Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak )

2 KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Kütüphanesi bdk : Beyazıt Devlet Kütüphanesi bük : Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi c : cilt cdmb : Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası ç : Çevre d.t. : derleme tarihi db : Duyuru Bülteni die : Devlet İstatistik Enstitüsü dl : Duyuru Listesi dmma : Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi dptk : Devlet Planlama Teşkilatı Kütüphanesi eitia : Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi fak. : Fakültesi fatih mk : Fatih Millet Kütüphanesi hmb : icte : İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ist.b.m. : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü itbf : İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi itia : İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ito : İstanbul Ticaret Odası itok : İstanbul Ticaret Odası Kütüphanesi itümfk : İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi iüefk : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi iük : İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ktp. : Kütüphanesi mat. : Matbaası md : Müdürlüğü mk : Milli Kütüphane mktp : Milli Kütüphane mta : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü mtak : Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kütüphanesi mtre : Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü n : numara, sayı odtü : Orta Doğu Teknik Üniversitesi odtümfarşivi : ODTÜ Mimarlık Fakültesi Arşivi otem : Otelcilik Turizm Eğitim Merkezi s. : sayfa ss. : sayfa sırası. ssybk : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kütüphanesi t.y. : tarih yok tb : Türkiye Bibliyografyası tmb : Türkiye Makaleler Bibliyografyası tskbaşk : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Kütüphanesi ttok : Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ttokk : Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Kütüphanesi ttyöo : Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu tur.bib. : Turizm Bibliyografyası turingk : Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Kütüphanesi tyek : v : volume y. : yer y. : yıl y.y. : yer yok yay. : yayın, yayınları 2

3 1. %10 İndirim Rekabet Şansımızı Artırdı. Türsab, n51, , 24.s. (Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürü Yelman Emcan ile yapılan röportaj). 2. [Anadolu Kulübü Büyükada Şubesi Otel Binası. [y.y.d.t ]y. [tb55/mk] 3. [Boğaziçi University] Tourism and Hotel Management Program. [İstanbul, t.y. 7]y. 4. [Cansever, Turgut]: "Anadolu Kulübü otel binası, Büyükada, İstanbul, ". Mimar, n11, [1983], 8-10ss. 5. [Cansever, Turgut]: "Bodrum Demir Tatil Köyü, Bodrum ". Mimar, n11, [1983], 48-49ss. 6. [İstanbul Hilton] Personel El Kitabı. İstanbul: [d.t.1975]. (Lui Zelliç bas.). 29s. Portre. [tb55/mk] 7. [Örik], Nahid Sırrı: "Turizm Politikasında Belediyelerin Rolü." Belediyeler Dergisi, no. 12 ( ): [T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü]: Turist tercüman ve rehberliği. [Ankara, 1952]. 20y. Teksir tanıtıcı yayınlar koordinasyon toplantı zabıtları. Haz.: T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, XI+136s. 1 planş. [tb65/mk] Uluslararası Turizm '85 Fuarı yapıldı. Türsab, n32, , 32.s Uluslararası Türk halıcılığı Kongresi Ekim ayında yapılıyor. Türsab, n24, , 30.s Şubat 1955 tarihli Türk-Yunan vize muafiyet anlaşmasının geçici olarak taliki hakkında kararname. Karar no: 6/2915. tarihi: Resmi Gazete no: Resmi Gazete tarihi: yıl önce gıpta ile baktığımız Mısır'la aynı düzeydeyiz. Türsab, n53, , 22-25ss. (TÜRSAB Genel Sekreteri Caner Şaka ile yapılan röportaj) Uluslararası İstanbul Festivali'nin ardından. Türsab, y1, n2, , 18-19ss otuzuncu kuruluş yıldönümü münasebetiyle Afyon Arkeoloji Müzesine toplu bir bakış. Afyon: [d.t.1962]. 12s. Resimli. [tb62/mk] tarihli ve 5842 sayılı Denizcilik Bankası T.A.O. kanununun 19. maddesi, tarihli ve 6327 sayılı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 10. maddesi ile tarihli ve 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununun 21. maddesinin değiştirilmesi hakkında KHK. Karar sayısı: KHK /47. Resmi Gazete, n17822 (2. mük.) Dolar Uygulaması, Gençlere Gençlik Yılı'nda Yapılmış Kötü Bir Şakadır. Türsab, n30, , 28-30ss. (7 Tur'dan Metin Kazan ile yapılan röportaj) tarihli ve 83/6381 sayılı kararnameye ek kararname: "Turizm yatırım ve işletmeleri nitelikleri yönetmeliğinin bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında yönetmelik". Resmi Gazete, n18222, , 6-7ss. [dl., / /2/1964 tarihli ve 403 sayılı Türk Vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik. Resmi Gazete, n11742, (İçişleri Bakanlığından) Eylül sonrası Türk turizmi imkanları. Seminer. Ocak İzmir. [Günaydın, / gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun geçici 3. maddesi gereğince Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu tarafından 6 Eylül 1982 gün ve sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen turizm alanları ve merkezleri. [Ankara]: [14]s. Plan. [turbank/ Nisan 1951'de Taksim Belediye Gazinosunda İçtima Eden TTOK 27inci Yıllık Kongresinin Zaptıdır. TTOK Belleteni, n111, , 11-13ss Nisan 1950'de Taksim Belediye Gazinosunda İçtima Eden Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 26ıncı Yıllık Kongresinin Zaptı. TTOK Belleteni, n99, , 10-12ss sayılı Belediye Kanununun belediyelerin vazifeleri ile ilgili 15. maddesinin 3, 16, 43 ve 61. fıkralarının değiştirilmesine ve mezkur kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun. Kanun no: 150. Yıl: [h.olalı: 60 yılda turizm/ 3

4 yüzyıl otelinin çağdaş dekorasyonu. Ev ve Ofis, c16, n96, , 30-34ss. [db, / R.G. tarihli yönetmeliğin valiliklerce uygulanması hakkında 68 no.lu genelge. Resmi Gazete no: Resmi Gazete tarihi, R.G. tarihli yönetmeliğin valiliklerce uygulanması hakkında 69 nolu genelge. R.G. No: R.G tarihi: yılı muamelatı hakkında hesap komitesinin raporu. TTOK Belleteni, n63/64, 04/ , 9-10ss ve 1948'de Türkiye'ye gelen seyyahların istatistiği. TTOK Belleteni, n91, , 16.s yılı Turizm Danışma Kurulu toplantı zabıtları ve kararları. Ankara: Başbakanlık Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Turizm Dairesi. Metin teksirdir. [a.bulca/ Turizm Danışma Kuruluna ait teklif ve hazırlıklar. Ankara: Turizm Genel Müdürlüğü. [TTOK Ktp./TTOK Ktp.] Sayılı Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı. Sıra no: 1/435. Maliye Bakanlığı yılında Avrupa'yı ziyaret eden Amerikalılar (gizli rapor). Avrupa Turizm Komisyonu, Time Magazine ve Holiday Magazine için yapılan bir anket. Social Surveys (Gallup Poll) ile British Travel and Holidays Association'un Araştırmalar Dairesi tarafından yapılmış bir sondaj araştırmadır, D. J. Jeffries'in yardımı ile L. J. Lickorish tarafından yönetilmiştir). 21y. Metin teksirdir. [s.çoruh/ yılında turizm. Türkiye İktisat Gazetesi, y12, n592, , 3.s. [tur. bib / VI. Turizm Danışma Kurulu Toplantı Zabıt ve Kararları. Ankara: s. 1 planş. (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü Yayın No: 7) turizm sezonu hazırlık tedbirleri bilançosu. [y.y.t.y.]. 82y. Teksirdir. [bdk/bdk] VII. Turizm Danışma Kurulu Toplantı Zabıt ve Kararları. Ankara: T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı: Turizm Genel Müdürlüğü, [ç/ 'da milletlerarası turizm. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. [ttokk/ turizm yılı hakkında özel sektör görüşleri. Türkiye İktisat Gazetesi, y15, n734, , 5.s. [a.bulca/ Turizm Yılı Hakkında Özel Sektör Görüşleri. Türkiye İktisat Gazetesi, y15, n734, , 5.s. [md/ milletlerarası fuarlar rehberi. İstanbul: s. (İstanbul Ticaret Odası Yayınları). [tb70/mk] ve daha sonraki yılların yaz mevsimlerinde uygulanacak olan öğrenci ve gençlik turizminin tüm hazırlık, çalışma, faaliyetlerini kapsayan protokoldür. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Turizm Genel Müdürlüğü y. Metin teksirdir yılında Türkiye'de turizm. Türkiye İktisat Gazetesi, y20, n1007, , 4.s. [tur.bib / Annual Report And Blance sheet of Tourism Bank Inc. [Ankara] : Tourism Bank Inc., [1973]. 39 s. [mk/mk] Yılında 435 Bin Turist Beklenmektedir. Turizme 3 Milyar Lira Ayrıldı. Turizm Mecmuası, n73, 1967, 24.s yılında yurdumuzda açılacak fuar sergi ve panayırlar. Ankara: s. (Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, İç Piyasalar Şubesi Yayın no: 6). [tb72/mk] annual report and balance sheet of Tourism Bank Inc. [İstanbul?] : Tourism Bank, 1974?]. 40 s. : tablo. [mk/mk] yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi. [y.y.d.t.1973]. 19s. [tb73/mk] yılında yurdumuzda açılacak fuar, sergi ve panayırlar. Ankara: ıı+9s. (Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, İç Piyasalar Şubesi Yayın no: 7). [tb73/mk] 4

5 öncesi Kıbrıs turizmi. İçinde: Seçme Yazılar. İstanbul: İktisat Fakültesi, İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve daha sonraki yıllarda dış pazarlarda Türkiye'nin tanıtılması ve pazarlanmasına ilişkin yöntemler. 13y. Teksir. [Boğ. Üniv.Ktp./ yılı Avrupa ve denizaşırı ülkeler sergi ve fuarları. Haz.: Sunusi Arkun. Ankara: Türkiye Odalar Birliği, XXVI s. [tb75/mk] yılı Kuşadası turizm envanteri. 21s. [ist.b.müd./ Yılında Bakanlığımızca, Halkla İlişkiler Yoluyla Türkiye ve Türk turizmi Hakkında Yabancı Basın Yayın Organlarında Sağlanan Yayınların Değerlendirilmesi. (Haz.: Reklam ve pazarlama Şubesi Müdürlüğü). Ankara: T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Aralık, y. Teksir turizm sezonunda rezervasyon iptalleri ve nedenleri hakkında not. 10s. Teksir. [ist.b.müd./ Romanya-belgelere dayanan turistik bilgiler. 12s. Teksir. [ist.b.müd./ fuarlar sergiler gösteriler. [y.y.d.t ]s. [tb79/mk] Yılında Ülkemize Tur Düzenleyen Seyahat Acentalarının Programlarının Değerlendirilmesi. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Reklam ve Pazarlama Şubesi Müdürlüğü, Şubat y. Teksir yılı programının uygulanması koordinasyonu ve izlenmesine dair 7/16844 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ek yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin özendirilmesi ve yönlendirilmesine ilişkin hükümlerin ilgili maddeleri. Karar sayısı: 7/ tarihi: Resmi Gazete, n16575, İstanbul envanteri eki. 25s. Teksir. [İst. B.Müd./ Kayseri envanteri eki. [12]s. Teksir. [İst. B.Müd./ yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararının yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşviki ve yönlendirilmesine ait hükümler. Karar no: 8/543. Tarihi: Resmi Gazete, n16938, yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar'ın ilgili bölümleri. Karar no: 7/ tarihi: Resmi Gazete, n16825 (Mükerrer). R.G. tarihi: yılında Mısır turizmi. Dünya Turizminden Yankılar, n6, 1981, 1-3ss 'e ilişkin ilk sonuçlar. Dünya Turizminden Yankılar, n2, , 8-10ss yılı bankamız açısından başarılı bir yıl olmuştur. Yankı, (Turizm Bankası Genel Müdürü Cafer Canlı'nın açıklaması). [d.listesi, / yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararının yatırımların, ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin teşviki ve yönlendirilmesine ait hükümleri. Resmi Gazete, n17176 (Mükerrer), yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar'ın ilgili bölümleri. Karar ro: 8/2024. Tarihi: Resmi Gazete no: 17176, Yılı Tatil Kredisi Uygulama İlkeleri. Ankara: T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, s. Metin teksirdir. [turbank/ yılında OECD üyesi ülkelerde turizm politikası ve uluslararası turizm raporu. Dünya Turizminden Yankılar, n5, y. Teksir yılında Türkiye'de açılacak fuar ve sergiler. Ankara: s. (T.C. Ticaret Bakanlığı İçticaret Genel Müdürlüğü İç Piyasalar Şubesi Yayın no: 15). [tb81/mk] yılı programı turizm sektörü yatırımları. Ankara: DPT-İPD, Ocak s. [dpt yay.kat.82-83/ yılı programının uygulanması koordinasyonu ve izlenmesine dair karar. Karar no: 8/3891. tarih: Resmi Gazete, n17530,

6 yılı programının uygulanması koordinasyonu ve izlenmesine dair karara ek karar. Karar no: 8/4913. Tarihi: Resmi Gazete, n17752, Yılı Tatil Kredisi Uygulama İlkeleri. Resmi Gazete, n17687, ulaşımda atılım yılı olacak. Türsab, y2, n13/14, 07/ , 12-14ss. (TÜRSAB'ın Denizcilik Bankası Genel Müdür Yardımcısı Erol Tarhan'la yaptığı röportaj) yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararın ilgili bölümleri. Karar no: 8/5353. Tarihi: Resmi Gazete, (Mükerrer), yılı turizm değerlendirmesi ve 1984 yılı için seyahat acenteleri ne dediler? Türsab, n19/22, 01/ , 19-21ss Turizm Sektörü Kredi İlkeleri ve Koşulları. Ankara: T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, s. [db / yılı iç turizm ve bizim açımızdan kötü geçmiştir. Türsab, n30, , 11.s yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar. Karar no: 83/7077. Tarihi: Resmi Gazete, n18169 (mükerrer), yılında bankamız tarafından turizm sektörüne verilecek kredilerle en az yatağın kazandırılması hedef alındı. T.C. Turizm Bankası A.Ş. Bülteni, y1, , 6-10ss. (T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürü Cafer Canlı ile yapılan röportaj) yılında turizm pazarımız çeşitlenmiştir. Türsab, n28, , 12-13ss. (Şükrü Yarcan ile yapılan röportaj) atılım yılı olacaktır. Türsab, n31, , 6-7ss. (THY Genel Müdürü Yılmaz Oral ile yapılan röportaj) Turizm Sektörü Kredi İlkeleri ve Koşulları. Ankara: T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, [t.y.]. 19s uluslararası gençlik yılında gençlik ve öğrenci turizmi. Türsab, n30, , 19.s yılında Arap turizminin yoğunluğu artacak. Türsab, n32, , 15-16ss. (SAUDIA Suudi Arabistan Havayolları'ndan Ata Özgür ile yapılan röportaj) turizm sezonu için bakanlık, otelciler ve seyahat acenteleri arasında işbirliği sağlanmalı. Dünya, (Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Berberoğlu ile yapılan röportaj) turizm sezonu için bakanlık, otelciler ve seyahat acenteleri arasında işbirliği sağlanmalı. Turizm, y30, n303, , 6-7ss. [dl, / , başarılı bir yıl olacak. Türsab, n51, , 22.s. (Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Güman Kızıltan ile yapılan röportaj) yıllarında Türkiye'de düzenlenecek olan uluslararası nitelikte kongre-konferans seminer vb. toplantılara ilişkin takvim. Teksir. [KTB, dl/ sezonuna yönelik yurtdışı fuarlar ve fiyatlar tartışıldı. Türsab, n59, , 8-9ss. ( tarihinde Divan Oteli'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mesut Yılmaz'ın Başkanlığında bakanlık yetkilileri, TÜRSAB ve otelciler arasında yapılan toplantı hakkındadır) Yılında Yabancı Tabiyette Olan Balıkadam Turistlere Sualtında Rehberlik Edecek Ehliyetli Türk balıkadamları Listesi. [Ankara: Sualtı Sporları, Cankurtarma ve Sukayağı Federasyonu, ]y. Daktilo 'de hedefimiz 80 bin turist. Dünya, Turizm eki, , 3.s. (Camel Tours Genel Müdürü Esat Yalçın ile yapılan röportaj) 'uncu UFTAA Kongresi Viyana'da yapıldı. Tour News, c2, n18, , 1.ve 2.s Turizm Danışma toplantısı yapıldı. Türsab, n42, , 28-30ss. 6

7 Teşrinisani 1334 Tarihli Pasaport Kanununun 16ncı Maddesini Değiştiren Kanun. Ankara: Başvekalet, s. [tb28-38/mk] kişilik yatak ve 500 kişilik kür merkezinin yatırım projesi fizibilitesi. Ankara: T.C. Turizm Bankası A.Ş. Proje Değerlendirme Grup Başkanlığı, yılında Bursa kongre şehri olacak. Türsab, n40, , 8.s. (Bursa Belediye Başkanı Ekrem Barışık ile yapılan röportaj) yılında otelcilik. (Çev.: Dr. Necdet Hacıoğlu). Türsab, y1, n6, , 14-15ss sayılı belediye gelirleri kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun. Kanun no: Kabulü: Resmi Gazete, n17587, Yılda Döşenen Demiryollarımız Güzergahlarının Ekonomik ve Turistik Özellikleri. Demiryol Dergisi, n9, , 8.s. [a.bulca/ sayılı turizm kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun. Yayın tarihi: Resmi Gazete, Ocak 1981 Tarihleri Arasında Türkiye Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın İlhan Evliyaoğlu ile Cezayir Turizm Bakanı Sayın Abdelmadjid Allahoum Arasında Yapılan Müzakerelere İlişkin tutanak. Karar no: 8/2444, tarihi: Resmi Gazete, n17284, sayılı turizmi teşvik kanunu ve ilgili yönetmelikler. İstanbul: Ağustos s. (İstanbul Ticaret Odası, Mevzuat Dizisi no: 6) Sayılı TTB Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun. Kabul: kanun no: Resmi Gazete No: 17439, sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanununa 5 madde ve bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun. Kanun no: kabul tarihi: Resmi Gazete, n Resmi Gazete tarihi, [tur.bib ; 70-80/ Gün ve Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete, n18258, , 7.s. [d.l./ sayılı yasa kapsamında kalan toplumun yararlanmasına ayrılan yapılarla ilgili yönetmelik. Resmi Gazete, n18161, (İmar ve İskan Bakanlığından) sayılı yasanın uygulanması ve izlenmesine ilişkin yönetmelik. Resmi Gazete, n18146, Temmuz 1976 Tarihleri Arasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Daveti Üzerine "Türk Turizminin Sorunları ve Çözüm Yolları" Konulu Toplantıya İştirak Eden Kamu ve Özel Sektör Temsilcilerinin Yayınladıkları Bildiri. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Enformasyon Şubesi. 6s. Teksir. [ist.b.m./ Ankara Bölge Acenteleri Toplantısı. Türsab, n29, , 32-33ss BYKP Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 5 cilt. Ankara: Haziran Teksir. (DPT: 1066, ÖİK: ). [DPT Yay. Kat / Yatak Kapasiteli Tatil Köyü Yatırımı. Yılmaz Özdoğan Kurulacak A.Ş. Adına. [y.y.t.y.]. 34y. Tablo. Teksir. [kit.müd./ Sayılı Hafta Tatili Hakkındaki Kanunun 4. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun. Kabul tarihi: Resmi Gazete, n [tur.bib / Haziran 1954 tarihinde New York'ta imzalanan ve tarihli ve 1771 sayılı kanunla katılmamız uygun bulunan ilişik "Turizm lehine gümrük kolaylıklar sözleşmesi" ve eki "Turistik propaganda malzemesi ve belgeleri hakkındaki protokol" ile "Özel karayolu araçlarının geçici ithaline dair sözleşme"nin onaylanmasına ilişkin karar. Karar no: 7/ tarihi: Resmi Gazete, n16299, Haziran 1954 Tarihli "Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi" ve eki "Turistik Propaganda Malzemesi ve Belgeleri Hakkındaki Protokol" ile "Özel karayolu Araçlarının Geçici İthaline Dair 7

8 Gümrük Sözleşmesi"ne Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkındaki Kanun. Kanun no: Resmi Gazete, n14583, yayın tarihi: , kabul tarihi: Haziran 1954 tarihli ve "Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi" ve eki "Turistik Propaganda Malzemesi ve Belgeleri hakkındaki protokol" ile "Özel karayolu araçlarının geçici ithaline dair gümrük sözleşmesi"ne katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı. T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi, Sayı: /10052, tarih ve 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun. Kabul tarihi: Resmi Gazete, n14133, kanun no: 1570, yayın tarihi: [tur.bib / tarih ve 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun. Kanun no: Resmi Gazete, n14133, 19.Mart bir turist Marmaris'te fosseptik çukurlarını taşırdı. Milliyet, memleketin beynelmilel tediye muvazenesinde turistik kısımların ehemmiyetine müteallik istatistikler hakkında izahatı mutazammın bazı malumat ve notlar. İçinde: 4-7 Ocak 1955 tarihinde Roma'da toplanan Vnci Parlamentolararası Turizm Kongresindeki tebliğler. Ankara: (TBMM Mat.) ss. [s.çoruh/ Ocak 1955 tarihinde Roma'da toplanan Vnci Parlamentolararası Turizm Kongresindeki tebliğler. Ankara: (TBMM Matbaası). 60s. [s.çoruh/ yıldız yağıyor. Türsab, n81, , 10-13ss yıldızlı otel yatırımlarına girişiyoruz. Türsab, n56, , 21.s. (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın açıklamalarına yer verilmiş) yıllık planın 1964 programında turizm. TTOK Belleteni, n262, , 6-8ss. [tur.bib / yıllık bir turizm politikası raporu. Türsab, , 12-13ss yıl kutlama bülteni. n8, , 2-3ss. (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın 50. yılı kutlama programı). [bdk/ sayılı Basın-Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü teşkilat kanununun 21inci maddesinin tadili hakkında kanun. Resmi Gazete sayısı, turizm belgeli yatakla "Turizm patlaması" olamaz. Türsab, n1, , 10-12ss. (Turizm ve Tanıtma eski bakanı Barlas Küntay ile yapılan röportaj) sayılı pasaport kanununa ek kanun. Kanun no: 216; Yayın tarihi: Resmi Gazete sayısı: sayılı pasaport kanununun 10uncu maddesine tevfikan, Türkiye ile Avusturya arasında vizelerin ilgasına dair Ankara'da aktedilmiş bulunan anlaşmaya ek olarak Hariciye Vekaleti ile Avusturya Elçiliği arasında teati edilen mektuplar. Resmi Gazete, n9444, R.G. tarihi: /12209 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre turistik gelişme Bölgesinde yapılacak turizm yatırımları el kitabı programına göre hazırlanmıştır. Ankara: DPT Merkez Proje Müdürlüğü, [1969]. ıv+264s. Teksir. [dptk/dptk] sayılı turizm endüstrisini teşvik kanununun 15. maddesinde derpiş edilen kredilerin prensip ve şartlarını gösteren talimatname. İçinde: Çamlık, İlyas - Erhan Eski: Turizm yatırımlarının finansmanı. Ankara: ss sayılı turizm endüstrisini teşvik kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve gerekçesi. İçinde: 1964 VI. Turizm Danışma Kurulu Toplantı Zabıt ve Kararları. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü, ss sayılı turizm endüstrisini teşvik kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı. Ankara: DPT Koordinasyon Dairesi, Mali ve Hukuki Tedbirler Şubesi, [Mart 1970]. 10s. [dptk/dptk] 8

9 vilayetin tarihi, arkeolojik ve tabii turistik değerleri ile sair bilgiler. Devlet Planlama Teşkilatı Turizm Özel İhtisas Komisyonu raporu. Teksir. Ankara: [dptk/dptk] sayılı İmar Kanununda bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun. Kanun no: 1605; kabulü: ; Resmi Gazete, n14251, /1605 sayılı "İmar Kanununun ek 7. ve 8. maddelerine ilişkin yönetmeliğin" kapsamına giren alanlardaki belediye ve mücavir saha sınırları dışında kalan köylerin ve mezraların yerleşik alanlarında uygulanacak yönetmelik. Resmi Gazete, n15412, Haziran'da Bursa'daki Konuşmasında Küntay, Turizm Patlamasını Beklemediğini Söyledi. "Önce Turizm Pazarlamasını Bileceksiniz" dedi. T.C. TTB Bülteni, y1, n1, 1980, 18.s Haziran Tarihleri Arasında Yapılacak Olan Marmaris 2. Turizm ve Sanat Festivali'ne İlgi Büyük. Milliyet, Sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. [y.y.]. 6s. Metin teksirdir. [turbank/ Sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Kanun no: 2523, kabulü: Resmi Gazete, n17459, Kuruluş Yılı Kutlanan Berlin'de İlk Türkler. TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 61 ( ): [cdbm/mk] Kuruluş Yılı Kutlanan Berlin'de İlk Türkler. Türsab, n61, , 26-29ss 'den 70'e Yüzbinlerin Tatil Özlemi Marmaris. (Röportajı yapan: Çetin Özbayrak). Hürriyet, Ekim 1973 tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) Tüzüğü. 20s. [İst. B. M. / Genel Kurul'da Başkan Adayı Ferit Epikmen: TÜRSAB, Sektörde Hak ettiği Yeri Aldı. Dünya, , 1. ve 10.s Rehberi Kapsayan Soruşturmanın Ortaya Çıkardığı Gerçek: Rehberlik Mesleği Güvence Sağlamıyor. Türsab, n57, , 24.s /7646 Balkan Ülkeleri Resmi Turizm Kuruluşları ve Seyahat Acentaları Birlikleri konferansına dair antlaşma. Resmi Gazete, n18341, , 1-6ss. [dl, / /11297 Balkan ülkeleri resmi turizm kuruluşları XIX. Konferansı ile Balkan ülkeleri seyahat acentaları birlikleri XIV. Konferansı sonunda imzalanan protokollerin onaylanması hakkında karar. Resmi Gazete, n19339, , 1-13ss. [dl, 1/3.1987/ 'a Doğru: Konaklama Tesisleri. Türsab, n76, , 46.s 'a Doğru Rehberler. Türsab, n76, , 48.s tarihli adli tebligat rehberinin 46ncı sahifesinde gösterilen resmi tatil günleri tarihli ve 2739 numaralı kanunla aşağıda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir. İstanbul: Hakkak Hilmi B. 7s. [tb28-38/mk] 155. A guide for foreign investments in Turkish tourism. Ankara: (Güzel İstanbul Mat.). 75s. [tb66/mk] 156. A law for the promotion of the tourist industry and subsidiary laws relating to the same subject (nos, 5648, 5649, 5650, 6088). Ankara: T.C. Başvekalet Basın Yayın v e Turizm Umum Müdürlüğü, s. [tb54/mk] 157. A Master plan for protection and use of Göreme National Park. Ankara: Orman Genel Müdürlüğü Milli Parklar Dairesi, s. [icte liste/ 158. A prefeasibility study prepared for Capa Cooperative. (Architectural and regional planning by Behruz Çinici, economic and financial analysis by Turgut Var) A special report for foreign investors. Export Turkey Magazine, vol. 2, no. 5, 1982, 44-45ss. 9

10 160. A Touristic Facility on the İstanbul Bosphorus. Boğaziçi'nde Bir Turistik Tesis Teklifi. 24s. Fotoğraf, plan, harita A.H. Güçlü - Ş. Çavuş - M. E. Öncüer - A. Tanrısevdi Ulu. "2000'li Yıllarda Uluslararası Turizm Piyasasındaki Değişme Eğilimleri ve Bu Eğilimlere Uygun Alternatif Turistik Ürün Çeşitlendirme Stratejileri." Turizm Sektöründe Rekabet Stratejileri Haftasonu Seminerleri 5, (23-25 Ekim 1998, Nevşehir) ( ): [cdbm/mk] 162. A.Reşat - Celal Biçer: "Kutlu Pansiyon Evi-Ankara". Arkitekt, n8, 1936, ss. [y.taneri: 84/ 163. A.Sami: Karagöz otelde. İstanbul 1333 [1917], Çavuşoğlu Mat. 28+4s. Neşr eden: Sudi. [Özege: 24981/ 164. A.T.: "1960 yılında dünyada turizm". İstanbul Ticaret Odası Gazetesi, y4, n166, , 1.4.s. [tur. bib / 165. Ababay, Dürin: "Garsonlar konuşuyor. "Müşteri velinimetimizdir" ama ". Nokta, y1, n4, , 21-22ss Abaç, Sadi: "Seyahat çeki". İstanbul Ticaret, y18, n898, , 5.7.s. [tmb76/mk] 167. Abaç, Sadi: "Seyahat çeklerinin pratik yararları". İstanbul Ticaret, y18, n899, , 5.7.s. [tmb76/mk] 168. Abaç, Sadi: "Travellers (seyyah) çekinin diğer çeklerden farkı". İstanbul Ticaret, y18, n900, , 5.7.s. [tmb76/mk] 169. Abadan, Nermin: "Otel imparatoru". TTOK Belleteni, n144, , 16-18ss Abadan, Nermin: Türk üniversite öğrencilerinin serbest zaman faaliyeti. İstanbul: (İsmail Akgün Mat.). 12s. (Boş Zamanları Değerlendirme Semineri). (Halk Sağlığı Eğitimi Komitesi). [M. Tezcan: TSB: 402/ 171. Abadan, Nermin: Üniversite öğrencilerinin serbest zaman faaliyetleri. Ankara: (A.Ü. SBF Yayın no: ). [M. Tezcan: TSB/ 172. Abadan-Unat, Nermin: "Şile'nin Düşündürdükleri". Cumhuriyet, 2.s Aband ve Bolu Çevresi Turizm Anonim Şirketi: Aband ve Bolu Çevresi Turizm Anonim Şirketi esas mukavelenamesi. Ankara: (T.C. Ziraat Bankası Mat.). 22s. [tb58/mk] 174. Abant Gölü çevre düzeni planı. 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı Abant Gölü çevresinin Bolu Özel İdaresine temlikine dair kanun. Kanun No: 5614; Yayın tarihi: , Resmi Gazete sayısı: Abant ve Bolu Çevresi Turizm A.Ş.: 1959 yılı faaliyet raporu ile bilanço, kar ve zarar hesabı. Ankara: (T.C. Ziraat Bankası Mat.). 19s. [tb73/mk] 177. Abant ve Bolu Çevresi Turizm A.Ş.'nin yıllarına ait hesap ve işlemlerini incelemekle görevlendirilen alt komisyon raporu. 6s. Metin teksirdir. [Turizm Bankası ktp./ 178. Abant ve Bolu Çevresi Turizm Anonim Şirketinin 1969 yılı hesap ve işlemlerini tetkike memur alt komisyon raporu. Ankara: (Ayyıldız Mat. A.Ş.). 8s. [tb71/mk] 179. Abay, Ramazan: "Otel ve restoran işletmeleri için tekdüzen hesap sistemi". Turizm İşletmeciliği Dergisi, y2, n9, , ss Abay, Ramazan: "Risk varsayımı altında turizm yatırımlarını değerlendirme yöntemleri". Turizm İşletmeciliği Dergisi, c3, n10-11, , ss.; c4, n12/13, 07/ , ss Abay, Ramazan: "Turizm işletmelerinde maliyet hesapları". Turizm İşletmeciliği Dergisi, y1, n1, , 17-25ss Abay, Ramazan: Turizm işletmeleri muhasebesi (ders notları). Aydın: y. (Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Aydın Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Yayın No: 9). Metin teksirdir. 10

11 183. ABD'nde otelcilik endüstrisi. Çev.: Hasan Olalı. İller ve Belediyeler Dergisi, 87/88; 90 [1953?]. [levent/ 184. Abdullah Nayman'a, "Halkımız neden otomobil kiralamıyor diye sorduk: "İnsanımız, sahip olmayı seviyor da ondan ". Türkiye'de ve Dünya'da Tanıtım, c2, n12, , 55.s. (Europcar'ın Türkiye temsilcisi Esin Turizm'in Rent A Car bölümü sorumlusu Abdullah Nayman ile yapılan röportaj) ABM+Seyaş: Summary of the preliminary feasibility survey of Batıköy. Tourism investment and management WC's resort center investment at Batıköy. İstanbul: s. [turban ktp./ 186. Acapulco ve turizm. İşte Turizm, n6, 1982, [32-35]ss. (Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Seyahat Acentaları Birliği'nin (UFTAA) yıllık olağan kongresi bu yıl 8-14 Kasım tarihleri arasında Acapulco'da yapıldı. Bu kongreye katılan Prens Turizm Seyahat Acentası Müdürü Sayın Özer Berkay'dan söz konusu kongre ve Acapulco hakkındaki izlenimlerini rica ettik Acar, Ahmet C.: TAP simulasyon modeli önerisi: Turizm planlaması ve politika geliştirme süreci için bir yaklaşım. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Araştırma v e Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Aralık y. (TAP Çalışmaları: 6). Metin teksirdir Acar, Özgen: Turizm Ekonomideki yeri ve Türkiye y. Teksir. (Siyasal Bilgiler Fakültesi seminer tezi). [../SBF KTP.] 189. Acar, Yalçın: Döviz sorunumuz ve Turizm. (Tebliğ). Turizm İşletmeciliği ve Turistik Beşeri İlişkiler, Nisan 1982, Bursa Ticaret Borsası Salonu. Bursa, AIESEC Türkiye Bursa Şubesi Acaroğlu, İrem - Suavi Akansel: "Kıyılardan yararlanma ve kıyı planlaması konusunda üç ilginç örnek". Mimarlık, n2, 1976, 87-89ss Acaroğlu, İrem: "Kıyı yağması". Birlik Haberleri, TMMOB, 17 Ocak 1975, 8.s. [SBF no: 415, 989.s. / 192. Acaroğlu, İrem: "Kıyılardaki ruhsatsız yapıların yıkımı durduruldu". Dünya, , 2.s Accord de cooperation economique, technique et touristique entre la Republique Turque et la Republique Italienne. (Türk ve İtalyan cumhuriyetleri arasında ekonomik, teknik ve turistik işbirliği anlaşması). Ann. Fac. Droit İstanbul, c10, n15, 1960, ss. [tmb60/mk] 194. Acenta kurmak zorlaştırılmalıdır. Dünya, Seyahat Acentaları [eki], , 2.3.s. (Miltur Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gençer'in görüşleri) 195. Acenta sayısını dondurmak fiyat kırıcı rekabete çözüm olabilir. Dünya, Seyahat Acentaları [eki], , 3.s. (Retur A.Ş. sahibi Kemal Suman'ın görüşleri) 196. Acentalar 150 milyon dolar döviz getirdi. Dünya, Seyahat Acentaları [eki], , 1.s Acentalar için rehberin önemi büyüktür. Türsab, n37, , 15.s. (Kültur'dan Hami Fidanoğlu ile yapılan röportaj) Acentalar kendi kuruluşlarına sahip çıkıyorlar. Türsab, n39, , 8-9ss. (Çetin Kayra ile yapılan röportaj) Acentalar yeterince teşvik edilmiyor. Dünya, Seyahat Acentaları [eki], , 2. ve 3.s. (Ram-Tur yetkilisi Ramazan Orhan'ın görüşleri) 200. Acentalara BSP kredisi kullandırılacak. Dünya, (Osmanlı Bankası BSP Türkiye Müdürü Henri Wantoff'un Fehmi Köfteoğlu'na yaptığı açıklama) Acentaların, dingil ağırlığı kısıtlamasının kaldırılmasına ilişkin görüşleri. Türsab, y2, n13/14, 07/ , 8-10ss Acenta-Otel işbirliğine ilginç bir örnek. Türsab, n15/16, 09/ , 22.s Acenteler Ne Diyor [Türk Turizmi Üzerine Görüşler]. TÜRSAB, no. 38 ( ): Acenteler ne diyor. Türsab, n38, , 9-13ss. (5 röportaj var) 205. Acentelere destek bekliyoruz. Türsab, n81, , 46.s. (Kıtsab Başkanı Ahmet Naci Özkan ile yapılan röportaj). 11

12 206. Acentelere göre Antalya: Sorunlar yine aynı. Türsab, n80, , 22-27ss. (12 acentecinin görüşlerine yer verilmiş) 207. Acentelerimizi tanıyalım: Akha Turizm. Türsab, y1, n8, , 16-17ss. (Genel bilgiler ve çalışmalar ile ilgili bilgiler) 208. Acentelerimizi tanıyalım: Niğde'den bir acente: Aksaray Turizm. Türsab, y1, n7, , 18.s Acente-Otel kopukluğu turizme yansıyor. Türkiye'de ve Dünyada Tanıtım, n24/25, 04/ , 26-27ss. (Türke Tur'dan Nilgün Bölükbaşı ile yapılan röportaj) Acır, Müzeyyen: "Turizm Yatırımlarında Kamu Arazisi Tahsisi." Muhasebe İşletme ve Finans Bülteni 3, no ( ): Actım tarafından tarihleri arasında Fransa'da gerçekleştirilen; "Kıyılardaki turizm yerleşimleri ve otelcilik" konulu uluslararası seminerler bütününe ilişkin rapor. Haz.: Ali Yavuz Özbay. Ankara: Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, s. Metin teksirdir, [dl: ek.84/ 212. Activites (les) touristiqies en Turquie. Ankara: Republique Turque Presidence du Conseil Direction Generale de la Presse de la Radiodiffusion et du Tourisme Department du Tourisme, s. ( Bulletin no: 2). [tb51/mk] 213. Acun, Selahattin: Otel ve lokanta personeli için temel İngilizce. [y.y.: d.t.1977]. 300s. Metin teksirdir. [tb78/mk, bdk] 214. Acuner, Ahmet Münir : "Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Ortaöğretim Okullarının Dönemindeki Gelişimi." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi 7, no. 2 ( ): Açık oturum: Turizmde eğitim. Türsab, n77, , 10-17ss. (Katılanlar: M. Tınaz Titiz, Caner Şaka, Orhan Başdoğan, Özen Dallı, Şükrü Yarcan, Suha Uyar, Haluk Durukal) 216. Açıkgöz, H. "Azerbaycan-Türkiye Turizm Münasebetleri." Azerbaycan Türkleri 1, no. 2 ( ): Açıkkol, Cem: Master plan for Ankara too and the planning of aquatic exhibition building. (Basılmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi). Ankara: Açıl, Güray: Özellikle turizm ve çevre ile ilişkili arazi kullanma politikaları. Ankara: İmar ve İskan Bakanlığı, [Aydan Bulca/ 219. Adak, Nuran: "Turizm olayı ve Türkiye'de turizm". İktisat Dergisi, c14, n84, , 6-32ss. [turizm bib. : 70-80: 50/ 220. Adalar Turizm ve Tanıtma Derneği: A.T.-T.D. Ana nizamnamesi. İstanbul: (Toker Mat.). 10s. [tb66/mk] 221. Adaların Türk turizmindeki ve edebiyatındaki yeri ve önemi. 3 Mayıs 1984, Atatürk Kültür Merkezi. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mükerrem Taşçıoğlu himayesinde seminer/panel. Burgazada /Lioness Kulübü Derneği. Metin teksirdir Adalı, Sacid: "Turizmin gelişmesinde milli değerlerin yeri". (Tebliğ). IX. Turizm Danışma Kurulu 223. Adalıer, Suat - Sami Alıcı - Bayram Cilasun - Ferhat Kentel - Meltem Şahiner - Mine Uygur - Feriha Yağlı: Ürgüp Turistik Tesisleri pazarlama projesi. (ODTÜ Mimarlık Fakültesi İşletmecilik Bölümü). 118s. Metin teksirdir. [E.Türker/ 224. Adalılar, Ayça: "1163 sayılı kanun karşısında turizm kooperatifi olabilir mi, dünya'daki durum nedir?". Karınca, y46, n514, , 20-22ss. [tmb79/mk] 225. Adalılar, Ayça: "Almanya'da Schulze kooperatiflerinin doğuş özellikleri". Çukurova, c1, n7, , 10-16ss. [tur.bib: 70-80/ 226. Adalılar, Ayça: "Bir turizm seyahat satış kooperatifi". Kooperatifçilik, n47, 1980, 15-24ss. [duyuru bülteni/ 227. Adalılar, Ayça: "Kapadokya'nın el sanatları ve kooperatifçiliği". (Tebliğ, Kapadokya Turizm Semineri, Ekim 1981). 24y. Metin teksirdir. 12

13 228. Adalılar, Ayça: "Kooperatifler açısından turizm mevsimi başlarken". Karınca, y48, n531, , 17-19ss. [tmb81/mk] 229. Adalılar, Ayça: "Turizm kooperatifçiliği ile turizm ekonomisi arasında yapısal bağ". Kooperatifiçilik, n49, 1980, 51-60ss. [tübitak duyuru listesi/ 230. Adalılar, Ayça: "Turizm kooperatifçiliği ve dünyadaki durumu". T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bülteni, y1, n1, 1980, 8-9ss Adalılar, Ayça: "Turizm kooperatifleri ile yapı kooperatiflerini karıştırmayalım". Karınca, y48, n528, , 19-20ss. [Tmb81/mk] 232. Adalılar, Ayça: "Turizm kooperatifleri". Çukurova, , 9.s. [tur. bib: 70-80/ 233. Adalılar, Ayça: "Turizm kooperatiflerinde el sanatları". (Tebliğ). (I. Ulusal El Sanatları Sempozyumu, Kasım 1981, İzmir, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anadolu El Sanatları Enstitüsü) Adalılar, Ayça: "Turizm sektöründe kooperatifçiliğin yeri". Karınca, y47, n520, , 22-23ss. [tmb80/mk] 235. Adalılar, Ayça: "Turizm ve kooperatifçilik". Çatalzeytin, n3, [tur. bib / 236. Adalılar, Ayça: "Turizm ve kooperatifçilik". T.C. Ziraat Bankası Postası, y14, n155, , 8.s. ; y14, n156, , 6.s. ; y14, n157, , 7.s. ; y14, n159, , 7.s. [tur. bib / 237. Adalılar, Ayça: "Turizmde kooperatifçilik". Yaygın Eğitim Çalışma Sistemi ve Yönetim Semineri, Haziran, İstanbul, Adalılar, Ayça: "Türkiye'de turizm kooperatifçiliği". T.C. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bülten, y1, n2, 1980, 14-15ss Adalılar, Ayça: Gençlik turizm kooperatifleri. (Tez) y. [tur. bib: 70-80/ 240. Adalılar, Ayça: Girişimciler. 15s (Turizm Kooperatifleri Eğitim Yayınları). [tur. bib: 70-80/ 241. Adalılar, Ayça: Niçin Turizmde kooperatifçilik s. (Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları: 43). [tur. bib: 70-80/ 242. Adalılar, Ayça: Niçin turizmde kooperatifçilik. Kooperatifçilik, n49, 1980, 43-49ss. [Tübitak duyuru bülteni/ 243. Adalılar, Ayça: Planlı dönemde turizm politikası ve turizm kooperatifleri. (Master tezi, AİTİA Kooperatifçilik Enstitüsü). Ankara: y Adalılar, Ayça: Turizm kooperatiflerinin etkinliği. T.C. Ziraat Bankası Postaları, y15, n170, , 7.s. [tur.bib: 70-80/ 245. Adana Belediyesi Bir Otel Yaptırıyor. Belediyeler Dergisi, n33, , 14- ss Adana İl yıllığı Adana: Adana Valiliği, (Turizm, ss. ). [Tb69/mk] 247. Adana Seyhan Barajı Rekreasyon Sahası Planlaması 1. Ankara: DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Park ve Ağaçlandırma Fen Heyeti Müdürlüğü, (Rapor) 248. Adana. İçinde: Turizm envanterleri Akdeniz Bölgesi ss Aday, Naci: "Yunanistan'da turizm". İçinde: Turizm raporları. Ankara: ss. (T.C. Ticaret Vekaleti Turizm Müdürlüğü No: 2) Adıyaman İl Yıllığı Adana. (Turizm bölümü, 73-84ss.) [tb69/mk] 251. Adıyaman. İçinde: Turizm envanterleri 1964 Doğu Anadolu Bölgesi ss Adil, Fikret: Turistik Selimiye Kervansarayı. Türsab, n75, , 47.s Adnan Kaşıkçı Marmaris ve yöresinde yatırım yapacak. Günaydın, AFTA ilkbahar genel kurulu Mart'ta İstanbul'da toplandı. Türsab, n43, , 27-28ss Afyon İl Yıllığı İstanbul. (turizm bölümü, s.). [tb69/mk] 256. Afyon İl Yıllığı Ankara: Afyon Valiliği, (Turizm bölümü, ss. ). [tb75/mk] 13

14 257. Afyon Turizm ve Tanıtma Müdürlüğü: Afyon 78 Turizm envanteri. 52s. Metin teksirdir. [ist bölge müd, Turizm bib / 258. Afyon. İçinde: Turizm envanterleri 1964 Ege Bölgesi ss Ağababa, S.: Bursa Askeri Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Romatizmal sendromlarda 5-hidrok3iindol-asetik asid (5-HİAA) değerleri üzerine etkisi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, c35, n4, 1972, ss. [tmb75/mk] 260. Ağababa, S.: Bursa Askeri Hastanesi Termo-Mineral Kürünün Romatizmal sendromlarda triptefan metabolizması ve 5-HİAA üzerine tesiri. (Uzmanlık tezi) [mthk yıllığı, n11-12, sf.44-50/ 261. Ağamemnon sıcak su tedavi merkezi, İzmir. Arkitekt, y48, n375, , ss. [tmb79/mk] 262. Ağaoğlu, Bülent. "["Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası " İsimli Eseri Üzerine Bir Konuşma]." TÜRSAB, no. 38 ( ): Ağaoğlu, Bülent: "GATGP hakkında bibliyografya denemesi". Türsab, n25, , 16.s Ağaoğlu, Bülent: "Seçmeli Türkiye turizm politikası bibliyografyası". Türsab, n23, , 12-13ss Ağaoğlu, Bülent: "Türkiye bankacılık ve turizm bibliyografyası". Türsab, n24, , 12-13ss Ağaoğlu, Bülent: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Kütüphanesi'nde bulunan yabancı turizm kitapları. (Ağustos 1983 itibariyle). İstanbul: Metin daktilodur Ağaoğlu, Bülent: Turizm sektörü için bir öneri: TÜRSAB Enformasyon merkezi. İstanbul: Ağustos Ağaoğlu, Bülent: Türkiye'de turizm işletmeciliği ve ilgili konuları hakkında yayınlanmış eserlere dair bir bibliyografya araştırması. (Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı). Ankara: Ocak Ağaoğlu, Bülent: Türsab Dia Fotoğraf Arşivinin düzenlenmesi için yapılacaklar. İstanbul, Ağustos Ağaoğlu, Bülent: Türsab enformasyon projeleri. İstanbul: Aralık y Ağaoğlu, Embiya: "Türkiye'ye Gelen Yabancı Sayılarının ve Turizm Gelirlerinin Tahmini için En Uygun Sinusoidal Modelin Seçimine İlişkin Bir Deneme." Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi 1, no. 1 ( ): Ağaoğlu, Osman Kemal. "Turizm Hizmetlerinde Kalite ve Kalite Kontrolü." Denetim 6, no. 70 ( ): Ağat, Nilüfer: "Boğaziçi'nin turistik etüdü". Mimarlık, y9, n104, , 75-76ss Ağat, Nilüfer: Boğaziçinin turistik etüdü. (Doktora tezi). İstanbul: İTÜ Mimarlık Fak., 1963 vııı+134s. Resim, 15 harita, 62 şekil. [tb63/mk] 275. Ağat, Nilüfer: Mimari ve turistik yönden Boğaziçi'nin günümüzdeki ve gelecekteki değeri. İçinde: İstanbul Boğazı ve Çevresi Sorunları Sempozyumu ss Ağbaba, Sevinç: "Kırklareli'nde bir içme suyu hakkında rapor". Medika Terapötik Hidro-Klimatoloji Yıllığı, n13, 1973, 59- ss Ağrı il yıllığı Ankara. (Turizm bölümü, ss.). [tb69/mk] 278. Ağrı. İçinde: Turizm envanterleri 1964 Doğu Anadolu Bölgesi ss Ahipaşaoğlu, Suavi: Ankara turizminin geleceği tehlikeli. Türsab, n45, , 25- ss Ahmed Bedrettin: Deniz ve nehirde yüzmek risalesi. İstanbul: Matbaa-i Saryan, 1322 (1904). 22s. Şekilli. [Özege, 3785/ 281. Ahmed Cemil: Eğlence. (İstanbul), 1307 (1890) s. [Özege, 4683/ 282. Ahmed Cemil: İzmir lokantası. (İstanbul). 19s (1889). [Özege, 9687/ 283. Ahmed Şükri Dr. Adanalı: Denize kimler girebilir? İstanbul: 1322 (1904). Matbaa-i Kütüphane-i Cihan. 58s. [Özege: 3797/ 14

15 284. Ahmet Halil [Fındıkoğlu, Z. F.]: "Bizde iç turizmin gelişmesi meselesi". Cumhuriyet, [f.bib. 1446/ 285. Ahmet Halil [Fındıkoğlu, Z. F.]: "Turizm işine dair". Yeni İstanbul gazetesi, [f.bi. 1854/ 286. AIDS ve Turizm. TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 115 ( ): AİTİA Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu Turizm, Planlama ve Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği. Resmi Gazete, n16506, ; n16267, , 27-29ss Ak Tur Turizm ve Endüstri A.Ş. Muğla: Ak-Tur. İzmir: 1971 (Ticaret Matbaacılık T.A.Ş.). 44s. [tb72/mk] 289. Akalın, Muzaffer: Turizm ve tarihi eserler bakımından Kastamonu. İller ve Belediyeler Dergisi, n52, [levent/ 290. Akan, Asuman: Büyük otel işletmelerinin yönetimi, örgütlenmesi ve sorunları. (Basılmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi). İzmir: IV+159y. Metin teksirdir Akan, Asuman: PERT'in konaklama endüstrisinde uygulanması. Turizm İşletmeciliği Dergisi, y1, n4, , ss Akan, Asuman: Planlı dönemde Türkiye'nin uluslararası turizm ilişkileri. (Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi). İzmir, III+88y. [A. Gürlek/ 293. Akan, Aydın (Derleyen): Zümrüt Yalova Kaplıcaları. 2. baskı. Ankara: (Efem Matbaacılık). 55s. [turbank/ 294. Akan, Vedat: Airport planning and design witp emphasis on passenger terminal building planning. (Basılmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi). Ankara: XV+130s Akar, Haluk. "Yayla Turizmi." Tarım ve Köy, no. 127 ( ): Akar, M. Halûk. "Erzurum'un Turizm Potansiyeli." Erzurum İlinin Ekonomik Kalkınması, (1996, Erzurum) ( ): Akargün, Mehmet: "Manisa'da turizm çalışmaları". Salkım, c1, n4, , 18.s Akat, Ender: "İç ve Dış Turizmdeki Son Gelişmeler." Silahlı Kuvvetler Dergisi 109, no. 326 ( ): Akat, Ender: "Turizmde Eğitim ve Öğretim." Silahlı Kuvvetler Dergisi 110, no. 328 ( ): Akat, İlter: "Turizm Politikaları." Türkiye İktisat, no ( ): Akat, İlter: "Turizmde Geleceğe Ümitle Bakıyoruz." Türkiye İktisat, no ( ): 3, Akat, Ömer: "Bir Sistem Olarak Turizmin Özellikleri ve Sosyo-Kültürel Etkileri." Standard 37, no. 444 ( ): Akat, Ömer: A comprehensive and comparative study of strategies for international tourism and its marketing with special reference to Turkey. (Doktora tezi, University of Bath) 304. Akatlı, Selçuk: "Turizm ve turizmin memleket ekonomisindeki mühim rolü". TMO Dergisi, c1, n4, , 33-35ss Akatlı, Selçuk: "Turizmde ulaştırma". TMO Dergisi, c1, n7, , 42-44ss. [Aydan Bulca/ 306. Akatlı, Selçuk: Turistik davalarımızdan otel meselesi ve otelcilik endüstrisi. TMO Dergisi, c1, n9, , 16-21ss. [tmb53/mk] 307. Akay Yalova Oteli Fenni Şartname Lahikası. İstanbul: Kaatçılık ve Matbaacılık A.Ş. 23s. [bdk/bdk] 308. Akay Yalova Oteli No. 3y. 105 fenni şartname. İstanbul: (Kaatçılık ve Matbaacılık A.Ş.). 47s Akay Yalova Oteli: Otel binası keşfi. İstanbul: (Kaatçılık ve Matbaacılık A.Ş.). 9s. [bdk/bdk] 15

16 310. Akay, İhsan: "Zamanları değerlendirmek, zaman bütçesi". Cep Dergisi, n3, , Varlık Yay. [M. Tezcan: TSB: 402/ 311. Akay, Mehmet: "Turistik hatıra eşya sanayi". İktisadi Denge, n72, , [2-3]ss. [tmb79/mk] 312. Akbal, Oktay: "Alev Coşkun'la Söyleşirken, I-II". Cumhuriyet, , 2.s Akbal, Oktay: "Kıyılar hepimizindir". Cumhuriyet, 1976, 2.s Akbaş, H. Reşat. "Su Stabilizasyonunda Ultraviyole Kullanımı." TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 104 ( ): Akbelen, Hasan: "Konferans tercümanlığı". Kongre Turizmini Türkiye'ye Yerleştirme Semineri (İstanbul, Nisan 1982). 9y Akbil, Fatma Pamir: Türk el sanatlarından örnekler. İstanbul: (Milli Eğitim bas.). 58s. [Turizm bib / 317. Akbulut, İlhan. "Diyarbakır Surları." TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 57 ( ): Akbulut, İlhan: Diyarbakır surları. Türsab, n57, , 16-17ss Akbulut, İlhan: Diyarbakır Ulu Camii. Türsab, n58, s Akça Turizm. Türsab, n4, , 16-17ss. (Akça Turizm ortaklarından Tahsin Aker ile yapılan röportaj) Akça, F. Akçakoca: Pamukkale suları. 2. baskı. Denizli: (Çatalçeşmepazarı). 63s. Resimli. [tb39-48/mk] 322. Akça, F. Akçakoca: Pamukkale suları. İstanbul: (Resimli Ay Bas.). 45s. [tb28-38/mk] 323. Akçakoca dinlenme ve plaj sayfiyesi. Mithat Özkök. Arkitekt, n3, 1955, ss. [y.taneri: 84/ 324. Akçal, Erol Yılmaz: "Türk turizminin çalışma sorunu ve perspektifleri. The development problems and the perspectives of the Turkish Tourism". Emek Hotels Magazine, n1, winter [11-20]ss. Renkli resimler Akçal, Erol Yılmaz: "Türkiye turizmden ne bekliyor, ne alabilir?" Sevk ve İdare, n53, , 9-11ss Akçal, Erol Yılmaz: Side projesini takdim konuşması. Teksir. [E. Çitlioğlu, sf.19/ 327. Akçal, Erol: XXIInd General Assembly. XXII eme Assemblee Generale. XXII A Asamblea General. Ankara: (Ajans Türk Matbaacılık San.). 24s. Resimli. [bdk/bdk] 328. Akçay, İlhan: yılları arasında Türkiye'deki Türk mimarisine ait çıkmış olan neşriyatın bibliyografya ve analizi. (Bitirme tezi, Ankara Üniv. DTCF Kütüphanecilik Kürsüsü). Ankara: II+66y Akçay, Orhan: Hizmet işletmelerinde pazarlama karması analizi ve uygulama alanlarından örnekler. (Basılmamış doçentlik tezi, Bursa İTİA) V+221+XIIy Akçay, Recai: "İzmit şehir oteli ve belediye binası". İller ve Belediyeler Dergisi, n38, 1948, 32.s. [levent/ 331. Akçay, Recai: "Turizm ve otelcilik". Mimarlık, n1, 1950, 5-7ss.; İller ve Belediyeler Dergisi, n52, , 41-43ss Akçura, Gökhan (Derleyen): Türkiye'de Bir Yabancı Acente Vagon-Li Kook. Türsab, n36, , 19-29ss Akçura, Gökhan. "Bodrum Müzesi'nin Öyküsü." TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 66 ( ): Akçura, Gökhan. "Yabancı Gözüyle Türk Usulü eğlence." TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 69 ( ): 32-34,

17 335. Akçura, Gökhan. "Yazarlar ve Yemekler." TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 71 ( ): Akçura, Gökhan: "Bir zamanlar Boğaz gezileri " Türsab, n64, , 26-28ss Akçura, Gökhan: "Cumhuriyet'in ilk yıllarında seyahat acenteciliği". Türsab, n , 7-15ss Akçura, Gökhan: "Halikarnas Balıkçısı'na açık mektup". Türsab, n50, , 9-11ss Akçura, Gökhan: "İstanbul şarkısı ya da bir sevdanın hikayesi". Türsab, n61, , 24-25ss Akçura, Gökhan: "İstanbul'la tanışalım gezileri". Türsab, n78, , 10-11ss. (Fahri Aral ve Faruk Pekin ile yapılan röportaj) Akçura, Gökhan: "İstanbul'u Gezmenin Sınırı Yok". Türsab, n52, , 14-18ss Akçura, Gökhan: "Konuya uygun cinayetler bulunur". Türsab, n63, , 24-25ss Akçura, Gökhan: "Oyuncu kollarından Sulukule evlerine". Türsab, n48, , 19-24ss Akçura, Gökhan: "Turizm ve eğlence". Türsab, n32, , 19-23ss Akçura, Gökhan: "Türkiye'de ilk sivil havacılık şirketleri". Türsab, n62, , 20-23ss Akçura, Gökhan: Bodrum Müzesi'nin öyküsü. Türsab, n66, , 8-10ss Akçura, Gökhan: Eski insanlar, eski seyahatler. Türsab, n55, , 24-25ss Akçura, Tuğrul - Turgut Cansever: Bodrum-Mandalya Körfezi Turistik Gelişme Bölgesi ve Demir Turizm Kompleksi. İstanbul: Tuyako, Turistik Yatırımlar Komandit Şirketi, [tskbaşk/ 349. Akdeniz Bölgesi turizm durumu hakkında rapor. Ankara: Odalar Birliği, s. Metin teksirdir. [İTO: 8037/ 350. Akdeniz'in incisi Avrupa'nın birincisi: TALYA. Dörtmevsim Turizm, n2, , [43-44]ss Akdeniz'in Unutulan Beldesi: Antakya. TÜRSAB Turizm Dergisi, no. 81 ( ): Akdeniz'in unutulan beldesi: Antalya. Türsab, n81, , 14-16ss Akdoğan, G.: "Rekreasyonel planlama yönünden karayollarımız ve peyzaj planlama sorunları". (Tebliğ). Ankara: (Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayınları No: 15). (Uluslararası Avrupa Tabiatını Koruma 1970 Yılı Türkiye Konferansı Tebliğler Yayını). S ss Akdoğan, Günel: "Milli parklar ve memleketimizde bu konudaki gelişmeler". Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı, c16, n1/2, 1966, ss.; Peyzaj Mimarlığı, c5, n2, Akdoğan, Günel: "Türkiye'de kırsal alanların önemli peyzaj sorunları". Peyzaj Mimarlığı, c8, , 3-8ss Akdoğan, Günel: "Yurdumuzda turistik gelişme ve kaybolan değerlerimiz". Peyzaj Mimarlığı, c2, n4, 1971, 28-32ss Akdoğan, Günel: Beş büyük şehirde çocuk oyun alanları, okul bahçeleri ve spor alanlarının yeterlilikleri ve planlama prensipleri üzerine bir araştırma. Ankara: (Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 522) Akdoğan, Günel: Milli parklar ve memleketimizde bu konudaki gelişmeler. Ankara: (Ankara Üniversitesi Basımevi). [26]y. Metin teksirdir. [S. Çoruh/ 359. Akdoğan, Günel: Şehir dışı park ve rekreasyonel planlama ders notu. Ankara: (Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarisi Bölümü teksiri). [Dr. Selami Sözer'in teksirinden/ 360. Akdoğan, M. Şükrü: Hizmet pazarlaması. (Basılmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi). Erzurum: y. [Tübitak ktp/ 361. Akengin, M. Azmi (Haz.): Muhaberat dersleri sınıf III. [Ankara]: Ankara Otelcilik Okulu, y. Metin teksirdir Aker, İhsan: "Karayolu taşımacılığının önemi". Türsab, c2, n13/14, 07/ , 9.22.s. 17

18 363. Akesen, A.: "İskandinav ülkelerindeki doğa koruması, ulusal park ve eşdeğer doğal kaynak sistemleri". İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri: B, C31, n1, İstanbul Akesen, Aytuğ: "Ege kıyılarında çevre koruma ve turizme yönelik ormancılık etkinlikleri". Çevre Koruma, n8/9, [TTB Duyuru Bülteni/ 365. Akesen, Aytuğ: "PERT yönteminin ulusal park kuruluş yaklaşımlarında uygulanması". İÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, c27, n2, 1977, ss Akesen, Aytuğ: "Rekreasyonel kullanımlar sonucu ulusal parklarımızda ortaya çıkan doğal çevreye ilişkin sorunlar ve öneriler". İçinde: Çevre sorunları ve vejetasyon ilişkileri simpozyumu, İstanbul, Kasım Bildiriler ve tartışma özetleri. Ankara: TÜBİTAK, ss Akesen, Aytuğ: "Ulusal doğayı ve doğal kaynakları koruma sisteminin temel öğeleri". Tabiat ve İnsan, y17, n1, , 16-18ss Akesen, Aytuğ: "Ülkemizdeki "Doğa ve doğal kaynakları koruma sistemi" temel sorunları ve çözüm yolları". Tabiat ve İnsan, y15, n1, , 23-25ss Akesen, Aytuğ: Türkiye'de ulusal parkların Açıkhava rekreasyonu yönünden nitelikleri ve sorunları. (Basılmamış doktora tezi, İstanbul Üniv. Orman Fak.) Akgüç, Öztin: "Turizm ve bankacılık". Türsab, n24, , 4-5ss Akgül, Talat: "Gençlerin boş zamanlarının değerlendirilmesi ve tabiatın korunması". (Tebliğ). İçinde: Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti Uluslararası Avrupa Tabiatını Koruma Yılı, 1970 Türkiye Konferansı, Mart Akgül, Yusuf: "Turizm sektöründe yatırımları özendirme tedbirleri". AİTİA İşletme Yönetimi Enstitüsü İşletme Bilim Uzmanları Derneği İşletme-Yönetim Dergisi, c2, n5/6, 07/ , 28-29ss. [tmb79/mk] 373. Akgül, Yusuf: Turizm sektöründe mevcut ve alınması gerekli yatırımları özendirme tedbirleri. (Uzmanlık tezi, T.C. Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü). Ankara, y. Metin teksirdir. [Turban Ktp./ 374. Akı, Altan: Konaklama tesisleri fiziksel planlaması. Orta Anadolu Bölgesi için bir araştırma. (Yeterlik çalışması, İDMMA Mimarlık Bölümü Mimari Geliştirme Proje Kürsüsü). İstanbul, IV+146+VIIIy. Harita, tablo, grafik, plan Akı, Erol. "Turizm İşletmelerinde İş Hukuku Mevzuatı ve Uygulaması." İzmir Barosu Dergisi 54, no. 2 ( ): Akı, Erol: Otel, gazino, kulüp, lokanta ve benzeri işyerlerinde özel çalışma koşulları. İzmir Barosu Dergisi, n42, , 10-20ss. [tmb73/mk] 377. Akıllanmayanlar cezalarını çeker! Türsab, n76, , 47.s. (TUROB Başkanı Yılmaz Tecmen ile yapılan röportaj) 378. Akın, Ali Türker: "Seyahat acentaları (18-35ss.)"; "Seyahat acentası pazarının diğer görünümü (36-40ss.)". İçinde: Bazı yönleriyle ABD Turizmi ve Cornell Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu, Akın, Ali Türker: "Turistik tesisler". Mülkiyeliler Birliği Dergisi, c2, n8, 07/ , 15-17ss. [tmb68/mk] 380. Akın, Ali Türker: Bazı yönleriyle ABD Turizmi ve Cornell Üniversitesi Otel Yöneticiliği Bölümü. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teftiş Kurulu, y Akıncı, Güniz: Yalova Termal Kaplıcaları ve yakın çevresinin sağlık turizmi ve peyzaj mimarisi açısından önemi ve alınması gereken önlemler. (Öğrenci tezi). Ankara, [Ank. Üniv. Peyzaj Mim. Ktp./ 382. Akıncı, Mustafa: "Turizm meselelerimiz". Ankara Ticaret Odası Dergisi, n3/4, 03/ , 25-29ss. [tur. bib / 383. Akıncı, Mustafa: "Turizm meselelerimiz". Turizm Mecmuası, c15, n133, 1972, 12-13ss. 18

19 384. Akıncıoğlu, Cahit: Antalya Bölgesi turizm kompozisyonu hakkında görüşlerimiz. Türsab, n33, , 29.s Akıncıoğlu, Hasan Y.: "Antalya-Kuzey İtalya arasında bir deniz köprüsü kurulmalıdır". Dünya, Akınç, Ümit: Turizm ana politikasına ilişkin model seçenekleri. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Araştırma ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Mart s. Teksir. (TAP Çalışmaları: 3) 387. Akile, Gürsoy. "Terms ve Concepts of Urban Rural Cultural Tourism." Kentsel, Kırsal, Kültürel Turizm Semineri, (25-30 Eylül 1995) ( ): Akkaya, Mustafa: Eski Gümüş manastırı. Kapadokya turizminin önemli bir öğesi. Türsab, n60, , 16-18ss Akkaya, Sabahattin: "Ayın yazısı". İşte Turizm, n4, 1981, [1].s.; n5, 1981, [1].s Akkaynak, Samih: "Cihan Oteli (Ankara)". Arkitekt, n3-4, 1940, 49-52ss. [y.taneri, 81/ 391. Akkoç, Zeynel: "Thomas Cook ilk seyahati bundan yüz sene evvel on sekiz kilometrelik bir saha üzerinde tertib etmiştir". TTOKB, 392. Akkuyu, Emin Naci: "Rehber gözüyle "Daily City Tours". Türsab, n42, , 26-27ss Akman, N. - L. Bilecen - İ. Lav - O. Yenal - O. Ulutin: "Termo-mineral kürün trombo-elastrografik kurblara ve heparin loading testinin kurblarına etkisi". Medika Terapötik Hidro-Klimatoloji Yıllığı, y1, n5/6, , 39-41ss Akman, Süheyl: "Turizm yapılarına uygun malzeme ve üretim teknolojisi üzerine düşünceler". Turizm yapılarında eleman ve malzeme seçimi semineri. Yapı Endüstri Merkezi. 4y Akmanoğlu, Münif: "Turizm köşeleri-ulusal parklar". Türkiye İktisat Gazetesi, y26, n1302, , 5.s. [tur. bib / 396. Akoğlu, Tunay - Nevzat Gören - Sema Köksal - Gürdal Kaleli - Sevgi Parlak : İstanbul turizm Olgusu-1. Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Turizm Planlaması Genel Müdürlüğü Fiziksel Planlama Grubu Başkanlığı İstanbul Planlama Bürosu Müdürlüğü, s. Tablo, harita. Teksir Akoğlu, Tunay (Haz.): Taksim Otelcilik A.Ş. "Sheraton" Oteli fizibilite raporu. Ankara: Mart-Nisan s. 10 tablo, 3 şekil (grafik). [dptk/dptk] 398. Akoğlu, Tunay: "Turizm sözlüğü (9)". Mesleki ve Teknik Öğretim, n180, , 30- ss Akoğlu, Tunay: "1967 dünya turizm yılı ve Türkiye". Türkiye ve Dünya Turizm Yılı, (özel sayı), 1967, 7-8ss. [tur. bib: 60-70/ 400. Akoğlu, Tunay: "1967 uluslararası turizm yılı ve Türkiye'de turizmin ekonomik verimliliği". Türkiye İktisat Gazetesi, n717, 1967; n723, , 4.s Akoğlu, Tunay: "1967 uluslararası turizm yılında Türkiye turizmi". İTO Mecmuası, Mart-Mayıs 1967, 7-19ss. [Aib, 127/ 402. Akoğlu, Tunay: "1967 yılı turizm gelirleri". Türkiye İktisat Gazetesi, y15, n717, , 4-7ss. [Tur.bib: 60-70/ 403. Akoğlu, Tunay: "1967 Yılında 500 Bin Turist Beklenirken Turizmde Geriliyoruz." Ticaret ve Sanayi, c2, no. 15 ( ): Akoğlu, Tunay: "1968 yılında özel sektör turizm alanında desteklenecek". Türkiye İktisat Gazetesi, y15, n763, , 5.s. [tmb68/mk] 405. Akoğlu, Tunay: "1969 yılında dünya turizm piyasasında ve Türkiye turizminde aktüel gelişmeler". Türkiye İktisat Gazetesi, y18, n868, , 4.s. [tmb70/mk] 406. Akoğlu, Tunay: "1970 Avrupa Tabiatı Koruma Yılı dolayısıyla tabiatı koruma ve turizm". TTOK Belleteni, n24/303, , 18-19ss. 19

20 407. Akoğlu, Tunay: "1971 turizm mevsimi başında Türkiye turizmi". Türkiye İktisat Gazetesi, y19, n933, , 5.s. [tur.bib: 70-80/ 408. Akoğlu, Tunay: "1971 turizm mevsiminde Türkiye turizminin problemleri". İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, n4/6, 04/ , 45-49ss. [tur. bib / 409. Akoğlu, Tunay: "A comparison of international and Turkish tourism activites". Turkish Econ. Review, c10, n8/9, 11/ , 29-36ss. [tur. bib.: 60-70/ 410. Akoğlu, Tunay: "Akademik turizm öğretimi ve Türkiye'nin durumu-i". Mesleki ve Teknik Öğretim, n188, , 34-36ss Akoğlu, Tunay: "Avrupa turizm talebi ve muhtemel gelişmeler". Türkiye İktisat Gazetesi, y18, n888, , 5.s. [tur. bib.70-80/ 412. Akoğlu, Tunay: "Az gelişmiş memleketlere turistik yardım ve İsviçre'deki otelcilik okulları". Mesleki ve Teknik Öğretim, y10, n112, , ss Akoğlu, Tunay: "Bilimsel turizm ve turizm ekonomisi". Eskişehir İTİA Dergisi, c3, n2, , 19-22ss. [tur.bib: 60-70/ 414. Akoğlu, Tunay: "Cumhuriyetin 50. yılında Türk turizmi". İçinde: Türkiye Cumhuriyeti 50. yıl kitabı ss Akoğlu, Tunay: "Dünya turizmi ve Türkiye". İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, n1/3, 1/3.1971, 35-42ss. [tur. bib: 70-80/ 416. Akoğlu, Tunay: "Dünya turizminde durum ve beklenen gelişmeler". Mesleki ve Teknik Öğretim, y19, n220, , 10-13ss. [tur. bib: 70-80/ 417. Akoğlu, Tunay: "Dünya turizminde durum ve beklenen gelişmeler". Türkiye İktisat Gazetesi, y18, n911, , 5.s. [tur. bib: 70-80/ 418. Akoğlu, Tunay: "Dünya turizminde Türkiye". Mesleki ve Teknik Öğretim, n218, , 8-10ss Akoğlu, Tunay: "Dünya turizminde Türkiye". Türkiye İktisat Gazetesi, y18, n910, , 5.s. [tur. bib: 70-80/ 420. Akoğlu, Tunay: "Dünyada ve bizde turizm". Varlık, y39, n768, , 13.s. [tur. bib: 70-80/ 421. Akoğlu, Tunay: "Dünyadaki otelcilik ve turizm öğretimine bir bakış ve Türkiye'deki müstakbel otelcilik ve turizm öğretimi". Mesleki ve Teknik Öğretim, y8, n89, , 15-18ss. [tmb60/mk] 422. Akoğlu, Tunay: "Ekonomik konjonktür ve planlama". Türkiye İktisat Gazetesi, y14, n665, , 5.s. [tur. bib: / 423. Akoğlu, Tunay: "Federal Almanya ile turizm ilişkilerimiz". Mesleki ve Teknik Öğretim, y17, n194, , 24-26ss. [tur. bib: 60-70/ 424. Akoğlu, Tunay: "Fransa'da yer ayırma merkezleri". Mesleki ve Teknik Öğretim, n86, 44.s Akoğlu, Tunay: "İç turizm hareketlerine de önem verilmeli". Mesleki ve Teknik Öğretim, n170, , 7-8ss Akoğlu, Tunay: "İç Turizm". Türkiye İktisat Gazetesi, y18, n903, , 5.7.s. [tur. bib: 70-80/ 427. Akoğlu, Tunay: "İkili turizm anlaşmalarımız". Mesleki ve Teknik Öğretim, n180, , 19-21ss Akoğlu, Tunay: "İngiltere'de otelcilik ve turizm öğretimi". Mesleki ve Teknik Öğretim, n105, , ss. [tur.bib / 429. Akoğlu, Tunay: "İspanya turizminde son gelişmeler". Türkiye İktisat Gazetesi, y19, n918, , 5.7.s. [tur.bib: 70-80/ 430. Akoğlu, Tunay: "İspanya'da turizm ve İspanyol otelciliğinden yeni metod ve tesisler". Mesleki ve Teknik Öğretim, y8, n90, , 15-17ss. [tmb60/mk] 431. Akoğlu, Tunay: "İsviçre Otelciler Cemiyeti Lausanne Otelcilik Okulu (Teşkilatı, müfredat programı, özellikleri). Mesleki ve Teknik Öğretim, y7, , n78, 39-42ss. ; n79, , 33-36ss. 20

TÜRKİYE SOSYAL TURİZM BİBLİYOGRAFYASI Bülent Ağaoğlu İstanbul 24 Nisan 1986 İÇİNDEKİLER GENEL...3 TÜRKİYE'DE SOSYAL TURİZM...4 2 GENEL 1. ADALILAR, Ayça: "Sosyal Turizm". T.C. Ziraat Bankası Postası, Sayı:

Detaylı

TÜRKİYE'DE TUR OPERATÖRLERİ ve SEYAHAT ACENTALARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Mart 1983 1. ARKUN, Servet: "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu",

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya

13 Nisan 2012, Majesty Mirage Park Resort Hotel, Antalya Dr. Mehmet ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji bölümünü 1973 yılında bitirdi. Aynı üniversitede Siyaset, Kültür ve Edebiyat Sosyolojisi dallarında yüksek lisans

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ...

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... 1 I. TARİHSEL GELİŞİM... 1 II. SEYAHAT ACENTALARININ GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 10 A. DENİZYOLU ULAŞTIRMASI... 10 B. DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI...

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL T.U. * Kredisi II. YARIYIL T.U. * Kredisi BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları

Detaylı

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat

ÖNSÖZ. Birinci Bölüm. Turizm ve Seyahat ÖNSÖZ Birinci Bölüm Turizm ve Seyahat Turizm... 1 Turist... 2 Seyahat... 2 İnsanların Seyahat Amaçları... 4 Turizmin Sınıflandırılması... 6 Turizm Tipleri... 6 Seyahat Acentalarının Dünyada ve Türkiye

Detaylı

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi

Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Fakülte Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 7 9 16 7 9 16 Heykel 4 10 14 4 10 14 Resim 6 12 18 6 12 18 Sahne Sanatları 7 8 15 7 8 15 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 37 23 60 37 23 60 Çağdaş Türk Lehçeleri

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 013014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM İLANI FEN FAKÜLTESİ KOD BÖLÜM 13.1 Biyoloji PROTOKOL İMZALANAN

Detaylı

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.

TÜR Ü K R İ K Y İ E E DE D ERM R ENİ N L İ E L R R HA H KK K I K ND N A D Kİ K İ KA K YNA N KÇA Ç LA L R A Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01. TÜRKİYE DE ERMENİLER HAKKINDAKİ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 22.01.2005 İÇİNDEKİLER 1950... 3 1968... 3 1972... 3 1976... 3 1981... 3 1983... 3 1984... 3 1985... 3 1986... 3 1987... 3 1988... 4

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE'DE SEYAHAT İŞLETMELERİ (SEYAHAT ACENTALARI ve TUR OPERATÖRLERİ) HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 1983 1. "ACENTELERİMİZİ Tanıyalım: Akha Turizm". Türsab,

Detaylı

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU

2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 2016 YILI MAYIS-HAZĠRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKĠM FAALĠYET RAPORU 05 Mayıs 2016 26-29 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar alanında Başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

TÜRKİYE'DE TURİZM ADRESLERİNE İLİŞKİN OLARAK YAYINLANMIŞ DOKÜMANLARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, 24 Eylül İÇİNDEKİLER I- GENEL... 3 II- KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLATI... 3 III- BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar 2013-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre ve En Küçük lar 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 2 2 267,28332 274,13663 100110115

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45

Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45 Prof. Dr. Ömer LALİK Öğretim Üyesi (emekli), Yeminli Mali Müşavir lalikomer@gmail.com 0533 366 82 45 Özgeçmiş Akademik ve Mesleki Kariyer Ana Bilim Dalı Bilim Dalı : Muhasebe Finans : Muhasebe Profesörlük

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR T.C. YABANCI T.C. T.C. YABANCI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

100210202 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 4 TM 1 5 231,9244

100210202 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 4 TM 1 5 231,9244 PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAM ALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110063 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Universite 2011-Programın Adı Puan Türü Ok.1.TabanOk.1.Tavan Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 362,307 364,626 Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın

4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın 4 Nisan 2014, Fantasia De Luxe Hotel, Kuşadası, Aydın Prof. Dr. Hasan Işın DENER 1942 yılında Ankara da doğdu. Babası, Mustafa Kemal Atatürk ün eğitimle ilgili konularda danışmanlarından biri, aynı zamanda

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 016017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM İLANI FEN FAKÜLTESİ KOD BÖLÜM 13.1 Biyoloji PROTOKOL İMZALANAN

Detaylı

T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi T.C. ÖSYM'den Gelen ve Listesi (2015-2016) Yerleştirme ı Yerleştirme ı Bodrum Denizcilik Meslek okulu Yat Kaptanlığı (YGS1) 294,64842 184,72195 220.926 1.246.031 Dalaman Meslek okulu Dış Ticaret(İKMEP)

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat TM-1 108 108 299,03 347,73 273,52 273,52 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İktisat (İÖ) TM-1 108 108 276,04 297,95 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 12-15 Nisan 2012, Kemer, Antalya BİLDİRİ KİTABI Editörler Özkan TÜTÜNCÜ Nazmi KOZAK Ankara, Nisan 2012

Detaylı

Seçmeli Ders -2 Seçmeli

Seçmeli Ders -2 Seçmeli KODU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF 1. YARIYIL ADI 5318163 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3 0 3 3 4 5318164 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 0 2 2 3 5318165 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 3

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı :Bayram KAYA Doğum Tarihi:18.12.1954 Yabancı Dil: İngilizce GSM: +905337479092 e-posta :bkaya54@yahoo.combkaya54@gmail.com, kaya@media.ankara.edu.tr Öğrenim Durumu

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Konaklama Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1982-1988 Lisans Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1111 KKAASSI IIM PPEERRŞŞEEMBBEE SSAAYYI II: : 992299 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Kaya, İnci. Türkiye deki kültür balıkçılığı ihracatında sektörel dış ticaret modeli uygulaması (Yüksek

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL BOYUTU İLE TURİZM

BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL BOYUTU İLE TURİZM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vii BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL BOYUTU İLE TURİZM 1.1.TURİZMİN TEMEL KAVRAMLARI... 2 1.1.1.Turizm... 2 1.1.2. Ziyaretçi... 3 1.1.3. Turist... 4 1.1.4. Günübirlikçi... 5 1.1.5. Serbest Zaman...

Detaylı

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ÖZGÜR ÖZKAN Doğum Tarihi : 29.09.1977 Unvanı : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR Öğretim Durumu : Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih Doktora Yüksek Lisans Lisans İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Soyadı, Adı: Önge, Mustafa Akademik Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Uyruğu: Türk (TC) Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1976 Medeni durumu: Evli E-posta adresi: onge@cankaya.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu

ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI. Bülent Ağaoğlu ATATÜRK VE KİTAP; OKUDUKLARI-KİTAPLIĞI; OKUMA TUTKUSU KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2007 İÇİNDEKİLER Kitap... 3 Okudukları... 3 Okuma sevgisi... 5 2 Kitap 1. [Atatürk çalışma masasında kitap

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

A.Ü. TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

A.Ü. TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI A.Ü. TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 PSİ111 Psikolojiye Giriş 3+0 4,5 İKT119 Genel Ekonomi 3+0

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

2014 OCAK-ŞUBAT FAALİYET RAPORU

2014 OCAK-ŞUBAT FAALİYET RAPORU 2014 OCAK-ŞUBAT FAALİYET RAPORU 08 Ocak 2014 - (A. Murat Ersoy - Hande Tibuk) 2014 CATHIC organizasyonu PR hazırlıklarını yürüten Alkaş firmasından Esra Dalgıç ile Dernek Başkanımız Sayın Murat Ersoy ve

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 3129 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 1 15, 17, 28 3133 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 2

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı