BELİRTİ MÜHENDİSLİK TANITIM KATALOĞU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELİRTİ MÜHENDİSLİK TANITIM KATALOĞU"

Transkript

1 BELİRTİ MÜHENDİSLİK TANITIM KATALOĞU belirti Mühendislik - Danışmanlık A.Ş. Ahududu Sokak 4/ Acıbadem - İstanbul Tel: (216) [3 hat] Faks: (216)

2 Belirti Mühendislik 1987 yılında İstanbul da kurulmuştur. Çalışma alanları genel olarak yeraltı yapısının ortaya çıkarılması amacıyla gerek duyulan tüm yerbilimleri faaliyetlerini kapsar. Bunlar özetle zemin etüdleri, yeraltısuyu araştırmaları, maden aramaları, jeoloji ve mühendislik jeolojisi çalışmaları, jeofizik etüdler, sondajlar, gözlem donanımları gibi konuları içerir. Şirketimiz pek çok yerli ve yabancı firma, kurum, kooperatif, kooperatifler birliği, belediyeler, kamu kurumları ve üniversiteler için başarılı projelerin altına imza atmıştır. Ayrıca Belirti Mühendislik, yüksek teknoloji kullanan yabancı firmalarla işbirliği yapmaktadır. Özellikle gözlem donanımları üreten iki firma ve deprem kayıtçısı üreten bir firma ile çalışmalarımız süre gelmektedir. Bu firmalardan ilki Amerika Birleşik Devletleri kökenli Geokon Instruments Inc. firmasıdır. Geokon dünya çapında jeoteknik donanım üreten bir firmadır. Geokon ile 1990 yılından günümüze kadar türkiye ve yurtdışındaki önemli projelere donanım temini, yerleştirilmesi ve gözlenmesi çerçevesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Geokon firmasına ait donanım ve cihazlara resmi internet sitesinden göz atabilirsiniz. İşbirliği yaptığımız İkinci firma İsviçre kökenli olan Smartec firmasıdır. Smartec dünyada fiber optik esaslı aletleri gözlem donanım pazarına sokan ilk firmadır. Smartec firmasına ait donanım ve cihazlara resmi internet sitesinden göz atabilirsiniz.www.smartec.ch İşbirliği yaptığımız üçüncü firma ise Kanada kökenli deprem kayıtçıları üreten Nanometrics firmasıdır. Nanometrics firmasına ait donanım ve cihazlara resmi internet sitesinden göz atabilirsiniz. Bu firmalar ile çalışma prensibimiz alet temini, yerleştirilmesi ve gözlemlerin yapılması şeklinde anahtar teslimi veya bu başlıkların tek tek uygulaması şeklinde olmaktadır.

3 Belirti Mühendislik 'in hizmet sunabileceği; UYGULAMA ALANLARI Jeotermal İncelemeler Yeraltı Araştırmaları Mühendislik Jeolojisi Mühendislik Jeofiziği Enerji Projeleri Mikrobölgeleme Projeleri Aletsel Gözlem Donanımları Deniz Çalışmaları Yeraltısuyu Araştırmaları İmar Etütleri - Bölgeleme Jeoteknik Raporlama Zemin Etütleri Sondaj Çalışmaları Güzergah Etütleri Bu uygulama alanları kapsamında kullanabileceğimiz; JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi Temel Sondajları ve Güzergah Sondajları Arazi Deneyleri Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuar Deneyleri Doğal Yapı Gereci Etüdleri Jeoteknik Değerlendirmeler Depremsellik Yeraltısuyu Araştırmaları

4 JEOFİZİK ÇALIŞMALAR S-Dalga Hızı (ReMİ ve MaSW) 2 Boyutlu S-Dalga Hızı (2D-ReMi) P-Dalga Hızı (Sismik Kırılma) PS-Logging Kuyuiçi Sismik (Downhole) Sismik Yansıma Mikrotremör Titreşim ölçümleri 3 Boyutlu Elektrik Ölçümleri 2 Boyutlu Elektrik Ölçümleri 1 Boyutlu Elektrik Ölçümleri ALETSEL JEOTEKNİK UYGULAMALARIMIZ İnklinometre Kuyu Ekstansometresi Şerit Ekstansometresi Yük Hücresi Basınç Hücresi Çatlak Ölçer Piyezometre Stres Ölçer Strain (gerilme) ölçer Oturma Sistemleri Isı Ölçer Tiltmetre Su seviye ölçer Datalogger Sistemi Okuma Ünitesi

5 DONANIMLAR

6 SİSMİK ÖLÇÜM CİHAZLARI ELEKTRİK ÖLÇÜM CİHAZLARI

7 PSLOGGİNG ÖLÇÜM CİHAZLARI KUYUİÇİ SİSMİK (DOWNHOLE) ÖLÇÜM CİHAZLARI

8 TİTREŞİM ÖLÇÜM CİHAZLARI İNKLİNOMETRE ÖLÇÜM CİHAZLARI

9 JEOLOJİK ÇALIŞMALAR

10 JEOLOJİ VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖRNEK MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ HARİTASI

11 JEOLOJİ VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ÖRNEK JEOLOJİK KESİT

12 JEOLOJİ VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi çalışmaları kapsamında; santral projelerinin (HES, RES, Termik, Doğalgaz Çevrim) ön jeolojik etütleri, ayrıntılı etütlerin planlama, uygulama ve kontrollük hizmetleri, demiryolu, raylı sistemler, otoyol, karayolu, köprü, tünel, heyelan, altyapı ve bina temellerinin jeolojik ve jeoteknik etüt hizmetleri verilmektedir. Proje alanındaki yüzey ve yeraltı zemin koşullarının araştırılması ve projelendirme parametrelerinin belirlenmesi amacıyla mühendislik jeolojisi haritalaması, temel sondajları, yerinde (insitu) ve laboratuar deneylerinden kurulu jeolojik - jeoteknik etütler yürütülmektedir. Arazi çalışmalarında temel sondajlarına ek olarak presiyometre, inklinometre, vane deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca, projenin özelliklerine bağlı olarak doğal yapı gereçleri araştırması ve hidrojeolojik etütler yer almaktadır. Bayındırlık Bakanlığı Onay Belgeli İKÜ (İstanbul Kültür Üniversitesi) zemin ve kaya mekaniği laboratuarında her türlü zemin ve kaya deneyleri ile agrega ve doğal yapı gereçleri ile ilgili deneyler gerçekleştirilmektedir. Jeolojik - jeoteknik çalışmalardan sağlanan verilerin yardımıyla mühendislik yapıları, heyelan, şev stabilitesi (yamaç duraylığı) ve derin kazılar ile ilgili jeolojik ve jeoteknik çözüm önerilerini içeren raporlar hazırlanmaktadır. Ayrıca, imar planlarına esas etütler kapsamında mikrobölgeleme, yerleşime uygunluk, eğim haritaları ve ayrıntılı mühendislik jeolojisi haritaları yapılmaktadır. ÖRNEK PROJELER YAMANLI II REGÜLÂTÖRLERİ VE HES PROJESİ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE HİDROJEOLOJİ İNCELEME RAPORU ADANA FEKE II BARAJI VE HES PROJESİ SAKARYA-ARİFİYE K.K.K TANK PALET FABRİKASI İÇİ DEPO ALANINA AİT GEOTEKNİK RAPORU İSTANBUL-ESENYURT Fİ-LİFE PROJESİ GEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU

13 JEOLOJİ VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

14 YERALTISUYU ARAŞTIRMALARI Yeraltısuyu etütlerinde amaç yeraltısularını bulmak ve ondan yararlanma olanaklarını saptamaktır. Hidrojeolojik Etüt üç aşamalı olarak gerçekleştirilir: 1.Jeolojik Araştırma 2.Hidrojeolojik Araştırma 3.Jeofizik Araştırma 1.Jeolojik Araştırma: İlk aşamada inceleme alanının yeri, konumu, topografyası, arazi şekilleri belirlenir. İlgili bölgede daha önceden yapılmış jeolojik haritalardan, hava fotoğraflarından yararlanılır. Jeolojik haritalardaki çeşitli kökendeki kayaçlar, yeraltısuları ile ilgili olan su içerebilme ve yeraltısuyu sağlama olanaklarına göre ayrı ayrı göz önüne alınarak incelenir. Çatlak ve boşlularından dolayı, su taşıma özelliği kazanan kayaçlardaki fisür, çatlak, fay, erime boşluğu gibi süreksizlikler ve bunların aralarının dolu ya da boş olduğu ayrıca belirtilir. Kil dolgulu çatlak ve faylar yeraltısularının dolaşımı üzerinde etkilidir. Dolayısıyla bu çalışmalarda araştırma alanındaki jeolojik formasyonların bu özelliklerinin belirlenebilmesine yönelik veri derlenir. 2. Hidrojeolojik Araştırma: Bir bölgede yapılan yeraltısuyu araştırmalarında, yeraltından alınabilecek olası su miktarını saptamak için yağış, akış, buharlaşma ve sızma gibi meteorolojik verilerin doğru olarak bilinmesi gerekir. Akiferin beslenmesi; yağışın şekline, mevsimlere dağılışına, yüzey eğimine, ortamın litolojik özelliklerine ve bitki örtüsüne bağlı olarak değişir. Bir bölgede yağış, akış, buharlaşma ve sızmaya ait olan ve uzun süre içinde elde edilen istatistiksel veriler, jeolojik bilgiler ile birlikte desteklenerek yeraltısularının beslenmesi hakkında bilgi sahibi olunur. Ayrıca, yeraltısularının doğal boşalma noktaları olan kaynaklarda bazen akifer özellikleri ve bölgenin genel hidrojeolojisi hakkında ipuçları verir. Çalışmalarda bu bilgiler özenle toplanır ve değerlendirilir. 3. Jeofizik Araştırma: Üstteki çalışmaların arkasından ihtiyaç duyulan yerlerde gerekli düzen ve miktarlarda uygun jeofizik yöntemlerle hidrojeolojik etüte bilgi akışı sağlanır. ÖRNEK PROJELER REVANSU ADAPAZARI KAYNAKSUYU ARAŞTIRMA RAPORU CARGILL A.Ş. GROUNDWATER INVESTIGATION IN CLOSE VICINITY OF SEYHLI PLANT AREA İSKİ İSTANBUL ÇEKMEKÖY VE YAKIN ÇEVRESİNİN YERALTISUYU ETÜDÜ ATATÜRK HAVALİMANI YERALTISUYU ETÜDÜ İSKİ INVESTIGATION OF WATERTABLE AT ELMALI AND ÖMERLI DAM CARGILL A.Ş. DISCHARGE OPTIONS FOR WATER TREATMENT SUGAR REFINERY HOMS-SYRIA

15 YERALTISUYU ARAŞTIRMALARI ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

16 JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

17 P DALGA HIZI (Vp) Sismik kırılma ölçümlerinde kullanılan donanım, Sistem sayısal kayıtçı, bilgisayar, sismik kablo ve 4.5 hz.lik jeofonlardan oluşur. Sistemde istenilen derinliğine bağlı olarak 24 veya 48 adet jeofon kullanılmaktadır. Kayıtçı olarak kullanılan Geometrics GEODE24 veriyi 24 bitlik A/D dönüştürücü ile SEG-2 formatında toplar. KULLANILAN YAZILIMLAR Single OS Seismodule Controller Pickwin95 - Plotrefa SeisOptPicker - Interpex IXRefrax ÖRNEK PROJELER MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI SİSMİK KIRILMA ÇALIŞMASI MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL AVRUPA YAKASI SİSMİK KIRILMA ÇALIŞMASI SİNOP NÜKLEER SANTRAL SAHASI SİSMİK KIRILMA ÇALIŞMASI SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI TERMİNAL BİNASI İNŞAATI SİSMİK KIRILMA ÇALIŞMASI ATATURK HAVAALANI THY TEKNİK HANGAR İNŞAATI SİSMİK KIRILMA ÇALIŞMASI EKİPMANLAR Sismik ölçüm çalışmalarımızda Geometrics Geod-24 sismik cihazları ve 4.5 hz jeofonlar kullanılmaktadır.

18 P DALGA HIZI (Vp) ÖRNEK P-DALGA DEĞERLENDIRMESI (ms) Traveltime : Observed : Calculated Distance Scale = 1 / 1000 (m) 557 (m) 3 Elevation Distance 1408 (m) (m/s) Scale = 1 / 1000

19 P DALGA HIZI (Vp) ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

20 S-DALGA HIZI REMI (REFRACTION MICROTREMOR ) ve MASW ReMi ve MASW ölçümlerinde kullanılan donanım sayısal kayıtçı, bilgisayar, kablo ve 4.5 hz lik jeofonlardan oluşur. Sistemde istenilen derinliğine bağlı olarak 24 veya 48 adet jeofon kullanılmaktadır. Kayıtçı olarak kullanılan Geometrics GEODE24 veriyi 24 bitlik A/D dönüştürücü ile SEG-2 formatında toplar. ReMi kaynak ihtiyacı göstermeyen titreşim kayıtlarının işlenmesi ile oluşturulan dispersiyon eğrisi üzerinde yapılan seçimlerin modellenmesi esasına dayanır. MASW yöntemi ile yapay kaynaklı sismik kayıtlar kullanarak S-dalgası hızına ulaşılır. KULLANILAN YAZILIMLAR Seismodule controller Pickwin95 SW SeisOpt_ReMiDisper ReMiVspect ÖRNEK PROJELER MiKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU VE AVRUPA YAKASI REMİ ÇALIŞMASI MiKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI REMİ ÇALIŞMASI SİNOP NÜKLEER SANTRAL SAHASI REMİ ÇALIŞMASI SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI TERMİNAL BİNASI REMİ ÇALIŞMASI ATATURK HAVAALANI THY TEKNİK HANGAR İNŞAATI REMİ ÇALIŞMASI EKİPMANLAR Sismik ölçüm çalışmalarımızda Geometrics Geod-24 sismik cihazları ve 4.5 hz jeofonlar kullanılmaktadır.

21 S-DALGA HIZI REMI (REFRACTION MICROTREMOR ) ve MASW Örnek S-Dalga hızının ReMİ Yöntemiyle Değerlendirmesi RMSE = m/s Phase-velocity (m/s) Frequency (Hz) Dispersion curve : 9.dat S-velocity (m/s) Depth (m) S-velocity model : 9.dat

22 S-DALGA HIZI REMI (REFRACTION MICROTREMOR ) ve MASW ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

23 SİSMİK YANSIMA Sismik yansıma çalışmalarında kullanılan donanım sayısal kayıtçı, bilgisayar, sismik kablo ve jeofonlardan oluşur. Kayıtçı olarak kullanılan Geometrics GEODE-24 veriyi 24 bitlik A/D dönüştürücü ile SEG-2 formatında toplar. Kullanılan jeofonların doğal frekansları 40 Hz dir. Çalışmalarda jeofon aralığı ve atış aralığı yapılacak çalışmanın durumuna göre belirlenir. Yansıma profillerinde jeofon sayıları 24 ve 24 ün katları şeklinde belirlenir. KULLANILAN YAZILIMLAR Multiple OS Seismodule Controller Pickwin95 - Plotrefa ÖRNEK PROJELER MiKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMASI ÇANAKKALE EZİNE ENERJİSA RÜZGÂRGÜLÜ ENERJİ SANTRALİ YANSIMA ÇALIŞMASI EKİPMANLAR Sismik yansıma çalışmalarımızda Geometrics Geode-24 sismik cihazları ve 40 hz jeofonlar kullanılmaktadır.

24 SİSMİK YANSIMA ÖRNEK SİSMİK YANSIMA DEĞERLENDİRMELERİ Derinlik Kesiti Derinlik Kesiti + Değerlendirilmiş Kesit Ts(killi) Ts(çakıllı) Mühendislik Anakaya Fay? Mühendislik Anakaya Yorumlanmış Kesit dıstance (m) Derinlik (m) Mühendislik Anakaya Fay? Ts(killi) Ts(çakıllı) Mühendislik Anakaya

25 SİSMİK YANSIMA ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

26 PS LOGLAMA PS loglama (Suspension PS Logging), sismik hızların belirlenmesinde kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir yöntemdir. Yöntem; kuyu içine askıda indirilen sistemin kaynağınca oluşturulan dalgaların iki ayrı seviyedeki üç bileşenli algılayıcılarca kayıt edilerek sismik P ve S dalga hızları bulması ilkesine dayanır. Çok derinlere kadar yüksek çözünürlüklü P ve S dalga verisi toplamak mümkündür. PS log ile yüzeyden inilemeyen derinlere kadar güvenilir P ve S dalga hız belirlenebilir. Robertson Geologging tarafından üretilmiş PS Log probu kabloya bağlı kaynak, sürücü, 1 m aralıklı iki jeofon ve filtre tüp bileşenlerinden oluşur. Kayıtlar özel yazılımlar kullanılarak değerlendirilir ve her seviyeye ait hızlar hesaplanır. KULLANILAN YAZILIMLAR Winlogger SUSP GEOLOG Processing Software ÖRNEK PROJELER MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI PSLOG ÇALIŞMASI MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL AVRUPA YAKASI PS LOG ÇALIŞMASI SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI YENİ PİST İNŞAATI PS LOG ÇALIŞMASI ATATURK HAVAALANI THY TEKNİK HANGAR İNŞAATI PS LOG ÇALIŞMASI ISTANBUL STRAIT ROAD TUNNEL CROSSING PROJECT HAYDARPASA HARBOUR PS LOGGING INVESTIGATION KADİKÖY-KARTAL METRO HATTI OTOSAN İSTASYONU PS LOG ÇALIŞMASI EKİPMANLAR Kuyu içi sismik ölçüm çalışmalarımızdan PS-Log ölçümlerinde Robertson Geologging firmasına ait PS-Logging cihazı kullanılmaktadır.

27 PS LOGLAMA ÖRNEK PS LOGLAMA DEĞERLENDİRMESİ

28 PS LOGLAMA ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

29 KUYUİÇİ SİSMİK - DOWNHOLE Kuyu içi sismik ölçülerde Geotomographie tarafından üretilmiş üç bileşenli BGK-3 kuyu jeofonu kullanılmaktadır. Kuyu jeofonu bir düşey (P-dalgası), bir boyuna (S-dalgası) ve bir enine (S-dalgası) jeofonlarından oluşmuştur. Kayıtçı olarak Geometrics Geode sistemi kullanılmaktadır. KULLANILAN YAZILIMLAR Seismodule controller Pickwin95 - Plotrefa SeisOptPicker - Interpex IXRefrax ÖRNEK PROJELER DRAGON OIL - FEED FOR GAS DEVELOPMENT FACILITIES DOWNHOLE INVESTIGATION TURKMENISTAN DAEWOO 200 BED STATE OF THE ART HOSPITAL PROJECT DOWNHOLE INVESTIGATIONS LIBYA ZONE 22 TRIPOLI GATE PROJECT DOWNHOLE INVESTIGATIONS LIBYA MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI DOWNHOLE ÇALIŞMASI TÜBİTAK İZMİT MİKROBÖLGELENDİRME PROJESİ DOWNHOLE ÇALIŞMASI EKİPMANLAR Downhole ölçümlerinde Geotomographie firmasına ait 3 bileşenli BGK-3 ölçüm cihazı ve Geometrics Geode kayıtçı kullanılmaktadır. KUYUİÇİ SİSMİK - DOWNHOLE ÖRNEK DOWNHOLE DEĞERLENDİRMESİ

30 KUYUİÇİ SİSMİK - DOWNHOLE ÖRNEK DOWNHOLE DEĞERLENDİRMESİ

31 KUYUİÇİ SİSMİK - DOWNHOLE ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

32 ELEKTRİK TOMOGRAFİ (2 ve 3 BOYUTLU ELEKTRİK) Çok elektrotlu sistemlerde çok fazla sayıda elektrot cihaza birlikte bağlanır. Şirketimiz çalışmalarında sekiz kanallı donanım kullanmaktadır. AGI SuperSting R8 IP donanımı otomatik özdirenç görüntüleme araştırmalarını yapmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu tip cihazlar Çok-Elektrotlu Sistemler olarak anılırlar. Çok elektrotlu özdirenç ölçümleri ile yapılabilecek uygulama türleri 2-Boyutlu özdirenç görüntüleme, 3-Boyutlu görüntüleme, kuyu özdirenç çalışmaları, özdirenç gözlemleri (zaman içi değişimleri) ve deniz çalışmaları şeklinde sıralanır. Elektrik tomografi sistemini, yeraltı boşluk arama, heyelanlı arazilerde heyelan yüzeyinin incelenmesi, fay aramaları, dolgu alan çalışmaları, maden aramaları, jeotermal çalışmalar, yeraltı suyu aramaları ve deniz tabanı çalışmalarında tarafımızdan kullanılmıştır. KULLANILAN YAZILIMLAR EarthImager 2D-3D Elektrik Tomografi Yazılımları ÖRNEK PROJELER MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI ADANA-TUFANBEYLİ TERMİK SANTRAL SAHASI ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI BURSA-ANKARA OTOYOLU 5. YARMA HEYELAN ETÜDÜ ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI TÜBİTAK-MAM İSTANBUL ÇATALCA HEYALAN ALANI ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI ADAPAZARI SAPANCA FABRİKAYERİ MEVKİİ KAYNAKSUYU ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI EKİPMANLAR Elektrik ölçüm çalışmalarımızda Advanced Geosciences INC. (AGI) Supersting R1 ve R8 elektrik cihazı ve 112 kanallı ölçüm alınmasına olanak sağlayan switch box kullanılmaktadır.

33 ELEKTRİK TOMOGRAFİ (2 ve 3 BOYUTLU ELEKTRİK) ÖRNEK ELEKTRİK TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRMELERİ DOLGU ALAN HEYELAN ÇALIŞMASI FAY ARAMASI

34 ELEKTRİK TOMOGRAFİ (2 ve 3 BOYUTLU ELEKTRİK) ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

35 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ (DES) Bir malzemenin elektrik özdirenci (rezistivitesi) genelde Ohm kanunu ile ilişkilidir. Genel olarak tüm özdirenç tekniklerinde görünür özdirenç ölçülür. Malzemelerin elektrik özdirençleri (rezistivitesi) onların bileşimlerine, dokularına ve içerdikleri akışkana bağlı olarak değişir. Bu nedenle yeraltı katmanlarının belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. KULLANILAN YAZILIMLAR EarthImager 2D-3D Elektrik Tomografi Yazılımları IPI2Win ÖRNEK PROJELER İZMİR TORBALI JEOTERMAL SAHA ARAMA ÇALIŞMASI DES ÇALIŞMASI AYDIN GERMENCİK JEOTERMAL SAHA ARAMA ÇALIŞMASI DES ÇALIŞMASI MANİSA SALİHLİ-TURGUTLU JEOTERMAL SAHA ARAMA ÇALIŞMASI DES ÇALIŞMASI MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL AVRUPA YAKASI DES ÇALIŞMASI AZMAK II VE KİRPİLİK REGÜLÂTÖRÜ DES ÇALIŞMASI EKİPMANLAR AGI SUPERSTING R1 ve AGI SUPER STING R8 ölçüm cihazları kullanılmaktadır.

36 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ (DES) ÖRNEK JEOTERMAL SAHA ÇAILŞMASI SCHLUMBERGER UYGULAMALARI

37 DÜŞEY ELEKTRİK SONDAJ (DES) ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

38 TİTREŞİM ÖLÇER Instantel Minimate serisi en kapsamlı özellikleri, özel sensörleri ve çeşitli kayıt formatları ile, en basit veya kapsamlı uygulamalarda fonksiyonellik ve esneklik sağlar. Instantel sismografları, yer titreşimlerini, hava şokunu, patlatmalardaki su basınç değişimlerini, yıkım, madencilik, açık ocaklar, inşaat faaliyetlerinde sismik yansıma çalışmalarında izleme ve kayıt amaçlı olarak, 110 ülkeden fazla yerde güvenle kullanılmaktadır. Bazı kullanım alanları Uluslararası standartlara göre patlatma izleme ve raporlama Patlatmalara yakın ve uzak bölgelerde ölçümler Yansıma çalışmalarında Vibro araçlarına yakın ve uzak PPV ölçümleri Su altı patlatma ölçümleri Yıkım aktivite izleme İnşaat aktivite izleme Ağır taşıma vasıtaları izleme Kazık çakma izleme Dinamik sıkıştırma izleme Tünel ve yeraltı taşıtları izleme Yapısal izleme ve analiz Köprü izleme Uzak erişim izleme Titreşim dozu izleme (VDV). KULLANILAN YAZILIMLAR Blastware ileri analiz modülü ÖRNEK PROJELER GEOFIZKYA KRAKOW LİBYA ZELLAH BÖLGESİ 2D YANSIMA ÇALIŞMASI PPV ÖLÇÜMLERİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEŞİL TÜRBE TİTREŞİM ÖLÇÜM İŞİ EKİPMANLAR Titreşim ölçümlerinde Instantel minimate plus cihazı kullanılmaktadır.

39 TİTREŞİM ÖLÇER Örnek Titreşim Ölçer Değerlendirmesi

40 TİTREŞİM ÖLÇER ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

41 A model calculated by tomography technique P-Wave Data Processing Multi-layers section based on above model 4 layer section conberted from above maluti-layers section

42 P- and S-wave velocity depth sections of S-i-3and S-i-4 Elevat ion (m) S-i-4 S-wave velocity section? Engineering bedrock Aluvyon Low Velocity zone N-1 Limestone Cracky, Alteration Engineering bedrock Vs m/s Distance (m) Elevat ion (m) S-i-4 P-wave velocity section N-1 Vp m/s Distance (m)

43 S-i-6 S-wave velocity section N-1 Ele vati on (m) N-1 Yamaç Moloz Geological bedrock surface Geological Bedrock Vs m/s Engineering bedrock 2D-ReMi, Vp and 2D-Resistivity Sections S-i-6 P-wave velocity section Engineering bedrock surface Distance (m) N-1 of a particular Slope Ele vati on (m) N-1 Yamaç Moloz Geological bedrock surface Geological Bedrock Vp m/s Engineering bedrock Engineering bedrock surface Distance (m) S-i-6 Resıstıvıty section Geological bedrock Yamaç Moloz surface N N-1 Geological Bedrock Engineering bedrock Engineering bedrock surface Distance (m)

44 N N m N- 1 SL-2 Ts Ts Engineering Bedrock 275m Engineering Bedrock Tuzla 2 Reflection and 2D- Resistivity section of a same Region Bedrock Tertiary deposits Cross-sections across Westside slopes of the Tertiary deposits valley in Tuzla district Bedrock 910m Tuzla 3 Tertiary deposits 250m SL-3 Vertical gap

45 JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR

46 İNKLİNOMETRE İnklinometre kuyuları özellikle yatay hareketlerin gözlenmesi amacıyla tesis edilir. İnklinometre borusunun en altta kalacak parçasının içine su, zemin ve enjeksiyon girmemesi için alt ucu aynı malzemeden yapılmış olan alt kapağı ile yalıtılır. İnklinometre boruları birbiri ucuna genellikle perçinleme ve yalıtımı sağlayacak malzeme ile yapıştırılarak kuyuya indirilir. İnklinometre borularının indirilmesinin ardından kuyuya sondaj makinasının pompası ile çimento enjeksiyonu verilir. Kuyunun yerleştirilmesinin ardından yeterli bir süre kuyuya verilen enjeksiyonun prizini alması için beklenir ve sonra ilk okuma (sıfır, referans okuması alınır). Daha sonra çeşitli zamanlarda okumalar yapılarak ilk okumadan oluşan farklılık hassas olarak ölçülür. KULLANILAN YAZILIM Gtilt Plus Inclinometer Software ÖRNEK PROJELER İSTANBUL SARIYER - ÇAYIRBAŞI - ÇIRÇIR ARASI KARAYOLU TÜNEL İNŞAATI SAMSUN HAVZA - MERZİFON ARASI KARAYOLU İNŞAATI KADIKÖY KARTAL METRO HATTI İNŞAATI ADANA FEKE HES PROJESİ SİİRT PERVARİ BARAJI PROJESİ EKİPMANLAR İnklinometre ölçüm çalışmalarımızda Geokon Gk-603 okuma cihazı, inklinometre propu ve kablosu kullanılmaktadır.

47 İNKLİNOMETRE ÖRNEK İNKLİNOMETRE DEĞERLENDIRMESI

48 İNKLİNOMETRE ARAZİ ÇALIŞMASI FOTOĞRAFLARI

49 TAMAMLANAN PROJELER VE REFERANSLAR

50 belirti MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK A.Ş. ZEMİN ETÜD VE GEOTEKNİK PROJELER IMT KARKAS PROJE İNŞAAT Fİ-YAPI A.Ş. Fİ-YAPI A.Ş. GMW MİMARLIK VE DANIŞMANLIK TİC. A.Ş. TADIM GIDA A.Ş. TADIM GIDA A.Ş. KERESTECİLER SİTESİ KERESTECİLER SİTESİ KERESTECİLER SİTESİ KERESTECİLER SANAYİ TMD İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM VE İNŞAAT A.Ş DİMAŞ A.Ş MARSA DALSAN ALÇI KERESTECİLER SİTESİ KERESTECİLER SİTESİ ANTALYA-MURATPAŞA KONSERVE KOYU JEOFİZİK-JEOLOJİ- GEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU SAKARYA-ARİFİYE K.K.K TANK PALET FABRİKASI İÇİ DEPO ALANINA AİT GEOTEKNİK RAPORU İSTANBUL-ESENYURT Fİ-LİFE PROJESİ JEOFİZİK-JEOLOJİ- GEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU İSTANBUL-BAHÇEŞEHİR Fİ-SİDE PROJESİ JEOFİZİK-JEOLOJİ- GEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU ANKARA-ESENBOĞA HAVALİMANI BAŞBAKANLIK UÇAK VE HELİKOPTER HANGARI JEOLOJİK-JEOFİZİK VE GEOTEKNİK ETÜD RAPORU GEBZE GOSB G22-19A2C PAFTA 1829 ADA PARSEL 6 ZEMİN ARAŞTIRMA RAPORU GEBZE-GOSB G22B-19A2C-PAFTA 1829 ADA PARSEL 6 ZEMİN ARAŞTIRMA RAPORU İST.-KÜÇÜKÇEKMECE-İKİTELLİ S.S.KERESTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 685 ADA JEOLEJİK-JEOFİZİK-GEOTEKNİK VE BETON DAYANIM RAPORU S.S.İSTANBUL KERESTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 688 ADA,1 NO LU PARSEL İN JEOLEJİ-JEOFİZİK- GEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU İST.-KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİ S.S.KERESTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 686 ADA JEOLEJİ-JEOFİZİK-GEOTEKNİK VE BETON DAYANIM RAPORU İST.-KÜÇÜKÇEKMECE-İKİTELLİ S.S. KERESTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 687 ADA JEOLEJİ-JEOFİZİK-GEOTEKNİK VE BETON DAYANIM RAPORU İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ,KURTKÖY 240EG1C PAFTA,3961 ADA,1NOLU PARSEL İN GEOTEKNİK RAPORU İST-ÜMRANİYE DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 31 PAFTA, 6416 PARSEL İN GEOTEKNİK ETÜT RAPORU İSTANBUL-ÜSKÜDAR-ALTUNİZADE MARSA İDARİ BİNASI GEOTEKNİK ETÜD RAPORU KOCAELİ-GEBZE GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PARSELLERİN GEOTEKNİK ETÜD RAPORU S.S. İSTANBUL KERESTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 688 ADA,1-2-3 NOLU PARSEL İN JEOLEJİ- JEOFİZİK-GEOTEKNİK ZEMİN RAPORU S.S İSTANBUL KERESTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ GÜNEYİNDEKİ KAYMA BÖLGESİNİN JEOLEJİ- JEOFİZİK-GEOTEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

51 belirti MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK A.Ş. ZEMİN ETÜD VE GEOTEKNİK PROJELER KERESTECİLER SİTESİ KONVEYÖR KAZLIÇEŞME KENT-YOL KENT-YOL ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. BAYINDIR HOLDİNG HİLTON SA / MERSİN YAPI MERKEZİ A.Ş. VELİKÖY BELEDİYESİ S.S.İSTANBUL KERSTECİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPİ KOOPERATİFİ 686 ADA,2 NO LU PARSEL İN JEOLEJİ-JEOFİZİK- GEOTEKNİK ZEMİN ETÜD RAPORU İST.TUZLA ORGANİZE DERİ SANAYİ SİTESİ SERBEST BÖLGE 114 ADA İÇİNDEKİ ARAZİNİN ZEMİN ARAŞTIRMA RAPORU KAZLIÇEŞME TURİZM VE TİCARET A.Ş YE AİT İSTANBUL- ZEYTİNBURNU KAZLIÇEŞME ARAZİSİ JEOLEJİ JEOFİZİK - JEOTEKNİK RAPORU PROFİLO ALIŞVERİŞ MERKEZİ GENİŞLEME ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARI ÖZEL BOĞAZİÇİ LİSESİ VE İLKÖĞRETİM OKULU ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARI ABB ELEKTRİK SAN. A.Ş. YE AİT FABRİKA NIN ZEMİN İNCELEME RAPORU ANTALYA HAVA LİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİ ZEMİN ETÜT ÇALIŞMALARI MERSİN HİLTON SA KOMPLEKSİ GEOTEKNİK RAPORU 2003 KARAPÜRÇEK-ADAPAZARI PREFABRİKE DEPREM KONUT ALANI ZEMİN İNCELEMESİ TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY VELİKÖY BELDESİ DOĞAKENT KOOPERATİFİ ZEMİN ETÜDÜ

52 belirti MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK A.Ş. MİKROBÖLGELEME VE İMARA ESAS PROJELERİ OYO INTERNATIONAL CO.-ACT MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL ANADOLU YAKASI (360 KM2 ) OYO INTERNATIONAL CO.-CEMRE MİKROBÖLGELEME RAPOR VE HARİTALARININ YAPILMASI İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNEY (180 KM2 ) SİLİVRİ BELEDİYESİ SİLİVRİ BELEDİYESİ 1100 HEKTARLIK ALANIN İMARA ESAS 2003 JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORU 2002 ŞİŞLİ BELEDİYESİ ŞİŞLİ BELEDİYESİ İMARA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜD RAPORU 2001 AVCILAR BELEDİYESİ AVCILAR BELEDİYESİ İMARA ESAS JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜT ÇALIŞMALARI 2001 EYÜP BELEDİYESİ EYÜP İLÇESİ İMARA ESAS ZEMİN ARAŞTIRMA RAPORU 2000 İHSANİYE BELEDİYESİ KOCAELİ / İHSANİYE İLÇESİ İMARA ESAS ZEMİN ARAŞTIRMA RAPORU 2000 KOCAELİ / HALIDERE İLÇESİ İMARA ESAS ZEMİN ARAŞTIRMA HALIDERE BELEDİYESİ RAPORU 2000 GÖLCÜK BELEDİYESİ KOCAELI / GÖLCÜK İLÇESI İMARA ESAS ZEMİN ARAŞTIRMA 2000 RAPORU 1999 VELİKÖY BELEDİYESİ TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY VELİKÖY BELDESİ JEOLOJİK RAPORU 1995

53 belirti MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK A.Ş. ENERJİ PROJELERİ JEODEN A.Ş. MGT ENERJİA ENERJİA ENERJİA ENERJİA ENERJİA ENERJİA ENERJİA ENERJİA HATEKS A.Ş. ENERJİA GEOTEKNİK A.Ş. DENİZLİ SARAYKÖY GERALİ JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI AKSARAY GELVERİ GÜZELYURT JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI İZMİR DİKİLİ JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI DENİZLİ BULDAN JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI İZMİR URLA JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI İZMİR SEFERİHİSAR JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI MANİSA ALAŞEHİR JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI İZMİR TORBALI JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI MANİSA SARIBEY JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI MANİSA SALİHLİ JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI MANİSA SALİHLİ JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI MANİSA TURGUTLU JEOTERMAL SAHASI JEOFİZİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI DENİZLİ DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALI DOWNHOLE ÇALIŞMASI AK ENERJİ ADANA-FEKE HES PROJESİ SİSMİK ÇALIŞMASI 2010 MAREN ENERJİ AYDIN GERMENCİK JEOTERMAL ETÜDÜ 2009 ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ÇANAKKKALE RES PROJESİ DEPREM RİSK ANALİZİ VE JEOFİZİK ETÜD RAPORU SİNOP NÜKLEER TEKNOLOJİ MERKEZİ TESİS ETKİ ALANI JEOFİZİK ETÜD RAPORU GEOTEKNİK A.Ş. HATAY DOGALGAZ ÇEVRİM SANTRALI PS LOG ÇALIŞMASI 2009 NTF SİİRT PERVARİ BARAJI PS LOG ÇALIŞMASI 2009 GEOTEKNİK A.Ş. DENİZLİ DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ PS LOG ÇALIŞMASI 2008 ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. SER ENERJİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. BANDIRMA DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRAL SAHASI JEOFİZİK ETÜDLERİ YAMANLI II REGÜLÂTÖRLERİ VE HES PROJESİ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE HİDROJEOLOJİ İNCELEME RAPORU ADANA-TUFANBEYLİ TERMİK SANTRAL SAHASI JEOFİZİK ETÜDÜ

54 belirti MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK A.Ş. ENERJİ PROJELERİ AK ENERJİ ERİKLİ AKOCAK REGÜLÂTÖRÜ VE HES PROJESİ JEOFİZİK ÇALIŞMASI 2008 AKKUR BURÇ BENDİ VE HES YERİ PROJESİ JEOFİZİK ÇALIŞMASI 2008 MEM ENERJİ ADIYAMAN BULAM REGÜLATÖRÜ JEOFİZİK ÇALIŞMASI 2008 ÖZGÜR ELEKTRİK A.Ş. AZMAK II VE KİRPİLİK REGÜLATÖRÜ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ ÖLÇÜM ÇALIŞMASI 2007 ÖZGÜR ELEKTRİK A.Ş. AZMAK II VE KİRPİLİK REGÜLATÖRÜ ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI 2007 ERMENEK ERMENEK BARAJI-KONYA ELEKTRİK TOMOGRAFİ KONSORSİYUMU ÇALIŞMALARI RAPORU 2007 ADANA YUMURTALIK SUGÖZÜ TERMİK SANTRALİ NE AİT İSKENDERUN ENERJİ 567 VE 569 PARSELLERİ JEOLOJİK- JEOFİZİK JEOTEKNİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ARAŞTIRMA RAPORU 2007 AK ENERJİ ULUBAT KUVVET TÜNELİVE HES YERİ JEOFİZİK ÇALIŞMASI 2005 ALPASLAN 2 KONSORSİYUMU ALPASLAN 2 BARAJI VE HES JEOFİZİK RAPORU 2003 KONAKTEPE KONSORSİYUMU KONAKTEPE BARAJI VE HES EK JEOFİZİK RAPORU 2003 KONAKTEPE KONAKTEPE BARAJI VE HES (TUNCELİ) KONSORSİYUMU EK JEOFİZİK RAPORU 2003 SPEKTRA JEOTEK A.Ş. ALPASLAN II BARAJ VE HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALİ JEOFİZİK ÇALIŞMALARI 2002 BECHTEL ENKA ORTAK İZMİR ALİAĞA DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALİ GİRİŞİMİ YERALTI İNCELEMELERİ JEOFİZİK DENEYLERİ 2001 ALARKO ALTEK KIRKLARELİ KOMBİNE ÇEVRİM DOĞALGAZ SANTRALI ZEMİN ETÜDLERİ 1998 ALARKO ALSİM ERZURUM - SİVAS DOĞALGAZ ANA İLETİM HATTI ZEMİN 1998 ARAŞTIRMALARI 1999 ALARKO ALTEK DÜZCE AKSU HES ALANI JEOFİZİK ÇALIŞMALARI 1999 ÖZKAR İNŞAAT A.Ş. ÇİNE BARAJI JEOFİZİK ÇALIŞMALARI 1998

55 belirti MÜHENDİSLİK - DANIŞMANLIK A.Ş. JEOFİZİK PROJELERİ ELC GROUP İZMİR MAVİŞEHİR DOWNHOLE ÇALIŞMASI 2011 ANADOLU İZMİT-DİLOVASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SANTRALI ELEKTRİK YERBİLİMLERİ TOMOGRAFİ VE DOWNHOLE ÇALIŞMASI 2011 ELC GROUP İSTANBUL ŞİŞLİ BOMONTİ SİSMİK KIRILMA-REMİ&MASW DOWNHOLE ÇALIŞMASI 2011 ELFA MÜHENDİSLİK LÜLEBURGAZ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SANTRALI PSLOG A.Ş. ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP BURSA GÜZELYALI HEYELAN SAHASI SİSMİK KIRILMA- REMİ&MASW, ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE PSLOG ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP BURSA GÖYNÜKLÜ HEYELAN SAHASI SİSMİK KIRILMA- REMİ&MASW ÇALIŞMASI 2010 STFA-TEMEL ARAŞTIRMA BOLU HEYELAN SAHASI ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI 2010 TÜBİTAK MAM İSTANBUL ÇATALCA VE YENİKÖY ELEKTRİK TOMOGRAFİ ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP GAZİANTEP PSLOG ÇALIŞMASI 2010 YÜKSEL PROJE A.Ş. TRABZON-AKÇAABAT ELEKTRİK TOMOGRAFİ VE SİSMİK KIRILMA-REMİ&MASW ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP MERSİN-TARSUS TUZLULUK ARAŞTIRMASI DES ÇALIŞMASI 2010 ANADOLU İZMİT-DİLOVASI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SANTRALİ SİSMİK YERBİLİMLERİ KIRILMA-REMİ ELEKTRİK TOMOGRAFİ VE PSLOG ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP İSTANBUL-MERTER EROĞLU İNŞ. SİSMİK KIRILMA-REMİ VE PSLOG ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP İSTANBUL-KAĞITHANE EROĞLU İNŞ. SİSMİK KIRILMA-REMİ VE PSLOG ÇALIŞMASI 2010 BURSA BÜYÜKŞEHİR YEŞİL TÜRBE ÇEVRESİNDE SİSMİK KIRILMA-REMİ VE BELEDİYESİ TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ 2010 STFA-TEMEL ATATURK HAVAALANI THY TEKNİK HANGAR İNŞAATI SİSMİK ARAŞTIRMA KIRILMA-REMİ VE PS LOG ÇALIŞMASI 2010 ELC GROUP İSTANBUL-HALKALI EROĞLU İNŞ. SİSMİK KIRILMA-REMİ ÇALIŞMASI 2010 ELC GRUOP İSTANBUL-HALKALI SİNPAŞ BOSPHORUS SİTESİ SİSMİK KIRILMA-REMİ ÇALIŞMASI 2009 ELC GROUP İSTANBUL-B.ATAŞEHİR AĞAOĞLU OTEL İNŞAATI SİSMİK KIRILMA-REMİ ÇALIŞMASI 2009 ELC GROUP İSTANBUL-ATAŞEHİR AĞAOĞLU TOWER İNŞAATI SİSMİK KIRILMA-REMİ ÇALIŞMASI 2009 STFA-TEMEL SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI THY HANGAR İNŞAATI PS LOG ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI 2009 ELC GRUOP ANKARA-SÖĞÜTÖZÜ SİSMİK KIRILMA-REMİ KIRILMA ÇALIŞMASI 2009 ELC GROUP İSTANBUL-ZINCIRLIKUYU SOYAK İDARI BİNA İNŞAATI SİSMİK KIRILMA-REMİ KIRILMA ÇALIŞMASI 2009

BELİRTİ Mühendislik Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Ahududu Sokak 4/1 Acıbadem İstanbul Tel: (216) 326 30 81 Faks : (216) 325 07 58 www.belirti.

BELİRTİ Mühendislik Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Ahududu Sokak 4/1 Acıbadem İstanbul Tel: (216) 326 30 81 Faks : (216) 325 07 58 www.belirti. BELİRTİ Mühendislik Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Ahududu Sokak 4/1 Acıbadem İstanbul Tel: (216) 326 30 81 Faks : (216) 325 07 58 Belirti Mühendislik 1987 yılında İstanbul da kurulmuştur. Çalışma alanları

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

İzmir Bergama. Adapazarı Kandıra. Kocaeli Kandıra. Aydın Denizli. İzmit Yalova. Eskişehir Bilecik. Bandırma Bursa

İzmir Bergama. Adapazarı Kandıra. Kocaeli Kandıra. Aydın Denizli. İzmit Yalova. Eskişehir Bilecik. Bandırma Bursa 1 SU-YAPI Mühendislik Mişavirlik A.. 1999 Bergama Altı Adet Köprüye Ait Temellerin Tasarımı Ve Geoteknik 2 Alaçatı Turizm Ve Yatırım A.. 1999 Alaçatı İstinat Duvarları Hakkında Değerlendirme 3 ESER Müşavirlik

Detaylı

ZEMİN ETÜDLERİ. GMPR Conveyence Line Part 1 Sarir Well Field - Jalu Seismic Refraction Survey and Resistivity Sounding Reports***

ZEMİN ETÜDLERİ. GMPR Conveyence Line Part 1 Sarir Well Field - Jalu Seismic Refraction Survey and Resistivity Sounding Reports*** ZEMİN ETÜDLERİ Elazığ Çulçapur Baraj Aksı Jeofizik Resistivite Etüdü* 1967 Kocaeli Gebze - İzmit otoyolu Sondajları Geoteknik Etüdü*** 1969 Türkiye Münferit Geoteknik Etüdler*** 1970 Kütahya Yeni Gediz

Detaylı

Dosya No. Yapılan İşler İşveren Tarih Yılı

Dosya No. Yapılan İşler İşveren Tarih Yılı 1165 1166 1167 Marmaray Project Yedikule - Yenikapı TBM Tunnels Archeological Boring Report and SUMPIT - S2 SOIL Borings Factual Report İstanbul İli, Şişli İlçesi, 2. Bölge Mecidiyeköy Mah. 309 Pafta 1963

Detaylı

MÜHENDİSLİK İNŞAAT PROJE DAN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirket Tanıtım Dosyası

MÜHENDİSLİK İNŞAAT PROJE DAN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Şirket Tanıtım Dosyası Şirket Tanıtım Dosyası 2017 HAMA Mühendislik İnşaat Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2012 yılında kurulmuş Ankara merkezli arge tabanlı bir mühendislik firmasıdır. Kuruluşunda T.C. Bilim,

Detaylı

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

70.DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Mikro Bölgeleme Sondaj, Jeofizik Ve Laboratuar Deneylerine Ait Log Ve Föyler 20.01-30 M. Arası Derinlikde Sondajlara Ait Loglar (Spt Ve Zemin İndeks Özelliklerinin Tayini

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj.

Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj. Tel : 0312 394 70 75 Fax : 0312 395 50 64 Özpetek Sanayi Sitesi 1381 sok. No:5 Ostim/ANKARA oztaygrup@hotmail.com www.oztaygrupsondaj.com T.C. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL

Detaylı

FIRESTONE REFERANS LİSTESİ

FIRESTONE REFERANS LİSTESİ FIRESTONE REFERANS LİSTESİ İŞİN ADI YER METRAJ SİSTEM TARİH ECZACIBAŞI İLAÇ FABRİKASI LÜLEBURGAZ 33.000 m 2 EPDM Balastlı sistem 1990 MİDAS HEDİYELİK EŞYA FABRİKASI İSTANBUL 3.000 m 2 EPDM Balastlı sistem

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ

2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ 2010 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 DEPREM VE ZEMIN INCELEME MUDURLUGU 5 BİRİM 2010 YILI UYGULANACAK 1- Mikrobölgeleme Sondaj,Jeofizik

Detaylı

TOROS İnşaat, İmalat, Taahhüt, Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

TOROS İnşaat, İmalat, Taahhüt, Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. H a k k ı m ı z d a Toros Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 1988 de Mersin de kurulmuştur. Ağırlıklı olarak mekanik/çelik imalat ve prefabrike yapı sektöründe faaliyet göstermektedir. Halen 250 civarında çalışanı

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ enerjinin şifresi HAKKIMIZDA EKSENAR, her biri kendi branşlarında deneyimli ve dinamik mühendisler tarafından Ankara da kurulmuş olup, Enerji Teknolojileri, Madencilik, Çevre ve Mühendislik Müşavirlik

Detaylı

ANOMALİ JEOTEKNİK&YERALTI MÜHENDİSLİK HİZM. LTD. ŞTİ. www.anomali.com.tr - www.golgecats.com

ANOMALİ JEOTEKNİK&YERALTI MÜHENDİSLİK HİZM. LTD. ŞTİ. www.anomali.com.tr - www.golgecats.com ANOMALİ JEOTEKNİK&YERALTI MÜHENDİSLİK HİZM. LTD. ŞTİ. www.anomali.com.tr - www.golgecats.com ANTALYA OFİS İSTANBUL OFİS ISPARTA OFİS 0242 237 44 08 0212 445 27 65 0246 232 64 94 0532 334 07 80 0533 678

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

Sultanbeyli. Var Var Yok Yok. Var Var Yok Yok. Var Var Yok Yok. 3 Yapı Büro İstanbul Beşiktaş Yok Var Var Yok

Sultanbeyli. Var Var Yok Yok. Var Var Yok Yok. Var Var Yok Yok. 3 Yapı Büro İstanbul Beşiktaş Yok Var Var Yok Firma Adı Konten jan Staj Konu Staj Tipi Staj İl Staj İlçe Yol Öğle Yemek Ücret Kalacak Yer Firma Kriterler SAYIN İNŞAAT TİC. SAN. LTD. ŞTİ. 2 Şantiye İstanbul Şişli Yok Var Yok Yok SAYIN İNŞAAT TİC. SAN.

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

TAHİR ÖNGÜR İLK BAĞIMSIZ DANIŞMANLIK DÖNEMİ HİZMETLERİ

TAHİR ÖNGÜR İLK BAĞIMSIZ DANIŞMANLIK DÖNEMİ HİZMETLERİ TAHİR ÖNGÜR İLK BAĞIMSIZ DANIŞMANLIK DÖNEMİ HİZMETLERİ YIL İŞVEREN YER KONU 2006 Karadeniz Holding AŞ 2006 Salihli Belediye Başkanlığı İzmir Seferihisar Cumalı-Doğanbey Jeotermal Alanı Değerlendirme Raporu

Detaylı

Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adım İnşaat

Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adım İnşaat TANITIM DOSYASI 1978 yılından bugüne çok sayıda sanayi tesisi projesini başarı ile gerçekleştirmiş olan Adım İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2012 yılında yapısal tasarım ve teknik uzmanlık hizmetleri

Detaylı

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ

BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ BURSA ĠLĠ ĠÇĠN ZEMĠN SINIFLAMASI VE SĠSMĠK TEHLĠKE DEĞERLENDĠRMESĠ PROJESĠ AMAÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) arasında protokol imzalanmıştır. Projede, Bursa

Detaylı

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126

7. Self-Potansiyel (SP) Yöntemi...126 7.1. Giriş...126 İÇİNDEKİLER l.giriş...13 1.1. Jeofizik Mühendisliği...13 1.1.1. Jeofizik Mühendisliğinin Bilim Alanları...13 1.1.2. Jeofizik Mühendisliği Yöntemleri...13 1.2. Jeofizik Mühendisliğinin Uygulama Alanları...14

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUNAN İŞ DENEYİMLERİ İDARE ADLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞTIR

GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUNAN İŞ DENEYİMLERİ İDARE ADLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞTIR GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLUNAN İŞ DENEYİMLERİ İDARE ADLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMIŞTIR Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı 5. Grup İllerdeki (Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu,

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri Baraj Tipi Büyük Yapılarda Kayaçlardaki Ayrışmaya Bağlı Direnç Azalmasının İyileştirilmesi, 2003 (97K12048), Ayhan Koçbay, R.Pelin Bilgehan. Özet: Obruk baraj

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 55 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 26 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 20 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Fiyat Listesi Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 50 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 24 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 18 JF 1.4 25

Detaylı

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR

MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR MTA DA DÜNDEN BUGÜNE JEOFİZİK KARA SİSMİK ÇALIŞMALAR Abdullah GÜRER* GİRİŞ Daha çok yatay veya yataya yakın katmanlaşma gösteren ortamlarda başarıyla uygulanan sismik yöntemler, özellikle petrol aramada,

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş.

M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. M. Kemal AKMAN YÜKSEL Proje Uluslararası A.Ş. TÜNELLERDE PLANLAMA, ARAŞTIRMA MÜHENSİDLİK HİZMETLERİ VE TASARIM Mustafa Kemal AKMAN Jeoloji Yüksek Mühendisi Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. Jeolojik Hizmetler

Detaylı

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23 Özel ve Devlet İdari Binaları Holding Merkez Binaları İş Merkezleri Genel Amaçlı Ticaret Merkezleri İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS Private and Governmental

Detaylı

mühendislik HARİTA İNŞAAT MİMARLIK

mühendislik HARİTA İNŞAAT MİMARLIK mühendislik HARİTA İNŞAAT MİMARLIK Tarih boyunca insanlığın refahı ve medeniyetin gelişimi sorumluluklarını kendine vazife edinmiş insanlar ve kurumlar var olmuştur. Bu insanlar ve kurumlar varlıklarını

Detaylı

Staj Yapilacak İl YAPI BÜRO İSTANBUL BEYOĞLU Yok Yok Yok Yok YAPI BÜRO İSTANBUL BEŞİKTAŞ Yok Var Yok Yok

Staj Yapilacak İl YAPI BÜRO İSTANBUL BEYOĞLU Yok Yok Yok Yok YAPI BÜRO İSTANBUL BEŞİKTAŞ Yok Var Yok Yok Firma Adı Tercih Kodu Kontenjan Staj Konusu Staj Yeri Staj Yapilacak İl Staj Yapilacak İlçe Ulaşım Öğle Yemeği ÖZCAN YAPI ÜRETiM SAN. VE TiC. AŞ. 301 1 ULAŞTIRMA ŞANTİYE KONYA ERMENEK Var Var Var Var DÖNÜŞÜM

Detaylı

Lisans 1 Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Lisans 2 İnşaat Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2004

Lisans 1 Maden Mühendisliği İstanbul Üniversitesi Lisans 2 İnşaat Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: YÜCEL KARAKUŞ Doğum Tarihi/Yeri: 23.01.1980 / KARTAL - İSTANBUL Unvanı: Öğretim Görevlisi- İnşaat - Maden Yük. Müh. A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve

Detaylı

ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI. Ayber M Ü H E N D İ S L İ K

ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI. Ayber M Ü H E N D İ S L İ K ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI Ayber M Ü H E N D İ S L İ K Ayber Mühendislik; Ülke ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ve yapılar sunan, insanların yaşam kalitesini artıran ve kendini sürekli geliştiren, girişimci,

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ KAPSAMINDA 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ BİRİM FİYAT LİSTESİ Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 44.00 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 22.00 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 16.50 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

TANITIM DOSYASI. Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1370. Sok. No: 6 / 3 Balgat/Çankaya/ANKARA Tel: 0312 2201927 Faks: 0312 2201928

TANITIM DOSYASI. Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1370. Sok. No: 6 / 3 Balgat/Çankaya/ANKARA Tel: 0312 2201927 Faks: 0312 2201928 TANITIM DOSYASI Oğuzlar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1370. Sok. No: 6 / 3 Balgat/Çankaya/ANKARA Tel: 0312 2201927 Faks: 0312 2201928 Sayın Yetkili, Firmamız uzun yıllardan beri inşaat sektörünün

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 KASIM 2011 İÇİNDEKİLER 2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 Sayfa İÇMESUYU LERİ Avrupa Yakası Devam Eden İçmesuyu Projeleri... 3-4 Avrupa Yakası Yeni İçmesuyu

Detaylı

www.idealmakina.com REFERANSLARIMIZ N2 & O2 1. AKKİM KİMYA A.Ş. YALOVA 31 NM3/H 2. MALATYA PAZARI A.Ş. İSTANBUL 12 NM3/H

www.idealmakina.com REFERANSLARIMIZ N2 & O2 1. AKKİM KİMYA A.Ş. YALOVA 31 NM3/H 2. MALATYA PAZARI A.Ş. İSTANBUL 12 NM3/H REFERANSLARIMIZ N2 & O2 1. AKKİM KİMYA A.Ş. YALOVA 31 NM3/H 2. MALATYA PAZARI A.Ş. İSTANBUL 12 NM3/H 3. DENİZSAN A.Ş. İSTANBUL 240 NM3/H 4. KİMTEKS A.Ş. KOCAELİ 22 NM3/H 5. VEYSEL VARDAL DENİZCİLİK A.Ş.

Detaylı

KUZEY İPLE ERİŞİM VE YÜKSEKTE ÇALIŞMA HİZMETLERİ

KUZEY İPLE ERİŞİM VE YÜKSEKTE ÇALIŞMA HİZMETLERİ KUZEY İPLE ERİŞİM VE YÜKSEKTE ÇALIŞMA HİZMETLERİ Kuzey END, erişimin güç, riskli ya da maliyetli olduğu bölgelerde inşaat şirketlerine, yüklenici firmalara, yüksek bina ve yapıları içeren işletmelere destek

Detaylı

HİDROLİK VE SU KAYNAKLARI

HİDROLİK VE SU KAYNAKLARI Firma Adı Kontenjan Staj Konusu Staj Tipi Staj Yapilacak İl SAYIN İNŞAAT TİC. SAN. LTD. ŞTİ. MAKYOL İNŞ. SAN. TUR. TİC. A.Ş. 4 ULAŞTIRMA ŞANTİYE İstanbul COŞKUN YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. FS

Detaylı

24 KANALLI DOREMİ SİSMİK CİHAZI

24 KANALLI DOREMİ SİSMİK CİHAZI Kırılma-Yansıma-MASW-Remi uygulamaları için 24 KANALLI DOREMİ SİSMİK CİHAZI DoReMi, Sismik Kırılma,Sismik Yansıma MASW,REMI ve Kuyu Sismiği çalışmaları için geliştirilmiş modüler sayısal jeofon dizilim

Detaylı

www.arterinsaat.com.tr

www.arterinsaat.com.tr Proje Kataloğu 2014 www.arterinsaat.com.tr 2001 Model Yapı Mimarlık AŞ kuruldu. 2004 Malatya / Darende Otel Tiryandafil Renovasyonu, Malatya / Darende Vakıf Merkezi Renovasyonu, 2005 İzmir / Çeşme Club

Detaylı

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA

10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA 10-11 Şubat 2014 DSİ ETLİK EĞİTİM TESİSLERİ ANKARA ÇALIŞMA GRUBU Adı Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Dr. Ozan DENİZ Başkan Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Birol ÖZER Başkan Yardımcısı

Detaylı

CAN TEKNİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞTİ.

CAN TEKNİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞTİ. REFERANSLARIMIZ Metrocity Kompleksi (İstanbul / Türkiye) ALT TAŞERONLUK İstanbul un finans ve ticaret merkezi olan Zincirlikuyu Maslak hattı üzerinde bulunan Metrocıty Kompleksi toplam 215.000 m2 kapalı

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 65 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 30 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 24 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

BGM JEOTEKNİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

BGM JEOTEKNİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. İŞİMİZ ONURUMUZDUR İLKESİYLE HAKKIMIZDA Şirketimiz jeofizik mühendisleri olan Bilgehan AYGÜL ve Cemile Gül AYGÜL tarafından kurulmuştur. Her türlü jeofizik ölçme ve değerlendirme işleri yapmaktadır (sismik

Detaylı

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ Jeoloji Mühendisliği programının amacı, bu alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm konusunda bilimsel ve teknolojik donanımını uygulamayla birleştirebilen, çevreye

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI İLÇE (İL) ARAMA/REVİZE ARAMA PROJESİ HAZIRLAYAN/TEKNİK SORUMLU (1) (Jeoloji Mühendisi) : Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Talep/Ruhsat Sahibinin:

Detaylı

TETKİK VE DEĞERLENDİRME INVESTIGATION AND EVALUATION VIII. 82

TETKİK VE DEĞERLENDİRME INVESTIGATION AND EVALUATION VIII. 82 Deprem, Aşırı Rüzgar ve Yağış, Düşme ve Çarpma, Patlama, Yangın, Zararlı Kimyasallar ve Aşırı Hidrolik Etkiler Sebepli Olarak Oluşan Risklerin Analizi Tanımlanmış Beklenti Performansı Esaslı ve Risk Azaltılması

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM (*) ARAMA FAALİYET RAPORU TEKNİK SORUMLUNUN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (**) : AY-YIL

Detaylı

2016 Mayıs Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası

2016 Mayıs Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 2012/3305 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR ve 2012/1 SAYILI TEBLİĞ 2016 Mayıs Ayı Analizi Mehmet KARAKUŞ Adana Sanayi Odası 2016 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi Yatırım Teşvik Belgeleri (Türkiye)

Detaylı

AK MİMARİ İNŞAAT LTD.ŞTİ.

AK MİMARİ İNŞAAT LTD.ŞTİ. TANITIM KATALOĞU AK MİMARİ İNŞAAT LTD.ŞTİ. 1994 yılında AK İNŞAAT LTD.ŞTİ. olarak kurulan şirketimiz, inşaat sektöründe birçok projeye imza atmıştır.1994-1997 yılları arasında İstanbul un birçok bölgesinde

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

RESEC MÜHENDİSLİK JEOTERMAL ARASTIRMALAR MADEN ETÜTLERİ ZEMİN ARASTIRMALARI DANISMANLIK HİZMETLERİ

RESEC MÜHENDİSLİK JEOTERMAL ARASTIRMALAR MADEN ETÜTLERİ ZEMİN ARASTIRMALARI DANISMANLIK HİZMETLERİ RESEC MÜHENDİSLİK JEOTERMAL ARASTIRMALAR MADEN ETÜTLERİ ZEMİN ARASTIRMALARI DANISMANLIK HİZMETLERİ RESEC (RENEWABLE ENERGY SEARCHING CENTER) ENGINEERING www.resecengineering.com İÇİNDEKİLER MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME / REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME / REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME / REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI ARAMA RUHSATINA İLİŞKİN İŞLETME PROJESİ HAZIRLAYAN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (*) : AY-YIL Ruhsat

Detaylı

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER 62852031 3 0 81,823 83,521 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62851009 3 0 86,755 87,877 ADALET BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62855001 2 2 -------- -------- ADANA

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI YERALTISUYU ARAMA (HİDROJEOFİZİK) ETÜT RAPOR FORMATI Ocak - 2016 Yönetim Kurulu nun 26/01/2016 tarih ve 100 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Detaylı

NOKTASAL PROJE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT MİMARLIK EĞİTİM SAN.. VE TİC. LTD. ŞTİ. NOKTASAL PROJE su mühendisliği ve enerji alanında kadrosu ve deneyimi ile hem kamu, hem de özel sektör müşterilerine

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK I 2017 0 Z İNŞ 101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

Geoteknik Mühendisliği

Geoteknik Mühendisliği Geoteknik Mühendisliği 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Paslı çelik Hala çelik Çelik Çelik 2 1 Mühendislik malzemesi nedir? İnşaat mühendisi inşa eder Beton Beton Hala beton 3

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü

T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (-----------------)SAHASINDA YAPILACAK OLAN İMAR PLANLARINA ESAS JEOLOJİK,

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi Gökmen MENGÜÇ Şehir Plancısı / Genel Sekreter Yardımcısı / Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Osman GÜNLER Mimar / İmar ve

Detaylı

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK;

HAKKIMIZDA AFA TEKNOLOJİ ARGE MÜHENDİSLİK OLARAK; S a y f a 1 HAKKIMIZDA OLARAK; 2015 yılında KÜTAHYA TASARIM TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş bünyesinde kurulan ARGE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bir KOSGEB projesi ile faaliyetlerine başladı. Madencilik

Detaylı

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 2012/2. DÖNEM YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ JEOLOJİ ETÜT HİZMETLERİ İŞİN ADI BİRİMİ FİYATI AÇIKLAMALAR

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 2012/2. DÖNEM YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ JEOLOJİ ETÜT HİZMETLERİ İŞİN ADI BİRİMİ FİYATI AÇIKLAMALAR TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 2012/2. DÖNEM YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ SIRA KOD NO 1. J1 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik harita ve Kesitler dahil) 2. J2 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Etüt (Jeolojik

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI Asgari Poz No İşin Adı i JF 1 GRAVİTE ÖLÇÜMLERİ VE HARİTALANMASI JF 1.1 250 m x 250 m karelaj Nokta 60 JF 1.2 100 m x 100 m karelaj Nokta 28 JF 1.3 50 m x 50 m karelaj Nokta 22 JF 1.4 25 m x 25 m karelaj

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM412: BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ 2016 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU Koordinatör:

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

Postcodes Istanbul Town Province Postcode Postcodes Istanbul Town Province Postcode ADALAR ISTANBUL 34970 ADALAR ISTANBUL 34973 ADALAR ISTANBUL 34975 ADALAR ISTANBUL 34977 ADAPAZARI SAKARYA 54100 ADAPAZARI SAKARYA 54290 AKYAZI SAKARYA 54400 AKYAZI

Detaylı

Denizlerde Sismik Araştırmalar

Denizlerde Sismik Araştırmalar Denizlerde Sismik Araştırmalar Ömer Alptekin Jeofizik Çalıştayı TÜBİTAK-MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü & Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 4 Eylül 2013 Prof.Dr. Emin Demirbağ İstanbul Teknik

Detaylı

B.C.E.S. BÜLBÜLOĞLU ÇELİK ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

B.C.E.S. BÜLBÜLOĞLU ÇELİK ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş B.C.E.S. BÜLBÜLOĞLU ÇELİK ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş FİRMA BİLGİLERİ KURULUŞ YAPISI ÇALIŞMA ALANLARIMIZ Çelik Yapı İmalat ve Montajı Çelik Yapılar Endüstriyel Tesisler Hizmet Yapıları ve Alışveriş

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

Etüt Hizmetleri. Etüt, Plan-Profil, Direk Tevziatı ve Ayak En Kesitlerinin Hazırlanması Kamulaştırma, İmar Tadilatı METCAP 04.12.

Etüt Hizmetleri. Etüt, Plan-Profil, Direk Tevziatı ve Ayak En Kesitlerinin Hazırlanması Kamulaştırma, İmar Tadilatı METCAP 04.12. Etüt Hizmetleri Projenin Adı Karakteristiği EİH uzunluğu (km) İşin Kapsamı İşveren Bitiş Komet İrtibatları (Adana- Seydişehir) 380 Kv 40,00 Kesitlerinin Hazırlanması Kamulaştırma, İmar Tadilatı METCAP

Detaylı

KMG PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

KMG PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. KMG PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. HAKKIMIZDA KMG Proje 2007 yılında karayolu, demiryolu, metro ve hafif raylı sistemler ile yine bu işler kapsamında yer alan güzergah, tüneller,

Detaylı

Zaman Ortamı Yapay Uçlaşma (Time Domain Induced Polarization) Yöntemi

Zaman Ortamı Yapay Uçlaşma (Time Domain Induced Polarization) Yöntemi Zaman Ortamı Yapay Uçlaşma (Time Domain Induced Polarization) Yöntemi Yöntemin Esasları ve Kullanım Alanları Yapay uçlaşma yöntemi, yer altına gönderilen akımın aniden kesilmesinden sonra ölçülen gerilim

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 294 İl Sayısı 52 İlçe Sayısı 167 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA SEYHAN FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI ADANA ÇUKUROVA UĞUR OKULLARI

Detaylı

OYAK BETON HAKKINDA OYAK BETON PROJELERİ ULAŞIM PROJELERİ

OYAK BETON HAKKINDA OYAK BETON PROJELERİ ULAŞIM PROJELERİ OYAK BETON HAKKINDA Çeyrek asra yakın bir süre OYAK Çimento Grubu fabrikalarının çatısı altında ikincil bir hizmet olarak sunulan hazır beton üretimi ve satışı, sektördeki hızlı gelişmelerin ve artan talebin

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 MINISTRY OF AND TRADE LOCAL 1 Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 +90 242 259 09 39 antgumbm@gumruk.gov.tr BATI AKDENİZ ( ANTALYA ) 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü 2-

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları

Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları. Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Kaynak Yeri Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Örnek Proje: Yeraltı Suyunda Kaynak Tespiti ve İyileştirme Çalışmaları Hazırlayan: Ozan Atak (Jeoloji Yüksek Mühendisi) Bilge Karakaş (Çevre Yüksek Mühendisi)

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM(*) ARAMA FAALİYET RAPORU

JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM(*) ARAMA FAALİYET RAPORU JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL)... NUMARALI RUHSATA İLİŞKİN... DÖNEM(*) ARAMA FAALİYET RAPORU TEKNİK SORUMLUNUN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil No (**) : AY-YIL

Detaylı

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu Maden Müh.Böl.Genel

Detaylı