İMKBY : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği. KurYÖN : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKBY : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği. KurYÖN : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik"

Transkript

1 Kısaltmalar : RG : Resmi Gazete SerPK : Sermaye Piyasası Kanunu SPK : Sermaye Piyasası Kurul İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BorKHK : Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname BorYön : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliği TTK : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu İMKBY : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği İAB : İstanbul Altın Borsası VDMK : Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler GMS : Gayrimenkul Sertifikaları İDMK : İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler VKŞ : Varlık Kiralama Şirketi KurYÖN : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik ABKYÖN : Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik VOBKURYÖN : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik VOB : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İABYÖN : İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği

2 KMAYÖN : Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik TSG : Ticaret Sicil Gazetesi VOBYÖN : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği VOB-TLDolar : TLDolar Vadeli İşlem Sözleşmesi VOB-TL Euro : TLEuro Vadeli İşlem Sözleşmesi VOB-EUR/USD : VOB-EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Sözleşmesi VOB-G-DİBS : Faiz Vadeli İşlem Sözleşmesi

3 BORSA KAVRAMI VE BORSA TÜRLERİ GİRİŞ Borsa asıl olarak iktisadi bir kavramdır. Buna göre borsa; menkul kıymetler (değerli evraklar) ile (hisse senetleri, borçlar)dövizler, belli mallar ( hammaddeler) veya türev hesaplamaların alınıp satılabildiği, belli kurallara göre, talep edilen mallar için organize edilmiş piyasaya verilen addır. Çalışmanın devamında temel olarak hukuki anlamı bakımından borsa kavramı ve Sermaye Piyasası Kanunu nun(serpk) işaret ettiği, düzenlediği esaslar sınırında borsa türleri üzerinde durulacaktır. Borsanın iktisadi yönüne sadece çalışma bakımından zorunlu olduğu ölçüde girilecek, asıl inceleme alanımız olan SerPK ın dışına çıkılmamaya çalışılacaktır. Bu sebeple, SerPK ın düzenlemiş bulunduğu borsalar asıl inceleme alanımızı oluşturmaktadır. Diğer hususlar da ismen bahsedilmekle yetinilecektir. Böylesi bir sınırlama, çalışmanın bir lisansüstü dersi ödevi olarak hazırlanması ve asıl çalışma alanımızın Sermaye Piyasası Kanunu olması sebebiyle zorunlu olarak tercih edilmiştir. Son olarak; borsa terimi her başlık bakımından farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır. Bu itibarla küçük harfle yazımı tercih edilmiştir.

4 1. BORSA KAVRAMI Borsa kavramı sadece menkul kıymet borsalarını ifade etmemektedir. Nitelik ve nicelik sebebiyle menkul kıymetler borsa işlemleri için çoğunlukla kullanılıyor olsa da, çeşitli borsalar aracılıyla menkul kıymet (hisse senedi) dışında çeşitli emtia alım satımı da gerçekleştirilmektedir. Böylece; borsa kavramı, sadece bono, tahvil alım satımının gerçekleştiği alanlar olmayıp; döviz, tüketim malları gibi emtialarında ticaretinin gerçekleştiği alandır. Borsa, ekonomik tanımın yanında tarihli RG de yayınlanmış bulunan 2499 sayılı ve tarihli Sermaye Piyasası Kanun unun 40. maddesinde sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği kamu tüzel kişiliğine sahip tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. Sermaye piyasası araçları ise; SerPK ın tanımlar maddesi olan 3. maddenin b bendinde Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Şeklinde ifade edilmiştir. SerPK ın menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasalarından anladığı ise aynı bendin devamında belirtilmiştir. Menkul Kıymetler: Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır. Diğer Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları Kurulca belirlenen evraktır. Şu kadar ki, nutuk ile çek, poliçe, bono ile mevduat sertifikaları bundan müstesnadır. Diğer yandan SerPK m. 40/A ise kambiyo ve kıymetli maden borsalarından bahsetmiştir. Böylece SerPK ile belli başlı kurulabilecek ve Sermaye Piyasası Kurumu(SPK) denetime tabi olacak borsalar belirtilmiştir. Bir diğer ifade ile SerPK ile belli başlı borsaların kuruluşuna izin verilmiştir. SerPK tarafından kurulmasına ve faaliyet göstermesine izin verilen borsalar; menkul kıymetler borsaları, vadeli işlem ve opsiyon borsaları, KOBİ piyasaları ile kambiyo ve kıymetli maden borsalarıdır.

5 Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği bu alanlar, kıymetlerin kolayca alınıp satılabildiği, fiyat tespiti ve rekabet şartlarının olgunlaştığı ve denetim ve gözetim altında ki düzenlenmiş kurumlardır. İşlem gören kıymete göre ise dörtlü bir tasnife uğrarlar 1 ; a. Menkul kıymetler borsası b. Emtia (Ticaret) borsası c. Döviz borsası d. Altın Borsası e. Türev ürünler borsası 2. MENKUL KIYMETLER BORSALARI 2.1. Genel Olarak Menkul kıymetler borsaları kuruluşlarında ki yasal özellikler bakımından ikiye ayrılmaktadır. Genellikle bir kanun ile kurulan ve borsanın yönetiminin resmi aracılar vasıtasıyla gerçekleştiği borsalar devlet borsaları- ile üyeleri tarafından şekli bir anonim ortaklık olarak kurulan ve kar amacı gütmeyen bir nevi meslek kuruluşu niteliğinde ki borsalar. Son olarak; karma nitelikli yani; kısmen devlet kısmen özel kişiler ortaklığı ile kurulan borsalar 2. Menkul kıymetler borsaları işleyiş bakımından ise üçe ayrılmaktadır. Salon amiri aracılığı ile yönetilen; aracılar ve satım emirlerinin işlem salonunda yazılı veya sözlü olarak salon amirine verildiği ve salon amiri vasıtasıyla işlemlerin yönetildiği ve sonuçlandığı borsalar. Kendi kendine işleyen; aracıların alım ve satımlarının işlem salonunda ki panolara yazıkları ve alım satımların panoda karşılaştığı anda işlemlerin tamamlandığı borsalar. Son olarak; New York ve Londra borsası gibi dünyanın sayılı iki borsasında olduğu gibi aracıların kendi aralarında pazarlık yürüttüğü ve işlem gerçekleştirdiği borsalar 3. Menkul kıymetler borsaları, sermaye piyasası araçları olan hisse senedi ve tahvillerin işlem gördüğü bir ikinci el piyasasıdır 4. Halka arz kavramı, doğrudan doğruya arz ediciden sermaye piyasası araçlarını edinme anlamına gelmektedir. Menkul kıymetler borsaları ile asıl olarak, halka daha önce arz edilmiş bulunan hisse senedi ve tahvillerin tedavülü amacı güden ve 1 Sema Aydın s Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Klavuzu(Klavuz), İMKB, Bası 20, 2008, s Yasaman, s Hamdi Yasaman, s.2.

6 doğrudan alış verişin olanaklı olmayıp, bir aracı kuruluş kullanma ve onun aracılığı ile alım satım yapma zorunluluğu bulunan piyasalardır 5. Menkul kıymetler borsaları, iktisadi anlamda ise bir sermaye piyasası sistemidir. Piyasalar para piyasası ve sermaye piyasası olarak ikiye ayrılmaktadır. Para piyasaları; kısa ve orta vadeli fonların karşılaştığı piyasalar iken, sermaye piyasaları uzun vadeli fonların karşılaştığı piyasalardır. Bu sebeple; menkul kıymetler borsaları; yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve bunlar arasında ki fon akımını sağlayan aracı kurumlar ve bankalar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi aracı ve yardımcı kuruluşlardan oluşan, modern finansman sistemedir. Bu modern finansman sistemi ile işletmeler uzun vadeli borç ve öz kaynak elde etmektedir. Böylece; uzun vadeli borç elde etmek amacında olan işletmeler sermaye piyasası sistemi olan menkul kıymetler borsaları aracılığı ve yardımı ile tasarruf sahipleri ve yatırımcılara ulaşmaktadır. Sonuç olarak; Sermaye piyasası sistemi içinde menkul kıymetler borsaları; duvarları bulunan piyasa sistemlerdir. Diğer bir anlatımla; organize olmuş, kuralları, yönetmelikleri, binaları ve kapıları bulunan sermaye piyasası sistemleridir İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Genel Olarak Türkiye de menkul kıymetler borsası kurulması, kırım savaşı ile başlayan Osmanlı borçları sebebiyle Galatalı bankerlerin dernekleşmesi ile başlamış ve Türkiye den alacaklı olan devletlerin öncülüğü ilke ilk olarak Dersaadet Tahvilat Borsası kurulmuştur yılına gelindiğinde Cumhuriyet ile birlikte yeni esaslar kabul edilmiştir. Nihayetinde 1929 yılında 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ile mevcut borsa yapısı Cumhuriyet yönetimi altında düzenlenmiş ve mevcut borsanın ismi de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) olarak değiştirilmiştir. Kısa bir süre için İMKB kapatılarak Ankara ya taşınmış dahi olsa 1941 yılında kalıcı olarak İstanbul a geri dönmüştür tarihli ve sayılı Resmi Gazetede(RG) yayınlanan 1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasalar yeniden düzenlenirken, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu tarihli mükerrer sayılı RG de 5 HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ OLCAY IŞIL, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2012/1) 6 Turhan Korkmaz, Ali ceylan Sermaye Piyasası ve Menkul, s Klavuz, s. 7.

7 yayınlanan Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(BorKHK) ile yürürlükten kaldırılarak İMKB son halini almış ve resmen faaliyete başlamıştır. BorKHK halen yürürlükte olup çeşitli zamanlarda değişikliklere uğramaktadır. İMKB borsasının işleyişini düzenlemek için ikincil mevzuat olarak Bakanlar Kurulunun tarihli 84/8581 sayılı kararı ile Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Daha sonrasında; tarihli ve sayılı RG de yayınlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan yönetmelik ise; tarih ve sayılı RG de yayımlanan Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliğin(BorYön) m. 33 ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bugün ülkemizde tek bir menkul kıymetler borsası, İMKB bulunmaktadır. İMKB nin yürürlük ve esasları BorYön, BorKHK ve SerPK ve diğer ikincil mevzuatlarla düzenlenmektedir. BorKHK m. 3 uyarınca; İMKB, menkul kıymetlerin alım ve satımı, fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle yetkili olarak kurulan tüzel kişiliği haiz ve SPK gözetim ve denetimi alındaki bir kamu kurumudur. SPK nın gözetim ve denetimi BorYön m. 24 uyarınca; sermaye piyasası araçlarının kota alınmasında, kottan çıkarılmasında ve borsada işlem görmesinin durdurulmasında, emirlerin iletilmesinde ve eşleştirilmesinde, gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesinde, piyasaların oluşturulmasında, işletilmesinde ve yönetilmesinde bunlara ilişkin borsa işlemlerinin ve bunların gözetiminde söz konusudur. SPK, bu hususların denetim ve gözetiminde her türlü bilgi ve belgeyi yazılı olarak isteyebilir ve yerine getirilmesi zorunludur. Bunun yanında; İMKB de tüzel kişiliği bulunması sebebiyle; borsada ki işlemlerin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşebilmesi için gerekli tedbir ve gözetim sistemini kurabilir. Ne var ki; BorYön m. 24 uyarınca anılan faaliyetin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin SPK onayından geçmiş olması gereklidir. Netice itibarıyla İMKB; yasal özellikleri bakımından devlet borsası, işleyiş bakımından ise kendi kendine işleyen menkul kıymetler borsası niteliğindedir.

8 İMKB İşlemleri Bir menkul kıymetler borsası olan İMKB; para piyasalarında işlem görmeyen veya hizmet etmeyen yatırım aracı olarak kullanılan ve sermaye piyasasının oluşmasını ve işlemesini sağlayan senetlerin işlem gördüğü piyasadır 8. Diğer bir ifade ile BorKHK m. 3 uyarınca; İMKB işlemleri; menkul kıymetlerin alım ve satımı ve fiyatlarının tespit ve ilanıdır. Menkul kıymet kavramı ise; SerPK m. 3 de tanımlanmıştır. Buna göre; Menkul Kıymetler: Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır. Tanımdan da anlaşıldığı üzere menkul kıymet kavramı 6102 sayılı Ticaret Kanunu(TTK) ve SerPK da sayılan kıymet türleri itibarıyla esasen hisse senedi ve tahvil ile bunların türevlerinden oluşmaktadır. SerPK bakımından önemli olan menkul kıymet kavramı bakımından halka arz kavramıdır. Dolayısıyla; her nevi de bir menkul kıymetin halka arz kavramı ile açıklanabilir olması gereklidir. Bu kapsamda; SPK tarafından menkul kıymet olmamasına rağmen menkul kıymet olarak kabul gören evraklarda söz konusudur 9. Diğer yandan her ne kadar menkul kıymet borsalarının bir para piyasası kurumu değil sermaye piyasası kurumu olduğunu belirtmiş ve bu sebeple uzun vadeli fonların ikinci el pazarı olduğunu söylemiş olsa da, esasen fonların kabulünün SPK ya bırakılmış olduğundan, pratikte kısa vadeli fonlarda borsada işlem görmektedir. Netice itibarıyla menkul kıymet borsalarının asıl fonksiyonu, yatırımcıların menkul kıymetleri istedikleri zaman kolayca paraya çevirebilmesi ile menkul kıymetlerin alış ve satışı arasında düşük farkla güven sağlamaktır 10. Tasarruf sahipleri borsa işlemleri gerçekleştirirken aracı kurumlardan faydalanmak zorundadır. Tasarruf sahiplerinin borsa işlemlerini kendilerinin gerçekleştirmesi mümkün değildir. Aracı kurumlar ise borsa üyeleridir. 8 Yasaman, s Azmi, s Sema Aydın,s.14.

9 Borsa işlemleri temel olarak tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde (İMKBY) düzenlenmiştir. İMKBY m. 28 uyarınca tasarruf sahiplerinin bu aracı kurumlara borsa işlemleri bakımından vermiş olduğu talimatlara müşteri emirleri denmektedir. Müşteri emirleri, borsa üyeleri tarafından borsaya iletildikleri andan itibaren ise borsa emirleri adını alırlar. Tasarruf sahibinin vermiş olduğu bu emirler ile borsa üyeleri borsa işlemleri gerçekleştirirler. Gerçekleşme usulü ise alım ve satım emirlerinin karşılaşması şeklindedir buna göre, karşılaşan emirler kendiliğinden gerçekleşir. Borsa da işlem gören belli başlı menkul kıymetler şu şekilde sayılabilir. a. Hisse senetileri, geçici ilmühaber b. İntifa senetleri c. Tahvil, endeksli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilen tahviller, kara iştirak tahvilleri d. Devlet ve diğer kamu kesimi tahvilleri, hazine bonosu ve gelir ortaklığı senetleri e. Kar ve zarar ortaklığı belgeleri f. Finansman bonoları g. Banka bonosu ve banka garantili bonolar h. İpotekli borç ve irat senetleri (uzun vadeli) i. Kira sertifikaları j. Varantlar k. Varlığa dayalı menkul kıymetler l. Kıymetli maden bonoları m. Gayrimenkul sertifikaları Hisse Senetleri tarihli ve sayılı RG de yayınlanan Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ ile SPK tarafından hisse senetlerin şekli hususunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu tebliğ ile elde edilmek istenen amaç, ikinci el piyasasında hisse senetlerinin boyut, içerik, baskı ve kâğıt nitelikleri ile kullanımlarına ilişkin esasların belirlenmesi yolu ile uygulamada şekli birlik ve düzeni tesis etmektir. Böylece, hukuki güvenlik sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla; hisse senetlerin belli şekil şartları bakımından TTK da olmayan bir şekil düzenlemesi söz konusudur. Buna göre; metin kısmında, hisse senedini ihraç eden ortaklığın ticaret unvanı, hisse senedinin pay sayısı ve itibari değeri ile, "bu hisse senedi...dan...ya kadar

10 numaralı 16 adet yeni pay alma kuponu,...dan...ya kadar yıl numaralı 10 adet kâr payı kuponu ihtiva etmektedir ibaresine aynen yer verilecektir. Kupon kısmının doldurulmasında 10 adedi kâr payı kuponu, kalan 16'sı ise yeni pay alma kuponu olarak düzenlenir Katılma İntifa Senetleri tarihli ve sayılı mükerrer RG de yayınlanmış bulunan Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir. Buna göre; katılma intifa senetleri; esas sözleşmede hüküm bulunmak koşulu ile genel kurul kararıyla ve süresiz olarak, nama ya da hamiline düzenlenmek şartıyla, nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve yukarıda ki ilgili Tebliğ'de belirlenen olanakların bir bölümünden veya tamamından yararlanma haklarını sağlayan evraklardır Kar ve Zarar Ortalığı Belgeleri tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Buna göre; kar ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman ihtiyacını karşılamak için Türk Lirası üzerinden veya yabancı paraya endeksli kıymetli evraklardır. Yurt içinde satılmak üzere çıkarılabildiği gibi, yurt dışına satılmak içinde çıkarılabilir. Satışının halka arz biçiminde olması zorunlu değildir. Buna karşılık; halka arz biçiminde satışı yapılacak olan kar ve zarar ortaklığı belgelerinin hamiline düzenlenmesi gereklidir. Aynı şekilde, halka arz dışında satılacak olan kar ve zarar ortaklık belgelerinin ise nama yazılı olması zorunludur. Son olarak; ister halka arz yoluyla ister normal yoldan satışı gerçekleştirilişin kar ve zarar ortaklığı belgelerinin SerPK ya kaydedilmesi zorunludur. Buna karşılık, halka arz yoluyla satılacaklar dışında kiler için aracı kurum kullanmak zorunlu değildir Banka Bonoları tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Asıl olarak bu tebliğ SerPK tarafından birçok tebliği yürürlükten kaldırmak suretiyle çıkarılmıştır. Amaç; borçlanma araçları konusunda derli toplu bir usul ve esas belirlemektir. Bu tebliğlerden bir tanesi de Mülga olmuş tarihli ve sayılı RG de yayınlanan Banka Bonoları ve Banka

11 Garantili Bonoların Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğdir. Bu tebliğ ile banka bonolarının kıymetli evrak niteliğinde olduğu ifade edilmiş ve 6762 sayılı Ticaret Kanunu nun m. 688 de düzenlenen şartları taşıması şartıyla en az 60 gün en fazla bir yıl vadeli olarak düzenlenen (Banka garantili bonolarda ise vadenin en az 15 gün en çok bir yıl gün) evraklardır. Yine banka garantili bonolar da ise; İşbu bono bedelinin, vadesinde Bankamız Merkezinde/... Şubesi (Şubelerinde) ödeneceğini müşterek borçlu, müteselsil kefil sıfatıyla garanti ederiz ibaresi yer almak zorundadır. Bu bahisle; bankalar, ihraç ettikleri banka garantili bonoların içerdiği mali yükümlülüklere kefil olmuş sayılırlar. İkinci el piyasa da ise satışları beyaz ciro ile gerçekleşir. Bir satış ile onu takip eden satış arasında ise ıskonto hesabına göre değer farklı oluşur. Dolayısıyla en pahalı satış ilk satıştır Finansman Bonoları tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması Ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Asıl olarak bu tebliğ SerPK tarafından birçok tebliği yürürlükten kaldırmak suretiyle çıkarılmıştır. Amaç; borçlanma araçları konusunda derli toplu bir usul ve esas belirlemektir. Bu tebliğlerden bir tanesi de Mülga olmuş tarihli ve sayılı RG de yayınlanan Finansman Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğdir. Bu tebliğler ile finansman bonoları ihraççıların borçlu sıfatıyla en çok bir yıl vadeli düzenleyip Kurul kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları emre veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evrak olarak ifade edilmiştir. Finansman bonolarının özelliği, bonoların satışa sunulduğu ilk gün vade başlangıç zamanı olmak kaydıyla, vadenin ¼ ünü geçmeyecek satış süresi içinde her gün satılmasıdır. Bir satış ile onu takip eden satış arasında ise ıskonto hesabına göre değer farklı oluşur. Dolayısıyla en pahalı satış ilk satıştır. Finansman bonolarının halk arz şekilde ya da halka arz olmaksızın satışı mümkündür. Her iki ihtimalde de kurul kaydına alınmaları zorunludur. Halka arz şeklinde satışlarda aracı kuruluş kullanılması zorunludur. Halka arz prosedürü bakımında ise Türkiye çapında günlük yayınlanan bir gazetede ilan gerçekleştirilir. Halka arz olmaksızın gerçekleştirilen finansman bonosu satışlarında bononun emre yazılı olarak düzenlenmiş olması gereklidir. İkinci el piyasasında da beyaz ciro ile devri mümkündür.

12 Kıymetli Maden Bonolarından Altın, gümüş ve platin bonolarıdır tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması Ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Asıl olarak bu tebliğ SerPK tarafından birçok tebliği yürürlükten kaldırmak suretiyle çıkarılmıştır. Amaç; borçlanma araçları konusunda derli toplu bir usul ve esas belirlemektir. Bu tebliğlerden bir tanesi de Mülga olmuş tarihli ve sayılı RG de yayınlanan Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğdir. Bu tebliğ ile kıymetli maden bonolarının 60 gün ila bir yıl arasında vade olarak emre yazılı olarak ya da hamiline olarak iskontolu ya da ıskontosuz olarak halka arz şeklinde ya da halka olmaksızın SPK kaydına alınmak koşuluyla satılan kıymetli evraktır. Halka arz şeklinde satılması durumunda aracı kuruluş kullanmak zorunludur. Halka arz olmaksızın satılacak olan kıymetli maden bonolarının ise emre yazılı olarak düzenlenmesi zorunludur. İkinci el piyasasında ise ancak İstanbul Altın Borsası na(iab) üye bankalar ile aracı kuruluşlar arasında ve borsada gerçekleşmek zorundadır. Emre yazılı olan kıymetli maden bonoları beyaz ciro ile devredilir. İskontolu olarak ihraç edilmiş olmaları durumunda; vadelerinin ¼ ünü geçmemek kaydıyla takip eden satışlar da ıskonto uygulanmak şeklinde satışa konu olurlar. Dolayısıyla en pahalı satış ilk satıştır Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Buna göre Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler(VDMK); ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığıdır. Bir diğer anlatımla borçlanma senedidir. Buna göre, her bir fon sahibine banka hesabı açılır. Daha sonrasında fon hesabı sahibine doğrudan veya dolaylı olarak fon getirisi aktarımı gerçekleştirilir. Doğrudan aktarımda; fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit miktarının fon sahiplerine aktarımıdır. Dolaylı aktarım da fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen getirilerin VDMK sahiplerine aktarılmadan önce fon bünyesinde bekletilmesi şeklinde gerçekleşir. Fon portföyünde yer alan varlıkların mülkiyeti/hak sahipliği fona geçmiştir. VDMK fonu kurulabilmesi ve halka arz şekilden ya da halka arz olmaksızın bu fonların satılabilmesi için fon kurucusu tarafından üç kişilik bir fon kurulu kurulması gereklidir. Fon

13 kurulunun görevi ise; fon yönetimini tesis etmek için bir iç tüzük hazırlamak, fon portföyünün oluşturulması, muhafazası ve değerlendirmesini gerçekleştirmek ve en önemlisi fonu, VDMK sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde idare etmektir. Fon kurulu ise fonun yönetiminde hizmet sağlayıcı olarak adlandırılan bir diğer kuruldan yardım alacaktır. Hizmet sağlayıcı olarak adlandırılan bu kurul ise yine fon kurulu tarafından oluşturulacak ve asli görevi bu portföydeki varlıkların yönetimi olacaktır. Gerek fon kurulu, gerekse hizmet sağlayıcı fon portföyünün yönetilmesinde VDMK sahiplerine karşı vekalet hükümleri çerçevesinde sorumludur. Çıkarılan VDMK lerin tamamı sonlanmadığı müddetçe fon portföyünde yer alan varlıkların rehini, satışı, teminat olarak gösterilmesi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla dahi olsa haczi, tedbir talebine muhatap olması mümkün değildir. Fon kapsamında yer alabilecek olan varlıklar ise; a. Bankaların ve finansman şirketlerinin, ipotekli konut kredileri haricindeki tüketici kredilerinden, ipotekli kredilerden, motorlu kara taşıtları kredilerinden, proje finansmanı kredilerinden ve kurumsal kredilerinden kaynaklanan alacaklar b. Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar c. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının gayrimenkul satışından kaynaklanan alacakları d. Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakdin değerlendirilmesi amacına yönelik olarak yapılan nakit benzeri kısa vadeli yatırımlar e. Kurulca uygun görülecek diğer varlıklar Fon kurulu tarafından VDMK sahiplerine geri ödemede sıkıntı oluşması durumunda SPK, fon kurucusundan yeni bir fon kurulu atamasını isteyebilir. Bunda sonuç vermemesi durumunda SPK, fonu başka bir kurucuya devredebilir Gayrimenkul Sertifikaları tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğ ile düzenlenmiştir. Anılan tebliğe göre; Gayrimenkul Sertifikaları(GMS), ihraççılarının bedellerini inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri ve nominal değeri eşit hamiline yazılı menkul kıymettir. Diğer bir anlatımla borç senedidir. GSM in sertifikaların edimlerinin bir banka tarafından garanti edilmiş olması gereklidir. Bunun

14 içinse SPK ya hitaben düzenlenmiş banka teminat mektubunun kurula verilmiş olması gereklidir İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış bulunan Konut Finansmanı Fonlarına Ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. İlgili tebliğe göre; İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerler (İDMK) bir konut finansmanı fonu aracılığı ile gerçekleşir. Konut finansmanı fonu; ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla İDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığıdır. Fon un tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Fon malvarlığı kurucunun, hizmet sağlayıcının ve diğer kredi verenlerin malvarlığından ayrıdır. Fon kurucusu tarafından üç kişilik bir fon kurulu oluşturulur fon kurulu tarafından ise bir hizmet sağlayıcı kurul oluşturur Varantlar tarihli ve 27117sayılı RG de yayımlanmış olan Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir. Buna göre Varantlar; pay sahibine, İMKB de işlem gören herhangi bir ortaklığın paylarını ya da İMKB de işlem gören kayıtlı sermaye sistemine tabi ihraççı hisselerini önceden belirlenen bir fiyattan vade sonunda alma ( iki ay ile beş yıl arasında) hakkı veren ve payları İMKB de işlem gören halka açık anonim ortaklıklarca ilgili sermaye piyasası aracının halka arzı sırasında ihraç edilen sermaye piyasası aracıdır. Varantlar böylece sermaye piyasası araçlarını halka arz eden ihraççı tarafından kendi hisseleri üzerine yazılı ya da başka bir ortaklığın hissileri üzerine yazılı olarak bedelsiz ya da bedelli olarak çıkarılabilirler. Varantların bedelsiz olarak yani bir sermaye piyasası aracının alınması karşılığı olarak verilmesi durumunda, varantların orantılı olarak ve ilgili sermaye piyasası aracını satın alan tüm yatırımcılara verilmesi zorunludur. Varantların belli bir bedel karşılığı çıkarılmış olmaları durumunda yatırımcıların bu Varantları da alma zorunluluğu bulunmamaktadır. İlgili sermaye piyasası aracının satışının sonuna kadar, ilgili sermaye aracı yatırımcıları tarafından alınmayan Varantlar iptal olur, başka kimselere satılmaları söz konusu olamaz. Netice olarak Varantlar, üzerinde yazan vade sonunda, sahibine önceden belirlenmiş kullanım fiyatı ve kullanım oranı üzerinden ilgili ortaklık hisselerini satın alma hakkını tanır. İlgili süresi

15 Varantın vadesinin bitiminden itibaren otuz gün olup, kullanılmaması durumunda hak sona erer. Otuz günden daha az bir zaman kararlaştırılmış olabilir. İhraççı tarafından Varant sahiplerine verilecek olan yeni hisselerin nasıl temin edileceği de Varantların çıkarılma anında belirli olmalıdır. İhraççı kendi hisseleri bakımından Varant çıkarmış olması durumunda sermaye artırımı yoluyla yeni hisse yaratarak bunu gerçekleştirilebilir. Bu sermaye artırımında diğer hisse sahiplerinin ön alım hakkı kullanması mümkün olamaz. İhraççı başka bir ortaklık hisse üzerinde Varant çıkarmışa o zaman söz konusu ortaklığın Varant sahiplerine vereceği hisseleri ne yolla edineceği Varant çıkarırken izah namede yazılır Kira Sertifikaları tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan, Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Temel olarak; bir varlık kiralama şirketi(vkş) tarafından maddi veya maddi olmayan varlıkların kiralanmak suretiyle elde edilen gelir üzerinde belli oranda hak sahibi olmayı sağlar. VKŞ ise, kaynak kuruluş olarak adlandırılan ve esasen kiralanan varlıkların gerçek maliki olan tüzel ya da gerçek kişidir. Buna göre; bu kişi bir anonim şirket şeklinde ve esas sözleşmesi uyarınca sadece kira sertifikası ihraç etmek amacıyla bir VKŞ kurmakta ve belli varlıkları daha sonra VKŞ e devretmekte ve akabinde aynı varlıkları geri kiralamaktadır. İkinci el piyasa bakımından ise SPK uygun bulunması durumunda bu sertifikaların borsa da işlem görebilmesi mümkündür İMKB nin İç İşleyişi İMKB Genel Kurulu İMKB genel kurulu BorKHK m. 5 uyarınca borsa üyelerinden oluşan en üst organdır. Olağan toplantılarını SPK nın belirlediği günde gerçekleştirilir. Borsa üyeleri ise tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış bulunan Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, SPK tarafından aracılık faaliyetinde bulunmak üzere yetki belgesi verilmiş olan aracı kurumlar, bankalar ve yetkilendirilmiş diğer gerçek ve tüzel kişiler borsalara üye olabilir. İMKB genel kurulun görevleri ise tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş Ve Organlarına İlişkin Yönetmelik (KurYÖN) ile düzenlenmiştir. Buna göre; KurYÖN m. 7 uyarınca İMKB genel kurulunun yetkileri:

16 a) 91 sayılı KHK uyarınca seçimi genel kurula bırakılmış olan yönetim kurulu üyelerini ve denetçileri seçmek ve bunları ibra etmek, ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler hakkında yapılacak işlemleri karara bağlamak, gerektiğinde bunların görevlerine son vermek veya değiştirmek. b) Mevzuatla seçimi genel kurula bırakılmış komite üyelerini seçmek, değiştirmek veya görevlerine son vermek. c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunu inceleyip karara bağlamak. ç) Borsanın bilançosunu ve gelir-gider hesaplarını inceleyerek karara bağlamak ve kesin hesabı onaylamak. d) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bütçe ve personel kadrosunu kesinleştirmek. e) Gündemde yer alan diğer hususları görüşüp karara bağlamak. f) Mevzuatla kendisine bırakılmış diğer görevleri yerine getirmek. Olarak ifade edilmiştir. KurYÖN m.8 uyarınca her yıl Nisan-Mayıs aylarında SPK'ca belirlenecek bir tarihte olağan olarak toplanır. SPK başkan ve görevlilerinin oy hakkı bulunmamaktadır. KurYÖN m. 10 uyarınca genel kurulda alınmış bulunan kararlar izleyen ilk iş günü SPK ya gönderilir. Bütçe ve personel kadrolarının kesinleştirilmesi kararları hariç, genel kurul kararları SPK onayı ile yürürlüğe girer. SPK tarafından otuz gün içinde karar verilmemiş olması durumunda ise otuzuncu günü izleyen gün genel kurul kararları yürürlüğe girmiş sayılır Borsa Başkanı ve Yönetim Kurulu BorKHK m. 6 uyarınca menkul kıymetler borsalarında bir başkan ve altı üyeden oluşan yedi kişilik bir yönetim kurulu bulunur. Borsa başkanı, yönetim kurulunun da başkanıdır. Borsa başkanı ve yönetim kurulunun yarısı, SPK nın ilgili olduğu Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanır. İlgili bakan ise başbakan tarafından görevlendirilen devlet bakanıdır. KurYÖN m. 14 uyarınca yönetim kurulunun görev yetkilerinden bazıları şunlardır: a) Borsa tarafından hazırlanması gereken ve borsanın yetkisinde bulunan yönetmelikleri karara bağlamak. b) Borsaya ilişkin iç mevzuat niteliğindeki yönetmelik ve yönergeleri yürürlüğe koymak. c) Sermaye piyasası araçlarını borsa kotuna alınması veya borsada işlem görmesi ile ilgili başvuruları karara bağlamak

17 d) Borsa işlemlerinde çıkabilecek uyuşmazlıkları inceleyerek sonuçlandırmak e) Borsa üyeleri ile bunların temsilci ve yardımcılarına disiplin cezası vermek Borsa başkanı; en üst idari amir konumundadır. Borsanın genel yönetimi ve temsiliyle görevlidir 11. Bu sebeple idari ve yargı mercilerinde borsayı temsil etme görevi borsa başkanına aittir. Tasnif yapmak gerekirse; yönetim kurulu, genel kurulun yetkisi dışında karar alan bir organ görünümünde olup, tüm icra yetkisi borsa başkanına bırakılmıştır 12. Borsa işlemleri yatırımcı tarafından borsa üyesine menkul kıymet alım veya satım emri verilmesiyle başlayan, borsa üyesinin aldığı bu emiri gerçekleştirmesiyle ve akabinde tasfiyesiyle tamamlanan işlemler bütünüdür 13. BorKHK m. 13 uyarınca tüm bu işlemlerden kaynaklanan borsa üyelerinin birbiriyle ya da müşteriler ile aralarında sebebiyet veren uyuşmazlıkların idari yönden inceleme mercii borsa yönetim kuruludur. Borsa üyeleri arasında ki ihtilaflar bakımından, Borsa Yönetim Kurullarının kararlarına karşı SPK ya itirazda bulunulabilir. SPK nın bu ihtilaflar konusundaki kararları nihaidir. Buna karşılık, borsa üyeleri ile müşteriler arasında ki ihtilaflar bakımından yargı yolu açıktır Denetim Kurulu BorKHK m. 8 uyarınca menkul kıymetler borsalarının, hesap ve işlemleri genel kurul tarafından seçilen iki denetçi tarafından denetlenir. Denetim kurulunun asıl teşkilatlanması ve işleyişi KurYÖN m. 16 da düzenlenmiştir. Buna göre; denetim organı borsa genel kurulu üyeleri arasında seçilebileceği gibi aynı zamanda dışarıdan da seçilebilir. Çalışma süreleri iki yıldır. 11 Klavuz, s Yasaman s Sema Aydın s. 30.

18 3. İSTANBUL ALTIN BORSASI 3.1.Kuruluşu İstanbul Altın Borsası(İAB) tarihli ve sayılı RG de yayınlanan faaliyet tebliği ile fiilen faaliyete geçmiş bulunmaktadır. İAB açılış amacı, altın ihracatına dayalı olarak altın talebinin karşılandığı ülkemizde, daha önceki dönemlerde Merkez Bankası nın tekel olarak gerçekleştirdiği altın ithalatının üye kuruluşlara izin verilmek suretiyle serbest rekabet halinde ve daha az maliyetler gerçekleştirilmesidir. Bir diğer sonucu, altın ithalatının sadece AİB a üye kuruluşlar tarafından yapılabilecek olduğundan, ithalatın kayıt altına alınmasıdır. Ülke dışından altın ithalatı sadece İAB aracılığı ile gerçekleştirebilmektedir. İAB kuruluşu bakımından ilk adım ise SerPK m. 40/A maddesi olmuştur. Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsaları kurmaya, bunların çalışma esaslarını tespite, bu borsalarda faaliyet gösterecek aracılarla ilgili esasları belirleyerek bu borsaların ve aracıların izleme ve denetimi ile ilgili düzenlemeleri yapmaya ilgili Bakanlık yetkilidir. İlgili değişiklikten sonra SPK tarafından SerPK m. 40/A uyarınca tarihli ve sayılı RG de yayınlanan Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik (ABKYÖN)çıkartılmıştır. Mevzuat alanında bu şekilde İAB kurulurken aynı zamanda fiziki bakımından da ilginç gelişmeler yaşanmıştır. İAB a yer olarak Sirkeci de 1907 yılından kalma Aslan Han binası seçilmiştir. Borsa binasına dünya altın borsaları bakımından bir ilk gerçekleştirilerek dünyanın tek altın teslimatı yapılan borsa unvanı kazandırılmıştır. Tabi bunun için altı katlı binanın içine takas bankası ile üç yüz ton kapasiteli hazine dairesi kurulmuştur 14. Böylece gün içinde gerçekleşen emirler takas banka ile gün sonunda aynı bina da gerçekleşmiştir. İAB ın bir diğer özelliği ise açıldığı dönemde dünyanın tek dalgalı fiyat uygulayan altın borsası olmasıdır. Bu sayede uluslarası fiyat takibine de olanak vermiştir. Netice itibarıyla İAB ın kurulması ile birlikte mevcut Kapalıçarşı piyasasının yanı sıra altın piyasası teşkilatlı bir yapı ve uluslararası bir boyut kazanmış, rekabetçi fiyatlarla maliyetler 14 Nedim s. 65.

19 gerçekçi bir seviyede oluşmuştur. İAB ın kurulması piyasada devam edecek bir gelişim sürecini başlatmış, altına dayalı mali araçların gelişimi için de zemin hazırlamıştır. 15 Nitekim ilerleyen süreçlerde 1999 yılında tarihli ve sayılı RG de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Gümüş ve Platin Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ ile gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerde borsa bünyesinde işlem görmeye başlamış ve dolayısıyla İAB da gümüş ve platin pazarı da açılmıştır. Yine tarihli ve sayılı RG de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Altın Standardı ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ m. 5 ile standart dışı işlemlere de olanak sağlanarak Türk Halkı nın yastık altındaki altınlarını da ekonomiye kazandırılmasına olanak sağlamıştır yılına gelindiğinde ise Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası Kurulmuştur. Asıl olarak tarihli ve sayılı RG de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği ile sektörün kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyacına cevap vermek için ve risklerden korumak için İAB bünyesinde vadeli finansman ihtiyaçlarına cevap vermek için vadeli finansman pazarı kurulmuş olsa dahi anılan yönetmelik tarihli ve sayılı RG de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik(VOBKURYÖN) m. 56 ile yürürlükten kaldırılmış, ancak aynı yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi hükmü çerçevesinde, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. bünyesinde İstanbul Altın Borsasında işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin dayanak varlıklarına dayalı sözleşmelerin işleme açılması durumunda ilgili sözleşmeler o tarihten sonra yalnızca Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında(VOB) işlem göreceği öngörülmüştü. SPK nın tarihli ve 4/82 sayılı toplantısında VOB da işlem görecek Altına Dayalı Vadeli işlem Sözleşmeleri onaylanmış ve sözleşmeler 1 Mart 2006 tarihinden itibaren VOB da işlem görmeye başlamış bulunduğundan, anılan pazarın uygulaması kalmamıştır yılında Türkiye de altına yatırım yapmak isteyen kurumsal ve bireysel yatırımcılar için kolay ve hızlı alım satım işlemlerini temsil eden Altına Dayalı Borsa Yatırım Fonu kurulmuş olup altına dayalı fon sayesinde yatırımcılar tarafından altın, hisse senedi formunda İMKB nin açık olduğu gün ve saatlerde alınıp satılabilmektedir Altın Borsasının Kuruluşu, ( ) 16 Bkz:

20 3.2. İAB Faaliyetleri tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği(İABYÖN) ile düzenlenmiştir. İABYÖN ile borsaya üye olan aracıların AİB faaliyetlerinde bulunabileceği düzenlenmiştir Tarihli ve Sayılı RG de yayınlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik (KMAYÖN) ile aracı kurumlar düzenlenmiştir. KMAYÖN m. 4 uyarınca İAB da aracılık faaliyeti gerçekleştirebilecek olan aracıların; a) Anonim ortaklık olarak kurulmuş olması b)hisse senetlerinin nama yazılı olarak çıkartılmış olması c)ödenmiş sermayelerinin 50bin TL olmuş olması Şartları koşulmuştur. Bu şartların yanında Tüzel kişi veya gerçek kişi kuruculardan en az ikisinin en az üç yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda tecrübeye sahip olması aranmıştır. KMAYÖN m. 12 uyarınca aracılık faaliyet izni alan aracıların İAB da gerçekleştirecekleri faaliyetler sayılmıştır. a) Standartları ve saflık dereceleri Müsteşarlıkça belirlenen kıymetli madenler üzerinden ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına, kıymetli maden alımı ve satımı işlemleri, kıymetli maden ödünç alınması ve ödünç verilmesi işlemleri ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemleri, b) İşlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların Borsa bünyesinde alım satımını, c) İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli madenler ile işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların ve bunlardan mamul kıymetli eşyaların ihracat ve ithalat rejimi çerçevesinde ihraç ve ithalini, ç) İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan mamul eşyaların yapımında kullanılmak üzere kıymetli maden ve taşların geçici ithalini ve işlendikten sonra mamul ve yarı-mamul kıymetli eşya ve taş olarak ihracını,

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına 1. Ortaklıkların iç kaynaklardan ve kâr payından yaptıkları sermaye artırımları sonucunda ihraç edilen paylara ne ad verilir? a. Adi pay b. İmtiyazlı pay c. Bedelli pay d. Bedelsiz pay e. Hamiline yazılı

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (İkinci Bölüm - YENİ) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 2 Sayfa 2 DİĞER MENKUL KIYMETLER Hisse senedi

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır.

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır. SĐRKÜLER Đstanbul, 01.11.2010 Sayı: 2010/137 Ref:4/137 Konu: 87 SERĐ NO.LI GĐDER VERGĐLERĐ GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.10.2010 / 121-1 GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 87 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde 6009 sayılı Yasa ile Gider Vergileri Kanununda

Detaylı

ARACI KURULUŞ VARANTLARI

ARACI KURULUŞ VARANTLARI ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERMAYE PİYASASI KURULU NİSAN 2010 YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER Şirketlerin finansal ihtiyaçlarının standart sermaye piyasası araçlarının sunduğu olanaklar ile karşılanmadığı durumlarda

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir.

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2011 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1 GELİR TABLOSU... 2 FON

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon )

VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 6741 Kabul Tarihi: 19/8/2016 (26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

8.3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz.

8.3. Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz. İÇTÜZÜK TADİL METNİ KOÇBANK A.Ş. A TİPİ KARMA FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ KOÇBANK A.Ş. A TİPİ KARMA FONU içtüzüğünün maddeleri Sermaye Piyasası Kurul undan alınan 02/05/2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-297 sayılı

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

BORSALAR Neden Borsa Arz ve Talebin Etkin Biçimde Karşılaşması Standart t Ürünlerin, Kurala Uygun Alım Satımı Güvenli İşlem Kuralları Anonim Piyasada Edimlerin Yerine Getirilmesini Temin Eden Bir Sistem

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

bilgisayar Hisse Senedi

bilgisayar Hisse Senedi Menkul kıymetler Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetlerin

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12419 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6741 Kabul Tarihi : 19/8/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/8/2016

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No:2004/7753 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No :

Detaylı

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994

İstanbul, 23 Ağustos 2012 2012/994 TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat: 4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr

Detaylı

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI

KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI KIYMETLİ EVRAKIN SINIFLANDIRILMASI Doç. Dr. Mustafa ÇEKER mceker@cu.edu.tr Genel Olarak Kıymetli evrakı çeşitli açılardan gruplara ayırmak mümkündür. Bu konuda, Türk Ticaret Kanununun kabul ettiği sistem,

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU 10 EYLÜL 2012-17 TEMMUZ 2013 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 17 TEMMUZ 2013 TARİHLİ HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi BİST (İMKB) T+2 TAKASBANK MKK İHRAÇCI Sermaye Piyasası Aracı Fon Aracı Kurum-Banka Müşteriş Müşteriş Müşteri YATIRIMCI ARACI KURUM-BANKA Türk Sermaye Piyasalarının

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI BİRİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek

Detaylı

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2011 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10,

Detaylı