AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ"

Transkript

1 AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ [Tarihi seçin]2013

2 AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ Bu projede UNESCO Geçici Dünya Kültür Mirası Listesine giren (2012 yılında) Aizanoi kentinin Kuzey nekropolis inin kazısının gerçekleştirmesi ve ardından nekropolün bilimsel olarak değerlendirilmesi ve ölü gömme adetleri hakkında bilgiye ulaşılması amaçlanmıştır. İlk kez 2012 yılında Aizanoi nekropolisinde kazılar gerçekleştirilmiş ve ilk verilere ulaşılmıştır kazı sezonunda da kazılar gerçekleştirildikten sonra Aizanoi Kuzey nekropolisinde en erken mezarlar ve en geç hangi tarihe kadar devam ettiği, gömü tipleri, mezar buluntularının değerlendirilmesiyle mezarlara gömülen kişilerin kimliklerine dar ipuçları yakalanmıştır. Kütahya-Afyon-Uşak ve Eskişehir illerini içine alan İç Batı Anadolu bölgesinde kalıntıları günümüze kadar sağlam gelebilmiş en büyük Roma kenti olan Aizanoi ne yazık ki bugüne kadar layık olduğu ilgiyi görememiştir. Ülkemizde, Roma döneminden günümüze ulaşan en sağlam tapınak olan Zeus tapınağını da barındıran böyle bir antik kentin her bakımdan yeterli kazı yapılmaması ve turizme açılmamış olması büyük kayıptır. Bilimsel olarak da bir kentin mezarlarına ulaşmak o kentin tarihine, demografisine, atölyelerine ulaşabilmek için en iyi yollardan biridir. Daha önce Alman Arkeoloji enstitüsü adına 1970 lerden itibaren belli aralıklarla yaklaşık 40 yıl süresince bilimsel kazılar gerçekleştirilmiş olmakla birlikte Aizanoi da hala keşfedilmemiş ve sorulara cevap bekleyen pek çok alan vardır ve bunlardan biri de kuzey nekropolistir. Pamukkale Üniversitesi adına, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izin ile 2013 yılında Kuzey Nekropolis te kazı ve buluntuların bilimsel değerlendirmeleri başlatılmıştır. Bu projede Aizanoi kuzey nekropolünde 2013 sezonunda kazı çalışmaları ve ardından belgeleme gerçekleştirilmiş ve aşağıda rapor ve sonuçları verilmiştir. Kazıda tespit edilen buluntular Pamukkale Üni. Arkeoloji Bölümü laboratuarına analizlik malzeme olarak götürülmüş ve bilimsel olarak değerlendirilmiştir. TTK Projesi kapsamında; Aizanoi kenti kuzey nekropolis inde D9D ve D9E isimli açma larda yapılan kazı ile buluntuları değerlendirilmiştir.. D9D Açması ndaki çalışmanın amacı, 2012 yılında kazılan D9A ile D8A açmaları arasındaki bağlantıyı anlamaya yöneliktir ve bu açmalar arasında kazı yapılması uygun 1

3 görülmüştür (Fig. 1). D9D açmasında 5 x5 m. ebatlarında bir açma ile m. kotta, kazı başlatılmış ve hem doğuya hem batıya genişletilmiştir (Fig. 2). Açmada 5 adet (A13.D9DM01-05) basit toprak mezar tespit edilmiştir. Mezarların Kodları: Mezar No Başlangıç Kodu Bitiş Kodu Derinlik A13.D9D.M m m cm. A13.D9D.M m. (14.5cm) m. 8 cm. A13.D9D.M m.(21.5 cm) m. 28 cm. A13.D9D.M m m. 12 cm. A13.D9D.M m m. 20 cm. Fig tarihindeki D9D Açması Başlangıç Fotoğrafı (Kuzeyden Bu 5 mezarda da inhumasyon gömü yapılmıştır. Mezarlarda tekli gömü vardır. İskeletler, B01-B05 olarak numaralandırılmıştır. Mezarlardan ikisinde (M01 ve 03) biraz zor anlaşılmakla beraber, diğerlerinde bireylerin yatış yönü bellidir ve dorsal (sırt üstü) yatış tercih edilmiştir. Birey 01 e ait çok az kemik tespit edilmekle birlikte doğu batı yönünün tercih edildi anlaşılmaktadır. Aynı şekilde Birey 03 ün de kemikleri de karışık tespit edilmesine rağmen doğu batı yönünde yatırıldığı anlaşılmaktadır. Birey 02 doğu batı yönünde, Birey 05 güneydoğu kuzeybatı yönünde, Birey 04 ise güney-kuzey yönüne göre yerleştirilmiştir. 2

4 Fig tarihindeki D9D Açması Çalışma Fotoğrafı D9D Açması nda tespit edilen 5 Basit Toprak Mezar ın üstü düz ve sadece toprakla örtülmüştür. Bu mezarlardan sadece M01 no.lu olanının etrafı moloz taşlarla çevrelenip sandık mezar yapılmıştır. M01 (no.lu mezarlarda bireyin ağzında bir adet bronz sikke A13.D9D.M01.S01), M02 (A13.D9D.M02.S01) in situ bulunmuştur. Kayıkçı Kharon a verilen sikke ritüeli ile ilgili olmalıdır. MEZAR BULUNTULARI 5 Basit Toprak Mezar içinde buluntu bakımından diğerlerine kıyasla en zengini M01 no.lu mezardır. Mezar zeminine yakın yerde ( m. Kod ta) fuzi formlu pişmiş toprak unguentarium (A13.D9D.M01.PT04) tespit edilmiştir. Unguentarium un mezar zeminine yakın bulunması olasılıkla bireyin yerleştirilmeden önce unguentarium un konduğunu düşündürmektedir. Hatta belki Unguentarium içindeki sıvı koku mezarın güzel kokması için mezara boşaldıktan sonra kap mezara konmuş ve sonra birey yerleştirilmiştir. Bireyin ağzında bir adet bronz sikke in situ bulunmuştur. Kayıkçı Kharon a verilen ücret ile ilgili olmalıdır. Mezarın üst toprağında 3 adet demir çivi (A13.D9D.M01.KB01-KB02) ve alt zemininde 11 adet demir çivi (A13.D9D.M01.KB01) bulunması ise bireyin ya ahşap bir sedye ya da bir sanduka içinde konarak defnedildiğini düşündürmektedir. Son olarak mezarın içinde ve bireyin üzerine atılan toprağın hemen üst kısmından 3 adet pişmiş toprak terrasigillata kâse ve 1 tabak 1 1 A13.D9D.M01.PT02-PT03, A13.D9D.M01.PT01 (tabak) 3

5 ters konmuş olarak in situ bulunmuştur. Bireyin hemen üst kısmındaki toprakta bulunması ve ters konması; bu terrasigillata kâseler ve tabağa yiyecek konduğunu ve bunların ölüye mezar yiyecekleri ile dolu olarak ters çevrilmiş halde toprağa konarak ölen kişiye sunulduğunu düşündürmektedir. M03 no.lu Basit Toprak Mezar ise kuzey nekropolis in ilginç buluntularından birini sunması bakımından ayrıca dikkate değerdir. Birey 03 de herhangi bir yatış yönü veya pozisyonu tespit edilememiştir. Kemikler dağınık ve toplanmış halde ele geçmiştir. Kol ve bacak kemikleri üst üste durmakta, çene kemiği pelvise doğru kaymış durumdadır. İkincil gömü tahribatından dolayı bu durumda olduğunu düşünülmektedir. Bireye ait kol kemikleri, bacak kemikleri, çene kemiği, kalça kemeri, omurga kemikleri, kürek kemikleri tespit edilmiştir m. kotta pişmiş toprak mask (A13.D9D.M03.PT01) ve demir çiviler (A13.D9D.M03.KB01) ele geçmiştir. Taşların altından A13.D9D.M03 no.lu mezara ait demir çiviler (A13.D9D.M03.KB02) ve bronz sikke (A13.D9D.M03.S01) ele geçmiştir. Birey 03 de herhangi bir yatış yönü veya pozisyonu tespit edilememiştir. Kemikler dağınık ve toplanmış halde ele geçmiştir. Kol ve bacak kemikleri üst üste durmakta, çene kemiği pelvise doğru kaymış durumdadır. İkincil gömü tahribi yüzünden bu durumda olduğunu düşünüyoruz. Bireye ait kol kemikleri, bacak kemikleri, çene kemiği, kalça kemeri, omurga kemikleri, kürek kemikleri tespit edilmiştir m. kotta pişmiş toprak mask (A13.D9D.M03.PT01) ve demir çiviler (A13.D9D.M03.KB01) ele geçmiştir. Taşların altından A13.D9D.M03 no.lu mezara ait demir çiviler (A13.D9D.M03.KB02) ve bronz sikke (A13.D9D.M03.S01) bulunmuştur tarihinde açma 2 x 5 m ölçülerinde doğuya, tarihinde 2 x 5 m ölçülerinde batıya doğru, tarihinde 2 x 5 m ölçülerinde 2. kez doğuya doğru, tarihinde 2.20 x 5 m. ölçülerinde 2. kez batıya doğru ve tarihinde 2.50 x 5 m ölçülerinde 3. kez doğuya doğru genişletilerek D9D açmasının toplam ölçüsü x 5 m olmuş ve kazıya m. kotta son verilmiştir (Fig. 3-4). 4

6 Fig. 3. D9D açması Kapanış Fotoğrafı (Güney yönden) Fig 4. D9D açması çizimi (Son Hali) Aynı açmada daha sonra 2 x 5 m ölçülerindeki 1. doğu genişleme, seviye indirmesi m kotta başlamış ve m kotta, 0.66 m derinlikte tamamlanmıştır (Fig. 5-6). Doğu genişlemede moloz taşlardan oluşturulmuş taş sırası tespit edilmiş, m kotta kuzeydoğu güneybatı doğrultulu taş sırası tamamen ortaya çıkarılmıştır. Bu taş sırasının ölçülebilen mevcut uzunluğu 3.28 m, genişliği ise m dir (Fig. 7). Molozlardan oluşan taş sırasının ilk etapta bir sunu alanını sınırlandıran bir mekâna ait olabileceği düşünülmüş daha sonra bu düşüncemizi destekleyecek herhangi bir bağlantısı veya devamı tespit edilememiştir. 5

7 Ayrıca bu taş sırasının etrafından çok sayıda seramik parçası ve kandil parçaları ele geçmiştir (Fig. 8). D9D açmasının kuzeybatısında ise m kotta, basit toprak mezar ve buluntuları tespit edilmiştir. Mezara A13.D9D.M01 ve tespit edilen bireye A13.D9D.B01 (Birey 01) env. numarası verilmiştir. Mezarın güneybatısını moloz taşlar sınırlamaktadır. İnhumasyon gömü yapılmıştır. A13.D9D.B01 env. numaralı birey dağınık halde bulunmuş, herhangi bir yatış yönü veya yatış pozisyonu tespit edilememiştir. Bireye ait alt ve üst çene kemikleri, kalça kemerine ait bir parça, gövdeye ait az miktarda kemik parçaları ve parmak kemikleri tespit edilmiştir (Fig ). Fig. 11. A13.D9D.M01 no.lu basit toprak mezar Fig. 12 A13.D9D.M01 no.lu basit toprak mezar çizimi 6

8 Mezarda m kotta 3 adet pişmiş toprak terrasigillata kâse (A13.D9D.M01.PT02-PT03) ve tabak (A13.D9D.M01.PT01) bulunmuştur. Bunlar kırmızımsı portakal renginde hamura sahip, iç ve dış yüzeyinde daha koyu tonlarda renk dalgalanmaları vardır. Ayrıca yuvarlak kesitli hafif dışa taşkın dudakla birleşen yatay kulplu, kaideye doğru daralan eğik gövdeli, dudaktan gövdeye geçişte aşağı sarkık dudaktan iç bükey profil uygulanmıştır. A13.D9D.M01.PT01-PT02-PT03 A13.D9D.M01.S01, A13.D9D.M01.PT04 ve A13.D9D.M01.KB03 Fig. 13 A13.D9D.M01 no.lu basit toprak mezar buluntuları 7

9 Fig. 5. D9D açması ve taş sırasından görünüm (Batıdan) Fig. 6. D9D açması ve taş sırasının çizimi Fig. 7. D9D açması moloz taş sırası (Güneybatıdan) Fig. 8. D9D açmasındaki moloz taş sırasından çıkan seramik ve kandil parçaları Daha sonra 2 x 5 m. ölçülerindeki 1. batı genişleme, seviye indirmesi kuzeyde m, güneyde m kotta başlamış ve m kotta tamamlanmıştır. Öncelikle A13.D9D.M01 env. numaralı mezarın devamını ortaya çıkarabilmek için 2 x 2 m alanda, daha sonra 2 x 3 m alanda seviye inilmiştir. Batı genişleme seviye inmesinde, yoğun olarak yanık tabakasıyla karşılaşılmış ve örnekler alınmıştır. Bu yanık tabakalarının etrafından çıkan buluntular ve mezarlar göz önüne alınarak dağınık çıkan bu yanık tabakalarının mezarlardan çıkan bireylere sunu veya ölü defin ritüeli ile ilgili olacağı düşünülmüştür. Seviye inmesi esnasında m kotta A13.D9D.M02 env. numaralı basit toprak mezar, m kotta A13.D9D.M03 env. numaralı basit toprak mezarın bir kısmı ve m kotta A13.D9D.M05 env. numaralı basit toprak mezar ve buluntuları tespit edilmiştir. 2. doğu genişlemede 2 x 5 m ölçülerindeki seviye indirme çalışmaları m kotta başlamış ve m kotta, 1.05 m derinlikte tamamlanmıştır. 2. doğu genişlemede yapılan seviye indirme çalışmaları sırasında özellikle kuzey kesimde çeşitli kaplara ait yoğun 8

10 seramik parçaları ele geçmiştir. Bu seramik parçaları arasında ince cidarlı içbükey ve dışbükey ağız parçaları, ince ve kalın cidarlı gövde parçaları, halka ve ayaklı kaideler, kandil ayaklarına ait olduğu düşünülen kaideler ve kandil parçaları yer almaktadır. Bu seramik parçaları genelde orta kalitede pişirilmiş, hamuru ise açık kiremit renginden devetüyü rengine kadar değişmektedir. Ayrıca 1 adet kapak olduğu düşünülen seramik parçası bulunmuştur. Bu seramik parçasının iç kısmında kapak olduğundan kapatmayı kolaylaştırmak için spiraller yapılmıştır. Hamuru sarımsı krem renginde ve katkı maddesi olarak mika kullanılmıştır. Kapağın hamuru yumuşak olup muhtemelen pişirme sırasında bozulmuş veya tam olarak pişmemiştir x 5 m ölçülerindeki 2. batı genişlemede seviye indirme çalışmaları m kotta başlamış ve m. kotta, 0.80 m derinlikte tamamlanmıştır. Öncelikle A13.D9D.M02 env. numaralı mezarın devamını ortaya çıkarabilmek için 2.20 x 2.20 m alanda, daha sonra 2.20 x 2.80 m alanda seviye indirme çalışmaları yapılmıştır (Fig. 9). 2. Batı genişlemede seviye indirme çalışmaları sırasında A13.D9D.M03 env. numaralı basit toprak mezarın devamı tespit edilmiş, bu mezardaki bireye ait kafatası ele geçmiştir. A13.D9D.M02 env. numaralı basit toprak mezarın devamı tespit edilerek tamamen ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca A13.D9D.M04 env. numaralı basit toprak tespit edilmiştir. Bu mezarların etrafında ise moloz taşlar görülmektedir (Fig. 10). Fig. 9 D9D açması 2. Batı genişleme (Kuzeyden) Fig. 10 D9D açması 2. Batı genişlemeden A13.D9D.M02, M03, M04 no.lu mezarlar (Kuzeyden) 2.50 x 5 m. ölçülerindeki 3. doğu genişlemede seviye indirme çalışmaları m kotta başlamış ve m kotta, 1.18 m derinlikte tamamlanmıştır. Doğu genişlemede m kotta taş sırası tespit edilmiştir. Bu taş sırasının doğusunda yoğun yanık tabakası tespit edilmiştir. Ayrıca etrafından pişmiş toprak unguentarium parçası, 1 adet demir çivi (A13.D9D.KB26), 1 adet aşık kemiği (A13.D9D.KB27) ve 1 adet de kemik obje parçaları (saç 9

11 iğnesi?) (A13.D9D.KB28) bulunmuştur. 3. doğu genişlemede insana ait kemik parçaları ve hayvana ait kemik parçası tespit edilmiştir. Batı genişlemede D9D açmasının kuzeydoğu köşesinden 7.60 m güneybatıda, kuzeybatı köşesinden 4.79 m güneydoğuda m kotta basit toprak mezar tespit edilmiştir, mezara A13.D9D.M02 ve bu mezarda tespit edilen bireye ise A13.D9D.B02 (Birey 02) env. numarası verilmiştir (Fig ). Mezarda inhumasyon gömü yapılmıştır. Birey 02 güneydoğu kuzeybatı doğrultuda ve dorsal pozisyonda yatırılmıştır. Bireyin başı güneydoğu ve yüzü ise kuzey yöndedir. Elleri bacaklarının üzerine paralel bir şekilde uzanmaktadır. Bacak kemikleri ise yerinden oynamıştır. Kafatası ve kalça kemeri (pelvis) kemikleri tahrip olmuş ve bu yüzden henüz yaş veya cinsiyet tespiti yapılamamıştır. Bireyin ağzında bronz sikke (A13.D9D.M02.S01) ele geçmiştir. Bronz sikke korozyonludur ve üzerinde herhangi bir lejant veya figür görülememektedir. Bireyin uzunluğu 1.75 m, genişliği ise 0.41 m dir. Mezardaki çalışmalar m kotta son bulmuştur. Fig. 14. A13.D9D.B02 no.lu birey Fig. 15. A13.D9D.M02 no.lu mezar çizimi 10

12 Batı genişlemede D9D açmasının kuzeydoğu köşesinden 7.56 m güneybatıda, kuzeybatı köşesinden 3.70 m güneydoğuda m kotta basit toprak mezar tespit edilmiştir, mezara A13.D9D.M03 ve bu mezarda tespit edilen bireye ise A13.D9D.B03 (Birey 03) envanter numarası verilmiştir (Fig ). Mezarda inhumasyon gömü yapılmıştır. Birey 03 de herhangi bir yatış yönü veya pozisyonu tespit edilememiştir. Kemikler dağınık ve toplanmış halde ele geçmiştir. Kol ve bacak kemikleri üst üste durmakta, çene kemiği pelvise doğru kaymış durumdadır. İkincil gömü tahribi yüzünden olduğunu düşünüyoruz. Bireye ait kol kemikleri, bacak kemikleri, çene kemiği, kalça kemeri, omurga kemikleri, kürek kemikleri tespit edilmiştir. Mezarda m kotta pişmiş toprak mask (A13.D9D.M03.PT01) ve demir çiviler (A13.D9D.M03.KB01) tespit edilmiştir. Pişmiş toprak mask (A13.D9D.M03.PT01) 6 parça halinde ele geçmiş ve birleştirilmiştir. Maskın alın üzerindeki saçları alın açıkta bırakılarak geriye doğru taranmış, saç ve alın arası iki adet kabartma bant ile ayrılmıştır. Bandın altından iki yana bırakılan saçlar dalgalı şeklinde serbest bırakılmıştır. Gözleri içi boş yuvarlak şekildedir, göz çukurları ve kaş belirgindir. Burun hafif kemerli, ucu sivri ve özenli yapılmış, ağız hafif aralık ve dudaklar etli, yanaklar ve çene dolgun, tebessüm eder şekilde gamzeleri işlenmiştir. Alın üzerinde ve sağ yanakta ucunda ip geçme delikleri vardır, sol yanaktaki delik kırıktır. Mezarın etrafındaki moloz taşlar kaldırılmaya başlanmış ve taşların altından A13.D9D.M03 no.lu mezara ait demir çiviler (A13.D9D.M03.KB02) ve bronz sikke (A13.D9D.M03.S01) bulunmuştur (Fig. 18). Mezardaki çalışmalar m kotta son bulmuştur. 11

13 Fig. 16. A13.D9D.B03 no.lu birey Fig. 17. A13.D9D.M03 no.lu mezar çizimi A13.D9D.M03.KB01, A13.D9D.M03.KB02 ve A13.D9D.M03.S01 Fig. 18. A13.D9D.M03 no.lu basit toprak mezar buluntuları A13.D9D.M03.PT01 12

14 Batı genişlemenin güneydoğu köşesinden 1.89 m kuzeybatıda, güneybatı köşesinden 1.91 m kuzeydoğuda m kotta basit toprak mezar tespit edilmiştir, mezara A13.D9D.M04 ve bu mezarda tespit edilen bireye ise A13.D9D.B04 (Birey 04) env. numarası verilmiştir (Fig ). Mezarda inhumasyon gömü yapılmıştır. Birey 04 e ait kafatası ve kol kemikleri açığa çıkarılmıştır. Birey 04 ün başı güney yöndedir. Kol kemikleri kafatasının üzerinde dağınık bir halde yer almaktadır. Sadece kafatası ve kol kemikleri bulunduğu için yatış pozisyonu ve yönü tespit edilememiştir. Mezarın uzunluğu 0.32 m, genişliği 0.18 m dir. Mezardaki çalışmalar m kotta son bulmuştur. 13

15 Res. 19. A13.D9D.B03 no.lu birey Fig. 20. A13.D9D.M03 no.lu mezar çizimi Baı genişlemede D9D açmasının kuzeydoğu köşesinden 5.55 m güneybatıda, kuzeybatı köşesinden 2.70 m güneydoğuda m. kotta basit toprak mezar tespit edilmiştir, mezara A13.D9D.M05 ve bu mezarda tespit edilen bireye ise A13.D9D.B05 (Birey 05) env. numarası verilmiştir (Fig ). Mezarda inhumasyon gömü yapılmıştır. Birey 05 güneydoğu kuzeybatı doğrultuda dorsal pozisyonda yatırılmıştır. Bireyin başı güneydoğuda yer almakta ve yüzü ise kuzeye bakmaktadır. Sağ kol kemiği, bacağının üzerine paralel bir şekilde, sol kol kemiği ise pelvise doğru uzanmaktadır. Kaburga kemikleri oldukça tahrip olmuştur. Bireyin uzunluğu 1.70 m, genişliği 0.31 m dir. Mezarda m kotta demir çiviler (A13.D9D.M05.KB01 ve A13.D9D.M05.KB02) ele geçmiştir. A13.D9D.M05.KB02 no.lu demir çiviler raptiye başlı olup, Birey in sağ bacağında yoğun miktarda gelmiştir. Mezardaki çalışmalar m kotta son bulmuştur. Fig. 21. A13.D9D.B05 no.lu birey Fig. 22. A13.D9D.M05 no.lu mezar çizimi 14

16 Aizanoi kuzey nekropolis inde D9D açmasındaki çalışmalarda ele geçen küçük buluntular A13.D9D.KB01 den, A13.D9D.KB31 e kadar, pişmiş toprak buluntular A13.D9D.PT01 den A13.D9D.PT04 e kadar numaralandırılmıştır. Ayrıca D9D açmasından çok sayıda çeşitli kaplara ait ağız, gövde, kulp, kaide parçaları ve unguentarium, kandil parçaları ele geçmiştir. Bunlar genellikle tabak, kâse ve günlük kullanıma ait kap parçalardır (Fig. 23). A13.D9D. PT02 A13.D9D. PT03 A13.D9D. PT04 Fig. 23.D9D açması buluntuları ve seramik parçaları A13.D9D. PT01 15

17 D9E AÇMASI Aizanoi kuzey nekropolis nde 2012 yılı kazı sezonunda çalışılan alanlardan D9A açmasının 2,15 m kuzeyinde, 5x5 m ölçülerinde bir açma alanı belirlenerek 2013 tarihinde çalışmalara başlanmıştır (Fig. 24). Daha sonraki çalışmalarda, D9E açması güney yönünde 2,20 m, doğu yönünde 2 m genişletilerek 7,20x7 m ölçülerine ulaşmıştır. Açma alanı D9 karelajında kaldığından ve bu karelajdaki 5. açma olduğundan dolayı açma D9E olarak isimlendirilmiştir. Arazi yapısının doğuya doğru artan bir eğim göstermesinden dolayı D9E açmasının doğusu ile batısı arasında kot farkı oluşmuştur. D9E açmasının doğusu m kotta iken batısı ise metredir. 1028,994 m kotta başlayan çalışmalar m kotta son bulmuştur (Fig. 25, 2-Çiz 1).. Fig. 24 D9E Açması Başlangıç Fotoğrafı Fig. 25 D9E Açması Kapanış Fotoğrafı 16

18 Çiz. 1: D9E Açması Çizimi D9E açmasında yapılan çalışmalarda 1028,574 m kottan itibaren, açmanın kuzeyindeki toprak yapısının, güneydeki toprak yapısından daha farklı olduğu gözlemlenmiştir. Kuzeydeki toprak yapısı açık sarı ve kırmızı renkte ve kum katkılı bir yapıya sahipken, doğudaki toprak yapısı ise daha koyu kahverengi ve kum içermeyen yapıdadır. Çalışmalarımızda tespit ettiğimiz seramik parçaları yoğun olarak açmanın güneyinden ele geçmektedir. Kuzeydeki kumlu toprak yapısı ise buluntu içermemektedir. Çalışmalarda ele geçen seramik buluntular genel olarak kase, çanak, tabak, unguentarium, kandil formu veren parçalar yoğunluktadır. Genel olarak taşçık, mika ve kum katkılı hamur yapısına ve kırmızı, gri, devetüyü, açık sarı ve kiremit kırmızısı hamur renklerine sahiptirler. Günlük kullanıma ait olan parçalar yoğunlukta olmakla birlikte mezar hediyesi olarak kullanılan ince cidarlı kase ve çanaklar ile üzerlerinde kabartma dil ve damla motifleri bulunan kandil parçaları da mevcuttur. 1028,134 m kottan itibaren seramik parçalarının azalmaya başladığı tespit gözlemlenmiştir. D9E açmasında yapılan çalışmalarda 1 mezar bulunmuş ve A13.D9E.M01 olarak numaralandırılmıştır (Fig , Çiz. 2) m kotta, Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan, 74 cm uzunluğunda, 47 cm genişliğinde ve 3,5 cm kalınlığında tek bir pişmiş toprak 17

19 plaka ile üstü örtülmüş olan Mezar 1 in etrafında tespit edilen yanık ve kül izlerinden kremasyon gömüye ait olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Mezar 1, 2012 yılında aynı alanda tespit edilen kremasyon mezarlarla aynı özellikleri taşımaktadır. Mezarın üstünü örten pişmiş toprak plaka açık kırmızı hamur rengine sahip, orta gözenekli, taşçık katkılı ve orta pişirime sahiptir. Mezar 1 e ait kapak plakası kaldırıldıktan sonra mezar içerisinde seviye indirme çalışmaları devam etmiştir. Mezar içerinde, gömüye ait yoğun miktarda bir kül tabakası ve yanmış odun kalıntıları tespit edilmiştir. Mezar içinde yürütülen çalışmalarda 11 adet demir çivi tespit edilmiştir. Bu demir çivilerin mezar içindeki konumları dikkate alındığında, mezar kapağı ve mezarın dış konturlarıyla örtüşen bir plan göstermesinden dolayı, bir kutu ve sandık gibi ahşap bir objeye ait oldukları düşünülmektedir. Olasılıkla mezarın sahibi başka bir yerde yakılmış ve külleri bu kutu veya sandığa konularak gömü gerçekleştirilmiştir. Ahşap kısmının çürümesinin ardından bu kutuyu birleştiren çiviler olduğu yere düşmüştür. Ele geçen bu çiviler A13.D9E.M01.KB01 envanter numarası altında toplanmıştır. Mezar 1 in içerisinde yapılan seviye indirme çalışmalarında ayrıca, açmanın kuzeydoğu köşesinden 4,19 m güneybatıda, kuzeybatı köşesinden 1,60 m güneydoğuda, m kotta, 1 adet bronz sikke tespit edilmiş ve A13.D9E.M01.S01 env. numarası verilmiştir. Sikkenin yoğun bir şekilde korozyona uğramasından dolayı sadece ön yüzünde sağa dönük bir portre başı ve portrenin etrafını çeviren nokta bordür görülebilmektedir. Sikkenin temizlenmesinden sonra yapılacak araştırma çalışmalarının ardından sikkenin ve mezarın tarihlendirilmesi daha net yapılabilecektir. Sikkenin çapı 1,9 cm, kalınlığı 0,5 cm dir. 18

20 Res : A13.D9E.M01 (MEZAR 01) Çiz. 2: A13.D9E.M01 Numaralı Mezarın Çizimi D9E açmasının güney yönünde genişletilen bölümünde yapılan çalışmalarda seramik parçalarının yoğunluğunun arttığı tespit edilmiştir. Bir bütünlük vermeyen bu seramik parçaları nekropolis te yapılan bir sunu ya da ölü yemeğini işaret eder niteliktedir. Bu seramikler arasında kase, çanak, tabak, unguentarium, kandil formu veren parçalar yoğunluktadır. Genel olarak taşçık, mika ve kum katkılı hamur yapısına ve açık sarı, devetüyü, kırmızı, gri ve kiremit kırmızısı hamur renklerine sahiptirler. Günlük kullanıma ait olan parçalar yoğunlukta olmakla birlikte mezar hediyesi olarak kullanılan ince cidarlı kase ve çanaklar ile üzerlerinde kabartma damla motifleri bulunan kandil parçaları da mevcuttur. D9E açmasının güney yönünde genişletilen bölümünde m kottan itibaren özellikle kandil profili veren parçaların artış gösterdiği gözlemlenmiştir. 19

21 D9E açmasının güney yönünde genişletilen alanının kuzeyinde, m kotta dağınık durumda farklı formdaki ve özelikteki kapları ait seramik parçaları toplu bir şekilde bir arada açığa çıkarılmıştır. İlk etapta tespit edildiği kadarıyla bu seramik parçalarının aralarında, kase, unguentarium, tabak, fincan, testi gibi formlara ait parçalar bulunmaktadır. Genel olarak günlük kullanıma ait kaba yapım kalın cidarlı iyi pişirilmemiş seramik parçalarının bulunmasının yanında bu alanda ince cidarlı, astarlı ve iyi pişirilmiş seramik parçalarının da olduğu görülmektedir. Seramiklerin hamur renklerine bakıldığında gri, açık sarı, devetüyü, kırmızı ve kiremit kırmızısı renkler hakimdir. Batıya doğru yayıldığı görülen seramik parçalarının tamamını kaplayan alan açığa çıkarılmış ve bu seramik parçalarının 2 m uzunluğunda ve 1,30 m genişliğinde bir alanı kapladığı anlaşılmıştır. Tamamen açığa çıkarılan seramik parçalarının bulunduğu alan fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır (Res. 7). Farklı formlara ait seramik parçalarının bütünlük vermeyen bir şekilde bir arada bulunduğu bu alanın, nekropol alanında ve mezarların hemen yakınında bulunması aynı zamanda mezarlarla aynı kotlarda tespit edilmesi nedeniyle burada yapılan gömüler ve mezarlara yapılan ziyaretler sırasında bir sunu alanı olarak kullanıldığı veya sunuda kullanılan kapların bu alana atıldığı düşünülmektedir. Burada tespit edilen seramik parçalarının yapılacak olan depo çalışmalarından sonra bütünlük verip vermeyeceği veya ne kadarının tümleneceği bize bu alanla ilgili daha net fikirler sunacaktır. Seramik parçalarının kaldırılmasının ardından aynı alanda daha küçük bir bölümünde bir sıra daha seramik parçaları tespit edilmiş ve aynı özelliklerdeki bu seramik parçaları da fotoğraflanarak kaldırılmıştır (Res. 8). Res. 7: D9E Açmasının Genişletilen Güney Bölümünde Tespit Edilen Seramik Parçaları (Sunu Alanı?) (Doğudan Görünüm) Res. 8: D9E Açmasının Genişletilen Güney Bölümünde Tespit Edilen Seramik Parçaları 2. Seviye (Sunu Alanı?) (Kuzeyden Görünüm) 20

22 D9E açmasının genişletilen doğu bölümünde m kotta tespit edilen dağınık durumda bir kafatası (skull) açığa çıkmış ve Birey01 olarak numaralandırılmıştır. Yapılan çalışmalarda bu bireye ait vücut kemiklerinin olmadığı görülmüştür. Kafatasının, D9E açmasının güneyinde açığa çıkan A13.D9E.PT04, A13.D9E.PT05 ve A13.D9E.PT06 envanter numaralı pişmiş toprak unguentariumlarla aynı alandan ve aynı seviyeden tespit edilmesi, bu unguentariumların A13.D9E.B01 numaralı bireye ait mezar hediyeleri olduklarını düşündürmektedir. D9E açmasında yapılan seviye indirme çalışmalarında 1 adet çömlek (pişirme kabı), 2 adet kase, 1 adet kandil ve 3 adet unguentarium olmak üzere 7 adet pişmiş toprak eser tespit edilmiş ve A13.D9E.PT01-PT07 ye kadar numaralandırılmıştır (Res ). Ayrıca yine çalışmalarda tespit edilen küçük buluntular A13.D9E.KB01 den A13.D9E.KB11 e kadar envanter numarası ile bir adet bronz sikke ise A13.D9E.S01 envanter numarası ile kayıt altına alınmıştır. Res. 9: A13.D9E.PT03 Envanter Numaralı Kandil Res. 10: A13.D9E.PT04 Envanter Numaralı Bulbous Formlu Unguentarium Res. 11: A13.D9E.PT05 Envanter Numaralı Pişmiş Toprak Unguentarium Res. 12: A13.D9E.PT06 Envanter Numaralı Pişmiş Toprak Unguentarium 21

23 Kuzey Nekropolis 2013 Yılı Buluntuları 3D Handy Scanner ile taramaları: 22

24 23

25 Sonuç olarak TTK Projesi kapsamında ele alınan bu projede TTK tarafından verilen 8800TL ödenek; projenin bir kısmının gerçekleştirilmesine imkan vermiş ancak ne yazık ki yeterli gelmemiştir. Aizanoi Kuzey Nekropolis buluntularının değerlendirme ve analoji çalışmaları için Türk Tarih Kurumu na 2. kez projeyi tamamlayabilmek için başvurulması hedeflenmektedir. 24

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1). ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köy'de bulunan Assos antik kentindeki 2015 yılı kazı çalışmaları 6 Temmuz'da başlamış ve 31 Ekim'de tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesine bağlı Dalyan Köyü sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik kenti 2013

Detaylı

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU Prof. Dr. Ali BORAN Kazı Başkanı 1 SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MADDİ DESTEK...

Detaylı

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU HİERAPOLİS KAZISI H i e r a p o l i s - P a m u k k a l e Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS, 21. 08-06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN

Detaylı

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE

KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE kulluobakazisi.bilecik.edu.tr 1 KÜLLÜOBA 2008 YILI KAZI ÇALIŞMALARINA AİT RAPOR Prof. Dr. Turan EFE Bilecik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü I. Giriş Küllüoba, Eskişehir ilinin 35

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2007-2010 İzmir İli Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Menderes İlçesi: Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Köyü ne yakın, köyün 3-4 km kuzeydoğusunda, Kısık mobilyacılar sitesinin arkasında yer alan büyük

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2007 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI

2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI 2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI Remzi KUZUOĞLU, L. Gürkan GÖKÇEK Orhun abideleri ve diğer mimarî özellikleriyle birlikte bir Anıt Mezar görünümüne sahip Bilge Kagan, Köl-tigin ve Tonyukuk külliyeleri

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI Yeşilova Höyüğü İzmir in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde 2005 yılından beri kazısı süren bir yerleşim merkezidir. Kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi,

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI Mehmet KARAOSMANOĞLU

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. SICAK SU KAYNAĞI İL SİVAS İLÇE ŞARKIŞLA MAH.-KÖY VE MEVKİİ Alaman Köyü GENEL TANIM: Alaman Köyü ile Kale Köyü arasında, Alaman Köyü ne 300 m. uzaklıktadır.

Detaylı

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR T.C KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI ve MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2014 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR Doç. Dr. Ali Umut Türkcan Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü,

Detaylı

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU PATARA LİMANI ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ Bakü Bulvarı No: 100 35340 İnciraltı, İZMİR Özet Patara Kazısı nda, iç liman ve haliç çevresinde

Detaylı

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu

Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz Örenyeri 2010 Yılı Çalışmaları Bilimsel Sonuç Raporu Burgaz 2010 yılı arkeolojik kazı çalışmaları 28 Haziran-28 Eylül 2010 tarihleri arasında Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığında bilim heyeti tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI

TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ ENV. NO. SİT ADI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. ZARA ŞEHİTLİĞİ İL SİVAS İLÇE ZARA MAH.-KÖY VE MEVKİİ GENEL TANIM: Sivas ili, Zara ilçe merkezinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı, Zara Askerlik

Detaylı

ANKARA KECİSİNİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ. Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı

ANKARA KECİSİNİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ. Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı ANKARA KECİSİNİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı ANKARA KEÇİSİ Ankara keçisi bazı araştırıcılara göre Capra prisca isimli yaban

Detaylı

BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU

BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU BURGAZ ÖRENYERİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU 1993 yılından beri yürütülmekte olan Muğla İli, Datça İlçesi, Burgaz örenyerindeki 2013 yılı arkeolojik kazı çalışmaları Anıtlar ve Müzeler Genel

Detaylı

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZILARI 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Gökçeada-Yenibademli Höyüğü nde Prof. Dr. Halime Hüryılmaz başkanlığında yürütülmekte olan kazıların 14. Dönem

Detaylı

Prof.Dr. Numan Tuna, Ar.Gör. Nadire Atıcı, Ar.Gör. İlham Sakarya

Prof.Dr. Numan Tuna, Ar.Gör. Nadire Atıcı, Ar.Gör. İlham Sakarya BURGAZ KAZILARI 2006 YILI ÇALIŞMALARI BİLİMSEL SONUÇ RAPORU Prof.Dr. Numan Tuna, Ar.Gör. Nadire Atıcı, Ar.Gör. İlham Sakarya Muğla İli, Datça İlçesi sınırları içinde bulunan Burgaz örenyeri 2006 yılı kazı

Detaylı

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 1 2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI Tripolis Antik Kenti, Denizli nin Buldan İlçesi ne bağlı Yenicekent kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük Menderes (Maiandros)

Detaylı

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ PANAZTEPE KAZISI Armağan ERKANAL-ÖKTÜ 1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç Çağı ndan Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir gelişimin varlığını ortaya

Detaylı

yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin

yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin yeşilova höyüğü Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin Yeşilova Höyüğü; İzmir ili merkezinde, Bornova ilçesi sınırları içindeki Karacaoğlan mahallesinde, Manda çayı ile Gökdere arasında yer almaktadır. Yerleşim alanı

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI

İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI İZMİR, SEFERİHİSAR İLÇESİ, 3021 ADA, 4 PARSELDEKİ SONDAJ KAZISI ÇALIŞMALARI Nuray ÇIRAK* Selma KAYA Kazı alanı, 12 İon kentinden biri olan Teos antik kentine 1 km. mesafede, İzmir in güneyinde Seferihisar

Detaylı

17. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

17. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 17. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 28 NİSAN - 1 MAYIS 2008 SİDE T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No :

Detaylı

TÜRK KIZILAYI PLAKET/PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI PLAKET/PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI PLAKET/PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. TEDARİK EDİLECEK PLAKET, PLAKET KUTUSU VE MADALYA KUTUSU... 3 3. MUAYENE... 3 4. TESLİMAT... 4 5. GENEL

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MADALYA KUTUSU VE PLAKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI MADALYA KUTUSU VE PLAKET TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI MADALYA KUTUSU VE PLAKET TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK MADALYA KUTUSU VE PLAKET... 2 2. MUAYENE... 3 3. TESLİMAT... 3 4. GENEL HÜKÜMLER... 4 TÜRK KIZILAYI MADALYA KUTUSU

Detaylı

Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi. Koleksiyon Numarası: 858. Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok

Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi. Koleksiyon Numarası: 858. Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Koleksiyon Adı: Bağdatlı Vehbi Efendi Koleksiyon Numarası: 858 Uygulamayı Yapan: Y. Eşiyok BAĞDATLI VEHBİ EFENDİ 858 Eserin Tanımı Süleymaniye

Detaylı

TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI *

TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI * TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI * Erdal ESER ** Özet: Tarsus, inanç turizmi açısından zengin örneklere sahip bir yerleşme olarak dikkat çekmektedir. Eshab-ı Kehf Mağarası, Bilal-i Habeşi

Detaylı

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI

PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI PANAZTEPE- MENEMEN KAZISI 1982 yılında Manisa Müzesine satılan bir grup eser bilim dünyasının dikkatini çekti. Bu eserler bir mezarlık soygununa işaret ediyordu. Soyulan mezarlar açıkça M.Ö. 2. binyılın

Detaylı

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır.

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. 12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. Patates yumrusunun en büyük özelliği dışardan gelen fiziksel

Detaylı

31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 4. CİLT

31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 4. CİLT T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 31. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 4. CİLT 25-29 MAYIS 2009 DENİZLİ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No:3249-4 Kültür Varlıkları

Detaylı

ÇATALHÖYÜK 2012 KAZI RAPORU ÇATALHÖYÜK ARAŞTIRMA PROJESİ

ÇATALHÖYÜK 2012 KAZI RAPORU ÇATALHÖYÜK ARAŞTIRMA PROJESİ ÇATALHÖYÜK 2012 KAZI RAPORU ÇATALHÖYÜK ARAŞTIRMA PROJESİ İçindekiler Çatalhöyük Dünya Kültür Miras Listesi ne Girdi... 2 2012 Kazı Sezonu Çalışmaları... 4 Kuzey Alanı Kazıları... 4 Bina 112 ve Bina 102...

Detaylı

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS THEODORE MAKRİDY 1907 İzmir ili, Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde kalan, Klaros Kutsal Alanı, Cumaovası nın (Menderes) güneyinde, ovayı

Detaylı

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Kenan Eren Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Aphrodisias antik kenti ve Aphrodisias Müzesi, antik kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı

Detaylı

MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI MUGLA KAUNOS ANTİK KENTİ LİMAN AGORASI, TUZLASI VE KAYA MEZARLARI ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Prof. Dr. M. Cengiz Işık**, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz*** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü

Detaylı

Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu

Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu Türkiye de bir ilk: Mersin ilinde omurgalı fosili Metaxytherium (Deniz İneği) bulgusu Emekli memur Mehmet Demirci kara avcılığı yaparken, bir ı kaya bloğu içinde omurga parçaları görmüş ve fotoğrafını

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI NEVŞEHİR CAMİHÖYÜK HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ SERAMİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI NEVŞEHİR CAMİHÖYÜK HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ SERAMİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI NEVŞEHİR CAMİHÖYÜK HELENİSTİK VE ROMA DÖNEMİ SERAMİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Canan UYSAL TEZER Tez Danışmanı Prof. Dr.

Detaylı

TKİ SAHALARINDAKİ GÖMÜLÜ KÜLTÜR VARLIKLARI VE ÖZDİRENÇ

TKİ SAHALARINDAKİ GÖMÜLÜ KÜLTÜR VARLIKLARI VE ÖZDİRENÇ TKİ SAHALARINDAKİ GÖMÜLÜ KÜLTÜR VARLIKLARI VE ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder, Ezel Babayiğit TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara Uygarlıkların beşiği Anadolu, dünya kültür mirasının önemli bir

Detaylı

VÜCUDUMUZDA SISTEMLER. Destek ve Hareket

VÜCUDUMUZDA SISTEMLER. Destek ve Hareket VÜCUDUMUZDA SISTEMLER Destek ve Hareket DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ Vücudun hareket etmesini sağlamak Vücutta bulunan organlara destek sağlamak Destek ve Hareket Sistemi İskelet Sistemi Kaslar Kemikler Eklemler

Detaylı

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu

Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu Alaca Höyük Kazısı Kapanış Raporu 2011 yılı kazı sezonu ilgilide yazlı onay ile 20/06/2011 18/10/2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı kazı sezonu çalışma planı 1. Alaca Höyük ören yerinde

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

BAKU-TBILISI-CEYHAN CRUDE OIL PIPELINE PROJECT ARCHAEOLOGICAL SALVAGE EXCAVATIONS PROJECT DOCUMENTS: 2 GÜLLÜDERE

BAKU-TBILISI-CEYHAN CRUDE OIL PIPELINE PROJECT ARCHAEOLOGICAL SALVAGE EXCAVATIONS PROJECT DOCUMENTS: 2 GÜLLÜDERE BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI PROJESİ ARKEOLOJİK KURTARMA KAZILARI PROJE DOKÜMANLARI: 2 BAKU-TBILISI-CEYHAN CRUDE OIL PIPELINE PROJECT ARCHAEOLOGICAL SALVAGE EXCAVATIONS PROJECT DOCUMENTS: 2

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ANTANDROS NEKROPOLİSİ HELLENİSTİK DÖNEM MEZAR TİPLERİ Kahraman YAĞIZ * Özet Bu makalede Antandros nekropolisinin 2001 2008 yılları arasında gerçekleştirilen kazılarda açığa çıkarılan Hellenistik dönemin

Detaylı

Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU

Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU Prof.Dr. ASLI SARAÇOĞLU Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri 1985-1989 Lisans Atatürk Üniversitesi 1989-1991 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi 1992-1997 Doktora Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü

Detaylı

URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU

URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU URLA KLAZOMENAİ KAZISI, 2011 YILI ÇALIŞMALARI, SONUÇ RAPORU Kültür ve Turizm Bakanlığı nın izinleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hitit Üniversitesi adına gerçekleştirilen Urla Klazomenai Kazıları

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

Figür 1. Euromos Ion Kymationu. Figür 6-7. Klazomenai lahitlerinde Ion kymationu. Figür 8. Klazomenai lahtinde Ion kymationu

Figür 1. Euromos Ion Kymationu. Figür 6-7. Klazomenai lahitlerinde Ion kymationu. Figür 8. Klazomenai lahtinde Ion kymationu 762 LEVHA 90 Figür 1. Euromos Ion Kymationu Figür 2. Koranza çift çerçeveli Ion kymationu Figür 4. Kebren Ion kymationu Figür 3. Koranza Ion kymationu Figür 5. Klazomenai lahtinde Ion kymationu Figür 6-7.

Detaylı

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS. 8 TEMMUZ 25 TEMMUZ ÇALIŞMALARI. Ploutonion Eskharonların

Detaylı

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR

KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR T.C KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI ve MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR/İNÖNÜ) 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI RAPOR Doç. Dr. Ali Umut Türkcan Anadolu Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü,

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

Nurettin KOÇHAN* Korkmaz MERAL** Ahmet Cuneydi HAS*** Ahmet TERCANLIOĞLU****

Nurettin KOÇHAN* Korkmaz MERAL** Ahmet Cuneydi HAS*** Ahmet TERCANLIOĞLU**** Nurettin KOÇHAN* Korkmaz MERAL** Ahmet Cuneydi HAS*** Ahmet TERCANLIOĞLU**** Kyzikos antik kenti, Marmara Denizi nin güneyinde yer alan Kapıdağı Yarımadası nın anakara ile birleştiği kıstağın kuzeyinde,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ ERYTHRAİ KAZISI BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ ERYTHRAİ KAZISI BAŞKANLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ ERYTHRAİ KAZISI BAŞKANLIĞI ERYTHRAİ KAZISI 2013 ÇALIŞMA RAPORU Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve

Detaylı

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI

2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI ALİKÖSE KANALI 2011 YILINDA DOĞU ANADOLU BÖLGESİN DE URARTU BARAJ, GÖLET ve SULAMA KANALLARININ ARAŞTIRILMASI Oktay BELLİ ALİKÖSE KANALI Aliköse Kanalı, Tuzluca İlçesi nin yaklaşık olarak 36 37 km. güneybatısında bulunmaktadır.

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

YOZGAT İLİ, SORGUN İLÇESİ, BAHADIN BELDESİ, ZEYNEL HÖYÜĞÜ TÜMÜLÜSÜ KURTARMA KAZISI Bahar HASIRCI 1

YOZGAT İLİ, SORGUN İLÇESİ, BAHADIN BELDESİ, ZEYNEL HÖYÜĞÜ TÜMÜLÜSÜ KURTARMA KAZISI Bahar HASIRCI 1 YOZGAT İLİ, SORGUN İLÇESİ, BAHADIN BELDESİ, ZEYNEL HÖYÜĞÜ TÜMÜLÜSÜ KURTARMA KAZISI Bahar HASIRCI 1 Özet Yozgat İli Sorgun İlçesi, Bahadın Beldesi sınırları içerisinde bulunan Zeynel Höyüğü Tümülüsü Sivas

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Kaynak: ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne) resmi internet sitesi (http://www.anabic.it/index_uk1.

Kaynak: ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne) resmi internet sitesi (http://www.anabic.it/index_uk1. Kaynak: ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne) resmi internet sitesi (http://www.anabic.it/index_uk1.htm ) Çok Zayıf Zayıf Orta Şişman Çok Şişman Aksi (Saldırgan) Sakin olmayan

Detaylı

BÖLÜM ALTI YÜK TAŞIMA. Fitting the Task to the Human. Sırt Rahatsızlıkları. İntervertebral Disk Basıncı. İntervertebral diskler üzerindeki yükler

BÖLÜM ALTI YÜK TAŞIMA. Fitting the Task to the Human. Sırt Rahatsızlıkları. İntervertebral Disk Basıncı. İntervertebral diskler üzerindeki yükler BÖLÜM ALTI YÜK TAŞIMA Fitting the Task to the Human Sırt Rahatsızlıkları İntervertebral Disk Basıncı 1 İntervertebral disk basıncının ölçülmesi. 2 Bel omurları üzerindeki sıkıştırma kuvvetlerini tahmin

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

2005 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI

2005 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI 2005 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI Aykut ÇINAROĞLU * Duygu ÇELİK Alaca Höyük te 2005 yılı kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü nün izinleri ile 02.07.2005

Detaylı

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde,

Simetrik biçimde, merkezi kompozisyon düzeninde, Deniz AYDA i»lijli ngiliz Sanat Tarihçisi, Eleştirmen ve Şair 5 jiliii olan Herber READ "Bir milletin sanatılljijijj nı ve du\;arlık derecesirii seramiği ile liül ölçün" demektedir. Çünkü seramiği yaratan

Detaylı

Dünya Miras Listesinde Bir Neolitik Kent. Çatalhöyük

Dünya Miras Listesinde Bir Neolitik Kent. Çatalhöyük Dünya Miras Listesinde Bir Neolitik Kent Çatalhöyük 1 2 Dünya miras listesinde bir Neolitik Kent Çatalhöyük Çatalhöyük; tarımı, sosyal hukuku, mimariyi ve sanatı özgün bir biçimde uygulayan ilk yerleşik

Detaylı

Seramik / Banyo. Küvet Kenar Profilleri 02. Küvet Kenar Profilleri Tezgah süpürgelikleri. Küvet - Lavabo Kenar Bantları 04. PVC Fayans Profilleri 05

Seramik / Banyo. Küvet Kenar Profilleri 02. Küvet Kenar Profilleri Tezgah süpürgelikleri. Küvet - Lavabo Kenar Bantları 04. PVC Fayans Profilleri 05 Küvet Kenar Profilleri 02 Küvet Kenar Profilleri Tezgah süpürgelikleri 03 Küvet - Lavabo Kenar Bantları 04 PVC Fayans Profilleri 05 Fayans Profilleri 06 Fayans Profilleri 07 Bitim Profilleri Tesisat Süzgeçleri

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 34. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 3. CİLT 28 MAYIS - 1 HAZİRAN 2012 ÇORUM

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 34. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 3. CİLT 28 MAYIS - 1 HAZİRAN 2012 ÇORUM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 34. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 3. CİLT 28 MAYIS - 1 HAZİRAN 2012 ÇORUM T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler

Detaylı

Mustafa Süel. Ortaköy'de jeofizik araştırmaların da yardımı ile son yıllarda oldukça ilginç ve Hitit

Mustafa Süel. Ortaköy'de jeofizik araştırmaların da yardımı ile son yıllarda oldukça ilginç ve Hitit Ortaköy/Şapinuwa antik kenti, ağuönü bölgesinde yeni çalişmalar Mustafa Süel Ankara Ortaköy'de jeofizik araştırmaların da yardımı ile son yıllarda oldukça ilginç ve Hitit dünyasının bilinmezlerini aydınlatmaya

Detaylı

İÇ ATKI SİSTEMİ KESİLEBİLİR ATKI SİSTEMİ

İÇ ATKI SİSTEMİ KESİLEBİLİR ATKI SİSTEMİ İÇ ATKI SİSTEMİ KESİLEBİLİR ATKI SİSTEMİ 2 KESİLEBİLİR ATKI, sayfa 75 50x25 Delikli yapı 4 6 5 7 3 2 AĞIR EKİPMAN PROFİLİ, sayfa 76 3 YARDIMCI ATKI, sayfa 76 4 GEÇMELİ ATKI TUTUCU, sayfa 77 5 4 6 TEOS

Detaylı

ÇANAKKALE SERAMİKLERİ Suna ve İnan KIRAÇ KOLEKSİYONU Antalya Kaleiçi Müzesi

ÇANAKKALE SERAMİKLERİ Suna ve İnan KIRAÇ KOLEKSİYONU Antalya Kaleiçi Müzesi ÇANAKKALE SERAMİKLERİ Suna ve İnan KIRAÇ KOLEKSİYONU Antalya Kaleiçi Müzesi Ece Güneş ERTEN e-posta: ece.g.erten@gmail.com 1. SEPET TABAK 19.yy. sonu - 20.yy. başı h.: 9.4 cm. kenar: 27 cm. dip: 11 cm.

Detaylı

TÜRKIYE NIN SEÇKIN PROJELERININ TERCIHI

TÜRKIYE NIN SEÇKIN PROJELERININ TERCIHI Mükemmel Kiremit Mükemmel Çatı FİYAT LİSTESİ Liste No. 2017-02 Başlangıç Tarihi 1 Aralık 2017 TÜRKIYE NIN SEÇKIN PROJELERININ TERCIHI Kasaba Evleri / İstanbul Kiremitler Aksesuar Kiremitler Kılıçoğlu 1

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN OKUL SIRALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN OKUL SIRALARI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 115 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 4 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) 335.808.011 Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM

Detaylı

Picea (Ladin) Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin)

Picea (Ladin) Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin) Picea (Ladin) 1 Picea abies (Avrupa Ladini) Picea orientalis (Doğu Ladini) Picea glauca (Ak Ladin) Picea pungens (Mavi Ladin) Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR SAÜ PMYO 19.12.2012 Picea (Ladin) 2 Picea (Ladin)

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

TORNAVİDALAR VE ALTIKÖŞE ANAHTARLAR

TORNAVİDALAR VE ALTIKÖŞE ANAHTARLAR TORNAVİDALAR VE ALTIKÖŞE ANAHTARLAR 121 TORNAVİDALAR VE ALTİKÖŞE ANAHTARLAR güçlü - kararlı - kesin - aşınmaya dayanıklı... mükemmel bir güç aktarımı ile Bunlar EDORE'nin yeni tornavida serisi Power-rip

Detaylı

KONSERVASYON UYGULAMALARI

KONSERVASYON UYGULAMALARI KONSERVASYON UYGULAMALARI Kitap Şifahanesi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi -Yazma Bağışlar 720/4 EKİM 2013 OCAK 2014 Uygulama: Birgül EFE KOLEKSİYON HAKKINDA Yazma Bağışlar

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR Toplantı no ve tarih : 97-16.01.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1377-16.01.2015 KAYSERİ Kayseri ili, Özvatan

Detaylı

AMORİUM ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI: ROMA, BİZANS, SELÇUKLU VE OSMANLI İZLERİ 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI DOÇ. DR. ZELİHA DEMİREL GÖKALP

AMORİUM ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI: ROMA, BİZANS, SELÇUKLU VE OSMANLI İZLERİ 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI DOÇ. DR. ZELİHA DEMİREL GÖKALP AMORİUM ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI: ROMA, BİZANS, SELÇUKLU VE OSMANLI İZLERİ 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI DOÇ. DR. ZELİHA DEMİREL GÖKALP GİRİŞ Amorium Kenti 2015 yılı kazı çalışmaları 23.07.2015-06.09.2015

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996

TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 TEOS ARAŞTIRMALARI,1996 Numan TUNA* Teos araştırmaları ı 996 yılı kampanyası Eylül ayında, 20 günlük bir çalışma ile gerçekleştirilmiştir. ı 996 yılı çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarihsel

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı