TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -"

Transkript

1 TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi YTL Bedelli Artırım Miktarı YTL Bedelsiz Artırım Miktarı - Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi YTL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı ,538 YTL Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*) Satılacak PaylarHisse / Makbuz Hisse Satılacak Hisse Senetlerinin Satış Fiyatı Nominal değerinin altında olmamak üzere İMKB nda oluşacak fiyattır. Satılacak Hisse Senetlerinin Özelliği Eski () Yeni ( X ) Yeni ise işlem görüp görmeyeceği İşlem GÖRMEYECEK Başvuru Şekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim Şekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi İMKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Notlar (*) Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan paylara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu na pazar açılış tarihinden bir gün önce ulaştırılması durumunda şirketin işlem sırası açılır. TARİH: 18/01/2007 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. SKBNK Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı TARİH:30/01/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat 10:30 da Büyükdere Caddesi, No:171, A Blok, Metrocity, 21. Kat, Levent, İstanbul adresinde yapılmasına, yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda görüşülüp karara bağlanacak gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nın aynı gün ve aynı yerde saat 11:00 da yapılmasına karar verilmiştir. Genel kurul toplantılarına ait gündemler aşağıya çıkarılmış olup, ana sözleşme tadil tasarısı ile vekaletname ekte yayınlanmaktadır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Divana toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Kayıtlı Sermaye tavanının YTL dan YTL ya çıkarılması, 4- Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6.ncı maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 5- TTK 351 gereği atanan Denetim Kurulu üyelerinin onaylanması, 6- Temenni ve kapanış. (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi

2 TARİH:31/01/ Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Divana toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması, 4- Temenni ve kapanış. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında tarihli olağanüstü genel kurulumuz ve 317 sayılı yönetim kurulu kararımız çerçevesinde çıkarılmış sermayemizin YTL'den YTL'ye arttırılması ile ilgili arttırım tutarı olan YTL'nin tamamının nakten ödendiği görülmüş olup, tescil işlemlerinin yapılması için Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir." TARİH:14/02/2007 İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (.E) hisse senetlerinin sırası, şirkete ait geçici vergi beyannamesi ekinde bulunan mali tablolarının Borsa ya faks yoluyla açık olarak gönderilmiş olması nedeniyle Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. Seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır..e sırası, söz konusu mali tabloların tarihli Borsa Günlük Bülteni nde duyurulmasının ardından tarihinden itibaren yeniden işleme açılacaktır. TARİH:19/02/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Kayıtlı Sermaye tavanının YTL'den YTL'ye arttırılması, Esas Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili, yıl içinde boşalan ve TTK 351. madde uyarınca denetim kurulu üyeliğine atanmış olan Feyza Önen ve Özlem Özsoy'un atamaları onaylanmıştır. (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda da, Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararlar onaylanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanakları ekte yayınlanmaktadır. TARİH: 22/02/ Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamaya ilişkin olarak Borsa Başkanlığı nca ek açıklama istenilmesi nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. seans öncesinde (saat 09:11:08 de) geçici olarak işleme kapatılmıştır. İstenen ek açıklamanın duyurulmasının ardından.e sırası, 10:05:00 dan itibaren işleme açılmıştır. İlgili düzenlemeler uyarınca, sırada 10:05:00 10:15:00 saatleri arasında açılış seansı yapılmıştır. Açılış işlemleri sonrasında sıra 10:15:00-10:20:00 saatleri arasında işleme kapalı kalmış ve 10:20:00 dan itibaren sürekli müzayedede yeniden işleme açılmıştır. TARİH:22/02/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında çıkarılmış sermayemizin YTL artırılarak YTL den YTL ye arttırılmasına ve bu amaçla gerekli tüm yasal işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. TARİH:22/02/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihli özel durum açıklamasında çıkarılmış sermayesinin YTL

3 TARİH:14/03/2007 artırılarak YTL den YTL ye arttırılmasına ve bu amaçla gerekli tüm yasal işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği belirtilmişti. Sözkonusu artışın tamamı nakden karşılanacak olup, ortaklara rüçhan hakkı kullandırılacaktır. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Mülkiyeti Şirketimize ait, ekpertiz değeri YTL olan, Tunalı Hilmi Cad. Büklüm Sok. No: 57/1 adresindeki eski hizmet binamızın, KDV dahil YTL bedelle satılmasına karar verilmiştir. TARİH:19/03/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş.nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimize ait SPK nın, Seri XI, No:25 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olabilecek bir eksiklik içermediği tespit edilerek, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) firması tarafından tanzim edilmiş olan Denetim Raporunun Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir. Sözkonusu mali tablolar tarihli Günlük Bülten ekinde ve Borsamız internet sitesinde yayınlanmıştır. TARİH:20/03/2007 SKBNK Şekerbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Turan Alem Securities JSC (TAS), tarihinde Şekerbank hisselerinin %33,98 ini devralmasını müteakip, tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu na Şekerbank T.A.Ş. deki hisseleri doğrudan devralınmasına ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. de dolaylı pay sahibi olunmasına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:8 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 17. Maddesi çerçevesinde çağrı muafiyeti başvurusunda bulunduğunu tarafımıza bildirmiştir. TARİH:20/04/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, yapılacak ilk Genel Kurul'da karara bağlanmak üzere Şirket ana sözleşmesinde ekli metinde yeralan değişikliklerin yapılması için gerekli girişimlerde bulunmak üzere Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir." Söz konusu değişiklik ana sözleşmenin 23. maddesine ilişkin olup, sözkonusu maddenin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı eski şekli ile Karın Dağıtılması" başlıklı yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:20/04/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin çıkarılmış seremayesinin 10 milyon YTL (%40) bedelli artırılarak 25 milyon YTL den 35 milyon YTL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının 1 YTL nominal değerli hisse için 1 YTL den pay bedelleri Şekerbank T.A.Ş Gümüşsuyu şubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle tarihleri arasında kullandırılacağı bildirilmiştir. Kaydileştirilmemiş hisse senetleri için bedelli pay alma hakları 2 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında aşağıdaki adreslerde kullandırılacaktır. Kaydileştirilmemiş Hisse Senetleri İçin Başvuru Yerleri: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tüm şube ve acenteleri Merkez Adresi: Fulya Mah. Şenol Sok. 13/3 Şişli/İstanbul

4 TARİH:24/04/2007 Ankara Şubesi: Meşrutiyet Cad. Koray Han No:1 Kat:9 Bakanlıklar/Ankara İzmir Şubesi: Cumhuriyet Bulvarı No:22 Kat:2 Konak/İzmir Bedelli pay alma hakları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Sirküler ekte yayınlanmaktadır. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak kar payı alma hakkı bulunmadığından tarihinden itibaren Yeni olarak ayrı bir sırada işlem görecektir. Şirketin sermayesinin YTL den YTL ye yükseltilmesinde Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü nün tarih, 234 nolu Genelgesi gereğince işlem sırası açılmayan ( Yeni hisse senedi miktarının Eski hisse senedi miktarına oranının %20 den düşük olması nedeniyle) YTL tutarındaki Yeni hisse senetleri de tarihinden itibaren Yeni sırasında işlem görebilecektir. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin 10 milyon YTL (%40) bedelli artırılarak 25 milyon YTL den 35 milyon YTL ye yükseltilmesinde, tarihinde Birinci Seans ta, artırılan sermayeyi temsil eden ve 2006 yılı faaliyetlerinden kar payı alma hakları bulunmadığından Yeni olarak işlem görecek olan hisse senetleri ve mevcut sermayeyi temsil eden Eski hisse senetlerinin baz fiyatları ile rüçhan haklarının referans fiyatları aşağıdadır: Eski Hisse Senetlerinin baz fiyatı: 1,05 YTL Yeni Hisse Senetlerinin baz fiyatı: 1,05 YTL Rüçhan Haklarının referans fiyatı: 0,02 YTL Şirketin sermayesinin YTL den YTL ye yükseltilmesinde Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü nün tarih, 234 nolu Genelgesi gereğince işlem sırası açılmayan ( Yeni hisse senedi miktarının Eski hisse senedi miktarına oranının %20 den düşük olması nedeniyle) YTL tutarındaki Yeni hisse senetleri de tarihinden itibaren Yeni sırasında işlem görebilecektir tarihinden itibaren İMKB Hisse Senetleri Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin Eski hisse senetlerinin sermayesi YTL, saklama oranı %35, Yeni hisse senetlerinin ise sermayesi YTL, saklama oranı %35 olarak dikkate alınacaktır. TARİH:24/04/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz 2006 yıl sonu bilançosunu zararla kapattığından, 2007 yılında 2006 yılına ilişkin herhangi bir temettü ödemesi yapılmayacaktır. TARİH:27/04/2007 SKBNK Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Nisan 2007 tarihli bülteninde Şekerbank T.A.Ş. hisselerinin % 33,98'inin Turan Alem Securuties JSC'ye devrinin ardından yapılan Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. için yapılmış olan çağrı muafiyeti başvurusuna ilişkin karar şöyledir. 1) Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı (Munzam Sandık) ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı (Sigorta Sandığı) ile Turan Alem Securuties JSC (TAS) arasında tarihinde imzalanmış olan hisse alım satım sözleşmesi kapsamında, anılan vakıfların sahip olduğu Şekerbank hisselerinin toplam % 33,98 oranındaki kısmının TAS'a devrine ilişkin işlemin, BDDK tarafından tarihinde verilen onay çerçevesinde, tarihinde İMKB Toptan Satışlar Pazarında gerçekleştirilerek sonuçlandırılmasını müteakip, TAS'ın Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 17'nci maddesi kapsamında Şekerbank T.A.Ş. 'nin (Şekerbank Banka) diğer ortaklarına ait hisselerinin satın alınmasına yönelik çağrı yükümlülüğünden muaf tutulmasına ilişkin talebinin, a) Seri:IV, No: 8 sayılı Tebliğin 17'nci maddesinde yer alan Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabının, TTK'nun 388'inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki yeter sayı ile toplanan ortaklık genel kurul toplantısında onaylanması hükmünün Şekerbank'ın tarihinde yapılan ve Banka sermayesinin % 75,54'ünü temsil eden ortakların katıldığı olağanüstü genel kurul toplantısında sermayenin

5 TARİH:27/04/2007 % 67,96 oranını temsil eden pay sahipleri tarafından onaylanarak yerine getirildiği, b) Munzam Sandık ve Sigorta Sandığı ile TAS arasında imzalanan sözleşme uyarınca Şekerbank yönetiminin TAS ve Munzam Sandık tarafından eşit kontrol ve ortak yönetim ilkesi çerçevesinde müştereken yürütüleceği, dikkate alınarak olumlu karşılanmasına, 2) TAS'ın Şekerbank hisselerinin toplam % 33,98 oranındaki kısmını devralması sonucunda, Şekerbank'ın % 43 oranında pay sahibi olduğu Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'de (Şeker Leasing) % 14,62 oranında dolaylı iştirakinin doğduğu ve tarafların Şeker Leasing'de eşit kontrol ve müşterek yönetim prensiplerine göre hareket edecekleri de belirtilerek, Şeker Leasing'in diğer ortaklarına ait hisselerin satın alınmasına yönelik çağrı yükümlülüğünden muafiyet talebi ile ilgili olarak yapılan incelemede; a) TAS'ın Şekerbank hisselerini devralması neticesinde Şeker Leasing'de dolaylı olarak % 14,62 oranında pay sahibi olması, dolayısıyla Seri:IV, No: 8 sayılı Tebliğin 17. maddesi kapsamında çağrı yükümlülüğünü doğuran % 25'lik pay sahipliği sınırının aşılmamış olması, b) Şeker Leasing esas sözleşmesinde yer alan yönetime ilişkin hükümler, Şekerbank tarafından seçilecek olan yönetim kurulu üyelerinin TAS ve Munzam Sandık tarafından eşit kontrol ve ortak yönetim ilkesi çerçevesinde müştereken belirleneceği,b grubu pay sahiplerinin seçeceği diğer yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ise Şekerbank'tan sonra en büyük pay sahibi olan Munzam Sandığın etkili olacağı hususlarının Şekerbank hisselerini devralarak Şeker Leasing'in dolaylı ortağı konumuna gelen TAS'ın yönetim hakimiyetini engelleyici nitelikte olması nedenleriyle, TAS'ın Şekerbank hisselerini devralması neticesinde Şeker Lesanig'in diğer ortaklarına yönelik çağrıda bulunma yükümlülülüğünün doğmadığı hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir. SKBNK Şekerbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Nisan 2007 tarihli bülteninde Şekerbank T.A.Ş. hisselerinin % 33,98'inin Turan Alem Securuties JSC'ye devrinin ardından yapılan Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. için yapılmış olan çağrı muafiyeti başvurusuna ilişkin karar şöyledir. 1) Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı (Munzam Sandık) ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı (Sigorta Sandığı) ile Turan Alem Securuties JSC (TAS) arasında tarihinde imzalanmış olan hisse alım satım sözleşmesi kapsamında, anılan vakıfların sahip olduğu Şekerbank hisselerinin toplam % 33,98 oranındaki kısmının TAS'a devrine ilişkin işlemin, BDDK tarafından tarihinde verilen onay çerçevesinde, tarihinde İMKB Toptan Satışlar Pazarında gerçekleştirilerek sonuçlandırılmasını müteakip, TAS'ın Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 17'nci maddesi kapsamında Şekerbank T.A.Ş. 'nin (Şekerbank Banka) diğer ortaklarına ait hisselerinin satın alınmasına yönelik çağrı yükümlülüğünden muaf tutulmasına ilişkin talebinin, a) Seri:IV, No: 8 sayılı Tebliğin 17'nci maddesinde yer alan Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabının, TTK'nun 388'inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki yeter sayı ile toplanan ortaklık genel kurul toplantısında onaylanması hükmünün Şekerbank'ın tarihinde yapılan ve Banka sermayesinin % 75,54'ünü temsil eden ortakların katıldığı olağanüstü genel kurul toplantısında sermayenin % 67,96 oranını temsil eden pay sahipleri tarafından onaylanarak yerine getirildiği, b) Munzam Sandık ve Sigorta Sandığı ile TAS arasında imzalanan sözleşme uyarınca Şekerbank yönetiminin TAS ve Munzam Sandık tarafından eşit kontrol ve ortak yönetim ilkesi çerçevesinde müştereken yürütüleceği, dikkate alınarak olumlu karşılanmasına, 2) TAS'ın Şekerbank hisselerinin toplam % 33,98 oranındaki kısmını devralması sonucunda, Şekerbank'ın % 43 oranında pay sahibi olduğu Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'de (Şeker Leasing) % 14,62 oranında dolaylı iştirakinin doğduğu ve tarafların Şeker Leasing'de eşit kontrol ve müşterek yönetim prensiplerine göre hareket edecekleri de belirtilerek, Şeker Leasing'in diğer ortaklarına ait hisselerin satın alınmasına yönelik çağrı yükümlülüğünden muafiyet talebi ile ilgili olarak yapılan incelemede; a) TAS'ın Şekerbank hisselerini devralması neticesinde Şeker Leasing'de dolaylı olarak % 14,62 oranında pay sahibi olması, dolayısıyla Seri:IV, No: 8 sayılı Tebliğin 17. maddesi kapsamında çağrı yükümlülüğünü doğuran % 25'lik pay sahipliği sınırının aşılmamış olması, b) Şeker Leasing esas sözleşmesinde yer alan yönetime ilişkin hükümler, Şekerbank tarafından seçilecek olan yönetim kurulu üyelerinin TAS ve Munzam Sandık tarafından eşit kontrol ve ortak yönetim ilkesi çerçevesinde müştereken belirleneceği,b grubu pay sahiplerinin seçeceği diğer yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ise Şekerbank'tan sonra en büyük pay sahibi olan Munzam Sandığın etkili olacağı hususlarının Şekerbank hisselerini devralarak Şeker Leasing'in dolaylı ortağı konumuna gelen TAS'ın yönetim hakimiyetini engelleyici nitelkite olması nedenleriyle, TAS'ın Şekerbank hisselerini devralması neticesinde Şeker Lesanig'in diğer ortaklarına yönelik çağrıda bulunma yükümlülülüğünün doğmadığı hususunda bilgilendirilmesine, karar verilmiştir.

6 TARİH: 27/04/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. nin 25/04/2007 tarihinde başlayan % 40 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyeler haklarını 09/05/2007 tarihinde saat 11:00 a kadar kullanması gerekmektedir. Rüçhan hakkı kullanımı karşılığı YENİ(Y) kaydi pay ödenmektedir. Kaydileşmemiş hisse senetlerinin hak sahipleri, sermaye artırım karşılığı olarak kayden oluşturulan alacaklarını alabilmeleri için ihraççı kurum veya ihraççı kurum ile ortak sorumluluk sahibi aracı kuruluşa başvurmaları gerekmektedir. TARİH:04/05/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimize ait SPK'nın, Seri:XI, No:25 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde tarihi itibariyle tarafımızca düzenlenmiş, Bağımsız Denetimden Geçmemiş mali tabloları ile dipnotları Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olabilecek bir eksiklik içermediği tespit edilerek, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz tarafından tanzim edilmiş ve bağımsız denetimden geçmemiş olan tarihi itibariyle mali tablo ve dipnotlarının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir." TARİH:07/05/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin yönetim kurulu toplantısında, YTL nominal bedelle adet hissesine (%50) sahip bulunduğumuz Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti.'nin, Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan adet hisse senedinden, adedinin toplam USD bedelle satın alınması (hisse başı 5,1701 USD) için gerekli yasal işlemleri yapmak üzere genel müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir. TARİH:09/05/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin olağan gündem maddelerinin yanısıra esas sözleşmenin karın tespiti ve dağıtımı başlıklı 23. maddesinin tadili konusunun da görüşüleceği 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile olağan genel kurul toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanacağı A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantılarının Salı günü sırasıyla saat 10:00, 10:30 ve 11:00 de Büyükdere Cad. No:171 A Blok Metrocity 2. Kat Levent/İst. adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel kurul gündemleri ve vekaletname örnekleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH: 11/05/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye( ) Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi YTL Bedelli Artırım Miktarı YTL Bedelsiz Artırım Miktarı - Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi YTL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı ,803 YTL Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*) Satılacak Paylar Hisse / Makbuz Hisse Satılacak Hisse Senetlerinin Satış Fiyatı Nominal değerinin altında olmamak üzere İMKB nda oluşacak fiyattır.

7 Satılacak Hisse Senetlerinin Özelliği Eski( ) Yeni(X ) Yeni ise işlem görüp görmeyeceği İşlem GÖRECEK Başvuru Şekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim Şekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi İMKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Notlar (*) Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan paylara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu na pazar açılış tarihinden bir gün önce ulaştırılması durumunda şirketin işlem sırası açılır. TARİH:11/05/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihli özel durum açıklaması görülen lüzum üzerine değiştirilerek yeniden yapılmaktadır. Hisse başına 25 YTL nominal bedelle 2000 adet hissesine (% 50) sahip bulunduğumuz Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan 2000 adet hissesinin, 1960 adedinin toplam USD bedelle satın alınması (hisse başı 129,25 USD) için gerekli yasal işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir. TARİH: 18/05/2007 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şekerbank A.Ş. SKBNK Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı TARİH: 29/05/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda kar payı dağıtılmaması hususu kesinleştiğinden, tarihinden itibaren şirketin Yeni hisse senetlerinin sırası kapatılacak ve Eski ve Yeni hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir. TARİH: 29/05/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2006 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, A Grubu pay sahipleri Olağan Genel Kurulu, B Grubu pay sahipleri Olağan Genel Kurulu, tarihinde yapılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının B.14.0.İTG / sayılı, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun 18/05/2007 tarih, sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun tarih ve 6675 sayılı yazıları ile onay verilen Ana Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtılması isimli maddesinin tadili onaylanmıştır yılının bilanço ve gelir tablosu kabul edilmek suretiyle, 2006 yılı zararla kapatıldığından, hukuken temettü dağıtımının mümkün olmadığı görülmüş ve kurul gündemine alınmamıştır faaliyet dönemiyle ilgili olarak Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Dr.Hasan Basri Göktan, Ömer Faruk Türkmen, Osman Göktan, Abdullah Yücel Akbulut, Orhan Karakaş ve Hüseyin Serdar üç yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu üyeliklerine Feyza Önen ve İzzet Metcan üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir yılı olağan Genel Kurulumuzla ilgili toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri ilişikte sunulmuştur.

8 TARİH: 01/06/2007 Toplantı tutanakları ekte yayınlanmaktadır. İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (.E) hisse senetlerinin sırası, şirketin TTK 324. Madde kapsamına ilişkin durumunun İMKB Yönetim Kurulunca değerlendirilecek olması nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. TARİH:01/06/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İşletmemizin uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenen tarihli mali tablolarında sermayemiz YTL, özkaynaklarımız YTL negatif gözükmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu na tarihinde gönderilmiş olan yazımıza ek, sermaye artışına ilişkin projeksiyon çalışmamaızda; dönemleri için özkaynaklarımızın kuvvetlendirilmesi amacıyla, YTL lik sermayeye ek olarak 2007 yılında 10 milyon, 2008 yılında 3 milyon ve 2009 yılında ise 2 milyon YTL nakdi sermaye arttırımında bulunulması suretiyle kayıtlı sermaye tavanımıza ulaşılacağı taahhüt edilmiştir mali tablo dipnotlarımızda da belirtildiği üzere tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulumuzla Kayıtlı sermaye tavanımız YTL na çıkarılmıştır. Çıkarılmış sermayemiz YTL olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmıştır tarihinde ise YTL lik nakdi sermaye arttırımı tamamı ödenmek suretiyle sonuçlandırılmış ancak henüz tescil işlemleri tamamlanamamıştır. İşletme yönetimimizce, TTK 324. Madde kapsamında getirilen düzenlemeler çerçevesinde, yukarıda da belirtildiği şekilde 2006 yılının son çeyreğinden itibaren 2 kez Olağanüsütü Genel Kurul, 2 kez sermaye artırımı işlemi yapılması suretiyle gerekli tüm mali ve idari önlemler zamanında alınmıştır. TARİH:01/06/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU HABERİ: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Olağan Genel Kurul toplantısında 2006 yılı kar payının dağıtılmamasına karar verimesi sebebiye, IMKB de işlem sırası açılmış olan Yeni hisse senetleri (ISIN Kod: TRESKFK00032), 01/06/2007 tarihinde Eski hisse senedine (ISIN Kod: TRESKFK00016) dönüştürülmüştür. TARİH:07/06/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İşletmemizin uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenen tarihli mali tablolarında sermayemiz YTL, özkaynaklarımız YTL negatif gözükmektedir tarihinden sonra işletmemize YTL ilave nakit sermaye girişi sağlanmıştır. Nakit sermaye girişi de dikkate alınarak, TTK 324. madde kapsamında getirilen düzenlemeler çerçevesinde işletmemiz, tarihi itibariyle aktiflerinin rayiç bedele göre değerlemesini yaptırmak suretiyle ara bilanço tanzim edilmesi ve sonuçlarının İstanbul Menkul Kıymeytler Borsası Başkanlığı'na değerlendirilmek üzere gönderilmesi için gerekli işlemlere başlamıştır. TARİH: 07/06/2007 Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, hisse senetleri işlem sırası tarihinde birinci seans öncesinde işleme kapatılan Şirket in, A) Türk Ticaret Kanunu (TTK) 324. madde kapsamındaki mevcut durumu ile ilgili belirsizliklerin açıklığa kavuşturulması ve kamunun aydınlatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 35/1059 sayılı kararı ile belirlenen İMKB de İşlem Sıraları Kapatılan Şirket Hisse Senetlerinin Alış/Satışına İlişkin Esaslar düzenlemesinin 1 (b) ve 2 inci maddeleri gereğince, Şirket ten bağımsız

9 TARİH: 07/06/2007 denetimden geçmiş Kamuyu Aydınlatma Bilgi Formu (KABF) nun 1 ay içerisinde Borsa ya gönderilmesinin istenmesine, bu süre içerisinde İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği nin 25. Maddesinin (a) bendi uyarınca Şirket hisse senetlerinin kapalılık halinin devam etmesine ve Şirket hisse senetlerinin Borsa dışı işlemlere konu olmamasına, KABF nin Borsamıza ulaşmasından sonra hisse senetlerinin işlem sırasının durumunun yeniden değerlendirilmesine, B) Şirket in TTK 324 üncü madde kapsamında yaptığı işlemlere ve mevcut durumuna ilişkin özel durum açıklamalarını Borsamıza göndermemesi nedeniyle, Şirket in Genel Yönetmelik in 47 inci ve İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 24 üncü maddesinin (b), (c) ve (d) maddeleri uyarınca yazılı olarak uyarılmasına karar verilmiştir. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. hisse senetlerinin işlem sırası tarihli 1.Seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştı. Sözkonusu hisse senetleri, işlem sırasının kapalılık halinin kesintisiz 5 iş günü süre ile devam etmesi nedeniyle, İMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları nın 5.2/a maddesi gereğince tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu İMKB İkinci Ulusal endeksi kapsamından çıkarılacaktır. TARİH: 11/06/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 11/06/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Kodu Sıra Yatırımcının Adı- Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu No Soyadı Ünvanı S.S.ESKİŞEHİRPAN CAR 1 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E EKİCİLERİKOOP. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi ,940 1 YIL TARİH: 21/06/2007 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.Munzam Sosyal Güvenlik Yard. Sandığı Vakfı TARİH:09/07/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında alınmış olan karar doğrultusunda düzenlenerek bağımsız denetimden geçmiş olan "Kamuyu Aydınlatma Bilgi Formu" ve TTK'nın 324. Maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca yeniden düzenlenerek bağımsız denetim firmamızca onaylanmış tarihli, bilançomuz, tarihli yazımız ekinde İMKB Başkanlığı'na sunulmuştur. SPK'ca yayımlanan Finansal Raporlama Standartlarına Göre Şirketimiz özsermaye tutarı itibariyle YTL olup, TTK 324. madde kapsamında makul değer esasına göre düzenlenmiş olan bilançoda yeralan özsermaye tutarı ise YTL'dir. Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak 2006 yılının son çeyreğinden itibaren yürürlüğe koyduğu önlem tedbirleri çerçevesinde, tarihli özel durum açıklamamızda da

10 TARİH:10/07/2007 belirtildiği üzere 2008 yılında 3 milyon YTL, 2009 yılında ise 2 milyon YTL nakdi sermaye artırımında bulunulacaktır. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizce daha önce gerçekleştirilen ve yapılmış olan özel durum açıklaması ile de duyurulmuş olan hisse alımı sonrasında % 99'luk hissesine sahip olduğumuz Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Limited Şirketi'nin mevcut YTL olan sermayesinin YTL'ye nakden artırılmasına, şirketimizin hissesi oranında sözkonusu artırıma iştirak etmesine ve hissemize isabet eden YTL'lik tutarın, sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde nakden ödenmesine, sözkonusu artış ile ilgili işlemlerin yapılması konusunda Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'yi temsilen Genel Müdür Yardımcısı Cenk Erten'e yetki verilmesine karar verilmiştir. TARİH:10/07/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şekerbank T.A.Ş. ve iştiraklerinin aynı denetim şirketi tarafından denetlenmesi görüşü benimsendiğinden denetçi firma olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve konuyla ilgili olarak SPK ve İMKB'ye bilgi verilmesine karar verilmiştir. TARİH:18/07/2007 Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Borsamıza Kamuyu Aydınlatma Bilgi Formu (KABF) ekinde gönderilen Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 324 üncü maddesi kapsamında hazırlanan bilançoya göre Şirket in sermaye kaybının karşılandığı ve sermayesinin 1/3 ünün korunduğunun anlaşılması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli İMKB de İşlem Sıraları Kapatılan Şirket Hisse Senetlerinin Alış/Satışına İlişkin Esaslar düzenlemesinin 3. Maddesi ve Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği nin 25 /a Maddesi kapsamında, Şirket tarafından Borsamıza iletilen KABF nun ve Türk Ticaret Kanunu 324 üncü maddesi uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen tarihli bilançonun ve bağımsız özel inceleme raporunun kamuya duyurulmasını takip eden 5. iş gününden itibaren Şirket hisse senetlerinin Borsamız İkinci Ulusal Pazarı ndaki işlem sırasının yeniden açılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede Şirket hisse senetleri tarihinden itibaren serbest marjla İkinci Ulusal Pazar da işlem görmeye başlayacaktır. Şirket ten Borsamıza ulaştırılan KABF ve TTK 324 üncü madde kapsamında hazırlanan bilanço ve bağımsız özel inceleme raporu ilişikte ve Borsamızın adresindeki internet sitesinde Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. TARİH: 24/07/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin hisse senetleri yeniden İMKB İkinci Ulusal Pazar da işlem görmeye başlayacağından İMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları gereğince tarihinden itibaren İMKB İkinci Ulusal Endeksi kapsamına dahil edilecek olup, endeksin hesaplanmasında şirketin sermayesi YTL, saklama oranı ise %35 olarak dikkate alınacaktır. TARİH:31/07/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin yönetim kurulu toplantısında, Şirket in denetim komitesi üyeliklerine Orhan Karakaş ve Osman Göktan'ın atanmasına karar verilmiştir.

11 TARİH:31/07/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, Merkezi, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi Tanburi Ali Efendi Sok. No: 1 Etiler, İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun sicil numarasında kayıtlı şirketimizin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine intibak işlemleri kapsamında, - Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Bahar Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı, Falcon İş Merkezi No: 61 Daire: 13 adresinde bulunan irtibat bürosunun temsilciliğe dönüştürülmesine, Temsilcilik ünvanının Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Bursa Temsilciliği olmasına Temsilcilik sermayesinin YTL olmasına, Kükürtlü Mah. Başaran Sok. Mercan Sitesi B Blok D: 16 Osmangazi Bursa adresinde ikamet eden T.C. kimlik No'lu Onur Çağlar'ın süresiz olarak temsilciliği temsil ve ilzam etmek üzere Bursa Temsilcisi seçilmesine, - Ankara ili Çankaya ilçesi Birlik Mah. 3. Cadde No: 9 Çankaya, Ankara adresinde bulunan irtibat bürosunun temsilciliğe dönüştürülmesine, Temsilcilik ünvanının Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Ankara Temsilciliği olmasına Temsilcilik sermayesinin YTL olmasına, Basın İş 18 No: 5/16 Batıkent, Ankara adresinde ikamet eden T.C. Kimlik No'lu Özlem Saral'ın süresiz olarak temsilciliği temsil ve ilzam etmek üzere Ankara Temsilcisi seçilmesine gerekli tescil işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH:31/07/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin yönetim kurulu toplantısında; Genel kurulda belirlenen yeni yönetim kurulu üyeleri aralarında görev taksimi yaparak yönetim kurulu başkanlığına Dr. Hasan Basri Göktan'ın ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevine Faruk Türkmen'in atanmasına karar verilmiştir. TARİH:01/08/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Müdürlüğünüzün, hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin 2007 yılı 6 aylık mali tablolarına ilişkin Bağımsız Sınırlı Denetim Raporları ve eklerinin Borsaya gönderilme süreleri hakkındaki tarihli 2497 sayılı genel mektubu kapsamında şirketimizin konsolide olmayan mali tablolarını son gönderim tarihi olarak belirtilmiştir. Diğer taraftan şirketimiz, daha önce %50 oranında iştirak etmiş olduğu Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti ndeki Şeker Faktoring e ait hisselerden 1960 adedini tarihinde satın almış olup, sözkonusu hisse alımı sonrasında iştirak payı %99 a yükselmiştir. Bu doğrultuda şirketimizin mali tabloları ile Sekar'ın mali tablolarının konsolidesi gerekeceğinden, tarihinden itibaren şirketimizce konsolide mali tablo gönderilecektir. Bu nedenle, Şirketimize mali tablo gönderimi için verilmiş olan sürenin, mali tabloları konsolide edilmesi gereken şirketlere ilişkin belirlenen süreler doğrultusunda tarihine kadar uzatılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz. TARİH: 03/08/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 03/08/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Kodu Sıra No Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu 1 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E Yatırımcının Adı-Soyadı Nominal Satış Ünvanı Tutar (YTL)* Süresi ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ,88 1 YIL

12 ŞİRKETİ 8 TARİH:17/09/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 45/1262 sayılı Kurul toplantısında alınan karar gereğince TTK 324. Maddesi uyarınca itibariyle düzenlediği ve tarihinde yayınladığı bilançosunda yer alan aktiflerinde satış ve benzeri nedenlerle önemli bir azalma olmadığı ve bilançodaki değerleme sonucunda oluşan fonun tarihi itibariyle sermaye kaybını karışlamaya yettiği için yeni bir TTK 324 bilançosu düzenlememiştir. Değerleme Sonucu Oluşan Fon : (**) Öz Sermaye Pozitif : Öz Sermaye (Pozitif) : tarihinde yayınlanan T.T.K. 324 raporunda yer alan iştirak değerlemesinin etkisi bilançomuza yansıdığından değerleme farkından düşülmüştür. TARİH:11/10/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, yapılacak ilk Genel Kurul'da karara bağlanmak üzere Şirket ana sözleşmesinde ekli metinde yeralan değişikliklerin yapılması için gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir." Ana sözleşmenin Merkez ve Şubeler başlıklı 4, Sermayeye ilişkin 6, Hisse Senetleri ve Devri ile İlgili Hükümler başlıklı 7, Genel Müdür başlıklı 13, Ana Sözleşme Değişikliği başlıklı 19 ve Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'na Gönderilecek Belgeler başlıklı 21. maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:11/10/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, Merkezi, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Tanburi Ali Efendi Sok. No: 1 Etiler, İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret sicil Memurluğunun sicil numarasında kayıtlı şirketimizin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine intibak işlemleri kapsamında, - Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Bahar Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı, Falcon İş Merkezi No: 61 Daire: 13 adresinde bulunan irtibat bürosunun temsilciliğe dönüştürülmesine, Temsilcilik ünvanının Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Bursa Temsilciliği olmasına, temsilcilik sermayesinin YTL olmasına, T.C. Kimlik no'lu Burcu Talu'nun süresiz olarak temsilciliği temsil ve ilzam etmek üzere Bursa Temsilcisi seçilmesine, - Ankara ili Çankaya ilçesi, Birlik Mah. 3. Cadde No: 9 Çankaya, Ankara adresinde bulunan irtibat bürosunun temsilciliğe dönüştürülmesine, Temsilcilik ünvanının Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Ankara Temsilciliği olmasına, temsilcilik sermayesinin YTL olmasına, T.C. Kimlik no'lu Yeliz Yımaz'ın süresiz olarak temsilciliği temsil ve ilzam etmek üzere Ankara Temsilcisi seçilmesine, gerekli tescil işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir. TARİH:11/10/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında Faruk Türkmen'in Genel Müdür olarak atanmasına ve kendisine 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. TARİH:05/11/2007

13 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeleri arasında yeniden görev taksimi yapılmasına ve yönetim kurulu başkanlığına Dr. Hasan Basri Göktan'ın, yönetim kurulu başkan vekilliği görevine Orhan Karakaş'ın seçilmesine karar verilmiştir. TARİH:14/11/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, yapılacak ilk Genel Kurulda tasdik edilmek üzere Zuhal Ulutürk 'ün Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ve kendisine 1. derece imza yetkisi verilmesine atamaya ilişkin tescil ve ilan işlemlerinin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. TARİH:16/11/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin ,-YTL den ,-YTL ye artırılmasıyla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ndan sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belgenin tarihinde alındığı bildirilmiştir. TARİH:30/11/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 45/1262 sayılı Kurul toplantısında alınan karar gereğince TTK 324. Maddesi uyarınca itibariyle düzenlediği ve tarihinde yayınladığı bilançosunda yer alan aktiflerinde satış ve benzeri nedenlerle önemli bir azalma olmadığı ve bilançodaki değerleme sonucunda oluşan fonun tarihi itibariyle sermaye kaybını karışlamaya yettiği görülmüş olup yeni bir TTK 324 bilançosu düzenlememiştir Tarihli TTK 324 Raporunda Değerleme Sonucu Oluşan Fon : İtibariyle Sola Mali Tablolara Göre Özkaynaklar : İtibariyle Değerleme Sonucu Oluşan Fon : TARİH: 12/12/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 12/12/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Sıra Kodu No Satışa Konu Şirketin Ünvanı 1 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Grubu E E Yatırımcının Adı-Soyadı Nominal Tutar Ünvanı (YTL)* ŞEKERBANK PERS SOS SİG SANDIĞI VAKFI ,889 ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN ,667 VAKFI Satış Süresi 1 YIL 1 YIL

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı. Nominal Tutar (YTL) Ünvanı. Yatırımcının Adı- Tutar (YTL) MEHMET SONER ÖZAYDIN 1.538,54

Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı. Nominal Tutar (YTL) Ünvanı. Yatırımcının Adı- Tutar (YTL) MEHMET SONER ÖZAYDIN 1.538,54 TARİH: 04/01/2005 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, :26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada iþlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada iþlem görmeyen hisse

Detaylı

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998

GSD HOLDİNG A.Ş. TARİH:09/11/1998 TARİH:09/11/1998 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 09.11.1999 tarihli toplantısında aldığı kararla, GSD Holding A.Ş. nin 250.000.000.000,-TL nominal değerli 3. Tertip D grubu hisse senetleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2012 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00 de Yönetim

Detaylı

TARĐH: 07/12/1999. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır.

TARĐH: 07/12/1999. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dışında halka arzına ait izahname Ek te yayımlanmaktadır. TARĐH: 7/12/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 7.12.1999 tarihli toplantısında, Đş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 1-3.12.1999 tarihleri arasında halka arz edilen 21 trilyon

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 11.03.2011-30.06.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 11.03.2011 30.06.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2005 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI TARİH:13/12/2005 PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. nin 13.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bakanlık Makamı nın 05.12.2005 tarihli oluru ile Şirketimizde

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı