KİMYADA ÖZEL KONULAR. 1. Şampuan ilk kez kimler tarafından kullanılmıştır? A) Fransızlar B) İtalyanlar C) Mısırlar D) İspanyollar E) İngilizler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYADA ÖZEL KONULAR. 1. Şampuan ilk kez kimler tarafından kullanılmıştır? A) Fransızlar B) İtalyanlar C) Mısırlar D) İspanyollar E) İngilizler"

Transkript

1 1. Şampuan ilk kez kimler tarafından kullanılmıştır? A) Fransızlar B) İtalyanlar C) Mısırlar D) İspanyollar E) İngilizler 2. Aşağıdakilerden hangisi şampuandaki zararlı maddelerden A) Parfüm B) Bitkisel içerikler C) Tuz D) Boya E) SLES 3. Aşağıdakilerden hangisi yüzey aktif maddelerden olup yağ sökme gücü yüksek ve sert deterjan etkisinden dolayı şampuanlarda kullanılmaz? A) Amphoterik B) Katyonik C) Noniyonik D) Anyonik E) Kamphoterik 4. Aşağıdakilerden hangisi C12nin kullanılmasının sebeplerinden A) C 8 ve C 18 arasındaki en iyi dengedir. B) Ucuz ve kolay ulaşılabilir. C) Temizleme gücü çok yüksektir. D) Saç üzerinden yağ sökme gücü tahriş edici değildir. E) Temizleme veya saç üzerinden yağ sökme gücü dengeleyicidir. 8. Dünyanın İlk Renkli Fotoğrafı Louis Ducos du Hauron tarafından Güney Fransa da kaç yılında çekilmiştir? A)1912 B)1842 C)1872 D) 1922 E) Aşağıdakilerden hangisi parfüm yapımında kullanılan doğal yağlar yaprak kısmından çıkarılmaz? A) Gül B) Nergis C) Teber D) Yasemin E) Süsen 10. Aşağıdakilerden hangisi parfümün hammaddelerinden A) Doğal yağlar B) Alkol C) Kloral hidratlar D) Sentetik yağlar E) Su 11. Aşağıdakilerden hangisi deodorantın fonksiyonlarındandır? A) Güzel koku yaymak. B) Bakterilerin üremesini durdurmak. C) Antiperspirant etki göstermek. D) Perspirasyon etki göstermek E) Hayvansal kaynaklarla birleşip koku oluşturmak 12. Aşağıdaki maddelerden hangisi deodorantlarda bulunur? A) Hayvansal kökenli doğal yağlar. B) Sentetik yağlar. C) Gri amber D) Misk E) Kloroflorokarbon yılında poz süresini düşürmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır? A) Nitrik asit B) 47.5 C ısıdaki cıva C) Buzlu cam D) Ayna E) Mercek 6. İlk fotoğraf Heliografi kaç yılında çekilmiştir? A) 1856 B) 1796 C)1836 D) 1826 E) YY la bir fotoğraf çekebilmek için ulaşılabilmiş en büyük poz süresi kaç saniyedir? A) 1/34 B) 1/25 C) 1/46 D) 1/50 E) 1/ Aşağıdakilerden hangisi kirli sulardan kaynaklanan ve sivrisinekler yoluyla bulaşan hastalıklardan A) Maflas humması B) Beyin iltihabı C) Fillarrasis D) Sıtma E) Tifo 14. Aşağıdakilerden hangisi kirli sularla bulaşan ve körlüğe sebep olan hastalıktır? A) Çocuk felci B) Kolera C) Tifo D) Sanlık E) Trahom 15. Vücudumuzda nikel maddesinin fazla olmasında aşağıdaki hastalıklardan hangisi görülür? A) Böbrek yetmezliği B) Sıtma C) Kolera D) Çocuk felci E) İshal 1

2 16. Aşağıdakilerden hangisi kurşun oksit in canlılar üzerindeki zararlarındadır? A) Balıklarda aşırı mukus üretimi B) Zararlı alglerin gelişmesini sağlamak C) Balıkların vücut tuzlarının azalması D) Sıtma, çocuk felci hastalıklarının oluşmasına E) Çocukların sinirsel gelişimini olumsuz etkilemesi 17. Aşağıdaki hidroelektrik santrallerden hangisi kurulu güç bakımından en yüksek kapasitededir? A) Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali B) Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali C) Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali D) Altınkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali E) Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santrali 18. Aşağıdakilerden hangisi hidroelektrik santrallerin çevreye vermiş olduğu zararlardandır? A) Radyoaktif kirlilik B) Asit yağmurları C) Karbondioksit kirliliği D) Sudaki mikropların ve parazitlerin azalması E) İklim değişiklikleri 21. Polimerleşme tepkimesi, aynı yapıların defalarca birleşmesi tepkimesi anlamına gelmektedir. Moleküllerin polimerleşme tepkimesi verebilmesi için yapılarında hangi çeşit bağ bulunmalıdır? A) Kovalent Bağ B) Tekli Bağ C) İyonik Bağ D) Çift Bağ E) Hidrojen Bağı 22. Polimerlerin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi baz alınmaz? A) Polimeri oluşturan maddenin yapısı B) Oluşan poli molekülün geometrisi C) Oluşan molekülün ısısal davranış D) Molekülün oluşma yöntemi E ) Ortamın ısısı 23. Aşağıdakilerden hangisi doğal polimer A) Enzimler B) Polisakkaritler C) Polietilen D) Nişasta E) Selüloz 24. Aşağıdakilerden hangisi poli(vinil klorür) polimerinin özelliklerinden birisi A) Kokusuz ve şeffaf düşük yoğunluk B) İşleme kolaylığı C) Üstün kimyasal direnç D) Diğer polimerlerle iyi uyum E ) Üstün fiziksel ve kimyasal özellik 19. Aşağıdakilerden hangisi termik santrallerin çevreye verdiği zararlar için yanlıştır? A) Asit yağmurlarına neden olurlar B) Bitki örtüsü gelişimini yavaşlatırlar C) Toprak çoraklaşmasına neden olmazlar D) Odun üretiminde verim düşüklüğüne neden olurlar E) Kara ve sularda yaşayan hayvan sayısında azalmaya neden olurlar 20. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Termik santraller küresel ısınmaya neden olurlar B) Nükleer santraller radyoaktif kirliliğe yol açarlar C) Hidroelektrik santraller iklim değişiklerine neden olurlar D) Türkiye enerji üretiminin büyük çoğunluğunu termik santrallerden sağlar. E) Enerji üretim kapasitesi olarak santralleri sıralarsak hidroelektrik>termik>nükleer santraller deriz Aşağıdakilerden hangisi füzyonun özelliklerinden A) iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek oluşur. B) Bu işlemle oluşturulabilecek en ağır element demirdir. C) Füzyon ile ilgili somut çalışmaların başladığı ilk tarih 1989 yılıdır. D) Hidrojen bombasıdır. E) Atom bombasıdır. 26. Aşağıdakilerden hangisi fisyonun özelliklerinden A) Kütle numarası çok büyük bir atom çekirdeğinin parçalanarak kütle numarası küçük iki çekirdeğe dönüşmesidir. B) Fisyon sonucu ortaya çıkan nötronların enerjileri yaklaşık 1 MeV kadardır. C) Nükleer santraller yoluyla olur. D) iki atom çekirdeğinin birleşerek çok çok büyük miktarda enerji açığa çıkarır. E) Atom bombasıdır.

3 27. Aşağıdakilerden hangisi nükleer santrale sahip ülkelerden A) ABD B) Almanya C) Umman D) İspanya E) Arjantin 28. Türkiye de inşa edilecek ilk nükleer santral hangi ilimizdedir? A) İstanbul B) Mersin C) Sinop D) Uşak E) Ankara 29. I. Parlak metal yüzeyleri donuklaşır. II. Demir üzerinde pas oluşur. III. Gümüş kararır. Yukarıdakilerden hangisi korozyonun etkilerindendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I,II,III E) I,II 30. Aşağıdakilerden hangisi korozyona sebep olan ortamlardan A) Ortamın etkisi B) Malzeme seçiminin etkisi C) Taneler arası özellik farkları D) Sistem dizaynı E) Sistemin bulunduğu ortamın CO 2 konsantrasyonu 31. Aşağıdakilerden hangisi korozyon çeşitlerinden A) Heterojen Korozyon B) Homojen Korozyon C) Galvanik Korozyon D) Erozyon Korozyon E) Seçimli Korozyon 32. Aşağıdakilerden hangisi korozyonun etki ettiği metallerden hangisi en aktiftir? A) Magnezyum B) Çinko C) alüminyum D) Demir E) Kalay 33) Jeotermal enerji kaynaklarının dağılımı volkanizma ve fay hatları ile paralellik gösterir. Buna göre jeotermal enerji bakımından en fakir ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? A) Konya B) Denizli C) İzmir D) Kütahya E) Bursa 34. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde jeotermal enerjinin olumsuzluklarında fiziksel kaynaklardan A) Sondaj B) Boru Hattı C) Gürültü D) Gaz Emisyonu E) Yüzey Çökmesi 35. Jeotermal enerjide aşağıdaki kimyasal kaynaklardan hangisi çevreyi olumsuz etkilemez? A) H 2 S B) NH 3 C) CO 2 D) O 2 E) CH Jeotermal akışkanların büyük miktarlarda çekimi ve enjeksiyonu bazı bölgelerde sismik aktivite oluşturabilir ya da tetikleyebilir. Bunlar mikrosismik olaylardır ve sadece sismograflarla belirlenebilir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır? A) Gürültü B) Mikro Depremler C) Gaz Emisyonu D) Kuyu ve Soğutma Suları E) Sondaj 37. Aşağıdakiler den hangisi dünya entalpi kaynakları arasında yer almaz? A) Güneş B) Linyit C) Kömür D) Petrol E) Helyum 38. I. Rengi kahverengidir II. Fosil yakıttır III. Karbon oranı %60-%70 seviyelerindedir IV. Isıl değeri düşüktür. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri linyite aittir özelliklerdendir? A) Yalnız I B) I ve II C) I, II ve III D) I ve IV E) Hepsi 39. Aşağıdaki illerden hangisinde jeotermal enerji kaynağı yoktur? A) Denizli-Çivril B) İzmir-Seferihisar C) Aydın-Germencik D) Afyon-Germencik E) Çanakkale-Tuzla 40) Dünyada kıtalar göz önüne alındığında kömür rezervi bakımından en zengin olan kıta hangisidir? A) Asya B) Afrika C) Amerika D) Avrupa E) Avustralya 3

4 41. Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin sağladığı yararlardan A) Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür. B) Canlılar için gerekli besinleri oluşturur. C) Havadaki karbondioksit ve oksijen dengesini korur. D)Yeşil bitkilerde yeşil ışıkta fotosentez hızı maximumdur. E) Hem atmosferdeki karbondioksit miktarını düşürerek, hem de güneşten gelen ışınları kullanarak sera etkisini azaltır. 42. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda oksijen taşınması için görevlidir? A) Alyuvar B) Akyuvar C) Kırmızı kan hücreleri D) Ribozom E) Mitokondri 43. Aşağıdakilerden hangisi nişastanın özelliklerinden A) Bitkilerde glikozun depo şeklidir. B) Suda çok çözünür. C) Bitkide depolanır. D) Sindirilmesi hidroliz yolu ile olur. E) Nişasta parçalandıkça dekstrin, maltoz ve son olarak glikoza dönüşür. 44. Aşağıdakilerden hangisi yağların(lipitlerin) sindiriminde gerçekleşen kimyasal tepkime hangisidir? A) Yağ asidi + su Yağ + Gliserol B) Glikoz +y ağ Yağ asidi + Gliserol C) Glikoz + glikoz Maltoz+H2O D) Glikoz + yağ asidi Fruktoz+H2O E) Yağ + su Yağ asidi + Gliserol 47. Aşağıdakilerden hangisi aşırı kas hareketlerinden sonra kanda laktik asit artışına bağlı olarak yaşanan geçici sorundur? A) Solunum Asidozu B) Metabolik Asidozu C) Solunum Alkalozu D) Metabolik Alkalozu E) Astım Hastalığı 48. Solunum alkalozu aşağıdaki verilen hangi sebepten dolayı ortaya çıkmaz? A) Histeri nöbetleri B) Menenjitli çocukların ateşli hastalıklarında C) Sıcak banyoda fazla kalma durumunda D) Solunum sisteminin sodyum silikatlı bir ilaçla uyarılmasında E) Uyuşturucu madde kullanımında 49. Aşağıdakilerden hangisi korozyonun zararlarından A) İnsan sağlığını olumsuz etkiler. B) Dünyadaki metal kaynaklarının israfına neden olur. C) Sermaye-emek-enerji-iş kaybına neden olur. D) Korozyon ortamı kirletir. E) Teknolojinin gelişimini artırır. 50. Aşağıdakilerden hangisi korozyonu önlemek için alınabilecek tedbirlerden A) Standartlara uygun ürünler kullanılması B) Sistemin tasarımı dikkate alınmamalıdır. C) Küçük çaplı donatı kullanılmalıdır. D) Beton mümkün olduğunca nem ve sudan korunmalıdır. E) Metali yalıtkan bir malzeme ile kaplayarak korozif etkisi azaltılmalıdır 45. Aşağıdakilerden hangisi asit baz dengesini koruyan sistemlerden A) Bikarbonat karbonik asit tampon sistemi B) Solunum Sistemi C) Boşaltım Sistemi D) Sindirim sistemi E) Fosfat Tampon Sistemi 46. Aşağıdakilerden hangisi vücutta en hızlı çalışan tampon sistemidir? A) Bikarbonat-karbonik asit tampon sistemi B) Hemoglobin tampon sistemi C) Fosfat tampon sistemi D) Protein tampon sistemi E) Boşaltım sistemi 51. Aşağıda korozyon ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru A) Ortamdaki CO2 oranı arttıkça karbonatlaşma oranı da artar. B) Elektro-restorasyon uygulaması ile karbonatlaşma geri döndürülebilir. C) Depremlerdeki yıkım ve hasarın ana nedenidir. D) Demirin yüzeyinde oluşan Fe(OH)2 tabakasının bünyeden ayrılması kütlede ihmal edilemeyecek düzeyde kütle kaybına neden olur. E) Korozyon olayının sürekliliği için anot reaksiyonunun katot reaksiyonu ile tamamlanması gerekir. 4

5 52. Aşağıdakilerden hangisi korozyonu etkileyen koşullardan A) Ortamın etkisi B) Sıcaklığın etkisi C) Işığın etkisi D) Malzeme türünün etkisi E) Sistem Tasarımı 53. Aşağıdakilerden hangisi havada bulunan gazlardan A) Oksijen B) Azot C) Hidrojen D) Civa E) Karbondioksit 58. Aşağıdakilerden hangisi fermantasyona uğramış yiyecektir? A) Domates B) Çilek C) Yoğurt D) Patates E) Brokoli 59. Direk ısıtma yöntemi ile saklamayı nasıl yaparız? A) Reçel yaparak B) Konserve yaparak C) Turşu yaparak D) Güneşte kurutarak E) Dondurarak 54. Aşağıdakilerden hangisi kirliliğe neden olmaz? A) Bacalardan çıkan gaz ve dumanlar B) Egzozlardan çıkan gaz ve dumanlar C) Isınan sulardan yükselen su buharı D) Toprağa bırakılan çöpler ve fabrika atıkları E) Kanalizasyon suları 55. Aşağıda, su kirliliğini önlemek için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sanayi tesisleri, yerleşim alanlarından uzağa kurulmalı B) Tarımdaki aşırı ilaçlama ile sular temizlenmeli C) Evsel atıklar, sulara verilmeden önce arıtılmalı D) Çevreye zarar vermeyen deterjanlar kullanılmalı E) İlaç ve gübreler Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin denetimi doğrultusunda kullanılmalıdır 56. Doğada uzun süre yok olmayan katı atıkların yarattığı çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir? A) Su kirliliği B) Küresel ısınma C) Toprak kirliliği D) Hava kirliliği E) Sera etkisi 57. Aşağıdakilerden hangisi besinlerin işlenerek saklanmasında kullanılan yöntemlerden A) Kurutma B) Antibiyotikle Saklama C) Isıtma Yöntemi ile Saklama D) Boyama E) Kimyasal Öğelerle Saklama 60. Besinleri çeşitli şekillerde neden saklama ihtiyacı duyarız? A) Daha çok yemek için B) Can sıkıntısından C) Eskilerden gelme bir alışkanlık olduğu için D) Zamanında yememek için E) Uzun süre dayanabilmesi için 61. Hava kirliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru A) Bitkiler üzerinde ise öldürücü ve büyümelerini engelleyici olabilmektedir. B) İnsan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde fazla etkiler. C) Tarihi ve mimari eserler bundan etkilenmezler. D) Zirai mücadele ilaçlarının da aşırı ve bilinçsiz kullanımı büyük bir sorundur. E) Çeşitli akciğer hastalıklarına sebep olmaktadır. 62. I. Sis genelde havanın en soğuk olduğu sabah saatlerinde gözlenir. II. Sisler uzağı görmeyi engelleyen kalın ve yoğunlaşmış su buharı katmanıdır. III. Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış olabilir. IV. Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması olarak da bilinir. Yukarıdaki maddelerden hangileri doğrudur? A) I ve II B) II, III ve IV C) I ve IV D) Hepsi E) II ve III 63. Aşağıdaki hangi yıllarda hidrojenin yanabilme özelliğinin farkına varılmıştır? A)1500 B)1600 C)1700 D)1800 E)1900 5

6 64. Hava kirliliğinin oluşumunu önlemek için alınması gereken önlemlerden A) Kişisel vasıta kullanımı yerine toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması. B) Hava kirliliği ve nedenleri konusunda bilinçlendirme programlarının hazırlanması. C) Ömrü dolmuş motorlu taşıtların trafikten men edilmesi. D) Çevre yollarının yaygınlaştırılmaması. E ) Hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde yeşil alanların oluşturulması. 65. Aşağıdakilerden hangisi linyitin özelliklerinden biri A) Rengi siyahtır. B) Linyitin ısıl değeri düşüktür. C) Barındırdığı kül ve nem miktarı fazladır. D) Yüksek uçucu madde bir içeriğe sahiptir. E) Linyit bir fosil yakıttır. 66. Aşağıdaki ifadelerden hangisi asit yağmurları için doğru A) Asit yağmurları, fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan yağışlardır. B) Normal koşullar altında oluşan yağmurların ph değeri 7.6 dır. C) Bu yağışlar sadece oluştuğu bölgeyi etkilememektedir. D) Bu yağışlar yanardağ faaliyetleri gibi doğal olaylar so nucunda da meydana gelir. E) Bitkilere oldukça zararlıdırlar. 67. Aşağıdakilerden hangisi petrolün karışımı içinde bulunmaz? A) Hidrojen B) Karbon C) Kükürt D) Azot E) Civa 68. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye de bulunan kömür miktarıdır? A) 6 Milyar ton B) 7 Milyar ton C) 8 Milyar ton D) 9 Milyar ton E)10 Milyar ton 70. Aşağıdakilerden hangisi sırlamanın amaçları arasında yer almaz? A) Su geçiren bir seramik malzemeyi su geçirmez hale getirmek B) Seramik malzemenin kir tutmasını engellemek C) Seramiği kolay temizlenir hale getirmek D) Seramik malzemeyi renklendirmek E) Seramik malzemenin kolay aşınmasını sağlamak 71. Aşağıdakilerden hangisi seramiklerin mekanik özelliklerinden biri A) Basınç mukavemetleri yüksektir. B) Kondansatör yapımında kullanılırlar. C) Sert ve gevrek malzemelerdir. D) Çekme sırasında kolay kırılırlar. E) Aşındırıcı malzeme olarak geniş ölçüde kullanılırlar. 72. I. Özgül ağırlıkları ve birim ağırlıkları diğer seramik türlerinden yüksektir. II. Beyaz, renkli veya opak görünümde olabilirler. III. Görünüşleri pürüzlü ve toprağımsı bir görünüme sahiptir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri boşluksuz seramik malzemeler için doğrudur? A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) Yalnız III E) Hepsi 73. Aşağıdakilerden hangisi gıda katkı maddelerinin yapıyı ve hazırlama, pişme özelliğini geliştirenlerden A) Mayalanmayı sağlayıcı ajanlar B) ph ayarlayıcılar C) Antioksidanlar D) Olgunlaştırıcılar E) Nem ayarlayıcılar 74. Besinlere katılacak gıda katkı maddelerinin maksimum miktarı nasıl belirlenir? 69. Kil su yoğurulup şekillendikten sonra kurumaya bırakıldığında kilin hacminde bir küçülme meydana gelir. Tanımı verilen ifade kilin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) Rötre B) Renk C) Plastisite D) Kohezyon E) Su emme A) Haftalık alınabilecek miktarın bilinmesi gerekir. B) Belli bir miktarı vardır. C) Hayvanlar üzerinde deneme yanılma metodu ile belirlenir. D) Günlük alınabilecek miktarın bilinmesi gerekir. E) Göz kararı koyulmalıdır. 6

7 75. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ne göre, besin etiketinde içindekiler kısmında besine katılmış olan katkı maddesinin fonksiyonu ile birlikte hangi kodun yazılması zorunludur? A) B B) E C) T D) F E) R 76. Gıda Katkı maddelerinin deney hayvanları üzerinde hücre, doku ve organları incelenerek, karsinojenik, mutajenik, teratojenik ve alerjik etkileri araştırılırken kullanılan patolojik birimlerden A) Kimya B) Veteriner patoloji C) İmmünoloji D) İstatistik E) Fizik 77. Aşağıdakilerden hangisi deterjanın özelliklerinden biri A) İnsan vücuduna tesir ederler. B) Son yıldır yaygın olarak kullanılmaktadır. C) Petrol türevlerinden sentetik olarak elde edilirler. D) Çevre kirliliğine sebep olmazlar. E) Kıyafetleri fazla yıpratmazlar. 78. Aşağıdakilerden hangisi deterjanın yapı maddelerinden biri A) Alkaliler B) Sabun C) Köpük Düzenleyici D) Parfüm E) Enzimler 79. Aşağıdakilerden hangisi deterjanın insan sağlığı üzerindeki etkilerinden A) Ciltte alerjik reaksiyonlara neden olur. B) Derinin kurumasına ve çatlamasına neden olur. C) Bağırsak kanserine ve ağır akciğer hastalıklarına neden olur. D) Endokrin ve bağışıklık sistemi bozukluklarına sebep olur. E) Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. 80. Deterjan ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Uzun karbon atom zincirinden oluşan bir alkil ya da arilin sülfat ya da süfünat tuzudur. B) Sert suda çökelek oluşturmazlar. C) Yapıları doğal yollarla kolaylıkla parçalanırlar. D) Sıcak suda daha iyi temizlerler. E)Köpük düzenleyici katkı maddeleri ilave edilir Aşağıdakilerden hangisi bir reaksiyonun yeşil olabilmesi için gereken şartlardan A) Tek bir reaksiyon basamağı içermesi B) Atom etkili olması C) Yenilenebilir hammaddelerin kullanılması D) Atık üretmesi E) Ürünün basit şekilde üretilmesi 82. Aşağıdakilerden hangisi yeşil kimyanın temel ilkeleri arasında yer almaz? A) Enerjinin verimli kullanımı B) Çeşitli araç gereç kullanımı C) Yenilenebilir hammadde kullanımı D) Kazaları önlemek için güvenli kimya E) Bozunma için tasarım 83. Ambalaj atıklarının geri dönüşümü yeşil kimyanın hangi temel ilkesine girmektedir? A) Katalizör B) Bozunma için tasarım C) Yenilenebilir hammadde kullanımı D) Güvenli çözücülerin kullanımı E) Kazaları önlemek için güvenli kimya 84. Aşağıdakilerden hangisi yeşil kimyanın hedeflerindendir? I. Reaksiyonların çevreye daha az zarar verecek şekilde planlanması II. Reaksiyon yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunması III. Çevre bilincinin geliştirilmesi A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III 85. Aşağıdakilerden hangisi jeotermal enerjiyi en iyi tanımlar? A) Yer kabuğunun derinliklerinde birikmiş buhar ve gazlar B) Bir cisim veya sistemin iş yapabilme yeteneği C) Jeotermal kaynaklardan elde edilen enerjiyi dolaylı veya doğrudan kullanır D) Yüksek sıcaklıktaki bir sistemden düşük sıcaklıktaki bir sisteme enerji geçişi E) Bir sistemden diğerine enerji akışı 86. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye deki jeotermal kaynaklardan A) Aydın Germencik B) İzmir Balçova C) Denizli Sarayköy D) İzlanda Reykjavik E) Kütahya Simav

8 87. Aşağıdakilerden hangisi jeotermal enerjinin kullanım alanlarından A) Seralarda kullanım B) Konut ısıtmacılığında C) Balık yetiştiriciliğinde D) Termal turizm E) Yolların temizliğinde 94. I. Pervane Kanatları II. Şaft III. Jeneratör Yukarıdakilerden hangileri rüzgar türbininin bölümlerindendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III E) I ve II 88. Aşağıdakilerden hangisi jeotermal enerjinin özelliklerinden A) Maliyeti çok pahalı B) Verimlilik %95 in üzerinde C) Minimum alan ihtiyacı D) Yenilenebilir ve güvenli E) Isınma için ideal 89. Aşağıdakilerden hangisi ağızdan kullanılan katı farmasötik şekil A) Posyon B) Kapsül C) Pilül D) Paket E) Kaşe 90. İlaçların ağız boşluğu mukozası tarafından absorbe edilerek kısa sürede kan dolaşımına geçmesi için yapılan uygulamaya ne ad verilir? A) Sublingual uygulama B) Bukal uygulama C) Cilt üzerine uygulama D) Transdermal uygulama E) İntraartiküler uygulama 91. Hangisi ilaçların lokal uygulama yeri A) Cilt içine B) Kemik iliği içine C) İntraplevral D) İntraartiküler E) Konjonktiva üzerine 92. Bir ilacın etkisinin diğer ilaç tarafından arttırılmasıdır. İki türü vardır bunlardan biri sumasyon diğeri..dur. Yukarıdaki açıklamada noktalı yere hangi kelime gelmelidir? A) Antagonizma B) Farmokokinetik C) Absorbsiyon D) potansiyalizasyon E) İntrakardiyak 93. Aşağıdakilerden hangisi katı ilaçlardan A) Toz B) Kapsül C) Draje D) solüsyon E) Tablet 95. Aşağıdakilerden hangisi hidrojen enerjisi için doğrudur? A) Fosil yakıtlarına göre daha fazla Küresel ısınmaya neden olur B) Fosil yakıtlarına göre yakıtlarına göre daha fazla Asit yağmurlarına neden olur C) Biyoçeşitliliğin azalmasına neden olur D) Sürdürülebilir bir enerjidir E) Ozon tabakasının çok fazla incelmesine neden olur 96. Aşağıdakilerden hangileri hidrojen enerjisinin avantajlarından A) Çevre dostu B) Küresel, yani kaynak bol, tükenmesi zor C) Son kullanıcı için daha verimsiz D) Daha güvenli E) Jeopolitik dezavantaj/avantajı ortadan kaldırır 97. Vücudun su kaybıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) %1: Susuzluk hissi B) %4: Fiziksel performansın %20-30 düşmesi C) %5 : Baş ağrısı, yorgunluk D) %7: Halsizlik, titreme E) %10: %100 ölüm 98. Aşağıdakilerden hangisi içme suyumum özelliklerinden A) Hastalık yapıcı mikroorganizma içermemelidir. B) Yeterli derece yumuşak olmalıdır. C) Florür oranı litrede 0-1mg arasında olmalıdır. D) Kokusuz, renksiz, berrak ve içimi hoş olmalıdır. E) İçinde sağlığa zararlı asal maddeler bulunmamalıdır. 99. Sütün kimyasal bileşenleri oranlarından suyun oranı hangi şıkta doğru verilmiştir? A) % 88 B) %89 C) %90 D) %91 E) %92 8

9 100. I. Filtrasyon II. Flotasyon III. Koagülasyon IV. Sedimantasyon V. Izgaradan geçirme Yukarıda verilen fiziksel arıtma yollarının girişten dağıtıma doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) I-II-III-IV-V B) I-V-II-III-V C) IV-V-III-II-I D) V-IV-III-II-I E) II-V-I-III-IV 101. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi yumurtanın kimyasal yapısında bulunmaz? A) A vitamini B)B vitamini C)C vitamini D) D vitamini E) E vitamini 102. Hangisi kırmızı ette bulunan proteinin görevlerindendir? A) Göz sağlığı B) Canlı hücrelerindeki su, glikoz, asit-baz dengesini kontrol eder C) Kemik gelişimini sağlar D) Alyuvarları oluşturur E) Isı ve enerji üretimi için kullanılır 106. Aşağıdakilerden hangisi perlitin inşaat sektöründe kullanılan özellikler arasında A) Çimento ve alçı dışındaki bağlayıcılarla yapılan özel amaçlı perlit betonlar B) Perlit agregalı hafif yalıtım betonu C) Petrolün kullanılması D) Isı ve ses yalıtıcı gevşek dolgu maddesi olarak perlit kullanımı E) Yüzey döşemelerde ısı ve ses yalıtıcı olarak perlit kullanımı 107. Aşağıdakilerden hangisi prefabrik betonarme yapı elemanlarının olumlu faydalarındandır? A) Fabrikada üretim için çok büyük hacimlere ihtiyaç duyulması B) Maliyetin çok yüksek olması C) İşsizliğin artması D) İnsan gücünün kullanımının büyük oranda artması E) Prefabrik betonarme yapı elemanlarının üretiminde kalıp bir defa kurulur bu sayede maliyet azaltılmış olur 103. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) DSÖ, içme suyunda kalsiyum yoğunluğunun min. 50mg/lt max 100mg/lt olarak belirlemiştir. B) Ülkemizde Fransız sertlik derecesi kullanılır. C) Kireçli su olarak ta adlandırılan sert suların tadı acıdır. D) İçinde fazla miktarda Ca ve Mg tuzu bulunan sular sert sulardır. E) İçerisinde Ca, Mg katyonları bulundurmayan ya da çok az miktarda bulunduran sular yumuşak sudur Hangisi balığın kimyasal yapısında bulunan yağın görevlerinden A) Yüksek enerji kaynağıdır B) Yağda çözünen vitaminleri bulundururlar C) Proteinlerle bileşik oluşturarak lipoproteinleri oluştururlar D) Kemik gelişimi ve diş sağlığı E) Kan lipit düzeylerinde rol oynarlar 105. Aşağıdakilerden hangisi yeşil bina hakkında yanlış bilgi vermiştir? A) İçinde yaşayanların sağlığını korumak B) Suyu, enerjiyi ve diğer kaynakları daha verimli kullanmak C) Oluşabilecek çevresel olumsuz etkileri en aza indirgemek D) Kentsel yaşam alanlarını tahrip etmesi E) Doğal ışıktan faydalanması Aşağıdakilerden hangisi pomzanın özelliklerinden A) Gözenekli yapısı B) Hafifliği C) Atmosferik şartlara karşı direnci D) Pürüzsüz olmaması E) Yüksek izolasyon etkileri 109. Aşağıdakilerden hangisi fitokimyasalların etki ettiği hastalıklardan A) Kardiyovasküler hastalıklar B) Diyabet hastalıklar C) Kanser D) Skorbit E) Hipertansiyon 110. Aşağıdakilerden hangisi küçük tahıl tanelerinden A) Arpa B) Çavdar C) Darı D) Yulaf E) Buğday 111. Fitokimyasallarla ilgili hangisi yanlıştır? A) Kimyasal maddelerin toplu adıdır. B) Bitkisel kaynaklı besinlerdir. C) Örnek olarak meyve, sebze ve tahıllar verilir. D) Doğal şekilde oluşan kimyasallardır. E) Bazı hastalıklara olumlu etkileri vardır Doly kaç yılında klonlanmıştır? A) 1996 B) 1997 C) 1998 D) 1999 E) 2000

10 113. Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? A) Enerji vericiler Karbonhidrat-yağ-protein B) Yapıcılar Protein vitamin C) Düzenleyiciler Su- Mineral- Protein D) Onarıcılar Protein -Yağ Karbonhidratlar E) Yapıcılar karbonhidrat 114. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar enerjisinin avantajlarından A) Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır, çevre dostudur. B) İstihdam yaratır C) Hammaddesi tamamıyla yerlidir, dışa bağımlılık yaratmaz D) Teknolojisinin tesisi ve işletilmesi göreceli olarak basittir E) Bakım ve işletme maliyetleri yüksektir 115. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? I. Akyuvarlar granüllü ve granülsüz olmak üzere ikiye ayrılır II. Granüllü olanlar nötrofil, lenfositlerdir III. Granülsüz olanlar monosit, lenfositlerdir A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 116. Aşağıdakilerden hangisi sıvı ilaçlardan A) Posyon B) İksir C) Tablet D) Tentür E) Solüsyon 117. Aşağıdakilerden hangisi ilaç verme yollarından A) Ağızdan B) Koldan C) Damar yolundan D) Kas içine E) Dil altına 118. Aşağıdakilerden hangisi membran çeşitlerinden A) İçi boş elyaf membran B) Tubular membran C) Simetrik membran D) Asimetrik membran E) Yarı boş membran 119. Büyük molekülleri ayıran membran uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? A) Nanofiltrasyon B) Mikrofiltrasyon C) Ultrafiltrasyon D) Ters osmoz E) Osmoz 120. I. İnsan saçı çapında uzun tüpler halinde üretilirler. II. Besleme suyu dağıtım borusunu saran binlerce elyafın oluşturduğu bir yığın halindedir. III. Her bir delikli elyafın çapı mm arasında değişir. Yukarıdakilerden hangisi içi boş elyaf membran özelliklerindendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 121. Aşağıdakilerden hangisi membran uygulaması A) Mikrofiltrasyon B) Nanofiltrasyon C) Osmoz D) Ters osmoz E) Ultrafiltrasyon 122. İlk seramik ne zaman üretilmiştir? A) M.Ö B) M.Ö C) M.Ö D) M.Ö E) M.Ö Aşağıdakilerden hangileri seramik malzemelerin yapıda kullanılmaları ile ilgili olarak karşılaşabilecekler bazı belirgin kimyasal olaylar ve etkenler arasında yer alır? I. Çiçeklenme ( Effloresans) olayı II. Seramik Malzemenin Isınması Olayı III. Seramik Malzemede Kireç ve Manyezi Bulunması IV. Seramik Malzemenin Asit,Alkali ve Deterjanlara Dayanıklılığı A)I,II ve IV B)I,IV C)I,III ve IV D)II,III,IV E) Hepsi 124. Aşağıda verilen seramiğin özelliklerinden hangisi mekanik özellikleri arasında yer almaz? A)Seramikler sert ve gevrek malzemelerdir. B) Basınç mukavemetleri yüksek, çekme mukavemetleri düşüktür. C) Seramiklerde kayma direnci çok yüksektir ve kırılgandırlar. D) Seramikler genellikle yalıtkan malzemelerdir. E) Çekme etkisinde kolay kırılırlar. 10

11 125. I. Porselenin sır pişirimi C 'da yapılmaktadır. II. Seramik ışığı geçirir - Porselen ise geçirmez. III. Seramik mamuller su geçirmez IV. Porselen sıkı bir yapı gösterirler ve sır ile hamur birbirinden ayrılamaz bir bütün niteliği taşırlar. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? A) I,IV B) III,IV C) II,IV D) I,III E) II,III 126. Aşağıdakilerden hangisi bor mineralinin kullanım alanlarındandır? A) Nükleer silahlar B) Havacılık ve spor malzemeleri C) İlaç sanayi, optik ve fiber optik D) Fotoğrafçılık kimyasallar ve yapıştırıcılar E) Hepsi 130. I. Kirli ve yağlı şeyleri temizleyen maddelerdir. II. Yağ asitlerinin alkalilerle reaksiyonu sonucu elde edilen temizleyici olarak kullanılan bir üründür. III. Üretim kaynağı petrol ve kömürdür. Yukarıdaki ifadelerden hangileri sabunun tanımını verir? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E) I, II ve III 131. Aşağıdakilerden hangileri sabunun bileşenlerinden değildir? I. Alkaliler II. Sentetik yüzey aktif maddeler III. Yüzey aktif maddeler IV. Yağ asitleri A)I,II,III ve IV B)I,III ve IV C) I,II,III D)I ve II E) II ve III 127. Aşağıdakilerden hangisinde en önemli bor yatakları olduğu bilinmektedir? A) Türkiye- Arjantin- Rusya B) Türkiye- Çin- Amerika C) Türkiye- Rusya- ABD D) Türkiye- Rusya E) Türkiye- ABD 128. Türkiye de maden arama ve işletme faaliyetlerini düzenlemek amacıyla kurulan Etibank ın kuruluş tarihi hangisinde doğru verilmiştir? A)1913 B)1935 C)1959 D)1951 E) Türkiye bor u pazarlamada neden Hollanda- İsviçre gibi aracı şirketlere ihtiyaç duymuştur? A) Ülkemizde bor işlenip uç ürüne dönüştürülemediği için B) Hollanda ve İsviçre deki pazarlama şirketlerinin isimleri dünyaca tanındığı için C) Hollanda ve İsviçre ye satılan bor Türkiye ye daha çok kâr sağladığı için D) Etibank ın isteği üzerine aracı şirketlere ihtiyaç duyulmuştur. E) Hiçbiri 130. Aşağıdaki sabun çeşitlerinden hangisi ülkemizde Akdeniz bölgesinde yaygın olarak üretilen sabun çeşididir? A)Gar Sabunu B)Sıvı Sabun C)Traş Sabunu D)Yüzer Sabun E)Toz Sabun 132. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?, A) Sabun yüzey aktif bir maddedir. B) Sabun sert suda kesilir. C) Sabun temizlemeyi sadece yumuşak sularda yapabilir. D) Sabun su veya organik maddelerde çözündüğü zaman bu sıvıların yüzey gerilimlerini azaltır. E )Kaynağı yağlar değildir Canlılarda yağlar daha çok deri altında biriktirilir. Bu durum canlılara ; I. Su kaybını önleme II. Vücudu darbelere karşı koruma III. Darbelere karşı dayanıklılık sağlama şeklindeki faydalardan hangilerini sağlayabilir.? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I, II ve III 134. Bir canlının vücudunda bulunan protein ve vitaminler için; I. Enerji hammaddesi olarak kullanılma II. Düzenleyici olarak görev yapma III. Organik yapıda moleküller olma şeklindeki özelliklerden hangileri ortaktır? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)II ve III 135. Aşağıdakilerden hangisi deterjanın katkı maddelerinden A) Enzimler B)Köpük ayarlayıcılar C)Parfüm D)Anyonik yüzey aktif maddeler E) Korozyon önleyiciler 11

12 136. Aşağıdakilerin hangisi deterjanın bileşenlerinden olan yüzey aktif maddelerin alt başlıklarından A) Anyonik aktif maddeler B) Sertlik bağlayıcılar C) Katyonik aktif maddeler D) Non-iyonik aktif maddeler E) Anfoterik aktif maddeler 137. İlk deterjan üretimi kaç yılında yapılmıştır? A)1923 B)1922 C)1920 D)1918 E) Aşağıdakilerden hangisi deterjanın özelliklerinden A) Sert sularda daha iyi temizlerler. B) Petrol türevlerinden sentetik olarak elde edilir. C) Bitkisel ya da hayvansal yağlardan elde edilirler. D) Yapısında benzen halkası taşıyan türleri vardır. E) Sert sulardaki iyonlardan çok az etkilenirler Aşağıdakilerden hangisi şampuanın özelliklerinden birisi A) Raf ömrü süresince dayanıklı olmalıdır. B) ph değerleri 9 ile 10 arasında olmalıdır. C) Zararlı kimyasal madde içermemelidir D) Derinin yağ ve nem oranını dengelemelidir. E) Görsel ve koku olarak tüketicinin ilgisini çekmelidir Şampuan Türkiye sektörüne ilk ne zaman girmiştir? A)1740 B) 1890 C)1900 D)1920 E) Aşağıdakilerden hangisi şampuanlardaki yüzey aktif maddelerden biri A) Katyonik yüzey aktif madde B) Anyonik yüzey aktif madde C) Metalik yüzey aktif madde D) Non-iyonik yüzey aktif madde E) Amfoterik yüzey aktif madde 142. Aşağıdakilerden hangisi şampuanlarda bulunan zararlı kimyasallardan biri A) Triklosan B) Parabenler C) Sodyum Lauryl Sulfat (SLS) D) Panthenol E) Formaldehit Aşağıdakilerden hangisi korozyonun oluşması için gerekli olan unsurlardan A) Anot B) Katot C) Galvanik D) Elektronik iletken E) Elektrolit 144. Aşağıdakilerden hangisi korozyon çeşitlerinden A) Galvanik korozyon B) Heterojen korozyon C) Elektrolitik korozyon D) Gerilme korozyonu E) Biyokimyasal korozyon 145. I -Ortamın etkisi II-Sıcaklığın etkisi III-Ortamdaki oksijen miktarı Yukarıdakilerden hangisi korozyonu etkileyen koşullardandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I-II D)I-III E) I-II-III 146. Aşağıdakilerden hangisi bakteri faaliyetleri sebebiyle toprağın değişikliğine sebep olan kimyasal maddelerin meydana getirdiği olaydır? A) Biyokimyasal korozyon B) Çatlak korozyonu C) Tabakalaşma korozyonu D) Erezyon korozyonu E) Kabuk altı korozyon 147. Bugünkü rüzgar türbinlerinin esas alındığı geçmişte kullanılan icadın adı nedir? A) Yel Değirmeni B) Uçurtma C) Darrieus rüzgar türbini D)Savonius rüzgar türbini E)Yatay eksenli rüzgar türbini 148. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar enerjisinin avantajlarından A)Temiz bir enerji kaynağıdır. B)Maliyeti düşüktür. C)İstihdam yaratır. D)Hammadesi tamamıyla yerlidir dışa bağımlılık yapmaz E)Kuşların ölümüne sebep olurlar Türkiye de rüzgar enerjisi ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar hangi yılda başlamıştır? A)2000 B)1960 C)1996 D)2010 E)2013

13 150. Ülkemizde yıllık ortalama rüzgar gücü yoğunluğu en çok hangi bölgemizdedir? A)Ege bölgesi B)Marmara bölgesi C)Karadeniz bölgesi D)Doğu Anadolu bölgesi E)Güneydoğu Anadolu bölgesi 151. I. Tükenmez bir kaynak olması, II. Çevresel kirliliğe yol açmaması, III. Pahalı olması, Yukarıdaki seçeneklerden hangisi biokütle için doğrudur? A) yalnız I B) yalnız II C) yalnız III D) II ve III E) I ve II 152. Biokütle enerjisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tarımsal bitki ve artıklardan üretilir. B) Pelet, briket gibi ürünler elde edilir. C) Çevre kirliliğine neden olur. D) Dünya enerji gereksiniminin %14 ü biokütleden karşılanır. E) Her yerde elde edilebilir Aşağıdakilerden hangisi hidrojen enerjisinin avantajları içinde yer almaz? A) Hidrojen, kullanımı çok temiz yakıttır. B) Kolay ve güvenli olarak her yere taşınabilir. C) Fosil yakıtlardan daha verimli olması D) Diğer yakıtlara göre pahalı olması E) Gaz, sıvı ve metal hidrat şeklinde depolanması 154. I. Diğer yakıtlara göre pahalı olması II. Yanan hidrojen alevinin görülmemesi III. Temiz ve kokusuz olduğu için sızıntının fark edilmesinin zor olması Yukarıdakilerden hangisi hidrojen enerjisinin dezavantajları içinde yer alır? A) yalnız II B) yalnız III C) II ve III D) I, II ve III E) I ve III 155. Aşağıdakilerden hangisi renk pigmentlerinden organik pigment türüdür? A) Kurşun kromatlı pigmentler B) Sentetik demir oksit pigmentleri C) Organik maviler D) Karışık metal oksitler E) Kadmiyum pigmentler 156. Oksijenli solunum sonucu aşağıdaki moleküllerden hangisi oluşmaz? A) Oksijen B)Su C)Karbondioksit D)ATP E) Hiçbiri Üzüm, arpa vb. doğal ürünlerin damıtılmasıyla sentetik yollarla elde edilirler. Yukarıda tanımı yapılan organik kaplamalarda kullanılan çözgen aşagıdakilerden hangisidir? A) Aromatik hidrokarbonlar B) Alifatik hidrokarbonlar C) Esterler D) Alkoller E) Ketonlar 158. Mimari boyalar, endüstri boyaları, deniz boyaları ve aristik boyalar olmak üzere dört çeşidi vardır. Yukarıdaki tanım boyaların sınıflandırılmasında hangisinin çeşitleridir? A) Kullanım alanlarına göre B) Parlaklıklarına göre C) Kurumalarına göre D) Uygulama şeklie göre E) Uygulanma dikkate alınarak 159. Aşağıdaki boya türleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Saten boya: Çabuk kuruyan iyi yapışma özellikli, dayanıklı ve yarı mat boya türüdür. B) Plastik boya: Yıkamaya karşı dayanıklıdır. C) Yağlı boya: Sentetik esaslı boya türüdür. D) Dış cephe boyası: İzolasyon amaçlı kullanılır. E) Badana: Kireç ile suyun karıştırılması ile elde edilir Kırmızı kan hücrelerinin yapısında hemoglobin denilen bir pigment bulunmaktadır. Oksijen, alyuvarlarda ki hemoglobinin atomlarına bağlanarak taşınır. Boşluk bırakılan yer aşağıdaki cevaplardan hangisi ile doldurulabilir? A) Fosfor B) Demir C) Çinko D)Karbon E) Hidrojen 161. Aşağıdaki hangi molekülün tamamen hidrolizi ile oluşan yapıtaşları ortamın asitlik derecesinin azalmasına neden olur? A) Nişasta B) Glikojen C) Sukroz D) Maltoz E) Yağ 162. Aşağıdakilerden hangisi sistemik uygulama yollarından biri değildir? A)Enteral uygulama B) Transdermal uygulama C) İnhalasyon uygulama D) Parenteral uygulama E) Oküler uygulama

14 163. I. Yüksek sıcaklıklarda meydan gelen oksitlenme reaksiyonları dışındaki bütün korozyon olayları elektrokimyasal reaksiyon ile gerçekleşir. II. Korozyon genel olarak malzemelerin çevreleri ile kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyona girerek hasara uğraması olarak da tanımlanabilir III. Maddenin korozyon sebebiyle bozulmasının boyutu, kendi kimyevi özelliklerine ve çevrenin madde ile olan ilişkisine bağlıdır Yukarıdaki bilgilerden hangileri dogrudur? A)Yalnız I B)I ve II C) III ve II D)Yalnız III E)I, II, III 164. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Oksidasyon yükseltgenme,redüksiyon indirgenmedir. B) Anyonlar elektron kaybederek nötr olurlar C) metaller kimyasal değişime uğramaz ve bozunmazlar D) Korozyon özellikle rutubetin etkili olduğu dış cephelerde, çatı altlarında, bodrum katlarında görülür. E) korozyon, elektro kimyasal etkilerin sonucunda malzemede oluşan kütle kaybıdır 165. I. Elektrokimyasal korozyonda oluşan sisteme korozyon hücresi veya galvanik hücre adı verilir. II. Paslanmaz çeliklerdeki önemli özellik koruyucu oksidin kendi kendini yenilemesidir III. Anodik reaksiyon reaksiyonu degildir. Yukarıdakilerden hangisi dogrudur? bir oksitlenme A)Yalnız I B)I ve II C)yalnız III D)I, II, III E)I ve III 166. Doğaya atılan bir demir parçası zamanla oksitlenir. Bunun sebebi ne olabilir? A)Demirin havadaki azot ile reaksiyona girmesi B)Demirin havadaki oksijen ile reaksiyona girmesi C)Demirin oksit bileşiğinin demirden daha kararlı olması D)Demirin kendiliğinden reaksiyona girmesi E)Demirin karbon atomuyla reaksiyona girmesi 167. A vitamini ve bazı B vitaminleri bakımından zengin bir yiyecektir. Ayrıca demir, fosfor, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi mineraller bulunur.beslenme problemi olanlara, kansızlık sorunu yaşayanlara yemeleri önerilir. Yukarıda bahsedilen gıda aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırmızı Et B)Balık C) Süt D) Yumurta E)Tavuk Eti 168. Aşırı pişirilmiş etlerin tüketimi kolon kanserine neden olmaktadır. Bazı vitaminler kolon kanserinde koruyucu etki gösterirler. Bu vitaminler aşağıdakilerden hangileridir? A) B ve C vitamini B) A1, A2 ve B12 vitamini C) A, C, D ve E vitaminleri D) D vitamini E) A ve B vitamini 169. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratların genel özelliklerinden A) Tuzluluk B)Optik Aktivite C) Karamelizasyon D) Jelleşme E) Tatlılık 170. Nişasta ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Kimyasal formülü (C 6H12O5) n dir. B) Amilaz ve amilopektin isimli iki polimerik karbonhidratın birleşmesiyle oluşur. C) Nişastanın ayıracı biürettir. D) Nişasta suda çözünmez. E) Nişasta parçalandıkça dekstrin, maltoz ve glikoza dönüşür Aşağıdakilerden hangisi meyve sularını saklamak için uygun yöntemdir? A)Fermantasyon Tekniği ile Saklama B)Kurutma ile Saklama C)Kimyasal öğelerle Saklama D)Isıtma Yöntemi ile Saklama E)Antibiyotiklerle Saklama 172. Besinlerin işlenerek saklanmasında hangi yöntem uygun A) Kimyasal öğelerle Saklama B) Antibiyotiklerle Saklama C) Işınlandırma ile Saklama D) Isıtma Yöntemi ile Saklama E) Soğutma yöntemi ile Saklama 14

15 173. Aşağıdakilerden hangisi besinleri derin dondurucu veya dolapta saklarken dikkat edilmesi gerekenlerden A) Buzdolabı ya da erzak dolabına besinler yerleştirirken daha önce alınanlar, önce kullanacak şekilde dizilmesine özen gösterilmelidir. B) Dondurulmuş ürünleri bir kez buzluktan çıkartıp çözüldüğünde bir daha asla dondurmamalıdır. C)Kasaptan alınan çiğ et ürünleri buzdolabında en fazla 1 gün tutulup tüketilmelidir. D) Ambalajları açılmış kuru gıdaları (bulgur, pirinç, şehriye, baklagiller gibi) ürünler ağzı açık şekilde kolayca saklanabilir. E)Dondurulmuş ürünler satın aldığında mutlaka, buzluklarda ve derin dondurucularda saklanmalıdır Aşağıdakilerden hangisi folik asit ve B12 vitamini eksikliğinde eritrositlerde(alyuvarlarda) görülen anemi türüdür? A)Demir eksikliği anemisi B)Megaloblastik anemi C)Kronik enfeksiyon anemisi D)Apiastik anemi E)Lenfatik anemi 180. Aşağıdakilerden hangisi katı ilaçlardan A)Posyon B)Tablet C)Draje D)Kaşe E)Kapsül 181. Normal bir insanda bulunan akyuvar (lökosit) sayısı kaçtır? A)10bin-30bin B)20bin-30bin C)5bin-8bin D)4bin-10bin E)10bin-20bin 174. Hangisi kurutma yararlarından A)Kuru meyve ve sebzeler, konserve meyve ve sebzelerden daha ucuza mal olur. B)Kuru meyve ve sebzelerin besin ve kalori değeri, aynı miktarlarda yenilen yaş meyve ve sebzelerinkilerden daha yüksektir C)Kurutulan besinlerin taşınmaları zorlaşır. D)Kuru meyve ve sebzelerin kullanılma alanı daha geniştir. E) Kurutulan meyve ve sebzelerin hacimleri küçüleceği ve ağırlıkları azalacağı için ambalaj masrafları düşer Parfümün ilk ortaya çıktığı yer neresidir? A)Fransa B)Mısır C)İngiltere D)İsrail E)Almanya 176. Deodorantın içeriğindeki en zararlı madde hangisidir? A)Paraben B)Yumuşatıcı yağlar C)Kloroflorokarbon D)Alkol E)Polietilen glikol 177. Hangisi itici gazlardan A)Metan B)İzobütan C)Propan D)Bütan E)Kloroflorokarbon 178. Aşağıdakilerden hangisi trombositlerin (kan pulcukları) çoğalmasını kontrol eder. A)Kemik iliği B)Dalak C)Fibrinojen D)Fibrin E)Karaciğer 182. Aşağıdakilerden hangisi parfüm ve deodorantların verdiği zararlardan korunma yollarından A)Kloroflorokarbon gazı (CFC) içeren spreyleri kesinlikle kullanılmaması B) Ozon tabakasına zarar vermeyen ürünleri tercih edilmelidir. C) Deodorant ve spreyleri direkt ve yoğun bir şekilde solumaktan kaçınılmalıdır. D)İçerisinde paraben kullanılan deodorantlar tercih edilmelidir. E) Çocuklarımızın ulaşamayacağı, ısı ve sıcaklıktan uzak ortamlarda saklanmalıdır İlk doğalgaz sızıntıları hangi ülkede belirlenmiştir? A)Rusya B) İran C)Suudi Arabistan D)ABD E) İngiltere 184. Aşağıdakilerden hangisi Doğalgazın bileşenleri arasında yer almaz? A) N 2 B) CO 2 C) O 2 D) CO E) H Aşağıdakilerden hangisi Fosil yakıtlı entalpi kaynaklarından A) Petrol B) Kömür C)Güneş D) Doğalgaz E) Linyit 186. Aşağıdakilerden hangisi suyun kimyasal özellikleri arasında yer almaz? A)Alkalinite B) Asitlik C) Sıcaklık D) Sertlik E)pH 15

16 187. Aşağıdakilerden hangisi ölmüş bitki ve hayvan atıkları ile tarımsal atıkların yüzeysel sulara karışması sonucunda ortaya çıkan kirlenmedir? A)Endüstri atıkları sonucu oluşan kirlenme B)Radyoaktivite sonucu oluşan kirlenme C)Pestisitler D)Organik maddelerden kaynaklanan kirlenme E)Yağ ve benzeri deterjanlar sonucu oluşan kirlenme 188. Aşağıdakilerden hangisi toksik maddeler arasında yer almaz? A) Selenyum B) Nikel C) Kobalt D) Kurşun E)Mangan 189. Aşağıdakilerden hangisi toksik bir madde olan Kadmiyumun özellikleri arasında yer almaz? A) Doğada sülfür tuzu halinde bulunur. B) Sulara endüstri atık sularından karışır. C) WHO ya göre sınır değeri 10mgdır. D) Sigara dumanında yüksek düzeyde bulunur E) Zehir etkisi vücutta birikim yapmayıp ani olarak gerçekleşir İlk çağlardan beri ilkel yollarla sağlık amaçlı olarak yararlanılan doğal sıcak su kaynakları ilk defa nerede ve kaç yılında kullanılmıştır? A) 1824-Fransa B) 1827-İtalya C)1830 -Kanada D)1822-Türkiye E)1832-Suriye 191. Ülkemizde en yüksek jeotermal enerji potansiyeline sahip olan bölge neresidir? A) Marmara Bölgesi B)Doğu Anadolu Bölgesi C)Güneydoğu Anadolu Bölgesi D)İç Anadolu Bölgesi E)Ege Bölgesi 192. Türkiyede elektrik elde edilebilecek yüksek entalpili iki jeotermal saha hangisidir? A)Kızıldere-Germencik B)Susurluk -Gönen C)Niksar Erbaa D)Tatvan-Erciş E)Adaklı-Karlıova 193. Aşağıdakilerden hangisi jeotermal enerjinin kullanımını etkileyen faktörler arasında A)Akışkan sıcaklığı B)Debi değeri C)Akışkanın kimyasal özelliği D)Akışkan fiziksel özelliği E)Kaynağın kullanım yerine uzaklığı Aşağıdakilerin hangisi hidrojen üretme yöntemlerinden değildir? A) Fosil yakıtlardan termokimyasal yöntemlerle B) Suyun elektrolizi ile C) Fotoelektrokimyasal yöntemle güneş enerjisinden D) Fiziksel yöntemlerle E) Çeşitli hidrit bileşiklerinden kimyasal yöntemlerle 195. Dünya da hidrojenle ilgili büyük ilerleme kaydeden ülke hangisidir? A) Almanya B) Japonya C) İzlanda D) İngiltere E) Fransa 196. Aşağıdakiler hangisi Türkiye nin hidrojen enerjisine geçmenin faydalarından A) İş sahası azalacak B) Hava kirliliğinin ve asit yağmurlarının getirdiği zararları ortadan kaldıracak C) Türkiye temiz çevreye kavuşacak D) Fosil yakıt ithal etmekten kurtulacağız E) Ürettiği fazla hidrojeni satıp döviz kazanacak 197. Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET) İstanbul da ne zaman kurulmuştur? A) 1993 B) 1996 C) 1995 D) 1998 E) Membranın ilk uygulamaları hangi yıllarda başlamıştır? A)1940 B)1950 C)1975 D)1990 E) Membran yapısının varlığını kabul eden ilk bilim adamı kimdir? A)Overton B)Hedin C)Nageli D)Cramer E)Pfeffer 200. Aşağıdakilerden hangisi membran çeşitlerindendir? A)Plaka ve Çerçeve Membranlar B)Spiral Sargılı Membranlar C)Tüp Şeklindeki Membranlar D) Dogal veya sentetik Membranlar E)Boşluklu Elyaf Membranlar 201. Aşağıdakilerden hangisi membran türlerinden A)Mikrofiltrasyon B)Ultrafitrasyon C)Nanofiltrasyon D)Ters osmoz E)Nanoteknoloji

17 202. Atmosferde toz,duman ve gaz şeklinde bulunan canlıları ve ekolojik dengeyi bozacak miktarda artmasına ne denir? A)Su kirliliği B)Küresel ısınma C)Hava kirliliği D)Toprak kirliliği E)Besin kirliliği 203. Hava da %78 oranında bulunan gaz hangisidir? A)Oksijen B)Hidrojen C)Karbondioksit D)Sodyum E)Azot 204. Aşağıdakilerden hangisi birincil kirleticiler arasında A)Partikül madde B)Ozon C)Kükürt oksitleri D)Azot oksitleri E)Civa 205. Aşağıdakilerden hangisi sabit kaynaklardan A)Petrol rafineri B)Kimya sanayi C)Demir ve çelik sanayi D)Kağıt ve selüloz sanayi E)Jet yakıtları 206. Aşağıdakilerden hangisi kilin özelliklerinden A) Bol miktarda mineraller içerir. B) Daima nemlidir. C) Genellikle kahverengi tonlarında bulunur. D) Çömlekçilik, seramik yapımında kullanılır. E) Kilin içerisinde kalker, silis, mika, demir bulunur Sıcakta yumuşak, soğukta kırılgan olan madde aşağıdakilerden hangisidir? A) alçı B) balmumu C) cam D) tunç E) demir 208. Yanmazlığı ve dayanıklığı ile bina yapımında kullanılan düşük yoğunluktaki taş hangisidir? A) alçı B) kil C) balmumu D) ahşap E) tunç 209. Aşağıdakilerden hangisi çoğunlukla yontularak yapılan heykel malzemelerindendir? A) tunç-balmumu B) kil-alçı C) bronz-cam D) taş-ahşap E)hamur- kağıt Aşırı su tüketen kişilere denmektedir. Boşluğu aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir? A)tüberküloz B)viral hepatit C)salmonella D)potomani E)tularemia 211. Günlük su tüketimi kaç litre olmalıdır? A) litre B) 1 litre C) litre D) litre E) 3 litre 212. Damar içindeki sıvı ile dokular arasındaki sıvıların en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir? A)Damar sıvısının daha fazla protein içeriyor olması B)Damar sıvısının daha fazla klor içeriyor olması C)Dokular arasındaki sıvının daha az magnezyum içeriyor olması D)Dokular arasındaki sıvının daha az sodyum içeriyor olması E)Dokular arasındaki sıvının daha fazla kalsiyum içeriyor olması 214. Canlıların vücut sıvılarında bulunan anyonlar içinde aşağıdakilerden hangisi bulunur? A)Sodyum B)Potasyum C)Kalsiyum D)Magnezyum E)Klor 215. Aşağıdakilerden hangisi polimerlerin özelliklerinden A) Polimerler büyük moleküllü oldukları için genellikle katı ve serttir. B)Polimerler zor çözünür ve çözünme şekilleri küçük moleküllü bileşiklerden farklıdır. C)Polimerlerin kristalleşmesi kolay ve belli bir sıcaklıkta gerçekleşir. D)Polimer zincirlerin kristal uyumu sert bir polimer yapar. E)Kristalleşme derecesi polimerin kimyasal yapısı ve zincir uzunluğu ile belirlenir Aşağıdaki polimer türlerinden hangisi organik polimer A)Polietilen B)Polipropilen C)Poliizopren D)Silikon E)Doğal kauçuk 217. Sularda kalıcı sertliğe neden olan maddeler aşağıdakilerden hangisidir? A)Na-K B)K-Na C)Mg-Na D)Ca-Mg E)Mg-K

18 218. Sabun solüsyonu yönteminde sertliği veren Mg ve Ca elementleri yerine aşağıdakilerden hangi element grubu geçer? A)Na-Cl B)Na-K C)Na-Fe D)K-Cl E)K-Fe 225. Aşağıdakilerden hangisi suya uygulanan genel arıtma işlemlerinden A)Koagülasyon B)Sedimentasyon C)Filtrasyon D)Mekanik ön arıtma E)Kaynatma 219. Aşağıdakilerden hangisi suyun sertliğini giderme yöntemlerinden A)Havalandirma B)Kalsiyum oksit(cao) ile muamele etme C)Ters osmoz D)Soda(Na2CO3) ile muamele etme E)Zeolitler kullanma 220. Geri dönüşümü zordur, çoğu zaman geri dönüşümü yapılmaz. Özelliği verilen geri dönüşüm sembolü aşağıdakilerden hangisidir? A) PS = Polistiren B) PETE = Polietilen teraftalat C) PVC = Polivinil klorür D) LDPE E) PP = Polipropilen 221. Aşağıdakilerden hangisi kağıdı icat etmiştir? A)Jhon Dickinson B) Ts'ai Lun C) Çin Şi Huang D)Brayn Dorkın E) Tai-shu 222. Kağıt kaç yılında icat edilmiştir? A) M.S 105 yılında B)M.S 205 yılında C)M.Ö 105 yılında D) M.Ö 205 yılında E) M.S 103 yılında 223. Aşağıdakilerden hangisi kağıt üretim aşamaları arasında yer almaz? A) Ağacın kesilmesi ve kabuğunun soyulması B)Hamur haline getirme C) Sulandırma D) Ağsı yapıyı oluşturma E)Karıştırma 224. Reçine tutkallamada drenaj ve retensiyon maddesi ve anyonik kirlilikleri elyafa yapıştırıcı madde olarak ve çamur koyulaştırma işlemi için aşağıdaki kimyasallardan hangisi kullanılır? A) Aliminyum Bileşikleri B) Fonksiyonel kimyasallar C)Beyazlatma Kimyasalları D) Tutkallama kimyasalları E)Nişasta İlk kez ışığı kullanarak yanı pozlama yoluyla bir nesnenin görüntüsünü yüzey üzerine kayıt etmeyi başaran kimdir? A) Mi-To B) Joseph Nicephore Niepce C) Thomas Wedgwood D) William Henry Fox Talbot E) Nadar yılında fotoğraf makinesini kullanarak tarihin bilinen ilk fotoğrafını çeken kişi kimdir? A) Mi-To B) Joseph Nicephore Niepce C) Thomas Wedgwood D) William Henry Fox Talbot E) Nadar 228. I. Şeffaf olmadığı için kopyalanamaması II. Çabuk yıpranması III. Suya dayanıklı olması Yukarıdakilerden hangileri kağıtta elde edilen görüntünün detayını ve keskinliğini azaltan sebeblerindendir? A) I-III B) II-III C) Yalnız III D) I-II E) I-II-III 229. Aşağıdakilerden hangileri nükleer enerjinin kullanım alanlarındandır? A)Sanayi B)Bilimsel Araştırma C)Tarım D)Askeri Araçlar E) Hepsi 230. Aşağıdakilerden hangisi Nükleer santralin bir ülke için olumlu yanları A) Çevreyi kirletmez B) Ülkenin nitelikli personel sayısını arttırır. C) Karbondioksit ve karbon monoksit salmaz. D) Radyasyon yayar. E) Azot ve Sülfür oksitleri salmadığı için asit yağmurlarına neden olmaz Evrendeki tüm enerji formlarının ana kaynağı nedir? A) Kinetik Enerji B) Füzyon C) Fizyon D) Potansiyel Enerji E) Nötronlar

19 232. Bir nükleer kazaya ilişkin duyum aldığımızda ne yapmalıyız? A) Kapalı mekanlarda kalmalıyız. B) Havalandırma sistemlerini kapatmalıyız. C) Hava alabilecek kısımları naylon örtü ile kapatmalıyız. D) Pencere ve kapıları kapatmalıyız. E) Hepsi 231. Öğretmeyi değil öğrenmeyi ön planda tutan, öğrencide öğrenme isteği yaratmak isteyen, tahmin, yaratma ve analizlere önem veren, öğrencinin sadece ne öğrendiği ile değil nasıl öğrendiği ile de ilgilenmek isteyen bir öğretmenin kullanacağı öğrenme modeli hangisidir? A)Tam öğrenme B)Anlamlı öğrenme C)Yapılandırmacı öğrenme D)İş birliğine dayalı öğrenme E)Temel öğrenme 232. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğrenme modelinin kullanıldığı eğitim uygulamalarının temel özelliklerinden biri değildir? A) Genellikle birincil kaynak niteliğindeki öğretme-öğrenme materyalinin kullanılması B) Öğretme-öğrenme sürecinde öğrencinin etkin bir rolünün olması C) Sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerin, öğrencinin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik olması D) Sınıfın, bilgilerin aktarıldığı bir ortam olması E) Değerlendirmede düşünme biçimine ağırlık verilmesi 233. Aşağıdakilerden hangisi yapılandırmacı öğrenme modelinin türlerinden değildir? A) Radikal yapılandırmacılık B) Doğal yapılandırmacılık C) Kültürel yapılandırmacılık D) Eleştirel yapılandırmacılık E) Sosyal yapılandırmacılık 234. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi yapılandırmacı öğrenme modeli üzerinde çalışmıştır? A)Glaser B)Gagne C)Piaget D)Bloom E)Bandura Aşağıdakilerden hangisi GDOnun yararlarından biri A)Daha bol miktarda ürün elde edilmesi mümkün olabilir. B)Böcek ilaçlarını kullanılmasının azalmasına yardımcı oluyor C)Böceklere ve hastalıklara karşı daha dayanıklı ürünler yetişmesini sağlıyor. D)Çevreye karışıp doğal ürünlerin yapısını bozuyor. E)Ürünlerde istenmeyen özellikleri seçilip yok edilmesini sağlıyor Aşağıdakilerin hangisi dünya genelinde Kanadalı çiftçiler genetiği değiştirilmiş tohumla üretime karşı olma gerekçelerininden biri A)Kazançlarının düştüğü, B)Gıda arzının şirketlere geçtiği, C)Doğal bitkilerin ve ürünlerin risk altına girdiği, D)Piyasa kaybına uğradıkları şeklinde belirtmişlerdir. E)Her mevsim ürün kazanımı 241. Aşağıdakilerden hangisi GDOnun zararlarından biri A)Metabolizmaya zarar verip enzimatik değişiklik yapar B)Böcek ilaçlarını kullanılmasının azalmasına yardımcı oluyor C)Bağışıklık sistemini etkileyip canlıların antibiyotiğe karşı direncini azaltır D)Gen aktarımından dolayı ürünler kendi özelliklerini kaybeder E)GDOlu ürünleri tüketen canlılarda kalıcı zararlı etkiler gösterir I. açlığa çare II. biyolojik çeşitliliğe olumsuz etkisi III. verimi artırır IV. toprağa zarları Yukarıdaki öncüler dikkate alındığında hangileri gdo nun yararlarındandır? A)yalnız I B)I-II-IV C)I-III D)yalnız III E) I-IV 243. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarının zararlı etkilerinden biri A) Açık havada bulunan tarihi binalara ve heykellere aşındırıcı etki yapar. B) Akarsu ve göllerdeki asit dengesini bozar. C) Otomobillerin boyalarını aşındırır. D) Sülfatın etkisiyle astım, bronşit ve kansere neden olur. E)Topraktaki sodyumun çözülmesine neden olur.

20 244. Sis, bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşmasıdır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A) Cirrus B)Stratus C) Alto D) Nimbus E) Cumulus 245. Sıcak ve nemli havanın soğuk bir yüzey üzerine hareketiyle alt katmanların soğuyarak su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan sis türüdür. Yukarıda tanımı yapılan sis türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Radyasyon sisi B) Adveksiyon sisi C) Orografik sis D) Cephe sisleri E) Buharlaşma sisi 250. Aşağıdakilerden hangisi zıt yönde olan etkileşim türlerindendir? A) Sinerjizma B) Sumasyon C) Aditif etki D) Antagonizma E) Potansiyalizasyon 251. Aşağıdaki polimer türlerinden hangisi organik polimerlere örnek verilemez? A) Polietilen B) Polipropilen C) Poliizopren D) Silikon E) Selüloz 252. Doğal kauçuğun yapısında aşağıdaki polimer türlerinden hangisi bulunur? A) Poliizopren B) Polivinilklorür C) Selülozasetat D) Polietilen E) Polipropilen 246. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin nedenlerinden biri A) Hızlı kentleşme B) Endüstri ve taşıtların artıkları C) Isınmak için fosil kullanımı D) Zararlı kimyasalların kullanılması E) Yeşil alanların fazlalığı 247. Bir ekosistemde, otçul hayvan türlerinden birinin soyu tükenirse bu ekosistemde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? A) Bitki tür çeşitliliğinin artması B) Ekosistemde üretilen organik madde miktarının azalması C) Bitki tür çeşitliliğinin azalması D) Otçul hayvanlar arasında besin rekabetinin azalması E) Etçil hayvan tür çeşitliliğinin artması 248. Bir ilacın en sık kullanılan uygulama şeklidir. Hastanın uzun süre ilaç almasını gerektiren kronik hastalıklarda ya da sık sık ilaç alması zorunlu durumlarda gerek uygulanış kolaylığı, gerekse hasta yönünden az riskli olması nedeniyle tercih edilir. Yukarıda açıklanan sistemik uygulama yolu aşağıdakilerden hangisidir? A)Oral uygulama B) Dil altı uygulama C) Rektal uygulama D) Parenteral uygulama E) Transdermal uygulama 249. Aşağıdakilerden hangisi doğal polimer A)Enzimler B)Polisakkaritler C)Polietilen D)Nişasta E)Protein 253. İki ilacın birlikte kullanımlarında ortaya çıkan etkinin, onların tek tek kullanıldıklarında oluşan etkiden büyük olması durumudur. Sumasyon, aditif etki ve potansiyalizasyon gibi çeşitleri vardır. Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Antagonizma B) Farmakolojik aldırmazlık C) Sinerjizma D) Kimyasal antagonizma E) Fizyolojik/fonksiyonel antagonizma 254. Aşağıdakilerden hangisi sentetik polimer A)Polietilen B)Poliamid C)Polipropilen D)Nişasta E)Polietilen 255. İnsan vücudunda bulunan proteinler,aşağıda belirtilen görevlerden hangisini yerine getiremezler? A)Vücudun mikroorganizmalara karşı savunulmasında etkili olma B)Gerekli olduğu durumlarda,hücrenin enerji ihtiyacını karşılama C)Metabolizmanın düzenlenmesinde etkili olan enzimleri oluşturma D)Yağlar ve karbonhidratlarla birlikte hücre zarının yapısına katılma E)Nükleik asitlerin yapıtaşlarını oluşturma 256. Aşağıdakilerden hangisi katı ilaç çeşitlerinden biridir? A)Solüsyon B)Süspansiyon C)Tentür D)Draje E)Şurup 20

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik - T.İ.M. Sayfa : 1 / 18 SU KİMYASI, SUDAKİ SAFSIZLIKLAR VE SUYUN ARITILMASI A. SU KİMYASI ve SUDAKİ SAFSIZLIKLAR Su kimyası, suyun arıtılması ve deiyonize su elde edilmesiyle ilgili karşılaşabileceğimiz

Detaylı

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203

Sayfa No GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...203 3 GÜNCEL GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN...............................203 Çevre Kirliliği..............................203 Erozyon...............................206 Orman Yangınları..........................206

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ

HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ HAVA KİRLİLİĞİ ASİT YAĞMURLARI SİS KİRLİLİĞİ VE ÖNLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI Bozok Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Hava Atmosferi meydana getiren gazların

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HAYVAN GÜBRESİNDEN BİOGAZ ÜRETİMİ Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı (mozturk@cevreorman.gov.tr) ANKARA-2005-1 - İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2. BİOGAZ OLUŞUMU 2.1. Birinci Kademe:

Detaylı

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA

Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411. Programın Adı: KĠMYA Dersin Adı-Kodu: ÇEVRE KĠMYASI, KĠM 411 Programın Adı: KĠMYA Hafta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Konular Çevre Kimyasına Giriş, Kirlilik, Temel unsurlar, Atmosferin Bileşenleri, Atmosferde kimyasal

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI

KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI KĠM 596 ĠLERĠ ÇEVRE KĠMYASI Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer 1, 2 42 - - - 20 125.5 Ders Dili Türkçe Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Önşartlar Yok Dersin Ġçeriği

Detaylı

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir.

Asitler - Bazlar - Tuzlar. 4. Bazlarla ilgili; D) I ve III E) I, II ve III ÖRNEKTİR. 5. I. Sulu çözeltileri elektrolittir. KİMYA Asitler - Bazlar - Tuzlar 10. Sınıf Genel 01 1. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliklerinden değildir? A) Suya + iyonu verirler. B) Tadları acıdır. ) Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler.

Detaylı

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ

Ünite CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Ünite 6 CANLILAR CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ VE ENERJİ İLİŞKİLERİ Sayfa No Besin Zincirinde Enerji Akışı... 254 Test 1... 254 Test 2... 256 Test 3... 258 Etkinlik (1 7)... 260-265 Madde Döngüleri...

Detaylı

PROJE HEDEF SORUSU KÜRESEL ISINMAYI ENGELLEMEK ĐÇĐN KENTSEL ÇÖZÜMLER NELERDĐR? NÜKLEER SANTARLLER KÜRESEL ISINMAYA NE ŞEKĐLDE ETKĐ EDER?

PROJE HEDEF SORUSU KÜRESEL ISINMAYI ENGELLEMEK ĐÇĐN KENTSEL ÇÖZÜMLER NELERDĐR? NÜKLEER SANTARLLER KÜRESEL ISINMAYA NE ŞEKĐLDE ETKĐ EDER? PROJE HEDEF SORUSU KÜRESEL ISINMAYI ENGELLEMEK ĐÇĐN KENTSEL ÇÖZÜMLER NELERDĐR? NÜKLEER SANTARLLER KÜRESEL ISINMAYA NE ŞEKĐLDE ETKĐ EDER? Fırat Aydoğan Cemal Şenol Ömer Çopur 1.1. KÜRESEL ISINMANIN TANIMI

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

03.02.2014 ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 SUYUN ÖNEMİ VE SU ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 1 Suyun insan yaşamındaki önemi nedir? Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Yaşamın kendisidir su. Yeryüzünde ilk yaşamın

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

SU SÖZLÜĞÜ Ağır metaller (heavy metals) Ağır su (heavy water) Akua (aqua) Akuatik yaşam (aquatic life) Akufer (aquifer)

SU SÖZLÜĞÜ Ağır metaller (heavy metals) Ağır su (heavy water) Akua (aqua) Akuatik yaşam (aquatic life) Akufer (aquifer) A SU SÖZLÜĞÜ Ağır metaller (heavy metals) - Kadmiyum, krom, kurşun, civa, nikel ve arsenik gibi metaller. Bunlar çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılırlar, kimi endüstriyel, şehirsel ve kırsal atıkların

Detaylı

TAHIL TEKNOLOJİSİ I HUBUBAT ( TAHIL )

TAHIL TEKNOLOJİSİ I HUBUBAT ( TAHIL ) TAHIL TEKNOLOJİSİ I DERS NOTLARI YAZARI: GIDA MÜH. VOLKAN AKIN DERSİN SORUMLUSU: ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI HUBUBAT ( TAHIL ) Buğdaygiller ( Poaceae,Gremineae ) familyasına dahildirler. Tüm dünyada 2 milyar

Detaylı

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU HİDROLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Aralık 2007 Ankara BİYOKÜTLE ENERJİSİ ALT ÇALIŞMA GRUBU Başkan, Raportör: N.Funda AKDAĞ Katkılarından dolayı

Detaylı

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi

PM4WAT. Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1. Pamukkale Üniversitesi PM4WAT Su Dağıtım Sistemlerinin Koruyucu Bakımı (Preventive Maintenance for Water Utilities) MODÜL 1 Yazar: Türkçe Tercüme: CANaH Pamukkale Üniversitesi Doç. Dr. Selçuk Toprak Doç. Dr. A. Cem Koç Bu projeye

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim

Detaylı

ALAŞIMLAR: Alaşım: İki veya daha fazla maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen metelik özellikteki karışıma alaşım denir.

ALAŞIMLAR: Alaşım: İki veya daha fazla maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen metelik özellikteki karışıma alaşım denir. ALAŞIMLAR: Alaşım: İki veya daha fazla maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen metelik özellikteki karışıma alaşım denir. - Alaşımlar kendilerini oluşturan elementlere göre daha

Detaylı

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Bu yayın T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı