YAPI KRED FNANSAL KRALAMA A.O. PAYLARININ STEE BALI ÇARI YOLUYLA YAPI VE KRED BANKASI A..TARAFINDAN DEVRALINMASINA LKN BLG FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI KRED FNANSAL KRALAMA A.O. PAYLARININ STEE BALI ÇARI YOLUYLA YAPI VE KRED BANKASI A..TARAFINDAN DEVRALINMASINA LKN BLG FORMU"

Transkript

1 YAPI KRED FNANSAL KRALAMA A.O. PAYLARININ STEE BALI ÇARI YOLUYLA YAPI VE KRED BANKASI A..TARAFINDAN DEVRALINMASINA LKN BLG FORMU 1. Çarıya Konu irket e likin Bilgiler: a) Ticaret Unvanı: YAPI KRED FNANSAL KRALAMA A.O. ( irket ) b) Ticaret Sicil Memurluu ve Numarası: stanbul Ticaret Sicil Memurluu, c) Adresi: Büyükdere cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Levent/STANBUL ç) Tel: d) Faks: e) Dier iletiim bilgileri: Tel: Faks: f) Ortaklık yapısına ilikin bilgi: Son durum itibariyle ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Tutarı (Adet) Sermaye Oranı (%) Yapı ve Kredi Bankası A , ,00 98,85% Dier , ,00 0,42% Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A , ,00 0,74% Temel Ticaret ve Yatırım A.. 300,00 300,00 0,00% Koç Yapı Malzemeleri Tic. A.. 3,00 3,00 0,00% Yapı Kredi Faktoring A.. 3,00 3,00 0,00% Toplam , ,00 100% Sermayeyi temsil eden hisseler arasında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilikin bilgi: Son durum itibariyle yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilikin bilgi Adı Soyadı Görevi Hüseyin Faik AÇIKALIN Yönetim Kurulu Bakanı Carlo VIVALDI Yönetim Kurulu Bakan Vekili Mert GÜVENEN Wolfgang SCHILK Marco CRAVARIO Nurgün EYÜBOLU ve Genel Müdür Adil Giray ÖZTOPRAK Baımsız Lorenzo GIANOTTI Baımsız Abdullah GEÇER Mehmet Gökmen UÇAR irket in yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri tarihinde yapılan 2011 yılı genel kurul toplantısında bir yıllıına görev yapmak üzere seçilmilerdir. 2. Çarıda Bulunan Tüzel Kiiye likin Bilgiler: a) Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: YAPI VE KRED BANKASI A.. ( Banka ) b) Ticaret Sicil Memurluu ve Numarası : stanbul Ticaret Sicil Memurluu, c) Adresi: Büyükdere caddesi Çamlık sok Yapı Kredi plaza D Blok Levent Beikta STANBUL ç) Tel: d) Faks:

2 e) Dier iletiim bilgileri: Tel: , Faks: f) Ortaklık yapısına ilikin bilgi : Son durum itibariyle ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Tutarı (Adet) Sermaye Oranı (%) Koç Finansal Hizmetler A , ,07 81,80 Dier Ortaklar , ,93 18,20 Toplam , ,00 100,00 Sermayeyi temsil eden hisseler arasında imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Koç Finansal Hizmetler A.. nin son durum itibariyle ortaklık yapısı aaıdaki tabloda verilmektedir. Adı Soyadı / Ticaret Unvanı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Oranı (%) Koç Holding A ,59 37,55 Arçelik A ,39 3,98 Koç Holding Emekli ve Yar. Sandıı Vakfı ,94 2,17 Aygaz A ,03 1,97 Dier Koç Grubu irketleri ve Koç Ailesi ,27 4,33 Unicredit Bank Austria AG ,22 50,00 TOPLAM ,44 100,00 g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilikin bilgi: Son durum itibariyle yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilikin bilgi Mustafa Vehbi KOÇ Gianni Franco Giacomo PAPA Hüseyin Faik AÇIKALIN Carlo VIVALDI Osman Turgay DURAK Ahmet Fadıl ASHABOLU Fatma Füsun AKKAL BOZOK Massimiliano FOSSATI Laura PENNA Francesco GIORDANO Abdullah GEÇER Ali Tarık UZUN Adı Soyadı Görevi Yönetim Kurulu Bakanı Yönetim Kurulu Bakan Vekili Murahhas ve Genel Müdür Murahhas ve Genel Müdür Vekili Banka nın yönetim kurulu üyeleri ile denetçileri tarihinde yapılan 2011 yılı olaan genel kurul toplantısında bir yıllıına görev yapmak üzere seçilmilerdir. 3. Çarının Gerekçesi: Çarıda bulunan Yapı ve Kredi Bankası A.. ( Banka ) çarıya konu ortaklık olan Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( irket ) TL ödenmi sermayesi içerisinde sahip olduu TL nominal deerde, %98,85 oranında payı ile hakim ortaktır. irket sermayesi içerisindeki TL nominal deerli pay ise Banka yı Unicredit Grubu ile müterek kontrol eden Koç Topluluu nun dier irketlerine ait olup, dier ortakların sahip olduu TL nominal deerli pay ile irketin halka açıklık oranı % 0,42 dir. Ortaklık yapısından görülecei üzere halka açıklık oranının çok düük olması, stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ilem gören irket hisselerinin ilem hacminin çok sı olması ve bu düük halka açıklık oranı ile ilem hacminin hisse fiyatı üzerindeki etkileri dikkate alınarak; Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 22/675 sayılı toplantısında belirlenen, Payları Borsada ilem gören irketlerin kendi istekleri ile Borsa kotundan çıkma ilemlerinde uyacakları ilke ve esaslar ( SPK lke ve Esasları ) çerçevesinde, irket hisselerinin borsa kotundan 2

3 çıkarılmasına ilikin olarak irket Yönetim Kurulu nun 29 ubat 2012 tarih ve 840 sayı ile almı olduu karar, 17 Mayıs 2012 tarihinde %99,58 nisap ile toplanan olaanüstü genel kurul tarafından oy birlii ile kabul edilmitir. Banka Yönetim Kurulu nun tarihinde almı olduu karar ile irket Yönetim Kurulu nun Borsa Kotundan Çıkmaya ilikin bu kararı uyarınca çarı ilemleri için SPK ve dier yasal merciler nezdinde gerekli bavuru ve ilemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüe yetki verilmesine karar verilmitir. SPK lke ve Esasları nın 2. Maddesi uyarınca, borsa kotundan çıkmak amacıyla dier ortakların paylarının satın alınmasına yönelik olarak, Seri: IV, No: 44 sayılı Çarı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına likin Esaslar Teblii nde belirtilen istee balı çarı esasları çerçevesinde çarıda bulunulması zorunludur. Bu hüküm gerei, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın kendi istei ile MKB kotundan çıkmasına ilikin olarak kuruluundan bu yana irket in hakim ortaı olan ve mevcut durumda irket sermayesi içerisinde TL nominal deerde ve % 98,85 oranında paya sahip Yapı ve Kredi Bankası A.. tarafından 22/06/ /07/2012 tarihleri arasında istee balı çarı ilemi gerçekletirilecektir. 4. Çarıya Konu Paylara likin Bilgi: a) Adedi-Nominal deeri: Borsada ilem gören nitelikte Adet / TL nominal deerli pay b) Nama veya hamiline yazılı olmaları: Nama c) mtiyazlı olup olmadıı ve imtiyazlı ise imtiyazın nitelii: Çarıya konu paylarda mtiyaz bulunmamaktadır. 5. Çarı Fiyatına likin Bilgi: a) 1 TL nominal deerli pay için teklif edilen çarı fiyatı: 5,02 TL b) Çarı fiyatının belirlenme yöntemi: Sermaye Piyasası Kurulu nun "Payları Borsada lem Gören irketlerin Kendi stekleri ile Borsa Kotundan Çıkma lemlerinde Uyacakları lke ve Esaslar ın 6/B-ii maddesine göre yapılan ön çalımada asgari çarı fiyatı 5,02 TL olarak hesaplanmıtır. 6/B-i maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:I, No:31 sayılı Birleme lemlerine likin Esaslar Teblii çerçevesinde PricewaterhouseCoopers Danımanlık Hizmetleri Ltd. ti. tarafından yapılan çalımada 1 TL nominal deerli hissenin deerinin 3,27 TL, DRT Kurumsal Finans Danımanlık Hizmetleri A.. (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından yapılan çalımada ise 2,44 TL - 3,46 TL arasında olduu sonucuna ulaılmıtır. SPK lke ve Esasları na göre, çarıda bulunacak ortak ya da ortaklar tarafından belirlenecek çarı fiyatının, 6/B-ii maddesine göre belirlenen fiyat ve Uzman Kurulularca belirlenen fiyatlardan aaı olmayacak ekilde belirlenmesi gerekmektedir. Yapı ve Kredi Bankası A.. Yönetim Kurulu tarafından 20 Nisan 2012 tarihinde alınan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan karara göre; Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan gerekli izinlerin alınması koulu ile çarı ileminin ilgili mevzuat çerçevesinde 5,02 TL olarak belirlenen çarı fiyatıyla gerçekletirilmesine karar verilmi olup, 1 TL nominal deerli hissenin 5,02 TL olarak belirlenen çarı fiyatıyla gerçekletirilmesi 17 Mayıs 2012 tarihinde %99,58 nisap ile gerçekletirilen Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. genel kurulunda oy birlii ile onaylanmıtır. c) Çarı fiyatının ödenme ekli (nakit, menkul kıymet veya nakit ve menkul kıymet): Nakit 6. Çarıya Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona likin Bilgi: a) Fonun kaynaı: Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın hakim ortaı olan Yapı ve Kredi Bankası A.. nin iç kaynaklarından karılanacaktır. b) Fonun miktarı: TL 7. irket in Yönetimine Gelinmesi Halinde Yapılması Planlanan Tasarruflar Hakkında Bilgi: Çarıda bulunan Banka mevcut durumda %98,85 oranındaki payı ile hakim ortak konumunda olup, irket yönetimini kontrol etmektedir. Bununla birlikte, istee balı çarı ileminin ardından Borsa Yönetim Kurulu nun uygun görmesi halinde irket payları Borsa kotundan çıkarılacaktır. irket paylarının Borsa kotundan çıkarılması sonrasında irket paylarının Sermaye Piyasası Kurulu kaydından da çıkarılması amacıyla SPK ya bavuruda bulunulması düünülmektedir. 3

4 8. Çarıya Aracılık Edecek Aracı Kurulua likin Bilgi: a) Ticaret Unvanı: Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. b) Adresi: Yapı Kredi Plaza A Blok Kat Büyükdere Caddesi Levent stanbul c) Tel: ç) Faks: d) Dier iletiim bilgileri: e) Alınacak ücret, komisyon ya da dier menfaatler: Aracılık hizmetleri karılıında, Aracı Kurum a (yirmibebin) Türk Lirası (TL) ödenecektir. 9. Çarıda Uygulanacak lem ve Prosedürler: 1. Çarıya katılmak isteyen yatırımcıların aracı kurumlarına bavurarak veya internet adresinden ulaabilecekleri Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O Hisse Senetleri Müteri Çarı Talep Formu nu doldurmaları gerekmektedir. 2. Form üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda çarı talepleri geçersiz sayılacaktır. 3. Çarıya katılmak isteyen yatırımcılar ayrıca aracı kurumlarına talimat vererek, burdaki paylarının MKK nezdindeki Yapı Kredi Yatırım hesabındaki Yapı ve Kredi Bankası A.. alt hesabına virmanlanmasını talep etmelidir. 4. Çarı Talep Formu ile birlikte müteriden alınması zorunlu olan dier belgeler ise gerçek kiiler için nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kiiler için ise vergi levhası fotokopisidir. 5. Eksiksiz doldurulmu ve imzalanmı çarı talep formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. Genel Müdürlüü nezdindeki; (0212) nolu faksa gönderilmelidir. 6. Çarı Talep formunun faks ile ilgili numaralara iletilmesinden sonra hisse senetlerinin Yapı Kredi Yatırım A.. nezdindeki Yapı ve Kredi Bankası A.. portföyüne virmanlanması gerekmektedir. 7. Saat 17:30 a kadar form un fakslanmı, hisse senetlerinin ise belirtilen Yapı ve Kredi Bankası A.. hesabına virmanlanmı olması gerekmektedir. 8. Çarıya talepte bulunan yatırımcıların paraları T+2 günü saat 12:00 a kadar talep formunda belirtmi oldukları banka ve hesap numaralarına yapılmı olacaktır. 9. irket hisse senetlerini fiziki olarak ellerinde bulunduran yatırımcıların öncelikle Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. nezdinde hesap açtırmaları gerekmektedir. Sözkonusu yatırımcılar Çarı'ya, sahte, çalıntı, ayıplı olmayan ve üçüncü kiiler tarafından üzerinde hak iddiası veya takyidat bulunmayan çekimesiz ve MKK sisteminde "halka açık" olarak tanımlanmı hisse senetlerini; Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.. vasıtasıyla MKK na teslim etmek ve çarı bavurusunda bulunmak durumundadırlar. Çarıda Bulunan; MKK sisteminde "halka açık" olarak tanımlanmı fiziki hisse senedi ile çarıya katılan yatırımcılara, MKK kaydiletirme ilemlerinin tamamlanıp payların Çarıda Bulunan ın alt hesabına geçmesini takip eden 2. i gününde yapılacak ödemeyi, Çarı süresinin sonrasına sarkması halinde dahi, yatırımcının çarı talep formunda belirttikleri hesaba havale/eft edecektir. 10. Form gönderimi ve virman ilemi tamamlanan çarı katılımları iptal edilemez. 10. Çarının Balangıç ve Biti Tarihleri: Çarının balangıç tarihi ve saati:22/06/ Çarının biti tarihi ve saati: 05/07/ Çarının kaç gün süreyle açık kalacaı: ( Çarı, çarının balangıç tarihini takiben [10] gün içerisinde bitecektir. ) 11. Varsa Çarıya likin Dier Kamu Kurumlarının Görüleri: Çarıda bulunmak için baka kamu kurumlarından görü alınmasına gerek bulunmamaktadır. SPK lke ve Esasları gerei, ibu çarının tamamlanmasını takiben, Borsa Yönetim Kurulunca irket tarafından yapılan kottan çıkma bavurusunun deerlendirilerek, Menkul Kıymetler Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları Hakkında Yönetmelik in 48. maddesi ve MKB Kotasyon Yönetmelii nin 25. maddesi gereince hisse senetlerinin 4

5 Borsa kotundan çıkarılmasına ve ilem görmekten sürekli men edilmesine karar verilmesi halinde söz konusu karar, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda duyurulmasını izleyen beinci i günü yürürlüe girecektir. 12. Dier Hususlar: Çarı süresi içinde çarıya cevap vermeyen ortakların, irket hisselerinin Borsa kotundan çıkarılması halinde, irket hisselerinin Borsa kotundan çıkarılmasından sonra hisse senetlerini satmak isteyebilecekleri dikkate alınarak, irket hisselerinin kottan çıkarılmasına ilikin Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıl boyunca bu ortakların hisselerini satmak üzere bavurabilme hakkı bulunmaktadır. Bu amaçla, Borsa kotundan çıkmak amacıyla yapılacak çarı sonrasında kalan payların, çarı bedeli üzerinden hesaplanacak toplam tutarı, Yapı ve Kredi Bankası A.. tarafından, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. adına MKB Takas ve Saklama Bankası A.. (Takasbank) nezdinde açılacak özel bir bloke hesaba yatırılacak ve bu süre içerisinde çarı ilemine aracılık eden Yapı Kredi Yatırım Menkul Deerler A.., Borsa kotundan çıkarılan Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. hisse senetlerinin Yapı ve Kredi Bankası A.. tarafından satın alınmasına aracılık edecektir. irket hisselerinin kottan çıkarılmasına ilikin Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıllık sürenin sonunda Takasbank nezdinde tutulan blokaj kaldırılacak ve Yapı ve Kredi Bankası A.. nın bu sürenin sonunda bavuran ortakların paylarını satın alma yükümlülüü kalmayacaktır. Çarıda Bulunan YAPI VE KRED BANKASI A.. Aracı Kurulu YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A.. 5

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı A. Ş. (YKBYO) payları için isteğe bağlı olarak yapılacak Çağrı, 23 Temmuz 2013 saat 09:00 da başlıyor. 10 iş günü açık kalacak Çağrı nın bitiş tarihi 5 Ağustos 2013

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL

SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL SERMAYE PYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FNANSMANI DARES LK HALKA ARZ LEMLERNDE KULLANILACAK ZAHNAME VE SRKÜLER SET 02.11.2005 STANBUL 1 TÜRKYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONM ORTAKLII (VAKIFBANK) NDAN ORTAKLIIMIZIN

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. COCA-COLA ÇECEK ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK HALKA ARZINA LKN 50.322.321 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 28 NSAN

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (31/3/2010 itibariyle)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (31/3/2010 itibariyle) FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA NATIONAL BANK OF GREECE SA ADINA FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU 1. Çağrıya Konu Şirket

Detaylı

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER

I. ORTAKLIIMIZ HAKKINDA BLGLER AVVA SGORTA ANONM RKET'NDEN ÇIKARILMI SERMAYEMZN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRASINDAN 50.000.000,00 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMASI VE NAKT KARILII ARTIRILAN 25.000.000,00 YEN TÜRK LRALIK SERMAYEY TEMSL EDECEK

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır.

TARH :13/02/1998 HABER: zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 11.03.1998 tarihli yazı aaıya çıkarılmıtır. TARH :13/02/1998 zmir Demir Çelik Sanayi nin 13.02.1998 tarihli yazısı aaıya çıkarılmıtır. Tarafınıza göndermi olduumuz 1997 yılına ait Baımsız Denetimden geçmi Gelir Tablomuzun dipnotlarının 14. maddesinde

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DEN ZBANK ANON M RKET YÖNET M KURULU BA KANLI I NDAN OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DENZBANK ANONM RKET YÖNETM KURULU BAKANLII NDAN OLAANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 290,000,000,000,000.- (ikiyüzdoksantrilyon)tl sından 316,100,000,000,000.-

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ

DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT FONU ÇTÜZÜÜ DELTA MENKUL DEERLER A.. B TP LKT MADDE 1- FONUN KURULU AMACI: FONU ÇTÜZÜÜ 1.1. Delta Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca

Detaylı

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES

GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES GSD YATIRIM BANKASI ANONM RKET ANA SÖZLEMES I. BÖLÜM KURULU MADDE 1. Bu ana sözlemede adları, ünvanları, uyrukları ve adresleri yazılı kurucular tarafından 20.04.1998 tarih ve 98/10962 sayılı Bakanlar

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

DELTA MENKUL DEERLER A..'NN B TP LKT FONU BEYÜZMLYON ADET III. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YERALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı