Fiberoptik Bronkoskopi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiberoptik Bronkoskopi"

Transkript

1 Serdar Akpınar, Ülkü Yazıcı Giriş Havayoluna, boru ile giriş ilk kez Hipokrat tarafından (MÖ ) denenmiştir. Desault ( ) ise havayolunda bulunan yabancı cismi çıkarmak için endotrakeal entübasyon yapılmasını önermiştir. Bronkoskopi ise ilk kez Gustav Killian ve asistanı Kolofrath tarafından ucunda mercek bulunan rijit bronkoskopla sağ ana bronştan yabancı cisim çıkarılmasında kullanılmıştır (1897) [1]. Rijit bronkoskopi uzun yıllar Göğüs cerrahi ve Göğüs hastalıkları uzmanları tarafından tedavi yöntemi olarak kullanıldıktan sonra günümüzde tanısal amaçlı olarak da yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Bronkoskopi üst ve alt havayollarının normal ve patolojik yapılarını direkt olarak görüntülemeye yarayan diagnostik ve terapötik bir işlem olarak tanımlanır. Rijit bronkoskopi isminden de anlaşılacağı gibi sert, içi boş metal bir boru ve içinden teleskopik optiklerin geçirilerek gözlem yapılmasına olanak sağlayan en eski bronkoskop tipidir. Erişkinde kullanılan rijit bronkoskopların dış çapı mm ve boyu cm dir. Soğuk ışık kaynağından aydınlatma yapılabilir. İçinden girilerek biyopsi, aspirasyon, fırçalama, lokal atuşman, koter uygulaması rahatlıkla yapılabilir. Aynı zamanda hava yolu açıklığı sağlayan ve endotrakeal tüp vazifesi de gören bir alettir. Kolaylıkla ventilasyon ve genel anestezi yapılabilir. Ancak fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FOB) özellikle tanıda sağladığı büyük avantajlar ve kolay uygulanabilirliği nedeniyle daha ön plana geçmiştir. Fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FOB) ilk kez Dr. Shigeto Ikeda tarafından gastrointestinal endoskopide kullanılan fiber teknolojisi örnek alınarak Japonya da yapılmıştır (1964). FOB un kullanılmaya başlanmasından itibaren giderek artan sayılarda kullanılmış ve dizaynıda her geçen gün geliştirilmiştir [2]. Geliştirilen video-bronkoskoplarla 1987 yılından itibaren daha net görüntü alma ve girişimsel işlemin daha konforlu bir şekilde yapılmasını sağlamada önemli mesafe alınmıştır. Bugün için FOB bronkoskopik işlemler içerisinde %95 in üzerinde kullanıma sahiptir. Rijit bronkoskopi ile karşılaştırıldığında daha kolay öğrenilmektedir. Nazal, oral veya trakeostomi kanü- 108 Derman Tıbbi Yayıncılık 1

2 lünden girilerek yapılabilmekte gözlenmesi ve müdahalesi en zor olan üst lob apikal segment de dahil olmak üzere, tüm lobların segment ve subsegment bronşları gözlenebilmektedir. Diğer bir avantajı ise uygulama ortamı ile ilgilidir. Rijit bronkoskopi ameliyathanede ve genellikle genel anestezi altında yapılırken, FOB için özel bir ortam gerekmeksizin poliklinikte, serviste yatak başında veya yoğun bakımda rahatlıkla uygulanabilmektedir. FOB hafif sedasyon veya topikal anestezi altında yapılabilmektedir. FOB ile birlikte bir çok yardımcı ekipman kullanılmaktadır. Balon kateterler, daha büyük biyopsi forsepsleri, lazer fiberleri gibi enstrümanlarla daha büyük biyopsilerin alınması ve örnek kalitesinin daha iyi olması sağlanmaktadır. Standart ışık kaynağı ile işlemler yapılabilmekte ve ayrıca yatak başı uygulamalar için ışık kaynağı üzerine monte edilebilen portabl bronkoskoplarda kullanılabilmektedir. Trakeobronşiyal ağacın düzgün görüntülenebilmesinde ultrathin bronkoskoplar geliştirilmiş, çocuklarda ve orotrakeal/nazotrakeal tüpler içerisinden bronkoskopi işleminin yapılması da bu sayede sağlanmaktadır. Günümüzde fleksibl bronkoskoplar, videobronkoskop ve fiberoptik bronkoskop olarak iki tipde kullanılmaktadır. Videobronkoskoplar özellikle eğitim amaçlı olarak kullanılmakta ve maliyeti fiberoptiğe göre biraz daha fazladır. Fleksibl FOB genel olarak üç amaçla kullanılmaktadır: a- trakeabronşiyal sistemin değerlendirilmesi, b- tanısal amaçla örnek alınması, c- tedavi amaçlı uygulamalardır [3]. Tanısal amaçlı bronkoskopi endikasyonları başta öksürük ve hemoptizi olmak üzere stridor, anormal radyolojik bulguların varlığı en önemli endikasyonları oluşturmaktadır [4,5]. Tanı amaçlı endikasyonlar tablo 1 de gösterilmiştir. Tanı amaçlı kullanıldığında, santral hava yollarındaki tümörlerde %88 gibi yüksek tanı değerine sahiptir. Periferik akciğer lezyonlarında FOB nin tanı değeri düşmektedir. FOB nin tanı değeri periferik lezyonların < 2 cm olanlarında %34 iken, > 2 cm lezyonlarda %63 tür. Tanısal amaçlı FOB nin toplam tanı değeri %55-75 arasında değişmektedir [6]. Tedavi amaçlı olarak kullanıldığı endikasyonlar son yıllarda girişimsel bronkoskopinin Tablo 1. Tanı amaçlı bronkoskopi endikasyonları Öksürük Hemoptizi Wheeze, stridor Anormal radyolojik bulgu Persistan pnömotoraks Diyafragma paralizisi Vokal kord paralizisi Plevral efüzyon Balgamda atipik hücreler veya okült kanser Bronş tümörü takibi Akciğer kanseri Tekrarlayan akciğer absesi Toraks travması Fistül Yabancı cisim aspirasyonu Trakeobronşiyal ağacın kimyasal ve termal yanıkları Endotrakeal tüp yerleştirmede klavuzluk yapmak Trakeobronşiyal stenoz Trakeobronşiyal striktür İntraoperatif cerrahi sınır Postoperatif güdük kontrolü Akciğer transplantasyonu sonrası Difüz parankimal akciğer hastalığı ana konuları olarak ele alınmış ve bu konuda FOB nin başarılı olduğu görülmüştür. Tedavi amaçlı uygulamalar arasında havayolunun temizlenmesi (mukus tıkaçları, sekresyonların temizlenmesi, kistik fibrozis, astım, alveolar proteinozis, hemoptizi, yabancı cisim çıkarılması), tıkayıcı neoplazmlara müdahale (lazer bronkoskopi, elektrokoter, kriyoterapi, brakiterapi, lezyon içine enjeksiyon gibi uygulamalar), terapotik bronkoalveolar lavaj (BAL), trakeobronşiyal strüktür, stenoz, fistül tedavisi, akciğer absesi, bronkojenik ve mediastinal kistlere uygulanacak tedaviler bulunmaktadır (tablo 2) [7]. Tedavi amaçlı FOB en sık hava yolunun temizlenmesi amacıyla, özellikle mekanik ventilasyon altındaki hastalarda ve ayrıca öksürük refleksi azalmış, hava 2 Derman Tıbbi Yayıncılık 109

3 Fiberoptik Bronkoskopi Tablo 2. Tedavi amaçlı bronkoskopi endikasyonları Hava yolunun temizlenmesi Mukus tıkacı Sekresyon Hemoptizi Yabancı cisim Tıkayıcı neoplazi Lazer bronkoskopi Elektrokoter Kriyoterapi Brakiterapi Terapötik BAL Trakeobronşiyal striktür, stenoz Fistül tedavisi Akciğer absesi Bronkojenik ve mediastinal kistler yolu temizlenmesi deprese olmuş hastalarda uygulanır. Bu uygulama sonrası mukus tıkacı ve birikmiş sekresyonların uzaklaştırılması ile ventilasyon düzelir, atelektazi ve kollaps düzelir. Yine tedavi amaçlı BAL özellikle alveolar proteinozis ve alveolar mikrolityazisde etkili biçimde kullanılmaktadır. Özellikle tıkayıcı endobronşiyal lezyonların tedavisinde FOB ile uygulanabilen lazer, elektrokoter ve kriyoterapi oldukça yaygınlaşmış tedavi yöntemleridir. Trakeal stenoz ve striktür için endobronşiyal tedavi yöntemlerinin FOB ile uygulanabilmesi tedavi amaçlı endikasyonlar için ayrı bir pencere olarak ortaya çıkmıştır [8]. Akciğer absesi ve bronkojenik kistlerin drenajı FOB ile yapılabilmektedir ancak rijit bronkoskopinin daha etkili olduğunu bildiren yayınlar vardır [9]. Yabancı cisim çıkarılmasında da son yıllarda rijit bronkoskopinin yerini FOB almıştır. Bunda rijit bronkoskopiye göre görüş açısı ve müdahalede fleksibl olmasının verdiği avantajlar giderek artan oranda yabancı cisim çıkarılmasında kullanılmasına sebep olmuştur [7]. Fleksibl FOB nin mutlak kontrendikasyonu azdır. Mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliğinde hatta immunsupresyonu olan hastalarda dahi yapılabilmektedir. Dört önemli mutlak kontrendikasyonu vardır; refrakter hipoksemi, ağır bronkospazm, stabil olmayan astım ve yaşamı tehdit eden aritmidir [10]. İşlem öncesinde tam kan sayımı ile birlikte aktif kanama, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozukluk, malabsorbsiyon, malnütrisyon, edinsel koagülopatilerde FOB öncesi koagülasyon testlerinin yapılması önerilmektedir. İşlem sırasında Pulse oksimetri ve EKG monitorizasyonu yapılması gereklidir. Yine işlem öncesinde HBs antijeninin istenmelidir. FOB ile kan kaybı oldukça azdır riskli durumlar dışında kan grubunun rutin olarak istenmesi gereksizdir. Gerekli laboratuvar tetkiklerinden sonra hastaya yapılacak işlem, nasıl yapılacağı, komplikasyonları ayrıntılı olarak anlatıldıktan sonra onam alınmalıdır. Fiberoptik bronkoskopi uygulaması Bir bronkoskopistin FOB yapmadan önce çok iyi havayolu anatomisi bilgisine sahip olması gereklidir. Bronkoskopistler Jackson-Huber sınıflamasına bağlı olan havayolu anatomisi sistemini kullanırlar (örneğin; anterior/posterior, superior/inferior, medial/lateral) (Resim 1). Bir kısım kliniksiyen ve göğüs cerrahı ise Boyden sınıflaması adı verilen havayollarının numaralandırılmasından oluşan bir sistem kullanırlar. Larinksden itibaren alt havayolları ele alındığında vokal kordları geçtikten sonra kıkırdak halkasından oluşan trakeaya ulaşılır. Trakea çapı mm civarındadır ve posteriora doğru yönelerek karinada ikiye ayrılır ve 5. torasik spin hizasında sağ ve sol ana bronş köküne ayrılır. Ana karina sağ ve sol ana bronşu birbirinden ayıran ince bir septumdur ve keskin bir yapıya sahipdir. Sol ana karina açısı sağa göre derecelik bir açı kadar daha yüksektir. Sağ ana bronş yaklaşık 1.5 cm uzunluğunda çapı ise mm dir (Resim 2). İlk olarak sağ ana bronş dalını karinanın hemen altından itibaren sağ üst lob bron- 110 Derman Tıbbi Yayıncılık 3

4 Resim 1. Resim 2. 4 Derman Tıbbi Yayıncılık 111

5 Fiberoptik Bronkoskopi şuna ayrılır. Sağ üst lob apikal, anterior ve posterior segmentlerden oluşur. Sağ ana bronş, sağ üst lob bronşunu verdikten sonra intermedier bronş olarak cm boyunca uzanır. Bitim noktasında sağ orta lob ve sağ alt lob bronşuna bölünür. Sağ orta lob bronşu bronkus intermediusun anterolateralinden çıkar, medial ve lateral segmentlere ayrılır. Lateral daha uzakta, medial segment ise daha oblik ve yakındadır. Sağ alt lob bronşu önce orta lob girişinin tam karşında lateral duvarda superior segment girişini verdikten sonra önden arkaya doğru uzanan anterior, lateral, posterior segment girişlerini verir. Sağ alt lob girişinde en medialde ise medial segment girişi vardır. Sol ana bronş cm uzunluğunda posterior, inferior ve laterale seyretme eğilimindedir. Sol üst ve alt lob bronşu olarak ayrılır. Sol üst lob bronşu 2-3 cm uzunluğundadır, üst lob ve lingula segmentlerine ayrılır. Sol üst lob, sol ana pulmoner artere askı görevi görür. Üst lob bölümü apikoposterior ve anterior segment bronşlarına ayrılır. Lingula bronşu 2-3 cm uzunluğundadır superior ve inferior segment bronşlarına ayrılır. Sol alt lob superior ve diğer alt lob segment bronşlarına ayrılır. Sol alt lobun medial segmenti yoktur. Anteromedial, lateral, posterior bazal segmentlerinden oluşur. Tüm bronşiyal sistem bronkoskopik görünüşleri Resim 1 de özetlenmiştir. FOB işlemi hastanın sırt üstü yatacağı bir sedyede yapılabileceği gibi hasta yatağında da yapılabilir. İstenilen pozisyonların verilebileceği özel bir koltukta da işlem yapılabilir (Resim 4). Sedasyonla ya da sedasyon yapılmadan da işlem yapılabilir. Sedas- Resim Derman Tıbbi Yayıncılık 5

6 Resim 3. yonun aşırı kaygılı hastalarda yapılmasını önerenlerin yanı sıra, tüm hastalara uygulanması gerektiğini belirten yayınlarda vardır [11]. Sedasyon uygulanacaksa genellikle kısa etkili ajanlar tercih edilir. Fentanil, kodein, midazolam, hidroksizin ve diazepam tercih edilir. Bunlar içinde midazolam kısa etkili olması ve daha az solunum depresyonu yapması nedeniyle en çok tercih edilen sedatiftir. Midazolam a narkotikler eklenebilir. Özellikle fentanil kombinasyonlarda kullanılır ancak midazolam ile kombinasyonunda solunum depresyonu riski artar. Uzun sürecek ve zor bronkoskopi uygulamalarında bir anestezi uzmanı eşliğinde anestezik kullanılarak da işlem yapılabilir. Genellikle hızlı etkili propofol (2mg/kg) tercih edilir. Çoğunlukla FOB için topikal anestezi yeterli olmaktadır. Lokal anestezide lidokain (%1 ya da %2) kullanılır. Lidokain üst hava yolları ve vokal kordlara sprey veya nebülizasyon şeklinde verilebileceği gibi, bronkoskopla da hava yollarına direkt olarak verilebilir. FOB sırasında gerekli olabilecek ani komplikasyonlara müdahale edebilmek için mutlaka damar yolu açık tutulmalıdır. Bronkoskopi burundan ya da ağızdan yapılabileceği gibi, trakeostomi deliğinden ve entübasyon tüpünden girilerek de yapılabilir. Ağızdan yapılacak işlemlerde koruyucu bir ağızlık kullanılmalıdır. Bronkoskop tutulurken sağ el üç, dört, beşinci parmakları ve avuç içiyle kavranarak işleme başlanır. Yapılacak manevralarda bilekten sağa sola hareketlerle bronkoskop ucu yönlendirilir. Sol el biyopsi forsepsi veya sitoloji fırçasının ilerletilmesi için kullanılır (Resim 3). İşlem başlangıcında burundan nazofarenks takip edilerek, oral yoldan ise epiglot görülerek vokal kordlara ulaşılır ve vokal kordların hareketliliği mutlaka izlenmelidir. Vokal kordlar geçildikten sonra mutlaka ek lokal anestezik verilmelidir (2,5 ml %2 lik lidokain). Lidokain 8 mg/kg dozuna çıkılabilecek kadar artırılabilir. Nazal yol en çok kullanılan ve hastanın bronkoskopu ısırma ihtimalini ortadan kaldıran yoldur. 6 Derman Tıbbi Yayıncılık 113

7 Fiberoptik Bronkoskopi Tanısal amaçlı FOB genellikle 58 cm uzunluğunda distal ucunun dış çapı mm arasında değişirken, iç çapı mm çapında aksesuarların geçişine izin veren bir çalışma kanalına sahiptir. Tedavi amaçlı kullanılan FOB ların hem iç, hemde dış çapı daha geniştir. Videobronkoskoplarda bronkoskopik görüntüler tv monitörüne aktarılır. Işık kaynağı olarak halojen ya da xenon ışık kaynağı kullanılır. Tanısal aksesuarlar arasında en önemlileri biyopsi forsepsleri, bronşiyal fırçalar, aspirasyon ve biyopsi için iğneler, kateter ve balonlar sayılabilir. Bunların haricinde bronkoskopinin özellikle tanısal amaçla kullanımını kolaylaştıran, son yılların teknolojik yeniliği endobronşiyal ultrasonoğrafi de (EBUS) kullanılan diğer bir enstrümandır. Örnekleme teknikleri Tanısal amaçlı bronkoskopide doğru yerden uygun örneğin alınması çok önemlidir. Alınan örneklerin kalitesi bronkoskopinin başarısını doğrudan etkilemektedir. Örnekler sitolojik tetkik için hücresel elemanlardan oluşur ya da histopatalojik tanı için doku örneklerinden oluşur. Sitolojik örneklem için en kolay ve en sık uygulanan yol bronşiyal lavajdır. Bronşiyal lavaj için lezyonun bulunduğu bölgeye ml salin solüsyonu verilip geri alınması işlemidir. Alınan örnek sitolojik inceleme ve/veya infeksiyöz etken (ARB, pnömosistis jirovici gibi) araştırılması için ilgili laboratuvarlara gönderilir. Bronş lavajı uygulaması ulaşılamayan periferik bölgelerdeki lezyonların tanısı için avantajlıdır [12]. Bronkoalveolar lavaj (BAL) örneklemede kullanılan bir diğer tekniktir. Terminal hava yolları ve alveol yüzey alanındaki hücreleri, ekstrasellüler protein ve lipidleri örneklemede kullanılmaktadır. Bu teknik uygulanırken bronkoskop wedge pozisyonuna getirilerek hedeflenen lezyon alanındaki segment hatta daha iyisi subsegment lokalizasyonuna getirilerek steril salin solüsyonunun periferik hava yollarına verilmesi ve daha sonrada aspire edilmesi esasına dayanır. Lokalize lezyonlarda ilgili segmente, difüz lezyonlarda sağ akciğer orta lob veya sol akciğer lingula segmentine 20 ml lik volümler halinde toplamda ml olacak şekilde serum fizyolojik verilir ve düşük basınçlı aspirasyonla geri alınır. Sarkoidoz, alveolar hemoraji, radyoterapi toksisitesi, lenfositik pnömoni, bronşiyolitis obliterans organize pnömoni (BOOP), idyopatik pulmoner fibroz, eozinofilik pnömoni, alveolar proteinozis gibi hastalıklarda BAL tekniği tanısal amaçlı olarak kullanılmaktadır [12,13]. Bronşiyal fırçalama bronş duvarından fırçayı sürtme yoluyla periferik ya da santral yerleşimli yüzeysel lezyonlardan hücresel elemanlardan oluşan örnekler alma yöntemidir. Bronşiyal lavaj yöntemiyle kombine edildiğinde akciğer kanseri için tanısal değeri %87 oranında artırdığı bildirilmiştir [14]. Santral yerleşimli tümörlerde tek başına bronşiyal lavaj %49-76, bronşiyal fırçalama ise %52-77 arasında tanısaldır. Bronşiyal biyopsi kesin tanı için en önemli teknikdir. Bronkoskopik biyopsi için bronkoskopik forsepsler kullanılmaktadır. Değişik forsepsler biyopsi için kullanılmaktadır. Bunlar arasında ucu elipsoid olanlar, testere uçlu forsepslerin yanı sıra mukozal biyopsilerde kullanılan ucu iğneli forsepslerde kullanılmaktadır. Endobronşiyal kitle lezyon izlenmişse kitle üzerinden, lokal bir patolojik görünüm varsa lezyon üzerinden biyopsi alınmalı ve en az üç kez bronkoskopik biyopsi alınmalıdır. Bronşiyal biyopsi tanı değeri tek başına %82 ler civarındadır [15]. Transbronşiyal biyopsi görüş alanına girmeyen periferik difüz parankimal veya lokalize infiltratif lezyonlardan biyopsi almak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Bronkoskop segment bronş orifisine kadar ilerletilip kama (wedge) pozisyonunda sıkı bir şekilde yerleştirilir. Forseps ilerletilerek subplevral pozisyona kadar itilir. Hastadan de- 114 Derman Tıbbi Yayıncılık 7

8 rin bir inspiryum yapması istenir ve forseps açılır. Daha sonra ekspiryum yaparken forseps kapatılarak örnek alınmış olur. Difüz parankimal akciğer hastalığı araştırılan hastalarda alt lob anterobazal veya laterobazal segmentlerden biyopsi alınması önerilir. Örnekleme dört beş kez tekrarlanmalıdır. Pnömotoraks (%1-2) ve kanama (%2) komplikasyonları nedeniyle işlem sonrası mutlaka akciğer grafisi çekilmelidir. Transbronşiyal biyopsinin tanısal değeri %30-70 arasında değişmektedir [16]. Transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBİA) görüntüleme yöntemleriyle gösterilmiş ancak bronkoskopik görüntüleme alanına girmeyen mediastinal lenfadenopatilerin (LAP) örneklenmesi başta olmak üzere periferik akciğer nodülleri, akciğer ve mediastendeki kitle, apse veya kaviteli lezyonlara değişik çaptaki iğneler kullanılarak örnek alınması yöntemidir. Özellikle Wang ve ark. nın geliştirdikleri yöntemle mediastinal LAP lardan örnek alınması kolaylaşmıştır [17]. En önemli kontrendikasyonu kontrol altına alınamayan kanama diyatezidir. İşlem için FOB kanalına >1.3 cm (18 veya 21 no) iğneler ilerletilir ve hava yolu duvarına dik gelecek şekilde hedef noktaya (trakea duvarı, karina, ana bronş) hızlı bir manevra ile batırılır (Resim 5). Proksimal ucunda 2mL serum fizyolojik bulunan enjektör içine aspire edilir. Kateter dışarı çıkarılarak alınan örnek lama yayılarak sitolojik incelemeye gönderilir. TBİA oldukça güvenli bir tekniktir. Komplikasyonları arasında minimal kanama, pnömotoraks ve pnömomediastinum sayılabilir [18]. Resim 5. 8 Derman Tıbbi Yayıncılık 115

9 Fiberoptik Bronkoskopi Bulguların değerlendirilmesi Bronkoskopistin FOB deki anormal bulguları değerlendirebilmesi için öncelikle bölgenin anatomisini iyi bilmesi gereklidir. Bronkoskopinin yapılacağı yoldan başlamak üzere üst solunum yolları ve larenks iyi değerlendirilmeli bu bölgenin primer patolojisine ek olarak, akciğer ve mediastende bulunabilecek patolojilere sekonder bulgularında değerlendirilmesi gerekir. Bulgular değerlendirilirken öncelikle trakeobronşiyal ağaçtaki mukoza epitelinin değerlendirilmesi yapılır. Bronşiyal mukoza epiteli, bronş duvarının içi (subepitelyal) veya dışı tutulum dikkate alınmalıdır. Bu yaklaşım tümör, inflamasyon ve pek çok hastalık için önerilmektedir. İrritanlar ve infeksiyonlara bronş mukozası ve submukoza bu inflamatuvar değişikliklerle yanıt verir. İnflamatuvar değişiklikler bronkoskopik olarak sıklıkla vaskülarite artışı, hiperemi, ödem, artmış mukus sekresyonu ve mukozal düzensizlik ile kendini gösterir. İnflamatuvar değişiklikler kronik bronşitte olduğu gibi yaygın, yabancı cisim reaksiyonunda olduğu gibi lokalize olabileceği gibi pnömonideki gibi akut ya da tüberkülozda olduğu gibi kronik bulgularla seyredebilir. Diğer yandan bu bulgular nonspesifik olduğu için farklı patolojik durumlarda benzer bulgular gösterebilir. İnflamatuvar değişikliklerin varlığı her zaman belirli bir duruma işaret etmeyebilir [19]. Endobronşiyal mukozal eritem ve interlober/intersegmenter subkarinaların küntleşmesi ödem ve sonuçta inflamatuvar değişiklikleri gösterir. Pürülan sekresyon özellikle süpüratif akciğer hastalıklarında gözlenir. Bağışıklığı baskılanmış hastalarda bronş mukozasında mantar enfeksiyonlarına özgü yaygın infiltratif değişikliklerle birlikte invaziv aspergilloziste görülen nekrotik lezyonlar ve kandidyazisde görülen beyaz halı görünümü olabilir [20]. Bronşiyal mukozal ülserasyonlar, Wegener granülamatozisi ve malignitede görülebilir. Endobronşiyal mukozal düzensizlikler ve pürüzlü yüzey infiltratif hastalığın ya da malignitenin erken dönemde göstergesi olarak karşımıza çıkabilir. Neoplastik hastalıklardaki bronkoskopik bulgular çeşitlilik gösterir. Endobronşiyal tümöral lezyon yüzeyi pürüsüz veya karnabahar şeklinde vejetan görünüm verebilir. Kitle pembe renkli olabileceği gibi beyaz/gri renkte nekrotik doku görünümünde de olabilir. Tümörün kendisi hızlı büyüme sonucu kitledeki kan akımının yetersiz kalması nedeniyle, nekrotik debris ve infeksiyondan kaynaklanan püy ile kaplı olabilir. Değerlendirmeye uygun özellikte bir materyal alabilmek için biyopsiden önce mutlaka tümör yüzeyindeki nekrotik materyalin uzaklaştırılması gereklidir. Tümör, bronş duvarında kompresyon ve distorsiyon oluşturarak, dolaylı olarak endobronşiyal değişiklikler meydana getirebilir. Bronş orifislerinde stenoz veya obstrüksiyon, bronş lümeninde daralma, kompresyon ve mukozal ödem ve eritem içerir. Bu indirekt anormalliklerden alınan biyopsiler genellikle histolojik tanıda yardımcı değildir. Bazı tümöral oluşumlar bronş lümenini dıştan bası ile daraltabileceği gibi, bazı periferik kitle lezyonları herhangi bir bulgu vermeyebilir. Hiçbir bulgunun gözlenemediği durumlarda floresan emisyonuna dayanan bir teknikte FOB a monte edilen bir özel kamera ile mukozadaki karsinoma insituların ve trakeobronşiyal ağaçtaki displazilerin görüntülenmesi sağlanabilmektedir [21]. İnoperabilite kriterlerini doğrudan etkileyen ana karinada küntleşme, subkarinal lenf nodlarının büyümesine bağlıdır [6]. Endobronşiyal olabilme özelliğine sahip bazı akciğer dışı tümörlerde vardır. Trakeobronşiyal metastaz meme, kolon, böbrek ve troid kökenli metastatik akciğer kanserleri subepitelyal büyümeye eğilimli olmakla birlikte, bronş lümenine doğruda büyüyebilirler. Nöroendokrin tümörler arasında yer alan karsinoid tümörlerde endobronşiyal olabilmektedir. Çoğunlukla yüzeyi düz kırmızım- 116 Derman Tıbbi Yayıncılık 9

10 sı yapıdadır ve üzerindeki epitelyum tabakası çoğunlukla intaktdır. Karsinoid tümörler vasküler yapıdan zengin olduğu için biyopsi işlemi sonrası kanamalar sıklıkla görülür. Ancak bu herhangi bir kontrendikasyon oluşturmaz. Lenfomalar akciğerde görülebilen malignitelerdir. Hodgin lenfomaya bağlı endobronşiyal lezyon ve segmenter/lober kollaps görülebilir. Bronşiyal kanama FOB da değerlendirilmesi zor durumlardan birisidir. Hemoptizi sonrası bronşiyal ağaç tamamen normal olabileceği gibi, yoğun kanama ve pıhtı tıkaçları nedeniyle de kanama odağını ayırdetmek güçtür. Pıhtı tıkaçlarının forsepslerle ortadan kaldırılması gerekir. Bazı durumlarda ise kanamayı görmek oldukça kolaydır. Endobronşiyal maligniteler, bronkolityazis, güdük yerinden kanamalar bariz bulgu verirler. FOB la az miktardaki kanamanın olduğu orifis lokalize edilebilirse, lober, segmenter veya subsegmenter düzeydeki kaynağı gösterilebilir. Göğüs hastalıkları uzmanları ve Göğüs cerrahları sıklıkla yoğun bakımda FOB yapmak zorunda kalırlar. Bunda FOB un kolaylıkla yatak başı uygulanabilirliği ve komplikasyon olasılığının az olmasının katkısı vardır. Yoğun bakımda bronkoskopist işlemden önce kritik durumdaki hastada solunum yetmezliğini ve pnömotoraks gibi potansiyel komplikasyonları iyi tartmalıdır. Ekstübe hastada nazal ya da oral yoldan yapılabileceği gibi, solunum yetmezliği bulunan hastada CPAP veya BiPAP altında da maskeye konacak uygun aparatlarla FOB yapılabilir. Ancak sürekli noninvaziv ventilasyon ihtiyacı olan hastalarda, oksijen desteği altında oksijen satürasyonunun %90 ın altında olması, solunum hızının 30/dk üzerinde ve yardımcı solunum kaslarını kullanıyor olması yoğun bakımda entübasyonsuz bronkoskopi için kontrendike olan durumlardır. Entübe hastada ise bronkoskopi sık yapılan bir işlemdir. Endotrakeal tüp iç çapı genellikle mm dir. Diagnostik bronkoskopun dış çapı yaklaşık 5mm dir. Bu nedenle 7.5 mm altındaki endotrakeal tüplerde bronkoskopi hava giriş çıkışına yeterince izin vermemesi nedeniyle önerilmez. İşlem sırasında tüpün ucuna adaptör takılır bu sayede yeterli tidal volümün ve pozitif end-ekspiratuar basıncın (PEEP) verilmesi sağlanır. Entübe hastada bronkoskopi yapılırken sedasyon gerekir. Genellikle opiadlarla benzodiazepin kombinasyonu yapılabileceği gibi yoğun bakıma özgü sedasyon protokolleride verilebilir. Kritik hastalarda en sık BAL ve korumalı ile örnek alma (PSB) yapılan işlemlerdir. Bunun dışında bronş hijyeni için sekresyon ve mukus tıkaçlarının temizlenmesi ve transbronşiyal biyopsi sıklıkla yoğun bakımda etkin bir şekilde yapılan işlemlerdir. PSB ile alınan kandidatif kültürlerin ventilatör ilişkili pnömoniye neden olan etken patojenin tespitinde BAL ve derin trakeal aspirat kültürlerine göre çok daha sensitif ve spesifiktir [22]. FOB komplikasyonları Genel olarak bronkoskopi güvenilir ve emniyetli bir yöntemdir. Komplikasyon riski düşük bir işlem olmasına karşın, riski artıran durumlar arasında çoğunlukla hastaya ve hastalığa ait risk faktörleri vardır. Bronkoskopiye bağlı majör komplikasyon riski % iken, mortalite gelişme riski % dir. Hastanın kooperasyonunun düşük olması ani hareketlerde bulunma, öksürme, bronkoskopu ısırma gibi beklenmeyen olaylara neden olabilir. Bu hastalarda anestezi altında işlem yapılması önerilmektedir. Yakın zamanda geçirilmiş myokard enfarktüsü, unstabil angina ve kardiyak aritmiler, üremi işlem sırasında kardiyovasküler komplikasyon gelişme riskini artırabilir. Yine derin hipoksemi, mekanik ventilasyon gerektiren solunum yetmezliği de komplikasyon riskini artıran durumlardır. 10 Derman Tıbbi Yayıncılık 117

11 Fiberoptik Bronkoskopi Majör komplikasyonlar arasında solunum depresyonu, pnömotoraks, kardiyopulmoner arrest, pnömoni, aritmiler ve pulmoner ödem sayılabilir. Minör komplikasyonlar ise ateş (özellikle bronkoalveolar lavaj sonrası), bulantı, kusma ve kanamadır [14]. Lokal anestezik olarak lidokain kullanılması aşırı duyarlılık reaksiyonları, vazovagal senkop gibi yan etki profiline sahip başka anesteziklere göre daha güvenli bir ajan olduğundan fazla tercih edilir. İşlem sırasında hipoksemi gelişimi birçok ek komplikasyona neden olacağından iyi monitorize edimelidir. Yine aritmiler açısından da EKG monitorizasyonu gerekir [19]. Sonuç olarak; FOB etkinlik ve risk açısından değerlendirildiğinde hem başarılı hemde güvenilir bir işlemdir. Gün geçtikçe gelişen bronkoskopi teknolojisi sayesinde çok yaygın olarak kullanılmakta, tanıda ve tedavide önemli aşamalar kaydetmektedir. Bronkoskopistin deneyimi, bölge anatomisini iyi bilmesi ve komplikasyonlar açısından alacağı önlemler işlemin başarısını artıracaktır. Kaynaklar 1. Becker HD, Marsh BR. History of the rigid bronchoscope. In: Bolliger CT, Mathur PN, eds. Interventional Bronchoscopy, Prog Respir Res, Basel: Karger; 30, Ohata M. History and progress of bronchology in Japan. JJSB. 1998;20: Prakash UBS, Offord KP, Stubbs SE. Bronchoscopy in North America: The ACCP survey. Chest 1991; 100: Sen RP, Walsh TE. Fiberoptic bronchoscopy for refractory cough. Chest 1991; 99: Berger R, Rehm SP. Bronchoscopy for hemoptysis. Chest 1991; 99: Rivera MP, Mehta AC, Wahidi MM. Establishing the diagnosis of lung cancer: Diagnosis and management of lung cancer, 3rd ed: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013;143(5):e142S- 65S. 7. Beaudoin EL, Chee A, Stather DR. Interventional pulmonology: an update for internal medicine physicians. Minerva Med 2014; 105(3): Prakash USB. Advances in bronchoscopic techniques. Chest 1999; 116: Galluccio G, Lucantoni G. Mediastinal bronchogenic cyst s recurrence treated with a long-term follow-up. Eur J Cardiothorac Surg 2006; 29: Wahidi MM, Rocha AT, Hollingsworth JW, Govert JA, Feller-Kopman D, Ernst A. Contraindications and safety of transbronchial lung biopsy via flexible bronchoscopy: A survey of pulmonologists and review of the literature. Respiration 2005; 72: Putinati S, Balerin L, Corbetta L, Trevisani L, Potena A. Patient satisfaction with conscious sedation for bronchoscopy. Chest 1999; 115: Seaton D. Minimally invasive diagnostic procedures. In: Seaton A, Seaton D, Leitch AG (eds). Crofton and Douglas s respiratory diseases. 5th ed. Oxford: Blackwell Science, 2000: Kennedy VE, Todd JL, Palmer SM. Bronchoalveolar Lavage as a Tool to Predict, Diagnose, and Understand Bronchiolitis Obliterans Syndrome. Am J Transplant. Mar 2013; 13(3): British Thoracic Society Bronchoscopy Guidelines Commitee. British Thoracic Society guidelines on diagnostic flexible bronchoscopy. Thorax 2001; 56(suppl 1): McLean AN, Semple PA, Franklin DH, Petrie G, Millar EA, Douglas JG. The Scottish multi-centre prospective study of bronchoscopy for bronchial carcinoma and suggested audit standarts. Respir Med 1998; 92: Schreiber G, McCrory DC. Performance characteristics of different modalities for diagnosis of suspected lung cancer: Summary of published evidence. Chest 2003; 123: Herth FJF, Eberhart R, Ernst A. The future of bronchoscopy in diagnosing, staging and treatment of lung cancer. Respiration 2006; 73: Xia Y, Wang KP. Transbronchial needle aspiration: where are we now? J Thorac Dis 2013;5(5): Prakash UBS. Bronchoscopy. In: Albert RK, Spiro SG, Jett JR (eds). Clinical Respiratory medicine. 2nd ed. Philadelphia: Mosby, 2004: Zamani A. Bronkoskopi. Göğüs Hastalıkları Serisi Dergisi 2005; 2: Rabahi MF, Ferreira AA, Reciputti BP, Matos Tde O, Pinto SA. Fiberoptic bronchoscopy findings in patients diagnosed with lung cancer. J Bras Pneumol. 2012;38(4): Prats E, Dorca J, Pujol M, Garcia L, Barreiro B, Verdaguer R, et al. Effects of antibiotics on protected specimen brush sampling in ventilator-associated pneumonia. Eur Respir J 2002;19(5): Derman Tıbbi Yayıncılık 11

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ DOÇ. DR. ARİF DURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Bronkoskopi nedir? Solunum yollarının endoskopik olarak incelenmesi Bronkoskop çeşitleri

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Bronkoskopi Ünitesi Donanımı ve Planlanması

Bronkoskopi Ünitesi Donanımı ve Planlanması BÖLÜM 2Bronkoskopi Ünitesi Donanımı ve Planlanması 21 Bronkoskopi Ünitesi Donanımı ve Planlanması Ethem Ünver 1, Sedat Altın 2 1 Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzincan

Detaylı

Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bronkoskopi, göğüs hastalıkları hekimine havayollarını gözlemleme ve örnekleme yapmaya olanak sağlayan

Detaylı

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir

Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Dr. Aydın Şanlı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi A.D izmir Akciğer tümörleri içinde nöroendokrin tümörler histokimyasal ve immünolojik paternleri benzer özellikte olup, klinik davranışları

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Yabancı Cisim Aspirasyonları Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Epidemiyoloji Klinik Tanı Yöntemleri Tedavi Korunma Yabancı cisim aspirasyonu (YCA)

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

HEMOPTİZİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ. Hemoptizi

HEMOPTİZİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ. Hemoptizi HEMOPTİZİ Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ Hemoptizi 1. Genel: pulmoner parankim veya trakeobronşial ağaçtan gelen kan veya kanlı balgam öksürme 2. Massive (şiddetli): miktar: 100-600ml/24st; < 5% hastada massive

Detaylı

Bronkoskopi Komplikasyonları, Önleme ve Tedavi

Bronkoskopi Komplikasyonları, Önleme ve Tedavi Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi 23-27 Nisan 2008 Maritim Pine Beach Resort - Antalya Bronkoskopi Komplikasyonları, Önleme ve Tedavi Dr. Sadık Ardıç SB Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs

Detaylı

HEMOPTİZİ. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

HEMOPTİZİ. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT HEMOPTİZİ Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Hemoptizi 1. Genel: pulmoner parankim veya trakeobronşial ağaçtan gelen kan veya kanlı balgam öksürme 2. Massive (şiddetli): miktar: 100-600ml/24st; < 5% hastada massive

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri

Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri ARAŞTIRMA Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri Diagnostic Value of The Fiberoptic Bronchoscopy Samples in Lung Cancer Patients Sibel Doruk 1, Doğan Reşit Köseoğlu 2, Ahmet

Detaylı

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Sibel ALPAR*, Nazire UÇAR*, Yetkin AĞAÇKIRAN**, A. Berna DURSUN*, Selma

Detaylı

BRONKOSKOPİ Sedat ALTIN

BRONKOSKOPİ Sedat ALTIN BRONKOSKOPİ Sedat ALTIN Bronkoskopi, primer olarak bir tanı aracıdır. Bronkoskopinin en sık kullanım alanı, göğüs grafisi veya tomografisi normal olan hastalarda hemoptizi, açıklanamayan özellikle tek

Detaylı

Ventilatör İlişkili Pnömoni Patogenezi ve Klinik

Ventilatör İlişkili Pnömoni Patogenezi ve Klinik Ventilatör İlişkili Pnömoniler: Ventilatör İlişkili Pnömoni Patogenezi ve Klinik Tevfik ÖZLÜ* * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON VİP terminoloji VİP

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Ventilatör İlişkili Pnömoninin Non-invaziv ve İnvaziv Yöntemlerle Mikrobiyolojik Tanısı

Ventilatör İlişkili Pnömoninin Non-invaziv ve İnvaziv Yöntemlerle Mikrobiyolojik Tanısı Ventilatör İlişkili Pnömoninin Non-invaziv ve İnvaziv Yöntemlerle Mikrobiyolojik Tanısı Can SEVİNÇ* * Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Dahili Yoğun Bakım Ünitesi, İZMİR Henüz

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

Periferik Akciğer Kanserlerinin Tanısında Bronkoskopik Lavaj, Bronş Biyopsi ve Postbronkoskopik Balgam Sitolojisinin Tanı Değeri #

Periferik Akciğer Kanserlerinin Tanısında Bronkoskopik Lavaj, Bronş Biyopsi ve Postbronkoskopik Balgam Sitolojisinin Tanı Değeri # Periferik Akciğer Kanserlerinin Tanısında Bronkoskopik Lavaj, Bronş Biyopsi ve Postbronkoskopik Balgam Sitolojisinin Tanı Değeri # İsmail YÜKSEKOL*, Arzu BALKAN*, Metin ÖZKAN*, Haldun ŞEVKETBEYOĞLU*, Hayati

Detaylı

Endotrakeal Entübasyon

Endotrakeal Entübasyon Endotrakeal Entübasyon Hazırlayan Doç. Dr. Erkan GÖKSU Yönetiminin amacı Primer amaçlar: bütünlüğünü korumak Oksijenizasyonu sağlamak Ventilasyonu sağlamak Aspirasyonu engellemek Sekonder Resüsitasyon

Detaylı

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D.

AKCİĞER GRAFİLERİ. Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. AKCİĞER GRAFİLERİ Dr. Özlem BİLİR RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP A.D. HEDEFLERİMİZ!!! Radyolojik anatomi, Değerlendirme, Pozisyonlar, Teknik, Lezyonlar ve radyografik örnekleri Akciğer Grafisi;

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 EPİDEMİYOLOJİ Akciğer kanseri, günümüzde, kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan

Detaylı

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel*

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* * SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Prof. Dr. Murat Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil Bilim Dalı Dr.E.Ulaş Saz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Bronkoskopi BÖLÜM. Sevgi Pekcan. Tanı Amaçlı Bronkoskopi Endikasyonları

Bronkoskopi BÖLÜM. Sevgi Pekcan. Tanı Amaçlı Bronkoskopi Endikasyonları BÖLÜM 4 Bronkoskopi Göğüs hastalıklarında girişimsel tanı yöntemleri arasında pek çok uygulama vardır. Bunlar arasında torasentez, plevra biyopsisi, bronkoskopi ve bronkoalveolar lavaj bulunur. Bu yöntemler

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara Konuşmanın başlığı üzerine GİS patolojisinde Kolon ve ince bağırsağın Nontümöral

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Ülkemizde künt toraks travmaları trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Travmaya

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Devlet hastanesinde yapılan bronkoskopik işlemler

Devlet hastanesinde yapılan bronkoskopik işlemler Göztepe Tıp Dergisi 27():-6, 202 doi:0.5222/j.goztepetrh.202. KLİNİK ARAŞTIRMA ISSN 300-526X Göğüs Hastalıkları Devlet hastanesinde yapılan bronkoskopik işlemler Özlem Soğukpınar (*), Ekrem Güler (**),

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

EBUS Mediastinal Hastalıklarda ve Akciğer Kanseri Evrelemesinde Rutin Kullanımda mı?

EBUS Mediastinal Hastalıklarda ve Akciğer Kanseri Evrelemesinde Rutin Kullanımda mı? 12 Derleme Review EBUS Mediastinal Hastalıklarda ve Akciğer Kanseri Evrelemesinde Rutin Kullanımda mı? Is EBUS in Routine Use for Mediastinal Diseases and Lung Cancer Staging? Dr. Sibel GÜNAY 1, Dr. Ersin

Detaylı

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM TORAKS RADYOLOJİSİ Prof Dr Nurhayat YILDIRIM PA AKCİĞER GRAFİSİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER Film ayakta çekilmelidir. Göğüs ön duvarı film kasetine değmelidir. Işık kaynağı kişinin arkasında olmalıdır. Işık kaynağı

Detaylı

Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler. Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler. Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Hava Yolu ve Solunum Sistemi İnvaziv Girişimler Doç Dr Evvah Karakılıç MD, PhD Ankara Numune E&A Hastanesi Acil Tıp Kliniği Zor entübasyon Birçok başarısız entübasyon denemesi olarak tanımlanabilir. (ASA)

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM VNTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM BRONKOSKOPİK TANI YÖNTMLRİ Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs astalıkları Anabilim Dalı İlk bakışta VİP li hastalarda hastaların

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

TANI YÖNTEMLERİ / Diagnostic Methods. Özgür Uslu, Fevziye Tuksavul, Eser Günaçtı, Ahmet Emin Erbaycu, Tuncay Vatansever, Salih Zeki Güçlü

TANI YÖNTEMLERİ / Diagnostic Methods. Özgür Uslu, Fevziye Tuksavul, Eser Günaçtı, Ahmet Emin Erbaycu, Tuncay Vatansever, Salih Zeki Güçlü ARAŞTIRMA / Original Article TANI YÖNTEMLERİ / Diagnostic Methods Toraks Dergisi 2006; 7(2): 109-114 Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi ile Tanı Konulan Akciğer Kanseri Olgularında Endoskopik Görünüm ile

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri

Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri Atipik Radyolojik Görünümlü Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Transbronşiyal Akciğer Biyopsisinin Tanısal Değeri Onur Fevzi ERER, Sena YAPICIOĞLU, Yavuz Alp YALÇIN, Serir AKTOĞU ÖZKAN İzmir

Detaylı

Cerrahi Hava Yolu. Dr.Ferudun Koyuncu Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Cerrahi Hava Yolu. Dr.Ferudun Koyuncu Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Cerrahi Hava Yolu Dr.Ferudun Koyuncu Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Plan Giriş Endikasyon Kontrendikasyon Anatomi Uygulama Komplikasyon Giriş Entübasyonların yaklaşık %3 ü zor entübasyon

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Doç. Dr. Kemal TAHAOĞLU

T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Doç. Dr. Kemal TAHAOĞLU T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Doç. Dr. Kemal TAHAOĞLU TRANSBRONŞİYAL AKCİĞER BİYOPSİ BAŞARISININ FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ UYGULAMASI

Detaylı

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme

Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanseri- Yeni Evreleme Dr.Alper Çelikten Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göğüs Cerrahisi Kliniği Akciğer ve Plevral Tümörlerin

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 Kurs Sorumlular Prof. Dr. Mustafa Yaman Prof. Dr. Turhan Ece Doç. Dr. Sedat Alt n BRONKOSKOPİNİN

Detaylı

Santral Kateter Uygulaması

Santral Kateter Uygulaması Ömer Yavuz, Orhan Yücel Giriş Santral venöz kateterleri (SVK) hastada geniş ve güvenli damar yolu sağlamaktadırlar [1]. Günümüzde yoğun bakım hizmetleri ve majör cerrahi işlemler öncesi yaygın bir şekilde

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Fleksibl Bronkoskopi ve Bronkoalveoler Lavajın Kullanımı

Yoğun Bakım Ünitesinde Fleksibl Bronkoskopi ve Bronkoalveoler Lavajın Kullanımı Yoğun Bakım Ünitesinde Fleksibl Bronkoskopi ve Bronkoalveoler Lavajın Kullanımı Gül GÜRSEL* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Fiberoptik bronkoskopi (FB) Yoğun

Detaylı

BRONKOSKOPİ. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu

BRONKOSKOPİ. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu BRONKOSKOPİ Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Anlatım Taslağı 1. Tarihçe 2. Uygulama için gerekli unsurlar Alt yapı Personel Ekipman (Rijid+FOB) 3. Bronkoskopi uygulaması 4. Bronkoskopi endikasyonları 5. Bronkoskopi

Detaylı

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ ININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Buzlu cam yoğunlu unluğu: u: Damar işaretlerinin seçilebildi ilebildiği i minimal yoğunluk artışı

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİ

GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİ GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİ Füsun Öner Eyüboğlu Anlatım Taslağı 1. Tarihçe 2. Uygulama için gerekli unsurlar Alt yapı Personel Ekipman (Rijid+FOB) 3. Bronkoskopi uygulaması 4. Bronkoskopi endikasyonları

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Akciğer Kanseri Tanısında Fiberoptik Bronkoskopi ile Alınan Biyopsilerin Başarısını Etkileyen Faktörler (Lojistik Regresyon Analizi) #

Akciğer Kanseri Tanısında Fiberoptik Bronkoskopi ile Alınan Biyopsilerin Başarısını Etkileyen Faktörler (Lojistik Regresyon Analizi) # Akciğer Kanseri Tanısında Fiberoptik Bronkoskopi ile Alınan Biyopsilerin Başarısını Etkileyen Faktörler (Lojistik Regresyon Analizi) # M. Bahadır BERKTAŞ, Neslihan İLHAN MUTLUAY, Hülya BAYIZ, Nihal BAŞAY,

Detaylı

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi)

Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Myastenia Gravis Olgularında Deksmedetomidin-Propofol ile Kas Gevşetici Kullanılmaksızın Anestezik Yaklaşım (Olgu Serisi) Volkan Hancı*, Serhat Bilir**, Serhan Yurtlu**, Mertol Gökçe***, Özkan Saydam***,

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Onur Genç. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Onur Genç Göğüs Cerrahisi Trakeal Stenoz Giriş Trakeal stenozis en sık görülen cerrahi trakeal problem olmaya devam etmektedir. Düşük basınçlı

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

ERCP odası dizaynı ve bir ERCP odasında bulunması gerekenler

ERCP odası dizaynı ve bir ERCP odasında bulunması gerekenler ERCP odası dizaynı ve bir ERCP odasında bulunması gerekenler Dr. Meral Akdoğan Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği ERCP kursu, 12 Mayıs 2012, Ankara Nerede olmalı? Radyoloji, acil

Detaylı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Mediastinal Lenfadenopatilerde Endobronşiyal Ultrasonografi Rehberliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasy

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri Mediastinal Lenfadenopatilerde Endobronşiyal Ultrasonografi Rehberliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasy ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı Mediastinal Lenfadenopatilerde Endobronşiyal Ultrasonografi Rehberliğinde Transbronşiyal İğne Aspirasyonunun Tanı Değeri

Detaylı

BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ

BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ BALGAM ÇIKARAMAYAN VE YAYMA NEGATİF AKCİĞER TÜBERKÜLOZU OLGULARINDA FİBEROPTİK BRONKOSKOPİNİN TANISAL DEĞERİ DIAGNOSTIC VALUE OF FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY IN PULMONARY TUBERCULOSIS CASES WHO COULD NOT EXPECTORATE

Detaylı

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz

Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz Klinik Pediatri, 2003;2(2):47-51. Çocukluk Çaðýnda Yabancý Cisim Aspirasyonlarý Uz. Dr. Ýlker BÜYÜKYAVUZ* Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz ya da burun yoluyla alýnan bir cismin

Detaylı

TEK AKCİĞER VENTİLASYONUNDA İZOLASYON TEKNİKLERİ

TEK AKCİĞER VENTİLASYONUNDA İZOLASYON TEKNİKLERİ TEK AKCİĞER VENTİLASYONUNDA İZOLASYON TEKNİKLERİ DR.TÜRKAN KUDSİOĞLU SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ MERKEZİ EAH İSTANBUL TAV; Ventilasyonun yalnızca bir akciğere yönlendirilmesi Kesin Endikasyon;

Detaylı

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş ÖZ VE SOY GEÇMİŞ 7yıl önce kolon rezeksiyonu (adeno

Detaylı

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr

Pnömotoraks. Akif Turna. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı. aturna@istanbul.edu.tr Pnömotoraks Akif Turna! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı aturna@istanbul.edu.tr! Sunum Sırası Pnömotoraksın tanımı ve sınıflandırılması Tedavi (Konservatif ve Cerrahi tedavi) Bilateral

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

SOLİTER PULMONER NODÜL

SOLİTER PULMONER NODÜL SOLİTER PULMONER NODÜL Dr. Sebahat Akoğlu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Tanım 3 cm.den küçük üçük, tek, normal akciğer dokusuyla çevrili, adenopati ya da atelektazi

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ DERS : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler ) Oksijenin kimyasal simgesi O2 dir. ) Oksijen, canlıların

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

ININ BT İLE AYIRICI TANISI

ININ BT İLE AYIRICI TANISI YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ ININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Buzlu cam yoğunlu unluğu: u: Damar işaretlerinin i seçilebildi ilebildiği i minimal yoğunluk artışı

Detaylı

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI

AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI AKCĠĞER GRAFĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ UZM.DR.UMUT PAYZA KATİP ÇELEBİ ÜNV. ATATÜRK EAH ACİL TIP ANABİLİM DALI ÖĞRENME HEDEFLERI PA AC grafisi çekim tekniği Teknik değerlendirme Radyolojik anatomi Radyolojik

Detaylı

Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti.

Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti. Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti. Adres: Kızılelma Cad. 5/3 34096 Fındıkzade-İstanbul Tel.: +90 212 589 00 53 Faks: +90 212 589 00 94 E-mail: info@avesyayincilik.com

Detaylı

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti?

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016, 30. YIL KURULTAYI 1 Sunum planı

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

Dr. Adnan Yılmaz Süreyyapaşa Eğitim Hastanesi

Dr. Adnan Yılmaz Süreyyapaşa Eğitim Hastanesi GİRİŞİMSEL TANI YÖNTEMLERİ Dr. Adnan Yılmaz Süreyyapaşa Eğitim Hastanesi TRANSTORASİK İĞNE ASPİRASYONU Transtorasik iğne aspirasyonu, toraks lezyonlarının tanısında kullanılan, geniş bir endikasyona ve

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu Bölüm 21 Astımla Karışan Hastalıklar Dr. Alpaslan TANOĞLU ve Dr. Mustafa DİNÇ Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu hastalığıdır. Hastalığın en

Detaylı

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir

Klinik olarak huzursuzluk ve hipotansiyonun eşlik ettiği olgularda perikardial tamponad kuvvetle düşünülmelidir Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Penetran Toraks Travmaları Göğüs Duvarı Yaralanmaları: Bıçak ya da düşük kalibreli silah yaralanmalarında göğüs

Detaylı