ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ELAZIĞ GELİŞİM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ELAZIĞ GELİŞİM PLANI"

Transkript

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ELAZIĞ GELİŞİM PLANI ( )

2

3

4

5 İçindekiler ÖNSÖZ GENEL BİLGİLER TARİHÇE COĞRAFYA MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL SU VE SU YAPILARI ORMANCILIK VE EROZYONLA MÜCADELE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR METEOROLOJİ YATIRIMLAR VE HİZMETLER SU VE SU YAPILARI ORMANCILIK VE EROZYONLA MÜCADELE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR METEOROLOJİ... 52

6

7 Elazığ Gelişim Planı 1 ÖNSÖZ İçinde bulunduğumuz yüzyıl, pek çok imkânı insanlığın hizmetine sunarken diğer taraftan tabii kaynaklar ve çevresel değerler üzerindeki baskıyı artırmıştır. Tabii kaynaklarımızın başında yer alan orman ve su kaynaklarımız koruma kullanma dengesi gözetilerek işletilmekte ve insanlarımızın hizmetine sunulmaktadır. Ülkemizin önemli ziraat merkezlerinden biri olan Elazığ da, tabii kaynakların korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra projelendirilen yatırımların hızla tamamlanması Elazığ ın yanı sıra bölge açısından büyük önem arz etmektedir. Planlı yatırımlar bir bölgenin, bir ilin gelişimine hız kazandırmaktadır. Bu minvalde planlı, nereye ulaşmak istediğini bilen, hedef ve faaliyetlerini belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için stratejisini ortaya koymuş bir teşkilat olarak Elazığ a ve halkına faydalı hizmetler sunmanın gayreti içerisindeyiz. Ağaçlandırmadan erozyon kontrolüne ve çölleşmeyle mücadeleye, sulamadan içme suyu teminine, taşkın koruma tesislerinden dere ıslah projelerine, etkili ve güvenilir meteorolojik verinin sağlanmasına kadar pek çok faaliyet ve yatırımlar Bakanlığımızca gerçekleştirilmekte ve bu hizmetlerin Elazığ dan en ücra köşesine kadar ulaştırılmasına çalışılmaktadır. Bu minvalde Bakanlığımız birimlerinin görev ve sorumlulukları dâhilinde, Elazığ ın potansiyelini ortaya koyan, mevcut ve gelecekte yapılması planlanan iş, faaliyet ve projelerden teşekkül eden dönemi Elazığ Gelişim Planı nın hazırlanmasında desteklerini esirgemeyenlere ve emeği geçenlere teşekkür eder, Plan ın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim. Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı

8 2 Elazığ Gelişim Planı

9 Elazığ Gelişim Planı 3 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Tarihçe Tarih öncesi dönemden başlayarak, çeşitli uygarlıklara yerleşim yeri olan, Elazığ'ın tarihi, Harput tarihi olarak incelenmektedir. Zira Elazığ İli, M.Ö. 3000'li yıllarda kurulduğu sanılan, Harput kentinin ovadaki devamıdır. Bu yörede tarihçe bilinen en eski kavim Hurri'lerdir. Daha sonra önemli uygarlıklardan sırası ile Hititler, Urartular, Romalılar, Bizanslılar/Bizans İmparatorluğu, Sasaniler, Azeri Türkleri ve Araplar bölgede egemen olmuşlardır. Malazgirt Savaşı'nden sonra (1087) Türk egemenliğine giren Harput, önce Çubukoğulları, sonra Artukoğulları, Selçuklular, Dulkadiroğulları ve Akkoyunlular elinde kalmış, 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Mezra denilen bugünkü yerleşim yerine 1834'de taşınan Elazığ'a 1862 yılında Abdulaziz'in Valilerinden İsmail Paşa tarafından Mamuret-ül Aziz ismi verilmiştir. Zaman içinde bölgeye eyalet merkezliği yapan şehre 1937 yılında Atatürk tarafından tahıl ambarı bolluk ve bereket anlamına gelen El'azık adı verilmiş olup, zamanla Türkçe ses uyumuna uygunluğu ve söyleniş kolaylığı nedeniyle Elazığ olarak kullanılır olmuştur. 1.2 Coğrafya Elazığ Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümü'nde yer almaktadır. Toplam alanı 9151 km 2 'yi bulan ve bu alanı ile Türkiye topraklarının %0,12'sini kaplayan il sahası, 40:21 ile 38:30 doğu boylamları, 38:17 ile 39:11 kuzey enlemleri arasında kalmaktadır. Şekil olarak kabaca bir dikdörtgene benzeyen Elazığ topraklarının doğu-batı doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık 150 km, kuzey-güney yönündeki genişliği ise yaklaşık 65 km civarındadır. İli, doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Baraj Gölü aracılığıyla Tunceli, batı ve güneybatıdan Karakaya Baraj Gölü vasıtasıyla Malatya, güneyden ise Diyarbakır illerinin arazileri çevrelemektedir. Elazığ, doğusundan, batısından ve güneyinden, Güneydoğu Torosların batı uzantıları ile çevrilidir. İlin önemli dağları arasında Akdağlar (2450 m), Hazarbaba (2347 m), Mastar dağı (2148 m), Haşto dağı (2069 m), (Asker dağı 1768 m), Hasan dağı (2118 m), Yaylım dağı (2097 m), Taşkele dağı (1430 m) ve Meryem dağı (1490 m) sayılabilir. Elazığ ilinin km 2 'si kara, 826 km 2 'si baraj ve doğal göllerden oluşur.. İl sınırları içindeki en önemli akarsu Fırat ve kollarıdır. 86 km² yüzölçümü olan Hazar Gölü, il merkezine 30 km. mesafededir. Ayrıca Elazığ Keban, Karakaya, Kralkızı ve Özlüce gibi önemli baraj gölleri ile çevrilidir. İlin rakımı 1067 metredir. Elazığ, karasal iklimin etkisindedir.

10 4 Elazığ Gelişim Planı 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL 2.1 Su ve Su Yapıları Elazığ ilinde tarıma elverişli arazi dekar olup bunun dekarı sulanabilir arazidir. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından etüt edilen dekarın dekarı ekonomik sulanabilir alandır. İlde işletmeye açılan büyük su İşleri projelerinden dekar, küçük su işleri sulamalarından dekar ve YAS sulamalarından dekar alan olmak üzere toplam dekar alan sulanmaktadır. Elazığ ilinde enerji potansiyeli 9,192 milyar kwh olup bunun 6,253 milyar kwh işletmeye açılmıştır. Ayrıca, Elazığ ilinde bugüne kadar ikmal edilen 93 taşkın kontrol projesi ile 79 meskun mahal ve dekar alan taşkınlardan korunmuştur. Elazığ İli Fırat-Dicle Havzası içinde yer almaktadır. Bu havza için Havza Koruma Eylem Planı 2013 yılı sonunda tamamlanmıştır. Yeraltı Ve Yerüstü Su Kaynakları Varlığı Elazığ Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır. Yüzölçümü toplam km2 olup km2 si kara, 826 km2 si baraj ve doğal göl alanlarını kapsamaktadır. Akarsular: Elazığ, akarsu kaynakları açısından Hazar gölünün güney kesimi hariç, Fırat havzası içinde yer alır. İlde Murat suyu, Peri çayı, Haringet çayı, Fırat ırmağı, Behramaz deresi bulunmaktadır. Murat Suyu: Van Gölü'nün kuzeyindeki Aladağ'dan doğar. Palu ve Keban Baraj gölüne akar. Irmak saniyede ortalama 220 m3 su akıtır. Peri Çayı: Murat suyunun kollarındandır. Bingöl Şeytan dağlarından doğar; Munzur çayı ile birleşerek il sınırlarından Murat ırmağına katılır. Saniyede ortalama m3 su akar. Haringet Çayı: Hazar gölünün batısındaki dağlık bölgelerden doğar, Akçakiraz deresini alır ve altınkuşak bölgesinde Murat suyuna katılır. Fırat Irmağı: Fırat ırmağının kolları Murat suyu ile Karasu Keban'ın kuzeyinde birleşir. Elazığ- Malatya il sınırı oluşturacak şekilde akar. Elazığ-Diyarbakır il sınırına kadar varır. Uzunluğu yaklaşık 2800 km'dir. Behramaz Deresi: Maden dağlarından doğar ve bir kısmı doğduğu yerlerden Hazar gölüne aktarılır. Diğer kısmı Behramaz ovasından akarak il sınırları dışına çıkar. Göller: Elazığ'da biri tabii, üçü yapay olmak üzere dört göl bulunmaktadır. Hazar Gölü: Elazığ'da bulunan tek tabii göldür. Elazığ'ın yaklaşık 25 km. Güneydoğusunda, Uluovaya paralel bir çöküntü üzerinde yer almaktadır. Denizden 1223 m. Yüksekliği olan gölün uzunluğu 22 km., eni ise 6 km. kadardır. Kapladığı alan 82 km2'dir. Derinliği ise m'dir. Hazar gölünün 1957 yılına kadar Dicle nehrine akan bir ayağı vardı. Bu ayak bir tünelle Uluovaya aktarıldı. Suyun uluovaya aktarılmasıyla oluşan düşüşten elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. Hidroelektirk santralin devreye girmesiyle seviyesi 2-3m. Alçalan suyu dengelemek için, Behramaz deresinin bir kısmı göle aktarılmıştır. Keban Baraj Gölü: Ülkemizde gerçekleştirilen en büyük yatırım projelerinden birinin olmasının yanında, Türkiye'de bulunan tabii göller sıralamasında yüzölçümü itibariyle üçüncü sırada yer almaktadır. Bugün Keban Baraj

11 Elazığ Gelişim Planı 5 gölünün kapladığı alan içerisinde 59 köy, 26 mezra tamamen, 104 köy, 24 mezra, 11 mahalle ve 2 kom kısmen sular altında kalmıştır. Uzunluğu 125 km. derinliği 160 m'dir. Baraj iki ayrı tipte yapılmıştır. Sağ kıyı kaya dolgu, sol kıyı beton ağırlıklı dolgudur. Baraj, yılda 5 milyar kw/s elektrik üretmektedir. Sularının doğrudan doğruya sulama amacı ile kullanılması yasaktır. Cip Barajı: Murat suyu ile birleşen Cip çayı üzerinde kurulmuştur. Temelden 24 m. Yüksekliğindeki baraj, toprak dolgu tipinde ve sulama amaçlıdır. 800 hektar alanı sulamaktadır. Kalecik Baraj Gölü : Elazığ'ın 100 km. kuzey doğusunda Karakoçan İlçe sınırları içinde bulunmaktadır. Kalecik çayı üzerinde kurulu olup, toprak dolgu biçimindedir. 28,5 m. yüksekliği olan baraj sulama amaçlı olup, 900 hektar alanı sulamaktadır. İl Potansiyeli Genel Bilgiler Su Kaynakları Potansiyeli Toprak Kaynakları

12 6 Elazığ Gelişim Planı Sulama Hidroelektrik Enerji Potansiyeli İşletme Safhasında: 6 adet HES in toplam kurulu gücü 1554,71 MW, yıllık enerji üretimi ise 6682,61 GWh/yıl dır. İnşaat Safhasında: 4 adet HES in toplam kurulu gücü 733,92 MW, yıllık enerji üretimi ise 1760,77 GWh/yıl dır. Ön İnceleme, Planlama ve Proje Safhasında: 7 adet HES in, toplam kurulu gücü 296,13 MW, yıllık enerji üretimi ise 748,68 GWh/yıl dır. Genel Toplam: 17 adet HES in, toplam kurulu gücü 2587,76 MW, yıllık enerji üretimi ise 9192,06 GWh/yıl dır. HİDROELEKTRİK ENERJİ Kurulu Güç MW Yıllık Üretim GWh/yıl İşletmede Olan Projeler İnşa Halinde Olan Projeler Planlama Safhasında Olan Projeler Su Kullanımı Hakkı Anlaşması Yapılan Projeler TOPLAM

13 Elazığ Gelişim Planı Yılları Arasında Tamamlanan Tesisler Keban Deresi HES ve Seyrantepe HES işletmeye açılmıştır. Bunun yanı sıra; Tamamlanan sulama tesisleri ile toplam dekar arazi sulamaya açılmıştır. Sivrice Dedeyolu Göleti ve Sulaması ve Merkez Kepektaş Göleti ve Sulaması bu kapsamda hizmete alınmıştır. Tamamlanan 25 adet dere ıslahı ile: Elazığ şehir merkezi, 1 ilçe, 14 mahalle ve 8 Köy ile 192 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Devam Eden İşler 1. Kuzova Pompaj Sulaması I.Kısım İkmali: Ziyaret ve Meşeli Pompaj grubu olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Ziyaret Pompaj Sulaması Projesi ile Keban baraj gölünden alınacak su, 822 kotundan 1100 kotuna (278 m), Meşeli Pompaj Sulaması Projesinde ise 822 kotundan 1085 (263 m) kotuna terfi ettirilerek toplam da arazinin sulanması planlanmıştır. Ziyaret Pompaj grubu 4, Meşeli Pompaj grubu ise 3 kademedir. Kuzova Pompaj Sulaması I., II., III. ve IV. Kısım sulama inşaatları işlerini kapsamaktadır. Elazığ ın Bereketli Topraklarına Can Veriyoruz

14 8 Elazığ Gelişim Planı Doğu Anadolu Projesi (DAP) İle Milli Ekonomiye Yılda 1,4 Milyar Dolar Katkı Sağlanacak

15 Elazığ Gelişim Planı 9 Kuzova Pompaj Sulaması İle Dekar Arazi Sulanacak 2. Hamzabey Barajı: Elazığ ilinin 75 km doğusunda, Palu İlçesinin 5 km güneyinde Caro çayı üzerindedir. Elazığ il merkezi, Akçakiraz, Yazıkonak, Yurtbaşı ve Mollakendi beldesi ile Şahinkaya ve Sarıbucuk köylerinin 2040 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacaktır. Baraj Karekteristikleri Yağış Alanı: 62,00 km² Yıllık Ort. Akım: 49,65 milyon m³ Tipi: Kil çekirdekli kum-çakıl dolgu Kret Kotu: m Yüksekliği: 65,00 m / 69,50 m Top. Göl Hacmi: 51,60 milyon m³ ( NSS) Doğu Anadolu Projesi (DAP) İle Bölge Kalkınıyor

16 10 Elazığ Gelişim Planı 3. Elazığ İçmesuyu Arıtma Tesisi: Elazığ - Merkez Karşıyaka Mahallesi (Tesis yeri plan tadilat dosyası hazırlanmış ve Elazığ Belediyesince onaylanmıştır.) Projeler tamamlanmış olup tasdikine müteakip yapım işi Aralık 2013 sonunda ihale edilecektir. Su Alma Yapısı : Hamzabey Barajı dipsavağı Tesis Tipi : Arıtma tesisi tek kademe konvansiyonel tipte planlanmıştır. Tesis Kapasitesi : m³ / gün

17 Elazığ Gelişim Planı Elazığ Kanatlı Projesi: Elazığ ilinin 90 km doğusunda, Gevla çayı üzerinde yer alacaktır. Demirci ve Kuşçu ovalarında dekar tarım alanının sulanması hedeflenmektedir. 10 Ekim 2013 tarihinde baraj yapımı ihale edilmiş olup, ihale süreci devam etmektedir. Sulama şebekesi projesi yapım ihalesi hazırlıkları devam etmektedir. Baraj Karekteristikleri Yağış Alanı: 81,20 km² Yıllık Ort. Akım: 36,76 milyon m³ Tipi: Kil çekirdekli toprak dolgu Kret Kotu: 1 326,33 m Yüksekliği: 75,33 m / 78,83 m Top. Göl Hacmi: 40,76 milyon m³ ( NSS ) Bir Baraj Daha Geliyor, Kanatlı Barajı

18 12 Elazığ Gelişim Planı 2.2 Ormancılık ve Erozyonla Mücadele İL ADI ORMAN ALANI İlin Genel Orman SERVET ARTIM Alanı Alanı Normal Bozuk TOPLAM Koru K.T./B Koru K.T./B da Da da da % Bin m 3 Bin Ster Bin m 3 Bin Ster ELAZIĞ Elazığ ilinin ormanlık alanı dekar olup, yüzölçümünün % 15 i ormanlık alandır. Elazığ ili ormanlarının %25 i normal, %75 i bozuk ormanlardan oluşmaktadır.bitki örtüsü; Elazığ ilinin topraklarının %50 si çayır ve meralar, %28 i tarım arazisi, %12 si orman arazisi, %10 u su yüzeyi (Baraj ve göller) ile kaplıdır. Tarım arazisinin %87 si sulanabilir tarım arazisidir. İlde hektarlık orman alanı vardır.

19 Elazığ Gelişim Planı Yılları arasında yapılan işler ve bunlarla ilgili bilgiler; Elazığ İline yılları arasında 29 km yeni yol, 1 km büyük onarım, 8 km sanat yapısı olmak üzere 38 km yol yatırım faaliyeti yapılmıştır yılında genel alanı 6500 hektar olan havzada Keban Barajı Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi kapsamında 6000 hektar alanda ağaçlandırma yapılacaktır. ORKÖY çalışmaları kapsamında döneminde; Sosyal nitelikli kredilerden aileye TL, ekonomik nitelikli kredilerden 273 aileye TL olmak üzere toplam aileye TL kredi desteği sağlanmıştır yılları arasında 1 adet bal ormanı, 2 adet mesire yeri açılmıştır. Yakacak odun üretiminin Ster, endüstriyel odun üretiminin ise m 3 gerçekleşmesi beklenmektedir. Elazığ ilinde 2013 yılında ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi kapsamında yapılacak çalışmalar; Ağaçlandırma : dekar, Ağaçlandırma bakım : dekar, Rehabilitasyon : dekar, Rehabilitasyon bakımı : dekar, Toprak muhafaza tesisi : dekar Toprak muhafaza bakımı : dekar Mera ıslahı : dekar Fidan üretimi : 10 milyon 229 bin adet yılları arasında ise dekar alanda çalışılmış ve yaklaşık 38 milyon 680 bin adet fidan toprakla buluşturulmuştur yılları arasında dekar alanda çalışılmış ve yaklaşık adet fidan toprakla buluşturulmuştur yılları arasında uygulanan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı kapsamında; 350 kilometre karayolu/kent içi/köy yolu ağaçlandırması yapılarak yaklaşık adet, 30 adet mezarlık ağaçlandırılarak adet, 51 adet ibadethane bahçesi ağaçlandırılarak adet, 261 adet okul bahçesi ağaçlandırılarak adet fidan, 24 adet sağlık ocağı ve hastane bahçesi ağaçlandırılarak adet fidan toprakla buluşturulmuştur yılında, Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( ) gereği, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar; - Ağaçlandırma tesis: dekar, - Ağaçlandırma bakım: dekar, - Rehabilitasyon tesis: dekar, - Rehabilitasyon bakım: dekar, 2013 yılı bitimine kadar; gelir getirici türlerle, 7 köyde, dekar sahada adet ceviz, badem ve kuşburnu fidanı dikilmesi planlanmıştır yılı içerisinde Elazığ ilinde; Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen ağaçlandırma ve toprak muhafaza projesi kapsamında; hektar Ağaçlandırma, 300 hektar

20 14 Elazığ Gelişim Planı Ağaçlandırma bakım, 618 hektar Rehabilitasyon, hektar Rehabilitasyon bakımı çalışmaları yapılacaktır. Ceviz Eylem Planı ( ) kapsamında; 500 dekar sahada ceviz fidanı dikilmesi planlanmıştır. Badem Eylem Planı ( ) kapsamında; dekar sahada badem fidanı dikilmesi planlanmıştır. Fidan üretimi; 98,36 hektar alanda kurulmuş olan ve toplamda 12 milyon adet/yıl kapasiteli, Altınova, Elazığ, Hazar fidanlığı olmak üzere 3 adet orman fidanlığında yapılmaktadır yılları arasında; -127 milyon 433 bin adet fidan, -506,8 ton tohum üretilmiştir. Bir Fidan Bir Nefes Dedik 64,5 Milyon Nefes Olduk Elazığ İli nde yılları arasında yapılan silvikültürel çalışmalar; Ormanların Gençleştirilmesi (hektar) 60 Ormanların Bakımı (hektar) YARDOP (hektar) 0 Rehabilitasyon (hektar) Elazığ İli nde yılları arasında; dekar Toprak Muhafaza Tesisi, dekar Mera Islahı Tesisi yapılmıştır yılları arasında ise; dekar Toprak Muhafaza Tesisi, dekar Mera Islahı Tesisi yapılması planlanmaktadır.

21 Elazığ Gelişim Planı yılları arasında yapılan toprak muhafaza ile ilgili faaliyetler; Toprak Muhafaza Tesis Ha Mera Islahı Tesis Ha yılları arasında yapılacak toprak muhafaza ile ilgili faaliyetler; Toprak Muhafaza Tesis Ha Mera Islahı Tesis Ha 600 SEL EYLEM PLANI KAPSAMINDA ÇALIŞILACAK HAVZALAR İlçe Adı Alt Havza Adı Sel Havzası Adı Sel Havzası Mikro Havza Sayısı Sel Havzası Alanı (Da) Baskil Baskil Himik Deresi ,50 BARAJ HAVZASI YEŞİLKUŞAK EYLEM PLANI 2013 YILI ÇALIŞILAN BARAJ VE GÖLETLER İli Havza Adı Baraj-Gölet Adı Elazığ/Keban Dicle Fırat Hav. Keban

22 16 Elazığ Gelişim Planı 2.3 Doğa Koruma ve Milli Parklar Yılları Arasında Yapılan İşler ve Bunlarla İlgili Bilgiler 2010 Hazar Gölü Sulak alanı yönetim planı yapıldı Hazar Gölü Tabiat parkı ilan edildi adet genel avlak tescili yapıldı Hazar Gölü Havzası biyolojik çeşitlilik projesi yapıldı adet devlet 3 adet genel avlak tescili yapıldı adet devlet 3 adet genel avlak tescili yapıldı Hamzabey Barajı altında kalacak bitki türlerinin tespiti projesi yapıldı Elazığ ın Kuşları tespiti projesi yapıldı Elazığ ın kelebekleri tespiti projesi yapıldı yılları arasında doğaya keklik yerleştirme projesi kapsamında 7960 adet kınalı Keklik yerleştirmesi yapıldı yılları arası toplam 71 Avcı Eğitim Kursu düzenlenmiştir.

23 Elazığ Gelişim Planı 17

24 18 Elazığ Gelişim Planı

25 Elazığ Gelişim Planı 19 Elazığ İli Potansiyeli Elazığ ilinin fauna ve flora yönü ve Av yaban Hayatı Faaliyetleri ile önemli olması sebebiyle Doğa Koruma açısından önemli potansiyele sahiptir. Ayrıca Hazar Gölü Sulak Alanı, Keban Barajı ve Karakaya barajı önemli su kuşlarını barındırmaları sebebiyle doğa koruma açısından öneme sahip alanlardır. İlimizde 1 Adet de ilan edilmiş tabiat parkı bulunmaktadır. Elazığ İlinde; 1 adet Tabiat Parkı, - Hazar Gölü Tabiat Parkı 1 adet Sulan Alan, - Hazar Gölü Sulak Alanı 13 adet Avlak bulunmaktadır. - Keban Genel Avlağı - Harput Genel Avlağı - Hazar Gölü Genel Avlağı - Tavşanuşağı Genel Avlağı - Sivrice Çatakkaya Genel Avlağı - Keban Altıyaka Genel Avlağı - Palu Gömeçbağları Devlet Avlağı - Kovancılar Uyandık Devlet Avlağı - Şahsuvar Genel Avlağı - -Baskil-Meydancık Devlet Avlağı - Maden Yenibahçe Genel Avlağı - Gezin Genel Avlağı

26 20 Elazığ Gelişim Planı Elazığ da Tabii Güzellikleri Koruyoruz

27 Elazığ Gelişim Planı Meteoroloji Elazığ İlinde: 1 i 2013 yılında olmak üzere 17 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuruldu. Elazığ Havaalanına 1 adet uçuculuk faaliyetlerine destek için kullanılan Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemi kuruldu. Böylece hava yolu hizmetine büyük katkı sağlandı. Hava Durumunu Saniye Saniye İzlemedeyiz

28 22 Elazığ Gelişim Planı 3 YATIRIMLAR VE HİZMETLER 3.1 Su ve Su Yapıları HAMZABEY BARAJI VE TESİSLERİ Baraj ile yıllık 69,5 hm3/yıl içmesuyu sağlanacaktır. ile İlgili Açıklama Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri Ekonomik Faydaları İnşaat safhasında/devam ediyor. Fiziki gerçekleşme: %35 Sağ sahil gövde sıyırma kazısı tamamlanmış, sol sahil sıyırma kazısı devam ediyor. Derivasyon tüneli kazısı tamamlandı m3 sıyırma kazısı yapılmıştır. 427 metre derivasyon tüneli kaplama betonu tamamlanmış olup enjeksiyonlara başlandı. Rölakasyon yolunun 3 km lik kısmının kazısı ve sanat yapıları tamamlanmıştır TL Talvekten yüksekliği 65 m olan, gövdesi zonlu toprak dolgu barajıdır.gövde dolgu hacmi 1.41 hm3,göl hacmi hm3 dür.yıllık hm3 su temin edilecektir. 1 ilin içme ve kullanma suyu temin edilecek. Sağlıklı içme suyunun sağlanması salgın hastalıkların önüne geçecektir. Bölge istihdamında meydana getirdiği artış Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri.

29 Elazığ Gelişim Planı 23 ELAZIĞ - BASKİL AKUŞAĞI GÖLETİ VE SULAMASI ile İlgili Açıklama Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri Ekonomik Faydaları Elazığ-Baskil Akuşağı Göleti ve Sulama projesi ile 149 hektarlık alana sulama hizmeti verilecektir. İnşaat safhasında/devam ediyor. Yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Harita alımları yapılarak uygulama projeleri hazırlanacaktır TL Talvekten yüksekliği 29 m olan, gövdesi toprak dolgu göletidir.gövde dolgu hacmi 0.33 hm3,göl hacmi 2.23 hm3 tür.depolama:1950 hm3 149 ha tarım arazi sulanacak. Tarımsal gelir artışı Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri. ELAZIĞ - MADEN DURMUŞTEPE GÖLETİ VE SULAMASI Elazığ - Maden Durmuştepe Göleti ve Sulama projesi ile 474 hektarlık alana sulama hizmeti verilecektir. İhale safhasında ile İlgili Açıklama Aralık 2013'de EKAP a girilecektir. Başlama-Bitiş Tarihi TL Teknik Özellikleri Depolama:2469 hm3 Ekonomik Faydaları Tarımsal gelir artışı Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri.

30 24 Elazığ Gelişim Planı ELAZIĞ - BASKİL İÇLİKAVAL GÖLETİ VE SULAMASI Elazığ-Baskil İçlikaval Göleti ve Sulama projesi ile 250 hektarlık alana sulama hizmeti verilecektir. İhale safhasında ile İlgili Açıklama Aralık 2013'de EKAP a girilecektir. Başlama-Bitiş Tarihi TL Teknik Özellikleri Depolama:1060 hm3 Ekonomik Faydaları Tarımsal gelir artışı Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri. ELAZIĞ - KARAKOÇAN BAZLAMA GÖLETİ VE SULAMASI Elazığ-Karakoçan Bazlama Göleti ve Sulama projesi ile 224 hektarlık alana sulama hizmeti verilecektir. İhale safhasında ile İlgili Açıklama Aralık 2013'de EKAP a girilecektir. Başlama-Bitiş Tarihi TL Teknik Özellikleri Depolama:1060 hm3 Ekonomik Faydaları Tarımsal gelir artışı Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri.

31 Elazığ Gelişim Planı 25 ELAZIĞ - KOVANCILAR ÇAKIRKAŞ GÖLETİ VE SULAMASI Elazığ-Kovancılar Çakırkaş Göleti ve Sulama projesi ile 60 hektarlık alana sulama hizmeti verilecektir. İhale safhasında ile İlgili Açıklama Aralık 2013'de EKAP a girilecektir. Başlama-Bitiş Tarihi TL Teknik Özellikleri Depolama:0,414 hm3 Ekonomik Faydaları Sağlıklı içme suyunun sağlanması salgın hastalıkların önüne geçecektir. Temiz içmesuyu ile sözkonusu yerleşimlerde yaşam kalitesi artacaktır. ELAZIĞ - BASKİL-ODABAŞI GÖLETİ VE SULAMASI Sarıcan Göleti ile 1191 hektarlık alana sulama hizmeti verilecektir. Planlama safhasında Başlama-Bitiş Tarihi TL Teknik Özellikleri Talveg Kotu: 1268 m Depolama hacmi: 5 hm³ Ekonomik Faydaları Yapılan proje kırsal kesimde yaşayan halkın köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Proje ile 1191 ha alan sulanarak tarımsal ekonomiye katkıda bulunacaktır. Ziraat alanlarının zamanında ve yeterli olarak sulanması sağlanacaktır. Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri olacaktır.

32 26 Elazığ Gelişim Planı ELAZIĞ - ULUOVA GÖKÇE GÖLETİ VE SULAMASI Elazığ-Uluova Gökçe Göleti ve sulama projesi ile 260 hektarlık alana sulama hizmeti verilecektir. Proje safhasında ile İlgili Açıklama Proje bitim tarihi: Başlama-Bitiş Tarihi TL Teknik Özellikleri Depolama:1180 hm3 Ekonomik Faydaları Tarımsal gelir artışı Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri. ELAZIĞ ULUOVA REHABİLİTASYON PROJESİ Proje ile hektarlık alana sulama hizmeti verilecektir. Planlama safhasında Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri Talveg Kotu: 895 m Yapılan proje kırsal kesimde yaşayan halkın köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Ekonomik Faydaları Proje ile ha alan sulanarak tarımsal ekonomiye katkıda bulunacaktır.ziraat alanlarının zamanında ve yeterli olarak sulanması sağlanacaktır. Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri olacaktır.

33 Elazığ Gelişim Planı 27 ELAZIĞ-KOVANCILAR TATAR GÖLETİ ile İlgili Açıklama Kamışlı deresi üzerinde yapılacak olan 1 adet gölet ile 150 ha arazi sulanacaktır. Devam ediyor Başlama-Bitiş Tarihi yılına kadar sağ sahilde gövde sıyırma kazısı, katof kazısı ve enjeksiyon tamamlanmıştır. Dolusavak 1. kademe kazısı tamamlanmıştır. Ulaşım yolu bitirilmiştir. Sol Sahilde ise gövde sıyırma kazısı, katof ve derivasyon kazıları tamamlanmış fakat sol sahilde heyelan olduğundan idare tarafından iş durdurulmuştur. İşin durumunun belirlenmesi için sol sahilde heyelanlı bölgede araştırma kuyuları açılacaktır. Teknik Özellikleri TL Depolama :1,95 hm3 Sulama :150 ha Tem. Yüks.:29,5 m Talv. Yüks. :24,5 m

34 28 Elazığ Gelişim Planı 1. KUZOVA POMPAJ SULAMASI 1. KISIM İKMALİ ile İlgili Açıklama 1. Kuzova Pompaj Sulaması 1. Kısım İkmali ile 4783 hektarlık alana sulama hizmeti verilecektir. İnşaat devam ediyor Başlama-Bitiş Tarihi S1 ( m ) ve P20 ( m ) anakanalların da ki palye kazıları iyileştirilmesi ve bozulan kanal kaplama betonlarının yenilenmesine ve 600 adet sanat yapısının yapımına başlanmıştır yılı ikinci altı aylık dönemde S1 ( m ) ve P20 ( m ) anakanalların da ki palye kazıları iyileştirilmesi ve bozulan kanal kaplama betonlarının yenilenmesi ve 600 adet sanat yapısının yapımı devam etmektedir. Teknik Özellikleri TL Su Alma Yapısı : Keban Baraj gölünden Ziyarettepe mevkiinde yapılan Pompa İstasyonu (178 m) Sulamanın Tipi : Ana kanal trapez, şebeke borulu (Yağmurlama) Kullanım Maksadı: Sulama Pompaların Toplam Kurulu Gücü :40502 kw Yapılan proje kırsal kesimde yaşayan halkın köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. ELAZIĞ KANATLI SULAMASI PROJE YAPIMI 6786 ha arazinin sulanması için Proje ve Kamulaştırma Planlarının Yapımı Proje Çalışmaları devam ediyor. Başlama-Bitiş Tarihi TL

35 Elazığ Gelişim Planı 29 ELAZIĞ İLİ KÜÇÜK SU İŞLERİ PROJE YAPIMI Elazığ İli Küçük Su İşleri Proje Yapımı (Kovancılar Kapıaçmaz, Palu Beyhan, Alacakaya, Baskil, Merkez Sedeftepe-Hoş- Kıraç-Güzelyalı, Maden Durmuştepe, Merkez Gümüşkavak, Merkez Sarıgül, Palu Akyürek, Palu Büyükçaltı, Palu Küçükçaltı, Palu Bölükelma, Palu Atikköy, Palu Kırkbulak) İhale yapıldı sözleşme imzalanacak. Sel ve heyelan tehlikesi altındaki bölgelerde muhtemel can ve mal kaybını önleyecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri. ERZİNCAN-KEMALİYE AŞAĞIUMUTLU KÖYÜ TAŞKIN KORUMA Köy içi deresinde toplam 220 m kagir açık kanal 396 m2 harçlı pere imalatı 18 adet düşü duvarı ve 1 adet plak köprü yapılacaktır yılında tamamlanması planlanmaktadır ,000 TL Sel ve heyelan tehlikesi altındaki bölgelerde muhtemel can ve mal kaybını önleyecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri

36 30 Elazığ Gelişim Planı ELAZIĞ-MERKEZ GÜMÜŞKAVAK MAHALLESİ TAŞKIN KORUMA 5 mahallenin taşkınlardan korunması 2014 yılında yapılması planlanmaktadır ,000 TL ELAZIĞ-MADEN IŞIKTEPE, ÇİTLİ KÖYLERİ TAŞKIN KORUMA ile İlgili Açıklama Sel ve heyelan tehlikesi altındaki bölgelerde muhtemel can ve mal kaybını önleyecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri. Işıktepe köyiçi deresinde 1400 m,çitli Hoşrik Çayında 2500 m ve yan derede 500 m çift taraflı taş tahkimat yapılacaktır yılında tamamlanması planlanmaktadır. 46,1 ha arazi taşkınlardan korunacaktır ,000 TL Sel ve heyelan tehlikesi altındaki bölgelerde muhtemel can ve mal kaybını önleyecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri. ELAZIĞ-MERKEZ SARIKAMIŞ KUŞHANE KÖYLERİ TAŞKIN KORUMA ile İlgili Açıklama Sarıkamış Değirmen Çay'ında 3500 m, Kuşhane Köy içi deresinde 1000 m çift taraflı taş tahkimat yapılacaktır yılında tamamlanması planlanmaktadır. 79,7 ha arazi taşkınlardan korunacaktır ,000 TL Sel ve heyelan tehlikesi altındaki bölgelerde muhtemel can ve mal kaybını önleyecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri.

37 Elazığ Gelişim Planı 31 ELAZIĞ-ARICAK ÜÇOCAK BELDESİ MERİVAN ÇAYI VE ÇOBANÇEŞME (RIZVAN) ÇAYI TAŞKIN KORUMA ile İlgili Açıklama Merivan çayında m2 gabyon şilte imlatı ve m3 kutu gabyon imalatı, Çobançeşme çayında ise m2 gabyon şilte imalatı ve 4010 m3 kutu gabyon imalatı yapılacaktır yılında tamamlanması planlanmaktadır. 92,3 ha arazi taşkınlardan korunacaktır ,000 TL Sel ve heyelan tehlikesi altındaki bölgelerde muhtemel can ve mal kaybını önleyecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri. ELAZIĞ-KOVANCILAR TOPAĞAÇ KÖYÜ GÜNEŞLİ MAHALLESİ TAŞKIN KORUMA ile İlgili Açıklama Köy içi deresinde toplam 220 m kagir açık kanal 360 m2 harçlı pere imalatı,15 adet düşü duvarı ve 2 adet plak köprü yapılacaktır yılında tamamlanması planlanmaktadır. 1 köy taşkınlardan korunacaktır ,000 TL Sel ve heyelan tehlikesi altındaki bölgelerde muhtemel can ve mal kaybını önleyecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri.

38 32 Elazığ Gelişim Planı ELAZIĞ-MERKEZ YENİKAPI KÖYÜ TAŞKIN KORUMA ile İlgili Açıklama ELAZIĞ-ARICAK BÜKARDİ BELDESİ TAŞKIN KORUMA ile İlgili Açıklama 700 m kagir açık kanal,2310 m2 harçlı pere imalatı ve 2 adet plak köprü yapılacaktır yılında tamamlanması planlanmaktadır. 8.3 ha (1 köy) taşkınlardan korunacaktır ,000 TL Sel ve heyelan tehlikesi altındaki bölgelerde muhtemel can ve mal kaybını önleyecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri. Bu iş kapsamında Bükardi Beldesi Bölükbaşı Mahallesi içerisinden geçen derede ; 360 m (260 m ızgara sistemi ile kapatılmıştır.) kargir kanal,432 m2 harçlı pere ve 74 adet düşü duvarı ; Yaylabaşı Mahallesi içerisinden geçen derelerde toplam ; 500 m kargir açık kanal,850 m2 harçlı pere,45 adet düşü duvarı ve 8 adet plak köprü yapım işidir yılında tamamlanması planlanmaktadır. 60 ha (2 mahalle) arazi taşkınlardan korunacaktır ,000 TL Sel ve heyelan tehlikesi altındaki bölgelerde muhtemel can ve mal kaybını önleyecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri.

39 Elazığ Gelişim Planı 33 ELAZIĞ-KOVANCILAR YONCALIBAYIR KÖYÜ TAŞKIN KORUMA Köy içi ana deresinde 526 m tek taraflı kagir istinad duvarı, yandere-1'de 171 m tek taraflı kagir istinad duvarı, yandere- 2'de ise 90 m kagir açık kanal,9 adet düşü duvarı ve 5 adet plak köprü yapılacaktır yılında tamamlanması planlanmaktadır. ile İlgili Açıklama 1 köy taşkınlardan korunacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi / ,000 TL Sel ve heyelan tehlikesi altındaki bölgelerde muhtemel can ve mal kaybını önleyecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri, iklim değişikliği üzerine olumlu etkileri. ELAZIĞ-MADEN İLÇE MERKEZİ TAŞKIN KORUMA Elazığ Maden Merkezi Dicle Çayı ve kollarında ıslah çalışması yapılacaktır. Bu kapsamda ; Dicle (Maden) çayında toplamda 1705 m kagir istinad duvarı, Dicle Çayı YİBO mevkiinde 605m kagir istinad duvarı, Dicle Çayı yan kolu olan İstasyon Mahallesinde 110 m kagir istinad duvarı ve Dicle Çayı yan kolları olan Hacıgüllü Sokakta 205 m Betonarme açık kanal yapılacaktır yılında tamamlanması planlanmaktadır. ile İlgili Açıklama 1 ilçe taşkınlardan korunacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi / ,000 TL Sel ve heyelan tehlikesi altındaki bölgelerde muhtemel can ve mal kaybını önleyecektir. Hava, su ve toprak varlığına etkileri, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri

40 34 Elazığ Gelişim Planı 3.2 Ormancılık ve Erozyonla Mücadele ORMAN YOLLARI YAPIMI VE BAKIMI ile İlgili Açıklama Elazığ İli ormanlarında; 20 km yeni yol, 5 km büyük onarım, 10 km sanat yapısı, 25 km aplikasyon. Proje ve plan safhasında yılı ile 2018 yıları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri TL Orman yolları 292 sayılı Orman Yolları Planlaması, Yapımı, Bakımı adlı tebliğde belirtilen özelliklere uygun yapılacaktır. Ekonomik Faydaları Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Elazığ İli nde 2014 yılında TL lik yatırımla ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır.

41 Elazığ Gelişim Planı 35 ORMANLARIN KORUNMASI ile İlgili Açıklama Orman koruma, ormanda böcek hastalıklarıyla mücadele, ormanda böcek hastalıklarıyla mücadele yatırımı ve çalışmaları. Proje ve plan safhasında yılı ile 2018 yıları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri TL Yaptırılacak olan kuş yuvalarının ormana asılması, yırtıcı üretimi sayesinde orman zararlıları ile biyolojik mücadele yapılacak ve ilgili ekipmanların tedariki sağlanacaktır. Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artırılacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Ormanların tahribatına yol açan böcek populasyonlarının çoğalmasını önleyici tedbirler alınacak, ormanların tahrip olarak azalmasının önüne geçilecektir. Mevcut olan ormanlara bilinçsizce müdahale edilmesinin önüne geçilerek daha verimli ve kaliteli yapıda ormanların oluşmasına zemin hazırlanacaktır. Nesli tehlikede olan türler korunacak, hava, su ve toprak yani çevreye, biyoçeşitliliğe olumlu tesirleri olacaktır. Tabiata uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

42 36 Elazığ Gelişim Planı ORKÖY FAALİYETLERİ ile İlgili Açıklama Başlama-Bitiş Tarihi Orman köylülerinin sosyal ve ekonomik maksatlı krediler ile desteklenmesi suretiyle kalkınmalarına katkı sağlanacaktır. Proje ve plan safhasında. Bütçe ödenekleri çerçevesinde, köylüler ile tarımsal kalkınma kooperatiflerinin talepleri ve kalkınma planları doğrultusunda destekleme faaliyetleri yürütülmeye devam edecektir. Yıllık olarak her takvim yılı. 350 aileye sosyal maksatlı, 375 aileye ekonomik maksatlı kredi desteği sağlanması öngörülmüş olup, yaklaşık maliyeti TL'dir Ekonomik Faydaları Orman köylüsünün sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkısı katkısı bulunan proje uygulamaları ve desteklemelerle kırsal kesimde yaşayan halkın köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamı sağlanacaktır. Orman köylüsünün ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak üzere kredi desteklemleri ile kurulan işletmeler vasıtasıyla istihdam artışı sağlanacaktır. Uygulanmakta olan sosyal nitelikli güneş enerjisi, dam örtülüğü ve ısı yalıtımı (mantolama) projeleri ile odun tüketimi azaltacak ve doğa tahribatı önlenecektir.

43 Elazığ Gelişim Planı 37 ODUN DIŞI ORMANCILIK FAALİYETLERİ, ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ile İlgili Açıklama 1 adet bal ormanı, 2 adet mesire yeri açılması ster yakacak odun m 3 endüstriyel odun üretimi yapılması. Proje ve plan safhasında yılları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri Arıcılık sektörüne katkı ve destek için bal ormanı tesis edilecektir. Elazığ İli halkının rekreasyon, eğitim, sağlık, kültürel, spor, sosyal ve turizm maksatlı ihtiyaç ve taleplerini karşılamak üzere mesire yerleri kurulacaktır. Ekonomik Faydaları Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artırılacaktır. Elazığ İli nde yatırımla ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Doğaya uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

44 38 Elazığ Gelişim Planı İZİN, İRTİFAK ve KADASTRO ÇALIŞMALARI ile İlgili Açıklama Elazığ İli nde ki ormanlık alanlarda gerekli izinlerin verilmesi ve kadastro işlerinin bitirilmesi. Proje ve plan safhasında yılları arasında çalışmalara başlanarak tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri Ekonomik Faydaları Tapu Kadastro Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen Orman Kadastrosunun Bitirilmesi Eylem Planı (OKBEP) çerçevesinde 2014 yılında hektar ormanlık alanın kadastro çalışmaları bitirilerek orman sınırları belirlenecek ve vatandaşla olan mülkiyet ihtilafları bitirilecektir. Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve köyden kente göçünü engelleyip yerinde istihdamını sağlayacaktır. Arazi kullanımıyla alakalı problemler ve kafalarda oluşacak sorular giderilmiş olacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artırılacaktır. Elazığ İli nde 2014 yılında izin irtifak ve kadastro faaliyetleri için yapılacak olan yatırımla ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Vasfı belli olmuş arazilerde, hangi yönlü çalışılacağı ile alakalı belirsizlikler ortadan kalkacaktır. Usulsüz arazi kullanımının önüne geçileceğinden çevreye olumlu yansımaları olacaktır. Nesli tehlikede olan türlerin korunacak, hava, su ve toprak yani çevreye, biyoçeşitliliğe olumlu tesirleri olacaktır. Tabiata uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

45 Elazığ Gelişim Planı 39 AĞAÇLANDIRMA FAALİYETLERİ Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( ) kapsamında yapılacak çalışmalar; - Ağaçlandırma tesis: dekar, - Ağaçlandırma bakım: dekar, - Rehabilitasyon tesis: dekar, - Rehabilitasyon bakım: dekar, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi yılında çalışmalara başlanarak Elazığ İli Gelişim Planı süresince tamamlanması sağlanacaktır. Teknik Özellikleri Orman Genel Müdürlüğü imkanları ile bu süreçte toplam dekar alanda ağaçlandırma ve dekar alanda bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Ekonomik Faydaları Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkının ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkın çevreye, doğaya olan duyarlılığı artacaktır. Elazığ İlinde yapılacak ağaçlandırma faaliyetleri ile ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Mevcut olan ormanlara bilinçsizce müdahale edilmesinin önüne geçilerek, daha verimli ve kaliteli yapıda ormanların oluşmasına zemin hazırlanacaktır. Usulsüz arazi kullanımının önüne geçileceğinden çevreye olumlu yansımaları olacaktır. Nesli tehlikede olan türlerin korunacak, hava, su ve toprak yani çevreye, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri olacaktır. Sonuç olarak doğaya uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

46 40 Elazığ Gelişim Planı TOHUM VE FİDAN ÜRETİMİ FAALİYETLERİ Erozyonla Mücadele Eylem Planı ( ) kapsamında yapılacak çalışmalar; Tohum üretimi ve Bakımı: 52 ton, Fidan üretimi ve Bakımı: 44 milyon adet. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında yapılacaktır. ile İlgili Açıklama 2014 yılında çalışmalara başlanarak Elazığ İli Gelişm Planı süresince tamamlanması sağlanacaktır. Başlama-Bitiş Tarihi Ekonomik Faydaları TL. Yapılan yatırımlar kırsal kesimde yaşayan halkın ormancılık faaliyetlerine etkin katılımını ve yerinde istihdamını sağlayacaktır. Halkımıza fidan dikme alışkanlığı kazandırılarak ve bunun hayatın bir parçası haline getirilmesi sağlanarak çevreye, doğaya olan duyarlılığı artacaktır. Elazığ İlinde yapılacak fidanlık faaliyetleri ile ekonomik ve insan işgücü yönünden istihdamda ve kalkınmada katkı sağlanacaktır. Planlı bir şekilde yapılacak yatırımlarla çevreyle uyumlu şekilde çalışmalar yapılacaktır. Her yaş ve boyda fidan üreterek toplumun bütün kesimlerinin talebi karşılınacaktır. Nesli tehlikede olan türler korunarak, hava, su ve toprak yani çevreye, biyo-çeşitliliğe olumlu etkileri olacaktır. Sonuç olarak doğaya uygun ve sürdürülebilir, yerel halkın desteği ve katılımı sağlanmış ormancılık faaliyetlerine ulaşılmış olacaktır.

47 Elazığ Gelişim Planı 41 ORMANLARDA YAPILAN SİLVİKÜLTÜREL FAALİYETLER Başlama-Bitiş Tarihi Bu kapsamda ormanların bakım ve gençleştirilmesi yapılacaktır Verilen bütçe ve iş proğramı dahilinde çalışmalar devam etmektedir. Programlar verilen bütçe ile yıllık olarak gerçekleştirilmektedir. Teknik Özellikleri Ormanların Gençleştirilmesi: 0 ha Ormanların Bakımı: 2,150 ha YARDOP : 0 ha Rehabilitasyon: 2,890 ha Silvikültürel çalışmalarla ülkemizin orman varlığı artmakta, odun hammaddesine olan ihtiyaç karşılanmakta, su kaynakları korunmakta ve doğal hayat korunmaktadır.

48 42 Elazığ Gelişim Planı YUKARI HAVZA SEL KONTROLÜ PROJELERİ Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı kapsamında genel alanı hektar olan 1 adet sel havzasında sel kontrol tedbirleri gayesi ile projelendirme çalışması yapılacak. Proje safhasında ile İlgili Açıklama 2014 yılında Baskil-Himik Deresi Sel Kontrol Projesi, Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri Proje yapım maliyeti TL Eylem planı kapsamında genel alanı hektar sel havzasında proje kapsamında sel kontrolü tedbirlerinden yamaç ve oyuntu ıslahı çalışmaları yapılacaktır. Ekonomik Faydaları 1- Muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi, 2- Sel kontrolünde kurumsal kapasiteyi ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmek. 1- Sel ve taşkın zararlarını azaltmak, 2- Baraj, gölet gibi tesislere sediment akışını azaltmak ve dolmasını önlemek, sel ve taşkınlarla mücadele etmek, kaybolan toprak miktarını asgari seviyeye indirmek. 3- Su miktarını ve kalitesini arttırmak, 4- Yapılacak sel kontrol çalışmaları ile yöre halkının arazilerinin korunarak ekonomisine katkıda bulunmak. 5- Mera alanlarındaki sel kontrol tedbirleri ile meraların verimi arttırılarak hayvancılığa katkı sağlamak. 1- Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek, 2- Akarsu havzalarında yaygın olarak görülen ve iklim değişikliğinin tesiri ile artan can ve mal kayıplarıa sebep olan selleri önemli ölçüde engellemek, 3- Biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek.

49 Elazığ Gelişim Planı 43 EROZYONLA MÜCADELE PROJELERİ Erozyonla Mücadele Eylem Planı kapsamında 4 yılda hektar alanda erozyon kontrolu, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve mera ıslahı projeleri yapılacaktır. ile İlgili Açıklama Başlama-Bitiş Tarihi Proje safhasında 2014 yılında 7128 hektar alan, 2015 yılında 7318 hektar alan, 2016 yılında 7168 hektar alan, 2017 yılında 7318 hektar alan projelendirilecektir. Teknik Özellikleri Ekonomik Faydaları Proje yapım maliyeti TL hektar alanda erozyon kontrolu, 4150 hektar ağaçlandırma, 2470 hektar bozuk ormanların rehabilitasyonu, 400 hektar alanda mera ıslah çalışması. 1- Topraktaki organik madde miktarını arttırarak toprak verimliliğini arttırarak gıda güvenliğini sağlamak, 2- Su kalitesini arttırmak, 3- Yeni rekreasyon alanları oluşturmak. 4- Nehir havzalarında yapılacak erozyon kontrolü çalışmaları ile sel riskini azaltmak. 1- Sel ve taşkın zararlarını azaltmak, 2- Erozyonun ve rusubat taşınımını önleyerek baraj ve göletlerin ömrünü uzatmak, 3- Su miktarının ve kalitesinin arttırmak, 4- Yapılacak olan ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak yöre halkı ekonomisine katkıda bulunmak. 1- Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek, 2- Yaban hayatı için yeni barınma alanları meydana getirmek, 3- Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çölleşmenin olumsuz etilerini azaltmak, 4- Biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek.

50 44 Elazığ Gelişim Planı BARAJ HAVZALARI YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA PROJELERİ ile İlgili Açıklama Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı kapsamında 4 yılda 2 adet baraj ve gölet etrafında yeşil kuşak ağaçlandırma projeleri yapılacaktır. 4 yıl içerisinde 2 adet proje yapılacaktır. Plan safhasında Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri Proje yapım maliyeti TL Baraj ve göletlerin kıyı şeridi ve mücavirinde bulunan ağaçsız alanlar ile zaman zaman su altında kalan ve baraj koruma alanında bulunan arazilerin değerlendirilmesi, erozyonun ve rusubat taşınımının önlenmesi, su miktarının ve kalitesinin arttırılması, yeni rekreasyon ve turizm alanlarının oluşturulması, yaban hayatı için yeni barınma alanları meydana getirilmesi, yapılacak olan ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak yöre halkı ekonomisine katkıda bulunmak. 1- Yeni rekreasyon ve turizm alanları oluşturmak, 2- Su kalitesini arttırmak. Ekonomik Faydaları 1-Baraj ve göletlerin kıyı şeridi ve mücavirinde bulunan ağaçsız alanlar ile zaman zaman su altında kalan ve baraj koruma alanında bulunan arazilerin değerlendirmek, 2- Erozyonun ve rusubat taşınımını önleyerek barajın ömrünü uzatmak, 3- Su miktarının ve kalitesinin arttırmak, 4- Yapılacak olan ağaçlandırmalarda gelir getirici türler kullanılarak yöre halkı ekonomisine katkıda bulunmak. 1- Bozulan tabii dengeyi yeniden tesis etmek, 2- Yaban hayatı için yeni barınma alanları meydana getirmek, 3- Biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek.

51 Elazığ Gelişim Planı Doğa Koruma ve Milli Parklar ELAZIĞ İLİNİN BİYOLOJİKÇEŞİTLİLİĞİNİN TESPİTİ PROJESİ Elazığ İli nin Karasal (orman, bozkır, alpin-subalpin, maki, pseudomaki, kumul, su kenarı, tarım, yerleşim vd.) ve iç su (akarsu, göl vd.) ekosistemlerinin Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzlemesi Projesi safhasında ile İlgili Açıklama İhale safhasında. Başlama-Bitiş Tarihi tl Ekonomik Faydaları Proje sonucunda bilinçli toplum oluşturmak proje çıktıları ile birlikte elazığın endemik türlerinin tespit edilmesi ve koruma statülerinin geliştirilmesi. Alanın proje kapsamında tanıtılması sonucu alana ziyaretçi sayısında artış getirecek ve yöre insanına proje çalışmalarında ekonomik katkı sağlayacaktır Uzun vadeli yönetim planları hazırlanarak devamlılığın ve korunmanın etkin hale getirilmesi.

52 46 Elazığ Gelişim Planı ELAZIĞ İLİ DOĞA EĞİTİM MERKEZİNİN KURULMASI Doğanın korunması için öncelikle çocuklar olmak üzere, değişik yaş ve meslek gruplarına yönelik doğa eğitimlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Elazığ Doğa Eğitim Merkezinin açılması Düşünce Safhasında Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikleri Ekonomik Faydaları TL Proje, Sivrice DKMP Şefliği idare binasında yapılması planlanan tanıtım merkezi içerisinde Doğa Eğitim merkezi kurulması.sivrice ilçesi doğal güzellikleri ve zengin biyolojikçeşitliliği ile önemli kaynak değeridir.bu amaçla tanıtım merkezlerinin kurulması planlanmaktadır. Elazığ Doğa Eğitim Merkezi Projesi ile belirlenen hedef gruplara doğa koruma konusunda eğitimler verilecek çeşitli grupların bir araya gelmesi sağlanacak ve sosyal ilişkiler geliştirilecektir. Eğitim safhalarında Yöre insanının sunduğu hizmetlerden yaralanılacak ve yöreye ekonomik katkı sağlayacaktır. Elazığ Doğa Eğitim Merkezi Projesi ile belirlenen hedef gruplara doğa koruma konusunda eğitimler verilerek doğaya karşı olumlu davranış ve değerler geliştirilmesini sağlanarak doğanın korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır

53 Elazığ Gelişim Planı 47 1 ADET TABİAT PARKI TESİS ETMEK Bakanlığımız talimatları doğrultusunda tarihleri arasında Elazığ İline 1 adet tabiat parkı kazandırmak. Plan safhasında Başlama-Bitiş Tarihi TL Ekonomik Faydaları Bölge Halkının rekratif faaliyetlerini gerçekleştirebilcek bir alan oluşturmak Yerel halkın da sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Milli Park Kanunu kapsamında yapılacak uzun devreli gelişme planı sonucu alanın etkin koruması sağlanacaktır. ELAZIĞ İLİNDE 12 ADET AVLAK TESCİLİ Elazığ İli genelinde 3 adet Devlet 9 adet Genel Avlak tescili yapmak. Plan safhasında Başlama-Bitiş Tarihi Teknik Özellikler TL Av Potansiyelinin dikkate alınarak genel Avlak ve Devlet Avlağı Tescil ederken dikkat edilmesi gereken hususlara riayet etmek. Ekonomik Faydaları Avcılık faaliyetlerinin takibini kolaylaştırmak. Elazığ İlinin Yaban Hayatı varlığını geliştirmek ekonomik katkı sağlamak. Sürdürülebilir Avcılık politikasınu uygulanabilir hale getirmek.

54 48 Elazığ Gelişim Planı ELAZIĞ İLİNDE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI YAPILMASI Elazığ İli Karakoçan ve Kovancılar İlçe sınırlarını kapsayan Yaban Keçilerinin bulunduğu alanda Koruma Statüsü kazandırmak için yaban hayatı geliştirme çalışması yapmak. ile İlgili Açıklama Plan safhasında Başlama-Bitiş Tarihi Proje Belediyeler, İlçe Tarm Müdürlüğü ve Orman İşletme Şeflikleri Köy Tüzel Kişilikleri ile birlikte yapılacaktır Teknik Özellikler TL İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Belediyeler,Orman İşletme Şeflikleri, Köy Tüzel kişilikleri ve STK lar ile işbirliği içerisinde Koruma statülü alan yapılacaktır. Ekonomik Faydaları Nesli tehlikede olan yaban keçilerinin ve koruma altına alınacak diğer populasyonların korunmasını sağlamak, av turizm uygulamalarını gerçekleştirmek. Av Turizmi kapsamında bölge halkına gelir kaynağı sağlamak, envanter çalışmaları ile istihdam sağlamak ve av turizmi ile kurumumuza gelir kaynağı oluşturmak. Sürdürülebilir avcılık politikası geliştirmek ve doğal populasyonların korunmasını sağlamak.

MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN İLİ YATIRIMLARI

MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN İLİ YATIRIMLARI MARDİN İLİ YATIRIMLARI (29.09.2013) Orman ve Su İşleri Bakanlığı : 3.028.000.000 TL Sağlık Bakanlığı : 206.000.000 TL Milli Eğitim Bakanlığı (2003-2012) : 551.980.000 TL Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi)

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Manisa (Alaşehir) 13 Mart 26 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 21 temel, 5 açılış) (1 adedi baraj, 2 adedi büyük sulama, 1 adedi gölet, 14 adedi gölet ve sulama, 1 adedi gölet sulaması, 7 adedi

Detaylı

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00

Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Bolu 6 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 20 Temmuz 2014, Pazar 19:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam

(3 il, 52 ilçe, 24 belde ve 263 köy olmak üzere toplam İZMİR MANİSA UŞAK DİĞER TOPLAM NÜFUS 4 061 074 1 359 463 346 508-5 767 045 YÜZÖLÇÜMÜ (km 2 ) 12 012 13 096 5 341 133 30 582 Ülkemizin Nüfus olarak % 7,5 unu, Yüzölçümünün % 4 ünü kapsamaktadır (3 il, 52

Detaylı

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi)

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme

Detaylı

Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,)

Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,) Balıkesir (Edremit) 12 Mart 8 Adet Tesisin Temel Atma Merasimi (3 adedi sulama, 5 adedi taşkın koruma tesisi,) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim,

Detaylı

GÜMÜŞHANE MİZE SON 15 YILDA 9,1 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

GÜMÜŞHANE MİZE SON 15 YILDA 9,1 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1 GÜMÜŞHANE MİZE SON 15 YILDA 9,1 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı : 3.600.000.000 TL : 2.000.000.000

Detaylı

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURAKLIK YÖNETİMİ İHTİSAS HEYETİ 2.TOPLANTISI TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ DR.HAVVA KAPTAN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA

Detaylı

Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00

Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00 Ankara 16 Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi 28 Ağustos 2013, Çarşamba 18:00 Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim,

Detaylı

Tokat 29 Tesisin Açılış ve 7 Tesisin Temel Atma Merasimi 4 Ekim 2013, Cuma 15:00

Tokat 29 Tesisin Açılış ve 7 Tesisin Temel Atma Merasimi 4 Ekim 2013, Cuma 15:00 Tokat 29 Tesisin Açılış ve 7 Tesisin Temel Atma Merasimi 4 Ekim 2013, Cuma 15:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ZONGULDAK GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ZONGULDAK GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ZONGULDAK GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 İKLİMİ... 4 1.4 NÜFUS... 4 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL...

Detaylı

Saygıdeğer Mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri.

Saygıdeğer Mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri. Aydın Merkez 15 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi ( 1 sulama, 1 içmesuyu, 13 t.k. tesisi) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın

Detaylı

1.ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJESİ

1.ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJESİ 1.ADIYAMAN-GÖKSU-ARABAN PROJESİ Adıyaman-Göksu-Araban Projesi ilk aşamada ve GAP kapsamında 1960 lı yıllarda Fırat Planlama Amirliği tarafından GAP ın bir ünitesi olarak incelenmiş ve Fırat Havzası istikşaf

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Adıyaman 7 Mart 14 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 4 adet temel

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MARDİN GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 COĞRAFYA... 3 1.2 İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 3 1.3 NÜFUS... 4 1.4 TARIM VE HAYVANCILIK...

Detaylı

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, İzmir 14 Mart Bayındır 9 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 6 temel, 3 açılış) (1 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu tesisi, 2 adedi gölet, 3 adedi gölet ve sulama, 1 adedi rehabilitasyon, 1 adedi

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SİİRT GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller:... 3 1.3 İKLİMİ... 6 1.4 BİTKİ

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti 1 Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ Isparta ve Burdur da Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimine İştirak Etti Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Isparta ve Burdur da açılış ve temel

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İHSANİYE YATIRIMLARI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İHSANİYE YATIRIMLARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İHSANİYE YATIRIMLARI TEMMUZ 2016 İHSANİYE NİN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ İHSANİYE YATIRIMLARI 2003-2015 yılları arasında bazı yatırımcı Bakanlıklar

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ERZİNCAN GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ERZİNCAN GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ERZİNCAN GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 İKLİMİ... 4 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ... 4 1.5 NÜFUS... 5 2

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. ELAZIĞ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI AĞRI GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller... 4 1.3 İKLİMİ... 5 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Uşak - Eşme 19 Mart 2014 17 Tesisin Temel Atma, 4 Adet Tesisin Açılış Merasimi (1 adedi Baraj, 2 adedi Gölet, 11 adedi Gölet ve Sulaması, 4 adedi Gölet Sulaması, 2 adedi Yerüstü Sulama tesisi, 1 adedi

Detaylı

Afyonkarahisar 29 Ocak / Saat 10:30 Doğancık Göleti ve Sulaması Temel Atma Merasimi

Afyonkarahisar 29 Ocak / Saat 10:30 Doğancık Göleti ve Sulaması Temel Atma Merasimi Afyonkarahisar 29 Ocak / Saat 10:30 Doğancık Göleti ve Sulaması Temel Atma Merasimi Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanlarım, Mesai arkadaşlarım, Saygıdeğer Afyonkarahisarlılar, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

a. b. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KOCAELİ GELİŞİM PLANI

a. b. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KOCAELİ GELİŞİM PLANI a. b. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KOCAELİ GELİŞİM PLANI c. (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 KONUMU... 3 COĞRAFYA... 3 İKLİMİ... 6 BİTKİ ÖRTÜSÜ... 6 NÜFUS VE GELİŞİM... 7 2 MEVCUT

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU. Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU Sıtkı ERAYDIN Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü sitkieraydin@ogm.gov.tr İSTANBUL- NİSAN 2013 TAŞKIN VE SEL KORUMADA YUKARI HAVZADA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KARABÜK GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KARABÜK GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KARABÜK GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL... 1 2.1 SU VE SU YAPILARI... 1 2.2 ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLECİK GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLECİK GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİLECİK GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 Akarsular ve Göller:... 4 1.3 İKLİMİ... 6 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ŞIRNAK GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ŞIRNAK GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ŞIRNAK GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL... 1 2.1 SU VE SU YAPILARI... 1 2.2 ORMANCILIK VE ÇÖLLEŞMEYLE

Detaylı

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08

Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 2008 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 Diyarbakır Ticaret Borsası Laboratuar Rapor No:002-08 GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ SON DURUMU( GAP): Dünyadaki toplam su tüketiminin %70 i sulama

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) EYLEM PLANI İLE SAĞLANAN GELİŞMELER 1. GİRİŞ Dr. Hayreddin ERŞAN DSİ Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, GAP Şube Müdürlüğü, ANKARA hayrettin@dsi.gov.tr

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRŞEHİR GELİŞİM PLANI (2014-2018) Kırşehir Gelişim Planı 1 2 Kırşehir Gelişim Planı Kırşehir Gelişim Planı 3 İçindekiler Önsöz... 4 1 GENEL BİLGİLER... 6 1.1 Tarihçesi...

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLİĞİ NEVŞEHİR GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLİĞİ NEVŞEHİR GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLİĞİ NEVŞEHİR GELİŞİM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 TARİHÇESİ... 3 1.2 COĞRAFİ KONUMU... 3 1.3 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ... 4 1.4 İKLİM... 5 1.5 NÜFUS... 5 1.6

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Karpelli Sedir Ekim Ağaçlandırması Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Rehabilitasyon çalışması da denilmektedir 2 Ağaçlandırma Çalışması-Mersin Karpelli Sedir ekimi ile kazanılan sahalar

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

BARAJLAR. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1/ 33

BARAJLAR. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1/ 33 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR 4. Bölge Müdürlüğü - KONYA 1/ 33 BARAJ NEDİR NE İŞE YARAR? Barajlar, eski zamanlardan

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MUĞLA GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MUĞLA GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MUĞLA GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 2 KONUMU... 2 COĞRAFYA... 2 İKLİMİ... 3 BİTKİ ÖRTÜSÜ... 3 TARIM ARAZİLERİNİN DURUMU... 3 2 MEVCUT

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇANAKKALE GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler Tablosu ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 KONUMU... 3 COĞRAFYA... 3 Akarsular ve Göller:... 3 İKLİMİ... 4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI RİZE GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI RİZE GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI RİZE GELİŞİM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ 1 GENEL BİLGİLER... 2 1.1 KONUMU... 2 1.2 COĞRAFYA... 2 2 MEVCUT DURUM VE POTANSİYEL... 3 2.1 SU VE SU YAPILARI... 3 2.2 ORMANCILIK

Detaylı

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30

Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Kırklareli 15 Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 25 Mayıs 2013, Cumartesi 15:30 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

UŞAK A SON 13 YILDA 4 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK

UŞAK A SON 13 YILDA 4 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK UŞAK A SON 13 YILDA 4 MİLYAR TL LİK YATIRIM VE DESTEK SAĞLADIK Orman ve Su İşleri Bakanlığı : 365.000.000 TL Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı : 525.700.000 TL Milli Eğitim Bakanlığı : 182.500.000

Detaylı

SU YÖNETİMİ VE GÖLLER BÖLGESİ

SU YÖNETİMİ VE GÖLLER BÖLGESİ SU YÖNETİMİ VE GÖLLER BÖLGESİ 30 Mart 2012 2/49 DSİ Ülkemizin Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Geliştirilmesi Gayesiyle 1954 Yılında Kurulmuş, Bir Kamu Kuruluşudur. 1914 1925 1929 1939 1954 Tarihçe

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇANADOLU BÖLGESİNİN 11 İLİNDEKİ YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇANADOLU BÖLGESİNİN 11 İLİNDEKİ YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇANADOLU BÖLGESİNİN 11 İLİNDEKİ YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 13 Ağustos 2009 - Konya 1 İÇANADOLU İLLERİ 2 KONYA

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇANKIRI GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇANKIRI GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇANKIRI GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ...1 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. KONUMU... 3 1.2. COĞRAFYA... 3 1.3. İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ... 6 1.4. NÜFUS... 7 2. MEVCUT

Detaylı

KÜTAHYA ĠLĠ YATIRIMLARI (17.06.2014)

KÜTAHYA ĠLĠ YATIRIMLARI (17.06.2014) KÜTAHYA ĠLĠ YATIRIMLARI (17.06.2014) DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kütahya ya 2003-2013 yılları arasında 2014 yılı birim fiyatlarıyla tamamlanan ve devam

Detaylı

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRŞEHİR. Sizden aldığımız destekle. İç Anadolu nun yıldızı oldu

T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRŞEHİR. Sizden aldığımız destekle. İç Anadolu nun yıldızı oldu T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI KIRŞEHİR Sizden aldığımız destekle Kırşehirimiz İç Anadolu nun yıldızı oldu EYLÜL 2015 KIRŞEHİR İN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ KIRŞEHİR E SON 13 YILDA

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

ÇORUM. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8,5 MİLYAR TL'LİK SON 13 YILDA

ÇORUM. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8,5 MİLYAR TL'LİK SON 13 YILDA ÇORUM 8,5 MİLYAR TL'LİK SON 13 YILDA T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Mart 2016 ÇORUM UN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ ÇORUM'A SON 13 YILDA 8,5 Milyar TL YATIRIM VE DESTEK SAĞLANDI Çorum'a

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010)

GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) GAP EYLEM PLANI (EKİM 2010) 2008 yılında, GAP kapsamında bölgede gerçekleştirilen bütün yatırımlar ve yaşanan gelişmeler gözden geçirilmiş; Güneydoğu Anadolu Projesi nin ekonomik kalkınma, sosyal gelişme

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BİTLİS GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.3 AKARSULAR VE GÖLLER:... 4 1.4 İKLİMİ... 8 1.5 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BOLU GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BOLU GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BOLU GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller:... 3 1.2.2 Dağlar... 4 1.2.3 Ovalar

Detaylı

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Elektrik A.Ş. arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin şirket kusuru nedeniyle 12.06.2003 tarihinde feshedilmesi

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu

MNHRP - Aralık TUB Çalışma Raporu MNHRP - Aralık- 215 TUB Çalışma Raporu 1. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü Büyükdere Mikrohavzasında 5,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için 28. TL ve Sipini Mikrohavzasında 24,2 Ha'lık ağaçlandırma sahası için

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

DİNAR IN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ

DİNAR IN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ TEMMUZ 2016 1 DİNAR IN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ 2003-2015 yılları arasında bazı yatırımcı Bakanlıklar tarafından Dinar a 350 milyon TL yatırım yapılmıştır. Bu yatırımın 110 milyon

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Ağustos- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Büyükçay Mikrohavzası nda Sarıkamış Köy Tüzel Kişiliği ne ait ceviz türleriyle yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma sahası sulama havuzu ve damla sulama sistemi

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI SAMSUN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YENİ HİZMET ALANI 5216 sayılı yasadan önceki Belediye Hizmet Alanı (7.000 ha) 5747 sayılı yasadan sonra Büyükşehir Belediyesi Mücavir Alan Çizgisi (79.000 ha) 6360 sayılı

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI KASTAMONU GELİŞİM PLANI (2014-2018) ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 COĞRAFYA... 3 1.2.1 Akarsular ve Göller:... 3 1.3 İKLİMİ... 8 1.4 BİTKİ ÖRTÜSÜ...

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DÜZCE GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DÜZCE GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DÜZCE GELİŞİM PLANI (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 1. GENEL BİLGİLER... 3 2.3. KONUMU 3 2.4. COĞRAFYA 3 2.5. AKARSULAR VE GÖLLER 3 2.6. İKLİMİ 4 2.7. BİTKİ ÖRTÜSÜ 5

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

GÖKÇELER BARAJI. GAZĠPAġA OVASI SULAMA PROJESĠ

GÖKÇELER BARAJI. GAZĠPAġA OVASI SULAMA PROJESĠ GÖKÇELER BARAJI ĠĢin Adı: Gökçeler Barajı İkmali Yüklenici Firma: HMP İletişim Enerji San.Tic.A.Ş.+BRJ İnş. San. ve Tic A.Ş. Ortak Girişimi Gövde hacmi: 1 854 900 mm3 Yükseklik (talvegden): 98 m Normal

Detaylı

TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI

TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI TÜRKİYE NİN HİDROLİK ENERJİ KAYNAKLARI VE EÜAŞ IN BÖLGEMİZE KATKISI Nevzat N. DOĞAN* Aydoğan ÜNVER** *EÜAŞ Karakaya HES İşletme Müdürü **EÜAŞ Atatürk HES İşletme Müdürü 1. GİRİŞ İnsanlık tarihinde geliştirilmiş

Detaylı

YILLARI ARASINDA 200 MİLYON TL LİK DEV YATIRIM

YILLARI ARASINDA 200 MİLYON TL LİK DEV YATIRIM 2013-2015 YILLARI ARASINDA 200 MİLYON TL LİK DEV YATIRIM TEMMUZ 2016 1 ÇAY IN SADECE BUGÜNÜNÜ DEĞİL GELECEĞİNİ DE DÜŞÜNÜYORUZ 2003-2015 yılları arasında bazı yatırımcı Bakanlıklar tarafından Çay a 200

Detaylı

Coğrafya : Topografya : Dağlar :

Coğrafya : Topografya : Dağlar : Elazığ ili, Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır. 9153 Km2 yi bulan yüzölçümü ile Türkiye topraklarının % 0 12 sini oluşturmaktadır. 40 0 21 ile 380 30 doğu boylamları,

Detaylı

TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 Genel Müdürümüz İsmail Güneş Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu nun Mersin, Niğde ve Nevşehir Programlarına İştirak Etti 02.04.2016 tarihinde Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan ın ve Orman

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

yakalamasını sağlayacağız.

yakalamasını sağlayacağız. K A L K I N M A N I N A N A H TA R I : T R A K YA G E L İ Ş İ M P R OJ E S İ yakalamasını sağlayacağız. T.C. Başbakanı P E G A R T N İ Ç İ P E G A R T 10 * M I R I YAT TRAGEP TRAKYA GELİŞİM PROJESİ (TRAGEP)

Detaylı

NEVŞEHİR MİLYAR TL'LİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığı SON 13 YILDA T.C. Nisan 2016

NEVŞEHİR MİLYAR TL'LİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığı SON 13 YILDA T.C. Nisan 2016 NEVŞEHİR 5 SON 13 YILDA MİLYAR TL'LİK T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Nisan 2016 1 Orman, Su ve Meteoroloji Alanlarında Muhteşem Yatırımlara, Sıra Dışı Projelere İmza Atıyoruz Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Detaylı

İzmir 13 Mayıs Saat 14:30 Çeşme Karareis Barajı Temel Atma Merasimi

İzmir 13 Mayıs Saat 14:30 Çeşme Karareis Barajı Temel Atma Merasimi İzmir 13 Mayıs Saat 14:30 Çeşme Karareis Barajı Temel Atma Merasimi Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Saygıdeğer İzmir liler, değerli konuklar, hanımefendiler,

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI YOZGAT GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI YOZGAT GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI YOZGAT GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ... 3 1.2.1 Dağları... 3 1.2.2 Platoları... 4 1.2.3 Vadileri-Ovaları...

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Ülkemizde Tarımsal Ormancılık Çalışmaları Ülkemizde tarımsal ormancılık çalışmalarını anlayabilmek için ülkemiz topraklarının yetişme ortamı özellikleri

Detaylı

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce

Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce Düzce nin Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 04 Aralık 2012, Düzce İÇERİK Enerji Kaynakları HES Faaliyetlerinin Aşamaları Düzce İlindeki HES Faaliyetleri Karşılaşılan Çevresel Sorunlar Çözüm

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MANİSA GELİŞİM PLANI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MANİSA GELİŞİM PLANI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MANİSA GELİŞİM PLANI (2014-2018) İçindekiler ÖNSÖZ... 1 1 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 KONUMU... 3 1.2 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ... 3 1.2.1 Dağları... 3 1.2.2 Platoları... 5 1.2.3 Vadileri-Ovaları...

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı