BELİRTİ MÜHENDİSLİK TANITIM KATALOĞU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELİRTİ MÜHENDİSLİK TANITIM KATALOĞU"

Transkript

1 BELİRTİ MÜHENDİSLİK TANITIM KATALOĞU belirti Mühendislik - Danışmanlık A.Ş. Ahududu Sokak 4/ Acıbadem - İstanbul Tel: (216) [3 hat] Faks: (216)

2 Belirti Mühendislik 1987 yılında İstanbul da kurulmuştur. Çalışma alanları genel olarak yeraltı yapısının ortaya çıkarılması amacıyla gerek duyulan tüm yerbilimleri faaliyetlerini kapsar. Bunlar özetle zemin etüdleri, yeraltısuyu araştırmaları, maden aramaları, jeoloji ve mühendislik jeolojisi çalışmaları, jeofizik etüdler, sondajlar, gözlem donanımları gibi konuları içerir. Şirketimiz pek çok yerli ve yabancı firma, kurum, kooperatif, kooperatifler birliği, belediyeler, kamu kurumları ve üniversiteler için başarılı projelerin altına imza atmıştır. Ayrıca Belirti Mühendislik, yüksek teknoloji kullanan yabancı firmalarla işbirliği yapmaktadır. Özellikle gözlem donanımları üreten iki firma ve deprem kayıtçısı üreten bir firma ile çalışmalarımız süre gelmektedir. Bu firmalardan ilki Amerika Birleşik Devletleri kökenli Geokon Instruments Inc. firmasıdır. Geokon dünya çapında jeoteknik donanım üreten bir firmadır. Geokon ile 1990 yılından günümüze kadar türkiye ve yurtdışındaki önemli projelere donanım temini, yerleştirilmesi ve gözlenmesi çerçevesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Geokon firmasına ait donanım ve cihazlara resmi internet sitesinden göz atabilirsiniz. İşbirliği yaptığımız İkinci firma İsviçre kökenli olan Smartec firmasıdır. Smartec dünyada fiber optik esaslı aletleri gözlem donanım pazarına sokan ilk firmadır. Smartec firmasına ait donanım ve cihazlara resmi internet sitesinden göz atabilirsiniz.www.smartec.ch İşbirliği yaptığımız üçüncü firma ise Kanada kökenli deprem kayıtçıları üreten Nanometrics firmasıdır. Nanometrics firmasına ait donanım ve cihazlara resmi internet sitesinden göz atabilirsiniz. Bu firmalar ile çalışma prensibimiz alet temini, yerleştirilmesi ve gözlemlerin yapılması şeklinde anahtar teslimi veya bu başlıkların tek tek uygulaması şeklinde olmaktadır.

3 Belirti Mühendislik 'in hizmet sunabileceği; UYGULAMA ALANLARI Jeotermal İncelemeler Yeraltı Araştırmaları Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Jeofiziği Enerji Projeleri Mikrobölgeleme Projeleri Aletsel Gözlem Donanımları Deniz Çalışmaları Yeraltısuyu Araştırmaları İmar Etütleri - Bölgeleme Jeoteknik Raporlama Zemin Etütleri Sondaj Çalışmaları Güzergah Etütleri Bu uygulama alanları kapsamında kullanabileceğimiz; JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi Temel Sondajları ve Güzergah Sondajları Arazi Deneyleri Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuar Deneyleri Doğal Yapı Gereci Etüdleri Jeoteknik Değerlendirmeler Depremsellik Yeraltısuyu Araştırmaları

4 JEOFİZİK ÇALIŞMALAR S-Dalga Hızı (ReMİ ve MaSW) 2 Boyutlu S-Dalga Hızı (2D-ReMi) P-Dalga Hızı (Sismik Kırılma) PS-Logging Kuyuiçi Sismik (Downhole) Sismik Yansıma Mikrotremör Titreşim ölçümleri 3 Boyutlu Elektrik Ölçümleri 2 Boyutlu Elektrik Ölçümleri 1 Boyutlu Elektrik Ölçümleri ALETSEL JEOTEKNİK UYGULAMALARIMIZ İnklinometre Kuyu Ekstansometresi Şerit Ekstansometresi Yük Hücresi Basınç Hücresi Çatlak Ölçer Piyezometre Stres Ölçer Strain (gerilme) ölçer Oturma Sistemleri Isı Ölçer Tiltmetre Su seviye ölçer Datalogger Sistemi Okuma Ünitesi

5 DONANIMLAR

6 SİSMİK ÖLÇÜM CİHAZLARI ELEKTRİK ÖLÇÜM CİHAZLARI

7 PSLOGGİNG ÖLÇÜM CİHAZLARI KUYUİÇİ SİSMİK (DOWNHOLE) ÖLÇÜM CİHAZLARI

8 TİTREŞİM ÖLÇÜM CİHAZLARI İNKLİNOMETRE ÖLÇÜM CİHAZLARI

9 JEOLOJİK ÇALIŞMALAR

10 JEOLOJİ VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖRNEK MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTASI

11 JEOLOJİ VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖRNEK JEOLOJİK KESİT

12 JEOLOJİ VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi çalışmaları kapsamında; santral projelerinin (HES, RES, Termik, Doğalgaz Çevrim) ön jeolojik etütleri, ayrıntılı etütlerin planlama, uygulama ve kontrollük hizmetleri, demiryolu, raylı sistemler, otoyol, karayolu, köprü, tünel, heyelan, altyapı ve bina temellerinin jeolojik ve jeoteknik etüt hizmetleri verilmektedir. Proje alanındaki yüzey ve yeraltı zemin koşullarının araştırılması ve projelendirme parametrelerinin belirlenmesi amacıyla mühendislik jeolojisi haritalaması, temel sondajları, yerinde (insitu) ve laboratuar deneylerinden kurulu jeolojik - jeoteknik etütler yürütülmektedir. Arazi çalışmalarında temel sondajlarına ek olarak presiyometre, inklinometre, vane deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca, projenin özelliklerine bağlı olarak doğal yapı gereçleri araştırması ve hidrojeolojik etütler yer almaktadır. Bayındırlık Bakanlığı Onay Belgeli İKÜ (İstanbul Kültür Üniversitesi) zemin ve kaya mekaniği laboratuarında her türlü zemin ve kaya deneyleri ile agrega ve doğal yapı gereçleri ile ilgili deneyler gerçekleştirilmektedir. Jeolojik - jeoteknik çalışmalardan sağlanan verilerin yardımıyla mühendislik yapıları, heyelan, şev stabilitesi (yamaç duraylığı) ve derin kazılar ile ilgili jeolojik ve jeoteknik çözüm önerilerini içeren raporlar hazırlanmaktadır. Ayrıca, imar planlarına esas etütler kapsamında mikrobölgeleme, yerleşime uygunluk, eğim haritaları ve ayrıntılı mühendislik jeolojisi haritaları yapılmaktadır. ÖRNEK PROJELER YAMANLI II REGÜLÂTÖRLERİ VE HES PROJESİ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE HİDROJEOLOJİ İNCELEME RAPORU ADANA FEKE II BARAJI VE HES PROJESİ SAKARYA-ARİFİYE K.K.K TANK PALET FABRİKASI İÇİ DEPO ALANINA AİT GEOTEKNİK RAPORU İSTANBUL-ESENYURT Fİ-LİFE PROJESİ GEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU

13 JEOLOJİ VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

14 YERALTISUYU ARAŞTIRMALARI Yeraltısuyu etütlerinde amaç yeraltısularını bulmak ve ondan yararlanma olanaklarını saptamaktır. Hidrojeolojik Etüt üç aşamalı olarak gerçekleştirilir: 1.Jeolojik Araştırma 2.Hidrojeolojik Araştırma 3.Jeofizik Araştırma 1.Jeolojik Araştırma: İlk aşamada inceleme alanının yeri, konumu, topografyası, arazi şekilleri belirlenir. İlgili bölgede daha önceden yapılmış jeolojik haritalardan, hava fotoğraflarından yararlanılır. Jeolojik haritalardaki çeşitli kökendeki kayaçlar, yeraltısuları ile ilgili olan su içerebilme ve yeraltısuyu sağlama olanaklarına göre ayrı ayrı göz önüne alınarak incelenir. Çatlak ve boşlularından dolayı, su taşıma özelliği kazanan kayaçlardaki fisür, çatlak, fay, erime boşluğu gibi süreksizlikler ve bunların aralarının dolu ya da boş olduğu ayrıca belirtilir. Kil dolgulu çatlak ve faylar yeraltısularının dolaşımı üzerinde etkilidir. Dolayısıyla bu çalışmalarda araştırma alanındaki jeolojik formasyonların bu özelliklerinin belirlenebilmesine yönelik veri derlenir. 2. Hidrojeolojik Araştırma: Bir bölgede yapılan yeraltısuyu araştırmalarında, yeraltından alınabilecek olası su miktarını saptamak için yağış, akış, buharlaşma ve sızma gibi meteorolojik verilerin doğru olarak bilinmesi gerekir. Akiferin beslenmesi; yağışın şekline, mevsimlere dağılışına, yüzey eğimine, ortamın litolojik özelliklerine ve bitki örtüsüne bağlı olarak değişir. Bir bölgede yağış, akış, buharlaşma ve sızmaya ait olan ve uzun süre içinde elde edilen istatistiksel veriler, jeolojik bilgiler ile birlikte desteklenerek yeraltısularının beslenmesi hakkında bilgi sahibi olunur. Ayrıca, yeraltısularının doğal boşalma noktaları olan kaynaklarda bazen akifer özellikleri ve bölgenin genel hidrojeolojisi hakkında ipuçları verir. Çalışmalarda bu bilgiler özenle toplanır ve değerlendirilir. 3. Jeofizik Araştırma: Üstteki çalışmaların arkasından ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli düzen ve miktarlarda uygun jeofizik yöntemlerle hidrojeolojik etüte bilgi akışı sağlanır. ÖRNEK PROJELER REVANSU ADAPAZARI KAYNAKSUYU ARAŞTIRMA RAPORU CARGILL A.Ş. GROUNDWATER INVESTIGATION IN CLOSE VICINITY OF SEYHLI PLANT AREA İSKİ İSTANBUL ÇEKMEKÖY VE YAKIN ÇEVRESİNİN YERALTISUYU ETÜDÜ ATATÜRK HAVALİMANI YERALTISUYU ETÜDÜ İSKİ INVESTIGATION OF WATERTABLE AT ELMALI AND ÖMERLI DAM CARGILL A.Ş. DISCHARGE OPTIONS FOR WATER TREATMENT SUGAR REFINERY HOMS-SYRIA

15 YERALTISUYU ARAŞTIRMALARI ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

16 JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

17 P DALGA HIZI (Vp) Sismik kırılma ölçümlerinde kullanılan donanım, Sistem sayısal kayıtçı, bilgisayar, sismik kablo ve 4.5 hz.lik jeofonlardan oluşur. Sistemde istenilen derinliğine bağlı olarak 24 veya 48 adet jeofon kullanılmaktadır. Kayıtçı olarak kullanılan Geometrics GEODE24 veriyi 24 bitlik A/D dönüştürücü ile SEG-2 formatında toplar. KULLANILAN YAZILIMLAR Single OS Seismodule Controller Pickwin95 - Plotrefa SeisOptPicker - Interpex IXRefrax ÖRNEK PROJELER MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI SİSMİK KIRILMA ÇALIŞMASI MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL AVRUPA YAKASI SİSMİK KIRILMA ÇALIŞMASI SİNOP NÜKLEER SANTRAL SAHASI SİSMİK KIRILMA ÇALIŞMASI SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI TERMİNAL BİNASI İNŞAATI SİSMİK KIRILMA ÇALIŞMASI ATATURK HAVAALANI THY TEKNİK HANGAR İNŞAATI SİSMİK KIRILMA ÇALIŞMASI EKİPMANLAR Sismik ölçüm çalışmalarımızda Geometrics Geod-24 sismik cihazları ve 4.5 hz jeofonlar kullanılmaktadır.

18 P DALGA HIZI (Vp) ÖRNEK P-DALGA DEĞERLENDIRMESI (ms) Traveltime : Observed : Calculated Distance Scale = 1 / 1000 (m) 557 (m) 3 Elevation Distance 1408 (m) (m/s) Scale = 1 / 1000

19 P DALGA HIZI (Vp) ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

20 S-DALGA HIZI REMI (REFRACTION MICROTREMOR ) ve MASW ReMi ve MASW ölçümlerinde kullanılan donanım sayısal kayıtçı, bilgisayar, kablo ve 4.5 hz lik jeofonlardan oluşur. Sistemde istenilen derinliğine bağlı olarak 24 veya 48 adet jeofon kullanılmaktadır. Kayıtçı olarak kullanılan Geometrics GEODE24 veriyi 24 bitlik A/D dönüştürücü ile SEG-2 formatında toplar. ReMi kaynak ihtiyacı göstermeyen titreşim kayıtlarının işlenmesi ile oluşturulan dispersiyon eğrisi üzerinde yapılan seçimlerin modellenmesi esasına dayanır. MASW yöntemi ile yapay kaynaklı sismik kayıtlar kullanarak S-dalgası hızına ulaşılır. KULLANILAN YAZILIMLAR Seismodule controller Pickwin95 SW SeisOpt_ReMiDisper ReMiVspect ÖRNEK PROJELER MiKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU VE AVRUPA YAKASI REMİ ÇALIŞMASI MiKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI REMİ ÇALIŞMASI SİNOP NÜKLEER SANTRAL SAHASI REMİ ÇALIŞMASI SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI TERMİNAL BİNASI REMİ ÇALIŞMASI ATATURK HAVAALANI THY TEKNİK HANGAR İNŞAATI REMİ ÇALIŞMASI EKİPMANLAR Sismik ölçüm çalışmalarımızda Geometrics Geod-24 sismik cihazları ve 4.5 hz jeofonlar kullanılmaktadır.

21 S-DALGA HIZI REMI (REFRACTION MICROTREMOR ) ve MASW Örnek S-Dalga hızının ReMİ Yöntemiyle Değerlendirmesi RMSE = m/s Phase-velocity (m/s) Frequency (Hz) Dispersion curve : 9.dat S-velocity (m/s) Depth (m) S-velocity model : 9.dat

22 S-DALGA HIZI REMI (REFRACTION MICROTREMOR ) ve MASW ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

23 SİSMİK YANSIMA Sismik yansıma çalışmalarında kullanılan donanım sayısal kayıtçı, bilgisayar, sismik kablo ve jeofonlardan oluşur. Kayıtçı olarak kullanılan Geometrics GEODE-24 veriyi 24 bitlik A/D dönüştürücü ile SEG-2 formatında toplar. Kullanılan jeofonların doğal frekansları 40 Hz dir. Çalışmalarda jeofon aralığı ve atış aralığı yapılacak çalışmanın durumuna göre belirlenir. Yansıma profillerinde jeofon sayıları 24 ve 24 ün katları şeklinde belirlenir. KULLANILAN YAZILIMLAR Multiple OS Seismodule Controller Pickwin95 - Plotrefa ÖRNEK PROJELER MiKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMASI ÇANAKKALE EZİNE ENERJİSA RÜZGÂRGÜLÜ ENERJİ SANTRALİ YANSIMA ÇALIŞMASI EKİPMANLAR Sismik yansıma çalışmalarımızda Geometrics Geode-24 sismik cihazları ve 40 hz jeofonlar kullanılmaktadır.

24 SİSMİK YANSIMA ÖRNEK SİSMİK YANSIMA DEĞERLENDİRMELERİ Derinlik Kesiti Derinlik Kesiti + Değerlendirilmiş Kesit Ts(killi) Ts(çakıllı) Mühendislik Anakaya Fay? Mühendislik Anakaya Yorumlanmış Kesit dıstance (m) Derinlik (m) Mühendislik Anakaya Fay? Ts(killi) Ts(çakıllı) Mühendislik Anakaya

25 SİSMİK YANSIMA ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

26 PS LOGLAMA PS loglama (Suspension PS Logging), sismik hızların belirlenmesinde kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir yöntemdir. Yöntem; kuyu içine askıda indirilen sistemin kaynağınca oluşturulan dalgaların iki ayrı seviyedeki üç bileşenli algılayıcılarca kayıt edilerek sismik P ve S dalga hızları bulması ilkesine dayanır. Çok derinlere kadar yüksek çözünürlüklü P ve S dalga verisi toplamak mümkündür. PS log ile yüzeyden inilemeyen derinlere kadar güvenilir P ve S dalga hız belirlenebilir. Robertson Geologging tarafından üretilmiş PS Log probu kabloya bağlı kaynak, sürücü, 1 m aralıklı iki jeofon ve filtre tüp bileşenlerinden oluşur. Kayıtlar özel yazılımlar kullanılarak değerlendirilir ve her seviyeye ait hızlar hesaplanır. KULLANILAN YAZILIMLAR Winlogger SUSP GEOLOG Processing Software ÖRNEK PROJELER MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI PSLOG ÇALIŞMASI MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL AVRUPA YAKASI PS LOG ÇALIŞMASI SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI YENİ PİST İNŞAATI PS LOG ÇALIŞMASI ATATURK HAVAALANI THY TEKNİK HANGAR İNŞAATI PS LOG ÇALIŞMASI ISTANBUL STRAIT ROAD TUNNEL CROSSING PROJECT HAYDARPASA HARBOUR PS LOGGING INVESTIGATION KADİKÖY-KARTAL METRO HATTI OTOSAN İSTASYONU PS LOG ÇALIŞMASI EKİPMANLAR Kuyu içi sismik ölçüm çalışmalarımızdan PS-Log ölçümlerinde Robertson Geologging firmasına ait PS-Logging cihazı kullanılmaktadır.

27 PS LOGLAMA ÖRNEK PS LOGLAMA DEĞERLENDİRMESİ

28 PS LOGLAMA ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

29 KUYUİÇİ SİSMİK - DOWNHOLE Kuyu içi sismik ölçülerde Geotomographie tarafından üretilmiş üç bileşenli BGK-3 kuyu jeofonu kullanılmaktadır. Kuyu jeofonu bir düşey (P-dalgası), bir boyuna (S-dalgası) ve bir enine (S-dalgası) jeofonlarından oluşmuştur. Kayıtçı olarak Geometrics Geode sistemi kullanılmaktadır. KULLANILAN YAZILIMLAR Seismodule controller Pickwin95 - Plotrefa SeisOptPicker - Interpex IXRefrax ÖRNEK PROJELER DRAGON OIL - FEED FOR GAS DEVELOPMENT FACILITIES DOWNHOLE INVESTIGATION TURKMENISTAN DAEWOO 200 BED STATE OF THE ART HOSPITAL PROJECT DOWNHOLE INVESTIGATIONS LIBYA ZONE 22 TRIPOLI GATE PROJECT DOWNHOLE INVESTIGATIONS LIBYA MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI DOWNHOLE ÇALIŞMASI TÜBİTAK İZMİT MİKROBÖLGELENDİRME PROJESİ DOWNHOLE ÇALIŞMASI EKİPMANLAR Downhole ölçümlerinde Geotomographie firmasına ait 3 bileşenli BGK-3 ölçüm cihazı ve Geometrics Geode kayıtçı kullanılmaktadır. KUYUİÇİ SİSMİK - DOWNHOLE ÖRNEK DOWNHOLE DEĞERLENDİRMESİ

30 KUYUİÇİ SİSMİK - DOWNHOLE ÖRNEK DOWNHOLE DEĞERLENDİRMESİ

31 KUYUİÇİ SİSMİK - DOWNHOLE ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

32 ELEKTRİK TOMOGRAFİ (2 ve 3 BOYUTLU ELEKTRİK) Çok elektrotlu sistemlerde çok fazla sayıda elektrot cihaza birlikte bağlanır. Şirketimiz çalışmalarında sekiz kanallı donanım kullanmaktadır. AGI SuperSting R8 IP donanımı otomatik özdirenç görüntüleme araştırmalarını yapmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu tip cihazlar Çok-Elektrotlu Sistemler olarak anılırlar. Çok elektrotlu özdirenç ölçümleri ile yapılabilecek uygulama türleri 2-Boyutlu özdirenç görüntüleme, 3-Boyutlu görüntüleme, kuyu özdirenç çalışmaları, özdirenç gözlemleri (zaman içi değişimleri) ve deniz çalışmaları şeklinde sıralanır. Elektrik tomografi sistemini, yeraltı boşluk arama, heyelanlı arazilerde heyelan yüzeyinin incelenmesi, fay aramaları, dolgu alan çalışmaları, maden aramaları, jeotermal çalışmalar, yeraltı suyu aramaları ve deniz tabanı çalışmalarında tarafımızdan kullanılmıştır. KULLANILAN YAZILIMLAR EarthImager 2D-3D Elektrik Tomografi Yazılımları ÖRNEK PROJELER MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI ADANA-TUFANBEYLİ TERMİK SANTRAL SAHASI ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI BURSA-ANKARA OTOYOLU 5. YARMA HEYELAN ETÜDÜ ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI TÜBİTAK-MAM İSTANBUL ÇATALCA HEYALAN ALANI ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI ADAPAZARI SAPANCA FABRİKAYERİ MEVKİİ KAYNAKSUYU ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI EKİPMANLAR Elektrik ölçüm çalışmalarımızda Advanced Geosciences INC. (AGI) Supersting R1 ve R8 elektrik cihazı ve 112 kanallı ölçüm alınmasına olanak sağlayan switch box kullanılmaktadır.

33 ELEKTRİK TOMOGRAFİ (2 ve 3 BOYUTLU ELEKTRİK) ÖRNEK ELEKTRİK TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRMELERİ DOLGU ALAN HEYELAN ÇALIŞMASI FAY ARAMASI

34 ELEKTRİK TOMOGRAFİ (2 ve 3 BOYUTLU ELEKTRİK) ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

35 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ (DES) Bir malzemenin elektrik özdirenci (rezistivitesi) genelde Ohm kanunu ile ilişkilidir. Genel olarak tüm özdirenç tekniklerinde görünür özdirenç ölçülür. Malzemelerin elektrik özdirençleri (rezistivitesi) onların bileşimlerine, dokularına ve içerdikleri akışkana bağlı olarak değişir. Bu nedenle yeraltı katmanlarının belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. KULLANILAN YAZILIMLAR EarthImager 2D-3D Elektrik Tomografi Yazılımları IPI2Win ÖRNEK PROJELER İZMİR TORBALI JEOTERMAL SAHA ARAMA ÇALIŞMASI DES ÇALIŞMASI AYDIN GERMENCİK JEOTERMAL SAHA ARAMA ÇALIŞMASI DES ÇALIŞMASI MANİSA SALİHLİ-TURGUTLU JEOTERMAL SAHA ARAMA ÇALIŞMASI DES ÇALIŞMASI MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL AVRUPA YAKASI DES ÇALIŞMASI AZMAK II VE KİRPİLİK REGÜLÂTÖRÜ DES ÇALIŞMASI EKİPMANLAR AGI SUPERSTING R1 ve AGI SUPER STING R8 ölçüm cihazları kullanılmaktadır.

36 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ (DES) ÖRNEK JEOTERMAL SAHA ÇAILŞMASI SCHLUMBERGER UYGULAMALARI

37 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ (DES) ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

38 TİTREŞİM ÖLÇER Instantel Minimate serisi en kapsamlı özellikleri, özel sensörleri ve çeşitli kayıt formatları ile, en basit veya kapsamlı uygulamalarda fonksiyonellik ve esneklik sağlar. Instantel sismografları, yer titreşimlerini, hava şokunu, patlatmalardaki su basınç değişimlerini, yıkım, madencilik, açık ocaklar, inşaat faaliyetlerinde sismik yansıma çalışmalarında izleme ve kayıt amaçlı olarak, 110 ülkeden fazla yerde güvenle kullanılmaktadır. Bazı kullanım alanları Uluslararası standartlara göre patlatma izleme ve raporlama Patlatmalara yakın ve uzak bölgelerde ölçümler Yansıma çalışmalarında Vibro araçlarına yakın ve uzak PPV ölçümleri Su altı patlatma ölçümleri Yıkım aktivite izleme İnşaat aktivite izleme Ağır taşıma vasıtaları izleme Kazık çakma izleme Dinamik sıkıştırma izleme Tünel ve yeraltı taşıtları izleme Yapısal izleme ve analiz Köprü izleme Uzak erişim izleme Titreşim dozu izleme (VDV). KULLANILAN YAZILIMLAR Blastware ileri analiz modülü ÖRNEK PROJELER GEOFIZKYA KRAKOW LİBYA ZELLAH BÖLGESİ 2D YANSIMA ÇALIŞMASI PPV ÖLÇÜMLERİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL TÜRBE TİTREŞİM ÖLÇÜM İŞİ EKİPMANLAR Titreşim ölçümlerinde Instantel minimate plus cihazı kullanılmaktadır.

39 TİTREŞİM ÖLÇER Örnek Titreşim Ölçer Değerlendirmesi

40 TİTREŞİM ÖLÇER ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

41 A model calculated by tomography technique P-Wave Data Processing Multi-layers section based on above model 4 layer section conberted from above maluti-layers section

42 P- and S-wave velocity depth sections of S-i-3and S-i-4 Elevat ion (m) S-i-4 S-wave velocity section? Engineering bedrock Aluvyon Low Velocity zone N-1 Limestone Cracky, Alteration Engineering bedrock Vs m/s Distance (m) Elevat ion (m) S-i-4 P-wave velocity section N-1 Vp m/s Distance (m)

43 S-i-6 S-wave velocity section N-1 Ele vati on (m) N-1 Yamaç Moloz Geological bedrock surface Geological Bedrock Vs m/s Engineering bedrock 2D-ReMi, Vp and 2D-Resistivity Sections S-i-6 P-wave velocity section Engineering bedrock surface Distance (m) N-1 of a particular Slope Ele vati on (m) N-1 Yamaç Moloz Geological bedrock surface Geological Bedrock Vp m/s Engineering bedrock Engineering bedrock surface Distance (m) S-i-6 Resıstıvıty section Geological bedrock Yamaç Moloz surface N N-1 Geological Bedrock Engineering bedrock Engineering bedrock surface Distance (m)

44 N N m N- 1 SL-2 Ts Ts Engineering Bedrock 275m Engineering Bedrock Tuzla 2 Reflection and 2D- Resistivity section of a same Region Bedrock Tertiary deposits Cross-sections across Westside slopes of the Tertiary deposits valley in Tuzla district Bedrock 910m Tuzla 3 Tertiary deposits 250m SL-3 Vertical gap

45 JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

46 İNKLİNOMETRE İnklinometre kuyuları özellikle yatay hareketlerin gözlenmesi amacıyla tesis edilir. İnklinometre borusunun en altta kalacak parçasının içine su, zemin ve enjeksiyon girmemesi için alt ucu aynı malzemeden yapılmış olan alt kapağı ile yalıtılır. İnklinometre boruları birbiri ucuna genellikle perçinleme ve yalıtımı sağlayacak malzeme ile yapıştırılarak kuyuya indirilir. İnklinometre borularının indirilmesinin ardından kuyuya sondaj makinasının pompası ile çimento enjeksiyonu verilir. Kuyunun yerleştirilmesinin ardından yeterli bir süre kuyuya verilen enjeksiyonun prizini alması için beklenir ve sonra ilk okuma (sıfır, referans okuması alınır). Daha sonra çeşitli zamanlarda okumalar yapılarak ilk okumadan oluşan farklılık hassas olarak ölçülür. KULLANILAN YAZILIM Gtilt Plus Inclinometer Software ÖRNEK PROJELER İSTANBUL SARIYER - ÇAYIRBAŞI - ÇIRÇIR ARASI KARAYOLU TÜNEL İNŞAATI SAMSUN HAVZA - MERZİFON ARASI KARAYOLU İNŞAATI KADIKÖY KARTAL METRO HATTI İNŞAATI ADANA FEKE HES PROJESİ SİİRT PERVARİ BARAJI PROJESİ EKİPMANLAR İnklinometre ölçüm çalışmalarımızda Geokon Gk-603 okuma cihazı, inklinometre propu ve kablosu kullanılmaktadır.

47 İNKLİNOMETRE ÖRNEK İNKLİNOMETRE DEĞERLENDIRMESI

48 İNKLİNOMETRE ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

49 TAMAMLANAN PROJELER VE REFERANSLAR

50 belirti MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK A.Ş. ZEMİN ETÜD VE GEOTEKNİK PROJELER IMT KARKAS PROJE İNŞAAT Fİ-YAPI A.Ş. Fİ-YAPI A.Ş. GMW MİMARLIK VE DANIŞMANLIK TİC. A.Ş. TADIM GIDA A.Ş. TADIM GIDA A.Ş. KERESTECİLER SİTESİ KERESTECİLER SİTESİ KERESTECİLER SİTESİ KERESTECİLER SANAYİ TMD İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM VE İNŞAAT A.Ş DİMAŞ A.Ş MARSA DALSAN ALÇI KERESTECİLER SİTESİ KERESTECİLER SİTESİ ANTALYA-MURATPAŞA KONSERVE KOYU JEOFİZİK-JEOLOJİ- GEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU SAKARYA-ARİFİYE K.K.K TANK PALET FABRİKASI İÇİ DEPO ALANINA AİT GEOTEKNİK RAPORU İSTANBUL-ESENYURT Fİ-LİFE PROJESİ JEOFİZİK-JEOLOJİ- GEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU İSTANBUL-BAHÇEŞEHİR Fİ-SİDE PROJESİ JEOFİZİK-JEOLOJİ- GEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU ANKARA-ESENBOĞA HAVALİMANI BAŞBAKANLIK UÇAK VE HELİKOPTER HANGARI JEOLOJİK-JEOFİZİK VE GEOTEKNİK ETÜD RAPORU GEBZE GOSB G22-19A2C PAFTA 1829 ADA PARSEL 6 ZEMİN ARAŞTIRMA RAPORU GEBZE-GOSB G22B-19A2C-PAFTA 1829 ADA PARSEL 6 ZEMİN ARAŞTIRMA RAPORU İST.-KÜÇÜKÇEKMECE-İKİTELLİ S.S.KERESTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 685 ADA JEOLEJİK-JEOFİZİK-GEOTEKNİK VE BETON DAYANIM RAPORU S.S.İSTANBUL KERESTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 688 ADA,1 NO LU PARSEL İN JEOLEJİ-JEOFİZİK- GEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU İST.-KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİ S.S.KERESTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 686 ADA JEOLEJİ-JEOFİZİK-GEOTEKNİK VE BETON DAYANIM RAPORU İST.-KÜÇÜKÇEKMECE-İKİTELLİ S.S. KERESTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 687 ADA JEOLEJİ-JEOFİZİK-GEOTEKNİK VE BETON DAYANIM RAPORU İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ,KURTKÖY 240EG1C PAFTA,3961 ADA,1NOLU PARSEL İN GEOTEKNİK RAPORU İST-ÜMRANİYE DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 31 PAFTA, 6416 PARSEL İN GEOTEKNİK ETÜT RAPORU İSTANBUL-ÜSKÜDAR-ALTUNİZADE MARSA İDARİ BİNASI GEOTEKNİK ETÜD RAPORU KOCAELİ-GEBZE GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PARSELLERİN GEOTEKNİK ETÜD RAPORU S.S. İSTANBUL KERESTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 688 ADA,1-2-3 NOLU PARSEL İN JEOLEJİ- JEOFİZİK-GEOTEKNİK ZEMİN RAPORU S.S İSTANBUL KERESTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ GÜNEYİNDEKİ KAYMA BÖLGESİNİN JEOLEJİ- JEOFİZİK-GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

51 belirti MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK A.Ş. ZEMİN ETÜD VE GEOTEKNİK PROJELER KERESTECİLER SİTESİ KONVEYÖR KAZLIÇEŞME KENT-YOL KENT-YOL ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. BAYINDIR HOLDİNG HİLTON SA / MERSİN YAPI MERKEZİ A.Ş. VELİKÖY BELEDİYESİ S.S.İSTANBUL KERSTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPİ KOOPERATİFİ 686 ADA,2 NO LU PARSEL İN JEOLEJİ-JEOFİZİK- GEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU İST.TUZLA ORGANİZE DERİ SANAYİ SİTESİ SERBEST BÖLGE 114 ADA İÇİNDEKİ ARAZİNİN ZEMİN ARAŞTIRMA RAPORU KAZLIÇEŞME TURİZM VE TİCARET A.Ş YE AİT İSTANBUL- ZEYTİNBURNU KAZLIÇEŞME ARAZİSİ JEOLEJİ JEOFİZİK - JEOTEKNİK RAPORU PROFİLO ALIŞVERİŞ MERKEZİ GENİŞLEME ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARI ÖZEL BOĞAZİÇİ LİSESİ VE İLKÖĞRETİM OKULU ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARI ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. YE AİT FABRİKA NIN ZEMİN İNCELEME RAPORU ANTALYA HAVA LİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARI MERSİN HİLTON SA KOMPLEKSİ GEOTEKNİK RAPORU 2003 KARAPÜRÇEK-ADAPAZARI PREFABRİKE DEPREM KONUT ALANI ZEMİN İNCELEMESİ TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY VELİKÖY BELDESİ DOĞAKENT KOOPERATİFİ ZEMİN ETÜDÜ

52 belirti MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK A.Ş. MİKROBÖLGELEME VE İMARA ESAS PROJELERİ OYO INTERNATIONAL CO.-ACT MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI (360 KM2 ) OYO INTERNATIONAL CO.-CEMRE MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNEY (180 KM2 ) SİLİVRİ BELEDİYESİ SİLİVRİ BELEDİYESİ 1100 HEKTARLIK ALANIN İMARA ESAS 2003 JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORU 2002 ŞİŞLİ BELEDİYESİ ŞİŞLİ BELEDİYESİ İMARA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORU 2001 AVCILAR BELEDİYESİ AVCILAR BELEDİYESİ İMARA ESAS JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜT ÇALIŞMALARI 2001 EYÜP BELEDİYESİ EYÜP İLÇESİ İMARA ESAS ZEMİN ARAŞTIRMA RAPORU 2000 İHSANİYE BELEDİYESİ KOCAELİ / İHSANİYE İLÇESİ İMARA ESAS ZEMİN ARAŞTIRMA RAPORU 2000 KOCAELİ / HALIDERE İLÇESİ İMARA ESAS ZEMİN ARAŞTIRMA HALIDERE BELEDİYESİ RAPORU 2000 GÖLCÜK BELEDİYESİ KOCAELI / GÖLCÜK İLÇESI İMARA ESAS ZEMİN ARAŞTIRMA 2000 RAPORU 1999 VELİKÖY BELEDİYESİ TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY VELİKÖY BELDESİ JEOLOJİK RAPORU 1995

53 belirti MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK A.Ş. ENERJİ PROJELERİ JEODEN A.Ş. MGT ENERJİA ENERJİA ENERJİA ENERJİA ENERJİA ENERJİA ENERJİA ENERJİA HATEKS A.Ş. ENERJİA GEOTEKNİK A.Ş. DENİZLİ SARAYKÖY GERALİ JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI AKSARAY GELVERİ GÜZELYURT JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI İZMİR DİKİLİ JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI DENİZLİ BULDAN JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI İZMİR URLA JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI İZMİR SEFERİHİSAR JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI MANİSA ALAŞEHİR JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI İZMİR TORBALI JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI MANİSA SARIBEY JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI MANİSA SALİHLİ JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI MANİSA SALİHLİ JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI MANİSA TURGUTLU JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI DENİZLİ DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALI DOWNHOLE ÇALIŞMASI AK ENERJİ ADANA-FEKE HES PROJESİ SİSMİK ÇALIŞMASI 2010 MAREN ENERJİ AYDIN GERMENCİK JEOTERMAL ETÜDÜ 2009 ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ÇANAKKKALE RES PROJESİ DEPREM RİSK ANALİZİ VE JEOFİZİK ETÜD RAPORU SİNOP NÜKLEER TEKNOLOJİ MERKEZİ TESİS ETKİ ALANI JEOFİZİK ETÜD RAPORU GEOTEKNİK A.Ş. HATAY DOGALGAZ ÇEVRİM SANTRALI PS LOG ÇALIŞMASI 2009 NTF SİİRT PERVARİ BARAJI PS LOG ÇALIŞMASI 2009 GEOTEKNİK A.Ş. DENİZLİ DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ PS LOG ÇALIŞMASI 2008 ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. SER ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. BANDIRMA DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRAL SAHASI JEOFİZİK ETÜDLERİ YAMANLI II REGÜLÂTÖRLERİ VE HES PROJESİ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE HİDROJEOLOJİ İNCELEME RAPORU ADANA-TUFANBEYLİ TERMİK SANTRAL SAHASI JEOFİZİK ETÜDÜ

54 belirti MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK A.Ş. ENERJİ PROJELERİ AK ENERJİ ERİKLİ AKOCAK REGÜLÂTÖRÜ VE HES PROJESİ JEOFİZİK ÇALIŞMASI 2008 AKKUR BURÇ BENDİ VE HES YERİ PROJESİ JEOFİZİK ÇALIŞMASI 2008 MEM ENERJİ ADIYAMAN BULAM REGÜLATÖRÜ JEOFİZİK ÇALIŞMASI 2008 ÖZGÜR ELEKTRİK A.Ş. AZMAK II VE KİRPİLİK REGÜLATÖRÜ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ ÖLÇÜM ÇALIŞMASI 2007 ÖZGÜR ELEKTRİK A.Ş. AZMAK II VE KİRPİLİK REGÜLATÖRÜ ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI 2007 ERMENEK ERMENEK BARAJI-KONYA ELEKTRİK TOMOGRAFİ KONSORSİYUMU ÇALIŞMALARI RAPORU 2007 ADANA YUMURTALIK SUGÖZÜ TERMİK SANTRALİ NE AİT İSKENDERUN ENERJİ 567 VE 569 PARSELLERİ JEOLOJİK- JEOFİZİK JEOTEKNİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ARAŞTIRMA RAPORU 2007 AK ENERJİ ULUBAT KUVVET TÜNELİVE HES YERİ JEOFİZİK ÇALIŞMASI 2005 ALPASLAN 2 KONSORSİYUMU ALPASLAN 2 BARAJI VE HES JEOFİZİK RAPORU 2003 KONAKTEPE KONSORSİYUMU KONAKTEPE BARAJI VE HES EK JEOFİZİK RAPORU 2003 KONAKTEPE KONAKTEPE BARAJI VE HES (TUNCELİ) KONSORSİYUMU EK JEOFİZİK RAPORU 2003 SPEKTRA JEOTEK A.Ş. ALPASLAN II BARAJ VE HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALİ JEOFİZİK ÇALIŞMALARI 2002 BECHTEL ENKA ORTAK İZMİR ALİAĞA DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ GİRİŞİMİ YERALTI İNCELEMELERİ JEOFİZİK DENEYLERİ 2001 ALARKO ALTEK KIRKLARELİ KOMBİNE ÇEVRİM DOĞALGAZ SANTRALI ZEMİN ETÜDLERİ 1998 ALARKO ALSİM ERZURUM - SİVAS DOĞALGAZ ANA İLETİM HATTI ZEMİN 1998 ARAŞTIRMALARI 1999 ALARKO ALTEK DÜZCE AKSU HES ALANI JEOFİZİK ÇALIŞMALARI 1999 ÖZKAR İNŞAAT A.Ş. ÇİNE BARAJI JEOFİZİK ÇALIŞMALARI 1998

55 belirti MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK A.Ş. JEOFİZİK PROJELERİ ELC GROUP İZMİR MAVİŞEHİR DOWNHOLE ÇALIŞMASI 2011 ANADOLU İZMİT-DİLOVASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SANTRALI ELEKTRİK YERBİLİMLERİ TOMOGRAFİ VE DOWNHOLE ÇALIŞMASI 2011 ELC GROUP İSTANBUL ŞİŞLİ BOMONTİ SİSMİK KIRILMA-REMİ&MASW DOWNHOLE ÇALIŞMASI 2011 ELFA MÜHENDİSLİK LÜLEBURGAZ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SANTRALI PSLOG A.Ş. ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP BURSA GÜZELYALI HEYELAN SAHASI SİSMİK KIRILMA- REMİ&MASW, ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE PSLOG ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP BURSA GÖYNÜKLÜ HEYELAN SAHASI SİSMİK KIRILMA- REMİ&MASW ÇALIŞMASI 2010 STFA-TEMEL ARAŞTIRMA BOLU HEYELAN SAHASI ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI 2010 TÜBİTAK MAM İSTANBUL ÇATALCA VE YENİKÖY ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP GAZİANTEP PSLOG ÇALIŞMASI 2010 YÜKSEL PROJE A.Ş. TRABZON-AKÇAABAT ELEKTRİK TOMOGRAFİ VE SİSMİK KIRILMA-REMİ&MASW ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP MERSİN-TARSUS TUZLULUK ARAŞTIRMASI DES ÇALIŞMASI 2010 ANADOLU İZMİT-DİLOVASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SANTRALİ SİSMİK YERBİLİMLERİ KIRILMA-REMİ ELEKTRİK TOMOGRAFİ VE PSLOG ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP İSTANBUL-MERTER EROĞLU İNŞ. SİSMİK KIRILMA-REMİ VE PSLOG ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP İSTANBUL-KAĞITHANE EROĞLU İNŞ. SİSMİK KIRILMA-REMİ VE PSLOG ÇALIŞMASI 2010 BURSA BÜYÜKŞEHİR YEŞİL TÜRBE ÇEVRESİNDE SİSMİK KIRILMA-REMİ VE BELEDİYESİ TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ 2010 STFA-TEMEL ATATURK HAVAALANI THY TEKNİK HANGAR İNŞAATI SİSMİK ARAŞTIRMA KIRILMA-REMİ VE PS LOG ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP İSTANBUL-HALKALI EROĞLU İNŞ. SİSMİK KIRILMA-REMİ ÇALIŞMASI 2010 ELC GRUOP İSTANBUL-HALKALI SİNPAŞ BOSPHORUS SİTESİ SİSMİK KIRILMA-REMİ ÇALIŞMASI 2009 ELC GROUP İSTANBUL-B.ATAŞEHİR AĞAOĞLU OTEL İNŞAATI SİSMİK KIRILMA-REMİ ÇALIŞMASI 2009 ELC GROUP İSTANBUL-ATAŞEHİR AĞAOĞLU TOWER İNŞAATI SİSMİK KIRILMA-REMİ ÇALIŞMASI 2009 STFA-TEMEL SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI THY HANGAR İNŞAATI PS LOG ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI 2009 ELC GRUOP ANKARA-SÖĞÜTÖZÜ SİSMİK KIRILMA-REMİ KIRILMA ÇALIŞMASI 2009 ELC GROUP İSTANBUL-ZINCIRLIKUYU SOYAK İDARI BİNA İNŞAATI SİSMİK KIRILMA-REMİ KIRILMA ÇALIŞMASI 2009

YÜKSEL PROJE. Kalite Belgeleri

YÜKSEL PROJE. Kalite Belgeleri YÜKSEL PROJE Kalite Belgeleri YÜKSEL PROJE Önsöz YÜKSEL PROJE 1978 yılında kurulmuştur. Aradan geçen süre içinde, bilgi birikimi, insan kaynakları ve iş kapasitesi ile ülkemizin tam bağımsız en büyük

Detaylı

Tel : 0 ( 232 ) 838 19 44-0 ( 216 ) 348 68 09 GSM : 0 ( 542 ) 284 20 00 Web : www.geomakmuhendislik.com Blog : www.geomakmuhendislik.blogspaot.

Tel : 0 ( 232 ) 838 19 44-0 ( 216 ) 348 68 09 GSM : 0 ( 542 ) 284 20 00 Web : www.geomakmuhendislik.com Blog : www.geomakmuhendislik.blogspaot. Tel : 0 ( 232 ) 838 19 44-0 ( 216 ) 348 68 09 GSM : 0 ( 542 ) 284 20 00 Web : www.geomakmuhendislik.com Blog : www.geomakmuhendislik.blogspaot.com E-mail : info@geomakmuhendislik.com geo-makmuh@hotmail.com

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü

Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü Çevre mühendisliği ve yönetiminde projeye özgü tasarım ile entegre çevresel ve sosyal çözümler için bir öncü HAKKIMIZDA ENCON Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. (ENCON) çevre yönetimi çatısı altında çevresel

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

Mesleki tecrübemiz ve finansal gücümüzle, tüm dünya ile rekabet edebilecek kapasitedeki teknik ve idari kadrolarımızla çalışmalarımıza değer katıyor;

Mesleki tecrübemiz ve finansal gücümüzle, tüm dünya ile rekabet edebilecek kapasitedeki teknik ve idari kadrolarımızla çalışmalarımıza değer katıyor; Mesleki tecrübemiz ve finansal gücümüzle, tüm dünya ile rekabet edebilecek kapasitedeki teknik ve idari kadrolarımızla çalışmalarımıza değer katıyor; Türkiye nin sınırları aşan gücünün bir simgesi olmaktan

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 TORBALI (İZMİR) KATI ATIK DEPOLAMA SAHASININ JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI KADIKÖY BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. 2 SAYFA İÇİNDEKİLER 3 TABLOLAR LİSTESİ 5 GRAFİKLER

Detaylı

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Jeofizik, 2012, 16, 43-53 doi: 11.b01/jeofizik-1011-03 HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Osman

Detaylı

NEDEN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ETÜTLERİ ZEMİN ETÜTLERİNDE ZORUNLU OLMALI WHY GEOPHYSICAL ENGINEERING STUDIES IN SOIL STUDIES MUST BE MANDATORY

NEDEN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ETÜTLERİ ZEMİN ETÜTLERİNDE ZORUNLU OLMALI WHY GEOPHYSICAL ENGINEERING STUDIES IN SOIL STUDIES MUST BE MANDATORY Jeofizik, 2012, 17, 13-24 doi 11.b08/jeofizik-1111-23 NEDEN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ETÜTLERİ ZEMİN ETÜTLERİNDE ZORUNLU OLMLI WHY GEOPHYSICL ENGINEERING STUDIES IN SOIL STUDIES MUST E MNDTORY li Keçeli* *Salacak

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü)

VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) VALİLİĞİNE (Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü) İlgi: 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı Olur. Bilindiği üzere, bina ve bina türü yapıların projelendirme safhasında gerekli olan zemin ve temel etütlerinin, uygun

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI

4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI 4. MERKEZ VE ENSTİTÜ ÇALIŞMALARI 4.1. Marmara Araştırma Merkezi 4.1.1.Genel Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Türkiye nin uygulamalı araştırmalar yapan önder Bilim ve Teknoloji Merkezi olma yolunda, Türkiye

Detaylı

HASTANE REFERANSLARIMIZ

HASTANE REFERANSLARIMIZ HASTANE REFERANSLARIMIZ 3 İçindekiler Acıbadem Hastanesi 4 Liv Hospitals 6 Medical Park Hastaneleri 8 Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 10 Egepol Hastanesi 11 Atatürk Üni. Süleyman Demirel Hastanesi 11 İnönü

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU SOMA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ TURGUTALP BALPINAR MEVKİİ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara, Haziran 2008 Proje Sahibinin Adı SOMA BELEDİYESİ Adresi Soma Belediye

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS)

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) BÖLÜM 4 BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) 1 GİRİŞ BARAJ akarsuların tutulması ve depolanması için nehir ve akarsuların en ideal kısımlarında inşa edilen bariyerlere denilir. Keban

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR GEODETIC RESEARCHES IN OPET PIT MINE PROJECTS

AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR GEODETIC RESEARCHES IN OPET PIT MINE PROJECTS AÇIK İŞLETME PROJELERİNDE JEODEZİK ÇALIŞMALAR B. AN 1, H. ERKAYA 2 1 T.K.İ. Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğü, burakan2002@hotmail.com 2 Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı