BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM"

Transkript

1 BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

2 Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır.

3 Transfüzyon neden yapılır? Kan hacmini sağlamak, Dokulara oksijen taşınmasını sağlamak, Kanama ve koagülasyon bozukluklarını düzeltmek, İmmünolojik eksikliği gidermek.

4 Tam kan Hücresel bileşenleri Eritrosit Trombosit Granülosit Plazma bileşenleri Taze donmuş plazma(tdp) Albumin İntravenöz immunglobulin Kriopresipitat Pıhtılaşma faktörleri

5 TAM KAN Tanım Bir ünite 450 ml kan ve 63ml CPDA-l (antikoagulan solüsyon), 112gr/dl hgb, %35-45 htc içerir. Labil koagülasyon faktörleri (V ve VII) yoktur alarmlı ve ısı kontrollü, onaylı kan merkezi dolabında saklanmalıdır. Buzdolabından çıkarıldıktan sonra 30 dk içinde transfüzyona başlanmalıdır.

6 Ne zaman kullanmalı? Hipovolemi oluşturan akut kan kaybında eritrosit replasmanı amaçlı, Exchange transfüzyon (Kan değişimi), Eritrosit süspansiyonu ve konsantreleri temin edilemeyen ancak eritrosit transfüzyonu gerektiren hastalarda endikedir.

7 Kontrendikasyonları Aşağıdaki durumların varlığında dolaşım yüklenmesi riski vardır; Kronik anemi Kalp yetmezliği

8 Kronik anemi ile seyreden hastalıkların anemisinin düzeltilmesinde tam kan kullanılması önerilmez.

9 Uygulama Alıcı ile ABO ve RhD uygun olmalı Kan torbasına asla herhangi tıbbi bir ilaç eklenmemeli Transfüzyon 4 saat içinde bitirilmeli

10 ERİTROSİT KONSANTRESİ Tanım Plazmasının çoğu uzaklaştırılmış ml eritrosit, Hgb yaklaşık 20gr/100ml (1 ünitede yaklaşık 45 gr) Htc % alarmlı ve ısı kontrollü, onaylı kan merkezi dolabında saklanmalıdır. Buzdolabından çıkarıldıktan sonra 30 dk içinde transfüzyona başlanmalıdır.

11 Ne zaman kullanılmalı? Anemik hastalarda, Akut kan kaybında kristaloid ve replasman sıvıları ile beraber kullanım. UYGULAMA Alıcı ile ABO ve RhD uygun olmalı Kan torbasına asla herhangi tıbbi bir ilaç eklenmemeli Transfüzyon 4 saat içinde bitirilmeli, Transfüzyon akışını sağlamak için Y tipi infüzyon setinden ml serum fizyolojik eklenebilir.

12 ERiTROSİT SÜSPANSiYONU 100 ml normal salin, adenin, glukoz, mannitol (SAG-M) veya eşdeğer ek solüsyon eklenmiş minimal plazma içeren ml eritrosit, Hgb yaklaşık 15 gr/100 ml (1 ünitede yaklaşık 45 gr), Htc % 50-70, Raf ömrü yaklaşık 42 gün alarmlı ve ısı kontrollü, onaylı kan merkezi dolabında saklanmalıdır. Buzdolabından çıkarıldıktan sonra 30 dk içinde transfüzyona başlanmalıdır.

13 Ne zaman kullanılmalı? Anemik hastalarda, Akut kan kaybında kristaloid ve replasman sıvıları ile beraber kullanım. KONTRENDİKASYONLARI Yenidoğanların kan değişimi (exchange) transfüzyonlarında önerilmez. Ek solüsyon; plazma, %45 albumin, kristalloid sıvı veya serum fizyolojik ile değiştirilebilir.

14 Uygulama Alıcı ile ABO ve RhD uygun olmalı, Kan torbasına asla herhangi tıbbi bir ilaç eklenmemeli, Transfüzyon 4 saat içinde bitirilmeli, Eritrosit konsantresi ya da tam kandan daha iyi akım hızı sağlanır.

15 LÖKOSİTİ AZALTILMIŞ ERİTROSİTLER Tanım Lökosit filtresi kullanılarak filtrelenmiş olarak hazırlanan bir ünitede 5x10 6 lökosit bulunduran eritrosit süspansiyonu ya da konsantresi,

16 TROMBOSiT KONSANTRESİ Tanım Bir donasyondan elde edilen trombositler ve 4-6 donörden hazırlanmış üniteler şeklinde iki şekilde elde edilir. İçinde en az 55x10 9 trombosit 1.2x10 9 eritrosit 0.12x 10 9 lökosit bulunmalıdır.

17 Daha uzun süreli saklamaya uygun ve onaylı torbalarda olmadığı sürece ajitasyonla/sallanarak C de 72 saate kadar saklanabilir (2-6 C de saklanmamalıdır). Uygunluk testi gerekli değildir. ABO uyumlu olması önerilmektedir. Rh negatif kişiler, süspansiyonun içindeki eritrosit miktarı çok az da olsa immünize olmamaları için Rh negatif ürün almalıdırlar.

18 Ne zaman kullanılmalı? Trombositopeni, ve trombosit fonksiyon bozukluğuna bağlı kanamalarda, Kemik iliği yetersizliğinde görülen trombositopeniye bağlı kanamaların önlenmesinde kullanılır.

19 Kontrendikasyonları Cerrahi hastalarda preoperatif ciddi trombosit yetersizliği olmadığı sürece kanamayı önlemek için endike değildir. İTP (idyopatik trombositopenik purpura) TTP (trombotik trombositopenik purpura) DİK (dissemine intravasküler koagülopati) Hipersplenizm olgularında endike değildir.

20 Uygulama Havuzlanmış trombositler genellikle havuzlandıktan sonraki ilk 4 saat içinde infüze edilmelidir. Trombosit fonksiyonlarını bozacağından asla buzdolabına konmamalıdır. Trombositler için kan setleri dışında özel bir infüzyon setine ihtiyaç yoktur. 30 dk içinde infüze edilmelidirler. Doğurganlık çağında RhD negatif bir bayana RhD pozitif trombosit konsantresi verilmemelidir. Mümkün olduğunca ABO uygun tormbosit verilmelidir.

21 TAZE DONMUŞ PLAZMA (TDP) Tanım Tam kandan plazmanın ayrılması (ilk 6 saat içinde) ve hızla -25 C ya da daha alt ısıda soğutularak hazırlanır. ( ml) Normal plazma düzeylerinde stabil koagülasyon faktörleri, albumin ve immünglobulin içerir. Faktör VIII düzeyi normal taze plazma düzeyinin %70 i kadardır. -25 C ve daha altı ısıda 1 yıl süreyle saklanabilir. Kullanılmadan önce kan merkezinde plazma eritici cihazlar ile C de çözdürülmelidir. Eridikten sonra buzdolabında 2-6 C de saklanmalıdır, mümkün olan en kısa sürede (20 dk içinde) kullanılmalıdır.

22 Plazma eritrosit içermediği için cross-match gerekmez, ancak hasta ile aynı kan grubundan plazma kullanılması önerilmektedir. Transfüzyon dozu genelde ml/kg İnfüzyon hızı 200 ml/saati geçmemelidir.

23 Ne zaman kullanmalıyız? Multipl koagülasyon faktör eksikliklerinin yerine konması; - Karaciğer hastalığı - Warfarin (antikoagülan) aşırı dozu - Masif transfüzyon alan hastalarda koagülasyon faktör eksiklikleri, TTP (trombotik trombositopenik purpura) DİK (dissemine intravasküler koagülopati)

24 TDP uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalar Özellikle hızlı infüzyonlarda akut allerjik reaksiyonlar sık görülmektedir. Hayatı tehdit eden ciddi anafilaktik reaksiyonlar oluşabilir. Tek başına hipovolemi kullanım endikasyonu değildir.

25 Kan Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar-1 Mümkün olduğu sürece alıcıya kendi ABO ve RhD grubundan kan verilmelidir. Çok acil durumlarda 0 grubu kanla transfüzyon yapılabilir. Transfüzyona başlamadan önce mutlaka cross- match yapılmalıdır. Ameliyat masasında ve tüm uygulamalarda hastaya verilecek kanın gerçekten o kişiye ait olup olmadığı bir kez daha kontrol edilmelidir.

26 Kan Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar-2 Kan verilmeden önce sadece özel kan ısıtıcılarında ısıtılmalıdır. Eğer infüzyon hızı 100 ml/dk dan hızlı ise soğuk kan kalp durmasına neden olur. Kanın son kullanma tarihi kontrol edilmelidir. Üstte kalan plazmanın görünümüne, rengine, yapısına bakarak, kanın hemolizli olup olmadığına dikkat edilmelidir.

27 Kan Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar-3 Transfüzyon öncesi veya transfüzyon sırasında hastaya bir sıvı vermek gerekiyorsa, bu sıvı serum fizyolojik dışında bir sıvı olmamalıdır. Dextroz etkileşiminde eritrositler hemolize uğrayabilirler. Serum fizyolojik dışında verilecek maddeler ayrı bir damar yolundan uygulanmalıdır. Kanın içine başka ilaçlar (örn: antihistaminik) konmamalıdır.

28 Kan Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar-4 Transfüze edilen hasta aşağıdaki şekilde takip edilir; Transfüzyon öncesi, Transfüzyon başlayınca, Transfüzyonun 15. dakikasında, Transfüzyon sırasında en azından her saat, Transfüzyon bitiminde, Transfüzyondan 4 saat sonra, Tehlikeli transfüzyon reaksiyonlarının klinik belirtileri genellikle erkenden ortaya çıktığından (ilk 15 dakika) kan çok yavaş verilmeli ve hasta yakından izlenmelidir.

29 Hastanın; Genel görünüşü, Isısı Nabzı Kan basıncı Solunum sayısı Sıvı dengesi - Aldığı oral ve IV aldığı sıvı - İdrar atımı Kontrolleri yapılamlıdır.

30 Kan Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar-5 Transfüzyon ile ilgili her türlü bilgi hasta dosyasına mutlaka kaydedilmelidir. Transfüzyon başlangıç saati, Transfüzyon bitiş saati, Transfüzyon edilen ürünün tipi ve hacmi, Transfüzyon edilen ürünün özgün donasyon numarası, Yan etkileri, Transfüzyona kadar geçen süre içinde kan klinikte doğru saklama koşullarında muhafaza edilmelidir. Mümkün olan her koşulda hasta ve hasta yakını kan transfüzyonu konusunda bilgilendirilmelidir. Kan istem formundaki tüm ayrıntılar kurallara uygun, tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

31 Kan Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar-6 Tam kan, eritrosit süspansiyonu, ve taze donmuş plazma kan bankasındaki soğutuculardan çıkarıldıktan sonra 30 dk içinde kullanılmalıdır. Bu süre içinde transfüzyon başlatılmayacak ise bu işe uygun bir soğutucuda 2-6 C de saklanmalıdır. Eğer uygun bir soğutucu yok ise kan kullanılacak ana kadar kan merkezinde muhafaza edilmelidir.

32 Kan Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar-7 Kullanılmayan kan ve kan ürünleri kayıt edilmek, saklanmak ya da imha edilmek üzere kan merkezine tekrar gönderilmelidir. Trombosit konsantreleri kan merkezinden çıkartılırken ısısını C arasında koruyacak bir taşıyıcı içine konulmalıdır. Asla buzdolabına konmamalıdır. En kısa sürede hastaya verilmelidir.

33 Gelen kanı; - Hemoliz yönünden, - Renk yönünden ( eritrositlerde daha koyu renk ile karakterlenen bakteriyel kontaminasyon), - Torbada delik yada kaçak olup olmadığı, yönünden mutlaka kontrol ediniz.

34 Kan Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar-8 Hasta bilgileri ile kan merkezinden gelen kan/kan ürünü üzerindeki bilgileri karşılaştırarak mutlaka kontrol edin. - Hastanın kimlik bilgileri ve cinsiyeti - Yatış protokol numarası - Yattığı servis/ünite - Kan grubu Kan ürünü seri numarasını kontrol edin, Kanın son kullanma tarihini kontrol edin.

35 İNFÜZYON SÜRELERİ KAN/ KAN ÜRÜNLERİ BAŞLANGIÇ SÜRESİ UYGULAMA SÜRESİ Tam kan ve eritrosit süspansiyonları Soğutucudan çıktıktan sonraki 30 dk içinde 4 saat içinde (ortam ısısıyüksek ise daha çabuk) Trombosit konsantreleri Hemen 20 dk içinde TDP Mümkün olan en kısa zamanda 20 dk içinde

36 KAN TRANSFÜZYONUNU KOMPLİKASYONLARI Kan ve kan kompenentleri infüzyonuna bağlı meydana gelen istenmeyen reaksiyonlar Kan Transfüzyon Reaksiyonları dır. Sıklığı: %5-10 Transfüzyon sırasında karşılaşılan her belirti ve bulgu, yaşamı tehdit eden transfüzyon reaksiyonu kabul edilmeli ve aynı anda tanı ve tedaviye başlanmalıdır. Kan tranfüzyonu yararlı olduğu kadar aynı zamanda tehlikeli bir tedavi yöntemidir. Mortalite oranı küçük cerrahi girişimlere oranla daha yüksektir.

37 Kan transfüzyonuna bağlı yan etkiler iki grupta toplanabilir; A. Erken transfüzyon reaksiyonları B. Geç Transfüzyon reaksiyonları

38 A. Erken transfüzyon reaksiyonları A.1. Akut Hemolitik reaksiyonlar (En korkulanı) Nedeni: Yanlış Kan Grubundan transfüzyon. Klinik tablo; ölüme giden Kardiyovasküler çöküşten hafif hemoliz sonucu gelişen anemiye kadar farklı şekilllerde görülebilir. Titreme, ateş (ilk belirti), taşipne, nefes darlığı, siyanoz, infüzyon bölgesinde ağrı, göğüs, sırt ve bel ağrısı, ajitasyon hipotansiyon ve şok. Hemoglobinüri, anüri ve oligüri gelişebilir.

39 Tedavi Kan transfüzyonu sonlandırılır. Kanın ve hastanın grubu, koagülasyon testleri, trombosit sayısı ve Hb değerleri kontrol edilir. İdrar sondası yerleştirilir, hematüri kontrol edilir. Mannitol ve intravenöz sıvı ile osmotik diürez sağlanır. (oluşan immünkompleksler renal tübüllere zarar vererek böbrek fonk boz, oligüri ve anüriye yol açmasını önlemek)

40 A.2. Febril Nonhemolitik Transfüzyon Reaksiyonları (FNHTR) En sık görülen ( %45-50) yan etkilerdendir, hayatı tehdit eden bir olay değildir. Transfüzyon sonrası başka bir nedene bağlı olmadan vücut ısının 1C veya daha fazla artması (0.5-1 saat içinde), baş ağrısı ve bazen döküntü ve bulantı.

41 Tam kan ve eritrosit süspansiyonlarında görülme sıklığı: %6 Trombosit süspansiyonlarında görülme sıklığı %30 civarındadır. Tedavi: Transfüzyon hızının azaltılması ve antipiretik uygulaması ile kontrol altına alınır.

42 A.3. Allerjik Transfüzyon Reaksiyonları Ürtiker ile başlar nefes darlığı ve anaflaksiye kadar gidebilir. Deri aşırı duyarlık belirtileri; eritem, ürtiker ve kaşıntı sık görülür. Ağır reaksiyon geçiren vakalarda yıkanmış eritrosit kullanmak gerekebilir. Tedavi:Oral veya parenteral antihistaminikler proflaktik ve tedavi amacı ile verilebilir.

43 A.4. Anaflaktik Transfüzyon Reaksiyonları Ani bir kötülük hissi, ciltte yaygın kızarma (flushing), ürtiker, larinks ödemi ve bronkospazm. Nedeni bilinmeyen allerjenler veya anti IgA antikorlarıdır. Ölümcül olabilir, 10 ml gibi az transfüzyonlarda bile reaksiyon gelişebilir. Şüphe anında transfüzyon durdurulur. Tedavi: Hemodinamik destek ve solunum desteği sağlanır.

44 A.5. Transfüzyonla İlişkili Akut Akciğer Hasarı(tralı) Solunum sıkıntısı, siyanoz, öksürük. Semptomlar ani ve şiddetlidir. Çoğunlukla transfüzyonu izleyen ilk saatlerde ortaya çıkar. Lökosit antikorlarının alıcı lökositleri ile reaksiyona girmesi sonucu akciğer dokusunda sekestrasyon ve kapiller geçirgenlik artar. Tedavi: Transfüzyonun kesilmesi ve destek tedavisi (çoğunlukla mekanik ventilasyon gerekir).

45 A.6. İmmün Nedenlere Bağlı Olmayan Transfüzyon Reaksiyonları Mekanik, kimyasal veya bakteri kontaminasyonuna bağlıdır. Hızlı transfüzyon uygulanması, ısı farklılıkları, SF dışında diğer sıvılarla karıştırılması. Masif transfüzyonlar hipotermiye, sitrat toksitesine, hemostaz bozukluklarına, asit-baz dengesizliklerine ve dolaşım yüklenmesine neden olurlar.

46 A.7. Akut Bakteriyel Transfüzyon Reaksiyonları Ürünün bakteri ile kontamine olması, vericinin enfeksiyonu, alım esnasında aseptik teknik kullanılmaması, saklama ve uygunsuz taşıma koşulları ve transfüzyon süresinin 4 saati aşması. Yüksek ateş, şok, ağrı ve hemoglobinüridir. Kan ürünlerinin incelenmesi, plazmada hemoliz, pıhtı, renk değişimi, gaz oluşumu varsa kullanılmamalıdır.

47 B. Kan Transfüzyonuna Bağlı Geç Komplikasyonlar Geçikmiş Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu Transfüzyona Bağlı Graft Versus Host Hastalığı (TR- GVHD) Posttransfüzyon Purpurası Demir Yüklenmesi

48 B.1. Geçikmiş Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları Önceden transfüzyon uygulanmış veya gebelik nedeniyle duyarlılaşmış alıcılarda, subgrupların eritrosit antijenlerine karşı antikor gelişebilir ve bu durum sonraki transfüzyonlarda geçikmiş tipte hemolize yol açabilir.

49 B.1. Geçikmiş Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları Görülme oranı 1/500 ve çoğunlukla kadınlarda görülür. Transfüzyon sonrası Hb düşüşü, ikteri ve Hemoglobinüri ve böbrek fonksiyonlarında yetersizlik görülebilir. Öldürücü değildir, tedavi gerektirmez. Sonraki transfüzyonlarda sorun yaratır.

50 B.2. Transfüzyona bağlı Graft Versus-Host Hastalığı (TR- GVHD) Alıcının bağışıklık sisteminin bozuk olduğu (KİT,HD, İntraüterin tr. yapılan fetüs, İmmün Yet. Prematüre) durumlarda meydana gelen ve genellikle öldürücü bir durumdur. Vericinin T lenfositleri ile alıcının hücrelerinin birbirini etkilemesi sonucu hücre hasarı meydana gelir.

51 B.2. Transfüzyona bağlı Graft Versus-Host Hastalığı (TR- GVHD) Hastalığın başlama zamanı transfüzyondan sonra 4-30 günler arasındadır. K.iliği, GİS, KC, AC ve cilt tutulur. Kemik iliği tutulumu ile alıcının kök hücreleri vericinin lenfositleri tarafından tahrip edilir ve bunun sonucunda ağır pansitopeni gelişir

52 B.2. Transfüzyona bağlı Graft Versus-Host Hastalığı (TR- GVHD) Diğer dokuların tutulumu ile ateş, deride makülopapüler döküntüler, bulantı, kusma, sulu veya kanlı diyare, karaciğer enzimlerinde yükselme ve hiperbilirubinemi meydana gelir.

53 B.3. Demir Yüklenmesi Kan kaybı olmayan ve sık transfüzyon uygulanan hastalarda aşırı demir birikimi oluşabilir. Kalp, KC ve endokrin organlarda birikerek KC ve Kalb yetmezliğine yol açabilirler. Şelasyon ( demiri uzaklaştırıcı tedavi) uygulanır.

54 B.4. Transfüzyonla Geçen Enfeksiyonlar Viral enfeksiyonlar Kronik taşıyıcılık Latent dönemi olan persistan enfeksiyonlar Viruslar : (HBV,HCV, HIV-1,2, HAV) Prionlar (içinde nükleik materyal bulunmayan asellüler mo. lar), sifiliz, sıtma, CMV, EBV, ParvovirusB19, human herpesvirus 8, GB virus C, TT virus, babezyoz, kala-azar Parazitler: Malarya, tokoplazmosis, Transfüzyonla bulaşan bakteriler ve mantarlar

55 TRANSFÜZYONLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR HIV HCV HBV SİFİLİZ 1/ / / NADİR HTLV-1,HTLV-2 - Lökositten fakir komp. sıfıra yakın CMV Seronegatif komponent kullanımı ile 1/7.500 HPB-B 19 Hemolitik anemiler,immünyetmezlikli hastalar ve hamileler risk grubu Malarya 1/ / Bakteriyal Sepsis ES:1/ Trombosit ile morbidite: 1/ HAV TTV Mikrofilariasis Babesiosus HDV EBV Chagas Hastalığı CJD Hapatitis E HHV Toxoplazma Lyme Hastalığı

56 Başlıca ölüm nedenleri - Grup uyuşmazlığı - Akut kalp yetmezliği - Hepatit - Gr (-) bakteri sepsisleridir.

57 Transfüzyon pratiğinde temel ilkeler -1 Kan komponentlerinin saklanması: Işık ile temas etmemesine dikkat edilmelidir (Isı monitörü olan özel kan saklama dolaplarında saklanmalı) Hastaya verilmeden önce 2 dk süreyle yumuşak hareketlerle çalkalanarak hücresel ve plazma kısımlarının karışması sağlanmalıdır.

58 Transfüzyon pratiğinde temel ilkeler -2 Damar yolu önceden açılmalı ve akım problemi olmamalıdır. Kübital bölgedeki venler tercih edilmelidir (Santral venöz kateterler olabilir).

59 Transfüzyon pratiğinde temel ilkeler -3 Eritrosit süspansiyonu için damar yolu katateri olarak 18 numara (yeşil) ya da daha kalın, çocuklarda 22 (mavi) numara katater kullanılmalıdır. Daha ince katater kullanıldığında çocuklarda akım problemiyle karşılaşılabilir, infüzyon süresi uzayabilir ve basınca bağlı olarak hemoliz gelişebilecektir.

60 Transfüzyon pratiğinde temel ilkeler -4 Akım problemlerinde en uygun yöntem komponentin dilüsyonudur. Kan komponentinin dilüsyonu için SF ve zorunlu hallerde %5 lik albümin solüsyonları kullanılabilir. Diğer solüsyonlar (dekstroz) hemolize neden olur. Kan ürünlerine ilaç eklenmemelidir.

61 Transfüzyon pratiğinde temel ilkeler -5 Transfüzyon takibi: İlk 5-10 dk önemli Olası transfüzyon reaksiyonlarını saptamak ve önlemek için yavaş (2-5 cc/dk) yapılmalıdır. Daha sonra hastanın tolere edebileceği infüzyon hızında ve transfüzyon bitinceye kadar saat başı vital bulgular (nabız, solunum,kan basıncı, ateş) izlenmelidir.

62 Transfüzyon pratiğinde temel ilkeler -6 Eritrosit içermediğinden taze plazma,taze donmuş plazma, trombosit gibi ürünlerde cross- match yapmaya gerek yoktur. Ancak hasta ile donörün uygun grupta olmaları gerekir. Dondurulmuş ürünler 30-37C de çözündükten sonra kullanılmalıdır.

63 İnfüzyon Hızı Tam kan ve eritrosit süspansiyonu için 1-3 saattir. Transfüzyon 4 saat süreyi geçmemelidir. Kapalı lan sistem herhangi bir nedenle açılırsa 24 saat içinde kullanılmalıdır (maksimum raf ömrü +4 C de 24 saattir).

64 Transfüzyon pratiğinde temel ilkeler -7 Kan komponentlerinin ısıtılması, kanın soğuk veya aşırı ısıtılmış olarak verilmesi damarlarda spazma yol açar. Soğuk kanın hızlı verilmesi kardiyak arreste yol açabilir. Kanı ısıtmak için özel cihazlar vardır. Asla kalorifer, sıcak su gibi ortamlar kullanılmamalıdır. Kanın ısıtıldığı ortam 42 C yi aşmamalıdır.

65 Transfüzyon pratiğinde temel ilkeler -8 Kan komponentlerinin filtrasyonu Pıhtı ve hücre kümelerini tüm kan komponentleri mutlaka standart filtreli kan verme setleri ile infüze edilmelidir. Mikroagregatlar AC dolaşımında mikroembolilere yol açarak solunum sıkıntısına yol açar.

66 Transfüzyon pratiğinde temel ilkeler-9 Bunları engellemek içinde özel filtreler kullanmak gerekir. Ancak bunlar pahalıdır ve bunların kullanımında akım hızı yavaşlar. Lökosit filtresi kullanımı ile CMV EBV, HTLV gibi virüslerin bulaşma oranı azalır.

67 Transfüzyonu Yapan Hemşirenin Görev ve Sorumlulukları-1 Transfüzyon öncesi testleri uygun kanı kan merkezinden temin etmek, Kan ve kan ürünü etiketindeki bilgileri kontrol etmek (Hasta adı,kan grubu, cross-match sonucu), Uygun transfüzyon setlerini seçmek ve kullanmak, Transfüzyon sırasında hastayı izlemek, Transfüzyon reaksiyonlarını rapor etmek ve hasta dosyasına kaydetmek,

68 Transfüzyonu Yapan Hemşirenin Görev ve Sorumlulukları-2 Kan ve kan ürünü ile transfüzyonun seyri konusunda tüm bilgileri hasta dosyasına kaydetmek, Transfüzyon yapılacak kanın tüm uygunluk belgelerini transfüzyon öncesi kontrol etmek. Günümüzde tansfüzyona bağlı ölümlerin çoğu bu duruma dikkat edilmemesinden kaynaklanmaktadır.

69 Transfüzyonda en önemli faktör; hastaya minimum zararla maksimum yarar sağlamayı unutmamaktır.

70

Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR

Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR BEÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

Transfüzyon Reaksiyonları

Transfüzyon Reaksiyonları Transfüzyon Reaksiyonları Dr. Feruza TURAN SÖNMEZ Düzce Üniversitesi Acil Tıp Kliniği Transfüzyon ve Komplikasyonları Kanın alınmasından başlamak üzere, transfüzyona kadar geçen aşamaların herhangi birinde

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU Kan ve kan komponentlerinin transfüzyonu ölüme kadar giden

Detaylı

[İDİL YENİCESU] BEYANI

[İDİL YENİCESU] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [İDİL YENİCESU] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ. Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI: DİĞERLERİ Prof.Dr. Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İMMÜNOLOJİK Hemolitik Akut Gecikmiş Tipte Ateş Reaksiyonları (FnhTR) Akut Akciğer Hasarı (TRALI)

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM Doç.Dr.Naci TİFTİK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD Kan Merkezi Transfüzyon Pratiği Transfüzyon ile ilişkili

Detaylı

Transfüzyonun Tarihçesi

Transfüzyonun Tarihçesi Kan Transfüzyonu Transfüzyonun Tarihçesi Bilinen ilk kan transfüzyonu 300 yıl kadar önce Jean Baptiste Denis ve Emmeres tarafından koyundan insana yapıldı.1900 yılında Landstainer ve arkadaşları kan grubu

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

Revizyon Açıklaması - Revize edildi - 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9/1, 2.9/2, KAPSAM: Acil Servis, Klinikler, Yoğun Bakımlar, Kan Bankası

Revizyon Açıklaması - Revize edildi - 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9/1, 2.9/2, KAPSAM: Acil Servis, Klinikler, Yoğun Bakımlar, Kan Bankası TALİMATI Sayfa: 1/8 Revizyon Açıklaması Madde No - Revize edildi - 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9/1, 2.9/2, 2.9/6, 2.15.1 KAPSAM: Acil Servis, Klinikler, Yoğun Bakımlar, Kan Bankası Hazırlayan: Gülay YABA Kalite

Detaylı

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi Kan ürünleri kandan hazırlanan tüm terapötik materyalleryani hem kan komponentleri hem de

Detaylı

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Transfüzyon Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Tedavinin Amaçları Hemoglobinin yükseltilmesi Oksijen taşıma

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 En çok kullanılan destek tedavilerinden Yaşam kurtarıcı Ölümcül yan etkileri Enfeksiyon etkenlerinin bulaşması Riskler

Detaylı

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD.

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZİS S VE TRANSFÜZYON TEDAVİSİ DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZ MEKANİZMALARI Damar Cevabı Trombosit aktivitesi Pıhtılaşma mekanizması Fibrinolitik sistem Damar cevabı Kanama

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 02 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-TL-01 TRANSFÜZYON

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi kyilmaz@acibadem.edu.tr 20.11.12 Kan Transfüzyonu Kayıtlar İnfüzyona Başlamadan Önce Transfüzyon

Detaylı

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı KAN TRANSFÜZYONU Kan yada kan ürünlerinin (plazma,eritrosit,trombosit vb) tedavi amacıyla intravenöz yolla dolaşıma verilmesidir. KAN TRANSFÜZYONUNDA

Detaylı

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği Dr Yüce Ayhan KAN ÜRÜNÜ Tedavide kullanılmak üzere kandan hazırlanan ürünlerdir. a) Kan bileşenleri enleri b) Plazma fraksinasyon ürünleri Tıbbı Kursu 2 KAN BİLEŞENLERİ

Detaylı

27.09.2012. Dr. Murat BERBEROĞLU A.Ü.T.F Acil Tıp A.B.D. 24.04.2012

27.09.2012. Dr. Murat BERBEROĞLU A.Ü.T.F Acil Tıp A.B.D. 24.04.2012 Kan Ürünleri ve Transfüzyon Sunu planı Giriș Transfüze edilebilecek kan ürünleri Kan ürünlerinin transfüzyon özellikleri Hemolitik reaksiyonlar Nonhemolitik fb febril reaksiyonlar Allerjik reaksiyonlar

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu SUNUM ŞEMASI Giriş Kanın depolanması Depolanan kandaki değişiklikler Kan ve kan ürünleri Transfüzyon endikasyonları Hasar kontrol resüsitasyonu Masif Transfüzyon Transfüzyon

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006.. GENELGE 2006/128 Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve

Detaylı

Transfüzyon Reaksiyonları ve Önlemler Panel 4: Hematolojik aciller

Transfüzyon Reaksiyonları ve Önlemler Panel 4: Hematolojik aciller Transfüzyon Reaksiyonları ve Önlemler Panel 4: Hematolojik aciller Doç.Dr.Özgür SÖĞÜT Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Fatih-İSTANBUL 1 Klavuzlar 2 GİRİŞ Kan ve kan komponentlerinin

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ!

DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ! DONORDEN DAMARA NEREDE HATA YAPIYORUZ! Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Transfüzyon 2008 Kursu 10 Ekim 2008, İzmir Kim kan verebilir? Yaş:

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON

KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON KEMİK İLİĞİİĞİ BASKILANMIŞ HASTALARDA TRANSFÜZYON Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve Kök Hücre Nakli Ünitesi Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, Ulusal kongresi

Detaylı

Acil Kan Transfüzyonu. Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi

Acil Kan Transfüzyonu. Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi Acil Kan Transfüzyonu Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi Kan Kan, yaşam demektir. Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014

Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi. Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite, Alevlenme Reaksiyonları ve Anaflaksi Hem. Okan Duran Medikana internatinational. Ankara Hastanesi 19 Nisan 2014 Hipersensitivite Fizyopatolojisi İmmün sistem kemoterapötik ya da biyoterapötik

Detaylı

Şok hastasına yaklaşım, kan ve sıvı resüsitasyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Şok hastasına yaklaşım, kan ve sıvı resüsitasyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Şok hastasına yaklaşım, kan ve sıvı resüsitasyonu Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Şok; kan dolaşımı ve doku perfüzyonunun azalması sonucu, Oksijen ve diğer hayati

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 05 DOKÜMAN:

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hematoloji-Onkoloji ve HKHT Hastalarında Transfüzyon TPHD Transfüzyon Okulu Ankara; 15-16 Şubat 2014 Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI. Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013

TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI. Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013 TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI Uzm. Dr. Bülent KAYA Kan Merkezi Koordinatörü 05.06.2013 Kan Ürünleri Kan Komponentleri Plazma Kaynaklı Ürünler Kan Komponentleri Eritrosit Konsantresi Lökosit Konsantresi Trombosit

Detaylı

Çözelti, insan albümini içeriği en az % 95 olacak şekilde protein içerir.

Çözelti, insan albümini içeriği en az % 95 olacak şekilde protein içerir. Human Albumin Grifols 20% 100ml FORMÜL Steril, apirojen Etkin madde İnsan albümini; 20 g/100 ml Çözelti, insan albümini içeriği en az % 95 olacak şekilde protein içerir. Yardımcı maddeler Sodyum kaprilat

Detaylı

DÖK.KODU: YÖN.TL..03 YAYIN TARİHİ: 20,06,2012 REVİZE NO:05 REVİZE TARİHİ:01/03/2014 SAYFA NO: 1/06

DÖK.KODU: YÖN.TL..03 YAYIN TARİHİ: 20,06,2012 REVİZE NO:05 REVİZE TARİHİ:01/03/2014 SAYFA NO: 1/06 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ DÖK.KODU: YÖN.TL..03 YAYIN TARİHİ: 20,06,2012 REVİZE NO:05 REVİZE TARİHİ:01/03/2014 SAYFA NO: 1/06 1.AMAÇ: Kan ve kan ürünü kullanılacak olan hastalara güvenli ve doğru

Detaylı

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezi yönetiminde hemodinamik anlamda stabilizasyonun en iyi şekilde sağlanmasının yolu, doğru sıvı tedavisinin uygulanmasından geçer. Hangi aşamada

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Dr.Gülhayat KOÇ KIZANLIK Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi,Đstanbul 1 AMAÇ Yararlı, güvenli ve etkili komponentin hazırlanması 2 KOMPONENT

Detaylı

TRANSFÜZYON- AFEREZ KURSU: OLGULAR

TRANSFÜZYON- AFEREZ KURSU: OLGULAR TRANSFÜZYON- AFEREZ KURSU: OLGULAR Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Transfüzyon 2008 Kursu 10 Ekim 2008, İzmir OLGU-1: ACİLDE KARMAŞA Trafik

Detaylı

Serap BALAS. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Serap BALAS. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Serap BALAS Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kemoterapi, hematoloji ve onkolojide bir tedavi seçeneğidir. Kanser tedavisinde hastalığın sürecini yavaşlatmak, geriletmek

Detaylı

Sıvı KAN VE SIVI RESÜSİTASYONU -2. NaCl. Ringer Laktat. Kristaloid Kolloid Hipertonik Salin Oksijen taşıyıcılar Kan

Sıvı KAN VE SIVI RESÜSİTASYONU -2. NaCl. Ringer Laktat. Kristaloid Kolloid Hipertonik Salin Oksijen taşıyıcılar Kan Sıvı KAN VE SIVI RESÜSİTASYONU -2 Dr Hasan KAYA Acil Tıp A.D. 03.11.2009 Kristaloid Kolloid Hipertonik Salin Oksijen taşıyıcılar Kan Hangi durumda hangisini verelim??? NaCL Ringer Laktat, vb Arada bir

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İçin Bilimsel Zorunluluklar. Dr. Şevki Hakan Eren Sivas

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İçin Bilimsel Zorunluluklar. Dr. Şevki Hakan Eren Sivas Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu İçin Bilimsel Zorunluluklar Dr. Şevki Hakan Eren Sivas Kan bir doku olarak tanımlanmaktadır bu nedenle kan ve kan ürünleri transfüzyonu basit bir sıvı infüzyonu değil,

Detaylı

Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu

Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu Hastanın Adı Soyadı: Protokol NO: Yaş: Cinsiyet: Kan Grubu: ABO: RhD: Transfüzyonu planlayan hekim: Transfüzyon İndikasyonu: Tarih:... Hasta ya da hasta yakınına bilgi

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Atilla Şencan 196 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU Dünya populasyonunun % 80 ni uygun toplanan ve test edilen güvenli kanın sadece % 20 sini kullanabilmektedir. Dünya ülkelerinin sadece % 30 unda uygun

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri ) Basınç Yaralarının Nedenleri Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri Basınç Bölgeleri Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri Basınç Yaralarının Önlenmesi Bası Yarası

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 22.07.2014 Hemodiyaliz Makinesini Hazırlama Talimatı yerine 01 Diyaliz Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Talimatı na atıfta bulunuldu. Hazırlayan:

Detaylı

Tarihçe. Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Transfüzyon Komplikasyonları. Tarihçe.

Tarihçe. Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Transfüzyon Komplikasyonları. Tarihçe. Tarihçe Transfüzyon Hangi Hastaya Ne Zaman? Yrd.Doç.Dr.Süha Türkmen KTÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 1492 ilk girişim 1667 Dr.Jean-Baptiste Denis 1818 Dr.James Blundell Tarihçe 1914 Dr.Albert Hustin 1916

Detaylı

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Yıllık Bireysel Riskler Yüksek(>1:100): Suçiçeği bulaşı, anneden

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU. Yrd.Doç.Dr.Cevdet DÜGER

KAN TRANSFÜZYONU. Yrd.Doç.Dr.Cevdet DÜGER KAN TRANSFÜZYONU Yrd.Doç.Dr.Cevdet DÜGER 1 KAN GRUPLARI Rhesus (Rh) faktörü 1940 yılında, Kan grupları 1941 yılında bulunmuştur. Eritrositler üzerinde saptanan yaklaşık 150 kan grubu antijeni tarafından

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI

TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI TRANSFÜZYON KOMPLİKASYONLARI Transfüzyon komplikasyonları 4 başlık altında incelenebilir: A. AKUT TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI B. GECİKMİŞ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI C. TRANSFÜZYON İLİŞKİLİ HASTALIKLAR D.

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

Transfüzyon Endikasyonları

Transfüzyon Endikasyonları Transfüzyon Endikasyonları Dr Cafer Adıgüzel Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD.- Hematoloji BD Tam Kan Eritrosit Trombositten zengin plazma Lökosit TDP Trombosit Kriopresipitat Sıvı

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI 1.AMAÇ.. Kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki ve olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı işlemlerin bütününü tanımlamaktır. 2.KAPSAM : Bu talimat

Detaylı

TR /001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR /001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Volüm replasmanı solüsyonu endikasyonları Hipovolemi ve

Detaylı

HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ

HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ YASAL MEVZUAT 2 Mayıs 2007 tarih ve 26515 sayılı, KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Genel Esaslar Kan, kan bileşenleri ve ürünlerin alınmasında

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL II. Kurul Dolaşım Sistemi ve Kan II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Fatih EKİCİ 4

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tarihçe MS 160-200 Kanın epilepsi tedavisinde kullanımı (Roma ve Yunan kaynakları) 15. ve 16. yüzyıl(ms

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ

TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ TROMBOSİTOPENİ KONTROLÜ GÜLDER GÜMÜŞKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ONKOLOJİ HASTANESİ TROMBOSİT NEDİR? 1 Kemik iliğinde yapılan kan hücrelerinden biridir. Pıhtılaşma hücreleri olarak bilinir. 1mm 3 kanda

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD

Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD Doç. Dr. Ömer Erdeve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Neonatoloji BD Yenidoğanda transfüzyon Etkili ve yaşam kurtarıcı Diğer yaş gruplarından farklılıklar gösterir Transfüzyon ihtiyacı

Detaylı

HUMAN ALBUMİN GRİFOLS % 20 50 ml I.V. İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON

HUMAN ALBUMİN GRİFOLS % 20 50 ml I.V. İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON HUMAN ALBUMİN GRİFOLS % 20 50 ml I.V. İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ İÇEREN FLAKON Steril Formülü : Etkin madde : İnsan Albumini; 20 g/100 ml Çözelti, insan Albumini içeriği en az % 95 olacak şekilde protein içerir.

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

I. KKTC AFEREZ VE KAN BANKACILIGI WORKSHOPU 5 Haziran 2004

I. KKTC AFEREZ VE KAN BANKACILIGI WORKSHOPU 5 Haziran 2004 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONUNDA PRATİK NOKTALAR Kan transfüzyonu 20. yüzyılın başında kan grubu antijenlerinin, tipleme yöntemlerinin ve verici-alıcı karşılaştırmasının keşfi ile tıpdaki uygulama alanına

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

Transfüzyon Tekniği. Doç. Dr.Tuğhan UTKU İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Transfüzyon Tekniği. Doç. Dr.Tuğhan UTKU İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Transfüzyon Tekniği Doç. Dr.Tuğhan UTKU İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı 1665 Richard Lower köpek-köpek trans. 1667 Jean Baptiste denis koyun-insan

Detaylı

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK ECMO TAKİP Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perfüzyonist Birol AK ECMO NEDİR Kardiyak yetmezliği olan hastalarda gereken desteğin sağlanmasında konvansiyonel tedavi yöntemlerinin

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU

PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU PEDİATRİDE TRANSFÜZYON İLE İLGİLİ OLGULAR- CEVAPLARI GRANÜLOSİT TRANSFÜZYONU Prof Dr. Davut Albayrak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Kan Merkezi ÖLÜME YOL AÇABİLEN REAKSİYONLAR 1. AKUT HEMOLİTİK

Detaylı

TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi TRANSFÜZYON PRENSİPLERİ ve AKUT KOMPLİKASYONLAR Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kan Komponentleri Tam Kan 500 ml Düşük Devirde Santrifüj PLT zengin

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

YAYIN TARİHİ REVİZYON NO 01 REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 1 / 7

YAYIN TARİHİ REVİZYON NO 01 REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 1 / 7 SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğinin tanımlanması ve güvenirliğinin sağlanmasıdır. 2. KAPSAM: Kan Merkezini kapsar. 3. KISALTMALAR: TDP: Taze donmuş plazma HBYS:Hastane bilgi yönetim sistemi

Detaylı

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon SEPSİS S VE TANI KRİTERLER TERLERİ Orhan ÇINAR Yrd.Doç.Dr..Dr. GATA Acil Tıp T p Anabilim Dalı XI. Acil Tıp Güz Sempozyumu Samsun 2010 Epidemiyoloji ABD de yılda 750.000 hasta Her gün 500 ölüm %20-50 mortalite

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı