TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -"

Transkript

1 TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi YTL Bedelli Artırım Miktarı YTL Bedelsiz Artırım Miktarı - Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi YTL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı ,538 YTL Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*) Satılacak PaylarHisse / Makbuz Hisse Satılacak Hisse Senetlerinin Satış Fiyatı Nominal değerinin altında olmamak üzere İMKB nda oluşacak fiyattır. Satılacak Hisse Senetlerinin Özelliği Eski () Yeni ( X ) Yeni ise işlem görüp görmeyeceği İşlem GÖRMEYECEK Başvuru Şekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim Şekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi İMKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Notlar (*) Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan paylara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu na pazar açılış tarihinden bir gün önce ulaştırılması durumunda şirketin işlem sırası açılır. TARİH: 18/01/2007 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. SKBNK Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı TARİH:30/01/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tarihinde saat 10:30 da Büyükdere Caddesi, No:171, A Blok, Metrocity, 21. Kat, Levent, İstanbul adresinde yapılmasına, yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda görüşülüp karara bağlanacak gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nın aynı gün ve aynı yerde saat 11:00 da yapılmasına karar verilmiştir. Genel kurul toplantılarına ait gündemler aşağıya çıkarılmış olup, ana sözleşme tadil tasarısı ile vekaletname ekte yayınlanmaktadır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Divana toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Kayıtlı Sermaye tavanının YTL dan YTL ya çıkarılması, 4- Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6.ncı maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 5- TTK 351 gereği atanan Denetim Kurulu üyelerinin onaylanması, 6- Temenni ve kapanış. (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Gündemi

2 TARİH:31/01/ Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2- Divana toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi, 3- Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanması, 4- Temenni ve kapanış. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında tarihli olağanüstü genel kurulumuz ve 317 sayılı yönetim kurulu kararımız çerçevesinde çıkarılmış sermayemizin YTL'den YTL'ye arttırılması ile ilgili arttırım tutarı olan YTL'nin tamamının nakten ödendiği görülmüş olup, tescil işlemlerinin yapılması için Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir." TARİH:14/02/2007 İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (.E) hisse senetlerinin sırası, şirkete ait geçici vergi beyannamesi ekinde bulunan mali tablolarının Borsa ya faks yoluyla açık olarak gönderilmiş olması nedeniyle Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. Seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır..e sırası, söz konusu mali tabloların tarihli Borsa Günlük Bülteni nde duyurulmasının ardından tarihinden itibaren yeniden işleme açılacaktır. TARİH:19/02/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Kayıtlı Sermaye tavanının YTL'den YTL'ye arttırılması, Esas Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili, yıl içinde boşalan ve TTK 351. madde uyarınca denetim kurulu üyeliğine atanmış olan Feyza Önen ve Özlem Özsoy'un atamaları onaylanmıştır. (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda da, Olağanüstü Genel Kurul'da alınan kararlar onaylanmıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanakları ekte yayınlanmaktadır. TARİH: 22/02/ Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamaya ilişkin olarak Borsa Başkanlığı nca ek açıklama istenilmesi nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. seans öncesinde (saat 09:11:08 de) geçici olarak işleme kapatılmıştır. İstenen ek açıklamanın duyurulmasının ardından.e sırası, 10:05:00 dan itibaren işleme açılmıştır. İlgili düzenlemeler uyarınca, sırada 10:05:00 10:15:00 saatleri arasında açılış seansı yapılmıştır. Açılış işlemleri sonrasında sıra 10:15:00-10:20:00 saatleri arasında işleme kapalı kalmış ve 10:20:00 dan itibaren sürekli müzayedede yeniden işleme açılmıştır. TARİH:22/02/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında çıkarılmış sermayemizin YTL artırılarak YTL den YTL ye arttırılmasına ve bu amaçla gerekli tüm yasal işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. TARİH:22/02/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihli özel durum açıklamasında çıkarılmış sermayesinin YTL

3 TARİH:14/03/2007 artırılarak YTL den YTL ye arttırılmasına ve bu amaçla gerekli tüm yasal işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiği belirtilmişti. Sözkonusu artışın tamamı nakden karşılanacak olup, ortaklara rüçhan hakkı kullandırılacaktır. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Mülkiyeti Şirketimize ait, ekpertiz değeri YTL olan, Tunalı Hilmi Cad. Büklüm Sok. No: 57/1 adresindeki eski hizmet binamızın, KDV dahil YTL bedelle satılmasına karar verilmiştir. TARİH:19/03/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş.nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimize ait SPK nın, Seri XI, No:25 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olabilecek bir eksiklik içermediği tespit edilerek, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young) firması tarafından tanzim edilmiş olan Denetim Raporunun Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir. Sözkonusu mali tablolar tarihli Günlük Bülten ekinde ve Borsamız internet sitesinde yayınlanmıştır. TARİH:20/03/2007 SKBNK Şekerbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Turan Alem Securities JSC (TAS), tarihinde Şekerbank hisselerinin %33,98 ini devralmasını müteakip, tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu na Şekerbank T.A.Ş. deki hisseleri doğrudan devralınmasına ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. de dolaylı pay sahibi olunmasına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:IV, No:8 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği nin 17. Maddesi çerçevesinde çağrı muafiyeti başvurusunda bulunduğunu tarafımıza bildirmiştir. TARİH:20/04/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, yapılacak ilk Genel Kurul'da karara bağlanmak üzere Şirket ana sözleşmesinde ekli metinde yeralan değişikliklerin yapılması için gerekli girişimlerde bulunmak üzere Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir." Söz konusu değişiklik ana sözleşmenin 23. maddesine ilişkin olup, sözkonusu maddenin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı eski şekli ile Karın Dağıtılması" başlıklı yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:20/04/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin çıkarılmış seremayesinin 10 milyon YTL (%40) bedelli artırılarak 25 milyon YTL den 35 milyon YTL ye yükseltilmesinde rüçhan haklarının 1 YTL nominal değerli hisse için 1 YTL den pay bedelleri Şekerbank T.A.Ş Gümüşsuyu şubesinde açılan özel hesaba yatırılmak suretiyle tarihleri arasında kullandırılacağı bildirilmiştir. Kaydileştirilmemiş hisse senetleri için bedelli pay alma hakları 2 nolu yeni pay alma kuponu karşılığında aşağıdaki adreslerde kullandırılacaktır. Kaydileştirilmemiş Hisse Senetleri İçin Başvuru Yerleri: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tüm şube ve acenteleri Merkez Adresi: Fulya Mah. Şenol Sok. 13/3 Şişli/İstanbul

4 TARİH:24/04/2007 Ankara Şubesi: Meşrutiyet Cad. Koray Han No:1 Kat:9 Bakanlıklar/Ankara İzmir Şubesi: Cumhuriyet Bulvarı No:22 Kat:2 Konak/İzmir Bedelli pay alma hakları tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır. Ortakların Yeni Pay Almalarına İlişkin Sirküler ekte yayınlanmaktadır. Artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak kar payı alma hakkı bulunmadığından tarihinden itibaren Yeni olarak ayrı bir sırada işlem görecektir. Şirketin sermayesinin YTL den YTL ye yükseltilmesinde Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü nün tarih, 234 nolu Genelgesi gereğince işlem sırası açılmayan ( Yeni hisse senedi miktarının Eski hisse senedi miktarına oranının %20 den düşük olması nedeniyle) YTL tutarındaki Yeni hisse senetleri de tarihinden itibaren Yeni sırasında işlem görebilecektir. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin 10 milyon YTL (%40) bedelli artırılarak 25 milyon YTL den 35 milyon YTL ye yükseltilmesinde, tarihinde Birinci Seans ta, artırılan sermayeyi temsil eden ve 2006 yılı faaliyetlerinden kar payı alma hakları bulunmadığından Yeni olarak işlem görecek olan hisse senetleri ve mevcut sermayeyi temsil eden Eski hisse senetlerinin baz fiyatları ile rüçhan haklarının referans fiyatları aşağıdadır: Eski Hisse Senetlerinin baz fiyatı: 1,05 YTL Yeni Hisse Senetlerinin baz fiyatı: 1,05 YTL Rüçhan Haklarının referans fiyatı: 0,02 YTL Şirketin sermayesinin YTL den YTL ye yükseltilmesinde Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü nün tarih, 234 nolu Genelgesi gereğince işlem sırası açılmayan ( Yeni hisse senedi miktarının Eski hisse senedi miktarına oranının %20 den düşük olması nedeniyle) YTL tutarındaki Yeni hisse senetleri de tarihinden itibaren Yeni sırasında işlem görebilecektir tarihinden itibaren İMKB Hisse Senetleri Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin Eski hisse senetlerinin sermayesi YTL, saklama oranı %35, Yeni hisse senetlerinin ise sermayesi YTL, saklama oranı %35 olarak dikkate alınacaktır. TARİH:24/04/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz 2006 yıl sonu bilançosunu zararla kapattığından, 2007 yılında 2006 yılına ilişkin herhangi bir temettü ödemesi yapılmayacaktır. TARİH:27/04/2007 SKBNK Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Nisan 2007 tarihli bülteninde Şekerbank T.A.Ş. hisselerinin % 33,98'inin Turan Alem Securuties JSC'ye devrinin ardından yapılan Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. için yapılmış olan çağrı muafiyeti başvurusuna ilişkin karar şöyledir. 1) Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı (Munzam Sandık) ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı (Sigorta Sandığı) ile Turan Alem Securuties JSC (TAS) arasında tarihinde imzalanmış olan hisse alım satım sözleşmesi kapsamında, anılan vakıfların sahip olduğu Şekerbank hisselerinin toplam % 33,98 oranındaki kısmının TAS'a devrine ilişkin işlemin, BDDK tarafından tarihinde verilen onay çerçevesinde, tarihinde İMKB Toptan Satışlar Pazarında gerçekleştirilerek sonuçlandırılmasını müteakip, TAS'ın Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 17'nci maddesi kapsamında Şekerbank T.A.Ş. 'nin (Şekerbank Banka) diğer ortaklarına ait hisselerinin satın alınmasına yönelik çağrı yükümlülüğünden muaf tutulmasına ilişkin talebinin, a) Seri:IV, No: 8 sayılı Tebliğin 17'nci maddesinde yer alan Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabının, TTK'nun 388'inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki yeter sayı ile toplanan ortaklık genel kurul toplantısında onaylanması hükmünün Şekerbank'ın tarihinde yapılan ve Banka sermayesinin % 75,54'ünü temsil eden ortakların katıldığı olağanüstü genel kurul toplantısında sermayenin

5 TARİH:27/04/2007 % 67,96 oranını temsil eden pay sahipleri tarafından onaylanarak yerine getirildiği, b) Munzam Sandık ve Sigorta Sandığı ile TAS arasında imzalanan sözleşme uyarınca Şekerbank yönetiminin TAS ve Munzam Sandık tarafından eşit kontrol ve ortak yönetim ilkesi çerçevesinde müştereken yürütüleceği, dikkate alınarak olumlu karşılanmasına, 2) TAS'ın Şekerbank hisselerinin toplam % 33,98 oranındaki kısmını devralması sonucunda, Şekerbank'ın % 43 oranında pay sahibi olduğu Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'de (Şeker Leasing) % 14,62 oranında dolaylı iştirakinin doğduğu ve tarafların Şeker Leasing'de eşit kontrol ve müşterek yönetim prensiplerine göre hareket edecekleri de belirtilerek, Şeker Leasing'in diğer ortaklarına ait hisselerin satın alınmasına yönelik çağrı yükümlülüğünden muafiyet talebi ile ilgili olarak yapılan incelemede; a) TAS'ın Şekerbank hisselerini devralması neticesinde Şeker Leasing'de dolaylı olarak % 14,62 oranında pay sahibi olması, dolayısıyla Seri:IV, No: 8 sayılı Tebliğin 17. maddesi kapsamında çağrı yükümlülüğünü doğuran % 25'lik pay sahipliği sınırının aşılmamış olması, b) Şeker Leasing esas sözleşmesinde yer alan yönetime ilişkin hükümler, Şekerbank tarafından seçilecek olan yönetim kurulu üyelerinin TAS ve Munzam Sandık tarafından eşit kontrol ve ortak yönetim ilkesi çerçevesinde müştereken belirleneceği,b grubu pay sahiplerinin seçeceği diğer yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ise Şekerbank'tan sonra en büyük pay sahibi olan Munzam Sandığın etkili olacağı hususlarının Şekerbank hisselerini devralarak Şeker Leasing'in dolaylı ortağı konumuna gelen TAS'ın yönetim hakimiyetini engelleyici nitelikte olması nedenleriyle, TAS'ın Şekerbank hisselerini devralması neticesinde Şeker Lesanig'in diğer ortaklarına yönelik çağrıda bulunma yükümlülülüğünün doğmadığı hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir. SKBNK Şekerbank T.A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Nisan 2007 tarihli bülteninde Şekerbank T.A.Ş. hisselerinin % 33,98'inin Turan Alem Securuties JSC'ye devrinin ardından yapılan Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Finansal Kiralama A.Ş. için yapılmış olan çağrı muafiyeti başvurusuna ilişkin karar şöyledir. 1) Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı (Munzam Sandık) ve Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı (Sigorta Sandığı) ile Turan Alem Securuties JSC (TAS) arasında tarihinde imzalanmış olan hisse alım satım sözleşmesi kapsamında, anılan vakıfların sahip olduğu Şekerbank hisselerinin toplam % 33,98 oranındaki kısmının TAS'a devrine ilişkin işlemin, BDDK tarafından tarihinde verilen onay çerçevesinde, tarihinde İMKB Toptan Satışlar Pazarında gerçekleştirilerek sonuçlandırılmasını müteakip, TAS'ın Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 sayılı Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 17'nci maddesi kapsamında Şekerbank T.A.Ş. 'nin (Şekerbank Banka) diğer ortaklarına ait hisselerinin satın alınmasına yönelik çağrı yükümlülüğünden muaf tutulmasına ilişkin talebinin, a) Seri:IV, No: 8 sayılı Tebliğin 17'nci maddesinde yer alan Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabının, TTK'nun 388'inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki yeter sayı ile toplanan ortaklık genel kurul toplantısında onaylanması hükmünün Şekerbank'ın tarihinde yapılan ve Banka sermayesinin % 75,54'ünü temsil eden ortakların katıldığı olağanüstü genel kurul toplantısında sermayenin % 67,96 oranını temsil eden pay sahipleri tarafından onaylanarak yerine getirildiği, b) Munzam Sandık ve Sigorta Sandığı ile TAS arasında imzalanan sözleşme uyarınca Şekerbank yönetiminin TAS ve Munzam Sandık tarafından eşit kontrol ve ortak yönetim ilkesi çerçevesinde müştereken yürütüleceği, dikkate alınarak olumlu karşılanmasına, 2) TAS'ın Şekerbank hisselerinin toplam % 33,98 oranındaki kısmını devralması sonucunda, Şekerbank'ın % 43 oranında pay sahibi olduğu Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'de (Şeker Leasing) % 14,62 oranında dolaylı iştirakinin doğduğu ve tarafların Şeker Leasing'de eşit kontrol ve müşterek yönetim prensiplerine göre hareket edecekleri de belirtilerek, Şeker Leasing'in diğer ortaklarına ait hisselerin satın alınmasına yönelik çağrı yükümlülüğünden muafiyet talebi ile ilgili olarak yapılan incelemede; a) TAS'ın Şekerbank hisselerini devralması neticesinde Şeker Leasing'de dolaylı olarak % 14,62 oranında pay sahibi olması, dolayısıyla Seri:IV, No: 8 sayılı Tebliğin 17. maddesi kapsamında çağrı yükümlülüğünü doğuran % 25'lik pay sahipliği sınırının aşılmamış olması, b) Şeker Leasing esas sözleşmesinde yer alan yönetime ilişkin hükümler, Şekerbank tarafından seçilecek olan yönetim kurulu üyelerinin TAS ve Munzam Sandık tarafından eşit kontrol ve ortak yönetim ilkesi çerçevesinde müştereken belirleneceği,b grubu pay sahiplerinin seçeceği diğer yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ise Şekerbank'tan sonra en büyük pay sahibi olan Munzam Sandığın etkili olacağı hususlarının Şekerbank hisselerini devralarak Şeker Leasing'in dolaylı ortağı konumuna gelen TAS'ın yönetim hakimiyetini engelleyici nitelkite olması nedenleriyle, TAS'ın Şekerbank hisselerini devralması neticesinde Şeker Lesanig'in diğer ortaklarına yönelik çağrıda bulunma yükümlülülüğünün doğmadığı hususunda bilgilendirilmesine, karar verilmiştir.

6 TARİH: 27/04/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. nin 25/04/2007 tarihinde başlayan % 40 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyeler haklarını 09/05/2007 tarihinde saat 11:00 a kadar kullanması gerekmektedir. Rüçhan hakkı kullanımı karşılığı YENİ(Y) kaydi pay ödenmektedir. Kaydileşmemiş hisse senetlerinin hak sahipleri, sermaye artırım karşılığı olarak kayden oluşturulan alacaklarını alabilmeleri için ihraççı kurum veya ihraççı kurum ile ortak sorumluluk sahibi aracı kuruluşa başvurmaları gerekmektedir. TARİH:04/05/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimize ait SPK'nın, Seri:XI, No:25 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde tarihi itibariyle tarafımızca düzenlenmiş, Bağımsız Denetimden Geçmemiş mali tabloları ile dipnotları Yönetim Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olabilecek bir eksiklik içermediği tespit edilerek, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı belirlenmiş ve bu çerçevede kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 29/692 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz tarafından tanzim edilmiş ve bağımsız denetimden geçmemiş olan tarihi itibariyle mali tablo ve dipnotlarının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yayınlanmak üzere gönderilmesine karar verilmiştir." TARİH:07/05/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin yönetim kurulu toplantısında, YTL nominal bedelle adet hissesine (%50) sahip bulunduğumuz Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti.'nin, Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan adet hisse senedinden, adedinin toplam USD bedelle satın alınması (hisse başı 5,1701 USD) için gerekli yasal işlemleri yapmak üzere genel müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir. TARİH:09/05/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin olağan gündem maddelerinin yanısıra esas sözleşmenin karın tespiti ve dağıtımı başlıklı 23. maddesinin tadili konusunun da görüşüleceği 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile olağan genel kurul toplantısında alınan kararların görüşülüp onaylanacağı A ve B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul toplantılarının Salı günü sırasıyla saat 10:00, 10:30 ve 11:00 de Büyükdere Cad. No:171 A Blok Metrocity 2. Kat Levent/İst. adresinde yapılacağı bildirilmiştir. Genel kurul gündemleri ve vekaletname örnekleri ekte yayınlanmaktadır. TARİH: 11/05/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARI DUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye( ) Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi YTL Bedelli Artırım Miktarı YTL Bedelsiz Artırım Miktarı - Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi YTL Arta Kalan Payların Nominal Tutarı ,803 YTL Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pazar Açılış ve Kapanış Tarihi (*) Satılacak Paylar Hisse / Makbuz Hisse Satılacak Hisse Senetlerinin Satış Fiyatı Nominal değerinin altında olmamak üzere İMKB nda oluşacak fiyattır.

7 Satılacak Hisse Senetlerinin Özelliği Eski( ) Yeni(X ) Yeni ise işlem görüp görmeyeceği İşlem GÖRECEK Başvuru Şekli Hisse senetlerinden almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir. Hisse Senetlerinin Teslim Şekli Hisse senetlerinin yatırımcılara teslimi İMKB düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Notlar (*) Şirketten talep edilen bilgi ve belgeler ile kalan paylara ilişkin bilgilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu na pazar açılış tarihinden bir gün önce ulaştırılması durumunda şirketin işlem sırası açılır. TARİH:11/05/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin tarihli özel durum açıklaması görülen lüzum üzerine değiştirilerek yeniden yapılmaktadır. Hisse başına 25 YTL nominal bedelle 2000 adet hissesine (% 50) sahip bulunduğumuz Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan 2000 adet hissesinin, 1960 adedinin toplam USD bedelle satın alınması (hisse başı 129,25 USD) için gerekli yasal işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir. TARİH: 18/05/2007 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şekerbank A.Ş. SKBNK Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı TARİH: 29/05/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı nda kar payı dağıtılmaması hususu kesinleştiğinden, tarihinden itibaren şirketin Yeni hisse senetlerinin sırası kapatılacak ve Eski ve Yeni hisse senetleri aynı sırada işlem görecektir. TARİH: 29/05/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 2006 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, A Grubu pay sahipleri Olağan Genel Kurulu, B Grubu pay sahipleri Olağan Genel Kurulu, tarihinde yapılmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının B.14.0.İTG / sayılı, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun 18/05/2007 tarih, sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun tarih ve 6675 sayılı yazıları ile onay verilen Ana Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtılması isimli maddesinin tadili onaylanmıştır yılının bilanço ve gelir tablosu kabul edilmek suretiyle, 2006 yılı zararla kapatıldığından, hukuken temettü dağıtımının mümkün olmadığı görülmüş ve kurul gündemine alınmamıştır faaliyet dönemiyle ilgili olarak Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Dr.Hasan Basri Göktan, Ömer Faruk Türkmen, Osman Göktan, Abdullah Yücel Akbulut, Orhan Karakaş ve Hüseyin Serdar üç yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetim Kurulu üyeliklerine Feyza Önen ve İzzet Metcan üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir yılı olağan Genel Kurulumuzla ilgili toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri ilişikte sunulmuştur.

8 TARİH: 01/06/2007 Toplantı tutanakları ekte yayınlanmaktadır. İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (.E) hisse senetlerinin sırası, şirketin TTK 324. Madde kapsamına ilişkin durumunun İMKB Yönetim Kurulunca değerlendirilecek olması nedeniyle, Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, tarihli 1. seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştır. TARİH:01/06/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İşletmemizin uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenen tarihli mali tablolarında sermayemiz YTL, özkaynaklarımız YTL negatif gözükmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu na tarihinde gönderilmiş olan yazımıza ek, sermaye artışına ilişkin projeksiyon çalışmamaızda; dönemleri için özkaynaklarımızın kuvvetlendirilmesi amacıyla, YTL lik sermayeye ek olarak 2007 yılında 10 milyon, 2008 yılında 3 milyon ve 2009 yılında ise 2 milyon YTL nakdi sermaye arttırımında bulunulması suretiyle kayıtlı sermaye tavanımıza ulaşılacağı taahhüt edilmiştir mali tablo dipnotlarımızda da belirtildiği üzere tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulumuzla Kayıtlı sermaye tavanımız YTL na çıkarılmıştır. Çıkarılmış sermayemiz YTL olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmıştır tarihinde ise YTL lik nakdi sermaye arttırımı tamamı ödenmek suretiyle sonuçlandırılmış ancak henüz tescil işlemleri tamamlanamamıştır. İşletme yönetimimizce, TTK 324. Madde kapsamında getirilen düzenlemeler çerçevesinde, yukarıda da belirtildiği şekilde 2006 yılının son çeyreğinden itibaren 2 kez Olağanüsütü Genel Kurul, 2 kez sermaye artırımı işlemi yapılması suretiyle gerekli tüm mali ve idari önlemler zamanında alınmıştır. TARİH:01/06/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU HABERİ: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Olağan Genel Kurul toplantısında 2006 yılı kar payının dağıtılmamasına karar verimesi sebebiye, IMKB de işlem sırası açılmış olan Yeni hisse senetleri (ISIN Kod: TRESKFK00032), 01/06/2007 tarihinde Eski hisse senedine (ISIN Kod: TRESKFK00016) dönüştürülmüştür. TARİH:07/06/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. İşletmemizin uluslararası muhasebe standartlarına göre düzenlenen tarihli mali tablolarında sermayemiz YTL, özkaynaklarımız YTL negatif gözükmektedir tarihinden sonra işletmemize YTL ilave nakit sermaye girişi sağlanmıştır. Nakit sermaye girişi de dikkate alınarak, TTK 324. madde kapsamında getirilen düzenlemeler çerçevesinde işletmemiz, tarihi itibariyle aktiflerinin rayiç bedele göre değerlemesini yaptırmak suretiyle ara bilanço tanzim edilmesi ve sonuçlarının İstanbul Menkul Kıymeytler Borsası Başkanlığı'na değerlendirilmek üzere gönderilmesi için gerekli işlemlere başlamıştır. TARİH: 07/06/2007 Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, hisse senetleri işlem sırası tarihinde birinci seans öncesinde işleme kapatılan Şirket in, A) Türk Ticaret Kanunu (TTK) 324. madde kapsamındaki mevcut durumu ile ilgili belirsizliklerin açıklığa kavuşturulması ve kamunun aydınlatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 35/1059 sayılı kararı ile belirlenen İMKB de İşlem Sıraları Kapatılan Şirket Hisse Senetlerinin Alış/Satışına İlişkin Esaslar düzenlemesinin 1 (b) ve 2 inci maddeleri gereğince, Şirket ten bağımsız

9 TARİH: 07/06/2007 denetimden geçmiş Kamuyu Aydınlatma Bilgi Formu (KABF) nun 1 ay içerisinde Borsa ya gönderilmesinin istenmesine, bu süre içerisinde İMKB Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği nin 25. Maddesinin (a) bendi uyarınca Şirket hisse senetlerinin kapalılık halinin devam etmesine ve Şirket hisse senetlerinin Borsa dışı işlemlere konu olmamasına, KABF nin Borsamıza ulaşmasından sonra hisse senetlerinin işlem sırasının durumunun yeniden değerlendirilmesine, B) Şirket in TTK 324 üncü madde kapsamında yaptığı işlemlere ve mevcut durumuna ilişkin özel durum açıklamalarını Borsamıza göndermemesi nedeniyle, Şirket in Genel Yönetmelik in 47 inci ve İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği nin 24 üncü maddesinin (b), (c) ve (d) maddeleri uyarınca yazılı olarak uyarılmasına karar verilmiştir. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. hisse senetlerinin işlem sırası tarihli 1.Seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmıştı. Sözkonusu hisse senetleri, işlem sırasının kapalılık halinin kesintisiz 5 iş günü süre ile devam etmesi nedeniyle, İMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları nın 5.2/a maddesi gereğince tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu İMKB İkinci Ulusal endeksi kapsamından çıkarılacaktır. TARİH: 11/06/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 11/06/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Kodu Sıra Yatırımcının Adı- Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu No Soyadı Ünvanı S.S.ESKİŞEHİRPAN CAR 1 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E EKİCİLERİKOOP. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi ,940 1 YIL TARİH: 21/06/2007 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında Borsamıza gönderilen açıklamaların bir örneği Ek te ve Borsamız Türkçe İnternet Sitesi nde (www.imkb.gov.tr) Günlük Bülten bölümünde Şirket Haberleri Ekleri başlığı altında yayınlanmaktadır. Şirket Kodu Şirket Ünvanı İşlem Yapan Ortak Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Şekerbank T.A.Ş.Munzam Sosyal Güvenlik Yard. Sandığı Vakfı TARİH:09/07/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Borsa Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında alınmış olan karar doğrultusunda düzenlenerek bağımsız denetimden geçmiş olan "Kamuyu Aydınlatma Bilgi Formu" ve TTK'nın 324. Maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca yeniden düzenlenerek bağımsız denetim firmamızca onaylanmış tarihli, bilançomuz, tarihli yazımız ekinde İMKB Başkanlığı'na sunulmuştur. SPK'ca yayımlanan Finansal Raporlama Standartlarına Göre Şirketimiz özsermaye tutarı itibariyle YTL olup, TTK 324. madde kapsamında makul değer esasına göre düzenlenmiş olan bilançoda yeralan özsermaye tutarı ise YTL'dir. Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak 2006 yılının son çeyreğinden itibaren yürürlüğe koyduğu önlem tedbirleri çerçevesinde, tarihli özel durum açıklamamızda da

10 TARİH:10/07/2007 belirtildiği üzere 2008 yılında 3 milyon YTL, 2009 yılında ise 2 milyon YTL nakdi sermaye artırımında bulunulacaktır. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizce daha önce gerçekleştirilen ve yapılmış olan özel durum açıklaması ile de duyurulmuş olan hisse alımı sonrasında % 99'luk hissesine sahip olduğumuz Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Limited Şirketi'nin mevcut YTL olan sermayesinin YTL'ye nakden artırılmasına, şirketimizin hissesi oranında sözkonusu artırıma iştirak etmesine ve hissemize isabet eden YTL'lik tutarın, sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde nakden ödenmesine, sözkonusu artış ile ilgili işlemlerin yapılması konusunda Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'yi temsilen Genel Müdür Yardımcısı Cenk Erten'e yetki verilmesine karar verilmiştir. TARİH:10/07/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şekerbank T.A.Ş. ve iştiraklerinin aynı denetim şirketi tarafından denetlenmesi görüşü benimsendiğinden denetçi firma olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve konuyla ilgili olarak SPK ve İMKB'ye bilgi verilmesine karar verilmiştir. TARİH:18/07/2007 Borsa Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Borsamıza Kamuyu Aydınlatma Bilgi Formu (KABF) ekinde gönderilen Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 324 üncü maddesi kapsamında hazırlanan bilançoya göre Şirket in sermaye kaybının karşılandığı ve sermayesinin 1/3 ünün korunduğunun anlaşılması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli İMKB de İşlem Sıraları Kapatılan Şirket Hisse Senetlerinin Alış/Satışına İlişkin Esaslar düzenlemesinin 3. Maddesi ve Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği nin 25 /a Maddesi kapsamında, Şirket tarafından Borsamıza iletilen KABF nun ve Türk Ticaret Kanunu 324 üncü maddesi uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen tarihli bilançonun ve bağımsız özel inceleme raporunun kamuya duyurulmasını takip eden 5. iş gününden itibaren Şirket hisse senetlerinin Borsamız İkinci Ulusal Pazarı ndaki işlem sırasının yeniden açılmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede Şirket hisse senetleri tarihinden itibaren serbest marjla İkinci Ulusal Pazar da işlem görmeye başlayacaktır. Şirket ten Borsamıza ulaştırılan KABF ve TTK 324 üncü madde kapsamında hazırlanan bilanço ve bağımsız özel inceleme raporu ilişikte ve Borsamızın adresindeki internet sitesinde Şirketler bölümünde yayınlanmaktadır. TARİH: 24/07/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin hisse senetleri yeniden İMKB İkinci Ulusal Pazar da işlem görmeye başlayacağından İMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kuralları gereğince tarihinden itibaren İMKB İkinci Ulusal Endeksi kapsamına dahil edilecek olup, endeksin hesaplanmasında şirketin sermayesi YTL, saklama oranı ise %35 olarak dikkate alınacaktır. TARİH:31/07/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin yönetim kurulu toplantısında, Şirket in denetim komitesi üyeliklerine Orhan Karakaş ve Osman Göktan'ın atanmasına karar verilmiştir.

11 TARİH:31/07/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, Merkezi, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi Tanburi Ali Efendi Sok. No: 1 Etiler, İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun sicil numarasında kayıtlı şirketimizin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine intibak işlemleri kapsamında, - Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Bahar Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı, Falcon İş Merkezi No: 61 Daire: 13 adresinde bulunan irtibat bürosunun temsilciliğe dönüştürülmesine, Temsilcilik ünvanının Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Bursa Temsilciliği olmasına Temsilcilik sermayesinin YTL olmasına, Kükürtlü Mah. Başaran Sok. Mercan Sitesi B Blok D: 16 Osmangazi Bursa adresinde ikamet eden T.C. kimlik No'lu Onur Çağlar'ın süresiz olarak temsilciliği temsil ve ilzam etmek üzere Bursa Temsilcisi seçilmesine, - Ankara ili Çankaya ilçesi Birlik Mah. 3. Cadde No: 9 Çankaya, Ankara adresinde bulunan irtibat bürosunun temsilciliğe dönüştürülmesine, Temsilcilik ünvanının Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Ankara Temsilciliği olmasına Temsilcilik sermayesinin YTL olmasına, Basın İş 18 No: 5/16 Batıkent, Ankara adresinde ikamet eden T.C. Kimlik No'lu Özlem Saral'ın süresiz olarak temsilciliği temsil ve ilzam etmek üzere Ankara Temsilcisi seçilmesine gerekli tescil işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. TARİH:31/07/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin yönetim kurulu toplantısında; Genel kurulda belirlenen yeni yönetim kurulu üyeleri aralarında görev taksimi yaparak yönetim kurulu başkanlığına Dr. Hasan Basri Göktan'ın ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevine Faruk Türkmen'in atanmasına karar verilmiştir. TARİH:01/08/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Müdürlüğünüzün, hisse senetleri borsada işlem gören şirketlerin 2007 yılı 6 aylık mali tablolarına ilişkin Bağımsız Sınırlı Denetim Raporları ve eklerinin Borsaya gönderilme süreleri hakkındaki tarihli 2497 sayılı genel mektubu kapsamında şirketimizin konsolide olmayan mali tablolarını son gönderim tarihi olarak belirtilmiştir. Diğer taraftan şirketimiz, daha önce %50 oranında iştirak etmiş olduğu Sekar Oto Kiralama Turizm Kargo Taşımacılık Hizmet ve Ticaret Ltd. Şti ndeki Şeker Faktoring e ait hisselerden 1960 adedini tarihinde satın almış olup, sözkonusu hisse alımı sonrasında iştirak payı %99 a yükselmiştir. Bu doğrultuda şirketimizin mali tabloları ile Sekar'ın mali tablolarının konsolidesi gerekeceğinden, tarihinden itibaren şirketimizce konsolide mali tablo gönderilecektir. Bu nedenle, Şirketimize mali tablo gönderimi için verilmiş olan sürenin, mali tabloları konsolide edilmesi gereken şirketlere ilişkin belirlenen süreler doğrultusunda tarihine kadar uzatılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz. TARİH: 03/08/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 03/08/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Kodu Sıra No Satışa Konu Şirketin Ünvanı Grubu 1 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. E Yatırımcının Adı-Soyadı Nominal Satış Ünvanı Tutar (YTL)* Süresi ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ,88 1 YIL

12 ŞİRKETİ 8 TARİH:17/09/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 45/1262 sayılı Kurul toplantısında alınan karar gereğince TTK 324. Maddesi uyarınca itibariyle düzenlediği ve tarihinde yayınladığı bilançosunda yer alan aktiflerinde satış ve benzeri nedenlerle önemli bir azalma olmadığı ve bilançodaki değerleme sonucunda oluşan fonun tarihi itibariyle sermaye kaybını karışlamaya yettiği için yeni bir TTK 324 bilançosu düzenlememiştir. Değerleme Sonucu Oluşan Fon : (**) Öz Sermaye Pozitif : Öz Sermaye (Pozitif) : tarihinde yayınlanan T.T.K. 324 raporunda yer alan iştirak değerlemesinin etkisi bilançomuza yansıdığından değerleme farkından düşülmüştür. TARİH:11/10/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, yapılacak ilk Genel Kurul'da karara bağlanmak üzere Şirket ana sözleşmesinde ekli metinde yeralan değişikliklerin yapılması için gerekli işlemleri yapmak üzere Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir." Ana sözleşmenin Merkez ve Şubeler başlıklı 4, Sermayeye ilişkin 6, Hisse Senetleri ve Devri ile İlgili Hükümler başlıklı 7, Genel Müdür başlıklı 13, Ana Sözleşme Değişikliği başlıklı 19 ve Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı'na Gönderilecek Belgeler başlıklı 21. maddelerinin eski ve yeni şekli ekte yayınlanmaktadır. TARİH:11/10/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, Merkezi, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Tanburi Ali Efendi Sok. No: 1 Etiler, İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret sicil Memurluğunun sicil numarasında kayıtlı şirketimizin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine intibak işlemleri kapsamında, - Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Bahar Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı, Falcon İş Merkezi No: 61 Daire: 13 adresinde bulunan irtibat bürosunun temsilciliğe dönüştürülmesine, Temsilcilik ünvanının Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Bursa Temsilciliği olmasına, temsilcilik sermayesinin YTL olmasına, T.C. Kimlik no'lu Burcu Talu'nun süresiz olarak temsilciliği temsil ve ilzam etmek üzere Bursa Temsilcisi seçilmesine, - Ankara ili Çankaya ilçesi, Birlik Mah. 3. Cadde No: 9 Çankaya, Ankara adresinde bulunan irtibat bürosunun temsilciliğe dönüştürülmesine, Temsilcilik ünvanının Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Ankara Temsilciliği olmasına, temsilcilik sermayesinin YTL olmasına, T.C. Kimlik no'lu Yeliz Yımaz'ın süresiz olarak temsilciliği temsil ve ilzam etmek üzere Ankara Temsilcisi seçilmesine, gerekli tescil işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir. TARİH:11/10/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihinde gelen tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında Faruk Türkmen'in Genel Müdür olarak atanmasına ve kendisine 1. Derece imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. TARİH:05/11/2007

13 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeleri arasında yeniden görev taksimi yapılmasına ve yönetim kurulu başkanlığına Dr. Hasan Basri Göktan'ın, yönetim kurulu başkan vekilliği görevine Orhan Karakaş'ın seçilmesine karar verilmiştir. TARİH:14/11/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, yapılacak ilk Genel Kurulda tasdik edilmek üzere Zuhal Ulutürk 'ün Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ve kendisine 1. derece imza yetkisi verilmesine atamaya ilişkin tescil ve ilan işlemlerinin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. TARİH:16/11/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin çıkarılmış sermayesinin ,-YTL den ,-YTL ye artırılmasıyla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ndan sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belgenin tarihinde alındığı bildirilmiştir. TARİH:30/11/2007 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 45/1262 sayılı Kurul toplantısında alınan karar gereğince TTK 324. Maddesi uyarınca itibariyle düzenlediği ve tarihinde yayınladığı bilançosunda yer alan aktiflerinde satış ve benzeri nedenlerle önemli bir azalma olmadığı ve bilançodaki değerleme sonucunda oluşan fonun tarihi itibariyle sermaye kaybını karışlamaya yettiği görülmüş olup yeni bir TTK 324 bilançosu düzenlememiştir Tarihli TTK 324 Raporunda Değerleme Sonucu Oluşan Fon : İtibariyle Sola Mali Tablolara Göre Özkaynaklar : İtibariyle Değerleme Sonucu Oluşan Fon : TARİH: 12/12/2007 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri I, No:26 sayılı Tebliği nin Ek:2 maddesi gereğince; hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen hisse senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla 12/12/2007 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurulan hisse senetlerinin bilgileri. Hisse Sıra Kodu No Satışa Konu Şirketin Ünvanı 1 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2 ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Grubu E E Yatırımcının Adı-Soyadı Nominal Tutar Ünvanı (YTL)* ŞEKERBANK PERS SOS SİG SANDIĞI VAKFI ,889 ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN ,667 VAKFI Satış Süresi 1 YIL 1 YIL

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

TARİH:08/04/2008. Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 16.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:08/04/2008 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin 08.04.2008 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında ekte bulunan gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı

TARİH: 06/01/2009. Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı. Sıra No. Nominal Tutar (YTL)* Satış Süresi 1 AY. Hisse Kodu. Satışa Konu Şirketin Ünvanı TARİH: 06/01/2009 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. HABERİ: Şeker Finansal Kiralama A.Ş. nin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle gerçekleştirdiği tahsisli sermaye

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH: 05/01/2009 Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin 5/h-1 ve 14 üncü maddeleri kapsamında

Detaylı

Tire Kutsan 04/01/2008 04/01/2008 IMKB Bülteni B.Ş.B. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Tire Kutsan Oluklu Mukavva Kutu ve Kağıt Sanayii A.Ş. (TIRE.E) hisse senetlerinin sırası, şirketten gelen açıklamanın

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk.

Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. TARİH: 18/01/2007 Özet Bilgi: İştirakimiz İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin vergi davaları hk. Şirketimizin iştiraklerinden İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.'nin İstanbul 3. Vergi Mahkemesinde

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2013

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk.

Özet Bilgi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na sunulan mali tabloları hk. TARİH:03/01/2008 Özet Bilgi: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk. Borsa Başkanlığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin

Detaylı

İşlem Yapan Ortak. Akbank T.A.Ş.

İşlem Yapan Ortak. Akbank T.A.Ş. TARİH: 02/01/2006 AKYO Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. Akbank T.A.Ş. AKBNK ARFYO Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. Alternatif Yatırım A.Ş. BURCE Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. Renan Kömürcüoğlu BURVA

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN METRO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere;

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] :12:45 Hisse Alım Satım Bildirimi İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [USAK] 01.12.2010 16:12:45 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Yücel tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alış satış

Detaylı

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 AK B TİPİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YENİ UNVAN:EGELİ & CO. B TİPİ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 01.01.2012-30.06.2012 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU A. GİRİŞ 1. Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] :38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 19.03.2012 17:38:07 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL Telefon ve Faks No. : (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 14.00

Detaylı

TARİH:06/03/2003 HURGZ

TARİH:06/03/2003 HURGZ TARİH:06/03/2003 HURGZ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin 06.03.2003 tarihli yazısı aşağıya Yönetim Kurulumuzun 28.02.2003 tarih ve 2003/2 sayılı kararı ile, 1- Şirket Ana Sözleşmesi nin Maksat

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:

TARİH: 18/05/1999 TARİH: 24/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: TARİH: 18/05/1999 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 18.05.1999 tarihli toplantısında, Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin 490 Milyar TL nominal değerli, 1. Tertip, B grubu hamiline yazılı hisse

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri

Detaylı

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 349744 İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 21 /04.2015 tarihinde Saat 15:00 da 29

Detaylı

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. TARİH:12/01/2009 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 12.01.2009 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Şirketimizin

Detaylı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

25/01/2012. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 22.05.2012 172553 Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000

TARÝH:03/01/2000 DOHOL MIPAZ TARÝH:03/01/2000 TARÝH:03/01/2000 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. nin 03.01.2000 tarihinde gelen yazısı aşağıya Holdingimizin Mali Grup Başkan Yardımcısı Mustafa Horata 31.12.1999 tarihi itibariyle Holdingimizden ve

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 26.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, Gündemindeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Bankamız Pay Sahipleri

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.03.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:26/01/2007 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 26.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2006-31.12.2006 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 340.536.479,45 YTL hayat dışı

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/1 HAFTALIK BÜLTEN 02/01/2008 04/01/2008 A. 02.01.2008 04.01.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] :26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KAREL [] 07.05.2010 17:26:13 Finansal Duran Varlık Edinilmesi Ortaklığın Adresi : Kore Şehitleri Cad. Yzb Kaya Aldoğan Sokak No: 16 Yapılan Açıklama Güncelleme

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2008 Cumartesi Günü saat 11.00 de Küçüksu Caddesi Akçakoca Sokak No:6

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA

T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 06500 Beşevler ANKARA T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI 26.06.2003 Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13 MG-03/077 06500 Beşevler ANKARA Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme. Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan

Detaylı

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 31.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 31.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin 27.01.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 01.01.2005-31.12.2005 dönemine ait prim üretimi, hayat dalı 348.244.075,08 YTL, hayat dışı

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] :21:44 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. / ECZYT [INTEM] 19.12.2013 09:21:44 Hisse Alım Satım Bildirimi Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. No:185, Kanyon Ofis 34394 Levent -İstanbul Telefon ve Faks No.

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 10 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2010 28 Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme

Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme TARİH:23/01/2009 İş Finansal Kiralama A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır Özet Bilgi: 12.09.2008 ve 25.11.2008 tarihli özel durum açıklamaları hk bilgilendirme Şirketimizin 12.09.2008 tarihli özel

Detaylı

ISTANBUL MENKUL KIYMETIER BORSASı. Genelge No: Endeks ve Veri Müdürlüğü. Sayın Üyemiz/Genel Müdür,

ISTANBUL MENKUL KIYMETIER BORSASı. Genelge No: Endeks ve Veri Müdürlüğü. Sayın Üyemiz/Genel Müdür, M fc Sayı : İMKB-5-GDD-010.07 Konu : Özsermaye Hallerinde Payların Teorik Fiyatlarının Belirlenmesi ISTANBUL MENKUL KIYMETIER BORSASı 2 7 6 04/01/2013 Genelge No: Sayın Üyemiz/Genel Müdür, Yönetim Kurulumuzun

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/17 HAFTALIK BÜLTEN 21/04/2008 25/04/2008 A. 02.01.2008 25.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

TASLAK. % 33,7603 dir.

TASLAK. % 33,7603 dir. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN BORÇLANMA ARAÇLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 05 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE ONAYLANAN İHRAÇÇI BİLGİ DÖKÜMANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. / MUTGG [] 23.10.2013 16:26:59 / MUTGG [] 23.10.2013 162659 1 LEYLA YASEMİN 2 ATTİLA ÜYESİ 23.10.2013 162409 23.10.2013 162610 Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL Telefon ve Faks No. 0216 581 62 00-0216 304 18

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/11 16.03.2012 A. 103.2012 16.03.2012 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran lar: Ortaklığın Unvanı 1. Kılıç

Detaylı

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu

Koç Holding A. Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu Koç Holding A. Ş. 01.01.2010-31.03.2010 Ara Dönem Faaliyet Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER Yönetim Kurulu Şirketimizin 21.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır.

08/01/2010 25/01/2010. TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. 08/01/2010 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Orjinal Açıklamanın Tarihi: 09.11.2009 : Moody's Investors Service, Inc.'in Bankamızla ilgili kredi notunun açıklanması

Detaylı

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu

Hisse Adı Açk. Tarihi Ref. Tarihi Haber Kaynağı Haber Konusu Ülker Bisküvi 09/01/2009 09/01/2009 İMKB Bülteni DİĞER Hisse senetleri Borsamızda işlem gören aşağıda belirtilen şirketlerin ortaklarınca Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği nin

Detaylı

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi

9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 9 AYLIK IEYHOL ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. nin 18.04.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım

ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım ĐŞ GĐRĐŞĐM SERMAYESĐ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ NĐN 30 NĐSAN 2008 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Đş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nin 2007 yılına ait Olağan Genel

Detaylı

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ

A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ EK 2 A R T A R I M ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininİncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Göstergeler Tarih: 16/07/2008 Unvanı: Kurucu Üyeler / Genel Kurul

Detaylı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı

TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Özet Bilgi: Şube Kapanışı 25/01/2012 Özet Bilgi: Şube Kapanışı Bankamızın 25 Ocak 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Bankamızın Bahreyn Şubesi'nin kapatılmasına, bu çercevede gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:05/01/2010 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim TARİH:20/01/2010

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 28.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:17/01/2005 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nin 17.01.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin pazarlanmasına aracılık etmek üzere

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sermaye Piyasası Kurulu nun II-17.1

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 21.07.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] :46:15. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] :46:15. Genel Kurul Toplantısı Çağrısı AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT, 2016 [] 19.02.2016 15:46:15 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Adres Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi Kule:1 Kat:0-6 34771 Ümraniye/İSTANBUL Telefon 216-2808888 Faks 216-2808800 Yatırımcı/Pay

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 10 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi

SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 26.01.2012 104615 SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi Davutpaşa Cad. No10 Topkapı - Telefon ve Faks No. (0212) 567 68 00 - (0212) 310 28 28 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Gönderim Tarihi:29.09.206 8:25:58 Bildirim Tipi:ODA Yıl: Periyot: Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında İlgili Şirketler İlgili Fonlar [TKURU] [] Türkç

Detaylı

FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01.01.2015 30.09.2015 Dönemi Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER III- ŞİRKET FAALİYETLERİ

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI 12.01.2015;2015/001 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2015 YILI YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI Şirket in Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi olan Zeynep Ece ARABUL GÜNEL in Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı