1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1"

Transkript

1 SESSION 1 Fm Devlmlının Fmnın Sektö İçndek Pefomnsı Üzendek Etks: Bos İstnbul Uygulmsı The Influence of Acqustons on Fm s Pefomnce wthn Secto: An Applcton on Istnbul Stock Exchnge Assoc. Pof. D. İbhm Hll Ekş (Kls 7 Alık Unvesty, Tukey) Ph. D. Cnddte Ns Bnu Güzel (Kls 7 Alık Unvesty, Tukey) Ph. D. Cnddte Rb Ecem Küçüktşdumz (Kls 7 Alık Unvesty, Tukey) Abstct In ecent yes t hve seen sgnfcnt ncese n the numbe of busness meges nd cqustons. Thee e numbe of esons led to ths tend. Amongst them t s the need to ncese the fm fnncl pefomnces. Ths ppe mnly s focuses on othe dffeent effects of meges nd cqustons on the fnncl pefomnce of busnesses. In ths study, lookng t Tuksh stock exchnge lsted fms tht hve expeenced cqustons o meges nd the effects of such meges on the pefomnce. In ths context, t be looked t textle fms nd fms bsed on stone nd lnd wok tht expeenced cqustons n 010. The fms e Altnyldz n textle nd Çmbeton n the mnng sectos espectvely. Hvng look t the fnncl pefomnces of these fms n the espectve sectos befoe the cqustons (007, 008, 009), the cqustonsn 010, 9 tes wee used the n TOPSIS method. Accodng to fndngs, the cqustoned fm s show tht they hve postve effects on the fnncl pefomnces of the fms. It s obseved tht thee e dffeences n sectos peod nd degees. In ths cse, t s possble to expln the sectol dynmcs nd cqusons of the fms ntegton. 1 Gş Son yılld tn teknolok gelşmele, küeselleşme le blkte ekbet düzeynn uluslsılşmsı, ülkelesı ekonomk sınılın otdn klkmsı, lbelzsyon çlışmlının yygınlşmsı, müşte tlep ve eğlmlenn fklılşmsı gb nedenle fmlı he lnd olduğu gb fnnsmn lnınd d etklemekted. Fml d, söz konusu fklılşn çeve koşullın uyum sğlyblmek ve bu koşullın oty çıkdığı fıstldn ylnmk, tehdtleden se skınmk mcı le fklı pzlm, fnns ve üetm teknkle le yenden ypılnm çlışmlın ğılık vemek duumund klmışldı. İşte şket bleşme ve devlmlı d bu çeçevede, çeştl güdülele oty çıkn b gelşmed. Şket bleşme ve devlm flyetnn, devln fmnın kend sektöü çndek fnnsl pefomnsı üzende b etksnn olup olmdığını ştımk üzee hzılnn bu çlışmd, ltetü tmsının dındn, Rekbet Kuulu ndn lınn podn heketle, 010 yılınd, devlm flyetn geçekleşten hlk çık fmldn, tş ve topğ dylı sny sektöünde flyet gösteen Çmbeton AŞ le tekstl ve hzı gym sny sektöünde flyet gösteen Altınyıldız AŞ nn bleşme önces ve sonsı sektö çndek fnnsl pefomnslı nlz edlmşt. Bu çeçevede, söz konusu k sektöde flyet gösteen dğe hlk çık fmlın vele de nlze dhl edlmş ve nlz TOPSİS yöntem le geçekleştlmşt. Şket Bleşme - Devlmlı ve Teok Çeçeve Bleşme, k fmnın b çtı ltınd b y geleek kynklını tek b fmd topldıklı ve bleşen ögütle olk onl b sm ltınd flyetlen südüdükle b bütünleşme yöntemd. Bleşmelede bleşen fml yen b tüzel kşlk hlne gelken stın lmld şletmeleden b dğe b şletmenn vlıklını kontolü ltın lcktı (İlksln ve Aşıkoğlu, 01:60). Bu d, bleşme kvmı le needeyse ynı nlmd kullnıln dğe b kvm d devlm kvmıdı. Söz konusu k kvm d, genellkle bblenn yene kullnılmktdı. Konuşm dlnde, ks de ynı nlmd kullnılmkt ken, kdemk çevede, bleşme vey devlmlı bkç fklı nlmd d kullnblmektedle (Tved ve dğele, 013:4). İçsel b gelşme sttes olk bleşme ve devlml, sebestleşme, özelleştme ve globlzsyon tn poltklı le bebe düny üzendek çok fklı ülke tfındn uygulnmktdı (Tved ve dğele, 013:5). Bununl blkte, bleşme ve devlmlın th 1900 lü yıllın bşın kd uznmkl blkte, özellkle 1993 yılındn tben geçekleştlen bleşme ve devlmlın boyutu ve sıklığı çok dkkt çekmekted (Şhn ve Yılmz, 008:68). Fml sı bleşme ve devlm flyetle fklı şekllede geçekleşmekted. Devlml, dostç b yklşıml, düşmnc b yklşıml ve özel b fmnın b kmu kuumunu devlmsı şeklnde olmk üzee üç şeklde de geçekleşeblmekted (Aggwl ve dğele, 01:8). Bununl blkte, tüm bleşme ve devlml olumlu sonuçlnmyblmekted. Bşısız bleşme ve devlmlın bçok neden bulunmkl

2 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 014 blkte, en öneml nedenle sınd güven eksklğ ve yönetm klındk yeteszlk gelmekted. Bunlın dışınd, fzl ödeme, entegsyon sounlı, üst düzey pesonel motvsyonu ve hedef fmnın uygunluğu d öneml oln dğe değşkenled (Tved ve dğele, 013:1) 3 Ltetü Ltetüde, fm bleşme ve devlmlı le lgl olk, olyın bşt ekonomk, fnns, hukuk ve pzlm olmk üzee, dğe boyutlı le lgl ştıml bulmk mümkündü. Olyın çok boyutlu olmsı bz d, bleşme ve devlmlın geekçelenn fzllığıdı. Aggwl ve dğele (011) çlışmlınd bleşme ve devlmlın nedenlenden bzılı olk, tedkçlen ele geçlmes, üetm çlının gelştlmes (ölçek ekonomsnden ylnmk), pysyı gelştme sttelenn gelştlmes ve fnnsl dynıklılığın tıılmsını symıştı. İlsln ve Aşıkoğlu (01) d, bleşme ve devlmlın nedenle olk benze şeklde, küeselleşme, büyüme steğ, sne, çeştlendme, veg vntlı ve dğe nedenle olk symıştı. Fnns ltetüünde se, özellkle bleşme ve devlmlın devln fmnın fnnsl pefomnsı ve hsse sened gets üzendek etkle ştıılmıştı. Fm bleşmelenn fnns boyutu le lgl olk, bleşmelen bos fytlı üzendek etks se, Nelson (1959) çlışmsın kd uznmktdı (Cook, 007:68). Ltetüde, fm bleşmele le lgl olk ypıln çlışmldn bzılı şunldı: Nelson (1959), ABD de peyodund, bleşme ktvtele le bos fytlı sındk lşky ncelemş ve bu lşky olk gözlemlemşt (Cook, 007:630), Athnsoglou ve Bssms (004) çlışmsınd se, bleşme devlmlın Yunnstn bnkcılık sektöündek mlyet ve klılık etknlğ üzendek etksn ncelemek çn geçekleştlmşt. Aştım sonuçlın göe en bşılı bleşme devlmlın küçük ölçekl bnkld geçekleştğ gözlemlenmşt, Cook (007) nn çlışmsınd d, İngltee den delenen vele, ARDL ve GARCH yöntemle le nlz edlmş ve bleşme ktvtele le sny üetm sınd lşk ştıılmıştı. Sonuçlın göe, bleşme ktvtele le bos fytlı sınd öneml lşkle gözlemlenken, sny üetm le lşk gözlemlenememşt, Yeh ve Hoshıno (007) se, çlışmlınd, Tokyo Bossınd peyodund, 86 bleşme flyetn ştımışldı. Sonuçlın göe, bleşme flyetlenn fm pefomnsını zlttığı gözlemlenmşt, Kuse ve dğelenın (007) çlışmsınd se,, peyodund, Tokyo Bossındk üetm fmlındkn 69 bleşmenn uzun vdel pefomnsı ncelenmşt. Aştım sonuçlın göe, tüm önek hcmnde flyetlede gelşme gözlemlenmşt, Mehot ve dğele (008) se, peyodundk 91 bleşmenn etksn nlz etmşled. Çlışmnın sonuçlı Jpony dk bleşme uygulmlının ABD deknden çok fklı olduğu gözlemlenmşt, Pnto (010) çlışmsınd, bleşme ktvtelende pys büyüklüğü smetsnn ve fm mlyetlenn etksn ştımıştı. Büyük ve küçük ülkedek bleşme klı oyun smülsyonlı le modellenmşt. Çlışmnın bulgulın göe, büyük ülkedek şketle, küçük ülkedek fml göe bleşme konusund dh teşvk edc olk gözlemlenmşt, Zhu (011) çlışmsınd, peyodund tmmlnn 1900 bleşme ve devlm olyını ncelemş ve bleşme ve devlmlın hssed değe üzende yoğunlşmıştı. Çlışm sonucund, ytıımcılın, bleşme vey devlm önces bleşmelen, kullnıln semyey nsıl etkleyeceğnn ve büyük ölçekl bleşme ve devlmld hsse sened shplenn kounmsınd nsıl ydımcı olunbleceğ konusund tm nlmı le fkın olmdıklı oty konulmuştu, Monteo ve dğele (01) se çlışmlınd, Euo bölgesndek 13 AB ülkesnde peyodund meydn gelen toplm 980 şlemn nlzn egesyon nlz ydımı le ypmışl ve sonuç olk, ulusl sı veg btı ve hedef ülkenn veg mevzutının zoluk deecesnn düşük oluşu, muhsebe blglenn kmuoyun çıklm yükümlülüğü, he b ülkenn büoks sevyes ve kuumsl yönetşm stndtlı le k ülke sındk bleşme benze k tflı tc lşkle gb konulın önemn gözlemlemşled, Aknbul ve Kellume (013) Ney dk bnkl üzendek çlışmsın göe, bleşme ve devlmlın, fmlın fnnsl sounlın lk bkışt tm nlmı le çözüm olmdığını gözlemlemşled. Bunun ynınd, bzı fmld büyüme ve klılığı hekete geçeblken, kıs vdede flyet etknlğ kötüleşebldğ ve bleşme ve devlmlın fnnsl sounl geçc b çözüm olduğu ve flyet dsplnszlğne çözüm olmdığı gözlemlenmşt, Tmb, çlışmsınd, Hndstn fmlının bleşme pefomnslını ncelemek mcı le, toplm pefomns gelştme, ölçek ekonoms, opesyonel sne ve fnnsl sne değşkenle kullnılk t test le nlz edlmşt. Anlz sonuçlın göe Hndstn fmlının düny fmlın plel şeklde heket ettğ ve bleşmelen poztf pefomns gelştmede bşılı olmdığı tespt edlmşt,

3 SESSION 3 Yılgö (00) se, çlışmsınd, fm bleşmelenn şket etksnden çok ekbet düzey, sektöel yoğunlşm ve pys üzendek etksn ncelemşt. Aştım sonuçlın göe, fm bleşmelenn sektöel yoğunlşmyı tıdığı, büyük ölçekl fmlın dh d büyümesne ve küçük ölçekl fmlın pysdn slnmesne neden olduğu gözlemlenmşt, Yöük ve Bn (006) İMKB de şlem göen fmlın bleşme önces ve sonsı hsse sened fytlı ele lınıp, fmlın şıı kznçlı hesplnmış ve ytıımcı çısındn get değşmle sptnn fklı zmn lıklınd, nlz edleek değelendlmşt. Anlz sonuçlın göe İ.M.K.B. d şlem göen fmlın hsse senetlene, bleşme önces ytıım ypk uzun vdede nomln üzende b get elde edlemeyeceğ, nck bleşme önces çok kıs vdede T±5 gün, ytıım ypılk nomln üzende b get elde edlebleceğ göülmüştü, İlsln ve Aşıkoğlu (010) çlışmlınd, yıllı sınd İMKB ye kote mlt snyndek fmlın 17 snn geçekleştmş olduğu bleşme ve stın lm şlemle ncelenmşt. On nlz sonucund bleşen/stın ln fmlın fnnsl pefomns düzeynde b tış gözlemlenmşt, Kıkılk ve Demkpln (010) çlışmlınd, İMKB de şlem göen fnnsl olmyn fmlın bleşme duyuulındn önce ve son hsse sened getle kümltf otlm noml getle (CAARs) yöntem kullnılk yıllı sınd ncelenmşt. Sonuçlın göe, bleşen fmlın bleşmeyen fml göe uzun dönemde dh y pefomns göstedklen oty koymktdı, Yılmz (010) se dokto tez çlışmsınd, dönemnde İMKB de geçekleşen fm bleşme ve devlmlı konu etmşt. Bulgul, dönemnde hsse senetle İMKB de şlem göen fmlın tfı olduğu bleşme ve devlmld, hedef fm hsse senetlende şlemn çıklnmsındn önce sttstksel olk nlmlı poztf şıı getle oluştuğunu göstemşt. 4 Uygulm Ve ve Yöntem Bu ştımnın mcı, fm bleşme vey devlmlının fmlın fnnsl pefomnslı üzendek etksn bellemekt. Bu mçl, Bos İstnbul d flyet gösteen mlt fmlındn Tş Ve Topğ Dylı Sny ve Tekstl Ve Hzı Gym Sny sektöünde flyet gösteen fmldk devlmlın, devln fmnın flyette bulunduğu sektö çndek fnnsl pefomnsı üzendek etks ncelenecekt. Bu mçl öncelkl olk, Tükye dek bleşme ve devlmlı onylyn kuum oln Rekbet Kuumu ndn peyodund, dev şlem geçekleştmş fml bellenmşt. Bleşme vey devlm ypn şletmele sındn, kşılştım kolylığı ve nlmlılığı çısındn sny sektöü çndek lt sektölede flyet gösteen fmldn Bos İstnbul d kote oln fmldn, Tş ve Topğ Dylı Sny çnde flyet gösteen Çmbeton AŞ, ve Tekstl ve Hzı Gym Sektöünde flyet gösteen Altınyıldız AŞ fmlı seçlmşt. Çmbeton AŞ. Rekbet Kuumu nun th ve 10-9/ syılı k le Meve İnştı; Altınyıldız AŞ se th ve 10-6/ syılı k le Ak-Al Tekstl devlmıştı. Ve set Çmbeton A.Ş. ve Altınyıldız A.Ş. fmlının flyet göstedğ, Tş ve Topğ Dylı Sny ve Tekstl sektöünde ve Hzı Gym Sektöünde flyet gösteen Ek de beltlmş fmlın yıllık ml tblolındn elde edlen ve Ek 1 de beltlen ve he fm çn hesplnmış 9 det syodn oluştuulmuştu. Elde edlen syol, fmlın pefomnslını en yden en kötüye doğu sılyn çok ktel k veme yöntem oln Technque fo Ode Pefeence by Smlty to Idel Soluton (TOPSİS) yöntemyle nlz edleek fmnın sektö çesndek pefomns sılı bellenecekt. TOPSİS nlznde Mcosoft Offce Excel pogmındn ylnılmıştı. Çlışmd kullnıln değşkenle (Ek 1) ve nlz kpsmındk fml (Ek ) çlışmnın sonund Ekle kısmınd velmşt. 4.1 Topss Anlz Çlışmnın bu kısmınd mlt sstemle, teknolo ytıımlının değelendlmes, su ve tım yönetm, ene plnlmsı, fm pefomnsının ölçülmes gb çok fklı lnld kullnıln çok ktel k veme yöntemleden b oln, poztf del çözümden en kıs mesfe ve negtf del çözümden en uzk mesfe ltentflenn seçlmesne dyn TOPSIS metodu kullnılmıştı. Hwng ve Yoon (1981) tfındn gelştlen bu yöntemdek tek vsyım, he ölçütün y monoton tn y d monoton zln tek yönlü b fydsı olduğu vsyımıdı. TOPSIS şlem, şğıd kısc çıklnn uygulm şmlındn oluşmktdı: Adım 1: K Mts Oluştuulk Nomlze Edlmş Değelen Hesplnmsı Önce stılınd üstünlükle sılnmk stenen k noktlı, sütunlınd se k vemede kullnılck değelendme fktölenn ye ldığı A bşlngıç mts oluştuulu.

4 4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 014 A A 11 1 m1 1 m 1n n mn mtsnde m ltentf syısını, n kte syısını göstemekted. A mtsnn elemnlındn ylnılk ve şğıdk fomül kullnılk nomlze edlmş değele hesplnı. R m m1 1 m 1,...,m 1,..., n 1n n mn Adım : Ağılıklndıılmış Nomlze Edlmş K Mtsnn Hesplnmsı Önce değelendme fktölene lşkn ğılık deecele ( W ) bellen. Dh son b öncek şmd hesplnn nomlze edlmş değele, bulunu. W değele le çpılk ğılıklndıılmış nomlze edlmş değele V W, 1,,..., m 1,,..., n () Bud W, nc kten ğılığıdı. Adım 3: Poztf-İdel Çözümün ve Negtf-İdel Çözümün Bellenmes A ) ve negtf-del çözüm ( Ağılıklı noml değelee göe poztf-del çözüm ( A ve A ğılıklndıılmış nomlze edlmş değele cnsnden tnımlnı. A V, V V,...,,..., Vn (1) A ) değele bulunu. 1 (3) A V, V V,...,,..., Vn 1 (4) Fomüllede 1 fyd (mksmzsyon), J se kyıp (mnmzsyon) değen göstemekted. Geek del geekse negtf del çözüm set, değelendme fktöü syısındn yn m elemndn oluşmktdı. Ulşılbl bütün en y ölçüt değelenn bleşm poztf-del çözümdü. Negtf-del çözüm se ulşılbl en kötü ölçüt değelenden oluşu. Bud, V, bütün mümkün ltentfle sınd nc değe çn en y değe, V se bütün ltentfle sınd nc ölçüt çn en kötü değed. J Adım 4: Altentfle Asındk Mesfe Ölçülenn Hesplnmsı Altentfle sındk mesfe, n boyutlu Öklt (Euclden) Uzklık Yklşımındn ylnılk bulunmktdı. He ltentfn poztf-del çözümden oln mesfes ( S ) ve negtf-del çözümden oln mesfes ( S ) şğıdk fomülle ydımıyl hesplnı. J S S n 1 n 1 ( V V ), 1,,..., m ( V V ), 1,,..., m (5) (6) Bud hesplnck S ve S syısı, k noktsı syısı kd olcktı.

5 SESSION 5 Adım 5: Poztf-del Çözüme Oln Benzelğn Hesplnmsı (İdel Çözüme Göel Ykınlığın Hesplnmsı) He b k noktsının del çözüme göel ykınlığı ( C ) y d dğe b fdeyle Poztf-del çözüme oln benzelkle; şğıdk fomül ydımıyl hesplnı. (7) S C 1,,..., m S S C değe 0 C 1 lığınd değe lı. del çözüme, ykınlığını göste. A A olduğu zmn C 1 olu ve lgl k noktsının A A olduğu zmn C 0 dı ve lgl k noktsının negtf del çözüme mutlk Adım 6: He B Altentfn Göecel Sılmsının ve Punının Bulunmsı Altentfle C ye göe zln sıd sıy dzleek tech sısı bellen. Mksmum b deyşle dele en benze ltentf seçl. C ye shp, dğe 4. Aştımnın Bulgulı TOPSİS nlz le ştıdığımız lk sektö oln Tekstl ve Hzı Gym sektöünde flyet gösteen Altınyıldız AŞ nn de dhl olduğu fmlın bleşme önces pefomnslı Tblo 1 de velmşt: İŞLETME ÜNVANI Etknlk Etknlk Etknlk Deecele Deecele Deecele Sısı Sısı Sısı AKIN TEKSTİL 0, , ,183 5 ARSAN TEKSTİL 0, , ,181 6 MENDERES TEKSTİL 0, , ,87 SÖKTAŞ TEKSTİL 0,00 4 0,71 6 0,180 7 BİSAŞ TEKSTİL 0,7 3 0,63 7 0,7 3 KARSU TEKSTİL 0,413 0, ,695 1 VAKKO TEKSTİL 0, ,573 0,5 4 ALTINYILDIZ TEKSTİL 0, , ,167 8 Tblo 1. Tekstl Sektöünün ve 009 Yılı Etknlk Vele Tblo 1 den de göüldüğü gb, Altınyıldız Tekstl, devlm önces ynı sektöde flyet gösteen 8 fm çnde, 007 yılınd ve 009 yıllınd se, 8. sıd ye lmktdı. Sektödek fmlın devlmnın geçekleştğ yılı tkp eden 011 ve 01 yıllın t etknlk skolı Tblo de göstelmşt İŞLETME ÜNVANI Etknlk Etknlk Deecele Deecele Sısı Sısı AKIN TEKSTİL 0,10 6 0,7 7 ARSAN TEKSTİL 0, ,184 8 MENDERES TEKSTİL 0,31 0,95 6 SÖKTAŞ TEKSTİL 0,1 5 0,600 BİSAŞ TEKSTİL 0,51 3 0,371 4 KARSU TEKSTİL 0, ,63 1 VAKKO TEKSTİL 0,47 4 0,338 5 ALTINYILDIZ TEKSTİL 0, ,438 3 Tblo. Tekstl Sektöünün 011 ve 01 Etknlk Vele 010 yılınd geçekleştlen devlm sonsınd Altınyıldız A.Ş. 011 yılınd sektöde 8. sıd ye lıken, 01 yılınd öneml b gelşme gösteeek sektöde 3. sıy yükselmşt. Altınyıldız A.Ş. nn Ak-Al Tekstl devlmsını tkp eden yıl oln 011 yılınd sektödek pefomnsı ynı klmış, fkt devlmnın etkle 01 yılınd etksn gösteeek fmnın sektöde öneml b konum geldğ göülmüştü. Aştımmız konu oln knc sektö Çmbeton AŞ nn ye ldığı Tş ve Topğ Dylı Sny sektöüdü. Bu sektöde flyet gösteen fmlın TOPSİS yöntem le bellenmş fnnsl pefomns etknlk deecelee ve sektödek sılmlı Tblo 3 ve Tblo 4 de velmşt.

6 6 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 014 İŞLETME ÜNVANI Deecele Etknlk Sı. Deecele Etknlk Sı. Deecele Etknlk Sı. ADANA ÇİMENTO 0,437 0, ,534 4 AFYON ÇİMENTO 0,6 1 0, ,41 3 AKÇANSA 0, ,53 9 0,467 1 ANADOLU CAM 0, , ,418 1 ASLAN ÇİMENTO 0, , ,5 5 BATISÖKE ÇİMENTO 0, , , BOLU ÇİMENTO 0, , ,501 7 BURSA ÇİMENTO 0, ,58 6 0, ÇİMBETON 0, ,448 0,361 4 ÇİMENTAŞ 0, , ,46 14 ÇİMSA 0, , ,49 9 DENİZLİ CAM 0,139 0, ,415 DOĞUSAN 0, , ,15 6 EGE SERAMİK 0, ,4 4 0,49 0 GÖLTAŞ ÇİMENTO 0, , , HAZNEDAR REFR. 0, , , İZOCAM 0, ,6 1 0,579 KONYA ÇİMENTO 0, , ,503 6 KÜTAHYA PORSELEN 0,17 4 0, ,514 5 MARDİN ÇİMENTO 0, ,6 0,641 1 NUH ÇİMENTO 0, ,56 7 0,496 8 TRAKYA CAM 0, , , UŞAK SERAMİK 0,16 0 0,45 1 0, ÜNYE ÇİMENTO 0, ,61 3 0,57 3 Tblo 3. Tş ve Topğ Dylı Sny Sektöünün ve 009 Etknlk Vele İŞLETME ÜNVANI Deecele Etknlk Sısı Deecele Etknlk Sısı ADANA ÇİMENTO 0, , AFYON ÇİMENTO 0, ,439 AKÇANSA 0, , ANADOLU CAM 0, , ASLAN ÇİMENTO 0,11 3 0,09 9 BATISÖKE ÇİMENTO 0, ,00 11 BOLU ÇİMENTO 0,139 0, BURSA ÇİMENTO 0, ,146 0 ÇİMBETON 0,34 6 0, ÇİMENTAŞ 0, ,43 3 ÇİMSA 0, , DENİZLİ CAM 0,1 1 0,38 7 DOĞUSAN 0,44 1 0,47 1 EGE SERAMİK 0, ,37 4 GÖLTAŞ ÇİMENTO 0,407 0,141 1 HAZNEDAR REFR. 0, ,38 5 İZOCAM 0,66 8 0, 8 KONYA ÇİMENTO 0,51 9 0,09 10 KÜTAHYA PORSELEN 0, ,19 MARDİN ÇİMENTO 0,36 5 0,00 1 NUH ÇİMENTO 0, ,110 3 TRAKYA CAM 0,7 10 0, UŞAK SERAMİK 0,10 4 0,085 4 ÜNYE ÇİMENTO 0, ,300 6 Tblo 4. Tş ve Topğ Dylı Sektöün 011 ve 01 Etknlk Vele

7 SESSION 7 Tblo 3 Tş ve Topğ Dylı Sny Sektöünde flyet gösteen Çmbeton A.Ş. nn 010 yılınd Meve İnştı devlm şlemnn geçekleştlmesnden öncek üç yıl oln 007, 008 ve 009 yıllındk sektöün etknlk deecelen ve etknlk sılmlını göstemekted. Tblo 3 e göe ştımy konu oln sektödek 4 fm çnde, Çmbeton AŞ, devlm önces pefomns sılmsınd 007 yılınd 4. ken, 008 yılınd. ve 009 yılınd se 3. sıy kd gelemşt. Çmbeton A.Ş. 007 yılınd sektö çesnde öneml b konumd ken, bu duum tkp eden k yıld öneml düşüş göstemş ve sektöün en lt sılın kd gelemşt. Çmbeton A.Ş. nn 010 yılınd Meve İnştı devlm şlemn tkp eden 011 ve 01 yıllın t sektöde ye ln fmlın etknlk deecele ve etknlk sılı Tblo 4 de sunulmuştu. Çmbeton AŞ, devlm yılı oln 010 yılındn tben özellkle 011 yılınd 6. sıy kd yükselmşt. 01 yılınd se, devlm önces kd olms d, yne geleyeek 18. Sıd ye lmıştı. 5 Aştım Bulgulının Youmlnmsı, Sonuç ve Önele Bleşme ve devlm le lgl geek yut ç ve geekse yut dışındk çlışmld, bleşme ve devlmlın özellkle fnnsl pefomns üzendek etks üzende duulmuş ve bu konud fklı sonuçl ulşıldığı gözlemlenmşt. Bu konudk fklılıklın neden olk, öneklem (ülke ve sektö) ve zmn fktöle neden olk göstelebl. Bu fklılıkldn heketle, bu çlışm, sektö fklılıklının, devlm pefomnsı üzendek etks olbleceğnden heketle ypılmıştı. Bu mçl, bu çlışm, BİST te tekstl sektöünde flyet gösteen Altınyıldız AŞ ve tş-topk sektöünde flyet gösteen Çmbeton AŞ nn 010 yılınd geçekleştdkle devlm flyetlenn kend sektöle çnde, he k fmnın fnnsl pefomnslı üzende etkl olup olmdığının bellenmes mcıyl geçekleştlmşt. Çlışmd, devlm önces olk ve 009 yıllı; devlm sonsı olk d, 011 ve 01 yıllı ess lınmıştı. KAP tn Altınyıldız AŞ. dhl toplm 8 tekstl fmsının; Çmbeton dhl toplm 4 det tş-topk fmsının 5 yıllık ml tblolındn heketle, lktde, ml ypı, klılık ve dev hızı nlmınd 9 tne onı hesplnmış ve TOPSİS yöntem le nlz edlmşt. Anlz sonuçlın göe devlm geçekleşten fml, devlm öncesnde sektö çnde needeyse son sıld ye lmkt ken, devlm le blkte fmlın sektö çndek pefomnslınd gözle göülü b yleşme göülmüştü. Anck, söz konusu yleşmenn deeces ve zmnı sektöle tbyle fklılık göstemekted. Dğe b fde le, devlmnın sektö çndek pefomns etks, Çmbeton AŞ de devlmyı tkben 011 yılınd hemen gözlemlenken, Altınyıldız AŞ de bu olumlu gelşme 01 yılınd gözlemlenmşt. Bunldn heketle, ltetüde de benze sonuçll kşılşıln devlmnın fklı etkle, çlışmmmızd d gözlemlenmşt. Çlışmmız, devlmnın sektö çndek fm fnnsl pefomnsı üzende, fklı zmnld d ols olumlu etksnn göülmes çlışmmızın en öneml bulgusudu. Bununl blkte, devml flyetnn sektöle tbyle fklı zmnld olumlu etksn göstemes, sektöel dnmklele ve devlınn fmnın etksnden kynklblecek b duumdu. Yn, devlınn fmnın, devln fm le lgl he nlmd entegsyonu, öneml b konu olk kşımız çıkmktdı. Anck çlışmmızın en öneml kısıtının devlm peyodu ve sektö sınılılığı göz önüne de lınmlıdı. Bununl blkte, sektöün genel pefomnsı ve sektödek fmlın pefomnslı d yıc dkkte lınmlıdı. İlek çlışmld, fklı sektö, ülke ve peyodu değştmek ve fklı nlzlele çlışmyı genşletmek mümkündü. Kynkç Aknbul, Kellume, 013. The Effects Of Meges And Acquston On Copote Gowth And Pofıtblty: Evdence Fom Nıge Globl Jounl Of Busness Resech, 7, 1. Athnsoglou, Bssms, 004. The Effect of Meges nd Acqustons on Bnk Effcency n Geece. Bnk of Geece Economc Bulletn. Chg, Schdev, Sngh, Gg, 01. Meges And Acqustons In Indn Bnkng Secto Cook, 007. On the Reltonshp Between Meges nd Economc Actvty: Evdence Fom n Optmsed Hybd Method, Physc A Hwng, Yoon, Multple Attbute Decson Mkng In: Lectue Notes n Economcs nd Mthemtcl Systems Spnge-Velg-Beln. Kenn, İlksln, Aşıkoğlu, 01. Bleşme ve Stın Almlın İşletmelen Fnnsl Pefomnsı Üzendek Etklenn İncelenmes: Pnel Ve Anlz Fnns Poltk & Ekonomk Youml, 49, p Kıkulk, Demkpln, 010. Hsse Sened Fytlının Şket Bleşme Duyuulın Tepks: İstnbul Menkul Kıymetle Bossı (İMKB) Üzene B Uygulm İMKB Degs, 1, s. 47.

8 8 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 014 Kuse, Pk, Suzuk, 007. Long-Tem Pefomnce Followng Meges of Jpnese Compnes: The Effect of Dvesfcton nd Afflton Pcfc-Bsn Fnnce Jounl, 15, p Mehot, Schk, Sponk, Steenbeek, 008. Impct of Jpnese Meges on Sheholde Welth: An Anlyss of Bdde nd Tget Compnes Esmus Resech Instıtute of Mngement, 8. Monteo, Fez, Bndão, Pee, Alves, 010. Detemnnts of Coss-Bode Meges nd Acqustons: An Econometc Study of Tnsctons n the EURO Zone Between 001 nd 010, e Pnto, 010. The Impct of Fm Cost nd Mket Sze Asymmetes on Ntonl Meges n Thee- County Model, Intentonl Jounl of Industl Ognzton. 8, p Şhn, Yılmz, 008. Şket Bleşmele, Bleşmelede Thsel Gelşm Süec ve Uygulnn Ödeme Yöntemle Selçuk Ünvestes İİBF Sosyl ve Ekonomk Aştıml Degs, Tmb, Impct of Meges nd Amlgmtıon on the Pefomnce of Indın Compnıes, Tved, Dy ve Nsg 013. A Study on Meges & Acqustons n Ol & Gs Secto n Ind nd The Impct on the Opetng Pefomnce nd Sheholdes Welth, Sh Chmnbh Ptel Insttutes Wokng Ppe No. CPI/MBA/013/000 Yeh, Hoshno, 00. Jpnese Megng Fms: Keetsu-Relted nd Independent Meges, Jpn nd the Wold Economy 14, Yılgö, 00. Şket Bleşme, Ele Geçme ve Devlm İşlemlenn Mkoekonomk Etkle, Öne, 5-18, Yılmz, 010. Şket Bleşme ve Devlmlının Get Üzende Etks ve İMKB d B Uygulm, Kd Hs Ünvestes Sosyl Blmle Ensttüsü, Dokto Tez, İstnbul. Yöük, Bn, 006. İMKB de İşlem Göen Gıd Sektöü Şketlende Bleşme Etksnn Anlz, Muhsebe ve Fnnsmn Degs, 30, Zhu, 011 A New Mesue fo Sheholde Vlue Ceton nd the Pefomnce of Meges nd Acqustons,

BİST- Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi

BİST- Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi Çnkırı Krtekn Ünverstes İktsd ve İdr Blmler Fkültes Dergs Y.2014, Clt 4, Syı 1, ss.325-340 Çnkırı Krtekn Unversty Journl of The Fculty of Economcs nd Admnstrtve Scences Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.325-340

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Kahire, İskenderiye, Port Sait, El-Mansura, El- Mahalla, Zagazig.

Kahire, İskenderiye, Port Sait, El-Mansura, El- Mahalla, Zagazig. + I. ÜLKE BİLGİLERİ Adı: Mısı Ap Cumhuyet Bşkent: Khe Yönetm Şekl: Cumhuyet Bşlıc Şehle: Khe, İskendeye, Pot St, El-Mnsu, El- Mhll, Zgzg. Öneml Lmnlı: Alexnd, Dekhel, Dmett, Red Se. Yüzölçümü: 1.001.450

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Alamouti Uzay-Zaman Kodlu ve Kuvvetlendir-Aktar Röleli Çeşitlemelerin OFDM İşaretleri için Başarım Karşılaştırması

Alamouti Uzay-Zaman Kodlu ve Kuvvetlendir-Aktar Röleli Çeşitlemelerin OFDM İşaretleri için Başarım Karşılaştırması Kelms Fen ve Müendslk Degs / Kelms Scence nd Engneeng Jounl (), 47-54, Kelms Scence nd Engneeng Jounl Jounl ome pge: www.fbd.kelms.edu.t Aştım Mkles Almout Uzy-Zmn Kodlu ve Kuvvetlend-Akt Rölel Çeştlemelen

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Peyzaj Planlamada TOPSİS Yöntemi ve Erzurum Örneği. TOPSIS Method in Landscape Planning and Erzurum Example

Peyzaj Planlamada TOPSİS Yöntemi ve Erzurum Örneği. TOPSIS Method in Landscape Planning and Erzurum Example Aştım Mkles / Resech Atcle Iğdı Ün. Fen Blmle Enst. De. / Iğdı Unv. J. Inst. Sc. & Tech. 7(): 309-38, 207 Iğdı Ünvestes Fen Blmle Ensttüsü Degs Iğdı Unvesty Jounl of the Insttute of Scence nd Technology

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

Kemal VATANSEVER Yrd.Doç.Dr.,Pamukkale Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü, kvatansever@pau.edu.

Kemal VATANSEVER Yrd.Doç.Dr.,Pamukkale Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sermaye Piyasası Bölümü, kvatansever@pau.edu. Dumlupınr Ünverstes Sosyl Blmler Ders / Dumlupınr Unversty Journl of Socl Scences 4. Syı Temmuz 204 / Number 4 July 204 FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİNE DAYALI

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

LOJİSTİK KÖY KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE MERKEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1

LOJİSTİK KÖY KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE MERKEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Mhmut Nevfel Elgün, Nht Onu Aşıkoğlu; Lojstk Köy Kuuluş Ye Seçmnde TOPSIS Yöntemyle Mekezlen Değelendlmes LOJİSTİK KÖY KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE TOPSIS YÖNTEMİYLE MERKEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 DOI NO: 10.5578/jes.27638

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi Anadolu Ünvestes Sosyal Blmle Degs Anadolu Unvesty Jounal of Socal Scences B Otomobl Fabkasının Şanzuman Üetm Bölümü İçn Hücesel Üetm Sstem Önes A Cellula Manufactung System Poposal Fo the Geabox Poducton

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması The PDF veson of an unedted manuscpt has been pee evewed and accepted fo publcaton. Based upon the publcaton ules of the jounal, the manuscpt has been fomatted, but not fnalzed yet. Befoe fnal publcaton,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri İle Tespiti

Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri İle Tespiti XI. Eğt Blle Konge, 3-6 Ek 00 Ykın Doğu Ünvete, Lefkoşe,KKTC Ünvete Öğenclenn Bşılını Etkleyen ktölen Çok Değşkenl İtttkel Anlz Yöntele İle Tet Aş.Gö. Mut Atn Gz Ünvete Aş.Gö.Aykut Gökel Gz Ünvete Aş.Gö.Gye

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir.

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir. I İSİMLR tı isimlein İsimlendiilmesi ve Özeliklei şğıdki şekilde, tnlı sekizgen dik pizmsı veilmişti. Pizml tnlındki çokgene ve diklikeğiklik duumun göe ' ' ' ' isim lıl., ' ' ' ', dikdötgenleine ynl yüzey

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

08221 Veri Tabanı II. 18 Eyl. 2013 Çarş.

08221 Veri Tabanı II. 18 Eyl. 2013 Çarş. nı II Eyl. 3 Çş. KURULUM SQL SERER Kuulum SQL Sv üününün kuulumu çn önclkl SQL Sv n lsnslı DD sn shp olmnız gk. SQL Sv Entps Evluton yn ğtm süümünün kuulumunu yplım. Dğ SQL Sv süümlnn kuulum şmlı d hmn

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

BETON SINIFLARININ KARKAS YAPI MALİYETLERİNE ETKİSİ

BETON SINIFLARININ KARKAS YAPI MALİYETLERİNE ETKİSİ TEKNOLOJİ, Clt 7, (2004), Syı 1, 171-179 TEKNOLOJİ BETON SINIFLARININ KARKAS YAPI MALİYETLERİNE ETKİSİ Ömer ÖZKAN Zonguldk Krelms Ünversetes, Alplı Meslek Yüksek Okulu, 67850, Alplı, Zonguldk, Türkye ÖZET

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ]

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ] 3. BÖLÜM 2 v r = M m v r 2 2 = 22 M m2 v r n n 2n = M mn MTRİSLER gibi n tne vektörün oluşturduğu, r r r = v v v [ L ] 2 n şeklindeki sırlnışın mtris denir. 2 nlitik Geometriden Biliyoruz ki : Mtris 2

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI:

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI: 1) KONĐ: Bi çembein bütün noktlının çembein dışındki bi nokt ile bileştiilmesinden elde edilen cisme koni deni. Kısc Koni, tbnı die oln pimitti. DĐK KONĐ PĐRAMĐT 1-A)DĐK KONĐ: Bi dik üçgenin, dik kenlındn

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

AHP Temelli TOPSIS ve ELECTRE Yöntemiyle Muhasebe Paket Programı Seçimi. Use of AHP-based TOPSIS and ELECTRE Methods on Accounting. Software Selection

AHP Temelli TOPSIS ve ELECTRE Yöntemiyle Muhasebe Paket Programı Seçimi. Use of AHP-based TOPSIS and ELECTRE Methods on Accounting. Software Selection Niğde Üniversitesi İktisdi ve İdri Bilimler Fkültesi Dergisi Yıl: Ock 205 Cilt-Sı: 8 () ss: 53-7 ISSN: 248-580 e-issn 308-426 http://dergiprk.ulkbim.gov.tr/niguiibfd/ ÖZ AHP Temelli TOPSIS ve ELECTRE Yöntemile

Detaylı

TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama

TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama Muhasebe ve Fnansman Degs Temmuz/2017 TOPSIS Yöntem le Fnansal Pefomans Değelendmes: XUTEK Üzende B Uygulama Çağatay ORÇUN B. Selman EREN ÖZET Bu çalışmada, Bosa İstanbul da (BIST) şlem göen teknoloj şketlenn

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

BÖLÜM 5: AĞIRLIK MERKEZI-ATALET MOMENTİ

BÖLÜM 5: AĞIRLIK MERKEZI-ATALET MOMENTİ BÖLÜM ĞLK MERKEZİ-TLET MOMENTİ BÖLÜM 5: ĞRLK MERKEZ-TLET MOMENTİ 5.. ĞRLK MERKEZİ HESB [LNN BİRİNCİ MOMENTİ] ğılık, csme uulnn kütle çekm kuvvetd. Dnmomete le ölçülü. Dün'd csm ele lısk ükseğe çıkıldıkç

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

BSD Lİ DİK İŞLEME MERKEZİNDE PARÇA PROGRAMINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ

BSD Lİ DİK İŞLEME MERKEZİNDE PARÇA PROGRAMINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 1 : 42-51 BSD

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

BULANIK AHS VE TOPSIS YAKLAŞIMININ MAKİNE-TEÇHİZAT SEÇİMİNE UYGULANMASI

BULANIK AHS VE TOPSIS YAKLAŞIMININ MAKİNE-TEÇHİZAT SEÇİMİNE UYGULANMASI Ç.Ü. Sosyl Blmler Ensttüsü Dergs Clt Syı 0 Syf 69-84 BULANIK AHS VE TOPSIS YAKLAŞIMININ MAKİNE-TEÇHİZAT SEÇİMİNE UYGULANMASI Doç.Dr. Selçuk PERÇİN Krdenz Teknk Ünerstes İktsd e İdr Blmler Fkültes İşletme

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

FRANSA GÜÇLÜ EKONOMİSİYLE SOSYAL REFAH DEVLETİ. nda. l n

FRANSA GÜÇLÜ EKONOMİSİYLE SOSYAL REFAH DEVLETİ. nda. l n GÜÇLÜ EKONOMİSİYLE SOSYAL REFAH DEVLETİ FRANSA y Dün d, tn tc cm n sınd t h t tc ş ülk y tc b k lk v dün msnd, s k n B yü n, A ll n Fns b l n y lını hp ol 70 mly k s 5 polt b ol n gö ctıyl l önmyılı vl

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

8. Ders Deney Tasarımı Model Uygulamaları Çapraz ve Đç Đçe Tasarımlar, Tekrarlı Gözlemler, Bloklama

8. Ders Deney Tasarımı Model Uygulamaları Çapraz ve Đç Đçe Tasarımlar, Tekrarlı Gözlemler, Bloklama 8. Ders Deney Tsrımı Model Uygulmlrı Çprz ve Đç Đçe Tsrımlr, Tekrrlı Gözlemler, loklm Çprz tsrımlr le lgl bzı uygulmlr öncek derslerde örnek olrk verld.. Đç Đçe Etkenl Deney Tsrımı (Nested Expermentl Desgn

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE SÜT ENDÜSTRİSİNDE BİR UYGULAMA 1 A CASE STUDY AT DAIRY INDUSTRY WITH FUZZY LINEAR PROGRAMMING

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE SÜT ENDÜSTRİSİNDE BİR UYGULAMA 1 A CASE STUDY AT DAIRY INDUSTRY WITH FUZZY LINEAR PROGRAMMING Süleymn Demrel Ünverstes İktsd ve İdr Blmler Fkültes Dergs Y.0, C.8, S., s.7-97. Suleymn Demrel Unversty he Journl of Fculty of Economcs nd Admnstrtve Scences Y.0, Vol.8, No., pp.7-97. BULANIK DOĞRUSAL

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 46, Mayıs 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 46, Mayıs 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 46, Mayıs 2017, s. 453-469 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 05.04.2017 12.05.2017 Arş. Gör. Burak KAYIHAN

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir?

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir? 98 ÜYS Sorulrı. r top kumşın önce, sonr d klnın ü 5 stılıor. Gere 6 m kumş kldığın göre, kumşın tümü kç metredr? ) 7 ) 65 ) 6 ) 55 ) 5 4. r şekln, u brm uzunluğun göre ln ölçüsü, v brm uzunluğun göre ln

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı