İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ"

Transkript

1 İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ ALİAĞA GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Yeni gelişen bir sektör olarak sera çiçekçiliğinin varlığı Çok parçalı tarımsal işletme yapısı Balıkçılık ve su ürünleri potansiyelinin bulunması Küresel ısınmadan kaynaklanan tarımsal kuraklık Tarım Helvacı Ovası ve Güzelhisar Ovası'nda tarımsal üretim potansiyelinin zengin oluşu ve ürün çeşitliliği (özellikle zeytinyağı üretimi) Tarımsal sulamada çiftçiyi bilinçlendiren eğitimlerin veriliyor Zeytin üretiminde ve pazarlamasında bilgi ve eğitim eksikliği Tarım alanlarında sanayi gelişiminin ilerlemesi Tarım alanlarının fazla suya gereksinim duymayan ürünlerin yetiştirilmesine olanak vermesi Sulama projelerinin tamamlanmasıyla ürün deseninin değişmesi sonucunda stratejik ürünlerin daha çok üretilecek Alternatif tarımsal üretimin yapılmıyor Sanayi kuruluşlarının çokluğu Mesleki eğitimin sanayinin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalması (branşların yetersiz kalması) Kimya sanayi için uygun ortam Yaklaşık 400 tesisin kurulmakta olduğu Aliağa OSB'nin varlığı Yan sanayinin gelişmemesi Yan sanayi alanlarının gelişimine uygun ortam Küçük Sanayi Sitelerinin varlığı Yeni gelişen bir sektör olarak küçük tekne imalatının Sanayi Tarıma dayalı sanayi için uygun koşullara sahip beldelerin bulunması (Helvacı) Arazi, ulaşım, ham-madde, enerjiye ulaşılabilirlik açılarından avantajlı Gemi söküm tesislerinin denetimlerle belirli bir düzene girmesi Demir çelik sanayinin Büyük petrol ve kimya tesislerinin ilçede bulunması Sayfa 1 / 55

2 ALİAĞA Denizcilik sektöründe gelişmiş Dış ticaretin artması nedeniyle Nemrut Limanına olan ihtiyacın artması Ticaret Dış ticaret kapasitesine sahip olan Nemrut Limanı'nın ilçede bulunması Ege Denizine kıyısı açısından deniz ticaretinden faydalanması Kültür ve deniz turizminin gelişime açık Konaklama olanaklarının yetersizliğinden dolayı turizm potansiyelinin yeterince değerlendirilmemesi Turizme olan talebin artması Turizm Antik kentlerin yeterince tanıtılmaması Çeşitlendirilmiş turizme artan ilgi Turizm alanında yeterli yatırımın yapılmaması Samurlu köyü civarında termal turizm bölgesi oluşturma çalışması İşgücü Bazı beldelerdeki istihdam olanaklarındaki yetersizlik Nitelikli ara eleman eksikliği Genel Uygun yatırım alanlarına sağlıklı yönlendirme yapılamaması (marina) Ülkedeki makro ekonomik dengesizlikler Yatırımı ve rekabeti zorlaştıran mevzuatlar SOSYAL ve KÜLTÜREL ALTYAPI Sanayiyi destekleyici mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yetersizliği Hızlı sanayileşme sonucu sosyal ve kültürel altyapının yetersiz kalması Göçle gelen niteliksiz işgücünün varlığı Hızla artan nüfus Eğitim ve sağlık hizmetlerinde var olan yetersizlikler POLİTİK ve KURUMSAL ALTYAPI Bölgede işbirliği ve ortak çalışma kapasitesinin yetersizliği Bürokratik engeller sebebiyle liman/ iskelelerden yeterince yararlanılamaması Sayfa 2 / 55

3 ALİAĞA ÇEVRE ve ENERJİ Rüzgar enerjisi potansiyeli Hızlı sanayileşme sonucu hava, su ve toprak Enerji alanında ilçeye yatırım yapılmak istenmesi kirliliklerinin yaşam kalitesini ve halk sağlığını tehdit eder (Doğalgaz,kömür/termik santral) seviyeye ulaşması Düzensiz ve plansız yapılaşmadan kaynaklanan sanayi kirliliği Jeotermal kaynaklarının doğru ve verimli değerlendirilememesi Jeotermal su kaynaklarının değerlendirilmesinde yatırım için finansman eksikliği Rüzgar enerjisi alanında yatırım talebi Alternatif enerji kaynaklarına yönelme Endüstri amaçlı kullanılan yer altı suyunun kontrolsüz kullanımı sonucu azalması Endüstriyel üretimden kaynaklanan atıkların çoğalması Bölgedeki yoğun sanayileşmenin çevreye olan olumsuz etkisi Rüzgar enerjisi potansiyeline sahip Su kaynaklarının azalması DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR Jeotermal kaynakların bulunması KYME ve MYRA tarihi kent kalıntılarının ilçede bulunması Bölgeye has bitki çeşidi Gelişmiş ulaşım altyapısı ve lojistik açıdan önemli konumu Konut arzının sanayi ile birlikte artan nüfusa yetersiz gelmesi Hızlı sanayileşmenin getirdiği altyapı yetersizliği ve çarpık kentleşme sorunu Çandarlı Kuzey Ege Limanı ve tersanesinin yapılacak Demiryolu ağının kurulmakta Konutlaşma stratejisinin olmayışı Aliağa-Menderes metro hattı ALTYAPI ve KENTLEŞME Kentsel dönüşümün olmayışı Altyapıda yetersizlikler Kimyasal ve biyolojik arıtma tesislerinin olmaması Fiziki sorunları nedeniyle iskelelerden yeterince yararlanılamaması Manisa Organize Sanayi Bölgesinden Nemrut Koyu iskelelerine demir yolu bağlantısı Aydın-İzmir Çevre Yolunun Aliağa Organize Sanayi Bölgesine kadar gelecek İstanbul-İzmir Çevre Yolunun Zeytindağ-Şakran arasından başlayacak Demir yolu ağının tam gelişmemiş Sayfa 3 / 55

4 BAYINDIR Tarım Tarımsal verimlilik, iki ürün alabilme potansiyeli Tarım arazilerinin mineral yönünden zengin nın ürün kalitesini artırması Sılajlık darı üretimi ve ileri düzeyde hayvancılığın varlığı Kiraz, erik, şeftali, Efes üzümü ve salçalık domatesin ihracatının yapılıyor Organik zeytin üretimi ve ülke toplamının yaklaşık % 5 oranlarına varan zeytinyağı üretimi Çiçek festivali ile süs bitkisi pazar payının artırılabiliyor Türkiye ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan süs bitkisi yetiştiriciliğinin (%40 oranlarında) Tomruk ihalelerinin yapıldığı yer Orman kereste ürünleri ve üretimi 50 bin civarındaki damızlık sığırcılık ve süt sığırcılığı ile günlük 300 tonu aşkın süt üretilmesi Meslek Yüksek Okulunda seracılık bölümünün bulunması Tarımsal alt yapı yetersizliği (Sulama, tarımsal üretime destek verecek soğuk hava deposu, zeytin ve zeytinyağı paketleme, şişeleme tesis, organik tarım uygulama alt yapısı eksikliği v.s) Tarım ürünlerinin markalaşamamış Tarımsal ürünlerin pazarlanması amacıyla hallerin faaliyet göstermemesi Çiftçilerin bilgi yetersizlği nedeniyle organik üretimin sertifikalandırılmıyor Yerli tarım ürünlerinin tohumlarının kaybolmuş (Falaka patlıcanı, Bayındır yoncası) Çiçekçilik ve süs bitkileri sektörüne hizmet edecek Çiçekçilik İhtisas OSB nin olmayışı Pazar oluşumunda, çiçekçilik sektörünün temel ihtiyaçlarının karşılanmasındaki sorunlar Çiçekçilik ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde yetiştiricilerin tam anlamıyla örgütlenememiş Çiçekçilikte önemli olan çimlendirme tesislerinin kaynak yetersizliğinden dolayı kurulamıyor nedeniyle üretimdeki verimliliğinin düşmesi Kesme çiçekçiliğin yapılmıyor ve ürün çeşitliliğinin sağlanmaması Kurumsal yapısı olan tarımsal işletmelerin azlığı Tarım alanlarının sulanabilmesi için yer üstü suyundan faydalanmak üzere baraj kurulmasına uygun kaynaklara sahip (Zeytinova-Falaka, Ergenli ve Yakapınar- Uladı Barajları) Tarımsal sulama projelerine devlet desteğinin (damla sulama) Hayvancılığın dünya standartlarında yapılabilmesi için gerekli hayvan varlığı ve eğitilmiş insan potansiyelinin Çiçekçilik sektöründe, özel sektör ve üniversite işbirliği yapma imkanının bulunması Teknolojik gelişmeyle birlikte kirlenen toprak ve su nedeniyle, gelişmiş ülkelerde organik tarım yapacak toprak bulunmaması Organik tarıma geçiş için potansiyel Tarımsal faaliyetler küçük parçalı işletmeler halinde yürütülmekte olup bu daha fazla kaynak, enerji ve ekipman kullanımına neden olduğu için maliyetin yükselmesi Yaşanan tarımsal kuraklık Yer altı sularının tarımsal sulama amacı ile bilinçsizce gereğinden fazla miktarda kullanılması Bilinçsiz ilaçlama ve gübreleme yapılması sonucuna doğal seleksiyonun kayb Bayındır dağlarında bulunan zeytinliklere ulaşımın zor Verimli tarım arazilerinin üzerine bilinçsiz, plansız depo, ağıl gibi inşaatların yapılması Küresel ısınmanın tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilenmesi Yüksek kalitede sığır potansiyelinin tanıtılmamış Sanayi Tarıma dayalı sanayi için gerekli hammaddenin ilçede var İlçede tarım ürünlerini işleme tesislerinin bulunmaması Zeytinova Beldesinde İhtisaslaşmış Gıda Organize Sanayi Bölgesi kurulması projesi Bayındır a bağlı Pınarlı köyü civarında bulunan Karma Organize Sanayi Bölgesinin 1/ ve 1/ nazım imar planında işaretlenmiş Çiçekçilik OSB kurulması için yapılan çalışmalar Sayfa 4 / 55

5 BAYINDIR Ticaret 600 ü aşkın işletme tarafından seralarda üretilen mevsimlik çiçek ve ağaç türlerinin ihracatının artma potansiyeli Göç dolayısıyla ticaret hacminin azalması Ergenli ve Dereköy sınırları içinde bulunan kaplıcalar İlçede bulanan kaplıca kaynaklarının yeteri kadar değerlendirilememesi Doğa turizmi potansiyeline sahip Turizm Kaplıcaların ve yaylaların yeterince tanıtılamaması İlçede yayla turizminin yarattığı konaklama ihtiyacını karşılayabilecek sayıda tesislerin olmaması Yayla turizmi yapılabilecek olanaklara sahip Kaplıcaların sağlık turizmine olanak vermesi Yapılan çiçek şenliklerinin konaklama imkanlarının artırılmasıyla kültür turizmine olanak vermesi Girişimcilik Kapasitesi Göç dolayısıyla girişimci sayısının azalması İşgücü Nitelikli işgücünün varlığı Ekonominin yalnızca tarıma dayalı sebebiyle iş imkanlarının kısıtlı ve dış göç oranının yüksek Yetişmiş işgücünün ilçede barındırılamaması (dışarıya verilen göç) Küçük Menderes Havzası'ndaki istihdam yetersizliği İlçeye özgü el yapımı yorgancılığın tanıtılamaması ve ekonomik değere dönüştürülememesi Çinko rezervlerinin değerlendirilmemesi Genel Sermaye birikiminin yeterli olmaması Sermayenin ilçe dışına çıkması Sayfa 5 / 55

6 BAYINDIR Meslek Yüksek Okulundaki (seracılık, peyzaj, konfeksiyon bölümleri- 250 öğrenci-önümüzdeki yıl öğrenci sayısı 500 olacak) öğrenci potansiyeli Kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitelerinin artırılması ihtiyacı Kooperatif ve birliklerle ilgili güvenin zayıflamasıyla toplu hareket yerine bireysel hareketin ön plana çıkması Meslek Yüksek Okulu için öğrenci yurdunun olmaması SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI İlçe tanıtımının bölgesel ve ülke çapında yetersiz kalması Sosyal yaşamla ilgili faaliyet ve donatılardaki eksiklikler Kişisel gelişime yönelik faaliyetlerin yetersizliği Gelir dağılımının dengesizliğinden kaynaklanan sosyal sorunlar ÇEVRE ve ENERJİ 12 ay kuvvetli esen rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli Temiz bir çevreye sahip Jeotermal kaynak potansiyeli ile ilgili çalışmaların yavaş ilerlemesi Kaplıcaların yenilenme ihtiyacı ve tanıtımının eksik yapılması Jeotermal kaynak potansiyelinin seracılık ve konut ısıtma gibi alanlarda değerlendirilebilecek Sarıyurt Köyünde çinko rezervinin bulunması Bayındır Ovası'nın koruma altına alınacak Küçük Menderes Havzası depremselliği DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR 5000 yıllık tarihi geçmişi olan bir yerleşim Zengin orman varlığı ALTYAPI VE KENTLEŞME Seracılık ve konut ısıtmada kullanılabilecek sıcaklıklarda ve miktarda jeotermal kaynak Demiryolu ağının varlığı Toplu taşıma araçlarının akşam belli saat sonrasında çalışmıyor İlçelerle olan bağlantı karayolunun standartının düşük Ulaşım alt yapısının yetersizliği Diğer ilçelerle olan bağlantı karayolunun tamamlanmamış Coğrafi konum olarak geçiş noktasında (tamamlanacak Ödemiş-Beydağ-Kiraz için geçiş yolu üzerinde olacak ) İzmir-Bayındır arası yeni yolun yapılması sonucu İzmir e ulaşımın kolaylaşması Temiz çevresi ve havası ve Tire ve Ödemiş gibi sanayi bölgelerine yakın nedeniyle güzel bir yerleşim alanı ve banliyö ilçesi olabilecek imkanlara sahip (Küçük Menderes Üniversitesi'nin kurulması için) 700 dekarlık belediye arazisinin bulunması Çevre yolunun açılmamış Ova yollarının (üretim yollarının) ıslah edilmemiş Sayfa 6 / 55

7 BERGAMA GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Endüstriyel ve sofralık domates, tohumluk ve yemlik mısır ve büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık çeşitliliğin Marka olabilecek yöresel ürün (tekstil ürünü olan uzun elyaflı pamuk) Yöresel peynir ve zeytin üretimi Pamuk üretiminde yaşanan sorunlar (susuzluk nedeniyle) Büyük ve küçükbaş hayvancılığın değerlendirilmesi için hayvan pazarının gelişmesine yönelik modernizasyonların gerçekleştirilmemesi İklimin ve jeotermal kaynakların etkin nedeniyle seracılık için uygun Zeytin ve zeytin yetiştiriciliğinin önemli ölçüde artma eğilimi Yuntdağ bölgesinde fıstık çamı yetiştirilmesine elverişli araziler Küresel ısınmanın su kaynakları ve tarım alanlarını etkilemesi Tarımsal üretimde girdi fiyatlarının yükselmesi Kurların düşük nedeniyle pamuk ve fıstık gibi ürünlerin ithalatının artması nedeniyle yerel ürünlerin satışında sıkıntı yaşanması Tarım İleri teknoloji kullanarak süt ve süt ürünleri üretiminin yapılıyor Küçük tarım işletmelerinin seracılığa teşvik edilmesi Kozak bölgesinde yetişen Dünya'nın bir numaralı iç çam fıstığı Jeotermal enerji ile seracılık yapılması Seracılık işletmelerinde organik tarım yapılıyor Sanayi 1700 dekar OSB nin varlığı (altyapı ihalesi yapılmış) İki adet Küçük Sanayi Sitesinin varlığı Pamuk işlemenin çırçır fabrikalarından ileriye gidememiş ve pamukla ilgili farklı üretim konularına geçilememiş Çırçır fabrikalarının yarısının çalışmaması Projesi tamamlanmış OSB'nin altyapı çalışmalarına başlanmış Bazı tarıma dayalı sanayi tesislerinin bulunması Bergama OSB'nin faaliyete geçmemiş Bakırçay Ovası'nda pamuk çırçır fabrikasının bulunması Tarımsal ürünleri işleyecek tesis sayısındaki yetersizlik Sofralık zeytin işleme tesislerinin olmaması Ticaret Yerel ürünlerin (Bergama halısı, parşömen, peynir, fıstık) yeterince tanıtılamaması ve pazarlanamaması Sayfa 7 / 55

8 BERGAMA Tarihi zenginlikler ve kültürlerin turizme olanak sağlaması Termal kaynakların turizmde değerlendirilmemesi Termal turizm yatırım imkanı Kültür turlarındaki krizin ilçenin ekonomisine olumsuz etkisi İlçeye özgü parşömen üretiminin Turizm alanlarındaki tanıtım eksikliği Dünyanın ilk yedi kilisesinden biri olan Bazilika nedeniyle inanç turizmi yapılabilir Deniz kum güneş turizminin öne çıkması Turizm Yatak kapasitesi yeterli turizm işletmesi ve otellerin bulunmaması Kozak bölgesinin yayla turizmi, sağlık sporları ve ekoturizm açısından potansiyele sahip İnanç turizminin gelişmesine karşı bölgede direnç Deniz kum güneş turizminin yapıldığı Dikili ilçesiyle komşu Ören yerleri ve müze giriş fiyatındaki artışın yabancı turisti ve turist acentalarını olumsuz etkilemesi Ören yeri ve müze kapanış saatlerinin özellikle yaz aylarında gezme imkanını olumsuz etkilemesi İşgücü İşletme ve sanayi tesisi sayısındaki azlık nedeniyle işsizlik Genç nüfusun varlığı Dışarıya göç veriyor (kent merkezine verilen göç) Genel Begama'nın Dikili ve İzmir Limanı'na yakınlığının avantaj sağlaması Yöresel halıcılık (Yağcıbedir), kilimcilik (İsmailli), iğne oyası gibi ürünlerin Yağcıbedir Kız Bergama halısı ve yöresel kilim konusunun yeterince desteklenmemesi Bergama nın Avrupa nın değişik yerlerinde 12 adet kardeş şehri, eğitime, ticaret ve turizme yansımalarının olacak SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI Tiyatro ve sinema gibi sosyal donatılardaki eksiklik MYO nun seracılık, tekstil ve restorasyon konularında eğitim veriyor Dengesiz ve plansız gelişen iç göç (köylerden alınan göç) ÇEVRE ve ENERJİ Rüzgar enerjisi potansiyeli ve 17 adet rüzgar gülünün varlığı Jeotermal konut ısıtma pilot uygulaması Türkiye nin rüzgar haritasında rüzgar enerjisi için rüzgarın uygun olduğu yer Bakırçay ın özellikle Soma kömür işletmelerince kirletilmesi Sayfa 8 / 55

9 BERGAMA GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT Ayaskent beldesinde Yontmataş ve Cilalıtaş döneminden kalma zengin tarihi ve kültürel miras bulunması Bir Dünya markası nı sağlayacak tarihi ve kültürel zenginliğe sahip Tarihi eserler ve ören yerlerinin restorasyon ve çevre düzenlemelerinin olmaması Ören yerlerinden elde edilen gelirlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı na aktarılması, ilçeye ve belediyeye çok cüzi bir pay aktarılması TEHDİT Ören yerlerinin korunması ve çevre düzenlemelerinin yapılmasına yönelik merkezden yeterince yatırım yapılmaması Lokman hekim Galenos'un ilçede yaşamış Ören yerlerine yatırım yapılamaması Dünyanın ilk ruhsal tedavi merkezlerinden Asklepion ve tıbbın sembolü Yılanlı Sütun'un ilçede yer alıyor DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR Dünyanın en dik tiyatrosuna sahip Akropol şehrinin bulunması Dönemin sayılı ılıca yapılarından Allianoi Antik dönemin Pergamonu, havrası, hanları, hamamları, camileri, çeşmeleri, muhteşem bir açıkhava müzesi Adı İncil'de de geçen, Hristiyanlığın ilk yedi kilisesinden biri olan Bazilika'nın ilçede yer alması Perlit, granit ve altın konusunda zengin bir potansiyelin bulunması Coğrafi, kültürel, tarihi ve ticari açıdan bölgede bir merkez konumunda ALTYAPI VE KENTLEŞME Kozak granit madenlerinin değerlendirilmesine engel teşkil eden ulaşım altyapısı yetersizliği Ulaşım olanaklarındaki kısıtlamalar, demiryolu olmaması (Hızlı Tren projesinin Aliağa ya kadar, Bergama ya kadar uzatılması ve Çiğli askeri havaalanın sivil havaalanı olarak kullanıma açılması gibi konularda istekler söz konusu) Tersane konusundaki çalışmaların yavaş gidiyor Kuzey Ege konteynır limanı ve tersane alanı projesine ek olarak akaryakıt ve dökme yük limanı (tersane ve dökme yük limanı çalışmaları yapılıyor, konteynır limanının proje ihalesi yapılmış-not) Dünyanın 12. büyük, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olacak Kuzey Ege limanı Dikili Limanı'nın varlığı ve yat limanı yapılabilecek potansiyelinin Sayfa 9 / 55

10 BEYDAĞ GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT İklim ve toprak özelliklerinin geniş bir yelpazede ürün desenine olanak vermesi Bilinçsiz tarımsal üretim yapılıyor Bölge şartlarının organik tarım için uygun Tarım alanlarında küresel ısınmadan kaynaklanan kuraklık nedeniyle rekolte düşüklüğü Birden fazla ürün alma imkanının (2 ve 3 defa) Tarımsal örgütlenmenin ve kurumsal kapasitenin yetersiz Süt ve süt ürünlerine olan ihtiyacın artmaya devam etmesi Su kaynaklarının verimli kullanılmaması ve artezyen kuyularında suyun azalması Marka olabilecek nitelikte zeytin, zeytinyağı ve sabun üretimi Tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanmasında yaşanan sorunlar Tarımsal hastalıklar (özellikle kestane üretiminde) Tarım Marka olabilecek nitelikte İncir, barbunya ve özellikle kestane üretimi Et ve süt hayvancılığının varlığı Marka olabilecek nitelikte kestane yetiştirilmesine rağmen kestane şekerleme fabrikasının olmaması Tarımsal ürünlerden elde edilen gelirin (patates, karpuz vs.) olabilecek miktarın altında Tarım ve hayvansal ürünlerin pazar değerini bulamaması Verimli tarım arazilerinin Beydağ Barajı'nın yapımıyla kaybedilmiş Bölgede yetişen şifalı bitkilerin varlığı (kekik, adaçayı gibi Su kaynaklarının tarımda bilinçsiz kullanımı ve damlama 20 tür şifalı bitki) sulamaya geçilmemiş Kestane ağaçlarındaki dal kanseri ve kökten kuruma sorunu (henüz tedavi bulunamamış ve zeytinde de böyle bir sorun yaşanıyor.) Entegre süt ve süt ürünleri tesislerinin bulunmayışı Marka değerindeki ürünlerin pazarlanamaması Zincir üretiminin (2 adet fabrikanın bulunması) Zincir üretimi tesislerinde kapasite artırımına ihtiyaç bulunması Zincir fabrikalarının siyasi ve ekonomik belirsizliklerden olumsuz etkilenmesi Sanayi Tarımın sanayiye entegre olmayışı Sanayide teknolojinin kullanılmıyor Yatırım yapılacak altyapısı tamamlanmış sanayi arazilerinin eksikliği İhtiyaç duyulmasına rağmen bir organize sanayi bölgesinin bulunmayışı Sayfa 10 / 55

11 BEYDAĞ İlçenin tanıtımının yetersizliği Dağ sporu ve yamaç paraşütü olanağı Turizm Yayla, doğa turizmi olanağı Yeni kurulacak barajın turizm potansiyeline olanak sağlaması İşletme/Girişimcili k Kapasitesi Firmalar arasında işbirliği ve koordinasyon eksikliği İl merkezinden uzaklık ve ulaşım altyapısındaki yetersizlikler nedeniyle yatırımcı çekememesi Yasal yükümlülüklerin ağırlığı nedeniyle işyeri açmada yaşanan sıkıntılar Nüfus yoğunluğunun düşüklüğü İşgücü Kamu çalışanlarının başka ilçelerde ikamet etmesi Var olan iş alanlarının azalması nedeniyle dışarıya verilen göç Sağlıklı ve yeterli miktarda su kaynağına sahip (şişeleme ve satışa yönelik) Sermaye ve mali kaynaklarda yetersizlik Birlikte iş yapabilme kapasitesindeki yetersizlik Bankacılık sektöründe rekabet eksikliği ve kaynak maliyetlerinin yüksekliği Hammadde ve tarımsal girdi fiyatlarındaki (tohum, gübre, mazot) yüksekliğin üretim kapasitesini düşürmesi Genel Yeterli istihdam alanının bulunmayışı ve işsizlik Petrol fiyatlarındaki artış Üretilen ürünlerin pazarlanmasına yönelik örgütlü bir kuruluşun olmaması Yüksek rekabet ortamı Üretilen ürünlerin pazarlara olan uzaklığı Ülkemizde yaşanan ekonomik ve siyasi belirsizlikler TEKNOLOJİ ve YENİLİKÇİLİK Geleneksel yaklaşımlardan kolayca kopulamaması ve yeni olan konulara olumsuz yaklaşılması Etkin ve aktif STK ların olmayışı SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI Madencilik ve diğer alanlarda yüksek okul eksikliği Sanayi ve üretimin olmayışının getirdiği işsizlik ve yarattığı toplumsal sorunlar Sosyal altyapıdaki ve eğitim altyapısındaki yetersizlikler Sayfa 11 / 55

12 BEYDAĞ ÇEVRE ve ENERJİ Özel orman alanlarının kurulmaya başlaması DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR Tarihi miras olarak Beydağ Kalesi nin varlığı ve restore edilmesi projesi Bakır yatağının bulunması Antimon rezervlerinin bulunması Beydağ Eti Bakır yatağının verimli şekilde işletilmemesi Beydağ Barajı Temel ulaşım yolları üzerinde olmaması ALTYAPI VE KENTLEŞME Ödemiş-Nazilli karayolunun varlığı Atıl haldeki Etibank lojmanları Kentsel altyapıdaki eksiklikler Sayfa 12 / 55

13 ÇEŞME GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT Dünyada nadir olan sakız ağacı ve sakızının ilçede yer alması ve ekonomik değere sahip TEHDİT Tarım arazilerinin azalması ve üzümün yetersiz kalması Tarım Su ürünleri çeşitliliğine sahip (geçit çipurası, kaya barbunu-çeşmeye özgü ) İlçe'de yeni yapılandırılan bağların yer alması Çeşme'ye özgü narenciye, kavun ve enginarın yer alması Küresel ısınma sonucu kuraklık ve su sıkıntısı Ticaret Ticaretin turizm odaklı nedeniyle fiyatların yüksek Ev şarapçılığının geliştirilme imkanı Uluslararası sörf merkezi olan Alaçatı'nın ilçede İlçenin tanıtımın yetersiz Sağlık turizmi potansiyeli Turistik tesislerde piyasa koşullarında yeterli karlılığın yakalanamaması ve yenilemenin yapılamaması Termal olanaklar (tuzlu termal su) (turistik tesislerinin havuzlarında ve ısıtmada) Çeşme nin bir kent markası yönünde net imajının olmaması Sualtı turizmine olanak verilmesi (batıkların bol ) Güney illerde uygulanan teşvikin ilçeye nasıl yansıyacağının belli olmaması Yatırıma açık sahil şeridi (sahil şeridinde önemli miktarda kamu arazisi mevcut) Çeşme için turizm politikasının olmaması Selçuk, Kuşadası gibi diğer turizm merkezlerine yakın Her şey dahil sistemin yayılması halinde doğacak sorunlar Alternatif turizm olanaklarının bulunması (sörf, kite sörf, dalış dünyada en çok yapılan aktivite-, olta balıkçılığımevzuattaki kısıtlamalar-, trakking, off-road jeap tour, yamaç paraşütü, yelken) Turizmin çeşitlendirilmemesi Kruvazier turizmin gelişme olanağı Ulusal tanıtım dokümanlarında Çeşme'nin yer almaması Turistik hizmet tesislerinde çeşitlilik (farklı zevklere hitap eden restoranlar) Turizm imar planının halen çıkmaması Günü birlik vizenin kaldırılması sonucu Sakız adası Çeşme arası turizm imkanı Çeşme için yapılacak turizm planının ön araştırma olmadan yapılması halinde yaşanacak olumsuzluklar Turizm Tesis ve aidat konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle mavi bayraklı plaj sayısının azalıyor Yatak sayısının azlığı ve yüksek kalitede hizmet veren otel sayısındaki azlık Sakız adasına en yakın yerleşme Limanın genişletilip turizme kazandırılacak - kruvazier- (ulusoy firması) Turizm merkezi olarak Türkiye de güneyin seçilmiş ve yatırımın güneye yapılıyor Turizm kapasitesindeki eksikler nedeniyle tur operatörlerinin ilgisizliği Turizm sezonunun kısa (45 gün) Yat limanı projesi Askeri koruma alanlarının varlığı Yazlıkların yaygın İzmir in fuar ve kongreler kenti olma yolunda ilerlemesi İzmir merkez kurumlarının karar sürecinde yereli tam olarak devreye sokmaması sonucu yaşanan sorunlar Şehir merkezinde eğlence sektörünün geliştirilmesi ihtiyacı Çeşme de yapılan festivallerinin Uluslararası Deniz Şenlikleri için olanak sağlaması Turizme yönelik hizmet sektöründe çalışanların eğitimine yönelik faaliyetlerin yetersiz Narlıdere Balçova Çeşme arasında sağlık turizmine yönelik işbirliği imkanı Yiyecek içecek sektöründe denetimsizlik Çeşme yapay resif projesi gibi proje fikirlerinin Sayfa 13 / 55

14 ÇEŞME Halk plajlarında hizmet yetersizliği Adalara yakınlığı sonucu sınır ötesi işbirliği imkanı Turizm Yerli ve yabancı turiste farklı fiyat uygulanması Kruvazier turizmin olmaması Yabancı acentelerle çalışılamaması Atıl durumdaki çeşme adaları (alternatif sporlara uygun ama sit alanı) 1/ ölçekli çevre düzeni planının hazırlanmış (uygulaması durmuş durumda; çevre düzeni planı kapsamında golf, kongre, sörf, termal ve sağlık turizmi planlaması yapılmıştır.) İş gücü Turizm konusunda gelişmiş eleman varlığı (MYO, Meslek Liseleri, TÜREM) Meslek okullarının açılıyor Termal kaynakların iyi değerlendirilmemesi Urla'da Fransız CİCOM firması ile yapılacak olan teknoloji üssünün İlçe'ye yakınlığı dolayısıyla çekim oluşturma potansiyeli Elektrik fiyatlarının yüksek nın turizm sektöründeki girdi fiyatlarını yükseltmesi Genel (Özel sektör, belediye ortaklığında yürütülen) Port Alaçatı projesi Politikalar belirlenirken yerel ihtiyaçların dikkate alınmaması Türkiye ekonomisinde sıkıntılar Alaçatıda yarım kalan havaalanının oto pist olarak değerlendirilme düşüncesi (havaalanı özelliğinin kaybolmaması gerekiyor) Batı kültürüne uyumlu insan yapısı Birlikte çalışma kültürünün yeterli düzeyde olmaması Yeni açılacak olan Alman Üniversitesi Orta ve alt gelir grubu insanların sosyal alanlarının daralması nedeniyle doğabilecek huzursuzluk ve işgücü problemi SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI Rüzgar Sörf merkezi (alaçatı), yelken gibi su sporlarına olanak vermesi Tarihte en iyi şarapların yapıldığı yer (bağarası nda kalıntılar) (rum göçünden önce şarap üzümü yaygınmış) Ortak proje yürütmede bilgi eksikliği Kara ulaşımında son nokta nedeniyle kaçakçılık gibi konuların günceme gelme durumu Ege Ü. Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu Rüzgar enerjisi potansiyeli Günü birlik turizmin kirlilik yaratması Alternatif enerjiye ilginin artması Balık çiftliklerinden kaynaklanabilecek kirlilik ÇEVRE ve ENERJİ Güneş enerjisi potansiyeli Rüzgar enerjisi üretiminde ilçe ihtiyacının üzerinde verim Sayfa 14 / 55

15 ÇEŞME GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Konumu ve yerleşim alanı doğal güzellikleri Tarihi yerlerinin (erythrai gibi) açığa çıkmamış Maden aramayla ilgili ruhsatlar Yarımada nedeniyle sahil ve plajların çok ve çeşitli DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR Su altı batıklarının (Osmanlı Rus savaşından kalma batıklar mevcut) Dünyada nadir olan sakız ağacı ve sakızı Tarihi yapısı (tarihi kale, erithrai, bağarası, eski çeşme köyü, kervansaray ve çeşmeler, kliseler, tescilli yapılar) ve ören yerleri İzmir merkeze, havalimanına ulaşım kolaylığı ve deniz ulaşımının etkin kullanılıyor Yaşamın pahalı Proje halindeki havaalanı için finansman sorununun olmaması Merkezi yönetimin altyapı yatırımlarının yetersiz Havaalanına otoyol bağlantısı Yeşilin az (toprak ve yağış yapısına bağlı) Deniz yolu ile Avrupa ya kolay ulaşım (geliştirilmeye açık) Çok katlı yapılaşmanın olmaması Spor alanları ve yürüyüş bisiklet yollarında yetersizlik ALTYAPI VE KENTLEŞME Çeşme limanı Yat limanlarının bulunması Yaz ve kış nüfusunun dengesizliği nedeniyle belediye gelir ve hizmetinde yetersizlik Havaalanının olmaması Otopark yetersizliği Altyapıların tamamlanmaması Gece ulaşımda yaşanan sorunlar Sayfa 15 / 55

16 DİKİLİ GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Zeytin başta olmak üzere tarımsal ürün çeşitliliği Kültür ırkı süt ve besi sığırcılığı yapılması ve yeterli altyapı ile yem bitkisi yetiştiriciliği için arazi varlığı bulunması Tarımda sermaye ve mali kaynak yetersizliği Teknik altyapı ve üretim konularında ihtiyaç duyulan bilgi birikiminin olmaması İlçede sahil nedeniyle balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yapılabilecek imkan ve yerlerin mevcut Jeotermal su kaynakları kullanılarak seralarda sebze üretimi fırsatı ve organik tarım uygulamaları olanağı Tarımsal destekleme politikalarının değişme eğilimi Küresel ısınma nedeniyle meydana gelen kuraklık Broiler tavuk ve hindi yetiştiriciliği yapılan işletmelerin mevcut Tarım alanlarının amaç dışı kullanıma açılması Doğal ve organik ürünlere olan ilginin artması Daha verimli ürün alınabilecek alanlara zeytin ağaçlarının dikilmiş Fıstık çamı ağaçlandırmacılığı yapılması İlçeye özgü koruk şurubu üretimi Keçi hayvancılığının ağıl hayvancılığı düzeyinde gerçekleşmemesi Seracılık konusunda jeotermal altyapıyı sağlayacak ve ilk kuruluştaki sabit yatırımları yapacak sermaye birikiminin bulunmaması Jeotermal enerji kullanılarak organik ürünler üretilmesi bu nedenle düşecek maliyetlerin dış pazarda rekabet şansını artıracak Zeytin ağacı dikiminin uygun yamaç alanlarda yapılmıyor Tarım Su ürünleri yetiştirmeye uygun alanların bulunması Türkiye'de ve Dünyada rekabet edebilir düzeyde seracılık yapılması Su ürünleri potansiyelinin yeterince değerlendirilmemiş Plansız olarak yapılan tarımsal üretim Zeytin başta olmak üzere organik tarım yapılması Sol sahil sulama birliğinin varlığı (Balıkesir Madra sulama barajı -ortak-) Tarım politikasının ve stratejisinin belirlenmemiş nın yarattığı verim kaybı (ürün desenine ve planlamasına yönelik bir çalışmanın olmaması) Tarımsal ürünlerde pazarlama ve kalite eksikliği Deliktaş köyünde tarımsal sulama alanı Deliktaş köyünde 10 ton kapasiteli süt toplama tesisi Çilek üretiminin yapılıyor Sayfa 16 / 55

17 DİKİLİ GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Hibrit tohum yetiştiriciliğinin yapılıyor (ayçiçeği ve mısırda özellikle) Tütün üretiminden bamya üretimine geçiş Tarım Dalyan'ın balıkçılık sektöründeki önemi Su ürünlerinin çeşitliliği bakımından zenginlik Doku kültürü laboratuarının bulunması (Tamamlanmış TÜBİTAK ve AB projeleri) Ticaret Limanın turizm ve dış ticaret açısından potansiyelini artırması Kesintisiz 20 km toplam 40 km.'lik kumsalı Turizm alanlarının amaç dışı kullanımı İklimi, bozulmamış doğal yapısı ile turizmde gelişme olanağı İlçenin merkezinde yer alan limanın çevre kirliliği ve gürültü yaratarak turizmi olumsuz etkilemesi Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin kurulmuş Turizm alanlarına yönelik yeterli tanıtımın yapılamaması Turizm talebindeki artış Su sporlarına olanak verecek olan su altı ve su üstü parkur alanlarının mevcut Turizme yönelik hizmet sektöründe bilinç, eğitim, kalite eksikliği Sağlık turizminin önem kazanması Turizm Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesi Mavi bayraklı plajların bulunması Turizm Danışma Bürosunun etkin çalışmaması (eleman eksikliği var) İlçenin turizme yönelik tanıtım altyapısında eksiklik Tarihi merkeze, Bergama ya yakınlık Kültür turizmine olanak sağlaması (Yunan Adalarıyla iyi ilişkiler ) Sağlık turizmine imkan verecek yatırımlara yönelik sermaye yetersizliği 18 bin ile 20 bin arası yazlık konutun bulunması Sağlık turizminde kullanılabilecek olan şifalı çamurun bulunması (peloid) Sayfa 17 / 55

18 DİKİLİ İşletme/Girişimcili k Kapasitesi Girişimcilik ve işletmecilik kültürünün yerleşmemiş Kalifiye iş gücü yetersizliği İşgücü Bölge içinde iş sahalarının bulunmaması nedeniyle yaşanan işsizlik oranının üst seviyelerde Bölgeye göçlerin sebebiyle işsizlik oranının artması Genç nüfus için iş alanlarının bulunmaması Yağcıbedir halılarının dokunuyor Sektörel bazlı yurtdışı tanıtım yetersizliği Uluslararası ticaretin giderek serbestleşmesi (kotaların kalkması) Genel Yöreye özgü ürünlerin tanıtılamaması Türkiye'de üretim girdi fiyatlarının yükselmesi Uygun yatırım alanlarının iyi yönlendirilememesi Plansız ve hızlı büyüme eğilimi SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPI Eğitim düzeyinin yüksekliği nedeniyle sivil toplum örgütlenmesinin gelişmişliği Festival deneyiminin bulunması Sağlık ve eğitim sektörlerindeki altyapı yetersizliği Sosyal altyapı eksikliği Uzlaşma kültürünün İlçede güvenlik sorununun olmaması Halkın okuma yazma oranının yüksek oluşu ÇEVRE ve ENERJİ Çandarlı, Denizköy ve Bademli Köylerinin üst yamaçlarında rüzgar enerjisi potansiyeli Çevre yatırımları ile alt yapı yatırımlarının paralel yürümemesi Ulusal ve uluslararası düzeyde alternatif enerjiye olan ilginin artması Ormanları tehdit eden adedi bulan keçi hayvancılığının varlığı Sayfa 18 / 55

19 DİKİLİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLAR Jeotermal su kaynaklarının ilçede bulunması Denizköy ve Bademli Köylerinin üst yamaçlarında rüzgar enerjisi potansiyeli Tarihi Aterna ve Çandarlı kalelerinin varlığı çeşit bitkiye sahip botanik bahçesinin bulunması Şifalı çamurun bulunması İlçenin Turizm Bakanlığınca Jeotermal Koruma Alanı ilan edilmiş Meydana gelebilecek kuraklık ile ilçede bulunan ormanlık alanlardaki yangın riski 1.derecede deprem kuşağı üzerinde bulunması Yöredeki keçi yetiştiriciliğin orman dokusuna zarar veriyor Perlit, bazalt ve granit gibi önemli maden yataklarının bulunması Dünyadaki 5 sualtı ormanından birisinin burada bulunması Dikili'nin deniz ve hava yolu bakımından Midilli Adası'ndan faydalanıyor İlçenin il merkezine olan uzaklığı Kentsel projelerin az ALTYAPI VE KENTLEŞME İlçenin merkezinde yer alan limanın çevre kirliliği ve gürültü yaratarak turizmi olumsuz etkilemesi Yazlıklar nedeniyle yaz döneminde artan nüfusun kent yerleşiminde yarattığı sorunlar Kentleşme ve kentsel planlamada yetersizlik Sayfa 19 / 55

20 FOÇA Sebze, meyve ve narenciye yetiştiriciliği ve tarımsal ürün çeşitliliği Gerenköy ve Bağarası Beldelerinde verimli ovaların varlığı Marka ürünler ve organik ürünlerde tanıtım ve pazarlama eksikliği Marka olabilecek yöresel ürünlerin varlığı Yeniköydeki zeytin ve bağcılığa uygun boş arazilerin varlığı Sanayi tesislerinin çevreye verdiği zararlı atıklar nedeniyle Ilıpınar, Bağarası, Gerenköy ovasındaki tarımsal yaşamın olumsuz etkilenmesi (Aliağa'daki sanayi tesisleri) Sulama suyu kullanma politikasının olmaması Gerenköy beldesinde tarımsal ürün çeşitliliği (pamuk, domates, soğan, mısır, buğday, bağ - bahçe,...) Balıkçı barınağı ihalesinin yapılmış Zamansız avlanmanın balık neslinin yok na neden Kozbeyli köyündeki zeytin ve şarap üretimi Tarım Kozbeyli köyünde zeytincilik ve el sanatlarının var Foçakarası şarabı olarak ünlenen kırmızı şarabı ve yöreye özgü doğal halis zeytinyağları Ege bölgesine dağıtılan balıkların yaklaşık %20'sinin ilçeden karşılanması Küçükbaş, büyükbaş, kümes hayvancılığı ve arıcılık yapılması Sanayi Tarımsal üretime dayalı sanayilerin varlığı Foça yoğurdu, Apama yoğurt ve yağlarının yerel bir marka, Foça yoğurt mandırası (markalaşma fırsatı) Tarım ve deniz ürünlerinin değerlendirildiği işleme tesislerinin olmayışı KSS nin olmaması (esnafın gelişme potansiyeli ve çevre açısından) Sayfa 20 / 55

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. ÇeĢme Özet Raporu

2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. ÇeĢme Özet Raporu 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları ÇeĢme Özet Raporu Ocak 2011 1 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları ÇeĢme Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik 1 Çeşme nin nüfusu 2009

Detaylı

İzmir Bölge Planı

İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Beydağ Özet Raporu Aralık 2010 2 Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 DPT nin 2004 yılında hazırladığı İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Karaburun Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Karaburun Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karaburun Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karaburun Özet Raporu Nüfus Yapısı -Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Karaburun

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı

2010-2013 İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Aliağa Özet Raporu Aralık 2010 2 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Aliağa Özet Raporu Nüfus Yapısı -Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 2009 ADKNS verilerine

Detaylı

İzmir Bölge Planı

İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kiraz Özet Raporu Aralık 2010 2 Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 2009 ADNKS verilerine göre Kiraz ın nüfusu 44.436 olarak belirlenmiştir. Aynı

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Foça Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Foça Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Foça Özet Raporu Ocak 2011 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Foça Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Foça nın nüfusu 2009

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı

2010-2013 İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Tire Özet Raporu Aralık 2010 2 Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 2009 ADNKS verilerine göre Tire nin nüfusu 78.176 olarak belirlenmiştir. Aynı yıl

Detaylı

Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Urla Özet Raporu

Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Urla Özet Raporu 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Urla Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Urla Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik 1 Urla nın nüfusu 2009

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Narlıdere Özet Raporu Nüfus Yapısı Hızlı Kentleşme Hızlı Nüfus Artışı Göç

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Bergama Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Bergama Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Bergama Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Bergama Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Bergama nın

Detaylı

2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Bayındır Özet Raporu

2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları. Bayındır Özet Raporu 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Bayındır Özet Raporu Ocak 2011 1 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Bayındır Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik 1 Bayındır ın

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Balçova Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Balçova Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Balçova Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Balçova Özet Raporu Nüfus Yapısı -Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Balçova nın nüfusu

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Dikili Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Dikili Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Dikili Özet Raporu Ocak 2011 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Dikili Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Dikili nin nüfusu

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Buca Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Buca Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Buca Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Buca Özet Raporu Nüfus Yapısı-Nüfus Artışı ve Göç Buca nın nüfusu 2009 Adrese

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları

Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları 1 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Torbalı Özet Raporu Aralık 2010 2 2010-2013 Ġzmir Bölge Planı Ġlçe Toplantıları Torbalı Özet Raporu Nüfus Yapısı -Sosyoekonomik GeliĢmiĢlik - UlaĢım 1 Torbalı

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ URLA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ URLA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ URLA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 30 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE

Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE Arsa Dikili, İzmir, TÜRKİYE 592 Dönüm Termal Arazi (aralarından asfaltlı yol geçen iki parça 514 ve 77 Dönüm) Konut ve Termal Turizm İmarlı (Bakanlık onaylı 1/100.000 lik plan) Yasal Bilgiler, Teşvikler

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BERGAMA SONUÇ RAPORU Tarih: 28 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 53 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TİRE SONUÇ RAPORU Tarih: 22 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BEYDAĞ SONUÇ RAPORU Tarih: 14 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 45 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı Bayındır İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

2010-2013 İzmir Bölge Planı Bayındır İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Bayındır İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 4 Ocak 2011 Planlama,Programlama ve Koordinasyon Birimi Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

ĐZMĐR GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) ANALĐZĐ SOSYAL YAPI

ĐZMĐR GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) ANALĐZĐ SOSYAL YAPI ĐZMĐR GZFT (,, ve ) ANALĐZĐ SOSYAL YAPI Türkiye genelinde sosyo-ekonomik gelişmişlikte ve rekabetçilikte 3. büyük il olunması Sosyoekonomik ve sosyokültürel açılardan Ege Bölgesi'nin merkezi olunması Eğitim

Detaylı

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. ODA SAYISI:28 (2 SUİT ODA) ODALARDA; MİNİ BAR, KLİMA VE TELEVİZYON MEVCUTTUR. OTELİMİZ PLAJA 100 MT UZAKLIKTADIR.

Detaylı

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ

İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ İZMİR BAYINDIR ÇİÇEKÇİLİK OSB PROJESİ ŞEHİRCİLİK, PLANLAMA VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR Haziran 2008 Adres: Atatürk Caddesi No: 126 35210 Pasaport İZMİR Çağrı Merkezi: 444 92 92 Faks: 498 46 98 Web: http://www.izto.org.tr

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Karabağlar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Karabağlar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Karabağlar

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SEFERİHİSAR SONUÇ RAPORU Tarih: 2 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 40 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ

KONYA İLİ NEDEN YATIRIMLARI İÇİN SANAYİ SEKTÖRÜ KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA BİR YATIRIM CENNETİ HALİNE GELMEKTEDİR KONYA İLİ SANAYİ SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ALİAĞA SONUÇ RAPORU Tarih: 29 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 44 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

YOZGAT YATIRIM ORTAMI

YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT Genel Bilgiler YOZGAT Toplam Nüfus: 444.896 Yozgat Şehir Merkezi: 79.387 İl Geneli Nüfus Artış Hızı (%): -2,1 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 yılına geldiğimizde öğrenci sayısı 11.236,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KEMALPAŞA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KEMALPAŞA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KEMALPAŞA SONUÇ RAPORU Tarih: 6 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 30 Katılımcı listesindeki Sayı: 27 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KOYLARIMIZ, MAVİ YOLCULUK VE DENİZ TURİZMİ NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi M.Faruk OKUYUCU İMEAK DTO Deniz Turizmi & Kaynakları Birim Yetkilisi İpek BAYRAKTAR SAPMAZ 26-27 Şubat 2016

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Bayraklı Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Bayraklı Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Bayraklı Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Bayraklı Özet Raporu İdari Yapı - Nüfus Yapısı -Eğitim 1 Bayraklı İlçesi 5747

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ YALOVA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 YALOVA GENEL BİLGİLER Nüfus (2016); Yalova: 241.665 Türkiye:79.814.871 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

İZMİR VE TARIM. İzmir in Türkiye ve Ege Bölgesi İçerisindeki Konumu Hakkında Kısa Bilgiler 1

İZMİR VE TARIM. İzmir in Türkiye ve Ege Bölgesi İçerisindeki Konumu Hakkında Kısa Bilgiler 1 İZMİR VE TARIM İzmir in Türkiye ve Ege Bölgesi İçerisindeki Konumu Hakkında Kısa Bilgiler 1 Nüfus ve Demografik Yapısı: İzmir, nüfus büyüklüğü açısından Türkiye nin üçüncü en büyük şehridir. 1927 yılında

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

Bağımsız Değerlendirici İlanı

Bağımsız Değerlendirici İlanı Bağımsız Değerlendirici İlanı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından TR61 (Isparta, Antalya, Burdur) Düzey 2 Bölgesinde 2011 yılı ve takip eden yıllarda yürütülecek mali destek programlarına başvuruda

Detaylı

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır?

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? 1. Konum (Taşımacılık ve Lojistik Avantaj) 2. Yetişmiş insan gücü 3. Zengin yer altı kaynakları (Maden, Termal)

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜ. Invest in. İzmir Bölgesi Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri

TURİZM SEKTÖRÜ. Invest in. İzmir Bölgesi Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri Invest in TURİZM SEKTÖRÜ İzmir ili coğrafi konumu, tarihsel ve kültürel kaynaklarının çeşitliliği, coğrafi özellikleri ve deniz-kum-güneş kaynaklı kitle turizmine yönelik altyapısıyla geniş ve canlı bir

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetidir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları

İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Menderes Özet Raporu Aralık 2010 2 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Menderes Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik - Ulaşım 1

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı

2010-2013 İzmir Bölge Planı 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Konak Özet Raporu Aralık 2010 2 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Konak Özet Raporu Nüfus Yapısı -Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 2009 ADKNS verilerine

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı