İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ"

Transkript

1 İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ ALİAĞA GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Yeni gelişen bir sektör olarak sera çiçekçiliğinin varlığı Çok parçalı tarımsal işletme yapısı Balıkçılık ve su ürünleri potansiyelinin bulunması Küresel ısınmadan kaynaklanan tarımsal kuraklık Tarım Helvacı Ovası ve Güzelhisar Ovası'nda tarımsal üretim potansiyelinin zengin oluşu ve ürün çeşitliliği (özellikle zeytinyağı üretimi) Tarımsal sulamada çiftçiyi bilinçlendiren eğitimlerin veriliyor Zeytin üretiminde ve pazarlamasında bilgi ve eğitim eksikliği Tarım alanlarında sanayi gelişiminin ilerlemesi Tarım alanlarının fazla suya gereksinim duymayan ürünlerin yetiştirilmesine olanak vermesi Sulama projelerinin tamamlanmasıyla ürün deseninin değişmesi sonucunda stratejik ürünlerin daha çok üretilecek Alternatif tarımsal üretimin yapılmıyor Sanayi kuruluşlarının çokluğu Mesleki eğitimin sanayinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması (branşların yetersiz kalması) Kimya sanayi için uygun ortam Yaklaşık 400 tesisin kurulmakta olduğu Aliağa OSB'nin varlığı Yan sanayinin gelişmemesi Yan sanayi alanlarının gelişimine uygun ortam Küçük Sanayi Sitelerinin varlığı Yeni gelişen bir sektör olarak küçük tekne imalatının Sanayi Tarıma dayalı sanayi için uygun koşullara sahip beldelerin bulunması (Helvacı) Arazi, ulaşım, ham-madde, enerjiye ulaşılabilirlik açılarından avantajlı Gemi söküm tesislerinin denetimlerle belirli bir düzene girmesi Demir çelik sanayinin Büyük petrol ve kimya tesislerinin ilçede bulunması Sayfa 1 / 55

2 ALİAĞA Denizcilik sektöründe gelişmiş Dış ticaretin artması nedeniyle Nemrut Limanına olan ihtiyacın artması Ticaret Dış ticaret kapasitesine sahip olan Nemrut Limanı'nın ilçede bulunması Ege Denizine kıyısı açısından deniz ticaretinden faydalanması Kültür ve deniz turizminin gelişime açık Konaklama olanaklarının yetersizliğinden dolayı turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilmemesi Turizme olan talebin artması Turizm Antik kentlerin yeterince tanıtılmaması Çeşitlendirilmiş turizme artan ilgi Turizm alanında yeterli yatırımın yapılmaması Samurlu köyü civarında termal turizm bölgesi oluşturma çalışması İşgücü Bazı beldelerdeki istihdam olanaklarındaki yetersizlik Nitelikli ara eleman eksikliği Genel Uygun yatırım alanlarına sağlıklı yönlendirme yapılamaması (marina) Ülkedeki makro ekonomik dengesizlikler Yatırımı ve rekabeti zorlaştıran mevzuatlar SOSYAL ve KÜLTÜREL ALTYAPI Sanayiyi destekleyici mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yetersizliği Hızlı sanayileşme sonucu sosyal ve kültürel altyapının yetersiz kalması Göçle gelen niteliksiz işgücünün varlığı Hızla artan nüfus Eğitim ve sağlık hizmetlerinde var olan yetersizlikler POLİTİK ve KURUMSAL ALTYAPI Bölgede işbirliği ve ortak çalışma kapasitesinin yetersizliği Bürokratik engeller sebebiyle liman/ iskelelerden yeterince yararlanılamaması Sayfa 2 / 55

3 ALİAĞA ÇEVRE ve ENERJİ Rüzgar enerjisi potansiyeli Hızlı sanayileşme sonucu hava, su ve toprak Enerji alanında ilçeye yatırım yapılmak istenmesi kirliliklerinin yaşam kalitesini ve halk sağlığını tehdit eder (Doğalgaz,kömür/termik santral) seviyeye ulaşması Düzensiz ve plansız yapılaşmadan kaynaklanan sanayi kirliliği Jeotermal kaynaklarının doğru ve verimli değerlendirilememesi Jeotermal su kaynaklarının değerlendirilmesinde yatırım için finansman eksikliği Rüzgar enerjisi alanında yatırım talebi Alternatif enerji kaynaklarına yönelme Endüstri amaçlı kullanılan yer altı suyunun kontrolsüz kullanımı sonucu azalması Endüstriyel üretimden kaynaklanan atıkların çoğalması Bölgedeki yoğun sanayileşmenin çevreye olan olumsuz etkisi Rüzgar enerjisi potansiyeline sahip Su kaynaklarının azalması DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR Jeotermal kaynakların bulunması KYME ve MYRA tarihi kent kalıntılarının ilçede bulunması Bölgeye has bitki çeşidi Gelişmiş ulaşım altyapısı ve lojistik açıdan önemli konumu Konut arzının sanayi ile birlikte artan nüfusa yetersiz gelmesi Hızlı sanayileşmenin getirdiği altyapı yetersizliği ve çarpık kentleşme sorunu Çandarlı Kuzey Ege Limanı ve tersanesinin yapılacak Demiryolu ağının kurulmakta Konutlaşma stratejisinin olmayışı Aliağa-Menderes metro hattı ALTYAPI ve KENTLEŞME Kentsel dönüşümün olmayışı Altyapıda yetersizlikler Kimyasal ve biyolojik arıtma tesislerinin olmaması Fiziki sorunları nedeniyle iskelelerden yeterince yararlanılamaması Manisa Organize Sanayi Bölgesinden Nemrut Koyu iskelelerine demir yolu bağlantısı Aydın-İzmir Çevre Yolunun Aliağa Organize Sanayi Bölgesine kadar gelecek İstanbul-İzmir Çevre Yolunun Zeytindağ-Şakran arasından başlayacak Demir yolu ağının tam gelişmemiş Sayfa 3 / 55

4 BAYINDIR Tarım Tarımsal verimlilik, iki ürün alabilme potansiyeli Tarım arazilerinin mineral yönünden zengin nın ürün kalitesini artırması Sılajlık darı üretimi ve ileri düzeyde hayvancılığın varlığı Kiraz, erik, şeftali, Efes üzümü ve salçalık domatesin ihracatının yapılıyor Organik zeytin üretimi ve ülke toplamının yaklaşık % 5 oranlarına varan zeytinyağı üretimi Çiçek festivali ile süs bitkisi pazar payının artırılabiliyor Türkiye ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan süs bitkisi yetiştiriciliğinin (%40 oranlarında) Tomruk ihalelerinin yapıldığı yer Orman kereste ürünleri ve üretimi 50 bin civarındaki damızlık sığırcılık ve süt sığırcılığı ile günlük 300 tonu aşkın süt üretilmesi Meslek Yüksek Okulunda seracılık bölümünün bulunması Tarımsal alt yapı yetersizliği (Sulama, tarımsal üretime destek verecek soğuk hava deposu, zeytin ve zeytinyağı paketleme, şişeleme tesis, organik tarım uygulama alt yapısı eksikliği v.s) Tarım ürünlerinin markalaşamamış Tarımsal ürünlerin pazarlanması amacıyla hallerin faaliyet göstermemesi Çiftçilerin bilgi yetersizlği nedeniyle organik üretimin sertifikalandırılmıyor Yerli tarım ürünlerinin tohumlarının kaybolmuş (Falaka patlıcanı, Bayındır yoncası) Çiçekçilik ve süs bitkileri sektörüne hizmet edecek Çiçekçilik İhtisas OSB nin olmayışı Pazar oluşumunda, çiçekçilik sektörünün temel ihtiyaçlarının karşılanmasındaki sorunlar Çiçekçilik ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde yetiştiricilerin tam anlamıyla örgütlenememiş Çiçekçilikte önemli olan çimlendirme tesislerinin kaynak yetersizliğinden dolayı kurulamıyor nedeniyle üretimdeki verimliliğinin düşmesi Kesme çiçekçiliğin yapılmıyor ve ürün çeşitliliğinin sağlanmaması Kurumsal yapısı olan tarımsal işletmelerin azlığı Tarım alanlarının sulanabilmesi için yer üstü suyundan faydalanmak üzere baraj kurulmasına uygun kaynaklara sahip (Zeytinova-Falaka, Ergenli ve Yakapınar- Uladı Barajları) Tarımsal sulama projelerine devlet desteğinin (damla sulama) Hayvancılığın dünya standartlarında yapılabilmesi için gerekli hayvan varlığı ve eğitilmiş insan potansiyelinin Çiçekçilik sektöründe, özel sektör ve üniversite işbirliği yapma imkanının bulunması Teknolojik gelişmeyle birlikte kirlenen toprak ve su nedeniyle, gelişmiş ülkelerde organik tarım yapacak toprak bulunmaması Organik tarıma geçiş için potansiyel Tarımsal faaliyetler küçük parçalı işletmeler halinde yürütülmekte olup bu daha fazla kaynak, enerji ve ekipman kullanımına neden olduğu için maliyetin yükselmesi Yaşanan tarımsal kuraklık Yer altı sularının tarımsal sulama amacı ile bilinçsizce gereğinden fazla miktarda kullanılması Bilinçsiz ilaçlama ve gübreleme yapılması sonucuna doğal seleksiyonun kayb Bayındır dağlarında bulunan zeytinliklere ulaşımın zor Verimli tarım arazilerinin üzerine bilinçsiz, plansız depo, ağıl gibi inşaatların yapılması Küresel ısınmanın tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilenmesi Yüksek kalitede sığır potansiyelinin tanıtılmamış Sanayi Tarıma dayalı sanayi için gerekli hammaddenin ilçede var İlçede tarım ürünlerini işleme tesislerinin bulunmaması Zeytinova Beldesinde İhtisaslaşmış Gıda Organize Sanayi Bölgesi kurulması projesi Bayındır a bağlı Pınarlı köyü civarında bulunan Karma Organize Sanayi Bölgesinin 1/ ve 1/ nazım imar planında işaretlenmiş Çiçekçilik OSB kurulması için yapılan çalışmalar Sayfa 4 / 55

5 BAYINDIR Ticaret 600 ü aşkın işletme tarafından seralarda üretilen mevsimlik çiçek ve ağaç türlerinin ihracatının artma potansiyeli Göç dolayısıyla ticaret hacminin azalması Ergenli ve Dereköy sınırları içinde bulunan kaplıcalar İlçede bulanan kaplıca kaynaklarının yeteri kadar değerlendirilememesi Doğa turizmi potansiyeline sahip Turizm Kaplıcaların ve yaylaların yeterince tanıtılamaması İlçede yayla turizminin yarattığı konaklama ihtiyacını karşılayabilecek sayıda tesislerin olmaması Yayla turizmi yapılabilecek olanaklara sahip Kaplıcaların sağlık turizmine olanak vermesi Yapılan çiçek şenliklerinin konaklama imkanlarının artırılmasıyla kültür turizmine olanak vermesi Girişimcilik Kapasitesi Göç dolayısıyla girişimci sayısının azalması İşgücü Nitelikli işgücünün varlığı Ekonominin yalnızca tarıma dayalı sebebiyle iş imkanlarının kısıtlı ve dış göç oranının yüksek Yetişmiş işgücünün ilçede barındırılamaması (dışarıya verilen göç) Küçük Menderes Havzası'ndaki istihdam yetersizliği İlçeye özgü el yapımı yorgancılığın tanıtılamaması ve ekonomik değere dönüştürülememesi Çinko rezervlerinin değerlendirilmemesi Genel Sermaye birikiminin yeterli olmaması Sermayenin ilçe dışına çıkması Sayfa 5 / 55

6 BAYINDIR Meslek Yüksek Okulundaki (seracılık, peyzaj, konfeksiyon bölümleri- 250 öğrenci-önümüzdeki yıl öğrenci sayısı 500 olacak) öğrenci potansiyeli Kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin artırılması ihtiyacı Kooperatif ve birliklerle ilgili güvenin zayıflamasıyla toplu hareket yerine bireysel hareketin ön plana çıkması Meslek Yüksek Okulu için öğrenci yurdunun olmaması SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI İlçe tanıtımının bölgesel ve ülke çapında yetersiz kalması Sosyal yaşamla ilgili faaliyet ve donatılardaki eksiklikler Kişisel gelişime yönelik faaliyetlerin yetersizliği Gelir dağılımının dengesizliğinden kaynaklanan sosyal sorunlar ÇEVRE ve ENERJİ 12 ay kuvvetli esen rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli Temiz bir çevreye sahip Jeotermal kaynak potansiyeli ile ilgili çalışmaların yavaş ilerlemesi Kaplıcaların yenilenme ihtiyacı ve tanıtımının eksik yapılması Jeotermal kaynak potansiyelinin seracılık ve konut ısıtma gibi alanlarda değerlendirilebilecek Sarıyurt Köyünde çinko rezervinin bulunması Bayındır Ovası'nın koruma altına alınacak Küçük Menderes Havzası depremselliği DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR 5000 yıllık tarihi geçmişi olan bir yerleşim Zengin orman varlığı ALTYAPI VE KENTLEŞME Seracılık ve konut ısıtmada kullanılabilecek sıcaklıklarda ve miktarda jeotermal kaynak Demiryolu ağının varlığı Toplu taşıma araçlarının akşam belli saat sonrasında çalışmıyor İlçelerle olan bağlantı karayolunun standartının düşük Ulaşım alt yapısının yetersizliği Diğer ilçelerle olan bağlantı karayolunun tamamlanmamış Coğrafi konum olarak geçiş noktasında (tamamlanacak Ödemiş-Beydağ-Kiraz için geçiş yolu üzerinde olacak ) İzmir-Bayındır arası yeni yolun yapılması sonucu İzmir e ulaşımın kolaylaşması Temiz çevresi ve havası ve Tire ve Ödemiş gibi sanayi bölgelerine yakın nedeniyle güzel bir yerleşim alanı ve banliyö ilçesi olabilecek imkanlara sahip (Küçük Menderes Üniversitesi'nin kurulması için) 700 dekarlık belediye arazisinin bulunması Çevre yolunun açılmamış Ova yollarının (üretim yollarının) ıslah edilmemiş Sayfa 6 / 55

7 BERGAMA GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Endüstriyel ve sofralık domates, tohumluk ve yemlik mısır ve büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık çeşitliliğin Marka olabilecek yöresel ürün (tekstil ürünü olan uzun elyaflı pamuk) Yöresel peynir ve zeytin üretimi Pamuk üretiminde yaşanan sorunlar (susuzluk nedeniyle) Büyük ve küçükbaş hayvancılığın değerlendirilmesi için hayvan pazarının gelişmesine yönelik modernizasyonların gerçekleştirilmemesi İklimin ve jeotermal kaynakların etkin nedeniyle seracılık için uygun Zeytin ve zeytin yetiştiriciliğinin önemli ölçüde artma eğilimi Yuntdağ bölgesinde fıstık çamı yetiştirilmesine elverişli araziler Küresel ısınmanın su kaynakları ve tarım alanlarını etkilemesi Tarımsal üretimde girdi fiyatlarının yükselmesi Kurların düşük nedeniyle pamuk ve fıstık gibi ürünlerin ithalatının artması nedeniyle yerel ürünlerin satışında sıkıntı yaşanması Tarım İleri teknoloji kullanarak süt ve süt ürünleri üretiminin yapılıyor Küçük tarım işletmelerinin seracılığa teşvik edilmesi Kozak bölgesinde yetişen Dünya'nın bir numaralı iç çam fıstığı Jeotermal enerji ile seracılık yapılması Seracılık işletmelerinde organik tarım yapılıyor Sanayi 1700 dekar OSB nin varlığı (altyapı ihalesi yapılmış) İki adet Küçük Sanayi Sitesinin varlığı Pamuk işlemenin çırçır fabrikalarından ileriye gidememiş ve pamukla ilgili farklı üretim konularına geçilememiş Çırçır fabrikalarının yarısının çalışmaması Projesi tamamlanmış OSB'nin altyapı çalışmalarına başlanmış Bazı tarıma dayalı sanayi tesislerinin bulunması Bergama OSB'nin faaliyete geçmemiş Bakırçay Ovası'nda pamuk çırçır fabrikasının bulunması Tarımsal ürünleri işleyecek tesis sayısındaki yetersizlik Sofralık zeytin işleme tesislerinin olmaması Ticaret Yerel ürünlerin (Bergama halısı, parşömen, peynir, fıstık) yeterince tanıtılamaması ve pazarlanamaması Sayfa 7 / 55

8 BERGAMA Tarihi zenginlikler ve kültürlerin turizme olanak sağlaması Termal kaynakların turizmde değerlendirilmemesi Termal turizm yatırım imkanı Kültür turlarındaki krizin ilçenin ekonomisine olumsuz etkisi İlçeye özgü parşömen üretiminin Turizm alanlarındaki tanıtım eksikliği Dünyanın ilk yedi kilisesinden biri olan Bazilika nedeniyle inanç turizmi yapılabilir Deniz kum güneş turizminin öne çıkması Turizm Yatak kapasitesi yeterli turizm işletmesi ve otellerin bulunmaması Kozak bölgesinin yayla turizmi, sağlık sporları ve ekoturizm açısından potansiyele sahip İnanç turizminin gelişmesine karşı bölgede direnç Deniz kum güneş turizminin yapıldığı Dikili ilçesiyle komşu Ören yerleri ve müze giriş fiyatındaki artışın yabancı turisti ve turist acentalarını olumsuz etkilemesi Ören yeri ve müze kapanış saatlerinin özellikle yaz aylarında gezme imkanını olumsuz etkilemesi İşgücü İşletme ve sanayi tesisi sayısındaki azlık nedeniyle işsizlik Genç nüfusun varlığı Dışarıya göç veriyor (kent merkezine verilen göç) Genel Begama'nın Dikili ve İzmir Limanı'na yakınlığının avantaj sağlaması Yöresel halıcılık (Yağcıbedir), kilimcilik (İsmailli), iğne oyası gibi ürünlerin Yağcıbedir Kız Bergama halısı ve yöresel kilim konusunun yeterince desteklenmemesi Bergama nın Avrupa nın değişik yerlerinde 12 adet kardeş şehri, eğitime, ticaret ve turizme yansımalarının olacak SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI Tiyatro ve sinema gibi sosyal donatılardaki eksiklik MYO nun seracılık, tekstil ve restorasyon konularında eğitim veriyor Dengesiz ve plansız gelişen iç göç (köylerden alınan göç) ÇEVRE ve ENERJİ Rüzgar enerjisi potansiyeli ve 17 adet rüzgar gülünün varlığı Jeotermal konut ısıtma pilot uygulaması Türkiye nin rüzgar haritasında rüzgar enerjisi için rüzgarın uygun olduğu yer Bakırçay ın özellikle Soma kömür işletmelerince kirletilmesi Sayfa 8 / 55

9 BERGAMA GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT Ayaskent beldesinde Yontmataş ve Cilalıtaş döneminden kalma zengin tarihi ve kültürel miras bulunması Bir Dünya markası nı sağlayacak tarihi ve kültürel zenginliğe sahip Tarihi eserler ve ören yerlerinin restorasyon ve çevre düzenlemelerinin olmaması Ören yerlerinden elde edilen gelirlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı na aktarılması, ilçeye ve belediyeye çok cüzi bir pay aktarılması TEHDİT Ören yerlerinin korunması ve çevre düzenlemelerinin yapılmasına yönelik merkezden yeterince yatırım yapılmaması Lokman hekim Galenos'un ilçede yaşamış Ören yerlerine yatırım yapılamaması Dünyanın ilk ruhsal tedavi merkezlerinden Asklepion ve tıbbın sembolü Yılanlı Sütun'un ilçede yer alıyor DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR Dünyanın en dik tiyatrosuna sahip Akropol şehrinin bulunması Dönemin sayılı ılıca yapılarından Allianoi Antik dönemin Pergamonu, havrası, hanları, hamamları, camileri, çeşmeleri, muhteşem bir açıkhava müzesi Adı İncil'de de geçen, Hristiyanlığın ilk yedi kilisesinden biri olan Bazilika'nın ilçede yer alması Perlit, granit ve altın konusunda zengin bir potansiyelin bulunması Coğrafi, kültürel, tarihi ve ticari açıdan bölgede bir merkez konumunda ALTYAPI VE KENTLEŞME Kozak granit madenlerinin değerlendirilmesine engel teşkil eden ulaşım altyapısı yetersizliği Ulaşım olanaklarındaki kısıtlamalar, demiryolu olmaması (Hızlı Tren projesinin Aliağa ya kadar, Bergama ya kadar uzatılması ve Çiğli askeri havaalanın sivil havaalanı olarak kullanıma açılması gibi konularda istekler söz konusu) Tersane konusundaki çalışmaların yavaş gidiyor Kuzey Ege konteynır limanı ve tersane alanı projesine ek olarak akaryakıt ve dökme yük limanı (tersane ve dökme yük limanı çalışmaları yapılıyor, konteynır limanının proje ihalesi yapılmış-not) Dünyanın 12. büyük, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olacak Kuzey Ege limanı Dikili Limanı'nın varlığı ve yat limanı yapılabilecek potansiyelinin Sayfa 9 / 55

10 BEYDAĞ GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT İklim ve toprak özelliklerinin geniş bir yelpazede ürün desenine olanak vermesi Bilinçsiz tarımsal üretim yapılıyor Bölge şartlarının organik tarım için uygun Tarım alanlarında küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık nedeniyle rekolte düşüklüğü Birden fazla ürün alma imkanının (2 ve 3 defa) Tarımsal örgütlenmenin ve kurumsal kapasitenin yetersiz Süt ve süt ürünlerine olan ihtiyacın artmaya devam etmesi Su kaynaklarının verimli kullanılmaması ve artezyen kuyularında suyun azalması Marka olabilecek nitelikte zeytin, zeytinyağı ve sabun üretimi Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanmasında yaşanan sorunlar Tarımsal hastalıklar (özellikle kestane üretiminde) Tarım Marka olabilecek nitelikte İncir, barbunya ve özellikle kestane üretimi Et ve süt hayvancılığının varlığı Marka olabilecek nitelikte kestane yetiştirilmesine rağmen kestane şekerleme fabrikasının olmaması Tarımsal ürünlerden elde edilen gelirin (patates, karpuz vs.) olabilecek miktarın altında Tarım ve hayvansal ürünlerin pazar değerini bulamaması Verimli tarım arazilerinin Beydağ Barajı'nın yapımıyla kaybedilmiş Bölgede yetişen şifalı bitkilerin varlığı (kekik, adaçayı gibi Su kaynaklarının tarımda bilinçsiz kullanımı ve damlama 20 tür şifalı bitki) sulamaya geçilmemiş Kestane ağaçlarındaki dal kanseri ve kökten kuruma sorunu (henüz tedavi bulunamamış ve zeytinde de böyle bir sorun yaşanıyor.) Entegre süt ve süt ürünleri tesislerinin bulunmayışı Marka değerindeki ürünlerin pazarlanamaması Zincir üretiminin (2 adet fabrikanın bulunması) Zincir üretimi tesislerinde kapasite artırımına ihtiyaç bulunması Zincir fabrikalarının siyasi ve ekonomik belirsizliklerden olumsuz etkilenmesi Sanayi Tarımın sanayiye entegre olmayışı Sanayide teknolojinin kullanılmıyor Yatırım yapılacak altyapısı tamamlanmış sanayi arazilerinin eksikliği İhtiyaç duyulmasına rağmen bir organize sanayi bölgesinin bulunmayışı Sayfa 10 / 55

11 BEYDAĞ İlçenin tanıtımının yetersizliği Dağ sporu ve yamaç paraşütü olanağı Turizm Yayla, doğa turizmi olanağı Yeni kurulacak barajın turizm potansiyeline olanak sağlaması İşletme/Girişimcili k Kapasitesi Firmalar arasında işbirliği ve koordinasyon eksikliği İl merkezinden uzaklık ve ulaşım altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle yatırımcı çekememesi Yasal yükümlülüklerin ağırlığı nedeniyle işyeri açmada yaşanan sıkıntılar Nüfus yoğunluğunun düşüklüğü İşgücü Kamu çalışanlarının başka ilçelerde ikamet etmesi Var olan iş alanlarının azalması nedeniyle dışarıya verilen göç Sağlıklı ve yeterli miktarda su kaynağına sahip (şişeleme ve satışa yönelik) Sermaye ve mali kaynaklarda yetersizlik Birlikte iş yapabilme kapasitesindeki yetersizlik Bankacılık sektöründe rekabet eksikliği ve kaynak maliyetlerinin yüksekliği Hammadde ve tarımsal girdi fiyatlarındaki (tohum, gübre, mazot) yüksekliğin üretim kapasitesini düşürmesi Genel Yeterli istihdam alanının bulunmayışı ve işsizlik Petrol fiyatlarındaki artış Üretilen ürünlerin pazarlanmasına yönelik örgütlü bir kuruluşun olmaması Yüksek rekabet ortamı Üretilen ürünlerin pazarlara olan uzaklığı Ülkemizde yaşanan ekonomik ve siyasi belirsizlikler TEKNOLOJİ ve YENİLİKÇİLİK Geleneksel yaklaşımlardan kolayca kopulamaması ve yeni olan konulara olumsuz yaklaşılması Etkin ve aktif STK ların olmayışı SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI Madencilik ve diğer alanlarda yüksek okul eksikliği Sanayi ve üretimin olmayışının getirdiği işsizlik ve yarattığı toplumsal sorunlar Sosyal altyapıdaki ve eğitim altyapısındaki yetersizlikler Sayfa 11 / 55

12 BEYDAĞ ÇEVRE ve ENERJİ Özel orman alanlarının kurulmaya başlaması DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR Tarihi miras olarak Beydağ Kalesi nin varlığı ve restore edilmesi projesi Bakır yatağının bulunması Antimon rezervlerinin bulunması Beydağ Eti Bakır yatağının verimli şekilde işletilmemesi Beydağ Barajı Temel ulaşım yolları üzerinde olmaması ALTYAPI VE KENTLEŞME Ödemiş-Nazilli karayolunun varlığı Atıl haldeki Etibank lojmanları Kentsel altyapıdaki eksiklikler Sayfa 12 / 55

13 ÇEŞME GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT Dünyada nadir olan sakız ağacı ve sakızının ilçede yer alması ve ekonomik değere sahip TEHDİT Tarım arazilerinin azalması ve üzümün yetersiz kalması Tarım Su ürünleri çeşitliliğine sahip (geçit çipurası, kaya barbunu-çeşmeye özgü ) İlçe'de yeni yapılandırılan bağların yer alması Çeşme'ye özgü narenciye, kavun ve enginarın yer alması Küresel ısınma sonucu kuraklık ve su sıkıntısı Ticaret Ticaretin turizm odaklı nedeniyle fiyatların yüksek Ev şarapçılığının geliştirilme imkanı Uluslararası sörf merkezi olan Alaçatı'nın ilçede İlçenin tanıtımın yetersiz Sağlık turizmi potansiyeli Turistik tesislerde piyasa koşullarında yeterli karlılığın yakalanamaması ve yenilemenin yapılamaması Termal olanaklar (tuzlu termal su) (turistik tesislerinin havuzlarında ve ısıtmada) Çeşme nin bir kent markası yönünde net imajının olmaması Sualtı turizmine olanak verilmesi (batıkların bol ) Güney illerde uygulanan teşvikin ilçeye nasıl yansıyacağının belli olmaması Yatırıma açık sahil şeridi (sahil şeridinde önemli miktarda kamu arazisi mevcut) Çeşme için turizm politikasının olmaması Selçuk, Kuşadası gibi diğer turizm merkezlerine yakın Her şey dahil sistemin yayılması halinde doğacak sorunlar Alternatif turizm olanaklarının bulunması (sörf, kite sörf, dalış dünyada en çok yapılan aktivite-, olta balıkçılığımevzuattaki kısıtlamalar-, trakking, off-road jeap tour, yamaç paraşütü, yelken) Turizmin çeşitlendirilmemesi Kruvazier turizmin gelişme olanağı Ulusal tanıtım dokümanlarında Çeşme'nin yer almaması Turistik hizmet tesislerinde çeşitlilik (farklı zevklere hitap eden restoranlar) Turizm imar planının halen çıkmaması Günü birlik vizenin kaldırılması sonucu Sakız adası Çeşme arası turizm imkanı Çeşme için yapılacak turizm planının ön araştırma olmadan yapılması halinde yaşanacak olumsuzluklar Turizm Tesis ve aidat konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle mavi bayraklı plaj sayısının azalıyor Yatak sayısının azlığı ve yüksek kalitede hizmet veren otel sayısındaki azlık Sakız adasına en yakın yerleşme Limanın genişletilip turizme kazandırılacak - kruvazier- (ulusoy firması) Turizm merkezi olarak Türkiye de güneyin seçilmiş ve yatırımın güneye yapılıyor Turizm kapasitesindeki eksikler nedeniyle tur operatörlerinin ilgisizliği Turizm sezonunun kısa (45 gün) Yat limanı projesi Askeri koruma alanlarının varlığı Yazlıkların yaygın İzmir in fuar ve kongreler kenti olma yolunda ilerlemesi İzmir merkez kurumlarının karar sürecinde yereli tam olarak devreye sokmaması sonucu yaşanan sorunlar Şehir merkezinde eğlence sektörünün geliştirilmesi ihtiyacı Çeşme de yapılan festivallerinin Uluslararası Deniz Şenlikleri için olanak sağlaması Turizme yönelik hizmet sektöründe çalışanların eğitimine yönelik faaliyetlerin yetersiz Narlıdere Balçova Çeşme arasında sağlık turizmine yönelik işbirliği imkanı Yiyecek içecek sektöründe denetimsizlik Çeşme yapay resif projesi gibi proje fikirlerinin Sayfa 13 / 55

14 ÇEŞME Halk plajlarında hizmet yetersizliği Adalara yakınlığı sonucu sınır ötesi işbirliği imkanı Turizm Yerli ve yabancı turiste farklı fiyat uygulanması Kruvazier turizmin olmaması Yabancı acentelerle çalışılamaması Atıl durumdaki çeşme adaları (alternatif sporlara uygun ama sit alanı) 1/ ölçekli çevre düzeni planının hazırlanmış (uygulaması durmuş durumda; çevre düzeni planı kapsamında golf, kongre, sörf, termal ve sağlık turizmi planlaması yapılmıştır.) İş gücü Turizm konusunda gelişmiş eleman varlığı (MYO, Meslek Liseleri, TÜREM) Meslek okullarının açılıyor Termal kaynakların iyi değerlendirilmemesi Urla'da Fransız CİCOM firması ile yapılacak olan teknoloji üssünün İlçe'ye yakınlığı dolayısıyla çekim oluşturma potansiyeli Elektrik fiyatlarının yüksek nın turizm sektöründeki girdi fiyatlarını yükseltmesi Genel (Özel sektör, belediye ortaklığında yürütülen) Port Alaçatı projesi Politikalar belirlenirken yerel ihtiyaçların dikkate alınmaması Türkiye ekonomisinde sıkıntılar Alaçatıda yarım kalan havaalanının oto pist olarak değerlendirilme düşüncesi (havaalanı özelliğinin kaybolmaması gerekiyor) Batı kültürüne uyumlu insan yapısı Birlikte çalışma kültürünün yeterli düzeyde olmaması Yeni açılacak olan Alman Üniversitesi Orta ve alt gelir grubu insanların sosyal alanlarının daralması nedeniyle doğabilecek huzursuzluk ve işgücü problemi SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI Rüzgar Sörf merkezi (alaçatı), yelken gibi su sporlarına olanak vermesi Tarihte en iyi şarapların yapıldığı yer (bağarası nda kalıntılar) (rum göçünden önce şarap üzümü yaygınmış) Ortak proje yürütmede bilgi eksikliği Kara ulaşımında son nokta nedeniyle kaçakçılık gibi konuların günceme gelme durumu Ege Ü. Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Rüzgar enerjisi potansiyeli Günü birlik turizmin kirlilik yaratması Alternatif enerjiye ilginin artması Balık çiftliklerinden kaynaklanabilecek kirlilik ÇEVRE ve ENERJİ Güneş enerjisi potansiyeli Rüzgar enerjisi üretiminde ilçe ihtiyacının üzerinde verim Sayfa 14 / 55

15 ÇEŞME GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Konumu ve yerleşim alanı doğal güzellikleri Tarihi yerlerinin (erythrai gibi) açığa çıkmamış Maden aramayla ilgili ruhsatlar Yarımada nedeniyle sahil ve plajların çok ve çeşitli DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR Su altı batıklarının (Osmanlı Rus savaşından kalma batıklar mevcut) Dünyada nadir olan sakız ağacı ve sakızı Tarihi yapısı (tarihi kale, erithrai, bağarası, eski çeşme köyü, kervansaray ve çeşmeler, kliseler, tescilli yapılar) ve ören yerleri İzmir merkeze, havalimanına ulaşım kolaylığı ve deniz ulaşımının etkin kullanılıyor Yaşamın pahalı Proje halindeki havaalanı için finansman sorununun olmaması Merkezi yönetimin altyapı yatırımlarının yetersiz Havaalanına otoyol bağlantısı Yeşilin az (toprak ve yağış yapısına bağlı) Deniz yolu ile Avrupa ya kolay ulaşım (geliştirilmeye açık) Çok katlı yapılaşmanın olmaması Spor alanları ve yürüyüş bisiklet yollarında yetersizlik ALTYAPI VE KENTLEŞME Çeşme limanı Yat limanlarının bulunması Yaz ve kış nüfusunun dengesizliği nedeniyle belediye gelir ve hizmetinde yetersizlik Havaalanının olmaması Otopark yetersizliği Altyapıların tamamlanmaması Gece ulaşımda yaşanan sorunlar Sayfa 15 / 55

16 DİKİLİ GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Zeytin başta olmak üzere tarımsal ürün çeşitliliği Kültür ırkı süt ve besi sığırcılığı yapılması ve yeterli altyapı ile yem bitkisi yetiştiriciliği için arazi varlığı bulunması Tarımda sermaye ve mali kaynak yetersizliği Teknik altyapı ve üretim konularında ihtiyaç duyulan bilgi birikiminin olmaması İlçede sahil nedeniyle balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yapılabilecek imkan ve yerlerin mevcut Jeotermal su kaynakları kullanılarak seralarda sebze üretimi fırsatı ve organik tarım uygulamaları olanağı Tarımsal destekleme politikalarının değişme eğilimi Küresel ısınma nedeniyle meydana gelen kuraklık Broiler tavuk ve hindi yetiştiriciliği yapılan işletmelerin mevcut Tarım alanlarının amaç dışı kullanıma açılması Doğal ve organik ürünlere olan ilginin artması Daha verimli ürün alınabilecek alanlara zeytin ağaçlarının dikilmiş Fıstık çamı ağaçlandırmacılığı yapılması İlçeye özgü koruk şurubu üretimi Keçi hayvancılığının ağıl hayvancılığı düzeyinde gerçekleşmemesi Seracılık konusunda jeotermal altyapıyı sağlayacak ve ilk kuruluştaki sabit yatırımları yapacak sermaye birikiminin bulunmaması Jeotermal enerji kullanılarak organik ürünler üretilmesi bu nedenle düşecek maliyetlerin dış pazarda rekabet şansını artıracak Zeytin ağacı dikiminin uygun yamaç alanlarda yapılmıyor Tarım Su ürünleri yetiştirmeye uygun alanların bulunması Türkiye'de ve Dünyada rekabet edebilir düzeyde seracılık yapılması Su ürünleri potansiyelinin yeterince değerlendirilmemiş Plansız olarak yapılan tarımsal üretim Zeytin başta olmak üzere organik tarım yapılması Sol sahil sulama birliğinin varlığı (Balıkesir Madra sulama barajı -ortak-) Tarım politikasının ve stratejisinin belirlenmemiş nın yarattığı verim kaybı (ürün desenine ve planlamasına yönelik bir çalışmanın olmaması) Tarımsal ürünlerde pazarlama ve kalite eksikliği Deliktaş köyünde tarımsal sulama alanı Deliktaş köyünde 10 ton kapasiteli süt toplama tesisi Çilek üretiminin yapılıyor Sayfa 16 / 55

17 DİKİLİ GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Hibrit tohum yetiştiriciliğinin yapılıyor (ayçiçeği ve mısırda özellikle) Tütün üretiminden bamya üretimine geçiş Tarım Dalyan'ın balıkçılık sektöründeki önemi Su ürünlerinin çeşitliliği bakımından zenginlik Doku kültürü laboratuarının bulunması (Tamamlanmış TÜBİTAK ve AB projeleri) Ticaret Limanın turizm ve dış ticaret açısından potansiyelini artırması Kesintisiz 20 km toplam 40 km.'lik kumsalı Turizm alanlarının amaç dışı kullanımı İklimi, bozulmamış doğal yapısı ile turizmde gelişme olanağı İlçenin merkezinde yer alan limanın çevre kirliliği ve gürültü yaratarak turizmi olumsuz etkilemesi Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin kurulmuş Turizm alanlarına yönelik yeterli tanıtımın yapılamaması Turizm talebindeki artış Su sporlarına olanak verecek olan su altı ve su üstü parkur alanlarının mevcut Turizme yönelik hizmet sektöründe bilinç, eğitim, kalite eksikliği Sağlık turizminin önem kazanması Turizm Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesi Mavi bayraklı plajların bulunması Turizm Danışma Bürosunun etkin çalışmaması (eleman eksikliği var) İlçenin turizme yönelik tanıtım altyapısında eksiklik Tarihi merkeze, Bergama ya yakınlık Kültür turizmine olanak sağlaması (Yunan Adalarıyla iyi ilişkiler ) Sağlık turizmine imkan verecek yatırımlara yönelik sermaye yetersizliği 18 bin ile 20 bin arası yazlık konutun bulunması Sağlık turizminde kullanılabilecek olan şifalı çamurun bulunması (peloid) Sayfa 17 / 55

18 DİKİLİ İşletme/Girişimcili k Kapasitesi Girişimcilik ve işletmecilik kültürünün yerleşmemiş Kalifiye iş gücü yetersizliği İşgücü Bölge içinde iş sahalarının bulunmaması nedeniyle yaşanan işsizlik oranının üst seviyelerde Bölgeye göçlerin sebebiyle işsizlik oranının artması Genç nüfus için iş alanlarının bulunmaması Yağcıbedir halılarının dokunuyor Sektörel bazlı yurtdışı tanıtım yetersizliği Uluslararası ticaretin giderek serbestleşmesi (kotaların kalkması) Genel Yöreye özgü ürünlerin tanıtılamaması Türkiye'de üretim girdi fiyatlarının yükselmesi Uygun yatırım alanlarının iyi yönlendirilememesi Plansız ve hızlı büyüme eğilimi SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI Eğitim düzeyinin yüksekliği nedeniyle sivil toplum örgütlenmesinin gelişmişliği Festival deneyiminin bulunması Sağlık ve eğitim sektörlerindeki altyapı yetersizliği Sosyal altyapı eksikliği Uzlaşma kültürünün İlçede güvenlik sorununun olmaması Halkın okuma yazma oranının yüksek oluşu ÇEVRE ve ENERJİ Çandarlı, Denizköy ve Bademli Köylerinin üst yamaçlarında rüzgar enerjisi potansiyeli Çevre yatırımları ile alt yapı yatırımlarının paralel yürümemesi Ulusal ve uluslararası düzeyde alternatif enerjiye olan ilginin artması Ormanları tehdit eden adedi bulan keçi hayvancılığının varlığı Sayfa 18 / 55

19 DİKİLİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR Jeotermal su kaynaklarının ilçede bulunması Denizköy ve Bademli Köylerinin üst yamaçlarında rüzgar enerjisi potansiyeli Tarihi Aterna ve Çandarlı kalelerinin varlığı çeşit bitkiye sahip botanik bahçesinin bulunması Şifalı çamurun bulunması İlçenin Turizm Bakanlığınca Jeotermal Koruma Alanı ilan edilmiş Meydana gelebilecek kuraklık ile ilçede bulunan ormanlık alanlardaki yangın riski 1.derecede deprem kuşağı üzerinde bulunması Yöredeki keçi yetiştiriciliğin orman dokusuna zarar veriyor Perlit, bazalt ve granit gibi önemli maden yataklarının bulunması Dünyadaki 5 sualtı ormanından birisinin burada bulunması Dikili'nin deniz ve hava yolu bakımından Midilli Adası'ndan faydalanıyor İlçenin il merkezine olan uzaklığı Kentsel projelerin az ALTYAPI VE KENTLEŞME İlçenin merkezinde yer alan limanın çevre kirliliği ve gürültü yaratarak turizmi olumsuz etkilemesi Yazlıklar nedeniyle yaz döneminde artan nüfusun kent yerleşiminde yarattığı sorunlar Kentleşme ve kentsel planlamada yetersizlik Sayfa 19 / 55

20 FOÇA Sebze, meyve ve narenciye yetiştiriciliği ve tarımsal ürün çeşitliliği Gerenköy ve Bağarası Beldelerinde verimli ovaların varlığı Marka ürünler ve organik ürünlerde tanıtım ve pazarlama eksikliği Marka olabilecek yöresel ürünlerin varlığı Yeniköydeki zeytin ve bağcılığa uygun boş arazilerin varlığı Sanayi tesislerinin çevreye verdiği zararlı atıklar nedeniyle Ilıpınar, Bağarası, Gerenköy ovasındaki tarımsal yaşamın olumsuz etkilenmesi (Aliağa'daki sanayi tesisleri) Sulama suyu kullanma politikasının olmaması Gerenköy beldesinde tarımsal ürün çeşitliliği (pamuk, domates, soğan, mısır, buğday, bağ - bahçe,...) Balıkçı barınağı ihalesinin yapılmış Zamansız avlanmanın balık neslinin yok na neden Kozbeyli köyündeki zeytin ve şarap üretimi Tarım Kozbeyli köyünde zeytincilik ve el sanatlarının var Foçakarası şarabı olarak ünlenen kırmızı şarabı ve yöreye özgü doğal halis zeytinyağları Ege bölgesine dağıtılan balıkların yaklaşık %20'sinin ilçeden karşılanması Küçükbaş, büyükbaş, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılması Sanayi Tarımsal üretime dayalı sanayilerin varlığı Foça yoğurdu, Apama yoğurt ve yağlarının yerel bir marka, Foça yoğurt mandırası (markalaşma fırsatı) Tarım ve deniz ürünlerinin değerlendirildiği işleme tesislerinin olmayışı KSS nin olmaması (esnafın gelişme potansiyeli ve çevre açısından) Sayfa 20 / 55

KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ

KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ 5.2. KUZEY KENTSEL GELİŞME ALT YÖRESİ (KKGAY) 5.2.1. PLANLAMA ALANI Kuzey Kentsel Gelişme Alt Yöresi, kuzeyde Yenişakran belediyesi, doğuda Manisa il sınırı, güneyde Menemen

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ

KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ KARASU NUN GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ VE SWOT ANALİZİ Yayın Tarihi: Ağustos, 2011 MARKA Yayınları Serisi Özet Bu proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Teknik Destek Programı kapsamında

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi Odaları, Konya Ticaret Borsası AÇIKLAMA Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının

Detaylı

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI URLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN MUSTAFA TOPRAK İZMİR VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK URLA KAYMAKAMI SİBEL UYAR URLA BELEDİYE

Detaylı

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2009 PROJE EKİBİ MESLEK/ÜNVAN IBB Genel Sekreter Yardımcısı İrfan UZUN Mimar IBB İmar ve Şehircilik

Detaylı

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO

BANDIRMA BANDIRMA EKONOMİSİ GENEL TABLO BANDIRMA Bandırma, Güney Marmara da önemli bir yerleşim merkezi olması yanında, Limanı vasıtasıyla da bölgenin dünyaya açılan kapısı konumundadır. Bandırma nın, Balıkesir İlinde yaratılan toplam GSYİH

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ ÖN FİZİBİLİTELER

YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ ÖN FİZİBİLİTELER T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ (AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, TOKAT) ÖN FİZİBİLİTELER Türkiye nin Karadeniz

Detaylı

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL ARSLAN Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI'NIN İZMİR KALKINMA AJANSI PROJELER RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI'NIN İZMİR KALKINMA AJANSI PROJELER RAPORU İZMİR TİCARET ODASI İZMİR TİCARET ODASI'NIN İZMİR KALKINMA AJANSI PROJELER RAPORU Hazırlayan: Hitay BARAN, Ümit ÇİÇEK, Ahmet BÜKE, Mert İLKUTLUĞ, Dilara Sürgü ERSÖZLÜ Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü,

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ

İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR-MANİSA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. GİRİŞ... 1 2. AMAÇ, KAPSAM VE HEDEFLER...

Detaylı