ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. BİLGİ FORMU"

Transkript

1 ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.. PAYLARININ KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN VERİLEN TAAHHÜT ÇERÇEVESİNDE SATIN ALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket e İlişkin Bilgiler: a) Ticaret Unvanı : Atlantis Yatırım Holding A.Ş. b) Ticaret Sicil Memurluğu ve No: İSTANBUL 12893/8 c) Adresi : 1. Levent Krizantem Sok. No:8/3 Beşiktaş/İstanbul ç) Tel : d) Faks : e) Diğer iletişim bilgileri : f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi : Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Tutarı (TL) Oranı (%) Özgür Devrim Yılmaz ,00 Anıl Erk Yılmaz ,00 Ulus Menkul Değerler A.Ş ,00 Anıl Erk Yılmaz ,00 Fatma Karagözlü ,71 Halka Açık ,29 TOPLAM ,00 Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. Tutarı (TL) Oranı (%) ,00 Şaban Erkoç ,92 Fatma Karagözlü ,00 Halka Açık ,08 TOPLAM ,00

2 2. Çağrıda bulunan Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler: a)ticaret Unvanı : KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. b) Vergi Numarası : c) Adresi : Abdi İpekçi Cad. Azer iş Hanı Nişantaşı no:40/8 Şişli/İstanbul ç) Tel : d) Faks : e) Diğer iletişim bilgileri: f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi: SON DURUM ITIBARIYLE ORTAKLIK YAPISI Tutarı (TL) Oranı (%) Adnan Bora Önen ,34 Özcan Yılmaz ,33 Şaban Erkoç ,33 TOPLAM ,00 g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi: Son durum itibariyle yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi Adnan Bora Önen Özcan Yılmaz Şaban Erkoç Görevi Yönetim Kurulu Bşk Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 3. PaylarınSatın Alınmasına İlişkin Taahüdün Gerekçesi: Çağrıda bulunan, 14/08/2012 tarihli sözleşme ile, Atlantis Yatırım Holding Anonim Şirketinin ortaklarıyla aşağıda yazılı hisseleri satın almak için anlaşmışlardır. Pay Sahibinin Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş TOPLAM A grubu adet payın devri borsa dışında 14/08/2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. SPK Seri IV, No: 44 Tebliği nin 6. Maddesinin 1. bendinde yer alan İsteğe bağlı olarak yapılan kısmi çağrı, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi bir yöntemle, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın

3 yönetim kontrolünü saptayan paylarını iktisap edenler, diğer ortaklara ait payları da satın almak üzere çağrıda bulunmak zorundadırlar. Hüküm gereğince, zorunlu çağrı yapılması yükümlülüğü doğmuştur. Zorunlu çağrı A grubu imtiyazlı ve B grubu imtiyazsız paylar için yapılacaktır. 4. Çağrıya Konu Paylara İlişkin Bilgi: : a) Adedi-Nominal Değeri: adet - 1 Kuruş b) Nama veya hamiline yazılı olmaları: Nama c) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği:, İmtiyazlı (Yönetim Kurulu aday gösterme) : a) Adedi-Nominal Değeri: adet - 1 Kuruş b) Nama veya hamiline yazılı olmaları: Hamiline c) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği:, İmtiyazsız 5. Çağrı Fiyatına İlişkin Bilgi: a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen çağrı fiyatı: 1 Kuruş nominal değerli ve Borsa da işlem görmeyen 1 adet İmtiyazlı pay için teklif edilen çağrı fiyatı 225,12.- TL dir. 1 TL nominal değere tekabül eden ve Borsa da işlem görmekte olan 1 adet imtiyazsız pay için teklif edilen çağrı fiyatı 1,17.- TL dir. b) Çağrı fiyatının belirleme yöntemi: Borsa da işlem görmeyen İmtiyazlı paylar için SPK nun Seri IV, No: 44 sayılı Tebliği nin 8. Maddenin 1. fıkrası Ortaklara önerilecek fiyat, çağrıda bulunan kişilerin, çağrıyı doğuran pay alımları dahil olmak üzere, çağrı yükümlülüğünün doğduğu tarihten önceki altı ay içinde, ortaklığın aynı grup paylarına ödedikleri en yüksek fiyatın altında olamaz. Fiyat ayarlama mekanizmaları, ilave ödeme opsiyonları ve benzeri unsurlarla çağrıyı doğuran pay alım fiyatında artış olması halinde söz konusu ilave unsurlar, çağrı fiyatının hesaplanmasında dikkate alınır hükmü çerçevesinde 225,12.- TL fiyat. Çağrı yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren, çağrı işlemine fiilen başlanması için tanınan 45 iş günü sürenin tarihinde dolduğu dikkate alınarak Seri IV No 44 sayılı tebliğin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca çağrı işleminin fiilen başlayacağı tarihine kadar aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLİBOR oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLİBOR oranı) %30 fazlası ile hesaplanan faiz tutarı olan 2,90TL çağrı fiyatına eklenmiştir. Borsa da işlem görmekte olan imtiyazsız paylar için SPK nun Seri IV, No: 44 sayılı Tebliği nin 8. Maddenin 3. Fıkrası a bendi Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulca esasları belirlenen kuruluşça hazırlanacak olan değerleme raporu sonucunda belirlenecek fiyat hükmü uyarınca hazırlanan Değerleme Raporunda fiyat 0,91TL, aynı maddenin c bendi Çağrıda bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan payların Borsa da işlem görmesi durumunda, varsa, ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın

4 günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalaması hükmü uyarınca çıkan fiyat 1,17TL dir. Tebliğin 8/3 maddesi yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir hükmü gereği daha yüksek olan 1,17.- TL çağrı fiyatı olarak belirlenmiştir. Çağrı yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren, çağrı işlemine fiilen başlanması için tanınan 45 iş günü sürenin tarihinde dolduğu dikkate alınarak Seri IV No 44 sayılı tebliğin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca çağrı işleminin fiilen başlayacağı tarihine kadar aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLİBOR oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLİBOR oranı) %30 fazlası ile hesaplanan faiz tutarı olan 0,0131TL çağrı fiyatına eklenmiştir. c) Çağrı fiyatının ödenme şekli (nakit, menkul kıymet veya nakit ve menkul kıymet): Nakit 6. Pay Satın Alınmasında Uygulanacak İşlem ve Prosedürler: a) Fonun kaynağı: Çağrı işleminde kullanılacak fonun tamamı Kaya Sınai Yatırımlar Holding A.Ş. nin sağladığı kaynaklar ile karşılanacaktir. b) Fonun miktarı: fon miktarı çağrıya konu adet payın ve adet payın yukarıda yer verilen esaslara göre belirlenecek çağrı fiyatı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. c) Payların maliki yatırımcılar; paylarının halen hesabının bulunduğu aracı kurumlarda mevcut bulunacak veya internet adresinden ulaşabilecekleri talep formunu dolduracaklar ve aracı kurumlardan payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki İNFO YATIRIM A.Ş. (Kodu: IYF) hesabının alt hesabı olan KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.. nin no.lu hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir. Pay bedelleri, KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. nin no.lu alt hesabına virmanının gerçekleştirilmesini müteakiben ertesi iş günü, KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. nin İNFO YATIRIM A.Ş. nezdindeki hesabından yatırımcıların talep formunda belirttikleri hesaba yatırılmak suretiyle ödenecektir 7. Şirket in Yönetimine Gelinmesi Halinde Yapılması Planlanan Tasarruflar Hakkında Bilgi: Yakın zaman içerisinde Şirket ünvanı, sermaye tavanının artırılması ve Statü de değişiklik düşünülmektedir. 8. Çağrıya Aracılık Edecek Aracı Kuruluşa İlişkin Bilgi: a) Ticaret Unvanı : İnfo Yatırım A.Ş. b) Adresi : Büyükdere Caddesi No: 156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL c) Tel : ç) Faks : d) Diğer iletişim bilgileri: e) Alınacak komisyon : TL (onbintürklirası) + BSMV aracılık komisyonu.

5 9. Çağrıda uygulanacak İşlem ve Prosüdürler: Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Pay sahipleri aşağıdaki şekilde çağrıya katılacaktır. Payların maliki yatırımcılar paylarının halen saklamada bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak, çağrıya ilişkin talep formunu dolduracaklar ve aracı kuruluşlardan sahip oldukları payların Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki İnfo Yatırım A.Ş. nin hesabı altında bulunan ÇAĞRIDA BULUNAN adına açılmış alt hesaba (Çağrı Hesabı) virmanlanmasını talep edeceklerdir. Yatırımcıların doldurup imzaladıkları çağrı talep formu ve ekleri, aracı kuruluşlar tarafından talep formunda belirtilecek olan faks numarasına gönderilecektir. Pay virmanları Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirilmiş olan yatırımcılara, söz konusu payların Türk Lirası karşılığı ertesi iş günü talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir. EFT ve virman ücretleri ÇAĞRIDA BULUNAN a aittir. 10. Çağrıda uygulanacak İşlem ve Prosüdürler: Çağrının başlangıç tarihi ve saati : 21/12/2012 Saat: 09:00 Çağrının bitiş tarihi ve saati : 04/01/2013 Saat: 17:00 Çağrının kaç gün süreyle açık kalacağı: Çağrı, çağrının başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir. 11. Varsa Çağrıya İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri: Yoktur. 12. Diğer Hususlar: Yoktur. Taahhütte Bulunan Kişi Payları Taahhüde Aracı Kuruluş Konu Olan Şirket KAYA SINAİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. ATLANTİS YATIRIM İNFO YATIRIM A.Ş. HOLDİNG A.Ş.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. 10 iş günü açık kalacak Çağrı nın bitiş tarihi 5 Ağustos 2013

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (31/3/2010 itibariyle)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (31/3/2010 itibariyle) FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA NATIONAL BANK OF GREECE SA ADINA FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR

PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR PAYLARIN İLK HALKA ARZI İLE PAYLARI BORSA'DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN BEDELLİ VE BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINDA UYGULANACAK KURALLAR Payların ilk halka arzı ile payları Borsa'da işlem gören şirketlerin

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI ORTAKLIKTAN ÇIKARMA VE SATMA HAKLARI TEBLİĞİ TASLAĞI MADDE 3 Tanımlar ve Kısaltmalar (1) Bu Tebliğde geçen; a) Birlikte hareket eden kişiler: Kurulun

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

TÜSĠAD SERMAYE PĠYASALARI Alt ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Notu. Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği Taslağı.

TÜSĠAD SERMAYE PĠYASALARI Alt ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Notu. Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği Taslağı. TÜSĠAD SERMAYE PĠYASALARI Alt ÇalıĢma Grubu ÇalıĢma Notu Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği Taslağı Mayıs 2009 Alt Komisyon Üyeleri: Gonca Eğilmez Ġnegöl, Ata Yatırım

Detaylı

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2.1. HİSSE SENETLERİ 2.1.1. SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER 1 a) 24.3.1982 tarih ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: ING Bank A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 09.07.2012 / B.02.SPK.0.15.305.04-622 1.1. Egebank A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı