Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)"

Transkript

1 Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik Plalama ve Okulları Stratejik Plalama Açısıda Nitel Değerledirilmesi...Temel ÇALIK Mesleki Eğitimi Esasları Bağlamıda Sosyal Hizmet Eğitimie Yei Model Öerisi...Bekir TÜRKMEN Yöetimde İsa İlişkileri...Haydar DURUKAN Taşımalı İlköğretim Uygulaması ve Bu Uygulamaya So Verilmesiyle İlgili Veli Görüşleri...Halil IŞIK, İlkur ŞENTÜRK Milli Eğitim Bakalığıa Bağlı Okullarda Toplam Kalite Yöetimi Eğitimide Eğitim Fakültelerii Rolü...Orha ÇINAR, Salih ATALAY, Erdoğa BÜYÜKKASAP Ortaöğretim Öğrecilerii Kimya Dersleride Problem Çözme Güçlükleri-I: (Deeyimli Kimya Öğretmelerie Göre)...Caa NAKİBOĞLU, Şeur KALIN Kimya Öğretme Adaylarıı Asit ve Baz Kavramlarıyla İlgili Bilgilerii Gülük Olaylarla İlişkiledirebilme Düzeyleri...Haluk ÖZMEN Ecel Yardımıyla Foksiyolar Kousuu Öğretimi...Ada BAKİ, Bahar ÖZTEKİN İlköğretim 8.Sııflarda Harfli İfadelerle İşlemleri Öğretimide Bilgisayar Destekli Öğretimi Rolü ve Bilgisayar Destekli Öğretim Üzerie Öğreci Görüşlerii Değerledirilmesi...Muharrem AKTÜMEN, Ahmet KAÇAR Matematik Öğretmeliği Aabilim Dalı Öğrecilerii Ders Çalışma Alışkalıklarıı Farklı Değişkeler Açısıda İcelemesi...Nur SIRMACI Eğitim ve Öğretimde Bilgisayarları Yararları ve Bilgisayarlarda Yararlamada Öemli Rol Oyaya Etkelere İlişki Öğreci Görüşleri.Salih UŞUN Lise Fizik Laboratuvarlarıda Kullaıla Araç-Gereçleri Yeterlilik Düzeyleri ve Laboratuvar Çalışmalarıı Değerledirilmesi...Süleyma YAMAN, Feda ÖNER Bir Kitap İceleme Çalışması Öreği Olarak M.E.B İlköğretim 8. Sııf Fe Bilgisi Ders Kitabıa Fizik Kouları Yöüde Eleştirel Bir Bakış... Yasi ÜNSAL, Bilal GÜNEŞ Dil ve Edebiyat Divâ Şiiride Şairleri Aşka Yaklaşımları...Abdulhakim KOÇİN Kumuk Şair Kakaşuralı Abdurrahma'ı Şiirleride Diî ve Tasavvufî Motifler...Ömer SAVRAN Fe Bilimleri Faua of Syrphiae ad Milesiiae (Diptr:Syrphidae) Aroud Tuz Lake.Süleyma SARIBIYIK Sıırsız Aralıklarda Yaklaşım ve Yaklaşım Hızı...Ayha İZGİ, İbrahim BÜYÜKYAZICI The Evaluatio of the Works o Syrphidae (Diptera) Faua i the Wester Blacksea Regio... Süleyma SARIBIYIK Sosyal Bilimler Trafik ve Yol Güveliği ile Yerşekilleri ve Hava Koşulları Arasıdaki İlişkiler: Samsu Öreği...Ahmet NİŞANCI, Kemaletti ŞAHİN Türkiye i Nüfus Projeksiyoları ve Nüfus Politikaları...Ersi GÜNGÖRDÜ Atatürk Döemide Saayileşme ve Karabük Demirçelik İşletmeleri... Yüksel KAŞTAN Spor ve Kültür Gazi Üiversitesi Güreş Takımı İle Kara Harp Okuluda Güreşe Azeri Öğrecileri Bazı Test Ölçüm Souçlarıı Karşılaştırılması...Kemal FİLİZ Eğitim Fakültesi Öğrecilerii Duvar Gazeteleri ile İlgili Düşüceleri...Müzahir KILIÇ Hastalıkta Ruh ve Bede Etkileşimi...Serap Selver BABACAN Yazım Kuralları ve Yayı İlkeleri

2 Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Sahibi: Prof. Dr. Rıza AYHAN (Rektör) Geel Yayı Yöetmei: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Deka) Editör: Doç. Dr. Ahmet KAÇAR Yayı Kurulu: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Gazi Üiv.) Prof. Dr. Refik TURAN (Gazi Uiv.) Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET (Gazi Uiv.) Prof. Dr. Biur YEŞİLYAPRAK (Akara Üiv.) Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (K.T.Ü.) Prof. Dr. Dursu YILDIRIM (Hacettepe Üiv.) Prof. Dr. Ramaza ÖZEY (Marmara Üiv.) Prof. Dr. Erdoğa BÜYÜKKASAP (Atatürk Üiv.) Dizgi: Öğr.Gör. Erka YANARATEŞ Bu dergi yılda iki defa yayılaır. Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ower: Prof. Dr. Rıza AYHAN (Rector) Geeral Publishig Maager: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Dea) Editor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet KAÇAR Editorial Board: Prof. Dr. A. Azmi YETİM (Gazi Uiversity) Prof. Dr. Refik TURAN (Gazi Uiversity) Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET (Gazi Uiversity) Prof. Dr. Biur YEŞİLYAPRAK (Akara Uiversity) Prof. Dr. Salih ÇEPNİ (Karadeiz Techical Uiversity) Prof. Dr. Dursu YILDIRIM (Hacettepe Uiversity) Prof. Dr. Ramaza ÖZEY (Marmara Uiversity) Prof. Dr. Erdoğa BÜYÜKKASAP (Atatürk Uiversity) Compositor: Istructor Erka YANARATEŞ This joural is published two times a year. G.Ü. Kastamou Eğitim Fakültesi Dekalığı, KASTAMONU 1 Ekim BU SAYIDAKİ MAKALELERİN HAKEMLERİ Prof.Dr. Ahse ŞİRİN Ege Üiv. Prof.Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL Atatürk Üiv. Prof.Dr. Ali Paşa AYAS K.T.Ü. Doç.Dr. Abdullah HASBENLİ Gazi Üiv. Prof.Dr. Azmi YETİM Gazi Üiv. Doç.Dr. Ada BAKİ Gazi Üiv. Prof.Dr. Cemal KURNAZ Gazi Üiv. Doç.Dr. Bilal GÜNEŞ Gazi Üiv. Prof.Dr. Cemaletti ŞAHİN Gazi Üiv. Doç.Dr. Emre EROL Gazi Üiv. Prof.Dr. Ever Aydı KOLUKISA Gazi Üiv. Doç.Dr. Erta İBİKLİ Akara Üiv. Prof.Dr. Erdoğa BÜYÜKKASAP Atatürk Üiv. Doç.Dr. Temel ÇALIK Gazi Üiv. Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN Kocatepe Üiv. Yrd.Doç.Dr. Ali GÖK S.Demirel Ü. Prof.Dr. Hakkı YAZICI Atatürk Üiv. Yrd.Doç.Dr. Ayça GÜRKAN Ege Üiv. Prof.Dr. Halil İbrahim YALIN Gazi Üiv. Yrd.Doç.Dr. Burha ŞAHİN Gazi Üiv. Prof.Dr. Hasa VURDU Gazi Üiv. Yrd.Doç.Dr. Büyami ÇAĞLAYAN Gazi Üiv. Prof.Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET Gazi Üiv. Yrd.Doç.Dr. Cemal EKİNCİ Hacettepe Ü. Prof.Dr. Rahim OCAK Atatürk Üiv. Yrd.Doç.Dr. Emi BAYDİL Gazi Üiv. Prof.Dr. Rahmi YAĞBASAN Gazi Üiv. Yrd.Doç.Dr. Fikret AKDENİZ Kafkas Üiv. Prof.Dr. Ramaza ÖZEY Marmara Üiv. Yrd.Doç.Dr. Gıyasetti AKTAŞ Gazi Üiv. Prof.Dr. Selma MOĞOL Gazi Üiv. Yrd.Doç.Dr. Hasa ŞEKER Muğla Üiv. Prof.Dr. Şeref MİRASYEDİOĞLU Gazi Üiv. Dr. Tore Radulf NIELSEN Norveç ii

3 Ekim 2003 Cilt:11 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi EĞİTİMDE STRATEJİK PLANLAMA VE OKULLARIN STRATEJİK PLANLAMA AÇISINDAN NİTEL DEĞERLENDİRİLMESİ Özet Temel ÇALIK G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Akara. Çevresel belirsizlikleri artmasıı örgütler üzeride oluşturduğu baskı, örgütleri stratejik plalamaya yöledirmektedir. Belirsizlikler ile hızlı değişimi bir arada yaşadığı güümüz koşullarıda, örgütleri işlevleri sürekli farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmaı farkıda olarak çevre koşullarıa aktif bir uyum, stratejik plalamayla mümkü görülmektedir. Örgütleri, varlıklarıı devam ettirebilmesi de bua bağlıdır. Bu araştırmada, stratejik plalamayla ilgili kavramsal bir çerçeve suularak, okullardaki stratejik plalamaya ilişki uygulamaları e derece etkili olduğu belirlemeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışma, itel araştırma yötemi kullaılarak yapıldığıda, alada bu tür çalışma yapmak isteyelere örek olacağı umulmaktadır. STRATEGICAL PLANNING IN EDUCATION AND THE QUALITATIVE EVALUATION OF THE SCHOOLS AS REGARDS TO STRATEGICAL PLANNING Abstract The pressure created by the evirometal ucertaities causes the orgaizatios to defie a orgaizatioal strategical plaig. I the time where there are rapid chages together with these ucertaities, the fuctios of the orgaizatios show a costat variatio. The active adaptatio to the evirometal coditios is oly possible by strategical plaig. The eistece of the orgaizatio is strogly depedet upo this. This study is cocered with the determiatio of the effectiveess of the strategical plaig applicatios. Also sice it is carried out with qualitative research method it is hoped that it will costitute a eample to those who are willig to carry out a similar research. Problem Durumu Sosyal, siyasal, ekoomik ve tekolojik alalarda meydaa gele değişmeler, tüm toplumsal kurumları olduğu gibi eğitim kurumlarıı da çok yölü olarak etkilemektedir. Bu alamda, eğitim ve eğitim kurumlarıda yei yaklaşımlar ve uygulamaları yaşama geçirilmesi, bir zorululuk olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim sistemii vazgeçilmez ve esas usuru ola okullar, toplumları kültürel zegiliklerii yaşatabilmeleri ve çağı gelişmelerie yö vermekte etki olabilmeleri içi, stratejik öeme sahip kurumlar olarak e başta geleidir. Okulları kedileride beklee işlevleri yerie getirebilmeleri, iyi bir plalamaya ve bu plaı etki bir şekilde uygulamasıa bağlıdır. Bir olgu olarak değişme, tüm October 2003 Vol:11 No:2 Kastamou Educatio Joural

4 252 Temel ÇALIK örgütlerde olduğu gibi eğitim örgütleride de; amaç, yapı ve davraış gibi özellikleri uzu döemde etkisiz hale gelmesie ve çevreye uyumuda güçlüklerle karşılaşmasıa yol açmaktadır. Bu edele, eğitim örgütlerii, özellikle okulları gelişmeleri, çevreye uyum sağlamaları ve çevreyi değişime hazırlayabilmeleri; yeilik yapmalarıı, açık ve dışa döük stratejiler geliştirmelerii zorulu hale getirmektedir. Değişim sürecide etkili bir yötem olarak ifade edile stratejik plalama, çevresel etkeleri odak usur alarak, geleceği doğru tahmi etmeyi ve karşılaşıla soruları daha kolay çözebilmeyi ögöre bir yaklaşımdır. Bu çalışmada, stratejik plalamayla ilgili kavramsal bir çerçeve oluşturularak, okullardaki stratejik plalamaya ilişki uygulamaları e derece etkili olduğu belirlemeye çalışılmıştır. Stratejik Plalama Plalama Nedir? Plalama belirlee amaçlara ulaşmak içi, gerekli araçları ve yolları kararlaştırılması, eyi asıl yapılacağıı öcede saptaması olarak ifade edilebilir. Plalama, öcede belirlemiş amaçları gerçekleştirmek içi yapılması gereke işleri saptaması ve izleecek yolları seçilmesidir. Bu özelliği ile plalama, geleceğe bakma ve olası seçeekleri saptama sürecidir. Plalama sahip olua sıırlı kayakları e rasyoel kullaımıı sağlamaya yöelik bir süreçtir (Nartgü, 2000: 277). Bu süreci temelide amaçlı, biliçli ve sistemli bir eylem yatmaktadır. Plalama, toplumsal etkiliklere yol göstere ve toplumsal değişimi deetlemeye yöelik bir çabadır. Bu çabada, topluma ilişki istemeye souçları gerçekleşmesi egellemek isteirke; arzu edile souçlara ulaşma desteklemektedir (Hesapçıoğlu, 2001:2). Eğitim sektörüde plalama yapılırke eğitimi dört özelliğii göz öüde buludurulması gereklidir (Adem, 1997:26-27): Eğitim, isaı bilgi edime isteği edeiyle bir tüketim malıdır. Ayı zamada, bireye uzmalık, beceri, kişilik kazadırma, çağdaş, tekik ve toplu yaşama zorululuğu edeiyle de bir üretim etmeidir. Eğitim, bireyi kedi kedii geliştirmeside, ufkuu geişlemeside ve iteliğii artırılmasıda olaaklar sağlar. Eğitimi bir maliyeti vardır. Ülkei ekoomik ve toplumsal gelişmesie göre eğitimi verimliliği öemlidir. Bireyleri yeteek ve bilgileride tam olarak yararlaamaya, yeterice örgütlememiş bir toplumda eğitimi verimliliği düşük olabilir. Eğitim kedi başıa bir bütü olarak kültürü kopmaz bir parçasıdır. Bu edele verimi rakamlarla ölçülmesi so derece güç hatta baze imkasızdır. Pla kavramı geel olarak, strateji, yötem, politika ve program gibi kavramları kapsamaktadır. Bu yöü ou stratejiye iyice yaklaştırmaktadır. Ekim 2003 Cilt:11 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi

5 Eğitimde Stratejik Plalama ve Okulları Stratejik Plalama Açısıda Nitel Değ. 253 Stratejik Plalama Strateji Latice yol, çizgi alamıa gele stratum kelimeside türemiştir. Türkçe de ise strateji, sürdürme, göderme, götürme, gütme alamlarıda kullaılmaktadır (Erdem, 1998:43). Aksu ya (2002:4) göre strateji, seçile hedeflere ulaşmak içi yöetimi yaptığı bir eylem plaıdır. Örgütü asıl işletileceği ve çalıştırılacağıı; yarış ve işlev alaıa asıl yaklaşacağıı; örgütü arzu edile duruma getirmek içi hagi eylemlerde buluacağıı gösterir. Strateji, örgütü misyouu ileriye götürme, dışsal ve içsel güçler ışığıda örgüt içi amaçlar belirleme, örgütü amaçlarıa ulaşmasıda özel politikalar saptama ve örgütü temel hedefleri ve amaçlarıı başarılabilmesi içi buları e uygu şekilde uygulamaya geçirme sürecidir (Becerikli, 2000:99). Strateji, muhakeme yapmayı, geleceği ögörmeyi ve yöetimi iyileştirilmesii amaçlaya, örgütü etkililiğii ve diamizmii sağlaya öemli bir araçtır (Maşrap, 2000:251). Drucker a (1999:53) göre, bir örgüt açısıda stratejii temel amacı, belirsizlik ortamıda örgütü isteile souçlara ulaşabilmesii sağlamaktır. Bu alamda, stratejik plalama, sistemli bir biçimde geleceğe ilişki e geiş bilgiyle risk alıcı kararlar verme, bu kararları uygulamak içi gereksiim duyula çabaları sistemli olarak örgütleme ve sistemli bir döüt yoluyla, bu kararları bekletiler karşısıdaki souçlarıı ölçmeye yöelik bir süreçtir (Aksu, 2002:28). Goodstei ve diğerleri (1993:3) stratejik plalamayı, bir kurumu paydaşlarıı geleceklerii hayal etme ve bu geleceği başarmak içi gereke işlem ve uygulamaları eleştire bir süreç olarak taımlamaktadırlar. Bu yöüyle stratejik plalama, heme her örgütte, tepe yöetim veya idareciler tarafıda belirlee ve paylaşıla ileriye yöelik varılması plalaa geel amaçları içerir (Fıdıkçı, 2002:339). Stratejik plalama, bir örgütü üyelerii, örgütü geleceğii tahmi ettikleri ve o tahmie ulaşmak içi gerekli işlemleri tasarladıkları bir süreçtir (Esari, 1999:145). Bu süreç, örgütü stratejik amaçlarıı ve bua ilişki eylem plalarıı icelemeyi kapsar (Şişma ve Tura, 2002:89). Örgütü e alt birimleride e üst yöetime kadar tüm çalışaları ilgiledire bu kapsamlı süreç, örgütü gelişimii sağlamak amacıyla, sorumluluğa, müşteri ihtiyaçlarıa ve uzu döemli düşümeye odaklamayı gerektirir (Leoard ve McAdam, 2002:512). Stratejik Plalamaı Temel Özellikleri Stratejik plalama biliçli ve sistemli bir süreci ifade etmektedir. Bu süreci temel amacı, örgütsel ve çevresel faktörleri göz öüde buludurarak örgütü geleceğie ilişki bir yol çizmektir. Stratejik plalama sürecide, örgütü belirlediği amaçlarıa daha etkili ulaşabilmesi içi, gerekli yollar, uygulaacak stratejiler, kullaılacak kayaklar ve dikkat edilmesi gereke oktalar belirleir. Örgütsel etkililiği sağlamasıda öemli bir yeri ola stratejik plalama sürecii temel özellikleri şöyle sıralaabilir (Çoba (1997: ): Stratejik plalama, şu ada alıacak kararları geleceği ile ilgileir. Gelecekte arzu edile durumu ve oa ulaşmaı yollarıı tasarlar. October 2003 Vol:11 No:2 Kastamou Educatio Joural

6 254 Temel ÇALIK Stratejik plalama, devamlılık göstere bir süreçtir. Bir davraış ve hayat tarzıı ifade ede pla felsefesidir. Kısa ve orta vadeli bütçe ve faaliyet plalarıı birbirie bağlar. Stratejik plalama diğer plalama türleride bir çok yöüyle ayrılmaktadır. Ere e (2000:46-50) göre, stratejik plalamayı diğer plalama türleride ayıra dört temel özellik şulardır: Zama süresi veya ufku: Stratejik plalama, uzu süreli bir plalama türü olması dolayısıyla diğer pla türleride ayrılır. Verileri yapısı: Stratejik plalar, amaçlarıa ve işlevlerie göre farklı verilerde oluşur. Verileri sayısı ve miktarı: Stratejik plalama, faaliyette buluduğu çevrei sosyal, ekoomik ve politik bütü verilerii içerdiğide, diğer plalama türlerie orala daha fazla sayıda veri ile ilgileir. Orgaizasyo seviyesi: Stratejik plalama, daha çok souçlara yöelmiş durumdadır. Bu edele, uzu süreli amaçları ve ileride meydaa gelebilecek souçları kapsar. Stratejik plalamayı geleeksel plalamada ayıra bir özellikte, çevresel faktörleri icelemesie büyük öem vermesidir (Çelik, 1994:30). Stratejik plalama, süreklilik arz ede, bir defaya mahsus olarak yapılıp bite bir eylem değildir. Bu süreçte, çevresel faktörler, örgütü mevcut durumu ile varmak istediği okta arasıdaki ilişki, bu oktaya asıl ulaşılacağı ve örgütü güçlü yaları ile geliştirilmesi gereke yöleri belirlemeye çalışılır. Stratejik plalama, örgütü birçok farklı alt birimii ve uzmalığı farklı bileşimii ilgiledirdiği içi doğal olarak bir takım çalışması etkiliğidir. Bu amaçla, stratejik plaları başlaması ve gelişmesiyle uğraşacak bir plalama takımı oluşturulabilir. Çeşitli düzeylerdeki bireylere örgütü geleceğii belirleme sürecie daha çok katılma fırsatı sağlamalıdır. Stratejik plalama, hedef ve stratejik seçeekleri seçimii de kapsadığı içi, sürece ilişki stratejik seçeekler değerledirilmeli, icel ve itel uygu veri tabaları oluşturulmalıdır. Stratejik Plalamaı Yararları Aksu (2002:34), stratejik plalamaı dört temel yararıda bahsetmektedir. Bularda ilki, stratejik düşüce ve eylemi geliştirmesidir. Böylece, örgütü dışsal-içsel çevresi ve çeşitli üyeleri çıkarları, örgütü gelecekteki yöüü açığa çıkarılması, örgütsel öğremeye yüksek düzeyde ilgi ve eylem içi örgütsel öcelikleri oluşturulması kousuda sistemli bilgi toplamaya götürür. İkicisi, gelişmiş karar verme sağlaır. Stratejik plalama, örgütü karşılaştığı öemli sorular ve meyda okumalara ilgi üzeride yoğulaşır ve kilit karar vericilere bulara ilişki e yapmaları gerektiğii öğremeleri içi yardım eder. Üçücü yarar ise ilk ikiside gelmektedir. Stratejik plalama çabası içideki örgütler, temel örgütsel soruları açığa çıkarma ve ele almaya yürekledirilir; içsel ve dışsal istem ve baskılara akılcı yaıtlar vererek hızlı değişe durumlarla etkili biçimde başa çıkmaya çalışırlar. So olarak, örgütteki isalar stratejik plalamada doğruda yararlaabilir. Politika belirleyiciler ve kilit karar vericiler kedi rollerii daha iyi oyayabilir; sorumluluklarıı yerie getirebilir; örgüt üyeleri arasıdaki takım çalışması ve uzmalık daha da güçleebilir. Ekim 2003 Cilt:11 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi

7 Eğitimde Stratejik Plalama ve Okulları Stratejik Plalama Açısıda Nitel Değ. 255 Stratejik plalamaı yararlarıı aşağıdaki şekilde açıklamak mümküdür (Nartgü, 2000: ): Yöetimi öcede sistemli bir şekilde düşümeye zorlar. Kurum içi gösterile çabaları daha iyi koordie edilmesii sağlar. Deetim içi başarı stadartlarıı geliştirilmesi soucuu yaratır. Kurumu temel hedeflerii ve politikalarıı daha kesi biçimde saptamaya yöeltir. Beklemedik gelişmelere karşı daha hazırlıklı olumasıı sağlar. Kayakları e etki biçimde kullaılmasıa yardımcı olur. Stratejik plalama, örgütte farklı birimlerde çalışa bireyleri çabaları, ortak amaçlar doğrultusuda bütüleştirir. Örgütü geleceğie ilişki paylaşılmış bir vizyo sağlar. Bu sayede, eşgüdümlee ve açık bir iletişim kaalıyla desteklee bireysel çabalar, örgütü ortak amaçlarıı başarılmasıa katkıda buluabilir. Böylece, örgütü gelecekte varmak istediği, ulaşmayı hedeflediği yere ilişki açık ve belirli bir hedef çizilebilir. Stratejik Plalama Süreci Stratejik plalama süreci, pla sistemi, plalama süreci, karar alt sistemi, yöetsel bilgi sistemi, kolaylaştırıcı örgütsel yapı ve plalama alt sistemi olmak üzere altı temel öğede oluşmaktadır. Aşağıdaki şekilde, bu süreci öğeleri ve aralarıdaki ilişkiler gösterilmiştir (Aksu, 2002:36). Şekil 1. Stratejik Plalama Sistemii Öğeleri Stratejik plalama süreci geellikle sekiz aşamada ele alımaktadır. Goodstei ve diğerleri (1993:8), stratejik plalama sürecii basamaklarıı aşağıdaki gibi formüle etmektedirler. October 2003 Vol:11 No:2 Kastamou Educatio Joural

8 256 Temel ÇALIK Şekil 2. Stratejik Plalama Süreci Pla İçi Pla Stratejik plalamada e öemli oktalarda biri, üst yöetimde destek alımasıdır. Üst yöetim destek vermediği sürece plaı başarılı olması imkasızlaşır. Bu edele, stratejik plalamaı ilk aşamasıda, plalamaya ilişki bir plaı yapılması gerekmektedir. İlk basamağı amacı, kapsamlı stratejik plalama çabası ve öemli plalama basamakları hakkıda iç ve dış paydaşlar arasıdaki alaşmayı sağlamaktır. Burada kilit karar vericileri kimler olduğu, e ile uğraşmaları gerektiği kararlaştırılmalıdır. Başlagıç aşaması aşağıdaki oktaları kapsamalıdır (Aksu, 2002: 44): Bu çabaı amacı edir? Süreç basamakları elerdir? Bu çabayı deetleme yetkisie sahip olalar hagi rol ve işlevleri üstleecek, üyeleri asıl oluşturulacak? Stratejik plalama takımı hagi rol ve işlevleri üstleecek, üyeleri asıl oluşturulacak? Ekim 2003 Cilt:11 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi

9 Eğitimde Stratejik Plalama ve Okulları Stratejik Plalama Açısıda Nitel Değ. 257 Kullaılacak kayaklar elerdir? Bu çabaı öemli sıırlılıkları ve egelleri eler olabilir? Okulda karar vericiler, yöetim kurulu müdür ya da diğerleri formal bir plalamayı kararlaştırdıklarıda, bu plalama içi gerekli çalışma ekibi ile çalışma yötemlerii belirlemek durumudadır. Stratejik ve taktik olarak düşüebilecek ve bu düşüceleri eyleme döüştürebilecek plalama ekibii seçimi so derece öemlidir (Esari, 1999:154). Değerleri İcelemesi Bir örgütü başarısıda tekolojik, ekoomik kayaklar veya örgüt yapısıda çok, temel felsefe, ruh ve dürtüler rol oyamaktadır (Diçer, 1998:10). Bu alamda, örgütü değerlerii icelemeside tüm paydaşları değerlerii göz öüe alıması gerekir. Goodstei ve diğerleri (1993:13-17), bu aşamada aaliz edilmesi gereke değerleri şöyle maddelemektedir: Persoeli değerleri Orgaizasyou değerleri Operasyou felsefesi Çevresel değerler ve Ortaya çıka değerleri aalizi Bu süreçte yapılması gereke özetle, ilgili tarafları (tüm paydaşları) değerleri eler olduğuu aalizi ve plalama sürecii bu değerlerle ortak paydalarda buluşturulmasıdır. Bu değerleri tüm çalışalar tarafıda bilimesi, amaçlar doğrultusuda eylemleri daha iyi koordie edilmesie sağlayabilir. Misyo Formülasyou Bu aşamada kurumu vizyo ve misyouu belirlemesi gerekir. Özde e (1998:4) göre vizyo, sahip olua değerleri alam ve yasımasıyla zihide çizile tablodur. Buda dolayı değerlere dayalı olmaya bir vizyoda söz edilemez. Bir örgüt açısıda düşüüldüğüde vizyo, o örgütü gelecekte ulaşmak istediği yeri ve örgütü gelecekteki resmii ifade etmektedir. Acak, bu resim ham hayal ürüü olmayıp, üyeleri o oktaya ulaşma kousuda ika edebilecek ve eyleme sevk edebilecek bir resim olmalıdır. Misyo ise, kurumu vizyouu asıl gerçekleştirileceğie ilişki ayrıtıları ortaya koya uzu bir ifadedir (Aytaç, 2000:49). Stratejik plaı e temel usurlarıda ola misyou gerçekleştirilmesi içi, aşağıdaki sorulara cevap araır (Erdoğa, 2002:44): Gelecek içi eleri gerçekleştirilmesi isteiyor? Gelecekte kurumu oyayacağı rol e olacak? Stratejik Plalama sürecide, örgütü gelecekte ulaşmak istediği yere ilişki vizyo, bu vizyo bağlamıda da yakı gelecekte söz kousu ola misyo belirlemelidir. Bu vizyo ve misyou işgöreler tarafıda paylaşılması, örgütü amaçlarıa daha kolay ulaşmasıı sağlayabilir. October 2003 Vol:11 No:2 Kastamou Educatio Joural

10 258 Temel ÇALIK Stratejik İşletme Modeli Stratejik işletme modelide, misyo çerçeveside örgütü stratejik amaçları ve uygulamaya döük stratejik hedefleri belirleir. Stratejik plalamada amaçları gerçekleştirilmesie yöelik stratejik hedefleri belirlemeside tüm ilgi gruplarıı katılımıı sağlamak gerekir. Stratejik hedefler, vizyou asıl gerçekleştirileceğii taımlaya misyou öğelerii ortaya çıkarır (Aytaç, 2000:49). Bu aşamada özetle, kurumu stratejik profili ve stratejik hedeflerii oluşturulması gerekir. Performas Değerledirme ve Fark Aalizi Stratejik plalamaı bu aşamasıda yapılması gereke, kayakları aaliz edilmesi, güçlü ve zayıf yöleri ortaya komasıdır (Erdem, 1998:45). Bu aşamada, Şu a e yapmaktayız?, Buu içi yapıyoruz? ve Yaptığımız işi, başka yol ve yötemlerle de yapabilir miyiz? gibi soruları cevapları araır. Daha sora, iç ve dış çevrei icelemesi, fırsatlar ve tehditleri değerledirilmesi gerekir. Bu oktada, güçlü zayıf yaları eler olduğu, karşılaşılabilecek fırsatlar ve tehditleri eler olabileceği düşüülmelidir. Etegre İşlevsel Plalar Bu aşamada, örgütü stratejik amaçlarıı asıl eylem plalarıa döüştürüleceği üzeride yoğulaşılır. Başka bir ifade ile, örgütü eylem plalarıı performas göstergeleri ile ilişkiledirilmesi gerekir (Şişma ve Tura, 2002:89). Plalar, beklee stratejik hedefleri gerçekleştirebilecek yapı ve işleyişte olmalıdır. Durumsal Plalar Bu aşamada yapılması gereke, değişe koşullar göz öüe alıarak plalamaı etkili olmaması durumuda devreye sokulacak alteratif plaları geliştirilmesidir. Burada, değişe koşullarda plalaa eylem ve işlemleri hatta vizyo ve misyou yeide gözde geçirilmesi gerekebilir. Uygulama So aşamada ise, değişimi gerçekleştirilmesi içi gerekli ola etkilikleri programı, belli tarih ve süreler belirtilerek hazırlaır. Değişim içi gerekli etkilikleri başta soa e zama gerçekleştirileceği, açık bir şekilde belirtilir. Uygulama plaıda, misyo, amaçlar, temel stratejiler, program akışı ve sorumluluklar gibi her türlü usur yer alır. Uygulama plaıda gerekli maliyet de yer almalıdır (Erdoğa, 2002: 45). Eğitimde Stratejik Plalama İhtiyacı Güümüz okulları çok yölü bir çevresel değişme ve dalgalamayla karşı karşıyadır. Ekoomide yaşaa soruları, siyasal uzlaşmazlıkları ve kültürel değişmeleri etkisi aıda okullarda hissedilebilmektedir. Bu etkeleri okul işleyişi ile aşırı derecede içli dışlı olması, okulları bir yerde yöledirile değil, kedi kedie yöleebile kurumlar olma yöüde zorlamaktadır (Erdoğa, 2002:41). Ekim 2003 Cilt:11 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi

11 Eğitimde Stratejik Plalama ve Okulları Stratejik Plalama Açısıda Nitel Değ. 259 Eğitime ola talep ve arzı içeriği değiştikçe, ister merkezi olsu, ister olması ulusal plalamaı rolü de değişmektedir. Gerçekte geleeksel okul eğitimide belirleyici rol oyamak isteye plalamaı hem alamı hem de kapsamı değişmiştir. Bua bağlı olarak eğitim stratejileri de değişmiştir. Bular, artık öcede olduğu gibi sistematik, teoriye tutua, tahmi edilebilir özelliklere sahip olmayıp, değişim ve toplumu deriliğie icelemesie ait etmeleri bilgisii taşımaktadır. O edele, eğitim plalaması artık geçmişte olduğu gibi tümde gele, teorik, aalitik ve souç çıkara modellere dayamamaktadır (Kabadayı, 1999:148). Artık ülkemizi bu hızlı değişim sürecide ayakta kalabilmesi ve yei düya düzeide gereke yerii alabilmesi içi, eğitimde köklü bir yeide yapılama hareketie başlaması gerekmektedir. Buu içi de eğitimi vizyo, misyo ve temel değerlerii, kısaca stratejik plalamasıı vakit geçirilmede yapılması gerekmektedir (Cafoğlu, 1996:40). Okullar toplumda oluşa kültürel, siyasal, ekoomik ve yöetsel değişikliklerde çok çabuk etkileirler. Toplumsal yaşamdaki değişmeler tekolojik değişmeler eğitim sistemii değişmesii zorulu kılmaktadır. Diğer yada okullar buluduğu çevrei, toplumu değişimie katkıda da buluurlar (Çelik, 1994:28). Eğitim örgütlerii bu değişimlere cevap verebilmesi stratejik plalama ile olaaklıdır. Türkiye de eğitim örgütlerie bakıldığıda stratejik plalama sürecide yeterice hazır oldukları söyleemez. Ulusal eğitim sistemimizi bırakalım stratejik plalamayı, yıllardır eğitim ve isa gücü plalamalarıa gereke öemi verdiği kuşkuludur. Aslıda milli eğitim ve üiversitelerde stratejik plalama ve uygulama yapabilecek kadrolar bulumaktadır. Fakat e var ki, yetişmiş bu beyi gücüde sistemi çok az yararladığı görülmektedir (Aksu, 2002:33). Yukarıda sıralaa edelerde dolayı, okulları çevrede oluşa olumlu veya olumsuz hareketliliklere karşı davraış belirlemek, etkili ve verimli bir şekilde işleyebilmek ve gelecekteki yöüü çizebilmek içi işlevsel stratejik plalamaya ihtiyaçları vardır. Devlet Okullarıı Stratejik Plalama Açısıda Nitel Bir Değerledirmesi (Akara İli Keçiöre İlçesi Öreği) Okullarda stratejik plalama, Plalı Okul Gelişimi Modelide yer ala Okul Gelişim Süreci basamaklarıı II. aşamasıda yer almaktadır. Bu aşamada, okul gelişimide bekleeleri stratejik pla ile açığa çıkarılması hedeflemektedir. Stratejik pla içeriside okulu ilkeleri, değerleri, misyou, vizyou, değer ölçütleri ve işlevsel plalar buluur ve plalama ve uygulama sürecide tüm paydaşları katılımı hedefleir. Aşağıda, yapıla çalışmaı özeti ve öemli ayrıtılarda birkaç kesit suulmuştur. Buu yapmaktaki amaç, devlet okullarıı stratejik plalama sürecideki durumua ilişki öreklemle sıırlı bir perspektif oluşturmaktır. Yötem Bu çalışmada, sosyal bilimlerde so yıllarda öem kazaa bir araştırma yötemi ola itel araştırma yötemi kullaılmıştır. Çükü; özellikle eğitime dair yapıla araştırmalarda sık kullaıla icel yötemler, evree ilişki geellemelere ulaşması bu araştırma souçlarıı kullaılması kousuda bir oktada sora kısır dögü yaratmaktadır. Buu Yıldırım ve Şimşek (2000:10) şu şekilde açıklamaktadır: October 2003 Vol:11 No:2 Kastamou Educatio Joural

12 260 Temel ÇALIK Sosyal bilimciler gittikçe arta bir biçimde itel çalışmalara yölemekte ve bu süreçte esellikte çok perspektifi ö plaa çıkarmaktadır. Sosyal bilimlerdeki araştırmalarda çalışıla olay ve olgular kedi ortamları içide icelemekte ve araştırmacı bu olay ve olguları ayrıtılı bir biçimde derilemesie açıklamaya ve yorumlamaya çalışmaktadır. Sosyal bilimlerde bu yaklaşım gereklidir, çükü; bu alada olay ve olgulara ilişki tek bir gerçeklik yoktur. Çoklu gerçeklik ve algılar söz kousudur. Olay ve olgulara ilişki katı kurallar ve geellemeler oluşturulamaz, acak ortama göre çeşitlilik göstere betimlemeler ortaya koulabilir. Diğer tarafta, sosyoloji, atropoloji, psikoloji, dilbilim gibi disiplilerde ortak ola tema, isa davraışıı içide buluduğu ortama göre çok yölü olarak icelediğide daha alamlı souçlara ulaşılacağı şeklidedir. Bu oktada fe bilimleride kullaıla yötemler sıırlı kalabilir. İsa davraışı esek bir yaklaşımla icelemelidir. Bu yaklaşımda araştırmaya katıla bireyleri görüş ve deeyimleri çok öemlidir. Koular ve Veri Toplama Bu çalışmaı amacı, Akara ilii Keçiöre ilçesie bağlı o devlet okuluu stratejik plalama açısıda icelemek ve yaşaa soruları saptayarak örekleme ilişki bir takım souçlara ulaşmaktır. Araştırmada, ilgili okullardaki stratejik plalama süreci, zamalama, katılım, eğitim ihtiyacı, fiasma, süreçte yaşaa güçlükler ve stratejik plalamaya dair uygulayıcıları öerileri üzerie bir takım aalizler yapılmak istemiştir. Yıldırm ve Şimşek (2000:54) göre, itel araştırmada öreklem seçimi, araştırma problemii özelliği ve araştırmacıı sahip olduğu kayaklarla yakıda ilgilidir. Baze bir birey bile, tek başıa bir araştırmaı öreklemii oluşturabilir. Öreklem, itel araştırmalarda kullaıla öreklem biçimi ola küme öreklem dir. Araştırma kapsamıa alıa okulları 7 si ilköğretim okulu, 3 ü de lisedir. İlköğretim okullarıda 2 taesi Müfredat Laboratuar Okuludur. Örekleme dahil ola okulları kademeleri radom yolla seçilmiştir. Bu araştırma souda, ilköğretim okulları ile liseleri ve MLO uygulaması yapıla ilköğretim okullarıyla diğer beş ilköğretim okuluu stratejik plalama açısıda karşılaştırma imkaı da olmuştur. Veriler, adı geçe okullarda bulua Okul Gelişim Yöetim Ekibide bulua (OGYE de ve dolayısıyla stratejik plalama ekibide sorumlu) 10 müdür yardımcısı ve plalama ekibide bulua 28 öğretmele yapıla görüşmeler ve stratejik plalama (oluşturula stratejik pla toplatı tutaakları ve yazışmalar) dokümalarıı icelemesi yoluyla elde edilmiştir. Doküma icelemesi görüşmelerde elde edile verilere destek olması amacıyla yapılmıştır. Yapıla görüşmelerde, yarı yapıladırılmış açık uçlu 10 soru kullaılmıştır. Diğer tarafta da katılımcıları görüşme formudaki sorulara dahil olmaya görüşleri kaydedilmiştir. Aalizler Nitel araştırmaları veri aalizide üç yol öerilmektedir. Biricisi, toplaa verileri orijial formua sadık kalıarak ve gerektiğide bireylerde alıa görüşlerde doğruda alıtı yaparak betimsel bir yaklaşımla okuyucuya suulmasıdır. Bu yaklaşımda, veriler ve ulaşıla souçlar birbirie yakıdır. Ekim 2003 Cilt:11 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi

13 Eğitimde Stratejik Plalama ve Okulları Stratejik Plalama Açısıda Nitel Değ. 261 İkici yaklaşım ise, birici yaklaşımı da içere bir şekilde bazı edesel ve açıklayıcı souçlara ulaşmak amacıyla sistematik aaliz yapmaktır. Üçücü yaklaşımda ise, araştırmacı birici ve ikici yaklaşımı temel alır ve bua ek olarak, veri aalizi sürecie kedi yorumlarıı da katar (Yıldırım ve Şimşek, 2000: 156). Araştırmaı veri aalizide bu yötemlerde betimsel aaliz kullaılmış ve veriler yüzdelik hesaplamalara idirgemiştir. Kurum isimleri ve katılımcıları isimleri gizli tutularak takma isimler kullaılmıştır. Araştırmaya dahil ola okullarda görüşme yapıla kişilere, stratejik plalama sürecie dair sorula sorular ve alıa görüşler burada özetleecektir. Acak okullarda sadece iki taesi plalamaı plalaması aşamasıı sorulu da olsa gerçekleştirebilmiş ve bir soraki basamağa geçebilmiştir. İlk aalizler stratejik plalamaı plalama aşamasıa ilişkidir. Bu aşamaya ilişki katılımcılarda görüş almak suretiyle şular saptamaya çalışılmıştır: Ekibi asıl oluşturulduğu ve oluşturula ekibe katılımı göüllülüğü, Plalama ekibii bu kouda var ola bilgisi ve eğitim ihtiyacı, Tüm paydaşlarda görüş alııp alımadığı, Üst yöetimi e ölçüde destek verdiği, Maliyet hesaplarıı yapılıp yapılmadığı, Plalama içi gerçekçi bir zamalama yapılıp yapılmadığı Görüşme yapıla o okulu geelide ulaşıla souçlar stratejik plalamaı plalama aşamasıı gerçekte uzak ve başarısız olduğua işaret etmektedir. X ilköğretim okuluda plalama ekibide sorumlu müdür yardımcısı A ı görüşleri şu şekildedir: Stratejik plalama bizde, Milli Eğitim Müdürlüğü de gele bir emirle yapılmaktadır. Bu kouda okulumuz üst yöetimi tarafıda bizlere de görevledirme yapılır ve göüllülük aramaz. Ayrıca görevledirme yapıla kişiler arasıda stratejik plalamaı e olduğuu bilmeyeler dahi vardır. Üst yöetimde, ekip üyelerii çoğu da buu Milli Eğitim Müdürlüğü e göderilecek ola bir dosya, bir agarya olarak görmekteler ve asıl işlerii bular olmadığıı düşümekteler. Ekibe dahil ola kişiler mesai saatleri dışıda bu işe zama ayırmamaktalar. Okulumuz ikili öğretim yapmakta ve öğretmeleri çıkış saatleri dışıda okulda tutmak mümkü olmamaktadır. Ayrıca, bu çalışma içi ücret ödememesi katılımı ve başarıyı egellemektedir. A, bir uygulamacı olarak stratejik plalamaya dair şu öerilerde bulumaktadır. Öcelikle bu kouda hepimizi eğitime ihtiyacı var. Çükü, stratejik plalama şu a yaşadığımız soruları temel çözümüdür. Bu iş içi ilgili kurumlar tarafıda eğitim sağlaması ve bu işe emeği geçe herkese ücret ödemesi bir alamda verimli çalışmayı sağlayabilir. İaıyorum ki bu işi yapabilecek yeteekte bir çok öğretmeimiz var. Her şeyde öce bu çalışmaları yapılmasıda göüllülük araması lazım. Üst yöetimi bu çalışmaya iamış olması gerekiyor ki bir souca ulaşabilesiiz, yoksa bir oktada sora aşama kat edemiyorsuuz. Her e kadar durum olumsuz gözükse de iaa birkaç öğretmeim bu iş içi emek sarf ediyor. Ayrıca stratejik plalama maliyet gerektire bir çalışmadır ve maalesef ülkemizi ekoomik durumu sebebiyle ve buluduğumuz çevrei sosyo-ekoomik koşullarıda dolayı yeterli parasal desteği bulamıyoruz ve çalışmaız başlamada bitiyor. October 2003 Vol:11 No:2 Kastamou Educatio Joural

14 262 Temel ÇALIK Bakalığımız tarafıda mutlaka parasal desteği sağlaması ve çevrei de bua katkıda buluması şart. Diğer tarafta bu kouda çalışmaları yöledirebilecek bir uzmaı okulumuza görevledirilmesi de beim çözüm öerilerim arasıdadır. Hem bu sayede eğitim ihtiyacımız karşılaır hem de, zama problemimizi bir kısmıı çözmüş oluruz. Şu ada depoda ola öğretmelerimiz, eğitim alıp bu kouda uzma olarak okullarda geçici görevledirilebilir. Bu sayede hem o potasiyelde de faydalamış oluruz. Stratejik plalamaı plalama aşamasıa dair, MLO uygulaması yapıla Y ilköğretim okulu sorumlu müdür yardımcısı ola B i görüşleri şu şekildedir: Bizde stratejik plalama çalışmaları, gözlediğim diğer okullara göre daha iyi yapılmaktadır. Be buu, müdürümüzü bu kouda ola desteğie ve kouyu kavramış olmasıa bağlıyorum. Müdürümüz bu kouda iki hizmet içi eğitim kursua katılmıştır. Ayrıca çalışmaya katılım yeterli olmasa da göüllülük aramıştır. Acak biz bu koudaki yazışmaları bir kısmıı gereksiz ve fazla buluyoruz. Bu bir oktada sora bıkkılık yaratıyor. Bizde maliyet hesapları ve zamalama gerçekçi yapılmakta acak, maddi olaakları kısıtlı olması dolayısıyla bazı çalışmalar souçsuz kalabiliyor. Öğretmelerimizi zama problemleri var, bu çalışmalar içi ders saatlerii aksatmada bir ayarlama yapmak çok güç. Acak yie de bazı çalışalarımızı fedakarlıkları sayeside bu çalışmalar devam ettirilebilir düzeydedir. İlgili müdür yardımcısıı öerileri şu şekilde özetleebilir: Bu kouda yazışmaları sadeleştirilmesi ve maddi desteği artması gerekmektedir. Diğer tarafta daha biliçli plalama yapmak içi üiversitelerle işbirliğii artması ve müfettişleri bu koudaki rehberlik rolüü uygulamaya sokulması gerekmektedir. Bu çalışmalar ücrete tabi olmalıdır bu öğretmelerimiz içi iyi bir motivasyo usurudur. Araştırmaya dahil ola K lisesii plalama ekibide bulua öğretme C. i görüşleri ise: Biz burada disipli problemii bile halledemiyoruz ki stratejik plalamaya zama ayıralım. Bu işler bizim içi dosyada buluması gereke dokümalarda ibarettir, agaryadır. Zate bu çalışma bize bir başkası tarafıda getirildi ve biz de ayısıı kopya edip dosyaya koyduk. Bu çalışmaya iaç yok. Bu kadar problemi arasıda bir de bu yazışmalar öğretmelerimizde bıkkılık yaratıyor. Halbuki stratejik plalama, okullarda problemleri çözümüe yöeliktir. Okulları değişime ayak uydurabilmeleri içi plalama yapmaları şarttır. Bu okulda stratejik plalamaya iacı olmayışı kouyla ilgili eğitim eksikliğie bağlaabilir. Araştırmaya dahil ola M ilköğretim okuluda stratejik plalamaya iacı olduğu acak yeterli katılımı sağlaamadığı ve üst yöetimi yeterice destek vermediği görüşme souçlarıda çıkarılmış ve gözlemlemiştir. Bu kouda öğretme D. ı görüşleri şu şekildedir: Biz plalama ekibi olarak okulumuzu sorularıı çözümüde stratejik plalamayı temel olarak kabul ediyoruz. Acak yeterli maddi imka olmadığıda ve üst yöetimi bu işe yeterice iamayışıda dolayı bir oktada tıkaıklık yaşıyoruz. Diğer tarafta bizim bu kouda eğitime ihtiyacımız olduğu kesidir. Yeterli eğitim sağlamada ve parasal destek olmada çalışma yaparsak bir oktada sora bizim de ümidimiz kırılıyor. Ekim 2003 Cilt:11 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi

15 Eğitimde Stratejik Plalama ve Okulları Stratejik Plalama Açısıda Nitel Değ. 263 Bu kouda öğretmei öerileri şu oktalarda özetleebilir: Hepimizi bu kou içi yeterice zama ayırması ve özveride buluması gerekiyor. Plalaa çalışmaları faaliyet alaıa taşıması basit çalışmalarla basit souçlara ulaşılması diğer persoel içi bir ika yolu bir güdüleme olabilir. Acak bu plalama çalışmalarıda mutlaka üst yöetimi destek vermesi gerekir. Çükü yetki oradadır. Plalama aşamasıa ilişki katılımcı görüşleride örekler sudukta sora bu aşamadaki görüşler yüzdelik hesaplara idirgemiş ve aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır: Katılımcı görüşü Katılımcılar Stratejik plalamaı plalaması ~ Toplam % Plalamaya katılım göüllü değil 1 1 ~ Yeterli bilgi yok eğitim ihtiyacı ~ var Üst yöetim destek vermiyor 1 ~ Tüm paydaşları görüşü alımadı ~ Maliyet hesapları yapılmadı 1 1 ~ Gerçekçi bir zamalama yapılmadı 1 1 ~ Okullarda plalamaı plalaması aşamasıı gerçekleştirebile okullarda bir taesi MLO uygulaması yapıla, diğeri ormal uygulamaya tabi ola ilköğretim okuludur. MLO uygulaması yapıla okulda bu aşamaı diğer okullarla karşılaştırıldığıda yapılabilmiş olmasıı edei üst yöetimi verdiği destek, bu kouya ola iaç, maddi imkasızlıkları az yaşaması, katılımcıları özverileri ve okulu fiziki yeterlilikleri öemli rol oyamıştır. Diğer okulda görüle olumlu tablou temel edei ise, stratejik plalama ekibii bu koudaki özverileri, üst yöetim desteği ve veli katılımı üzeride yoğulaşmaktadır. Diğer sekiz okulda stratejik plalamaı geriye kala yedi aşaması başarısızlığa uğramıştır. Çoğulukla dokümalarda karşımıza çıka vizyo, misyo formülasyou, fırsatları ve tehditleri aalizi, güçlü ve zayıf yöler ve stratejik hedefler diğer okulları plalarıda kopya edilmiş ve bu araştırmaya katılalar tarafıda da açıkça ifade edilmiştir. Böyle olmasıı temel edeleri katılımcı görüşlerie dayaarak aşağıda aa hatlarıyla ifade edilmektedir: Üst yöetimi destek vermemesi Öğretmeler ve yöeticileri buu agarya olarak algılamaları Gerçek görevlerii bu iş olmadığıı düşümeleri Yeterli maddi imka olmaması dolayısıyla başarısızlığa uğrayacağı düşücesi Yeterli zama ayıramamaları Yaptıkları çalışma içi ücret ödememesi Bu kouda yeterli bilgilerii olmayışı Göüllülük aramaması ve üst yöetim tarafıda emirle yaptırılması Bu işi sadece dosyada kalacak ve tutaaklara geçecek bir çalışma olarak görmeleri Olumlu tablo çize iki okulda biride stratejik plalama ekibide bulua öğretme S i görüşleri şu şekildedir: October 2003 Vol:11 No:2 Kastamou Educatio Joural

16 264 Temel ÇALIK Bizim stratejik plalamada aşama kaydetmemizi ilk edei bizim kedimizi okula adamış olmamızdır. Biz ikili öğretim yapa bir okuluz ve ekibimiz mesai saatleri dışıda bu çalışmayı yapabilmek içi saatlerce okulda kalabilmektedir. Özveride bulumamızda veli desteğii büyük öemi vardır. Öreği öceki aylarda hedeflerimizde birii gerçekleştirmeye yöelik yüklü bir miktar paraya ihtiyaç duyduk ve parayı karşılama imkaımız yoktu. Veli desteğii sağlamak üzere bir kermes düzelemeye karar verdik ve kermes souda öemli miktarda gelir elde ettik. Bu bize cesaret ve mutluluk verdi, yalız olmadığımızı hissettik. Ayrıca müdürümüzde bu kouya hassasiyet gösterir ve yardımda buluur. Stratejik plalamada aşama kaydede iki okulu veri aalizi (yüzdelik hesaplar) aşağıdaki şekildedir: Katılımcı görüşü Katılımcılar Değerleri icelemesi Toplam % Persoeli değerleri göz öüe alıdı Öğreci değerleri göz öüe alıdı Veli ve çevrei değerleri göz öüe alıdı Kurumu değerleri listesi oluşturuldu Misyo formülasyou Paylaşılır bir vizyo oluşturuldu Varoluş edeimizi açıklaya bir misyoumuz var Stratejik işletme modeli Stratejik hedefler belirledi Hedefleri somut göstergeleri belirledi Performas değerledirme Güçlü ve zayıf yölerimiz belirledi Fırsatlar ve tehditler belirledi İç ve dış faktörleri aalizi yapıldı Fark aalizi Mevcut durumla hedeflee durum arasıdaki fark belirledi Farkı kapatmak içi hedefler oluşturuldu Uygulama Fias kayakları yeide gözde geçirildi Hedefler yeide uyarladı Uygulamaya geçildi Hedefleri gerçekleşme düzeyie göre değerledirme yapıldı Ekim 2003 Cilt:11 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi

17 Eğitimde Stratejik Plalama ve Okulları Stratejik Plalama Açısıda Nitel Değ. 265 Tabloda görüldüğü gibi, her iki okulda değerleri icelemesi ve gerçekçi hedefler koyma kousuda problem yaşamaktadırlar. Değerleri icelemesi kousuda e büyük problem zama problemi olarak belirtilirke; gerçekçi hedefler koyma kousuda ise mali problemler ve uygulamada ortaya çıkabilecek problemleri yeterice göz öüe alımaması gibi sebepler öe çıkmaktadır. Diğer tarafta uygulamada e çok kayak sıkıtısı çekildiği ve gerçekçi bir değerledirme yapılmadığı belirtilmiştir. Mali problemleri uygulamacılar üzeride bıktırıcı bir etki yaptığı ve bir çok uygulamaı souçsuz kaldığı ifade edilmiştir. Aaliz souçları Souçlar, geel olarak öreklemde ki okulları stratejik plalamada başarısız olduğuu göstermektedir. Başarısızlığı temel sebepleri aa hatlarıyla şu şekildedir: Bu kouda bilgi eksikliği, Bu kouya ola iacı zayıf olması, Göüllü katılımı yetersiz olması, Üst yöetimi yeterli desteği vermemesi, Öğretmeleri zama ayıramaması, Çalışmalar içi ek ücret ödememesi, Maddi problemler, Müfettişleri bu kouda rehberlik yapmaması, Üiversitelerle işbirliğii kurulamaması, Çevre desteğii olmayışı, Yaşaıla sosyo-ekoomik çevrei olumsuz koşulları olması, Okula bağlılığı yetersiz olması, Persoel arsıdaki iletişim kopukluğu, Yeterli motivasyou olmaması ve ödüllediricileri komaması, Mesleki tükemişliği etkisi, Yaşam koşullarıı ağır olması edeiyle moral çökütüsü. Acak, tüm bu olumsuz tabloya rağme ilköğretim okullarıı liselere göre stratejik plalamada daha fazla aşama kaydettikleri görülmüştür. Liselerdeki olumsuz tablou edeleri arasıda, disipli problemlerii yoğu yaşaması, fiziki yetersizlikler, öğreci sayısıı fazlalığı edeiyle ortaya çıka bir takım problemler, maddi problemler ve veli desteğii ilköğretim okullarıa göre çok az oluşu görülmektedir. October 2003 Vol:11 No:2 Kastamou Educatio Joural

18 266 Temel ÇALIK Diğer tarafta MLO okulları bu kouda diğer okullara göre daha başarılı olduğu ortaya çıkmaktadır. Burada e öemli etkeler arasıda, fiziki kapasitei yeterli oluşu, velileri (bu okulları tercih etmeleride doğa) verdikleri desteği diğer okullara orala fazla olması kedi kayaklarıı yaratmadaki çabaları, kurum içi iletişim düzeyii yüksek olması, üst yöetimi bu kouya ola iacı ve kurumsal bağlılığı yüksek olması gösterilebilir. Stratejik plalama kousuda uygulamacılar problemlere gerçekçi bir yaklaşımla birtakım öerilerde bulumuşlardır. Bular şu başlıklar altıda özetleebilir: Üst yöetimi desteğii ve stratejik plalamaya ola iacıı artması, Yeterli maddi kayakları oluşturulması, Çevre desteğii arttırılması, Persoel arasıdaki iletişimi arttırılması ve güve ortamıı sağlaması, Üst yöetim tarafıda bu çalışmalar içi zama ayarlaması yapılması, Çalışmalar içi ek ücret ödemesi, Hizmet içi eğitim verilmesi, Üiversitelerle işbirliğii arttırılması, Okullara kou uzmaı tayi edilmesi, Bu kouda rehberlik çalışmalarıı arttırılması, Diğer okullarla işbirliğii sağlaması, Başarılı çalışmaları ödülledirilmesi, Ekip ruhuu oluşturulması, Yazışmaları azaltılması, Okul çevresii biliçledirilmesi, Alt yapı tamamlamada uygulamaya geçilmemesi. Souç Okullar, ulusal kalkımaı temel direkleridir ve stratejik öeme sahiptirler. Bu edele, okulları çevre gereksiimlerii ve değişe koşulları göz öüe alarak bir takım stratejik amaçlar edimeleri var olabilmeleri içi şarttır. Okullarda stratejik plalama, stratejik yöetim modelii bir parçasıdır ve okulu değişim sürecide gelecekteki hedeflerii oluşturmaya yöeliktir. Okulları stratejik üstülüğüü sağlayabilmesi acak gerçekçi bir stratejik plalama ile mümküdür. Stratejik plalama ile liderleri vizyou hem kurum içi hem de kurum dışı kabul görebilir. Okulları ereye ulaşmak istedikleri tesadüflere bırakılamaz. Ekim 2003 Cilt:11 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi

19 Eğitimde Stratejik Plalama ve Okulları Stratejik Plalama Açısıda Nitel Değ. 267 Okulları çevresel değişimlere uyum sağlayabilmeleri ve toplumu değişime hazır hale getirebilmeleri içi kedi içleride değişimi özümsemeleri gerekmektedir. Eğitimde örgütsel değişimi başarılmasıda, stratejik plalamaı öemi açıktır. Etkili bir stratejik plalama sayeside, geleceğe ilişki hedefler, vizyo ve misyo belirleebilir, okulları güçlü ve zayıf yaları ile karşılaşabilecekleri fırsatlar ve tehditler değerledirilebilir. Okulları stratejik plalama doğrultusuda dikkat etmeleri gereke okta, buludukları mevcut koum ile varmak istedikleri okta arasıdaki farktır. Ayrıca, varılmak istee oktaya e şekilde, hagi yol ve araçlarla varılacağı da stratejik plalamada öemli bir yer tutmaktadır. Bu edele, okulları başarısıda etkili bir stratejik plalama süreci gerekmektedir. Stratejik plalama sürecii uygulaması ise, örgütte değerleri icelemesii, işlevsel ve durumsal plaları yapılmasıı ve etkili bir iletişim ağıı oluşturulmasıı gerekli kılmaktadır. Çalışmaı itel araştırma bulguları da stratejik plalama kousuda etkili iletişimi, üst yöetimi desteğii ve eğitimle ilgili tüm tarafları bu plalama süreci hakkıda yeterice bilgiledirilmiş olmalarıı öemii ortaya koymaktadır. Ayrıca, stratejik plalama içi gerekli alt yapıı oluşturulması, okul çevresii biliçledirilmesi, başarılı çalışmaları desteklemesi ve tarafları göüllü katılımlarıı cesaretledirilmesi gerekmektedir. Kayaklar 1. ADEM, Mahmut. (1997). Eğitim Plalaması. Akara: Şafak Matbaası. 2. AKSU, Mualla. (2002). Eğitimde Stratejik Plalama ve Toplam Kalite Yöetimi. Akara: Aı Yayıcılık. 3. AYTAÇ, Tufa. (2000). Okul Merkezli Yöetim. Akara: Nobel Yayı Dağıtım. No: BECERİKLİ, Sema. (2000). Stratejik yöetim Plalaması:2000 li Yıllarda İşletmeler İçi Yei Bir Açılım. Amme İdaresi Dergisi. (3). s CAFOĞLU, Zuhal. (1996). Değişe Eğitim Sistemideki Değişmezlik. Yei Türkiye Dergisi. Akara. No:3. Sayı:7. 6. ÇELİK, Vehbi. (1994). Etkili Bir Okul İçi Stratejik Yöetim. Eğitim ve Bilim. Sayı:13. s ÇOBAN, Hasa. (1997). Bilgi Toplumua Plalı Geçiş. Akara: İkılap Kitapevi. 8. DİNÇER, Ömer. (1998). Stratejik Yöetim ve İşletme Politikası. İstabul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. 9. DRUCKER, F. Peter. (1999). 21.Yüzyıl İçi Yöetim Tartışmaları. İstabul: Epsilo Yayıcılık. 10. ENSARİ, Hoşca. (1999). 21.Yüzyıl Okulları İçi Toplam Kalite Yöetimi. İstabul: Sistem yayıcılık. 1. Basım. October 2003 Vol:11 No:2 Kastamou Educatio Joural

20 268 Temel ÇALIK 11. ERDEM, A.Rıza. (1998). İlköğretimle İlgili Sürdürüle ve Plalaa Çalışmaları Stratejik Plalama Açısıda Değerledirilmesi. Eğitimde Yasımalar:IV. Cumhuriyeti 75. Yılıda İlköğretim. 1. Ulusal Sempozyumu. Akara: Öğretme Hüseyi Hüsü TEKIŞIK Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi Yayıları: EREN, Erol. (2000). Stratejik Yöetim ve İşletme Politikası. İstabul: Beta Basım Yayım Dağıtım. 13. ERDOĞAN, İrfa. (2002). Eğitimde Değişim Yöetimi. Akara: Pegem Yayıcılık. 1. Baskı. 14. FINDIKÇI, İlhami. (2002). İsa Kayakları Yöetimi. İstabul. Alfa Yayıları.4. Baskı. 15. GOODSTEIN, Leoard; NOLAN Tımothy ad J.William PFEIFFER. (1993). Applied Strategic Plaig. USA: McGraw-Hill, İc. 16. HESAPÇIOĞLU, Muhsi. (2001). İsa Kayakları Plalaması. Akara: Aı Yayıcılık. 17. KABADAYI, Reşide. (1999). Stratejik Plalama ve Eğitim. Verimlilik Dergisi. (2).s LEONARD, Deis ad Rodey McADAM. (2002). Developig Strategic Quality Maagemet: A Research Ageda. Total Quality Maagemet. Vol: MAŞRAP, Akı. (2000). Yöetsel Sistem. Akara: Gazi Büro ve Kitapevi.1. Baskı. 20. NARTGÜN, Şeay. (2000). Stratejik Plalama ve Eğitim. Yöetimde Çağdaş Yaklaşımlar, Uygulamalar ve Sorular. Akara: Aı yayıcılık. 21. ÖZDEN, Yüksel. ( Eğitimde Döüşüm. Akara. Pegem Yayıcılık. 22. ŞİŞMAN, Mehmet ve Selahatti TURAN. (2002). Eğitimde Toplam Kalite Yöetimi. Akara: Pegem Yayıcılık. 2. Baskı. 23. YILDIRIM, Ali ve Hasa ŞİMŞEK. (2000). Nitel Araştırma Yötemleri. Akara: Seçki Yayıcılık. 2. Baskı. Ekim 2003 Cilt:11 No:2 Kastamou Eğitim Dergisi

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bölgesel kalkımada öcü, Türkiye üiversiteleri arasıda ilk sıralarda yer ala Büyük Abat İzzet Baysal Üiversitesi Prof. Dr. Mehmet Kutalmış Prof. Dr. Mehmet Kutalmış AİBÜ

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS 5 11 27 43 57 79 96 111 132 151 167 178 196 YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ A CONCEPTUAL LOOK FROM MANAGEMENT TO GOVERNANCE Doç.Dr. Yahya FİDAN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİ

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri DOI: 10.5961/jhes.2015.110 Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri Academic Staff s Views About International Scholarships and Support Programs M. Ertaç ATİLA, Ö. Faruk

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ*

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* Özet: Bu çalışmayla, hizmet içi eğitimde kuramsal alt yapıya yönelik bilgi vermenin yanı sıra, öğretmenlerin görevleri

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

Salih Paşa Memişoğlu 1, Mete Sipahioğlu, Mustafa Çelik. Abstract

Salih Paşa Memişoğlu 1, Mete Sipahioğlu, Mustafa Çelik. Abstract Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 447-466 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 447-466 w w w. k u e y. n e t Lise Müdürlerinin Zorunlu

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME-İŞ VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ

ÖRGÜTSEL ETKİLİLİK AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME-İŞ VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 1 Article Number: C0002 SOCIAL SCIENCES TURKISH (Abstract: ENGLISH) Received: September 2006 Accepted: January 2007 2007

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması *

İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması * Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 2, Number/Sayı 2, 2013, 195-224 195 İlköğretim Kurumları Yöneticilerinin Yaşadıkları İş Streslerine İlişkin

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING): GAZİANTEP TEKİ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

Cilt:1 Sayı: 2 Temmuz 2011

Cilt:1 Sayı: 2 Temmuz 2011 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:1 Sayı: 2 Temmuz 2011 TRAKYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATIONAL FACULTY Volume: 1 Number: 2 July 2011 ISSN 2146-071X Dergi Sahibi/Owner Trakya Üniversitesi

Detaylı

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü.

- 583 - * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü. - 583 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KURUMSALLAŞMA KÜÇÜK İŞLETMELER

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KARİZMATİK LİDERLİK VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Hazırlayan Zafer AYKANAT Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı