İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA"

Transkript

1 Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai farklı sekör endeksleri arasındaki simerik ve asimerik eşümleşme ilişkilerini incelemekedir. Çalışmaya konu olan endeksler ISE100, sanayi, mali, hizmeler ve eknolojidir. Bu çalışmayı yapmak için Engle Granger eşümleşme ile Ender ve Siklos (2001) eşikli kendiyle bağlaşımlı (EKB) ve momen-eşikli kendiyle bağlaşımlı (M-EKB) yönemleri kullanılmışır. Makalenin emel bulgusu sekör endeksleri arasında kısa ve uzun dönemli isaisiksel bağınının olmadığıdır. Bu sonuç İMKB nda sekör endeksleri arasında porföy çeşilendirmesinin geiri sağlayabileceğini gösermekedir. Anahar Kelimeler: Asimerik Ayarlama, Eşümleşme, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası (İMKB), Sekör Endeksi Absrac The aim of his paper is o examine symmeric and asymmeric relaionship among secor indices of Isanbul Sock Exchange (ISE) using Engle Granger coinegraion and Enders and Siklos (2001) * Öğr. Gör. Dr., Haceepe Üniversiesi Endüsri Mühendisliği Bölümü Beyepe Ankara Türkiye ** 32 Yrd. Doç. Dr., Haceepe Üniversiesi Yrd. Doç. Dr., Haceepe Üniversiesi Endüsri Mühendisliği Bölümü Beyepe Ankara Türkiye

2 98 MALİYE FİNANS YAZILARI hreshold auoregressive (TAR) and momenum-tar models. The indices are ISE100, indusry, finance, services and echnology. I is mainly found ha here is no long-run and shor-run significan correlaion among secor indices. This resul shows ha here are benefis of porfolio diversificaion among secor indices in ISE. Keywords: Asymmeric Adjusmen, Coinegraion, Isanbul Sock Exchange (ISE), Secor Index 1. Giriş Finansal riskleri azalmak ve sermayeyi ekin bir şekilde değişik yaırım araçları arasında dağıabilmek için farklı yaırım ensrümanları arasındaki uzun dönemli ve kısa dönemli bağınıları bilmek hem finansal karar vericiler hem de araşırmacılar için önemlidir. Yaırımcıların kullandığı birçok ensrüman arasında devle ahvili, hazine bonosu, hisse senelerinin alınıp saıldığı menkul kıymeler borsası sayılabilir. Bu yaırım araçları arasında en çok rağbe gören menkul kıymeler borsasıdır. Bir menkul kıymeler borsasının davranışını, hisse senelerinin fiya ve işlem hacmi performansını en iyi yansıan araç borsa endeksleridir. Bu yüzden menkul kıymeler borsasının yapısı, bu borsada alınıp saılan hisse senelerinin davranışları ve borsa endeksleri hakkında yapılan çalışmalara önem verilmekedir. Bir ülkenin menkul kıymeler borsası hem genel hem de sek örel ekonomiyi ilgilendiren iç ve dış fakörlerden ekilenir. Borsa endeksleri yaırımcıların değişik ekonomik olaylara verdiği epkiler sonucunda hisse senedi fiyaları ve işlem hacimlerinde meydana gelen değişimler yoluyla arış ya da azalış göserirler. Bu yüzden borsa endeksleri bir ülkenin genel ekonomik durumunu yansıan gösergelerden biri olarak kabul edilir. Ekonomik olaylar farklı sekörleri değişik biçimlerde ekileyebilir diğer bir deyişle, farklı sekörlere ai borsa endeksleri aynı ekonomik olaylara farklı epkiler verebilir. Genel borsa endeksinde olduğu gibi sekörel endeksler de ai oldukları sekörlerin ekonomik ve finansal durumunu anlaan gösergeler olarak değerlendirilebilir. Buradan harekele sekör endeksleri arasındaki ilişkiyi incelemek hem genel ekonomi hem de sek

3 Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz örel ekonomiler hakkında yaırımcılar ve finansal karar vericiler için değerli bilgiler oraya çıkarabilir. Ekonominin genel durumu hakkında bilgi veren göserge olarak kullanılmanın yanı sıra, borsa endeksleri menkul kıymee dönüşürülerek yaırım aracı olarak da kullanılabilir. Bu menkul kıymeler firmaların hisse seneleri gibi borsada alınıp saılan yaırım araçlarıdır. Bayramoğlu ve Pekkaya (2010) da belirildiği gibi gelişmiş ve gelişmeke olan birçok ülkede yaırımcılar borsa endekslerinden üreilen menkul kıymelere (örneğin, Nasdaq 100, Sandard & Poors 100, Sandard & Poors 500, Dow Jones Indusrial Index gibi) yaırım yapmaka ve bu yöndeki eğilim armakadır. Bu yüzden borsa endekslerinin davranışlarını ve aralarındaki bağlanıyı incelemek yaırımcılar açısından finansal riskleri azalmak ve yaırım sraejileri oluşurmak için önem aşımakadır. Menkul kıymeler borsalarında, genel endeksin yanı sıra farklı krierler göz önünde uularak gelişirilmiş al endeksler de hesaplanmakadır. Örneğin, sekör endeksleri o endekse yer alan firmaların hisse senelerinin performansını ölçmeke kullanılmakadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, sekör endeksleri arasındaki kısa ve uzun dönemli bağınıyı incelemenin iki önemli amacı bulunmakadır: birincisi yaırımcılar için porföy çeşilemesi ve risk azalılması için bilgi elde emek, ikincisi karar vericiler ve araşırmacılar için farklı sekörlerin ve bu sekörlerde bulunan firmaların finansal performanslarını analiz emek. Ekonomik gelişmelere farklı sekörler benzer epkiler veriyorsa, o sekörlerin birlike hareke eiğini ve bu sekör endeksleri arasında yapılan porföy çeşilemesinin beklenen geiriyi sağlamayabileceğini söyleyebiliriz. Diğer arafan farklı epkiler riskin azalılması ve beklenen geirinin elde edilmesi için fırsaların var olduğu anlamına gelmekedir. Sonuç olarak bu çalışmanın amacı İsanbul Menkul Kıymeler Borsası (İMKB) nda hesaplanan genel endeks ve sekör endeksleri arasındaki kısa ve uzun dönemli bağınıların incelenmesidir. Gelişmeke olan bir ülke olarak Türkiye için böyle bir çalışmanın yapılmasının araşırmacılar, karar vericiler ve yerli ve yabancı yaırımcılar için önemli olduğunu düşünmekeyiz. Bu çalışmayla Türkiye deki

4 100 MALİYE FİNANS YAZILARI sekörlerin finansal davranışlarını borsa endekslerini kullanarak karşılaşırma imkânı elde edilmişir. İMKB sekör endeksleri arasındaki eşümleşme ilişkisini daha önce Berumen ve diğerleri (2005) incelemiş ve isaisiksel olarak anlamlı bağınılar bulamamışlardı. Bizim çalışmamız üç nokada Berumen ve diğerleri (2005) nin makalesinden ayrılmakadır: Birincisi, Berumen ve diğerleri (2005) nin incelemediği ISE100 ve eknoloji endeksleri bu çalışmada yer almakadır. İkincisi, bu çalışma 2003 yılından sonrasını da kapsamakadır. Üçüncüsü ise bu çalışma Engle Granger simerik eşümleşme modeline ek olarak asimerik ayarlamayı da inceleyen Ender ve Siklos (2001) eşikli kendiyle bağlaşımlı (EKB) ve momen-eşikli kendiyle bağlaşımlı (M-EKB) yönemlerini de kullanmışır. Böylece sekör endeksleri arasındaki hem simerik hem de asimerik ayarlama özellikleri incelenmişir. Al-Fayoumi ve diğerleri (2009) benzer bir çalışmayı Amman Menkul Kıymeler Borsası için gerçekleşirmişlerdir. Genel, sanayi, mali ve hizmeler endeksleri arasındaki eşümleşme ve nedensel ilişki analizi gösermişir ki bu endeksler arasındaki porföy çeşilemesi geiri sağlamaka ve nedensellik genel, mali ve sanayi endekslerinden hizmeler endeksine doğru görülmekedir. Menezes ve diğerleri (2004) ise Porekiz menkul kıymeler borsasında işlem gören 23 büyük firmanın hisse senelerinin fiyaları ile genel borsa endeksi arasındaki asimerik fiya akarım mekanizmasını incelediler. Asimerik eşikli eşümleşme analizi sonuçlarına göre borsa endeksi ile hisse senedi fiyaları arasında kısılı eşümleşme bağınısı ve asimerik ayarlama bulunmakadır. Shen ve diğerleri (2007) Çin in Shanghai ve Shenzhen menkul kıymeler borsaları arasındaki uzun dönemli asimerik eşümleşme bağınısını incelemişler ve uzun dönemli simerik ve dönemsel asimerik ilişki bulmuşlardır. Daha sonra Lim ve diğerleri (2009) Shanghai ve Shenzhen borsalarının ekinliğini inceleyip yine bu iki borsa arasında uzun dönemli eşümleşme bağınısının varlığını oraya koymuşlardır.

5 Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz Zaman serileri arasındaki uzun dönemli bağınıları incelemek için genellikle eşümleşme analizi kullanılır. Bu çalışmada da İMKB nda hesaplanan genel endeks (ISE100) ve sekör endeksleri (sanayi, mali, hizmeler ve eknoloji) arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek için Engle ve Granger (1987) simerik eşümleşme ve Enders ve Siklos (2001) asimerik eşümleşme yönemleri kullanılmışır. Son yıllardaki zaman serisi analizi çalışmaları gösermişir ki makroekonomik değişkenler arasında asimerik ayarlama davranışı görülmekedir (örneğin, Menezes ve diğerleri, 2006, Guidi, 2009, Bonga ve Makakabule, 2010, İbrahim ve Habibullah, 2010). Bu yüzden, İMKB nda hesaplanan endeksleri daha ayrınılı inceleyebilmek için bu endeksler arasındaki hem simerik hem de asimerik ayarlama özelliklerini analiz emek faydalı olacakır. Daha önce İMKB endeksleri için asimerik ayarlama özelliğini dikkae alan bir çalışma yapılmadığı için bu çalışmanın yaırımcılara ve araşırmacılara yararlı bilgiler sunacağına inanmakayız. Makalenin geri kalan kısmında 2. bölüm kullanılan eşümleşme yönemleri hakkında bilgi vermeke, 3. bölüm kullanılan veriyi anııp analiz sonuçlarını açıklamaka ve son olarak 4. bölüm makaleyi özelemekedir. 2. Kullanılan Yönemler Bu çalışmada borsa endeksleri arasındaki uzun dönemli bağınıyı incelemek için iki yönem kullanılmışır: Endeksler arasındaki simerik eşümleşmeyi analiz emek için geleneksel Engle Granger esi ve endeksler arasındaki asimerik ayarlama özelliklerini incelemek için Enders ve Siklos (2001) eşikli eşümleşme yönemi (Makalede kullanılan ekonomerik erimler için Türk Dil Kurumu arafından hazırlanan TDK Ekonomeri Terimleri Sözlüğü esas alınmışır) Engle Granger Tesi Engel ve Granger (1987) gösermişir ki eğer iki veya daha fazla durağan olmayan serinin doğrusal bileşimi durağansa, bu

6 102 MALİYE FİNANS YAZILARI durağan olmayan seriler eşümleşikir. Varsayalım ki y ve x birim köke sahip iki durağandışı seri ve eşümleşme ilişkisi de y = α + β x + u (1) olsun. Bu denklemde α ve β modelin paramereleri, u haa erimidir. β parameresi, y ve x arasındaki ayarlama derecesini göserir ve x değişkenindeki değişimler bu paramere ile y değişkenine akarılır. Eğer β 1 den küçükse, bu iki değişken arasında am ayarlamanın olmadığı anlamına gelir. (1) numaralı denklem haa erimi yalnız bırakılarak şu şekilde de yazılabilir: u = y α β x (2) Eğer bu denklemdeki haa erimi birim köke sahip değilse, yani durağansa, bu durumda y ve x değişkenleri eşümleşikir Eşikli Eşümleşme Enders ve Siklos (2001) arafından açıklanan eşikli kendiyle bağlaşımlı (EKB) yönemi durağan olmayan iki değişken arasında uzun dönemli ve asimerik bir bağınının olup olmadığını incelemek için kullanılır. Eşikli eşümleşme yöneminin ilk adımında ıpkı Engle Granger esinde olduğu gibi durağan olmayan iki değişken arasında yukarıda verilen (1) numaralı denklem ahmin edilir. y ve x arasındaki ayarlama derecesini ve asimeriyi incelemek için aşağıda verilen (3) numaralı bağını ahmin edilir. u = I ρ ( + ε (3) 1 u I ) ρ 2 u 1 Buradaki u, (1) numaralı denklemde verilen sandar eşümleşme denkleminin haa erimini, ε sıfır oralamalı ve sabi değişirlikli özdeş ve bağımsız rassal bir değişkeni, sembolü önüne geldiği erimin iki ardışık zamandaki değerleri arasındaki farkı emsil emekedir. I ise aşağıda (4) numaralı denklemde açıklanan ikili göserge değişkenidir. 1 if u 1 τ I = (4) 0 if u 1 < τ

7 Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz Bu anımda kullanılan τ eşik değerdir ve birçok ekonomik uygulamada sıfır olarak alınmakadır. Yukarıda verilen (3) numaralı denklemde ρ 1 u 1 uzun dönemli dengeden poziif sapmalar için ayarlama drecesi, ρ 2 u 1 uzun dönemli dengeden negaif sapmalar için ayarlama derecesini belirmekedir (Enders ve Siklos, 2001). Eşümleşme yok sıfır önsavı için ρ 1 = ρ 2 = 0 esi, simerik ayarlama var sıfır önsavı için ρ 1 = ρ 2 esi kullanılır. Eğer (4) numaralı denklemdeki u 1 erimi u 1 olarak değişirilirse, yani I ikili göserge değişkeni bir önceki dönemin haa eriminin kendisi yerine haa erimindeki değişime bağlı hale geirilirse, bu durumda momen-eşikli kendiyle bağlaşımlı (M-EKB) yönemi elde edilmiş olur. EKB ve M-EKB modelleri arasındaki fark şöyle açıklanabilir: EKB modeli asimerik zirve/çukur harekelerini yakalar ve uzun dönemli dengeden poziif/negaif sapmaların hangisinin daha kalıcı ve uzun süreli olduğunu analiz emeke kullanılır. M-EKB modeli ise asimerik ve keskin daralma/genişleme harekelerinin gözlenmesi için uygundur. 3. Veri ve Tahmin Sonuçları Analiz için kullanılan veri sei arihinde başlayıp arihinde bien İMKB ne ai ISE100, sanayi, mali, hizmeler ve eknoloji endekslerinin günlük değerleridir. Büün seriler T.C. Merkez Bankası nın Elekronik Veri Dağıım Sisemi (EVDS) den alınmışır. Her seride 2486 gözlem nokası bulunmakadır ve üm analizler için serilerin doğal logarimaları kullanılmışır. İlk olarak, İMKB endeksleri arasındaki kısa dönemli ilişkiyi incelemek için serilerin büyüme oranları arasındaki ilgileşim kasayısı hesaplanmışır. Aşağıda Tablo 1 de de görüldüğü gibi endeksler arasındaki bağını seviyesi oldukça yüksekir (Makaledeki büün ablolarda sanayi endeksi için San., mali endeks için Mal., hizmeler endeksi için Hiz. ve eknoloji endeksi için Tek. kısalmaları kullanılmışır). Ancak ilgileşim kasayısının 1 olduğu durumda endeksler arasında porföy çeşilemesi kısa dönemde beklenen geiriyi sağla-

8 104 MALİYE FİNANS YAZILARI mayacağı için bu kasayıların isaisiksel olarak 1 e eşi olup olmadığını es eik. Ramanahan (2002) da açıklanan önsav esine göre ISE100-San. ve ISE100-Mal. Çifleri için ilgileşim kasayısının 1 e eşi olduğu sıfır önsavı %1 anlamlılık seviyesinde red edilememişir. Ancak diğer üm endeks çifleri için sıfır önsavı red edilmişir, diğer bir deyişle bu endeks çifleri arasındaki ilgileşim kasayısı isaisiksel olarak 1 den farklıdır. Bu durumda genel olarak İMKB endeksleri arasında kısa dönemli porföy çeşilemesinin geiri sağlayabileceği oraya çıkmakadır. Tablo 1: İMKB endekslerinin büyüme oranları arasındaki ilgileşim kasayıları ISE100 San. Mal. Hiz. Tek. ISE100 1,00 0,95 0,98 0,88 0,82 San. 0,95 1,00 0,91 0,84 0,81 Mal. 0,98 0,91 1,00 0,83 0,79 Hiz. 0,88 0,84 0,83 1,00 0,74 Tek. 0,82 0,81 0,79 0,74 1,00 ISE100 endeksini oluşuran firmaların hisse senelerinin fiyalarını ve işlem hacimlerini incelediğimizde mali sekörden firmaların yaklaşık %60 lık bir paya sahip olduğunu, sanayi seköründen firmalarınsa yaklaşık %22 lik bir paya sahip olduğunu görmekeyiz. Ayrıca mali endeksin yaklaşık %96 sı, sanayi endeksinin de yaklaşık %78 i ISE100 genel endeksinde emsil edilmekedir. Bu oranlar ISE100-San. ve ISE100-Mal. endeks çifleri için bulunan yüksek ilgileşim kasayılarını ve kısa dönemli bağınının yapısını açıklamakadır. Endeksler arasındaki uzun dönemli bağınıyı araşırmak için birinci olarak Engle Granger eşümleşim ikinci olarak da eşikli eşümleşim yönemleri uygulanmışır. Analize başlamak için öncelikle serilerin durağan olup olmadıkları es edilmiş bunun için Genişleilmiş Dickey Fuller (GDF) esi kullanılmışır. Aşağıdaki Tablo 2 de verilen GDF esi sonuçlarına göre üm düzey serilerde %1 anlamlı-

9 Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz lık seviyesinde birim kök bulunmuş ancak serilerin birinci değişim düzeylerinde birim kökler oradan kalkmış ve serilerin birinci değişim düzeyleri durağan hale gelmişir. Bu da bize üm serilerin birinci dereceden ümleşik, I(1), olduğunu ve daha sonraki eşümleşme analizlerinde kullanılabileceğini gösermekedir. Tablo 2: İMKB endeksleri için GDF es sonuçları GDF Tes İsaisiği* Düzey Kesme Yönelim ve Kesme GDF Tes İsaisiği* Birinci değişim Kesme Yönelim ve Kesme ISE100-0,84-2,55 ISE100-14,60-14,61 San. -0,83-2,30 San. -10,74-10,74 Mal. -0,88-2,41 Mal. -14,57-14,57 Hiz. -0,47-4,15 Hiz. -50,72-50,73 Tek. -2,65-2,87 Tek. -13,70-13,75 * %1 anlamılık seviyesinde Mac Kinnon kriik değerleri: Kesme -3,43, Yönelim ve Kesme -3,96. Birim kök esinin ardından Engle Granger eşümleşme yönemiyle İMKB endeksleri arasındaki uzun dönemli ilişki analiz edilmiş ve Tablo 3 e sonuçlar verilmişir. Bu analiz için gerekli kriik değerler MacKinnon (2010) da verilen formül ve ablolar kullanılarak hesaplanmışır. Tablo 3: İMKB endeksleri için Engle Granger eşümleşme analizinin sonuçları Tes İsaisiği Kriik Değer (%1) Kesme Yönelim ve Kesme Kesme Yönelim ve Kesme Sonuç ISE100-San. -2,56-2,59-3,90-4,33 Eşümleşme yok ISE100-Mal. -2,48-2,60-3,90-4,33 Eşümleşme yok ISE100-Hiz. -2,70-2,76-3,90-4,33 Eşümleşme yok ISE100-Tek. -1,74-0,85-3,90-4,33 Eşümleşme yok

10 106 MALİYE FİNANS YAZILARI San.-Mal. -2,45-2,38-3,90-4,33 Eşümleşme yok San.-Hiz. -2,73-2,69-3,90-4,33 Eşümleşme yok San.-Tek. -2,17-0,51-3,90-4,33 Eşümleşme yok Mal.-Hiz. -2,69-2,76-3,90-4,33 Eşümleşme yok Mal.-Tek. -1,85-1,31-3,90-4,33 Eşümleşme yok Hiz.-Tek. -0,78-1,69-3,90-4,33 Eşümleşme yok ISE100-San. Mal. -3,17-3,49-4,30-4,67 Eşümleşme yok ISE100-San. Hiz. -2,63-2,63-4,30-4,67 Eşümleşme yok ISE100-San. Tek. -2,55-2,63-4,30-4,67 Eşümleşme yok ISE100 Mal. Hiz. -2,64-2,59-4,30-4,67 Eşümleşme yok ISE100 Mal. -Tek. -3,00-3,12-4,30-4,67 Eşümleşme yok ISE100-Hiz.-Tek. -3,48-3,37-4,30-4,67 Eşümleşme yok San.-Mal.-Hiz. -2,49-2,40-4,30-4,67 Eşümleşme yok San.-Mal.-Tek. -2,97-2,98-4,30-4,67 Eşümleşme yok San.-Hiz.-Tek. -3,07-2,93-4,30-4,67 Eşümleşme yok Mal.-Hiz.-Tek. -3,63-3,56-4,30-4,67 Eşümleşme yok ISE100-San. Mal.-Hiz. ISE100-San. Mal.-Tek. ISE100-San. Hiz.- Tek. ISE100-Mal. Hiz.- Tek. San.-Mal. Hiz.- Tek. Mal.-Hiz.-Tek. -4,84* -4,85-4,65-4,98 Eşümleşme yok -3,42-3,69-4,30-4,98 Eşümleşme yok -3,47-3,48-4,30-4,98 Eşümleşme yok -2,84-2,83-4,30-4,98 Eşümleşme yok -2,87-2,86-4,30-4,98 Eşümleşme yok -4,84-4,84-4,97-5,26 Eşümleşme yok * Birim kök vardır sıfır önsavının red edildiğini göserir. Yukarıda verilen Tablo 3 ün sonuçları göseriyor ki, İMKB endeksleri arasında, bir isisna hariç, uzun dönemli eşümleşme ilişkisinden söz edemeyiz. Ancak Mal.-Hiz. Kombinasyonu

11 Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz için kesme belirginleşirmesi olduğu haldeki es sonucu eşümleşmenin varlığının red edilemediğini gösermekedir. İMKB endeksleri arasındaki uzun dönemli bağınıda asimerik zirve/çukur harekelerini yakalamak için EKB modeli kullanılmışır. EKB analizinin sonuçlarının verildiği aşağıdaki Tablo 4 e ikinci ve üçüncü süunlar ( Kullanılan Yönemler bölümünde açıklanan) ρ 1 ve ρ 2 ayarlama paramerelerinin aldığı değerleri, paranez içindekiler de ilgili isaisiklerini gösermekedir. Dördüncü süun ρ 1 = ρ 2 = 0 esi için kullanılan F isaisiğini, beşinci süun ρ 1 = ρ 2 esi için kullanılan F isaisiğini paranez içindeki ilgili p-değeriyle birlike vermekedir. EKB modeline göre Eşümleşme yok sıfır önsavını sınamak için iki es isaisiği kullanılmakadır. Bunlar ρ 1 ve ρ 2 ayarlama paramerelerinin isaisiklerinden büyük olanı ve ρ 1 = ρ 2 = 0 esi için kullanılan F isaisiğidir. Büyük olan isaisiği Enders ve Siklos (2001) da Tablo 2-Panel A da verilen kriik değerle, F isaisiği ise aynı makalede Tablo 1-Panel A da verilen kriik değerle karşılaşırılmışır. Buna göre %1 anlamlılık düzeyinde isaisiği için kriik değer -2,52 ve F isaisiği içinse bu değer 7,89 dur. Eşümleşme bulunan kombinasyonlar için beşinci süunda verilen p- değerleri %1 anlamlılık seviyesinde simerik ayarlama olup olmadığını es emek için kullanılmışır. Tablo 4: İMKB endeksleri için EKB modeline göre eşümleşme ve simerik ayarlama es sonuçları ( τ = 0 ) ISE100-San. ρ 1 2 (-2,37) ISE100-Mal. (-2,00) ISE100-Hiz. 0,003 (-1,45) ρ = ρ 0 0,003 (-1,27) (-1,71) (-2,34) ρ 1 2 = ρ 1 = ρ 2 Sonuç 3,61 Eşümleşme yok 3,47 Eşümleşme yok 3,79 Eşümleşme yok ISE100-Tek. 0,0003 0,002 2,13 Eşümleşme yok

12 108 MALİYE FİNANS YAZILARI (-0,36) (-2,03) San.-Mal. 0,004 (-1,41) San.-Hiz. 0,003 (-1,51) (-2,05) 0,004 (-2,46) 3,08 Eşümleşme yok 4,15 Eşümleşme yok San.-Tek.,0002 (-0,29) Mal.-Hiz. 0,003 (-1,39) Mal.-Tek. 0,0005 (-0,47) Hiz.-Tek. 0,0001 Mal. (-0,07) (-2,50) Hiz. Tek. (-2,09) (-2,05) ISE100-Mal.-Hiz. 0,005 ISE100-Mal.- Tek. (-1,54) (-2,08) ISE100-Hiz.-Tek. 0,004 (-1,69) San.-Mal.-Hiz. 0,003 (-1,37) San.-Mal.-Tek. 0,004 (-1,42) 0,002 (-2,40) 0,005 (-2,23) 0,002 (-2,03) 0,001 (-1,11) (-1,96) 0,004 (-1,49) 0,004 (-1,50) (-2,04) (-2,39) (-3,12) 0,005 (-2,17) (-2,25) 2,91 Eşümleşme yok 3,46 Eşümleşme yok 2,16 Eşümleşme yok 0,62 Eşümleşme yok 5,03 Eşümleşme yok 3,29 Eşümleşme yok 3,23 Eşümleşme yok 3,26 Eşümleşme yok 5,01 Eşümleşme yok 6,28 Eşümleşme yok 3,30 Eşümleşme yok 3,53 Eşümleşme yok San.-Hiz.-Tek. 0,004 0,005 5,26 Eşümleşme yok

13 Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz (-1,63) (-2,80) Mal.-Hiz.-Tek. 0,005 Mal.-Hiz. (-1,73) 0,02* (-2,90) 0,007 (-3,07) 0,03 (-4,44) 6,23 Eşümleşme yok 13,89* 0,84 Eşümleşme var (0,36) Simerik ayarlama Mal.-Tek. (-2,75) (-2,05) 5,88 Eşümleşme yok Hiz.-Tek. (-2,90) 0,005 (-1,54) 5,40 Eşümleşme yok ISE100-Mal.- Hiz.-Tek. (-1,70) (-2,05) 3,54 Eşümleşme yok San.-Mal.-Hiz.- Tek. 0,004 (-1,48) (-2,11) 3,32 Eşümleşme yok Mal.-Hiz.-Tek. 0,02* (-2,75) 0,04 (-4,63) 14,34* 1,57 (0,21) Eşümleşme var Simerik ayarlama * %1 seviyesinde anlamlıdır. Tablo 4 ün sonuç süununa göre iki kombinasyon dışında endeksler arasında eşümleşme ilişkisi olmadığı görülmüşür. Eşümleşme bağınısı olan Mal.-Hiz. ve Mal.-Hiz.-Tek. Kombinasyonları için zirve/çukur harekeleri uzun dönemde simerik olarak dengeye ulaşmakadır. EKB analizinden sonra endeksler arasındaki asimerik ve dik daralma/genişleme harekelerini incelemek için M-EKB modeli uygulanmışır. Aşağıda bulunan Tablo 5 uygulama sonuçlarını gösermekedir. Tes basamakları, daha önce açıklanan EKB es yönemiyle aynıdır ancak önsav esleri için kullanılan kriik değerler Enders ve Siklos (2001) makalesindeki Tablo 2-Panel B ve Tablo 1- Panel B den alınmışır. Buna göre Tablo 5 e ikinci ve üçüncü süunlarda verilen ρ 1 ve ρ 2 paramerelerinin isaisiklerinden büyük olanı -2,41 kriik değeriyle, dördüncü süunda verilen F isaisiği ise 8,43 kriik değeri ile karşılaşırılmışır.

14 110 MALİYE FİNANS YAZILARI Tablo 5: İMKB endeksleri için M-EKB modeline göre eşümleşme ve simerik ayarlama es sonuçları ( τ = 0 ) ISE100-San. ρ 1 2 (-2,48) ISE100-Mal. 0,003 (-0,86) ISE100-Hiz. 0,004 (-1,66) ISE100-Tek. 0,001 (0,69) San.-Mal. 0,001 (-0,40) San.-Hiz. 0,001 (-0,49) San.-Tek. 0,0003 (-0,40) Mal.-Hiz. 0,004 (-1,69) Mal.-Tek. 0,0001 (-0,09) Hiz.-Tek. 0,001 Mal. (0,60) (-2,29) Hiz. (-2,37) ρ = ρ 0 0,003 (-1,14) (-2,84) 0,005 (-2,07) 0,003 (-3,27) (-3,09) 0,005 (-2,12) 0,002 (-2,47) 0,004 (-1,88) 0,002 (-2,54) 0,002 (-1,77) (-2,19) 0,003 (-1,21) ρ 1 2 = ρ 1 = ρ 2 Sonuç 3,72 Eşümleşme yok 4,41 Eşümleşme yok 3,51 Eşümleşme yok 5,59 Eşümleşme yok 4,85 Eşümleşme yok 3,38 Eşümleşme yok 3,14 Eşümleşme yok 3,19 Eşümleşme yok 3,24 Eşümleşme yok 1,75 Eşümleşme yok 5,03 Eşümleşme yok 3,54 Eşümleşme yok Tek. 0,004 3,19 Eşümleşme yok

15 Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz (-1,96) (-1,59) ISE100-Mal.-Hiz. 0,002 ISE100-Mal.- Tek. (-0,52) (-1,99) ISE100-Hiz.-Tek. 0,003 (-1,37) San.-Mal.-Hiz. 0,002 (-0,76) San.-Mal.-Tek. 0,003 (-0,99) San.-Hiz.-Tek. (-2,64) Mal.-Hiz.-Tek. 0,004 Mal.-Hiz. Mal.-Tek. Hiz.-Tek. ISE100-Mal.- Hiz.-Tek. San.-Mal.-Hiz.- Tek. Mal.-Hiz.-Tek. (-1,52) 0,03 (-3,94) (-2,58) (-1,86) 0,004 (-1,16) 0,002 (-0,54) 0,03 (-3,78) (-3,07) (-2,46) (-3,39) (-2,83) (-2,67) 0,003 (-1,67) (-3,27) 0,03* (-3,46) (-2,25) (-2,46) (-2,59) (-3,05) 0,03* (-3,64) 4,84 Eşümleşme yok 5,01 Eşümleşme yok 6,70 Eşümleşme yok 4,28 Eşümleşme yok 4,06 Eşümleşme yok 4,88 Eşümleşme yok 6,50 Eşümleşme yok 13,60* 0,27 (0,60) Eşümleşme var Simerik ayarlama 5,90 Eşümleşme yok 4,76 Eşümleşme yok 4,03 Eşümleşme yok 4,80 Eşümleşme yok 13,58* 0,06 (0,80) Eşümleşme var Simerik ayarlama * %1 seviyesinde anlamlıdır. Tablo 5 in sonuç süunu gösermekedir ki, M-EKB esinin sonuçları EKB es sonuçlarıyla uyumludur ve iki kombinasyon dışında

16 112 MALİYE FİNANS YAZILARI endeksler arasında eşümleşme ilişkisi bulunamamışır. EKB analizinde olduğu gibi Mal.-Hiz. ve Mal.-Hiz.- Tek. kombinasyonları için bulunan eşümleşme ilişkisinde daralma/genişleme harekeleri simerik olarak uzun dönemli denge seviyesine gelmekedir. 4. Sonuç Bu makalenin amacı İMKB da hesaplanan sekör endeksleri ve genel endeks arasındaki simerik/asimerik eşümleşme harekelerinin varlığını araşırmakır. Kısa dönemli analiz sonuçlarına göre ISE100-Mal. ve ISE100-San. kombinasyonları hariç endeksler arasındaki ilgileşim kasayıları 1 den farklıdır. Bu durum ISE100 endeksinin %60 ının finans sekörü firmalarından, %22 sinin de sanayi sekörü firmalarından oluşmasıyla açıklanabilmekedir. Bu yüzden bu endeksler arasında kısa dönemli eşharekelilik ilişkisi görülebilmekedir. Uzun dönemli analiz için kullanılan Engle Granger, EKB ve M-EKB yönemleri birbiriyle uyumlu sonuçlar vermiş ve İMKB endeksleri arasında uzun dönemli simerik/asimerik eşümleşme ilişkisinin olmadığını gösermişir. Bu bulgu Berumen ve diğerleri (2005) nde yapılan çalışmanın sonucuyla aynıdır. Ancak ISE100- San.-Mal.-Hiz. ve Mal.-Hiz.-Tek. kombinasyonları için geleneksel Engle Granger esinin aksine hem EKB hem de M-EKB modelleri uzun dönemli eşümleşme ilişkisi yakalamışır. Bu kombi nasyonlar için zirve/çukur ve daralma/genişleme harekelerinin uzun dönemli dengeye simerik olarak ulaşığı görülmüşür. Sonuç olarak İMKB endeksleri arasında, isisnai durumlar olsa da genelde, kısa dönemli ve uzun dönemli isaisiksel olarak anlamlı eşharekelilik ve eşümleşme bağınılarına raslanmaması, İMKB nda endeksler ve sekörler arasında yapılacak porföy çeşilemesinin risk azalma ve geiri sağlama olanakları sunduğunu gösermekedir. KAYNAKÇA [1] Al-Fayoumi, N.A., B.A. Khamees, ve A.A. Al-Thuneiba Informaion Transmission among Sock Reurn Indexes: Evidence from he Jordanian

17 Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz Sock Marke. Inernaional Research Journal of Finance and Economics 24: [2] Bayramoglu, M.F., ve M. Pekkaya İMKB Tarafından Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri. Journal of Accouning and Finance [3] Berumen, H., Y. Akdi, ve C. Aakan An Empirical Analysis of Isanbul Sock Exchange Sub-Indexes. Sudies in Nonlinear Dynamics & Economerics 9(3): [4] Bonga, L.B., ve M. Makakabule Modeling Sock Reurns in he Souh African Sock Exchange: A Nonlinear Approach. European Journal of Economics, Finance and Adminisraive Sciences 19: [5] Enders,W., ve P. Siklos Coinegraion and hreshold adjusmen. Journal of Business and Economic Saisics 19: [6] Engle, R.E., ve C.W.J. Granger Coinegraion and error correcion: represenaion, esimaion, and esing. Economerica 55: [7] Guidi, F Volailiy and Long-Term Relaions in Equiy Markes: Empirical Evidence from Germany, Swizerland, and he UK. The Icfai Universiy Journal of Financial Economics 7(2): [8] Ibrahim, M.H., ve M.S. Habibullah Sock marke and aggregae consumpion asymmery: evidence from Malaysia. Sudies in Economics and Finance 27(1): [9] Lim, K.P., M.S. Habibullah, ve M.J. Hinich The Weak-form Efficiency of Chinese Sock Markes: Thin Trading, Nonlineariy and Episodic Serial Dependencies. Journal of Emerging Marke Finance 8(2): [10] MacKinnon, J.G Criical Values for Coinegraion Tess. Queen s Economics Deparmen Working Paper [11] Menezes, R., A. Dionisio, ve D.A. Mendes Asymmeric price ransmission wihin he Poruguese sock marke. Physica A 344: [12] Menezes, R., N.B. Ferreira, ve D.A. Mendes Co-Movemens and Asymmeric Volailiy in he Poruguese and U.S. Sock Markes. Nonlinear Dynamics 44: [13] Ramanahan, R Inroducory Economerics wih Applicaions. 5h ediion. Souh- Wesern, Ohio. [14] Shen, C.H., C.F. Chen, ve L.H. Chen An empirical sudy of he asymmeric coinegraion relaionships among he Chinese sock markes. Applied Economics 39(11):

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s. 1-13 Year:014, Vol:6, No:3, s. 1-13 Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA

HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 23, Sayı: 2, 2009 243 HURST ÜSTEL KATSAYISI ARACILIĞIYLA FRAKTAL YAPI ANALİZİ VE İMKB DE BİR UYGULAMA Mer URAL (*) Erhan DEMİRELİ (**) Öze: Finansal

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey

Crude Oil Import and Economic Growth: Turkey MPRA Munich Personal RePEc Archive Crude Oil Impor and Economic Growh: Turkey Erginbay Ugurlu and Aydın Ünsal Isanbul Aydın Universiy, Gazi Universiy 28 May 2009 Online a hps://mpra.ub.uni-muenchen.de/69923/

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI MÖDAV 2009/4 89 Arş. Grv. Dr. Koray KAYALIDERE 1* Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN 2* Yrd. Doç Dr. Hüseyin AKTAŞ

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cil/Vol. : - S ayı/no: 2 : 33 42 (20) FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * Yrd.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Volume 5 Number 4 2014 pp. 71-88 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Aydın Yüksel a Aslı Yüksel b Öze: Bu makale Ağusos 2007 arihinde oraya

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik Adıyaman Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 80-93 Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi Şenol Çelik Bingöl Üniversiesi Ziraa Fakülesi Zooekni Bölümü,

Detaylı

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi Volume 5 Number 2 2014 pp. 47-60 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Perol Tükeimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Büünleşme Yönemi İle Analiz Edilmesi Reşa Ceylana

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN: Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1

Doğal Gaz ve Petrol Fiyatları ile BIST Sanayi Sektörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1 Doğal Gaz ve Perol Fiyaları ile BIST Sanayi Sekörü Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1 Examining he Relaionship among he Naural Gas, Oil Prices and Sub- Indexes of BIST-Indusrial Kemal Eyüboğlu,

Detaylı

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 8 / 2 (2006). 1-14 DÖVİZ KURU VE HİSSE SEETLERİ FİYATLARI ARASIDAKİ EDESELLİK İLİŞKİSİ Özlem AYVAZ * Öze : Bu çalışmada Türkiye de hisse seneleri

Detaylı

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:19. Sayı:2. Aralık 2015 ss.135-149 Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbüünleşme Yönemi ile Tesing he Susainabiliy of Curren Accoun

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange

Halloween Etkisinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Geçerliliğinin Testi. The Validity of the Halloween Effect in the Istanbul Stock Exchange Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Öze Halloween Ekisinin İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında Geçerliliğinin Tesi Dr. Veli YILANCI İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

Türk İmalat Sanayinde Sektörler Bazında Verimlilik Çıktı İlişkisi: Verdoorn Yasası

Türk İmalat Sanayinde Sektörler Bazında Verimlilik Çıktı İlişkisi: Verdoorn Yasası Türk İmala Sanayinde Sekörler Bazında Verimlilik Çıkı İlişkisi: Verdoorn Yasası Türk İmala Sanayinde Sekörler Bazında Verimlilik Çıkı İlişkisi: Verdoorn Yasası Doç. Dr. Zehra ABDİOĞLU Karadeniz Teknik

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

SESSION 1D: Finans I 567

SESSION 1D: Finans I 567 SESSION 1D: Finans I 567 Finansal Varlık Olarak Alının Arz-Talep Dengesinin Kısa ve Uzun Dönem Kaniaif Analizi ve Alın Fiya Fonksiyonunun Ampirik Olarak Tes Edilmesi The Shor and Long Term Quaniaive Analysis

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY Journal of Yasar Universiy 22 26(7) 4392-444 TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY M. Ali Bilginoğlu

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Volume 2. Number 1. 2011 pp. 121-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Burcu Ozcan a Ayse Ari b Öze: Finansal

Detaylı

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS Journal of Economics, Finance and Accouning (JEFA), ISSN: 48 6697 Year: 05 Volume: Issue: 4 NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10 econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf he Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Alp, Elcin Aykac Working

Detaylı

BORSA ISTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ'NDE (XKURY) VOLATİLİTENİN ETKİSİ: ARCH, GARCH ve SWARCH MODELLERİ İLE BİR İNCELEME

BORSA ISTANBUL KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ'NDE (XKURY) VOLATİLİTENİN ETKİSİ: ARCH, GARCH ve SWARCH MODELLERİ İLE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.017, C., S.3, s.697-711. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.017, Vol., No.3,

Detaylı

Konut Primi ve Kira Getiri Büyümesinin Varyans Ayrıştırması. Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Murat Karaöz Akdeniz Üniversitesi

Konut Primi ve Kira Getiri Büyümesinin Varyans Ayrıştırması. Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Murat Karaöz Akdeniz Üniversitesi Social Sciences Research Journal, Volume, Issue, 5-66 (June 15), ISSN: 17-537 5 Konu Primi ve Kira Geiri Büyümesinin Varyans Ayrışırması Celil Zurnacı 1, Eray Akgün, Mura Karaöz Akdeniz Üniversiesi Türkiye

Detaylı

598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016

598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 598 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2016 Döviz Kuru, Alın Fiyaları ve Borsa Geirileri Yönünün Yüksek Dereceden Markov Zincirleri leri ile Tahmini Esimaion of Direcion of Exchange Rae, Gold

Detaylı