T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ"

Transkript

1 T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 I-GENEL BİLGİLER 3 A-Misyon ve Vizyon 3 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C-İdareye İlişkin Bilgiler 7 1-Fiziksel Yapı 7 2-Örgüt Yapısı 7 3-İnsan Kaynakları 8 4-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 8 II-AMAÇ VE HEDEFLER 8 A-Birliğin Amaç ve Hedefleri 8 B-Temel Politika ve Öncelikler 9 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN İLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 10 A-Mali Bilgiler Bilanço Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 13 B-Performans ve Faaliyet Bilgileri Yayınlar Anadolu Seminerleri Anadolu Buluşmaları ve Meclis Toplantıları Yol Haritaları Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması Eğitimler Hibe Yardımı Projeleri 45 IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 46 A-Üstünlükler 46 B-Zayıflıklar 46 EKLER 47

3 SUNUŞ Dr. Asım GÜZELBEY Değerli Arkadaşlar, Sunuş yazımı kaleme almadan önce, 2012 yılı içerisinde birliğimizce yürütülen ve korumacılık adına işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz çalışmaları gözden geçirdim. Yaptığımız çalışmaları incelerken heyecanımın yenilendiğini söylemek isterim. Bu durumda hangi çalışmadan veya projeden ilk önce bahsetmem gerektiği konusunda karar veremedim. Ancak söylemem gereken ilk husus; yürüttüğümüz proje ve organizasyonlarda bizden işbirliği ve desteklerini esirgemeyen Türkiye Belediyeler Birliği ne yürekten teşekkürlerimi sunmak olacaktır. Birlik çatısı altında politik kimliklerinden sıyrılarak dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ve işbirliği anlayışını egemen kılan, kuruluşumuzdan itibaren birlik hedeflerinden sapmadan kentlerini temsil eden eski ve yeni tüm başkan ve meclis üyesi arkadaşlarımı bu örnek tutum ve davranışları nedeniyle ayrıca kutluyorum. Bildiğiniz gibi Tarihi Kentler Birliği, belediyecilikte hizmet algısını kökten değiştirmeyi başarmış bir birliktir. Kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılması çalışmaları konusunda yerel yönetimlerimizin tatlı bir rekabet içerisinde olduklarını görmek bizlere umut vermektedir. Bu gayretin geri dönüşleri ise artık karşımıza SEKTÖR olarak çıkmaya başlamıştır Ekim 2012 tarihlerinde Antalya da Restorasyon, Renovasyon ve Kültür Mirasının Korunması temalı Tadilat Fuarı düzenlenmiştir. Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı nın desteği ve işbirliği ile düzenlenen bu fuar, kültürel mirasın korunması alanında faaliyet gösteren tüm kesimleri ilk defa bir Sektör algısı altında bir araya getirmiştir yılında Şanlıurfa da konulan hedeflere kısa sürede ulaşmaya başladığımızı görmek bizlere mutluluk vermektedir yılı içerisinde gündemimizin en ağırlıklı maddesini; Türkiye nin uzun erimli kültürel kalkınma projesi olarak da niteleyebileceğimiz havza ve bölge planlama çalışmalarının ilk adımı olan Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları çalışmaları oluşturmuştur. Bu çalışmalar, 2012 yılı içerisinde Trakya, Altın Üçgen (Aydın-Denizli-Muğla), Göller Bölgesi, Kapadokya ve Gaziantep/ Tarihi Dokuyu Canlandırma Çalıştayı olmak üzere 5 bölgede gerçekleştirilmiştir. Yine Şanlıurfa da konulan hedefler çerçevesinde yürüttüğümüz Ölçme ve Değerlendirme çalışmamız, İstanbul da düzenlenen 2012 yılının son toplantısıyla gündeme alınmıştır. Bildiğiniz gibi ölçemediğimiz bir şeyi geliştirme şansımız olamaz. Bugün artık çağdaş yerel yönetimler yaptıkları çalışmaların sonuçlarını ve etkilerini somut verilerle ölçmek ve izlemek zorundadırlar. Kentlinin kültürel mirası nasıl algıladığını, ona nasıl bir anlam atfettiğini, koruma çalışmalarının halk için ne ifade ettiğini öğrenmenin en etkin yolu, sosyal araştırmaların yolunu açmaktır. Bugüne kadar yaptıklarımızı geliştirebilmek için istatistik bilgi toplama, araştırma yapma görevini de üstlenmeliyiz. Öncesi ve Sonrası yoklamalarıyla, yapılan koruma çalışmalarının halkın bilincinde yarattığı etki ve tepkileri, kent kimliğine katkıları ve yarattıkları farkı değerlendirebilmeliyiz. Bu amaçla 2013 yılı içerisinde model olabilecek kentlerimizde bu çalışmaların tamamlanacağının ve üye belediyelerimizle paylaşılacağının müjdesini şimdiden vermek isterim. 1

4 2011 yılında orta ve uzun vadeli hedeflerimiz arasında yer alan tarihi kentlerimizi ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme çalışmalarımız kapsamında; Avrupa Tarihi Kentler Birliği ve Hırvatistan Tarihi Kentler Birliği ile işbirliği içerisinde 4-5 Ekim 2012 tarihlerinde Dubrovnik te Tarihi Kentlerde Akıllı ve Sürdürülebilir Büyüme başlıklı konferans düzenlenmiştir. 14 üye belediyemizin katılımı ve bunların arasından beş tanesinin yaptığı sunumla programda yer aldık. Birliğimiz, böylelikle ilk defa bir kurum olarak Avrupa da düzenlenen uluslararası bir etkinliğin ortaklarından biri olmuş ve üyelerinin uygulamalarını dünya koruma çevrelerine sunmuştur. Ayrıca, uluslararası etkinliklerimiz çerçevesinde tarihi ve kültürel dokunun korunması ve yaşatılması çalışmalarını başarıyla gerçekleştirmiş yurtdışındaki kentleri görmek ve yerinde incelemek amacıyla düzenlemiş olduğumuz teknik inceleme programımız kapsamında 2012 yılında Balkan Ülkeleri ni tetkik ettik. Üye belediyelerimizin korumacılık adına sahada çalışan teknik elemanları daha yakından izlemek ve onları bu konularda eğitmek amacıyla 2010 yılından buyana birlik merkezimiz olan Şerifler Yalısı nda ÇEKÜL Akademi aracılığı ile eğitim vermekteyiz yılında gerçekleştirilen 20 adet eğitim seminerinde toplam 265 personele eğitim verilmiştir. Ayrıca 5 adet alanda eğitim programına toplam 250 kişi katılmıştır. Bu çalışmamızın en önemli özelliklerinden biri derslikte verilen eğitimin sahada uygulanarak sağlamasının ve işleyişinin pekiştirilmesidir yılı içerisinde, yerel yönetimlerimize başucu kaynağı olabilecek nitelikte Kılavuz Kitaplar Dizisi hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Kılavuz Kitaplar Dizisi 1- Sürdürülebilir Kültür Turizmi İçin Kamu-Yerel-Sivil-Özel İşbirliği adında bir rehber kitapçık hazırlanmış ve üye belediyelerimize dağıtılmıştır yılı içerisinde ise Şanlıurfa da belirlenen hedefler doğrultusunda Kılavuz Kitaplar Dizisi 2 - Kent Tarihi Müzeleri ve Arşivleri kitapçığı hazırlanmıştır. Kılavuz Kitaplar Dizisi nin 3.sünün ise Kent Mobilyaları ile ilgili olacağının müjdesini vermek isterim. Elinizde yer alan raporda, 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri detaylı bir biçimde bulabilirsiniz. Yapacağımız tüm çalışmaları Kamu-Yerel-Sivil-Özel birlikteliğinden oluşan bir zeminde gerçekleştirmemiz dileğiyle, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 2

5 I) GENEL BİLGİLER A) MİSYON VE VİZYON 1 ) Misyon : Yerel yönetimler ile meslek ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek kentlerimizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunmasını ve tanıtımını sağlamak. 2 ) Vizyon : Medeniyetlerin buluşma noktasında yer alan Ülkemizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunu koruyup gelecek nesillere aktarmak. B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kuruluşu : 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında olan Birliğimiz; 2000/1203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Birliğin Görev Alanları : Birliğin faaliyetleri, Birliğe üye belediyelerin yetki alanları ile sınırlıdır. Birliğin Görev ve Sorumlulukları : Avrupa Birliği Aday Üyesi olan Türkiye'nin de kurucusu olduğu, Avrupa Konseyi'nin Avrupa: Bir Ortak Miras kampanyasının 25. yılı kapsamında oluşturduğu Avrupa Tarihi Kentler Birliği'nde, Türkiye'nin de temsilini güçlü ve etkin bir şekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir Ortak Miras anlayışıyla korunması ve yaşatılmasını sağlamak. Birliğin Yetkileri : Birliğe üye belediyelerce Birliğin kuruluş amacına uygun devredilen yetkiler. Birliğin Organları : Birlik Meclisi : Birlik Meclisi, üye belediyelerin belediye başkanları ve Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üye ile Büyükşehir belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üç üye ve belediye meclisi üyeliğine seçilme şartlarına sahip, meclis dışından seçecekleri birer üyenin katılımından teşekkül eder. Büyükşehir belediye meclisleri, Birlik Meclisi'ne kendi üyeleri arasından gönderecekleri üyeyi seçtikleri toplantıda dışarıdan üye seçip seçmemeye karar verirler. Eğer seçecekler ise, aynı toplantıda, seçilecek kişinin isimlerini de belirlemek zorundadırlar. Birlik Meclisi'ne asil üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. 3

6 Birlik Meclisi'nin seçimle gelinen üyeliklerinin boşalması durumunda yerine yedek üye getirilir. Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer. Belediye Başkanlığını ve Belediye Meclisi üyeliğini kaybedenler, Birlik Meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar Belediyeler, Birlik Meclisi'nde, belediye başkanları ve belediye meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri bir üyenin katılımıyla temsil edilirler. Ancak Büyükşehir belediyeleri, başkanın yanı sıra, kendi meclislerinden seçecekleri üç üye ve istedikleri takdirde meclislerinin dışarıdan seçecekleri bir üye ile temsil edilirler. Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri: 1. Birlik Başkanlık Divanı üyelerini, Birlik Encümen üyelerini ve Meclis İhtisas Komisyonu üyelerini seçmek, 2. Yatırım planını, çalışma programlarını görüşmek ve karara bağlamak, 3. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 4. Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek, 5. Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar olan birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek, 6. Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek, 7. Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek, 8. Birlik Başkanı ile Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, 9. Birlik personeline ait kadroların ihdasına, değiştirilmesine ve kaldırılmasına karar vermek, 10. Üye belediyelerin katılım paylarını belirlemek, 11. Borçlanmalara karar vermek, 12. Taşınmaz malların alım, satım, kiralama ve trampasına karar vermek, 13. Şarta bağlı yardımların amacına uygun bir şekilde kullanılmasını izlemek ve bu hususta gereken kararları almak, 14. Kuruluş amaçları arasında belirtilen görevlerle ilgili olarak yabancı, uluslararası kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak işbirliği konusunda karar almak, 15. Birlikçe çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, 16. Birliğin tüzük değişikliğini kabul etmek, 17. Birliğin feshine karar vermek, 18. Maliye Bakanlığı, TSK, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazları, kullanma amacına uygun olarak, satın almak, bağış kabul etmek, kiralamak, kullanma hakkı tesis etmek ve böylece kültür varlıklarının korunarak yaşatılmasına katkıda bulunmak, 19. Birliğin mülkiyetinde bulunan ya da birliğe tahsis edilmiş çevre düzenlemesi yapılmış alanları, restore edilmiş yapıları kullanma amacına uygun olarak işletmek, bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis etmek veya diğer kişilere kiralamak. 4

7 Birlik Encümeni: Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ile Meclis'in kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği 6 üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Birlik Başkanı Encümen'in de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev, başkanın görevlendirmesi durumunda, genel sekreter veya görevlendireceği encümen üyelerinden biri tarafından yürütülür. Birlik Encümeninin Görev ve Yetkileri: 1. Yatırım planı, çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik Meclisi'ne görüş bildirmek, 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak, 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek, 6. İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek, 7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak, 8. Kiralama ve kiraya verme ile ilgili işlemleri yapmak, Birlik Meclisi'nin yetkisi dışında kalan kiralama ve kiraya verme işlemlerini karara bağlamak, 9. Kanunların ve Tüzüğün Encümen'e verdiği diğer görevleri yapmak. Birlik Başkanı: Birlik Meclisi, mahalli idareler seçimi sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında, başkanlık divanının öteki üyeleri ile birlikte, iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda, diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da, ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 11'inci maddesindeki usullere göre seçer. Birlik Başkanı'nın Görev ve Yetkileri: 1. Birliği yönetmek ve Birliğin hak ve menfaatlerini korumak, 2. Yatırım planı, çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu Meclis'e sunmak, 3. Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek, 4. Birlik Meclisi'ne ve Birlik Encümeni'ne başkanlık etmek, 5. Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, 6. Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, 7. Yetkili organların onayını almak şartıyla sözleşme yapmak, 8. Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni kararlarını uygulamak. 9. Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni'nin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak, 10. Birlik personelini atamak, 11. Birliği denetlemek, 12. Şartsız bağışları kabul etmek, 13. Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 5

8 14. Birlik Meclisi'ni toplantıya çağırmak, 15. Kanunların ve Tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak. Birlik Teşkilatı: Birlik Teşkilatı, Birlik Genel Sekreteri, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Birimi ile meclis kararıyla kurulacak diğer üç birimden oluşur. Birlik Genel Sekreteri Birlik Genel Sekreteri Birliğe ait hizmetlerin, Başkan adına, onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar. Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü, Birliğin ana hizmet birimlerinden biri olup, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve Birlik Tüzüğü nün ilgili hükümleri doğrultusunda, meclis kararı ile kurularak faaliyete geçmiştir. Görevleri İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak. Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasın sağlamak. Gerekli mali bilgi ve raporları düzenli olarak ilgili kamu idarelerine vermek Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 6

9 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü, birliğin ana hizmet birimlerinden olup, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve Birlik Tüzüğü nün ilgili hükümleri doğrultusunda, meclis kararı ile kurularak faaliyete geçmiştir. Birliğin, gelen ve giden evraklarının takip ve dağıtımına ilişkin bütün işlemler Yazı İşleri Müdürlüğü nce yapılmakta olup bunun yanı sıra, birlik ile ilgili yazışmalar, meclis, encümen, ihtisas komisyonları, personel iş ve işlemleri ile birlikte arşiv hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğü uhdesinde gerçekleşmektedir. Görevleri Birliğe gelen ve birlikten çıkan her türlü evrakın kayıt, takip ve dağıtımına ilişkin işlemleri yapmak Birlik arşivinin düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak Elektronik arşiv hizmetlerini kurmak ve yürütmek Meclis iş ve işlemlerini takip etmek Encümen iş ve işlemlerini takip etmek Personel ile ilgili işlemleri yapmak Binanın güvenlik, temizlik, tamir ve bakım işlerini takip etmek Faaliyet Raporu nun hazırlanmasına yardımcı olmak Mevzuatla kendisine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak Bağlı bulunduğu amir tarafından verilen görevleri yerine getirmektir. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1) Fiziksel Yapı Hizmet Binası : Birlik hizmet binası; Emirgan Mahallesi, Emirgan Mektebi Sokak, No:7 Sarıyer/İSTABUL adresinde bulunmaktadır. Hizmet binasının bulunduğu iki parselden birisi Vakıflar Genel Müdürlüğü diğeri ise Hazine adına kayıtlıdır. Hazine adına kayıtlı parsel Birliğimize tahsisli olup Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan parsel ise anılan müdürlükten kiralanmıştır. 2) Örgüt Yapısı Genel Sekreterlik Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 7

10 Teşkilat Şeması : Birlik Başkanı Genel Sekreter Mali Hizmetler Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü 3- İnsan Kaynakları - Birliğimizde, Genel İdare Hizmet sınıfında 5 adet kadro mevcut, Bunun 3 adeti dolu 2 adeti boş olup Dolu kadroda, 1 adet Genel Sekreter 2 adet Birim Müdürü görev yapmaktadır. - Teknik Hizmetler sınıfında 4 adet kadro mevcuttur. Bu kadroların 2 adeti boş. 2 adet Arkeolog kadrosunda ise Sözleşmeli personel görev yapmaktadır. - Sürekli işçi kadromuz 26 personeldir. Kadroların tamamı boştur. 4- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününüdür, İç kontrolün idarenin yönetim sorumluluğunda olması nedeniyle Birliğimizce yapılan işlemlerde baştan itibaren Ardışık sisteme göre Süreç kontrolü yapılmaktadır. Bu kapsamda işlemler; gerçekleştirme görevlisi kontrolüne, harcama yetkilisi kontrolüne, Muhasebe yetkilisi kontrolüne ve Mali İşler Birim yetkilisi kontrolüne tabi tutulmaktadır. II) AMAÇ VE HEDEFLER A) Birliğin Amaç Ve Hedefleri: Kar amacı gütmeyen birlik amacını yaşama geçirmek üzere: a) Tarihi kent dokularını, kentsel, kültürel mirası koruma ve imar konularında Birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlar. b) Üye belediyelere belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat gibi kaynaklar sağlar ve aynı konularda eğitime dönük etkinlikler düzenleyerek danışmanlık yapar. c) İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek konularda, Birliğe bağlı tarihi kent belediyelerinin Avrupa Tarihi Kentler Birliği'ne üye belediyelerle diyalog ve işbirliği kurmalarını sağlar, bu ilişkileri kurar ve kolaylaştırır. d) Birliğe bağlı belediyeler adına ve Birliğin amacına uygun çalışmalar yapar, bu 8

11 çalışmalar arasında eşgüdüm sağlar, ortak alımlarda bulunur, yatırımları organize eder, denetler. e) Doğal, tarihsel çevreyi, kültürel mirası koruma ve yaşatma yönünde üye belediyelerin girişimlerine destek verir, kaynak bulur, bu gibi girişimleri organize eder, yapar ve yaptırır. f) Amacı doğrultusunda, çalışma alanlarına bağlı uluslararası ilişkiler kurar, ortak çalışmalar yapar; ulusal ve uluslararası katılımcılarla bilimsel ve kültürel etkinlikler, tarihi kent ve çevrelere teknik inceleme gezileri ile süreli ya da süresiz yayın faaliyetlerinde bulunarak, üye belediyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenler. g) Yasal olanaklar dahilinde, üye belediyelerdeki kent halkının da tarihi kent dokusunu, doğal ve kültürel çevreyi koruma bilincini yükseltmeye yönelik film, mültivizyon ve benzeri görsel, belgesel malzeme hazırlar, hazırlattırır, radyo, televizyon yayınları için program düzenleyebilir. h) Birliğe üye kentlerin koruma amaçlı imar planlarını, anıt eserleri çevresinde kentsel tasarım projelerini, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca tescil edilmiş yapıların rölöve ve projelerini yapar, yaptırır ve bunların uygulamalarında teknik denetim katkısı sağlar. i) Tarihi Kentler Birliği üyeleri arasında bilgi ağı kurar ve geliştirir. j) Kültürel mirası korumanın ekonomik gelişmeyi destekleyeceği inancıyla tarihi kentlerin yaşama yeteneğini ve sürdürülebilirliğini destekler. k) Tarihi kentlerin kültürel miraslarının korunması ve artırılması için uygun kanunların çıkarılmasını destekler. l) Tarihi kentler arasında Avrupa kardeşliklerinin kurulmasını teşvik eder ve destekler. m) Amaçları doğrultusunda faaliyet gösterecek şirketler kurar ve işletir. n) Bu etkinliklerden ortaya çıkabilecek karlar yalnızca Birliğin etkinlikleri için kullanılabilir. B) Temel Politika ve Öncelikleri : 1. Doğal, tarihsel ve kültürel mirasın korunması için ortak politikalar ve yöntemler geliştirmek, 2. Bu politikalar için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler gibi kuruluşlarla ve konunun uzmanı kişilerle işbirliği yapmak, 3. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak hizmet projeleri geliştirmek. 9

12 III ) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A - MALİ BİLGİLER 1- Bilanço : BİLANÇO AKTİF 1.DÖNEN VARLIKLAR ,54 10.Hazır Değerler , Banka Hesabı , Faaliyet Alacakları 1.587, Verilen Depozito ve Teminatları Hesabı 1.587,20 14.Diğer Alacaklar , Kişilerden Alacaklar Hesabı ,00 II. DURAN VARLIKLAR Maddi duran Varlıklar Tesis Makine ve cihazlar Hesabı 675, Demirbaşlar hesabı , Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) ( ,12) 26.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Haklar Hesabı , Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) ( ,50) AKTİF TOPLAMI , Nakit Dışı Teminat ve Kişiye Ait Menkul Kıymet 910. Teminat Mektupları Hs , ,00 10

13 BİLANÇO PASİF III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , Faaliyet Borçları , Bütçe Emanetleri Hesabı ,37 33.Emanet yabancı kaynaklar , Emanetler Hesabı ,23 36.Ödenecek Diğer Yükümlülükler , Ödenecek vergi ve Fonlar Hesabı , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri.hs , Fonlar ve Diğer kamu İdareleri adına yapılan tahsilatlar 115,82 IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0 0 V. ÖZKAYNAKLAR ,55 50.Net Değer , Net Değer Hesabı , Geçmiş Yıllar Olumlu faaliyet sonuçları , Geçmiş Yıllar Olumlu faaliyet sonuçları Hs ,22 58.Geçmiş Yıllar Olumsuz faaliyet sonuçları ( ,33) 580. Geçmiş Yıllar Olumsuz faaliyet sonuçları Hs. ( ,33) 59.Dönem Faaliyet Sonuçları ( ,46) 590. Dönem olumlu Faaliyet Sonucu Hs. ( ,46) PASİF TOPLAMI , Nakit Dışı Teminat ve Kişiye Ait Menkul Kıymet 911. Teminat Mektupları Emanetleri Hs , ,00 11

14 EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumların a Devlet Primi Giderleri Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Transferleri Toplam 08 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri , , , , , ,04 BÜTÇE GELİRİ Gelir Kodu AÇIKLAMA Bütçe ile tahmin edilen Yılı Net Geliri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,19 Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler , ,00 05 Diğer gelirler , ,31 Toplam , ,50 2) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar : Birliğimizin 2012 yılı bütçesi ,00 olarak kabul edilmiş olup yılı içinde kaydedilen ,00 ek ödenek ile birlikte ,00 net bütçe ödeneği elde edilmiştir. Yine yılı içerisinde ödenekleri yetmeyen harcama kalemlerine diğer harcama kalemlerinden toplam ,00 ödenek aktarması yapılmıştır. Toplam ,00 ödeneğin yılı içerisinde ,04 si harcanmış olup, harcanmayan ,96 ödenek imha edilmiştir. Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 75,22 olmuştur. Gelir bütçesinde ise ,00 gelir tahminine karşılık ,50 gelir gerçekleşmiştir. Gelirin gerçekleşme oranı ise % 99,34 olmuştur. 12

15 3) Mali Denetim Sonuçları: Mali denetim Kamu idarelerinin tüm Mali Yönetim ve Kontrol Sistemleri ile mali karar ve işlemleri hem mevzuata uygunluk hem de kamu zararı ile yolsuzluğu önleyecek biçimde kaynakların etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığı yönünden harcama sonrası denetime tabi tutuluşudur. Birliğimiz denetimi Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı nca yapılır. Gerekli gördükleri takdirde Vali ve Kaymakam da denetim yapabilir. B PERFORMANS ve FAALİYET BİLGİLERİ 1- YAYINLAR a- Dergi Birliğimizin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Geçmişten Geleceğe Yerel Kimlik dergisinin sayıları yayımlanmıştır. Bu 4 sayı toplam adet basılarak üye belediyeler ile çeşitli kişi ve Kurumlara dağıtımı yapılmıştır. Kısaca dergilerimizin değindiği konulara bakacak olursak; - Sayı yılının ilk üç aylık periyodunu kapsayan bu sayımızda; Batı Karadeniz Bölge Toplantısı ve Denizli Semineri hakkında detaylı bilgi ve görüşler aktarılmıştır. Ayrıca Bölgesel Yol Haritaları çalışmaları kapsamında Trakya da başlatılan çalıştay hakkında bilgiler de mevcuttur. - Sayı yılının ikinci üç aylık periyodunu kapsayan bu sayımızda; 2012 yılının ilk meclis toplantısının yapıldığı Aksaray Buluşması ile yıl içerisindeki ikinci bölge toplantımız olan ve Yalvaç ta gerçekleştirilen Göller Havzası Bölge Toplantısı hakkında detaylı bilgi ve görüşler aktarılmıştır. Ayrıca Bölgesel Yol Haritaları çalışmaları kapsamında Tekirdağ, Muğla ve Aydın da yapılan çalıştaylar hakkında bilgiler de mevcuttur. - Sayı yılının üçüncü üç aylık periyodunu kapsayan bu sayımızda; 2012 yılının ikinci ve son meclis toplantısının yapıldığı ve Kırsal Yaşam - Kırsal Mimari konusunun ele alındığı Bursa Buluşması hakkında detaylı bilgi ve görüşler aktarılmıştır. Ayrıca Tarihi, doğal ve kültürel mirasını koruma ve yaşatma konusunda başarı göstermiş ve örnek olabilecek yurtdışındaki kentleri görmek ve incelemek amacıyla düzenlenen teknik inceleme programı kapsamında temmuz ayında Balkan Ülkelerine yapılan programla ilgili haberler de bu sayımızda yer almıştır. - Sayı yılının dördüncü ve son üç aylık periyodunu kapsayan bu sayımızda; 2012 yılının son bölge toplantısının yapıldığı Selçuk Semineri hakkında detaylı bilgi ve görüşler aktarılmıştır. Ayrıca bu sayımızda, 2011 Yılı Özendirme Ödülleri nin de sahiplerini bulduğu ve kültürel mirası koruma çalışmalarının artık bir sektör haline dönüştüğünün delili olan YAPEX Fuarı ile ilgili değerlendirmeler yer almıştır. Guangzhou da gerçekleştirilen Uluslararası Kentsel Yenilik Konferansı ile Gaziantep te gerçekleştirilen İpek Yolu Başkanları Forumu nun değerlendirilmeleri de bu sayımızda ilgi çeken konuların başında gelmektedir. 13

16 b- Kitap Tarihi Kentler Birliği Tarihi Ve Kültürel Mirası Koruma Proje Ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması 2011 Projeleri her yıl olduğu gibi yine bir kitapta toplanmıştır. Tarihi Kentler Birliği nin 2001 yılından bu yana düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması nın, ülkemizin tarihinde bir kavşak noktası olduğunu söylemek hiç de abartı olmaz. Yarım yüzyıl boyunca, umursamazlık ve duyarsızlıkla yok olmaya mahkûm edilen koca bir tarihin tanıkları bir bir yeniden hayata dönüyor. Tarihi Kentler Birliği nin üyeleri olan yerel yönetimler bu büyük uyanışın ve bilinçlenmenin öncülüğünü yapıyor. Altı yıldır yarışmaya katılan projeleri bir araya toplayarak, kültürel mirasımıza yönelik değerli katkıları kalıcı kılmayı, ülkemizin korumacılık tarihine bir belge olarak bırakmayı amaçlayan kitapların altıncısı 2012 yılında yayımlanmıştır. Bu kitapta, 2011 yılı Tarihi Kentler Birliği Özendirme Yarışmasına katılan 40 belediyenin 54 proje ve uygulama alanında yaptığı çalışmalar yer almaktadır. Kitabın başında Her Yıl Bir Öncekinden Daha Nitelikli başlıklı yazımda Yarışmaya katılım her yıl hem sayısal hem de niteliksel olarak sürekli artarken, başvurularda ilçe belediyelerin çoğunluğu elde ettiğine ve çok sayıda projeyle başvuran sayısında da artış gözlemlendiğine dikkat çekelim. Sonuç olarak bu yıl da ödül sayısını artırmak gerekti diyerek yarışmanın nitelik durumu hakkında bilgi verdim. Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise değerlendirme yazısında; bundan sonraki hedefimizin restorasyon uygulamalarındaki niteliği yükseltmek olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Bugünden sonra geleceğe yönelik hedefimiz, projenin nitelikli bir uygulamayı kolaylaştıran, maliyet ve zaman kaybını önleyici bir hassasiyet ve titizlikle hazırlanmasını sağlamaktır diyerek proje aşamasının önemine ve niteliğine dikkat çekmiştir. Kitap, yarışmaya katılan ve ödül alan 21 belediye ve teşekkür belgesi alan 19 proje ve uygulama çalışmalarını anlatan metinler, proje çizimleri ve fotoğraflarla desteklenmiştir. c- Rapor Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları hazırlama yöntemi çerçevesinde, bölgenin coğrafi, kültürel ve ekonomik değerleri ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi uzmanlardan oluşan bir Vizyon Geliştirme Kurulu toplanmaktadır. Ardından, yereldeki kamu-yerelsivil-özel kesimleri bir araya getiren Katılımcı Yerel Çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu çalıştaylarda elde edilen veriler çalıştay raporu haline getirilir yılında aşağıda belirtilen 3 raporun basımı yapılmıştır. - Trakya Bölge Toplantısı Raporu - Batı Karadeniz Bölge Toplantısı Raporu - Göller Havzası Bölge Toplantısı Raporu d- Rehber 2012 yılı içerisinde yerel yönetimlerimize kültür turizmi konusunda başucu kaynağı olabilecek nitelikte Sürdürülebilir Kültür Turizmi İçin Kamu-Yerel-Sivil-Özel İşbirliği adında bir rehber kitapçık hazırlanmış ve üye belediyelerimize dağıtılmıştır. 2- ANADOLU SEMİNERLERİ Tarihi Kentler Birliği 2012 yılında yine 4 Anadolu Semineri gerçekleştirmiştir. Bu yıl Anadolu Seminerleri kapsamında 3 Bölgesel ve 1 Genel Seminer yapılmıştır. - Kastamonu Semineri (Batı Karadeniz Bölge Toplantısı) - Denizli Semineri, Yerel Yönetimler Arkeolojik Mirasına Sahip Çıkıyor 14

17 - Yalvaç Semineri (Göller Havzası Bölge Toplantısı) - Selçuk Semineri (İzmir ve Çevresi Bölge Toplantısı) Bu yıl içerisinde yukarıda sırasıyla belirttiğimiz seminerler ve konularını aşağıda detaylı olarak bulabilirsiniz. a- Kastamonu Semineri / Batı Karadeniz Bölge Toplantısı Şubat 2012 Konuşmacılar: Abana Belediyesi Araç Belediyesi Azdavay Belediyesi Bozkurt Belediyesi Çatalzeytin Belediyesi Daday Belediyesi Devrekâni Belediyesi İnebolu Belediyesi Pınarbaşı Belediyesi Taşköprü Belediyesi Tosya Belediyesi Amasra Belediyesi Bartın Belediyesi Safranbolu Belediyesi Boyabat Belediyesi Sinop Belediyesi Karadeniz Ereğli Belediyesi Örnekleri ve Problemleri Tarihi Kentler Birliği nin ikinci bölge toplantısı, Trakya Bölgesi nden sonra Batı Karadeniz Bölgesi ni kapsayacak şekilde Şubat 2012 tarihlerinde Kastamonu da yapılmıştır. Kastamonu nun ev sahipliğinde, Bartın, Karabük, Sinop ve Zonguldak kentlerinin yerel yönetimleri, mahalli idareleri, eğitim kurumları ve kültürel mirasın korunması konusunda faaliyet gösteren bütün kesimler bölge toplantısında bir araya geldi. TKB Batı Karadeniz Bölge toplantısında, aynı havzayı paylaşan kentlerin ortak hedefleri konuşulmuştur. Batı Karadeniz deki tarihi, doğal ve kültürel mirasın bütünsel bir şekilde algılanması ve kentler arası işbirliğinin geliştirilmesi, kamu-yerel-sivil-özel kesimlerin kültür öncelikli ortak hedefler belirlemesi, bölge kentlerindeki üniversitelerin bulundukları kentlere dönük araştırmalar yapması gibi başlılarda, stratejiler geliştirilecek; kısa-ortauzun vadedeki bölgesel planlamaya katkı sağlanması hedeflenmiştir. 17 Şubat Cuma günü Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş ziyaretiyle başlayan Bölge Toplantısı, restore edilen Zincirlioğlu Konağı ndaki Mimarlar Odası nın açılışı ve El Sanatları Teşhir Merkezi, İsmail Bey Külliyesi, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ve Vakıf Müzesi inceleme gezisiyle devam etmiştir. 18 Şubat Cumartesi günü Kastamonu Üniversitesi Kuzey Kampüsü ndeki toplantı, Kastamonu Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu, ÇEKÜL Vakfı ve TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, TKB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi İsa Küçük, Sinop Valisi Dr. Ahmet Cengiz ve Karabük Valisi İzzettin Küçük kentlerinde yapılan koruma çalışmaları, karşılaştıkları sorunlar ve hedeflerini aktaran sunumlar yapmıştır. TKB Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş in oturum başkanlığında yapılan öğleden sonraki sunumlarda ise; Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar, Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu, Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Bozkurt Belediye Başkanı Engin Canbaz, Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İlhan Uğur, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Devrekâni Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Aslan, Tosya Belediye Başkanı Kâzım Şahin, Amasra Belediye Başkanı Mehmet Emin Timur, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Boyabat Belediye Başkanı Mehmet Ermiş ve Karadeniz Ereğli 15

18 Belediyesi adına Raif Tokel söz alarak kısaca kentlerindeki çalışmaları aktarmış ve bölgede öne çıkan değerler hakkında bilgi verilmiştir. Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Prof. Dr. Metin Sözen in oturum sonlarında yaptıkları değerlendirme konuşmalarıyla Batı Karadeniz havzasındaki kentlerin ortak yanları, sorunların çözümleri, gelecek hedefleri, mevzuat ve bürokrasiden kaynaklı yavaşlama, doğal ve kültürel mirasın havza ölçeğinde korunması gibi konulara vurgu yapılmıştır. Toplantının ardından, tüm katılımcılar Kastamonu ya; 13 km uzaklığındaki Kasaba köyüne giderek ahşap işçiliği ile önemli Mahmutbey Camisi ni incelemiş; caminin yaşaması için yapılması gerekenler hakkındaki görüşler paylaşılmıştır. İncelemeler, Kasaba köyü yakınlarındaki Şadibey Çiftliği Konağı (Otel olarak kullanılıyor), Köroğlu sıradağlarının eteklerinde bir vadide kurulmuş Daday ilçesindeki eski kışla binası (Müftülük olarak kullanılıyor), dokuma tezgâhlarının bulunduğu ve üretimin devam ettiği Köpekçioğlu Konağı ile devam etmiştir. TKB Batı Karadeniz Bölge Toplantısı, Daday Belediye Başkanı nın ev sahipliğindeki organizasyon ile sona ermiştir. b- Denizli Semineri Mart 2012 Seminer Konusu: Yerel Yönetimler Arkeolojik Mirasına Sahip Çıkıyor Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celal Şimşek Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı, Laodikya Kazı Başkanı, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Aziz Elbas Bursa Büyükşehir Belediye Projeler Koordinatörü Sebahattin Akkaya Burdur Belediye Başkanı Fügen Selvitopu İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Aslan Taşköprü Belediye Başkanı Tekin Bayram Yalvaç Belediye Başkanı TKB Denizli Semineri, Cumartesi günü Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ın Denizli nin Kültürel Mirasını Koruma Çalışmaları başlıklı açılış sunumuyla başlamıştır. Zolan, konuşmasında kentte yapılan koruma çalışmalarını anlatmıştır. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan ın açılış sunumunun ardından, Laodikya Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek in oturum başkanlığında, Bursa-Aktopraklık kazıları, Burdur-Hacılar höyüğü kazıları, Taşköprü Pompeiopolis antik kenti, Yalvaç- Psidia Antiocheia antik kenti ve İzmir kent içinde yürütülen kazılara, yerel yönetimler tarafından verilen destekler paylaşılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi Projeler Koordinatörü Aziz Elbas ve arkeolog Doç. Dr. Necmi Karul, Aktopraklık höyüğü kazı çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi, kazı alanı yakınlarında arkeopark oluşturma çalışmalarına devam ediyor. Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Hacılar höyüğü için verdikleri desteği anlatmıştır. Belediye, eski okul binasını restore edip iç tefrişini yaparak kazı evi olarak ekibin kullanımına sunmuştur. Prof. Dr. Refik Duru nun yürüttüğü kazılar uzun süren aradan sonra geçen yıllarda yeniden başlatılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fügen Selvitopu, Kemeraltı gibi İzmir in önemli yerleşim bölgelerinde yürüttükleri kazı çalışmalarında olumlu sonuçlar elde ettiklerini söyleyerek, yerel yönetimlerin bütün zorluklara karşı kazı çalışmalarına dersek vermeleri gerektiğini vurgulamıştır. 16

19 Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Aslan, Pompeiopolis antik kentinin bulunduğu Zımbıllı tepesinde kurdukları mini park ve sergi alanını anlatmıştır. Kazı ekibinin ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığı bilgisini vermiştir. Kazı alanındaki deponun onarılması ve eserlerin sergilenebileceği bir mekân olarak hazırlanması için de çalışmalarının devam ettiğini söylemiştir. Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram ise belediye tarafından hazırlanan Psidia Antiocheia antik kentini tanıtan kısa film ile sunumuna başlamıştır. Üç boyutlu modelleme tekniğiyle antik kenttin tüm yapılarının izlenebildiği filmin ardından Yalvaç Belediyesi nin desteğiyle devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi vermiştir. Sunumların ardından TKB Danışma Kurulu üyesi arkeolog Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen birer değerlendirme yapmıştır. Ödenek yetersizliği nedeniyle kazıların kısa sürdüğü, kazı ekiplerinin yemekten ulaşıma ve teknik ekipmanlardan maddi kaynaklara kadar her türlü desteğe ihtiyaçları olduğu, antik kentlerin en az kent merkezindeki kültürel varlıklar kadar önemli olduğu ve korunması gerektiği, tüm bunların da ancak yerel yönetimlerin destekleriyle yapılabileceği vurgusu yapılmıştır. Seminer katılımcıları, Denizli Belediyesi nin desteğini yerinde incelemek için önce Laodikya antik kentini gezmiştir. Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek in anlatımıyla antik kentte yapılan kazı çalışmaları ve yeni buluntular hakkında bilgi verilmiştir. UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan ve dünyada başka örneği olmayan Pamukkale ve hemen yanındaki Hierapolis antik kenti ve müze gezileri de TKB üyeleri için ufuk açıcı olmuştur. c- Yalvaç Semineri / Göller Havzası Bölge Toplantısı Haziran 2012 Konuşmacılar: Saffet Acar - Dinar Belediyesi Burhanettin Çoban - Afyon Belediyesi Nazmiye Kılçık- Bolvadin Belediyesi Aydın Kaplan - Ağlasun Belediyesi Sebahattin Akkaya - Burdur Belediyesi Veli Cantilav - Gölhisar Belediyesi Tekin Bayram -Yalvaç Belediyesi Osman Nuri Özmeral - Eğirdir Belediyesi Abdulkadir Oğul- Akşehir Belediyesi İzzet Taşçı - Beyşehir Belediyesi Halil İbrahim Oral - Ilgın Belediyesi Abdülkadir Çat - Seydişehir Belediyesi Yalvaç Belediyesi nin ev sahipliğindeki toplantıya birliğimize üye olan ve olmayan çevre kentlerin temsilcileri katılmıştır. Yalvaç a 5 kilometre uzaklığındaki Men Kutsal Alanı nın eteklerindeki Masır toplantı salonunda yapılan Göller Havzası Bölge Toplantısı açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Tarihi Kentler Birliği Başkanı Dr. Asım Güzelbey ve Isparta Vali Yardımcısı Niyazi Can, konuşmalarında havza kentlerinin arasında güçlenmesi gereken işbirliklerine vurgu yapmıştır. Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram, Yalvaç, Anadolu nun kimliğini kaybetmemiş, 5 bin yıllık dönem içinde kimliğini devam ettirebilmiş kentlerinden. Sultan Dağları ndan saniyede 400 litre cazibe ile gelen su, farklı medeniyetlerin yaşamasını sağlamış. Bu nedenle her dönemden eserleri burada görebilirsiniz. 17 km içeride olduğumuz için çok bilinmeyen saklı bir kent. Yaptığımız çalışmalarda Antalya 17

20 Mimarlar Odası, Isparta Mimarlar Odası, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik ve Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, şimdi de Süleyman Demirel Üniversitesi nin büyük katkıları var. ÇEKÜL Vakfı ve TKB ise her zaman yanımızda. Yalvaç, TKB nin kurucu üyesi; bu nedenle sorumluluğumuz herkesten fazla diyerek sözlerini tamamlamıştır. Prof. Dr. Metin Sözen, Kimlikli bir kent, kimlikli bir yaşam ortamı, kimlikli bir gelecek diye yola çıkanlar, sorumluluklarının bilincinde oldukları oranda yarınları kurarlar. Yerelin aklı, yerelin hemşerilik duygusu Türkiye nin geleceğinin, aklının, umudunun parçasıdır. Eğer siz yerelde çözemiyorsanız, sorunlarınızı yerelde karşılıklı sevgi ortamına getiremiyorsanız, merkezde erki kullananlardan, bizleri mutlu etmesini bekleyemezsiniz; çünkü o halkın yaşamını hissetmedikleri için çözümler sınırlı kalır. Yıllar önce Türkiye de havza boyutunda koruma ilkesini gündeme getirdik. Kelkit Havzası, Batı Karadeniz Havzası, Büyük Menderes Havza Birliği kuruldu. Ardından kurulan kalkınma ajanslarıyla bölgesel projeler desteklenmeye başladı. Böylece bölgelere bütüncül bakış güçlendi. ÇEKÜL Vakfı ve TKB olarak Kültür Öncelikli Bölgesel Yol Haritaları hazırlamaya başladık. Trakya ile Aydın-Denizli-Muğla üçgenini kapsayan Güney Ege de yaptığımız çalıştaylar başarıyla sonuçlandı. Kapadokya bölgesi için ise ilk toplantı Aksaray da yapıldı. Şimdi de Göller Havzası yol haritasının ilk adımı olan Bölge Toplantısı için Yalvaç tayız. Bundan sonra iki kentte daha yapılacak çalıştaylarla taslak bir rapor hazırlanacak ve sizlerin değerlendirmesine sunulacak. 50 yıl önce bu yola çıktığımızda kent-havza-bölge ölçeğinde koruma demiştik yılı bu hedefe ulaştığımız yıldır. Hepinizi çalışmaya ve hedefleri doğru koymaya çağırıyorum diyerek konuşmasını gerçekleştirmiştir. TKB Başkanı olaraksöz aldıktan sonra, Şehirler 4 sütün üzerinde yükselir, ticaretsanayi-eğitim-turizm. Kültür ise bu sütunların ana zeminidir. TKB olarak bunu tüm üye kentlerimize hatırlatıyoruz. Kültür öncelikli bir gelecek planı yapmalısınız. Yalvaç ın da içinde olduğu göller havzası, doğal ve tarihi varlıkları birlikte barındırıyor. Biri olmadan diğerinin anlamı olmaz. Bu nedenle kentleşirken doğal ve kültürel varlıklarımız önceliğimiz olmalıdır, yerel yönetimler mutlaka desteklenmelidir. Çalışma azmiyle iyi bir örnek olan Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram ı kutluyorum diyerek sözlerimi tamamladım. Vali Yardımcısı Niyazi Can, kentin somut olmayan değerleri hakkında bilgi vermiştir. Selamlıklı köşklerdeki ahşap işlerinin, tavanların ve kapıların özgün değerler olduğunu, keçecilik, sıcak demircilik, semercilik, halıcılık ve kilimciliğin yaşamaya devam ettiğini vurgulamıştır. Göller Havzası kentlerinin sunumlarını yaptığı oturumun ardından Yalvaç inceleme gezisi yapılmıştır. Anlatan Meydanı, Arkeoloji Müzesi, Kaş Mahallesi, Osmanlı Hamamı, restore edilen evler, Tıraşzade Konağı, Keçe Evi, Mustafa Bilgin Kadınlar Sanat Evi, kadınların kullandığı geleneksel mahalle fırınları, Eski Deri Fabrikası Açık Hava Müzesi, Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Men Kutsal Alanı ve Çınaraltı Meydanı, Yalvaç Belediye Başkanı Tekin Bayram ın anlatımıyla incelenmiştir. d- Selçuk Semineri / İzmir ve Çevresi Bölge Toplantısı - 18 Aralık 2012 Muhittin Dalgıç-Alaçatı Belediye Başkanı Ömer Turgut Oğuz-Aliağa Belediye Başkanı Selahattin Kundak-Bademli Belediye Başkanı Mehmet Kertiş-Bayındır Belediye Başkanı Hasan Karabağ-Bayraklı Belediye Başkanı Mehmet Gönenç-Bergama Belediye Başkanı 18

Trakya Kalkınma Ajansı. Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı.  Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ Hazırlayan Işık OCAKLI İçindekiler Trakya Kalkınma Ajansı Tarihi Kentler

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANADOLU BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

T.C. ANADOLU BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin adı: Madde 1- Birliğin adı Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğidir. 1 Birliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU ERDEMLİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Mali Hizmetler Müdürlüğü hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri

KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Karar No : 155 Karar Tarihi : 14/05/2015 KONUSU: Muğla Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı idare kesin hesabı, taşınır kesin hesabı ve yönetim dönemi cetvelleri Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 17 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28621 YÖNETMELİK İstanbul Ticaret Üniversitesinden: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE DOĞA BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 46 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ.

Dönemi 2016 Tarihi Saat 14:00 Sayısı 46 Birleşim 1 Oturum Özü T.C. AKÇADAĞ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Tarihi 05.08.2016 Sayısı 46 Özü Mutemet Kadrosunun İptaline, 2 adet Bilgisayar İşletmeni kadrosunun İhdas edilmesi Osman ASLANTAŞ, A. Turan SARPKAYA, Abdullah TÜRK,, Cumali DOĞAN,Erdal ÜSTÜN Gündemin 3.

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİS KARARI. Karar No : 2013/11-1 (243) Karar Tarihi : 05/11/2013 Karar No : 2013/11-1 (243) T.C. Gündem maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Yöneticiliği nin 01/11/2013 tarih ve 35541 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 02.10.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 22 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Bosna Hersek Federasyonu Jajce Belediyesi Ziyareti.

Detaylı

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ

T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ T.C. TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1 I-GENEL BİLGİLER 3 A-Misyon ve Vizyon 3 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C-İdareye İlişkin Bilgiler 7 1-Fiziksel Yapı 7 2-Örgüt

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM;

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 14. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ 03.05.2012 PERŞEMBE BİRİNCİ OTURUM; T.C. BİRİNCİ OTURUM; 1. 16.11.2011 Tarihli 13ncü Olağan Birlik Meclis Toplantısı na Ait Tutanak Özeti nin Meclisin Bilgisine Sunularak Onaylanması. 2. Birlik Encümen Üyelerinin Seçimi(7 Üye) Ve Karara

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi

T C. GÜRSU BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Esas No : 2014/128 ÖZETİ : Yatırım Teşvik Belgesi Karar No : 2014/187 Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu ve kabulü halinde Mali Hizmetler Müdürü M.Nesim CEYLAN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI: Madde 1- Birliğin adı SAMSUN BELEDİYELER Birliğidir. Birliğin Kısa adı SBB dir. BİRLİĞİN MERKEZİ: Madde 2- Birliğin Merkezi SAMSUN dur. BİRLİĞİN ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

T.C JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ S A Y F A 1 T.C JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM BİRLİĞİN ADI, MERKEZİ, FAALİYET ALANI, SÜRESİ, ÜYELERİ VE AMACI Birliğin adı : Madde 1- (1) Birliğin adı Jeotermal Kaynaklı Belediyeler

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı İÇİNDEKİLER: SUNUŞ: T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı