bizlerle paylaşan S.Gökşin Seylam ile Şubemiz Müdürü Gülseren Yurttaş a; görüşmelere zaman ayıran ve emek harcayan üyelerimize teşekkürü borç biliriz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 1

2 2

3 1. GİRİŞ 1.1. Amaç 2006 yılı; Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), İstanbul Şubesinin 30. kuruluş yılıdır. İstanbul Şubesi nasıl kuruldu, kuruluşundan günümüze kadar ne gibi bir süreçten geçti, neler yapıldı veya yapılamadı, olanaklar nelerdi, kimler ne şekilde görev yaptı vb. sorularının yanıtlarını, belgelere dayanarak açıklamak ve böylece tarihe ışık tutmak çalışmanın amacını oluşturmuştur. Çalışmadan, geçmişte yapılanların unutulmaması yanında, bunların değerlendirilerek geleceğe ışık tutması da, doğal olarak beklenmelidir Çalışmanın Kapsamı Şube arşivinde bulunan 30 yıllık tüm belgelerin incelenmesi, değerlendirilmesinin yanı sıra, Şubemizde Yönetim Kurulu Başkanlığı veya Sekreter veya Sayman üyelik yapmış olan üyelerimizin görüşlerine de başvurulmuştur. Bilindiği üzere toplumumuzda yazmak, başka bir söyleyişle güncel konuları not almak, daha sonra bunları toplumun değerlendirmesine sunmak şeklinde alışkanlıklarımız fazla değildir. Bu nedenle görüşlerine başvurduğumuz üyelerimizin bazı konuları hatırlamamaları doğal karşılanmalıdır. Çalışma kapsamında Genel Merkez arşivi yer almamıştır. Gerek duyulan konularda, Genel Merkezden bilgiler istenmiş, ancak bazı konularda belgelere ulaşılamamıştır. İstanbul Temsilciliği kuruluşu ve temsilci olarak görev yapan üyelerimizle ilgili olarak bilgi istenen yazımıza; Genel Merkezimiz tarih ve I/G sayılı yazısı ile, bazı belgelerin yasal saklama süresi aşıldığından ve mekansal yetersizliklerden tasfiye edildiğini ve Odamız arşivinde örneği bulunmadığını belirtmiştir. Bu tür çalışmaların, Merkez ve Şube arşivlerinin de ele alınacağı çalışmalarla tamamlanması gerektiği inancını taşımaktayız Çalışmanın Yöntemi Şubemiz 17. Dönem Yönetim Kurulu, 1976 yılından günümüze saklanan belgelere erişilemez ve bunlardan yararlanılamaz duruma gelindiğini saptayarak; teknolojiden de yararlanarak; güvenilir, ulaşılabilir, kullanılabilir, güncelleştirilebilir, gelişmeye açık bir arşiv ve 3

4 dokümantasyon sistemi kurulmasına tarih ve 56/1 sayı ile karar vermiştir. (Ek:1.1) Arşiv Çalışma Grubu, mevcut durum, yapılan işlemler, kurulan sistem, sistemin gerekliliği, devamlılığı, sorunlar ve çözüm önerilerini içeren iki raporla, ve tarihlerinde çalışmaların durumunu Yönetim Kuruluna bildirmiştir. (Ek:1.2, Ek:1.3) Haziran 2004 tarihinde arşiv ve dokümantasyon çalışmalarından, 2006 yılındaki 30.yıl kuruluşunda Şubemiz çalışmalarına tarihsel bir yaklaşım yapılabileceği değerlendirmesi yapılmıştır ve bu görüş tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur. Yönetim kurulunun tarih ve 40/105 sayılı kararıyla çalışmalara başlanmıştır. (Ek:1.4) Sürdürülecek çalışmaların başlıca 2 bölümde yapılması planlanmıştır: a.yazılı kaynak taraması b. Sözlü görüşmeler a. Yazılı Kaynak Taraması: Şube Karar Defterleri, Çalışma Raporları, Çalışma Programları, Genel Kurul dosyaları, basın bildirileri, Şube bültenleri, demirbaş defterleri, muhasebe kayıtları, yeni sistemle arşivlenen tarihleri arasındaki tüm belgeler, Şubenin 25. yılı nedeniyle 11 Şubat 2001 tarihinde düzenlenen toplantı kayıtları, 3 Mayıs 2003 tarihinde yapılan Geçmişten Günümüze HKMO etkinliği kayıtları incelenmiştir. Bunlara ek olarak, Genel Merkez çalışma raporları ve çalışma programları, basın bildirileri, Genel Merkez Bültenleri, dergileri incelenmiştir. Gerekli görülen konularda TMMOB İKK yayınları ve basın bildirilerine de başvurulmuştur. İnceleme sonunda çalışma dönemleri; konular bazında değerlendirilerek, görüşmelerde üzerinde durulacak konular belirlenmiştir. b. Görüşmeler: Yönetim Kurulu başkanları ile yapılması planlanmış, ancak çeşitli nedenlerle ulaşılamayan başkanların yerine, dönem sekreter ve/veya sayman üyeleri ile görüşülmüş, bant çözümleri konuşmacılara tekrar gönderilerek son durumuna getirilmiştir. Bu çalışmalara Şube Arşiv ve Dokümantasyon Sisteminden elde edilen belgelerin değerlendirilmesi de eklenmiştir. 4

5 Çalışmalara katkı ve emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Noksan bulunan çalışmaların tamamlanmasını da içtenlikle diliyoruz. Saygılarımızla. S.GÖKŞİN SEYLAM GÜLSEREN YURTTAŞ İstanbul, Aralık

6 6

7 1.4. EKLER EK:1.1 Şube Arşiv ve Dokümantasyon Sistemi Kurulması Kararı 7 EK:1.2 Arşiv Ve Dosyalama Sistemi Çalışması, Tarihli I. Rapor 1. GİRİŞ 1.1. Görevlendirme 1.2. Çalışmanın Amacı 1.3. Çalışmanın Kapsamı 1.4. Çalışmanın Yapılışı Gelen/Giden Evrak ve Muhasebe Evrakı Özel Arşiv Temsilcilik Dosyaları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları

8 Karar Defterleri Ses ve Görüntü Kasetleri, CD ler Kütüphane Fotoğraflar 1.5. Çalışmanın Yapılması EK: MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 3. YENİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİ 3.1. Genel Olarak 3.2. Üyelerle İlgili olarak 3.3. Temsilciliklerle İlgili Olarak 3.4. Büro/Şirketlerle ilgili olarak 3.5. Muhasebe İşlemleri 3.6. Komisyon Çalışmaları 3.7. Karar Defterleri 3.8. Ses- Görüntü- CD Kayıtları 3.9. Seminer, Söyleşi, Panel v.b Kütüphane 4. SONUÇ YILINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR bölümlerinden oluşmuştur. EK:1.3 Arşiv Ve Dosyalama Sitemi Çalışması, Tarihli Sonuç Raporu 1. GİRİŞ 2. ÇALIŞMALARIN BAŞLANGICINDA ARŞİVİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.1. Arşivdeki Belgeler 2.2. Yazışma Belgelerinin Düzeni 2.3. Komisyon Çalışmalarının Düzeni 2.4. Temsilcilik Belgeleri Düzeni 2.5. Muhasebe Belgeleri Düzeni 2.6. Karar Defterleri 2.7. CD, Ses Ve Görüntü Kayıtları 3. YAPILAN ÇALIŞMALAR 3.1. Yazılı Belgeler 3.2. Komisyon Çalışmaları 8

9 3.3. Temsilcilere Ait Çalışmalar 3.4. Muhasebe Evrakı 3.5. Karar Defterleri 3.6. CD/ Ses Görüntü Kasetleri 3.7. Kütüphane 3.8. Şikayet Konulu Dosyalar EK: DEĞERLENDİRMELER / ÖNERİLER 4.1. Genel Değerlendirme 4.2. Yazışma Belgeleri 4.3. Komisyon Çalışmaları 4.4. Temsilcilikler 4.5. Muhasebe İşlemleri 4.6. Şikayet Dosyaları 4.7. Karar Defterleri 5. SONUÇ 5.1. Belge Arşivi İçin Yapılacak Çalışmalar 5.2. Arşive Genel Bakış bölümlerinden oluşmuştur. 9

10 30.Yıl Çalışması Kararı EK:1.4 10

11 2. KISA TARİHÇE 2.1. HKMO nın Kuruluşu Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 7303 Sayılı Yasa, 66 ve 85 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik 6235 Sayılı Yasa ile kurulmuş olup, tarihi 27 Ocak 1954 tür. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız da TMMOB nin kurucu ilk 10 Odası arasında yer almıştır. TMMOB 1. Olağan Genel Kurulunu Ekim 1954 tarihlerinde gerçekleştirmiştir. TMMOB Yasasına göre, Odaların kurulup çalışabilmeleri için, Odalarına kayıtlı 50 üyenin bulunması gerekliydi. HKMO na kayıtlı ilk 50 üyemizin 23 ü İstanbul Teknik Okulu Harita ve Kadastro Şubesi mezunu, 19 u Harita Yüksek Mühendisi (yurtdışı eğitim), 8 Parsel Mühendisi (ruhsatnameli) dir. 1 sicil numaralı üyemiz Prof.Dr.h.c. Ekrem Ulsoy un Odaya kayıt tarihi 3 Mart 1954 tür. İlk 50 üyemizin isimleri (Ek:2.1.) de yer almaktadır. Odamızın kuruluşunu sağlayan tüm üyelerimizi saygıyla anıyor, halen hayatta olanlara esenlikler diliyoruz. HKMO, ilk Olağan Kongresini 8 Ocak 1955 tarihinde gerçekleştirmiştir. 4 Nisan 1955 tarihinde yapılan TMMOB Genel Kurulunda 10 Odanın kuruluşu onaylanmış, böylece HKMO, TMMOB bünyesinde bağımsız Oda konumuna gelmiştir. HKMO nın 5 Şubat 1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda Oda Tüzüğü değişiklikleri görüşülerek kabul edilmiş ve TMMOB tarafından 2 Mart 1993 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan Oda Tüzüğünün 2. maddesine göre, HKMO Yönetim Kurulunun tarih ve 240 sayılı kararı ile Antalya, Bursa, İzmir ve Konya Şubeleri ile, Adana, Ankara, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon Bölge Temsilcilikleri kurulmuştur. Bölge Temsilcilikleri; HKMO nın tarih ve 104/481 sayılı kararı ve TMMOB nin tarihli onayı ile Şubeye dönüştürülmüştür. Bu değişiklikle HKMO, İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Ankara, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon olmak üzere 10 Şube ile çalışmalarına devam etmiştir yılında 50. yılını dolduran ve üye sayısı ne ulaşan HKMO; halen 10 Şube, 160 il/ilçe temsilciliği, 4 merkeze bağlı temsilcilik ile çalışmalarını sürdürmektedir İstanbul Şube Kuruluşu 1972 yılına kadar merkezi bir yapıda olan HKMO, 18. Dönem yönetim kurulunun tarih ve 12 sayılı kararı ile İstanbul, İzmir, Trabzon, Konya, Bursa ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde, ilk kez 11

12 temsilcilik kurulmasına karar verilmiştir. Aynı kararla İstanbul a temsilci olarak Mehmet DEMİRCAN atanmıştır. (Ek:2.2) Daha sonra İstanbul Temsilciliğini Mehmet Turcan ve Tuna Öztamur dan başka Turgut Uzel in de yürütmesi, tarih ve 56 sayılı kararla uygun görülmüştür. (Ek:2.3) Bu dönem belgelerinde, İstanbul Bölge Temsilciliği yanında İstanbul Temsilciliği, Marmara Bölge Temsilciliği ifadelerine rastlanmaktadır. Ancak HKMO kayıtlarındaki ifade İstanbul Bölge Temsilciliği dir. Odanın 8-9 Şubat 1975 tarihlerinde yapılan 21. Olağan Genel Kurulunda, Yönetim Kuruluna İstanbul ve İzmir illerinde Şube açma görevi verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, 21. Dönem Yönetim Kurulunun 05 Ocak 1976 tarih ve 58 no.lu kararı ile İstanbul Şubesi kurulmuştur. (Ek:2.4) Şubat 1976 tarihlerinde yapılan 22. Genel Kurula sunulan HKMO 21. Devre Çalışma Raporu nda Örgütlenme Sorunu başlığında İstanbul Şubesinin kurulduğu belirtilmiştir: Oda fonksiyonlarının ülke düzeyine yayılması, bunun için üye sayısının yeterli olduğu İstanbul ve İzmir İllerinde Şube açma çalışmaları,öteki illerde temsilcilikler kurulması çalışma programımıza alınmıştı. Programa alınanlardan İzmir Şubesi hariç öteki çalışmalar yapılmış, sonuçlandırılmıştır. Genel Kurul kararında yönetim kuruluna görev olarak verilmiş olan İstanbul Şubesi kurucu (müteşebbis) yönetim kurulu atanmış ve şu üyelerimizden oluşmuştur: 1. BİLGİN K. Kısmet 2. DENİZ Rasim 3. KUTLU Yaşar Doğan 4. TOLAN Öcal 5. TURCAN Mehmet Atama ile göreve gelen Kurucu Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantısını 11 Şubat 1976 tarihinde Selmanipak Caddesi, Şeyh Yokuşu, No:10/10 Üsküdar adresindeki Mehmet Turcan a ait Turcan Mühendislik Bürosu nda gerçekleştirmiştir. 11 Şubat 1976 tarih ve 1 no.lu kararla görev dağılımı yapılmıştır. Buna göre Şube Yönetim Kurulu, şeklinde oluşmuştur. Başkan MEHMET TURCAN Sekreter KISMET BİLGİN Sayman RASİM DENİZ Üye YAŞAR DOĞAN KUTLU Üye ÖCAL TOLAN 12

13 11 Şubat Ocak 1977 tarihleri arasında görev yapan Kurucu Dönem Yönetim Kurulu nda sayman olarak görev alan Rasim Deniz in 10 Eylül 1976'da işlerinin yoğunluğu nedeni ile istifası üzerine, 6 Ekim 1976 da saymanlık görevine yedek üye Bülent Sipahi getirilmiştir. Üye olarak görev yapan Öcal Tolan ın toplantılara katılamaması nedeniyle 6 Ekim 1976'da görevi son bulmuş, aynı tarihte yedek üye Kamil Gezek üye olarak görev almıştır Çalışma Mekanı Şubemiz, yılları arasındaki çalışmalarını 10 ayrı mekanda gerçekleştirmiştir tarihinde ilk kez Şişli, Pangaltı, Tay Sokak, No:17/2 adresindeki kendi yerine kavuşmuştur. Halen Mecidiyeköy de kiralık mekanda çalışmalar sürdürülmekte olup, Şişli, Samanyolu Sokakta Odamıza ait bir yeri de bulunmaktadır. (Ek:2.5) 2.4. Şube Çalışanları 1976 yılında kurulan Şubede ilk daimi personel tarihinde, kuruluşundan 10 yıl sonra göreve başlayabilmiştir. Ancak, yılları arasında karar defterlerinde isimleri geçen 3 personelin işe alınması veya işten çıkışı konusunda bir belgeye rastlanmamıştır. Dönemin yönetim kurulu üyeleri, söz konusu 3 personelin SSK girişlerinin yapıldığını belirtmişlerdir. İstanbul Şubede, halen 1 müdür (HKM) ile 2 personel görev yapmaktadır. (Ek:2.6) 13

14 14

15 2.5. EKLER EK:2.1 Sicil No TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI KURUCU ÜYELERİ Adı Soyadı Sicil No Adı Soyadı 1 Ekrem ULSOY 26 Turhan BAŞMAN 2 Macit ERBUDAK 27 Mehmet Mehdi BATUR 3 Muhiddin ARAN 28 Mehmet Nuri BÜLBÜL 4 Tevfik ATEŞ 29 Hayrettin BÜYÜKKOÇ 5 Seyfettin KUNMAN 30 Memduh ÇÖLGEÇEN 6 Ahmet Uğur OĞUZ 31 M. Vasfi CİNDORUK 7 A. Nuri EBCİM 32 Zeki ERSÖZ 8 Ömer Kadri KORAY 33 M. Emin ERTÜRK 9 Ali YARAMANCI 34 Mehmet Nuri ERGİN 10 Saim ARIKAN 35 İskender GÖÇER 11 Bahadır ANAFARTA 36 Mustafa GÖNENÇCAN 12 Refik Halit ERÜREN 37 A. Gani GÜRÜN 13 Servet ÇETİNTAŞ 38 Fahri HOMAN 14 Arif ÇAKIROĞLU 39 Lütfü İLMAN 15 İlhan BAYRAK 40 Sevinç İŞGÖR 16 Nazmi ARSLAN 41 Ahmet KERETLİ 17 Avni PAR 42 Mehmet Emin KURAL 18 Sami AYKAÇ 43 Hüseyin BOZKIR 19 Ziyaettin SOYDAN 44 Orhan KALIPCI 20 Enver BAŞARAN 45 Hasan KIRAN 21 Abdülkerim EVİNAY 46 Talat ÖZTÜRK 22 Mehmet Ali ERKAN 47 Cahit ÖZBAŞ 23 İ. Kasım YAŞAR 48 Vehbi ORAN 24 Kemal AKMAN 49 Ahmet POLAT 25 Necati AYDEMİR 50 Celalettin SONGU 15

16 EK:2.2 Genel Merkezin İstanbul Temsilciliği kurulması hakkındaki kararı 16

17 EK:2.3 Genel Merkezin İstanbul Temsilciliğine Üye Atama Kararı 17

18 EK:2.4 İstanbul Şube Kuruluş Kararı 18

19 Şube Mekan Değişiklikleri EK:2.5 DÖNEM Alım Kira SUBE YK KARARI TMMOB ONAYI AÇLŞ./TAŞINM K. K. Gü Gün Ay Yıl Karar içeriği Gün Ay Yıl Ay Yıl Adres İlçe Ek Bilgi No No n KURUCU KURUCU Kira DÖNEM Kira DÖNEM Kira DÖNEM Kira Şube yeri kiralanıncaya kadar Başkan Mehmet Turcan'ın bürosunun kullanılmasına Galip Dede Cad'deki mekanın kiralanmasına Bu adrese taşınma kararı alınmamıştır. Galatasaray'daki mekanın kiralanmasına ve 'de taşınılmasına EMO ile görüşmesi için G.Gülgen'e görev verilmesine Selmanipak Cad. Şeyh Yokuşu No:10/10 Barbaros Bulvarı Galip Dede Cad. No:62 Barbaros Bulvarı Akdoğan Sokak Kurter Apt. No:29/5 Galatasaray Nuri Ziya Sokak No:15/5 Harbiye Cumhuriyet Cad. Engin İşhanı No:283/2 Üsküdar Beşiktaş Beşiktaş Beyoğlu Şişli Turcan Mühendislik Bürosu Karar alınmış, ancak dönem yönetim kurulu üyeleri, bu adrese taşınılmadığını belirtmişlerdir. Karar defterinde tarihli Yönetim kurulu toplantısında bu adres yazılıdır. 2 no.lu karardan sonra, taşınma kararı alınmamış; 'de bu adrese telefon nakli kararı 19

20 DÖNEM Alım Kira SUBE YK KARARI TMMOB ONAYI AÇLŞ./TAŞINM K. K. Gü Gün Ay Yıl Karar içeriği Gün Ay Yıl Ay Yıl Adres İlçe Ek Bilgi No No n 9.DÖNEM Kira DÖNEM Alım Beşiktaş'ta kiralanan mekanın açılışı için 'da kokteyl verilmesine Tay Sk. 17/2'deki mekanın alımı için olur istenmesine Sinanpaşa Mah. Yenilik Sk. Çam Apt. No:34 K:3 D:5 Pangaltı Ergenekon Mah. Tay Sk. No:17/2 Beşiktaş Şişli Tapu işlemleri TMMOB onayı ile değil, Valilik izni ile yapılmıştır. 14.DÖNEM Kira Beyoğlu'ndaki mekanın 'dan geçerli olmak üzere kiralanmasına Asmalımescit Mah.Meşrutiyet Cad.Çavuşoğlu İş Merk. No:131/2 Beyoğlu Bu sürede Pangaltı, önce kişiye kiralama; sonra ÇMO ve GMO'na bedelsiz kulllanım 16.DÖNEM Oda mekanı Ekonomik kriz nedeni ile Tay Sk.'daki dairenin kullanılmasına Pangaltı Ergenekon Mah. Tay Sk. No:17/2 Şişli 18.DÖNEM Satış Tay Sk. 17/2'deki mekanın satışı için olur istenmesine Pangaltı Ergenekon Mah. Tay Sk. No:17/2 Şişli Satış işlemleri 'e yapıldı. Bu tarihten M.köy'e taşınma süresine, Ocak 2005'e kadar aynı mekanda kiracı olarak kalındı. 20

21 DÖNEM Alım Kira SUBE YK KARARI TMMOB ONAYI AÇLŞ./TAŞINM K. K. Gü Gün Ay Yıl Karar içeriği Gün Ay Yıl Ay Yıl Adres İlçe Ek Bilgi No No n 18.DÖNEM Kira Büyükdere Caddesi, Emek İşhanı No:68/3 Mecidiyeköy adresindeki mekanın kiralanmasına Mecidiyeköy Büyükdere Cad. Emek İş Hanı No:68 Kat:3 Şişli 18.DÖNEM Alım Şişli - Onur Apt.daki dairenin alımı için olur istenmesine Meşrutiyet Mah. Samanyolu Sk. Onur Apt. No:116 Kat:2 Şişli Tapu işlemleri ; mekanın kiraya verilmesi kararı alındı. Ayrıca, kaynak yaratma ve yeni bir mekan araştırma için bir komisyon kurularak 'de ilk toplantı yapıldı. 21

22 İstanbul Şubede Görev Yapan Personel Listesi EK:2.6 SIRA NO HKMO SİCİL NO İŞE ALINMASI HK. YÖNETİM KURULU KARARI GÖREV BAŞANGIÇ TARİHİ GÖREV BİTİŞ TARİHİ ADI SOYADI GÖREVİ GÜN AY YIL NO GÜN AY YIL GÜN AY YIL 1 - SALİHA ALTINBAŞ BÜRO PERSONELİ * * * * * * * YALÇIN SADAK BÜRO PERSONELİ * * * * * * 3 - SAFİYETTİN ÇAMUR BÜRO PERSONELİ * * * * * * 4 - BİRSEN ÇÜM BÜRO PERSONELİ AHMET KIRMIZITAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ARİFE YAĞMUR BÜRO PERSONELİ SEMA GÜNAY BÜRO PERSONELİ ENGİN BİNGÖL BÜRO PERSONELİ ÖZGÜR KARATAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ GÜLSEREN YURTTAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ * Yönetim Kurulu karar defterlerinde adı geçen ilk 3 personelin işe giriş-çıkışı hakkında, Şube arşivinde herhangi bir belgeye ulaşılamamıştır. 22

23 3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE GÖRÜŞMELER Görüşmeler öncesinde, 1.3. bölümde ayrıntılı olarak belirtilen yazılı kaynaklar incelenmiştir. Şube arşivinden elde edilen bilgilerle, 1976 dan günümüze yönetim kurulları, temsilcilikler, etkinlikler, komisyonlar, çalışma grupları, bütçe gibi tüm konular, dönemler bazında ve 30 yıllık süreç için ayrı ayrı irdelenmiştir. Şube gündeminde en fazla yer alan konular, sektördeki değişimler, sektörel konuların Şube gündemine yansımaları incelenmiştir. Yazılı kaynak taraması sonucunda, konular bazında değerlendirme yapılarak, görüşmelerde üzerinde durulacak konular belirlenmiştir. Dönemlere özgü konulara ilişkin sorularla birlikte, görüşülen tüm üyelere yöneltilecek sorular düzenlenmiştir. Özellikle bu çalışmanın amacı doğrultusunda, üzerinde durulacak konular belirlenmiştir. Görüşme soruları şu başlıklar altında derlenmiştir: Yönetim kurulu üyeliğine ilişkin; Yönetim Kurulu üyeliğine neden aday oldunuz? Aday olurken hedefleriniz nelerdi? Hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Döneme ilişkin; Çalışma döneminizde gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir? İstifalar ve görevlerin son bulması nedenleri nelerdi? Etkinliğin/etkinliklerin amacı ne idi? Hedefe ulaşıldı mı? Sonuçları, üyelerimize, mesleğimize ve sektöre katkısı nedir? Komisyonlar/çalışma grupları neden kuruldu? Kuruluş amacı doğrultusunda çalışma yapıldı mı? Komisyonların çalışmaları izlendi mi? Nasıl bir yöntem belirlendi? Komisyon çalışmaları, sonuçları hakkında değerlendirmeniz nedir? Şube-üye ilişkilerinde Temsilcilikler işlevini yerine getirdi mi? Temsilcilerin sık sık değişmesinin nedeni nedir? Hedefleriniz içinde gerçekleştiremediğiniz çalışmalar var mı? Varsa, neden gerçekleştirilemedi? Döneminiz için değerlendirmeniz nedir? 1976 dan günümüze Şubeye ilişkin; Şube için yer arayışı neden sürekli gündemde? Bugünkü mekan konusunda ne düşünüyorsunuz? Yer konusu çözüldü mü? Sizce ne zaman ve nasıl çözülecek? TMMOB bileşenleri ile ortak mekan çözümü bulunur mu? Nasıl? Üye aidatları alınabiliyor muydu? Nasıl? Kaynak yaratma konusunda neler yapıldı? Sizce aidatları almak için ne yapılabilir? 23

24 Şubenin dünü ve bugünü için değerlendirmeniz nedir? Ne tür çalışmalar yapılmalıdır? HKMO ve çalışmalara ilişkin; HKMO çalışmaları konusunda değerlendirmeniz nedir? Sizce HKMO geleceğe dönük neler yapmalıdır? Yapılması gereken çalışmalar nelerdir? HKMO yapısı hakkında değerlendirmeniz nedir? Sizce nasıl bir yapı? TMMOB ve HKMO yapılanmasında bir değişikliğe gerek var mı? Sizce nasıl bir yapı? Belirlenen sorularla, Yönetim Kurulları açısından dönem değerlendirmeleri ile birlikte, Odamız çalışmalarına, yapısına, işleyişine yönelik önerilerinin alınması hedeflenmiştir. 24

25 KURUCU DÖNEM ( ) Mehmet TURCAN, Yönetim Kurulu Başkanı GÜLSEREN YURTTAŞ (G.Y.) 1976 yılına, Şube kuruluşuna kadar geçen sürede İstanbul da çalışmalar nasıl yürütülüyordu? Bu süreci aktarabilir misiniz? MEHMET TURCAN- Teşekkür ederim veya 1974 sonlarında ben Merkez Yönetim kurulu üyesiydim ve İstanbul da da Temsilciydim. Şubeyi kurma tarzında bir çalışma yapmak istedim. Yönetim Kurulu üyesi olarak bu çalışmalara devam ediyorum. O dönemde İstanbul da az sayıda mühendis vardı ve Şube kurulması veya bu tür çalışmalara katkıda bulunacak arkadaş sayısı da çok azdı. Bu nedenle, bu tür çalışmalar doğru dürüst sonuç vermedi. Örneğin sizin bana az önce verdiğiniz listeye göre, İstanbul Temsilciliğini Tuna Öztamur ve Turgut Uzel ile birlikte bir yürütmeyi üstlenmişiz. Halbuki bu arkadaşlar ile bizim çalışmamız olmadı. Tuna Öztamur ile bazı çalışmamız oldu, ama Turgut Uzel ile bu konuda hiçbir çalışmamız olmadı. Tuna Öztamur ile de İstanbul Şubesi kurmak yönünde olmadı. Daha çok kendi dönem arkadaşlarımızla, Oda stratejisi üzerine, Odada nasıl görev alacakları hakkında bir çalışma yaptık. Bunun dışında İstanbul da kim var, kim yok belli değil zaten. Tuna Öztamur İstanbul da pek durmayan bir arkadaşımızdı. İlk olarak ben o yıllarda yeni mezun olmuş genç arkadaşlarımızla birlikte bir yönetim oluşturma düşüncesindeydim: Kısmet Bilgin, Bülent Sipahi, Kamil Gezek, Rasim Deniz, Öcal Tolan. Bu arkadaşlar benim önerimle işin içine alındı, O yıl genç arkadaşlarla bazı görüşmeler yaptık ve yönetimi kurmaya karar verdik. Ama bu arkadaşların hiç biri, bir yıldan fazla tecrübesi olan arkadaşlar değildi. Çalıştıkları kurumlarda henüz kendilerine yer arayan arkadaşlardı. Kısmet Bilgin Kağıthane belediyesinde çalışıyordu, İstanbul Belediyesinde çalışan arkadaşlardan hiç kimseyi bulamamıştık. Tapu Kadastroda iki arkadaş vardı, Yaşar Doğan Kutlu ile Sami Çerçioğlu. Ancak genç arkadaşlar, kendilerine göre yıl önce mezun olmuş kişiler için, bunlar fosilleşmiş beyinlerdir, bunlarla niye yola çıkacağız diye düşünüyorlardı. Kısmet Bilgin ısrarla bunun üzerinde duruyordu. Ben onları ikna ederek, bir orta yeri bulmamız lazım, herkes yeni mezun değil dedim. Ben de o zaman 5 yıllık mühendisim. Bu görüşmeler devam ederken ortak bir payda bulduk. Parasal katkıları tamamen benim yaptığım bir yer tuttum. Beşiktaş ta Barbaros Bulvarı nda, bir sokakta zemin katta bir yer buldum ve bu yeri Odadan belli katkı isteyerek kiraladım. G.Y. İzin verirseniz; kullanılan mekanlar konusunda bir belirsizlik var: da Şube yeri kiralanıncaya kadar sizin büronuzun kullanımı kararı var. Adresi yok tarihinde Galipdede Caddesi No:62 adresinde bir yer kiralama karar var. Sizin söz ettiğiniz zemin kat bu adres mi? MEHMET TURCAN- Benim bürom Üsküdar daydı. Selmanipak Cad. Şeyh Yokuşu 10/10, Burası benim Turcan Mühendislik büromdu. Bütün toplantılar burada yapılıyordu. Gider söz konusu değildi. Sekreter olarak benim sekreter, telefon olarak benim telefonum, Odanın herhangi bir katkısı olmaksızın, çalışmaları önceleri tek başıma yapıyordum. Bir süre sonra grup şeklinde çalışmaya başladık. Yine Şube kurmaya, 1976 ya 25

26 kadar, kurucu üyeler tayin edilmeden de bu arkadaşlarla çalışmaları belli bir oranda yaptık. Çalışmalar benim başkanlığımda, bir grup olarak bir şube kurarsak ne olur, nasıl bir gelişim sağlatabiliriz diye bir görüşme niteliğindeydi. Çünkü özel sektör yok gibi bir şeydi o tarihte te ben büromu açtığım sırada, İstanbul da bürosu olan sadece ve sadece Hüseyin Oransal. Hüseyin Oransal ın da İstanbul da bürosu var denilemezdi. Ankara da İller Banka sından ihale alan bir müteahhitti ve diğerleri gibi Ankara da değil, İstanbul da oturuyordu. Galatasaray da bürosu vardı. İşini oradan yürütüyordu. İlk defa serbest çalışan mühendis pozisyonunda, biz üç kişi çalışmaya başladık. Ben Üsküdar da, Hüseyin Altınörs, Bakırköy de, Ahmet Nuri Peköz Kartal da. Düşünebiliyor musunuz, İstanbul da üç tane serbest çalışan harita mühendisi. G.Y. Harita ile ilgili tüm işlemler, Ankara üzerinden mi yapılıyordu? MEHMET TURCAN- Hayır, o zaman işlem de, serbest mühendisin yapacağı iş de yoktu sonunda bir yönetmelik çıktı. Şimdi hala yürürlükte olan büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğine göre, 5000 m 2 den büyük olan yerlerin ifrazlarının harita mühendisleri tarafından yapılma zorunluluğu getirildi. Ona istinaden biz çalıştığımız kurumlardan istifa ettik. Ben ve Hüseyin Altınörs, Tapu Kadastroda; Ahmet Nuri, İller Bankası ndaydı. Üç kişi istifa ettik, İstanbul da üç nirengi ayağı gibi yılında bu sayı 10 u bulmamıştı. 10 tane serbest çalışan mühendis için bir Oda gerekli değildi. Temsilcinin inceleyip tasdik etme olayı da yoktu. Dolayısıyla, Oda ya da Şube temsilciliğine olan ihtiyaç esasen sosyal ilişkiyi geliştirme, üyeler arasında bağ oluşturma, onların isteklerini, ihtiyaçlarını belli oranda diğerleri ile paylaşıp mesleki ses çıkartabilme konularındaydı. Konu sadece buydu. Şube kurulmaya başlandığında, sıkıntılar daha çok kurumlarla ilgiliydi. Özel sektör oluşmaya, genç mühendisler çoğalmaya ve İstanbul çevresine yerleşmeye başlayınca, birbirine dayanma ihtiyacı ile bir Şube kurmaya çalıştık. Bunun için de belli katkısını benim yaptığım bir yer tuttuk. Burayı lokal haline getirdik. Sadece evrakların olduğu, yönetim kurulunun masasının olduğu bir yer değildi. Çay içilebilir, oturulabilir bir yer olmasını sağladık. Belli bir süre sonra, parasal katkı yapabilecek, o günkü imkanları düzgün olan 1958 Yıldız mezunu arkadaşları Odaya taşımak istedim. Kimlerdi bunlar? Kubilay Aral, Tahsin Öztorun, Yaşar Doğan Kutlu, Sami Çerçioğlu. Onlardan daha eski Cemal Gökgöz, Mehmet Demircan vardı. Bu arkadaşlar gelsinler, gitsinler diye teklifte bulundum. Burada oturulsun, birlikte oturalım çay içilsin, akşamüzeri işinden çıkan meslektaşlar gelsin, genci yaşlısı birbirini görsün, dairedeki sırf amirlik, memurluk pozisyonu burada kırılsın istedim. Buna en çok Kısmet Bilgin karşı çıktı. Kısmet karşı çıkışını arkadaşlara da yansıttı. Bunun üzerine arkadaşlar da gelmemeye başladı. Tabi bütün giderler benim tarafımdan karşılandı. Kısmet için bir şey ya beyaz ya da siyahtır. Eğer bir meslek mensuplarını temsil ediyorsanız, hiçbir şey ne tam siyah, ne de tam beyazdır. Bu nedenle üyelerinizle ilişkilerinizi mesleki gerek üzerinde götürmeniz gerekir. O oluşmayınca, sanıyorum 2 yıl sonra ben yönetimi bıraktım. Benim ayrılmamdan sonra kirayı ödeyemediler. Küçük bir yere çıktılar, onun da kirasını ödeyemediler. O zaman bir Teknikerler Derneği vardı, Türkiye Teknikerleri Derneği. Mühendisler Odasının bir benzeri, teknikerler arasında kurulmuş bir birlik vardı. Oraya evraklarını taşıdılar. İşte sizin o döneme ait evrak 26

27 bulamamanızın nedenleri. Bu böyle gitti sanıyorum e kadar ilişkisiz, kopuk bir Şube devam etti. Onu ilk derleyip toplayan, benim bildiğim kadarıyla Erol Köktürk tür. G.Y.- Genel kurulda İstanbul Şube kuruluşu konusunda önergeyi kimler verdi? MEHMET TURCAN- Şube kuruluşu için biz, benim ilk girdiğim yönetim kurulu yılında oldu yılında ben, Hüseyin Demirel, Tevfik Ayan, Hüseyin Ülkü, Asım Ediz; taşradan kendi dönem arkadaşlarımıza ulaşmak için bir mektuplaşma sistemi kurduk ve bu arada Ankara dan Hüseyin Erkan la temasa geçtik. Hüseyin Erkan, Enver Öztürk, Muin Dinçer, Arif Delikanlı da o sırada Ankara da kendi aralarında bir çalışma yapıyorlardı. Onlar da siyasi görüş belirtmeden yönetim kurulu oluşturuyordu. O yıl siyasi görüş belirterek yönetim oluşturalım dedik. Asri Ünsür, Oda başkanıydı. Biz bu çalışmaları yaparak Ankara ya gittiğimizde, 1970 sonu 1971 başı, genel kurulda yapılan çalışmalardan doğrudan doğruya bir sol görüş tabiriyle ortaya çıkma gereği görüldü. O zaman denildi ki, bizim Oda yönetimini alabilecek çoğunlukta olup olmadığımızı anlayabilmek için bir genel kurul başkanı belirleyelim. Arif Delikanlı, Yıldız 58 mezunu, bizlerden olmasın, sizlerden bu genel kurulu yönetebilecek biri varsa onlardan olsun dedi. Benim de Yıldız da Talebe Cemiyetlerinden gelme genel kurul yönetimi deneyimim vardı. Beni önerdiler, ben o dönemde genel kurul başkanı oldum. Odanın içinde aktif bir pozisyona girdik ve ben Yönetim Kurulu ikinci başkanı oldum. Ertesi yıl 1971 muhtırası nedeniyle ayrıldık. Ayrıldıktan sonra iki üç yıl görev almadık. Hüseyin Erkan, Evren Kaynak, Enver Öztürk arkadaşlar merkez yönetimine girmeye başladılar. Onlar bizi de önermişler, biz yine aday olduk. O dönemde biz İstanbul da Şube açar mıyız, çalışma yapar mıyız gibi konular gündeme geldi. Tabi şube açmakta yarar vardı. Az önce belirttiğim gibi kuruluşlar içindeki bir olay, çok gerekli olduğundan değil de serbest çalışma yönetmeliği çıkmamış olsaydı hiçbir şey olmazdı. G.Y. Yapılanma sadece özel sektörle mi ilgiliydi? Kamudaki üyelerin Oda çatısına ihtiyacı yok muydu? MEHMET TURCAN- Her teşkilatta en fazla üç mühendis vardı. Tapu Kadastroda, tapu fen amirleri vardı, bir ilçede bir kişi. Kadastro müdürlüklerinde kontrol mühendisi, müdür vardı. Müdür bazılarında mühendisti, bazılarında değildi. Dolayısıyla her teşkilatta en fazla iki kişi vardı. Yalnızca İstanbul Belediyesi nde mühendis sayısı biraz fazlaydı. İstanbul Belediyesi dışında, mühendis sayısı beşi geçen kurum yoktu. İstanbul Belediyesi nde de müdür, müdür muavini, şefler; onun dışında röportör mühendis yoktu. Röportörler teknisyendi. Yeni mezun olan mühendis belediyede şefti. Onun için o pek çok sıkıntı yoktu. G.Y.- Özel sektöre yönelik ne tür çalışmalar yürütülüyordu? MEHMET TURCAN- Orada görülen şuydu. Genel alışkanlık, devlet sektöründe çalışan mühendisler fen memurluğu yapıyorlardı. Harita mühendislerinin yapmaları gereken işleri, devlet dairelerinde, tapu kadastroda, belediyelerde fen memurları veya diğer mühendisler yapıyordu. Nereden çıktı bu özel sektör işi denildi. Sen bu işleri neden yapıyorsun Bu kurumlarda, hakları savunma durumu doğdu. Bir özel sektörün harita kadastroda da olması gerektiğini savunmak zorunda kaldık. 27

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri Hüseyin Irmak Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9, 2009 Kaset Çözümü ve Redaksiyon Dilek Hepgüler 11 Hüseyin Irmak:

Detaylı

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ

YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ YAPI ENDÜSTRİ MERKEZİ KURUM TARİHİ ARA TIRMASI SÖZLÜ TARİH GÖRÜ MESİ Görüşülen Kişi : Ruhi Kafescioğlu Doğum Yılı :1920 Görüşme Tarihinde Yaşı : 87 Doğum Yeri : KAYSERİ Mesleği : Yüksek Mühendis-Mimar,

Detaylı

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN Yıl: 7 Sayı: 42 Ağustos 2012 DOSABSİAD adına sahibi Selim Yedikardeş Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Öztürk DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Ferudun Kahraman Başkan Yardımcısı İlhan Sarı Üyeler

Detaylı

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010 Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı 22 Mayıs 2010 İhsan Feyzibeyoğlu. Sayın Başkan, Sayın Dekanım, hocalarım, değerli Mülkiyeliler, 21 mart seçimlerinden 10 Nisan 2010 tarihine kadar olan gelişmeleri Yüksek

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK 29.03.2011 tarihinde Vehbi Esgel Etensel in gerçekleştirdiği Diplomatlık Mesleği ve Tercümanlık konulu konferans metnidir. Konuşmacı: Vehbi Esgel Etensel (Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve 1 PAYLAŞIMDAN Mehmet Ali Gökçe Hoşgeldin 2010, Hoşgeldin Happy Card Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum... 2009 u geride bıraktık, 2010 dan da gün aldık. Her ne kadar bazı sorunlar

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. 41 Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 uncu Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2008 Yücel Akdemir: Odamızın 19. Olağan Genel Kurulunu açıyorum. Genel Kurulu yönetmek üzere Divan için önergelerinizi

Detaylı

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 10 Yıl Kitabı. Editör: Nevra Savcılıoğlu, Ajans Luxus. Kapak tasarımı ve grafik: Timuçin Unan, TUT Ajans

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 10 Yıl Kitabı. Editör: Nevra Savcılıoğlu, Ajans Luxus. Kapak tasarımı ve grafik: Timuçin Unan, TUT Ajans İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 10 Yıl Kitabı Editör: Nevra Savcılıoğlu, Ajans Luxus Kapak tasarımı ve grafik: Timuçin Unan, TUT Ajans Koordinatör: Dilek Safer, İstanbulSMD I.Baskı Kasım 2012, İstanbul

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYINIDIR HAZİRAN 2011 SAYI:1 SAĞLIK ARAŞTIRMA VE HABER DERGİSİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECEK

Detaylı

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI

Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI Geleceğe Açılan BİLİM KAPISI KOÇ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TARİHİ 3 4 5 Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa, netice almak zordur Vehbi KOÇ V E D İ

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010 2012) TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 9. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (2010-2012) 10. OLAĞAN

Detaylı

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI

HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 İSTANBUL TABİP ODASI ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU HEKİM EMEĞİ ÇALIŞTAYI 08-09 KASIM 2008 Düzenleme Kurulu Dr. M. Mazhar ÇELİKOYAR (Başkan) Doç. Dr. Arda SAYGILI (Sekreter)

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER

YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER t TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI YÜKSEK ÖĞRETİMDE DEĞİŞMELER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XII. EĞİTİM TOPLANTISI 17-18 Kasım 1988 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BİLİM DİZİSİ No.XII Yayına Hazırlayanlar:

Detaylı

PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI

PLANLAMA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI ISSN 1300-7319 Üç ayda bir yayınlanır Sayı: 27 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI YAYINI Journal of the Chamber of City Planners UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS İ ç i n d e k i l e r Sunuş

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

Yıl : 3 Sayı : 25 01 Şubat- 01 Mart 2014 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 3 Sayı : 25 01 Şubat- 01 Mart 2014 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Haberler Yıl : 3 Sayı : 25 01 Şubat- 01 Mart 2014 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır FTSO ya 1.5 Milyon Lira Hibe Desteği Büyükşehirin getireceği yenilikler anlatıldı Muğla nın Büyükşehir

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR KAMU-DER KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Mutlu ve Güçlü bir Sason için Cuma UÇAR 4-5 Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU 10-11 CEVDET BAŞTUĞ 14-15 AYLİN NAZLIAKA 6-7 KAMU-DER SİZSİNİZ! BÜLENT

Detaylı

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 tmmob makina mühendisleri odası TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 Örnek Havuz Projesi Vlimar Nadire ERKOÇ Isıtma, Havalandırma ve Sıcak Su Hazırlığı Mak. Müh. Duran TÜRK YÜZME

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU DÜZENLİYORUZ Genel Başkan İsmail KONCUK, 16-18 Nisan 2010 tarihinde Ankara da geniş kapsamlı bir üniversite sempozyumu düzenleyeceklerini belirterek, üniversite çalışanlarından sempozyuma

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs

Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy. Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok. Yavru Vatan; Kuzey Kıbrıs Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:40/2014-3 Gözlerin Musikisi, Sarayların Sanatı Mehmet Gürsoy Kültürsüzlük En Büyük Yozlaşmadır Prof. Dr. Vural Solok Yavru Vatan;

Detaylı

KADASTRO ÇALIŞMALARI

KADASTRO ÇALIŞMALARI KADASTRO ÇALIŞMALARI Nihat ŞAHİN TKGM Gen. Müd. Yrd. Sayın hocam, teşekkür ediyorum. Sayın genel müdürlerim, sayın meslek büyüklerim, saygıdeğer hocalarım, sayın meslektaşlarım, kıymetli misafirlerimiz;

Detaylı