Türkiye nin ve Çanakkale Yöresinin Rüzgar Klimatolojisi + Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Kurulu Güç Durumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye nin ve Çanakkale Yöresinin Rüzgar Klimatolojisi + Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Kurulu Güç Durumu"

Transkript

1 Türkiye nin ve Çanakkale Yöresinin Rüzgar Klimatolojisi + Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Kurulu Güç Durumu Prof. Dr. Murat Türkeş (Fiziki Coğrafya ve Jeoloji Klimatoloji ve Meteoroloji) ODTÜ İstatistik Bölümü Bağlantılı Öğretim Üyesi TEMA Bilim Kurulu Üyesi Çanakkale Kent Konseyi Çevre Meclisi Türkiye de Enerji Politikaları ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Paneli 25 Mayıs ÇANAKKALE 1

2 Türkiye nin ve Çanakkale Yöresinin Rüzgar Klimatolojisi + Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Kurulu Güç Durumu 2 2

3 Biga Yarımadası ve Çanakkale Yöresi nin İklimi (Çok Özet) 3

4 Köppen-Geiger İklim Sınıflandırmasına Göre Türkiye de İklim Çeşitleri (Türkeş, 2010) 3

5 Ward Kümeleme Yöntemiyle Türkiye İklim Bölgeleri (İyigün ve ark., 2013)

6 Ward Kümeleme Yöntemiyle Türkiye İklim Bölgeleri (İyigün ve ark., 2013) ORTA ENLEM NEMLİ ILIMAN KARASAL YARIKURAK/KURU-YARINEMLİ VE YARINEMLİ SUBTROPİKAL NEMLİ/YARINEMLİ VE YARINEMLİ/YARIKURAK AKDENİZ (1) Yazı Kurak Subtropikal Yarınemli Kıyı Ege Bölgesi; (2) Kuru-yarınemli Orta-Batı Anadolu Bölgesi; (3 ve 4) Yazı Kurak Subtropikal Nemli Kıyısal Akdeniz Bölgesi [(3) Batı Akdeniz Kıyı Bölümü ve (4) Doğu Akdeniz Bölümü]; (5) Yarınemli Doğu Marmara Geçiş Bölümü; (6) Yazı Kurak Subtropikal Yarınemli/Yarıkurak Karasal Akdeniz Bölgesi; (7) Yarınemli ve Soğuk Karasal Doğu Anadolu Bölgesi; (8) Kuru-yarınemli/Yarıkurak Karasal İç Anadolu Bölgesi; (9 ve 10) Orta Enlem Nemli Ilıman Kıyısal Karadeniz Bölgesi [(9) Batı Karadeniz Kıyı Bölümü ve (10) Doğu Karadeniz Kıyı Bölümü]; (11) Yarınemli Batı Marmara Geçiş Bölümü; 6 (12) Yarınemli Karasal İç Anadolu-Doğu Anadolu Geçiş Bölümü; (13) Yazı Yağışlı Yarınemli ve Soğuk Karasal Kuzeydoğu Anadolu Bölümü; (14) Yarınemli Karasal Akdeniz-Doğu Anadolu Geçiş Bölümü.

7 Akdeniz Havzası nın ve Türkiye nin Sinoptik/Bölgesel Ölçekli Rüzgar Klimatolojisi 7

8 Akdeniz Havzasının Fiziki Coğrafyası ve 10 m deki Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) (Lavagnini ve ark., 2006) 7

9 ECMWF Verilerine Göre 850 hpa Standart Basınç Düzeyinde Ölçülen Günlük (a) Ortalama Rüzgar Hızının (m/s) ve (b) Sıklık Dağılımının (%) Alansal Dağılışı 8 (Lavagnini ve ark., 2006)

10 267 İstasyon İçin Hesaplanan Aylık Ortalama Rüzgar Hızlarının (V m ) Türkiye Üzerindeki Vektörel Dağılış Desenleri. (Şahin ve Türkeş, 2013, Theor. Apl. Climatol.) 10

11 267 İstasyon İçin Hesaplanan Hakim Rüzgar Yönlerinin (V p ) Türkiye Üzerindeki Vektörel Dağılış Desenleri. (Şahin ve Türkeş, 2013, Theor. Apl. Climatol.) 11

12 Ortalama Rüzgar Hızlarının Temel Bileşenler Çözümlemesi. (Şahin ve Türkeş, 2013, Theor. Apl. Climatol.) 12

13 Türkiye nin Yenilenebilir Enerji Görünümü (Çok Özet)

14 Türkiye de Yenilenebilir Enerjilerin Kaynak Potansiyelleri (Veri: YEKGM, 2012a) Hidro Milyar kwh/yıl Rüzgar Potansiyel (MW) Hedefi (MW) İşletmede (MW) (Nisan 2012) Üretim (2012) GWh Jeotermal Potansiyel MWt/yıl Üretim (2012)GWh İşletmede (MW) (Nisan 2012) Kurulum Aşamasında (MW) Biyokütle Potansiyel (MTEP/yıl) 8.0 İşletmede (MW) Güneş Potansiyel (MTEP/yıl) 35.0 Teknik olarak olası (milyar kwh/yıl)

15 Ülkelerin 2011 Yılı Kurulu Rüzgar Enerjisi Kapasiteleri (MW) 2011 Ülke payı (%) Çin Halk Cumhuriyeti ,1 ABD ,7 Almanya ,1 İspanya ,1 Hindistan ,7 Fransa ,9 İtalya ,8 İngiltere ,7 Kanada ,2 Portekiz ,8 Danimarka ,6 İsveç ,2 Japonya ,1 Hollanda ,0 Avustralya ,0 Yunanistan ,7 İrlanda ,7 Polonya ,7 Türkiye ,7 Brezilya ,6 Meksika ,5 Avusturya ,5 Belçika ,5 Kalan Avrupa ve Avrasya ,5 Kalan G. - Orta Amerika ,4 Romanya ,4 Yeni Zelanda ,3 Bulgaristan ,2 Norveç ,2 Mısır ,2 Kore Cumhuriyeti ,2 Tayvan ,2 Kosta Rika ,1 Finlandiya ,1 Macaristan ,1 Fas ,1 Tunus ,1 Kalan Afrika ,1 Kalan Asya - Pasifik ,1 Arjantin ,0 Iran ,0 Kalan Orta Doğu ,0 Dünya Toplam Kaynak: BP Statistical Review of World Energy -June 2012; 2011 yılı verilerini içerir. 15

16 Anakaralardaki rüzgar enerjisi tüketiminin dönemindeki değişimleri (Kaynak veri: PB, 2012) 16

17 OECD ve OECD dışı ülkelerdeki birincil enerji tüketiminin (MTEP) dönemindeki değişimleri (Kaynak veri: PB, 2012) 17

18 Anakaralarda 2011 yılındaki birincil enerji tüketiminin (altta, MTEP) kaynak türüne göre oransal (%) dağılımı (Veri: PB, 2012) 18

19 Türkiye yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesinin kaynağına göre dönemindeki değişimi (MW). (Veri: YEKGM, 2012) MW 19

20 Türkiye Rüzgar Enerjisi Kurulu Güç Kapasitesinin Dönemindeki Değişimi (MW) (Veri: YEKGM, 2012b)

21 Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlasına (REPA) Göre Türkiye nin Rüzgar Enerjisi Potansiyeli (Çok Özet)

22 Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası nın (REPA) İşlevselliği? «En iyi» (hız, süreklilik, hız ve yönde ısrar, vb.) rüzgar nerelerde oluşmaktadır? Rüzgar türbini (çağdaş yel değirmeni) kurulması düşünülen alandan ne kadar enerji elde edilebilir (rüzgar güç potansiyeli)? Rüzgar türbin performansı, türbülans ya da diğer rüzgar kaynak değişkenlerince etkilenir mi? Ekonomik rüzgar geliştirme olanağı ne kadardır? En belirgin engeller ve özendirici koşullar nelerdir? Elektrik üretim maliyeti nedir? Vb. 22

23 REPA Nedir? REPA, orta-ölçekli sayısal hava tahmin modeli ve mikro-ölçekli rüzgar akış modeli kullanılarak üretilen rüzgar kaynak bilgileri kullanılarak hazırlanan, «Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası»dır. Bu atlas yardımıyla Türkiye ölçeğinde ve 200 m x 200 m çözünürlüğünde, 30, 50, 70 ve 100 m yüksekliklerdeki yıllık, mevsimlik, aylık ve günlük ortalama rüzgar hızları, 50 ve 100 m yüksekliklerdeki yıllık, mevsimlik ve aylık rüzgar güç yoğunlukları, 50 m yükseklikteki yıllık kapasite faktörü, 50 m yükseklikteki yıllık rüzgar sınıfları, 2 ve 50 m yüksekliklerdeki aylık sıcaklık değerleri, Deniz seviyesinde ve 50 m yüksekliklerdeki aylık hava basıncı değerleri, vb. öğrenilebilecektir. 23

24 REPA Nedir? Rüzgar kaynak bilgileri, çeşitli tematik haritalarla desteklenerek Türkiye geneli, grid, coğrafi bölge, il ve seçilecek herhangi bir alan ya da nokta bazında sorgulanabilmektedir. Böylece rüzgar enerji santralı kurulabilecek alanlar kolaylıkla belirlenmekte, ön fizibilite çalışmaları yapılabilmekte, rüzgar kaynağı arama amacıyla yapılan çalışmalardan tasarruf sağlanmaktadır. 24

25 Kuramsal Rüzgar Gücünün Hesaplanması (Özetle) Yeryüzünün herhangi bir noktasındaki rüzgar enerjisinin ampirik bir ölçüsü olarak tanımlanabilecek olan kuramsal olarak olası rüzgar gücü (P w ), şu eşitlikle açıklanır: P w = 1/2 ρ A v 3 Burada, P w = güç (W); ρ = havanın yoğunluğu (kg/m 3 ), A = Rüzgar türbini kanatları tarafından süpürülen rüzgara dik alan (m 2 ) ve v = rüzgar hızı (m/s) dır. A nın alanı, A = π r 2 eşitliği ile hesaplanır. Burada, r = rotor yarıçapıdır (m). Denkleme göre, bir sistemden elde edilecek güç, rüzgar hızının küpü ile doğru orantılıdır. Ayrıca elde edilecek güç, rüzgar türbin kanatlarının süpürdüğü alan, dolayısıyla da rotor yarıçapının karesiyle orantılıdır. Burada, hava yoğunluğunun sıcaklıkla ve yükseltiyle azaldığına ve güç üretiminde en önemli etmenin rüzgar hızı olduğuna dikkat edilmelidir. Örneğin, rüzgar hızındaki % 20 oranındaki bir artış, güç üretiminde % 73 lük bir artışa neden olur. 25

26 Olası Gerçek Rüzgar Gücünün Hesaplanması (Özetle) Olası gerçek rüzgar gücü, türbin verimliliği de dikkate alınarak, aşağıdaki eşitlikle hesaplanır: P a = 1/2 ε ρ A v 3 Burada,, değeri genellikle 0.4 ten (% 40) daha küçük olan türbin verimliliğidir. Tipik rüzgar türbinleri ya da yel değirmenleri için kuramsal ve oranlanmış güç üretimi, rüzgar hızı güç eğrisi üzerinde belirtilir. Şekilde, rüzgar türbinleri için, giriş (cut-in) rüzgar hızı, rated rüzgar hızı, kapama (shut-down) rüzgar hızı ve oranlanmış güç terimleri % 20 ve % 40 verimlilikleriyle birlikte gösterilmiştir. 26

27 REPA 30, 50, 70 ve 100 m Yükseklikler İçin Hesaplanmış Yıllık Ortalama Rüzgar Hızlarının (m/s) Dağılış Katmanları (Çalışkan 2011 dan) (d) 100 m (c) 70 m (b) 50 m (a) 30 m 27

28 REPA 30 m ve 50 m Yıllık Ortalama Rüzgar Hızları (m/s) (Çalışkan 2011 dan) (a) 30 m (b) 50 m 28

29 REPA 70 m ve 100 m Yıllık Ortalama Rüzgar Hızları (m/s) (Çalışkan 2011 dan) (c) 70 m (d) 100 m 29

30 Rüzgar Kaynak Bilgilerinin Tematik Haritalarla Birlikte Gösterimi Örnek: Önerilmeyen Alanlar Bölge ve il haritalarında siyah ve gri olarak renklendirilmiş alanlar, rüzgar potansiyeli yüksek olmasına karşın, aşağıdaki kabullere göre rüzgar enerjisi uygulamaları açısından elverişli olmayan alanları gösterir: Yükseltisi 1500 m ve eğimi % 20 den fazla olan alanlar, Mücavir alanlar ve köyler, Kara ve demir yolları ile hava alanları ve limanlar, Akarsular, göller ve orman alanlarının bir bölümü ile Çevre Koruma Alanları, Enerji santralleri, Emniyet kuşakları, Derinliği 50 m den fazla olan deniz alanları. 30

31 Rüzgar Kaynak Bilgilerinin Tematik Haritalarla Birlikte Gösterimi Örnek: Önerilmeyen Alanlar 31

32 32

33 Enerji Rüzgar Enerjisi Potansiyeli (EİEİ) Türkiye nin 50 m yükseklik için (a) rüzgar güç yoğunluğu (W/m 2 ) ve (b) rüzgar hız/güç yoğunluğu sınıf haritaları [EİE Genel Müdürlüğü, Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası na (REPA) Türkiye Rüzgar Potansiyeli Atlası çalışmalarına göre, Türkiye iyi-sıradışı rüzgar sınıfına giren aralıkta rüzgarlı alanların güç potansiyeli, yaklaşık 48,000 MW lık rüzgar kurulu gücünü destekleyebilecek düzeydedir. Türkiye nin rüzgar enerjisi potansiyeli hesaplanırken, bir çok değişken kullanılmıştır. Bu tutardaki bir rüzgar enerjisi potansiyeli elektrik enerjisine dönüştürülürse olasılıkla yıllık 147 milyar kwh enerji üretilebilir. Hesaplamada 50 m yükseklikteki rüzgar hızları, % 35 lik kapasite faktörü, yıllık ortalama rüzgar hızının 7 m/s ve üzerindeki kullanılabilir alanlar ve km 2 başına 5 MW lık bir güç kurulabileceği gibi güvenli yaklaşımlar dikkate alınmıştır

34 Türkiye nin 50 m yükseklik için hesaplanmış REPA ürünü (a) rüzgar hızı (m/s), (b) rüzgar güç yoğunluğu (W/m 2 ) ve (c) rüzgar kapasite faktörlerinin (%) coğrafi dağılış desenleri (Çalışkan 2011 dan)

35 REPA- Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli (MW) Kara + Deniz (YEKGM, 2012ab) 35

36 REPA- Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli (MW) Deniz (YEKGM, 2012ab) 36

37 REPA- Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyeli (MW) Kara Türkiye toplam kara alanları rüzgar potansiyeli, Türkiye genel potansiyelinden, deniz potansiyelinin çıkarılması yoluyla hesaplanır. Buna göre: İyi-Sıradışı arası rüzgar sınıfına ait rüzgarlı arazilerin 37, MW, Orta-Sıradışı arasındaki rüzgarlı arazilerinse, 114, MW rüzgar potansiyeline sahip oldukları belirlenmiştir. 37

38 Enerji Politikası: Strateji Belgesi Türkiye Cumhuriyeti nin Enerjide «2023 Hedefleri» Enerjide özel sektörün payının % 75 e çıkarılması, Günümüzde % 37 lik değerlendirmeye karşın, 2023 yılında tüm kömür kaynaklarını ekonomiye kazandırılması, Türkiye nin hidroliklerden elde edilebilecek enerji potansiyeli 140 milyar kwh (buna karşılık gelen kurulu güç yaklaşık 36,000 MW) yılına kadar yaklaşık 20,000 MW kurulu güce sahip hidroelektrik santralın özel sektör tarafından yapılması, Rüzgar kurulu gücünü 20,000 MW a, Güneş te 3,000 MW a ve jeotermal enerjide 600 MW a çıkarmak, Elektrikte yenilenebilir kaynakların payının % 30 a çıkarılması, doğalgazın payının yüzde 30 a düşürülmesi, % 30'unun kömürden ve kalan yüzde 10'unun nükleerden sağlanması, 2023 hedefi, petrol ve doğalgaz ithal etmeyen bir Türkiye olarak 38

39 Çanakkale Yöresi nin Rüzgar Klimatolojisi ve Rüzgar Gücü/Enerjisi Potansiyeli 39

40 Biga Yarımadası ve Kaz Dağı Yöresi

41 Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Çanakalan OHG İstasyonu 41

42 Çanakkale Yakın Çevresinin Genel Fiziki Coğrafyası ve Yılık Yüzey (10 m) Rüzgarları Yıllık - Rüzgar Frekansı (%)) KKB K 40 KKD KB 30 KD BKB B DKD D BGB DGD GB GD GGB G GGD Yıllık - Rüzgar Hızı (m/s) KB KKB K 10,0 8,0 6,0 KKD KD BKB 4,0 DKD 2,0 B 0,0 D BGB DGD GB GGB G GGD GD 11

43 Çanakkale nin mevsim ortası aylarının rüzgar frekans (%) diyagramları. Ocak - Rüzgar Frekansı (%) Nisan - Rüzgar Frekansı (%) BKB B KB KKB K KKD KD DKD D BKB B KB KKB K KKD KD DKD D BGB DGD BGB DGD GB GGB G GGD GD GB GGB G GGD GD Temmuz - Rüzgar Frekansı (%) Ekim - Rüzgar Frekansı (%) BKB B KB KKB K KKD KD DKD D BKB B KB KKB K KKD KD DKD D BGB DGD BGB DGD GB GD GB GD GGB G GGD GGB G GGD

44 Çanakkale Yöresinin Rüzgar Klimatolojisi: Yön-Sıklık Çanakkale de egemen rüzgar yönü, tüm aylarda ve yıllık olarak kuzey-kuzeydoğu dur (KKD, yıldız-poyraz arası). KKD yönünden esen (kısaca KKD lu) rüzgarın eseme sıklığı, yıl içinde yaklaşık olarak % 35 ve % 50 arasında değişir. Egemen rüzgar yönünün yıl boyunca ağırlıklı olarak KKD olması, Çanakkale nin coğrafi olarak egemen (kuzeyli) bölgesel basınç ve rüzgar sistemlerine karşı uygun konumu ve Çanakkale Boğazı nın (çevresindeki yükseltilerin -sırtların, platoların ve tepelerin- de yardımıyla), her çeşit kuzeyli dolaşımdan kaynaklanan hava akımlarını kabaca KD dan GB ya doğru yönlendirmesiyle bağlantılıdır. Yaz ayları dışında, orta enlem ve Akdeniz siklonlarının etkisiyle, esme sıklığı düşük olmakla birlikte Çanakkale de GB ve GGB yönlü rüzgarlar da eser. 44

45 Çanakkale nin ana ve ara yönler için hesaplanan aylık ve yıllık ortalama rüzgar hızları (m/s) AYLAR YÖN O Ş M N M H T A E E K A YILLIK K KKD KD DKD D DGD GD GGD G GGB GB BGB B BKB KB KKB Ortalama rüzgar hızlarının en kuvvetli olduğu yönler, yılın Ocak-Nisan ve Eylül-Aralık dönemlerinde güney sektörlü, özellikle güney ve güneybatılı; Mayıs-Ağustos döneminde ise, hem güneyli hem de kuzey sektörlüdür.

46 Çanakkale nin mevsim ortası aylarının ana ve ara yönler için hesaplanan aylık ortalama rüzgar hızı (m/s) diyagramları. Ocak - Rüzgar Hızı (m/s) Nisan - Rüzgar Hızı (m/s) BKB B KB KKB K 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 KKD KD DKD D BKB B KB KKB K 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 KKD KD DKD D BGB DGD BGB DGD GB GGB G GGD GD GB GGB G GGD GD Temmuz - Rüzgar Hızı (m/s) Ekim - Rüzgar Hızı (m/s) KB KKB K 10,0 8,0 6,0 KKD KD KB KKB K 10,0 8,0 6,0 KKD KD BKB 4,0 DKD BKB 4,0 DKD 2,0 2,0 B 0,0 D B 0,0 D BGB DGD BGB DGD GB GD GB GD GGB G GGD GGB G GGD

47 Bozcada nın mevsim ortası aylarının rüzgar frekansı (%) diyagramları.

48 Bozcaada nın ana ve ara yönler için hesaplanan aylık ve yıllık ortalama rüzgar hızları (m/s) Direction J F M A M J J A S O N D Annual N 9,2 7,6 8, ,7 7,1 6,8 7,1 7,7 6,8 9,2 7,1 NNE 8,7 9,1 8,2 6,6 6 5,5 6,5 7,1 7,1 8,4 8,2 8,5 7,4 NE 8,2 9 7,7 5,7 5,5 5,2 4,9 6,1 5,7 6,8 7,9 8,8 7,1 ENE 5,7 6,2 5,8 3,9 3, ,8 3,7 4,3 5,3 5,8 4,9 E 3,8 4,6 4,2 2,5 2,6 2,2 2,7 2,7 2,7 3,2 3,6 4 3,4 ESE 3,8 4,1 3,1 3 2,1 1,8 1, ,3 3,1 3,7 3 SE 5,3 5 4,1 3,2 2,4 2,4 1,4 1,8 2,1 2,7 3,8 4,8 3,6 SSE 7,8 8,4 7,3 6,4 5,2 3,7 3 2,6 4,5 5,7 6,7 8,1 6,7 S 7,7 8,2 7,8 6,5 5,7 4,7 2,6 3,8 5 6,1 7,4 7,9 7 SSW 8,5 7,7 7,1 6,2 5 4,7 3,6 4,4 4,6 5,5 6,7 8,2 6,4 SW 7,1 6,3 6,5 5,4 4,4 4,8 3,7 3,5 4,6 4,6 6 6,4 5,3 WSW 4,9 4,4 4,3 4,3 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 4,1 4 W 5,1 4,5 4,8 2,9 3,2 3,9 3,4 4,5 4,3 3,3 3 4,1 3,9 WNW 4 4,3 4,5 4 4,2 4,3 4,5 4,4 4,4 5,4 4,1 4,4 4,4 NW 2,8 3,6 4,4 4,3 4,9 5,4 5,6 6 5,6 4,8 3,7 4,6 5 NNW 5,9 5,6 6,4 5,5 5,3 5,8 6,6 7 6,7 6,1 5,2 5,7 6,2

49 Bozcaada nın mevsim ortası aylarının ana ve ara yönler için hesaplanan aylık ortalama rüzgar hızı (m/s) diyagramları.

50 Nnnnn Wind frequency (%) Gökçeada - Wind frequency (%) Wind speed (m/s) Gökçeada - Wind speed (m/s) Gökçeada, Bozcaada ve Çanakkale Meteoroloji İstasyonlarında Kaydedilen Sinoptik 10 m Rüzgarlarının (sıklık ve hız) yıllık karşılaştırılması. NNW 30 N NNE NW WNW W WSW SW SSW NE ENE E ESE SE SSE S (a) Gökçeada Bozcaada - Wind frequency (%) NNW 30 N NNE NW WNW W WSW SW SSW NE ENE E ESE SE SSE S (b) Çanakkale Bozcaada- Wind frequency (%) NNW 45 N NNE NW WNW W NE ENE E NNW 8 N NNE NW WNW NE ENE W WSW SW SSW 0 E ESE SE SSE S Bozcaada - Wind speed (m/s) NNW 8 N NNE NW WNW NE ENE W WSW SW SSW 0 E ESE SE SSE S Çanakkale - Wind speed (m/s) NNW 8 N NNE NW WNW NE ENE W 0 E WSW ESE WSW ESE SW SSW (c) Çanakkale S SSE SE SW SSW S 19 SSE SE

51 Güney Marmara Çanakkale ve Balıkesir illeri rüzgar enerjisi santralleri atlası (TÜRSAT, 2012) 51

52 Anemon İntepe - Çanakalan Rüzgar Santrali Anemon Rüzgar Santrali, Çanakalan- Karacaviran-Kurttepe çevresinde kuruludur. Alanın yükseltisi 385 m dir. DH ve ADO Enerji nin bir projesi olan santral, 38 adet rüzgar türbiniyle 30.4 MW kurulu güce sahiptir. Anemon daki ilk on türbin 2007 Şubat ayında üretime başlamış. Türbinler 6.5 kilometre uzunluğunda bir hat boyunca dağılmıştır. Anemon da Enercon markalı rüzgar türbinleri kurulu. Her biri tam kapasitede 800 kilowatt anma gücüne sahiptir. Türbin, rüzgar 12 m/saniye hıza ulaştığında 800 kilowatt üretim gücüne ulaşıyor. Santral 2 m/saniye hızdan sonra üretim yapmaya başlıyor ve bu hızdaki rüzgardan 1 kilowaat elektrik üretiliyor. 4 metre/saniyedeki rüzgarda ise bu oran 32 kw ye çıkıyor. 7 metre/saniyede ise 190 kw lık bir enerji üretiliyor. Üstel bir artış söz konusu. Kuvvetli fırtınada (25 m/s nin üzerindeki rüzgar hızlarında) ise üretim yapılmıyor. 52

53 Çanakkale Yöresi 50 m Rüzgar Hızlarının Alansal Dağılışı (50 m Rüzgar Klimatolojisi) (Çalışkan 2010 dan) 53

54 Çanakkale Yöresi 50 m Rüzgar Enerjisi Kapasite Faktörlerinin Alansal Dağılışı (Çalışkan 2010 dan) 54

55 Çanakkale Yöresinde Rüzgar Santrali Kurulması Önerilmeyen (Uygun Görülmeyen) Alanların Dağılışı (Çalışkan 2010 dan) 55

56 Çanakkale Yöresinde Bulunan Enerji İletim Ağı ve Başlıca Trafo Merkezlerinin Dağılışı (Çalışkan 2010 dan) 56

57 Çanakkale iline kurulabilecek rüzgar enerjisi santrallerinin güç kapasiteleri (50 m rüzgar potansiyelleri) (Çalışkan 2010 dan) Rüzgar Rüzgar gücü Rüzgar Hızı Toplam Alan Kurulabilecek Sınıfı (W/m 2 ) (m/s) (km 2 ) Potansiyel (MW) > 800 > Toplam

58 İlginiz İçin Teşekkür ederim

59 Seçilmiş Kaynaklar_1 BP Statistical Review of World Energy, June BP: London. Çalışkan, M Marmara Bölgesi Rüzgar Potansiyeli. EİEİ Genel Müdürlüğü Sunumu: Ankara. Çalışkan, M Türkiye nin Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ve Mevcut yatırımlar. Rüzgar Enerjisi ve Santralleri Seminer Sunumu. Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu: İstanbul. DEK-TMK Enerji Raporu, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, DEK-TMK Yayın No. 0021/2012, Poyraz Ofset: Ankara. EİEİ Türkiye Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA). EİEİ Genel Müdürlüğü: Ankara.

60 Seçilmiş Kaynaklar_2 IEA. 2012a. World Energy Outlook 2012, Executive Summary. International Energy Agency: Paris. IEA. 2012b. World Energy Outlook 2012, Presentation to the Press. International Energy Agency, 12 November 2012: London. ETKB Dünya da ve Türkiye de Enerji Görünümü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) sunumu: Ankara. Iyigün, C., Türkeş, M., Batmaz, İ., Yozgatlıgil, C., Gazi, V. P., Koç, E. K. and Öztürk, M. Z Clustering current climate regions of Turkey by using a multivariate statistical method. Theoretical and Applied Climatology. DOI /s (In press)

61 Seçilmiş Kaynaklar_3 Koç T., Türkeş M. ve Ç V Ocak 2004 Çanakkale kar fırtınasının oluşum ve etkilerinin coğrafi analizi. Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Sempozyumları III: Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Nisan 2005, Bildiriler Kitabı (Ed., M. Kirami Ölgen), , İzmir. Lavagnini, A. et al., Offshore wind climatology over the Mediterranean basin. Wind Energy 9: Sahin, S. and Türkeş, M Contemporary surface wind climatology of Turkey. Theoretical and Applied Climatology 113(1-2): DOI: /s

62 Seçilmiş Kaynaklar_4 Türkeş, M Kent ve bölge planlamasında topoğrafyaya bağlı yerel rüzgarlar. AÜ Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 5: Türkeş M Influence of geopotential heights, cyclone frequency and southern oscillation on rainfall variations in Turkey. International Journal of Climatology 18: Türkeş, M Klimatoloji ve Meteoroloji. Birinci Baskı, Kriter Yayınevi - Yayın No. 63, Fiziki Coğrafya Serisi No. 1, ISBN: , XXII sayfa, İstanbul. Türkeş M, Erlat E Climatological responses of winter precipitation in Turkey to variability of the North Atlantic oscillation during the period Theoretical and Applied Climatology 81:

63 Seçilmiş Kaynaklar_5 TÜRSAT Türkiye Rüzgar Enerjisi Santralleri Atlası. Ankara. Yazar, Y Renewable Energy in Turkey; Promotion of Renewable Energy in a Liberalizing Turkish Energy Sector ( ). Presentation of the General Manager, General Directorate of Renewable Energy: Ankara. YEKGM. 2012a. Türkiye yenilenebilir enerji kaynak potansiyeli öngörü verileri. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Genel Müdürlüğü (YEKGM): Ankara. YEKGM. 2012b. Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli öngörü verileri. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Genel Müdürlüğü (YEKGM): Ankara.

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME MAKALE DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ENERJİ DURUMU - GENEL DEĞERLENDİRME Erdem Koç Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Samsun erdemkoc@omu.edu.tr Mahmut Can

Detaylı

AŞIRI KURAK VE NEMLİ KOŞULLARIN BELİRLENMESİ İÇİN YENİ BİR STANDARTLAŞTIRILMIŞ YAĞIŞ İNDİSİ (YENİ-SPI): TÜRKİYE YE UYGULANMASI

AŞIRI KURAK VE NEMLİ KOŞULLARIN BELİRLENMESİ İÇİN YENİ BİR STANDARTLAŞTIRILMIŞ YAĞIŞ İNDİSİ (YENİ-SPI): TÜRKİYE YE UYGULANMASI AŞIRI KURAK VE NEMLİ KOŞULLARIN BELİRLENMESİ İÇİN YENİ BİR STANDARTLAŞTIRILMIŞ YAĞIŞ İNDİSİ (YENİ-SPI): TÜRKİYE YE UYGULANMASI Murat TÜRKEŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Ed. Fak., Coğrafya Bölümü,

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ANALYSIS of TURKISH COAL SECTOR: Historical Perspective, Problems and Recommendations Mücella ERSOY 1 ÖZET Bu çalışmada; enerji kaynakları

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ TÜRKİYE

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ TÜRKİYE NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ VE TÜRKİYE NÜKLEER ENERJİ PROJE UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN NO:2 İÇİNDEKİLER 1.DÜNYADA NÜKLEER SANTRALLERE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER...3 2. TÜRKİYE DE NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu

Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu tmmob makina mühendisleri odası Türkiye nin Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikalarının Değerlendirilmesi Raporu MART 2006 ANKARA YAYIN NO:...MMO/2006/408 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler

Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler Bülent

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU OCAK 2012 A N K A R A 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ENERJİ VERİMLİLİĞİ RAPORU EMOYAYINLARI 1954 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

Detaylı

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ

ISPARTA YÖRESİNDE BİR EVİN ELEKTİRİK İHTİYACININ RÜZGAR ENERJİSİ İLE KARŞILANMASININ EKONOMİK ANALİZİ Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 2, 2014 (1-9) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 11, No: 2, 2014 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SERHAT SENSOY 1, Mesut DEMİRCAN 1, Yusuf ULUPINAR 1, İzzet BALTA 1 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, P.O.Box: 401, Ankara, Türkiye

SERHAT SENSOY 1, Mesut DEMİRCAN 1, Yusuf ULUPINAR 1, İzzet BALTA 1 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, P.O.Box: 401, Ankara, Türkiye Türkiye İklimi SERHAT SENSOY 1, Mesut DEMİRCAN 1, Yusuf ULUPINAR 1, İzzet BALTA 1 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, P.O.Box: 401, Ankara, Türkiye Özet Hava durumu belirli bir yerde ve kısa

Detaylı

CO 2 Kaynakları. ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com

CO 2 Kaynakları. ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com 2 CO 2 Kaynakları ÇEVİRİ (translation into Turkish Language) : JEOLOJİ MUH. Ender Ragıp ARSLAN arsender@hotmail.com Özet CO 2 tutum ve depolama değerlendirmesi, CO 2 kaynaklarının ayrıntılı bir tarifini

Detaylı

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme KSU Mühendislik Dergisi, 14(1), 2011 8 KSU. Journal of Engineering Sciences, 14(1), 2011 Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı

Detaylı

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi Bölüm I Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi I Gürkan Kumbaroğlu 2 Yönetici Özeti Avrupa da Almanya ve İsviçre halen işletmede olan nükleer enerji santrallerini ekonomik ömürleri dolduğunda kapatıp

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye Enerji Sorunu açısından Potansiyeller ve Olanaklar üzerine kısa bir analiz

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye Enerji Sorunu açısından Potansiyeller ve Olanaklar üzerine kısa bir analiz 1 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye Enerji Sorunu açısından Potansiyeller ve Olanaklar üzerine kısa bir analiz Giriş Zeki Alptekin Eylül 2014, Krefeld-Almanya 1. Dünyada Enerji Sorunu S.2 2. Türkiye

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ

TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ TÜRKİYE DE KÖMÜR MADENCİLİĞİ VE ENERJİDEKİ ROLÜ Mustafa AKTAŞ TKİ Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İnsanoğlunun varlığının başlangıcındaki dünyayı kendi geleceği için değiştirmeye başlamak

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Zafer KÖGMEN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara

Detaylı

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 www.ulusalsutkonseyi.org.tr DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 Üyesidir 2 3 DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAYANLAR Dr.

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı