If clause ve zaman zarflarının (when, after, as soon as, once ) bağlı bulundugu cumlede will/would/going to/shall yapıları gelmez.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "If clause ve zaman zarflarının (when, after, as soon as, once ) bağlı bulundugu cumlede will/would/going to/shall yapıları gelmez."

Transkript

1 If clause ve zaman zarflarının (when, after, as soon as, once ) bağlı bulundugu cumlede will/would/going to/shall yapıları gelmez. Svo when SVO 1960, when. Özne/nesne..N:C I dont know when she will come Zaman zarfı,.have/has V3 %80 If clause un ana cümlesinde aşağıdaki yapılar gelmez Have / has V3 have /has been Ving V2 was /were / was-were Ving Had V3 / had been Ving Zaman zarfları (when, after, as soon as, once ) %100 uyum ister ana cümlede ve yan cümlede işaretleyince hangi olayın daha önce olduguna mutlaka bakınız. V2 / had V3 Hardly Barely Scarcely Almost never Rarely Seldom Sometimes At times Occasionally Now and then Now and again Hemen hemen hiç, nadiren Bazen Now At the moment Currently For the time being simdi, şu anda : am is are Ving At present Presently At that moment At that time Once: bir zamanlar The day Nowadays Thesedays V2 bugünlerde : am is are Ving gradually more and more day by day aşama aşama : : Ving (present: am-is-are Ving) step by step (past: was-were Ving)

2 pointed time in the past : V2 Yesterday, Two days/weeks/months ago, Last night/week/month/year., In 1960, in the 1960s, during the 1960s, Between 1960 and 1990, From 1990 to 2000, During WW II, etc. At the time, At that time, once (bir zamanlar), at that moment V2 kullanılmasına rağmen present/future anlam veren yapılar It is time + subject + V2 : -nın vakti geldi I wish + subject + V2 : present / future wish As if / as though + subj + V2 : unreality, -mış gibi, sanki If clause type II : present unreal (If V2..) Would you mind + if + subj + V2 : polite request Would rather + subj + V2 : tercih ederim Was-were Ving / V2 dizilimi seçeneklerde varsa muhtemelen doğru yanıt olabiliyor Bu dizilim zaman ifadesi verilmeden de sorulabiliyor bir olay devam ederken diğer bir olayın devam eden olayı kesmesi, araya girmesi durumunda kullanılır. When / while / as : yapıları zaman zarfı olarak -iken anlamında kullanıldığında devamlarında genellikle have / has V3 yapısı kullanılmaz.böyle bir dizilim gördüğünüzde while yapısı whereas gibi kullanılan ve zıtlık anlamı veren yapıdır. As yapısı ise dığı için anlamında kullanılan ve neden-sonuç ilişkisi veren yapıdır. While/As have/has V3 have / has V3..isteyen yapılar Cümlede herhangi bir zaman ifadesi yoksa, eylemin sadece yapıldığından bahsediliyorsa: Up to now Up till now So far To date Lately Recently (until recently : V2) All my life (all his life (ölmüşse : V2) For 10 years Since 1990 For 10 days now *her for lu yapıda have has V3 e gitmeyin eğer now noktası ile ilişki varsa kullanılır. Farklı zaman ifadelerine dikkat ediniz: For 2 weeks last summer : V2 For 10 years before I came here : had V3 / had been Ving. Since + V2.., have/has V3 - have/has been Ving have/has V3 - have/has been Ving. since..+ V2

3 In within last During the week/month/year/decade/century 1 Over past For In last During the few/two weeks/months/years/decades/centuries Over past For last ve past kelimelerinin önünde the varsa ve oncesındekı prep lere de dikkat ediniz : have / has V3 have/has been Ving sadece the last weekend : V2 Sıra sayı sıfatları (first, second, etc.) ile, only sıfatı ile veya superlative ile nitelenen bir ismin devamında Present Perfect kullanılır This is the first time I have been abroad By the time Vo/V1,..will have V3.. (will ) By the time..v2.., had V3 (V2). By 1960,. Had V3 (V2). By 2060 will have v3 (will ) Until : süreklilik By : herhangi bir arada HAD V3 YAPISININ BIRLIKTE KULLANILDIGI OZEL YAPILAR I wish / if only + Subject + had V 3 PAST WISH As if/as though + Subject + had V 3. UNREALITY IN THE PAST-MIŞ GİBİ Would rather + Subject + had V 3 TERCİH EDERDİM If Clause Type 3 UNREALITY IN THE PAST If clause mixed type. I hope I expect I think I am sure..will/would I am confident I am certain Foresee Forecast.will/would Predict Estimate

4 When Once As soon as present.,.will. If (type I) Unless (type I) When I graduate, I will start a job Unless., cannot/won t Asagıdakı yapılara cloze test ıcınde dıkkat ediniz 1940 yılında savas basladı. Next year. gibi bir cümlede yine V2 kullanmak lazımdır yani past olan bir paragrafta future zaman ifadeleri yanıltıcı olmasın!!! Tomorrow, tomorrow morning, etc. Two weeks later; in 2050, shortly, briefly, soon, next year, before long, in/within two weeks, etc. Be about to V 0 ; Be on the verge of Be on the edge of Be on the point of Be on the brink of -e üzere olmak, -nın eşiğinde olmak, at this time tomorrow..will be Ving:-yor olacak this time next year at this time yesterday was/were Ving this time last year by next friday.will have V3: *mış olacak by 2030 will have V3 by the time.vo/v1., will have V3 in 10 years time.will have V3 will have V3 yerine will ile başka yapı da olabilir. Present yapılar Am-is-are Am-is-are Ving Vo/V1 Have/has V3 Have/has been Ving Future time yapıları past yapılar was-were was-were Ving V2 had V3 had been Ving Bir cümlede zaman zarfı varsa, zaman zarfları %100 uyum ister kuralı doğrultusunda present yapılar kendi içerisinde ve past yapılar kendi içerisinde değerlendirilmelidir. Bu iki gruptan have/has V3 ve V2 yapılarını yanyana getiren yapı since yapısıdır. Genellikle işaretlemekten kaçınmanız gereken dizilimler: Had V3 / have/has V3 Had V3 / am-is are Had V3 / will Vo Was/were Ving / have/has V3 Am-is-are / would Would /would

5 Cümle tamamlama sorularında da bu yapıları ana cümlede ve yan cümlede kullanmamaya.çalışın ayrıca cümle tamamlamada had v3/had v3 diziliminden de kaçınabilirsiniz. modals Can: am-is-are able to Could : was-were able to Could yapısı sadece ability anlamında past anlam verir. Was-were able to : managed to Vo : uğraş sonucu elde edilen başarı Olasılık anlamı veren yapılar May-might-could- Could-can may well-might well-could wellbe likely to- be unlikely to- be bound to- probably may as well might as well.bari şunu yapalım (olasılıkla alakası yok) could as well zorunluluk anlamı veren yapılar must have to/has to have got to/has got to zorunda değilsin, gerek yok anlamı veren yapılar: don t have to doesnt have to needn t don t need to had to : zorunda kaldım didn t have to Vo:yapmama gerek kalmadı, yapmak zorunda kalmadım didn t need to Vo: tavsiye should ought to had better must should have v3 ought to have v3 am/is/are used to Ving get used to Ving used to Vo would Vo meliydin, malıydın ama yapmadın : alışkın olmak : alışmak past habit, action, state used to anlamı mevcutsa ancak seceneklerde yoksa would kullanılabilir. Eger ikisi de varsa tercihimiz used to olmalı.

6 would yapısı used to yerine past olarak kullanılabilir would yapısı noun clause içinde ana fiil past ise past anlam verir. I will go.he said that he would go Bu iki kullanım dışında gördüğümüz would yapıları present-future olarak değerlendirilmeli. Would rather Vo Would sooner Vo Would just as soon Vo Would prefer To Vo tercih ederim Would rather Vo : would rather + subj + V2 : tercih ederim Would rather have V3 : would rather + subj + had V3 : tercih ederdim Would rather + be Ving : -yor olmayı tercih ederim : konusma anı Be + Ving : konuşma anı olarak dusunulebilir. Be supposed to Vo Be about to Be likely to Be to : -mesi / ması lazım : -mek üzere : muhtemelen : beklenti, görevlendirme devamında Vo alıp past anlam veren modallar Could Vo Was / were able to Vo Had to Vo Was were supposed to Vo Used to Vo Would Vo Bunun dısındakıler : modal + have + V3 Should have V3 Ought to have V3 May have V3 Might have V3 Could have V3 Could have V3 Couldn t have V3 Must have V3 Can t have V3 Couldn t have V3 : -meliydi : -meliydi : -mış olabilir : -mış olabilir : -mış olabilir : -ebilirdin : -mezdim : -mış olmalı : -mış olamaz : -mış olamaz MUST TABLOSU + - PAST + PAST - 1. ZORUNLULUK MUST DONT HAVE TO HAD TO DIDNT HAVE TO DONT NEED TO DIDNT NEED TO 2. TAVSİYE MUST MUSTNT SHOULD / OUGHT TO HAVE V3 SHOULDN T HAVE V3 3. ÇIKARIM MUST CAN T MUST HAVE V3 CANT HAVE V3

7 COULDN T HAVE V3 SORU KOKUNDE EYLEMIN GERCEKLESMEDIGINI ANLARSANIZ SHOULD HAVE V3 : melıydı / malıydı ama yapmadı OUGHT TO HAVE V3 : melıydı / malıydı ama yapmadı COULD HAVE V3 : -ebilirdim ama olmadı WAS/WERE SUPPOSED TO Vo : -mesi/ması lazımdı ama olmadı WAS/WERE GOING TO Vo : -ecektim /acaktım ama yapamadım WOULD HAVE V3 : -erdim/ardım (genelde if type III) *herhangi bir soruda seçeneklerde aktif/pasif dizilimler varsa önceliği aktif/pasif elemesine vermekde fayda vardır be V3 being V3 been V3 need + Ving Need to be V3 bu dizilimler pasiftir devamında Ving alarak pasif anlam verir. *İngilizce de dış kaynaklı olaylar pasiftir. *Genellikle duygular ve hisler pasiftir *Boşluğun devamında prep varsa ve bu prep secenekteki fiile ait olan prep değilse genellikle doğru yanıt pasif olabilir boşluğun öncesindeki dizilim pasif ise ( is said ) devamındaki yapı To Vo / to have V3 eş zamanlı bir olaysa To Vo, farklı zamanlı bir olaysa to have V3 kullanılır. Bu kuralı bozan 3 yapı bunlar dışındaki pasif yapılar To ile devam ederler Is seen Is caught + Is found Ving Have sth V3 Get sth V3 Have smb Vo Get smb To Vo Make smb Vo Have smb Vo Let smb Vo Help smb Vo See/hear smb Vo-Ving X + smb + To Vo: %90 Persuaded her Prep + Ving.being V3

8 Be used to Get used to Be accustomed to Get accustomed to Look forward to Feel like Be opposed to Object to Can t help Can t bear Can t stand It s worth It s no use It s no good There is no point in In the habit of : -e alışkın olmak : -e alışmak : -e alışkın olmak : -e alışmak : -i dört gözle beklemek : -i istemek : -e karşı olmak : -e karşı olmak, -e itiraz etmek : -den kendini alamamak : -e dayanamamak, tahammül edememek : -e dayanamamak, tahammül edememek : -e değer : -nın faydası/yararı yok : -nın faydası/yararı yok : -nın anlamı yok : -e alışkın my, your, his, her, its, our, their, Jack s + Ving Ving (aktif) : being V3(pasif) Adjective + To Vo Adjective + for smb/sth + To Vo Too adj/adv.to..adj / adv + enough TO Vo how/what/when To Vo The first/second The only + to V 0 : The best/most Purpose : to Vo / so as to Vo / in order to Vo- with a view to + Ving to Vo (aktif) : to be V3 (pasif) er.than more.than comp. comp. as adj/adv..as so adj/adv..as such adj+noun.as the same..noun..as : kadar : kadar ( negatif cümlelerde tercih edelim) : kadar : aynı Cümlede anlamca kıyaslama varsa yukarıdaki yapılardan birisi doğrudur. the + comp.., the + comp.. : ne kadar..o kadar the former : 1.si..the latter..2.si.the.est the most much-far-a lot-rather of all by far superlative superlative : comparative yapılarına vurgu :superlative yapılarına vurgu too adj/adv..to Vo adj / adv. Enough + To Vo

9 *yapılar içine many, much, few gibi miktar yapıları gelirse bunlardan sonra + noun kullanılmalı. ( as many + noun + as) as much noun.as too many noun to so..adj/adv.that + SVO o kadar..ki such.adj + noun that + SVO Seçenekte so/that ya da such /that varsa soru kökünde ikinci boşluktan sonrasının tam cümle olup olmadığına mutlaka bakınız, eğer tam cümle ise that li yapılar doğrudur, eğer tam cümle değilse bu yapıları eleyebilirsiniz. Eğer tam cümle varsa ve ikisi arasında kalırsanız that yapısının hemen öncesinde isim varsa such yoksa so yapısı doğrudur. such + noun such + adj + noun + as such + adj + noun + that + SVO..such as.+ n Such + noun + as Such as : cümle basında yok!!! : bu tür, böyle : ikame sözcüğü : kadar : o kadar ki : gibi, örnekleme (like) : gibi, örnekleme Like + noun As + noun As + SVO : gibi (örnekleme, benzetme) : olarak : (dığı için) neden-sonuç anlamı verir : ( -iken) zaman zarfı olarak As you see in the picture, As : -dığı gibi / dikçe, dıkça ADJECTIVE CLAUSE Y.FİİL/FİİL WHO/WHICH ÖZNE WHOM/WHICH + NOUN WHOSE YER. IT: WHICH ITS: WHOSE...THERE: WHERE : PREP+ WHICH ZAMAN SVO WHEN : PREP + WHICH SV WHICH PREP + WHOM/WHOSE + N / WHICH

10 . whose yapısından sonra a-an-the-many-most gibi yapılar gelmez, sadece isim ya da sıfat + isim kullanılabilir. WHOSE + NOUN ADJ+NOUN Preposition dan sonra whom, which, whose gelebilir. Adj.clause sorularında boşlupun devamında boşta kalan hiçbir şeyi nitelemeyen preposition olup olmadıgına dıkkat edınız Adj clasue kısaltma NOUN Ving /V3 Superlative.to Vo / to be V3 Boşluktan önce tanımlanması gereken isim varsa which/that/who gibi yapılarla, ancak seçeneklerde fiil çekimleri mevcutsa bu soru adj.clause kısaltma sorusu olabilir ve Ving ile V3 yapılarına yönelin, anlam aktifse Ving, pasifse V3 Superlative bir dizilim varsa ise to Vo ya da pasif anlam varsa to be V3 yapısına gidiniz. Noun clause Bir dizilimde nesne eksikliği tespit ettiyseniz bu yapı noun clause oluşturur ve That/ the fact that..whether/if wh-/how yapılarına gidiniz. Boşluktan sonra that SVO varsa, seceneklerde nesnesi eksik yapılar aranmalıdır. S + V S + y.fiil It + pasif sıfat soyut isim + that SVO + that SVO + that SVO + that SVO + that SVO opinion- idea-fact-observation-fear. SVO yapıları elenir It hariç pasif ler elenir. Tense uyumuna bakılır. He says that present/ future He said that.past Istisnalar

11 1. It ile başlayanlar tense uyumu istemez 2. He explained that.fact anlam veren cümle olursa present 3. he claims that olayın gercek zamanını verirse past 4. he says that if..,.. (if clause kuralları geçerli) İngilizce de 2 tane if var, 2 tane whether var.. eğer bu dizilimler cümlede özne ya da nesneyi oluşturuyorsa noun clause olurlar. if yapısı whether yerine sadece fiilden sonra ve devamında or not almadan kullanılır. Noun clause dizilimlerinde or/or not paranteze alınabilir. Cümle başında, preposition dan sonra ve or not dan önce if kullanılmaz. Cümle başında if varsa bu yapı if clause olur. I don t know whether she will come (or not) I will love him forever whether he loves me or not. SUBJUNCTIVE in NOUN CLAUSES: Eğer ana cümlede gereklilik, zorunluluk veya öneri bildiren bir sıfat, fiil ya da isim kullanılmışsa That Sentence yapısında özne ne olursa olsun fiil yalın haliyle hiçbir şeye göre çekimlenmeden (V 0 ) gelir. Aslında bu tür cümlelerde bir should yapısı gizlidir ve bu should yapısı kullanılmadığı için etken (active) cümlelerde V 0, edilgen (passive) cümlelerde ise be V 3 yapıları kullanılır. e.g. I recommend that you (should) take this pill twice a day. (active) (Bu ilacı günde iki kez almanı tavsiye ederim.) It is essential that the contract (should) be signed before Monday. (passive) (Kontratın Pazartesi nden önce imzalanması gereklidir.) It is the doctor s advice that he (should) rest for a week. (active) (Onun bir hafta dinlenmesi doktorun tavsiyesidir.) Subjunctive yapı ile devam eden ve yaygın kullanılan kelimeler: Verbs: Advise Ask Demand Insist Order Urge Prefer Propose Require Recommend Suggest Adjectives: Advisable Crucial Essential Imperative Important Mandatory Obligatory Necessary Recommendable Significant Urgent Vital Nouns: Advice Demand Insistence Order Proposal Recommendation Suggestion...pozitif anlam pozitif...+., too/as well...negatif anlam negatif anlam...-., either

12 ..either..or : ya.ya da. I liked either : her ikisi de + so neither/nor + bir önceki cümlenin yardımcı fiili + özne..neither nor : ne.ne de neither of the students: 2 öğrenciden hiçbirisi.., nor + inversion inversion : değil mi sorularında I öznesi ile başladığında dikkat She thinks that his father will forgive her, doesn t she? They know what she can do with that bomb, don t they? I think that she is the murderer, isn t she? I don t think that she can get the visa, can she? She will not use this dicitonary after she buys another, will she? IF CLAUSE yapılarını ve kullanımlarını inceledikten sonra aşağıdaki tabloda If Clause ve Result Clause içinde kullanılabilen yapıların genel bir özetini bulabilirsiniz: TYPE I If + V 1, Am/Is/Are V ing Have/Has V 3 Am/is/are to V 0 Can Must, have to Should, ought to etc. will / shall May, Might, Could Can Must, have to etc. Imperatives (emir cümleleri) TYPE II TYPE III If + V 2, would V 0 / would be V ing Was/Were V ing Might V 0 / might be V ing, Was/were to V 0 Could V 0 / could be V ing Could (Past ability) Had to Should If + had V 3, would have V 3 Had been V ing Might have V 3, Could have V 3 Could have V 3

13 MIXED TYPE If + had V 3, would V 0 / would be V ing (now, today, etc.) Had been V ing Might V 0 / might be V ing, Could have V 3 Could V 0 / could be V ing Aşağıdaki tabloda ise Type ne olursa olsun If Clause ve Result Clause içinde kullanılamayacak yapıları görebiliriz: If + will, have/has V 3 shall V 2 (KPDS, ÜDS v.b. sınavlarda test edilmiyor.) may, might, could (possibility) was / were would had V 3, Inversion : Type I : should Type II : were Type III : had Provided (that), Providing (that): koşuluyla/şartıyla As long as, So long as: -dığı sürece / şartıyla Only if: ancak -sa ana cümlede inversion ister!!! Even if: -se bile; -e rağmen Unless: -mezse; -medikçe ana cümlesi genelde olumsuzdur Suppose that, Supposing that: varsayalım ki /diyelim ki genelde type II ile What if?: Ya -sa/-saydı On condition that: şartıyla/koşuluyla (Just) In case: -e ihtimaline karşılık, nolur nolmaz diye If it weren t for: masa If it hadn t been for: masaydı But for: olmasa; olmasaydı Whether or / or not : olsa da olmasa da ( cümlede özne ya da nesne oluşturursa Noun clause olarak yorumlanacak ve ıp, -ıpmadığı şeklinde çevrilecektir ve or/or not yapıları paranteze alınabilir, eğer özne ya da nesneyi oluşturmazsa ister ister. Şeklinde çevrilmelidir ve or/or not yapıları paranteze alınamaz. IMPLIED CONDITIONALS: But: ama Otherwise / or else: yoksa ; aksi takdirde Without: -sız; -meden Then: o zaman Bu yapıalar da gizli if clause gibi düşünülebilir ve bazı type ları ima ederler Otherwise, or, or else yapısında sonra genellikle will, would, would have V3 gelir Otherwise, or, or else yapısında sonra if clause un ana cümlesine gelmeyen yapılar have/has V3, V2, had V3

14 yapıları ve Ving şeklinde açılımları (have been Ving ) gelmez. Wish clause da present/future yapılar kullanılmaz Aynı özne için would kullanılmaz I wish I would yanlıştır Present/future wish Past wish : V2, could/ would : had V3/ could have V3/would have V3 ADVERBIAL CLAUSE For : çünkü And : ve Nor :..ne de....inversion ister. Then : sonra, daha sonra But : ama, fakat Or : veya; yoksa or else, otherwise Yet : ama, yine de So : bundan dolayı, dolayısıyla, bu yüzden Paralel yapılar a) Not only but (also): Sadece değil, aynı zamanda Not only., but (also). Simply.., but.as well / too Merely Just Solely Bu yapı cümle başında devrik kullanılabilir. b) Both and: hem hem c) Either or: ya ya d) Neither nor: ne ne Seçeneklerde bu paralel yapıları görünce soru kökünde boşlukların devamına bakınız, eğer paralelse yapılar doğru yanıt bu 4 yapıdan biridir eğer paralel ise bu yapılardan biri mutlaka doğrudur. Bir de her zaman paralel kullanılmayan.not but yapısı mevcuttur. Bu yapıyı not only..but also ile karıştırmayın. not..but yapısında sadece but ın devamındaki eylem gerçekleşir. She went abroad NOT to have a vacation BUT to improve her language CONTRAST : ZITLIK Although / Though / Even Though / Much as / -e rağmen Even if/ While / Despite the fact that / In spite of the fact that + SVO sa da / sa bile X,.. X. though yapısı ekstra olarak noktalama işaretleri ile kullanılabilir. SVO.. SVO., though. Although grubu genellikle cümle başı ve ortasında kullanılır. Despite / In spite of + NP : sa da / sa bile, -e rağmen X,.. X.

15 Devamında the fact that alırsa SVO However + Adverb / Adjective:.. ne kadar.sa.sın. However yapısı kendisinden sonra bir sıfat ya da zarf alarak cümleye devam edip devamında bir ana cümle getirildiğinde -e rağmen, -dığı halde, -e karşın, se de anlamına gelir No matter how + Adverb / Adjective:.. ne kadar.sa.sın. Bu yapı yukarıdaki however + adjective/adverb yapısı ile aynı anlam ve aynı kullanıma sahiptir. Bu yapı oluşturulurken yukarıdakinden farklı olarak yapılan tek şey however yerine no matter how yapısının kullanılmasıdır. No matter + How / wh- Direct Contrast Whereas / While: + SVO Özne zıtlığı. X,.., X. Reason : neden-sonuç As / Because / Since / Seeing as / Seeing that / Inasmuch as: + SVO -den dolayı, -dığı için, çünkü X,.. X. Now (that): -diğine göre; madem ki : bu yapı devamıda past yapı almaz, genellikle de have/has V3 ile kullanılır. Because of / Due to / Owing to / On account of / Thanks to / In view of + NP : yüzünden, -den dolayı, sayesinde X,.. X. Devamında the fact that alırlarsa SVO In that + SVO -mesi-ması bakımından / açısından Genellikle similar in that, differ in that, alike in that, unusual in that.şeklinde kullanılır In terms of + NP -mesi-ması bakımından / açısından PURPOSE : AMAÇ SO THAT -sın diye, -mek/mak için IN ORDER THAT LEST + SVO (amaç bildiren yapılardan sonra gelen cümlede genellikle modal vardır. FOR FEAR THAT -mesin diye, korkusuyla X,.. X. IN ORDER TO SO AS TO + Vo -mek/mak için TO WITH A VIEW TO +Ving -mek/mak için

16 Cümle ortasında virgül varsa anlam değişir!!! so that.. : amaç bildirir.., so (that ). : neden-sonuç bildirir (that) paranteze alınabilir : bu yüzden. so that + SVO o kadar ki.. ZAMAN ZARFLARI : % 100 UYUM İSTER After : sonra Before : -meden önce As soon as: -r mez When: -diğinde, -diği zaman While: -ken (tam zıtlıkta da kullanılır (whereas)gibi) Once: bir se; -r -mez The moment (that) : (=As soon as) -r -mez Until/Till: -e kadar, -e değin süreklilik arz eder By the time: -e kadar süreklilik yoktur.x.x..x. (Just) As: -ken; -dikçe; -diğinde ( -dığı gibi anlamı da vardır) (The) Last Time: son -dığında (The) Next Time: gelecek sefer -dığında No sooner than: er mez; mıştıki di; mesiyle mesi bir oldu Hardly/Barely/Scarcely when/before: er mez; mıştıki di; mesiyle mesi bir oldu Whenever / Every time: her diğinde, ne zaman -se Prior to + NP: -meden önce Afterwards : daha sonra From.onward.-den itibaren No sooner. than Hardly...when Scarcely...when Barely...when bu yapılar cümle başında inversion ister. çevirileri as soon as gibi yapılabilir. DURUM ZARFLARI (Just) As : -dığı gibi The results of the election were just as he had predicted. (Just) As children are fond of playing games, so do adults love watching TV. As if / As though: gibi; sanki -mış gibi Bu yapıalrdan sonra present yapılar varsa reality vardır ve gibi diye çevrilir, eğer past yapılar varsa unreality vardır ve one tense back kuralı uygulanır ve -mış gibi diye çevrilir. As if / as though dan sonra had been gelmez!!! Were.

17 Adverbial clause kısaltmaları, özne. virgüle kadar özne yoksa ve virgülden hemen sonra özne ortaya çıkıyorsa cümle başında : Ving : eş zaman aktif..walking down the street, he saw me. V3 / Being V3 : eş zaman pasif Properly used, the computer will last at least three years Having V3 : farklı zaman aktif Having finished his hw, he went out Having been V3 : farklı zaman pasif Having been edited, the book was sent to publishing..., and ortak özne + fiil.., Ving. SENTENCE ADVERBS. X, SVO.... ; X, SVO... Özne, X,....., X 1) CONTRAST: zıtlık However : ancak, ama yine de On the other hand : ama; diğer yandan Nevertheless : ama yine de Nonetheless : ama yine de Even so : yine de; böyle olsa bile 2) RESULT: sonuç Therefore : bu yüzden, bundan dolayı, dolayısıyla Thus : bu yüzden, bundan dolayı, dolayısıyla Hence : bu yüzden, bundan dolayı, dolayısıyla Accordingly : bu yüzden, bundan dolayı, dolayısıyla Consequently : bu yüzden, sonuç olarak, dolayısıyla As a consequence : sonuç olarak As a result : sonuç olarak Thereby : öylelikle, o suretle, böylece

18 Thereby dan sonra SVO gelmez. And thus : ve böylece/ bu yüzden, thus + Ving Therefore Hence Therby So consequently 3. ADDITION: ekleme Also : dahası, üstelik Besides : dahası, üstelik ; -e ilaveten Further : dahası, üstelik Moreover : dahası, üstelik Furthermore : dahası, üstelik In addition : dahası, üstelik What s more : dahası, üstelik Besides yapısının iki kullanımı var, eger noktalama işareti ile kullanılırsa devamında cümle almalı. Besides As well as In addition to + NP..also Apart from : -nın yanı sıra 4. TIME: zaman At first : ilk olarak Afterwards : daha sonra Later : sonra Then : sonra In the meantime : bu süre içinde, bu arada Meanwhile : bu arada 5. EXEMPLIFICATION: örneklendirme For instance : mesela, örneğin For example : mesela, örneğin To illustrate : mesela, örneğin As an example : mesela, örneğin As an illustration : mesela, örneğin To exemplify : mesela, örneğin..such as + NP : gibi örneklendirme..like + NP : gibi örneklendirme 6. PARTICULARIZATION: özele indirgeme In particular : özellikle Particularly : özellikle Specifically : özellikle Especially : özellikle Notably : özellikle

19 7. EXPLANATION: açıklama Açıklama bildirirken kullandığımız yapılar aşağıda listelenmiştir. That is : yani Namely : yani In other words : başka bir deyişle That is to say : yani 8. SIMILARITY: benzerlik Benzerlik bildiren yapılar aşağıda listelenmiştir. Likewise : aynı şekilde Similarly : aynı şekilde Correspondingly : aynı şekilde By the same token : aynı şekilde In the same way : aynı şekilde Like + NP : gibi : benzetme *unlike +NP -nın aksine *in contrast to +NP -nın aksine 9. EMPHASIS: vurgulama In fact : aslında, gerçekte Indeed : gerçekten, doğrusu, hatta As a matter of fact : aslında Actually : aslında, gerçekten As such :aslında, gerçekten 10. REFUTATION: çürütme On the contrary : aksine In contrast : aksine By contrast : aksine 11. TRANSITION: -ile ilgili: -e gelince as regards with regard to regarding with respect to concerning as for as to in the case of about when it comes to pertaining to olarak görmek/değerlendirmek regard as view as consider as cite as

20 12. SUMMATION / CONCLUSION In summary : özet olarak, kısacası In brief : kısacası In short : kısaca In conclusion : sonuç olarak To be brief : kısacası To sum up : özet olarak All in all : özet olarak; her şeyi hesaba kattığımızda 13. EXCEPTION Except that : bir yana Except for : -den başka, dışında Save that : ancak Saving : -den başka, dışında Apart from : -den başka, dışında But : But for : 15. Irrespective of Regardless of : bakılmaksızın, gözetmeksizin :..kaideye almadan Bu yapıların çevirisi -ever kelimeleri gibi yapılabilir. Regardless of what he says : whatever he says 16. whereby : by means of which + SVO : aracılığıyla, vasıtasıyla by means of via through + NP : aracılığıyla, vasıtasıyla with the help of by through through throughout : içinden geçerek, arasından geçerek through the canal : aracılığıyla, yardımıyla :boyunca, tüm Turkey

21 INVERSION A) NEGATIVE INVERSION: Negatif anlam veren kelime ile ya da negatif kelimenin içinde yer aldığı bir kalıpla başlayan cümleler devrik olabilirler.. Only ile başlayan cümlelerde devrik dizilim genellikle ana cümlede olur. Little does she know what surprises we have in store for her. No sooner had I opened the door than the phone started ringing. Hardly had I gone to the bed when there was a knock at the door. Not only did he resign from the post but he also left home. Not a single word did she say. Not until I finish this project will I have a holiday. Nowhere have I seen a more beautifully decorated room so far. On no account will he accept the project offered by the union. Under no circumstances will he accept the project offered by the union. Never has she experienced such an emotion. At no time have I seen her talking to anyone. Seldom have I seen him looking so miserable. Only when the government stops interfering will we see any improvement in our schools. Adams was not invited, and neither were any of his friends. Adams was not invited, and nor were any of his friends. B) POSITIVE INVERSION: So hot was the road surface that the asphalt melted. Such an efficient secretary is she that you don t need to do anything on your own. I would like to know what s happening out there. So would my friends. To be able to be promoted, you should work hard as does your father. ( dığı gibi) No one could have worked harder than did she. Simon isn t as tall as is his brother. On the new classroom management procedures is there so much concentration. If clause type I : should If clause type II : were If clause type III : had 1- A lot of, Lots of, Plenty of: (hem +, hem -) Çoğul isimler ya da sayılamayan tekil isimlerle beraber çok; birçok anlamında kullanılan bu yapılar genellikle olumlu cümlelerde tercih edilirler.

22 2- A number of, A good many, Quite a few, A good few, (sadece +) A great many, A large number of, Scores of, Large numbers of: Kendilerinden sonra sadece çoğul isim alarak kullanılan bu yapıların hepsi birçok anlamına sahiptirler ve özne olarak kullanıldıklarında fiil çoğul özneye göre çekimlenir. Içinde number, few, many geçen yapılar *** The number of yapısı -nın sayısı anlamında kullanılır ve devamındaki yardımcı fiil tekil özneye göre çekimlenir. e.g. The number of students is / A number of students are 3- A good deal of, A great deal of, A vast amount of, A large amount of, A great quantity of: (sadece -) İçinde amount, deal, quantity geçen yapılar Kendilerinden sonra sadece sayılamayan tekil isim alarak kullanılan bu yapıların hepsi çok anlamı taşımaktadırlar. Bir cümlede özneyi nitelediklerinde fiil tekil özneye göre çekimlenir 4- Many, Several, Few, A few: (sadece +) Kendilerinden sonra sadece çoğul isim alarak kullanılan bu yapılardan many yapısı birçok ; several yapısı birkaç ; a few ve few yapıları az diye çevrilir. Ancak, a few yapısı sayıca few yapısından fazlalık ifade eder A few : az ama yeterli (enough) Few : yok denecek kadar az (not enough) 5- Much, A little, Little: (sadece -) Kendilerinden sonra sadece sayılamayan tekil isim alarak kullanılan bu yapılardan a little ve little yapıları biraz diye çevrilir. Ancak, a little yapısı miktar bakımından little yapısından fazlalık ifade eder. Bir başka deyişle little yapısı az diye de çevrilebilir. Much yapısı ise çok anlamında kullanılan bir yapıdır A little Little Only + a few Only + a little : az ama yeterli (enough) : yok denecek kadar az (not enough) : few : little 6- Most, Any, Some, No: : (hem +, hem -) Kendilerinden sonra hem çoğul hem de sayılamaz isimlerle kullanılabilen bu yapılardan most yapısı çoğu, pek çok ; any yapısı herhangi; hiç ; some yapısı biraz; birkaç ; ve no yapısı hiç anlamında kullanılır any yapısı olumlu cümlede her, herhangi bir, tüm şeklinde de çevrilebilir.

23 7- Both, Either, Neither: 2 Sadece iki şeyden bahsederken kullandığımız bu yapılardan both yapısı her ikisi ; either yapısı ikisinden biri ; ve neither yapısı ikisinden hiçbiri anlamına gelmektedir. Şimdi bu yapıları ayrı ayrı inceleyelim: *** Either reaction is regarded as a rude attitude. (Both reactions are ) (Her iki tepki de kaba bir tutum olarak değerlendirilir.) neither of the students : 2 öğrenciden hiçbirisi none of the students : öğrencilerin hiçbirisi 8- Each or Every? Bu iki yapı da kendilerinden sonra sayılabilen tekil isim alarak kullanılırlar ve her zaman tekil olarak değerlendirilirler Each Every : one by one : seperately : as a whole (all) Each of Each of the students is Every of xxx dizilimi yoktur Each : zamir Each is Every : zamir xxx kullanılmaz Nearly / almost + every Nearly every student is : Nearly all students are Every 5 weeks, every 2 years 9- All or Whole? All my life All the money : my whole life : the whole Money my ve the yapılarının yerlerine dikakt ediniz. All yapısı ayrıca Noun Clause yapılarında the only thing anlamında kullanılabilir. Bu kullanımda All özne pozisyonunda ise yardımcı fiil tekil olur. e.g. All (that) I want you to do is to be quite. (Yapmanı istediğim tek şey sessiz olman.) 10- NO or NONE? No + isim.no people, no money. None of + isim. None of the students. None : zamir I liked none.

24 11 another : bir diğeri / tekil isim / limit yok / zamir de olabilir...one..another.(limit yok) Turkey has lots of problems... One is inflation..another problem is Another is..another is the other : diğeri / iki şeyden diğeri ya da grupta en sonda kalan/ zamir de olabilir..one..the other.(2 şey var) I have 2 brothers. One lives in Ankara. The other lives in İstanbul. Others : diğerleri..some..others. Some experts claim that, while others (other experts) think that The others : belli grup içinde kalan diğerleri There are 40 students in the class. 25 of them are female. The others (the other 15 students) are male Some other Many other : başka we need some other methods. Any other Eachother : 2 kişi One another : 2 den fazla kişi : birbirine : birbirine My + noun Your His Her Its Our Your Their Mine Yours His Hers Its Ours Yours Theirs Subject Pronouns Reflexive Pronouns

25 I You He She It We You They Myself Yourself Himself Herself Itself Ourselves Yourselves Themselves She blames herself, whereas they blame themselves On + posessive adjective + own (on my own, on his own, on your own, etc.) yapısını kullanarak By + reflexive pronoun kullanarak verdiğimiz yalnız ya da kendi başına, yardım almadan anlamlarını verebiliriz. On my own On his own : by myself : by himself DİKKAT ETMENIZ GEREKEN KELIMELER, YAPILAR VE ESANLAMLILARI Evidence for (-nın kanıtı) Evidence of (-nın kanıtı) However rich he is, he isn t happy. ( However yapısı kendisinden sonra sıfat ya da zarf alıp yan cümlecik ve ana cümleciği bağlayabilir.) Ayşe is not at home, but at work. ( değil, anlamı veren not, but kalıbı parallel bir kalıptır ve not yerine olumsuzluk veren başka yapılar da kullanılabilir.) Consecutively Subsequently Successively (ard arda; bunun ardından ) respectively Rather than: -den ziyade genellikle + Ving Instead of In place of (-nın yerine; -den ziyade; -dense) I could. I like. (Boşluktan sonra bu şekilde kısa ifadeler varsa çok büyük ihtimalle orada bir as..as ya da more than yapısı gibi bir kısaylama ifadesi kullanılır.)

26 as as. ( as as yapısının devamına aşağıdaki yapılar getirilebilir.) me I I do. (SVO). do I. (Devrik cümle) Ayşe spend as much as I earn on a day Ayşe spend as much as do I earn on a day. At the expense of = -nın zararına, -nın sırtından. Indeed, In fact, As a matter of fact,. Actually (Bu zarflar bir önceki cümlenin daha vurgulu bir ifadesinin olduğu bir cümleye geçiş sağlarlar) I don t need money whatsoever. ( whatsoever yapısı olumsuz cümlede bir ismin ardından gelir ve Türkçe deki Paraya maraya ihtiyacım yok anlamındaki ikilemeyi sağlar) Drawback Shortcoming Pitfall Defect Flaw Disadvantage (Bu kelimeler eksiklik, kusur, dezavantaj anlamı verirler) Put into effect/use/market (-yı uygulamay koymak, piyasaya sürmek) Go into effect Come into effect (uygulamaya girmek) Distinct Different from (-den farklı) Distinguish between Effect on Impact on Influence on I am of the opinion that.. (Görüşüm.) you know, she is student. As (-dığı gibi)

27 As far as (-dığı kadarıyla) So far as (Nesnesi eksik bir yan cümlecik bu üç bağlaç kullanılarak bir ana cümlecğe bağlanabilir.) All the students but Ahmet failed. ( But bağlacı bu tür kullanımda hariç anlamı verip except ya da except for gibi bir kullanıma sahiptir.) Make up for = compensate for = telafi etmek, karşılamak Eradicate Wipe out Stamp out Clear out (kökünü kazımak, yok etmek) To.extent/degree To some extent (kısmen) To what extent (hangi oranda) To a large extent (büyük oranda) To a little extent (azıcık) ( to extent ya da to degree kalıbı araya çeşitli yapılar alarak kullanılabilir. As yet = şimdilik Instead of Rather than In place of (-nın yerine; -den ziyade; -dense) Whereby = by means of which (-...yoluyla; aracılığıyla; vasıtasıyla) This is the method whereby you can treat malaria. ( whereby yapısı Adjective Clause yapar ve bir ismi niteler.) I wanted Ahmet to sleep, but he did otherwise. ( Otherwise yapısı bir zarftır ve yoksa, aksi takdirde anlamının yanı sıra aksi, tersi anlamı da vardır) Clockwise (saat yönü) Anti-clockwise (saat yönünün tersi) From. to (hem zaman hem yer ifadelerinde) From.until (sadece zaman ifadelerinde) From..till (sadece zaman ifadelerinde)

28 As As far as So far as you know,. (Bu şekilde nesnesi eksik olan bir ifadenin yan cümlecik olmasını as, as far as ve so far as bağlaçları sağlayabilir. Bu durmda devamlarına tam cümle (ana cümlecik) getirilir. ) Ayşe, if she studies hard, can pass the exam. ( Bağlaç+yan cümlecik bu şekilde ana cümleciğin içine yerleştirilebilir) I am of the opinion that (görüşüm.) All students but Ahmet failed the exam. ( But bağlacı bu tür kullanımda hariç anlamı verip except ya da except for gibi bir kullanıma sahiptir.) I have no option but to study. ( But bağlacı genelde devamına bir fiil alacaksa fiilin to Vo halini alır) Spot Point where SVO Process by which SVO Situation Condition Disease Environment Circumstance in which SVO Be subject to Be exposed to -e maruz kalmış Play Take an important part/role in Under the terms of (-nın şartlarına göre) Under the orders of (-nın komutasında) Under the supervision of (-nın denetiminde) Under the rule of (-nın idaresinde) Parity with (ile eşitlik) Take into consideration (göz önüne almak) Take into account (hesaba katmak)

29 Regardless of Irrespective of (-yı dikkate almadan, -yı hesaba katmadan) However rich he is, he isn t happy. (However + adj/adv +S V, SVO) However you will design your room is up to you. (However Noun Clause yapmıştır.) However we travel, it is going to be a long journey. (However Yan cümlecik, Ana cümlecik. sadece vasıta bildirirken ) ( However yapısı bu üç durum dışında öncesinde bir cümle olmaksızın cümle başında kullanılamaz.) Cooperation with =..ile işbirliği On a basis ( on a regular basis = düzenli olarak) On a level ( on a high level = yüksek seviyede) On a scale ( on a large scale = büyük ölçekli) In the wake of = -nın ardından In its wake = onun ardından What I want to know is where she was yesterday. (Bu cümlede hem özneyi hem de tamamlayıcıyı Noun Clause yapıalrı oluşturmuştur) Whereby = by means of which (-...yoluyla; aracılığıyla; vasıtasıyla) This is the method whereby you can treat malaria. ( whereby yapısı Adjective Clause yapar ve bir ismi niteler.) To.extent/degree To some extent (kısmen) To what extent (hangi oranda) To a large extent (büyük oranda) To a little extent (azıcık) ( to extent ya da to degree kalıbı araya çeşitli yapılar alarak kullanılabilir. Replace with (..ile değiştirme) Subsititute with (ile değiştirme)

30 Apprehensive = anxious, worried (endişeli) Comprehensive = thorough = exhaustive (kapsamlı) Charge with (ile suçlamak) Accuse of (ile suçlamak) Blame for (ile suçlamak) Appeal for = ask for (talep etmek, istemek) Appeal to = attract (cezbetmek) Appeal = temyize gitme Otherwise,. (olmaz) ( Otherwise yapısı bir bağlaç değil zarftır. Bu yüzden yan cümlecik ve ana cümlecik şeklinde iki cümleciği bağlayamaz. Aşağıdaki gibi birbirinden ayrılan iki cümleciğin arasında kullanılabilir. ; /./ Otherwise,. Therefore However Instead In spite On the contrary On the other hand Even So (Bu yapıların hepsi zarftır, ve devamlarına cümle alırlar, ayrıca öncelerinde de mutlaka bir cümle olmalıdır.) 1980 is a notorious year for Turkey. (Özne geçmişi gösteren bir zaman ifadesi olsa da zaman Present olabilir) Such adj+noun as (kıyaslama) Such noun as (örnekleme) Seem Appear to V0 prove Replacement = subsititute Particularly In particular Especially Notably (Some countries, especially Turkey, )

31 (Bu zarflar bir grubun içinden bir ögeyi ön plana çıkarmak için kullanılırlar) Malaria is a disease _in which SVO. disorder ailment illness impairment infirmity condition environment situation circumstance Cleft Sentence: It was by studying hard that Ahmet passed the exam last year. ( That yapısından sonra Tam cümle gelmesine rağmen Noun Clause değil Cleft sentence yapılmıştır. Bu tür durumlarda It that uyumuna dikkat etmek gerekir) It was the Romans who / that built this bridge. It was this bridge that was built by the Romans Pertaining to = related to With regard to As regards Regarding -e gelince, söz konusu olunca As for As to Teem with ile dolu olmak) Abound in Be full with Be stuck with Frankly, Honestly, To be honest, To be frank, (dürüst olmak gerekirse) Agree with smb Agree on/about smt As well as Besides NP,. (prep) In addition to Apart from (Bu yapılar Prep oldukları için devamların Noun Phrase (NP) alırlar.)

32 If not necessary, SVO. (zorunlu olmasa da.) ( If not, yapısı bu şekilde kullanıldığında -olmasa da ya da -e rağmen anlamı verir., and therefore thus hence thereby (Bu durumda and bağlacının özellikleri geçerlidir) I first saw her in the concert. ( First yapısı zarf olduğunda ilk kez anlamı verir ve genelde Past ifade eder) The first man to leave the building was. ( The first/second ; The best/most ; ve The only yapıları devamlarına fiili to Vo şeklinde alırlar.) Make something known = introduce (tanıtmak, piyasaya sürmek) That is In other words Namely To put it differently = başka bir deyişle Within the reach of X Out of reach = keep this out of children s reach. Range from.to Vary from to (-den.-e çeşitlik gösteren) As for As regards As to Regarding With regard to -e gelince söz konusu olunca Whether or / Whether or not Hem olup olmadığı N.C. yapar Hem de olsa da olmasa da/adv.cl. yapar Whether = sadece olup olmadığı N.C..so that can/could...in order that (-sın diye: devamlarına genelde modal alırlar)

33 Research on Study in/into Inquiry (spesifik olursa on) (genel alan olursa in ya da into) Search for (-bir şeyin araştırması) That is In other words Namely yani, bir başka deyişle They were surprised/amazed/shocked at/by.. Much_ to their surprise/amazement, Much to the surprise of them, particularly = in particular (özellikle) accordingly = in accord (buna uygun olarak) My doctor gave me a recipe. And I eat everything accordingly. Resident (bir yerde ikamet eden) Dweller Settler Inhabitant In place of = instead of = Rather than Be Composed of -den oluşmak Consist of Include Be made of Prevail (v) hüküm sürmek In Turkey common sense prevails. Prevelance (n) yaygınlık Remarkable (dikkate değer oranda, önemli) Significant Considerable Important

34 Seep into = -e sızmak Abolish = revoke = annul = repeal (geçersiz kılmak, yürürlükten kaldırmak) Sensitive to Susceptible to Vulnerable to -e karşı savunmasız olma -e hassas She is like my mother. ( like benzetme yapar) Occur = take place = come about (olmak, meydana gelmek) Null and void = invalid Convert Turn Transform Change to/into Should have V3 Ought to have V3 Was/were supposed to Vo -meliydin Point Spot where.. Process by which Situation Condition Disease Circumstance Environment in which Be exposed to -e maruz kalmış Be subject to He resorted to violence to get his money back. (-e başvurmak) As a last resort,. (Son çare olarak) Can you write in English? (Bir dilde bir şey yazmak in edatı olur) Stray off den sapmak Adapt = adapte etmek

35 Adopt = benimsemek Appease Soothe Sedate Tranquilize sakinleştirmek, yatıştırmak There has been a decrease in prices by 10 %. By 10 % = at the rate of 10%. Irrespective of = regardless of (-yı dikkate almadan, -yı hesaba katmadan) He won the lottery thereby becoming the richest man in the town. (kendisinden sonra Ving) He won the lottery. He was thereby chosen the leader of the team (pasif yapının içinde) He married and thereby lost touch with us. (Bu cümlede and kuralları geçerli) As it is stated in the passage, As is stated in the passage, As stated in the passage, As in the passage,. Result from = stem from Result in = lead to = cause = bring about = give rise to = contribute to Found founded- founded / establish (kurmak) Find found found (bulmak) Abolish = revoke = annul = repeal (yürürlükten kaldırmak) Expand into. Develop into (büyüyerek) -e haline gelmek Osmanlı Beyliği expanded into an empire. Under the orders of = -nın yönetimi altında Under the supervision of = -nın denetimi altında Under the terms of = -nın şartlarına göre Soothe = appease = sedate = tranquilize sakinleştirmek

36 Subsequently Successively Consecutively ardından Successor = halef Predecessor = selef Irrespective of = regardless of = maksızın Comply with = Abide by = stick to = e bağlı kalma Generosity Attitude to / towards Sensitivity From 1920 onward, As of 1920, As from 1920, Wipe out Stamp out Eradicate Clear out As regards Regarding As for As to With regard to -e gelince, söz konusu olunca Carry out = conduct = perform = do Exhaustive = comprehensive = thorough = kapsamlı, etraflı go on strike = greve gitmek such adj+noun as (kıyaslama) such noun as (örnekleme) effect on impact on influence on play take a role / a part in

37 date back - geçmişe (-e dayanmak) date from - günümüze (-den kalmak) He is known to posterity by this book. (..tarafından bilinmek) by yerine to He is known for this book. (ile tanınmak, ile ünlü olmak) He is known as the best player. ( olarak görülmek) Compensate for == Make up for tazmine tmek, telafi etmek, karşılamak I don t love you any more I don t love you any longer. (artık) I no longer love you. Do you have any more questions? (daha fazla ) No, sir. I have no more questions. (daha fazla yok) Ayşe, if she studies hard, can pass the exam. ( bağlaç+yan cümlecik kısmı ana cümleciğin içine konulabilir) Have... to do with = -ile alakası olmak something nothing little It is necessary for me to pass the exam. (for smb. to Vo) Commonplace = widespread yaygın May well Might well = may / might / could Could well May as well Might as well = had better Be composed of be made up of consist of contain include rely on / upon depend on / upon

38 count on / upon account for make up constitute comprise oluşturmak considerable ciddi miktarda; önemli remarkable significant important considerate = thoughtful but She is at home and is cooking. and or so Bu bağlaçlar paraleldir. Bu yüzden ortak özne tekrar etmeyebilir. two-thirds (2/3) one-third (1/3) one-sixth (1/6) One of my friends = a friend of mine I no longer love you. I don t love you any longer. any more. Do you have any more questions? No, I have no more questions. Only a few = few ( only few olmaz) Only a little = little ( only little olmaz) Suggest Suspect Imply that Ask/wonder that (olmaz) Ask/wonder wh-/how/whether (olur) I need to go. My shirt needs to be ironed / ironing. The + noun + of + noun

39 The leg of the table It was not Ali but Hüseyin who broke the window. Ayşe is not at home but (she is) at work. not but kalıbı paraleldir But And Or So (paralel bağlaçlar. Aynı özne ve fiili tekrar etmesende olur.) This is the method whereby you can treat malaria. by means of which put emphasis on put importance on am/is/are Ving for two weeks (olmaz) was/were Ving will be Ving bu yapıların perfect halleri olur. Deal Amount sayılamayan göbek kelimeleri Quantity A deal of money/water. In contrast, (bunun aksine) Instead (bunun yerine) In contrast to/with NP,. (-nın aksine) In spite of (-e rağmen) Instead of (-nın yerine) Long-lasting product (uzun ömürlü) Consecutively (ard arda) Subsequently Successively Respectively Instead of Rather than In place of. you like/ I can / I could. gibi kısa cümlecik varsa genelde As as More than

40 So as vb. kıyaslama yapıları doğru olur. the other students passed. the other student passed. (the other yapısı devamına hem tekil isim alabilir hem çoğul isim alabiklir hem de tekil bir ismin yerine ikame olur. the others ise çoğul ismin yerine ikame olur) I did it myself. (özne ile reflexive uyumlu olmalı) I saw Ahmet himself. (reflexive nesneyi vurgulayabilir) By + reflexive - yardım almadan - yalnız I answered the question by myself = on my own. He is at home by himself = on his own. I am at home alone. I am lonely. For + reflexive = birinci elden tanıklık See it for yourself. (Kendin gör ) One of my friends = A friend of mine Situation Condition in which Disease Book All students but Ahmet failed the test. But bu cümlede hariç anlamındadır. except ya da except for olabilirdi. He is known to the posterity by this book. (Gençlik tarafından tanınıyor) Compensate for Make up for Detrimental to Harmful to Rather than Instead of In place of He learned that RTE was the PM then.

41 Be regarded as be known as be cited as be recognized as be acknowledged as Wipe out Eradicate Stamp out clear out appalling staggering stunning lead to cause bring about give rise to result in contribute to result from stem from arise from irrespective of regardless of with a view to = -nın amacıyla He won the lottery, thereby becoming the richest man in the town. He won the elections. He was thereby chosen the president. He is a good player, and thereby knows how to play. ( thereby bu üç şekilde kullanılabilir) I don t need money whatsoever. (whatsoever olumsuz cümlede bir isimden sonra gelir ve onu pekiştirir) He is rich. he isn t happy though. He though isn t happy ( though zarf olunca cümle başı hariç her yerde kullanılabilir) Regard as. (aktif) Be regarded as (pasif) Be known as Be acknowledged as (olarak bilinmek)

42 Be counted as Be cited as I did this myself. (özne ve reflexive uyumlu) I did this by myself / on my own. I saw Ahmet himself. (reflexive nesneyi vurguluyor) I myself saw Ahmet. (reflexive özneyi vurguluyor) See it for yourself. (birinci elden tanıklık) In particular Especially Notably Particularly (özellikle) Convert into/in Turn Change transform point spot where As it is in the others,.. As in the others,.. (kısaltılmış hali) The + noun of + noun In the light of I am surprised at/by I am dissappointed with/by She answered the question herself. itself (her iki reflexive de kullanılabilir ama analam farklıdır) on a level on a scale on a basis pertaining to = related to

43 turn out to V0 stamp out wipe out eradicate clear out clear away at birth by birth spend on on display = gösterimde olan date back date from ail = halt ailment impairment infirmity One. Another (2).. One. The other To a/an extent degree acquire (v) (edinmek) acquisition (n) (edinim) Prior to (prep) = before Priority = privilege Unparalleled Unprecedented unique I was surprised by / at much To their surprise/amazement much To the surprise of them process by which SVO

44 point spot where SVO at present presently currently = now make use of take advantage of utilize exploit goods commodity -den faydalanmak = meta, eşya tool device appliance equipment instrument = alet, cihaz, aygıt if not necessary = zorunlu olmasa da subject = citizen perpetual permanent constant continuous perennial = sürekli, kalıcı resist to resistant to = -e direnç resistance to Such countries as Turkey.. (örnekleme) Regardless of Irrespective of = -e bakmaksızın This income which is thereby made available to them is.. (pasif yapının içinde kullanılmış) Flagging Staggering = bocalayan, sendeleyen

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Aviation Technical Services

Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services SKYJET Aviation Technical Services GENEL İNGİLİZCE PROGRAMI A1 Seviyesi Ders Meteryalleri Interaktif Uygulaması bilgisayar ekran görüntüsü Önsöz Nasıl Çalışabilirim?

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH

Aviation Technical Services. *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH SKYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH 6KYJET Aviation Technical Services *(1(/ ø1*ø/ø=&( 352*5$0, $ 3UH,QWHUPHGLDWH g UHWLP 6HWL SKYJET Aviation Technical Services

Detaylı

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR

BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR HOME SWEET HOME 10. parça BÖLÜM 1: PARÇADAKİ ÖNEMLİ KELİMELER / YAPILAR / EŞ ANLAMLILAR Kelime Türkçe Karşılığı Eş / Yakın Anlamlısı many (adj) çok, birçok a lot of, lots of, a number of, plenty of, scores

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK - TEKRAR KURU (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 GÜZ DÖNEMİ 2.ÇEYREK TEKRAR KURU 20162017 (8 hafta 184 ders saati) 1 Hafta Üniteler Kitap ı İçerik Ekstra 59 Aralık, 2016 1.1 1.2 1.3 Icebreakers verb to be subject pro The verb to be : Affirmative,

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.)

(Bu örnekte görüldüğü gibi aktive cümlenin nesnesi, pasif cümlenin öznesi konumuna geçmektedir.) Passive voice "edilgen" anlamındadır. Bir cümlenin Active kullanımında yüklemi yapan bellidir ve özne olarak adlandırılır. Passive kullanımında ise özne yüklemden etkilenir. Eylemi yapanın, yani öznenin

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati)

SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta ders saati) SEVİYE 1 - GÜZ DÖNEMİ 1. ÇEYREK (8 hafta - 184 ders saati) -2017 Hafta Üniteler Kitap konuları İçerik Ekstra Konular Yazma PIONEER Elementary ICE BREAKERS 1 3-7 Ekim, Ünite 1 syf. 6-10 Ünite 1 syf. 11

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE

BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE BASICS OF ENGLISH SENTENCE STRUCTURE What must we remember? (Neyi hatırlamalıyız?) 1. Sentence Structure / Word Order Cümle Yapısı / Sözcük Sırası Bilindiği gibi İngilizce Cümleler Türkçe gibi yazılmamaktadır.

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum

YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum YDSFORUM SORU PAYLAŞIM PROGRAMI GRUBUMUZA ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ. www.facebook.com/groups/ydsforum CONDITIONALS AND WISH CLAUSES CONDITIONAL SENTENCES 1 TYPE 0: Bilimsel gerçeklik, neden sonuç ilişkisi,

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ

İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ İNGİLİZCENİN SEVİYELERİ A1 Beginners Elementary Dil Eylemleri Gramer Konuşma İşaretleri Kelime Hazinesi Konular Yönler; Alışkanlıkların ve rutin düzeninin Kendinden bahsetme (kişisel bilgilerin paylaşımı);

Detaylı

Nitro PDF Trial. YUMURTA KAPI ÜDS/KPDS KONU ÖZETİ ENGLISH OFFICE TENSE UYUMU İSTEYEN ZAMAN BAĞLAÇLARI

Nitro PDF Trial.  YUMURTA KAPI ÜDS/KPDS KONU ÖZETİ ENGLISH OFFICE TENSE UYUMU İSTEYEN ZAMAN BAĞLAÇLARI YUMURTA KAPI ÜDS/KPDS KONU ÖZETİ PRESENT CONTINUOUS TENSE İSTEYEN ARAÇLAR: Now At the moment Still I am still working in İzmir. Presently Currently Right now For the time being Look/ Listen Nowadays These

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE

1) THE SİMPLE PRESENT TENSE TENSES IN ENGLISH 1) THE SİMPLE PRESENT TENSE * Türkçe anlamı geniş zamandır. * Özne + fiil [1] + obje şeklinde kullanılır. * Olumsuz ve soru cümlelerinde I,We,You,They = DO / He,She,It = DOES alır, fiil

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için İpuçları, Teknikler ve Taktikler

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için İpuçları, Teknikler ve Taktikler Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için İpuçları, Teknikler ve Taktikler Teknik 1: Zaman Uyumuna Göre Eleme Yapmak Seçenekleri fiillerden oluşan bir soru tense bilgisi sorusudur. İlk önce seçeneklerde

Detaylı

be (= am / is / are) able to

be (= am / is / are) able to Modal be (= am / is / are) able to "Bir şeyi yapabilmek" anlamını taşır. I am able to run a mile. Ben bir mil koşabilirim. They will be able to complete the project on time She was able to say a few words.

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI

GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE DERSİ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YETİŞTİRME KURSU İNGİLİZCE İ 6. SINIF KURSU YILLIK PLANI HAFTA KONU KAZANIMLAR ARAÇ 1. HAFTA 14-19 KASIM 2011 Subject Pronouns, Familiy members, Am,

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

SEVİYE 2 1. ÇEYREK (8 hafta saat 16 saat sınav) GÜZ

SEVİYE 2 1. ÇEYREK (8 hafta saat 16 saat sınav) GÜZ SEVİYE 2 1. ÇEYREK (8 hafta 176 saat 16 saat sınav) GÜZ 2017 PIONEER Pre Ice Breakers Intermediate 1 Ünite 1 syf. 79 Present Simple vs Present Progressive Stative verbs Present Simple: 1. for permanent

Detaylı

CONDITIONALS / IF CLAUSES (ŞART CÜMLECİKLERİ)

CONDITIONALS / IF CLAUSES (ŞART CÜMLECİKLERİ) CONDITIONALS / IF CLAUSES (ŞART CÜMLECİKLERİ) Daha önce Tense System in English başlıklı konumuzda If Clause ve Wish Clause yapılarına değinmiştik. Bu başlık altında da bu konuların ayrıntılı anlatımlarını

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

MUST SHOULD OUGHT TO. Tom must speak English. Tom must not speak English. Tom must be speaking English at the moment.

MUST SHOULD OUGHT TO. Tom must speak English. Tom must not speak English. Tom must be speaking English at the moment. LI STOFMODALS www. si s t emdi l. c om 201 7TEMMUZ YÖKDİ L Sağl ı k-sos yal-fen MUST Tom must speak English. Tom must not speak English. Tom must be speaking English at the moment. Tom must not be speaking

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.

REFLECTIONS. 8.Sınıf İngilizce Soru Bankası UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. UPTURN IN ENGLISH 8 KİTABINA PARALEL OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. SARGIN YAYINCILIK REFLECTIONS Sevgili Öğrenciler, Reflections 8. Sınıf İngilizce Soru Bankası, M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından

Detaylı

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

THE SCHOOL S MYSTERY. Written and illustrated by Sarah Sweeney THE SCHOOL S MYSTERY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) 1. Amn t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, a ren t bunun yerine kullanılır. - I am looking after my baby well, aren t I?

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ KONTROL VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MESLEKİ YABANCI DİL-I 2.HAFTA DERS NOTU İNGLİZCE DE ZAMANLAR (ENGLISH TENSES) THE PRESENT PERFECT TENSE Affirmative Negative Interrogative I have watched that film. I have not watched that film. Have I watched that film? You

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder.

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. RELATIVE CLAUSES A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. Politicians who tell lies are odious. I will lend you the book that changed

Detaylı

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur.

Past Continnons Tense ile sormak için Was veya were sözcükleri soru cümlesinin başında kullanılır. Cevabında mutlaka Yes / No bulunur. Bu derste Past Continuous Tense zamamnını öğreneceksiniz. Past Continuous Tense geçmişte sürekli olarak gerçekleşen olayları anlatmak için kullanılan bir zamandır. Past Continuous Tense yardımcı fiil olarak

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

ÜNİTE 1. Baturay ERDAL PRONOUNS YABANCI DİL 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 1. Baturay ERDAL PRONOUNS YABANCI DİL 1 İÇİNDEKİLER HEDEFLER PRONOUNS İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Subject Pronouns (Özne Zamirleri) Object Pronouns (Nesne Zamirleri) Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları) Possesive Pronouns ( İyelik

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları

Lesson 67: Tag Questions. Ders 67: Etiket Soruları Lesson 67: Tag Questions Ders 67: Etiket Soruları Reading (Okuma) You will come with us, won t you? (Sen bizimle geleceksin, değil mi? ) The water is cold, isn t it? (Su soğuk, değil mi?) You really like

Detaylı

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative)

Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I. Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Lesson 60 : Too/Either, So do I, Neither do I Ders 60 : -de, Bende öyle (positif), Bende öyle (negative) Reading (Okuma) I often watch movies at the movie theater, and my cousin does too. (Sinemada sık

Detaylı

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler

Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Lesson 64: Modal verbs Ders 64: Yardımcı fiiler Reading (Okuma) He can cook almost any dish. (Neredeyse her yemeği pişirebilir.) You must solve your problems. (Sorunlarını çözmen gerekir.) He could be

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

IF CLAUSES. www.ingilizcesinavlar.com. "If clause + main clause"

IF CLAUSES. www.ingilizcesinavlar.com. If clause + main clause IF CLAUSES "If clause + main clause" Koşul cümleleri temel olarak if'in içinde bulunduğu if cümleciği ve sonucun bildirildiği bir ana cümleden oluşur. Cümle kuruluşunda main clause'un IF clause'dan önce

Detaylı

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları

A: Başlangıç/Beginner. Verilen dil kalıplarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilir. İletişimsel, öğrenci odaklı, ikili ve grup çalışmaları YABANCI DİLLER GÜZ DÖNEMİ A: Başlangıç/Beginner Öğrencilerin basit dil kalıplarıyla yönlendirilen soru ve komutları anlamalarını, formlardaki isim, uyruk, adres gibi basit bilgileri doldurabilmelerini

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP

ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP THEY HAD LEFT BEFORE I WOKE UP İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Past Perfect Dinleme & Konuşma: Geçmiş Bir Zamandan Daha Önce Olan Bir Olay hakkında Konuşma Okuma: Üniversitede Zor Günler III İNGİLİZCE - I HEDEFLER

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

MODALS. When I was young, I could /was able to climb any tree in the forest.

MODALS. When I was young, I could /was able to climb any tree in the forest. ABILITY : YETENEK MODALS a- Present ability -- can V0 = be able to V0 Marathon runners can run for hours. b- Future ability will be able to V0 shall be able to V0 After he takes this course, he shall/will

Detaylı

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ

İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ İNGİLİZCE SORU CÜMLELERİ What are you cooking, Fatma Hanım? What is it, Mrs. Miller? What do you want? What is his name? What have you in your basket? What can I do for you? What is the meaning of Topkapı

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

DIPTEKI BEN. MERVE Efendim aşkım Yes darling! BORA Nerdesin bir tanem? Where are you darling?

DIPTEKI BEN. MERVE Efendim aşkım Yes darling! BORA Nerdesin bir tanem? Where are you darling? DIPTEKI BEN Efendim aşkım Yes darling! Nerdesin bir tanem? Where are you darling? On dakika sonra yanındayım I will be there ten minute later. Tamam hayatım Ok love! Hakancığım Herkes halinden memnun,

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Lesson 57 : all, both, each. Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri

Lesson 57 : all, both, each. Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri Lesson 57 : all, both, each Ders 57: Hepsi, her ikisi de, her biri Reading (Okuma) All the birds flew away. ( Bütün kuşlar uçtu.) Did you eat all of the cakes? ( Tüm kekleri yedin mi?) Not all the seats

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

He eats meat. She eats meat. It eats meat.

He eats meat. She eats meat. It eats meat. SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN) Simple Present Tense Türkçedeki Geniş Zaman a karşılık gelir. Simple Present Tense kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir: OLUMLU

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı