Samet Biricik Elektrik Mühendisi Biricik Elektrik Mühendislik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Samet Biricik Elektrik Mühendisi Biricik Elektrik Mühendislik e-mail: samet@biricikelektrik.com"

Transkript

1 KKTC DE RÜZGÂR ENERJİSİNİN ELEKTRİKSEL UYGULAMALARI Samet Biricik Elektrik Mühendisi Biricik Elektrik Mühendislik 1-Özet Dünya ekonomik ve sosyal alanda hızla gelişmekte olup, ihtiyaç duyulan enerji miktarı ve maliyeti her geçen gün artmakta olduğu bilinen bir gerçektir. Bu yüzden son yıllarda gerek akademik gerek iş dünyası tarafından yapılan çalışmalar ile enerjinin kesintisiz, güvenilir, ekonomik ve çevreye zarar vermeden üretilmesi hedeflenmekte olup bu yönde gerek ticari gerek akademik araştırmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Küçük güçlü türbinler özellikle son yıllarda maliyetlerin düşmesiyle, şebekeye uzak bireysel kullanıcılar için enerji üretiminde kullanılan hibrid sistemlerin vazgeçilmez bir bileşen olmaktadır. 2-Giriş Adamızda rüzgar potansiyeli ile ilgili yapılan araştırmalarda genel olarak 5 6 m/sn, az bir bölgede ise 6.5-7m/sn olduğu sonucuna varılmaktadır. Yapılan çalışmalar ve hesaplamalar neticesinde ada genelinde 150 ila 250 MW lık rüzgâr potansiyeli olduğu tahmin edilmektedir. Bu potansiyelin 1/4 ünün kuzey de olduğu şekil-1 deki harita da açıkca görülmektedir ki buda 35 ila 60 MW lık bir enerji ye denk gelmektedir. Şekil 1: Kıbrıs Adası, Rüzgâr Haritası (Dr. Ioannis P. Glekas) Yel değirmenleri evlerde, çiftliklerde, ağıllarda, drenaj ve küçük ölçekli arazi sulama uygulamalarında yüz yılla yakın bir süre adamızda kullanılmıştır. Bu adamızdaki rüzgâr potansiyelinin en güçlü kanıtıdır. Bir çok ülkede olduğu gibi teknolojinin ilerlemesi ve gelişmesi ile yel değirmenleri önem ve güncelliğini yitirerek, yok olmaya mahkûm edilmiştir. Fakat artan 1

2 enerji maliyetleri ve küresel ısınma gibi sebeplerden ötürü rüzgara yöneliş son yıllarda yeniden ivme kazanmıştır. Şekil 2: Mağusa Bölgesinde Halen Çalışmakta Olan Bir Yel Değirmeni. 3-Rüzgâr Türbini İle Elektrik Üretimi Rüzgâr gücü ile ilk elektrik üretimi Danimarka lı Paul La Cour tarafın dan, 89W gücündeki bir rüzgâr türbinini ile 1897 yılında Askov Teknik okulunda yapılmıştır. Günümüzde Danimarkalı Rüzgâr türbini üreticileri dünya türbin üretiminin %60 ını gerçekleştirmektedirler. Şekil 3: 89W Gücündeki Elektrik Üreten İlk Rüzgâr Türbini. Geçen zaman içerisinde çeşitli rüzgâr türbin kanatları geliştirilmiş, su pompajı ve elektrik enerji üretimi gibi uygulamalarda kullanılmıştır. 2

3 Şekil 4: 1920 li Yıllarda Kullanılan Rüzgar Türbin petrol krizine kadar uzunca bir süre unutulan ve sonra tekrar hatırlanan rüzgâr enerjisi günümüzde dünyanın en hızlı büyüyen enerji sektörü haline gelmiştir yılları arasında rüzgar enerjisi yıllık ortalama %31,7 oranında büyüme kaydetmiş olup aynı dönemde diğer enerji sektörlerindeki büyüme oranı %2,8 olmuştur. Son yıllarda rüzgârın hareket enerjisini, önce mekanik enerjiye sonra elektrik enerjisine çeviren ve dağıtım şebekesine bağlı olmayan sistemler KKTC genelinde bireysel kullanıcı tarafından zorunlu sebeplerden ötürü kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulamalar çoğunlukla küçük güçlü rüzgâr türbinleri ile konut gibi bireysel kullanımları içeren, W gücünde türbinler kullanılmakta PV modüller ile takviye edilmektedir. Elektrik, akülerde depolanarak kullanılmaktadır. Şekil 5:400W Air-X Rüzgâr Türbini. 3

4 4-KKTC de Rüzgâr Türbini İle Elektrik Üretim Uygulamaları Bu sistemler genellikle şebeke hatlarına yakın olmayan ve enerji nakil hattının taşınması tüketiciye hatırı sayılır bir maliyet olarak karşısına çıktığından konut, ağıl, depo yada iletişim sistemleri gibi tek başına ve uzak yerlerde kullanımları söz konusudur. Şekil 6: SSEML Hybrid system. Konu ya dikkat çekip araştırma ve eğitim amacı ile Lefkoşa da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi (SSEML) Laboratuar çatısı üzerine rüzgâr ve PV panellerden oluşan hybrid bir sitem kurulmuştur. Bu sistem ile laboratuarların elektrik ihtiyacı karşılanmakta, öğrencilere yenilene bilir enerji kaynakları ile tanışma fırsatı sağlanmaktadır. Karpaz yarım adasında pamuklu köyümüzde tatil amaçlı kullanılan bir konut un elektrik ihtiyacı ise enerji nakil hattına olan uzaklığı sebebiyle, bölgedeki rüzgâr ve gün ışığı potansiyelinden yararlanarak doğal kaynaklardan karşılanmaktadır. Konut içerisinde artacak olan elektrikli cihaz veya kullanım süresine bağlı olarak ortaya çıkacak enerji açığı, sisteme yapılacak eklentiler ile üretilen enerji kolaylıkla artırıla bilmektedir. Bu sistemin tamamı kullanıcıya 5500 Euro ya mal olmuştur. Oysa Söz konusu konuta elektrik hatlarının getirilmesi için 23,000 Euro gerekmekte olup, her ay ödenecek elektrik faturası hiç hesaba katılmamıştır. Dolayısı ile sistem kurulduğu ve devreye alındığı ilk günden itibaren kendisini amorti etiği görülmektedir. 4

5 Şekil 7: Pamuklu Köyünde Kurulu 400W Rüzgâr Türbini. Küçük Kaymaklı Lefkoşa bölgesinde şebeke elektriği mevcut bir konuta kurulan 12V - 400W gücündeki bir Rüzgâr Türbini ile gün boyu üretilen enerji 12V- 200A Kuru gell tipi akümilatör de stoklanıp, stoklanan enerji Sinüs benzeşimli 300 VA bir DC/AC inverter vasıtası ile konutun aydınlatma hattı beslenmiştir. Şekil 8: Aydınlatma Sistemine Bağlı 400W Rüzgâr Türbini. 5

6 Sonuçlar Uygulamalarda işaret etmeğe çalıştığımız Rüzgâr gibi temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve yaygınlaştırılması adamız için mümkün olduğu kadar hayati önem taşımaktadır. Bunun için uzaklara değil ada genelindeki küçük ama çok sayıda artma eğilimi gösteren uygulamalara bakmamız yeterli olacaktır. Alternatif enerji sistemleri ülkemizde kurulum maliyetlerinin yüksek oluşu sebebiyle zorunlu sebeplerden tercih edilmektedir. Gerekli yasal ve altyapı düzenlemeleri yapılarak, üretilen enerji fazlasının şebekeye enjekte edilmesi sağlanmalı, mali ve üretim teşvikleri gibi bir dizi teşvik paketleri hazırlanmalıdır. Böylece Alternatif Enerji Sistemleri sadece şebeke hatlarının olmadığı yerleşkelerden ziyade şebeke elektriğine sahip konut ve işletmelerde tercih edilmeye başlanacaktır. Böylece ülke enerji açığının giderilmesi, enerji nakil hatlarındaki kayıpların azaltılması ve bireysel aile veya işletmelerin enerji giderlerinden tasarruf sağlanmasının yolu açılacaktır. Teşvik konusunda KKTC bakanlar kurulunun, S(K-II) ve S (K-II) sayılı kararlarla tadil edilen ithalatta uygulanacak vergi oranları yeniden düzenlenmiş ve ısıtma, soğutma, aydınlatma veya sair tüketim amaçlarında kullanılmak üzere güneş veya rüzgar enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi üreten cihazların Stopaj vergisi kaldırılmış, Katma Değer Verigisi ise %1 e çekilerek sektörümüze güzel bir teşvik sağlanmıştır. Siyasi otoritelerce sadece vergi teşviki özel sektör ve kamu tarafından yeterli görülmesi beklenmemelidir. Mali teşvikler ve Üretim teşvikleri derhal gündeme getirilip yasalaştırılması gerekmektedir. Her geçen gün artan enerji talep ve maliyetleri, yenilenebilir enerji kullanımını konusunda çok geride olan ülkemizde sektörün ayağa kalkması için yeni teşviklerin gündeme getirilmesi gerekmektedir. Kaynaklar [1] Clusen, P.D., Wood, D.H., Research and Development Issues For Small Wind Türbines, Renewable Energy, Pergamon,1999 Vol. 16, pp: [2] Pashardes S, Christofides C. Statistical analysis of wind speed and direction in Cyprus. Solar Energy 1995;55: [3] Slootweg H, Vries E., Wind Turbines Fixed vs. Variable Speed, Renewable Energy World, pp 31-40, Volume 6 Number 1, London. Jan Feb [4] 6

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 2, 2014 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 2, 2014 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi Bölüm I Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi I Gürkan Kumbaroğlu 2 Yönetici Özeti Avrupa da Almanya ve İsviçre halen işletmede olan nükleer enerji santrallerini ekonomik ömürleri dolduğunda kapatıp

Detaylı

NEDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİNE

NEDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİNE NEDEN YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİNE YATIRIM YAPMALI ;07, 3, # ;,8,3 '& $9 ; 0 305x 2y0 ENERJİ Enerji insanlığın mal ve hizmet üretiminin her aşamasında kullandığı ve vazgeçemeyeceği en önemli girdidir.

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme KSU Mühendislik Dergisi, 14(1), 2011 8 KSU. Journal of Engineering Sciences, 14(1), 2011 Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi

Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu. T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi Dicle Bölgesi (TRC3) Enerji Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 DİCLE BÖLGESİ ENERJİ RAPORU İçindekiler GİRİŞ...6 1. SEKTÖR ANALİZİ...8 2. ELEKTRİK

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR?

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR? EMİN SOLAR ELEKTRİK ENERJİ MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş. GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR? EMİN SOLAR ELEKTRİK TANITIM DOSYASI MERKEZ: Neusser Landstraße 2 50735 Köln/Almanya www.elektromcom.de

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME Erdem Koç Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Samsun erdemkoc@omu.edu.tr Mahmut Can

Detaylı

TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ VE ÖNEMİ

TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ VE ÖNEMİ 1131 TÜRKİYE NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ VE ÖNEMİ ÖZET ÖZDEMİR, Mahmut Temel * -DAĞHAN, İsmail Hakan ** ORHAN, Ahmet *** -CEBECİ, Mehmet **** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU KASIM 2014 KÜNYE BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE FİNANSMANI RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Aygen Erkal HAZIRLAYAN

Detaylı

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi

KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ. Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi KENTSEL KATI ATIKLARDAN ENERJİ ÜRETİMİ Nergiz AKPINAR, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü Prof.Dr. Mete ŞEN, İ.T.Ü. Makine Fakültesi ÖZET Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşmeye paralel olarak oluşan katı atık miktarı

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE GELECEĞE YÖNELİK SEKTÖREL BEKLENTİLER 1213 TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARI VE THE CONTRIBUTIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY IN TURKISH ECONOMY AND SECTORAL-EXPECTANCES ABOUT THE FUTURE Ali GÖRENER *, Ömer GÖRENER ** ÖZET Türkiye

Detaylı

Rüzgâr Enerjisi Geleceğin Enerji Kaynağı Olabilir mi?

Rüzgâr Enerjisi Geleceğin Enerji Kaynağı Olabilir mi? Rüzgâr Enerjisi Geleceğin Enerji Kaynağı Olabilir mi? Doğan Haktanır, Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü e-posta: doganh@neu.edu.tr ÖZETÇE İnsan yaratılışı itibarı ile konforuna

Detaylı

ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ

ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ: ÜLKELER ARASI SU TRANSFERİ PROJELERİ Taner KİMENÇE Taner KİMENÇE 1978 yılında Ağrı nın Hamur ilçesinde doğdu. 1998 yılında

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı