T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ"

Transkript

1 T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 I-GENEL BİLGİLER 3 A-Misyon ve Vizyon 3 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C-İdareye İlişkin Bilgiler 7 1-Fiziksel Yapı 7 2-Örgüt Yapısı 7 3-İnsan Kaynakları 8 4-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 8 II-AMAÇ VE HEDEFLER 8 A-Birliğin Amaç ve Hedefleri 8 B-Temel Politika ve Öncelikler 9 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN İLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 10 A-Mali Bilgiler Bilanço Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 13 B-Performans ve Faaliyet Bilgileri Yayınlar Anadolu Seminerleri Anadolu Buluşmaları ve Meclis Toplantıları Yol Haritaları Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Eğitimler Hibe Yardımı Projeleri 45 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 46 A-Üstünlükler 46 B-Zayıflıklar 46 EKLER 47

3 SUNUŞ Dr. Asım GÜZELBEY Değerli Arkadaşlar, Sunuş yazımı kaleme almadan önce, 2012 yılı içerisinde birliğimizce yürütülen ve korumacılık adına işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz çalışmaları gözden geçirdim. Yaptığımız çalışmaları incelerken heyecanımın yenilendiğini söylemek isterim. Bu durumda hangi çalışmadan veya projeden ilk önce bahsetmem gerektiği konusunda karar veremedim. Ancak söylemem gereken ilk husus; yürüttüğümüz proje ve organizasyonlarda bizden işbirliği ve desteklerini esirgemeyen Türkiye Belediyeler Birliği ne yürekten teşekkürlerimi sunmak olacaktır. Birlik çatısı altında politik kimliklerinden sıyrılarak dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ve işbirliği anlayışını egemen kılan, kuruluşumuzdan itibaren birlik hedeflerinden sapmadan kentlerini temsil eden eski ve yeni tüm başkan ve meclis üyesi arkadaşlarımı bu örnek tutum ve davranışları nedeniyle ayrıca kutluyorum. Bildiğiniz gibi Tarihi Kentler Birliği, belediyecilikte hizmet algısını kökten değiştirmeyi başarmış bir birliktir. Kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılması çalışmaları konusunda yerel yönetimlerimizin tatlı bir rekabet içerisinde olduklarını görmek bizlere umut vermektedir. Bu gayretin geri dönüşleri ise artık karşımıza SEKTÖR olarak çıkmaya başlamıştır Ekim 2012 tarihlerinde Antalya da Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasının Korunması temalı Tadilat Fuarı düzenlenmiştir. Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı nın desteği ve işbirliği ile düzenlenen bu fuar, kültürel mirasın korunması alanında faaliyet gösteren tüm kesimleri ilk defa bir Sektör algısı altında bir araya getirmiştir yılında Şanlıurfa da konulan hedeflere kısa sürede ulaşmaya başladığımızı görmek bizlere mutluluk vermektedir yılı içerisinde gündemimizin en ağırlıklı maddesini; Türkiye nin uzun erimli kültürel kalkınma projesi olarak da niteleyebileceğimiz havza ve bölge planlama çalışmalarının ilk adımı olan Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları çalışmaları oluşturmuştur. Bu çalışmalar, 2012 yılı içerisinde Trakya, Altın Üçgen (Aydın-Denizli-Muğla), Göller Bölgesi, Kapadokya ve Gaziantep/ Tarihi Dokuyu Canlandırma Çalıştayı olmak üzere 5 bölgede gerçekleştirilmiştir. Yine Şanlıurfa da konulan hedefler çerçevesinde yürüttüğümüz Ölçme ve Değerlendirme çalışmamız, İstanbul da düzenlenen 2012 yılının son toplantısıyla gündeme alınmıştır. Bildiğiniz gibi ölçemediğimiz bir şeyi geliştirme şansımız olamaz. Bugün artık çağdaş yerel yönetimler yaptıkları çalışmaların sonuçlarını ve etkilerini somut verilerle ölçmek ve izlemek zorundadırlar. Kentlinin kültürel mirası nasıl algıladığını, ona nasıl bir anlam atfettiğini, koruma çalışmalarının halk için ne ifade ettiğini öğrenmenin en etkin yolu, sosyal araştırmaların yolunu açmaktır. Bugüne kadar yaptıklarımızı geliştirebilmek için istatistik bilgi toplama, araştırma yapma görevini de üstlenmeliyiz. Öncesi ve Sonrası yoklamalarıyla, yapılan koruma çalışmalarının halkın bilincinde yarattığı etki ve tepkileri, kent kimliğine katkıları ve yarattıkları farkı değerlendirebilmeliyiz. Bu amaçla 2013 yılı içerisinde model olabilecek kentlerimizde bu çalışmaların tamamlanacağının ve üye belediyelerimizle paylaşılacağının müjdesini şimdiden vermek isterim. 1

4 2011 yılında orta ve uzun vadeli hedeflerimiz arasında yer alan tarihi kentlerimizi ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme çalışmalarımız kapsamında; Avrupa Tarihi Kentler Birliği ve Hırvatistan Tarihi Kentler Birliği ile işbirliği içerisinde 4-5 Ekim 2012 tarihlerinde Dubrovnik te Tarihi Kentlerde Akıllı ve Sürdürülebilir Büyüme başlıklı konferans düzenlenmiştir. 14 üye belediyemizin katılımı ve bunların arasından beş tanesinin yaptığı sunumla programda yer aldık. Birliğimiz, böylelikle ilk defa bir kurum olarak Avrupa da düzenlenen uluslararası bir etkinliğin ortaklarından biri olmuş ve üyelerinin uygulamalarını dünya koruma çevrelerine sunmuştur. Ayrıca, uluslararası etkinliklerimiz çerçevesinde tarihi ve kültürel dokunun korunması ve yaşatılması çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmiş yurtdışındaki kentleri görmek ve yerinde incelemek amacıyla düzenlemiş olduğumuz teknik inceleme programımız kapsamında 2012 yılında Balkan Ülkeleri ni tetkik ettik. Üye belediyelerimizin korumacılık adına sahada çalışan teknik elemanları daha yakından izlemek ve onları bu konularda eğitmek amacıyla 2010 yılından buyana birlik merkezimiz olan Şerifler Yalısı nda ÇEKÜL Akademi aracılığı ile eğitim vermekteyiz yılında gerçekleştirilen 20 adet eğitim seminerinde toplam 265 personele eğitim verilmiştir. Ayrıca 5 adet alanda eğitim programına toplam 250 kişi katılmıştır. Bu çalışmamızın en önemli özelliklerinden biri derslikte verilen eğitimin sahada uygulanarak sağlamasının ve işleyişinin pekiştirilmesidir yılı içerisinde, yerel yönetimlerimize başucu kaynağı olabilecek nitelikte Kılavuz Kitaplar Dizisi hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Kılavuz Kitaplar Dizisi 1- Sürdürülebilir Kültür Turizmi İçin Kamu-Yerel-Sivil-Özel İşbirliği adında bir rehber kitapçık hazırlanmış ve üye belediyelerimize dağıtılmıştır yılı içerisinde ise Şanlıurfa da belirlenen hedefler doğrultusunda Kılavuz Kitaplar Dizisi 2 - Kent Tarihi Müzeleri ve Arşivleri kitapçığı hazırlanmıştır. Kılavuz Kitaplar Dizisi nin 3.sünün ise Kent Mobilyaları ile ilgili olacağının müjdesini vermek isterim. Elinizde yer alan raporda, 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri detaylı bir biçimde bulabilirsiniz. Yapacağımız tüm çalışmaları Kamu-Yerel-Sivil-Özel birlikteliğinden oluşan bir zeminde gerçekleştirmemiz dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 2

5 I) GENEL BİLGİLER A) MİSYON VE VİZYON 1 ) Misyon : Yerel yönetimler ile meslek ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek kentlerimizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunmasını ve tanıtımını sağlamak. 2 ) Vizyon : Medeniyetlerin buluşma noktasında yer alan Ülkemizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunu koruyup gelecek nesillere aktarmak. B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kuruluşu : 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında olan Birliğimiz; 2000/1203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Birliğin Görev Alanları : Birliğin faaliyetleri, Birliğe üye belediyelerin yetki alanları ile sınırlıdır. Birliğin Görev ve Sorumlulukları : Avrupa Birliği Aday Üyesi olan Türkiye'nin de kurucusu olduğu, Avrupa Konseyi'nin Avrupa: Bir Ortak Miras kampanyasının 25. yılı kapsamında oluşturduğu Avrupa Tarihi Kentler Birliği'nde, Türkiye'nin de temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla korunması ve yaşatılmasını sağlamak. Birliğin Yetkileri : Birliğe üye belediyelerce Birliğin kuruluş amacına uygun devredilen yetkiler. Birliğin Organları : Birlik Meclisi : Birlik Meclisi, üye belediyelerin belediye başkanları ve Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üye ile Büyükşehir belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üç üye ve belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarına sahip, meclis dışından seçecekleri birer üyenin katılımından teşekkül eder. Büyükşehir belediye meclisleri, Birlik Meclisi'ne kendi üyeleri arasından gönderecekleri üyeyi seçtikleri toplantıda dışarıdan üye seçip seçmemeye karar verirler. Eğer seçecekler ise, aynı toplantıda, seçilecek kişinin isimlerini de belirlemek zorundadırlar. Birlik Meclisi'ne asil üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. 3

6 Birlik Meclisi'nin seçimle gelinen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedek üye getirilir. Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer. Belediye Başkanlığını ve Belediye Meclisi üyeliğini kaybedenler, Birlik Meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar Belediyeler, Birlik Meclisi'nde, belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler. Ancak Büyükşehir belediyeleri, başkanın yanı sıra, kendi meclislerinden seçecekleri üç üye ve istedikleri takdirde meclislerinin dışarıdan seçecekleri bir üye ile temsil edilirler. Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri: 1. Birlik Başkanlık Divanı üyelerini, Birlik Encümen üyelerini ve Meclis İhtisas Komisyonu üyelerini seçmek, 2. Yatırım planını, çalışma programlarını görüşmek ve karara bağlamak, 3. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 4. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, 5. Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar olan birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek, 6. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek, 7. Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek, 8. Birlik Başkanı ile Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, 9. Birlik personeline ait kadroların ihdasına, değiştirilmesine ve kaldırılmasına karar vermek, 10. Üye belediyelerin katılım paylarını belirlemek, 11. Borçlanmalara karar vermek, 12. Taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve trampasına karar vermek, 13. Şarta bağlı yardımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını izlemek ve bu hususta gereken kararları almak, 14. Kuruluş amaçları arasında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı, uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği konusunda karar almak, 15. Birlikçe çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, 16. Birliğin tüzük değişikliğini kabul etmek, 17. Birliğin feshine karar vermek, 18. Maliye Bakanlığı, TSK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazları, kullanma amacına uygun olarak, satın almak, bağış kabul etmek, kiralamak, kullanma hakkı tesis etmek ve böylece kültür varlıklarının korunarak yaşatılmasına katkıda bulunmak, 19. Birliğin mülkiyetinde bulunan ya da birliğe tahsis edilmiş çevre düzenlemesi yapılmış alanları, restore edilmiş yapıları kullanma amacına uygun olarak işletmek, bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etmek veya diğer kişilere kiralamak. 4

7 Birlik Encümeni: Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ile Meclis'in kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 6 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Birlik Başkanı Encümen'in de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev, başkanın görevlendirmesi durumunda, genel sekreter veya görevlendireceği encümen üyelerinden biri tarafından yürütülür. Birlik Encümeninin Görev ve Yetkileri: 1. Yatırım planı, çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik Meclisi'ne görüş bildirmek, 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak, 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, 6. İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek, 7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak, 8. Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak, Birlik Meclisi'nin yetkisi dışında kalan kiralama ve kiraya verme işlemlerini karara bağlamak, 9. Kanunların ve Tüzüğün Encümen'e verdiği diğer görevleri yapmak. Birlik Başkanı: Birlik Meclisi, mahalli idareler seçimi sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında, başkanlık divanının öteki üyeleri ile birlikte, iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda, diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da, ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 11'inci maddesindeki usullere göre seçer. Birlik Başkanı'nın Görev ve Yetkileri: 1. Birliği yönetmek ve Birliğin hak ve menfaatlerini korumak, 2. Yatırım planı, çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu Meclis'e sunmak, 3. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek, 4. Birlik Meclisi'ne ve Birlik Encümeni'ne başkanlık etmek, 5. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, 6. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, 7. Yetkili organların onayını almak şartıyla sözleşme yapmak, 8. Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni kararlarını uygulamak. 9. Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni'nin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak, 10. Birlik personelini atamak, 11. Birliği denetlemek, 12. Şartsız bağışları kabul etmek, 13. Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 5

8 14. Birlik Meclisi'ni toplantıya çağırmak, 15. Kanunların ve Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak. Birlik Teşkilatı: Birlik Teşkilatı, Birlik Genel Sekreteri, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Birimi ile meclis kararıyla kurulacak diğer üç birimden oluşur. Birlik Genel Sekreteri Birlik Genel Sekreteri Birliğe ait hizmetlerin, Başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü, Birliğin ana hizmet birimlerinden biri olup, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve Birlik Tüzüğü nün ilgili hükümleri doğrultusunda, meclis kararı ile kurularak faaliyete geçmiştir. Görevleri İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasın sağlamak. Gerekli mali bilgi ve raporları düzenli olarak ilgili kamu idarelerine vermek Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 6

9 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü, birliğin ana hizmet birimlerinden olup, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve Birlik Tüzüğü nün ilgili hükümleri doğrultusunda, meclis kararı ile kurularak faaliyete geçmiştir. Birliğin, gelen ve giden evraklarının takip ve dağıtımına ilişkin bütün işlemler Yazı İşleri Müdürlüğü nce yapılmakta olup bunun yanı sıra, birlik ile ilgili yazışmalar, meclis, encümen, ihtisas komisyonları, personel iş ve işlemleri ile birlikte arşiv hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğü uhdesinde gerçekleşmektedir. Görevleri Birliğe gelen ve birlikten çıkan her türlü evrakın kayıt, takip ve dağıtımına ilişkin işlemleri yapmak Birlik arşivinin düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak Elektronik arşiv hizmetlerini kurmak ve yürütmek Meclis iş ve işlemlerini takip etmek Encümen iş ve işlemlerini takip etmek Personel ile ilgili işlemleri yapmak Binanın güvenlik, temizlik, tamir ve bakım işlerini takip etmek Faaliyet Raporu nun hazırlanmasına yardımcı olmak Mevzuatla kendisine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak Bağlı bulunduğu amir tarafından verilen görevleri yerine getirmektir. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1) Fiziksel Yapı Hizmet Binası : Birlik hizmet binası; Emirgan Mahallesi, Emirgan Mektebi Sokak, No:7 Sarıyer/İSTABUL adresinde bulunmaktadır. Hizmet binasının bulunduğu iki parselden birisi Vakıflar Genel Müdürlüğü diğeri ise Hazine adına kayıtlıdır. Hazine adına kayıtlı parsel Birliğimize tahsisli olup Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan parsel ise anılan müdürlükten kiralanmıştır. 2) Örgüt Yapısı Genel Sekreterlik Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 7

10 Teşkilat Şeması : Birlik Başkanı Genel Sekreter Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 3- İnsan Kaynakları - Birliğimizde, Genel İdare Hizmet sınıfında 5 adet kadro mevcut, Bunun 3 adeti dolu 2 adeti boş olup Dolu kadroda, 1 adet Genel Sekreter 2 adet Birim Müdürü görev yapmaktadır. - Teknik Hizmetler sınıfında 4 adet kadro mevcuttur. Bu kadroların 2 adeti boş. 2 adet Arkeolog kadrosunda ise Sözleşmeli personel görev yapmaktadır. - Sürekli işçi kadromuz 26 personeldir. Kadroların tamamı boştur. 4- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününüdür, İç kontrolün idarenin yönetim sorumluluğunda olması nedeniyle Birliğimizce yapılan işlemlerde baştan itibaren Ardışık sisteme göre Süreç kontrolü yapılmaktadır. Bu kapsamda işlemler; gerçekleştirme görevlisi kontrolüne, harcama yetkilisi kontrolüne, Muhasebe yetkilisi kontrolüne ve Mali İşler Birim yetkilisi kontrolüne tabi tutulmaktadır. II) AMAÇ VE HEDEFLER A) Birliğin Amaç Ve Hedefleri: Kar amacı gütmeyen birlik amacını yaşama geçirmek üzere: a) Tarihi kent dokularını, kentsel, kültürel mirası koruma ve imar konularında Birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlar. b) Üye belediyelere belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat gibi kaynaklar sağlar ve aynı konularda eğitime dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapar. c) İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek konularda, Birliğe bağlı tarihi kent belediyelerinin Avrupa Tarihi Kentler Birliği'ne üye belediyelerle diyalog ve işbirliği kurmalarını sağlar, bu ilişkileri kurar ve kolaylaştırır. d) Birliğe bağlı belediyeler adına ve Birliğin amacına uygun çalışmalar yapar, bu 8

11 çalışmalar arasında eşgüdüm sağlar, ortak alımlarda bulunur, yatırımları organize eder, denetler. e) Doğal, tarihsel çevreyi, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye belediyelerin girişimlerine destek verir, kaynak bulur, bu gibi girişimleri organize eder, yapar ve yaptırır. f) Amacı doğrultusunda, çalışma alanlarına bağlı uluslararası ilişkiler kurar, ortak çalışmalar yapar; ulusal ve uluslararası katılımcılarla bilimsel ve kültürel etkinlikler, tarihi kent ve çevrelere teknik inceleme gezileri ile süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunarak, üye belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenler. g) Yasal olanaklar dahilinde, üye belediyelerdeki kent halkının da tarihi kent dokusunu, doğal ve kültürel çevreyi koruma bilincini yükseltmeye yönelik film, mültivizyon ve benzeri görsel, belgesel malzeme hazırlar, hazırlattırır, radyo, televizyon yayınları için program düzenleyebilir. h) Birliğe üye kentlerin koruma amaçlı imar planlarını, anıt eserleri çevresinde kentsel tasarım projelerini, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca tescil edilmiş yapıların rölöve ve projelerini yapar, yaptırır ve bunların uygulamalarında teknik denetim katkısı sağlar. i) Tarihi Kentler Birliği üyeleri arasında bilgi ağı kurar ve geliştirir. j) Kültürel mirası korumanın ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla tarihi kentlerin yaşama yeteneğini ve sürdürülebilirliğini destekler. k) Tarihi kentlerin kültürel miraslarının korunması ve artırılması için uygun kanunların çıkarılmasını destekler. l) Tarihi kentler arasında Avrupa kardeşliklerinin kurulmasını teşvik eder ve destekler. m) Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir. n) Bu etkinliklerden ortaya çıkabilecek karlar yalnızca Birliğin etkinlikleri için kullanılabilir. B) Temel Politika ve Öncelikleri : 1. Doğal, tarihsel ve kültürel mirasın korunması için ortak politikalar ve yöntemler geliştirmek, 2. Bu politikalar için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler gibi kuruluşlarla ve konunun uzmanı kişilerle işbirliği yapmak, 3. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak hizmet projeleri geliştirmek. 9

12 III ) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A - MALİ BİLGİLER 1- Bilanço : BİLANÇO AKTİF 1.DÖNEN VARLIKLAR ,54 10.Hazır Değerler , Banka Hesabı , Faaliyet Alacakları 1.587, Verilen Depozito ve Teminatları Hesabı 1.587,20 14.Diğer Alacaklar , Kişilerden Alacaklar Hesabı ,00 II. DURAN VARLIKLAR Maddi duran Varlıklar Tesis Makine ve cihazlar Hesabı 675, Demirbaşlar hesabı , Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) ( ,12) 26.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Haklar Hesabı , Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) ( ,50) AKTİF TOPLAMI , Nakit Dışı Teminat ve Kişiye Ait Menkul Kıymet 910. Teminat Mektupları Hs , ,00 10

13 BİLANÇO PASİF III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , Faaliyet Borçları , Bütçe Emanetleri Hesabı ,37 33.Emanet yabancı kaynaklar , Emanetler Hesabı ,23 36.Ödenecek Diğer Yükümlülükler , Ödenecek vergi ve Fonlar Hesabı , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri.hs , Fonlar ve Diğer kamu İdareleri adına yapılan tahsilatlar 115,82 IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 0 V. ÖZKAYNAKLAR ,55 50.Net Değer , Net Değer Hesabı , Geçmiş Yıllar Olumlu faaliyet sonuçları , Geçmiş Yıllar Olumlu faaliyet sonuçları Hs ,22 58.Geçmiş Yıllar Olumsuz faaliyet sonuçları ( ,33) 580. Geçmiş Yıllar Olumsuz faaliyet sonuçları Hs. ( ,33) 59.Dönem Faaliyet Sonuçları ( ,46) 590. Dönem olumlu Faaliyet Sonucu Hs. ( ,46) PASİF TOPLAMI , Nakit Dışı Teminat ve Kişiye Ait Menkul Kıymet 911. Teminat Mektupları Emanetleri Hs , ,00 11

14 EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumların a Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Transferleri Toplam 08 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri , , , , , ,04 BÜTÇE GELİRİ Gelir Kodu AÇIKLAMA Bütçe ile tahmin edilen Yılı Net Geliri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,19 Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler , ,00 05 Diğer gelirler , ,31 Toplam , ,50 2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar : Birliğimizin 2012 yılı bütçesi ,00 olarak kabul edilmiş olup yılı içinde kaydedilen ,00 ek ödenek ile birlikte ,00 net bütçe ödeneği elde edilmiştir. Yine yılı içerisinde ödenekleri yetmeyen harcama kalemlerine diğer harcama kalemlerinden toplam ,00 ödenek aktarması yapılmıştır. Toplam ,00 ödeneğin yılı içerisinde ,04 si harcanmış olup, harcanmayan ,96 ödenek imha edilmiştir. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 75,22 olmuştur. Gelir bütçesinde ise ,00 gelir tahminine karşılık ,50 gelir gerçekleşmiştir. Gelirin gerçekleşme oranı ise % 99,34 olmuştur. 12

15 3) Mali Denetim Sonuçları: Mali denetim Kamu idarelerinin tüm Mali Yönetim ve Kontrol Sistemleri ile mali karar ve işlemleri hem mevzuata uygunluk hem de kamu zararı ile yolsuzluğu önleyecek biçimde kaynakların etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığı yönünden harcama sonrası denetime tabi tutuluşudur. Birliğimiz denetimi Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı nca yapılır. Gerekli gördükleri takdirde Vali ve Kaymakam da denetim yapabilir. B PERFORMANS ve FAALİYET BİLGİLERİ 1- YAYINLAR a- Dergi Birliğimizin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin sayıları yayımlanmıştır. Bu 4 sayı toplam adet basılarak üye belediyeler ile çeşitli kişi ve Kurumlara dağıtımı yapılmıştır. Kısaca dergilerimizin değindiği konulara bakacak olursak; - Sayı yılının ilk üç aylık periyodunu kapsayan bu sayımızda; Batı Karadeniz Bölge Toplantısı ve Denizli Semineri hakkında detaylı bilgi ve görüşler aktarılmıştır. Ayrıca Bölgesel Yol Haritaları çalışmaları kapsamında Trakya da başlatılan çalıştay hakkında bilgiler de mevcuttur. - Sayı yılının ikinci üç aylık periyodunu kapsayan bu sayımızda; 2012 yılının ilk meclis toplantısının yapıldığı Aksaray Buluşması ile yıl içerisindeki ikinci bölge toplantımız olan ve Yalvaç ta gerçekleştirilen Göller Havzası Bölge Toplantısı hakkında detaylı bilgi ve görüşler aktarılmıştır. Ayrıca Bölgesel Yol Haritaları çalışmaları kapsamında Tekirdağ, Muğla ve Aydın da yapılan çalıştaylar hakkında bilgiler de mevcuttur. - Sayı yılının üçüncü üç aylık periyodunu kapsayan bu sayımızda; 2012 yılının ikinci ve son meclis toplantısının yapıldığı ve Kırsal Yaşam - Kırsal Mimari konusunun ele alındığı Bursa Buluşması hakkında detaylı bilgi ve görüşler aktarılmıştır. Ayrıca Tarihi, doğal ve kültürel mirasını koruma ve yaşatma konusunda başarı göstermiş ve örnek olabilecek yurtdışındaki kentleri görmek ve incelemek amacıyla düzenlenen teknik inceleme programı kapsamında temmuz ayında Balkan Ülkelerine yapılan programla ilgili haberler de bu sayımızda yer almıştır. - Sayı yılının dördüncü ve son üç aylık periyodunu kapsayan bu sayımızda; 2012 yılının son bölge toplantısının yapıldığı Selçuk Semineri hakkında detaylı bilgi ve görüşler aktarılmıştır. Ayrıca bu sayımızda, 2011 Yılı Özendirme Ödülleri nin de sahiplerini bulduğu ve kültürel mirası koruma çalışmalarının artık bir sektör haline dönüştüğünün delili olan YAPEX Fuarı ile ilgili değerlendirmeler yer almıştır. Guangzhou da gerçekleştirilen Uluslararası Kentsel Yenilik Konferansı ile Gaziantep te gerçekleştirilen İpek Yolu Başkanları Forumu nun değerlendirilmeleri de bu sayımızda ilgi çeken konuların başında gelmektedir. 13

16 b- Kitap Tarihi Kentler Birliği Tarihi Ve Kültürel Mirası Koruma Proje Ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması 2011 Projeleri her yıl olduğu gibi yine bir kitapta toplanmıştır. Tarihi Kentler Birliği nin 2001 yılından bu yana düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması nın, ülkemizin tarihinde bir kavşak noktası olduğunu söylemek hiç de abartı olmaz. Yarım yüzyıl boyunca, umursamazlık ve duyarsızlıkla yok olmaya mahkûm edilen koca bir tarihin tanıkları bir bir yeniden hayata dönüyor. Tarihi Kentler Birliği nin üyeleri olan yerel yönetimler bu büyük uyanışın ve bilinçlenmenin öncülüğünü yapıyor. Altı yıldır yarışmaya katılan projeleri bir araya toplayarak, kültürel mirasımıza yönelik değerli katkıları kalıcı kılmayı, ülkemizin korumacılık tarihine bir belge olarak bırakmayı amaçlayan kitapların altıncısı 2012 yılında yayımlanmıştır. Bu kitapta, 2011 yılı Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışmasına katılan 40 belediyenin 54 proje ve uygulama alanında yaptığı çalışmalar yer almaktadır. Kitabın başında Her Yıl Bir Öncekinden Daha Nitelikli başlıklı yazımda Yarışmaya katılım her yıl hem sayısal hem de niteliksel olarak sürekli artarken, başvurularda ilçe belediyelerin çoğunluğu elde ettiğine ve çok sayıda projeyle başvuran sayısında da artış gözlemlendiğine dikkat çekelim. Sonuç olarak bu yıl da ödül sayısını artırmak gerekti diyerek yarışmanın nitelik durumu hakkında bilgi verdim. Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise değerlendirme yazısında; bundan sonraki hedefimizin restorasyon uygulamalarındaki niteliği yükseltmek olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Bugünden sonra geleceğe yönelik hedefimiz, projenin nitelikli bir uygulamayı kolaylaştıran, maliyet ve zaman kaybını önleyici bir hassasiyet ve titizlikle hazırlanmasını sağlamaktır diyerek proje aşamasının önemine ve niteliğine dikkat çekmiştir. Kitap, yarışmaya katılan ve ödül alan 21 belediye ve teşekkür belgesi alan 19 proje ve uygulama çalışmalarını anlatan metinler, proje çizimleri ve fotoğraflarla desteklenmiştir. c- Rapor Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları hazırlama yöntemi çerçevesinde, bölgenin coğrafi, kültürel ve ekonomik değerleri ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi uzmanlardan oluşan bir Vizyon Geliştirme Kurulu toplanmaktadır. Ardından, yereldeki kamu-yerelsivil-özel kesimleri bir araya getiren Katılımcı Yerel Çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu çalıştaylarda elde edilen veriler çalıştay raporu haline getirilir yılında aşağıda belirtilen 3 raporun basımı yapılmıştır. - Trakya Bölge Toplantısı Raporu - Batı Karadeniz Bölge Toplantısı Raporu - Göller Havzası Bölge Toplantısı Raporu d- Rehber 2012 yılı içerisinde yerel yönetimlerimize kültür turizmi konusunda başucu kaynağı olabilecek nitelikte Sürdürülebilir Kültür Turizmi İçin Kamu-Yerel-Sivil-Özel İşbirliği adında bir rehber kitapçık hazırlanmış ve üye belediyelerimize dağıtılmıştır. 2- ANADOLU SEMİNERLERİ Tarihi Kentler Birliği 2012 yılında yine 4 Anadolu Semineri gerçekleştirmiştir. Bu yıl Anadolu Seminerleri kapsamında 3 Bölgesel ve 1 Genel Seminer yapılmıştır. - Kastamonu Semineri (Batı Karadeniz Bölge Toplantısı) - Denizli Semineri, Yerel Yönetimler Arkeolojik Mirasına Sahip Çıkıyor 14

17 - Yalvaç Semineri (Göller Havzası Bölge Toplantısı) - Selçuk Semineri (İzmir ve Çevresi Bölge Toplantısı) Bu yıl içerisinde yukarıda sırasıyla belirttiğimiz seminerler ve konularını aşağıda detaylı olarak bulabilirsiniz. a- Kastamonu Semineri / Batı Karadeniz Bölge Toplantısı Şubat 2012 Konuşmacılar: Abana Belediyesi Araç Belediyesi Azdavay Belediyesi Bozkurt Belediyesi Çatalzeytin Belediyesi Daday Belediyesi Devrekâni Belediyesi İnebolu Belediyesi Pınarbaşı Belediyesi Taşköprü Belediyesi Tosya Belediyesi Amasra Belediyesi Bartın Belediyesi Safranbolu Belediyesi Boyabat Belediyesi Sinop Belediyesi Karadeniz Ereğli Belediyesi Örnekleri ve Problemleri Tarihi Kentler Birliği nin ikinci bölge toplantısı, Trakya Bölgesi nden sonra Batı Karadeniz Bölgesi ni kapsayacak şekilde Şubat 2012 tarihlerinde Kastamonu da yapılmıştır. Kastamonu nun ev sahipliğinde, Bartın, Karabük, Sinop ve Zonguldak kentlerinin yerel yönetimleri, mahalli idareleri, eğitim kurumları ve kültürel mirasın korunması konusunda faaliyet gösteren bütün kesimler bölge toplantısında bir araya geldi. TKB Batı Karadeniz Bölge toplantısında, aynı havzayı paylaşan kentlerin ortak hedefleri konuşulmuştur. Batı Karadeniz deki tarihi, doğal ve kültürel mirasın bütünsel bir şekilde algılanması ve kentler arası işbirliğinin geliştirilmesi, kamu-yerel-sivil-özel kesimlerin kültür öncelikli ortak hedefler belirlemesi, bölge kentlerindeki üniversitelerin bulundukları kentlere dönük araştırmalar yapması gibi başlılarda, stratejiler geliştirilecek; kısa-ortauzun vadedeki bölgesel planlamaya katkı sağlanması hedeflenmiştir. 17 Şubat Cuma günü Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş ziyaretiyle başlayan Bölge Toplantısı, restore edilen Zincirlioğlu Konağı ndaki Mimarlar Odası nın açılışı ve El Sanatları Teşhir Merkezi, İsmail Bey Külliyesi, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ve Vakıf Müzesi inceleme gezisiyle devam etmiştir. 18 Şubat Cumartesi günü Kastamonu Üniversitesi Kuzey Kampüsü ndeki toplantı, Kastamonu Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi İsa Küçük, Sinop Valisi Dr. Ahmet Cengiz ve Karabük Valisi İzzettin Küçük kentlerinde yapılan koruma çalışmaları, karşılaştıkları sorunlar ve hedeflerini aktaran sunumlar yapmıştır. TKB Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş in oturum başkanlığında yapılan öğleden sonraki sunumlarda ise; Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar, Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Bozkurt Belediye Başkanı Engin Canbaz, Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İlhan Uğur, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Devrekâni Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Aslan, Tosya Belediye Başkanı Kâzım Şahin, Amasra Belediye Başkanı Mehmet Emin Timur, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Boyabat Belediye Başkanı Mehmet Ermiş ve Karadeniz Ereğli 15

18 Belediyesi adına Raif Tokel söz alarak kısaca kentlerindeki çalışmaları aktarmış ve bölgede öne çıkan değerler hakkında bilgi verilmiştir. Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Metin Sözen in oturum sonlarında yaptıkları değerlendirme konuşmalarıyla Batı Karadeniz havzasındaki kentlerin ortak yanları, sorunların çözümleri, gelecek hedefleri, mevzuat ve bürokrasiden kaynaklı yavaşlama, doğal ve kültürel mirasın havza ölçeğinde korunması gibi konulara vurgu yapılmıştır. Toplantının ardından, tüm katılımcılar Kastamonu ya; 13 km uzaklığındaki Kasaba köyüne giderek ahşap işçiliği ile önemli Mahmutbey Camisi ni incelemiş; caminin yaşaması için yapılması gerekenler hakkındaki görüşler paylaşılmıştır. İncelemeler, Kasaba köyü yakınlarındaki Şadibey Çiftliği Konağı (Otel olarak kullanılıyor), Köroğlu sıradağlarının eteklerinde bir vadide kurulmuş Daday ilçesindeki eski kışla binası (Müftülük olarak kullanılıyor), dokuma tezgâhlarının bulunduğu ve üretimin devam ettiği Köpekçioğlu Konağı ile devam etmiştir. TKB Batı Karadeniz Bölge Toplantısı, Daday Belediye Başkanı nın ev sahipliğindeki organizasyon ile sona ermiştir. b- Denizli Semineri Mart 2012 Seminer Konusu: Yerel Yönetimler Arkeolojik Mirasına Sahip Çıkıyor Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celal Şimşek Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı, Laodikya Kazı Başkanı, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Aziz Elbas Bursa Büyükşehir Belediye Projeler Koordinatörü Sebahattin Akkaya Burdur Belediye Başkanı Fügen Selvitopu İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Aslan Taşköprü Belediye Başkanı Tekin Bayram Yalvaç Belediye Başkanı TKB Denizli Semineri, Cumartesi günü Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ın Denizli nin Kültürel Mirasını Koruma Çalışmaları başlıklı açılış sunumuyla başlamıştır. Zolan, konuşmasında kentte yapılan koruma çalışmalarını anlatmıştır. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ın açılış sunumunun ardından, Laodikya Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek in oturum başkanlığında, Bursa-Aktopraklık kazıları, Burdur-Hacılar höyüğü kazıları, Taşköprü Pompeiopolis antik kenti, Yalvaç- Psidia Antiocheia antik kenti ve İzmir kent içinde yürütülen kazılara, yerel yönetimler tarafından verilen destekler paylaşılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi Projeler Koordinatörü Aziz Elbas ve arkeolog Doç. Dr. Necmi Karul, Aktopraklık höyüğü kazı çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kazı alanı yakınlarında arkeopark oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Hacılar höyüğü için verdikleri desteği anlatmıştır. Belediye, eski okul binasını restore edip iç tefrişini yaparak kazı evi olarak ekibin kullanımına sunmuştur. Prof. Dr. Refik Duru nun yürüttüğü kazılar uzun süren aradan sonra geçen yıllarda yeniden başlatılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fügen Selvitopu, Kemeraltı gibi İzmir in önemli yerleşim bölgelerinde yürüttükleri kazı çalışmalarında olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyleyerek, yerel yönetimlerin bütün zorluklara karşı kazı çalışmalarına dersek vermeleri gerektiğini vurgulamıştır. 16

19 Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Aslan, Pompeiopolis antik kentinin bulunduğu Zımbıllı tepesinde kurdukları mini park ve sergi alanını anlatmıştır. Kazı ekibinin ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığı bilgisini vermiştir. Kazı alanındaki deponun onarılması ve eserlerin sergilenebileceği bir mekân olarak hazırlanması için de çalışmalarının devam ettiğini söylemiştir. Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram ise belediye tarafından hazırlanan Psidia Antiocheia antik kentini tanıtan kısa film ile sunumuna başlamıştır. Üç boyutlu modelleme tekniğiyle antik kenttin tüm yapılarının izlenebildiği filmin ardından Yalvaç Belediyesi nin desteğiyle devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Sunumların ardından TKB Danışma Kurulu üyesi arkeolog Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen birer değerlendirme yapmıştır. Ödenek yetersizliği nedeniyle kazıların kısa sürdüğü, kazı ekiplerinin yemekten ulaşıma ve teknik ekipmanlardan maddi kaynaklara kadar her türlü desteğe ihtiyaçları olduğu, antik kentlerin en az kent merkezindeki kültürel varlıklar kadar önemli olduğu ve korunması gerektiği, tüm bunların da ancak yerel yönetimlerin destekleriyle yapılabileceği vurgusu yapılmıştır. Seminer katılımcıları, Denizli Belediyesi nin desteğini yerinde incelemek için önce Laodikya antik kentini gezmiştir. Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek in anlatımıyla antik kentte yapılan kazı çalışmaları ve yeni buluntular hakkında bilgi verilmiştir. UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan ve dünyada başka örneği olmayan Pamukkale ve hemen yanındaki Hierapolis antik kenti ve müze gezileri de TKB üyeleri için ufuk açıcı olmuştur. c- Yalvaç Semineri / Göller Havzası Bölge Toplantısı Haziran 2012 Konuşmacılar: Saffet Acar - Dinar Belediyesi Burhanettin Çoban - Afyon Belediyesi Nazmiye Kılçık- Bolvadin Belediyesi Aydın Kaplan - Ağlasun Belediyesi Sebahattin Akkaya - Burdur Belediyesi Veli Cantilav - Gölhisar Belediyesi Tekin Bayram -Yalvaç Belediyesi Osman Nuri Özmeral - Eğirdir Belediyesi Abdulkadir Oğul- Akşehir Belediyesi İzzet Taşçı - Beyşehir Belediyesi Halil İbrahim Oral - Ilgın Belediyesi Abdülkadir Çat - Seydişehir Belediyesi Yalvaç Belediyesi nin ev sahipliğindeki toplantıya birliğimize üye olan ve olmayan çevre kentlerin temsilcileri katılmıştır. Yalvaç a 5 kilometre uzaklığındaki Men Kutsal Alanı nın eteklerindeki Masır toplantı salonunda yapılan Göller Havzası Bölge Toplantısı açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği Başkanı Dr. Asım Güzelbey ve Isparta Vali Yardımcısı Niyazi Can, konuşmalarında havza kentlerinin arasında güçlenmesi gereken işbirliklerine vurgu yapmıştır. Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram, Yalvaç, Anadolu nun kimliğini kaybetmemiş, 5 bin yıllık dönem içinde kimliğini devam ettirebilmiş kentlerinden. Sultan Dağları ndan saniyede 400 litre cazibe ile gelen su, farklı medeniyetlerin yaşamasını sağlamış. Bu nedenle her dönemden eserleri burada görebilirsiniz. 17 km içeride olduğumuz için çok bilinmeyen saklı bir kent. Yaptığımız çalışmalarda Antalya 17

20 Mimarlar Odası, Isparta Mimarlar Odası, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik ve Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, şimdi de Süleyman Demirel Üniversitesi nin büyük katkıları var. ÇEKÜL Vakfı ve TKB ise her zaman yanımızda. Yalvaç, TKB nin kurucu üyesi; bu nedenle sorumluluğumuz herkesten fazla diyerek sözlerini tamamlamıştır. Prof. Dr. Metin Sözen, Kimlikli bir kent, kimlikli bir yaşam ortamı, kimlikli bir gelecek diye yola çıkanlar, sorumluluklarının bilincinde oldukları oranda yarınları kurarlar. Yerelin aklı, yerelin hemşerilik duygusu Türkiye nin geleceğinin, aklının, umudunun parçasıdır. Eğer siz yerelde çözemiyorsanız, sorunlarınızı yerelde karşılıklı sevgi ortamına getiremiyorsanız, merkezde erki kullananlardan, bizleri mutlu etmesini bekleyemezsiniz; çünkü o halkın yaşamını hissetmedikleri için çözümler sınırlı kalır. Yıllar önce Türkiye de havza boyutunda koruma ilkesini gündeme getirdik. Kelkit Havzası, Batı Karadeniz Havzası, Büyük Menderes Havza Birliği kuruldu. Ardından kurulan kalkınma ajanslarıyla bölgesel projeler desteklenmeye başladı. Böylece bölgelere bütüncül bakış güçlendi. ÇEKÜL Vakfı ve TKB olarak Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları hazırlamaya başladık. Trakya ile Aydın-Denizli-Muğla üçgenini kapsayan Güney Ege de yaptığımız çalıştaylar başarıyla sonuçlandı. Kapadokya bölgesi için ise ilk toplantı Aksaray da yapıldı. Şimdi de Göller Havzası yol haritasının ilk adımı olan Bölge Toplantısı için Yalvaç tayız. Bundan sonra iki kentte daha yapılacak çalıştaylarla taslak bir rapor hazırlanacak ve sizlerin değerlendirmesine sunulacak. 50 yıl önce bu yola çıktığımızda kent-havza-bölge ölçeğinde koruma demiştik yılı bu hedefe ulaştığımız yıldır. Hepinizi çalışmaya ve hedefleri doğru koymaya çağırıyorum diyerek konuşmasını gerçekleştirmiştir. TKB Başkanı olaraksöz aldıktan sonra, Şehirler 4 sütün üzerinde yükselir, ticaretsanayi-eğitim-turizm. Kültür ise bu sütunların ana zeminidir. TKB olarak bunu tüm üye kentlerimize hatırlatıyoruz. Kültür öncelikli bir gelecek planı yapmalısınız. Yalvaç ın da içinde olduğu göller havzası, doğal ve tarihi varlıkları birlikte barındırıyor. Biri olmadan diğerinin anlamı olmaz. Bu nedenle kentleşirken doğal ve kültürel varlıklarımız önceliğimiz olmalıdır, yerel yönetimler mutlaka desteklenmelidir. Çalışma azmiyle iyi bir örnek olan Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram ı kutluyorum diyerek sözlerimi tamamladım. Vali Yardımcısı Niyazi Can, kentin somut olmayan değerleri hakkında bilgi vermiştir. Selamlıklı köşklerdeki ahşap işlerinin, tavanların ve kapıların özgün değerler olduğunu, keçecilik, sıcak demircilik, semercilik, halıcılık ve kilimciliğin yaşamaya devam ettiğini vurgulamıştır. Göller Havzası kentlerinin sunumlarını yaptığı oturumun ardından Yalvaç inceleme gezisi yapılmıştır. Anlatan Meydanı, Arkeoloji Müzesi, Kaş Mahallesi, Osmanlı Hamamı, restore edilen evler, Tıraşzade Konağı, Keçe Evi, Mustafa Bilgin Kadınlar Sanat Evi, kadınların kullandığı geleneksel mahalle fırınları, Eski Deri Fabrikası Açık Hava Müzesi, Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Men Kutsal Alanı ve Çınaraltı Meydanı, Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram ın anlatımıyla incelenmiştir. d- Selçuk Semineri / İzmir ve Çevresi Bölge Toplantısı - 18 Aralık 2012 Muhittin Dalgıç-Alaçatı Belediye Başkanı Ömer Turgut Oğuz-Aliağa Belediye Başkanı Selahattin Kundak-Bademli Belediye Başkanı Mehmet Kertiş-Bayındır Belediye Başkanı Hasan Karabağ-Bayraklı Belediye Başkanı Mehmet Gönenç-Bergama Belediye Başkanı 18

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

YEREL KIMLIK. İstanbul Buluşmas TKB'nin yeni başkan seçildi. İnceleme Bütüncül kentsel korumada Bologna ve Verona örnekleri

YEREL KIMLIK. İstanbul Buluşmas TKB'nin yeni başkan seçildi. İnceleme Bütüncül kentsel korumada Bologna ve Verona örnekleri GEÇMİŞTEN GELECEĞE YEREL KIMLIK SAYI: 38 NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR TKB GEÇMİŞTEN GELECEĞE YEREL KİMLİK SAYI 38 İstanbul Buluşmas TKB'nin yeni başkan seçildi İnceleme Bütüncül

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU rt GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 2 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1. CUMHURBAŞKANI 01 STRATEJİK PLAN VE PALANLAMA SÜRECİ 02 DURUM ANALİZİ STRATEJİK TEMA 03 MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER 04 05 STRATEJİK 06 MAALİYETLENDİRME HEDEFLER 07 İZLEME

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012 2 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 4 5 Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Sultangazi Belediye Başkanı 6 7 SULTANGAZiBELEDiYESi FAALiYET

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI

SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI SUR BELEDİYESİ T.C DİYARBAKIR SUR İLK KADEME BELEDİYESİ 2007 2011 STRATEJİK PLANI KASIM 2006 İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANI NIN ÖNSÖZÜ...1 MECLİS BAŞKAN VEKİLİ NİN SUNUŞU...2 GİRİŞ...4 A. STRATEJİK PLANIN

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara nın Yükselen Değeri Mustafa Kemal ATATÜRK Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan İ. Melih GÖKÇEK Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı