T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 150/3 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.

3 Şirketin adı : Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Merkezi : İstanbul İlgili olduğu kuruluş :Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Sermaye durumu Ortaklar Grubu Türü Hisse adedi Sermaye Taahhüt edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL TL Toplu Konut İdaresi Başkanlığı A Nama , ,00 - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı B Hamiline , ,35 KEY Hak Sahipleri B Hamiline ,39 0, ,39 - İstanbul İmar Ltd.Şti. B Hamiline ,63 0, ,63 - İller Bankası A.Ş. B Hamiline ,84 0, ,84 - Kutlutaş Holding A.Ş. B Hamiline ,84 0, ,84 - Maliye Hazinesi B Hamiline 895 8,95 0, ,95 - Halka açık kısım B Hamiline , Hisse geri alım programı B Hamiline ,0 2, ,0 - Toplam

4 Karar organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki ünvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği bakanlık veya kuruluģ KuruluĢtaki görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre BaĢlama tarihi Ayrılma tarihi 1.Başkan Ertan Yetim TOKİ TOKİ Uzman Devam ediyor. 2.Üye Veysel Ekmen Bağımsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Devam ediyor. 3.Üye M.Ali Kahraman TOKİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdür Devam ediyor. 4.Üye Ali Seydi Karaoğlu TOKİ TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Bşk Devam ediyor. 5.Üye Murat Kurum TOKİ Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürü Devam ediyor. 6.Üye Volkan Kumaş Bağımsız Serbest Avukat " Ertan Keleş Bağımsız İnşaat Mühendisi Devam ediyor. 7.Üye M.Haluk Sur Bağımsız İnşaat Mühendisi " Aysel Demirel Bağımsız Serbest Avukat Devam ediyor. Denetim Kurulu* Unvanı Adı ve soyadı Temsil ettiği Görevi veya mesleği Görevli bulunduğu süre kuruluģ BaĢlama tarihi Ayrılma tarihi 1. Denetçi M.Kemal Müderrisoğlu TOKİ TOKİ Personel ve Eğitim Daire Başkanı Denetçi Uğur Dülekalp TOKİ TOKİ Basın Müşaviri Denetçi Ayşe Arzu Özçelik TOKİ TOKİ İzmir Birimi Sorumlusu * Yeni TTK'ya göre tarihinden itiberen A.Ş.'lerde denetçi seçimi yeniden düzenlenmiş ve Şirket olağan genel kurulunun tarihli toplantısında alınan kararla denetim kurulu kaldırılmıştır..

5 KISALTMALAR: KHK KEY TOKİ TTK YPK SPK GYO KİK STG ŞPTG ŞPGO KDV İİDTT YPTG GSYH GSMH TÜFE : Kanun Hükmünde Kararname : Konut Edindirme Yardımı : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı : Türk Ticaret Kanunu : Yüksek Planlama Kurulu : Sermaye Piyasası Kurulu : Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı : Kamu İhale Kanunu : Satış Toplam Geliri : Şirket Payı Toplam Geliri : Şirket Payı Gelir Oranı : Katma Değer Vergisi : İnşaat İlerleme Durum Tespit Tutanağı : Yüklenici Payı Toplam Geliri : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla : Gayri Safi Milli Hasıla : Tüketici Fiyatları Endeksi

6 TABLOLAR Bölümü Tablo no Adı Sayfa I.Tablo Bakış 1 Toplu bilgiler tablosu III II.İdari Bünye 2 Personel tablosu 7 II.İdari Bünye 3 Personele yapılan harcamalar tablosu 8 II.İdari Bünye 4 Sosyal giderler tablosu 9 III.Mali Bünye 5 Mali durum tablosu 11 IV.İşletme Çalışmaları 6 Bütçeye ilişkin başlıca bilgiler tablosu 17 IV.İşletme Çalışmaları 7 Giderler tablosu 18 IV.İşletme Çalışmaları 8 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler tablosu 20 IV.İşletme Çalışmaları 9 Çeşitli giderler tablosu 22 IV.İşletme Çalışmaları 10 İnternet siteleri tablosu 23 IV.İşletme Çalışmaları 11 Vergi, resim ve harçlar tablosu 25 IV.İşletme Çalışmaları 12 Alımlar tablosu 26 IV.İşletme Çalışmaları 13 Satın alınan arsalar tablosu 26 IV.İşletme Çalışmaları 14 Hizmet alımları tablosu 27 IV.İşletme Çalışmaları 15 Proje türlerine göre üretim tablosu 28 IV.İşletme Çalışmaları 16 Üretilen projelerin m2 büyüklükleri tablosu 28 IV.İşletme Çalışmaları 17 Proje bilgileri tablosu IV.İşletme Çalışmaları 18 Proje geliştirilen arsalar icmali tablosu 48 IV.İşletme Çalışmaları 19 Proje geliştirilmeyen arsalar icmali tablosu 48 IV.İşletme Çalışmaları 20 Takyidatlı arsalar tablosu 49 IV.İşletme Çalışmaları 21 Konut ve ticari üniteler satış tabloları IV.İşletme Çalışmaları 22 Arsa satışları tablosu IV.İşletme Çalışmaları 23 Sigorta durumu tablosu 61 IV.İşletme Çalışmaları 24 Satış sonuçları tablosu 62 IV.İşletme Çalışmaları 25 Faaliyet sonuçları tablosu 62 V.Bilanço 26 Aktif tablosu 66 V.Bilanço 27 Bankalar tablosu 67 V.Bilanço 28 Ticari alacaklar tablosu 68 V.Bilanço 29 Müteahhitlerden alacaklar tablosu 69 V.Bilanço 30 Konut satışlarından alacaklar tablosu 70 V.Bilanço 31 Diğer alacaklar tablosu 71 V.Bilanço 32 Hasılat paylaşımlı projeler alacaklar tablosu 73 V.Bilanço 33 Stoklar tablosu 75 V.Bilanço 34 Ticari mallar tablosu 76 V.Bilanço 35 Ticari alacaklar tablosu 78 V.Bilanço 36 Projeler itibariyle alacakların dağılımı tablosu 78 V.Bilanço 37 Maddi duran varlıklar hareket tablosu 79 V.Bilanço 38 Arazi ve arsalar tablosu 80 V.Bilanço 39 Birikmiş amortismanlar tablosu 80 V.Bilanço 40 Maddi duran varlıklar net değerleri tablosu 81 V.Bilanço 41 Pasif tablosu 82 V.Bilanço 42 Öz kaynaklar tablosu 85 V.Bilanço 43 Ödenmiş sermayenin dağılımı tablosu 86 V.Bilanço 44 Kar yedekleri tablosu 87 V.Bilanço 45 Nazım hesaplar tablosu 88 VI.Gelir Tablosu 46 Gelir ve giderler tablosu 90 VI.Gelir Tablosu 47 Brüt satışlar tablosu 90 VI.Gelir Tablosu 48 Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri tablosu 91 VI.Gelir Tablosu 49 Genel yönetim giderleri tablosu 92 VI.Gelir Tablosu 50 Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar tablosu 92

7 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R Sayfa No I. TOPLU BAKIġ... I II. ĠDARĠ BÜNYE... 1 A- Mevzuat... 1 B- Teşkilat... 3 C- Personel durumu... 6 III. MALĠ BÜNYE A- Mali durum B- Mali sonuçlar IV. ĠġLETME ÇALIġMALARI A-Giderler.. 17 B- Tedarik işleri C- Üretim ve maliyetler D- Pazarlama E- Sigorta işleri F- İşletme sonuçları G-Yatırımlar V. BĠLANÇO Aktif Pasif VI. GELĠR TABLOSU VII. EKLER... 95

8

9 I I.TOPLU BAKIġ 1953 yılında Ankara İmar Ltd. Şti. unvanıyla kurulan şirket, 1987 yılında Türkiye İnşaat Malzemeleri Ltd.Şti (TİMLO) ile birleşerek İnşaat ve İmar A.Ş. adını almıştır yılında Emlak Yapı A.Ş. ile birleşen Şirket, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) tabi olarak Emlak Konut A.Ş. adı altında yapılandırılmıştır. Yüksek Planlama Kurulu nun (YPK) tarih ve 99/T-29 sayılı kararı ile; T.Emlak Kredi Bankası nın aktifinde kayıtlı olan gayrimenkullerin ayni sermaye olarak devrini takiben, 233 sayılı KHK ve Bankanın Ana Statüsü saklı kalmak üzere Emlak Konut A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösterecek gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır tarih ve 588 sayılı KHK ile, bankaya ait gayrimenkullerin, konut edindirme yardımı (KEY) hesapları toplamı karşılığında, Emlak Konut A.Ş ye ayni sermaye olarak devredilmesi suretiyle, KEY hesaplarının tasfiye olunması kararlaştırılmıştır. Gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm sürecinde, Emlak Konut A.Ş nin KEY hesabı karşılığına tekabül eden hisselerinin, KEY hak sahiplerine başvuruları üzerine payları oranında hisse senedi olarak verilmesi kabul edilmiştir. Şirket, kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasını düzenleyen tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4603 sayılı Kanunla ana teşekkül T.Emlak Bankası ile birlikte 233 sayılı KHK nin kapsamı dışına çıkarılmıştır. Emlak Konut A.Ş nin, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi için düzenlenen Şirket Esas Sözleşmesi tarihli Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiştir tarih ve 5604 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Esas Sözleşmesi ile, Şirketin faaliyet konuları, Sermaye Piyasası mevzuatına göre yeniden düzenlenmiş ve Şirket gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmüş, kayıtlı sermaye esasına geçilmiştir. T.Emlak Bankası A.Ş ye ait olan %39,03 oranındaki hisse Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiş, T.Emlak Bankası A.Ş nin ayni sermaye olarak koyduğu %60,97 oranındaki hisse de KEY hak sahiplerini temsilen Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmiş ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı lider girişimci olarak belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 43 sayılı kararı ile Ana Sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 8 inci maddesi uyarınca 1,875 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin 4 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ve halka arz edilmek üzere 2,5 milyar TL ye yükseltilmesine ve söz konusu sermaye artırımı nedeniyle artırılan kısmın mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arzına karar verilmiştir. Şirket sermayesinin artırılan 625 milyon TL tutarındaki kısmının tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı sonucunda, halka açıklık oranı %25 olarak gerçekleşmiş, Şirket sermayesindeki TOKİ payı %74,99 seviyesine gerilemiştir.

10 II Sayıştay Şirket hisseleri tarihinden itibaren Borsa İstanbul da (BİST) işlem görmeye başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 15 sayılı kararıyla; Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlar dışındaki tüm üyeleri A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir hükmü saklı kalmak kaydıyla, 2,5 milyar TL olan Şirket sermayesinin 1,3 milyar TL artırılarak 3,8 milyar TL ye çıkarılması, artırılan 1,3 milyar TL lik kısmın ulusal ve uluslararası piyasalarda halka arz edilmesine karar verilmiştir. Şirketin sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylarının halka arz edilmesi için ulusal ve uluslararası finansal piyasalarda Haziran 2013 tarihlerinde talep toplama yöntemiyle halka arzın gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ancak yurt içinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yapılan değerlendirmeler sonucunda, ikincil halka arzın konjonktürün daha uygun olacağı bir tarihte yapılmak üzere geri çekilmesine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 140 sayılı kararıyla, Şirket hisselerinin uluslararası konjonktürün olumluya dönmesi göz önüne alınarak Kasım 2013 tarihlerinde talep toplama işleminin gerçekleştirilerek halka arzın tamamlanması kararlaştırılmıştır. İkincil halka arz kapsamında satışa sunulan 1,3 milyar TL lik Şirket hisselerinin %80 i uluslararası yatırımcılara, %10 yurt içi kurumsal ve %10 da yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilerek satış tamamlanmıştır. Şirket hisselerinin ikincil halka arzı sonrasında ana sermayedar TOKİ nin Şirketteki hisse payı %49,33 oranına gerilemiş bulunmaktadır. Diğer taraftan Şirket Genel Kurulunda kabul edilen Şirket paylarının geri alımı ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu na verilen yetki doğrultusunda, Yönetim Kurulu nun tarih ve 163 sayılı kararıyla, 380 milyon TL ye kadar hisse geri alımı konusunda karar alınmıştır. Bu karar doğrultusunda Şirket tarafından Borsa İstanbul da muhtelif tarihlerde TL nominal değerinde hisse senedi 223,7 milyon TL ödenmek suretiyle geri alımı yapılarak Şirket ödenmiş sermayesinin %2,73 oranındaki payı geri alınmıştır. Şirketin denetim raporu tarihlerini kapsayan bir rapor olmasına karşın, şirket hisselerinin blok satış yöntemiyle satılmadığı ve dolayısıyla sermayesini halka arz ettiği Kasım 2013 ten itibaren devir bilançosu gibi bir bilanço düzenlenmemesi nedeniyle inceleme ve değerlendirmeler 2013 yılının tamamı üzerinden yapılmıştır. Şirketin son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin başlıca bilgiler, son iki yılı karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

11 III Tablo 1-Toplu bilgiler tablosu Toplu bilgiler Ölçü Son iki yıl farkı Artış veya azalış % Sermaye Bin TL ,0 Ödenmiş sermaye " ,0 Öz kaynaklar " ,2 Yabancı kaynaklar " ,7 Finansman giderleri " (4.368) -5,5 Maddi duran varlıklar (edinme değeri) " ,3 Maddi duran varlıklar birikmiş amort. " ,0 Tüm alımlar Bin TL ,9 Satışların maliyeti Bin TL ,5 Üretilen (toplam): -Konut, villa Sayı ,2 -Ticari ünite Sayı ,8 -Sosyal tesisler Sayı ,3 Satışa sunulan konut, işyeri (toplam) Sayı , ,5 Net satış tutarı Bin TL ,1 Stoklar: Yarı mamuller (Devam eden inşaatlar) Bin TL ,0 Mamuller (Konut ve işyeri) Bin TL (38.653) (95,3) Ticari mallar (Hasılat paylaşımı arsaları) Bin TL ,7 İşçi (ortalama) Kişi ,0 Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,7 Cari yıla iliģkin: -İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,4 -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,0 Dönem kârına ilişkin ver.ve diğ.yasal yük. Bin TL Tahakkuk eden vergiler " ,5 GSYH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " ,8 GSYH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " ,6 GSMH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " ,6 Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yönünden) % 22,9 17,7 6,4 10,2 12,1 2 18,6 Mali kârlılık (öz kaynaklar yönünden) % 17,2 16,6 9 11,6 15,6 4 34,5 Ekonomik kârlılık % 4,2 6,4 3,3 3,5 5,6 2 60,0 Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ,2 Dönem kârı veya zararı " ,6 Bilanço kârı veya zararı " ,0 Şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm sürecinde 2002 yılından itibaren memur ve sözleşmeli personel istihdamına son verilerek, çalışan personel İş Kanununa göre istihdam edilmeye başlanmıştır. Gayrimenkul yatırım ortaklığı oluşturulması nedeniyle Emlak Konut A.Ş nin KEY hesabı karşılığına tekabül eden hisselerinin, KEY hak sahiplerine başvuruları üzerine payları oranında hisse senedi olarak verilmesi kabul edilmiştir. Bu kapsamda Şirket tarafından KEY hak sahiplerine ayni sermaye olarak devredilen 395,8 milyon

12 IV Sayıştay TL tutar karşılığı, nemalandırılmış tutar olan 1,8 milyar TL ödeme yapılarak Şirket açısından yükümlülükler sonlandırılmıştır. Şirketin tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ana sözleşmede yapılan değişiklikle hisseler A ve B grubu olarak sınıflandırılmış, A Grubu hisselerin tamamı nama yazılı ve TOKİ ye ait olarak, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanınmıştır. Şirket aleyhine açılan davalar arasında KEY hak sahipleri tarafından açılan davalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu davaların büyük kısmının ilgili mahkemeler tarafından husumet yönünden reddedildiği, ancak bazı davalarda Şirket aleyhine kararlar ihdas edildiği, davaların dava değeri itibariyle temyiz incelemesinin yapılamaması nedeniyle kesinleştiğinden ödendiği görülmektedir. KEY hesaplarının tasfiye edilmesi amacıyla çıkarılan 588 sayılı KHK ve 5664 sayılı Kanun la Şirket sorumluluğunda bulunan yükümlülükler KEY hak sahiplerine 1,8 milyar TL ödeme yapılmak suretiyle yerine getirilmiştir. İlgili Kanun hükümleri gereğince KEY kapsamında Şirketin yükümlülükleri haricindeki ödemeler Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilmelidir. Şirket mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kiralanması Şirketin Gayrimenkul Satış, Kiraya Verme ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Şirketin kira gelirleri 2010 yılında 904 bin TL iken 2011 yılında 528 bin TL ye gerilemiş, 2012 yılında 815 bin TL ye ve 2013 yılında 2,6 milyon TL ye yükselmiştir. Şirketin kiralamış olduğu gayrimenkullerinin büyük bir bölümünün satılması neticesinde önemli oranda gerileyen kira gelirleri 2013 yılı içerisinde yapılan yeni kiralama sözleşmeleri sonucunda yükselmiştir. Ancak kira gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı çok düşüktür. Şirketin reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu harcamaların fayda maliyet analizlerinin yapılması, reklam, tanıtım ve sponsorluk faaliyetlerinin sonuçlarının değerlendirilerek bu kapsamda yapılacak harcamalarda optimum faydanın elde edilmesi önemli görülmektedir. Gayrimenkul yatırım ortaklığının amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri elde etmek ve bu şekilde kira ve alım satım kazançları yoluyla gayrimenkullerin yüksek gelirine ulaşmaktır. Şirketin kiralama faaliyetlerinden elde ettiği gelir çok düşük kalmış, daha çok gayrimenkul projelerine yatırım yapılmak suretiyle gelir elde edilmiştir sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında İstanbul İli sınırları içerisinde olası afet riskini bertaraf etmek amacıyla ruhsatsız, iskansız ve afet riski altındaki yapıların tasfiye edilerek, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlenecek rezerv yapı alanı, riskli alan ile özel proje alanı ilan edilen yerlerde fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak üzere TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TC. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TOKİ ve Emlak Konut GYO A.Ş. arasında tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır. Söz konusu protokol kapsamında şirket mülkiyetinde

13 V bulunan yaklaşık 1 milyon m2 arazinin kentsel dönüşüm projeleri kapsamında kullanılması ve şirketin aktif olarak çalışmaların içerisinde yer alması benimsenmiştir. Şirketin; yasal olarak hatları çizilmiş hesap planı dışında, sektör gereğince, kendine özgü ayrıntı hesapları da bulunmaktadır. Dolayısıyla bu esasların hesap planı açıklamalarında işlenmesi olayları muhasebeleştirmede gerekli olan standardı sağlamada yararlı olacaktır. Bilanço hesaplarının ayrıntı mizanlarıyla desteklenmesi dışında, bir kısım hesaplar için açıklayıcı notlar düşülmesi gerekmektedir yılında Şirketin varlıkları ve kaynakları toplamı; 2012 yılına göre %57,2 oranında 8,1 milyar TL artarak 22,2 milyar TL yükselmiştir. Varlıkların %,84,3 oranı dönen, %15,7 oranı da duran varlıklardan oluşmaktadır. Kaynakların ise %57,9 oranı kısa vadeli, %4,4 oranı uzun vadeli olmak üzere, %62,3 oranı yabancı kaynaklardan, %37,7 oranı da öz kaynaklardan oluşmaktadır. Bugüne kadar tamamlanan projeler değerlendirildiğinde; 2013 yılı sonu itibariyle gelir paylaşımı yöntemi ile adet, adet ticari ünite, 45 adet okul ve sosyal donatı, KİK e göre adet konut ve villa, 538 adet ticari ünite, 20 adet okul ve sosyal donatı üretimi gerçekleştirilmiştir. Öneriler: Emlak Konut GYO A.Ş nin tarihlerini kapsayan dönemsel çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda; Şirket hisselerinin ikincil halka arzı sonrasında ana sermayedar TOKİ nin Şirketteki hisse payının %49,33 oranına gerilediği değerlendirildiğinden herhangi bir öneriye yer verilmemiştir. Ancak, Şirket Genel Kurulunda Şirket paylarının geri alımı ile ilgili Yönetim Kurulu na verilen yetki doğrultusunda, Yönetim Kurulu nun tarih ve 163 sayılı kararıyla, 380 milyon TL ye kadar hisse geri alımı konusunda karar alınmış, Şirket tarafından Borsa İstanbul da muhtelif tarihlerde TL nominal değerinde hisse senedi 223,7 milyon TL ödenmek suretiyle ödenmiş sermayenin %2,73 oranındaki payı geri alınmıştır. Sonuç: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş nin tarihinde kendi Genel Kurulu nda kabul edilen 2013 yılı bilançosu ,49 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur.

14

15 1 A-Mevzuat: II. ĠDARĠ BÜNYE 1953 yılında kurulan şirket, 1991 yılında Bakanlar Kurulu nun tarih, 90/1322 sayılı kararıyla, 233 sayılı KHK ya tabi bağlı ortaklığa dönüştürülerek Emlak Konut A.Ş. adını almıştır. YPK nın tarih ve 99/T-29 sayılı kararıyla; T.Emlak Kredi Bankası nın aktifinde kayıtlı olan gayrimenkullerin ayni sermaye olarak devrini takiben, 233 sayılı KHK ve Bankanın Ana Statüsü saklı kalmak üzere Emlak Konut A.Ş. nin Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre faaliyet gösterecek gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. Şirket, kamu bankalarının yeniden yapılandırılmasını düzenleyen tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4603 sayılı Kanunla ana teşekkül T.Emlak Bankası ile birlikte 233 sayılı KHK nın kapsamı dışına çıkarılmıştır. Emlak Konut A.Ş nin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştürülmesi için Şirketin Esas Sözleşmesi yeniden düzenlenmiş ve tarihli Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiştir tarihinde T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen esas sözleşme değişikliği ile Şirket ünvanı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmiştir tarih ve 588 sayılı KHK ve bu düzenlemeyi yürürlükten kaldıran, tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ile KEY hesaplarının tasfiye olunması, gayrimenkul yatırım ortaklığı oluşturulması nedeniyle Emlak Konut A.Ş. nin KEY hesabı karşılığına tekabül eden hisselerinin, KEY hak sahiplerine başvuruları üzerine payları oranında hisse senedi olarak verilmesi kabul edilmiştir. Bu kapsamda Şirket tarafından KEY hak sahiplerine Şirkete ayni sermaye olarak devredilen 395,8 milyon TL tutar karşılığı nemalandırılmış tutar olan 1,8 milyar TL ödeme yapılarak Şirket açısından yükümlülükler sonlandırılmıştır. Şirketin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında KEY hesaplarının tasfiye edilmesi sonrasında 5664 sayılı Kanun un Sermayenin azaltılması, muafiyetler ve temsil başlıklı maddesinde yer alan Bu kanunla mülga 588 sayılı KHK gereğince EGYO ya ayni sermaye olarak devredilen gayrimenkuller karşılığı 395,8 milyon TL tutarındaki sermayeden, hak sahiplerine nakit ödeme yapılan tutar, sermaye azaltımı yoluna gidilerek EGYO bilançosunun pasifine kaydolunur hükmü doğrultusunda, çıkarılmış sermayesi 253,4 milyon TL ye indirilmiş ve TOKİ nin şirket sermayesindeki payı %99,9 oranına yükselmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5953 sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la, KEY ödemeleri ile ilgili olarak 5664 sayılı Kanuna Ek

16 2 Sayıştay madde 1 olarak Bu Kanun uyarınca hak sahiplerine hisse senedi olarak ödeme yapılması işlemi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde hisse senedi talep eden hak sahiplerine verilecek hisse senetleri hariç durdurulur ve bu tarihten sonra hak sahiplerine nakit olarak ödeme yapılır hükmü getirilmiş, diğer taraftan 5664 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, Şirkete beş yıl süre ile Sermaye Piyasası Mevzuatının uygulanmayacağı hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Şirketin tarihindeki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesi tadil edilerek, kayıtlı sermaye tavanı 4 milyar TL ye, Şirket sermayesi de 1,875 milyon TL ye yükseltilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 43 sayılı kararı ile Ana Sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 8 inci maddesi uyarınca 1,875 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin halka arz edilmek üzere 2,5 milyar TL ye yükseltilmesine ve söz konusu sermaye artırımı nedeniyle artırılan kısmın mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arzına karar verilmiştir. Şirket sermayesinin artırılan 625 milyon TL tutarındaki kısmının tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı sonucunda, halka açıklık oranı %25 olarak gerçekleşmiş, Şirket sermayesindeki TOKİ payı %74,99 seviyesine gerilemiştir. Şirket hisseleri tarihinden itibaren BİST te işlem görmeye başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 15 sayılı kararıyla; ana hissedar TOKİ Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan uygun görüşler doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlar dışındaki tüm üyeleri A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir hükmü saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2,5 milyar TL olan Şirket sermayesinin 1,3 milyar TL artırılarak 3,8 milyar TL ye çıkarılması, artırılan 1,3 milyar TL lik kısmın Şirket tarafından ulusal ve uluslararası piyasalarda halka arz edilmesine karar verilmiştir. Şirketin sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylarının halka arz edilmesi için aracılık hizmetleri alım için yapılan ihale sonucunda Merrill Lynch İnternational-Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Konsorsiyumu ile tarihinde sözleşme imzalanarak, ulusal ve uluslararası finansal piyasalarda Haziran 2013 tarihlerinde talep toplama yöntemiyle halka arzın gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ancak yurt içinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yapılan değerlendirmeler sonucunda, ikincil halka arzın konjonktürün daha uygun olacağı bir tarihte yapılmak üzere geri çekilmesine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 140 sayılı kararıyla, ertelenen ikincil halka arzın uluslararası konjonktürün olumluya dönmesi göz önüne alınarak, Kasım 2013 tarihlerinde talep toplama işleminin gerçekleştirilerek tamamlanması kararlaştırılmıştır. İkincil halka arz kapsamında satışa sunulan 1,3 milyar TL lik Şirket hisselerinin %80 i uluslararası yatırımcılara, %10 yurt içi kurumsal ve %10 da yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilerek satış tamamlanmıştır.

17 3 Şirket hisselerinin ikincil halka arzı sonrasında ana sermayedar TOKİ nin Şirketteki hisse payı %49,33 oranına gerilemiş bulunmaktadır. Diğer taraftan Şirket Genel Kurulunda kabul edilen Şirket paylarının geri alımı ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu na verilen yetki doğrultusunda, Yönetim Kurulu nun tarih ve 163 sayılı kararıyla, 380 milyon TL ye kadar hisse geri alımı konusunda karar alınmıştır. Bu karar doğrultusunda Şirket tarafından Borsa İstanbul da muhtelif tarihlerde TL nominal değerinde hisse senedi 223,7 milyon TL ödenmek suretiyle geri alımı yapılarak Şirket ödenmiş sermayesinin %2,73 oranındaki payı geri alınmıştır. Şirket sermayesini oluşturan payların dağılımı raporun başında sermaye durumu tablosunda gösterilmektedir. B-TeĢkilat: Şirket Ana Sözleşmesinde tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan değişiklikle hisseler A ve B grubu olarak sınıflandırılmış, A Grubu hisselerin tamamı nama yazılı ve TOKİ ye ait olup, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazına sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlar dışındaki 4 adedi A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulunca seçilmektedir. SPK mevzuatı paralelinde Yönetim Kurulunda bağımsız olarak nitelendirilen üç adet üyenin seçimi yapılmaktadır. 1-TeĢkilatın yapısı: Şirketin teşkilat yapısı; karar organı genel kurul ve yönetim kurulu, yürütme organı olarak genel müdürlük ve bağlı birimlerden oluşmaktadır. Şirketin yeni organizasyon yapısı, Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 142 sayılı kararı ile düzenlenmiştir. Şirketin tarihinde düzenlenen organizasyon şemasına (Ek:1) de yer verilmiştir. 2-Genel kurul ve denetçiler: Şirketin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerine ilişkin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında; 2013 yılı faaliyet raporu ile bağımsız denetçi raporları okunarak, yönetim kurulu ibra edilmiş, 2013 yılı karından ortaklara dağıtılacak olan kar tespit edilerek, yönetim kurulunda birer yıl süreyle görev yapacak üyelerin seçimi yapılmış ve söz konusu üyelere ödenecek ücretler belirlenmiştir. TTK da şirketlerin denetimi hakkında yapılan değişiklikleri içeren 399 ve 400 üncü maddelerinde, denetçinin ancak, ortakları yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir sıfatını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabileceği, küçük ve orta ölçekli Şirketlerin en az 1 yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi seçebileceği düzenlemesi getirilmiştir. TTK nın bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu nca bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair yapılan düzenlemede, sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören anonim şirketlerin bağımsız denetime tabi oldukları hüküm altına alınmıştır.

18 4 Sayıştay Anonim Şirketlerdeki denetçi düzenlemesine ilişkin maddeler tarihinde yürürlüğe girmiştir tarihinde toplanan Şirket olağan genel kurulunda denetim kurulu kaldırılarak denetim kurulu üyelerinin görevleri sonlandırılmıştır yılında görev yapıp yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca görevleri sona eren Denetim Kurulu üyeleri, raporun başlangıç kısmındaki çizelgede gösterilmiştir. Şirketin tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, Şirket tarafından eski yöneticiler aleyhine açılmış bulunan ve devam etmekte olan mali sorumluluk, rücu davasına devam edilebilmesi için, Yargıtay tarafından açılan davaya şirket denetçileri tarafından icazet verilmesi gerektiği hususları karar bağlanarak davanın devam etmesi yönünde karar alınmıştır. SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde toplam üye sayısının 1/3 ünden ve her durumda ikiden az olmamak üzere bağımsız üye bulunur, 1/3 ün hesaplanmasında küsuratlı sayı çıktığı takdirde izleyen tam sayı esas alınır düzenlemesi doğrultusunda genel kurul tarafından üç bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmektedir. 3-Karar organı: Şirketin yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu üyelerinin dördü TOKİ temsilcisi, üçü de SPK mevzuatı gereğince seçilen bağımsız üyelerdir. Şirket Yönetim Kurulu 2013 yılında 77 toplantı yapmış ve 167 adet karar almıştır. 4-Yürütme organı: Şirketin yürütme organı genel müdürlük, hukuk müşavirliği, 3 genel müdür yardımcılığı, 14 şube müdürlüğü ve alt birimlerden oluşturulmuştur yılı içerisinde faaliyetleri ile ilgili çeşitli konularda 1612 adet Genel Müdürlük oluru alınmıştır. 5-Servisler: Şirket SPK nın gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, ilgili mevzuatın belirlediği hükümler doğrultusunda yatırım faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yatırımlarında ağırlıklı olarak gelir paylaşım projelerinin bulunması sebebiyle inşaat kontrol faaliyetleri bağlamında yoğunlaşan işler sonucunda organizasyonunu şekillendirmiştir. Servislerin faaliyetlerine, raporun ilgili bölümlerinde bilgi verildiğinden burada yalnız hukuk servisinin çalışmaları anlatılacaktır. -Hukuk servisi: Şirketin hukuk işleri, Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmekte olup, Hukuk Müşavirliğinde; 1 inci Hukuk Müşaviri, 2 Hukuk Müşaviri, 6 avukat ile 2 büro personeli olmak üzere 11 personel görev yapmaktadır. Ayrıca genel müdür danışmanı olarak bir avukat görev yapmaktadır. Şirket merkezinin İstanbul da bulunması nedeniyle, İstanbul dışındaki davalar ile bazı özel nitelikteki davaların takip edilmesi

19 5 için vekalet akdi ile avukat çalıştırılmaktadır. Şirketin Ankara daki davalar için bir sözleşmeli avukat, İzmir ili için bir sözleşmeli avukat, Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve Müflis Eksan A.Ş. (Ataşehir arsaları) davaları için bir sözleşmeli avukat, ceza soruşturmaları ve davaları için iki sözleşmeli avukat, Tekirdağ, Kırklareli ve Silivri bölgeleri için bir sözleşmeli avukat olmak üzere 6 sözleşmeli avukat ile çalışmaktadır. Ayrıca şirket aleyhine İstanbul Ispartakule Tulip Turkuaz projesi kapsamında Tulip Real Estate and Development tarafından Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözüm Merkezi tahtında Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan tahkim davasının takibi için Kuseyri-Nixon-Lalive hukuk bürosundan hizmet satın alınmıştır. Şirket davaları üzerinde yapılan incelemelerde, Nisan 2013 tarihi itibariyle adet olan dava sayısının 2013 yılı sonunda 990 adede gerilediği ve bu davaların 408 adedinin KEY hak sahipleri tarafından Şirket aleyhine açılan davalar olduğu görülmektedir. Şirket aleyhine KEY hak sahipleri tarafından açılan davaların büyük kısmının yargı mercilerince husumet yönünden reddedildiği, ancak bazı davalarda Şirket aleyhine kararlar ihdas edildiği, davaların dava değeri itibariyle temyiz incelemesinin yapılamaması nedeniyle kesinleştiğinden dava konusu meblağların ödendiği görülmektedir. Bu kapsamda yargılama giderleri de dahil olmak üzere TL ödeme yapılmıştır. KEY hesaplarının tasfiye edilmesi amacıyla çıkarılan 588 sayılı KHK ve 5664 sayılı Kanun la Şirket sorumluluğunda bulunan yükümlülükler KEY hak sahiplerine 1,8 milyar TL ödeme yapılmak suretiyle yerine getirilmiştir. İlgili Kanun hükümleri gereğince KEY kapsamında Şirketin yükümlülükleri haricindeki ödemelerin Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilecektir. Konuyla ilgili olarak Şirket tarafından yapılan ödemeler Hazine Müsteşarlığı ndan talep edilmiş, ancak açılan davalar sonucunda Şirket tarafından ödenen tutarların Müsteşarlıklarınca karşılanmasının mümkün bulunmadığı ifade edilmiştir. Şirket ile Hazine Müsteşarlığı arasında 5664 sayılı Kanun un uygulanması aşamasında ortaya çıkan uyuşmazlığın devam eden davalar göz önüne alınarak çözümlenmesi için girişimlerde bulunulmalıdır. Diğer taraftan Şirket aleyhine açılan davalar içerisinde arsa satışı karşılığı gelir paylaşım projelerinden konut satın alanlar tarafından açılan eksik ve kusurlu işler ile geç teslim davalarının arttığı görülmektedir. Bu kapsamda konut ve ticari ünitelerin kesin kabul aşamasından sonra eksik ve kusurlu işler nedeniyle Şirket aleyhine açılan tazminat davalarının sayısının 322 adede ulaştığı görülmektedir. Açılan davaların özellikle 3 ayrı gelir paylaşımı projesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durumda açılan davalar nedeniyle yargı kararlarıyla hükmedilecek tazminatların Şirketçe ödenmesinden sonra tahsil edilme aşamasında güçlükle karşılaşılması ve konunun yargı safhasına intikal ettirilmesi söz konusu olmaktadır. Sorunun çözümlenmesi noktasında Şirket Yönetim Kurulu nun tarih ve 82 sayılı kararıyla gelir paylaşımı yöntemiyle ihale edilen işlerin sözleşmelerine

20 6 Sayıştay kesin teminatın iade edilmesiyle ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda açılan ve açılacak dava vb. diğer nedenlerle ortaya çıkabilecek tazminat yükünden kurtulabilmek amacıyla kesin teminatının %10 unun belirli bir süre şirkette tutulması düzenlemesi yapılmıştır. Böylece açılan ve açılacak davalar sonucu ortaya çıkan muhtemel tazminat yükünün yüklenici firmalardan tahsili yönünde düzenleme yapılmıştır. Ancak eksik ve kusurlu işler nedeniyle açılan davaların eski sözleşmeler kapsamında olduğu göz önüne alındığında, şirket aleyhine hükmedilen-hükmedilecek tazminatların yüklenicilerden tahsilinde sıkıntı yaşanabilecektir. Diğer taraftan devam eden 40 geç teslim davalarının büyük kısmı Şirketin İzmir İlinde gelir paylaşımı yöntemiyle yapımını ihale ettiği ancak daha sonra yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle feshettiği iş kapsamında olduğu görülmektedir. Söz konusu davalar sonucunda mahkemeler tarafından konut alıcıları lehine hükmedilecek geç teslim tazminatları işin kesin hesabında dikkate alınmalıdır. Şirketin muhatap olduğu dava sayısında azalma olmasına karşın, 2013 yılı içerisinde I.Hukuk Müşavirliğine yeni bir atama yapılmış, ayrıca dönem içerisinde 2 yeni avukat göreve başlamıştır yılı içerisinde sözleşmeli olarak çalışan avukatlara yapılan ödemeler toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin aleyhine açılan davaların mahkeme harç ve masrafları haricinde, Şirket açısından riski 127,9 milyon TL, Şirket lehine açılan davaların lehe olan tutarının da 17,9 milyon TL olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. C-Personel durumu: 1-Personel kadroları ve personele iliģkin iģlemler: Şirkette, gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsüne dönüştüğü 2002 yılından itibaren memur ve sözleşmeli personel istihdamına son verilerek, çalışan personel İş Kanununa göre istihdam edilmeye başlanmıştır. Şirketin 2013 yılındaki personel durumu, önceki yıl verileriyle birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuştur. Şirket in temel amaç ve

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- Şirket Profili Şirketin Faaliyet Konusu ve Bilgileri Yönetim Kurulunda Görev Alan

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1998 yılında kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Mayıs 2003 tarihinde Global

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız,

İzmir, 26 Mart 2014. Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, İzmir, 26 Mart 2014 Sayın Ortaklarımız, Değerli Yatırımcılarımız, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul Toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı