İnsanlığın bugün ulaştığı teknolojinin temelini oluşturan önemli buluşlarını öğrendik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsanlığın bugün ulaştığı teknolojinin temelini oluşturan önemli buluşlarını öğrendik."

Transkript

1

2 İnsanlığın bugün ulaştığı teknolojinin temelini oluşturan önemli buluşlarını öğrendik. İnsanların hayatını kolaylaştıran ilk buluşlar, Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan gibi ilk uygarlık merkezlerinde ortaya çıkmıştır. Bu bölgelerin özellikleri şunlardır: - Su kaynaklarının bol, topraklarının tarım yapmaya elverişli olması - Göç ve ticaret yolları üzerinde bulunmaları nedeniyle kültürler arası etkileşime açık olmaları - Yer altı ve yer üstü doğal kaynaklar bakımından zengin olması Buluşların Ortaya çıkış nedenleri Merak duygusu Örnek: Bazı cisimlerin su üzerinde batmaması insanların ilgisini çekmiş, bu konudaki merakları ilkel salların yapılmasında etkili olmuştur. İnsanların karşılaştığı sorunlara çözüm arayışı Örnek: Hastalıklara neden olan mikropların bulunmasıyla, hastalıkların tedavi edebilmesi kolaylaşmıştır. İnsanların yaşam koşullarını iyileştirmek istemeleri Örnek: Tekerleğin bulunması ile tekerlekli arabaların yapılması, insanların bir yerden bir yere gitmesini kolaylaştırmıştır. Zaman içinde bilgi birikiminin artması Örnek: Bilgi birikiminin sürekli yeni kuşaklara aktarılması ile görüntülü iletişime geçilebilmiştir. İnsanların yaşadıkları çevreye ilgi duyarak doğayı veya uzayı incelemeleri Örnek: Sümerlilerin gökcisimlerinin hareketlerini incelemeleri takvimin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. İnsanların doğaya ve birbirlerine egemen olmak istemeleri Örnek: İnsanlar çok eski çağlarda vahşi hayvanlardan korunabilmek ve onları avlayabilmek için ilkel silahlar yapmışlardır. Aşağıdaki karikatürleri yorumlayınız.

3 Tekerlek belki de bütün çağların en önemli mekanik icadıdır. Makinelerin çoğunda, saatlerde, yel değirmenlerinde ve buhar makinelerinde ayrıca otomobil, bisiklet gibi taşıtlarda tekerlek ve tekerlek ilkesine dayanan dişli ve çarklar vardır. İlk tekerlek günümüzden yaklaşık beş bin yıl önce Mezopotamya da ortaya çıktı. Çömlekçilerin toprağı şekillendirmede yardımcı bir araç olarak kullandıkları tekerleğin arabalara takılması ulaşımda köklü bir dönüşüme neden oldu. Bu ilk tekerlekler tek parçaydılar ve dilimlenmiş kalas parçalarının birbirine tutturulmasından oluşuyorlardı. Tekerlek ve araba ile ilgili Oğuz Kağan Destan ından bir kesit: Yine bir gün gök tüylü ve gök yeleli erkek bozkurt durdu. Oğuz Kağan da durdu ve çadırını kurdurdu. Burası tarlasız ve çorak bir yerdi. Buraya Çürçet diyorlardı. Büyük bir yurt idi. Atları çok, öküzleri ve buzağıları bol, altın ve gümüşleri çok, mücevherleri oldukça fazlaydı. Burada Çürçet Kağan ve onun halkı Oğuz Kağan a karşı geldiler. Vuruşma ve çarpışma başladı. Oklarla, kılıçlarla savaştılar. Oğuz Kağan yendi. Çürçet Kağan ı mağlup etti. Vuruşmadan sonra Oğuz Kağan ın askerlerine, maiyetine ve halkına öyle büyük bir ganimet düştü ki, yüklemek ve götürmek için at, katır ve öküz az geldi. Oğuz Kağan ın askeri arasında tecrübeli ve gayet becerikli bir adam bulunuyordu. Onun adı Barmaklıg Çosun Bilge idi. Bu becerikli usta, bir araba yaptı. Arabaya cansız ganimetleri yükledi. Arabanın ön tarafına canlı ganimetleri koydu. Onlar çektiler, gittiler. Oğuz Kağan ın maiyeti ve halkı, hepsi bunu gördü ve şaşırdı. Onlar da araba yaptılar. Bunlar arabayı çekerken, sürekli kanga, kanga diye bağırıyorlardı. Onun için onlara Kanga adını koydular. Oğuz Kağan arabaları gördü, güldü ve Kanga, kanga ile cansızı canlı yürütsün, sizin adınız Kangalug olsun ve bunu araba göstersin dedi, gitti. Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 1) Tekerleği kimler bulmuştur? 2) Mezopotamya neresidir? Burada hangi uygarlıklar yaşamıştır? 3) Oğuz Kağan kimdir? 4) Orta Asya Türklerinin yaşayışları nasıldır? 5) Orta Asya Türkleri arabayı ne zaman kullanmış olabilir? 6) Türklerin araba yapmasında hangi sorunla karşılaşmaları etkili olmuştur? 7) Türklerin Orta Asya dan çok uzak ülkelere göç etmesini kolaylaştıran etmenler neler olmuştur?

4 Sorular 4) 1) Mısırlılar Hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Nil nehrinin taşma zamanlarını hesaplamışlardır. Tıp eczacılık alanında gelişmişlerdir. Yukarıda verlen bilgilere göre Mısırlılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Bilim ve teknoloji alanında ileri gittiklerine B) Yazıyı ilk kullanan uygarlık olduğuna C) Bilimsel faaliyetlerde etkili olduklarını D) Uygarlık tarihine önemli katkılarının olduğuna Yukarıda buğdayın taşla ezildiği eski çağlardan kalma bir değirmen görüyorsunuz. 2) Bugün buğday un haline aşağıdakilerden hangisinde geliyor? A) Su değirmeni B) Yel değirmeni C) Un fabrikası D) El değirmeni 5) Arkeolojik araştırmalar yapılan bir uygarlık merkezinde demir sabanlar bulunmuş ve sulama kanallarına rastlanmıştır. Bu bilgilere dayanarak bu uygarlık merkezinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi İyonların ileri bir uygarlık yaratmalarında coğrafi konumun etkisine bir kanıt olamaz? A) İyonlar, Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasındadırlar ve doğu batı arasında köprü vazifesi görürlerdi. B) Diğer Anadolu uygarlıklarından etkilenmişlerdir. C) Deniz ticaretinde gelişmiş olduklarından bilim ve kültüre önem vermişlerdir. D) Şehir devletleri şeklinde yönetilmiş oldukları için serbest düşünce gelişmiştir. 3) İlk Çağ da Babilliler, bilimsel çalışmaların ilk örneklerini vermişlerdir. Matematik ve astronomiyle ilgilenmişlerdir. Daha sonra bu bilgiler Yunanlılara, onlardan Araplara, Araplardan tekrar Yunanlılara ve daha sonra tüm Avrupa ya yayılmış ve gelişmiştir. Buna göre, toplumların gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? A) Teknolojik gelişmenin B) Toplumların yönetim şeklinin C) Toplumlar arasındaki bilgi alışverişinin D) Kent kültürünün yaygın olmasının A) Tarımsal üretimin yapıldığına B) Avcılıkla uğraşıldığına C) Yazıyı bulduklarına D) Göçebe bir yaşam sürüldüğüne 6) Yüzyıllar boyunca birbirini izleyen tüm kuşaklar, varlığını sürdüren ve durmadan öğrenen tek bir insan gibidir. Blaise Pascal,Fransız matematikçi, fizikçi ve düşünür Buna göre Pascal buluşların ortaya çıkış nedenlerinden en çok hangisini vurgulamıştır? A) İnsanların yaşadığı çevreye ilgi duymaları B) Zaman içinde bilgi birikiminin artması C) İnsanların doğaya egemen olma istekleri D) İnsanların karşılaştıkları sorunlara çözüm arayış

5 7) 9) I. İlk alfabeyi Fenikeliler buldu. II. İyon ve Yunanlılar önemli eklemeler yaptı. III. Romalılar son şeklini vererek Latin alfabesini oluşturdular. Alfabenin serüvenine bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz? Yukarıda tarih öncesinde insanların kullandıkları ilk aletler görülmektedir. Yukarıdaki aletlerin yapımında kullanılan malzeme aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Taş C) Tunç A) Alfabe Mezapotamya uygarlığı tarafından oluşturulmuştur. B) En gelişmiş uygarlıklar, Roma ve Yunan uygarlıklarıdır. C) Kültürel gelişmeler birçok uygarlığın ortak çalışmasıdır. D) Alfabeyi oluşturan medeniyetlerin hepsi denizcilikle uğraşmıştır. 10) B) Demir D) Bakır I II III VI Uygarlık Sümerler Çin Lidya Roma Buluş Yazı Barut Para Matbaa 8) Tabloya göre uygarlıklara ait buluş eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? A) I B)II C)III D)IV 11) III I II IV İlk yazılı işaretler, temsil ettikleri nesnelere benzetilmiş ve kısa süre içinde yeni bir tür şifre geliştirilerek birden fazla nesne, basit işaretlerle anlatılmaya başlanmıştır. İnsanlık tarihindeki bu gelişme aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmuştur? A) Bilgi aktarımının kolaylaşması B) Ulaşımın kolaylaşması C) Ticaretin kolaylaşması D) Büyük devletlerin kurulması Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlardan hangisi Mezopotamya uygarlığıdır? A) I B) II C) III D) IV

6 ETKİNLİK 1 Kütüphane Araştırma Dersi TEMEL BECERİLER :Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve empati, araştırma, Türkçe yi doğru, güzel ve etkili kullanma, gözlem, mekânı algılama, zaman ve kronolojiyi algılama, değişim ve sürekliliği algılama, sosyal katılım becerisi, KAZANIMLAR : İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir. SÜREÇ İnsanların, avladıkları hayvanları kesip parçalamak, kemikleri kırmak için çakılları ve taşları kullandıkları zamandan beri bu aletlerde sürekli devam edecek bir gelişme, teknolojik gelişmeler, başlamış bulunuyordu. 1. Etkinliğimizde ilk çağlardan beri süregelen buluşlar ele alınmıştır.bu örneklere yöneltilen sorular ve öğrencilerden gelecek cevaplar ile öğrencilerin konuya yoğunlaşmalarını sağlayın. 2. Bunların dışında, tarihsel süreçte önemli dönüm noktaları oluşturan buluşlarla ilgili verilen örnekleri okumalarını sağlayın. 3. Öğrencilerinize en çok hangi buluştan etkilendiklerini sorun.yeterince soru sorup cevap aldıktan sonra her öğrencinin üzerinde çalışacağı buluşu seçmesini sağlayın. 4. Belirlenen buluş veya gelişme hakkında kütüphanede araştırma yapmalarını isteyin. Elde edilen bilgilerle ilgili buluş hakkında öğrencilerinize verilen çalışma kağıtlarındaki çalışmaları yapmasını isteyin. 5. Öğrencilerinizin yaptığı çalışmaları kütüphanenizde sergileyin. YIL BULUŞ Dokuma Yazı Tekerlek Takvim Çelik Metal para Döküm Mancınık Kağıt Barut Gözlük Mekanik saat Matbaa Diş Fırçası patenti Mikroskop Termometre Teleskop Hesap makinesi (toplama) Barometre Saat (sarkaçlı) Su Terazisi Düdüklü Tencere Piyano Buhar Makinesi Diş Macunu Denizaltı MUCİT YER Sümerler Mezopotamya Mısır Ts ai Lun Johann Gutenberg Dr Scott Hans Jannsen Galileo Galilei Hans Lippershey Blaise Pascal Evangelista Toricelli Christian Huygens Jean de Mechisedech Thevenot Denis Papin Cristofori, Bartolomeo Newcomen, Thomas Julien Botot Bushnell, David Yunan Çin Yunan Çin Çin Avrupa İtalya Almanya Hollanda İtalya Hollanda İtalya Hollanda İtalya

7 Sıcak Hava Balonu Paraşüt Giyotin Kurşun Kalem Çiçek Aşısı Pil Buharlı Lokomotif Demiryolu Stetoskop Daktilo Buzdolabı Electromıknatıs Kibrit Hesap makinesi Dikiş Makinesi Dinamo Lastik (patent) Telgraf Bisiklet Mors Alfabesi Posta Pulu Fotoğraf Sakız Dondurma Asansör Tuvalet Kağıdı Konserve Açacağı Pastörize Dinamit Buharlı Süpürge Motorsiklet Şemsiye Telefon Mikrofon Gramafon Ampul Elektrikli Demiryolu Dolmakalem Otomobil Gramafon Plak Elektrikli Sandalye Masa Tenisi Dizel Motoru Bulaşık Makinesi Mısır Gevreği (Corn Flakes) Telsiz/Radyo verici-alıcı X-Işını Teyp Montgolfier, Joseph and Etienne Lenormand, Louise Guillotine, Joseph Ignace Conte, J N Jenner, Edward Volta, Alessandro Trevithick, Richard Stevenson, George Laennec, Rene T Pellegrini Turri Oliver Evans Sturgeon, William Walker, John Charles Babbage Thimonnier, Barthelemy Faraday, Michael Charles Goodyear Morse, Samuel F B/Wheatstone, Charles Macmillan, Kirkpatric Morse, Samuel Hill, Rowland Joseph Nicephore Niepce Thomas Adams Fussell, Jacob Otis, Elisha Graves Cayetty, Joseph Warner, Ezra J Pasteur, Louis Nobel, Alfred McGaffey, Ives W M Sylvester Roper Fox, Samuel Bell, Alexander Graham Curtis, Charles and von Siemens, Ernst Werner Edison, Thomas Alva Thomas Alva Edison von Siemens, Werner Waterman, L E Benz, Karl Berliner, Emil Brown, Harold P and Kenneally, E A Gibb, James Diesel, Rudolf Cochran, Josephine İtalya İtalya Kellogg, William Marconi, Guglielmo Roentgen, Wilhelm C Poulson, Valdemar İtalya Almanya Danimarka / Sweden /Almanya Almanya Almanya Almanya Almanya

8 Aspirin Elektrik Süpürgesi Klima Cihazı Uçak Elektrokardiyograf Helikopter Neon Lambası Paslanmaz Çelik Trafik Işığı Tank Mikser Tost Makinesi Saç Kurutma Makinesi Yalan Makinesi Donmuş Gıda Kağıt Mendil Televizyon Traş Makinesi Jet Motoru Kan Bankası Elektro Gitar Naylon Çorap Tükenmez Kalem Fırlatma Koltuğu Fotokopi Mikrodalga Fırın Polaroid Fotoğraf Makinesi 1948 Transistör Kredi Kartı Renkli Televizton Akrilik Boya Kaykay Internet Compact Disc Hoffman, Felix Booth, Hubert Cecil Willis Haviland Carrier Wright, Orville and Wilbur Einhoven, Wilhelm Breguet, Louis Charles Claude, George Brearley, Harry Benesch, Alfred William Foster & Co. Ltd/Renault Company Universal Co. Strite, Charles Almanya Larson, John Birdseye, Clarence Kimberley Clark Philo T.Farnsworth Schick, Jacob Whittle, Frank Yukin, Sergei S Rickensbacker, Adolph and Beauchamp, George Carothers, W H and others Biro, Ladislav Junkers Aircraft Factory Carlson, Chester F Spencer, Percy L Land, Edwin Herbert Bardeen, John & Brattain, Walter & Shockley, William Sneider, Ralph Goldmark, Peter Carl Reeves Ltd Munoz, Mickey and Edwards, Phil Vinton Cerf Philips/Sony Rusya Macaristan Almanya Hollanda / Hollanda/Japonya

9 Yukarıdaki buluşlardan bir tanesini seçiniz. Seçtiğiniz buluşla ilgili araştırma yaparak aşağıdaki soruları cevaplayınız? Kim tarafından ne zaman bulunmuş? Hangi medeniyet veya hangi ülke sınırları içinde bulunmuş? Ortaya çıkış hikayesi nedir? Bu buluşun zaman içindeki gelişimi nasıl? (günümüze kadar olan gelişmeleri içine alacak nitelikte bir zaman şeridi oluşturun.) Bu buluşun günümüzde kullanım alanı nedir? Bu buluşun günümüzde bize sağladığı yararlar nelerdir? Bu buluşun 50 yıl sonraki gelişimini hayal edip nasıl olabileceği konusunda bir ürün tasarlayınız.

10 ETKİNLİK 2 KAZANIM 2: İlk yazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki önemini fark eder. Tarih yazı ile başlar. İlk yazı türü çivi yazısıdır. Taşların ya da toprak tabletlerin üzerine resimler ya da harfler ile özel bir teknikle yazılır. İnsanoğlu var olduğundan beri, duygu ve düşüncelerini başka kişilerle paylaşabilmek için, çok çeşitli iletişim yolları bulmuştur. Bunların ilk örnekleri arasında, günümüzde dahi pek çok toplum tarafından kullanılan görsel işaretleri, yani ateş, duman ve ışığı ya da akustik işaretler olarak adlandırdığımız, davul ve ıslık çalmayı gösterebiliriz. Ancak bütün bunlar zaman ve alan açısından sınırlanmıştır. Yani mesaj verildikten hemen sonra kaybolurlar ve tekrar edilmedikleri sürece başa alınma olanakları yoktur. Ayrıca, hepsi sadece az ya da çok birbirine yakın bölgede bulunan kişiler arasındaki iletişimde kullanılabilirler. Alan ya da zamanla kısıtlanmamış bir yol arama ihtiyacı, insanları çeşitli nesnelerin belirli bir sıraya göre yan yana dizilmesinden oluşan "nesne yazısı", daha çok hayvancılıkta kullanılan "sayma çubukları", yine belirli aralıklarla düğümlenmiş iplerden meydana gelen "quipu düğüm yazısı", bir mesaj vermek üzere kaya üzerine yazılan veya çizilen resimler anlamına gelen, "petrogramlar ve petroglifler" gibi iletişim sistemlerine götürdü. Ancak bunlar da, nisbeten kalıcı olmalarına karşın, belirli durumlarda, kısıtlı sayıda mesajı iletebilirler ve daha önemlisi yanlış ya da farklı algılanma olasılıkları çok yüksektir. Resim yazısı ve şekil yazısı yetersiz kalınca sesleri ve heceleri ayırt etmeye yarayacak şekillerin yeni harflerin ortaya çıkışı yazıda büyük bir aşama oldu. Böylece her uygarlık çevresindeki kavim ve uluslar, konuştukları dile özgü sesleri ya da heceleri belirten kısa işaretler buldular. 1. Tarih neden yazı ile başlar? 2. Yazının icadından önce insanlar arasında iletişim nasıl sağlanıyordu? 3. Yazının kullanım alanları nelerdir? 4. Harf yazısından önce insanlar hangi yazı türlerini kullandılar? Bu ilk örneklerin yarattığı sorunlar nelerdir? 5. Yazı olmasaydı günümüzde bilim ve teknoloji bu kadar çok gelişme imkanı bulabilir miydi? Neden? Açıklayınız.

11 Türk İslam coğrafyasında yetişmiş bilim insanlarını ve onların bilim dünyasına yaptıkları katkıları öğrendik. Sorular 1) Bir kültür merkezi oluşturmanın şartlarından birinin de bilim adamlarını bir araya toplamak olduğunu bilen Fatih, Ali Kuşçu'ya İstanbul'da kalmasını ve medresede ders vermesini teklif eder. İstanbul'a gelen Ali Kuşçu'ya 200 altın maaş bağlanır ve Ayasofya'ya müderris olarak atanır. Ali Kuşçu, burada Fatih Külliyesi'nin programlarını hazırlamış, astronomi ve matematik dersleri vermiştir. 3) İslam dünyasında felsefenin hak ettiği ilgiyi gördüğü, Selçuklu saraylarında ise sentez bir Ortadoğu kültürü (Türk-Hint-Arap-Çin-Bizans) oluşmaya başladığı bir dönemde yaşayan düşünür, yansız ve bilimsel bir öğrenim görmüş, Müslüman fakat felsefeyi günah saymayan bir toplum içinde özgürce felsefe ile ilgilenebilmiştir. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Fatih Sultan Mehmet bilim adamlarını desteklemiştir. B) Medreselerde pozitif bilimler okutulmuştur. C) Ali Kuşçu matematik ve astronomi bilimiyle uğraşmıştır. D) Dini otorite, Osmanlı da bilime yol göstermiştir. Ömer Hayyam Yukarıdaki bilgilere göre Selçuklu dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? A) Selçuklu Devleti bilimsel gelişmeleri desteklemiştir. B) Düşünce özgürlüğü engellerle karşılaşmıştır. C) Felsefe, en parlak dönemini Selçuklular zamanında yaşamıştır. D) Bilim, Türk İslam dünyasında pek çok kültürün etkisiyle gelişmiştir. 2) Evren küreseldir ve yer bu evrenin merkezinde hareketsiz olarak durmaktadır. Ay, Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter, Satürn Yer in etrafında dönmektedir. 4) D) Batlamyus (MS II.yy) Dünya yuvarlaktır. Kendi etrafında dönmektedir. E) Biruni (MS 10.yy) Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Batı ve Doğu dünyası astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. B) Biruni nin verdiği bilgiler geçerliliğini yitirmiştir. C) Batlamyus un bilgileri geçerliliğini korumaktadır. D) Avrupa, astronomide Doğu dünyasının ilerisindedir. Günümüzde "Piri Reis Haritası" olarak bilinen harita, Piri Reis'in 1517'de padişaha sunduğu dünya haritasının halen mevcut olan bir parçasıdır. Bu parça, Amerika'nın doğu kıyıları, Atlantik Okyanusu, Afrika ve Avrupa'nın batı kıyılarını gösterir. Buna göre Piri Reis aşağıdaki alanlardan hangisinde ilerleme kaydetmiştir? A) Tarih C) Felsefe B) Coğrafya D) Astronomi

12 ETKİNLİK 3 Bilim İnsanları ve Kâşifler Eş zamanlı Tarih Şeridi Milattan Önce M.S Sokrates Aristo Arşimet 3. Tales Platon Öklit Hippokrates Ezop Demokritos İbn-i Rüşd Nasreddin Tusi İdrisi Nasreddin Hoca İbnu-l Heysem Gazali İbn-i Tufeyl İbn-i Batuta Mes'ûdi Ebu'l Vefa Ömer Hayyam Cezeri Mevlana İbni Haldun Ahmet Fergani Kaşgarlı Mahmut Hazini Cabir bin HayyanFarabi İbn-i Sina El-Battani Harezmi El-Kindi Er-Razi El-Biruni Nizamülmülk Yusuf Has Hacip Batlamyus Seneca 1600 Dante Marko Polo Vidinli Hüseyin TevfikFuat Köprülü İbrahim Müteferrika Şerafeddin Sabuncuzade Turgut Reis Gevrekzade Hasan E. Feza Gürsey Akşemseddin Seydi Ali Reis Hezarfen Ahmet Çe. Sait Efendi Hoca İshak EfendiZiya GökalpMazhar Osman Kadızade RumiOruç Reis Piri Reis Mimar Sinan İbrahim Hakkı Telgrafçı Mustafa E. Hulusi Behçet Mürsiyeli İbrahim Kâtip Çelebi Uluğ Bey Mirim Çelebi Evliya Çelebi Gelenbevi İsmail Ef.Hoca Tahsin E.Salih Zeki Fahrettin Kerim Gökay Gıyaseddin CemşidAli Kuşçu Takiyyüddin Kimyacı Ferit Adnan Adıvar Rene Descartes Spinoza Kristof Kolomb John Dalton Wilbur-Orville Wright Michael Faraday Marie Curie Ameriko Vespuçi Tycho Brahe Robert Boyle Galileo Blaise Pascal Charles DarwinAlbert Einstein Vasko dö Gama Johan Gutenberg Macellan Johannes KeplerIsaac Newton J.Gregor MendelAlexander Fleming Leonardo da VinciGiordano BrunoEvangelista Toricelli Louis Pasteur Marconi Gülbende Kopernik Rene Descartes Giuseppe Volta Alfred Nobel Michael FaradayWilhelm Röntgen Samuel MorseRoald Amundsen Caroline HerschelAlexander Graham Bell Thomas Edison Marie Curie Etkinliğimizde bilim insanlarının ve bilim mirasına katkıda bulunanların yaşadığı dönemleri gösteren eş zamanlı tarih şeridi bulunmaktadır. Aşağıda verilen soruları, tabloya dayalı olarak cevaplandırınız. a) Bilim insanı kimdir? Belirgin özellikleri nelerdir? b) Tabloya göre Türk- İslam dünyasında hangi yıllar arasında en fazla bilim adamı yaşamıştır? c) İlkçağ da bilim adamlarının Yunanistan ve Anadolu da olmasının nedenleri neler olabilir? d) Ortaçağda Doğu dünyasının Batı ya göre ileride olmasının nedenlerini nasıl açıklayabilirsiniz? e) Tablonun 1800 ile 1900 lü yıllara ait sütunlarını inceleyin. Bu bölümdeki yoğunlaşmanın nedenleri neler olabilir? f) Tabloya göre Türk- İslam dünyasında hangi yıllar arasında en fazla bilim adamı yaşamıştır? Nedenlerini açıklayınız. g) Gutenberg ile Sait Efendi arasında kaç yıl vardır? Bu kişilerin mesleklerini göz önüne getirerek, aradaki farkın neyi ifade ettiğini tartışınız

13 h) Ben Galileo, 1564 yılında İtalya nın Pisa şehrinde doğdum. Teleskobu geliştirerek astronomi gözlemlerinde kullandım. Dünya nın döndüğü görüşünü savundum. İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar adlı kitabı yayımladım. Ancak kitabım yasaklandı. Engizisyon mahkemesi tarafından ömür boyu hapse mahkum oldum. Yukarıdaki anlatıma göre Galileo nun yaşadığı dönem Avrupa sı için neler söyleyebilirsiniz? ı) Marco Polo Evliya Çelebi Marco Polo ve Evliya Çelebi nin yaşadığı dönemleri göz önüne alırsak bu iki gezgin hangi ülkeler hakkında bilgi vermiş olabilir? i) Abbasi Halifesi Memun, 70 kadar bilgini dünya haritası yapmak ve coğrafya kitabı yazmakla görevlendirildi. Bu bilginler Marinos ve Batlamyus un kitaplarından yararlandılar hatta bazı yanlışlarınıda düzelttiler. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yukarıdaki harita kaçıncı yy da yapılmış olabilir? Yukarıdaki Memun haritasında hangi kıtaları görüyorsunuz? Yukarıdaki bilgiye göre Ortaçağ da İslam dünyasının bilimde ilerlemesinin nedenlerini nasıl açıklayabilirsiniz? j) Yeniçağ da Batı dünyasının doğuya göre ileride olmasının nedenlerini nasıl açıklayabilirsiniz? k) Bir ülkede bilimin gelişebilmesi için hangi özgürlüklerin olması gerekir? Açıklayınız.

14 Coğrafi Keşifler den sonra Avrupa da görülen Rönesans, Reform hareketleriyle oluşan özgürlüklerin edebiyat, mimari, resim ve bilimsel gelişmelere katkısını öğrendik. 4) Sorular 1) Yukarıdaki haritaya göre aşağıdakilerden hangisi Coğrafya Keşifleri nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkileri arasında sayılamaz? Yukarıdaki haritaya göre coğrafi keşiflerle ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? A) Keşifleri Portekiz ve İspanyol gemiciler başlatmıştır. B) Ümit Burnu dolaşılarak Hindistan a ulaşılmıştır. C) Dünya dolaşılarak Dünya nın yuvarlak olduğu ispatlanmıştır. D) Akdeniz limanları önemini korumuştur. 2) I. Coğrafya bilgisinin ilerlemesi II. Barutun bulunması III. Pusulanın kullanılması Yukarıdakilerden hangileri Coğrafi Keşiflerin gerçekleşmesini kolaylaştırmıştır? A) Yalnız I C) I ve III B) I ve II D) II ve III 3) Kaşifler Keşifler I Kristof Kolomb II Del Kano III IV Bartelmi Diyaz Vosca Dö Gama Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu söylemiştir. Dünyayı dolaşarak yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır. Ümit Burnu nu bulmuştur. Ümit Burnu nu dolaşarak Hindistan a ulaşmıştır. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C)III D) IV A) Hint Deniz Yolu Portekizlilerin eline geçti. B) Akdeniz limanları önemini kaybetti. C) İpek ve Baharat yolu önemini kaybetti. D) Hristiyanlık keşfedilen bölgelerde yayıldı. 5) Coğrafi Keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili olmuştur? A) Avrupa da edebiyat ve sanattan zevk alan zengin bir sınıfın ortaya çıkması B) Yeni kıtaların keşfedilmesi C) Atlas Okyanusu limanlarının önem kazanması D) Dünyada Hristiyan dinine inananların sayısının artması 6) Rönesans döneminde, Latin ve İbranice dilleri öğrenilerek dini metinler üzerinde araştırmalar yapıldı. Bunun sonucunda kutsal olarak bilinen yazıların birçoğunun sonradan meydana getirilmiş uydurma yazılar olduğu anlaşıldı. Matbaanın kurulmasıyla birçok eserin çoğaltılması, bu dini eserlerin birçok alana yayılmasını sağladı. Halk din adamlarının her söylediğinin doğru olmadığını anladı. Kiliseye olan şüphe arttı, eleştiriler başladı. Buna göre, Reform un başlamasında aşağıdakilerin hangisinin etkisinden söz edilemez? A) B) C) D) Özgürlükçü düşüncenin yaygınlaşması Dini metinlerde yapılan araştırma Kilisenin bilimsel çalışmaları desteklemesi İncil in ulusal dillere çevrilmesi

15 7) 9) Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Kişinin günahları ancak Tanrı tarafından bağışlanır. Leonardo da Vinci, uçuş makinesinde kuşları model almıştır, ve hatta bir noktada uçuş makinesini bir kuş olarak nitelendirmiştir. Martin Luther, yukarıdaki sözüyle aşağıdakilerden hangisine tepki göstermiştir? Buna göre Leonardo da Vinci uçan makineler tasarlarken aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır? A) Doğa yı gözlemleme A) Hıristiyanlıkta ortaya çıkan yeni mezheplere B) Katolik kilisesinin baskılarına C) Almanya daki krallık sistemine D) Toplumda görülen sınıf farklılığına B) İnsan vücudunu inceleme C) Uçan makineleri inceleme D) Gök cisimlerini inceleme 10) 8) 1519 da Macellan ve Del Kano dünyayı dolaşarak dünyanın yuvarlak olduğunu ispat etmişlerdir. Böylece kilise ve din adamlarına olan güven sarsılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur? A) Sanayi İnkılabı C) Reform B) Rönesans D) Coğrafi Keşifler Mikelanj (Michelangelo Buonarroti) Rönesans dönemi Ünlü İtalyan ressamlarından biridir. Bu dönemde insan vücudunu dikkatle gözlemleyen Mikelanj heykelde el kol, yüz ve mimikleri gerçeğe çok yakın tasvir etmiştir. Buna göre Mikelanj aşağıdaki alanlardan hangileri arasındaki ilişkiyi vurgulamıştır? A) Sanat Bilim C) Tıp Eczacılık B) Din Sanat D) Din Tarih

16 11) Martin Luther, bütün insanların iman yolu ile aracısız olarak Tanrı ile ilişki kurması düşüncesini savunmuştur. Buna göre, Luther in Orta Çağ Avrupa sında etkili olan aşağıdaki sınıflardan hangisine karşı çıktığı söylenebilir? A) Derebeyler B) Krallar C) Din adamları D) Tüccarlar 12) Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür; bunun nedenini de aklın kendisinde değil, fakat onu başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Kant ın yukarıdaki sözüne göre Aydınlanma Çağı nın Avrupa da ortaya çıkardığı değişim aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Akıl aracılığıyla doğru bilgilere ulaşılması B) Deney ve gözlemin bilimsel çalışmalarda kullanılması C) Pozitif düşüncenin dogmatik düşüncenin yerini alması D) Halkın din adamlarına olan güvenin artması 13) Gutenberg anısına; Alman bilim ve düşünce adamlarının adlarını taşıyan kitaplardan oluşturulmuş bir anıt. Yukarıdaki anıt da göz önüne alındığında matbaanın sağladığı faydalar arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Halkın refah düzeyinin azalması B) Okuma yazma oranının artması C) Bilimsel gelişmelerin hızlanması D) Kitap maliyetlerinin ucuzlaması 14) da ilk demir tekneli gemi suya indirildi te raylar üzerinde ilerleyen ilk ilk buharlı lokomotif yapıldı te de ilk buharlı tren yolu açıldı te Benz, ilk petrollü arabayı geliştirdi da Floransa da ilk elektrikli tramvay icat edildi Yukarıda yer alan buluşların aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez? A) Şehir içi ulaşım B) Uluslararası ticaret C) Tarımsal üretim D) Kıtalar arası ulaşım

17 ETKİNLİK 4 KAZANIM 4: yüzyıllar arasında Avrupa da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkilerini fark eder. Coğrafi Keşifler ilk olarak İspanyolar ve Portakizliler tarafından başlatılmıştır. Haritada bu ülkelerin yerlerini bularak nedenlerinin ne olabileceğini yazınız. Coğrafi keşifler sonucunda keşfedilen kıtalar ve ülkeler hangileridir? Coğrafi Keşifler sonunda ilk defa dünyanın çevresini dolaşan Macellan ve arkadaşları sırasıyla hangi okyanusları geçerek çıktığı noktaya ulaşmıştır? Coğrafi keşifler sonucunda hangi ülkelerden hangi kıtalara göçler olmuştur? Bu göçlerin sonuçlarını açıklayınız. Coğrafi keşiflerle hangi ticaret yolları önemini kaybetmiştir? Bu durumun sonuçları neler olabilir? Coğrafi keşiflerle hangi ülkeler hangi konularda avantajlı duruma gelmiştir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız? Coğrafi Keşiflerde kullanılan gemiler hangi özelliklere sahiptir? Günümüzdeki gemilerle karşılaştırınız.

18 Ancak böyle bir yolculuk oldukça pahalıya patlıyordu ve büyük bir destek gerekliydi. Christopher Columbus un ısrarlarının ardından İspanya kraliçesi kendisine destek olma sözü verdi ve ünlü kaşif oldukça büyük bir ekiple Hindistan a doğru yola çıktı. 1. Kristof Kolomb denizlere açılma kararını nasıl almış olabilir? 2. Kristof Kolomb a İspanya Kraliçesi niçin destek olmuş olabilir? 3. Kristof Kolomb un yolculuğuna eşlik edecek kişiler nasıl seçilmiş olabilir? 4. O dönemde yaşamış bir denizci olsaydın bu yolculuğa katılmak ister miydin? Niçin?

19 Amerika kıtası 1492 de Colombus ve ekibi tarafından keşfedilmiş ve 15 Mart 1493 te gezginler bu büyük yolculuğu tamamlayarak yeniden İspanya ya ayak basmıştı. Yukarıdaki insanlar neler konuşuyorlar? (Konuşma balonlarına yazar mısınız?) Bu görüntüden bir ay önceki faaliyetleri ve konuşmaları neler olabilir?

20 ETKİNLİK 5 On altıncı yüzyılda Avrupalılar, Amerika kıtasını yeni keşfetmişlerdi. Dünya, gezginler tarafından henüz dolaşılmış ve küre biçiminde olduğu yeni anlaşılmıştı. Fakat zamanın bilim adamları bile Güneş Sistemi ni ve evreni yeterince tanımamaktaydılar. Örneğin onlara göre Ay, yalnızca pürüzsüz bir küreydi. Dünya, evrenin merkezinde hareket etmeksizin durmakta, Güneş yıldızlar ve gezegenler Dünya nın etrafında dönmekteydiler. O zamanlar yalnızca birkaç kişi bütün bu iddiaların tersini söylemeyi göze alabilmişti. Gelileo, bu birkaç kişiden biriydi. Galileo modern bilimin öncülüğünü yaptı. Sayısız araç tasarladı ve kimsenin aklına gelmeyen deneyler yaptı. Binlerce keşifte bulundu. Aydaki dağları, Jüpiter in uydularını ve Güneşteki lekeleri keşfetti. Galileo, 1500 lü yılların sonu ile 1600 lü yılların başında, Avrupa ve İtalya da hüküm süren savaşlar, veba salgınları ve batıl inançlar arasında yaşadı. Güçlü dostları ve düşmanları oldu. Düşünceleri savunmak uğruna yakılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Onun hayatı bir bakıma ilk yıldız savaşıydı. Kaynak: Luca Novelli Galileo İlk Yıldız Savaşı Sorular 1. Galile nin yaşadığı dönemin özelliklerini yazınız. 2. Galile nin araştırmaları ve fikirleri hakkında bilgi veriniz. 3. Galile kim tarafından niçin ölüme mahkum edildi? 4. Yazar Galile nin hayatını niçin ilk yıldız savaşına benzetmiştir? 5. Galile nin buluşları günümüzün hangi gelişmelerine yol açmış olabilir? 5. Düşünce ve bilim özgürlüklerinin korunamamasının yol açacağı sonuçlar neler olabilir?

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER GERÇEKLEŞEN DÜŞLER TESTİ. Teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. 1- Buluşlar ve teknolojik gelişmeler insanların yaşamlarını değiştirir, kolaylaştırır. Fakat ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılan bu buluşlar ve teknolojik gelişmelerin olumlu etkilerinin yanında olumsuz

Detaylı

Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Ateş. Ok ve yay. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Tekerlek.

Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Ateş. Ok ve yay. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Teknoloji Tarihi. Tekerlek. Ateş Ok ve yay Hazırlayan: Pınar Dündar Çizimler: Bilgin Ersözlü Tekerlek Tuğla El değirmeni Toprak kaplar Yelken Çelik Ok ve yay İnsanlar, ok ve yayı ilk olarak MÖ 40.000 ile 60.000 yılları arasında kendilerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler...

İÇİNDEKİLER. Tarihteki Önemli Buluşlar Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor Coğrafi Keşifler... 4. ÜNİTE İÇİNDEKİLER Tarihteki Önemli Buluşlar... 6 Bilim, Türk ve İslam Devletlerinde yaşayan bilginler ile yükseliyor...21 Coğrafi Keşifler... 26 Rönesans... 32 Reform... 36 Mucitler... 43 Düşünce, sanat

Detaylı

TOKİ TURGUT ÖZAL İMAM HATİP ORTAOKULU ESİN DOĞANCI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ

TOKİ TURGUT ÖZAL İMAM HATİP ORTAOKULU ESİN DOĞANCI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ESİN DOĞANCI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1 2 BULUŞLARIN SERÜVENİ BULUŞLARIN SERÜVENİ Bir buluşun zaman içindeki gelişim aşamalarını ve kullanım alanlarını öğrenebilmek için hangi sorulara cevap aranmalıdır?

Detaylı

MİLLATTAN ÖNCEKİ BULUŞLAE - 4241- Mısır ilk hassas takvim yapıldı

MİLLATTAN ÖNCEKİ BULUŞLAE - 4241- Mısır ilk hassas takvim yapıldı MİLLATTAN ÖNCEKİ BULUŞLAE - 4241- Mısır ilk hassas takvim yapıldı - 3200 - Tekerleğin ilk kez Mezopotamya da ve orta Avrupa da kullanıldığı varsayılır. - 3200 - Mezopotamya Sümerler yazıyı kullanan ilk

Detaylı

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur.

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. BULUŞLARVE TEKNOLOJİK GELİŞMELER Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. Buluşlar teknolojik gelişmeleri

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

İYİ Kİ VAR ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI

İYİ Kİ VAR ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI İYİ Kİ VAR ÜNİTESİ ÇALIŞMALARI A) Kutucuklarda verilen kavramları, sorulardaki boşluklara uygun yerlere yazınız. icat teknoloji kolaylaştırmıştır Edison ürün geri dönüşüm mucit keşif saat kulesi matbaa

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

DAY 2009 un ANLAMI VE ÖNEMİ

DAY 2009 un ANLAMI VE ÖNEMİ DAY 2009 un ANLAMI VE ÖNEMİ GALİLEO GALİLEİ nin HAYATI G A L İ L E O G A L İ L E i Galileo 15 Şubat 1564'te İtalya nın Toskana bölgesindeki Pisa şehrinde, döneminin tanınmış müzisyenlerinden, Vincenzo

Detaylı

17. yy. Dehalar Yüzyılı

17. yy. Dehalar Yüzyılı 17. yy. Dehalar Yüzyılı 20. yy a kadar her bilimsel gelişmeyi etkilediler. 17. yy daki bilimsel devrimin temelleri 14.yy. da atılmıştı fakat; Coğrafi keşifler ile ticaret ve sanayideki gelişmeler sayesinde

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 4. Bölüm Kopernik Devrimi. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 4. Bölüm Kopernik Devrimi. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 4. Bölüm Kopernik Devrimi Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. Kopernik Devrimi Güneş sisteminin merkezinde Güneş

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersin Adı Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Dersin Kodu 1206.6102 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur.

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. 1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. a) Tutsaklık düzeni b) Üretim artığının sağlanması c) Uzmanlaşmış zanaatçı sınıfı

Detaylı

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya etkisi

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya etkisi On5yirmi5.com Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya etkisi Coğrafi Keşifler konusu, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının, okyanusların ve kıtaların bulunmasına denir. Yayın Tarihi

Detaylı

GALİLE NİN YAŞAMINI DEĞİŞTİREN TELESKOP

GALİLE NİN YAŞAMINI DEĞİŞTİREN TELESKOP GALİLE NİN YAŞAMINI DEĞİŞTİREN TELESKOP Galile, bilimin deneysel ölçüm ve gözlemlerle doğruları bulacağını gösterdi. Küçük teleskobuyla modern bilimin temellerini attı ve insanlığın orta çağ karanlığından

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 3. Bölüm Mezopotamya, Eski Mısır ve Eski Yunan da Astronomi. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 3. Bölüm Mezopotamya, Eski Mısır ve Eski Yunan da Astronomi. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 3. Bölüm Mezopotamya, Eski Mısır ve Eski Yunan da Astronomi Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. Daha modern nesil

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ MAK 110 Makine Mühendisliğine Giriş BİLİM VE TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr. Levent ÇOLAK BİLGİ Ve BİLİM İnsan ve çevresi Anlama / Açıklama / Yorumlama Yaşamı rahat ve güvenilir kılma Sorulara Cevap

Detaylı

DERS ALANI.COM. BULUŞLARIN SERÜVENİ İnsanlığı etkileyen önemli buluşlar

DERS ALANI.COM. BULUŞLARIN SERÜVENİ İnsanlığı etkileyen önemli buluşlar BULUŞLARIN SERÜVENİ İnsanlığı etkileyen önemli buluşlar Hayatımızı etkileyen birçok buluş binlerce yıllık geçmişe sahiptir. Zaman içinde teknoloji ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmuş uygarlıklar; Mezopotamya,

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Minti Monti. Uzayı Keşfetmek İster misin? Uzayı Nasıl Keşfettik? Haydi Uzay Aracı Tasarla Evrenin En Sıradışı Gökcismi: KARADELİK Ay'a Yolculuk

Minti Monti. Uzayı Keşfetmek İster misin? Uzayı Nasıl Keşfettik? Haydi Uzay Aracı Tasarla Evrenin En Sıradışı Gökcismi: KARADELİK Ay'a Yolculuk Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Yaz 2012 Sayı:6 ISSN: 2146-281X Uzayı Keşfetmek İster misin? Uzayı Nasıl Keşfettik? Haydi Uzay Aracı Tasarla Evrenin En Sıradışı Gökcismi: KARADELİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 SOSYAL BİLGİLER Adı ve Soyadı :...

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

4. Ünite ZAMAN İÇİNDE BİLİM. Öğrenme Alanı : BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM. 4. 1. Buluşların Serüveni. 4. 2. Söz Uçar, Yazı Kalır. 4. 3.

4. Ünite ZAMAN İÇİNDE BİLİM. Öğrenme Alanı : BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM. 4. 1. Buluşların Serüveni. 4. 2. Söz Uçar, Yazı Kalır. 4. 3. ZAMAN İÇİNDE BİLİM 4. ÜNİTE 4. Ünite ZAMAN İÇİNDE BİLİM Öğrenme Alanı : BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM 4. 1. Buluşların Serüveni 4. 2. Söz Uçar, Yazı Kalır 4. 3. Bilim Mirası 4. 4. Değişim ve Gelişim 98 4.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I SDT203 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 221: MUKAVEMET -I. Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

FİZİK. Mekanik İNM 221: MUKAVEMET -I. Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. İNM 221: MUKAVEMET -I 03.07.2017 GİRİŞ: MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik 1 Mekanik

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 2. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

4.ÜNĠTE: ZAMAN ĠÇĠNDE BĠLĠM GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME. Reform Çağ Bilim Rönesans Keşif Buluş. Uygarlık

4.ÜNĠTE: ZAMAN ĠÇĠNDE BĠLĠM GİRİŞ GELİŞTİRME PEKİŞTİRME. Reform Çağ Bilim Rönesans Keşif Buluş. Uygarlık 4.ÜNĠTE: ZAMAN ĠÇĠNDE BĠLĠM KAZANIMLAR 1.İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir. 2.İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki

Detaylı

MODÜLDE KULLANILAN SEMBOLLER

MODÜLDE KULLANILAN SEMBOLLER Bilimin bizden istediği şey, kullanılmış otomobil alırken ya da TV reklamlarından gördüğümüz ağrı kesicilerin kalitesini denerken gösterdiğimiz kuşkuculuğu diğer konularda da kullanmak. Carl SAGAN MODÜLDE

Detaylı

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 22.10.2013 MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

ÖABT SOSYAL BİLGİLER COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS Eğitimde

ÖABT SOSYAL BİLGİLER COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS Eğitimde ÖABT SOSYAL KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 40'ın üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. BİLGİLER COĞRAFYA SORU BANKASI Eğitimde

Detaylı

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir.

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir. MATE417 ÇALIŞMA SORULARI A) Doğru/Yanlış : Aşağıdaki ifadelerin Doğru/Yanlış olduğunu sorunun altındaki boş yere yazınız. Yanlış ise nedenini açıklayınız. 1. Matematik ile ilgili olabilecek en eski buluntu,

Detaylı

ÇİN MALI DEYİP GEÇMEYİN, ÇOK ŞEYİ ÇİN DEN ÖĞRENDİK

ÇİN MALI DEYİP GEÇMEYİN, ÇOK ŞEYİ ÇİN DEN ÖĞRENDİK ÇİN MALI DEYİP GEÇMEYİN, ÇOK ŞEYİ ÇİN DEN ÖĞRENDİK Çin malı denilince genellikle kalitesiz ve dayanıksız ürün akla gelir. Ancak Çin teknolojik keşifleriyle bir dönemin en gelişmiş imparatorluğuydu. Çin

Detaylı

Teleskop bilim ve astronomide devrim yaratmıştır.

Teleskop bilim ve astronomide devrim yaratmıştır. Teleskop bilim ve astronomide devrim yaratmıştır. Gökyüzüne çevrildiği andan itibaren teleskop bize köklerimizi ve kaderimizi gösteren bir araç olmuştur. Teleskop bilim ve astronomide devrim yaratmıştır.

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI AZİZ BABUŞCU 4 te AK AK PARTİ İL BAŞKANI 10 da YIL: 2012 SAYI : 169 24-31 ARALIK 2012-7 OCAK 2013 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 2

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER HEPİMİZİN DÜNYASI TESTİ 1) Aşağıdaki seçeneklerde verilen kuruluşlardan hangisi dünya çocuklarını korumak amacıyla kurulmuştur? C) D) 2) Ülkeler, ürettikleri ihtiyaç fazlası ürünleri diğer ülkelere satarak gelir elde ederler.

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 101: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 101: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 101: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 12.10.2017 MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI

MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI Öğrenci Bilgileri Ad Soyad: İmza: MATE 417 MATEMATİK TARİHİ DÖNEM SONU SINAVI 23 Ocak 2014 Numara: Grup: Soru Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 21 22 23 24 25 TOPLAM Numarası (1-10) (11-15) (16-20) Ağırlık 20 10

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 16.02.2017 ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ... VE,TARİH YAZIYLA BAŞLAR TARİHİ ÖNCESİ DEVİRLER Taş Devri (MÖ.600.000-5500) Kalkolitik Dönem (MÖ.5500-2500) Maden Devri

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

AVRUPA DAKİ GELİŞMELER 3.KONU

AVRUPA DAKİ GELİŞMELER 3.KONU AVRUPA DAKİ GELİŞMELER 3.KONU Rönesans Coğrafi Keşifler Reform Önemli Olaylar 15. Yüzyılda Avrupa daki Önemli olaylar nelerdir XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupalı lar tarafından yeni ada, kıta, okyanus

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 2. Bölüm Antik Astronomi Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. En Eski Astronomi (Antik veya Teleskop Öncesi) Kültürel

Detaylı

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ

TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 2014-2015 YAZ TATİL ÖDEVİ TARİH DERSİ YGS YAZ TATİL ÖDEVİ 1. Mısır uygarlığı Nil Nehri kenarlarında oluşmuş-tur. Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle nehirleri arasında ortaya çıkmıştır. İlkçağ da Gediz

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

WINTER. Template EL-HAREZMİ

WINTER. Template EL-HAREZMİ WINTER Template EL-HAREZMİ 01 Hayatının büyük bir bölümü Bağdat'ta matematik, astronomi ve coğrafya konularında çalışarak geçmiştir. 02 Ebu Abdullah Muhammed bin Musa El-Hârezmî nin doğum ve ölüm tarihleri

Detaylı

Matematik Ve Felsefe

Matematik Ve Felsefe Matematik Ve Felsefe Felsefe ile matematik arasında, sorunların çözümüne dayanan, bir bağlantının bulunduğu görüşü Anadolu- Yunan filozoflarının öne sürdükleri bir konudur. Matematik Felsefesi ; **En genel

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6

BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 BİLİM TARİHİ VE JEOLOJİ 6 ROMALILARDA BİLİM http://www.tarihbilimi.gen.tr/icerik_resimler/roma-imparatorlugu.jpg Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü GİRİŞ M.Ö.3.y.y. da Romalılar bütün

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. Kontrol Sistemleri

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ. Kontrol Sistemleri T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kontrol Sistemleri Ödev-1 Ödevin Konusu Otomatik Kontrol Sistemlerinin Tarihi Gelişimi Dersi Veren

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 1. Bölüm Bilim Tarihine Genel Bakış. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 1. Bölüm Bilim Tarihine Genel Bakış. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 1. Bölüm Bilim Tarihine Genel Bakış Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. Bilim Tarihine Genel Bakış Modern bilimin

Detaylı

D) Üç yıl üst üste ekilmeyen toprağın, sahibinden alınarak başkasına verilmesi.

D) Üç yıl üst üste ekilmeyen toprağın, sahibinden alınarak başkasına verilmesi. 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir düşme olduğunda, askeri, ekonomik,

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

ALİ KUŞÇU: (15.yy.) Fatih Sultan Mehmed dönemi bilim adamlarından. Uzmanlık Alanları: Matematik ve Astronomi.

ALİ KUŞÇU: (15.yy.) Fatih Sultan Mehmed dönemi bilim adamlarından. Uzmanlık Alanları: Matematik ve Astronomi. ALİ KUŞÇU: (15.yy.) Fatih Sultan Mehmed dönemi bilim adamlarından. Uzmanlık Alanları: Matematik ve Astronomi. *Ekliptiğin (dünyanın eksen eğikliği) eğilimini hesaplamış ve şu sonucu bulmuştur: 23 derece

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ Bu yazımızda tarihin tanımını, konusunu, yöntemini olay ve olgu kavramını, tarihi olayların özelliklerini ve bir tarihçide bulunması gereken özellikleri ele alacağız. Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 34 soru ÖABT COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 34 soru ÖABT COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 34 soru ÖABT COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT COĞRAFYA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-685-4 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

Marie Curie. Thomson Cabir bin Hayyan. Henry Becquerel

Marie Curie. Thomson Cabir bin Hayyan. Henry Becquerel Marie Curie Thomson Cabir bin Hayyan John Dalton Albert Einstein Henry Becquerel 1 John Dalton John Dalton (Eaglesfield, Cumbria, 6 Eylül 1766 Manchester, 27 Temmuz 1844) İngiliz kimyager ve fizikçi, Cumberland

Detaylı

AVRUPA TARİHİ-I ( ) A-Feodalitenin Çözülüşü ve Merkezi Krallıkların Kurulması

AVRUPA TARİHİ-I ( ) A-Feodalitenin Çözülüşü ve Merkezi Krallıkların Kurulması 17.02.2017 II.ÜNİTE AVRUPA TARİHİ-I (1300-1600) A-Feodalitenin Çözülüşü ve Merkezi Krallıkların Kurulması FEODALİTE REJİMİ Soylular Din Adamları (Rahipler) Burjuvaziler (Esnaf ve Tüccarlar) Köylüler Köleler

Detaylı

BÖLÜM 10 A R ŞFİ VE KÜÇ

BÖLÜM 10 A R ŞFİ VE KÜÇ BÖLÜM 10 KIT AL A IN R ŞFİ VE KÜÇ Ü KE L E N NYA DÜ BÖLÜM 10 COĞRAFYA İPEK YOLU Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya 1. Çin i, Asya üzerinden Anadolu ve Avrupa ya bağlayan tarihi kervan yoludur. MÖ kullanılmaya

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

COĞRAFİ KEŞİFLER. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ada, kıta, okyanus ve ticaret yollarının bulunmasına Coğrafi Keşifler denir.

COĞRAFİ KEŞİFLER. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ada, kıta, okyanus ve ticaret yollarının bulunmasına Coğrafi Keşifler denir. COĞRAFİ KEŞİFLER 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ada, kıta, okyanus ve ticaret yollarının bulunmasına Coğrafi Keşifler denir. Öncelikle merak ve keşif amaçlarıyla başlayan bu hareketler

Detaylı

olmasının sakıncalarını yazınız. Bu sakıncaları önlemek için ne Aşağıdaki resmi inceleyerek bisiklette ön tekerleğin büyük

olmasının sakıncalarını yazınız. Bu sakıncaları önlemek için ne Aşağıdaki resmi inceleyerek bisiklette ön tekerleğin büyük ETKİNLİK: 1 Kağnının dingiliyle birlikte tekerleklerini çizip, tekerleğin ve dingilin özelliklerini belirtiniz. ETKİNLİK: 2 Noktaları birleştirerek PennyFarthing bisikletini oluşturunuz. Aşağıda verilen

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

EDU PLAY İÇİNDEKİLER. Bir Dâhi... p. 2. Çok yetenekli bir kişilik... p. 3. Mekanik Kanatlar... p. 4. Demirci Maşası... p. 5. Kancalı Vinç... p.

EDU PLAY İÇİNDEKİLER. Bir Dâhi... p. 2. Çok yetenekli bir kişilik... p. 3. Mekanik Kanatlar... p. 4. Demirci Maşası... p. 5. Kancalı Vinç... p. P r o f i Da Vi n c i Machines Aktivite Kitapçığı TR Bir Dâhi... p. 2 İÇİNDEKİLER Çok yetenekli bir kişilik... p. 3 Mekanik Kanatlar... p. 4 Demirci Maşası... p. 5 Kancalı Vinç... p. 6 Maşalı ve Serbest

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7.A.1. Teknoloji ve Tasarım Öğreniyorum Burdur İl Koordinatörleri Teknoloji Nedir? Teknoloji, insanların gereksinimlerine(ihtiyaçlarına) uygun yardımcı araç ve aletlerin yapılması

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Adem Özbay ın hazırlamış olduğu Beynimizi Ne Kadar Kullanıyoruz Testi, yine Ocak sayısında

Adem Özbay ın hazırlamış olduğu Beynimizi Ne Kadar Kullanıyoruz Testi, yine Ocak sayısında Türkiye nin en çok okunan Kişisel Gelişim - Zekâ & Hafıza Geliştirme - Sınavlara Hazırlık ve Yabancı Dil Öğrenim Dergisi BEYİN GÜCÜ, beyninizi maksimum bir kapasitede kullanarak gücünü artırmanın yollarını

Detaylı

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM

TANER ÖZDEMİR TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ ZAMAN VE TAKVİM ZAMAN VE TAKVİM Takvim zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metoduna takvim adı verilir. DİKKAT: Takvimlerin ortaya çıkmasında insanların ekonomik uğraşları önemlidir. UYARI: Hicri takvimin başlangıcı

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA I. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA I. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA I. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Medya Nedir? Yeni Medya Nedir? MEDYA NEDİR? MEDYA Medya" araç,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI (Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.)

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI (Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.) ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI (Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.) Her sorunun doğru cevabı 5 puandır. Süre 1 ders saatidir. 02.01.2013 ÇARŞAMBA 1. Güneş sisteminde

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

DEV GEZEGENLER. Mars ın dışındaki dört büyük gezegen dev gezegenler grubunu oluşturur.

DEV GEZEGENLER. Mars ın dışındaki dört büyük gezegen dev gezegenler grubunu oluşturur. DEV GEZEGENLER DEV GEZEGENLER Mars ın dışındaki dört büyük gezegen dev gezegenler grubunu oluşturur. Bunlar sırasıyla Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenleridir. Bunların kütle ve yarıçapları yersel

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST221) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST221) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST221 Her İkisi 2 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

Yaşam alanları ihtiyaca ve koşullara göre değişiklik. gösterir. BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim - 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı