ÖNSÖZ. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu"

Transkript

1 ÖNSÖZ Ülkemizde Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitimine 1949 yılında Yıldız Teknik Okulu nda başlanmış ve ilk mezunlarını 1952 yılında vermiştir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası kurucu 50 üyesi ile, 1954 yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulmuş olan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) nin kurucu ilk on Odası arasında yer almıştır. TMMOB ve bağlı Odaların meslek ve meslektaş sorunlarının ülke sorunlarından ayrılmayacağı anlayışı içerisinde, hem mesleki alanda hem de ülkemizin aydınlık, çağdaş ve özgürlükçü demokrasinin kurum ve kurallarıyla yaşama geçirilmesi mücadeledesinde yer alan, emek harcayan, katkı ve destek veren onurlu, dürüst meslektaşlarımızı bir kez daha anıyoruz. Mesleğimize ve Odamıza değerli katkıları olan S.Gökşin Seylam ve İstanbul Şube Müdürümüz Gülseren Yurttaş tarafından, tarihinde Yönetim Kurulumuza sunulan yazı ile 1976 yılında kurulan Şubemizin kuruluşunun 30. yılına ilişkin bir çalışma ile hazırlanmanın anlamlı olacağı belirtilmiş ve planlanan çalışmanın içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulumuz tarafından da çalışmanın, Şubemizin ilk kez yazılı tarihini oluşturması açısından bir boşluğu gideren önemli bir çalışma olarak anlamlı olacağı değerlendirilmiştir. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 40/105 sayılı kararıyla, S.Gökşin Seylam ve Gülseren Yurttaş tarafından çalışmaya başlanmıştır. Yayının bütünde görüleceği gibi, çalışma Şube arşivimizdeki tüm belgelerin ve belgelerden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinden oluşmuştur. Belgelerden elde edilen bilgiler; Şubemizin kuruluş tarihinden başlayarak günümüze kadar Şube Yönetim Kurulu başkanı ya da sekreter veya sayman üye olarak görev yapmış üyelerle yapılan görüşmelerle desteklenmiştir. Böylece Şubemizin 30 yıllık tarihi, görüşülen üyelerin deneyimleri ve birikimleri ile belgelerin ışığında düzenlenmiştir. Çalışmanın bu yönüyle de çok önemli olduğu düşünülmektedir. Geleceğin şekillenmesine katkı sağlayacağına inandığımız bu çalışmanın fikrini ortaya atan, çalışmaları gerçekleştiren ve büyük bir titizlikle derleyerek bizlerle paylaşan S.Gökşin Seylam ile Şubemiz Müdürü Gülseren Yurttaş a; görüşmelere zaman ayıran ve emek harcayan üyelerimize teşekkürü borç biliriz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 1

2 2

3 1. GİRİŞ 1.1. Amaç 2006 yılı; Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO), İstanbul Şubesinin 30. kuruluş yılıdır. İstanbul Şubesi nasıl kuruldu, kuruluşundan günümüze kadar ne gibi bir süreçten geçti, neler yapıldı veya yapılamadı, olanaklar nelerdi, kimler ne şekilde görev yaptı vb. sorularının yanıtlarını, belgelere dayanarak açıklamak ve böylece tarihe ışık tutmak çalışmanın amacını oluşturmuştur. Çalışmadan, geçmişte yapılanların unutulmaması yanında, bunların değerlendirilerek geleceğe ışık tutması da, doğal olarak beklenmelidir Çalışmanın Kapsamı Şube arşivinde bulunan 30 yıllık tüm belgelerin incelenmesi, değerlendirilmesinin yanı sıra, Şubemizde Yönetim Kurulu Başkanlığı veya Sekreter veya Sayman üyelik yapmış olan üyelerimizin görüşlerine de başvurulmuştur. Bilindiği üzere toplumumuzda yazmak, başka bir söyleyişle güncel konuları not almak, daha sonra bunları toplumun değerlendirmesine sunmak şeklinde alışkanlıklarımız fazla değildir. Bu nedenle görüşlerine başvurduğumuz üyelerimizin bazı konuları hatırlamamaları doğal karşılanmalıdır. Çalışma kapsamında Genel Merkez arşivi yer almamıştır. Gerek duyulan konularda, Genel Merkezden bilgiler istenmiş, ancak bazı konularda belgelere ulaşılamamıştır. İstanbul Temsilciliği kuruluşu ve temsilci olarak görev yapan üyelerimizle ilgili olarak bilgi istenen yazımıza; Genel Merkezimiz tarih ve I/G sayılı yazısı ile, bazı belgelerin yasal saklama süresi aşıldığından ve mekansal yetersizliklerden tasfiye edildiğini ve Odamız arşivinde örneği bulunmadığını belirtmiştir. Bu tür çalışmaların, Merkez ve Şube arşivlerinin de ele alınacağı çalışmalarla tamamlanması gerektiği inancını taşımaktayız Çalışmanın Yöntemi Şubemiz 17. Dönem Yönetim Kurulu, 1976 yılından günümüze saklanan belgelere erişilemez ve bunlardan yararlanılamaz duruma gelindiğini saptayarak; teknolojiden de yararlanarak; güvenilir, ulaşılabilir, kullanılabilir, güncelleştirilebilir, gelişmeye açık bir arşiv ve 3

4 dokümantasyon sistemi kurulmasına tarih ve 56/1 sayı ile karar vermiştir. (Ek:1.1) Arşiv Çalışma Grubu, mevcut durum, yapılan işlemler, kurulan sistem, sistemin gerekliliği, devamlılığı, sorunlar ve çözüm önerilerini içeren iki raporla, ve tarihlerinde çalışmaların durumunu Yönetim Kuruluna bildirmiştir. (Ek:1.2, Ek:1.3) Haziran 2004 tarihinde arşiv ve dokümantasyon çalışmalarından, 2006 yılındaki 30.yıl kuruluşunda Şubemiz çalışmalarına tarihsel bir yaklaşım yapılabileceği değerlendirmesi yapılmıştır ve bu görüş tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur. Yönetim kurulunun tarih ve 40/105 sayılı kararıyla çalışmalara başlanmıştır. (Ek:1.4) Sürdürülecek çalışmaların başlıca 2 bölümde yapılması planlanmıştır: a.yazılı kaynak taraması b. Sözlü görüşmeler a. Yazılı Kaynak Taraması: Şube Karar Defterleri, Çalışma Raporları, Çalışma Programları, Genel Kurul dosyaları, basın bildirileri, Şube bültenleri, demirbaş defterleri, muhasebe kayıtları, yeni sistemle arşivlenen tarihleri arasındaki tüm belgeler, Şubenin 25. yılı nedeniyle 11 Şubat 2001 tarihinde düzenlenen toplantı kayıtları, 3 Mayıs 2003 tarihinde yapılan Geçmişten Günümüze HKMO etkinliği kayıtları incelenmiştir. Bunlara ek olarak, Genel Merkez çalışma raporları ve çalışma programları, basın bildirileri, Genel Merkez Bültenleri, dergileri incelenmiştir. Gerekli görülen konularda TMMOB İKK yayınları ve basın bildirilerine de başvurulmuştur. İnceleme sonunda çalışma dönemleri; konular bazında değerlendirilerek, görüşmelerde üzerinde durulacak konular belirlenmiştir. b. Görüşmeler: Yönetim Kurulu başkanları ile yapılması planlanmış, ancak çeşitli nedenlerle ulaşılamayan başkanların yerine, dönem sekreter ve/veya sayman üyeleri ile görüşülmüş, bant çözümleri konuşmacılara tekrar gönderilerek son durumuna getirilmiştir. Bu çalışmalara Şube Arşiv ve Dokümantasyon Sisteminden elde edilen belgelerin değerlendirilmesi de eklenmiştir. 4

5 Çalışmalara katkı ve emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Noksan bulunan çalışmaların tamamlanmasını da içtenlikle diliyoruz. Saygılarımızla. S.GÖKŞİN SEYLAM GÜLSEREN YURTTAŞ İstanbul, Aralık

6 6

7 1.4. EKLER EK:1.1 Şube Arşiv ve Dokümantasyon Sistemi Kurulması Kararı 7 EK:1.2 Arşiv Ve Dosyalama Sistemi Çalışması, Tarihli I. Rapor 1. GİRİŞ 1.1. Görevlendirme 1.2. Çalışmanın Amacı 1.3. Çalışmanın Kapsamı 1.4. Çalışmanın Yapılışı Gelen/Giden Evrak ve Muhasebe Evrakı Özel Arşiv Temsilcilik Dosyaları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları

8 Karar Defterleri Ses ve Görüntü Kasetleri, CD ler Kütüphane Fotoğraflar 1.5. Çalışmanın Yapılması EK: MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 3. YENİ SİSTEMİN İŞLEYİŞİ 3.1. Genel Olarak 3.2. Üyelerle İlgili olarak 3.3. Temsilciliklerle İlgili Olarak 3.4. Büro/Şirketlerle ilgili olarak 3.5. Muhasebe İşlemleri 3.6. Komisyon Çalışmaları 3.7. Karar Defterleri 3.8. Ses- Görüntü- CD Kayıtları 3.9. Seminer, Söyleşi, Panel v.b Kütüphane 4. SONUÇ YILINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR bölümlerinden oluşmuştur. EK:1.3 Arşiv Ve Dosyalama Sitemi Çalışması, Tarihli Sonuç Raporu 1. GİRİŞ 2. ÇALIŞMALARIN BAŞLANGICINDA ARŞİVİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.1. Arşivdeki Belgeler 2.2. Yazışma Belgelerinin Düzeni 2.3. Komisyon Çalışmalarının Düzeni 2.4. Temsilcilik Belgeleri Düzeni 2.5. Muhasebe Belgeleri Düzeni 2.6. Karar Defterleri 2.7. CD, Ses Ve Görüntü Kayıtları 3. YAPILAN ÇALIŞMALAR 3.1. Yazılı Belgeler 3.2. Komisyon Çalışmaları 8

9 3.3. Temsilcilere Ait Çalışmalar 3.4. Muhasebe Evrakı 3.5. Karar Defterleri 3.6. CD/ Ses Görüntü Kasetleri 3.7. Kütüphane 3.8. Şikayet Konulu Dosyalar EK: DEĞERLENDİRMELER / ÖNERİLER 4.1. Genel Değerlendirme 4.2. Yazışma Belgeleri 4.3. Komisyon Çalışmaları 4.4. Temsilcilikler 4.5. Muhasebe İşlemleri 4.6. Şikayet Dosyaları 4.7. Karar Defterleri 5. SONUÇ 5.1. Belge Arşivi İçin Yapılacak Çalışmalar 5.2. Arşive Genel Bakış bölümlerinden oluşmuştur. 9

10 30.Yıl Çalışması Kararı EK:1.4 10

11 2. KISA TARİHÇE 2.1. HKMO nın Kuruluşu Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 7303 Sayılı Yasa, 66 ve 85 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik 6235 Sayılı Yasa ile kurulmuş olup, tarihi 27 Ocak 1954 tür. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız da TMMOB nin kurucu ilk 10 Odası arasında yer almıştır. TMMOB 1. Olağan Genel Kurulunu Ekim 1954 tarihlerinde gerçekleştirmiştir. TMMOB Yasasına göre, Odaların kurulup çalışabilmeleri için, Odalarına kayıtlı 50 üyenin bulunması gerekliydi. HKMO na kayıtlı ilk 50 üyemizin 23 ü İstanbul Teknik Okulu Harita ve Kadastro Şubesi mezunu, 19 u Harita Yüksek Mühendisi (yurtdışı eğitim), 8 Parsel Mühendisi (ruhsatnameli) dir. 1 sicil numaralı üyemiz Prof.Dr.h.c. Ekrem Ulsoy un Odaya kayıt tarihi 3 Mart 1954 tür. İlk 50 üyemizin isimleri (Ek:2.1.) de yer almaktadır. Odamızın kuruluşunu sağlayan tüm üyelerimizi saygıyla anıyor, halen hayatta olanlara esenlikler diliyoruz. HKMO, ilk Olağan Kongresini 8 Ocak 1955 tarihinde gerçekleştirmiştir. 4 Nisan 1955 tarihinde yapılan TMMOB Genel Kurulunda 10 Odanın kuruluşu onaylanmış, böylece HKMO, TMMOB bünyesinde bağımsız Oda konumuna gelmiştir. HKMO nın 5 Şubat 1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda Oda Tüzüğü değişiklikleri görüşülerek kabul edilmiş ve TMMOB tarafından 2 Mart 1993 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan Oda Tüzüğünün 2. maddesine göre, HKMO Yönetim Kurulunun tarih ve 240 sayılı kararı ile Antalya, Bursa, İzmir ve Konya Şubeleri ile, Adana, Ankara, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon Bölge Temsilcilikleri kurulmuştur. Bölge Temsilcilikleri; HKMO nın tarih ve 104/481 sayılı kararı ve TMMOB nin tarihli onayı ile Şubeye dönüştürülmüştür. Bu değişiklikle HKMO, İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Ankara, Diyarbakır, Samsun ve Trabzon olmak üzere 10 Şube ile çalışmalarına devam etmiştir yılında 50. yılını dolduran ve üye sayısı ne ulaşan HKMO; halen 10 Şube, 160 il/ilçe temsilciliği, 4 merkeze bağlı temsilcilik ile çalışmalarını sürdürmektedir İstanbul Şube Kuruluşu 1972 yılına kadar merkezi bir yapıda olan HKMO, 18. Dönem yönetim kurulunun tarih ve 12 sayılı kararı ile İstanbul, İzmir, Trabzon, Konya, Bursa ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde, ilk kez 11

12 temsilcilik kurulmasına karar verilmiştir. Aynı kararla İstanbul a temsilci olarak Mehmet DEMİRCAN atanmıştır. (Ek:2.2) Daha sonra İstanbul Temsilciliğini Mehmet Turcan ve Tuna Öztamur dan başka Turgut Uzel in de yürütmesi, tarih ve 56 sayılı kararla uygun görülmüştür. (Ek:2.3) Bu dönem belgelerinde, İstanbul Bölge Temsilciliği yanında İstanbul Temsilciliği, Marmara Bölge Temsilciliği ifadelerine rastlanmaktadır. Ancak HKMO kayıtlarındaki ifade İstanbul Bölge Temsilciliği dir. Odanın 8-9 Şubat 1975 tarihlerinde yapılan 21. Olağan Genel Kurulunda, Yönetim Kuruluna İstanbul ve İzmir illerinde Şube açma görevi verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, 21. Dönem Yönetim Kurulunun 05 Ocak 1976 tarih ve 58 no.lu kararı ile İstanbul Şubesi kurulmuştur. (Ek:2.4) Şubat 1976 tarihlerinde yapılan 22. Genel Kurula sunulan HKMO 21. Devre Çalışma Raporu nda Örgütlenme Sorunu başlığında İstanbul Şubesinin kurulduğu belirtilmiştir: Oda fonksiyonlarının ülke düzeyine yayılması, bunun için üye sayısının yeterli olduğu İstanbul ve İzmir İllerinde Şube açma çalışmaları,öteki illerde temsilcilikler kurulması çalışma programımıza alınmıştı. Programa alınanlardan İzmir Şubesi hariç öteki çalışmalar yapılmış, sonuçlandırılmıştır. Genel Kurul kararında yönetim kuruluna görev olarak verilmiş olan İstanbul Şubesi kurucu (müteşebbis) yönetim kurulu atanmış ve şu üyelerimizden oluşmuştur: 1. BİLGİN K. Kısmet 2. DENİZ Rasim 3. KUTLU Yaşar Doğan 4. TOLAN Öcal 5. TURCAN Mehmet Atama ile göreve gelen Kurucu Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantısını 11 Şubat 1976 tarihinde Selmanipak Caddesi, Şeyh Yokuşu, No:10/10 Üsküdar adresindeki Mehmet Turcan a ait Turcan Mühendislik Bürosu nda gerçekleştirmiştir. 11 Şubat 1976 tarih ve 1 no.lu kararla görev dağılımı yapılmıştır. Buna göre Şube Yönetim Kurulu, şeklinde oluşmuştur. Başkan MEHMET TURCAN Sekreter KISMET BİLGİN Sayman RASİM DENİZ Üye YAŞAR DOĞAN KUTLU Üye ÖCAL TOLAN 12

13 11 Şubat Ocak 1977 tarihleri arasında görev yapan Kurucu Dönem Yönetim Kurulu nda sayman olarak görev alan Rasim Deniz in 10 Eylül 1976'da işlerinin yoğunluğu nedeni ile istifası üzerine, 6 Ekim 1976 da saymanlık görevine yedek üye Bülent Sipahi getirilmiştir. Üye olarak görev yapan Öcal Tolan ın toplantılara katılamaması nedeniyle 6 Ekim 1976'da görevi son bulmuş, aynı tarihte yedek üye Kamil Gezek üye olarak görev almıştır Çalışma Mekanı Şubemiz, yılları arasındaki çalışmalarını 10 ayrı mekanda gerçekleştirmiştir tarihinde ilk kez Şişli, Pangaltı, Tay Sokak, No:17/2 adresindeki kendi yerine kavuşmuştur. Halen Mecidiyeköy de kiralık mekanda çalışmalar sürdürülmekte olup, Şişli, Samanyolu Sokakta Odamıza ait bir yeri de bulunmaktadır. (Ek:2.5) 2.4. Şube Çalışanları 1976 yılında kurulan Şubede ilk daimi personel tarihinde, kuruluşundan 10 yıl sonra göreve başlayabilmiştir. Ancak, yılları arasında karar defterlerinde isimleri geçen 3 personelin işe alınması veya işten çıkışı konusunda bir belgeye rastlanmamıştır. Dönemin yönetim kurulu üyeleri, söz konusu 3 personelin SSK girişlerinin yapıldığını belirtmişlerdir. İstanbul Şubede, halen 1 müdür (HKM) ile 2 personel görev yapmaktadır. (Ek:2.6) 13

14 14

15 2.5. EKLER EK:2.1 Sicil No TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI KURUCU ÜYELERİ Adı Soyadı Sicil No Adı Soyadı 1 Ekrem ULSOY 26 Turhan BAŞMAN 2 Macit ERBUDAK 27 Mehmet Mehdi BATUR 3 Muhiddin ARAN 28 Mehmet Nuri BÜLBÜL 4 Tevfik ATEŞ 29 Hayrettin BÜYÜKKOÇ 5 Seyfettin KUNMAN 30 Memduh ÇÖLGEÇEN 6 Ahmet Uğur OĞUZ 31 M. Vasfi CİNDORUK 7 A. Nuri EBCİM 32 Zeki ERSÖZ 8 Ömer Kadri KORAY 33 M. Emin ERTÜRK 9 Ali YARAMANCI 34 Mehmet Nuri ERGİN 10 Saim ARIKAN 35 İskender GÖÇER 11 Bahadır ANAFARTA 36 Mustafa GÖNENÇCAN 12 Refik Halit ERÜREN 37 A. Gani GÜRÜN 13 Servet ÇETİNTAŞ 38 Fahri HOMAN 14 Arif ÇAKIROĞLU 39 Lütfü İLMAN 15 İlhan BAYRAK 40 Sevinç İŞGÖR 16 Nazmi ARSLAN 41 Ahmet KERETLİ 17 Avni PAR 42 Mehmet Emin KURAL 18 Sami AYKAÇ 43 Hüseyin BOZKIR 19 Ziyaettin SOYDAN 44 Orhan KALIPCI 20 Enver BAŞARAN 45 Hasan KIRAN 21 Abdülkerim EVİNAY 46 Talat ÖZTÜRK 22 Mehmet Ali ERKAN 47 Cahit ÖZBAŞ 23 İ. Kasım YAŞAR 48 Vehbi ORAN 24 Kemal AKMAN 49 Ahmet POLAT 25 Necati AYDEMİR 50 Celalettin SONGU 15

16 EK:2.2 Genel Merkezin İstanbul Temsilciliği kurulması hakkındaki kararı 16

17 EK:2.3 Genel Merkezin İstanbul Temsilciliğine Üye Atama Kararı 17

18 EK:2.4 İstanbul Şube Kuruluş Kararı 18

19 Şube Mekan Değişiklikleri EK:2.5 DÖNEM Alım Kira SUBE YK KARARI TMMOB ONAYI AÇLŞ./TAŞINM K. K. Gü Gün Ay Yıl Karar içeriği Gün Ay Yıl Ay Yıl Adres İlçe Ek Bilgi No No n KURUCU KURUCU Kira DÖNEM Kira DÖNEM Kira DÖNEM Kira Şube yeri kiralanıncaya kadar Başkan Mehmet Turcan'ın bürosunun kullanılmasına Galip Dede Cad'deki mekanın kiralanmasına Bu adrese taşınma kararı alınmamıştır. Galatasaray'daki mekanın kiralanmasına ve 'de taşınılmasına EMO ile görüşmesi için G.Gülgen'e görev verilmesine Selmanipak Cad. Şeyh Yokuşu No:10/10 Barbaros Bulvarı Galip Dede Cad. No:62 Barbaros Bulvarı Akdoğan Sokak Kurter Apt. No:29/5 Galatasaray Nuri Ziya Sokak No:15/5 Harbiye Cumhuriyet Cad. Engin İşhanı No:283/2 Üsküdar Beşiktaş Beşiktaş Beyoğlu Şişli Turcan Mühendislik Bürosu Karar alınmış, ancak dönem yönetim kurulu üyeleri, bu adrese taşınılmadığını belirtmişlerdir. Karar defterinde tarihli Yönetim kurulu toplantısında bu adres yazılıdır. 2 no.lu karardan sonra, taşınma kararı alınmamış; 'de bu adrese telefon nakli kararı 19

20 DÖNEM Alım Kira SUBE YK KARARI TMMOB ONAYI AÇLŞ./TAŞINM K. K. Gü Gün Ay Yıl Karar içeriği Gün Ay Yıl Ay Yıl Adres İlçe Ek Bilgi No No n 9.DÖNEM Kira DÖNEM Alım Beşiktaş'ta kiralanan mekanın açılışı için 'da kokteyl verilmesine Tay Sk. 17/2'deki mekanın alımı için olur istenmesine Sinanpaşa Mah. Yenilik Sk. Çam Apt. No:34 K:3 D:5 Pangaltı Ergenekon Mah. Tay Sk. No:17/2 Beşiktaş Şişli Tapu işlemleri TMMOB onayı ile değil, Valilik izni ile yapılmıştır. 14.DÖNEM Kira Beyoğlu'ndaki mekanın 'dan geçerli olmak üzere kiralanmasına Asmalımescit Mah.Meşrutiyet Cad.Çavuşoğlu İş Merk. No:131/2 Beyoğlu Bu sürede Pangaltı, önce kişiye kiralama; sonra ÇMO ve GMO'na bedelsiz kulllanım 16.DÖNEM Oda mekanı Ekonomik kriz nedeni ile Tay Sk.'daki dairenin kullanılmasına Pangaltı Ergenekon Mah. Tay Sk. No:17/2 Şişli 18.DÖNEM Satış Tay Sk. 17/2'deki mekanın satışı için olur istenmesine Pangaltı Ergenekon Mah. Tay Sk. No:17/2 Şişli Satış işlemleri 'e yapıldı. Bu tarihten M.köy'e taşınma süresine, Ocak 2005'e kadar aynı mekanda kiracı olarak kalındı. 20

21 DÖNEM Alım Kira SUBE YK KARARI TMMOB ONAYI AÇLŞ./TAŞINM K. K. Gü Gün Ay Yıl Karar içeriği Gün Ay Yıl Ay Yıl Adres İlçe Ek Bilgi No No n 18.DÖNEM Kira Büyükdere Caddesi, Emek İşhanı No:68/3 Mecidiyeköy adresindeki mekanın kiralanmasına Mecidiyeköy Büyükdere Cad. Emek İş Hanı No:68 Kat:3 Şişli 18.DÖNEM Alım Şişli - Onur Apt.daki dairenin alımı için olur istenmesine Meşrutiyet Mah. Samanyolu Sk. Onur Apt. No:116 Kat:2 Şişli Tapu işlemleri ; mekanın kiraya verilmesi kararı alındı. Ayrıca, kaynak yaratma ve yeni bir mekan araştırma için bir komisyon kurularak 'de ilk toplantı yapıldı. 21

22 İstanbul Şubede Görev Yapan Personel Listesi EK:2.6 SIRA NO HKMO SİCİL NO İŞE ALINMASI HK. YÖNETİM KURULU KARARI GÖREV BAŞANGIÇ TARİHİ GÖREV BİTİŞ TARİHİ ADI SOYADI GÖREVİ GÜN AY YIL NO GÜN AY YIL GÜN AY YIL 1 - SALİHA ALTINBAŞ BÜRO PERSONELİ * * * * * * * YALÇIN SADAK BÜRO PERSONELİ * * * * * * 3 - SAFİYETTİN ÇAMUR BÜRO PERSONELİ * * * * * * 4 - BİRSEN ÇÜM BÜRO PERSONELİ AHMET KIRMIZITAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ ARİFE YAĞMUR BÜRO PERSONELİ SEMA GÜNAY BÜRO PERSONELİ ENGİN BİNGÖL BÜRO PERSONELİ ÖZGÜR KARATAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ GÜLSEREN YURTTAŞ ŞUBE MÜDÜRÜ * Yönetim Kurulu karar defterlerinde adı geçen ilk 3 personelin işe giriş-çıkışı hakkında, Şube arşivinde herhangi bir belgeye ulaşılamamıştır. 22

23 3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE GÖRÜŞMELER Görüşmeler öncesinde, 1.3. bölümde ayrıntılı olarak belirtilen yazılı kaynaklar incelenmiştir. Şube arşivinden elde edilen bilgilerle, 1976 dan günümüze yönetim kurulları, temsilcilikler, etkinlikler, komisyonlar, çalışma grupları, bütçe gibi tüm konular, dönemler bazında ve 30 yıllık süreç için ayrı ayrı irdelenmiştir. Şube gündeminde en fazla yer alan konular, sektördeki değişimler, sektörel konuların Şube gündemine yansımaları incelenmiştir. Yazılı kaynak taraması sonucunda, konular bazında değerlendirme yapılarak, görüşmelerde üzerinde durulacak konular belirlenmiştir. Dönemlere özgü konulara ilişkin sorularla birlikte, görüşülen tüm üyelere yöneltilecek sorular düzenlenmiştir. Özellikle bu çalışmanın amacı doğrultusunda, üzerinde durulacak konular belirlenmiştir. Görüşme soruları şu başlıklar altında derlenmiştir: Yönetim kurulu üyeliğine ilişkin; Yönetim Kurulu üyeliğine neden aday oldunuz? Aday olurken hedefleriniz nelerdi? Hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Döneme ilişkin; Çalışma döneminizde gerçekleştirdiğiniz çalışmalar nelerdir? İstifalar ve görevlerin son bulması nedenleri nelerdi? Etkinliğin/etkinliklerin amacı ne idi? Hedefe ulaşıldı mı? Sonuçları, üyelerimize, mesleğimize ve sektöre katkısı nedir? Komisyonlar/çalışma grupları neden kuruldu? Kuruluş amacı doğrultusunda çalışma yapıldı mı? Komisyonların çalışmaları izlendi mi? Nasıl bir yöntem belirlendi? Komisyon çalışmaları, sonuçları hakkında değerlendirmeniz nedir? Şube-üye ilişkilerinde Temsilcilikler işlevini yerine getirdi mi? Temsilcilerin sık sık değişmesinin nedeni nedir? Hedefleriniz içinde gerçekleştiremediğiniz çalışmalar var mı? Varsa, neden gerçekleştirilemedi? Döneminiz için değerlendirmeniz nedir? 1976 dan günümüze Şubeye ilişkin; Şube için yer arayışı neden sürekli gündemde? Bugünkü mekan konusunda ne düşünüyorsunuz? Yer konusu çözüldü mü? Sizce ne zaman ve nasıl çözülecek? TMMOB bileşenleri ile ortak mekan çözümü bulunur mu? Nasıl? Üye aidatları alınabiliyor muydu? Nasıl? Kaynak yaratma konusunda neler yapıldı? Sizce aidatları almak için ne yapılabilir? 23

24 Şubenin dünü ve bugünü için değerlendirmeniz nedir? Ne tür çalışmalar yapılmalıdır? HKMO ve çalışmalara ilişkin; HKMO çalışmaları konusunda değerlendirmeniz nedir? Sizce HKMO geleceğe dönük neler yapmalıdır? Yapılması gereken çalışmalar nelerdir? HKMO yapısı hakkında değerlendirmeniz nedir? Sizce nasıl bir yapı? TMMOB ve HKMO yapılanmasında bir değişikliğe gerek var mı? Sizce nasıl bir yapı? Belirlenen sorularla, Yönetim Kurulları açısından dönem değerlendirmeleri ile birlikte, Odamız çalışmalarına, yapısına, işleyişine yönelik önerilerinin alınması hedeflenmiştir. 24

25 KURUCU DÖNEM ( ) Mehmet TURCAN, Yönetim Kurulu Başkanı GÜLSEREN YURTTAŞ (G.Y.) 1976 yılına, Şube kuruluşuna kadar geçen sürede İstanbul da çalışmalar nasıl yürütülüyordu? Bu süreci aktarabilir misiniz? MEHMET TURCAN- Teşekkür ederim veya 1974 sonlarında ben Merkez Yönetim kurulu üyesiydim ve İstanbul da da Temsilciydim. Şubeyi kurma tarzında bir çalışma yapmak istedim. Yönetim Kurulu üyesi olarak bu çalışmalara devam ediyorum. O dönemde İstanbul da az sayıda mühendis vardı ve Şube kurulması veya bu tür çalışmalara katkıda bulunacak arkadaş sayısı da çok azdı. Bu nedenle, bu tür çalışmalar doğru dürüst sonuç vermedi. Örneğin sizin bana az önce verdiğiniz listeye göre, İstanbul Temsilciliğini Tuna Öztamur ve Turgut Uzel ile birlikte bir yürütmeyi üstlenmişiz. Halbuki bu arkadaşlar ile bizim çalışmamız olmadı. Tuna Öztamur ile bazı çalışmamız oldu, ama Turgut Uzel ile bu konuda hiçbir çalışmamız olmadı. Tuna Öztamur ile de İstanbul Şubesi kurmak yönünde olmadı. Daha çok kendi dönem arkadaşlarımızla, Oda stratejisi üzerine, Odada nasıl görev alacakları hakkında bir çalışma yaptık. Bunun dışında İstanbul da kim var, kim yok belli değil zaten. Tuna Öztamur İstanbul da pek durmayan bir arkadaşımızdı. İlk olarak ben o yıllarda yeni mezun olmuş genç arkadaşlarımızla birlikte bir yönetim oluşturma düşüncesindeydim: Kısmet Bilgin, Bülent Sipahi, Kamil Gezek, Rasim Deniz, Öcal Tolan. Bu arkadaşlar benim önerimle işin içine alındı, O yıl genç arkadaşlarla bazı görüşmeler yaptık ve yönetimi kurmaya karar verdik. Ama bu arkadaşların hiç biri, bir yıldan fazla tecrübesi olan arkadaşlar değildi. Çalıştıkları kurumlarda henüz kendilerine yer arayan arkadaşlardı. Kısmet Bilgin Kağıthane belediyesinde çalışıyordu, İstanbul Belediyesinde çalışan arkadaşlardan hiç kimseyi bulamamıştık. Tapu Kadastroda iki arkadaş vardı, Yaşar Doğan Kutlu ile Sami Çerçioğlu. Ancak genç arkadaşlar, kendilerine göre yıl önce mezun olmuş kişiler için, bunlar fosilleşmiş beyinlerdir, bunlarla niye yola çıkacağız diye düşünüyorlardı. Kısmet Bilgin ısrarla bunun üzerinde duruyordu. Ben onları ikna ederek, bir orta yeri bulmamız lazım, herkes yeni mezun değil dedim. Ben de o zaman 5 yıllık mühendisim. Bu görüşmeler devam ederken ortak bir payda bulduk. Parasal katkıları tamamen benim yaptığım bir yer tuttum. Beşiktaş ta Barbaros Bulvarı nda, bir sokakta zemin katta bir yer buldum ve bu yeri Odadan belli katkı isteyerek kiraladım. G.Y. İzin verirseniz; kullanılan mekanlar konusunda bir belirsizlik var: da Şube yeri kiralanıncaya kadar sizin büronuzun kullanımı kararı var. Adresi yok tarihinde Galipdede Caddesi No:62 adresinde bir yer kiralama karar var. Sizin söz ettiğiniz zemin kat bu adres mi? MEHMET TURCAN- Benim bürom Üsküdar daydı. Selmanipak Cad. Şeyh Yokuşu 10/10, Burası benim Turcan Mühendislik büromdu. Bütün toplantılar burada yapılıyordu. Gider söz konusu değildi. Sekreter olarak benim sekreter, telefon olarak benim telefonum, Odanın herhangi bir katkısı olmaksızın, çalışmaları önceleri tek başıma yapıyordum. Bir süre sonra grup şeklinde çalışmaya başladık. Yine Şube kurmaya, 1976 ya 25

26 kadar, kurucu üyeler tayin edilmeden de bu arkadaşlarla çalışmaları belli bir oranda yaptık. Çalışmalar benim başkanlığımda, bir grup olarak bir şube kurarsak ne olur, nasıl bir gelişim sağlatabiliriz diye bir görüşme niteliğindeydi. Çünkü özel sektör yok gibi bir şeydi o tarihte te ben büromu açtığım sırada, İstanbul da bürosu olan sadece ve sadece Hüseyin Oransal. Hüseyin Oransal ın da İstanbul da bürosu var denilemezdi. Ankara da İller Banka sından ihale alan bir müteahhitti ve diğerleri gibi Ankara da değil, İstanbul da oturuyordu. Galatasaray da bürosu vardı. İşini oradan yürütüyordu. İlk defa serbest çalışan mühendis pozisyonunda, biz üç kişi çalışmaya başladık. Ben Üsküdar da, Hüseyin Altınörs, Bakırköy de, Ahmet Nuri Peköz Kartal da. Düşünebiliyor musunuz, İstanbul da üç tane serbest çalışan harita mühendisi. G.Y. Harita ile ilgili tüm işlemler, Ankara üzerinden mi yapılıyordu? MEHMET TURCAN- Hayır, o zaman işlem de, serbest mühendisin yapacağı iş de yoktu sonunda bir yönetmelik çıktı. Şimdi hala yürürlükte olan büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğine göre, 5000 m 2 den büyük olan yerlerin ifrazlarının harita mühendisleri tarafından yapılma zorunluluğu getirildi. Ona istinaden biz çalıştığımız kurumlardan istifa ettik. Ben ve Hüseyin Altınörs, Tapu Kadastroda; Ahmet Nuri, İller Bankası ndaydı. Üç kişi istifa ettik, İstanbul da üç nirengi ayağı gibi yılında bu sayı 10 u bulmamıştı. 10 tane serbest çalışan mühendis için bir Oda gerekli değildi. Temsilcinin inceleyip tasdik etme olayı da yoktu. Dolayısıyla, Oda ya da Şube temsilciliğine olan ihtiyaç esasen sosyal ilişkiyi geliştirme, üyeler arasında bağ oluşturma, onların isteklerini, ihtiyaçlarını belli oranda diğerleri ile paylaşıp mesleki ses çıkartabilme konularındaydı. Konu sadece buydu. Şube kurulmaya başlandığında, sıkıntılar daha çok kurumlarla ilgiliydi. Özel sektör oluşmaya, genç mühendisler çoğalmaya ve İstanbul çevresine yerleşmeye başlayınca, birbirine dayanma ihtiyacı ile bir Şube kurmaya çalıştık. Bunun için de belli katkısını benim yaptığım bir yer tuttuk. Burayı lokal haline getirdik. Sadece evrakların olduğu, yönetim kurulunun masasının olduğu bir yer değildi. Çay içilebilir, oturulabilir bir yer olmasını sağladık. Belli bir süre sonra, parasal katkı yapabilecek, o günkü imkanları düzgün olan 1958 Yıldız mezunu arkadaşları Odaya taşımak istedim. Kimlerdi bunlar? Kubilay Aral, Tahsin Öztorun, Yaşar Doğan Kutlu, Sami Çerçioğlu. Onlardan daha eski Cemal Gökgöz, Mehmet Demircan vardı. Bu arkadaşlar gelsinler, gitsinler diye teklifte bulundum. Burada oturulsun, birlikte oturalım çay içilsin, akşamüzeri işinden çıkan meslektaşlar gelsin, genci yaşlısı birbirini görsün, dairedeki sırf amirlik, memurluk pozisyonu burada kırılsın istedim. Buna en çok Kısmet Bilgin karşı çıktı. Kısmet karşı çıkışını arkadaşlara da yansıttı. Bunun üzerine arkadaşlar da gelmemeye başladı. Tabi bütün giderler benim tarafımdan karşılandı. Kısmet için bir şey ya beyaz ya da siyahtır. Eğer bir meslek mensuplarını temsil ediyorsanız, hiçbir şey ne tam siyah, ne de tam beyazdır. Bu nedenle üyelerinizle ilişkilerinizi mesleki gerek üzerinde götürmeniz gerekir. O oluşmayınca, sanıyorum 2 yıl sonra ben yönetimi bıraktım. Benim ayrılmamdan sonra kirayı ödeyemediler. Küçük bir yere çıktılar, onun da kirasını ödeyemediler. O zaman bir Teknikerler Derneği vardı, Türkiye Teknikerleri Derneği. Mühendisler Odasının bir benzeri, teknikerler arasında kurulmuş bir birlik vardı. Oraya evraklarını taşıdılar. İşte sizin o döneme ait evrak 26

27 bulamamanızın nedenleri. Bu böyle gitti sanıyorum e kadar ilişkisiz, kopuk bir Şube devam etti. Onu ilk derleyip toplayan, benim bildiğim kadarıyla Erol Köktürk tür. G.Y.- Genel kurulda İstanbul Şube kuruluşu konusunda önergeyi kimler verdi? MEHMET TURCAN- Şube kuruluşu için biz, benim ilk girdiğim yönetim kurulu yılında oldu yılında ben, Hüseyin Demirel, Tevfik Ayan, Hüseyin Ülkü, Asım Ediz; taşradan kendi dönem arkadaşlarımıza ulaşmak için bir mektuplaşma sistemi kurduk ve bu arada Ankara dan Hüseyin Erkan la temasa geçtik. Hüseyin Erkan, Enver Öztürk, Muin Dinçer, Arif Delikanlı da o sırada Ankara da kendi aralarında bir çalışma yapıyorlardı. Onlar da siyasi görüş belirtmeden yönetim kurulu oluşturuyordu. O yıl siyasi görüş belirterek yönetim oluşturalım dedik. Asri Ünsür, Oda başkanıydı. Biz bu çalışmaları yaparak Ankara ya gittiğimizde, 1970 sonu 1971 başı, genel kurulda yapılan çalışmalardan doğrudan doğruya bir sol görüş tabiriyle ortaya çıkma gereği görüldü. O zaman denildi ki, bizim Oda yönetimini alabilecek çoğunlukta olup olmadığımızı anlayabilmek için bir genel kurul başkanı belirleyelim. Arif Delikanlı, Yıldız 58 mezunu, bizlerden olmasın, sizlerden bu genel kurulu yönetebilecek biri varsa onlardan olsun dedi. Benim de Yıldız da Talebe Cemiyetlerinden gelme genel kurul yönetimi deneyimim vardı. Beni önerdiler, ben o dönemde genel kurul başkanı oldum. Odanın içinde aktif bir pozisyona girdik ve ben Yönetim Kurulu ikinci başkanı oldum. Ertesi yıl 1971 muhtırası nedeniyle ayrıldık. Ayrıldıktan sonra iki üç yıl görev almadık. Hüseyin Erkan, Evren Kaynak, Enver Öztürk arkadaşlar merkez yönetimine girmeye başladılar. Onlar bizi de önermişler, biz yine aday olduk. O dönemde biz İstanbul da Şube açar mıyız, çalışma yapar mıyız gibi konular gündeme geldi. Tabi şube açmakta yarar vardı. Az önce belirttiğim gibi kuruluşlar içindeki bir olay, çok gerekli olduğundan değil de serbest çalışma yönetmeliği çıkmamış olsaydı hiçbir şey olmazdı. G.Y. Yapılanma sadece özel sektörle mi ilgiliydi? Kamudaki üyelerin Oda çatısına ihtiyacı yok muydu? MEHMET TURCAN- Her teşkilatta en fazla üç mühendis vardı. Tapu Kadastroda, tapu fen amirleri vardı, bir ilçede bir kişi. Kadastro müdürlüklerinde kontrol mühendisi, müdür vardı. Müdür bazılarında mühendisti, bazılarında değildi. Dolayısıyla her teşkilatta en fazla iki kişi vardı. Yalnızca İstanbul Belediyesi nde mühendis sayısı biraz fazlaydı. İstanbul Belediyesi dışında, mühendis sayısı beşi geçen kurum yoktu. İstanbul Belediyesi nde de müdür, müdür muavini, şefler; onun dışında röportör mühendis yoktu. Röportörler teknisyendi. Yeni mezun olan mühendis belediyede şefti. Onun için o pek çok sıkıntı yoktu. G.Y.- Özel sektöre yönelik ne tür çalışmalar yürütülüyordu? MEHMET TURCAN- Orada görülen şuydu. Genel alışkanlık, devlet sektöründe çalışan mühendisler fen memurluğu yapıyorlardı. Harita mühendislerinin yapmaları gereken işleri, devlet dairelerinde, tapu kadastroda, belediyelerde fen memurları veya diğer mühendisler yapıyordu. Nereden çıktı bu özel sektör işi denildi. Sen bu işleri neden yapıyorsun Bu kurumlarda, hakları savunma durumu doğdu. Bir özel sektörün harita kadastroda da olması gerektiğini savunmak zorunda kaldık. 27

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Temsilcilikler Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

Đçindekiler Önsöz. TMMOB Maden Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi ( )

Đçindekiler Önsöz. TMMOB Maden Mühendisleri Odası 10. Çalışma Dönemi ( ) Đçindekiler Önsöz Sunuş Mühendisliğin Tanımı Mühendisliğin Tarihsel Gelişimi Türkiye deki Đlk Mühendis-Mimar Örgütlenmeleri Cumhuriyet Döneminde Örgütlenmeler 1954 Yılına Kadar Yasal Süreç TMMOB nin ve

Detaylı

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-...

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-... Proje1 genis marjli:mizanpaj 1 24.12.2007 13:32 Sayfa 78 1 9 9 8-9 9 Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U ÜMİT ÜLGEN İstanbul Şube Başkanı 1977 yılı Galatasaray mezunu (1955-...) EROL

Detaylı

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM TMMOB ĠNġAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI Genel Sekreterlik YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- (01 Ekim 2011 tarih ve 1250 nolu Yönetim Kurulu kararı ile değişen şekli.) Bu yönetmeliğin amacı, Oda Genel Sekreteri

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002

HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 HKMO B ü l t e n i Haziran 2002 1954 yılında Denizli-Acıpayam'da doğdu, 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1987 yılı HKMO İzmir Şubesi kurucu üyesi,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30

U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Nisan Birleşim : 5 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 10.04.2015 Birleşim Saati : 17.30 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU

DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU 18 DİYARBAKIR ŞUBE YÖNETİM KURULU Z. Abidin ÖZTÜRK (BAŞKAN) : 1950 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1978 yılında KDMMA Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Aynı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 297 KARAR 297: Meclis i Yılmaz KARAKOYUNLU, Çağlagül ÖZÇELİK, Mehmet BİLGİN, Bülent ONAT ın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No: 298 KARAR 298 : İlçenin

Detaylı

- Mayts-Haıîran 2001 63

- Mayts-Haıîran 2001 63 - Mayts-Haıîran Haber F- İL Ankara Merkez Adana Şube Afyon Antalya Şube Aydın Balıkesir Bartın Batman Burdur Bursa Çanakkale Çorum Denizli Diyarbakır Şube Edirne Elazığ Eskişehir Gaziantep Giresun Içel-Mersin

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi GÜNEY GÖNENÇ (18.10.1933-03.12.2011) 1963-1964 yıllarında EMO 9.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 1961 yılında EMO İstanbul Şubesi nin kurucu yönetim kurulu üyesi EMO Onur Kurulu nda 19, 20, 21, 22, 23, 24,30

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi nde görev yapmakta olan akademik ve idari personelin, öğrencilerin, kurum

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci topluluklarının kurulmasındaki amaç; öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri yapmasına, değerlendirmesine, tanıtım ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları

Öğrenci Üyelik Koşulları, Üyelik Belgesi Verilmesi, Üyeliğin Sürdürülmesi, Üyelik Hak ve Sorumlulukları Öğrenci Üyelik koşulları TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Öğrenci Üye Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizdeki üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

HKMO Bülteni Haziran 2001

HKMO Bülteni Haziran 2001 HKMO Bülteni Haziran 2001 Muhittin İPEK* Uluslararası Ölçrneciler Birliği (FIG) 1878 yılında kuruldu. Üyelik, ulusal haritacılık örgütleri arasında gerçekleşir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, ülkemizi,

Detaylı

1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976

1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976 1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976 KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KURULUŞ YASASI Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ Yönetim Kurulu İç Çalışma Görev Planlaması

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ Yönetim Kurulu İç Çalışma Görev Planlaması Tarih: 15.06.2017 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLARI DERNEĞİ Yönetim Kurulu İç Çalışma Görev Planlaması AMAÇ Madde 1 Derneğin Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi mevcut tüzüğe göre belirlenmiş

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen seçimler ile Bodrum Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanı seçilen Hasan Kablı, Aytekin Çanakcı dan

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ORFİN FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi Özet Bilgi ORFİN FİNANSMAN AŞ 2016 Yılı Olağan Genel Kutul Toplantısı Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim İlgili Şirketler []

Detaylı

Kariyerine en TEPE den başla!

Kariyerine en TEPE den başla! Kariyerine en TEPE den başla! Tepe Savunma ve Güvenlik, çağdaş, yeniliklere açık, girişimci, kendini ve sistemi geliştirmeyi hedefleyen, vizyon sahibi yani tam da senin gibi kişilerle çalışıyor. Tepe Savunma

Detaylı

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; lisans düzeyinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLME, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLME, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YÖNETİM KURULUNUN SEÇİLME, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ŞEKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1. YÖNETIM KURULU 1.1. Yetki ve Sorumluluk Dernek Tüzüğünde de belirtildiği üzere, ICF Türkiye / Uluslararası Profesyonel Koçluk

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI

BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI BODRUM BELEDİYESİ NDE GÖREVLENDİRMELER YAPILDI Başkan Kocadon Muğla genelinde müdürlüklerini oluşturmuş, bütçelerini ilçe ve büyükşehir belediye meclisinden geçirebilmiş tek belediyeyiz Kocadon: Özlenen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İlViAR V E BAYINDIRLIK KOM İSYONU RAPORU Tarih:23.09.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAH İBİ ELMALI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Topluluğun Amacı MADDE 1: T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf

Detaylı

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI 2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2011 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından,

Detaylı

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır.

Konya Şubesinin 4. Dönem yönetim. başkanlık yapmıştır.evli ve üç çocuk babasıdır. Hüseyin ŞAHİN (Başkan) 1955 yılında Konya'da doğdu. 1977 yılında Konya DMMA'dan mezun oldu.toprak iskan, Konya Sanat Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Kayseri Yapı Sanat Lisesinde meslek dersi öğretmenlikleri

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler KAPAKLI BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı;kapaklı Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. TEFENNİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 103 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :264 KARAR 264 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 21 Ekim 2014 Salı günü

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONLARI KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEREKÇE Bu yönetmeliğin amacı, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası yapısı içinde yer alan farklı meslek alanlarına mensup üyeler arasında dayanışmayı

Detaylı

TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 : Toplantı Sonuç Raporu.

TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 : Toplantı Sonuç Raporu. T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE JEOFİZİK BİRLİĞİ TEMSİLCİ KURUM BAŞKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI ANKARA TUJK : 5020-189420 -12 13 Nisan 2012 KONU : Toplantı Sonuç Raporu. İLGİ

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 169 sayı eki / 15 mayıs 2007 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 4708 sayılı yasayla düzenlenen

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :371 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. f) İlimiz Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, tapunun 125 Ada, 1 Parselinde

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 87 : KADRO İHDASI (EKONOMİST) Gündeme konu olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, 24.08.2016 tarih ve 905 sayılı Ekonomist Kadrosunun İhdası hakkındaki teklif yazısı,

Detaylı

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı