TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ"

Transkript

1

2 TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 13. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ( )

3 TDB 14. Olağan Genel Kurulu Gündemi TDB 14.OLAĞAN GENEL KURULU Kasım 2012 Gündem Cuma-Cumartesi 1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 2. Divan seçimi, 3. Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkanın konuşması, 4. Konukların konuşmaları, 5. Komisyonların oluşturulması, 6. Çalışma, Mali ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi, 7. Raporların aklanması, 8. Yeni dönem tahmini bütçesinin okunması ve karara bağlanması, 9. Üye aidatlarının, kayıt ücretlerinin yıllık miktarı, ödenme şekli ve zamanının belirlenmesi, 10. Birlik organlarında görev alacaklara verilecek ödeneklerin tespiti, 11. Yönetmelikler ve değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 12. Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması, mevcut taşınmazların satılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, 13. Bütçede fasıllar arası aktarma yapılabilmesi için Merkez Yönetim Kurulu na yetki verilmesi, 14. Yeni döneme ilişkin dilek ve öneriler, 15. Adayların tespiti ve açıklanması, a) Merkez Yönetim Kurulu b) Yüksek Disiplin Kurulu c) Merkez Denetleme Kurulu Pazar: Saat: Seçim TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

4 İçindekiler 3 TDB 14. Olağan Genel Kurulu Gündemi 4 İçindekiler Dönem Çalışma Rapor Özeti 22 TDB Merkez Yönetim Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri 23 Odalarımız 24 TDB Komisyonları 28 Merkez Yönetim Kurulu 29 Kongreler 33 Meslek Sorunları Sempozyumları 40 Başkanlar Konseyi Toplantıları 42 TDB MYK ve Dişhekimliği Fakültesi Dekanları Ortak Toplantıları Sayılı Yasada Yapılan Değişiklikler 47 Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Rehber Tarifesi 51 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 57 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitimi ve Sınavı 63 Kamunun Başta Muayenehaneler Olmak Üzere Özel Sağlık Kuruluşlarından Hizmet Alması 76 Sağlık Uygulama Tebliğindeki Mevcut Uygulama 77 Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 4 TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

5 İçindekiler 86 Dişhekimliğinde Uzmanlık 95 Sağlık Bakanlığı ve Diğer Kamu Kurumları ile İlişkiler 102 Sağlık Meslek Birlikleri ve Diğer Sivil Toplum Örgütleri ile Yapılan Etkinlikler 108 Sektörle İlişkiler 111 Mevzuat Çalışmaları 112 İnsan Gücü Planlaması ve Dişhekimliği Fakülteleri 116 Uluslararası İlişkiler FDI Dünya Dişhekimliği Kongresi 125 TDB nin 25.Yılı 130 TDB 2.Etik Kurultayı 137 Şanlıurfa Dişhekimleri Odası Kuruldu 138 Danışma Kurulu 139 TDB Hizmet Ödülü Plaketi ve Beratı 140 TDB Öğrenci Kolu 142 TDB-DENTSPLY Stajyer Öğrenci Programı 144 Bilimsel Poster Sunumu Yarışması 145 TDB Eğitim Bursu 146 TDB Web Sitesi ve Sosyal Medya - TDB Dişhekimleri Odaları Yönetim Yazılım ve Üye Takip Programı (TOYY) TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

6 İçindekiler 147 TBMM ile Protokol 148 Anayasa Mahkemesi ile Protokol 149 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi 150 Deprem Felaketi 152 Oda Yöneticilerimizin ve Dişhekimlerinin Sigortalanması 154 Tüketici Hakları Konseyi Reklam Kurulu Toplantıları 155 Yayınlar 156 Basın Açıklamaları 158 Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesinin Maliyet Esaslı Olarak Yeniden Belirlenmesi Komisyonu Çalışmaları 159 Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Komisyonu Çalışmaları 160 Basın Yayın Komisyonu Çalışmaları 161 Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları Komisyonu Çalışmaları 162 Eğitim Komisyonu Çalışmaları 163 Etik Kurul Çalışmaları 164 Kamu Çalışanları Komisyonu Çalışmaları 165 Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları Komisyonu Çalışmaları 166 SDE Yüksek Kurulu Çalışmaları 168 Mesleki Eğitimde Sürekli Kalite Gelişimi Çalışma Grubu 6 TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

7 İçindekiler 170 Tanı Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyonu Çalışmaları 171 TBMM İzleme Komisyonu Çalışmaları 172 Toplum Ağız Diş Sağlığı ve TADS Komisyonu Çalışmaları 180 Yardımlaşma Fonu Komisyonu Çalışmaları 182 Hukuk Bürosu ve Davalar 187 Yüksek Disiplin Kurulu Toplantıları ve Kararları 189 Merkez Denetleme Kurulu Raporu 190 TDB 10/ /2012 Dönemi Mali Raporu 192 TDB Tarihli Ayrıntılı Gelir Tablosu 194 TDB Tarihli Ayrıntılı Bilançosu 197 TDB Dönemi Tahmini ve Gerçekleşen Bütçe Karşılaştırma Tablosu 199 TDB Fuar ve Organizasyonu Ltd. Şti. Ayrıntılı Gelir Tablosu 200 TDB Fuar ve Organizasyonu Ltd. Şti. Ayrıntılı Bilançosu 202 TDB İktisadi İşletmesi Ayrıntılı Gelir Tablosu 203 TDB İktisadi İşletmesi Ayrıntılı Bilançosu 206 TDB Dönemi Tahmini Gelir Bütçesi 207 TDB Dönemi Tahmini Gider Bütçesi TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

8 13. Dönem Çalışma Raporu Özeti TOPLANTININ KATILIMCILAR TARİHİ YERİ KONUSU KURUMLAR DAN TDB DEN TBMM Ağız Diş Sağlığı Haftası Şevket KÖSE (CHP Adıyaman Milletvekili) Cengiz TAMTUNALI TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri Zonguldak Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Şevket KÖSE (CHP Adıyaman Milletvekili) Eğitmen Prof. Dr. İnci OKTAY, TADS Komisyon Üyeleri TDB TDB MDK Toplantısı MDK Üyeleri TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri Eskişehir Swiss Otel / Ankara TDB Kayseri Aydın Denizli TDB Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Riskli Meslek Türkiye de yüksek risk altındaki gezici işçi gruplarında HIV bilgisi, tutumu ve davranışları Girişimsel İşlemler Yönergesi Çalışma Grubu Toplantısı (ADSM lerde Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanması Yönerge Çalışması) Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı TDB Eğitim Komisyonunun Belirlenmesi Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Eskişehir Katılımcısı Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Kayseri Katılımcısı Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Aydın ve Muğla Katılımcısı Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Denizli Katılımcısı Eğitmen Prof. Dr. İnci OKTAY, TADS Komisyon Üyeleri (Ersin ATİNEL, İnci GÜMÜŞTEN, Sultan YAVUZER) Cengiz TAMTUNALI Doç. Dr. Muhtar GÜROL Emel COŞKUN, Hüseyin EMİNOĞLU, Dr. Serdar SÜTCÜ, M. Ozan TURAN, Uğur YAPAR Eğitmen Prof. Dr. İnci OKTAY, TADS Komisyon Üyeleri Eğitmen Prof. Dr. İnci OKTAY, TADS Komisyon Üyeleri Eğitmen Prof. Dr. İnci OKTAY, TADS Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL, Prof. Dr. Hakan AKINCIBAY TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TDB Doubletree Hilton/ Ankara Sağlık Bakanı ile görüşme için zemin hazırlanması ve kamunun muayenehanelerden hizmet alması İzmir Dişhekimleri Odası Yetkilileri İle Toplantı Prof. Dr. Muzaffer GÜLYURT (AKP Erzurum Milletvekili), Bayram ÖZÇELİK (AKP Burdur Milletvekili), Hüseyin DEVECİOĞLU (AKP Kilis Milletvekili), Şevket KÖSE (CHP Adıyaman Milletvekili) İzmir Dişhekimleri Odası Yetkilileri TDB MYK Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL TDB Türk Dişhekimleri Vakfı Toplantısı Akın ARKÜN (Türk Dişhekimleri Vakfı II. Başkanı) Prof. Dr. Taner YÜCEL TDB TDB-TTB-TEB Başkanları Dr. Eriş BİLALOĞLU (TTB Merkez Konseyi Başkanı) Toplantısı Ecz. Erdoğan ÇOLAK (TEB Genel Başkanı) Prof. Dr. Taner YÜCEL Hatay Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Eğitmen Prof. Dr. İnci OKTAY, Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Hatay Katılımcısı Programı TADS Komisyon Üyeleri Manisa Bilgilendirme Toplantısı Manisa Dişhekimleri Odası Yöneticileri K. Tümay İMRE TDB SDE Toplantısı SDE Üyeleri TBMM Sağlık Bakanı ile görüşme Prof. Dr. Recep AKDAĞ (T.C. Sağlık Bakanı) Prof. Dr. Taner YÜCEL, K. Tümay İMRE T.C. S.B. Sağ. Eğ. Gn. Md. 26.TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL Ankara Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Ankara-Erzurum Katılımcısı Ankara Reklam Kurulu 184. Toplantısı Reklam Kurulu Üyeleri Süha ALPAY SGK SGK Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Ziyareti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Ziyareti Dr. Hasan ÇAĞIL (GSS Genel Müdürü) Dr. M. Emin ZARARSIZ (SGK Başkanı) Eğitmen Prof. Dr. İnci OKTAY, TADS Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL, K. Tümay İMRE, Cengiz TAMTUNALI Prof. Dr. Taner YÜCEL, K. Tümay İMRE, Cengiz TAMTUNALI TDB TDB YDK Toplantısı ve Devir Teslim Töreni YDK Üyeleri TDB TDB Öğrenci Kolu ile görüşme TDB Öğrenci Kolu Temsilcileri (Ankara da bulunanlar) Neşe DURSUN TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TDB Toplantı Prof. Dr. Onur ŞENGÜN (SDE YK Başkanı) Prof. Dr. Taner YÜCEL, K.Tümay İMRE Samsun Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Samsun Katılımcısı Eğitmen Prof. Dr. İnci OKTAY, TADS Komisyon Üyeleri TDB SDE Toplantısı SDE Üyeleri T.C. S.B Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 27.TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL 8 TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

9 13. Dönem Çalışma Raporu Özeti TOPLANTININ KATILIMCILAR TARİHİ YERİ KONUSU KURUMLAR DAN TDB DEN TDB TDB Eğitim Komisyonu Toplantısı TDB Eğitim Komisyonu Üyeleri Nippon Otel / İstanbul TADS Eğitimi Komisyonu Toplantısı İstanbul Flor Toplantısı SGK SUT Uygulama Tebliği ADS Talep Önerileri Toplantısı Prof. Dr. Mübin SOYMAN, Prof. Dr. Nil ALTAY, Doç. Dr. Neslihan ARGUN, Yrd. Doç. Dr. Senem Selvi KUVVETLİ, Prof. Dr. Seval ÖLMEZ, Prof. Dr. Nurhan ÖZALP, Prof. Dr. Gül ÖZGÜNALTAY Prof. Dr. Işın ULUKAPI, Prof. Dr. Haşmet ULUKAPI, Prof. Dr. Tezer ULUSU, Yrd. Doç. Dr. Muhammet YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Yahya Orçun ZORBA, Prof. Dr. İnci OKTAY, Prof. Dr. Gamze AREN Doç. Dr. Çiğdem ÇELİK, Dr. Ümit DEMİREL, Prof. Dr. Fahinur ERTUĞRUL, Prof. Dr. Ali Recai MENTEŞ, Prof. Dr. Ertuğrul SABAH Prof. Dr. Elif SEPET, Prof. Dr. Meryem TEKÇİÇEK, Colgate Yetkilileri Fakülte, ADSM, Sağlık Bakanlığı Temsilcileri Süha ALPAY, TADS Komisyonu Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL, A. Tarık İŞMEN Cengiz TAMTUNALI, Muharrem ARMUTLU İstanbul İstanbul Tabip Odası Eylemi Tıp Fakülteleri Öğretim Üyeleri Girişimi Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL Dedeman Otel / Ankara Danışma Kurulu Toplantısı Danışma Kurulu Üyeleri TDB MYK Üyeleri TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TDB 13 Mart 2011 Tarihinde Yapılacak Çok Ses Tek Yürek Mitingi Hakkında Toplantı TDB TDB Etik Kurul Toplantısı Dr. Feride AKSU TANIK (TTB Genel Sekreteri) Ecz. Özgür ÖZEL (TEB Genel Sekreteri) K. Tümay İMRE, A. Tarık İŞMEN, Süha ALPAY, Cengiz TAMTUNALI Süha ALPAY, Etik Kurul Üyeleri Cenevre / İsviçre FDI Eğitim Komitesi Yıl Ortası Toplantısı FDI Üyeleri Dr. Sarkis SÖZKES Ankara Reklam Kurulu 185. Toplantısı Reklam Kurulu Üyeleri Süha ALPAY TDB TDB Eğitim Komisyonu Toplantısı TDB Eğitim Komisyonu Üyeleri Cenevre / İsviçre FDI Bilim Komitesi Yıl Ortası Toplantısı FDI Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL TDB SDE Toplantısı SDE Üyeleri Cenevre / İsviçre FDI Dental Practice Komitesi Yıl Ortası Toplantısı FDI Üyeleri Prof. Dr. Nermin YAMALIK Ankara TDB Rixos Grand / Ankara Kamuda Çalışan Dişhekimlerinin Sorunları Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Yöntemleri Sempozyumu Kamu Çalışanları Komisyon Toplantısı A.R. İlker CEBECİ, M. Murat ÇAĞLAR, Hüseyin EMİNOĞLU, Ali KARAAĞAÇ, Murat KÖSE, Murat KÖYLÜ, Ahmet ÖZDİKMENLİ, Mustafa Cihat SOPACI, Sinan TÜRE, Aydın ÜRKMEZ, Burak YANDIMATA, Hakkı YILDIZ Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD) K. Tümay İMRE, Süha ALPAY, Muharrem ARMUTLU, Cengiz TAMTUNALI K. Tümay İMRE, Muharrem ARMUTLU Muharrem ARMUTLU, Kamu Çalışanları Komisyon Üyeleri Eğitmen Prof. Dr. İnci OKTAY, TADS Komisyon Üyeleri İstanbul Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı İstanbul Katılımcısı CHP Başkanı Kemal Prof. Dr. Taner YÜCEL, TBMM -CHP Grup KILIÇDAROĞLU nu Ziyaret Kemal KILIÇDAROĞLU (CHP Genel Başkanı) Süha ALPAY, Başkanlığı (Dişhekimliği Mesleğinin Cengiz TAMTUNALI Sorunları) Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Türk Tabipleri Birliği kurultay öncesi toplantısı ve Basın Sağlık Çalışanları Üyeleri Dr. Serdar SÜTCÜ Açıklaması Erzurum Başkanlar Konseyi Toplantısı TDB Oda Başkanları TDB MYK Üyeleri TDB TDB Eğitim Komisyonu Toplantısı TDB Eğitim Komisyonu Üyeleri Türk Tabipleri Birliği 13 Mart Mitingi Basın Açıklaması Uşak Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Programı TDB Miting Komite Toplantısı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Çevre ve Sağlık Derneği (ÇSD), Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sağlık Memurları Derneği (SMD), Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü (SÖZ-SEN), Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Türk Hemşireler Derneği (THD), Hasta Hakları Derneği ve Türk Tabipleri Birliği Temsilcileri Süha ALPAY Eğitmen Prof. Dr. İnci OKTAY, TADS Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL, Emel COŞKUN, Nebil SEYFETTİN TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

10 13. Dönem Çalışma Raporu Özeti TOPLANTININ KATILIMCILAR TARİHİ YERİ KONUSU KURUMLAR DAN TDB DEN TDB TDB Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan AKINCIBAY Bilgilendirme Toplantısı (TDB Eğitim Komisyonu Başkanı) Prof. Dr. Taner YÜCEL TDB Bilgilendirme Toplantısı Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN (TDB Eğitim Komisyonu Üyesi) Prof. Dr. Taner YÜCEL TDB Bilgilendirme Toplantısı Prof. Dr. Murat AKKAYA (TDB Tanı-Tedavi Protokolleri Kodlama Sistemleri Komisyonu Başkanı) Prof. Dr. Taner YÜCEL Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı TTB, TDB, TEB, THD, SES, Dev-Sağ-İş, Sağlık Memurları Derneği, Sağlık Ankara İyi Hekimlik Nitelikli Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği, SÖZSEN, TDD, Türkiye Biyologlar Hizmetleri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, TMRT-Derneği, TDB MYK Üyeleri 13 Mart Mitingi Tüm Radyoloji Derneği, v.s TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TDB TDB MDK Toplantısı TDB MDK Üyeleri Ankara Reklam Kurulu 186. Toplantısı Reklam Kurulu Üyeleri Süha ALPAY TDB SDE Toplantısı SDE Üyeleri TDB TDB Etik Kurul Toplantısı Süha ALPAY, TDB Etik Kurul Üyeleri TDB TDB Eğitim Komisyonu Toplantısı TDB Eğitim Komisyonu Üyeleri Göksu Restourant 13 Mart Mitingi Değerlendirme Toplantısı Dr. Eriş BİLALOĞLU (Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı) Prof. Dr. Taner YÜCEL Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 28.TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL Titanic Otel İstanbul Farkındalık Projesi Toplantısı Firmalar Ali GÜRLEK TBMM TBMM TBMM TDB Sağlık Bakanlığı TBMM TBMM Dişhekimliğinde Uzmanlık ile ilgili maddelerinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi Hakkında Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısı Dişhekimliğinde Uzmanlık ile ilgili maddelerinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi Hakkında Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısı Dişhekimliğinde Uzmanlık ile ilgili maddelerinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi Hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı Dişhekimliğinde Uzmanlık ile ilgili maddelerinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi Hakkında Dişhekimleri Odaları Başkanları ile görüşme. Dişhekimliğinde Uzmanlık ile ilgili maddelerinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi Hakkında görüşme. Dişhekimliğinde Uzmanlık ile ilgili maddelerinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi Hakkında MHP Grup Başkanvekili Oktay VURAL ile görüşme Dişhekimliğinde Uzmanlık ile ilgili maddelerinde yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi Hakkında CHP Grup Başkanvekili Muharrem İNCE ile görüşme TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeleri TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeleri TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeleri Oda Başkanları Prof. Dr. Recep AKDAĞ (Sağlık Bakanı) Oktay VURAL (MHP Grup Başkanvekili) Muharrem İNCE (CHP Grup Başkanvekili) Süha ALPAY, Dr. Levent ÖZSES Süha ALPAY K. Tümay İMRE TDB MYK Üyeleri TDB MYK Üyeleri, Oda Başkanları TDB MYK Üyeleri, Oda Başkanları TDB MYK Üyeleri, Oda Başkanları TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri T.C. S.B Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Dişhekimliğinde Uzmanlık Dalları hakkında görüşme Prof. Dr. Safa KAPICIOĞLU (Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürü) K. Tümay İMRE, Dr. Levent ÖZSES 29.TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL 10 TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

11 13. Dönem Çalışma Raporu Özeti TOPLANTININ KATILIMCILAR TARİHİ YERİ KONUSU KURUMLAR DAN TDB DEN Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Dişhekimliğinde Uzmanlık Dalları hk. Görüşme Prof. Dr. Safa KAPICIOĞLU (Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürü), Dr. Dişhekimi Deniz KORAŞLI (Sağlık Eğitimi Gn. Müdürlüğü), Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK (Ankara ÜDF Dekanı), Prof. Dr. Abubekir HORARLI (Atatürk ÜDF Dekanı), Prof. Dr. Alper ALKAN (Erciyes ÜDF Dekanı), Prof. Dr. Derviş YILMAZ (Gazi ÜDF Dekanı), Prof. Dr. Celal TÜMER (Hacettepe ÜDF Dekanı), Prof. Dr. Abdulkadir ŞENGÜN (Kırıkkale ÜDF Dekanı), Prof. Dr. Gürcan ESKİTAŞCIOĞLU (Yüzüncü Yıl ÜDF Dekanı) K. Tümay İMRE, Süha ALPAY, Prof. Dr. İnci OKTAY, Dr. Levent ÖZSES, TDB Dişhekimliğinde Uzmanlık Dalları TDB MYK Üyeleri Basın hk. Basın Açıklaması Antalya D.O. Oda Başkanı İş Güvencesi, Can Güvencesi, Gelir Güvencesi Mesleki Türk Tabipleri Birliği Bağımsızlık Taleplerini Dile Sağlık Meslek Birlikleri Süha ALPAY getirmek için yapılan İş Bırakma Eylemi Toplantısı Samsun 7.Karadeniz Bahar Sempozyumu Samsun Dişhekimleri Odası Üyeleri K. Tümay İMRE Ankara Reklam Kurulu 187. Toplantısı Reklam Kurulu Üyeleri Süha ALPAY İstanbul Genişletilmiş Mevzuat Komisyonu Toplantısı Sofya / Bulgaristan ERO 2011 Genel Kurulu Diğer Ülke Delegeleri PGS Hotel/ Antalya TDB 5.Ulusal Öğrenci Kongresi TDB TDB TDB TDB TDB Kamu Çalışanları Komisyon Toplantısı TBMM İzleme Komisyonu Toplantısı Sağlık Turizmi ve ADS Hizmetlerine Yansımaları Komisyon Toplantısı Yardımlaşma Fonu Komisyon Toplantısı Kongre ve Fuar Komisyon Toplantısı Doç. Dr. Merih BAYKARA (Ankara D.O Başkanı), Dr. Ali Rıza İlker CEBECİ ve Nihat KÖKSAL (Yönetim Kurulu Üyesi) ile Prof. Dr. Sina UÇKAN (Başkent Üniversitesi Dekanı) Ufuk ARALP, Genişletilmiş Mevzuat Komisyon Üyeleri (Süha ALPAY - Murat ERSOY hariç) Prof. Dr. Taner YÜCEL, Prof. Dr. Nermin YAMALIK, Dr. Sarkis SÖZKES, Dr. Duygu İLHAN Neşe DURSUN, Rukselan SELEK, TDB Öğrenci Kolu Üyeleri Muharrem ARMUTLU, Kamu Çalışanları Komisyonu Üyeleri Rukselan SELEK, TBMM İzleme Komisyonu Üyeleri Rukselan SELEK, Sağlık Turizme ve ADS Hizmetlerine Yansımaları Komisyonu Üyeleri Bilge ŞİMŞEK, Yardımlaşma Fonu Komisyon Üyeleri A. Tarık İŞMEN, Kongre ve Fuar Komisyon Üyeleri TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TDB TDB Eğitim Komisyonu Toplantısı TDB Eğitim Komisyonu Üyeleri TDB TDB Etik Kurul Toplantısı Süha ALPAY, TDB Etik Kurul Üyeleri TTB Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Toplantısı Sağlık Meslek Birlikleri Dr. Serdar SÜTCÜ Prof. Dr. Taner YÜCEL, Bireysel Profilaksi Eğitim Kurulu İstanbul I.Bireysel Profilaksi Eğitimi Üyeleri (Prof. Dr. İnci OKTAY, Dişhekimleri Odası Toplantısı Prof. Dr. Esra YILDIZ, Prof. Dr. Gamze AREN, Prof. Dr. Hakan AKINCIBAY) TDB SDE Toplantısı SDE Üyeleri Greenpark Hotel Diş Protez Teknisyenleri Meslek Pendik / İstanbul Sorunları Paneli A. Tarık İŞMEN T.C. S.B Sağlık Eğitimi Genel 30.TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL Müdürlüğü TDB TDB Uzmanlık Toplantısı K. Tümay İMRE, TDB Uzmanlık Komisyonu Üyeleri İstanbul Dişhekimleri Odası II.Bireysel Profilaksi Eğitimi Toplantısı SENSODYNE Yetkilisi Prof. Dr. Taner YÜCEL, Bireysel Profilaksi Eğitim Kurulu Üyeleri (Prof. Dr. İnci OKTAY, Prof. Dr. Esra YILDIZ, Prof. Dr. Gamze AREN, Prof. Dr. Hakan AKINCIBAY) TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

12 13. Dönem Çalışma Raporu Özeti TOPLANTININ KATILIMCILAR TARİHİ YERİ KONUSU KURUMLAR DAN TDB DEN Cenevre / İsviçre FDI Konsey Toplantısı FDI Üyeleri Prof. Dr. Nermin YAMALIK (Dental Practice Komitesi FDI Sorumlusu olarak) Ankara Reklam Kurulu 188. Toplantısı Reklam Kurulu Üyeleri Süha ALPAY TDB TDB YDK Toplantısı TDB YDK Üyeleri TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TDB TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Toplantısı Aydın Bilgilendirme Toplantısı Aydın Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu K. Tümay İMRE TDB Haliç Kongre Merkezi / İstanbul TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Toplantısı TDB 18.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Simav/Kütahya Deprem Bölgesini Ziyaret TDB Ankara Haliç Kongre Merkezi / İstanbul Galata Köprüsü / İstanbul Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 1.Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı Dişini Göster Etkinliği Dişhekimleri Prof. Dr. Taner YÜCEL, TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Üyeleri TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Üyeleri TDB MYK Süha ALPAY, Cengiz TAMTUNALI Dorjan HYSI (Arnavutluk Dişhekimleri Birliği Başkanı), Vladimer MARGVELASHVILI (Gürcistan Dişhekimliği Birliği Genel Sekreteri), İbrahim Halil (Irak Kerkük Dişhekimleri Başkanı), Dr. Ali GASHI (Kosova Dişhekimleri Birliği Başkanı), Gahssan YARED (Lübnan Dişhekimleri Birliği Başkanı), Prof. Dr. Tarek ABBAS (Mısır Dişhekimleri Prof. Dr. Taner YÜCEL, Birliği Başkanı), Prof. Dr. Rakhmatulla NIGMATOV (Özbekistan Süha ALPAY, Dişhekimleri Birliği Başkanı), Hüseyin BIÇAK (Kıbrıs Türk Dişhekimleri Ufuk ARALP, Odası Başkanı), Panagiotis VIGLAS (Yunanistan Dişhekimleri Birliği Bilge ŞİMŞEK Genel Sekreteri ), TDB Dış İlişkiler Komisyonu Üyeleri; Prof. Dr. Nermin YAMALIK (FDI Komite Üyesi), Sarkis SÖZKES (FDI Avrupa Bölgesi Program Müdürü) ve Yüksel AKYOL (Türkiye Diş Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı) Dişhekimi Odalarının Yönetici ve Üyeleri, Dişhekimleri, Öğretim Üyeleri, Doktora Öğrencileri, Dişhekimliği Fakültesi Öğrencileri, Dişhekimi Yardımcıları, Diş Teknisyenleri, Diş Malzemeleri Üreticileri ve Tedarikçileri (yaklaşık 2000 kişi) TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri 31. TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Toplantısı Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi (SGOP) Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Samsun D.O. SGOP Katılımcıları TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Üyeleri Cengiz TAMTUNALI, TDB TADS Komisyon Üyeleri TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri İstanbul III.Bireysel Profilaksi Toplantısı Prof. Dr. Taner YÜCEL, Bireysel Profilaksi Eğitim Kurulu Üyeleri (Prof. Dr. İnci OKTAY, Prof. Dr. Esra YILDIZ, Prof. Dr. Gamze AREN, Prof. Dr. Hakan AKINCIBAY) Ankara Reklam Kurulu 189. Toplantısı Reklam Kurulu Üyeleri Süha ALPAY TDB İzmir İstanbul TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Toplantısı Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi (SGOP) Sağlığı Geliştiren Okullar Projesi (SGOP) Adana, Antalya, İzmir D.O. SGOP katılımcıları Bursa, İstanbul, Tekirdağ D.O. SGOP katılımcıları TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Üyeleri TDB TADS Komisyon Üyeleri TDB TADS Komisyon Üyeleri İstanbul Bireysel Profilaksi Eğitimi TDB TADS Komisyon Üyeleri İstanbul Bireysel Profilaksi Eğitimi İstanbul D.O. Üyeleri TDB TADS Komisyon Üyeleri, Bireysel Profilaksi Eğitim Kurulu Üyeleri (Prof. Dr. İnci OKTAY, Prof. Dr. Esra YILDIZ, Prof. Dr. Gamze AREN, Prof. Dr. Hakan AKINCIBAY) TDB TDB Etik Kurul Toplantısı Süha ALPAY TDB Etik Kurul Üyeleri TDB Teknisyenlerle görüşme Diş Teknisyenleri Yetkilileri Süha ALPAY, Cengiz TAMTUNALI TDB TDB MDK Toplantısı TDB MDK Üyeleri 12 TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

13 13. Dönem Çalışma Raporu Özeti TOPLANTININ KATILIMCILAR TARİHİ YERİ KONUSU KURUMLAR DAN TDB DEN MEB SGOP ile İlgili Görüşme M. Ayla TOP (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü AB Projeler&Strateji Şubesi Yektilisi) A. Tarık İŞMEN, Bilge ŞİMŞEK TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TDB TDB Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Taksim Point Otel / İSTANBUL Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 32.TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Toplantısı Dişhekimliğinde Uzmanlık ve Hizmet Alımı Konuları Çalışma Grubu Toplantısı Dişhekimleri ve Uzman Dişhekimlerinin İş ve Görev Tanımlarının Belirmesi Teknisyenlerle görüşme (Örgütlenme Çalışmaları - İhale Sorunları) Çalışma Grubu Üyeleri Sağlık Bakanlığı Yetkilileri, Üniversite Temsilcileri Diş Teknisyenleri Yetkilileri TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Taner Yücel, A. Tarık İŞMEN, K. Tümay İMRE, Süha ALPAY, Muharrem ARMUTLU, Ufuk ARALP, Neşe DURSUN K. Tümay İMRE, Prof. Dr. Nermin YAMALIK Süha ALPAY, Cengiz TAMTUNALI Reklam Kurulu 191. Toplantısı Reklam Kurulu Üyeleri Süha ALPAY Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Dişhekimleri ve Uzman Dişhekimlerinin İş ve Görev Tanımlarının Belirmesi Sağlık Bakanlığı Yetkilileri, Üniversite Temsilcileri K. Tümay İMRE TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TDB Aktif Görme Engelliler Derneği Yetkilisiyle Engellilerin ADS Tedavileri ile İlgili Görüşme TDB TDB Etik Kurul Toplantısı TDB TDB TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Komite Toplantıları TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Komite Toplantıları Murat KERDİYE (Aktif Görme Engelliler Derneği Başkanı) Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Komite Yetkilileri Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Komite Yetkilileri Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı ile Görüşme Prof. Dr. Recep AKDAĞ (T.C. Sağlık Bakanı) TDB TDB İstanbul TDB Kongresi Çalışmaları Toplantısı TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Komite Toplantıları Genel Başkanın Meksika ya FDI Toplantısına gitmesi nedeni ile bilgi paylaşımı. Doç. Dr. Merih BAYKARA, Dr. Serdar SÜTCÜ, Dr. İlker CEBECİ Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Komite Yetkilileri Prof. Dr. Taner YÜCEL Süha ALPAY, TDB Etik Kurul Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL, K. Tümay İMRE, A. Tarık İŞMEN Prof. Dr. Taner YÜCEL, K. Tümay İMRE, A. Tarık İŞMEN, Süha ALPAY, Cengiz TAMTUNALI Prof. Dr. Taner YÜCEL, K. Tümay İMRE, A. Tarık İŞMEN Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 34. TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL Tekirdağ Tekirdağ Başkanlar Konseyi Toplantısı için yer tespiti Bilim San. ve Teknoloji Bakanlığı Reklam Kurulu 192. Toplantısı Reklam Kurulu Üyeleri Süha ALPAY TDB TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Komite Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Komite Yetkilileri Toplantıları TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TDB TDB YDK Toplantısı TDB YDK Üyeleri Sağlık Bakanlığı 2011 TDB Asgari Ücret Tarifesi TDB TDB AÜT Yeniden Belirlenmesi Komisyonu Toplantısı Sağlık Bakanlığı Yetkilileri; İsmail SERDAROĞLU (Ağız Diş Sağlığı Daire Bşk.), Mehmet Ziya KELAT (Analiz Koordinasyon Şb. Md.) A. Tarık İŞMEN, K. Tümay İMRE, Muharrem ARMUTLU, Hüseyin EMİNOĞLU Muharrem ARMUTLU, TDB AÜT Komisyon Üyeleri TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

14 13. Dönem Çalışma Raporu Özeti TOPLANTININ KATILIMCILAR TARİHİ YERİ KONUSU KURUMLAR DAN TDB DEN TDB TDB TDB TDB TDB TDB Mexico City / Meksika Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Türkiye Barolar Birliği TDB Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Komisyonu Toplantısı TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Toplantısı FDI 2011 Yıllık Dünya Dişhekimleri Kongresi TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Komite Toplantıları 1.Sınıf Öğrencilerine Hoş Geldin Günleri Mevzuat Değişikliği Çalışma Grubu Toplantısı Teknisyenlerle görüşme (Örgütlenme Çalışmaları - İhale Sorunları) Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Komite Yetkilileri Dr. A. R. İlker CEBECİ, Emel COŞKUN, Caner GÜLEÇ, Yusuf KILIÇ, Yılmaz VARDAR, Ayten YILDIRIM. Diş Teknisyenleri Yetkilileri Muharrem ARMUTLU, TDB Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Komisyonu Üyeleri TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL, Prof. Dr. Nermin YAMALIK, Dr. Sarkis SÖZKES, Dr. Duygu İLHAN Prof. Dr. Murat AKKAYA Süha ALPAY, Ufuk ARALP Süha ALPAY, Cengiz TAMTUNALI Sivil Anayasa Diğer Meslek Örgütü Temsilcileri Süha ALPAY TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Komite Toplantıları Sağlık Bakanlığı Asgari Ücret Tarifesi Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Dişhekimleri ve Uzman Dişhekimlerinin İş ve Görev Tanımlarının Belirmesi Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Komite Yetkilileri Sağlık Bakanlığı Yetkilileri (Ağız Diş Sağ.Daire Bşk. İsmail SERDAROĞLU, Analiz Koordinasyon Şb. Md.Mehmet Ziya KELAT) Sağlık Bakanlığı Yetkilileri, Üniversite Temsilcileri Muharrem ARMUTLU, Hüseyin EMİNOĞLU, K. Tümay İMRE, A. Tarık İŞMEN K. Tümay İMRE, Prof. Dr. Nermin YAMALIK TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TDB TDB Etik Kurul Toplantısı Süha ALPAY, TDB Etik Kurul Üyeleri TDB TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Komite Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Komite Yetkilileri Toplantıları TBMM 650 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname hakkında toplantı CHP Grubu Süha ALPAY Antalya CHP Genel Merkezi / Ankara TDB Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları Komisyon Toplantısı 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hakkında toplantı CHP Yetkilileri Rukselan SELEK, Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları Komisyonu Üyeleri Süha ALPAY, Av. Mustafa GÜLER Ankara Reklam Kurulu 193. Toplantısı Reklam Kurulu Üyeleri Süha ALPAY TDB TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Komite Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Komite Yetkilileri Toplantıları TDB SDE Toplantısı SDE Üyeleri Tekirdağ TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri Tekirdağ Bilgilendirme Toplantısı Birol KARAİBİŞ (Tekirdağ D.O Başkanı) ve Tekirdağ D.O Üyesi Dişhekimleri Prof. Dr. Taner YÜCEL, K. Tümay İMRE, A. Tarık İŞMEN Tekirdağ Başkanlar Konseyi Toplantısı Oda Başkanları TDB MYK Üyeleri İstanbul Dişhekimleri Odası Faz II Toplantısı TADS Komisyonu Faz II üyeleri 14 TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

15 13. Dönem Çalışma Raporu Özeti TOPLANTININ KATILIMCILAR TARİHİ YERİ KONUSU KURUMLAR DAN TDB DEN TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği TDB Kongresi Bilimsel Komite Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Komite Yetkilileri Toplantıları TDB Sağlık Meslek Örgütleri Toplantısı Hüseyin AYHAN (Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği Başkanı ve Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri Ve Teknikerleri Derneği Başkan Vekili) Ali BOZDOĞAN (Sağlık Memurları Derneği Ankara Temsilcisi) Özden KUZUR (Sağlık Söz-Sen Genel Eğitim Sekreteri) ve Hasan GÖK (Sağlık Söz-Sen Genel Mevzuat Sekreteri) Dilek ÖZKASAP (Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Derneği Ankara Temsilcisi) Çetin ERDOLU (SES Genel Başkanı) Arzu DOĞAN (Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Süha ALPAY Yönetim Kurulu Üyesi, Demokratik Sağlık-Sen Ankara İl Başkanı) Mukaddes HARMANCI (Türk Eczacıları Birliği II. Başkan) Saadet ÜLKER (Türk Hemşireler Derneği Başkanı) ve Hayriye PELENK (Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi) Ahmet GÖK (Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Başkan Yardımcısı) Dr. Eriş BİLALOĞLU (Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı) Ayten ÖZDEMİR (Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkan Yardımcısı) TDB Teknisyenlerle görüşme Diş Teknisyenleri Yetkilileri Süha ALPAY, Cengiz TAMTUNALI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 35.TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL TDB TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Komite Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Komite Yetkilileri Toplantıları TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri Erciş / Van Deprem Bölgesini Ziyaret Neşe DURSUN, Ufuk ARALP, Mustafa YILDIZ KKTC Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ankara Double Tree by Hilton Otel / Ankara Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası nın Daveti Üzerine Ziyaret Türkiye Hekim Meclisi Toplantısı 25.Yıl Değerlendirme Toplantısı Derviş EROĞLU (KKTC Cumhurbaşkanı), Hüseyin BIÇAK (Kıbrıs Türk Diştabipleri Odası Başkanı) TTB Yetkilileri, Sağlık Meslek Örgütlerinin ve Siyasi Partilerin Temsilcileri Prof. Dr. Taner YÜCEL Süha ALPAY TDB Genel Başkanları, TDB Genel Başkanvekilleri, TDB Genel Sekreterler, 13.Dönem TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 13.Dönem TDB Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TDB KHK Değerlendirme Toplantısı Dr. Eriş BİLALOĞLU (TTB Merkez Konseyi Başkanı) Prof. Dr. Taner YÜCEL, A. Tarık İŞMEN, Süha ALPAY Göreve Atanmasından Dolayı SGK Prof. Dr. Taner YÜCEL, SGK Başkanı Fatih ACAR a Nezaket Fatih ACAR (SGK Başkanı) K. Tümay İMRE, Ziyareti Muharrem ARMUTLU TDB SDE Toplantısı SDE Üyeleri TTB KHK Değerlendirme Toplantısı Sağlık Çalışanları Üyeleri Süha ALPAY Adana Double Tree by Hilton Otel / Ankara Sam Otel /Ankara Olağanüstü Başkanlar Toplantısı M. Asım SAVAŞ a Hizmet Ödül Beratının Verilmesi Leonardo da Vinci Programı e-vident projesi 1.toplantısı Adana, Antalya, İstanbul ve Hatay Dişhekimleri Odası Başkanları Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden; Prof. Dr. Cansu Alpaslan, Prof. Dr. Gökhan Alpaslan, Prof. Dr. Alev Alaçam, Avrupa daki Proje Ortağı Kurumlar Almanya dan; Steinbeis University Berlin, Finlandya dan University of Helsinki, Belçika dan; Katholike Universitat Leuven den ikişer katılımcı TDB MYK Üyeleri, Oda Başkanları Prof. Dr. Taner YÜCEL, Muharrem ARMUTLU, Rukselan SELEK Prof. Dr. Taner YÜCEL, Prof. Dr. Nermin YAMALIK TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

16 13. Dönem Çalışma Raporu Özeti TOPLANTININ KATILIMCILAR TARİHİ YERİ KONUSU KURUMLAR DAN TDB DEN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ankara TRT 1, TRT Radyo, GAP,Hastane TV Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3.Ulusal Kongresi Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Dişhekimliği Günü Süha ALPAY, Cengiz TAMTUNALI, Dr. Serdar SÜTCÜ, Murat Mustafa ÇAĞLAR, Tuna CAVBİN, Hüseyin EMİNOĞLU, Sibel DANİŞMEN UZBİLEK, Dr. A. Rıza CEBECİ, Alper ALKAN, Helin ARAS TEK Prof. Dr. Taner YÜCEL Ankara Reklam Kurulu 194. Toplantısı Reklam Kurulu Üyeleri Süha ALPAY Ankara TDB Samsun D.O. ADO nun Düzenlediği Dişhekimliği Nereye Gidiyor? Konulu Panel TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Toplantısı Türk Dişhekimliğinin Bilimselliğe Yönelişinin 103.Yılı nda Düzenlenen Kutlama Töreni Bilgilendirme Toplantısı Doç. Dr. Merih BAYKARA (ADO Başkanı), Prof. Dr. Mete ÜNGÖR (Üniversiteleri Temsilen), Dişhekimi Cihat Sopacı (Kamu Hastanelerini Temsilen), Süleyman DEMİRDÖVEN (Serbest Dişhekimlerini Temsilen), Av. Ziynet ÖZÇELİK (ADO Hukuk Müşaviri) Samsun D.O Üyeleri Cengiz TAMTUNALI TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyonu Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL Denizli Bilgilendirme Toplantısı Denizli D.O Üyeleri K. Tümay İMRE TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TDB TDB MDK Toplantısı TDB MDK Üyeleri TDB Etik Kurultay öncesi görüşme TDB MYK Üyeleri ile Yrd. Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU (Etik Kurul Üyesi) Dedeman / Ankara TDB 2.Etik Kurultayı Kurultay Katılımcıları TDB MYK Üyeleri TDB Etik Kurul Toplantısı Süha ALPAY, Etik Kurul Üyeleri Ankara Reklam Kurulu 195. Toplantısı Reklam Kurulu Üyeleri Süha ALPAY İstanbul Dişhekimleri Odası CHP Genel Merkezi / Ankara Faz II Toplantısı 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hk FAZ 2 İstanbul Katılımcıları Kemal KILIÇDAROĞLU (CHP Genel Başkanı), Sağlık Meslek Birlikleri Prof. Dr. İnci OKTAY, Ali GÜRLEK, Ersin ATİNEL, İnci GÜMÜŞTEN, Reyhan Oytun ÖĞÜT, Zerrin KÜPÇÜ A. Tarık İŞMEN TDB TDB Eğitim Komisyonu Toplantısı TDB Eğitim Komisyonu Üyeleri TDB SDE Toplantısı SDE Üyeleri Mersin Dişhekimleri Odası TDB AÜT Yeniden Belirlenmesi Komisyonu Toplantısı Erciş / Van Deprem Bölgesini Ziyaret TDB Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Hacettepe ÜDF / Ankara Muharrem ARMUTLU TDB AÜT Komisyon Üyeleri (Aret KARABULUT hariç) Ufuk ARALP, Bilge ŞİMŞEK, Murat ÖZYILDIRIM 36.TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Murat AKKAYA Dişhekimliği Eğitimi Akreditasyon Derneği Kuruluş Çalışmaları Prof. Dr. Celal TÜMER (Hacettepe ÜDF Dekanı) Muharrem ARMUTLU, Hüseyin EMİNOĞLU Prof. Dr. Taner YÜCEL TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri KOSGEB / Ankara Halk Bankası Ek Binası / İSTANBUL Van Depremi Nedeniyle Krediler hakkında toplantı Van Depremi Nedeniyle Krediler hk Bayram MECİT (KOSGEB Başkan Yardımcısı) İsmail Hakkı İMAMOĞLU (Halk Bankası Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) Prof. Dr. Taner YÜCEL, A. Tarık İŞMEN, Bilge ŞİMŞEK Prof. Dr. Taner YÜCEL, A. Tarık İŞMEN TDB TDB YDK Toplantısı TDB YDK Üyeleri MEB Temel Eğitim Müdürlüğü SGOP ile ilgili görüşme Serdar YILMAZ (MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Grup Başkanı), Münevver Ayla TOP (MEB İlköğretim Okulları Proje Sorumlusu) Süha ALPAY, Helin ARAS TEK 16 TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

17 13. Dönem Çalışma Raporu Özeti TOPLANTININ KATILIMCILAR TARİHİ YERİ KONUSU KURUMLAR DAN TDB DEN TDB TDB Eğitim Komisyonu Toplantısı TDB Eğitim Komisyonu Üyeleri Koru Otel / Bolu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Göksu Lokantası / Ankara TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Toplantısı Nezaket Ziyareti Sağlık Meslek Birlikleri Başkanları Yemekli Toplantısı Faruk ÇELİK (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) Bayram ÖZÇELİK (AKP Burdur Milletvekili Dişhekimi), Prof. Dr. R. Murat KARAŞEN (SGK Genel Sağlık Sigortası Gn. Md.) Dr. Ufuk AKDIKAN (SGK Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı) Dr. Eriş BİLALOĞLU (Türk Tabipleri Birliği Başkanı) Ecz. Erdoğan ÇOLAK (Türk Eczacıları Birliği Başkanı) TDB Tanı-Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL, K. Tümay İMRE, Rukselan SELEK, Cengiz TAMTUNALI Prof. Dr. Taner YÜCEL, K. Tümay İMRE, Süha ALPAY TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri Ankara TDB Özürlüler İçin Ulaşılabilirlik Bilgilendirme Toplantısı Kamu Çalışanları Komisyon Toplantısı TEB, TÜRMOB, TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ, BAROLAR BİRLİĞİ, T.BAK. FED. OYHGM Helin ARAS TEK Muharrem ARMUTLU, Kamu Çalışanları Komisyon Üyeleri TDB SDE Toplantısı SDE Üyeleri Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 37.TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Murat AKKAYA Prof. Dr. Hakan AKINCIBAY, Prof. Dr. Gamze AREN, Prof. Dr. İnci OKTAY, Prof. Dr. Esra YILDIZ, Seyhan Otel / TADS Komisyon Üyeleri Bireysel Profilaksi Eğitimi Adana (Dr. Metin ERSOY, İnci GÜMÜŞTEN, Dr. Gülser KILINÇ, Zerrin KÜPÇÜ, Reyhan Oytun ÖĞÜT) Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız diş sağlığı teknikerliği eğitim ve sınavı hakkında görüşme TDB TDB Etik Kurul Toplantısı Riyad / Suudi Arabistan MEB Temel Eğitim Müdürlüğü Suudi Dişhekimleri Birliği 23. King Saud Üniversitesi 14.Uluslararası Dişhekimliği Konferansı SGOP İle İlgili Görüşme Prof. Dr. İrfan ŞENCAN (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü) Serdar YILMAZ (MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Grup Başkanı), M. Ayla TOP (Proje Sorumlusu), Seher AHRAZ Cengiz TAMTUNALI Süha ALPAY, TDB Etik Kurul Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL Prof. Dr. İnci OKTAY, Dr. Duygu İLHAN, Helin ARAS TEK İstanbul FDI-Unilever Yaşa, Gül, Öğren Çalıştayı Prof. Dr. Taner YÜCEL İstanbul TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Taksim Point Otel / İstanbul Sağlıkta Diyalog Çalıştayı Sağlık Bakanlığının davet ettiği diğer meslek örgütlerinin temsilcileri Bireysel Profilaksi Eğitimi Hüseyin EMİNOĞLU, Mustafa Cihat SOPACI Prof. Dr. Hakan AKINCIBAY, Prof. Dr. Gamze AREN, Prof. Dr. İnci OKTAY, Prof. Dr. Esra YILDIZ, TADS Komisyon Üyeleri (Helin ARAS TEK, Aylin BARTU, Dr. Metin ERSOY, İnci GÜMÜŞTEN, Ali GÜRLEK, Dr. Gülser KILINÇ, Zerrin KÜPÇÜ, Dr. Murat MUTLU, Dr. Buğra ÖZEN, Reyhan Oytun ÖĞÜT, Sultan YAVUZER Ankara TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Toplantısı TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyeleri K. Tümay İMRE, Neşe DURSUN, Av. Mustafa GÜLER TDB SDE Toplantısı SDE Üyeleri Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 38.TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Murat AKKAYA TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

18 13. Dönem Çalışma Raporu Özeti TOPLANTININ KATILIMCILAR TARİHİ YERİ KONUSU KURUMLAR DAN TDB DEN TDB Greenpark Hotel / İstanbul TDB Tanı Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyonu Toplantısı Sağlık Eğitimi Kongresi Lizbon / Portekiz FDI Konsey Toplantıları FDI Komite Üyeleri Rixos Lares / Antalya Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu / Ankara MEB Temel Eğitim Müdürlüğü Bireysel Profilaksi Eğitimi Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi SGOP ile İlgili Görüşme Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer DİNÇER YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA Diğer Kongre Katılımcıları Sağlık Meslek Örgütlerinin Temsilcileri Serdar YILMAZ (MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Grup Başkanı), M. Ayla TOP (Proje Sorumlusu) Seher AHRAZ Tanı Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyon Üyeleri (Doç. Dr. Mustafa Sancar Ataç ve Dr. A.R. İlker Cebeci hariç) Prof. Dr. Taner YÜCEL A. Tarık İŞMEN Prof. Dr. Nermin YAMALIK, Dr. Sarkis SÖZKES Prof. Dr. Gamze AREN, Prof. Dr. İnci OKTAY, Prof. Dr. Esra YILDIZ, TADS Komisyon Üyeleri (Ersin ATİNEL, Aylin BARTU, Mümine Tuba ÇALIK, Dr. Metin ERSOY, Dr. Murat MUTLU, Reyhan Oytun ÖĞÜT, Mustafa POLAT) Süha ALPAY Prof. Dr. İnci OKTAY, Dr. Duygu İLHAN, Helin ARAS TEK TDB Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Akreditasyon Çalışma Grubu Dr. Mühendis Mutlu TUNÇ TDB MYK Çalışmaları TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız Diş Sağlığı Teknikerliği Eğitim ve Sınavı Hakkında Prof. Dr. İrfan ŞENCAN (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü) Prof. Dr. Taner YÜCEL TDB TDB Eğitim Komisyonu TDB Eğitim Komisyonu Üyeleri İstanbul FDI Dünya Dişhekimliği Kongresi Adaylık Sürecinde Devlet Desteğinin Sağlanması Hk Görüşme Egemen BAĞIŞ (Avrupa Birliği Bakanı) Prof. Dr. Taner YÜCEL, A. Tarık İŞMEN TDB SDE Toplantısı SDE Üyeleri İzmir Bireysel Profilaksi Eğitimi Prof. Dr. Hakan AKINCIBAY, Prof. Dr. Gamze AREN, Prof. Dr. Esra YILDIZ Prof. Dr. Taner YÜCEL, K. Tümay İMRE, SGK Hizmet Alımı Dr. Sibel GAZİOĞLU Muharrem ARMUTLU, (SGK Özel Sağlık Hizmetleri Sunucular Sözleşmeler Şube Müdürü) Cengiz TAMTUNALI Ankara Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı Prof. Dr. Taner YÜCEL Samsun SDE Etkinliği Prof. Dr. Taner YÜCEL Ankara Plaza Otel / Ankara TDB Öğrenci Kolu Genel Kurulu Prof. Dr. Taner YÜCEL, Neşe DURSUN, Süha ALPAY, Cengiz TAMTUNALI ve Öğrenci Delegeleri Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 39.TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Murat AKKAYA TDB Tolga Vedat ONGUR (Dişhekimi) Süha ALPAY, Emre DİNKÇİOĞLU (Türk Telekom Vakfı Müdürü) Av. Mustafa GÜLER İstanbul 11.İstanbul Ağız Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları Fuarı IDEX İstanbul Açılışı IDEX Katılımcıları Prof. Dr. Taner YÜCEL, A. Tarık İŞMEN, Dr. Serdar SÜTCÜ İstanbul MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri 18 TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

19 13. Dönem Çalışma Raporu Özeti TOPLANTININ KATILIMCILAR TARİHİ YERİ KONUSU KURUMLAR DAN TDB DEN İstanbul 2013 FDI Kongresi Basın Toplantısı FDI Executive Director Jean-Luc EISELE TDB MYK Üyeleri, Prof. Dr. Nermin YAMALIK (FDI Konsey Üyesi), Hasan YAMAN (Adana D.O. Bşk.), Caner GÜLEÇ (Antalya D.O. Bşk.), Oktay İŞBİLİR (Aydın D.O. Bşk.), Aşkın ŞİMŞEK (Çanakkale D.O. Bşk.), Murat ÖZYILDIRIM (Kocaeli D.O. Bşk.), Volkan ÖNEN (Malatya D.O. Bşk.), Yusuf KILIÇ (Muğla D.O. Bşk.), Birol KARAİBİŞ (Tekirdağ D.O. Bşk.) ile Prof. Dr. Mahir GÜNDAY (Marmara Ü.D.F. Dekanı ), Prof. Dr. Türker SANDALLI (Yeditepe Ü.D.F. Dekanı) TDB SDE Toplantısı SDE Üyeleri TDB TDB Eğitim Komisyonu Toplantısı TDB Eğitim Komisyonu Üyeleri TDB Mesleki Eğitimde Sürekli Kalite Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN, Dr. Mühendis Mutlu TUNÇ Gelişimi Çalışma Grubu Prof. Dr. Onur ŞENGÜN TDB Süha ALPAY, Ali YAKAR, TDB 19. Uluslararası Dişhekimliği Hüseyin EMİNOĞLU, Kongresi MSS Komitesi Toplantısı Burak YANDIMATA, Serhat ÖZSOY İnönü ÜDF İnönü Ü.D.F. 1.Uluslararası Kongresi Kongre Katılımcıları Prof. Dr. Taner YÜCEL Prag / Çek Cumhuriyeti ERO Genel Kurulu ERO Genel Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL, Prof. Dr. Nermin YAMALIK, Dr. Duygu İLHAN, Dr. Sarkis SÖZKES TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri TDB TDB Öğrenci Kolu ile Görüşme TDB MYK Üyeleri, TDB Öğrenci Kolu Üyeleri TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Prof. Dr. Taner YÜCEL, Sağlık Bakanlığı Kongresi ve 2013 Dünya Dişhekimliği Kongresi hk görüşme Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ K. Tümay İMRE, A. Tarık İŞMEN, Bilge ŞİMŞEK TDB Anayasa Mahkemesi Kocaeli TDB Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Uzmanlık Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Ziyareti Kocaeli Dişhekimleri Odası Genel Kurulu Şahnaz GEREK (Anayasa Mahkemesi Raportörü) Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL, Av. Mustafa GÜLER TDB MYK Üyeleri A. Tarık İŞMEN, Neşe DURSUN Sağlık Meslekleri Kurulu Toplantısı Kurul Üyeleri K. Tümay İMRE Mesleki Eğitimde Sürekli Kalite Gelişimi Çalışma Grubu Dr. Mühendis Mutlu TUNÇ Ufuk ARALP, Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN, Prof. Dr. Onur ŞENGÜN TDB TDB Eğitim Komisyonu Toplantısı Eğitim Komisyonu Üyeleri İstanbul TDB Ankara Dişhekimleri Odası Ankara Üniversitesi / Ankara TDB 19. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi MSS Komitesi Toplantısı FDI 2013 Dünya Dişhekimliği Kongresi Komite Toplantısı Sağlık Alanında Şiddet konulu toplantı Mesleki Eğitimde Sürekli Kalite Gelişimi Çalışma Grubu FDI Yetkilileri Sağlık Meslek Örgütlerinin Temsilcileri Dr. Mühendis Mutlu TUNÇ Süha ALPAY, Ali YAKAR, Hüseyin EMİNOĞLU, Burak YANDIMATA, Serhat ÖZSOY Prof. Dr. Taner YÜCEL (Organizasyon Başkanı), Dr. Duygu İLHAN, A. Tarık İŞMEN, Prof. Dr. Emine NAYIR, Prof. Dr. Nermin YAMALIK, Celal Korkut YILDIRIM Dr. Serdar SÜTCÜ Helin ARAS TEK Ufuk ARALP, Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN, Prof. Dr. Onur ŞENGÜN TDB TDB YDK Toplantısı TDB YDK Üyeleri SGK Dr. Ufuk AKDIKAN Dr. Sibel GAZİOĞLU Dr. Sevinç ALTIN Dişhekimi Emine SİMİT YILMAZ K. Tümay İMRE, Süha ALPAY, Cengiz TAMTUNALI TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

20 13. Dönem Çalışma Raporu Özeti TOPLANTININ KATILIMCILAR TARİHİ YERİ KONUSU KURUMLAR DAN TDB DEN Dış İşleri Bakanlığı 2013 FDI Kongresi Tanıtım ve Ayşe ASYA (Dış İşleri Bakanlığı Ayşe ASYA: Yurt Dışı Tanıtım ve Desteği Kültürel İlişkiler Genel Müdürü) Prof. Dr. Taner YÜCEL Mayıs- Dedeman Otel Meslek Sorunları Sempozyumu Haziran 2012 ATO Kongre Merkezi TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Diş Hekimleri TDB MYK Üyeleri ATO Kongre ve Sergi Sarayı / Ankara Berlin / Almanya 2.Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı Leonardo da Vinci Programı e-vident Projesi Kanıta Dayalı Dişhekimliği TDB Teknisyenlerle görüşme Diş Teknisyenleri Yetkilileri TDB İstanbul (Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi) Sabah Akşam Dişlerimi Fırçalarım Projesi değerlendirme toplantısı Mesleki Eğitimde Sürekli Kalite Gelişimi Çalışma Grubu Dorjan HYSI (Arnavutluk Dişhekimleri Birliği Başkanı), Prof.Dr.Rena ALİYEVA (Azerbaycan Birliği Başkanı), Dr.Medi HERZEGOVA (Bosna Dişhekimleri Birliği Başkanı), Dr.Boris MILANOV (Bulgaristan Dişhekimleri Birliği Başkanı), Prof.Dr.Nikolai SHARKOV (Bulgaristan Dişhekimleri Birliği Başkan Yardımcısı), Prof.Dr.Vladimer MARGVELASHVILI (Gürcistan Dişhekimliği Birliği Genel Sekreteri), Dr.İbrahim GHANNAM (Filistin Dişhekimleri Birliği Başkanı), Dr.Rafea Mohammed ABBAS (Irak Dişhekimleri Birliği Başkanı), Hüseyin BIÇAK (Kıbrıs Türk Dişhekimleri Odası Başkanı), Dr.Abibilla KALBEEVA (Kırgızistan Dişhekimleri Birliği Başkanı) ve Dr.Ilshat YULDASHEV (Kırgızistan Dişhekimleri Birliği Dış İlişkiler Başkanı), Dr.Ali GASHI (Kosova Dişhekimleri Birliği Başkanı), Dr.Samer EL HOUR (Lübnan Dişhekimleri Birliği), Prof. Dr. Tarek ABBAS (Mısır Dişhekimleri Birliği Başkanı), Prof. Dr. Rakhmatulla NIGMATOV (Özbekistan Dişhekimleri Birliği Başkanı), Dr.Samir AL QUDAH (Ürdün Dişhekimleri Birliği Başkan Yardımcısı), Dr.Khaled TANAZEFTİ (Tunus Dişhekimleri Birliği), Namık SÖNMEZ (DİŞSİAD Genel Sekreteri) ve Dr.İsmail DEMİRTAŞ (Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) Dr. Mühendis Mutlu TUNÇ Prof.Dr.Taner YÜCEL Prof.Dr.Nermin YAMALIK Dr.Duygu İLHAN K. Tümay İMRE, Bilge ŞİMŞEK, Muharrem ARMUTLU, Neşe DURSUN, Hatay DO Başkanı Mehmet ÇOLAK Prof. Dr. Nermin YAMALIK, Prof. Dr. Cansu ALPASLAN, Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN, Prof. Dr. Alev ALAÇAM Süha ALPAY, Cengiz TAMTUNALI Prof. Dr. İnci OKTAY, Ali GÜRLEK, Ersin ATİNEL, İnci GÜMÜŞTEN Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN, Prof. Dr. Onur ŞENGÜN Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 41.TUK Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Murat AKKAYA TDB TDB MDK Toplantısı TDB MDK Üyeleri TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri SGK Hizmet Alımı Fatih ACAR (SGK Başkanı) Prof. Dr. Taner YÜCEL, K. Tümay İMRE, Muharrem ARMUTLU, Cengiz TAMTUNALI İstanbul FDI 2013 Dünya Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Komite Toplantısı Tüm Komitelerin Resepsiyonu İstanbul Farkındalık Projesi Toplantısı İstanbul Muayenehane Standartları İstanbul Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Temmuz 2012 Büyük Abant Oteli / Bolu Sağlık Bahçesi Yetkilileri Firma Yetkilileri (İpana Oral-B, Colgate, Signal, Sensodyne, Listerin) Prof. Dr. Taner YÜCEL Komite Üyeleri Prof. Dr. Taner YÜCEL, A. Tarık İŞMEN Prof. Dr. İnci OKTAY, Ali GÜRLEK, Ersin ATİNEL, İnci GÜMÜŞTEN, Zerrin KÜPÇÜ, Cem ÖZKARTAL (İDO TADS Sorumlusu) Prof. Dr. Taner YÜCEL, K. Tümay İMRE, A. Tarık İŞMEN, Bilge ŞİMŞEK, Muharrem ARMUTLU, Ufuk ARALP, Neşe DURSUN TUK 42.Toplantısı TUK Üyeleri Prof. Dr. Murat AKKAYA TDB TDB MYK Toplantısı TDB MYK Üyeleri 20 TDB 13. Dönem Çalışma Raporu

Simdi iyimser olma vakti

Simdi iyimser olma vakti SAYI:148 TEMMUZ 2015 Simdi iyimser olma vakti TDBD148 içindekiler 11 BAŞYAZI TEMMUZ 2015 SAYI: 148 12 TDB GÜNDEMİ 14 20 12- HER BAŞLANGIÇTA YENİ BİR ANLAM VARDIR TDB Genel Sekreteri Ali Gürlek son iki

Detaylı

TDBD146 içindekiler 11 BAŞYAZI 12 TDB GÜNDEMİ HABERLER

TDBD146 içindekiler 11 BAŞYAZI 12 TDB GÜNDEMİ HABERLER SAYI:146 MART 2015 TDBD146 içindekiler 11 BAŞYAZI 12 TDB GÜNDEMİ MART 2015 SAYI: 146 14 12- BUNDAN SONRASINA HUKUK KARAR VERECEK TDB Genel Sekreteri Tarık İşmen yeni Yönetmelik le ilgili yargı süreci ve

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz.

Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, bir gün almakta oldugunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 454 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN

Detaylı

2011 2012 ÇALIŞMA RAPORU. 3-4 MAYIS 2013 İstanbul

2011 2012 ÇALIŞMA RAPORU. 3-4 MAYIS 2013 İstanbul ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL MERKEZİ 18. GENEL KURULU 2011 2012 ÇALIŞMA RAPORU 3-4 MAYIS 2013 İstanbul İÇİNDEKİLER GÜNDEM... 1 GENEL BAŞKANIN KONUŞMASI... 2 YÖNETİM KURULU... 6 Yönetim Kurulu

Detaylı

Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor...

Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor... Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor... Başkan... 07 Editör... 09 Oda Haberleri... 10 Dosya: Yönetmelik Taslağı... 14 Söyleşi: TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PLANLAMA VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PLANLAMA VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PLANLAMA VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI PROTOTİP PROJE İHTİYAÇ LİSTESİ

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 ANKARA 1 TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Bakanlık Yayın

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan ÇİÇEKÇİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin

Detaylı

14. 12. 10. 16. 30. 29. 36. # Çağrı Merkezleri Derneği Üyelik Avantajları İÇİNDEKİLER. 2013 Nasıl Geçti. ÇMD Hakkında. Önsöz

14. 12. 10. 16. 30. 29. 36. # Çağrı Merkezleri Derneği Üyelik Avantajları İÇİNDEKİLER. 2013 Nasıl Geçti. ÇMD Hakkında. Önsöz İÇİNDEKİLER 4. 2013 Nasıl Geçti 6. Önsöz 9. ÇMD Hakkında 10. Yönetim ve Denetim Kurulumuz 12. Üyelerimiz 14. Komisyonlarımız 16. Projelerimiz ve Faaliyetlerimiz 29. Çağrı Merkezi Fuarları 30. Düzenlediğimiz

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

2. KAMU REFORMU YASA TASARISINA GENÇLİĞİN KATKISI VE GENÇLİK MECLİSLERİNİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK PRATİK ÖRNEKLER

2. KAMU REFORMU YASA TASARISINA GENÇLİĞİN KATKISI VE GENÇLİK MECLİSLERİNİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK PRATİK ÖRNEKLER 1. AÇILIŞ 54 kentten 100 gencin katılımıyla Elazığ da gerçekleştirilen Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Koordinasyon Toplantısı nın açılış konuşmaları Elazığ Vali Yardımcısı Kadir Balaban, Elazığ

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 16 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 78'inci Birleşim 18 Mart 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 546 II. - GELEN KAĞITLAR 547 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU KONYA SMMMO 2014 YILI FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN MESAJI: Değerli Meslektaşım 2014 yılını geride bırakıyor yepyeni umutlarla yepyeni heyecanlarla 2015 yılını karşılıyoruz. 2015 yılının ülkemize milletimize

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ

HABER BÜLTENİ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI. DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ MAYIS-AĞUSTOS 2008 SAYI: 87 MANİSA ŞUBE AÇILIŞI ANTALYA ŞUBE AÇILIŞI DANIŞMA KURULU HATAY da TOPLANDI BAŞKANIMIZA TARIM ÖDÜLÜ MISIR BALONU BURSA da Prof. Dr.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMETLERİ; Odamız organları 153 Meslek Komitesi üyesi 63 Meclis Üyesi,

Detaylı

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 23. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Karanfil Sokak 19/5 Kızılay Çankaya ANKARA Tel: 0 312 418 20 51 Fax: 0 312 418 16 54 GSM:

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik M E M U R - S E N K O N F E D E R A S Y O N U EGITIM-BIR-SEN E Ğ İ T İ M C İ L E R B İ R L İ Ğ İ S E N D İ K A S I H A B E R B Ü L T E N İ S A Y I : 3 5 Y I L : 6 A R A L I K 2 0 0 6 Avea ya Sus! dedik

Detaylı

AKİNA MÜHENDİSLERİ ODA

AKİNA MÜHENDİSLERİ ODA TMMOB TMMOB ESKİŞEHİR ŞUBESİ 202-20 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 20 yılının üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikleşen, insanca, TMMOB hakça bir yaşam ve barışın egemen olduğu Türkiye ümidimizin

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. AKHİSAR

Detaylı