Resmi Gazetenin tarih ve sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi"

Transkript

1 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn tarh ve sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman Hakkında İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm 1 Ocak 2013 Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm 4628 sayılı Elektrk Pyasası Kanunu ve lgl kncl mevzuatı esas alınarak hazırlanmıştır. Bu dokümanda, TEİAŞ ın letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm tarfelernn belrlenmesnde ve uygulanmasında zlenen yöntem açıklanmaktadır. İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm (Yöntem Bldrm) başlıklı bu doküman, TEİAŞ İletm Lsansının yürürlüğe grdğ tarhten tbaren yasal olarak uygulanmaya başlamıştır. Yöntem Bldrm le lgl olarak her uygulama dönem çn gerekl düzenlemeler TEİAŞ tarafından yapılmakta ve Enerj Pyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanarak yayımlanmaktadır. Bu doküman lk olarak Ülkemzde serbest enerj pyasasının oluşmasıyla brlkte 1 Nsan 2003 tarhnde EPDK tarafından yayımlanarak yürürlüğe grmştr. 1 Nsan 2003 tarhnden tbaren Yatırım Malyetne Dayalı Fyatlandırma (YMDF) nn uygulanması sonucu elde edlen noktasal snyaller baz alınarak oluşturulan 22 tarfe bölgesne lşkn letm tarfeler uygulanmaya başlamıştır. İletm tarfeler 1 Nsan 2004 tarhnden başlamak üzere, 2003 yılına lşkn letm tarfelernn snyal yapısı korunarak uluslararası enterkonneksyona lşkn 23 üncü tarfe bölgesnn de eklenmes le 23 tarfe bölges uygulamaya başlanmıştır. 23 üncü tarfe bölges, sadece enerj thal veya hraç eden letm sstem kullanıcıları çn ulusal elektrk sstemmzn herhang br bağlantı noktasında yapılacak olan elektrk enerjs thalatı veya hracatında rekabet ortamının olmaması ve her bağlantı noktasında eşt tarfe uygulama poltkası gözetlerek TEİAŞ tarafından EPDK nın da onayıyla letm tarfesne eklenmştr yılı tbaryle üç yılı kapsayacak knc uygulama dönemne geçlmş olması nedenyle YMDF esasları doğrultusunda 2003 yılından tbaren geçen süre çersnde letm şebekemzde meydana gelen gelşme ve büyümeye lşkn verler kullanılarak letm sstem sstem kullanımına lşkn 14 tarfe bölges belrlenmş ve enterkoneksyonlara lşkn thalat ve hracata lşkn tarfe bölgeler korunmuştur yılı tbaryle üçüncü uygulama dönemne başlanmış olması nedenyle, YMDF nn çalıştırılması sonucu elde edlen noktasal snyaller baz alınarak 14 yen tarfe bölges belrlenmş ve geçen süre çersnde elektrk enerjs thalatı veya hracatında rekabet ortamının gelşmesyle brlkte uluslararası enterkoneksyona lşkn ayrı tarfe bölges uygulaması kaldırılmıştır. Uygulamada zamana bağlı hükümler bu Yöntem Bldrmnn yürürlükte olduğu süreler çn geçerldr. 1

2 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm 1 FİYATLANDRMA İLE İLGİLİ DÜENLEMELER VE ANLAŞMALAR Ssteme Bağlantı ve Sstem Kullanımı 1.1. Elektrk Pyasası Şebeke Yönetmelğ ve Elektrk Pyasasında İletm Ve Dağıtım Sstemlerne Bağlantı Ve Sstem Kullanımı Hakkında Teblğ (Teblğ) çerçevesnde hazırlanan bağlantı, sstem kullanım, enterkoneksyon kullanım anlaşmaları; kullanıcının letm sstemyle olan bağlantısına ve/veya letm sstemn kullanımına lşkn üzernde mutabakat sağlanmış olan teknk ayrıntıları le letm sstemnn kullanımı ve/veya ssteme bağlantı konusundak şartları belrler Bu kapsamda, kullanıcılarla bağlantı anlaşması, sstem kullanım anlaşması, enterkonneksyon kullanım anlaşması olmak üzere üç tür anlaşma yapılır. İletm sstemne doğrudan bağlanan letm sstem kullanıcıları hem bağlantı anlaşması hem de sstem kullanım anlaşması, enterkoneksyon kullanıcıları se enterkonneksyon kullanım anlaşması mzalamak zorundadırlar Br kullanıcının Teblğ ve bağlantı ve/veya sstem kullanım anlaşmaları kapsamındak yükümlülüklern yerne getrememes veya kend steğyle bağlantısını koşullu veya koşulsuz olarak sona erdrmes durumunda, bu kullanıcının letm sstemn kullanma ve/veya ssteme bağlı olma hakkı sona erecektr. Bu durumda kullanıcı, mevcut fyatlandırma yılının sonuna kadar ortaya çıkacak tüm bedellerden sorumlu olacaktır Br kullanıcının, henüz lsans almamış olması ve/veya TEİAŞ le bağlantı anlaşması ve sstem kullanım anlaşması mzalamamış olmasına rağmen letm sstemn kullanması halnde, Teblğ n Geçc 3. maddes uyarınca kullanıcının Elektrk Pyasası Tarfeler Yönetmelğ doğrultusunda sstem kullanım ve sstem şletm bedeln ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Sstem kullanım anlaşması bulunmaksızın letm sstemn kullanmakta olan kullanıcılar, letm sstemnde arz güvenlrlğ ve kaltesnn sağlanması amacıyla aşağıda yer alan hlallerle karşılaşılması halnde lgl ceza şleme tab olacaktır. İhlaln Tanımı TEİAŞ tesslernde kullanıcının bağlı olduğu fdere saatler arasında 4 (dört) veya daha fazla arıza ntkal ederek kescnn açması İletm sstemne doğrudan bağlı tüketcler ve dağıtım lsansına sahp tüzel kşler çn acl yük düşme talmatlarına uyulmaması, üretcler çn acl durum yük düşme ve lave (emre amade kapastes bulunmak kaydıyla) yüklenme talmatlarına uyulmaması Kullanıcının lgl mevzuatta tanımlanan emnyet tedbrlern almaması, yanlış manevrası, test ve şletme hatası veya teçhzat arızası gb nedenlerle TEİAŞ çalışanlarının, tesslernn, letm sstemnn olumsuz yönde etklenmes İletm sstemne doğrudan bağlı tüketcler ve dağıtım lsansına sahp tüzel kşlern letm sstemnn her br ölçüm noktasında çekecekler endüktf reaktf enerjnn/verecekler kapastf reaktf enerjnn, aktf enerjye oranının lgl mevzuata uygun olmaması Kullanıcı Tarafından TEİAŞ a Ödenmes Gereken Ceza saatler arasındak her 4 (dört) açma çn çnde bulunulan aya at Sstem Kullanım Fyatına göre hesaplanan bedeln % 1 oranında ceza uygulanır. 4 ün (dört) katına ulaşmayan açma sayıları 4 ün (dört) katına doğru aşağı çeklerek hesaplanır (Not: 11 açma varsa 8 olarak hesap edlr). Buna lave olarak, günde 4 (dört) ve katlarında açma olmasa dah aylık toplamda 20 nn (yrm) üzernde açma olursa, bu mktarın aşıldığı her br açma çn kullanıcının, çnde bulunulan aya at Sstem Kullanım Fyatına göre hesaplanan bedeln % 0,2 s oranında ceza uygulanır. (Örnek: 25 açma çn 20 açmanın üzerndek açma sayısı olan 5 açma çn % 0,2 oranında ceza uygulanır.) Günde 4 (dört ) ve katlarında açma olsa dah ayda toplam 12 (onk) açmaya kadar ceza uygulanmaz. Test, tekrar kapama ve paralel arıza kapsamındak fder açmaları bu hesaplamalarda dkkate alınmaz. Kullanıcının o ayk Sstem Kullanım Fyatına göre hesaplanan bedeln % 5 oranında ceza uygulanır. Bu oran aylık olarak toplam % 30 u geçemez. Ceza, saatler arasında br defadan fazla uygulanmaz. Kullanıcının o ayk Sstem Kullanım Fyatına göre hesaplanan bedeln % 5 oranında ceza uygulanır. Ceza, saatler arasında br defadan fazla uygulanmaz. Kullanıcının o ayk Sstem Kullanım Fyatına göre hesaplanan bedeln % 0,5 oranında ceza uygulanır. Ceza, her uzlaştırma peryodu çn yapılacak ölçümlern sonucuna göre saatler arasında br defadan fazla uygulanmaz. TEİAŞ tarafından sstem htyacı çn konulan kapastör fder sayaç değerler ölçümlere dahl edlmez. 2

3 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm 1.5. TEİAŞ ın letm sstemn, enterkonneksyon kullanıcısı olarak hracat ve/veya thalat amacıyla kullanmak steyen tüzel kşler TEİAŞ le enterkonneksyon kullanım anlaşması mzalamak zorundadır. Kapaste tahssnn hale yoluyla yapıldığı enterkonneksyon hatları üzernden, elektrk enerjsnn thalatı ve/veya hracatı faalyetnde bulunacak kullanıcılar; senkron paralel şletlen bağlantılarda Elektrk Pyasası İthalat ve İhracat Yönetmelğ Uyarınca Kapaste Tahssne ve İkncl Tcar İletm Hakkı Pyasasına İlşkn Usul ve Esaslar le TEİAŞ tarafından yayımlanan Kontrol Alanları Arasındak Enterkonneksyon Kapastelernn Tahss İçn İhale Kuralları Usul ve Esasları Dokümanı ve ekler doğrultusunda, senkron paralel şletlmeyen bağlantılarda se, enterkonneksyon kullanım anlaşmasındak hükümler doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler Ölçüm sstemlernn peryodk bakım çalışmaları yılda br defa yapılacaktır. Peryodk bakım kapsamında; sayacın standartlarda tanımlı hassasyet sınırları çnde doğru ölçüm yaptığını teyt etmek amacıyla test edlmes, ölçüm sstemndek teçhzatın (sayaç, YVTÜ, AT ve GT bağlantılarının) ve sayacın fzksel donanımının (ekran, buton, klemens vb.) kontrol edlmes ş ve şlemler gerçekleştrlecektr. İletm Sstem Fyatlandırma Esasları 1.7. İletm sstem sstem kullanım ve sstem şletm tarfeler, TEİAŞ ın malyetler dkkate alınarak EPDK tarafından belrlenen gelr tavanları doğrultusunda belrlenmektedr. İletm Sstem Malyetler 1.8. TEİAŞ ın malyetler, temel olarak elektrğn letm sstem üzernden güvenlr br şeklde nakln temnen letm sstem varlıklarına lşkn yapılan yatırımlar ve letm sstemnn şletme, bakım ve yan hzmetler le lgl malyetlerdr. Bu malyetler, kullanıcılardan alınan sstem kullanım ve sstem şletm bedeller le karşılanır. TEİAŞ, letm lsansı uyarınca, letm sstemnn belrl standartlara uygun olarak planlanmasından, gelştrlmesnden ve şletlmesnden sorumludur. Dolayısıyla, sermaye yatırımı htyaçları bu standartlara uyma zorunluluğundan kaynaklanmaktadır Kullanıcının letm sstemne bağlanablmes çn lave letm sstem varlıklarının tessnn gerektğ ve TEİAŞ ın bu varlıkların tessn fnanse edecek yeterl fnansmanın mevcut olmadığı durumlara lşkn hususlar 7 nc bölümde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. TEİAŞ ın Gelrler TEİAŞ ın gelrlern sstem kullanım, sstem şletm ve pyasa şletm tarfeler oluşturmaktadır. Bu dokümanda sstem kullanım ve sstem şletm tarfelernn hesaplanmasına ve uygulanmasına lşkn esaslar düzenlenmştr TEİAŞ ın elektrk enerjs letm faalyetlernden elde edeceğ gelrn tavanı, EPDK tarafından, yürürlüktek Elektrk Pyasası Tarfeler Yönetmelğ ve lgl teblğler le TEİAŞ ın letm lsansı çerçevesnde belrlenr. Gelr tavanı, TEİAŞ ın her br Uygulama Dönemnde elde edebleceğ gelrn üst sınırını fade eder t fyatlandırma yılına lşkn letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm tarfeler, sstem kullanım anlaşması yapmış olan kullanıcıların anlaşmalarında yer alan maksmum enerj alış/verş kapasteler, sstem kullanım anlaşması yapmamış kullanıcıların fyatlandırma yılından br öncek yılda ölçülen maksmum enerj alış/verş kapasteler; senkron paralel şletlmeyen bağlantı üzernden thalat ve/veya hracat yapan enterkonneksyon kullanıcılarının, enterkonneksyon kullanım anlaşmalarında akde bağlanan tahss edlmş kapasteler, enterkonneksyon kullanım anlaşmasını yapmamış kullanıcıların se protokol, mutabakat zaptı vb. ulusal veya uluslararası metnlerde belrtlen kapasteler dkkate alınarak hesaplanır İletm sstem sstem kullanım ve sstem şletm tarfeler, gelr tavanları esas alınarak yıllık olarak TEİAŞ tarafından hesaplanır ve EPDK tarafından onaylanır. 2 SİSTEM KULLANM TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ Yatırım Malyetne Dayalı Fyatlandırma ve Nakl Model 2.1. Sstem kullanım tarfelernn hesaplanması çn, YMDF kullanılmıştır. Bu yöntemn temeln, sstem kullanım tarfelernn, letm sstemnn farklı yerlerndek kullanıcıların sstem kullanım mktarlarını marjnal olarak artırmalarının ya da azaltmalarının TEİAŞ ın malyetlerne olan etklern yansıtacak şeklde belrlenmes oluşturmaktadır. 3

4 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm 2.2. İletm sstemnn farklı bölümlernde gerekl olan letm kapastes, sstemn lgl bölümlernde gerçekleşen maksmum sstem kullanım mktarına bağlıdır. Maksmum sstem kullanımı belrl tüketm ve üretm koşullarında gerçekleşecektr. Bu koşullar Türkye de yaz ve kış dönem puant taleple lşklendrleblr. Bu yöntem zlenerek bulunan letm sstem kullanım tarfelernde, letm sstemndek puant zamanı ya da zamanlarında ortaya çıkan htyaçlara göre belrlenen artan yatırım malyet esas alınmaktadır. Tarfeler, kullanıcının letm sstemne bağlanması düşünülen noktaya bağlantısının bulunduğu yere bağlı olarak değşklk göstereblr. Bu farklılıklar, sstemde farklı noktalardak artan yatırım malyetler arasındak farkı yansıtacaktır Artan malyetler hesaplanırken letm şebekesnn eşdeğer olan YMDF kullanılmaktadır. Bu modelde, gerçek koşullar esas alınarak şebeke yapısı modellenmektedr. Elde edlen bu model şebeke, şebekenn puant talep zamanlarında tam htyacı karşılayacak kapastede olması koşuluyla, letm sstemndek şebeke düğüm noktası adı verlen her br noktadak lave şebeke kapastesne lşkn artan malyetlern hesaplanmasında kullanılır Üretm sstem kullanım tarfeler, letm sstemne ürettkler enerjy veren tüm kullanıcıların lsans gücü ve/veya maksmum enerj verş kapastes dkkate alınarak belrlenr. Tüketm sstem kullanım tarfeler se, maksmum enerj alış kapastes esas alınarak belrlenr. Dolayısıyla, tarfeler MW (maksmum enerj verş/ enerj alış kapastes) başına yıllık olarak uygulanır YMDF den elde edlen fyatlar, ssteme bağlı üretm ve tüketmn beklenen MW değerlerne uygulandığında elde edlecek ücretler EPDK tarafından gelr tavanını sağlayacak şeklde ayarlanır. Sstem kullanım tarfelernde yapılacak ayarlamalar, YMDF vasıtasıyla sağlanan bölgesel snyaller koruyacak şeklde düzenlenr, bu kapsamda, sstem kullanım tarfeler bölgelere göre değşklk gösterr TEİAŞ ın sstem kullanım tarfelernn belrlemesnde dkkate alınan hususlar; a) Benmsenen esasların netlğnn ve fyatlandırma yöntem şeffaflığının sağlanması, b) Mevcut kullanıcılara ve ssteme yen katılacak taraflara ve malyetlere lşkn doğru ve stkrarlı fyat mesajlarının verlmes, c) Fyatlandırmanın, sağlanan hzmetler esas alınarak yapılması ve bu yapılırken ortalama malyetlern değl artan malyetlern esas alınması ve bu yolla, letm sstemnn optmal kullanımının ve optmal yatırımların teşvk edlmes, d) İlgl malyet parametreler ve zaman dlmler çerçevesnde pratk olan uygulamaların benmsenmes. Tarfenn Hesaplanması 2.7. Sstem Kullanım tarfeler k ayrı bleşenden oluşmaktadır. Bunların lk, kullanıcının bulunduğu yere bağlı olarak değşen bleşendr. Bu bleşen, YMDF kullanılarak, farklı noktalar arasında toptan elektrk nakln sağlamak üzere letm sstemnde yapılması gereken sermaye yatırımlarının ve letm sstemnn aynı amaç doğrultusunda bakımının gerçekleştrlmesnn malyetlern yansıtmak üzere belrlenr. İknc bleşen, kullanıcının bulunduğu yere bağlı olmayan, gelr tavanına ulaşılablmes le lgl olan bleşendr. Sstem kullanım tarfelernn hesaplanma sürec aşağıda adım adım açıklanmıştır. Bu sürecn temel bleşenler şunlardır: a) Gerekl Malyet Verlernn Çıkartılması, b) Nakl Modelnn Çalıştırılması, c) Nha TL/MW Tarfenn Belrlenmes. Gerekl Malyet Verlernn Çıkartılması Şebeke Yatırımlarının Yıllık Malyetlernn Hesaplanması: 2.8. MW gücü 1 taşımanın yıllık malyet, (TL/MW cnsnden) her br hat tp çn, aşağıdak formül kullanılarak hesaplanır. rc A 1 1 (1 r) bu formülde; n c; Şebeke genşleme sabtn fade etmektedr. Yan, 1 MW gücü 1 taşımak çn gerekl letm altyapısı sermaye yatırımının değern TL/MW cnsnden fade eder. Bu değern büyüklüğü TEİAŞ tarafından üstlenlen ve planlanan yatırımların malyetlerne bağlıdır. Şebeke genşleme sabtnn hesaplanması çn şu adımlar gerçekleştrlr: 4

5 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm a) Mevcut yatırım projeler le lgl olan yatırım malyetler, yatırım programı baz alınarak her br hat tp çn toplam yatırım malyetnn çıkartılması amacıyla analz edlr (154kV, 380kV hava hatlar ve yeraltı letm kabloları). Her br hat tp çn sstem varlığı olarak değerlendrlp, bu şeklde fyatlandırılanlar dışındak yatırım malyetlernn toplamı alınır. Yatırım malyetler, mevcut yatırım projeler le lgl olan trafo merkez varlıklarının malyetlern çerr ve b) Elde edlen bu toplam yatırım malyetler, her br hat tp çn, lgl yatırım projesne bağlı olarak tess edlecek olan toplam MW değerlerne bölünür. n; İletm varlığının yıl cnsnden ortalama toplam faydalı ömrünü fade etmektedr. Bu değer, fyatlandırma le lgl amaçlar doğrultusunda 20 yıl olarak tespt edlmştr. r; TEİAŞ ın sermaye malyetdr. İşletme ve Bakım Malyetnn Hesaplanması 2.9. İşletme ve bakımın yıllık malyet (M) aşağıda görüldüğü üzere, yıllık yatırım malyetnn yüzdes olarak belrlenr. Bu formülde, M = A m m ; İşletme ve bakım faktörüdür. Fyatlandırma le lgl amaçlar doğrultusunda %3 olarak kabul edlr. İletm Malyet Katsayısının Hesaplanması İletm malyet katsayısı, MW başına yıllık sermaye malyetlernden ve yıllık şletme bakım malyetlernden meydana gelmekte olup, brm TL/MW dr. Şu şeklde hesaplanır: S =M+A 2.11 YMDF dek farklı hat tpler le lşkl farklı malyetler yansıtmak çn, en düşük malyetl hat (380kV hava hat, 154kV hava hat ya da yeraltı kablosu) tpne lşkn letm malyet katsayısı, baz letm malyet katsayısı olarak alınır. Dğer hat tplerne lşkn letm malyetler katsayıları, bu baz değern katları olarak fade edlr. YMDF ve Nakl Modelnn Çalıştırılması Modeln Grdler YMDF, letm sstem üzerndek her br şebeke düğüm noktasındak tüketmn ya da üretmn artması sonucunda letm sstemnde yapılması gerekecek yatırımların marjnal malyetlern hesaplar. Model bunu yaparken, letm sstemndek puant şartlara dar tahmnler yansıtan talep ve arz senaryolarını esas alır. Şebeke düğüm noktası br Bağlantı Noktası, ya da k veya daha fazla letm hattının brleştğ br noktadır. Model, marjnal yatırım malyetlern hesaplamak üzere şebekenn MW cnsnden fade edlen toplam malyetlern mnmze eder (yukarıda adı geçen letm malyet katsayısı çarpanlarının aşağıda 2.17 maddesnde belrtldğ şeklde uygulanmasından sonra) ve kapastede 1MW lave kapaste çn bu rakamda meydana gelecek değşklğ hesaplar. (şebeke üzerndek her br noktadak üretm ve tüketm çn) Sonuçta, MW cnsnden ortaya çıkan marjnal malyet, baz olarak alınan letm malyet katsayısı uygulanarak paraya çevrlr Modelde pratklk açısından br dz varsayımdan yararlanılmaktadır. Modeln, sstemn puant koşullarına karşılık gelen br dz verye htyacı vardır: a) Her br şebeke düğüm noktasında letm sstemne gren güç, b) Her br şebeke düğüm noktasındak tüketm, c) Şebeke düğüm noktaları arasındak letm güzergahları ve bu güzergahların hat tplerne göre sınıflandırılması, d) Bu güzergahların uzunlukları, e) Farklı hat tplerne lşkn letm malyet katsayılarının baz katsayıya oranları Nakl modelnde, t yılına lşkn, her düğüm noktasındak tüketm verler çn, TEİAŞ ın, t yılının sstem puantında şebeke üzerndek her br düğüm noktası çn tahmn ettğ tüketm esas alınır. Bu tahmnler, letm sstem kullanıcıları tarafından Bölüm 8 uyarınca sağlanan verlere dayanır. 5

6 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Modelde, t yılına at her şebeke düğüm noktasındak üretm verlernde her br düğüm noktasındak santrala at maksmum enerj verş kapastes esas alınır. Bunda, br öncek fyatlandırma yılı esas alınmaktadır. Ancak, düğüm noktasındak üretm, yaz ve kış sstem puant talepler sırasındak toplam üretm toplam tüketme eşt olacak şeklde ayarlanmalıdır İletm güzergahları ve bu güzergahlarla lgl hat tpler ve uzunlukları, şebeke konfgürasyonuna lşkn mevcut verler kullanılarak belrlenr Farklı hat tplerne at (380KV, 154 KV ya da yeraltı kablosu) letm malyet katsayılarının brbrlerne oranı, farklı hat tplerne lşkn malyetler arasındak farklılıkları yansıtır. Nakl model, hat tpnden bağımsız olarak toplam malyet MW cnsnden verr. Bu noktada, bazı güzergahlarda yapılacak yatırımın malyetnn dğer güzergahlarda yapılacak yatırımın malyetnden yüksek olacağı dkkate alınır. Yukarıda da değnldğ gb, bu etk, yatırım malyet daha pahalı olan güzergahların, letm malyet katsayıları arasındak oranlar uygulanarak uzatılması yoluyla modellenmektedr. Bu uygulama, söz konusu hatların, modelde kullanılmasını daha pahalı hale getrmekte ve bu şeklde de, bu güzergahlara yapılacak yatırımların lave malyetlern yansıtmaktadır. Modeln Çıktıları YMDF nakl model, yukarıda adı geçen grdlerden faydalanarak ve br nakl algortması kullanarak, ve tüm güzergahlarda sınırsız kapaste olduğu varsayımından hareketle, düğüm noktası bazında belrlenen üretmle düğüm noktası bazında belrlenen tüketmn karşılanableceğ mnmum şebeke büyüklüğünü MW cnsnden hesaplar Matematksel olarak fade edldğnde, optmzasyon problem şu şeklde açıklanablr; Mnmze edlen: f j l T * MW = j j Tab olduğu kısıtlar: Kısıt 1: Kısıt 2 : j G S f j G S D D Burada: a) T * MW MW cnsnden mnmum letm mktarı, b) f j ve j düğüm noktaları arasındak MW cnsnden akışı, ( ve j arasında br güzergah olmaması halnde sıfırdır) c) l j letm sstemndek her br ve j düğüm noktası arasındak cnsnden sembolk mesafey, S d) G düğüm noktasındak, yukarıdak maddes doğrultusunda belrlenen üretm, e) D düğüm noktasında sstem puantında tahmn edlen ve yukarıdak maddes doğrultusunda belrlenen tüketm, fade etmektedr. f) Kısıt 1, her br düğüm noktasına gren ve o düğüm noktasından çıkan net akışların, sstemn o düğüm noktasına verlen ve o düğüm noktasından çeklen güç mktarına eşt, g) Kısıt 2, üretm ve tüketmn dengede, olma gereesdr Optmal şebeke büyüklüğünün belrlenmesnn ardından, model, her br düğüm noktasındak üretmn 1 MW artış ve buna karşılık olarak referans noktasındak 1 MW tüketm artışı çn marjnal yatırım malyetlern hesaplar. Marjnal yatırım malyet, şebekenn bütününde nakledlen toplam MW değernde meydana gelen artış ya da düşüş T * MW T * MW olup optmzasyon modelndek her br kısıtla lşkl Lagrange çarpanlarıdır. ( ve ) Üretm ve s G D G D tüketm çn sırasıyla ve le fade edlmektedr. 1 MW artış varsayımından yola çıkılarak, marjnal malyetler, bastlğn sağlanması açısından, yalnızca cnsnden fade edlmştr. Böylelkle, her br düğüm noktasındak üretm G D ve tüketme lşkn olmak üzere, cnsnden marjnal malyetler elde edlmş olur., ye eşt olup, üretmdek 1MW artışın toplam üzerndek etksne bağlı olarak, marjnal malyet poztf ya da negatf olablr. 6

7 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Bu hesaplamanın bast br gösterm, Ek A da, örnek olarak verlmştr. (Ek A: YMDF nn Gösterm). Yaz ve Kış Puantının Etks Türkye de talebn mevsmsel seyr şu şekldedr; ülkenn güney batısındak bazı bölgelerde sstem puant taleb, ülkenn ger kalan kısımlarında olduğu gb kış mevsmnde değl, yaz aylarında gerçekleşmektedr. Dolayısıyla yukarıda tanımlanan temel YMDF, yaz ve kış marjnal malyetlern ortaya çıası çn k defa çalıştırılır. Kış malyetler kış aylarındak (1 Ocak - 31 Mart ve 1 E - 31 Aralık arası) sstem talepler ve yaz malyetler yaz aylarındak (1 Nsan - 30 Eylül arası) puant talepler kullanılarak hesaplanır. Bu yaz ve kış malyetler kullanılarak Sstem Kullanım Tarfeler elde edlr. Nha TL/MW Tarfenn Belrlenmes Nha TL/MW tarfelern hesaplanmasında, YMDF nakl algortması le hesaplanan marjnal yatırım malyetler esas alınır. Bu hesaplama sürec aşağıdak aşamalardan oluşur. a) Üretm ve tüketm çn bölgesel ham malyetlern ve bunun sonucunda ortaya çıkan ara gelrn hesaplanması. b) İletm hzmetler çn toplam gelr tavanına dayanarak, üretm ve tüketm kullanılarak toplam elde edlmes gereken gelrn hesaplanması c) TEİAŞ ın gelr tavanına göre gelr elde edeblmesn sağlamak üzere bölgesel malyetlere eklenecek lave ücret n hesaplanması. Üretm İçn Bölgesel Artan Malyetlern Belrlenmes Yaz ve kış malyetlernn ağırlıklı ortalamaları, her br bölge çn, kurulu güç esas alınarak hesaplanır. Hesaplamada şu formüller kullanılır. G, W G S, W n g G W g, S g, g, S n G n n G S G, S burada:, kış puantında, z bölgesnde üretm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden;, yaz puantında, z bölgesnde üretm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden; G, düğüm noktasındak maksmum güç verş sınırını (MW cnsnden); S, letm malyet katsayısını fade eder. Tüketm İçn Bölgesel Artan Malyetlern Belrlenmes Bu malyetler, bölgedek düğüm noktası bazındak malyetlern ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında, düğüm noktası bazında olmak üzere, yaz ve kış sstem puant taleb sırasında gerçekleşmes beklenen talebe lşkn tahmnler esas alınır. Hesaplamada şu formül kullanılır: burada: d d, W, S n n D W n S n S D D W D S S D, W D, S 7

8 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm W d, S d, S, kış puantında, z bölgesndek tüketm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden;, yaz puantında, z bölgesndek tüketm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden; D, Yaz Puantı sırasında, düğüm noktasındak taleb; W D, Kış Puantı sırasında, düğüm noktasındak taleb fade eder. Ara Gelrn Hesaplanması Gelr tavanını elde etmek amacıyla ham malyetler üzernde gerekl ayarlamaları belrlemek çn, ham malyetlern tüm üretme ve tüketme uygulanmasıyla elde edlen toplam mktar olan ara gelrler hesaplanır Üretm ve tüketm çn bölgesel ara gelrlern hesaplanmasında aşağıdak formüller kullanılır;, S, W RG S% G g (1 S%) G g ; RD S n n, S % D d (1 S%) n n burada: RG, z bölgesnde üretmden elde edlen ara gelr, TL cnsnden S %, yılın yaz puantı çn hesaplanan malyetn ağırlık olarak yüzdesn S,yaz puantında, z bölgesnde üretm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden g, W g,, kış puantında, z bölgesnde üretm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden G, düğüm noktasındak maksmum güç verş sınırını (MW cnsnden); D d, W RD z bölgesnde tüketmden elde edlen ara gelr, TL cnsnden; S d, W d,, yaz puantında, z bölgesnde tüketm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden, kış puantında, z bölgesnde tüketm çn hesaplanan ham artan malyet, TL cnsnden D, düğüm noktasındak maksmum alış kapastes (MW cnsnden) fade eder Üretm ve tüketm çn toplam ara gelrler, tüm bölgelerdek bölgesel ara gelrlern toplanmasıyla hesaplanır. Hesaplamada şu formül kullanılır; RG RG ; ve RD RD burada: RG üretmden elde edlen toplam ara gelr, TL cnsnden ve RD tüketmden elde edlen toplam ara gelr, TL cnsnden. fade eder. Üretm ve Tüketmden Karşılanacak Olan Toplam Gelrn Hesaplanması Sstem kullanım bedellernden karşılanacak olan toplam gelr tavanı, Elektrk Pyasası Tarfeler Yönetmelğne, Elektrk Pyasasında Gelr ve Tarfe Düzenlemes Kapsamında Düzenlemeye Tab Unsurlar ve Raporlamaya İlşkn Esaslar Hakkında Teblğ ve TEİAŞ ın letm lsansı hükümlerne göre belrlenr. Bu mktar, aşağıdak formüle uygun olarak üretm ve tüketm arasında paylaştırılacaktır. TRG RTUOS R 1 ; ve 1 k 8

9 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm burada: TRD RTUOS R k 1 k TRG,üretmden karşılanacak olan toplam gelr; TRD, tüketmden karşılanacak olan toplam gelr; RTUOS R, lgl fyatlandırma yılı çn, sstem kullanım bedellernden karşılanacak olan toplam gelr tavanı (bağlantı bedeller harç), Türk Lrası cnsnden fade eder ve tüketclern _ üstlenmes _ terch _ edlen _ ödeme _ yükü _ oranı % k üretclern _ üstlenmes _ terch _ edlen _ ödeme _ yükü _ oranı % Her Br Fyatlandırma Bölges İçn Nha Üretm ve Tüketm Sstem Kullanım Tarfelernn Hesaplanması Gelr tavanı ve ara gelrler arasındak farkın karşılanablmes amacıyla, her br üretm ve tüketm çn MW başına lave ücretler aşağıdak gb hesaplanır. TRG RG g U ; ve G d U TRD RD D burada: g ; üretm le lgl lave ücret, TL cnsnden ; U d U, tüketm le lgl lave ücret, TL cnsnden fade eder Her br bölge çn sstem kullanım tarfeler, ham bölgesel malyetn ve lave ücretn toplanması ve yaz ve kış puantı çn hesaplanan tarfelern kombne edlmesyle belrlenr. g ( g, W g U ) (1 S%) ( g, S g U ) S% d ( d, W d U ) (1 S%) ( d, S d U ) S% burada: g, z bölgesnde MW başına üretm sstem kullanım tarfes d, z bölgesnde MW başına tüketm sstem kullanım tarfes 3 SİSTEM KULLANM TARİFESİ FİYATLANDRMA UYGULAMALAR 3.1. İletm sstem kullanıcılarının ödemekle yükümlü olacağı üretm ve tüketm sstem kullanım bedeller, her br sstem kullanım fyatlandırma noktasında geçerl olan sstem kullanım tarfesne esas mktar (MW) baz alınarak belrlenr Sstem kullanım fyatlandırma noktası, sstem kullanım tarfesyle lşkl olan ve sstem kullanım bedelne esas mktar çn hang bölgesel tarfenn uygulanacağını belrleyen coğraf noktadır. Sstem kullanım fyatlandırma noktaları, üretm ya da tüketm tessnn letm sstemne bağlı olduğu trafo merkezne göre belrlenr. Bu esasın uygulanmasına lşkn ayrıntılar, 4 üncü bölümde verlmştr. TEİAŞ ın letm sstemndek her br bağlantı noktası çn en az br sstem kullanım fyatlandırma noktası olacaktır. Sstem kullanım fyatlandırma noktaları, her br bağlantı noktasındak her kullanıcı başına br tane olacak şeklde belrlenecektr. Dolayısıyla, belrl br trafo merkeznde brden fazla dağıtım fder bulunması ve bunların farklı kullanıcıların sorumluluğunda olması halnde, bu merkezde brden fazla sstem kullanım fyatlandırma noktası olacaktır. 9

10 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm 3.3. Sstem kullanım bedellerne esas mktar, Bölüm 2 doğrultusunda hesaplanan bölgesel sstem kullanım tarfelernn uygulanacağı MW mktarıdır. Bu, üretm ve tüketm çn farklı şeklde belrlenmektedr. Sstem kullanım tarfelerne esas mktarların belrlenmesne dar ayrıntılar, Bölüm 4 de açıklanmaktadır Br sstem kullanım fyatlandırma noktası çn toplam sstem kullanım bedeller şu şeklde hesaplanmaktadır. C D D A d C G G A g burada: C D, kullanıcı u ya, t fyatlandırma yılı süresnce p sstem kullanım fyatlandırma noktasındak tüketm karşılığında uygulanacak sstem kullanım bedeln (TL cnsnden); D kullanıcı u nun, p sstem kullanım fyatlandırma noktasında, t fyatlandırma yılı süresnce geçerl olacak tüketm A sstem kullanım tarfelerne esas maksmum enerj alış kapaste mktarını (MW cnsnden) fade eder. d, p sstem kullanım fyatlandırma noktasının yer aldığı z bölgesnde tüketme uygulanacak olan sstem kullanım tarfesn (TL/MW cnsnden) fade eder. Bu değern nasıl elde edldğ Bölüm 2 de açıklanmaktadır. G C, kullanıcı u ya, t fyatlandırma yılı süresnce, p sstem kullanım fyatlandırma noktasındak maksmum enerj verş kapastes karşılığında uygulanacak olan sstem kullanım bedeln (TL cnsnden); G A, kullanıcı u nun, t fyatlandırma yılı süresnce geçerl olacak, p sstem kullanım fyatlandırma noktasındak üretm sstem kullanım tarfelerne esas maksmum enerj verş kapaste mktarını (MW cnsnden) fade eder. Bu değer bölüm 4 de açıklanmıştır. g, p sstem kullanım fyatlandırma noktasının yer aldığı z bölgesnde üretme uygulanan sstem kullanım tarfesn (TL cnsnden) fade eder. Bu değern nasıl elde edldğ, Bölüm 2 de açıklanmıştır Fyatlandırma yılı uygulama dönem boyunca geçerl olacak üretm ve tüketm çn sstem kullanım tarfeler, söz konusu fyatlandırma yılından br öncek yılın son ayına kadar yayımlanacak olan bu Yöntem Bldrm le brlkte EPDK tarafından onaylanır. Bu doküman le brlkte, kullanıcının her br fyatlandırma bölgesne düşen sstem kullanım fyatlandırma noktalarının hangler olduğunu anlamasına mkan verecek, üretm ve tüketm sstem kullanım fyatlandırma bölgelernn açıklandığı dğer blgler de yayımlanır Yen br sstem kullanım fyatlandırma noktası, coğraf konumu tbaryle çnde kaldığı fyatlandırma bölgesne dahl edlr. Ancak, yen br sstem kullanım fyatlandırma noktasının fyatlandırma bölgeler arasındak sınıra yakın ve şebekedek yen br düğüm noktası le lşkl olması halnde, Bölüm 2 de açıklanan YMDF yöntemnden yararlanarak br takım lave etüdler yapılması terch edleblr. Bu, TEİAŞ ın şebekedek yen düğüm noktasına lşkn marjnal malyet hesaplamasına ve böylelkle yen sstem kullanım fyatlandırma noktasının hang fyatlandırma bölgesne dahl edleceğne karar vermesne mkan verecektr. Yen sstem kullanım fyatlandırma noktası, düğüm noktası bazındak marjnal malyetlern söz konusu düğüm noktasının marjnal malyetne en yakın olduğu bölgeye veya mesafe olarak en yakın düğüm noktasının at olduğu bölgeye dahl edlecektr. Fyatlandırma yılı çersnde fyatlandırma bölgelernn sınırları değştrlmeyecektr Fyatlandırma bölges sınırlarının, yukarıda adı geçen sebep harcnde, her yıl yenden belrlenmes gereeyecektr. Fyatlandırma bölgelernn sınırlarının her br Uygulama Dönem öncesnde yenden değerlendrlmes beklenr. Uygulama dönem öncesnde fyatlandırma bölgelernn sınırlarının (tarfe bölgeler) yenden belrlenmes ve değşmes halnde, tarfe bölgelernn EPDK Kurul Kararı le yürürlüğe grdğ tarh tbaryle sstem kullanım anlaşmalarının yenlenmemş olması durumunda ble faturalama açısından yürürlükte olan mevcut sstem kullanım anlaşmalarında yer alan maksmum enerj alış kapastes ve maksmum enerj verş kapastes geçerl olacaktır. 10

11 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm 4 SİSTEM KULLANM BEDELLERİ Ortak Hükümler 4.1 Sstem kullanım bedeller, yürürlüktek mevzuat uyarınca letm sstem kullanıcısı konumunda bulunan aşağıdak kullanıcıların üretm ve/veya tüketm faalyetler kapsamında alınır. Tüketm Üretm Dağıtım Şrketler OSB Dağıtım Şrketler Serbest Tüketcler Otoprodüktörler Otoprodüktör Grupları Üretm Şrketler Yİ Sözleşmel Üretm Şrketler YİD Sözleşmel Üretm Şrketler İHD Sözleşmel Üretm Şrketler Elektrk İhracatı Yapan Enterkonneksyon Kullanıcıları Elektrk İthalatı Yapan Enterkonneksyon Kullanıcıları Sstem Kullanım Fyatlandırma Noktaları, Fyatlandırma ve Ölçüm Esasları 4.2. Her br sahada kurulu bulunan ve sstem kullanım tarfelerne lşkn amaçlar doğrultusunda verlern kaydedlmesnde kullanılacak olan sayaçlar ve ölçüm ekpmanları yürürlüktek mevzuata uygun olmalıdır Kullanıcının letm sstemne bağlandığı nokta, kullanıcıya uygulanacak sstem kullanım tarfe bölgesn belrleyecektr. İletm sstemne doğrudan bağlı kullanıcılar çn sstem kullanım fyatlandırmasına esas ölçüm noktası, Elektrk Pyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Teblğ ve lgl dğer mevzuatta belrtldğ yerde olacaktır Elektrk Pyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Teblğ de belrtlen ölçüm noktalarıyla maksmum alış/verş kapastelernn tespt edlememes veya kullanıcının br bağlantı noktasındak enerj alış/verş kapastelernn brden fazla ölçüm noktasından tespt edlmesnn söz konusu olduğu durumlarda TEİAŞ ın belrleyeceğ ölçüm yer ve ölçüm yöntemlerne göre maksmum alış/verş kapasteler ölçüme esas alınır Kullanıcının sstem kullanım fyatlandırmasına esas ölçümler, ölçüm noktasında bulunan, mevzuata uygun sayaçlardan her ayın sonunda TEİAŞ Otomatk Sayaç Okuma Sstem (OSOS) aracılığıyla okunur, bu okunan değerler letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm bedellernn tesptnde kullanılır. Kullanıcılar çn ölçüm dönemler aylıktır Kullanıcının br bağlantı noktasındak enerj alış/verş kapastelernn brden fazla ölçü noktasından tespt edlmesnn söz konusu olduğu durumlarda, kullanıcıların bağlantı noktasındak maksmum enerj alış/verş kapastelernn eşzamanlı ölçüm değernn alınması esas olup bu değerler TEİAŞ Otomatk Sayaç Okuma Sstem (OSOS) aracılığı le elde edlecektr. Kullanıcının aylık güç değerler, söz konusu ölçüm sstem devreye alınıp TEİAŞ OSOS a dahl edldğ ayı takp eden aydan tbaren TEİAŞ OSOS üzernden elde edlecektr Kullanıcılar, t fyatlandırma yılı boyunca, o yıl çn onaylanan yıllık tüketm ve/veya üretm sstem kullanım bedellerne lşkn aylık ödemeler yaparlar Kullanıcıya lk fatura tessn geçc kabulünün yapıldığı veya sayaç lk endeks tespt protokolünün düzenlendğ ya da letm sstemnden kullanıcı tarafından alınan ve/veya verlen elektrk enerjsnn kullanıcı tarafından tcar kazanç sağlamak amacıyla kullanıldığı tarh takp eden ay düzenlenr Sstem kullanım anlaşmaları bulunan mevcut kullanıcıların revze sstem kullanım anlaşmaları faturalama şlemler açısından; anlaşmanın TEİAŞ tarafından onaylanmasını takp eden aydan tbaren geçerl olacak, enterkonneksyon kullanım anlaşmaları se enterkonneksyon şletme anlaşması hükümler ve lsans süres de dkkate alınarak elektrk enerjsnn transfernn başladığı tarhten tbaren faturalama şlemler açısından geçerl olacaktır Sstem kullanım anlaşması bulunan kullanıcılar çn, Elektrk Pyasası Yan Hzmetler Yönetmelğ uyarınca senkron kompanzasyon kapsamında Reaktf Güç Desteğ Senkron Kompanzasyon Anlaşması mzalamış kullanıcılar harç olmak üzere, t fyatlandırma yılının lk ayında, t fyatlandırma yılının lk ayının ölçüm değer le sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış/verş kapasteler karşılaştırılarak yüksek olan güç değer (MW) faturaya esas 11

12 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm alınır. t fyatlandırma yılı çnde se, aylık ölçüm değerler ve br öncek faturaya esas maksmum enerj alış/verş kapasteler le sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış/verş kapasteler karşılaştırılarak yüksek olan değer (MW) üzernden fatura düzenlenr. Elektrk Pyasası Yan Hzmetler Yönetmelğ uyarınca senkron kompanzasyon kapsamında Reaktf Güç Desteğ Senkron Kompanzasyon Anlaşması mzalamış kullanıcılara yapılacak ödemeler, bu Yöntem Bldrmnn 5. Bölümünde belrtldğ gb elektrk kalte hzmetler malyetler adı altında gerçekleştğ mktarda, tamamıyla tüm kullanıcılara yansıtılmakta olduğundan, hzmetn alındığı aylarda sstem kullanım ve sstem şletm bedelnn hesaplanması sırasında senkron kompansatör çalışması nedenyle ulaşacağı maksmum enerj alış kapastes dkkate alınır, hzmetn alınmadığı dğer aylarda se senkron kompansatör çalışma olmaması nedenyle sadece ç htyaçları nedenyle ulaşacağı maksmum enerj alış kapastes dkkate alınır. Senkron kompansatör hzmet satın alınan letm sstem kullanıcıları le mzalanan sstem kullanım anlaşmaları doğrultusunda kullanıcılara letm faturalarının düzenlenmes sırasında, senkron çalışıp çalışmadığı da dkkate alınarak, aylık ölçüm değer le anlaşma değer karşılaştırılır ve yüksek olan değer faturaya esas alınır. Takp eden aylarda da bu şlem aylık olarak tekrarlanır. Kullanıcının ölçülen aylık gücünün (MW),sstem kullanım anlaşmasında belrtlen maksmum enerj alış kapastesnden fazla olması halnde, aylık ceza şlem uygulanır, güç aşımı olmayan aylar çn herhang br ceza şlem uygulanmaz Sstem kullanım anlaşmasının yapılmamış olması halnde t fyatlandırma yılının lk ayında, br öncek takvm yılında ölçülen en yüksek ölçüm değer le t fyatlandırma yılının lk ayının ölçüm değer karşılaştırılarak yüksek olan güç değer (MW) faturaya esas alınır. t fyatlandırma yılı çnde se, aylık ölçüm değerler br öncek faturaya esas maksmum enerj alış/verş kapastes le karşılaştırılarak yüksek olan değer (MW) üzernden fatura düzenlenr. Üretm şrketler le Yİ, YİD ve İHD sözleşmel üretm şrketler çn kurulu güç değerler de faturalamada dkkate alınır. Elektrk Pyasası Yan Hzmetler Yönetmelğ uyarınca senkron kompanzasyon kapsamında Reaktf Güç Desteğ Senkron Kompanzasyon Anlaşması mzalamış kullanıcılara se maddes hükümler uygulanır. Senkron kompansatör hzmet alınmasına karşın, söz konusu kullanıcı le sstem kullanım anlaşması mzalanmamış olması halnde se kullanıcıya, senkron kompansatör hzmet satın alınan aylar harç tutularak, sstem kullanım anlaşması olmayan kullanıcılara uygulanan yöntem dkkate alınarak aylık letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm faturaları düzenlenr Kullanıcının sstem kullanım bedeller, Kullanıcının TEİAŞ le mzalanan sstem kullanım anlaşmasında belrtlen maksmum enerj alış ve/veya verş kapastes esas alınarak hesaplanır. Kullanıcıların ölçüm dönemler sırasında alınan veya verlen enerjye lşkn ölçülen güç değerlernn, sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış ve/veya verş kapastesn aşması halnde, lgl ölçüm dönemne at aylık sstem kullanım ve sstem şletm faturalarında, yüksek olan değer dkkate alınır, bu şeklde düzenlenerek kullanıcıya gönderlen fatura uyarı ntelğndedr Kullanıcının yürürlüktek mevzuatta tanımlanan süreler çersnde mevcut anlaşmasını revze etmek üzere başvuruda bulunmaması halnde sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış ve/veya verş kapastesnden yüksek olduğu tespt edlen, ölçüm dönemler sırasında çeklen enerjye lşkn ölçülen güç değerlernn en yükseğ takp eden ölçüm dönemlernde aylık sstem kullanım ve sstem şletm faturalarına esas alınır ve sstem kullanım anlaşmasında yer alan ceza müeyydeler uygulanır Kullanıcının yürürlüktek mevzuatta tanımlanan süreler çersnde mevcut anlaşmasını revze etmek üzere başvuruda bulunması halnde sstem kullanım anlaşmalarının revze şlemlernn sonuçlanarak yen sstem kullanım anlaşmasının faturalama açısından yürürlüğe greceğ tarhe kadar mevcut sstem kullanım anlaşmasında yer alan maksmum alış ve/veya verş kapastesnden fazla olduğu tespt edlen ölçüm değerlernn en yükseğ faturalara esas alınır ve mevcut sstem kullanım anlaşmasında yer alan ceza şlemler uygulanır Kullanıcının yürürlüktek mevzuatta tanımlanan süreler çersnde mevcut anlaşmasını revze etmek üzere başvuruda bulunmasına karşın, sstem kısıtı nedenyle kullanıcı talebnn uygun bulunmaması veya lave şebeke yatırımının gerektğnn tespt edlmes nedenleryle sstem kullanım anlaşmasının revze şlemlernn tamamlanamaması halnde, aşan kısmın en yüksek değer dkkate alınarak sstem kullanım anlaşmasında yer alan ceza müeyydeler uygulanır Sstem kullanım anlaşmasının yapılmamış olması halnde, bu Yöntem Bldrmnn 1.4 maddes bu kullanıcılar çn uygulanacaktır. Güç Artırımı ve Güç Düşüm Taleplernn Değerlendrlmes t fyatlandırma yılı çersnde aynı kullanıcı le aynı tess çn kapaste artırımı yapılablmes çn, kullanıcının önceden TEİAŞ a bldrmde bulunarak sstem kullanım anlaşmasını yenlemes gerekr. 12

13 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Kullanıcı, sstem kullanım anlaşmasını revze etmek koşulu le aynı fyatlandırma yılı çersnde dörder aylık eşt dönemlerde ve her dönemde br defa olmak üzere, en fazla üç defa güç artışı talebnde bulunablr Kullanıcı, Elektrk Pyasası Şebeke Yönetmelğnn 8 nc maddes çerçevesnde güç artırımını gerçekleştrmey planladığı tarhn 60 gün öncesnde güç artışı talebnde bulunmuş olmalıdır. TEİAŞ ın talebn değerlendrlmesne lşkn cevabından önce kullanıcının aynı tess çn kapaste artışını çeren yen br talepte bulunması halnde, yen taleb değerlendrlmeye alınmaz Kullanıcı, başvuru yapıldıktan sonra 60 gün olan değerlendrme süres çersnde hçbr şeklde flen sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış ve/veya verş kapastesn aşamaz. Güç artışı talebne bağlı fl kullanım, değerlendrme süresn takp eden dönem tbaryle mümkün olacaktır. Değerlendrme süres çnde sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış ve/veya verş kapastesnn aşılması halnde, kullanıcı hakkında sstem kullanım anlaşmasında yer alan ceza şart hükümler uygulanır t fyatlandırma yılı çersnde en fazla br defa olmak üzere, takp eden fyatlandırma yılına lşkn güç düşüm taleplernn en geç her yılın Eylül ayı başında kesnleşmş olması gereektedr. Takp eden fyatlandırma yılına lşkn güç düşüm talepler le lgl sstem kullanım anlaşmaları revzeler, en erken takp eden fyatlandırma yılının lk ayından tbaren geçerl olacaktır. Güç düşümleryle lgl taleplere lşkn gerekl başvuruların Eylül ayına kadar yapılmaması halnde, uygulanmakta olan mevcut sstem kullanım anlaşmasında belrtlmş olan maksmum enerj alış ve/veya verş kapasteler geçerllğn korur. Ölçüm İtrazlarının Değerlendrlmes Aylık ölçümler ve hlal durumlarına lşkn verlerle lgl trazların lgl faturaların kullanıcılara teblğ edlmesne müteakp en geç 15 gün çersnde TEİAŞ a yazılı olarak yapılması zorunludur. 15 günlük sürey aşan trazlar değerlendrmeye alınmayacaktır. Lsans Türü Değşklğ, Devr ve Bara Değşklğ t fyatlandırma yılı çnde bağlantı noktasında herhang br değşklk olmadan (aynı bara ve fder/fderler) lsans türü değşen, mevcut lsansını tadl eden veya serbest tüketc ken lsanslı kullanıcı konumuna gelen letm sstem kullanıcısı, yen lsansına göre TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması yapana kadar, mevcut sstem kullanım anlaşmasında yer alan yükümlülüklern yerne getrmekle sorumludur. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mevcut sstem kullanım anlaşmasına göre güç düşüm taleb çermes halnde, 4.21 maddes uyarınca şlem tess edlr. Sstem kullanım anlaşmasının mzalanmamış olması halnde se, sstem kullanım anlaşması yapılana kadar esk konumdak yükümlülüklern yerne getrmekle sorumludur t fyatlandırma yılı çnde bağlantı noktasında herhang br değşklk olmadan (aynı bara ve fder/fderler) kullanıcıya at tessn devr le TEİAŞ a muhatap tüzel kşnn değşmes durumunda, yen kullanıcı, TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması mzalayıncaya kadar, esk kullanıcının sstem kullanım anlaşmasında yer alan yükümlülüklern yerne getrmekten sorumludur. Gerekl lsans tadlatının EPDK tarafından yapılması, yen kullanıcının söz konusu tess çn lsansını alması ya da serbest tüketc ntelğne haz olması durumunda, yen kullanıcının sstem kullanım anlaşması mzalamış olması koşulu aranmaksızın, söz konusu tesse lşkn sstem kullanım bedelne at yükümlülükler yen kullanıcı tarafından yerne getrlr. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mevcut sstem kullanım anlaşmasına göre güç düşüm taleb çermes halnde, 4.21 maddes uyarınca şlem tess edlr t fyatlandırma yılı çnde bağlantı noktası le (başka bara ve fder/fderler) brlkte lsans türü değşen veya mevcut lsansını tadl eden veya serbest tüketc ken lsanslı kullanıcı konumuna gelen letm sstem kullanıcıları yen konumuna göre sstem kullanım anlaşması mzalanıncaya kadar mevcut sstem kullanım anlaşmasında yer alan yükümlülüklern, yen bağlantının yapıldığı ay da dahl olmak üzere yerne getrmekle sorumludur. Sstem kullanım anlaşmasının mevcut olmaması halnde, yen konumuna göre sstem kullanım anlaşmasının mzalandığı tarh takp eden aya kadar, kullanıcının öncek bağlantısına lşkn yükümlülükler devam eder. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mzalanmış olması halnde, yen bağlantının yapıldığı ayı takp eden aydan tbaren yen sstem kullanım anlaşmasına göre şlemlere devam edlr. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mevcut sstem kullanım anlaşmasına göre güç düşüm taleb çermes halnde, 4.21 maddes uyarınca şlem tess edlr t fyatlandırma yılı çnde bağlantı noktası le (başka bara ve fder veya fderler) brlkte kullanıcıya at tessn devr le muhatap tüzel kşnn değşmes durumunda, yen kullanıcı TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması mzalayıncaya kadar öncek kullanıcının sstem kullanım anlaşmasında yer alan yükümlülüklern yerne getrmekle sorumludur. Sstem kullanım anlaşmasının mzalanmamış olması halnde se, yen kullanıcı, TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması mzalayıncaya kadar, öncek kullanıcının yükümlülüklern yerne getrmekten sorumludur. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mevcut sstem kullanım anlaşmasına göre güç düşüm taleb çermes halnde, 4.21 maddes uyarınca şlem tess edlr. 13

14 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm t fyatlandırma yılı çnde br kullanıcının bağlı olduğu baradan ayrılarak, letm sstemne at başka br baraya bağlanması durumunda, yen bağlantısı çn bağlantı anlaşması ve sstem kullanım anlaşması mzalayıncaya kadar, yen bağlantının yapıldığı ay dahl olmak üzere öncek sstem kullanım anlaşmasında yer alan yükümlülüklern yerne getrmekle sorumludur. Sstem kullanım anlaşmasının mevcut olmaması halnde, yen konumuna göre sstem kullanım anlaşmasının mzalandığı tarh takp eden aya kadar, öncek bağlantısına lşkn yükümlüklüler devam eder. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mzalanmış olması halnde, yen bağlantının yapıldığı ayı takp eden aydan tbaren yen sstem kullanım anlaşmasına göre şlemlere devam edlr. Yen duruma lşkn sstem kullanım anlaşmasının mevcut sstem kullanım anlaşmasına göre güç düşüm taleb çermes halnde, 4.21 maddes uyarınca şlem tess edlr TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması olan kullanıcılar br dağıtım şrket le anlaşma yapmadan önce TEİAŞ le mzaladığı sstem kullanım anlaşmasını feshetmek zorundadır. Bu durumdak kullanıcılara 1.3 maddes hükümler uygulanır t fyatlandırma yılı çersnde, kullanıcının sstem kullanım anlaşmasına esas tesslerde; bağlı bulunan üretm veya tüketm brmlernden br kısmının ayrılarak, aynı bağlantı noktasında veya letm şebekesnn farklı br bağlantı noktasında yen br kullanıcı sıfatıyla bağlantı gerçekleştrmes ve bu bağlantısına lşkn TEİAŞ le br sstem kullanım anlaşması mzalaması halnde, mzalanacak bu anlaşmaya esas maksmum enerj alış ve maksmum enerj verş kapasteler değerler le mevcut kullanıcıyla TEİAŞ arasında mzalanmış olan mevcut sstem kullanım anlaşmasının revzesnde yer alacak maksmum enerj alış ve maksmum enerj verş kapasteler değerlernn toplamlarının, mevcut sstem kullanım anlaşmasında yer alan maksmum enerj alış ve maksmum enerj verş kapasteler değerlernden az olmaması kaydıyla, mevcut kullanıcının sstem kullanım anlaşmasını güç düşümüne lşkn revze etme taleb uygun bulunur. Mevcut kullanıcıyla güç düşümü talebne stnaden mzalanacak sstem kullanım anlaşması ve yen kullanıcıyla mzalanacak müstakl sstem kullanım anlaşmasının eşzamanlı olarak mzalanması ve eşzamanlı olarak yürürlüğe grmes esastır. Ancak yen kullanıcının TEİAŞ le sstem kullanım anlaşmasını mzalamış olmasına rağmen, mevcut kullanıcının sstem kullanım anlaşmasını yen duruma göre revze etmemş olması halnde, mevcut kullanıcının yürürlüktek sstem kullanım anlaşmasına göre şlemlere devam edlr Bağlantı ve/veya sstem kullanım anlaşması veya enterkonneksyon kullanım anlaşması tarafları; bağlantı ve/veya sstem kullanım anlaşması veya enterkonneksyon kullanım anlaşması le Elektrk Pyasasında İletm ve Dağıtım Sstemlerne Bağlantı ve Sstem Kullanımı Hakkında Teblğ kapsamındak herhang br yükümlülüğü Elektrk Pyasası Lsans Yönetmelğnn 51 nc maddesnde belrtlen mücbr sebep olayları sonucunda yerne getremedğ takdrde, mücbr sebep olayının ya da etklernn devam ettğ ve yükümlülüğün yerne getrlmesn engelledğ süre boyunca, etklenen yükümlülükler askıya alınır. Mücbr sebep nedenyle yükümlülüğünü yerne getremeyen taraf; mücbr sebebe yol açan koşulları, olayın oluşumunu ve tahmn süresn açıklayan mücbr sebep bldrm raporunu, mücbr sebebn süres boyunca yükümlülüklern yerne getrememe durumunu ortadan kaldırmak çn aldığı önlemler ve güncel blgler çeren düzenl raporları dğer tarafa göndermek zorundadır. Tüketm Sstem Kullanımına Özel Hükümler TEİAŞ trafo merkez OG baralarına bağlı bulunan letm sstem kullanıcılarının sstem kullanım fyatlandırmasına esas ölçümler TEİAŞ trafo merkezndek trafo çıkış veya lgl letm sstem kullanıcısının tesslern beslemekte olan fder çıkışlarında yer alan sayaçlarla tespt edlr. Kullanıcının aylık güç değerler TEİAŞ ın belrleyeceğ ölçü noktalarından ve TEİAŞ OSOS aracılığıyla tespt edlr TEİAŞ trafo merkez OG baralarına bağlı bulunan OSB Dağıtım Şrketlernn baralarına bağlı fderlerden enerj almakta olan ancak OSB Dağıtım Şrketlernn kapsamı dışındak kullanıcılar; bağlantı hatlarının mülkyetnn kendlerne at olması halnde TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması mzalayablrler. Bu kullanıcılar, TEİAŞ la sstem kullanım anlaşması mzalamadıkları takdrde dağıtım şrket kullanıcısı olarak kabul edlrler TEİAŞ trafo merkez OG baralarına bağlı bulunan ve farklı baraları kullanmakta olan farklı letm sstem kullanıcılarının bulunması halnde; aynı trafo merkezndek farklı kullanıcılara at baralar arasında, bakım, arıza, yenleme, tevsat ve benzer nedenlerle yük aktarmaları yapılması halnde durum lgl kullanıcılar ve TEİAŞ yetkllernce Yük Aktarmalarında Sstem Kullanım Bedellernn Tesptne Yönelk Uygulama Kılavuzu doğrultusunda lgl tutanakla tespt edlecek ve yük alan baralardak yük aktarımı süresnce gerçekleşen güç artışı güç aşımı olarak değerlendrlmeyecektr TEİAŞ trafo merkeznde, letm hatlarında ve tesslernde enerj kesmn gerektrecek bakım, arıza ve dğer nedenlerle yapılacak çalışmalar çn TEİAŞ ın talebyle trafo merkezler arasında yapılan yük aktarmalarının, Yük Aktarmalarında Sstem Kullanım Bedellernn Tesptne Yönelk Uygulama Kılavuzu doğrultusunda lgl tutanak le tespt edlmes halnde, yük aktarması yapılan merkezdek güç artışı yük aktarımı süresnce gerçekleşen güç aşımı olarak değerlendrlmeyecektr. 14

15 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm TEİAŞ a at br trafo merkez le dağıtım merkez arasındak enerj nakl hattında enerj kesmn gerektrecek arıza gderme, bakım-onarım, yen tess çalışmaları ve dğer nedenlerle geçc br dönem çn yapılacak çalışmalar çn lgl kullanıcının başvurusu üzerne yapılan yük aktarmalarının TEİAŞ le lgl kullanıcı yetkllernce mza altına alınan Yük Aktarmalarında Sstem Kullanım Bedellernn Tesptne Yönelk Uygulama Kılavuzu doğrultusunda lgl tutanak le tespt edlmes halnde, bu süre çn yükün aktarıldığı merkezdek/merkezlerdek yük aktarımı süresnce gerçekleşen güç artışı, güç aşımı olarak değerlendrlmeyecektr TEİAŞ'a at br trafo merkeznn tevsata grmes sonucu kısm veya tümüyle servs harc olması nedenyle trafo merkeznn yüklernn başka trafo merkezlerne aktarılacak olması halnde, söz konusu trafo merkez ve yükün aktarılacağı merkezler çn mevcut sstem kullanım anlaşmaları söz konusu merkezn fl olarak servs harc olmasından br ay önce revze edlecektr. Bu nedenle yapılacak sstem kullanım anlaşmaları revze şlemlernde, mevcut anlaşmalarda yer alan maksmum alış kapastelernn düşürülmesne zn verlecektr. Tevsata gren trafo merkeznn ve yükün aktarılacağı merkezlern dağıtım şrket kullanımında olması halnde, tevsata gren merkez çn Yük Aktarmalarında Sstem Kullanım Bedellernn Tesptne Yönelk Uygulama Kılavuzu doğrultusunda lgl tutanak düzenlenecek ve letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm faturası düzenlenmeyecek olup, bu trafo merkeznn yüklernn dağıtıldığı trafo merkezlerne at revze sstem kullanım anlaşmalarındak değerler dkkate alınacaktır. Tevsat çalışmalarının tamamlanmasından sonra geçc kabulün yapıldığı ay çersnde yen duruma göre söz konusu merkezlere at anlaşmalar tekrar revze edlecektr Tevsata gren trafo merkeznn ve yükün aktarılacağı merkezlern dağıtım şrket kullanımında olması ve tevsata gren merkez ve yükün aktarılacağı merkezler çn sstem kullanım anlaşmalarının bulunmaması halnde; tevsatın fl olarak başladığı ay tbaryle, tevsata gren merkez çn Yük Aktarmalarında Sstem Kullanım Bedellernn Tesptne Yönelk Uygulama Kılavuzu doğrultusunda lgl tutanak düzenlenecek ve letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm faturası düzenlenmeyecek olup, bu trafo merkeznn yüklernn dağıtıldığı trafo merkezlernn güç ölçümler, artışlarla brlkte maksmum enerj alış kapastes olarak dkkate alınacaktır. Tevsat çalışmalarının tamamlanmasından sonra, merkezn geçc kabulünün yapılarak şletmeye alındığı ayı takp eden aydan tbaren, yükün dağıtıldığı ve tevsata gren trafo merkezlernn maksmum enerj alış kapastesler aylık ölçüm sonucunda yenden tespt edlecek ve letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm faturaları, yapılan ölçüm tesptlerne göre düzenlenecektr Yük aktarma şlemler k ayrı kategorde değerlendrlecektr. TEİAŞ a at yen br trafo merkeznn devreye grmes nedenyle mevcut trafo merkeznden/merkezlernden, yen trafo merkezne yüklern aktarılması, TEİAŞ a at mevcut br trafo merkeznn, tevsata grmes nedenyle bu merkezn yüklernn mevcut dğer trafo merkezlerne aktarılması, mevcut trafo merkezler arasında şletme htyaçları doğrultusunda kalıcı olarak yüklern br trafo merkeznden dğerne aktarılması halnde, gerçekleşen yük aktarımları kalıcı yük aktarma olarak değerlendrlecek olup, bunun dışındak tüm yük aktarımları, geçc yük aktarma olarak değerlendrlecektr. İletm sstem kullanıcıları, kalıcı yük aktarımlarının gerçekleştrldğ ay çnde gerekl sstem kullanım anlaşmaları revzelernn mzalanmış olması çn önceden gerekl grşmlerde bulunmalıdır. Aks takdrde, mevcut sstem kullanım anlaşmaları dkkate alınacaktır Kullanıcının, kendsne tahss edlmş olan br OG baraya brden fazla fder le rtbatlı olması, ölçü sstemnn fderlerde yer alması halnde demant değernn tesptnde TEİAŞ OSOS vasıtasıyla eş zamanlı ölçüm elde edlecektr. Demant değernn tespt çn eşzamanlı ölçüm alınablmesne olanak sağlayacak ölçüm sstemnn bulunmadığı durumda, sayaçların üzernden elde edlecek verler le eş zamanlı ölçüm değer elde edlecektr Yen br trafo merkez veya mevcut br trafo merkezne yen trafo tess edlmes halnde yen tess edlen trafo merkez/trafo şletmeye grmeden öncek ay lgl kullanıcı le sstem kullanım anlaşması mzalanır. Yen tess edlen br trafo merkeznn/trafonun şletmeye grmesyle brlkte yen trafo merkezne mevcut trafo merkezlernden fder (yük) aktarılacak olması halnde, lgl tüm trafo merkezler çn mevcut sstem kullanım anlaşmaları revze edlr. Bu nedenle yapılacak sstem kullanım anlaşmaları revze şlemlernde, mevcut anlaşmalarda yer alan maksmum alış kapastelernn düşürülmesne, yük aktarılan trafo merkezne at revze sstem kullanım anlaşmasındak ve yen trafo merkezne at sstem kullanım anlaşmasındak maksmum enerj alış kapasteler değerlernn toplamının, yük aktarılan trafo merkezne at öncek sstem kullanım anlaşmasındak güç değernden az olmaması kaydıyla, zn verlecektr. Yen br trafo merkeznn/trafonun devreye alınması nedenyle, mevcut sstem kullanım anlaşmasının revze edlerek faturalama açısından yürürlüğe greceğ tarhe kadar, mevcut sstem kullanım anlaşması faturalama açısından yürürlükte olacaktır. Söz konusu trafo merkezler çn lgl kullanıcıyla sstem kullanım anlaşmalarının bulunmaması halnde, yen trafo merkez ve yük aktaracak olan mevcut trafo merkezler çn düzenlenecek olan aylık letm sstem sstem kullanım ve sstem şletmne lşkn faturalarda yen trafo merkeznn geçc kabulünün yapıldığı ayı takp eden ay sonunda, yen trafo merkeznden ve bu merkeze yük aktaran merkezlerden alınacak ölçümler faturalamaya esas maksmum enerj alış kapastes olarak alınır. Yen trafo merkeznn devreye grmes nedenyle düzenlenecek yük aktarma tutanakları en geç, yük aktarımının gerçekleştğ aya at ölçümlerle brlkte gönderlecektr. 15

16 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm İletm sstemnde mevcut mobl trafo merkezlernn letm sstemnn htyaçları doğrultusunda TEİAŞ ın nsyatfyle letm sstemnn başka br noktasına taşınarak devreye alınması halnde, mobl trafo merkeznn taşınmak üzere devre dışı bırakıldığı ay sonu tbaryle mevcut Sstem Kullanım Anlaşmasının geçerllğ sonlandırılır ve takp eden ay tbaryle letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm faturaları düzenleme şlem durdurulur Dağıtım Şrketlernn veya OSB Dağıtım Şrketlernn kullanımında olan barada br ya da brden fazla müstakl fderle bağlı üretm tessnn olması halnde, dağıtım şrketnn maksmum enerj alış kapastes olarak, lgl bağlantı noktası çn letm sstemnden alınan ölçülen maksmum kapaste ve müstakl fderle bağlı ve TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması olmayan her br üretm tess tarafından ssteme verlen ölçülen maksmum kapastesnn toplamı dkkate alınır. Dağıtım Şrketlernn veya OSB Dağıtım Şrketlernn sstem kullanım anlaşmalarındak maksmum enerj alış kapastes bu esas doğrultusunda belrlenr. Üretm Sstem Kullanımına Özel Hükümler Üretcler İletm sstemne doğrudan bağlı üretclern ödeyecekler üretm sstem kullanım bedellernn belrlenmesnde; sstem kullanım anlaşması yapılana kadar, aylık ölçüm değerler le lsans başvurusundak kurulu gücü, henüz lsans başvurusunda bulunulmamış olması halnde se geçc kabul tutanağında belrtlen santral kurulu gücü (MW) ve br öncek aya at faturaya esas maksmum enerj verş kapastes karşılaştırılarak yüksek olan değer maksmum enerj verş kapastes (MW) esas alınır. Üretclerle, lsanslarındak kurulu gücünden az olmamak üzere sstem kullanım anlaşması yapılır ve üretm sstem kullanım bedellernn belrlenmesnde anlaşmadak maksmum enerj verş kapastes (MW) esas alınır. Otoprodüktörler ve Otoprodüktör Grupları Otoprodüktörlern ve otoprodüktör gruplarının ödeyecekler üretm sstem kullanım bedellernn belrlenmesnde; sstem kullanım anlaşması yapılana kadar, letm sstemne verlen maksmum güç (MW), sstem kullanım anlaşması yapıldıktan sonra se anlaşmasındak maksmum enerj verş kapastes (MW) esas alınır. Enterkonneksyon Kullanımına Özel Hükümler TEİAŞ ın letm sstem vasıtasıyla elektrk enerjs hraç veya thal eden enterkonneksyon kullanıcıları, senkron paralel şletlen ve senkron paralel şletlmeyen bağlantılar üzernden elektrk enerjs hraç veya thal eden kullanıcılar olmak üzere, k ayrı sınıfta değerlendrlr Senkron paralel şletlen bağlantı üzernden elektrk enerjs hraç veya thal eden kullanıcıların ödeyecekler letm sstem sstem kullanım bedellernn belrlenmesnde; Elektrk Pyasası İthalat ve İhracat Yönetmelğ Uyarınca Kapaste Tahssne ve İkncl Tcar İletm Hakkı Pyasasına İlşkn Usul ve Esaslar le TEİAŞ tarafından yayımlanan Kontrol Alanları Arasındak Enterkonneksyon Kapastelernn Tahss çn İhale Kuralları Usul ve Esasları Dokümanı ve ekler doğrultusunda, TEİAŞ tarafından belrtlen süre çn hale edlen kullanıma açık kapastenn, hale sonucunda kullanıcı tarafından kazanılmış kısım olan tahss edlmş kapaste, maksmum enerj alış/verş kapastes (MW) olarak esas alınır. Senkron paralel şletlen bağlantı üzernden elektrk enerjs hraç veya thal eden kullanıcıların letm sstem sstem kullanım bedellern ödeme yükümlülüğü, TEİAŞ tarafından hale edlen süre le sınırlıdır Senkron paralel şletlmeyen bağlantı üzernden elektrk enerjs hraç veya thal eden kullanıcıların ödeyecekler sstem kullanım bedellernn belrlenmesnde; enterkonneksyon kullanım anlaşması yapılana kadar, enerj satış anlaşmasında veya anlaşma, protokol, mutabakat zaptı vb. ulusal veya uluslararası metnlerde belrtlen kapaste değerlernden en yükseğ, enterkonneksyon kullanım anlaşması yapıldıktan sonra se anlaşmasında belrtlen tahss edlmş kapaste, maksmum enerj alış/verş kapastes (MW) olarak esas alınır. Senkron paralel şletlmeyen bağlantı üzernden elektrk enerjs hraç veya thal eden enterkonneksyon kullanıcılarının sstem kullanım bedellern ödeme yükümlülüğü enterkonneksyon kullanım anlaşmasının yürürlükte olduğu dönemlerle sınırlıdır Senkron paralel şletlmeyen bağlantı üzernden uluslararası anlaşmalarla akde bağlanmış mübadele kapsamında elektrk enerjs alış-verş yapan kullanıcıların letm sstem sstem kullanım bedeller, hracat faalyetnn gerçekleştğ aylar çn tüketm tarfes, thalat faalyetnn gerçekleştğ aylar çn üretm tarfes, mübadele kapsamında her k faalyetn brden gerçekleştğ aylar çn se thal edlen güç değernn yüksek olması halnde üretm tarfes, hraç edlen enerjnn güç değernn yüksek olması halnde se tüketm tarfes kullanılarak belrlenecektr. Mübadele kapsamında 16

17 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm yapılan thalat ve/veya hracat faalyetlernn söz konusu olması durumunda, ölçülen güç değerler, aylık letm sstem sstem kullanım bedellernn belrlenmesne esas güç (MW) olarak alınacaktır. İthalat ve/veya hracat faalyet le lgl letm sstem sstem kullanım ödeme yükümlülüğü faalyetn gerçekleştğ aylık dönemlerle sınırlıdır. 5. SİSTEM İŞLETİM TARİFESİ Genel 5.1. Tüketm sstem kullanım bedellern ve/veya üretm sstem kullanım bedellern ödemekle yükümlü olan tüm kullanıcılar, sstem şletm bedellern de ödemekle yükümlüdürler Sstem şletm tarfesn oluşturan malyetler k grup bleşenden oluşmaktadır. TEİAŞ ın doğrudan kontrolü altında olan malyetler (kontrol edleblen malyetler) ve TEİAŞ ın doğrudan kontrolü altında olmayıp sstem şletm gereksnmler doğrultusunda kullanıcılarla Elektrk Pyasası Şebeke Yönetmelğ ve Elektrk Pyasası Yan Hzmetler Yönetmelğ kapsamında yapılan yan hzmetler anlaşmalarına göre belrlenen malyetlerdr (elektrk kalte hzmet malyet) Sstem şletm tarfesnn kontrol edleblen bleşen ve elektrk kalte hzmet bedel olarak adlandırılan kontrol edlemeyen bleşen, MW başına alınmakta olup, bölgelere göre değşklk göstermemektedr. İletm sstemnn kullanımı çn aylık faturalara esas maksmum enerj alış/verş kapasteler aynı zamanda sstem şletm bedelnn hesaplanmasında da kullanılır Sstem şletm tarfesnn kontrol edleblen malyetler, TEİAŞ çersnde bulunup sstem şletm faalyet le lşkl olan kaynakların malyetleryle lgldr. Bu malyetler, aşağıdak unsurları çermekte olup, bunlarla sınırlı değldr. a) Sstem şletmyle lgl personel malyetler, b) Sstem şletmde kullanılan varlıklara at gderler, c) Sstem şletmle lşkl varlıkların ve blg teknolojs sstemlernn bakım malyetler gb personel dışı malyetler, d) Fnans, nsan kaynakları gb merkez malyetler; sstem şletmyle lgl sstemlere lşkn ödemeler, sstem şletmeclernn eğtmlerne lşkn gderler 5.5. Sstem şletm tarfesnn kontrol edleblen bleşen; EPDK tarafından onaylanan gelr tavanı dkkate alınarak hesaplanmakta ve EPDK tarafından onaylanmakta olup, bulunması halnde yan hzmetlern kontrol edleblen malyetlern de karşılamaktadır Kullanıcılar, t fyatlandırma yılı çn yıllık kontrol edleblen malyetlere lşkn sstem şletm bedellern söz konusu yıl boyunca aylık takstler şeklnde öderler Sstem şletm tarfesnn elektrk kalte hzmetler malyetlern kapsayan bleşen, Elektrk Pyasası Yan Hzmetler Yönetmelğ çerçevesnde lgl sstem kullanıcılarından yan hzmet satın alınmasıyla lşkl olan tüm malyetler çermektedr. Bu malyetler ayrıca, letm sstem üzerndek enerj akışı kısıtlarının gderlmes çn alınan hzmetlerden kaynaklanan malyetler de çerr Sstem şletm tarfesnn elektrk kalte hzmetler malyetler, gerçekleştğ mktarda, tamamıyla tüm kullanıcılara yansıtılmakta olup, letm sstem sstem kullanım ve sstem şletm faturalarında Elektrk Kalte Hzmet Bedel (EKHB) adı altında yer alır. Sstem İşletm Tarfesnn Kontrol Edleblen Bleşen 5.9. Sstem İşletm Tarfesnn kontrol edleblen bleşen aşağıdak gb hesaplanır: SGTt SİFt MEVK MEAK LG burada: unt u, p unr SİF t, herhang br kullanıcı çn t fyatlandırma yılında uygulanan (TL/MW şeklnde fade edlen) brm sstem şletm tarfesnn kontrol edleblen bleşendr. SGT t, t fyatlandırma yılı çn letm sstem şletm gelr tavanıdır (Yalnızca kontrol edleblen malyetler çermektedr). 17

18 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm MEAK, t fyatlandırma yılında p sstem kullanım fyatlandırma noktasında TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması veya enterkoneksyon kullanım anlaşması olan u kullanıcısı çn geçerl olan ve MW olarak fade edlen maksmum enerj alış kapastesdr. MEVK, t fyatlandırma yılında p sstem kullanım fyatlandırma noktasında TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması veya enterkoneksyon kullanım anlaşması olan u kullanıcısı çn geçerl olan ve MW olarak fade edlen maksmum enerj verş kapastesdr. LG, t fyatlandırma yılında p sstem kullanım fyatlandırma noktasında TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması olmayan u kullanıcısı (otoprodüktör ve otoprodüktör grubu harç dğer kullanıcılar) çn geçerl olan ve MW olarak fade edlen lsans gücüdür. Elektrk Kalte Hzmet Bedel Sstem şletm tarfesnn elektrk kalte hzmetler bedel aşağıdak gb hesaplanır: EKHB t MEVK MEAK unt KontrolEdlemeyenMalyetlert LG u, p unr burada: EKHB t, elektrk kalte hzmet bedel; herhang br kullanıcı çn aylık olarak hesaplanan ve uygulanan (TL/MW şeklnde fade edlen) brm Sstem İşletm Tarfesnn Kontrol Edlemeyen Bleşendr. ElektrkKa ltehzmetbedel t, t fyatlandırma yılı çersnde gerçekleşen aylık kontrol edlemeyen malyetlerdr. MEAK, t fyatlandırma yılında p sstem kullanım fyatlandırma noktasında TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması veya enterkoneksyon kullanım anlaşması olan u kullanıcısı çn geçerl olan ve MW olarak fade edlen maksmum enerj alış kapastesdr. MEVK, t fyatlandırma yılında p sstem kullanım fyatlandırma noktasında TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması veya enterkoneksyon kullanım anlaşması olan u kullanıcısı çn geçerl olan ve MW olarak fade edlen maksmum enerj verş kapastesdr. LG, t fyatlandırma yılında p sstem kullanım fyatlandırma noktasında TEİAŞ le sstem kullanım anlaşması olmayan u kullanıcısı (otoprodüktör ve otoprodüktör grubu harç dğer kullanıcılar) çn geçerl olan ve MW olarak fade edlen lsans gücüdür. 6 İLETİM EK ÜCRETİ 6.1. İletm ek ücret 4628 sayılı Elektrk Pyasası Kanununun, 13 ncü maddesnn (b) bendnn k numaralı alt bendnde yer alan hüküm gereğ TEİAŞ tarafından, EPDK adına tahsl edlen br bedel olup, oranı, uygulama şekl ve yürürlük tarh EPDK tarafından Kurul Kararıyla belrlenr. 7. İLETİM SİSTEMİ VARLKLARNN KULLANC TARAFNDAN KARŞLANMAS Başlangıçta Yapılan Yatırımın Karşılanması 7.1. İletm sstem varlıklarının Elektrk Pyasası Lsans Yönetmelğ nn 38 nc maddesne göre kullanıcılar tarafından karşılanması, genellkle br kullanıcının letm sstemne bağlantısının mümkün olması çn letm şebekesn takvye etme ya da genşletme gerekllğ le lşkl olacaktır Kullanıcı, yatırım projes çn fnansman sağlayablr ya da TEİAŞ adına lgl mevzuat kapsamındak teknk standartları ve gerekl koşulları sağlayarak yatırımı yapablr. Sağlanacak olan fnansman, ya TEİAŞ le mutabık kalınan br plana göre proje malyetlern karşılamak amacıyla TEİAŞ a ödenecektr veya doğrudan tess eden tarafa ödenecektr. Ödenecek toplam yatırım tutarı, lgl mevzuat kapsamında TEİAŞ tarafından hesaplanacak olup varlığın tess süresnce TEİAŞ, tessn kontrolörlüğünü yapacaktır Bu kapsamdak yatırımların malyet, lgl mevzuat ve bağlantı anlaşmasındak düzenlemeler kapsamında TEİAŞ tarafından belrlenecektr. 18

19 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm 7.4. Herhang br projenn bağlantı varlıkları le lgl olan kısmı, bu yatırım malyetnn dışında tutulur. Bağlantı varlıkları le lgl kısmın yatırım malyet, Bağlantı Bedeller Hesaplama Yöntem Bldrmnde açıklandığı gb kullanıcıdan alınır Bedel kullanıcı tarafından karşılanan letm sstem varlıklarının mülkyet TEİAŞ a at olacaktır. Kullanıcılara Borçlanılan Mktarların Ger Ödenmes 7.6. Kullanıcıya ödenecek olan yatırım tutarı; a) Kanunun Geçc 14/b maddes kapsamına grmeyen kullanıcılar çn, lgl mevzuat kapsamında TEİAŞ tarafından belrlenen yatırım tutarı üzernden, TL olarak sabtlenerek, peşn alınmış sstem kullanım bedel olarak değerlendrlr. Sstem kullanım faturasının düzenlenmes esnasında yürürlükte olan sstem kullanım tarfes kullanılır. Kullanıcı tarafından karşılanan yatırım bedel tamamlanıncaya kadar kullanıcı sstem kullanım bedel (KDV harç) ödemeyecektr. Ancak, faturada yer alan KDV tutarının tamamı le dğer kalemler süres çersnde kullanıcı tarafından ödenr. KDV harç fatura tutarı, TEİAŞ tarafından peşn ödenmş sstem kullanım bedel olarak kullanıcı adına alacak kaydedlr. b) Kanunun Geçc 14/b maddes kapsamındak kullanıcılar çn, lgl mevzuat kapsamında; müştereken veya münferden yapılacak letm tessne lşkn yatırım tutarı hesabı ve ger ödemes Teblğn 6 ncı maddesnn üçüncü fıkrasında yer alan hüküm çerçevesnde yapılacaktır. İlgl mevzuat kapsamında TEİAŞ tarafından hesaplanan yatırım tutarı esas alınarak TEİAŞ adına kullanıcı tarafından düzenlenen faturanın KDV s, TEİAŞ tarafından 30 gün çnde kullanıcıya peşn olarak ödenecektr. 8. VERİ GEREKSİNİMLERİ 8.1. Bu bölüm, tüketm sstem kullanım ve üretm sstem kullanım tarfelernn hesaplanmasına temel oluşturacak TEİAŞ ın htyacı olan verler tanımlar. TEİAŞ kullanıcılardan, br sonrak fyatlandırma yılı çn yıllık tüketm sstem kullanım ve üretm sstem kullanım tarfelernn ve yıllık sstem şletm tarfesnn hesaplanmasına temel oluşturacak aşağıdak verler steyeblr, lgl ver kullanıcılardan temn edlemyorsa, mevcut verler kullanablr. Kullanıcı Dağıtım Şrket ve OSB Dağıtım Şrket Doğrudan Bağlı Serbest Tüketcler Enterkonneksyonu İthalat ve hracat çn kullananlar Üretcler Otoprodüktörler ve otoprodüktör grupları Gelecek Fyatlandırma Yılı İçn Gerekl Verler Kış Mevsm Ölçüm Dönem ve Yaz Mevsm Ölçüm Dönemnde, her br Sstem Kullanım Fyatlandırma Noktasına at talep ve maksmum enerj alış kapastes Kış Mevsm Ölçüm Dönem ve Yaz Mevsm Ölçüm Dönemnde, her br Sstem Kullanım Fyatlandırma Noktasına at talep ve maksmum enerj alış kapastes. Fyatlandırma Yılında sözleşmeyle bağlanmış maksmum kapaste. Her br Sstem Kullanım Fyatlandırma Noktasına at maksmum enerj alış / verş kapasteler Maksmum enerj verş kapastesne lşkn değşklkler. Her br Sstem Kullanım Fyatlandırma Noktasına at maksmum enerj alış / verş kapastes. 19

20 İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK A : YMDF NAKİL MODELİNİN GÖSTERİMİ Bu ekte, YMDF Nakl Modelnn, letm sstem yatırımlarının düğüm noktası bazındak marjnal malyetlern hesaplarken neler esas aldığı gösterlmektedr. Aşağıda gösterlen, üç düğüm noktasından oluşan şebekeden hareketle: Arz: 650 MW Talep: 100 MW Noktas ı 3 Noktas ı Arz: 845 MW Talep: 50 MW 10 Noktası C 6 2 Toplam Arz: 1495 MW Toplam Talep: 1150 MW Arz Katsayısı: kablo Arz: 0 MW Talep: 1000 MW Yapılan lk şlem, toplam talep ve toplam üretmn brbrne denk hale getrlmesdr. Bu örnekte, bu şlem, her br düğüm noktasındak üretm mktarı aynı katsayı oranında düşürülmek suretyle sstemdek toplam üretm mktarının sstemdek toplam talep mktarına eşt olması sağlanmıştır. (Uygulamada, TEİAŞ, sstem puantındak toplam üretm ve toplam taleb eştlemek üzere br yük dağıtım model kullanablr.) Noktası A Üretm = 1150/1495 * 650MW = 500MW Noktası B Üretm = 1150/1495 * 845MW = 650MW Sonuçta ortaya aşağıda gösterlen dengedek sstem çıaktadır: Arz: 500 MW Talep: 100 MW Noktas ı 3 Noktas ı Arz: 650 MW Talep: 50 MW Noktası C Toplam İndrgenmş Arz: 1150 MW Toplam Talep: 1150 MW Arz: 0 MW Talep: 1000 MW Bu göstermde, A düğüm noktası referans noktası olarak alınmıştır. (Hang düğüm noktasının referans noktası olarak alındığı hesaplanan ücretler etklemez.) Yeraltı letm kablolarının İletm Malyet Katsayısının 10 olduğu (yeraltı letm kablolarının hava hatlardan 10 kat pahalı olduğu) varsayılmıştır. YMDF Nakl Model şebekede ayarlamaları yapar ve baz durum enerj akışlarını (mnmum MW malyetn) aşağıdak gb hesaplar. 20

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

YÜKSEK PLANLAMA KURULU YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G.

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G. 2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (.2014 T. 29222 R.G. 4. Mük.) Karar Sayısı : 2014/7137 Ekl İran İslam Cumhuryet Menşel

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam MERKEZİ KARŞI TARAFLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLER İÇİN SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI Tanımlar BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam 1. Müşter veya üye kuruluşun temnatlarının flastan fraz edlmes; Merkez karşı

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU GENELGE 2016/1

T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU GENELGE 2016/1 T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Sayı : 24049440-730.02-E. 28/03/206 Konu : Kred rsk standart yaklaşıma lşkn açıklamalar GENELGE 206/ Blndğ üzere, Basel-II düzenlemelernn uygulamasına lşkn

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J TARIH 28.01.2016 SAYı [Adı soyadlticaret Unvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon Faks T.C BART/N L ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No.

'-:~_!Gl PEKŞEN. Arabaeıalam Mah., Alaniçi sak. No.: 8. KOZA Evleri A Blok D. 8 54050 SerdivanlSAKARYA. Arabaeıalanı Mah., Alaniçi sak. No. t, t- /' ','I 1-, #,( Mll! Er,:,,' ;' -: - '-:_!Gl SEN --;;rıl'4y ;ı!ı! at], Te!:: ' ' ; j, ; S',,(-: fa Gn' ı,,,: vc _'::::0 1:\30 :',ld L,;çı-;' N0 ENDÜSTRYEL SIZDIRMAZLlK SANAV VE TCARET /:, ELEMANLARı

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır.

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır. OLİGOOLİ Olgopolc pyasa yapısını ncelemek çn ortaya atılmış bell başlı modeller şunlardır.. Drsekl Talep Eğrs Model Swezzy Model: Olgopolstc pyasalardak fyat katılığını açıklamak çn gelştrlmştr. Olgopolcü

Detaylı

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS

Dip - Zirve Relatif Performans Piyasa Çarpanları Değerlemeler TTKOM IPEKE SAHOL BIMAS TTRAK DOHOL. Düşüşü Sürenler ASELS BİST 30 Son Fyat Bu Hafta Geçen Hafta AKBNK 8,92-10,35% -2,93% ARCLK 13,55-4,24% 4,04% ASELS 10,30-7,52% -4,24% ASYAB 2,01-5,19% -0,93% BIMAS 87,75-3,31% -1,39% DOHOL 1,07-4,46% -2,61% EKGYO 3,09-4,92%

Detaylı

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ

ALTERNATİF AKIM DEVRE YÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ BÖLÜM 6 ALTERNATİF AKIM DEVRE ÖNTEM VE TEOREMLER İLE ÇÖZÜMÜ 6. ÇEVRE AKIMLAR ÖNTEMİ 6. SÜPERPOZİSON TEOREMİ 6. DÜĞÜM GERİLİMLER ÖNTEMİ 6.4 THEVENİN TEOREMİ 6.5 NORTON TEOREMİ Tpak GİRİŞ Alternatf akımın

Detaylı

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (24/01/2003 tarihli ve 25003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI ~ AShna Uygunaur DENTAŞKAGITSANAVANONM ŞRKET'NN 06.01.2015 TARHNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI N20050 9 O 8 Ocak 2015 Dentaş Kağıt Sanay Anonm Şrket'nn Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu

İki-Kademeli Basınçlı Santrifüj Soğutucu İk-Kademel Basınçlı Santrfüj Soğutucu Model RTGC Serler CR413EA Katalogdak Model fades model kodumuzu belrtmektedr. Genel Özellkler 1) Yüksek verml, yarı-hermetk tp kompresör, yüksek performans ve uzun

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: İLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, TEİAŞ

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28579 ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

DENGELEME UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI İSMAİL ÖZÇELİK PİYASA İŞLEMLERİ VE PROJE MÜDÜRÜ

DENGELEME UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI İSMAİL ÖZÇELİK PİYASA İŞLEMLERİ VE PROJE MÜDÜRÜ DENGELEME UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ UYGULAMALARI İSMAİL ÖZÇELİK PİYASA İŞLEMLERİ VE PROJE MÜDÜRÜ 30/09/2009 1 Gündem Piyasanın Gelişimi Gün Öncesi Planlama Dengeleme Güç Piyasası Saatlik Uzlaştırma Denge

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Özet: Franchising, mal ve hizmetlerin tüketicilere etkin bir şekilde

Özet: Franchising, mal ve hizmetlerin tüketicilere etkin bir şekilde TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI - 8 VE TEKDÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVESİNDE,FRANCHISING İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Abtter ÖZULUCW') Özet: Franchsng, mal ve hzmetlern tüketclere etkn br şeklde aktanlmasını

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

iktisaoa GiRiş 500 ::J t:::. 400 ~ :;;:; 300 ~ 200 -r-~--==:::::::::::=:::;:ıi~--- çay piyasasında dengeyi simgeleyen

iktisaoa GiRiş 500 ::J t:::. 400 ~ :;;:; 300 ~ 200 -r-~--==:::::::::::=:::;:ıi~--- çay piyasasında dengeyi simgeleyen KTsO GRş 2011 VS 3204-1. şağıdaklerden hangs ktsadın tanımları 5. arasında sayılamaz? 600 ) ktsat deneylerle kanıtlanablen br blmdr. B) ktsat kıtlık blmdr. C) nsan htyaçlarının karşılanablmes çn malların

Detaylı

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği VI. OSB ENERJİ ZİRVESİ Grup Başkanı 1 23 Kasım 2012 Kayseri NEDEN KALİTE DÜZENLEMESİ? EPDK Düzenlemelerinde; Maliyetin düşürülmesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Burçr YERELW> 1- GİRİş: B,ı- ~aca~lz s.a~ayi.olara~ kab~ ~dlen turzm ~es.m ülkemzn dövz f"'" gelırlerı uzerınde onemlı bır

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI > SACLIK ALANI SERTFİKALI ECİTİM STANDARTLARI Standart No.1..S Tarh III. J. - Revzvon No KUPA UYGULAMASI SACLIK BAKANLICI SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Eğtm ve Sertfkasyon Hzmetler Dare Başkanlığı

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇADIR MALZEMESİ ALINACAKTIR 1- Türk Kızılayı tarafından çadır malzemes anen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle satın alınacaktır., ' Frmalar,

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değişkenli doğrusal olmayan karar modelinin çözümü

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değişkenli doğrusal olmayan karar modelinin çözümü DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değşkenl doğrusal olmayan karar modelnn çözümü Hazırlayan Doç. Dr. Nl ARAS Anadolu Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü İST8 Yöneylem Araştırması Ders - Öğretm Yılı

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~.

-e-: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ. AiLE VE. SOSYAL ~OLiTiKALAR BAKANllGI. 2012 Ankara ~. ~, -e-: ALE VE ~. I H. SOSYAL ~OLTKALAR BAKANllGI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI ÇOCUK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ İLE ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEGİ ARASINDA İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ 2012 Ankara KAPSAM MADDE

Detaylı

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL.

Ceza Miktarı ve Uygulayacak Kuruluş. belirlenecek idari para cezası. maddesine göre. (Mülki Amirce) Kanunun 7. 5252 sayılı. % 25 İndirimli 293,25 TL. Kmlere Uygulanacağı Ceza Mktarı ve Uygulayacak k Pols (k Mülk Amr maddesne göre belrlenecek dar 13 Yolun yapımı ve bakımı le görevl kuruluştan zn almadan ve trafk akımı le güvenlğn bozacak, karayolunu

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı