T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 126.TOPLANTI GÜNDEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANTALYA KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 126.TOPLANTI GÜNDEMİ"

Transkript

1 1-Antalya İli, Aksu İlçesi, Yeşilkaraman Köyü sınırları içerisinde orman alanında bulunan ve Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 3858 sayılı kararı ile tescilli ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3890 sayılı kararı ile yapı grubu I.Grup olarak ve koruma alanı karar eki paftada gösterildiği şekliyle belirlenerek rölövesi onaylanan Eski Caminin restorasyon projesi ve raporunun kurul gündeminde değerlendirilmesine ilişkin Antalya İl Özel İdaresi İmar ve İnşaat Dairesi Başkanlığının tarih ve M.07.0.İÖİ /2296 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK (Karar No: 4106) 2-Antalya İli, Serik İlçesi, Akbaş Köyü, 31 parselde bulunan, mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait Caminin 2863 sayılı yasa kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmesi istemine ilişkin Serik Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün tarih ve 154 sayılı yazısı, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tarih ve 2050 sayılı yazısı ve Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu ve ekleri. ( ) Ö.OFLU-A.ÖZTÜRK-G.SÜRÜCÜ (Karar No: 4107) 3-Antalya İli, Serik İlçesi, Pednelissos Antik Kenti ve çevresinde Dr.Lutgarde Vandeput başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen 2009 yüzey araştırmasında incelenen alanlara ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM sayılı yazısı ve eki ile tarih ve B.16.0.KVM sayılı yazısı ve eki, Antalya İli, Serik İlçesi, Demirciler Köyü, Darıovası Mevkiinde yer alan antik yerleşim alanı ve Gökkaya Mevkiinde yer alan duvar ve yapı kalıntısı ile Kaplanpınarı Mevkiinde yer alan zeytin işliği çiftlik yapısının tesciline ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) M.S.ERDOĞAN-D.M.ÜLGEY-G.NERGİZ (Karar No: 4108) 4-Antalya İli, Serik İlçesi, Pednelissos Antik Kenti ve çevresinde Dr.Lutgarde Vandeput başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen 2009 yüzey araştırmasında incelenen alanlara ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM sayılı yazısı ve eki ile tarih ve B.16.0.KVM sayılı yazısı ve eki, Antalya İli, Serik İlçesi, Hasdümen Köyü, Bekirler Mahallesinde yer alan zeytin işliği ile Çetince Mahallesinde yer alan tonozlu oda mezarının korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) M.S.ERDOĞAN-D.M.ÜLGEY-G.NERGİZ (Karar No: 4109) 5-Antalya İli, Serik İlçesi, Pednelissos Antik Kenti ve çevresinde Dr.Lutgarde Vandeput başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen 2009 yüzey araştırmasında incelenen alanlara ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM sayılı yazısı ve eki ile tarih ve B.16.0.KVM sayılı yazısı ve eki, Antalya İli, Serik İlçesi, Yumaklar Köyü, Makmara Mahallesinde yer alan antik yerleşim alanı ile Yel Değirmeni Mevkiinde bulunan antik yerleşim alanının tesciline ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) M.S.ERDOĞAN-D.M.ÜLGEY-G.NERGİZ (Karar No: 4110)

2 6-Antalya İli, Serik İlçesi, Gebiz Beldesi sınırları içerisinde yer alan Çığırtkangeçit Mevkiindeki ,70 m 2 lik alana ilişkin DSİ 13.Bölge Müdürlüğü tarafından I(a) grubu hammade üretim izni için başvurulması nedeniyle kurum görüşünün istendiği Antalya İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının tarih ve M.07.0.İÖİ /673 sayılı yazısı ve eki, alanda yapılan incelemede tespiti yapılan çınar ağacının tesciline ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 1786 sayılı yazısı, Serik Orman İşletme Müdürlüğü Gebiz Orman İşletme Şefliğinin tarih ve B.18.1.OGM /299 sayılı yazısı. ( ) M.S.ERDOĞAN-A.TURHAN (Karar No: 4111) 7-Antalya İli, Kemer İlçesi, Ulupınar Köyü, Çıralı Mahallesi, III.Derece Doğal Sit Alanında, 183 parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki yapının onarım istemine ilişkin Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 5807 sayılı kararı Kemal Genç vekili Av.Levent Pekmezoğlu nun tarihli başvurusu. ( ) U.OĞUZ (Karar No: 4112) 8-Antalya İli, Kemer İlçesi, Ulupınar Köyü, Çıralı III.Derece Doğal Sit Alanı içerisinde yer alan 15 parsel nolu taşınmazın tarla olan vasfının, bahçe vasfına dönüştürülüp dönüştürülemeyeceğine ilişkin Kemer Tapu Sicil Müdürlüğünün tarih ve 811 sayılı yazısı, Kemer Tarım İlçe Müdürlüğünün tarih ve 739 sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan inceleme raporu. ( ) C.GÜVEN-A.TURHAN (Karar No: 4113) 9-Antalya İli, Kumluca İlçesi, Yazır Köyü sınırlarında yer alan Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 4666 sayılı kararı ile I. ve II.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları belirlenen Olympos Antik Kenti, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının deniz kısmında yeniden düzenlenmesine ilişkin, Olympos Kazı Başkanı Prof.Dr.Yelda Olcay Uçkan ın tarihli başvurusu, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Antalya Müze Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) A.AKTAŞ-C.GÜVEN (Karar No: 4114) 10-Antalya İli, Kemer İlçesi, Ulupınar Köyü, Çıralı Mahallesi, Olympos Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında alanda kalan 1712 m 2 lik alanın Kazı evi müştemilatı olarak kullanılmak üzere tahsisinin değerlendirilmesine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3593 sayılı kararı, Antalya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı, Antalya Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün tarih ve 1643 sayılı yazısı. ( ) F.ÖZDEL (Karar No: 4115) 11-Antalya İli, Elmalı İlçesi, Özdemir Köyü, Öküzgözü Mahallesi, Nedirbağ Mevkiinde bulunan Karapınar Höyüğünün tesciline ilişkin Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 1304 sayılı yazısı, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3286 sayılı kararı ve Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Antalya Müze Müdürlüğü uzmanlarının ortak raporu. ( ) G.SÜRÜCÜ-O.KARA (Karar No: 4116)

3 12-Antalya İli, Elmalı İlçesi, Karamık Köyü, Avlan Gölü Mevkiinde, Podalia Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında kalan 684 ve 687 nolu parseller üzerinde sulama şebekesi amaçlı sulama borusu döşenmesine ilişkin Yayla-Filiz Fidancılık İç-Dış Tic. Ve San.Ltd.Şti nin tarihli başvurusu, Antalya Müze Müdürlüğü uzmanlarının tarihli raporu. ( ) A.AKTAŞ (Karar No: 4117) 13-Antalya İli, İbradı İlçesinde, Maşata Yaylası Turizm Merkezinde kalan Ürünlü Köyündeki Kültür ve Tabiat Varlıklarının tespit ve tesciline ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4063 sayılı kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün tarih ve /97957 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) U.OĞUZ-Ö.OFLU-A.ÖZTÜRK-F.BOYACIOĞLU (Karar No: 4118) 14-Antalya İli, Alanya İlçesi, Beyreli Köyü sınırları içinde Antalya İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının tarih ve 691 sayılı yazısı doğrultusunda yerinde yapılan incelemede tespit edilen antik yapı kalıntısı ile kulenin tescili konusunun 2863 sayılı yasanın 3. ve 6.maddeleri doğrultusunda Antalya Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzman raporu ve ekleri. ( ) A.ERYILMAZ-Ş.ALP (Karar No: 4119) 15-Antalya İli, Gündoğmuş İlçesi, Karabul Köyünde, Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 2279 sayılı kararıyla I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sit sınırlarının yeniden irdelenmesine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Alanya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca alanda yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor. ( ) C.GÜVEN-M.S.ERDOĞAN (Karar No: 4120) 16-Antalya İli, Gündoğmuş İlçesi, Karabul Köyü, Gündoğmuş yolu Km: arası toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı işinde km: (Karabul Köy ayrımının 500 m Gündoğmuş tarafı) arasındaki yapım çalışmaları sırasında zeminde kalıntılara rastlandığı ve konunun Antalya Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü 13.Bölge Müdürlüğünün tarih ve B.11.1.TCK /11586 sayılı yazısı ve eki, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Alanya Müze Müdürlüğü uzmanlarınca alanda yapılan inceleme sonucu hazırlanan rapor. ( ) C.GÜVEN-M.S.ERDOĞAN (Karar No: 4121) 17-Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Beldibi Mahallesi, Sarısu-Beldibi Arası Kıyı Bandı I.Derece Doğal Sit Alanı ve Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde kalan 959 parsel numaralı 1703 m 2 yüzölçümlü mülkiyeti hazineye ait Kemer I, Kemer II ve Kemer III tünelleri için şantiye amaçlı geçici kullanılmak üzere kiralanması talep edilen alanda yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM /225/ sayılı yazısı. ( ) G.BENZET (Karar No: 4122)

4 18-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Alan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 19L-1b imar planı paftasına giren 7928 ada 1 ve 4 parsellerdeki tescilli türbe ve haziresinin plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin tarih ve 106 sayılı kararıyla onaylandığının belirtildiği Muratpaşa Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 4976 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) E.S.ERÖZGÜN (Karar No: 4123) 19-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Değirmenönü Caddesi, 4538 ada 3 parselde, mülkiyeti Muratpaşa Belediyesine ait olan tescilli yapının kültür merkezi olarak kullanılmak üzere hazırlanan restorasyon projesi ve rölövesi hakkında Antalya Koruma Bölge Kurulunca alınan tarih ve 4081 sayılı karara ilişkin Antalya Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 7110 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) S.AKIN (Karar No: 4124) 20-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Gençlik Mahallesi, Ramada Otel önündeki I.Derece Doğal Sit Alanında bulunan falezler üzerinde ANTBİRLİK mülkiyetindeki 68 ada 17 parselde ve kıyı kenar çizgisi altındaki tapulama harici falezler üzerinde yapılan uygulamaya ilişkin Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı, Antalya Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün tarih ve 1757 sayılı yazısı. ( ) S.AKIN (Karar No: 4125) 21-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında ve Antalya Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde yer alan 145 ada 28 parselde (eski 16 ve 17 parseller) Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2825 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan plan tadilatına yönelik Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KUDEB in tarih ve ( ) sayılı yazısı ile eki, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.YİG / sayılı yazısı. ( ) B.AKGÖZ (Karar No: 4126) 22-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kılıçaslan Mahallesi, Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında, özel mülkiyetteki 117 ada 1, 4, 5 ve 9 parsellerde bulunan tescilli yapıların pansiyon olan fonksiyonunun otel olarak değiştirilmesi istemine ilişkin Abdül Cemil Yenidoğan ın tarihli başvurusu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının tarih ve sayılı yazısı. ( ) S. AKIN (Karar No: 4127) 23-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, özel mülkiyette 134 ada 6 parselde bulunan tescilli taşınmazla ilgili olarak Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3938 sayılı kararı gereği hazırlanan tescilli taşınmazın rölövesinin kurul gündeminde görüşülmesine ilişkin Antalya Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 7170 sayılı yazısı ve ekleri ile Özgür TÜREL in tarihli başvurusu. ( ) A.ÖZTÜRK (Karar No: 4128)

5 24-Antalya İli, Kemer İlçesi, Dedeler Mevkiinde bulunan Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 3560 sayılı kararı ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilerek, çevresinde 50 metre koruma alanı belirlenen Selçuklu Av Köşkünün tahsisine yönelik, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3905 sayılı kararı doğrultusunda, yapının koruma grubunun belirlenmesine ilişkin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. ( ) A.AKTAŞ (Karar No: 4129) 25-Antalya İli, Kaş İlçesi, Kınık Beldesi sınırları içerisinde Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4010 sayılı kararı ile güncellenerek sınırları son şeklini alan Ksanthos Antik Kenti III.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarında kayma olduğu tespit edildiğinden, sit sınırlarının parsel sınırları ve doğal eşiklere göre yeniden düzenlendiğine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan inceleme raporu ve eki sit haritası. ( ) C.GÜVEN-A.AKTAŞ (Karar No: 4130) 26-Antalya İli, Kaş İlçesi, Kaş Kentsel Sit Alanında Uzunçarşı Caddesinde 26 ada 2 parselde yer alan tescilli yapının cins değişikliği istemine ilişkin Kaş Tapu Sicil Müdürlüğünün tarih ve 837 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) B.AKGÖZ (Karar No: 4131) 27-Antalya İli, Kaş İlçesi, Bucak Denizi Mevkiinde III.Derece Doğal Sit Alanı içerisinden geçişi uygun bulunan kanalizasyon güzergahının teknik zorunluluklar nedeniyle, mevcut Kaş- Fethiye karayolu üzerinden geçirilmesi talebine ilişkin Kaş Belediye Başkanlığının tarih ve 417 ile tarih ve 464 sayılı yazıları, Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3633 ile tarih ve 3675 sayılı kararları, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve eki Antalya Müze Müdürlüğünün tarih ve /3230 sayılı yazısı. ( ) F.ÖZDEL (Karar No: 4132) 28-Burdur İli, Merkez, Kuruçay Köyü, Karpuzlu Dere Mevkiinde bulunan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tarih, 2031 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kuruçay Höyüğün sit sınırlarının güncellenmesine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Burdur Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapor ve ekleri. ( ) O.KARA (Karar No: 4133) 29-Burdur İli, Bucak İlçesi, Boğazköy sınırları içerisinde bulunan Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2136 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli, Panemoteikhos Antik Kenti Sit Alanı sınırlarının Burdur Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan çalışmalarda elde edilen yeni arkeolojik veriler doğrultusunda sit sınırlarının genişletilmesine ilişkin, Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 904 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.AKTAŞ (Karar No: 4134)

6 30-Burdur İli, Bucak İlçesi, Uğurlu Köyü sınırları içerisinde bulunan Uğurlu Sarnıcı ve Kızılkaya Pazarovdan karayolunun doğusunda 434 parselde bulunan Avdan Sarnıcının tescili istemine ilişkin Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 979 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ö.OFLU (Karar No: 4135) 31-Burdur İli, Bucak İlçesi, Ürkütlü Beldesi, Bozburun Mevkiinde, özel ağaçlandırma talebine ilişkin incelemelerde tespit edilen kalıntıların I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine ilişkin Burdur Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan bilgi-belgelerin değerlendirilmesine ilişkin Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarihli, 959 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) O.KARA (Karar No: 4136) 32-Burdur İli, Pazar Mahallesi, Kentsel Sit Alanı, Çevresi, Etkileme Geçiş Sahası içinde, 347 ada 6 parseldeki tescilli taşınmaza komşu, özel mülkiyetteki 347 ada 4 parselde bulunan taşınmazın yıkılacak derecede tehlikeli olduğuna ilişkin Burdur Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğünün tarih ve 1676 sayılı yazısı. ( ) S.TÜRE (Karar No: 4137) 33-Burdur İli, Merkez, Dere Mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyetteki 57 pafta 187 ada 44 parselde bulunan mezarlığın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca tesciline gerek olup olmadığına ilişkin Burdur Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tarih ve 879 sayılı yazısı ve Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tarihli rapor ve ekleri. ( ) Ö.OFLU-S.AKIN (Karar No: 4138) 34-Burdur İli, Merkez, Kentsel Siti Etkileşim sahasında, Belediye mülkiyetindeki, 39 pafta 437 ada 1 parselde bulunan rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2546 sayılı kararı ile onaylanan tescilli Piribaşlar Evi ile son tadilat projesi Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3469 sayılı kararı ile onaylanan 2, 32 ve 33 parsellerde yapılmak istenen proje tadilatının Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Burdur Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün tarih ve 267 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK (Karar No: 4139) 35-Burdur İli, Merkez, Üçdibek Mahallesi, 38 pafta 426 ada 5-6 parsellerde kayıtlı tescilli taşınmazın yangın geçirdiğine ilişkin Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 557 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) U.OĞUZ (Karar No: 4140) 36-Isparta İli Merkezinde, Çelebiler Mahallesinde, Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 901 sayılı kararı ile Korunacak Sokak olarak belirlenen ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1303 sayılı kararı ile de Korunacak Sokak sınırları yeniden düzenlenen Damgacı Sokakta, 440 ada 59 parselde (yeni 2195 ada 124 parsel) yer alan ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1779 sayılı kararı ile yeni yapı projesi uygun bulunan göz hastanesinin tadilat projesine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3319 sayılı kararı ve Isparta Belediye Başkanlığının tarih ve 926 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ş.ALP (Karar No: 4141)

7 37-Isparta İli, Merkez İlçede, Doğancı Mahallesi, Yokuşbaşı Mevkiinde bulunan, Maliye hazinesinde, 64 pafta 201 ada 26 parselde kayıtlı ve Süleyman Demirel Üniversitesine tahsisli olan tescilli Aya Yorgi Kilisesinin rölöve ve restitüsyonunun uygun bulunduğu Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3653 sayılı karar ile tarih ve 3965 sayılı kararı, tescilli kilisenin restorasyon projelerinin kurul gündeminde değerlendirilmesine ilişkin Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının tarih ve 610 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK (Karar No: 4142) 38-Isparta İli, Aksu İlçesi, Karacahisar Köyü, Pınaryüzü Mahallesinde tespit edilen kalıntıların korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline ilişkin Isparta Müzesi Müdürlüğünce hazırlanan bilgi-belgelerin değerlendirilmesine ilişkin Isparta Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün) tarih, 1419 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) O.KARA (Karar No: 4143) 39-Isparta İli, Şarkikaraağaç İlçesi, Yeniköy sınırlarında kalan Sürütme Çiftliği Mevkiinde gerçekleştirilen incelemeler sırasında tespit edilen kalıntıların I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline ilişkin Yalvaç Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan bilgi-belgelerin değerlendirilmesine dair Isparta Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün) tarihli, 1516 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) O.KARA (Karar No: 4144) 40-Isparta İli, Yalvaç İlçesi, 987 ada 18 parselde bulunan ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2225 sayılı kararında sehven 983 olarak yazılan ada numarasının 987 olarak düzeltilmesi ve 987 ada 18 parselde bulunan eski eser şerhinin kaldırılmasına ilişkin Ahmet Safyürek in tarihli müracaatı ve ekleri. ( ) Ş.ALP (Karar No: 4145) 41-Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Pisidia Antiocheia Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında dikilmek istenilen bilgi ve yön levhalarına ilişkin, Yalvaç Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün tarih ve 323 sayılı yazısı ve ekleri. (32.09 ) F.ÖZDEL (Karar No: 4146) 42-Isparta İli, Senirkent İlçesi, 2 ada 1 parselde bulunan ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2442 sayılı kararı ile I.Grup yapı olarak tescillenen ve tarih ve 3973 sayılı kararı ile rölövesi uygun bulunan Turan İlköğretim Okuluna yönelik hazırlatılan restorasyon güçlendirme projesinin kurul gündeminde değerlendirilmesine ilişkin Senirkent Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve 1198 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK (Karar No: 4147)

8 126.TOPLANTI EK GÜNDEMİ 1-Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanında 166 ada 11 parselde Vakıflar mülkiyetinde olup Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kullanımında bulunan Yivli Minare Külliyesine ait tescilli Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Hizmet Binası olarak kullanılan Mevlevihane nin giriş kapısı önündeki beton zeminin kaldırılarak mermer plaka ile kaplanması, üst giriş sergi alanının yer döşemesinin su geçirmeyecek halde döşenip oluşacak yağmur sularını tahliye kanalına atacak şekilde yenilenmesi talebine ilişkin, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 3616 sayılı kararı, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 4616 sayılı yazısı, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tarih ve 3293 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) F.BOYACIOĞLU (Karar No: 4148)

9 127.TOPLANTI GÜNDEMİ ALANYA 1-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Aşağıhisar Mahallesi III.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunan 2077 ada 6 parselde yapılan sondaj kazısının sonucuna ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 318 sayılı yazısı. ( ) G.SÜRÜCÜ (Karar No: 4149) 2-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Side Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisindeki mevcut yapılara izinsiz yapılan vitrin uygulamalarının ve 498, 499, 500, 501, 429, 330 parsellerdeki izinsiz uygulamaların kaldırıldığına ilişkin Side Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğünün tarih ve 247 sayılı yazısı, Side Koruma Amaçlı İmar Planında Mevcut Hali İle Korunacak Sit Alanı kararı getirilmiş olan 460 parselde (Light House Disko) ve 429 parselde izinsiz uygulamalar yapıldığına ilişkin İbrahim Sakarya nın ve tarihli başvuruları, Side Koruma Amaçlı İmar Planında Mevcut Hali ile Korunacak Sit Alanı kararı getirilmiş olan hazine mülkiyetindeki 83 parselde izinsiz uygulamalar yapıldığına ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve /301 ve 298 sayılı yazıları, Side Koruma Amaçlı İmar Planında Araştırma ve Çevre Düzenlemesi Yapılacak Alan kararı getirilmiş olan 429, 330 parseller ile 199 parselin güney sınırına bitişik deniz surlarının doğuya dönüş kısmının yanındaki 207 parsel deniz cephesindeki surlar ile yeni yapılan yürüyüş yolu arasındaki boş alanda izinsiz uygulamalar yapıldığına ilişkin Side Müze Müdürlüğünün tarih ve /292 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) F.BOYACIOĞLU (Karar No: 4150) 3-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Büyük Plaj Mevkii I.Derece Arkeolojik ve I.Derece Doğal Sit Alanı içerisinde Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 1445 ve tarih ve 4033 sayılı kararları ile uygun bulunan büfe ünitelerinin altyapı ihtiyacına yönelik hazırlanan projeye ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4062 sayılı kararı, Side Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğünün tarih ve 289 sayılı yazısı ve ekleri. ( / ) F.BOYACIOĞLU (Karar No: 4151) 4-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesinde, Manavgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2007/506 esasında açılan dava nedeniyle I.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan 67 nolu parselin bulunduğu alanda yol üzerinden herhangi bir inşai faaliyet ya da kazı yapılmaksızın belirtilen güzergahta geçit hakkı tesisi talebine ilişkin Manavgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih ve 2007/506 esas sayılı yazısı ile ekleri, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. ( ) G.NERGİZ (Karar No: 4152) 5-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Beldesi, Selimiye Mahallesinde, Koruma Amaçlı İmar Planında Mevcut Haliyle Korunacak Arkeolojik Sit Alanı kararı getirilen Batı Nekropolde, 207 parselin önünde su sporları parkuru yapılmasına ilişkin Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 4787 sayılı yazısı. (GENEL-44) S.TÜRE (Karar No: 4153)

10 127.TOPLANTI GÜNDEMİ ALANYA 6-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Taşağıl Beldesi, Karaevli Mahallesi güneyine isabet eden Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 1242 sayılı kararı ile I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanın sınırlarının koordinatlarının sayısallaştırılarak güncelleştirilmesine ilişkin Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tarih ve 4563 sayılı yazısı eki Manavgat Kadastro Müdürlüğünün tarih ve 1554 sayılı yazısı ve ekleri, Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının raporu. (GENEL-59) G.NERGİZ (Karar No: 4154) 7-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Taşağıl Beldesi, Yörükbekirler Mahallesinde, Cemil Erdemir e ait Bilgehan Kafeterya isimli işyerinin önünde bulunan söz konusu mil taşının Müzesine taşınmasına ilişkin Manavgat Kaymakamlığı Side Müze Müdürlüğünün tarih ve 354 sayılı yazısı. ( ) G.SÜRÜCÜ (Karar No: 4155) 8-Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Mevkii sınırları içerisinde, I.Derece Doğal Sit Alanında bulunan alanda C Tipi Mesire Yeri oluşturulmasına yönelik Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4050 sayılı kararı, söz konusu alana ait koordinatlı haritanın karar eki olarak onaylanması talebine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM /23/ sayılı yazısı. ( ) R.DORA (Karar No: 4156) 9-Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Kahyalar Beldesi sınırları içerisinde Kahyalar dikmeni Mevkiinde, orman mülkiyetindeki tapulama harici alanda ağaçlandırma talebine ilişkin Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğünün tarih ve 1770 sayılı yazısı üzerine Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan seramik kalıntılarının tesciline ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzman raporu. ( ) G.SÜRÜCÜ-S.AKIN (Karar No: 4157) 10-Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Kahyalar Beldesi, Asarcık Mahallesi sınırları içerisinde Kaletepe Mevkiinde, orman mülkiyetindeki tapulama harici alanda ağaçlandırma talebine ilişkin Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Gazipaşa orman İşletme Müdürlüğünün tarih ve 1770 sayılı yazısı üzerine Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespiti yapılan antik yapı kalıntısının tesciline ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzman raporu. ( ) G.SÜRÜCÜ-S.AKIN (Karar No: 4158) 11-Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Beldesi, Fığla Mevkii I.Derece Arkeolojik Sit Alanında 104 ada 9 parselde yapılan izinsiz uygulamalara ilişkin, Alanya Kaymakamlığı, İlçe Müze Müdürlüğünün tarih ve 395 sayılı yazısı, Ali Yılmaz ın tarihli başvurusu ve ekleri. ( ) A.AKTAŞ (Karar No: 4159)

11 127.TOPLANTI GÜNDEMİ ALANYA 12-Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Beldesi, Fığla Yarımadası I.Derece Arkeolojik Sit Alanında iş makinesi kullanılarak Belediyesince izinsiz kazı ve temizlik çalışmaları yapıldığına ilişkin, Alanya Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün tarih ve 429 sayılı, tarih ve 395 sayılı yazıları ve ekleri. ( /50) A.AKTAŞ (Karar No: 4160) 13-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı içinde, tescilli Damlataş Mağarasının elektrik ve aydınlatma sistemlerinin sağlıklaştırılması ile mağara içinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan elektrik projesi, rölöve ve mimari projeler ile raporun Kurulda değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediye Başkanlığının tarih ve 1001 sayılı yazısı ve ekleri ile Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3806 sayılı kararı. ( ) Ş.ALP (Karar No: 4161) 14-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanını Etkileme Geçiş Alanı içinde özel mülkiyette, 1960 ada 08 parselde (eski 23 ada 117 parsel) bulunan tescilli yapının restorasyon tadilatı ve peyzaj projelerinin Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 983 sayılı yazısı ve ekleri ile Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3957 sayılı kararı. ( ) Ş.ALP (Karar No: 4162) 15-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanında kalan tescilli yapıların özgün plan şemasında açık bırakılmış olan zemin katlarının kapatılması ile ilgili olarak Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3524 sayılı kararı gereği yapılan çalışmalara ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarih ve 3917 sayılı yazısı ile Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 964 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK-Ş.ALP (Karar No: 4163) 16-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanında, Tophane Mahallesi, 407 ada 8 parselde, özel mülkiyette bulunan ve Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2196 sayılı kararı ile Alanya Kalesi Alan Yönetimi Merkezi ve Kültür Evi fonksiyonu ile kullanılmak üzere Belediyesince kamulaştırılabileceğine karar verilen tescilli Kültür Varlığı yapının rölöve ve restorasyon projelerinin Kurul gündeminde değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünün tarih ve 250 sayılı yazısı ve ekleri ile Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3820 sayılı kararı. ( ) A.ÖZTÜRK (Karar No: 4164) 17-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanında, Hisariçi Mahallesi, 310 ada 2 parselde özel mülkiyette bulunan tescilli kültür varlığı taşınmazın, Alanya Belediye Başkanlığına devri ile fonksiyon değişikliği konularının Koruma Bölge Kurulu gündeminde değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve 1003 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) A.ÖZTÜRK (Karar No: 4165)

12 127.TOPLANTI GÜNDEMİ ALANYA 18-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı içinde bulunan Kızılkule deki rutubet nedeniyle bilet gişesinde ve güvenlik için bekleyen personelin dışarı alınması için Kızılkule giriş kapısı yanına bilet satış kulübesi yapılması talebinin Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediye Başkanlığının tarih ve 1002 sayılı yazısı ve ekleri ile Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3715 sayılı kararı. ( ) Ş.ALP (Karar No: 4166) 19-Antalya İli, Alanya İlçesi, Çarşı Mahallesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanını Etkileme Geçiş Alanı dışında, Antalya Koruma Kurulunun tarih ve 5187 sayılı kararıyla uygun bulunan Kıyı Bandı Kentsel Tasarım Projesinde mendirek olarak gösterilen Alanya Balıkçı Barınağı tali mendirek rıhtımı üzerine Sahil Destek Tesisi yapılmasına yönelik hazırlanan projenin Kurulda değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediye Başkanlığının tarih ve 1000 sayılı yazısı ve ekleri ile Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4047 sayılı kararı. ( ) Ş.ALP (Karar No: 4167) 20-Antalya İli, Alanya İlçesi, Kadıpaşa Mahallesinde Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 2866 sayılı kararı ile uygun bulunan imar planında gösterilen I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının bu alandaki bazı parselleri bölmesi nedeniyle bölgenin arkeolojik dokusu ve parsel sınırları da dikkate alınarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurula sunulmasına ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 3709 sayılı kararı, Alanya Belediyesi Alanya Müze Müdürlüğü ve Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan inceleme raporu. ( ) C.GÜVEN-A.AKTAŞ (Karar No: 4168) 21-Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanı içinde, Tophane Mahallesi, özel mülkiyette, 409 ada 38 parselde yer alan tescilli taşınmazın rölöve ve restorasyon projelerinin Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesine ilişkin Alanya Belediye Başkanlığının tarih ve 981 sayılı yazısı ve ekleri. ( ) Ş.ALP (Karar No: 4169) 22-Antalya İli, Alanya İlçesi, Hisariçi Mahallesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanında, özel mülkiyette, 438 ada 22 parselde bulunan ve Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planında Geleneksel Yapı plan kararı bulunan yapının rölöve restorasyon projeleri ile Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planında Mevcut Statüsünü Sürdürecek Açık Alan kararı bulunan 438 ada 23 parselin projelerinin Kurul üyelerince yerinde incelenmesinden sonra değerlendirilmesine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4044 sayılı kararı. ( ) Ş.ALP (Karar No: 4170) 23-Antalya İli, Alanya İlçesi, Hisariçi Mahallesi, Alanya Kalesi I.Derece Arkeolojik, Doğal, Tarihi ve Kentsel Sit Alanında, özel mülkiyette, 424 ada 8 parselde bulunan ve Alanya Kalesi Koruma Amaçlı İmar Planında Geleneksel Yapı plan kararı bulunan yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurul üyelerince yerinde incelenmesinden sonra değerlendirilmesine ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4046 sayılı kararı. ( ) Ş.ALP (Karar No: 4171)

13 127.TOPLANTI EK GÜNDEMİ ALANYA 1-Antalya İli, Manavgat İlçesi, Side Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit Alanında Hazine mülkiyetinde olup, Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli bulunan ve Side Koruma Amaçlı İmar Planında İdari ve Sosyal Tesis Alanı olarak belirtilen 287 ve 288 parsellerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Dinlenme Tesisi yapılmasına yönelik hazırlanan projeye ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 4072 sayılı kararı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.DÖS / sayılı yazısı ve ekleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve B.16.0.KVM (07)/ sayılı yazısı. ( ) S.TÜRE-F.BOYACIOĞLU (Karar No: 4172)

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015 / 149 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015 / 1310-I İSTANBUL

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ YERİ İLİ : SİNOP İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye Müfettişi : Halil BERK TEFTİŞ EDİLEN Daire : Sinop Belediyesi

Detaylı

ALANYA BELEDİYESİ 2.BÖLÜM BİRİMLER BAZINDA AÇIKLAMALI STRATEJİK PLAN (2010-2014)

ALANYA BELEDİYESİ 2.BÖLÜM BİRİMLER BAZINDA AÇIKLAMALI STRATEJİK PLAN (2010-2014) ALANYA BELEDİYESİ 2.BÖLÜM BİRİMLER BAZINDA AÇIKLAMALI STRATEJİK PLAN (2010-2014) 1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ A1: Tarihi doku ve doğal çevreye uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com.

Cumhuriyet Caddesi, Sipahi Apartmanı, No: 187/6 ELMADAĞ İSTANBUL Tel: +90 212 296 40 33(pbx) Fax: +90 212 296 06 58 web: www.tkd.com. YÖNETİCİ ÖZETİ RAPOR BİLGİLERİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi Tarihi 28.10.2011 Ekspertiz Tarihi 31.10.2011 Rapor Tarihi 16.11.2011 Değerlenen

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13

İÇİNDEKİLER No I.BÖLÜM: GİRİŞ, ÖZET VE ÖNERİLER 5 Giriş 5 Özet 7 Öneriler 10 II.BÖLÜM: DENETİMİN KONUSU, YÖNTEMİ VE AMACI 13 832 sayılı Sayıştay Kanunu na 4149 sayılı Kanun ile eklenen Ek 10 uncu madde uyarınca hazırlanan bu raporun Sayıştay Genel Kurulunun 17.07.2006 tarih ve 5164/1 sayılı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİ'NDE YER ALAN 480 PARSEL ÜZERİNDEKİ ELA QUALİTY RESORT HOTEL TESİSİ (Daimi ve müstakil üst hakkı) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 OZGY-1410005-REV

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar:

KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar: KARPAZ MİLLİ PARK ALANI YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Karpaz Milli Park Alanı Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap.

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri İmar Mevzuatı 3194 sayılı İmar Kanunu 26. maddesi gereği ve B.Ş.B Meclisinin 25.10.2010 tarih ve 809 nolu kararınca tahsis ve kiralama gibi yöntemlerle Belediyemizce yürütülmekte

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 02.02.2015 Karar No : 16 Karar Konusu : Çanakkale Zaferi 100. Yıl Kutlama Programı. BAŞKAN : Gültekin AYANTAŞ ÜYELER: Selçuk YILMAZ- Ertekin ŞAN- Fethi AVCI-İlhan ŞENER -Musa ÇAKMAK- Nuh

Detaylı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı 9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı Şubat 2008 de Mecidiyeköy deki eski likör fabrikası arazisinin Toplu Konut İdaresi nin (TOKİ) iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

KARAR ÖZETİ 08/10/2014

KARAR ÖZETİ 08/10/2014 1 KARAR ÖZETİ 08/10/2014 SAYI : 301/05/ 16.Birleşim. SERVİS : MECLİS KONU : Karar özetleri hk. TOPLANTIDA BULUNANLAR : : Ahmet Raif YUSUFAĞAOĞLU, Hüseyin SARI, M.Hayati TÖKEZ,Şükrü ERTÜRK, Ferit ÖZKAN,

Detaylı