1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1"

Transkript

1 SESSION 1 Fm Devlmlının Fmnın Sektö İçndek Pefomnsı Üzendek Etks: Bos İstnbul Uygulmsı The Influence of Acqustons on Fm s Pefomnce wthn Secto: An Applcton on Istnbul Stock Exchnge Assoc. Pof. D. İbhm Hll Ekş (Kls 7 Alık Unvesty, Tukey) Ph. D. Cnddte Ns Bnu Güzel (Kls 7 Alık Unvesty, Tukey) Ph. D. Cnddte Rb Ecem Küçüktşdumz (Kls 7 Alık Unvesty, Tukey) Abstct In ecent yes t hve seen sgnfcnt ncese n the numbe of busness meges nd cqustons. Thee e numbe of esons led to ths tend. Amongst them t s the need to ncese the fm fnncl pefomnces. Ths ppe mnly s focuses on othe dffeent effects of meges nd cqustons on the fnncl pefomnce of busnesses. In ths study, lookng t Tuksh stock exchnge lsted fms tht hve expeenced cqustons o meges nd the effects of such meges on the pefomnce. In ths context, t be looked t textle fms nd fms bsed on stone nd lnd wok tht expeenced cqustons n 010. The fms e Altnyldz n textle nd Çmbeton n the mnng sectos espectvely. Hvng look t the fnncl pefomnces of these fms n the espectve sectos befoe the cqustons (007, 008, 009), the cqustonsn 010, 9 tes wee used the n TOPSIS method. Accodng to fndngs, the cqustoned fm s show tht they hve postve effects on the fnncl pefomnces of the fms. It s obseved tht thee e dffeences n sectos peod nd degees. In ths cse, t s possble to expln the sectol dynmcs nd cqusons of the fms ntegton. 1 Gş Son yılld tn teknolok gelşmele, küeselleşme le blkte ekbet düzeynn uluslsılşmsı, ülkelesı ekonomk sınılın otdn klkmsı, lbelzsyon çlışmlının yygınlşmsı, müşte tlep ve eğlmlenn fklılşmsı gb nedenle fmlı he lnd olduğu gb fnnsmn lnınd d etklemekted. Fml d, söz konusu fklılşn çeve koşullın uyum sğlyblmek ve bu koşullın oty çıkdığı fıstldn ylnmk, tehdtleden se skınmk mcı le fklı pzlm, fnns ve üetm teknkle le yenden ypılnm çlışmlın ğılık vemek duumund klmışldı. İşte şket bleşme ve devlmlı d bu çeçevede, çeştl güdülele oty çıkn b gelşmed. Şket bleşme ve devlm flyetnn, devln fmnın kend sektöü çndek fnnsl pefomnsı üzende b etksnn olup olmdığını ştımk üzee hzılnn bu çlışmd, ltetü tmsının dındn, Rekbet Kuulu ndn lınn podn heketle, 010 yılınd, devlm flyetn geçekleşten hlk çık fmldn, tş ve topğ dylı sny sektöünde flyet gösteen Çmbeton AŞ le tekstl ve hzı gym sny sektöünde flyet gösteen Altınyıldız AŞ nn bleşme önces ve sonsı sektö çndek fnnsl pefomnslı nlz edlmşt. Bu çeçevede, söz konusu k sektöde flyet gösteen dğe hlk çık fmlın vele de nlze dhl edlmş ve nlz TOPSİS yöntem le geçekleştlmşt. Şket Bleşme - Devlmlı ve Teok Çeçeve Bleşme, k fmnın b çtı ltınd b y geleek kynklını tek b fmd topldıklı ve bleşen ögütle olk onl b sm ltınd flyetlen südüdükle b bütünleşme yöntemd. Bleşmelede bleşen fml yen b tüzel kşlk hlne gelken stın lmld şletmeleden b dğe b şletmenn vlıklını kontolü ltın lcktı (İlksln ve Aşıkoğlu, 01:60). Bu d, bleşme kvmı le needeyse ynı nlmd kullnıln dğe b kvm d devlm kvmıdı. Söz konusu k kvm d, genellkle bblenn yene kullnılmktdı. Konuşm dlnde, ks de ynı nlmd kullnılmkt ken, kdemk çevede, bleşme vey devlmlı bkç fklı nlmd d kullnblmektedle (Tved ve dğele, 013:4). İçsel b gelşme sttes olk bleşme ve devlml, sebestleşme, özelleştme ve globlzsyon tn poltklı le bebe düny üzendek çok fklı ülke tfındn uygulnmktdı (Tved ve dğele, 013:5). Bununl blkte, bleşme ve devlmlın th 1900 lü yıllın bşın kd uznmkl blkte, özellkle 1993 yılındn tben geçekleştlen bleşme ve devlmlın boyutu ve sıklığı çok dkkt çekmekted (Şhn ve Yılmz, 008:68). Fml sı bleşme ve devlm flyetle fklı şekllede geçekleşmekted. Devlml, dostç b yklşıml, düşmnc b yklşıml ve özel b fmnın b kmu kuumunu devlmsı şeklnde olmk üzee üç şeklde de geçekleşeblmekted (Aggwl ve dğele, 01:8). Bununl blkte, tüm bleşme ve devlml olumlu sonuçlnmyblmekted. Bşısız bleşme ve devlmlın bçok neden bulunmkl

2 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 014 blkte, en öneml nedenle sınd güven eksklğ ve yönetm klındk yeteszlk gelmekted. Bunlın dışınd, fzl ödeme, entegsyon sounlı, üst düzey pesonel motvsyonu ve hedef fmnın uygunluğu d öneml oln dğe değşkenled (Tved ve dğele, 013:1) 3 Ltetü Ltetüde, fm bleşme ve devlmlı le lgl olk, olyın bşt ekonomk, fnns, hukuk ve pzlm olmk üzee, dğe boyutlı le lgl ştıml bulmk mümkündü. Olyın çok boyutlu olmsı bz d, bleşme ve devlmlın geekçelenn fzllığıdı. Aggwl ve dğele (011) çlışmlınd bleşme ve devlmlın nedenlenden bzılı olk, tedkçlen ele geçlmes, üetm çlının gelştlmes (ölçek ekonomsnden ylnmk), pysyı gelştme sttelenn gelştlmes ve fnnsl dynıklılığın tıılmsını symıştı. İlsln ve Aşıkoğlu (01) d, bleşme ve devlmlın nedenle olk benze şeklde, küeselleşme, büyüme steğ, sne, çeştlendme, veg vntlı ve dğe nedenle olk symıştı. Fnns ltetüünde se, özellkle bleşme ve devlmlın devln fmnın fnnsl pefomnsı ve hsse sened gets üzendek etkle ştıılmıştı. Fm bleşmelenn fnns boyutu le lgl olk, bleşmelen bos fytlı üzendek etks se, Nelson (1959) çlışmsın kd uznmktdı (Cook, 007:68). Ltetüde, fm bleşmele le lgl olk ypıln çlışmldn bzılı şunldı: Nelson (1959), ABD de peyodund, bleşme ktvtele le bos fytlı sındk lşky ncelemş ve bu lşky olk gözlemlemşt (Cook, 007:630), Athnsoglou ve Bssms (004) çlışmsınd se, bleşme devlmlın Yunnstn bnkcılık sektöündek mlyet ve klılık etknlğ üzendek etksn ncelemek çn geçekleştlmşt. Aştım sonuçlın göe en bşılı bleşme devlmlın küçük ölçekl bnkld geçekleştğ gözlemlenmşt, Cook (007) nn çlışmsınd d, İngltee den delenen vele, ARDL ve GARCH yöntemle le nlz edlmş ve bleşme ktvtele le sny üetm sınd lşk ştıılmıştı. Sonuçlın göe, bleşme ktvtele le bos fytlı sınd öneml lşkle gözlemlenken, sny üetm le lşk gözlemlenememşt, Yeh ve Hoshıno (007) se, çlışmlınd, Tokyo Bossınd peyodund, 86 bleşme flyetn ştımışldı. Sonuçlın göe, bleşme flyetlenn fm pefomnsını zlttığı gözlemlenmşt, Kuse ve dğelenın (007) çlışmsınd se,, peyodund, Tokyo Bossındk üetm fmlındkn 69 bleşmenn uzun vdel pefomnsı ncelenmşt. Aştım sonuçlın göe, tüm önek hcmnde flyetlede gelşme gözlemlenmşt, Mehot ve dğele (008) se, peyodundk 91 bleşmenn etksn nlz etmşled. Çlışmnın sonuçlı Jpony dk bleşme uygulmlının ABD deknden çok fklı olduğu gözlemlenmşt, Pnto (010) çlışmsınd, bleşme ktvtelende pys büyüklüğü smetsnn ve fm mlyetlenn etksn ştımıştı. Büyük ve küçük ülkedek bleşme klı oyun smülsyonlı le modellenmşt. Çlışmnın bulgulın göe, büyük ülkedek şketle, küçük ülkedek fml göe bleşme konusund dh teşvk edc olk gözlemlenmşt, Zhu (011) çlışmsınd, peyodund tmmlnn 1900 bleşme ve devlm olyını ncelemş ve bleşme ve devlmlın hssed değe üzende yoğunlşmıştı. Çlışm sonucund, ytıımcılın, bleşme vey devlm önces bleşmelen, kullnıln semyey nsıl etkleyeceğnn ve büyük ölçekl bleşme ve devlmld hsse sened shplenn kounmsınd nsıl ydımcı olunbleceğ konusund tm nlmı le fkın olmdıklı oty konulmuştu, Monteo ve dğele (01) se çlışmlınd, Euo bölgesndek 13 AB ülkesnde peyodund meydn gelen toplm 980 şlemn nlzn egesyon nlz ydımı le ypmışl ve sonuç olk, ulusl sı veg btı ve hedef ülkenn veg mevzutının zoluk deecesnn düşük oluşu, muhsebe blglenn kmuoyun çıklm yükümlülüğü, he b ülkenn büoks sevyes ve kuumsl yönetşm stndtlı le k ülke sındk bleşme benze k tflı tc lşkle gb konulın önemn gözlemlemşled, Aknbul ve Kellume (013) Ney dk bnkl üzendek çlışmsın göe, bleşme ve devlmlın, fmlın fnnsl sounlın lk bkışt tm nlmı le çözüm olmdığını gözlemlemşled. Bunun ynınd, bzı fmld büyüme ve klılığı hekete geçeblken, kıs vdede flyet etknlğ kötüleşebldğ ve bleşme ve devlmlın fnnsl sounl geçc b çözüm olduğu ve flyet dsplnszlğne çözüm olmdığı gözlemlenmşt, Tmb, çlışmsınd, Hndstn fmlının bleşme pefomnslını ncelemek mcı le, toplm pefomns gelştme, ölçek ekonoms, opesyonel sne ve fnnsl sne değşkenle kullnılk t test le nlz edlmşt. Anlz sonuçlın göe Hndstn fmlının düny fmlın plel şeklde heket ettğ ve bleşmelen poztf pefomns gelştmede bşılı olmdığı tespt edlmşt,

3 SESSION 3 Yılgö (00) se, çlışmsınd, fm bleşmelenn şket etksnden çok ekbet düzey, sektöel yoğunlşm ve pys üzendek etksn ncelemşt. Aştım sonuçlın göe, fm bleşmelenn sektöel yoğunlşmyı tıdığı, büyük ölçekl fmlın dh d büyümesne ve küçük ölçekl fmlın pysdn slnmesne neden olduğu gözlemlenmşt, Yöük ve Bn (006) İMKB de şlem göen fmlın bleşme önces ve sonsı hsse sened fytlı ele lınıp, fmlın şıı kznçlı hesplnmış ve ytıımcı çısındn get değşmle sptnn fklı zmn lıklınd, nlz edleek değelendlmşt. Anlz sonuçlın göe İ.M.K.B. d şlem göen fmlın hsse senetlene, bleşme önces ytıım ypk uzun vdede nomln üzende b get elde edlemeyeceğ, nck bleşme önces çok kıs vdede T±5 gün, ytıım ypılk nomln üzende b get elde edlebleceğ göülmüştü, İlsln ve Aşıkoğlu (010) çlışmlınd, yıllı sınd İMKB ye kote mlt snyndek fmlın 17 snn geçekleştmş olduğu bleşme ve stın lm şlemle ncelenmşt. On nlz sonucund bleşen/stın ln fmlın fnnsl pefomns düzeynde b tış gözlemlenmşt, Kıkılk ve Demkpln (010) çlışmlınd, İMKB de şlem göen fnnsl olmyn fmlın bleşme duyuulındn önce ve son hsse sened getle kümltf otlm noml getle (CAARs) yöntem kullnılk yıllı sınd ncelenmşt. Sonuçlın göe, bleşen fmlın bleşmeyen fml göe uzun dönemde dh y pefomns göstedklen oty koymktdı, Yılmz (010) se dokto tez çlışmsınd, dönemnde İMKB de geçekleşen fm bleşme ve devlmlı konu etmşt. Bulgul, dönemnde hsse senetle İMKB de şlem göen fmlın tfı olduğu bleşme ve devlmld, hedef fm hsse senetlende şlemn çıklnmsındn önce sttstksel olk nlmlı poztf şıı getle oluştuğunu göstemşt. 4 Uygulm Ve ve Yöntem Bu ştımnın mcı, fm bleşme vey devlmlının fmlın fnnsl pefomnslı üzendek etksn bellemekt. Bu mçl, Bos İstnbul d flyet gösteen mlt fmlındn Tş Ve Topğ Dylı Sny ve Tekstl Ve Hzı Gym Sny sektöünde flyet gösteen fmldk devlmlın, devln fmnın flyette bulunduğu sektö çndek fnnsl pefomnsı üzendek etks ncelenecekt. Bu mçl öncelkl olk, Tükye dek bleşme ve devlmlı onylyn kuum oln Rekbet Kuumu ndn peyodund, dev şlem geçekleştmş fml bellenmşt. Bleşme vey devlm ypn şletmele sındn, kşılştım kolylığı ve nlmlılığı çısındn sny sektöü çndek lt sektölede flyet gösteen fmldn Bos İstnbul d kote oln fmldn, Tş ve Topğ Dylı Sny çnde flyet gösteen Çmbeton AŞ, ve Tekstl ve Hzı Gym Sektöünde flyet gösteen Altınyıldız AŞ fmlı seçlmşt. Çmbeton AŞ. Rekbet Kuumu nun th ve 10-9/ syılı k le Meve İnştı; Altınyıldız AŞ se th ve 10-6/ syılı k le Ak-Al Tekstl devlmıştı. Ve set Çmbeton A.Ş. ve Altınyıldız A.Ş. fmlının flyet göstedğ, Tş ve Topğ Dylı Sny ve Tekstl sektöünde ve Hzı Gym Sektöünde flyet gösteen Ek de beltlmş fmlın yıllık ml tblolındn elde edlen ve Ek 1 de beltlen ve he fm çn hesplnmış 9 det syodn oluştuulmuştu. Elde edlen syol, fmlın pefomnslını en yden en kötüye doğu sılyn çok ktel k veme yöntem oln Technque fo Ode Pefeence by Smlty to Idel Soluton (TOPSİS) yöntemyle nlz edleek fmnın sektö çesndek pefomns sılı bellenecekt. TOPSİS nlznde Mcosoft Offce Excel pogmındn ylnılmıştı. Çlışmd kullnıln değşkenle (Ek 1) ve nlz kpsmındk fml (Ek ) çlışmnın sonund Ekle kısmınd velmşt. 4.1 Topss Anlz Çlışmnın bu kısmınd mlt sstemle, teknolo ytıımlının değelendlmes, su ve tım yönetm, ene plnlmsı, fm pefomnsının ölçülmes gb çok fklı lnld kullnıln çok ktel k veme yöntemleden b oln, poztf del çözümden en kıs mesfe ve negtf del çözümden en uzk mesfe ltentflenn seçlmesne dyn TOPSIS metodu kullnılmıştı. Hwng ve Yoon (1981) tfındn gelştlen bu yöntemdek tek vsyım, he ölçütün y monoton tn y d monoton zln tek yönlü b fydsı olduğu vsyımıdı. TOPSIS şlem, şğıd kısc çıklnn uygulm şmlındn oluşmktdı: Adım 1: K Mts Oluştuulk Nomlze Edlmş Değelen Hesplnmsı Önce stılınd üstünlükle sılnmk stenen k noktlı, sütunlınd se k vemede kullnılck değelendme fktölenn ye ldığı A bşlngıç mts oluştuulu.

4 4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 014 A A 11 1 m1 1 m 1n n mn mtsnde m ltentf syısını, n kte syısını göstemekted. A mtsnn elemnlındn ylnılk ve şğıdk fomül kullnılk nomlze edlmş değele hesplnı. R m m1 1 m 1,...,m 1,..., n 1n n mn Adım : Ağılıklndıılmış Nomlze Edlmş K Mtsnn Hesplnmsı Önce değelendme fktölene lşkn ğılık deecele ( W ) bellen. Dh son b öncek şmd hesplnn nomlze edlmş değele, bulunu. W değele le çpılk ğılıklndıılmış nomlze edlmş değele V W, 1,,..., m 1,,..., n () Bud W, nc kten ğılığıdı. Adım 3: Poztf-İdel Çözümün ve Negtf-İdel Çözümün Bellenmes A ) ve negtf-del çözüm ( Ağılıklı noml değelee göe poztf-del çözüm ( A ve A ğılıklndıılmış nomlze edlmş değele cnsnden tnımlnı. A V, V V,...,,..., Vn (1) A ) değele bulunu. 1 (3) A V, V V,...,,..., Vn 1 (4) Fomüllede 1 fyd (mksmzsyon), J se kyıp (mnmzsyon) değen göstemekted. Geek del geekse negtf del çözüm set, değelendme fktöü syısındn yn m elemndn oluşmktdı. Ulşılbl bütün en y ölçüt değelenn bleşm poztf-del çözümdü. Negtf-del çözüm se ulşılbl en kötü ölçüt değelenden oluşu. Bud, V, bütün mümkün ltentfle sınd nc değe çn en y değe, V se bütün ltentfle sınd nc ölçüt çn en kötü değed. J Adım 4: Altentfle Asındk Mesfe Ölçülenn Hesplnmsı Altentfle sındk mesfe, n boyutlu Öklt (Euclden) Uzklık Yklşımındn ylnılk bulunmktdı. He ltentfn poztf-del çözümden oln mesfes ( S ) ve negtf-del çözümden oln mesfes ( S ) şğıdk fomülle ydımıyl hesplnı. J S S n 1 n 1 ( V V ), 1,,..., m ( V V ), 1,,..., m (5) (6) Bud hesplnck S ve S syısı, k noktsı syısı kd olcktı.

5 SESSION 5 Adım 5: Poztf-del Çözüme Oln Benzelğn Hesplnmsı (İdel Çözüme Göel Ykınlığın Hesplnmsı) He b k noktsının del çözüme göel ykınlığı ( C ) y d dğe b fdeyle Poztf-del çözüme oln benzelkle; şğıdk fomül ydımıyl hesplnı. (7) S C 1,,..., m S S C değe 0 C 1 lığınd değe lı. del çözüme, ykınlığını göste. A A olduğu zmn C 1 olu ve lgl k noktsının A A olduğu zmn C 0 dı ve lgl k noktsının negtf del çözüme mutlk Adım 6: He B Altentfn Göecel Sılmsının ve Punının Bulunmsı Altentfle C ye göe zln sıd sıy dzleek tech sısı bellen. Mksmum b deyşle dele en benze ltentf seçl. C ye shp, dğe 4. Aştımnın Bulgulı TOPSİS nlz le ştıdığımız lk sektö oln Tekstl ve Hzı Gym sektöünde flyet gösteen Altınyıldız AŞ nn de dhl olduğu fmlın bleşme önces pefomnslı Tblo 1 de velmşt: İŞLETME ÜNVANI Etknlk Etknlk Etknlk Deecele Deecele Deecele Sısı Sısı Sısı AKIN TEKSTİL 0, , ,183 5 ARSAN TEKSTİL 0, , ,181 6 MENDERES TEKSTİL 0, , ,87 SÖKTAŞ TEKSTİL 0,00 4 0,71 6 0,180 7 BİSAŞ TEKSTİL 0,7 3 0,63 7 0,7 3 KARSU TEKSTİL 0,413 0, ,695 1 VAKKO TEKSTİL 0, ,573 0,5 4 ALTINYILDIZ TEKSTİL 0, , ,167 8 Tblo 1. Tekstl Sektöünün ve 009 Yılı Etknlk Vele Tblo 1 den de göüldüğü gb, Altınyıldız Tekstl, devlm önces ynı sektöde flyet gösteen 8 fm çnde, 007 yılınd ve 009 yıllınd se, 8. sıd ye lmktdı. Sektödek fmlın devlmnın geçekleştğ yılı tkp eden 011 ve 01 yıllın t etknlk skolı Tblo de göstelmşt İŞLETME ÜNVANI Etknlk Etknlk Deecele Deecele Sısı Sısı AKIN TEKSTİL 0,10 6 0,7 7 ARSAN TEKSTİL 0, ,184 8 MENDERES TEKSTİL 0,31 0,95 6 SÖKTAŞ TEKSTİL 0,1 5 0,600 BİSAŞ TEKSTİL 0,51 3 0,371 4 KARSU TEKSTİL 0, ,63 1 VAKKO TEKSTİL 0,47 4 0,338 5 ALTINYILDIZ TEKSTİL 0, ,438 3 Tblo. Tekstl Sektöünün 011 ve 01 Etknlk Vele 010 yılınd geçekleştlen devlm sonsınd Altınyıldız A.Ş. 011 yılınd sektöde 8. sıd ye lıken, 01 yılınd öneml b gelşme gösteeek sektöde 3. sıy yükselmşt. Altınyıldız A.Ş. nn Ak-Al Tekstl devlmsını tkp eden yıl oln 011 yılınd sektödek pefomnsı ynı klmış, fkt devlmnın etkle 01 yılınd etksn gösteeek fmnın sektöde öneml b konum geldğ göülmüştü. Aştımmız konu oln knc sektö Çmbeton AŞ nn ye ldığı Tş ve Topğ Dylı Sny sektöüdü. Bu sektöde flyet gösteen fmlın TOPSİS yöntem le bellenmş fnnsl pefomns etknlk deecelee ve sektödek sılmlı Tblo 3 ve Tblo 4 de velmşt.

6 6 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 014 İŞLETME ÜNVANI Deecele Etknlk Sı. Deecele Etknlk Sı. Deecele Etknlk Sı. ADANA ÇİMENTO 0,437 0, ,534 4 AFYON ÇİMENTO 0,6 1 0, ,41 3 AKÇANSA 0, ,53 9 0,467 1 ANADOLU CAM 0, , ,418 1 ASLAN ÇİMENTO 0, , ,5 5 BATISÖKE ÇİMENTO 0, , , BOLU ÇİMENTO 0, , ,501 7 BURSA ÇİMENTO 0, ,58 6 0, ÇİMBETON 0, ,448 0,361 4 ÇİMENTAŞ 0, , ,46 14 ÇİMSA 0, , ,49 9 DENİZLİ CAM 0,139 0, ,415 DOĞUSAN 0, , ,15 6 EGE SERAMİK 0, ,4 4 0,49 0 GÖLTAŞ ÇİMENTO 0, , , HAZNEDAR REFR. 0, , , İZOCAM 0, ,6 1 0,579 KONYA ÇİMENTO 0, , ,503 6 KÜTAHYA PORSELEN 0,17 4 0, ,514 5 MARDİN ÇİMENTO 0, ,6 0,641 1 NUH ÇİMENTO 0, ,56 7 0,496 8 TRAKYA CAM 0, , , UŞAK SERAMİK 0,16 0 0,45 1 0, ÜNYE ÇİMENTO 0, ,61 3 0,57 3 Tblo 3. Tş ve Topğ Dylı Sny Sektöünün ve 009 Etknlk Vele İŞLETME ÜNVANI Deecele Etknlk Sısı Deecele Etknlk Sısı ADANA ÇİMENTO 0, , AFYON ÇİMENTO 0, ,439 AKÇANSA 0, , ANADOLU CAM 0, , ASLAN ÇİMENTO 0,11 3 0,09 9 BATISÖKE ÇİMENTO 0, ,00 11 BOLU ÇİMENTO 0,139 0, BURSA ÇİMENTO 0, ,146 0 ÇİMBETON 0,34 6 0, ÇİMENTAŞ 0, ,43 3 ÇİMSA 0, , DENİZLİ CAM 0,1 1 0,38 7 DOĞUSAN 0,44 1 0,47 1 EGE SERAMİK 0, ,37 4 GÖLTAŞ ÇİMENTO 0,407 0,141 1 HAZNEDAR REFR. 0, ,38 5 İZOCAM 0,66 8 0, 8 KONYA ÇİMENTO 0,51 9 0,09 10 KÜTAHYA PORSELEN 0, ,19 MARDİN ÇİMENTO 0,36 5 0,00 1 NUH ÇİMENTO 0, ,110 3 TRAKYA CAM 0,7 10 0, UŞAK SERAMİK 0,10 4 0,085 4 ÜNYE ÇİMENTO 0, ,300 6 Tblo 4. Tş ve Topğ Dylı Sektöün 011 ve 01 Etknlk Vele

7 SESSION 7 Tblo 3 Tş ve Topğ Dylı Sny Sektöünde flyet gösteen Çmbeton A.Ş. nn 010 yılınd Meve İnştı devlm şlemnn geçekleştlmesnden öncek üç yıl oln 007, 008 ve 009 yıllındk sektöün etknlk deecelen ve etknlk sılmlını göstemekted. Tblo 3 e göe ştımy konu oln sektödek 4 fm çnde, Çmbeton AŞ, devlm önces pefomns sılmsınd 007 yılınd 4. ken, 008 yılınd. ve 009 yılınd se 3. sıy kd gelemşt. Çmbeton A.Ş. 007 yılınd sektö çesnde öneml b konumd ken, bu duum tkp eden k yıld öneml düşüş göstemş ve sektöün en lt sılın kd gelemşt. Çmbeton A.Ş. nn 010 yılınd Meve İnştı devlm şlemn tkp eden 011 ve 01 yıllın t sektöde ye ln fmlın etknlk deecele ve etknlk sılı Tblo 4 de sunulmuştu. Çmbeton AŞ, devlm yılı oln 010 yılındn tben özellkle 011 yılınd 6. sıy kd yükselmşt. 01 yılınd se, devlm önces kd olms d, yne geleyeek 18. Sıd ye lmıştı. 5 Aştım Bulgulının Youmlnmsı, Sonuç ve Önele Bleşme ve devlm le lgl geek yut ç ve geekse yut dışındk çlışmld, bleşme ve devlmlın özellkle fnnsl pefomns üzendek etks üzende duulmuş ve bu konud fklı sonuçl ulşıldığı gözlemlenmşt. Bu konudk fklılıklın neden olk, öneklem (ülke ve sektö) ve zmn fktöle neden olk göstelebl. Bu fklılıkldn heketle, bu çlışm, sektö fklılıklının, devlm pefomnsı üzendek etks olbleceğnden heketle ypılmıştı. Bu mçl, bu çlışm, BİST te tekstl sektöünde flyet gösteen Altınyıldız AŞ ve tş-topk sektöünde flyet gösteen Çmbeton AŞ nn 010 yılınd geçekleştdkle devlm flyetlenn kend sektöle çnde, he k fmnın fnnsl pefomnslı üzende etkl olup olmdığının bellenmes mcıyl geçekleştlmşt. Çlışmd, devlm önces olk ve 009 yıllı; devlm sonsı olk d, 011 ve 01 yıllı ess lınmıştı. KAP tn Altınyıldız AŞ. dhl toplm 8 tekstl fmsının; Çmbeton dhl toplm 4 det tş-topk fmsının 5 yıllık ml tblolındn heketle, lktde, ml ypı, klılık ve dev hızı nlmınd 9 tne onı hesplnmış ve TOPSİS yöntem le nlz edlmşt. Anlz sonuçlın göe devlm geçekleşten fml, devlm öncesnde sektö çnde needeyse son sıld ye lmkt ken, devlm le blkte fmlın sektö çndek pefomnslınd gözle göülü b yleşme göülmüştü. Anck, söz konusu yleşmenn deeces ve zmnı sektöle tbyle fklılık göstemekted. Dğe b fde le, devlmnın sektö çndek pefomns etks, Çmbeton AŞ de devlmyı tkben 011 yılınd hemen gözlemlenken, Altınyıldız AŞ de bu olumlu gelşme 01 yılınd gözlemlenmşt. Bunldn heketle, ltetüde de benze sonuçll kşılşıln devlmnın fklı etkle, çlışmmmızd d gözlemlenmşt. Çlışmmız, devlmnın sektö çndek fm fnnsl pefomnsı üzende, fklı zmnld d ols olumlu etksnn göülmes çlışmmızın en öneml bulgusudu. Bununl blkte, devml flyetnn sektöle tbyle fklı zmnld olumlu etksn göstemes, sektöel dnmklele ve devlınn fmnın etksnden kynklblecek b duumdu. Yn, devlınn fmnın, devln fm le lgl he nlmd entegsyonu, öneml b konu olk kşımız çıkmktdı. Anck çlışmmızın en öneml kısıtının devlm peyodu ve sektö sınılılığı göz önüne de lınmlıdı. Bununl blkte, sektöün genel pefomnsı ve sektödek fmlın pefomnslı d yıc dkkte lınmlıdı. İlek çlışmld, fklı sektö, ülke ve peyodu değştmek ve fklı nlzlele çlışmyı genşletmek mümkündü. Kynkç Aknbul, Kellume, 013. The Effects Of Meges And Acquston On Copote Gowth And Pofıtblty: Evdence Fom Nıge Globl Jounl Of Busness Resech, 7, 1. Athnsoglou, Bssms, 004. The Effect of Meges nd Acqustons on Bnk Effcency n Geece. Bnk of Geece Economc Bulletn. Chg, Schdev, Sngh, Gg, 01. Meges And Acqustons In Indn Bnkng Secto Cook, 007. On the Reltonshp Between Meges nd Economc Actvty: Evdence Fom n Optmsed Hybd Method, Physc A Hwng, Yoon, Multple Attbute Decson Mkng In: Lectue Notes n Economcs nd Mthemtcl Systems Spnge-Velg-Beln. Kenn, İlksln, Aşıkoğlu, 01. Bleşme ve Stın Almlın İşletmelen Fnnsl Pefomnsı Üzendek Etklenn İncelenmes: Pnel Ve Anlz Fnns Poltk & Ekonomk Youml, 49, p Kıkulk, Demkpln, 010. Hsse Sened Fytlının Şket Bleşme Duyuulın Tepks: İstnbul Menkul Kıymetle Bossı (İMKB) Üzene B Uygulm İMKB Degs, 1, s. 47.

8 8 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 014 Kuse, Pk, Suzuk, 007. Long-Tem Pefomnce Followng Meges of Jpnese Compnes: The Effect of Dvesfcton nd Afflton Pcfc-Bsn Fnnce Jounl, 15, p Mehot, Schk, Sponk, Steenbeek, 008. Impct of Jpnese Meges on Sheholde Welth: An Anlyss of Bdde nd Tget Compnes Esmus Resech Instıtute of Mngement, 8. Monteo, Fez, Bndão, Pee, Alves, 010. Detemnnts of Coss-Bode Meges nd Acqustons: An Econometc Study of Tnsctons n the EURO Zone Between 001 nd 010, e Pnto, 010. The Impct of Fm Cost nd Mket Sze Asymmetes on Ntonl Meges n Thee- County Model, Intentonl Jounl of Industl Ognzton. 8, p Şhn, Yılmz, 008. Şket Bleşmele, Bleşmelede Thsel Gelşm Süec ve Uygulnn Ödeme Yöntemle Selçuk Ünvestes İİBF Sosyl ve Ekonomk Aştıml Degs, Tmb, Impct of Meges nd Amlgmtıon on the Pefomnce of Indın Compnıes, Tved, Dy ve Nsg 013. A Study on Meges & Acqustons n Ol & Gs Secto n Ind nd The Impct on the Opetng Pefomnce nd Sheholdes Welth, Sh Chmnbh Ptel Insttutes Wokng Ppe No. CPI/MBA/013/000 Yeh, Hoshno, 00. Jpnese Megng Fms: Keetsu-Relted nd Independent Meges, Jpn nd the Wold Economy 14, Yılgö, 00. Şket Bleşme, Ele Geçme ve Devlm İşlemlenn Mkoekonomk Etkle, Öne, 5-18, Yılmz, 010. Şket Bleşme ve Devlmlının Get Üzende Etks ve İMKB d B Uygulm, Kd Hs Ünvestes Sosyl Blmle Ensttüsü, Dokto Tez, İstnbul. Yöük, Bn, 006. İMKB de İşlem Göen Gıd Sektöü Şketlende Bleşme Etksnn Anlz, Muhsebe ve Fnnsmn Degs, 30, Zhu, 011 A New Mesue fo Sheholde Vlue Ceton nd the Pefomnce of Meges nd Acqustons,

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

32. STANBUL FİLM FEST VAL 32 ND ISTANBUL FİLM FESTIVAL 30 MART/MARCH 14 NİSAN/APRIL 2013

32. STANBUL FİLM FEST VAL 32 ND ISTANBUL FİLM FESTIVAL 30 MART/MARCH 14 NİSAN/APRIL 2013 32. STANBUL FİLM FEST VAL 32 ND ISTANBUL FİLM FESTIVAL 30 MART/MARCH 14 NİSAN/APRIL 2013 İstnul Kültü Snt Vkı 32. İstnul Film Festivli nin geçekleştiilmesine üyük ktkı sğlyn TC Kültü ve Tuizm Bknlığı n

Detaylı

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:306-3 e-jonal of Ne Wold Scences Academy 200, Volme: 5, Nmbe: 3, Atcle Nmbe: A004 ENGINEERING SCIENCES Receved: Jne 2009 Müzeyyen Blt Özek Accepted: Jly 200 Z. Hakan Akpolat Sees : A Fat Unvesty ISSN

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni t ji D i n ð t i i Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Bültni m k l ji v T k s ik F l Vtin Fmklji v Tksiklji Dnği Yyın Ognı Yıl: 2010 Syı: 1 ISSN: 1309-4769 www.vtfmtks.g.t in V Vt n y P h m c l 1997 g y T nd

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI Slh Serhn YURDAKUL slhserhn@gml.com Đlys EKER lys@cu.edu.tr Çukurov Ünverstes Elektrk Elektronk Mühendslğ Bölümü Blclı, Adn ÖZE Ornsl-Đntegrl-ürevsel

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ

GEÇİŞLİ HAL ISI İLETİMİ PROBLEMİNİN SONLU ELEMANLAR METODU İLE ÇÖZÜMÜ P A M U K K A L E Ü N İ V E R İ T E İ M Ü H E N D İ L İ K F A K Ü L T E İ P A M U K K A L E U N I V E R I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ L İ K B İ L İ M L E R İ D E R G İ İ J O U

Detaylı

BÖLÜM 1 LİNEER DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 1 LİNEER DENKLEM TAKIMLARININ ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ BÖLÜM LİEER DEKLEM TAKIMLARII ÇÖZÜM YÖTEMLERİ - Gş Mtse Lnee enem tımının çözüm yönteme Gss emnsyon yöntem Gss-Jon Yöntem Thoms yöntem LU Ayıştım yönteme Jco st tesyon yöntem Gss-Se tesyon yöntem 7 SOR

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Derecelerinin Ölçülmesi

İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Derecelerinin Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:1, s. 61-71 Year:2013, Vol:5, No:1, s. 61-71 İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin

Detaylı

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Sf No tek ve çok üeli kplı üele ve ktı cisimle.................................. KVRMSL IM EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Üç boutlu nesnelee ktı

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı