İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI ESKİ ESER BİNALARIN YAPIMINDA YAŞANAN BÜROKRATİK ZORLUKLAR YAYIN NO: İstanbul, 2007

3 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragraftan, sadece araştmna veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel : (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel 1(212) Faks 1(212) E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT ENTEGRE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sanayi Caddesi No: Çobançeşme-Yenibosna / İSTANBUL Tel: (212) (pbx) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde özellikle son elli yılda hız kazanan modernleşme ve değişen yaşam tarzı bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirmiştir. Bu gelişim sonucunda pek çok ülkedeki şehir yapısı tahrip olmuş ve tarihi binalar tehdit altında kalmıştır. Kültürel varlığımız ve milli servetimiz açısından önemi tartışılmaz derecede açık olan tarihi binaların korunması ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri oldukça karmaşık bir yapıdadır. Tarihi binalarm bulundukları yerde muhafaza edilmesi mecburiyeti, koruma ve restorasyonun önemini büyük ölçüde arttırmaktadır. Bina restorasyonları çok ciddi teknik hazırlık, izin prosedürü ve büyük bütçeler gerektirmektedir. Eski eser binaların genellikle şehirlerde bulunması nedeniyle, restorasyon ve şehir planlamasının birbiriyle uyumlu hazırlanması mecburiyeti de soruna ayrı bir boyut kazandırmaktadır. Yeterli ön araştırma ve planlama yapılmadan restorasyona geçilmesi halinde ise, büyük bir ihtimalle hatalı sonuçlar elde edilecektir. Tarihi eserlerdeki kayıbm geri dönüşü yoktur ve zamana karşı bir yanş sözkonusudur. Bir tarihi binanın yıkılmaya terkedilmesi ne kadar yanlış ise, hatalı restorasyon uygulanması da geri dönülmez tahribata yol açmaktadu*. Eski eser binalar başta olmak üzere, tarih ve kültür varlıklarımızın yapılış amacına uygun bir şekilde kullanılması ve içinde yaşanarak yaşatılması, aynı zamanda doğal bir koruma sağlamaktadır. Böylece bir çok sorun büyümeden çözülmekte, bakım ve onarım giderleri ilk elden ve etkili bir şekilde finanse edilmektedir. Ülkemizdeki tarihi değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla 31 Ocak 2007 tarihinde Odamızda düzenlemiş olduğumuz "Eski Eser Binaların Yapımında Yaşanan Bürokratik Zorluklar" konulu panelde sunulan tebliğlerin derlendiği bu yayınımızın ilgililere yararlı olmasmı diler, panele katkıda bulunan uzmanlara ve panelin düzenlenmesi ile yayınımızın hazırlanmasında emeği geçen Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi Uzman Yardımcısı Enis Kayserilioğlu'na teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ OTURUM AÇIŞ KONUŞMASI: Selçuk Tayfun OK İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Murat DEMİRCİOĞLU 10 Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi (Eski Dekan) Muharrem ERGÜL 12 Beykoz Belediyesi Başkanı Yalçın KURT 21 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Azmi Zeki SARIBAY. 29 İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi 73 No.lu Emlak Müşavirleri Meslek Komitesi Başkanı SORU-CEVAP İKİNCİ OTURUM Cem ERİŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi Çevreyi Koruma Müdürü Prof. Dr. İlgi YÜCE AŞKUN 50 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Dr. M. Sinan GENİM 54 (TAÇ) Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Başkanı SORU - CEVAP VE KAPANIŞ 63

7

8 BİRİNCİ OTURUM İstanbul Ticaret Odası Tarihli Eski Eserler "Eski Eser Binaların Yapımında Yaşanan Bürokratik Zorluklar" konulu bir Panelimize hoş geldiniz. Açış konuşması yapmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Saym Selçuk Tayfun Ok'u kürsüye davet ediyorum. Selçuk Tayfun Ok: Efendim hepinize günaydın demek istiyorum. Saym Başkanlar, saygıdeğer Meclis Üyelerimiz, sevgili üyelerimiz, hepinize Odamız adına. Panelimize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün bu toplantı herhalde a'dan z'ye, 7'den 70'e herkesi ilgilendiren bir toplantı olacak ve tahmin ediyorum ki salonda bulunanlarm bir kısmı da bu konunun mağdurlarıdır. Ben açıkçası böyle bir toplantı için Meslek Komitemiz teklif getirdiğinde, pek de ilgi olmaz diye düşünmüştüm. Çünkü biz genellikle İstanbul Ticaret Odası olarak üyelerimizin ticari ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili doğrudan derdi, tasası veya talebini ilettiği konulara muhatap olan bir kurumuz. Eski eserlerin onarımı, yapımı, restorasyonu gibi konularda zaman zaman girişimlerimiz olsa da böyle bir toplantıyı ilk kez düzenliyoruz. Açıkçası o bakımdan şüphelerimiz vardı ama, ben yine de bugün burada 80, 100 kişi civarında bir katılım olduğunu görüyorum. Bizim beklentilerimizin üzerinde bir katılım, inşallah toplantının ilerleyen saatlerinde daha da katılım olacaktır. Bugün burada yine çok değerli konuşmacılarımız var. Ayrıca izleyiciler arasında da bu tartışmaya katkıda bulunacak son derece değerli katılımcılarımız var. Ben bu günkü organizasyonumuzun çok zevkli ve verimli bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Artık ülkemizde kangren haline gelmiş eski eserlerin korunması, kültür varlıklanmızm ve tarihi mirasımızm değerlendirilmesi konusunda önemli katkılarm yapılacağmı düşünmek istiyorum açıkçası. Bugüne kadar bu konuda bir çok eleştiri, talep ve beklenti dile getirildi ve girişimler yapıldı ancak pek de mesafe kaydedememiş gibi gözüküyoruz. Özellikle şu etrafımızdaki Eminönü ve Süleymaniye bölgesine baktığımızda, bu işte ne kadar zayıf ve geride kaldığımız anlaşılıyor. Bir de bunu tabii ülkemizin tümüne yaydığımızda, eski eserlerimizin, kültür varlıklanmızm yeterince komnamadığma iüşkin, hepimizde, yani a'dan z'ye, İstanbul'dan Hakkariye kadar tüm insanlarımızda, yurttaşlarımızda böyle bir yaygm kam oluşmuş bulunmakta ve bu da kanımızca haklı bir yargıdır. Bildiğiniz üzere, kültür varlıklarının korunması, şehircilik açısından çok önemlidir. Özellikle bu İstanbul gibi, adeta açık hava müzesi konumundaki şehirlerimiz için çok büyük öneme sahiptir. Çok şükür mü

9 diyelim, maalesef mi diyelim, ülkemizin pek çok şehrinia, kasabasmm, köyünün bu özelliklere sahip olduğunu hepimiz bilmiyoruz. Geçmişten günümüze kadar 14 tane medeniyetin izlerini barmdıran bu coğrafyada maalesef bu mirasa yeterince sahip çıkamadığımız anlaşılıyor. Bu bakımdan çok daha dikkatli bir şekilde bundan sonraki faahyetlerimizi ülkemizin bütçe olanaklarım zorlayarak, bu konulara daha fazla eğihnemiz gerektiğini bir kere daha hatırlatmak isterim. Ancak tabii bu tarihi eserlerin korunması, kültür varhklanmızm değerlendirilmesi anlamında, pek çok ülke bize örnek olacak şekilde daha çok ilgi, daha çok destek ve mah katkı sağlarken, bizler gerek yurt içinde, gerekse yurt dışmdaki varlıklarımıza sahip çıkamıyoruz. İşte her gün gazetede, televizyonda duyuyoruz; Almanya'dan, Belçika'ya, Hollanda'dan, İngiltere'ye, Amerika'dan Japonya'ya kadar pek çok ülkeden ekipler gelip bu Anadolu coğrafyasmda pek çok tarihi eseri, sit alanmı, sorumluluk alarak kazı faaliyetinde bulunuyor veya bir eserin korunmasına ilişkin proje geliştiriyorlar. İşte örnek olarak, son dönemde Almanların desteklediği bir Haydarpaşa garı var aklımızda kalan. Bunların hepsi tabii bir ülkenin bir medeniyetin, bir milletin tapusu gibi görülüyor. Bu eserler sonuç itibariyle, milletlerin bir mirası olduğu için korunması isteniyor. Tıpkı bizim Balkanlarda veya Avrupa'nın ortalarında korumaya çalıştığımız tarihi eserlerimiz gibi. Tüm bu çalışmalarla ilgili olarak bugün değişik bir katılım yelpazesi öngördük. Burada konuşmacı olarak hepinizin gördüğü gibi, yerel yönetimlerden, kültür ve turizm bakanlığından, ilgili uzman kuruluşlardan ve elbette koruma kurullarından yetkililer ve ilgililer var. Bu tartışmalar inşallah bugün burada çok ayrıntılı bir şekilde yapılacak ve restorasyonla ilgili herkesin yakındığı bürokratik işlemler ve prosedürün çok uzun sürmesi gibi konularda belki bir özeleştiri, belki bir yeniden yapılanmaya ilişkin somut öneri ve beklentiler ortaya çıkacak. Belki de bunlar, yetkililere Odamız vasıtasıyla, önümüzdeki haftalarda bir beklenti ve talep olarak kendilerine iletilecektir. Ama biraz önce belirttiğim gibi biz ülke olarak bu konularda gerçekten çok geç kalıyoruz. Ben kısaca kendi çalışmalarımızdan da söz etmek istiyorum. Son 10 yılda İstanbul Ticaret Odası olarak özellikle tarihi yanmadanm tarihi kimüğine kavuşturulması, gerçek mirasa uygun bir şekilde değerlendirilmesi ve korunması anlamında değişik girişimlerde bulunuyoruz. Bunların içerisinde yarım ada içerisindeki imalathanelerin tarihi yanm ada dışma çıkartılması gibi, bir Odanm, bir meslek kuruluşunun kolay kolay isteyemeyeceği, ilk bakışta kendi üyelerinin aleyhine gibi görünen bir uygulamayı bile 10 yıldır talep ediyoruz, takip ediyoruz. Bu konuda bundan önceki bütün belediyelere, hem Büyükşehir belediyesi, hem

10 de yerel belediyelere bu konuda defalarca girişimde bulunduk. Bu konuda defalarca görüş beyan etmiş bir kuruluş olarak, Eminönü ve Süleymaniye bölgesinin korunması ve geliştirilmesi, buranm bir tarih, kültür ve turizm merkezi haline getirilmesi bakımmdan, çeşitli faaliyetlerimiz oldu. İçinde bulunduğunuz bu bina bile, bizim politikalanmızm bir eseridir açıkçası. 1900'lü yıllarm başmda yapılmış olan bu binada 8 yıl önce bir restorasyon gerçekleştirdik. Büyük ihtimalle benim yaşımdakiler ve benden daha büyükler bu binanın metruk ve işlevsiz olduğu dönemleri hatırlayacaklardır. İstanbul Ticaret Odası gibi yarı kamu niteliğindeki bir kuruluşun bile, çok sorunlu bir şekilde ve güçlükle becerdiği bir prosedür sonunda, bu binayı ancak bu şekilde işlevsel bir hale getirebildik ve Eminönü bölgesinin, en azından Eminönü meydanının görünümünün ve imajmm geliştirilmesine yönelik bir eseri ortaya çıkartabildik. Eminönü'ne sık sık gelenler, büyük ihtimalle burada son 7 yılda yaşanan (biz bu binaya 2000 yılında taşmdık) iyileşmeyi, gelişmeyi görüyorlardır mutlaka. Aynı şekilde arkadaki tarihi vakıf binalarının da restorasyonu ve buraların kimliğine uygun ashna uygun şekilde kullanılması, değerlendirilmesi, korunması için bir ekonomik kaynak yaratılması, finansman oluşturulması bakımından girişimlerimiz de sürmekte. Öte yandan, Eminönü'nün bir kongre vadisi yapılması, toplantı, sergi, müze ve benzeri faaliyetler için binalarla donatılması bakımından, eski eserlerin mutlaka ve mutlaka değerlendirilmesi konusundaki girişimlerimiz hala sürmekte. Ancak çok fazla bir mesafe alamadığımızı da görmekteyiz maalesef. Bunun yine en son ve somut örneği olarak, Hünkâr Kasn'na dikkat çekmek istiyorum. Yine hepiniz farkmdasımzdır, orada 3 yıldır bu binanın restorasyonu İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılmaktadır diye bir afiş görüyorsunuz. Ancak yine biz İstanbul Ticaret Odası olmamıza rağmen, yani hiçbir şahsi ve kişisel başka türlü yorumlanabilecek bir kimliğimiz olmamasına rağmen, sadece bir tarihi binamızın kurtarılması, yok olmasının önlenmesi amacıyla başlattığımız projede, hala kaplumbağa hızıyla yürümekteyiz ve işin henüz yarısına bile gelemedik. Bu bakımdan bu işlerin bir an önce, biraz olsun kolaylaştırılmasını istiyoruz. Bunu kastederken, hiçbir şekilde prosedürlerin ortadan kaldırılması, plansız, programsız restorasyon yapılması gibi bir şeyi kesinlikle önermiyoruz. Her şey tabii ki, kurallara, prensiplere uygun olacak ama, insanları bıktırmadan ve en azından vazgeçirtmeden yapılabilecek bir süreyi ve prosedürü becerebilmemiz gerekmekte. Örneğin son zamanlarda bu Süleymaniye'de, ki Süleymaniye bildiğimiz kadarıyla 77 yılında SİT alanı ilan edilmişti, buradaki binalar da SİT olarak belirlenmişti. O zamanki kayıtlarda 2 bine yakın tarihi binanın olduğu belirlenmiş, ancak bugünkü sayımlarda bu saymm 150 ye düştüğü görülmekte. Bu feci bir sonuç.

11 gerçekten birkaç yıl daha ilgisiz ve yavaş kalırsak, herhalde bu 150 yi de kaybedeceğiz, yerlerine yine birkaç tane daha otoparkımız olacak. Durum çok ciddidir, çok vahimdir. Bu sorun artık ülkemiz için, yara mıdır, yüz karası mıdır bilemiyoruz ama mutlaka ve mutlaka bu ülkede yaşamış olan topluluklarm, medeniyetlerin, kendi ulusumuzun varlıklanmn korunması için artık daha fazla duyarlılık ve sorumluluk bekliyoruz. Ben bu duygular içerisinde bizimle iş birliği yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Toplantımıza katılan ve konuşmacılara destek verecek olan, başta Beykoz belediye başkanı Sayın Muharrem Ergül olmak üzere bu toplantıyı gerçekleştirilmesinde organizasyonunda büyük emeği geçen 73 numarah Meslek Komitemize, oturum başkanlığımızı kabul eden Prof. Dr. Murat Demircioğlu'na, bizimle yine işbirliği yapan Kültür ve Turizm Bakanlığına ve yine Türkiye Anıt, Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı Başkanma ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de yine toplantımıza göstermiş olduğunuz ilgi nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi panelimizi yönetmek üzere mikrofonu Saym Prof. Dr. Murat Demircioğlu'na bırakıyoruz. Buyurun efendim. Başkan (Prof. Dr. Murat Demircîoğlu): Efendim günaydm, ben kısa olarak kendimi tamtayım, çünkü biraz evvel Selçuk beyin de dediği gibi bir mağdurlar grubunun 8 yıllık mağdurlarmdan bir tanesiyim. Onun için bu olay gündeme gelince, oturum başkanlığım da alır mısımz diye bana teklifte bulundular. Ben iş hukukçusuyum, iş hukuku ile bu konunun bir ilgisi yok ama ben bu görevi hemen alayım dedim, çünkü en azmdan acaba bu bürokratik engeller, zorluklar, 8 senedir, aşamadığımız zorluklar nasıl aşılır, biraz ben de acaba öğrenir iniyim diye, bu oturum başkanhğmı kabul ettim. Efendim ben iş hukuku profesörüyüm. Yıldız Teknik Üniversitesinde uzun yıllar görev yaptım. İstanbul Ticaret Odası'nm da insan kaynakları bölümünün müşavirliğini yapıyorum. Şimdi diğer konuşmacılara geçmeden önce ben benim küçük hikayemi anlatayım ki, olay başmdan geçmiş bir kişi olarak en azmdan bu hakkımı şimdiden kullanarak, ileride belki her birinize ömek teşkil edecek şekilde bir sunuş yapmış olayım. Efendim ben Adapazan'hyım, depremzedeyim. O korkuyla, acaba ne yapabilirim diye bir arayış içine girdim, dostlar söylediler, hocam böyle böyle bir şey var diye, sonuçta 99 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ihalesine girdim ve Kuzguncuk'ta bir yer kiraladım. Kira sözleşmesi yapıldı. Eski eser, Boğaziçi görünüm alam içinde. Sözleşmeye göre, ki bu uzun süreh bir sözleşme değildi, yıllık sözleşmeler yapıhyor, içinizde vakıflardan kiralayan varsa bu işi bilecektir.

12 Küsülü Sokak'ta, ihaleye girdim, ihaleyi de kazandmı, hatta kimse de bakmadı, çünkü metruk bir binaydı. AbduUağa vakfına kayıtlı bir yer. Ondan sonra işlemlere başladık. 99 dan 2003 yılına kadar Anıtlar Kurulundan dosyam, üçüncü kuruldan çıktı. Ki o dönemde Yıldız Teknik Üniversitesinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekamydım, sağ olsun kuruldaki mimar arkadaşlanmm da katkıları oldu, bu katkılara rağmen 3.5 yıl sürdü. Ondan sonra dosyam Boğaziçi İmar Müdürlüğüne gitti, yok dediler burada bir problem var. Bunun imar durumunda sorun var, eski eser kararma karşm. Boğaziçi İmar Müdürlüğü bunu Anakent belediyesine gönderdi, tam seçimlere denk geldi. Seçimler geçti, ondan sonra da encümenin oluşması beklendi, encümenden karar çıktı ve dosya Başbakanlığa gönderildi. Ben tabii teknik bir uzman değilim, neden gönderildi bilemiyorum. BaşBakanlıkta yüksek bir kurul varmış, o kumla gitti. Yıl 2007 ama ben hala vakfa kirasını ödüyorum. Her ay, gidiyorum kirasını ödüyorum, büyük bir umutla. Tabii bu arada ciddi bir masraf yaptım, planlarım, projelerini çıkarttım, v.s. Amacım da çok açık ve iyi niyetli, yulardır biriktirdiğim bir para ile böyle bir binada yaşamak, duyduğum bir özlem gereği, eski eserde kalmak. Ondan sonra da ben öldükten sonra da zaten vakfın mülkiyetinde, vakfa kalacak. Yani biriktirdiğim 150 bin bir parayı da vakfetmiş olmayı düşünüyordum. Bu çok iyi niyetli, yenilenmesi için uğraştığım bina benim malım da değil. Saym Başbakan biliyorsunuz bürokrasiye çok karşı. Bunu açık açık söylüyor ama 4 yıldır dosyam gelmedi oldu, geçenlerde gittim kiramı ödemeye, artık vakıflar bölge müdürlüğünde beni herkes tanıyor, hocam hoş geldin, ne haber, bıraktınız dosyayı dediler. Evet vallahi bnaktım, çünkü sonuçta dosya gelmiyor. İnşallah dosya gelir, ama çok açık söyleyeyim, artık hiç keyfim kalmadı, isteğim de kalmadı. 8 yılda bu dosya çıkmadı. Çıkacak, Boğaziçi İmar Müdürlüğüne tekrar gelecek, ruhsatı alınacak, o ruhsat orada 1,5, 2 yıl daha sürüyormuş, öyle diyorlar. Şimdi düşünüyorum, bin YTL masrafım oldu şimdiye kadar, bu da birikimlerimden gitti. O para şimdi acaba bana nasıl döner. Sanırım dönmesi de mümkün değil. Kuzguncuk'ta muhtar dahil herkes beni tamyor ve yardımcı oluyorlar. Yalnız benim dışımda sağdaki soldaki binalar, benden sonraki o metruk binalar, patır patır yapıldı. Ama vakfın yeri, yani devletin yeri, sonuçta devlete kalacak, yanılmıyorsam 150 bin dolar filan mahyeti var, bizim inşaat profesörü arkadaşlar öyle söylediler. Sonuçta iyi bir kira, vakfa kalacaktı, vs. benden sonra, ama olaym sonucu böyle. Çok üzgünüm ama, Türkiye'nin gerçeği bu. Ama şunu da söyleyeyim, bu alanda çok ciddi araştırmalar yaptım. Nasıl olabilir, bu bürokrasi nasıl aşılabilir? Asimda çok gerçekçi ve buna karşm Türkiye açısmdan eski eserlerin teşviki bağlammda, yasa koyucu ciddi yasalar çıkarmış, alkışlamak lazım. Son

13 çıkan yasada teşvik ediliyor biliyorsunuz, deniyor ki al, parasını veriyorum veyahut da Toki'den kredi alabiliyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz, yılda % 4'le 10 yıl vadeli kredi alıyorsunuz, ama oraya ulaşamıyorsunuz. Oraya ulaşmanız mümkün değil. Yani bu kurullardan belli, bürokrasiden aşmanız mümkün değil. Asimda biliyorsunuz, hukukçular çok şekilci ve teknik olurlar, ama hayatımda ben bu kadar bürokrasiyi bir arada görmedim. Yani evet Boğaziçi'yi koruyalım. Boğazı da koruyalım, ama bir eseri eğer 8 senede restore edemiyorsak, eser korunuyor mu? yoksa yıkılıyor mu? Şimdi benim o bina bitti, tamamen çökük hale geldi. Kuzguncuk'ta o çevrede, herkes gelip çöpünü oraya atıyor, bir de arada sırada bana telefon ediyorlar belediyeden, bu yeri siz kiralamışsmız, çöpünü kaldırm diye. Ben çöpümü oraya atmıyorum ki. Neredeyse çöp parasını da benden alacaklar. Selçuk bey bana bu panelden bahsedince, dedim ki oturum başkanlığını almak istiyorum, ne olursa olsun. En azmdan nedir? Ne yapıhyor? Kişiler nasıl? Yetkililer ne söylüyorlar. Bunlan da duymak istedim. Evet, bu sunuştan sonra ilk sözü ben Muharrem beye vermek istiyorum. Beykoz Belediye Başkanı buyurun efendim. Muharrem Ergül (Beykoz Belediye Başkanı): Günaydm. Sayın Başkanlar, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi önümde bir resmi konuşma var ama, ben zaman zaman bu konuşmanm dışına çıkacağım. Belki hocamdan topu alarak devam edeceğim. Hocam biz de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz, doğrusunu isterseniz ben de sizin gibi bir kazazedeyim, bir bürokrasi kazazedesiyim, bu tarihi eserlerin restorasyonu ile ilgili. Ona da birazcık değineceğim biraz sonra. Önce ben bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bu teşekkür şunun için: Ben Beykoz Belediyesi MecHsinde, tarihi ve kültürel varlıklarla ilgiü sık sık konuşuyorum. Mechs üyesi arkadaşlarımı bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye, yönlendirmeye çalışıyorum. Ve tabii ki yaşadığım yer olduğu için, sık sık belki Beykoz özeline ineceğim, o nedenle beni anlayacağmızı düşünüyorum. Şu dendi bana; Başkanım o kadar çok tarihi eser, kültür diyorsun ki, midemiz bulandı, yeter. Değerli katılımcılar, maalesef Türkiye'deki ortalama algılımız budur. Yani tarihi eser restorasyonu konusunda bürokratik zorluklar var tabii. Ama zihinlerimizde inamknaz bir şey var, engel var. Engeller var. Türkiye'de kamu veya özel bürokrasi hiç kimse, çok az kurum hariç, maalesef bu konuda hazır değiller. Değiller derken, bir geri dönüş yapacağım ve bu paneh tertip ettiği için İstanbul Ticaret Odasma çok teşekkür edeceğim. Birilerinin midemiz bulandı kültür, sanattan dediği bir dönemde,

14 istanbul Ticaret Odası'nm büyük bir kadirşinaslık örneğiyle bunu gündeme getirmesinden gerçekten çok mutluluk duyuyorum. Ama istiyorum ki, ne olur bunu devam ettirin ve diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olsun. Belki insanların mideleri bundan sonraki zamanlarda başka şeylerle bulanır. Şimdi bazen resmi, bazen özel dedim. Hem konuşmaya dalacağım, bazen de çıkacağım oradan. Ben bir görsel sunum hazırlamadım. Çünkü sizin biraz da düşünsel katmanlarınıza hitap etmek istiyorum. O nedenle, sunumum böyle sizinle bir interaktif ortamda olacak, belki zihnen bir interaktif ortamda olacak. Bir Anadolu gezisinde Gümüşhanede bir yeni mağara açılmış, merak ettim, belki gidenleriniz olmuştur. Karacak mağarası adıyla büyük bir mağara, tabii yeni açıldı, ben mağaraya girdim, işte bir ihtiyar amca, sarkıtlardan kopartmaya çahşıyordu. Amca ne yapıyorsun dedim, kopartma. Özür dilerim evlat, o kadar yerden geldik, bir parmak atmayak mı? dedi. Ama bu amca, çok safiyane ve inanılmaz güzel bir şeyi hatırlattı bana. Çünkü bizim İstanbul'daki insammızm da ortalama tarihi kültürel ve sanatsal değerlere bakışımız, maalesef ve maalesef böyle. Yani bunu üzülerek söylüyorum. Keşke bugün çoğumuz şimdi bir istatistik yapsak burada; hangimiz çocuğumuzu arkeolojiye, sanat tarihine, sinemaya, tiyatroya yönlendiriyoruz. Çoğumuz yönlendirmiyoruz. İşletmeci olsun, önce doktor olsun, mühendis olsun. Hiçbirimizin aklında var mı çocuğumuzu sanat tarihçisi yapmak, arkeolog yapmak. Hiç aklımıza gelmez, gariptir, tuhaftır. Benim 3 çocuğum var, üç çocuğumu da aym yere yönlendirdim. ÇüıJdi hep içimde uhdeydi, arkelog olmak istemiştim, becerememiştim. Hepsini yönlendirmeye çalıştım. Şunun için söylüyorum. Ama bunun için tabii bir gayret gösterdim. Bu gayretlerin toplumda ortak bir bilinçle gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben yaşadığım yerde, Beykoz'da öğrencileri gördüğümde soruyorum, hangi bölümde okuyorsun diye. Bugüne kadar sadece 3 öğrenci çıktı, sanat bölümlerinde okuyan. 3 öğrenci. Hatta biz öğrencilere burs verirken de, işte acaba hangi bölümde okuyorlar diye merak ediyorum. Değerli katılımcılar yani ilk önce bizim bu yasal problemler, bürokratik problemlerden önce, çok ciddi zihinsel problemlerimiz var. Önce bunları aşmamız gerekiyor. Sözgelimi, hepimizin aylık bütçesi var. Aylık bütçemizde sanat, kültür, tiyatro, sinema, tarihi eser tarih gezisi, kültür gezisi gibi bir giderimiz var mı? Samyorum çok azdır. Çünkü hepimiz birbirimize benziyoruz. Benimki de çok az. Bunu da ifade etmek durumundayım. Yani sizi düşünmeye sevk ediyorum dediğim noktada, önümüzdeki bu engellerin mutlaka aşılması gerekiyor. Mutlaka bizim kafalarımızdaki bu zihniyet devrimi yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Galiba bu da işin en zor kısmı. Ben de, hocam da aynı şekilde, aynı durumdan şikayetçiyiz. Beykoz'umuzda bir eski kışla

15 var. Daha önce başka fonksiyonlar görmüş, en sonunda da askeri kışla fonksiyonunu görmüş. Aramızda Beykoz'dan gelen saygıdeğer katılımcılar var. Onlar da çok iyi bilirler. Bu kışla için askeriye ile belediye arasında bir protokol yapıldı, 1988 yılmda belediyeye geçti, fakat belediye bunun kendisine geçtiğinin uzun yıllar farkında değildi, garip. Soruyorum hayır askeriyenin diyorlar. Fakat tapusunu belediye almış, tapusu belediyedeydi. Hatta bizim imar müdürümüz de şu anda burada. Tapusu belediyeye geçmiş, fakat belediye bizim değil diyor. 19 bin metrekare alanda inamhnaz muhteşem bir tarihi yapı. Arkadaşlar bu bile facianın boyutlannın ne olduğunu gösteriyor. Yani benim için Türkiye'de 7.8 şiddetindeki bir deprem bundan daha büyük olamaz. Çünkü bunlar geçer, ama daha önce sanıyorum Sayın Selçuk Bey ifade ettiler; tarihi eserler bu ülkenin tapusudur. Başka hiçbir tapumuz yok. Bunu derken, bir anektodu burada tekrar aktaracağım. Kıbns'm Dipkarpaz bölgesinde bir köyde eski Osmanlı mezar taşları gördüm. Oradakilere sordum, nedir bunlar diye. Dediler mezar taşı, nasıl yani dedim. Dediler ki, biz bunlan işte Türkiye'den Çaykara'dan geçerken gördük, mezar taşlarım buraya getirdik, diktik ki, yarm bir şey olursa, buralar bizim toprağımızdır diyelim. Bire bir aymdır. O insanlarm mezar taşlarının önemini hem güzel bir hassasiyetle farkına varmış olmaları benim için çok sevmdirici bir şeydi. Mezar taşlan, köyümüzdeki mezar taşlan bizim tapumuzdur diyor adam. Kıbns'ta da olsa, Çaykara'da da olsa tapumuzdur diyor. Bu çok sevindirici bir durumdu. Belki ironik ama sevindirici. Şimdi neyse Belediyemiz tabii uzun yıllar sonra kendisinin olduğunu fark etti, o kışla bizim için büyük anlam ifade ediyordu. Benim bütün öyküm orada, her şeyim orada, çocukluğum orada, bizim bütün yaramazlıklarımız, 18, 19 yaşındaki bütün rüzgarlar o kışladaydı çünkü. Biz hemen dedik ki burasınm restorasyonuna başlayalım. Büyük bir uğraş. Hocam bizimkisi de Ankara'da biliyor musunuz? Bizim dosyalar da gehnedi. Umanm gelecek. Biz de hâla uğraşıyoruz. İnşallah bizimkisi de çok az kaldı. Yani ihalesi yapıldı, müteahhide teslim bile edildi. Askeri kışla dediğim yeri, tabii bir kültür merkezi, bir kongre merkezi gibi düşünüyoruz. Yani halimiz çok da farklı değil ama, işte yasal zorluklar, işte devlet filan demenin çok fazla alemi yok. Biz hepimiz birbirimize benziyoruz, bu konuda hiçbirimiz masum değiliz diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu tarihi eserlerle ilgili kendi metnime döneyim isterseniz, bu kadar örnek yeter. 8 bin yüa yakm tarihi geçmişe sahip topraklar üzerinde kurulu olan Anadolu'nun tarihi ve kültürel envanterini çıkarma konusundaki çahşmalar ne yazık ki çok geç başlamıştu*. Her köşesinde tarihi bir değerin olduğu hazinenin envanterini çıkarmak elbette ki zor ama zor olduğu kadar da çok gerekliydi. Ve ne yazık

16 ki bu konuda ulusça sınıfta kaldık. Ancak bu konudaki eğitim, istihdam çalışmalan, ekonomik ve sosyal politikalar altında da maalesef ezilmektedir. Alanında uzman ve kalifiye elemanın çok önem arz ettiği konuyla ilgili üniversiteler bünyesinde kurulan kürsülerin sayısı ve bölümlere alınacak öğrencilerin sayısı artırılmalı. Yerel yönetimler ve özel teşebbüslerle işbirliği yapılması mutlaka sağlanmalı. Bu alanda da en önemli saydığım konulardan bir tanesi, bir an önce üniversitelerimizde sanat bölümlerine kontenjanların artırılması gerekiyor. Burada yine biraz duracağım. Çoğumuz işte lafı, zamanı gelince söyleriz, her şey olabilirsiniz, büyük Atatürk'ün bir sözü var bihyorsunuz. Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. E o zaman niye kimse gayret göstermiyor ki. Lafa geldiğinde bu sözü her yerde söylüyoruz. Mesela tiyatrolarm, sinemalarm duvarma asmışız, ama iş gerçeğe dönüştüğünde şimdi benim çocuğum sanatçı olursa, gidecek bilmem hangi camide, hangi kilisede hangi kazıda uğraşacak, ne gerek var? Bu düşüncelerle ülkemizin gerçekten geleceğini ipotek altma aldığımızı düşünüyorum ve buna hakkımız yok. Uzun vadeli bir çalışma sonucunda, elimizdeki bilgilerin ışığında oluşturulacak kültürel bir vizyon bizi küresel rekabette önemli yerlere taşıyacaktır. Bu küresel lafı, vizyon lafı modadır diye söylemiyorum. Bu çok önenüi bir konu. Bugünlerde herkes, küresel, vizyon, konsept gibi lafları kullanıyor, ben de kullanmak istemezdim hocam ama bu sefer mecbur kaldım. Yurt dışma gidiyorsunuz, sık sık. Gördüğünüz bazı ülkelerdeki tarihi eserlere sahip çıkılmasının ve bizdeki eksikliğin arasındaki farkı görünce, ben son derece üzülüyorum. Yani sadece bir bölgedeki tarihi eserlerle ilgili bir çalışma yapmıştı, bir zamanlar Yüksel Kanar diye bir arkadaşımız. Sadece bu bölgedeki kültürel ve tarihi eserlerin ihya edilmesinin bile belki Türkiye'yi küresel rekabette farkh bir yere oturtacağım düşünüyorum. Tabii bu konuda yerel yönetimlere büyük görevler düşmekte, zira her yerel yönetim kendi bölgesiyle ilgili taleplerin kendisi belirleyebilir. Yönlendirme ve imkân sağlamayla ilgili proje ve oluşuma destek verebilir. Tabii bu 1970 lerden sonra tarihi eser konusunda biraz daha hassasiyetler kazandık. 90 dan sonra ciddi ivme aldık. Bugünlerde hocamın da ifade ettiği gibi, yasal düzenlemelerle bir anlamda konu daha anlaşılabilir bir noktaya geldi. Fakat yine başmda söylediğim gibi yine yetmiyor. Bu yasa uygulayıcüarm, bunun başındaki bürokratik kademelerin de ancak belki bir nesil sonra bu işin farkma varacağım düşünüyorum. Çünkü Gümüşhanedeki Karaca mağarasmdaki amcamm çocuğu hala işbaşmda olduğu üzere, belki bir nesil sonra biz bu işleri daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. İlçemizde biz dedik ki bari yani bir şey yapalım, ne yapabiliriz? Tabii en önemli çalışmalardan bir tanesi, bölgemizdeki envanteri çıkarmak diye düşündük. Bu vesile ile hem Beykoz'daki

17 tarihi zorluklan anlatıyorum, zaman zaman da bizim yaptıklarımızı ifade etmek istiyorum. Beykoz'daki bütün kitabe ve eski mezar taşlarım okuttum. Tamamım Türkçe'ye tercüme ettik bunlarm. Çünkü bunlar bizim tapumuz ve geleceğimiz, geçmişimiz. Hani şu Yahya Kemal'in var ya ünlü sözü. Ne harabi ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim diyor. Çünkü geçmişten geleceğe bağ kurmak için bu tarihi kitabelerin ve mezar taşlarının önemine çok inanıyorum. Onları da çok şükür, büyük bir çalışma ile, 2 yıllık bir çalışmayla bitirdik. Bunları tercüme ettik. Yakmda da 3 cilt kitap halinde bunlan yayınlayacağız ve sizlere de takdim edeceğim. Bu çalışma sırasında tabii enteresan olaylar gördük. Birtakım konularda da güncelleme fırsatını yakaladık. Mesela Yuşa tepesinde işte bir türbe, mezar taşı diye üzerinde önünde dua edilen bir taşm, asimda bir çeşme kitabesi olduğunu gördük. Çünkü başka bir yerde çeşmenin kitabesi kaldırılmış oraya konulmuş, başka bir yerde yine bir Nişantaşı'nın başka bir mezarlığın içinde yine bir mezar taşı zannedildiğini gördük. Bir de tarihi yanlışlan ve doğrulan, tabii bu arada birçok caminin, birçok mescidin, eskiden kalmış birçok tekkenin, birçok şapelin bir çok kilisenin, bir çok ayazmanm da gerçek değerini ve kimliğini ortaya çıkarmış olduk. Hatta ben arkadaşlara dedim, belki bu 5 yıllık çalışma ile. Belediye Başkanlığım döneminde hiçbir şey yapmamış olsak bile, sadece bu iş bile büyük bir kazançtır ve her yerde de bunun yapılmasını arkadaşlarıma öneriyorum. Belki bizden başka yapan arkadaşlar var mı diye sordum, ama Türkiye'de maalesef böyle bir spesifik çalışmanın yapılmadığını öğrendim. Üzüldüm, sevindim. Aynı anda oldu. Ama belki bir örnek olur, biz bu çalışmamızı çok genele yayıp, diğer yerel yönetimlerin de böyle bir çalışma yapmalarını arzu edeceğiz. Eski eserlerin restorasyonu konusundaki sıkmtılan tabii biraz önce ifade ettim. Bir tanesi de hiç şüphesiz, yetki ve istihdam konusudur. Tarihi değere sahip kentlerin koruma altına alınması için kurulan kurumlann, iş yoğunluğu ve bilgi yetersizliğine rağmen sorumlu tutulması, ancak bilgi ve iş yükü bakımından olanağı olan diğer kurumlann da yetkisiz olması çok önemli bir konu. Hocamm ifade ettiği konu. Yani bırakın bizim elimiz, biz bu kurulları kuralım, birimlerimizi oluşturalım, biz bunlan yapalım. Müsaade edin bize, eğer bir yerel yönetim olarak bunun hesabım burada ben veriyorsam, bana yasal olarak yükümlülükler koymuşsanız, hatta şunu bile devletin yerel yöneticilere sorması gerekiyor, galiba. Ey yerel yöneticiler, bölgendeki tarihi eserleri niçin restore etmiyorsun diye hesap sormalan lazım. Niçin restore etmiyorsun hesabım sorması gerekirken, niçin restore ediyorsun hesabmı soruyoruz insanlara. Yapma diyoruz. Mesela bugünlerde çok gündemde, bunu da aktarmak durumundayım. Ben Beykoz'da doğdum, büyüdüm. Doğduğum mahalle bir Ermeni mahallesiydi, çünkü orada

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ YAYIN NO: 2010-28 İstanbul, 2010 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ

TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ TORBA YASA İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER SEMİNERİ 8 Şubat 2011 Conrad Oteli / İstanbul TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 8 Mart 2011 Yayın No: 311 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat Nuri

Detaylı

Prof. Dr. Gönül TANKUT ile Söyleşi * Koruma Siyasal Bir Silahtır

Prof. Dr. Gönül TANKUT ile Söyleşi * Koruma Siyasal Bir Silahtır Prof. Dr. Gönül TANKUT ile Söyleşi * Koruma Siyasal Bir Silahtır Sunuş 26. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu sırasında Şehir Plancıları Odası, şehir planlama mesleğine katkıda bulunan değerli bilim ve meslek

Detaylı

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 206 2012 / 8 ISBN No: 978-605 - 5316-14 - 3. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi. Tasarım / Uygulama / Baskı

Genel Yayın Sıra No: 206 2012 / 8 ISBN No: 978-605 - 5316-14 - 3. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi. Tasarım / Uygulama / Baskı Genel Yayın Sıra No: 206 2012 / 8 ISBN No: 978-605 - 5316-14 - 3 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4/1 Ege Plaza

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri Hüseyin Irmak Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9, 2009 Kaset Çözümü ve Redaksiyon Dilek Hepgüler 11 Hüseyin Irmak:

Detaylı

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi) Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları: 96

Detaylı

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES 5. TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES MESLE M ZDE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YEN YAKLAfiIMLAR 04 NİSAN 2014 / Kuşadası-AYDIN TÜRMOB YAYINLARI - 472 ISBN : 978-605-4880-16-4 Yayıncı : MU-DEN A.Ş. Muhasebe

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Çocuk Ombudsmanlığı Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Bu kitap parayla satılamaz. Çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda kar amacı gütmeyen bir amaç için kullanılabilir. Bu kitap İngiltere

Detaylı

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara

SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI. 3 Nisan 2013 - Ankara SAĞLIKTA SIR SAKLAMA VE VERİ PAYLAŞIMI 3 Nisan 2013 - Ankara ÖNSÖZ Yaşadığımız çağdaş dünyada bilgi en büyük değerdir ve bunun toplumla paylaşımı gelişimin gereğidir. Ülkemizin; bilim ve hukuk normları

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK

DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK DİPLOMATLIK MESLEĞİ VE TERCÜMANLIK 29.03.2011 tarihinde Vehbi Esgel Etensel in gerçekleştirdiği Diplomatlık Mesleği ve Tercümanlık konulu konferans metnidir. Konuşmacı: Vehbi Esgel Etensel (Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Açılış Konuşmaları. Ecz. Zafer Kaplan (İstanbul Eczacı Odası Başkanı) Ecz. Sait Yücel (İst. Ecza. Koop. Başkanı)

Açılış Konuşmaları. Ecz. Zafer Kaplan (İstanbul Eczacı Odası Başkanı) Ecz. Sait Yücel (İst. Ecza. Koop. Başkanı) Açılış Konuşmaları Ecz. Zafer Kaplan (İstanbul Eczacı Odası Başkanı) Ecz. Sait Yücel (İst. Ecza. Koop. Başkanı) 8 Aralık 2006 - Cuma Op. Dr. Sami Türkoğlu (SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü) Sunucu: SSK Sağlık

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

İSTANBUL SANA Yİ ODAsı

İSTANBUL SANA Yİ ODAsı , İSTANBUL SANA Yİ ODAsı AILE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA Seminer Notlan ıı Haztran 2003 Her hakkı saklıdır. Bu kitapta yer alan sunumlar tebliğ sahiplerinin kişisel görüşü olup, İstanbul Sanayi Odası'nı

Detaylı

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (Yayın No:1) 22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU MALI YAPILANMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAMU

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI Bursa - 2014 3 SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM

Detaylı

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No.

TSPAKB II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004. Yayýn No. TSPAKB TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI ARACI KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ II. SERMAYE PÝYASALARI ARENASI AVRUPA BÝRLÝĞÝNE DOĞRU TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASALARINDA SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER 14-15 EYLÜL 2004 Yayýn No. 22 ISBN: 975-6483-16-4

Detaylı

Değerli oda başkanlarım,

Değerli oda başkanlarım, BAŞKANDAN İNSAN YETİŞTİRMEK BİR SANATTI... Değerli oda başkanlarım, yönetim kurullarım ve esnaf sanatkar dostlarım, son aylarda ülkemizde yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların etkilerini hep birlikte görmekteyiz.

Detaylı

Perpa da kongre mevsimi

Perpa da kongre mevsimi PERPA SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ PERSİAD 1993 www.reklamajansi.org Persiad Gündem Gazetesi Perpa Sanayici ve İş Adamları Derneği yayın organıdır. Yıl 11 Sayı 80 Ağustos 2010 www.perpagazetesi.net

Detaylı

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir.

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. ASOM MART / NİSAN 2012 ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI î, I s 5 ağlığı G ü ven liği Faruk ÇELİK: İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. Nurettin OZDEBIR: Nitelikli bir işgücüne

Detaylı