İMKBY : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği. KurYÖN : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKBY : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği. KurYÖN : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik"

Transkript

1 Kısaltmalar : RG : Resmi Gazete SerPK : Sermaye Piyasası Kanunu SPK : Sermaye Piyasası Kurul İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BorKHK : Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname BorYön : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliği TTK : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu İMKBY : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği İAB : İstanbul Altın Borsası VDMK : Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler GMS : Gayrimenkul Sertifikaları İDMK : İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler VKŞ : Varlık Kiralama Şirketi KurYÖN : Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik ABKYÖN : Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik VOBKURYÖN : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik VOB : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İABYÖN : İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği

2 KMAYÖN : Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik TSG : Ticaret Sicil Gazetesi VOBYÖN : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği VOB-TLDolar : TLDolar Vadeli İşlem Sözleşmesi VOB-TL Euro : TLEuro Vadeli İşlem Sözleşmesi VOB-EUR/USD : VOB-EUR/USD Çapraz Kuru Vadeli İşlem Sözleşmesi VOB-G-DİBS : Faiz Vadeli İşlem Sözleşmesi

3 BORSA KAVRAMI VE BORSA TÜRLERİ GİRİŞ Borsa asıl olarak iktisadi bir kavramdır. Buna göre borsa; menkul kıymetler (değerli evraklar) ile (hisse senetleri, borçlar)dövizler, belli mallar ( hammaddeler) veya türev hesaplamaların alınıp satılabildiği, belli kurallara göre, talep edilen mallar için organize edilmiş piyasaya verilen addır. Çalışmanın devamında temel olarak hukuki anlamı bakımından borsa kavramı ve Sermaye Piyasası Kanunu nun(serpk) işaret ettiği, düzenlediği esaslar sınırında borsa türleri üzerinde durulacaktır. Borsanın iktisadi yönüne sadece çalışma bakımından zorunlu olduğu ölçüde girilecek, asıl inceleme alanımız olan SerPK ın dışına çıkılmamaya çalışılacaktır. Bu sebeple, SerPK ın düzenlemiş bulunduğu borsalar asıl inceleme alanımızı oluşturmaktadır. Diğer hususlar da ismen bahsedilmekle yetinilecektir. Böylesi bir sınırlama, çalışmanın bir lisansüstü dersi ödevi olarak hazırlanması ve asıl çalışma alanımızın Sermaye Piyasası Kanunu olması sebebiyle zorunlu olarak tercih edilmiştir. Son olarak; borsa terimi her başlık bakımından farklı anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır. Bu itibarla küçük harfle yazımı tercih edilmiştir.

4 1. BORSA KAVRAMI Borsa kavramı sadece menkul kıymet borsalarını ifade etmemektedir. Nitelik ve nicelik sebebiyle menkul kıymetler borsa işlemleri için çoğunlukla kullanılıyor olsa da, çeşitli borsalar aracılıyla menkul kıymet (hisse senedi) dışında çeşitli emtia alım satımı da gerçekleştirilmektedir. Böylece; borsa kavramı, sadece bono, tahvil alım satımının gerçekleştiği alanlar olmayıp; döviz, tüketim malları gibi emtialarında ticaretinin gerçekleştiği alandır. Borsa, ekonomik tanımın yanında tarihli RG de yayınlanmış bulunan 2499 sayılı ve tarihli Sermaye Piyasası Kanun unun 40. maddesinde sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği kamu tüzel kişiliğine sahip tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. Sermaye piyasası araçları ise; SerPK ın tanımlar maddesi olan 3. maddenin b bendinde Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Şeklinde ifade edilmiştir. SerPK ın menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasalarından anladığı ise aynı bendin devamında belirtilmiştir. Menkul Kıymetler: Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır. Diğer Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları Kurulca belirlenen evraktır. Şu kadar ki, nutuk ile çek, poliçe, bono ile mevduat sertifikaları bundan müstesnadır. Diğer yandan SerPK m. 40/A ise kambiyo ve kıymetli maden borsalarından bahsetmiştir. Böylece SerPK ile belli başlı kurulabilecek ve Sermaye Piyasası Kurumu(SPK) denetime tabi olacak borsalar belirtilmiştir. Bir diğer ifade ile SerPK ile belli başlı borsaların kuruluşuna izin verilmiştir. SerPK tarafından kurulmasına ve faaliyet göstermesine izin verilen borsalar; menkul kıymetler borsaları, vadeli işlem ve opsiyon borsaları, KOBİ piyasaları ile kambiyo ve kıymetli maden borsalarıdır.

5 Alıcı ve satıcıların bir araya geldiği bu alanlar, kıymetlerin kolayca alınıp satılabildiği, fiyat tespiti ve rekabet şartlarının olgunlaştığı ve denetim ve gözetim altında ki düzenlenmiş kurumlardır. İşlem gören kıymete göre ise dörtlü bir tasnife uğrarlar 1 ; a. Menkul kıymetler borsası b. Emtia (Ticaret) borsası c. Döviz borsası d. Altın Borsası e. Türev ürünler borsası 2. MENKUL KIYMETLER BORSALARI 2.1. Genel Olarak Menkul kıymetler borsaları kuruluşlarında ki yasal özellikler bakımından ikiye ayrılmaktadır. Genellikle bir kanun ile kurulan ve borsanın yönetiminin resmi aracılar vasıtasıyla gerçekleştiği borsalar devlet borsaları- ile üyeleri tarafından şekli bir anonim ortaklık olarak kurulan ve kar amacı gütmeyen bir nevi meslek kuruluşu niteliğinde ki borsalar. Son olarak; karma nitelikli yani; kısmen devlet kısmen özel kişiler ortaklığı ile kurulan borsalar 2. Menkul kıymetler borsaları işleyiş bakımından ise üçe ayrılmaktadır. Salon amiri aracılığı ile yönetilen; aracılar ve satım emirlerinin işlem salonunda yazılı veya sözlü olarak salon amirine verildiği ve salon amiri vasıtasıyla işlemlerin yönetildiği ve sonuçlandığı borsalar. Kendi kendine işleyen; aracıların alım ve satımlarının işlem salonunda ki panolara yazıkları ve alım satımların panoda karşılaştığı anda işlemlerin tamamlandığı borsalar. Son olarak; New York ve Londra borsası gibi dünyanın sayılı iki borsasında olduğu gibi aracıların kendi aralarında pazarlık yürüttüğü ve işlem gerçekleştirdiği borsalar 3. Menkul kıymetler borsaları, sermaye piyasası araçları olan hisse senedi ve tahvillerin işlem gördüğü bir ikinci el piyasasıdır 4. Halka arz kavramı, doğrudan doğruya arz ediciden sermaye piyasası araçlarını edinme anlamına gelmektedir. Menkul kıymetler borsaları ile asıl olarak, halka daha önce arz edilmiş bulunan hisse senedi ve tahvillerin tedavülü amacı güden ve 1 Sema Aydın s Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Klavuzu(Klavuz), İMKB, Bası 20, 2008, s Yasaman, s Hamdi Yasaman, s.2.

6 doğrudan alış verişin olanaklı olmayıp, bir aracı kuruluş kullanma ve onun aracılığı ile alım satım yapma zorunluluğu bulunan piyasalardır 5. Menkul kıymetler borsaları, iktisadi anlamda ise bir sermaye piyasası sistemidir. Piyasalar para piyasası ve sermaye piyasası olarak ikiye ayrılmaktadır. Para piyasaları; kısa ve orta vadeli fonların karşılaştığı piyasalar iken, sermaye piyasaları uzun vadeli fonların karşılaştığı piyasalardır. Bu sebeple; menkul kıymetler borsaları; yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve bunlar arasında ki fon akımını sağlayan aracı kurumlar ve bankalar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi aracı ve yardımcı kuruluşlardan oluşan, modern finansman sistemedir. Bu modern finansman sistemi ile işletmeler uzun vadeli borç ve öz kaynak elde etmektedir. Böylece; uzun vadeli borç elde etmek amacında olan işletmeler sermaye piyasası sistemi olan menkul kıymetler borsaları aracılığı ve yardımı ile tasarruf sahipleri ve yatırımcılara ulaşmaktadır. Sonuç olarak; Sermaye piyasası sistemi içinde menkul kıymetler borsaları; duvarları bulunan piyasa sistemlerdir. Diğer bir anlatımla; organize olmuş, kuralları, yönetmelikleri, binaları ve kapıları bulunan sermaye piyasası sistemleridir İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Genel Olarak Türkiye de menkul kıymetler borsası kurulması, kırım savaşı ile başlayan Osmanlı borçları sebebiyle Galatalı bankerlerin dernekleşmesi ile başlamış ve Türkiye den alacaklı olan devletlerin öncülüğü ilke ilk olarak Dersaadet Tahvilat Borsası kurulmuştur yılına gelindiğinde Cumhuriyet ile birlikte yeni esaslar kabul edilmiştir. Nihayetinde 1929 yılında 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ile mevcut borsa yapısı Cumhuriyet yönetimi altında düzenlenmiş ve mevcut borsanın ismi de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) olarak değiştirilmiştir. Kısa bir süre için İMKB kapatılarak Ankara ya taşınmış dahi olsa 1941 yılında kalıcı olarak İstanbul a geri dönmüştür tarihli ve sayılı Resmi Gazetede(RG) yayınlanan 1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile sermaye piyasalar yeniden düzenlenirken, 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu tarihli mükerrer sayılı RG de 5 HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ OLCAY IŞIL, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2012/1) 6 Turhan Korkmaz, Ali ceylan Sermaye Piyasası ve Menkul, s Klavuz, s. 7.

7 yayınlanan Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(BorKHK) ile yürürlükten kaldırılarak İMKB son halini almış ve resmen faaliyete başlamıştır. BorKHK halen yürürlükte olup çeşitli zamanlarda değişikliklere uğramaktadır. İMKB borsasının işleyişini düzenlemek için ikincil mevzuat olarak Bakanlar Kurulunun tarihli 84/8581 sayılı kararı ile Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Daha sonrasında; tarihli ve sayılı RG de yayınlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan yönetmelik ise; tarih ve sayılı RG de yayımlanan Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliğin(BorYön) m. 33 ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bugün ülkemizde tek bir menkul kıymetler borsası, İMKB bulunmaktadır. İMKB nin yürürlük ve esasları BorYön, BorKHK ve SerPK ve diğer ikincil mevzuatlarla düzenlenmektedir. BorKHK m. 3 uyarınca; İMKB, menkul kıymetlerin alım ve satımı, fiyatlarının tespit ve ilanı işleriyle yetkili olarak kurulan tüzel kişiliği haiz ve SPK gözetim ve denetimi alındaki bir kamu kurumudur. SPK nın gözetim ve denetimi BorYön m. 24 uyarınca; sermaye piyasası araçlarının kota alınmasında, kottan çıkarılmasında ve borsada işlem görmesinin durdurulmasında, emirlerin iletilmesinde ve eşleştirilmesinde, gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesinde, piyasaların oluşturulmasında, işletilmesinde ve yönetilmesinde bunlara ilişkin borsa işlemlerinin ve bunların gözetiminde söz konusudur. SPK, bu hususların denetim ve gözetiminde her türlü bilgi ve belgeyi yazılı olarak isteyebilir ve yerine getirilmesi zorunludur. Bunun yanında; İMKB de tüzel kişiliği bulunması sebebiyle; borsada ki işlemlerin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşebilmesi için gerekli tedbir ve gözetim sistemini kurabilir. Ne var ki; BorYön m. 24 uyarınca anılan faaliyetin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin SPK onayından geçmiş olması gereklidir. Netice itibarıyla İMKB; yasal özellikleri bakımından devlet borsası, işleyiş bakımından ise kendi kendine işleyen menkul kıymetler borsası niteliğindedir.

8 İMKB İşlemleri Bir menkul kıymetler borsası olan İMKB; para piyasalarında işlem görmeyen veya hizmet etmeyen yatırım aracı olarak kullanılan ve sermaye piyasasının oluşmasını ve işlemesini sağlayan senetlerin işlem gördüğü piyasadır 8. Diğer bir ifade ile BorKHK m. 3 uyarınca; İMKB işlemleri; menkul kıymetlerin alım ve satımı ve fiyatlarının tespit ve ilanıdır. Menkul kıymet kavramı ise; SerPK m. 3 de tanımlanmıştır. Buna göre; Menkul Kıymetler: Ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Kurulca belirlenen kıymetli evraktır. Tanımdan da anlaşıldığı üzere menkul kıymet kavramı 6102 sayılı Ticaret Kanunu(TTK) ve SerPK da sayılan kıymet türleri itibarıyla esasen hisse senedi ve tahvil ile bunların türevlerinden oluşmaktadır. SerPK bakımından önemli olan menkul kıymet kavramı bakımından halka arz kavramıdır. Dolayısıyla; her nevi de bir menkul kıymetin halka arz kavramı ile açıklanabilir olması gereklidir. Bu kapsamda; SPK tarafından menkul kıymet olmamasına rağmen menkul kıymet olarak kabul gören evraklarda söz konusudur 9. Diğer yandan her ne kadar menkul kıymet borsalarının bir para piyasası kurumu değil sermaye piyasası kurumu olduğunu belirtmiş ve bu sebeple uzun vadeli fonların ikinci el pazarı olduğunu söylemiş olsa da, esasen fonların kabulünün SPK ya bırakılmış olduğundan, pratikte kısa vadeli fonlarda borsada işlem görmektedir. Netice itibarıyla menkul kıymet borsalarının asıl fonksiyonu, yatırımcıların menkul kıymetleri istedikleri zaman kolayca paraya çevirebilmesi ile menkul kıymetlerin alış ve satışı arasında düşük farkla güven sağlamaktır 10. Tasarruf sahipleri borsa işlemleri gerçekleştirirken aracı kurumlardan faydalanmak zorundadır. Tasarruf sahiplerinin borsa işlemlerini kendilerinin gerçekleştirmesi mümkün değildir. Aracı kurumlar ise borsa üyeleridir. 8 Yasaman, s Azmi, s Sema Aydın,s.14.

9 Borsa işlemleri temel olarak tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde (İMKBY) düzenlenmiştir. İMKBY m. 28 uyarınca tasarruf sahiplerinin bu aracı kurumlara borsa işlemleri bakımından vermiş olduğu talimatlara müşteri emirleri denmektedir. Müşteri emirleri, borsa üyeleri tarafından borsaya iletildikleri andan itibaren ise borsa emirleri adını alırlar. Tasarruf sahibinin vermiş olduğu bu emirler ile borsa üyeleri borsa işlemleri gerçekleştirirler. Gerçekleşme usulü ise alım ve satım emirlerinin karşılaşması şeklindedir buna göre, karşılaşan emirler kendiliğinden gerçekleşir. Borsa da işlem gören belli başlı menkul kıymetler şu şekilde sayılabilir. a. Hisse senetileri, geçici ilmühaber b. İntifa senetleri c. Tahvil, endeksli tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilen tahviller, kara iştirak tahvilleri d. Devlet ve diğer kamu kesimi tahvilleri, hazine bonosu ve gelir ortaklığı senetleri e. Kar ve zarar ortaklığı belgeleri f. Finansman bonoları g. Banka bonosu ve banka garantili bonolar h. İpotekli borç ve irat senetleri (uzun vadeli) i. Kira sertifikaları j. Varantlar k. Varlığa dayalı menkul kıymetler l. Kıymetli maden bonoları m. Gayrimenkul sertifikaları Hisse Senetleri tarihli ve sayılı RG de yayınlanan Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ ile SPK tarafından hisse senetlerin şekli hususunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu tebliğ ile elde edilmek istenen amaç, ikinci el piyasasında hisse senetlerinin boyut, içerik, baskı ve kâğıt nitelikleri ile kullanımlarına ilişkin esasların belirlenmesi yolu ile uygulamada şekli birlik ve düzeni tesis etmektir. Böylece, hukuki güvenlik sağlanmış olacaktır. Dolayısıyla; hisse senetlerin belli şekil şartları bakımından TTK da olmayan bir şekil düzenlemesi söz konusudur. Buna göre; metin kısmında, hisse senedini ihraç eden ortaklığın ticaret unvanı, hisse senedinin pay sayısı ve itibari değeri ile, "bu hisse senedi...dan...ya kadar

10 numaralı 16 adet yeni pay alma kuponu,...dan...ya kadar yıl numaralı 10 adet kâr payı kuponu ihtiva etmektedir ibaresine aynen yer verilecektir. Kupon kısmının doldurulmasında 10 adedi kâr payı kuponu, kalan 16'sı ise yeni pay alma kuponu olarak düzenlenir Katılma İntifa Senetleri tarihli ve sayılı mükerrer RG de yayınlanmış bulunan Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir. Buna göre; katılma intifa senetleri; esas sözleşmede hüküm bulunmak koşulu ile genel kurul kararıyla ve süresiz olarak, nama ya da hamiline düzenlenmek şartıyla, nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve yukarıda ki ilgili Tebliğ'de belirlenen olanakların bir bölümünden veya tamamından yararlanma haklarını sağlayan evraklardır Kar ve Zarar Ortalığı Belgeleri tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Buna göre; kar ve zarar ortaklığı belgeleri, finansman ihtiyacını karşılamak için Türk Lirası üzerinden veya yabancı paraya endeksli kıymetli evraklardır. Yurt içinde satılmak üzere çıkarılabildiği gibi, yurt dışına satılmak içinde çıkarılabilir. Satışının halka arz biçiminde olması zorunlu değildir. Buna karşılık; halka arz biçiminde satışı yapılacak olan kar ve zarar ortaklığı belgelerinin hamiline düzenlenmesi gereklidir. Aynı şekilde, halka arz dışında satılacak olan kar ve zarar ortaklık belgelerinin ise nama yazılı olması zorunludur. Son olarak; ister halka arz yoluyla ister normal yoldan satışı gerçekleştirilişin kar ve zarar ortaklığı belgelerinin SerPK ya kaydedilmesi zorunludur. Buna karşılık, halka arz yoluyla satılacaklar dışında kiler için aracı kurum kullanmak zorunlu değildir Banka Bonoları tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Asıl olarak bu tebliğ SerPK tarafından birçok tebliği yürürlükten kaldırmak suretiyle çıkarılmıştır. Amaç; borçlanma araçları konusunda derli toplu bir usul ve esas belirlemektir. Bu tebliğlerden bir tanesi de Mülga olmuş tarihli ve sayılı RG de yayınlanan Banka Bonoları ve Banka

11 Garantili Bonoların Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğdir. Bu tebliğ ile banka bonolarının kıymetli evrak niteliğinde olduğu ifade edilmiş ve 6762 sayılı Ticaret Kanunu nun m. 688 de düzenlenen şartları taşıması şartıyla en az 60 gün en fazla bir yıl vadeli olarak düzenlenen (Banka garantili bonolarda ise vadenin en az 15 gün en çok bir yıl gün) evraklardır. Yine banka garantili bonolar da ise; İşbu bono bedelinin, vadesinde Bankamız Merkezinde/... Şubesi (Şubelerinde) ödeneceğini müşterek borçlu, müteselsil kefil sıfatıyla garanti ederiz ibaresi yer almak zorundadır. Bu bahisle; bankalar, ihraç ettikleri banka garantili bonoların içerdiği mali yükümlülüklere kefil olmuş sayılırlar. İkinci el piyasa da ise satışları beyaz ciro ile gerçekleşir. Bir satış ile onu takip eden satış arasında ise ıskonto hesabına göre değer farklı oluşur. Dolayısıyla en pahalı satış ilk satıştır Finansman Bonoları tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması Ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Asıl olarak bu tebliğ SerPK tarafından birçok tebliği yürürlükten kaldırmak suretiyle çıkarılmıştır. Amaç; borçlanma araçları konusunda derli toplu bir usul ve esas belirlemektir. Bu tebliğlerden bir tanesi de Mülga olmuş tarihli ve sayılı RG de yayınlanan Finansman Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğdir. Bu tebliğler ile finansman bonoları ihraççıların borçlu sıfatıyla en çok bir yıl vadeli düzenleyip Kurul kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları emre veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evrak olarak ifade edilmiştir. Finansman bonolarının özelliği, bonoların satışa sunulduğu ilk gün vade başlangıç zamanı olmak kaydıyla, vadenin ¼ ünü geçmeyecek satış süresi içinde her gün satılmasıdır. Bir satış ile onu takip eden satış arasında ise ıskonto hesabına göre değer farklı oluşur. Dolayısıyla en pahalı satış ilk satıştır. Finansman bonolarının halk arz şekilde ya da halka arz olmaksızın satışı mümkündür. Her iki ihtimalde de kurul kaydına alınmaları zorunludur. Halka arz şeklinde satışlarda aracı kuruluş kullanılması zorunludur. Halka arz prosedürü bakımında ise Türkiye çapında günlük yayınlanan bir gazetede ilan gerçekleştirilir. Halka arz olmaksızın gerçekleştirilen finansman bonosu satışlarında bononun emre yazılı olarak düzenlenmiş olması gereklidir. İkinci el piyasasında da beyaz ciro ile devri mümkündür.

12 Kıymetli Maden Bonolarından Altın, gümüş ve platin bonolarıdır tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan, Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması Ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Asıl olarak bu tebliğ SerPK tarafından birçok tebliği yürürlükten kaldırmak suretiyle çıkarılmıştır. Amaç; borçlanma araçları konusunda derli toplu bir usul ve esas belirlemektir. Bu tebliğlerden bir tanesi de Mülga olmuş tarihli ve sayılı RG de yayınlanan Altın, Gümüş ve Platin Bonolarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğdir. Bu tebliğ ile kıymetli maden bonolarının 60 gün ila bir yıl arasında vade olarak emre yazılı olarak ya da hamiline olarak iskontolu ya da ıskontosuz olarak halka arz şeklinde ya da halka olmaksızın SPK kaydına alınmak koşuluyla satılan kıymetli evraktır. Halka arz şeklinde satılması durumunda aracı kuruluş kullanmak zorunludur. Halka arz olmaksızın satılacak olan kıymetli maden bonolarının ise emre yazılı olarak düzenlenmesi zorunludur. İkinci el piyasasında ise ancak İstanbul Altın Borsası na(iab) üye bankalar ile aracı kuruluşlar arasında ve borsada gerçekleşmek zorundadır. Emre yazılı olan kıymetli maden bonoları beyaz ciro ile devredilir. İskontolu olarak ihraç edilmiş olmaları durumunda; vadelerinin ¼ ünü geçmemek kaydıyla takip eden satışlar da ıskonto uygulanmak şeklinde satışa konu olurlar. Dolayısıyla en pahalı satış ilk satıştır Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Buna göre Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler(VDMK); ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığıdır. Bir diğer anlatımla borçlanma senedidir. Buna göre, her bir fon sahibine banka hesabı açılır. Daha sonrasında fon hesabı sahibine doğrudan veya dolaylı olarak fon getirisi aktarımı gerçekleştirilir. Doğrudan aktarımda; fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakit miktarının fon sahiplerine aktarımıdır. Dolaylı aktarım da fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen getirilerin VDMK sahiplerine aktarılmadan önce fon bünyesinde bekletilmesi şeklinde gerçekleşir. Fon portföyünde yer alan varlıkların mülkiyeti/hak sahipliği fona geçmiştir. VDMK fonu kurulabilmesi ve halka arz şekilden ya da halka arz olmaksızın bu fonların satılabilmesi için fon kurucusu tarafından üç kişilik bir fon kurulu kurulması gereklidir. Fon

13 kurulunun görevi ise; fon yönetimini tesis etmek için bir iç tüzük hazırlamak, fon portföyünün oluşturulması, muhafazası ve değerlendirmesini gerçekleştirmek ve en önemlisi fonu, VDMK sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde idare etmektir. Fon kurulu ise fonun yönetiminde hizmet sağlayıcı olarak adlandırılan bir diğer kuruldan yardım alacaktır. Hizmet sağlayıcı olarak adlandırılan bu kurul ise yine fon kurulu tarafından oluşturulacak ve asli görevi bu portföydeki varlıkların yönetimi olacaktır. Gerek fon kurulu, gerekse hizmet sağlayıcı fon portföyünün yönetilmesinde VDMK sahiplerine karşı vekalet hükümleri çerçevesinde sorumludur. Çıkarılan VDMK lerin tamamı sonlanmadığı müddetçe fon portföyünde yer alan varlıkların rehini, satışı, teminat olarak gösterilmesi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla dahi olsa haczi, tedbir talebine muhatap olması mümkün değildir. Fon kapsamında yer alabilecek olan varlıklar ise; a. Bankaların ve finansman şirketlerinin, ipotekli konut kredileri haricindeki tüketici kredilerinden, ipotekli kredilerden, motorlu kara taşıtları kredilerinden, proje finansmanı kredilerinden ve kurumsal kredilerinden kaynaklanan alacaklar b. Finansal kiralama sözleşmelerinden doğan alacaklar c. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının gayrimenkul satışından kaynaklanan alacakları d. Fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakdin değerlendirilmesi amacına yönelik olarak yapılan nakit benzeri kısa vadeli yatırımlar e. Kurulca uygun görülecek diğer varlıklar Fon kurulu tarafından VDMK sahiplerine geri ödemede sıkıntı oluşması durumunda SPK, fon kurucusundan yeni bir fon kurulu atamasını isteyebilir. Bunda sonuç vermemesi durumunda SPK, fonu başka bir kurucuya devredebilir Gayrimenkul Sertifikaları tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliğ ile düzenlenmiştir. Anılan tebliğe göre; Gayrimenkul Sertifikaları(GMS), ihraççılarının bedellerini inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri ve nominal değeri eşit hamiline yazılı menkul kıymettir. Diğer bir anlatımla borç senedidir. GSM in sertifikaların edimlerinin bir banka tarafından garanti edilmiş olması gereklidir. Bunun

14 içinse SPK ya hitaben düzenlenmiş banka teminat mektubunun kurula verilmiş olması gereklidir İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış bulunan Konut Finansmanı Fonlarına Ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. İlgili tebliğe göre; İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerler (İDMK) bir konut finansmanı fonu aracılığı ile gerçekleşir. Konut finansmanı fonu; ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla İDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığıdır. Fon un tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Fon malvarlığı kurucunun, hizmet sağlayıcının ve diğer kredi verenlerin malvarlığından ayrıdır. Fon kurucusu tarafından üç kişilik bir fon kurulu oluşturulur fon kurulu tarafından ise bir hizmet sağlayıcı kurul oluşturur Varantlar tarihli ve 27117sayılı RG de yayımlanmış olan Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir. Buna göre Varantlar; pay sahibine, İMKB de işlem gören herhangi bir ortaklığın paylarını ya da İMKB de işlem gören kayıtlı sermaye sistemine tabi ihraççı hisselerini önceden belirlenen bir fiyattan vade sonunda alma ( iki ay ile beş yıl arasında) hakkı veren ve payları İMKB de işlem gören halka açık anonim ortaklıklarca ilgili sermaye piyasası aracının halka arzı sırasında ihraç edilen sermaye piyasası aracıdır. Varantlar böylece sermaye piyasası araçlarını halka arz eden ihraççı tarafından kendi hisseleri üzerine yazılı ya da başka bir ortaklığın hissileri üzerine yazılı olarak bedelsiz ya da bedelli olarak çıkarılabilirler. Varantların bedelsiz olarak yani bir sermaye piyasası aracının alınması karşılığı olarak verilmesi durumunda, varantların orantılı olarak ve ilgili sermaye piyasası aracını satın alan tüm yatırımcılara verilmesi zorunludur. Varantların belli bir bedel karşılığı çıkarılmış olmaları durumunda yatırımcıların bu Varantları da alma zorunluluğu bulunmamaktadır. İlgili sermaye piyasası aracının satışının sonuna kadar, ilgili sermaye aracı yatırımcıları tarafından alınmayan Varantlar iptal olur, başka kimselere satılmaları söz konusu olamaz. Netice olarak Varantlar, üzerinde yazan vade sonunda, sahibine önceden belirlenmiş kullanım fiyatı ve kullanım oranı üzerinden ilgili ortaklık hisselerini satın alma hakkını tanır. İlgili süresi

15 Varantın vadesinin bitiminden itibaren otuz gün olup, kullanılmaması durumunda hak sona erer. Otuz günden daha az bir zaman kararlaştırılmış olabilir. İhraççı tarafından Varant sahiplerine verilecek olan yeni hisselerin nasıl temin edileceği de Varantların çıkarılma anında belirli olmalıdır. İhraççı kendi hisseleri bakımından Varant çıkarmış olması durumunda sermaye artırımı yoluyla yeni hisse yaratarak bunu gerçekleştirilebilir. Bu sermaye artırımında diğer hisse sahiplerinin ön alım hakkı kullanması mümkün olamaz. İhraççı başka bir ortaklık hisse üzerinde Varant çıkarmışa o zaman söz konusu ortaklığın Varant sahiplerine vereceği hisseleri ne yolla edineceği Varant çıkarırken izah namede yazılır Kira Sertifikaları tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan, Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile düzenlenmiştir. Temel olarak; bir varlık kiralama şirketi(vkş) tarafından maddi veya maddi olmayan varlıkların kiralanmak suretiyle elde edilen gelir üzerinde belli oranda hak sahibi olmayı sağlar. VKŞ ise, kaynak kuruluş olarak adlandırılan ve esasen kiralanan varlıkların gerçek maliki olan tüzel ya da gerçek kişidir. Buna göre; bu kişi bir anonim şirket şeklinde ve esas sözleşmesi uyarınca sadece kira sertifikası ihraç etmek amacıyla bir VKŞ kurmakta ve belli varlıkları daha sonra VKŞ e devretmekte ve akabinde aynı varlıkları geri kiralamaktadır. İkinci el piyasa bakımından ise SPK uygun bulunması durumunda bu sertifikaların borsa da işlem görebilmesi mümkündür İMKB nin İç İşleyişi İMKB Genel Kurulu İMKB genel kurulu BorKHK m. 5 uyarınca borsa üyelerinden oluşan en üst organdır. Olağan toplantılarını SPK nın belirlediği günde gerçekleştirilir. Borsa üyeleri ise tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış bulunan Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, SPK tarafından aracılık faaliyetinde bulunmak üzere yetki belgesi verilmiş olan aracı kurumlar, bankalar ve yetkilendirilmiş diğer gerçek ve tüzel kişiler borsalara üye olabilir. İMKB genel kurulun görevleri ise tarihli ve sayılı RG de yayınlanmış olan Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş Ve Organlarına İlişkin Yönetmelik (KurYÖN) ile düzenlenmiştir. Buna göre; KurYÖN m. 7 uyarınca İMKB genel kurulunun yetkileri:

16 a) 91 sayılı KHK uyarınca seçimi genel kurula bırakılmış olan yönetim kurulu üyelerini ve denetçileri seçmek ve bunları ibra etmek, ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler hakkında yapılacak işlemleri karara bağlamak, gerektiğinde bunların görevlerine son vermek veya değiştirmek. b) Mevzuatla seçimi genel kurula bırakılmış komite üyelerini seçmek, değiştirmek veya görevlerine son vermek. c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunu inceleyip karara bağlamak. ç) Borsanın bilançosunu ve gelir-gider hesaplarını inceleyerek karara bağlamak ve kesin hesabı onaylamak. d) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bütçe ve personel kadrosunu kesinleştirmek. e) Gündemde yer alan diğer hususları görüşüp karara bağlamak. f) Mevzuatla kendisine bırakılmış diğer görevleri yerine getirmek. Olarak ifade edilmiştir. KurYÖN m.8 uyarınca her yıl Nisan-Mayıs aylarında SPK'ca belirlenecek bir tarihte olağan olarak toplanır. SPK başkan ve görevlilerinin oy hakkı bulunmamaktadır. KurYÖN m. 10 uyarınca genel kurulda alınmış bulunan kararlar izleyen ilk iş günü SPK ya gönderilir. Bütçe ve personel kadrolarının kesinleştirilmesi kararları hariç, genel kurul kararları SPK onayı ile yürürlüğe girer. SPK tarafından otuz gün içinde karar verilmemiş olması durumunda ise otuzuncu günü izleyen gün genel kurul kararları yürürlüğe girmiş sayılır Borsa Başkanı ve Yönetim Kurulu BorKHK m. 6 uyarınca menkul kıymetler borsalarında bir başkan ve altı üyeden oluşan yedi kişilik bir yönetim kurulu bulunur. Borsa başkanı, yönetim kurulunun da başkanıdır. Borsa başkanı ve yönetim kurulunun yarısı, SPK nın ilgili olduğu Bakanın teklifi üzerine müşterek kararname ile atanır. İlgili bakan ise başbakan tarafından görevlendirilen devlet bakanıdır. KurYÖN m. 14 uyarınca yönetim kurulunun görev yetkilerinden bazıları şunlardır: a) Borsa tarafından hazırlanması gereken ve borsanın yetkisinde bulunan yönetmelikleri karara bağlamak. b) Borsaya ilişkin iç mevzuat niteliğindeki yönetmelik ve yönergeleri yürürlüğe koymak. c) Sermaye piyasası araçlarını borsa kotuna alınması veya borsada işlem görmesi ile ilgili başvuruları karara bağlamak

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı

FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL PİYASALAR Ders Kodu: 1006 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Lisanslama Sınavları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT

Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT Burada yer alan tanımlar, Sermaye Piyasası dersini alan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla, ağırlıklı olarak sermaye piyasası mevzuatından derlenmiştir. Yrd. Doç. Dr. İsmail MAZGİT Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 3. 4. HAFTA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (HİSSE (PAY) SENEDİ VE TAHVİLLER) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır.

Detaylı

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3.Bölüm. Sermaye Piyasası Araçları. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3.Bölüm Sermaye Piyasası Araçları Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız: Bu bölüm tamamlandığı zaman aşağıda yer alan bilgi ve becerilere sahip olunabilecektir: Sermaye piyasası araçları Menkul kıymetler

Detaylı

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI MENKUL KIYMETLER ve DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 10.1 Genel Bilgiler Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI:FİNANSAL SİSTEM, SERMAYE PİYASALARI VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI Haziran 2013 HAZIRLAYANLAR DOÇ.DR.GÜLCAN ÇAĞIL İÇİNDEKİLER 1. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) DOÇ. DR. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2 FİNANSAL SİSTEM VE SERMAYE PİYASASI 3 Genel olarak bir ekonomik sistem,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI

CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI CEVAPLARLA BORSA VE SERMAYE PİYASASI İÇİNDEKİLER 4-6 Sermaye Piyasaları 7 Piyasa ve Pazarlar 8-11 Pay Piyasası 12-13 Yatırım Fonları 14-16 Varantlar 17-39 40-45 Sertifikalar

Detaylı

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER İÇİNDEKİLER 1 SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER 13 İKİNCİ EL PİYASA İŞLEMLERİ Devlet İç Borçlanma Senetleri 14 Borsa İstanbul Borçlanma Araçları

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2

SERMAYE PİYASASI KURULU. Sermaye Piyasası Araçları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 SERMAYE PİYASASI KURULU Sermaye Piyasası Araçları SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 MENKUL KIYMET TÜRLEİ SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-2 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU)

SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) 1 SERMAYE PİYASASI (DERS NOTU) (Üçüncü Bölüm) Prof. Dr. İSMAİL MAZGİT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ Bölüm 3 Sayfa 2 SERMAYE PİYASASI KURUMLARI Bölüm 3 Sayfa

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi TEMMUZ 2012 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ

HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ HUKUKİ AÇIDAN BORSA VE BORSA TÜRLERİ Okt. Olcay IŞIK Özet Fiyat, ödediğiniz; değer ise elde ettiğinizdir. Warren Buffet Borsa; bu zamana kadar daha çok iktisadi açıdan irdelenen, hukuki yönü ile üzerinde

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ve İLGİLİ MEVZUAT, TİCARET HUKUKU ve BORÇLAR HUKUKU Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI BANKALARIN İKİNCİ EL SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK FAALİYETLERİ: İŞ BANKASI ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ceren ÇEÇEN Tez

Detaylı

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BORSA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A Tipi Yatırım Fonu/ Ortaklığı Acenta Açığa Satış Açık Pozisyon Adi Hisse Senedi Ağırlıklı Ortalama Fiyat Alım Satıma Aracılık Anonim Şirket Apel Aracı Kuruluş A Type Mutual Fund/Investment

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı