Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak )

2 KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Kütüphanesi bdk : Beyazıt Devlet Kütüphanesi bük : Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi c : cilt cdmb : Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası ç : Çevre d.t. : derleme tarihi db : Duyuru Bülteni die : Devlet İstatistik Enstitüsü dl : Duyuru Listesi dmma : Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi dptk : Devlet Planlama Teşkilatı Kütüphanesi eitia : Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi fak. : Fakültesi fatih mk : Fatih Millet Kütüphanesi hmb : icte : İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ist.b.m. : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü itbf : İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi itia : İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ito : İstanbul Ticaret Odası itok : İstanbul Ticaret Odası Kütüphanesi itümfk : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi iüefk : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi iük : İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ktp. : Kütüphanesi mat. : Matbaası md : Müdürlüğü mk : Milli Kütüphane mktp : Milli Kütüphane mta : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü mtak : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kütüphanesi mtre : Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü n : numara, sayı odtü : Orta Doğu Teknik Üniversitesi odtümfarşivi : ODTÜ Mimarlık Fakültesi Arşivi otem : Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi s. : sayfa ss. : sayfa sırası. ssybk : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kütüphanesi t.y. : tarih yok tb : Türkiye Bibliyografyası tmb : Türkiye Makaleler Bibliyografyası tskbaşk : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Kütüphanesi ttok : Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ttokk : Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Kütüphanesi ttyöo : Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu tur.bib. : Turizm Bibliyografyası turingk : Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Kütüphanesi tyek : v : volume y. : yer y. : yıl y.y. : yer yok yay. : yayın, yayınları 2

3 1. %10 İndirim Rekabet Şansımızı Artırdı. Türsab, n51, , 24.s. (Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürü Yelman Emcan ile yapılan röportaj). 2. [Anadolu Kulübü Büyükada Şubesi Otel Binası. [y.y.d.t ]y. [tb55/mk] 3. [Boğaziçi University] Tourism and Hotel Management Program. [İstanbul, t.y. 7]y. 4. [Cansever, Turgut]: "Anadolu Kulübü otel binası, Büyükada, İstanbul, ". Mimar, n11, [1983], 8-10ss. 5. [Cansever, Turgut]: "Bodrum Demir Tatil Köyü, Bodrum ". Mimar, n11, [1983], 48-49ss. 6. [İstanbul Hilton] Personel El Kitabı. İstanbul: [d.t.1975]. (Lui Zelliç bas.). 29s. Portre. [tb55/mk] 7. [Örik], Nahid Sırrı: "Turizm Politikasında Belediyelerin Rolü." Belediyeler Dergisi, no. 12 ( ): [T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü]: Turist tercüman ve rehberliği. [Ankara, 1952]. 20y. Teksir tanıtıcı yayınlar koordinasyon toplantı zabıtları. Haz.: T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, XI+136s. 1 planş. [tb65/mk] Uluslararası Turizm '85 Fuarı yapıldı. Türsab, n32, , 32.s Uluslararası Türk halıcılığı Kongresi Ekim ayında yapılıyor. Türsab, n24, , 30.s Şubat 1955 tarihli Türk-Yunan vize muafiyet anlaşmasının geçici olarak taliki hakkında kararname. Karar no: 6/2915. tarihi: Resmi Gazete no: Resmi Gazete tarihi: yıl önce gıpta ile baktığımız Mısır'la aynı düzeydeyiz. Türsab, n53, , 22-25ss. (TÜRSAB Genel Sekreteri Caner Şaka ile yapılan röportaj) Uluslararası İstanbul Festivali'nin ardından. Türsab, y1, n2, , 18-19ss otuzuncu kuruluş yıldönümü münasebetiyle Afyon Arkeoloji Müzesine toplu bir bakış. Afyon: [d.t.1962]. 12s. Resimli. [tb62/mk] tarihli ve 5842 sayılı Denizcilik Bankası T.A.O. kanununun 19. maddesi, tarihli ve 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 10. maddesi ile tarihli ve 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununun 21. maddesinin değiştirilmesi hakkında KHK. Karar sayısı: KHK /47. Resmi Gazete, n17822 (2. mük.) Dolar Uygulaması, Gençlere Gençlik Yılı'nda Yapılmış Kötü Bir Şakadır. Türsab, n30, , 28-30ss. (7 Tur'dan Metin Kazan ile yapılan röportaj) tarihli ve 83/6381 sayılı kararnameye ek kararname: "Turizm yatırım ve işletmeleri nitelikleri yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında yönetmelik". Resmi Gazete, n18222, , 6-7ss. [dl., / /2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik. Resmi Gazete, n11742, (İçişleri Bakanlığından) Eylül sonrası Türk turizmi imkanları. Seminer. Ocak İzmir. [Günaydın, / gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun geçici 3. maddesi gereğince Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından 6 Eylül 1982 gün ve sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen turizm alanları ve merkezleri. [Ankara]: [14]s. Plan. [turbank/ Nisan 1951'de Taksim Belediye Gazinosunda İçtima Eden TTOK 27inci Yıllık Kongresinin Zaptıdır. TTOK Belleteni, n111, , 11-13ss Nisan 1950'de Taksim Belediye Gazinosunda İçtima Eden Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 26ıncı Yıllık Kongresinin Zaptı. TTOK Belleteni, n99, , 10-12ss sayılı Belediye Kanununun belediyelerin vazifeleri ile ilgili 15. maddesinin 3, 16, 43 ve 61. fıkralarının değiştirilmesine ve mezkur kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun. Kanun no: 150. Yıl: [h.olalı: 60 yılda turizm/ 3

4 yüzyıl otelinin çağdaş dekorasyonu. Ev ve Ofis, c16, n96, , 30-34ss. [db, / R.G. tarihli yönetmeliğin valiliklerce uygulanması hakkında 68 no.lu genelge. Resmi Gazete no: Resmi Gazete tarihi, R.G. tarihli yönetmeliğin valiliklerce uygulanması hakkında 69 nolu genelge. R.G. No: R.G tarihi: yılı muamelatı hakkında hesap komitesinin raporu. TTOK Belleteni, n63/64, 04/ , 9-10ss ve 1948'de Türkiye'ye gelen seyyahların istatistiği. TTOK Belleteni, n91, , 16.s yılı Turizm Danışma Kurulu toplantı zabıtları ve kararları. Ankara: Başbakanlık Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Turizm Dairesi. Metin teksirdir. [a.bulca/ Turizm Danışma Kuruluna ait teklif ve hazırlıklar. Ankara: Turizm Genel Müdürlüğü. [TTOK Ktp./TTOK Ktp.] Sayılı Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı. Sıra no: 1/435. Maliye Bakanlığı yılında Avrupa'yı ziyaret eden Amerikalılar (gizli rapor). Avrupa Turizm Komisyonu, Time Magazine ve Holiday Magazine için yapılan bir anket. Social Surveys (Gallup Poll) ile British Travel and Holidays Association'un Araştırmalar Dairesi tarafından yapılmış bir sondaj araştırmadır, D. J. Jeffries'in yardımı ile L. J. Lickorish tarafından yönetilmiştir). 21y. Metin teksirdir. [s.çoruh/ yılında turizm. Türkiye İktisat Gazetesi, y12, n592, , 3.s. [tur. bib / VI. Turizm Danışma Kurulu Toplantı Zabıt ve Kararları. Ankara: s. 1 planş. (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü Yayın No: 7) turizm sezonu hazırlık tedbirleri bilançosu. [y.y.t.y.]. 82y. Teksirdir. [bdk/bdk] VII. Turizm Danışma Kurulu Toplantı Zabıt ve Kararları. Ankara: T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı: Turizm Genel Müdürlüğü, [ç/ 'da milletlerarası turizm. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. [ttokk/ turizm yılı hakkında özel sektör görüşleri. Türkiye İktisat Gazetesi, y15, n734, , 5.s. [a.bulca/ Turizm Yılı Hakkında Özel Sektör Görüşleri. Türkiye İktisat Gazetesi, y15, n734, , 5.s. [md/ milletlerarası fuarlar rehberi. İstanbul: s. (İstanbul Ticaret Odası Yayınları). [tb70/mk] ve daha sonraki yılların yaz mevsimlerinde uygulanacak olan öğrenci ve gençlik turizminin tüm hazırlık, çalışma, faaliyetlerini kapsayan protokoldür. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizm Genel Müdürlüğü y. Metin teksirdir yılında Türkiye'de turizm. Türkiye İktisat Gazetesi, y20, n1007, , 4.s. [tur.bib / Annual Report And Blance sheet of Tourism Bank Inc. [Ankara] : Tourism Bank Inc., [1973]. 39 s. [mk/mk] Yılında 435 Bin Turist Beklenmektedir. Turizme 3 Milyar Lira Ayrıldı. Turizm Mecmuası, n73, 1967, 24.s yılında yurdumuzda açılacak fuar sergi ve panayırlar. Ankara: s. (Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, İç Piyasalar Şubesi Yayın no: 6). [tb72/mk] annual report and balance sheet of Tourism Bank Inc. [İstanbul?] : Tourism Bank, 1974?]. 40 s. : tablo. [mk/mk] yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi. [y.y.d.t.1973]. 19s. [tb73/mk] yılında yurdumuzda açılacak fuar, sergi ve panayırlar. Ankara: ıı+9s. (Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, İç Piyasalar Şubesi Yayın no: 7). [tb73/mk] 4

5 öncesi Kıbrıs turizmi. İçinde: Seçme Yazılar. İstanbul: İktisat Fakültesi, İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve daha sonraki yıllarda dış pazarlarda Türkiye'nin tanıtılması ve pazarlanmasına ilişkin yöntemler. 13y. Teksir. [Boğ. Üniv.Ktp./ yılı Avrupa ve denizaşırı ülkeler sergi ve fuarları. Haz.: Sunusi Arkun. Ankara: Türkiye Odalar Birliği, XXVI s. [tb75/mk] yılı Kuşadası turizm envanteri. 21s. [ist.b.müd./ Yılında Bakanlığımızca, Halkla İlişkiler Yoluyla Türkiye ve Türk turizmi Hakkında Yabancı Basın Yayın Organlarında Sağlanan Yayınların Değerlendirilmesi. (Haz.: Reklam ve pazarlama Şubesi Müdürlüğü). Ankara: T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Aralık, y. Teksir turizm sezonunda rezervasyon iptalleri ve nedenleri hakkında not. 10s. Teksir. [ist.b.müd./ Romanya-belgelere dayanan turistik bilgiler. 12s. Teksir. [ist.b.müd./ fuarlar sergiler gösteriler. [y.y.d.t ]s. [tb79/mk] Yılında Ülkemize Tur Düzenleyen Seyahat Acentalarının Programlarının Değerlendirilmesi. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Reklam ve Pazarlama Şubesi Müdürlüğü, Şubat y. Teksir yılı programının uygulanması koordinasyonu ve izlenmesine dair 7/16844 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin özendirilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin hükümlerin ilgili maddeleri. Karar sayısı: 7/ tarihi: Resmi Gazete, n16575, İstanbul envanteri eki. 25s. Teksir. [İst. B.Müd./ Kayseri envanteri eki. [12]s. Teksir. [İst. B.Müd./ yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararının yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşviki ve yönlendirilmesine ait hükümler. Karar no: 8/543. Tarihi: Resmi Gazete, n16938, yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar'ın ilgili bölümleri. Karar no: 7/ tarihi: Resmi Gazete, n16825 (Mükerrer). R.G. tarihi: yılında Mısır turizmi. Dünya Turizminden Yankılar, n6, 1981, 1-3ss 'e ilişkin ilk sonuçlar. Dünya Turizminden Yankılar, n2, , 8-10ss yılı bankamız açısından başarılı bir yıl olmuştur. Yankı, (Turizm Bankası Genel Müdürü Cafer Canlı'nın açıklaması). [d.listesi, / yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararının yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşviki ve yönlendirilmesine ait hükümleri. Resmi Gazete, n17176 (Mükerrer), yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar'ın ilgili bölümleri. Karar ro: 8/2024. Tarihi: Resmi Gazete no: 17176, Yılı Tatil Kredisi Uygulama İlkeleri. Ankara: T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, s. Metin teksirdir. [turbank/ yılında OECD üyesi ülkelerde turizm politikası ve uluslararası turizm raporu. Dünya Turizminden Yankılar, n5, y. Teksir yılında Türkiye'de açılacak fuar ve sergiler. Ankara: s. (T.C. Ticaret Bakanlığı İçticaret Genel Müdürlüğü İç Piyasalar Şubesi Yayın no: 15). [tb81/mk] yılı programı turizm sektörü yatırımları. Ankara: DPT-İPD, Ocak s. [dpt yay.kat.82-83/ yılı programının uygulanması koordinasyonu ve izlenmesine dair karar. Karar no: 8/3891. tarih: Resmi Gazete, n17530,

6 yılı programının uygulanması koordinasyonu ve izlenmesine dair karara ek karar. Karar no: 8/4913. Tarihi: Resmi Gazete, n17752, Yılı Tatil Kredisi Uygulama İlkeleri. Resmi Gazete, n17687, ulaşımda atılım yılı olacak. Türsab, y2, n13/14, 07/ , 12-14ss. (TÜRSAB'ın Denizcilik Bankası Genel Müdür Yardımcısı Erol Tarhan'la yaptığı röportaj) yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararın ilgili bölümleri. Karar no: 8/5353. Tarihi: Resmi Gazete, (Mükerrer), yılı turizm değerlendirmesi ve 1984 yılı için seyahat acenteleri ne dediler? Türsab, n19/22, 01/ , 19-21ss Turizm Sektörü Kredi İlkeleri ve Koşulları. Ankara: T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, s. [db / yılı iç turizm ve bizim açımızdan kötü geçmiştir. Türsab, n30, , 11.s yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar. Karar no: 83/7077. Tarihi: Resmi Gazete, n18169 (mükerrer), yılında bankamız tarafından turizm sektörüne verilecek kredilerle en az yatağın kazandırılması hedef alındı. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Bülteni, y1, , 6-10ss. (T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürü Cafer Canlı ile yapılan röportaj) yılında turizm pazarımız çeşitlenmiştir. Türsab, n28, , 12-13ss. (Şükrü Yarcan ile yapılan röportaj) atılım yılı olacaktır. Türsab, n31, , 6-7ss. (THY Genel Müdürü Yılmaz Oral ile yapılan röportaj) Turizm Sektörü Kredi İlkeleri ve Koşulları. Ankara: T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, [t.y.]. 19s uluslararası gençlik yılında gençlik ve öğrenci turizmi. Türsab, n30, , 19.s yılında Arap turizminin yoğunluğu artacak. Türsab, n32, , 15-16ss. (SAUDIA Suudi Arabistan Havayolları'ndan Ata Özgür ile yapılan röportaj) turizm sezonu için bakanlık, otelciler ve seyahat acenteleri arasında işbirliği sağlanmalı. Dünya, (Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Berberoğlu ile yapılan röportaj) turizm sezonu için bakanlık, otelciler ve seyahat acenteleri arasında işbirliği sağlanmalı. Turizm, y30, n303, , 6-7ss. [dl, / , başarılı bir yıl olacak. Türsab, n51, , 22.s. (Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Güman Kızıltan ile yapılan röportaj) yıllarında Türkiye'de düzenlenecek olan uluslararası nitelikte kongre-konferans seminer vb. toplantılara ilişkin takvim. Teksir. [KTB, dl/ sezonuna yönelik yurtdışı fuarlar ve fiyatlar tartışıldı. Türsab, n59, , 8-9ss. ( tarihinde Divan Oteli'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mesut Yılmaz'ın Başkanlığında bakanlık yetkilileri, TÜRSAB ve otelciler arasında yapılan toplantı hakkındadır) Yılında Yabancı Tabiyette Olan Balıkadam Turistlere Sualtında Rehberlik Edecek Ehliyetli Türk balıkadamları Listesi. [Ankara: Sualtı Sporları, Cankurtarma ve Sukayağı Federasyonu, ]y. Daktilo 'de hedefimiz 80 bin turist. Dünya, Turizm eki, , 3.s. (Camel Tours Genel Müdürü Esat Yalçın ile yapılan röportaj) 'uncu UFTAA Kongresi Viyana'da yapıldı. Tour News, c2, n18, , 1.ve 2.s Turizm Danışma toplantısı yapıldı. Türsab, n42, , 28-30ss. 6

7 Teşrinisani 1334 Tarihli Pasaport Kanununun 16ncı Maddesini Değiştiren Kanun. Ankara: Başvekalet, s. [tb28-38/mk] kişilik yatak ve 500 kişilik kür merkezinin yatırım projesi fizibilitesi. Ankara: T.C. Turizm Bankası A.Ş. Proje Değerlendirme Grup Başkanlığı, yılında Bursa kongre şehri olacak. Türsab, n40, , 8.s. (Bursa Belediye Başkanı Ekrem Barışık ile yapılan röportaj) yılında otelcilik. (Çev.: Dr. Necdet Hacıoğlu). Türsab, y1, n6, , 14-15ss sayılı belediye gelirleri kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun. Kanun no: Kabulü: Resmi Gazete, n17587, Yılda Döşenen Demiryollarımız Güzergahlarının Ekonomik ve Turistik Özellikleri. Demiryol Dergisi, n9, , 8.s. [a.bulca/ sayılı turizm kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun. Yayın tarihi: Resmi Gazete, Ocak 1981 Tarihleri Arasında Türkiye Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın İlhan Evliyaoğlu ile Cezayir Turizm Bakanı Sayın Abdelmadjid Allahoum Arasında Yapılan Müzakerelere İlişkin tutanak. Karar no: 8/2444, tarihi: Resmi Gazete, n17284, sayılı turizmi teşvik kanunu ve ilgili yönetmelikler. İstanbul: Ağustos s. (İstanbul Ticaret Odası, Mevzuat Dizisi no: 6) Sayılı TTB Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun. Kabul: kanun no: Resmi Gazete No: 17439, sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanununa 5 madde ve bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun. Kanun no: kabul tarihi: Resmi Gazete, n Resmi Gazete tarihi, [tur.bib ; 70-80/ Gün ve Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete, n18258, , 7.s. [d.l./ sayılı yasa kapsamında kalan toplumun yararlanmasına ayrılan yapılarla ilgili yönetmelik. Resmi Gazete, n18161, (İmar ve İskan Bakanlığından) sayılı yasanın uygulanması ve izlenmesine ilişkin yönetmelik. Resmi Gazete, n18146, Temmuz 1976 Tarihleri Arasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Daveti Üzerine "Türk Turizminin Sorunları ve Çözüm Yolları" Konulu Toplantıya İştirak Eden Kamu ve Özel Sektör Temsilcilerinin Yayınladıkları Bildiri. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Enformasyon Şubesi. 6s. Teksir. [ist.b.m./ Ankara Bölge Acenteleri Toplantısı. Türsab, n29, , 32-33ss BYKP Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 5 cilt. Ankara: Haziran Teksir. (DPT: 1066, ÖİK: ). [DPT Yay. Kat / Yatak Kapasiteli Tatil Köyü Yatırımı. Yılmaz Özdoğan Kurulacak A.Ş. Adına. [y.y.t.y.]. 34y. Tablo. Teksir. [kit.müd./ Sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanunun 4. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun. Kabul tarihi: Resmi Gazete, n [tur.bib / Haziran 1954 tarihinde New York'ta imzalanan ve tarihli ve 1771 sayılı kanunla katılmamız uygun bulunan ilişik "Turizm lehine gümrük kolaylıklar sözleşmesi" ve eki "Turistik propaganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki protokol" ile "Özel karayolu araçlarının geçici ithaline dair sözleşme"nin onaylanmasına ilişkin karar. Karar no: 7/ tarihi: Resmi Gazete, n16299, Haziran 1954 Tarihli "Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi" ve eki "Turistik Propaganda Malzemesi ve Belgeleri Hakkındaki Protokol" ile "Özel karayolu Araçlarının Geçici İthaline Dair 7

8 Gümrük Sözleşmesi"ne Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkındaki Kanun. Kanun no: Resmi Gazete, n14583, yayın tarihi: , kabul tarihi: Haziran 1954 tarihli ve "Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi" ve eki "Turistik Propaganda Malzemesi ve Belgeleri hakkındaki protokol" ile "Özel karayolu araçlarının geçici ithaline dair gümrük sözleşmesi"ne katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı. T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi, Sayı: /10052, tarih ve 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun. Kabul tarihi: Resmi Gazete, n14133, kanun no: 1570, yayın tarihi: [tur.bib / tarih ve 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun. Kanun no: Resmi Gazete, n14133, 19.Mart bir turist Marmaris'te fosseptik çukurlarını taşırdı. Milliyet, memleketin beynelmilel tediye muvazenesinde turistik kısımların ehemmiyetine müteallik istatistikler hakkında izahatı mutazammın bazı malumat ve notlar. İçinde: 4-7 Ocak 1955 tarihinde Roma'da toplanan Vnci Parlamentolararası Turizm Kongresindeki tebliğler. Ankara: (TBMM Mat.) ss. [s.çoruh/ Ocak 1955 tarihinde Roma'da toplanan Vnci Parlamentolararası Turizm Kongresindeki tebliğler. Ankara: (TBMM Matbaası). 60s. [s.çoruh/ yıldız yağıyor. Türsab, n81, , 10-13ss yıldızlı otel yatırımlarına girişiyoruz. Türsab, n56, , 21.s. (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın açıklamalarına yer verilmiş) yıllık planın 1964 programında turizm. TTOK Belleteni, n262, , 6-8ss. [tur.bib / yıllık bir turizm politikası raporu. Türsab, , 12-13ss yıl kutlama bülteni. n8, , 2-3ss. (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın 50. yılı kutlama programı). [bdk/ sayılı Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü teşkilat kanununun 21inci maddesinin tadili hakkında kanun. Resmi Gazete sayısı, turizm belgeli yatakla "Turizm patlaması" olamaz. Türsab, n1, , 10-12ss. (Turizm ve Tanıtma eski bakanı Barlas Küntay ile yapılan röportaj) sayılı pasaport kanununa ek kanun. Kanun no: 216; Yayın tarihi: Resmi Gazete sayısı: sayılı pasaport kanununun 10uncu maddesine tevfikan, Türkiye ile Avusturya arasında vizelerin ilgasına dair Ankara'da aktedilmiş bulunan anlaşmaya ek olarak Hariciye Vekaleti ile Avusturya Elçiliği arasında teati edilen mektuplar. Resmi Gazete, n9444, R.G. tarihi: /12209 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre turistik gelişme Bölgesinde yapılacak turizm yatırımları el kitabı programına göre hazırlanmıştır. Ankara: DPT Merkez Proje Müdürlüğü, [1969]. ıv+264s. Teksir. [dptk/dptk] sayılı turizm endüstrisini teşvik kanununun 15. maddesinde derpiş edilen kredilerin prensip ve şartlarını gösteren talimatname. İçinde: Çamlık, İlyas - Erhan Eski: Turizm yatırımlarının finansmanı. Ankara: ss sayılı turizm endüstrisini teşvik kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve gerekçesi. İçinde: 1964 VI. Turizm Danışma Kurulu Toplantı Zabıt ve Kararları. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü, ss sayılı turizm endüstrisini teşvik kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı. Ankara: DPT Koordinasyon Dairesi, Mali ve Hukuki Tedbirler Şubesi, [Mart 1970]. 10s. [dptk/dptk] 8

9 vilayetin tarihi, arkeolojik ve tabii turistik değerleri ile sair bilgiler. Devlet Planlama Teşkilatı Turizm Özel İhtisas Komisyonu raporu. Teksir. Ankara: [dptk/dptk] sayılı İmar Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun. Kanun no: 1605; kabulü: ; Resmi Gazete, n14251, /1605 sayılı "İmar Kanununun ek 7. ve 8. maddelerine ilişkin yönetmeliğin" kapsamına giren alanlardaki belediye ve mücavir saha sınırları dışında kalan köylerin ve mezraların yerleşik alanlarında uygulanacak yönetmelik. Resmi Gazete, n15412, Haziran'da Bursa'daki Konuşmasında Küntay, Turizm Patlamasını Beklemediğini Söyledi. "Önce Turizm Pazarlamasını Bileceksiniz" dedi. T.C. TTB Bülteni, y1, n1, 1980, 18.s Haziran Tarihleri Arasında Yapılacak Olan Marmaris 2. Turizm ve Sanat Festivali'ne İlgi Büyük. Milliyet, Sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. [y.y.]. 6s. Metin teksirdir. [turbank/ Sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Kanun no: 2523, kabulü: Resmi Gazete, n17459, Kuruluş Yılı Kutlanan Berlin'de İlk Türkler. TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 61 ( ): [cdbm/mk] Kuruluş Yılı Kutlanan Berlin'de İlk Türkler. Türsab, n61, , 26-29ss 'den 70'e Yüzbinlerin Tatil Özlemi Marmaris. (Röportajı yapan: Çetin Özbayrak). Hürriyet, Ekim 1973 tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) Tüzüğü. 20s. [İst. B. M. / Genel Kurul'da Başkan Adayı Ferit Epikmen: TÜRSAB, Sektörde Hak ettiği Yeri Aldı. Dünya, , 1. ve 10.s Rehberi Kapsayan Soruşturmanın Ortaya Çıkardığı Gerçek: Rehberlik Mesleği Güvence Sağlamıyor. Türsab, n57, , 24.s /7646 Balkan Ülkeleri Resmi Turizm Kuruluşları ve Seyahat Acentaları Birlikleri konferansına dair antlaşma. Resmi Gazete, n18341, , 1-6ss. [dl, / /11297 Balkan ülkeleri resmi turizm kuruluşları XIX. Konferansı ile Balkan ülkeleri seyahat acentaları birlikleri XIV. Konferansı sonunda imzalanan protokollerin onaylanması hakkında karar. Resmi Gazete, n19339, , 1-13ss. [dl, 1/3.1987/ 'a Doğru: Konaklama Tesisleri. Türsab, n76, , 46.s 'a Doğru Rehberler. Türsab, n76, , 48.s tarihli adli tebligat rehberinin 46ncı sahifesinde gösterilen resmi tatil günleri tarihli ve 2739 numaralı kanunla aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir. İstanbul: Hakkak Hilmi B. 7s. [tb28-38/mk] 155. A guide for foreign investments in Turkish tourism. Ankara: (Güzel İstanbul Mat.). 75s. [tb66/mk] 156. A law for the promotion of the tourist industry and subsidiary laws relating to the same subject (nos, 5648, 5649, 5650, 6088). Ankara: T.C. Başvekalet Basın Yayın v e Turizm Umum Müdürlüğü, s. [tb54/mk] 157. A Master plan for protection and use of Göreme National Park. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi, s. [icte liste/ 158. A prefeasibility study prepared for Capa Cooperative. (Architectural and regional planning by Behruz Çinici, economic and financial analysis by Turgut Var) A special report for foreign investors. Export Turkey Magazine, vol. 2, no. 5, 1982, 44-45ss. 9

10 160. A Touristic Facility on the İstanbul Bosphorus. Boğaziçi'nde Bir Turistik Tesis Teklifi. 24s. Fotoğraf, plan, harita A.H. Güçlü - Ş. Çavuş - M. E. Öncüer - A. Tanrısevdi Ulu. "2000'li Yıllarda Uluslararası Turizm Piyasasındaki Değişme Eğilimleri ve Bu Eğilimlere Uygun Alternatif Turistik Ürün Çeşitlendirme Stratejileri." Turizm Sektöründe Rekabet Stratejileri Haftasonu Seminerleri 5, (23-25 Ekim 1998, Nevşehir) ( ): [cdbm/mk] 162. A.Reşat - Celal Biçer: "Kutlu Pansiyon Evi-Ankara". Arkitekt, n8, 1936, ss. [y.taneri: 84/ 163. A.Sami: Karagöz otelde. İstanbul 1333 [1917], Çavuşoğlu Mat. 28+4s. Neşr eden: Sudi. [Özege: 24981/ 164. A.T.: "1960 yılında dünyada turizm". İstanbul Ticaret Odası Gazetesi, y4, n166, , 1.4.s. [tur. bib / 165. Ababay, Dürin: "Garsonlar konuşuyor. "Müşteri velinimetimizdir" ama ". Nokta, y1, n4, , 21-22ss Abaç, Sadi: "Seyahat çeki". İstanbul Ticaret, y18, n898, , 5.7.s. [tmb76/mk] 167. Abaç, Sadi: "Seyahat çeklerinin pratik yararları". İstanbul Ticaret, y18, n899, , 5.7.s. [tmb76/mk] 168. Abaç, Sadi: "Travellers (seyyah) çekinin diğer çeklerden farkı". İstanbul Ticaret, y18, n900, , 5.7.s. [tmb76/mk] 169. Abadan, Nermin: "Otel imparatoru". TTOK Belleteni, n144, , 16-18ss Abadan, Nermin: Türk üniversite öğrencilerinin serbest zaman faaliyeti. İstanbul: (İsmail Akgün Mat.). 12s. (Boş Zamanları Değerlendirme Semineri). (Halk Sağlığı Eğitimi Komitesi). [M. Tezcan: TSB: 402/ 171. Abadan, Nermin: Üniversite öğrencilerinin serbest zaman faaliyetleri. Ankara: (A.Ü. SBF Yayın no: ). [M. Tezcan: TSB/ 172. Abadan-Unat, Nermin: "Şile'nin Düşündürdükleri". Cumhuriyet, 2.s Aband ve Bolu Çevresi Turizm Anonim Şirketi: Aband ve Bolu Çevresi Turizm Anonim Şirketi esas mukavelenamesi. Ankara: (T.C. Ziraat Bankası Mat.). 22s. [tb58/mk] 174. Abant Gölü çevre düzeni planı. 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı Abant Gölü çevresinin Bolu Özel İdaresine temlikine dair kanun. Kanun No: 5614; Yayın tarihi: , Resmi Gazete sayısı: Abant ve Bolu Çevresi Turizm A.Ş.: 1959 yılı faaliyet raporu ile bilanço, kar ve zarar hesabı. Ankara: (T.C. Ziraat Bankası Mat.). 19s. [tb73/mk] 177. Abant ve Bolu Çevresi Turizm A.Ş.'nin yıllarına ait hesap ve işlemlerini incelemekle görevlendirilen alt komisyon raporu. 6s. Metin teksirdir. [Turizm Bankası ktp./ 178. Abant ve Bolu Çevresi Turizm Anonim Şirketinin 1969 yılı hesap ve işlemlerini tetkike memur alt komisyon raporu. Ankara: (Ayyıldız Mat. A.Ş.). 8s. [tb71/mk] 179. Abay, Ramazan: "Otel ve restoran işletmeleri için tekdüzen hesap sistemi". Turizm İşletmeciliği Dergisi, y2, n9, , ss Abay, Ramazan: "Risk varsayımı altında turizm yatırımlarını değerlendirme yöntemleri". Turizm İşletmeciliği Dergisi, c3, n10-11, , ss.; c4, n12/13, 07/ , ss Abay, Ramazan: "Turizm işletmelerinde maliyet hesapları". Turizm İşletmeciliği Dergisi, y1, n1, , 17-25ss Abay, Ramazan: Turizm işletmeleri muhasebesi (ders notları). Aydın: y. (Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Yayın No: 9). Metin teksirdir. 10

11 183. ABD'nde otelcilik endüstrisi. Çev.: Hasan Olalı. İller ve Belediyeler Dergisi, 87/88; 90 [1953?]. [levent/ 184. Abdullah Nayman'a, "Halkımız neden otomobil kiralamıyor diye sorduk: "İnsanımız, sahip olmayı seviyor da ondan ". Türkiye'de ve Dünya'da Tanıtım, c2, n12, , 55.s. (Europcar'ın Türkiye temsilcisi Esin Turizm'in Rent A Car bölümü sorumlusu Abdullah Nayman ile yapılan röportaj) ABM+Seyaş: Summary of the preliminary feasibility survey of Batıköy. Tourism investment and management WC's resort center investment at Batıköy. İstanbul: s. [turban ktp./ 186. Acapulco ve turizm. İşte Turizm, n6, 1982, [32-35]ss. (Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Seyahat Acentaları Birliği'nin (UFTAA) yıllık olağan kongresi bu yıl 8-14 Kasım tarihleri arasında Acapulco'da yapıldı. Bu kongreye katılan Prens Turizm Seyahat Acentası Müdürü Sayın Özer Berkay'dan söz konusu kongre ve Acapulco hakkındaki izlenimlerini rica ettik Acar, Ahmet C.: TAP simulasyon modeli önerisi: Turizm planlaması ve politika geliştirme süreci için bir yaklaşım. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Araştırma v e Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Aralık y. (TAP Çalışmaları: 6). Metin teksirdir Acar, Özgen: Turizm Ekonomideki yeri ve Türkiye y. Teksir. (Siyasal Bilgiler Fakültesi seminer tezi). [../SBF KTP.] 189. Acar, Yalçın: Döviz sorunumuz ve Turizm. (Tebliğ). Turizm İşletmeciliği ve Turistik Beşeri İlişkiler, Nisan 1982, Bursa Ticaret Borsası Salonu. Bursa, AIESEC Türkiye Bursa Şubesi Acaroğlu, İrem - Suavi Akansel: "Kıyılardan yararlanma ve kıyı planlaması konusunda üç ilginç örnek". Mimarlık, n2, 1976, 87-89ss Acaroğlu, İrem: "Kıyı yağması". Birlik Haberleri, TMMOB, 17 Ocak 1975, 8.s. [SBF no: 415, 989.s. / 192. Acaroğlu, İrem: "Kıyılardaki ruhsatsız yapıların yıkımı durduruldu". Dünya, , 2.s Accord de cooperation economique, technique et touristique entre la Republique Turque et la Republique Italienne. (Türk ve İtalyan cumhuriyetleri arasında ekonomik, teknik ve turistik işbirliği anlaşması). Ann. Fac. Droit İstanbul, c10, n15, 1960, ss. [tmb60/mk] 194. Acenta kurmak zorlaştırılmalıdır. Dünya, Seyahat Acentaları [eki], , 2.3.s. (Miltur Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gençer'in görüşleri) 195. Acenta sayısını dondurmak fiyat kırıcı rekabete çözüm olabilir. Dünya, Seyahat Acentaları [eki], , 3.s. (Retur A.Ş. sahibi Kemal Suman'ın görüşleri) 196. Acentalar 150 milyon dolar döviz getirdi. Dünya, Seyahat Acentaları [eki], , 1.s Acentalar için rehberin önemi büyüktür. Türsab, n37, , 15.s. (Kültur'dan Hami Fidanoğlu ile yapılan röportaj) Acentalar kendi kuruluşlarına sahip çıkıyorlar. Türsab, n39, , 8-9ss. (Çetin Kayra ile yapılan röportaj) Acentalar yeterince teşvik edilmiyor. Dünya, Seyahat Acentaları [eki], , 2. ve 3.s. (Ram-Tur yetkilisi Ramazan Orhan'ın görüşleri) 200. Acentalara BSP kredisi kullandırılacak. Dünya, (Osmanlı Bankası BSP Türkiye Müdürü Henri Wantoff'un Fehmi Köfteoğlu'na yaptığı açıklama) Acentaların, dingil ağırlığı kısıtlamasının kaldırılmasına ilişkin görüşleri. Türsab, y2, n13/14, 07/ , 8-10ss Acenta-Otel işbirliğine ilginç bir örnek. Türsab, n15/16, 09/ , 22.s Acenteler Ne Diyor [Türk Turizmi Üzerine Görüşler]. TÜRSAB, no. 38 ( ): Acenteler ne diyor. Türsab, n38, , 9-13ss. (5 röportaj var) 205. Acentelere destek bekliyoruz. Türsab, n81, , 46.s. (Kıtsab Başkanı Ahmet Naci Özkan ile yapılan röportaj). 11

12 206. Acentelere göre Antalya: Sorunlar yine aynı. Türsab, n80, , 22-27ss. (12 acentecinin görüşlerine yer verilmiş) 207. Acentelerimizi tanıyalım: Akha Turizm. Türsab, y1, n8, , 16-17ss. (Genel bilgiler ve çalışmalar ile ilgili bilgiler) 208. Acentelerimizi tanıyalım: Niğde'den bir acente: Aksaray Turizm. Türsab, y1, n7, , 18.s Acente-Otel kopukluğu turizme yansıyor. Türkiye'de ve Dünyada Tanıtım, n24/25, 04/ , 26-27ss. (Türke Tur'dan Nilgün Bölükbaşı ile yapılan röportaj) Acır, Müzeyyen: "Turizm Yatırımlarında Kamu Arazisi Tahsisi." Muhasebe İşletme ve Finans Bülteni 3, no ( ): Actım tarafından tarihleri arasında Fransa'da gerçekleştirilen; "Kıyılardaki turizm yerleşimleri ve otelcilik" konulu uluslararası seminerler bütününe ilişkin rapor. Haz.: Ali Yavuz Özbay. Ankara: Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, s. Metin teksirdir, [dl: ek.84/ 212. Activites (les) touristiqies en Turquie. Ankara: Republique Turque Presidence du Conseil Direction Generale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme Department du Tourisme, s. ( Bulletin no: 2). [tb51/mk] 213. Acun, Selahattin: Otel ve lokanta personeli için temel İngilizce. [y.y.: d.t.1977]. 300s. Metin teksirdir. [tb78/mk, bdk] 214. Acuner, Ahmet Münir : "Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Ortaöğretim Okullarının Dönemindeki Gelişimi." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi 7, no. 2 ( ): Açık oturum: Turizmde eğitim. Türsab, n77, , 10-17ss. (Katılanlar: M. Tınaz Titiz, Caner Şaka, Orhan Başdoğan, Özen Dallı, Şükrü Yarcan, Suha Uyar, Haluk Durukal) 216. Açıkgöz, H. "Azerbaycan-Türkiye Turizm Münasebetleri." Azerbaycan Türkleri 1, no. 2 ( ): Açıkkol, Cem: Master plan for Ankara too and the planning of aquatic exhibition building. (Basılmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi). Ankara: Açıl, Güray: Özellikle turizm ve çevre ile ilişkili arazi kullanma politikaları. Ankara: İmar ve İskan Bakanlığı, [Aydan Bulca/ 219. Adak, Nuran: "Turizm olayı ve Türkiye'de turizm". İktisat Dergisi, c14, n84, , 6-32ss. [turizm bib. : 70-80: 50/ 220. Adalar Turizm ve Tanıtma Derneği: A.T.-T.D. Ana nizamnamesi. İstanbul: (Toker Mat.). 10s. [tb66/mk] 221. Adaların Türk turizmindeki ve edebiyatındaki yeri ve önemi. 3 Mayıs 1984, Atatürk Kültür Merkezi. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mükerrem Taşçıoğlu himayesinde seminer/panel. Burgazada /Lioness Kulübü Derneği. Metin teksirdir Adalı, Sacid: "Turizmin gelişmesinde milli değerlerin yeri". (Tebliğ). IX. Turizm Danışma Kurulu 223. Adalıer, Suat - Sami Alıcı - Bayram Cilasun - Ferhat Kentel - Meltem Şahiner - Mine Uygur - Feriha Yağlı: Ürgüp Turistik Tesisleri pazarlama projesi. (ODTÜ Mimarlık Fakültesi İşletmecilik Bölümü). 118s. Metin teksirdir. [E.Türker/ 224. Adalılar, Ayça: "1163 sayılı kanun karşısında turizm kooperatifi olabilir mi, dünya'daki durum nedir?". Karınca, y46, n514, , 20-22ss. [tmb79/mk] 225. Adalılar, Ayça: "Almanya'da Schulze kooperatiflerinin doğuş özellikleri". Çukurova, c1, n7, , 10-16ss. [tur.bib: 70-80/ 226. Adalılar, Ayça: "Bir turizm seyahat satış kooperatifi". Kooperatifçilik, n47, 1980, 15-24ss. [duyuru bülteni/ 227. Adalılar, Ayça: "Kapadokya'nın el sanatları ve kooperatifçiliği". (Tebliğ, Kapadokya Turizm Semineri, Ekim 1981). 24y. Metin teksirdir. 12

13 228. Adalılar, Ayça: "Kooperatifler açısından turizm mevsimi başlarken". Karınca, y48, n531, , 17-19ss. [tmb81/mk] 229. Adalılar, Ayça: "Turizm kooperatifçiliği ile turizm ekonomisi arasında yapısal bağ". Kooperatifiçilik, n49, 1980, 51-60ss. [tübitak duyuru listesi/ 230. Adalılar, Ayça: "Turizm kooperatifçiliği ve dünyadaki durumu". T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bülteni, y1, n1, 1980, 8-9ss Adalılar, Ayça: "Turizm kooperatifleri ile yapı kooperatiflerini karıştırmayalım". Karınca, y48, n528, , 19-20ss. [Tmb81/mk] 232. Adalılar, Ayça: "Turizm kooperatifleri". Çukurova, , 9.s. [tur. bib: 70-80/ 233. Adalılar, Ayça: "Turizm kooperatiflerinde el sanatları". (Tebliğ). (I. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Kasım 1981, İzmir, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anadolu El Sanatları Enstitüsü) Adalılar, Ayça: "Turizm sektöründe kooperatifçiliğin yeri". Karınca, y47, n520, , 22-23ss. [tmb80/mk] 235. Adalılar, Ayça: "Turizm ve kooperatifçilik". Çatalzeytin, n3, [tur. bib / 236. Adalılar, Ayça: "Turizm ve kooperatifçilik". T.C. Ziraat Bankası Postası, y14, n155, , 8.s. ; y14, n156, , 6.s. ; y14, n157, , 7.s. ; y14, n159, , 7.s. [tur. bib / 237. Adalılar, Ayça: "Turizmde kooperatifçilik". Yaygın Eğitim Çalışma Sistemi ve Yönetim Semineri, Haziran, İstanbul, Adalılar, Ayça: "Türkiye'de turizm kooperatifçiliği". T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bülten, y1, n2, 1980, 14-15ss Adalılar, Ayça: Gençlik turizm kooperatifleri. (Tez) y. [tur. bib: 70-80/ 240. Adalılar, Ayça: Girişimciler. 15s (Turizm Kooperatifleri Eğitim Yayınları). [tur. bib: 70-80/ 241. Adalılar, Ayça: Niçin Turizmde kooperatifçilik s. (Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları: 43). [tur. bib: 70-80/ 242. Adalılar, Ayça: Niçin turizmde kooperatifçilik. Kooperatifçilik, n49, 1980, 43-49ss. [Tübitak duyuru bülteni/ 243. Adalılar, Ayça: Planlı dönemde turizm politikası ve turizm kooperatifleri. (Master tezi, AİTİA Kooperatifçilik Enstitüsü). Ankara: y Adalılar, Ayça: Turizm kooperatiflerinin etkinliği. T.C. Ziraat Bankası Postaları, y15, n170, , 7.s. [tur.bib: 70-80/ 245. Adana Belediyesi Bir Otel Yaptırıyor. Belediyeler Dergisi, n33, , 14- ss Adana İl yıllığı Adana: Adana Valiliği, (Turizm, ss. ). [Tb69/mk] 247. Adana Seyhan Barajı Rekreasyon Sahası Planlaması 1. Ankara: DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Park ve Ağaçlandırma Fen Heyeti Müdürlüğü, (Rapor) 248. Adana. İçinde: Turizm envanterleri Akdeniz Bölgesi ss Aday, Naci: "Yunanistan'da turizm". İçinde: Turizm raporları. Ankara: ss. (T.C. Ticaret Vekaleti Turizm Müdürlüğü No: 2) Adıyaman İl Yıllığı Adana. (Turizm bölümü, 73-84ss.) [tb69/mk] 251. Adıyaman. İçinde: Turizm envanterleri 1964 Doğu Anadolu Bölgesi ss Adil, Fikret: Turistik Selimiye Kervansarayı. Türsab, n75, , 47.s Adnan Kaşıkçı Marmaris ve yöresinde yatırım yapacak. Günaydın, AFTA ilkbahar genel kurulu Mart'ta İstanbul'da toplandı. Türsab, n43, , 27-28ss Afyon İl Yıllığı İstanbul. (turizm bölümü, s.). [tb69/mk] 256. Afyon İl Yıllığı Ankara: Afyon Valiliği, (Turizm bölümü, ss. ). [tb75/mk] 13

14 257. Afyon Turizm ve Tanıtma Müdürlüğü: Afyon 78 Turizm envanteri. 52s. Metin teksirdir. [ist bölge müd, Turizm bib / 258. Afyon. İçinde: Turizm envanterleri 1964 Ege Bölgesi ss Ağababa, S.: Bursa Askeri Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Romatizmal sendromlarda 5-hidrok3iindol-asetik asid (5-HİAA) değerleri üzerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, c35, n4, 1972, ss. [tmb75/mk] 260. Ağababa, S.: Bursa Askeri Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Romatizmal sendromlarda triptefan metabolizması ve 5-HİAA üzerine tesiri. (Uzmanlık tezi) [mthk yıllığı, n11-12, sf.44-50/ 261. Ağamemnon sıcak su tedavi merkezi, İzmir. Arkitekt, y48, n375, , ss. [tmb79/mk] 262. Ağaoğlu, Bülent. "["Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası " İsimli Eseri Üzerine Bir Konuşma]." TÜRSAB, no. 38 ( ): Ağaoğlu, Bülent: "GATGP hakkında bibliyografya denemesi". Türsab, n25, , 16.s Ağaoğlu, Bülent: "Seçmeli Türkiye turizm politikası bibliyografyası". Türsab, n23, , 12-13ss Ağaoğlu, Bülent: "Türkiye bankacılık ve turizm bibliyografyası". Türsab, n24, , 12-13ss Ağaoğlu, Bülent: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Kütüphanesi'nde bulunan yabancı turizm kitapları. (Ağustos 1983 itibariyle). İstanbul: Metin daktilodur Ağaoğlu, Bülent: Turizm sektörü için bir öneri: TÜRSAB Enformasyon merkezi. İstanbul: Ağustos Ağaoğlu, Bülent: Türkiye'de turizm işletmeciliği ve ilgili konuları hakkında yayınlanmış eserlere dair bir bibliyografya araştırması. (Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı). Ankara: Ocak Ağaoğlu, Bülent: Türsab Dia Fotoğraf Arşivinin düzenlenmesi için yapılacaklar. İstanbul, Ağustos Ağaoğlu, Bülent: Türsab enformasyon projeleri. İstanbul: Aralık y Ağaoğlu, Embiya: "Türkiye'ye Gelen Yabancı Sayılarının ve Turizm Gelirlerinin Tahmini için En Uygun Sinusoidal Modelin Seçimine İlişkin Bir Deneme." Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 1, no. 1 ( ): Ağaoğlu, Osman Kemal. "Turizm Hizmetlerinde Kalite ve Kalite Kontrolü." Denetim 6, no. 70 ( ): Ağat, Nilüfer: "Boğaziçi'nin turistik etüdü". Mimarlık, y9, n104, , 75-76ss Ağat, Nilüfer: Boğaziçinin turistik etüdü. (Doktora tezi). İstanbul: İTÜ Mimarlık Fak., 1963 vııı+134s. Resim, 15 harita, 62 şekil. [tb63/mk] 275. Ağat, Nilüfer: Mimari ve turistik yönden Boğaziçi'nin günümüzdeki ve gelecekteki değeri. İçinde: İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları Sempozyumu ss Ağbaba, Sevinç: "Kırklareli'nde bir içme suyu hakkında rapor". Medika Terapötik Hidro-Klimatoloji Yıllığı, n13, 1973, 59- ss Ağrı il yıllığı Ankara. (Turizm bölümü, ss.). [tb69/mk] 278. Ağrı. İçinde: Turizm envanterleri 1964 Doğu Anadolu Bölgesi ss Ahipaşaoğlu, Suavi: Ankara turizminin geleceği tehlikeli. Türsab, n45, , 25- ss Ahmed Bedrettin: Deniz ve nehirde yüzmek risalesi. İstanbul: Matbaa-i Saryan, 1322 (1904). 22s. Şekilli. [Özege, 3785/ 281. Ahmed Cemil: Eğlence. (İstanbul), 1307 (1890) s. [Özege, 4683/ 282. Ahmed Cemil: İzmir lokantası. (İstanbul). 19s (1889). [Özege, 9687/ 283. Ahmed Şükri Dr. Adanalı: Denize kimler girebilir? İstanbul: 1322 (1904). Matbaa-i Kütüphane-i Cihan. 58s. [Özege: 3797/ 14

15 284. Ahmet Halil [Fındıkoğlu, Z. F.]: "Bizde iç turizmin gelişmesi meselesi". Cumhuriyet, [f.bib. 1446/ 285. Ahmet Halil [Fındıkoğlu, Z. F.]: "Turizm işine dair". Yeni İstanbul gazetesi, [f.bi. 1854/ 286. AIDS ve Turizm. TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 115 ( ): AİTİA Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu Turizm, Planlama ve Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği. Resmi Gazete, n16506, ; n16267, , 27-29ss Ak Tur Turizm ve Endüstri A.Ş. Muğla: Ak-Tur. İzmir: 1971 (Ticaret Matbaacılık T.A.Ş.). 44s. [tb72/mk] 289. Akalın, Muzaffer: Turizm ve tarihi eserler bakımından Kastamonu. İller ve Belediyeler Dergisi, n52, [levent/ 290. Akan, Asuman: Büyük otel işletmelerinin yönetimi, örgütlenmesi ve sorunları. (Basılmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi). İzmir: IV+159y. Metin teksirdir Akan, Asuman: PERT'in konaklama endüstrisinde uygulanması. Turizm İşletmeciliği Dergisi, y1, n4, , ss Akan, Asuman: Planlı dönemde Türkiye'nin uluslararası turizm ilişkileri. (Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi). İzmir, III+88y. [A. Gürlek/ 293. Akan, Aydın (Derleyen): Zümrüt Yalova Kaplıcaları. 2. baskı. Ankara: (Efem Matbaacılık). 55s. [turbank/ 294. Akan, Vedat: Airport planning and design witp emphasis on passenger terminal building planning. (Basılmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi). Ankara: XV+130s Akar, Haluk. "Yayla Turizmi." Tarım ve Köy, no. 127 ( ): Akar, M. Halûk. "Erzurum'un Turizm Potansiyeli." Erzurum İlinin Ekonomik Kalkınması, (1996, Erzurum) ( ): Akargün, Mehmet: "Manisa'da turizm çalışmaları". Salkım, c1, n4, , 18.s Akat, Ender: "İç ve Dış Turizmdeki Son Gelişmeler." Silahlı Kuvvetler Dergisi 109, no. 326 ( ): Akat, Ender: "Turizmde Eğitim ve Öğretim." Silahlı Kuvvetler Dergisi 110, no. 328 ( ): Akat, İlter: "Turizm Politikaları." Türkiye İktisat, no ( ): Akat, İlter: "Turizmde Geleceğe Ümitle Bakıyoruz." Türkiye İktisat, no ( ): 3, Akat, Ömer: "Bir Sistem Olarak Turizmin Özellikleri ve Sosyo-Kültürel Etkileri." Standard 37, no. 444 ( ): Akat, Ömer: A comprehensive and comparative study of strategies for international tourism and its marketing with special reference to Turkey. (Doktora tezi, University of Bath) 304. Akatlı, Selçuk: "Turizm ve turizmin memleket ekonomisindeki mühim rolü". TMO Dergisi, c1, n4, , 33-35ss Akatlı, Selçuk: "Turizmde ulaştırma". TMO Dergisi, c1, n7, , 42-44ss. [Aydan Bulca/ 306. Akatlı, Selçuk: Turistik davalarımızdan otel meselesi ve otelcilik endüstrisi. TMO Dergisi, c1, n9, , 16-21ss. [tmb53/mk] 307. Akay Yalova Oteli Fenni Şartname Lahikası. İstanbul: Kaatçılık ve Matbaacılık A.Ş. 23s. [bdk/bdk] 308. Akay Yalova Oteli No. 3y. 105 fenni şartname. İstanbul: (Kaatçılık ve Matbaacılık A.Ş.). 47s Akay Yalova Oteli: Otel binası keşfi. İstanbul: (Kaatçılık ve Matbaacılık A.Ş.). 9s. [bdk/bdk] 15

16 310. Akay, İhsan: "Zamanları değerlendirmek, zaman bütçesi". Cep Dergisi, n3, , Varlık Yay. [M. Tezcan: TSB: 402/ 311. Akay, Mehmet: "Turistik hatıra eşya sanayi". İktisadi Denge, n72, , [2-3]ss. [tmb79/mk] 312. Akbal, Oktay: "Alev Coşkun'la Söyleşirken, I-II". Cumhuriyet, , 2.s Akbal, Oktay: "Kıyılar hepimizindir". Cumhuriyet, 1976, 2.s Akbaş, H. Reşat. "Su Stabilizasyonunda Ultraviyole Kullanımı." TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 104 ( ): Akbelen, Hasan: "Konferans tercümanlığı". Kongre Turizmini Türkiye'ye Yerleştirme Semineri (İstanbul, Nisan 1982). 9y Akbil, Fatma Pamir: Türk el sanatlarından örnekler. İstanbul: (Milli Eğitim bas.). 58s. [Turizm bib / 317. Akbulut, İlhan. "Diyarbakır Surları." TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 57 ( ): Akbulut, İlhan: Diyarbakır surları. Türsab, n57, , 16-17ss Akbulut, İlhan: Diyarbakır Ulu Camii. Türsab, n58, s Akça Turizm. Türsab, n4, , 16-17ss. (Akça Turizm ortaklarından Tahsin Aker ile yapılan röportaj) Akça, F. Akçakoca: Pamukkale suları. 2. baskı. Denizli: (Çatalçeşmepazarı). 63s. Resimli. [tb39-48/mk] 322. Akça, F. Akçakoca: Pamukkale suları. İstanbul: (Resimli Ay Bas.). 45s. [tb28-38/mk] 323. Akçakoca dinlenme ve plaj sayfiyesi. Mithat Özkök. Arkitekt, n3, 1955, ss. [y.taneri: 84/ 324. Akçal, Erol Yılmaz: "Türk turizminin çalışma sorunu ve perspektifleri. The development problems and the perspectives of the Turkish Tourism". Emek Hotels Magazine, n1, winter [11-20]ss. Renkli resimler Akçal, Erol Yılmaz: "Türkiye turizmden ne bekliyor, ne alabilir?" Sevk ve İdare, n53, , 9-11ss Akçal, Erol Yılmaz: Side projesini takdim konuşması. Teksir. [E. Çitlioğlu, sf.19/ 327. Akçal, Erol: XXIInd General Assembly. XXII eme Assemblee Generale. XXII A Asamblea General. Ankara: (Ajans Türk Matbaacılık San.). 24s. Resimli. [bdk/bdk] 328. Akçay, İlhan: yılları arasında Türkiye'deki Türk mimarisine ait çıkmış olan neşriyatın bibliyografya ve analizi. (Bitirme tezi, Ankara Üniv. DTCF Kütüphanecilik Kürsüsü). Ankara: II+66y Akçay, Orhan: Hizmet işletmelerinde pazarlama karması analizi ve uygulama alanlarından örnekler. (Basılmamış doçentlik tezi, Bursa İTİA) V+221+XIIy Akçay, Recai: "İzmit şehir oteli ve belediye binası". İller ve Belediyeler Dergisi, n38, 1948, 32.s. [levent/ 331. Akçay, Recai: "Turizm ve otelcilik". Mimarlık, n1, 1950, 5-7ss.; İller ve Belediyeler Dergisi, n52, , 41-43ss Akçura, Gökhan (Derleyen): Türkiye'de Bir Yabancı Acente Vagon-Li Kook. Türsab, n36, , 19-29ss Akçura, Gökhan. "Bodrum Müzesi'nin Öyküsü." TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 66 ( ): Akçura, Gökhan. "Yabancı Gözüyle Türk Usulü eğlence." TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 69 ( ): 32-34,

17 335. Akçura, Gökhan. "Yazarlar ve Yemekler." TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 71 ( ): Akçura, Gökhan: "Bir zamanlar Boğaz gezileri " Türsab, n64, , 26-28ss Akçura, Gökhan: "Cumhuriyet'in ilk yıllarında seyahat acenteciliği". Türsab, n , 7-15ss Akçura, Gökhan: "Halikarnas Balıkçısı'na açık mektup". Türsab, n50, , 9-11ss Akçura, Gökhan: "İstanbul şarkısı ya da bir sevdanın hikayesi". Türsab, n61, , 24-25ss Akçura, Gökhan: "İstanbul'la tanışalım gezileri". Türsab, n78, , 10-11ss. (Fahri Aral ve Faruk Pekin ile yapılan röportaj) Akçura, Gökhan: "İstanbul'u Gezmenin Sınırı Yok". Türsab, n52, , 14-18ss Akçura, Gökhan: "Konuya uygun cinayetler bulunur". Türsab, n63, , 24-25ss Akçura, Gökhan: "Oyuncu kollarından Sulukule evlerine". Türsab, n48, , 19-24ss Akçura, Gökhan: "Turizm ve eğlence". Türsab, n32, , 19-23ss Akçura, Gökhan: "Türkiye'de ilk sivil havacılık şirketleri". Türsab, n62, , 20-23ss Akçura, Gökhan: Bodrum Müzesi'nin öyküsü. Türsab, n66, , 8-10ss Akçura, Gökhan: Eski insanlar, eski seyahatler. Türsab, n55, , 24-25ss Akçura, Tuğrul - Turgut Cansever: Bodrum-Mandalya Körfezi Turistik Gelişme Bölgesi ve Demir Turizm Kompleksi. İstanbul: Tuyako, Turistik Yatırımlar Komandit Şirketi, [tskbaşk/ 349. Akdeniz Bölgesi turizm durumu hakkında rapor. Ankara: Odalar Birliği, s. Metin teksirdir. [İTO: 8037/ 350. Akdeniz'in incisi Avrupa'nın birincisi: TALYA. Dörtmevsim Turizm, n2, , [43-44]ss Akdeniz'in Unutulan Beldesi: Antakya. TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 81 ( ): Akdeniz'in unutulan beldesi: Antalya. Türsab, n81, , 14-16ss Akdoğan, G.: "Rekreasyonel planlama yönünden karayollarımız ve peyzaj planlama sorunları". (Tebliğ). Ankara: (Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayınları No: 15). (Uluslararası Avrupa Tabiatını Koruma 1970 Yılı Türkiye Konferansı Tebliğler Yayını). S ss Akdoğan, Günel: "Milli parklar ve memleketimizde bu konudaki gelişmeler". Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı, c16, n1/2, 1966, ss.; Peyzaj Mimarlığı, c5, n2, Akdoğan, Günel: "Türkiye'de kırsal alanların önemli peyzaj sorunları". Peyzaj Mimarlığı, c8, , 3-8ss Akdoğan, Günel: "Yurdumuzda turistik gelişme ve kaybolan değerlerimiz". Peyzaj Mimarlığı, c2, n4, 1971, 28-32ss Akdoğan, Günel: Beş büyük şehirde çocuk oyun alanları, okul bahçeleri ve spor alanlarının yeterlilikleri ve planlama prensipleri üzerine bir araştırma. Ankara: (Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 522) Akdoğan, Günel: Milli parklar ve memleketimizde bu konudaki gelişmeler. Ankara: (Ankara Üniversitesi Basımevi). [26]y. Metin teksirdir. [S. Çoruh/ 359. Akdoğan, Günel: Şehir dışı park ve rekreasyonel planlama ders notu. Ankara: (Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarisi Bölümü teksiri). [Dr. Selami Sözer'in teksirinden/ 360. Akdoğan, M. Şükrü: Hizmet pazarlaması. (Basılmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi). Erzurum: y. [Tübitak ktp/ 361. Akengin, M. Azmi (Haz.): Muhaberat dersleri sınıf III. [Ankara]: Ankara Otelcilik Okulu, y. Metin teksirdir Aker, İhsan: "Karayolu taşımacılığının önemi". Türsab, c2, n13/14, 07/ , 9.22.s. 17

18 363. Akesen, A.: "İskandinav ülkelerindeki doğa koruması, ulusal park ve eşdeğer doğal kaynak sistemleri". İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri: B, C31, n1, İstanbul Akesen, Aytuğ: "Ege kıyılarında çevre koruma ve turizme yönelik ormancılık etkinlikleri". Çevre Koruma, n8/9, [TTB Duyuru Bülteni/ 365. Akesen, Aytuğ: "PERT yönteminin ulusal park kuruluş yaklaşımlarında uygulanması". İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, c27, n2, 1977, ss Akesen, Aytuğ: "Rekreasyonel kullanımlar sonucu ulusal parklarımızda ortaya çıkan doğal çevreye ilişkin sorunlar ve öneriler". İçinde: Çevre sorunları ve vejetasyon ilişkileri simpozyumu, İstanbul, Kasım Bildiriler ve tartışma özetleri. Ankara: TÜBİTAK, ss Akesen, Aytuğ: "Ulusal doğayı ve doğal kaynakları koruma sisteminin temel öğeleri". Tabiat ve İnsan, y17, n1, , 16-18ss Akesen, Aytuğ: "Ülkemizdeki "Doğa ve doğal kaynakları koruma sistemi" temel sorunları ve çözüm yolları". Tabiat ve İnsan, y15, n1, , 23-25ss Akesen, Aytuğ: Türkiye'de ulusal parkların Açıkhava rekreasyonu yönünden nitelikleri ve sorunları. (Basılmamış doktora tezi, İstanbul Üniv. Orman Fak.) Akgüç, Öztin: "Turizm ve bankacılık". Türsab, n24, , 4-5ss Akgül, Talat: "Gençlerin boş zamanlarının değerlendirilmesi ve tabiatın korunması". (Tebliğ). İçinde: Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti Uluslararası Avrupa Tabiatını Koruma Yılı, 1970 Türkiye Konferansı, Mart Akgül, Yusuf: "Turizm sektöründe yatırımları özendirme tedbirleri". AİTİA İşletme Yönetimi Enstitüsü İşletme Bilim Uzmanları Derneği İşletme-Yönetim Dergisi, c2, n5/6, 07/ , 28-29ss. [tmb79/mk] 373. Akgül, Yusuf: Turizm sektöründe mevcut ve alınması gerekli yatırımları özendirme tedbirleri. (Uzmanlık tezi, T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü). Ankara, y. Metin teksirdir. [Turban Ktp./ 374. Akı, Altan: Konaklama tesisleri fiziksel planlaması. Orta Anadolu Bölgesi için bir araştırma. (Yeterlik çalışması, İDMMA Mimarlık Bölümü Mimari Geliştirme Proje Kürsüsü). İstanbul, IV+146+VIIIy. Harita, tablo, grafik, plan Akı, Erol. "Turizm İşletmelerinde İş Hukuku Mevzuatı ve Uygulaması." İzmir Barosu Dergisi 54, no. 2 ( ): Akı, Erol: Otel, gazino, kulüp, lokanta ve benzeri işyerlerinde özel çalışma koşulları. İzmir Barosu Dergisi, n42, , 10-20ss. [tmb73/mk] 377. Akıllanmayanlar cezalarını çeker! Türsab, n76, , 47.s. (TUROB Başkanı Yılmaz Tecmen ile yapılan röportaj) 378. Akın, Ali Türker: "Seyahat acentaları (18-35ss.)"; "Seyahat acentası pazarının diğer görünümü (36-40ss.)". İçinde: Bazı yönleriyle ABD Turizmi ve Cornell Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu, Akın, Ali Türker: "Turistik tesisler". Mülkiyeliler Birliği Dergisi, c2, n8, 07/ , 15-17ss. [tmb68/mk] 380. Akın, Ali Türker: Bazı yönleriyle ABD Turizmi ve Cornell Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu, y Akıncı, Güniz: Yalova Termal Kaplıcaları ve yakın çevresinin sağlık turizmi ve peyzaj mimarisi açısından önemi ve alınması gereken önlemler. (Öğrenci tezi). Ankara, [Ank. Üniv. Peyzaj Mim. Ktp./ 382. Akıncı, Mustafa: "Turizm meselelerimiz". Ankara Ticaret Odası Dergisi, n3/4, 03/ , 25-29ss. [tur. bib / 383. Akıncı, Mustafa: "Turizm meselelerimiz". Turizm Mecmuası, c15, n133, 1972, 12-13ss. 18

19 384. Akıncıoğlu, Cahit: Antalya Bölgesi turizm kompozisyonu hakkında görüşlerimiz. Türsab, n33, , 29.s Akıncıoğlu, Hasan Y.: "Antalya-Kuzey İtalya arasında bir deniz köprüsü kurulmalıdır". Dünya, Akınç, Ümit: Turizm ana politikasına ilişkin model seçenekleri. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Araştırma ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Mart s. Teksir. (TAP Çalışmaları: 3) 387. Akile, Gürsoy. "Terms ve Concepts of Urban Rural Cultural Tourism." Kentsel, Kırsal, Kültürel Turizm Semineri, (25-30 Eylül 1995) ( ): Akkaya, Mustafa: Eski Gümüş manastırı. Kapadokya turizminin önemli bir öğesi. Türsab, n60, , 16-18ss Akkaya, Sabahattin: "Ayın yazısı". İşte Turizm, n4, 1981, [1].s.; n5, 1981, [1].s Akkaynak, Samih: "Cihan Oteli (Ankara)". Arkitekt, n3-4, 1940, 49-52ss. [y.taneri, 81/ 391. Akkoç, Zeynel: "Thomas Cook ilk seyahati bundan yüz sene evvel on sekiz kilometrelik bir saha üzerinde tertib etmiştir". TTOKB, 392. Akkuyu, Emin Naci: "Rehber gözüyle "Daily City Tours". Türsab, n42, , 26-27ss Akman, N. - L. Bilecen - İ. Lav - O. Yenal - O. Ulutin: "Termo-mineral kürün trombo-elastrografik kurblara ve heparin loading testinin kurblarına etkisi". Medika Terapötik Hidro-Klimatoloji Yıllığı, y1, n5/6, , 39-41ss Akman, Süheyl: "Turizm yapılarına uygun malzeme ve üretim teknolojisi üzerine düşünceler". Turizm yapılarında eleman ve malzeme seçimi semineri. Yapı Endüstri Merkezi. 4y Akmanoğlu, Münif: "Turizm köşeleri-ulusal parklar". Türkiye İktisat Gazetesi, y26, n1302, , 5.s. [tur. bib / 396. Akoğlu, Tunay - Nevzat Gören - Sema Köksal - Gürdal Kaleli - Sevgi Parlak : İstanbul turizm Olgusu-1. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü Fiziksel Planlama Grubu Başkanlığı İstanbul Planlama Bürosu Müdürlüğü, s. Tablo, harita. Teksir Akoğlu, Tunay (Haz.): Taksim Otelcilik A.Ş. "Sheraton" Oteli fizibilite raporu. Ankara: Mart-Nisan s. 10 tablo, 3 şekil (grafik). [dptk/dptk] 398. Akoğlu, Tunay: "Turizm sözlüğü (9)". Mesleki ve Teknik Öğretim, n180, , 30- ss Akoğlu, Tunay: "1967 dünya turizm yılı ve Türkiye". Türkiye ve Dünya Turizm Yılı, (özel sayı), 1967, 7-8ss. [tur. bib: 60-70/ 400. Akoğlu, Tunay: "1967 uluslararası turizm yılı ve Türkiye'de turizmin ekonomik verimliliği". Türkiye İktisat Gazetesi, n717, 1967; n723, , 4.s Akoğlu, Tunay: "1967 uluslararası turizm yılında Türkiye turizmi". İTO Mecmuası, Mart-Mayıs 1967, 7-19ss. [Aib, 127/ 402. Akoğlu, Tunay: "1967 yılı turizm gelirleri". Türkiye İktisat Gazetesi, y15, n717, , 4-7ss. [Tur.bib: 60-70/ 403. Akoğlu, Tunay: "1967 Yılında 500 Bin Turist Beklenirken Turizmde Geriliyoruz." Ticaret ve Sanayi, c2, no. 15 ( ): Akoğlu, Tunay: "1968 yılında özel sektör turizm alanında desteklenecek". Türkiye İktisat Gazetesi, y15, n763, , 5.s. [tmb68/mk] 405. Akoğlu, Tunay: "1969 yılında dünya turizm piyasasında ve Türkiye turizminde aktüel gelişmeler". Türkiye İktisat Gazetesi, y18, n868, , 4.s. [tmb70/mk] 406. Akoğlu, Tunay: "1970 Avrupa Tabiatı Koruma Yılı dolayısıyla tabiatı koruma ve turizm". TTOK Belleteni, n24/303, , 18-19ss. 19

20 407. Akoğlu, Tunay: "1971 turizm mevsimi başında Türkiye turizmi". Türkiye İktisat Gazetesi, y19, n933, , 5.s. [tur.bib: 70-80/ 408. Akoğlu, Tunay: "1971 turizm mevsiminde Türkiye turizminin problemleri". İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, n4/6, 04/ , 45-49ss. [tur. bib / 409. Akoğlu, Tunay: "A comparison of international and Turkish tourism activites". Turkish Econ. Review, c10, n8/9, 11/ , 29-36ss. [tur. bib.: 60-70/ 410. Akoğlu, Tunay: "Akademik turizm öğretimi ve Türkiye'nin durumu-i". Mesleki ve Teknik Öğretim, n188, , 34-36ss Akoğlu, Tunay: "Avrupa turizm talebi ve muhtemel gelişmeler". Türkiye İktisat Gazetesi, y18, n888, , 5.s. [tur. bib.70-80/ 412. Akoğlu, Tunay: "Az gelişmiş memleketlere turistik yardım ve İsviçre'deki otelcilik okulları". Mesleki ve Teknik Öğretim, y10, n112, , ss Akoğlu, Tunay: "Bilimsel turizm ve turizm ekonomisi". Eskişehir İTİA Dergisi, c3, n2, , 19-22ss. [tur.bib: 60-70/ 414. Akoğlu, Tunay: "Cumhuriyetin 50. yılında Türk turizmi". İçinde: Türkiye Cumhuriyeti 50. yıl kitabı ss Akoğlu, Tunay: "Dünya turizmi ve Türkiye". İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, n1/3, 1/3.1971, 35-42ss. [tur. bib: 70-80/ 416. Akoğlu, Tunay: "Dünya turizminde durum ve beklenen gelişmeler". Mesleki ve Teknik Öğretim, y19, n220, , 10-13ss. [tur. bib: 70-80/ 417. Akoğlu, Tunay: "Dünya turizminde durum ve beklenen gelişmeler". Türkiye İktisat Gazetesi, y18, n911, , 5.s. [tur. bib: 70-80/ 418. Akoğlu, Tunay: "Dünya turizminde Türkiye". Mesleki ve Teknik Öğretim, n218, , 8-10ss Akoğlu, Tunay: "Dünya turizminde Türkiye". Türkiye İktisat Gazetesi, y18, n910, , 5.s. [tur. bib: 70-80/ 420. Akoğlu, Tunay: "Dünyada ve bizde turizm". Varlık, y39, n768, , 13.s. [tur. bib: 70-80/ 421. Akoğlu, Tunay: "Dünyadaki otelcilik ve turizm öğretimine bir bakış ve Türkiye'deki müstakbel otelcilik ve turizm öğretimi". Mesleki ve Teknik Öğretim, y8, n89, , 15-18ss. [tmb60/mk] 422. Akoğlu, Tunay: "Ekonomik konjonktür ve planlama". Türkiye İktisat Gazetesi, y14, n665, , 5.s. [tur. bib: / 423. Akoğlu, Tunay: "Federal Almanya ile turizm ilişkilerimiz". Mesleki ve Teknik Öğretim, y17, n194, , 24-26ss. [tur. bib: 60-70/ 424. Akoğlu, Tunay: "Fransa'da yer ayırma merkezleri". Mesleki ve Teknik Öğretim, n86, 44.s Akoğlu, Tunay: "İç turizm hareketlerine de önem verilmeli". Mesleki ve Teknik Öğretim, n170, , 7-8ss Akoğlu, Tunay: "İç Turizm". Türkiye İktisat Gazetesi, y18, n903, , 5.7.s. [tur. bib: 70-80/ 427. Akoğlu, Tunay: "İkili turizm anlaşmalarımız". Mesleki ve Teknik Öğretim, n180, , 19-21ss Akoğlu, Tunay: "İngiltere'de otelcilik ve turizm öğretimi". Mesleki ve Teknik Öğretim, n105, , ss. [tur.bib / 429. Akoğlu, Tunay: "İspanya turizminde son gelişmeler". Türkiye İktisat Gazetesi, y19, n918, , 5.7.s. [tur.bib: 70-80/ 430. Akoğlu, Tunay: "İspanya'da turizm ve İspanyol otelciliğinden yeni metod ve tesisler". Mesleki ve Teknik Öğretim, y8, n90, , 15-17ss. [tmb60/mk] 431. Akoğlu, Tunay: "İsviçre Otelciler Cemiyeti Lausanne Otelcilik Okulu (Teşkilatı, müfredat programı, özellikleri). Mesleki ve Teknik Öğretim, y7, , n78, 39-42ss. ; n79, , 33-36ss. 20

T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI

T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI (Taslak) Haz.: Bülent Ağaoğlu İstanbul, 31.05.2011 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GİRİŞ... 3 İSTATİSTİK... 4 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE GÖRE DAĞILIMI (ALFABETİK) :... 7 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-300 03 Ekim 2005 Sayı : 2005-09

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı

BORSA YAYINLARI ARAŞTIRMASI

BORSA YAYINLARI ARAŞTIRMASI BORSA YAYINLARI ARAŞTIRMASI NİSAN 1992 Ölçek Sokak 48/5 80230 Harbiye-İstanbul Tel: 146 17 94 Tic. Sicil No: 262950 210522 C 1992, ENFO BİLGİ ERİŞİM 5846 SAYILI YASA VE BU YASADA YAPILAN EKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1- Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz 2- Yönetim Kurulu Üyelerimiz İÇİNDEKİLER 3- Denetçilerimiz ve Müşavirlerimiz 4- Önsöz

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2012 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2012 Bu faaliyet dönemimizde üç etkinliğimiz birer dönemsel sembol olarak kaydedilecektir Antalya Ticaret

Detaylı

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ

2009-2012 FAALİYET RAPORU. Aralık 2012 ELAZIĞ 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ Bu eser; Üyelerimize ve Elazığ ımıza hayırlı olsun... 2009-2012 FAALİYET RAPORU Aralık 2012 ELAZIĞ BAŞKANDAN SUNUŞ Ali ŞEKERDAĞ Elazığ TSO Yön. Kur. Bşk. Çok

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

K. Kaan Kavaloğlu: 3 yıldızlı otele gelecek turist yok mu? Mehmet Aygün, Titanic Hotels in hedefini açıkladı. Mehmet Ersoy: Kalitemizle zirvedeyiz

K. Kaan Kavaloğlu: 3 yıldızlı otele gelecek turist yok mu? Mehmet Aygün, Titanic Hotels in hedefini açıkladı. Mehmet Ersoy: Kalitemizle zirvedeyiz T e m m u z - A ğ u s t o s 2 0 1 4 K. Kaan Kavaloğlu: 3 yıldızlı otele gelecek turist yok mu? Mehmet Aygün, Titanic Hotels in hedefini açıkladı Mehmet Ersoy: Kalitemizle zirvedeyiz Erkan Yıldırım: 2014,

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN

TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İÇİNDEKİLER SAYFA NO TEMASLAR...7 ODAMIZA YAPILAN ÜST DÜZEY ZİYARETLER...7 Ulusal...7 Uluslararası...7 ODAMIZIN YAPTIĞI ÜST DÜZEY ZİYARETLER...8 ODAMIZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSLAR ARASI TEMASLAR...8 ULUSLARARASI

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan ÇİÇEKÇİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın

Detaylı

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ

İnşaat Sanayii YÜZKIRKBEŞ EYLÜL - EKİM 2014 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ İnşaat Sanayii TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI DOSYA İNŞAATA HAYAT VEREN ÇİZGİ: MİMARİ EYLÜL - EKİM 2014 YÜZKIRKBEŞ Editörden Ülkemizde siyasette, ekonomide yeni bir kalkınma hamlesi için

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ - 1 - RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013 31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUDUR Rhea Girişim

Detaylı

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M.

D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 CİLT: 11. 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar. 1975 T. B. M. M. D ö N E M : 4 TOPLANTI : 2 MİLLET TUTANAK MECLİSİ DERGİSİ CİLT: 11 4.3.1975 tarihli 51 nci Birleşimden 6.5.1975 tarihli 72 nci Birleşime kadar 1975 T. B. M. M. Matbaası Fihrist BAKANLAR KURULU Bakanlar

Detaylı

Yıl : 3 Sayı : 35 01 Aralık 2014-01 Ocak 2015. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 3 Sayı : 35 01 Aralık 2014-01 Ocak 2015. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Haberler Yıl : 3 Sayı : 35 01 Aralık 2014-01 Ocak 2015 nın yayın organıdır Çinli Yatırımcıları Ağırladık FTSO GEKA yı Yatırımcılarla Buluşturuyor FTSO ile GEKA arasında gidilen işbirliği sonucunda GEKA

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel Merkez

Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel Merkez CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel

Detaylı