Plexus Brachialis. Doç. Dr. Ayşin KALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Plexus Brachialis. Doç. Dr. Ayşin KALE"

Transkript

1 Plexus Brachialis Doç. Dr. Ayşin KALE

2 Plexus Brachialis Son dört servikal spinal sinirin ön dalları ile T1 spinal sinirin ön dalının birleşmesinden meydana gelir. C4'ün ön dalından C5'in ön dalına, T2'nin ön dalından T1 in ön dalına katılım da vardır.

3 Plexus Brachialis M. sternocleidomas-toideus'un arka kenarı ile clavicula arasındaki köşede, boyun arka üçgenindedir.

4 Plexus Brachialis A. subclavia ile birlikte, m. scalenus anterior ile m. scalenus medius arasından, daha sonra birinci kaburga ile clavicula arasından geçer ve aksillaya gelir.

5 M. Scalenus medius M. Scalenus anterior Clavicula I. costa

6

7 Plexus Brachialis Spinal sinirlerin ön dalları (kökler; radices) birleşerek trunkusları (trunci), trunkusların dalları birleşerek fasikülüsleri (fasciculi) yapar. C5 ve C6'nın kökleri birleşerek truncus superior'u, C7'nin kökü tek başına truncus medius'u, C8 ve T1 in kökleri birleşerek truncus inferior'u oluşturur.

8 Plexus Brachialis Spinal sinirlerin ön dalları (kökler; radices) birleşerek trunkusları (trunci), trunkusların dalları birleşerek fasikülüsleri (fasciculi) yapar. C5 ve C6'nın kökleri birleşerek truncus superior'u, C7'nin kökü tek başına truncus medius'u, C8 ve T/in kökleri birleşerek truncus inferior'u oluşturur.

9

10

11 Plexus Brachialis Her bir trunkus, clavicula'nın arkasında ön (divisionis anterior) ve arka (divisionis posterior) olarak iki dala ayrılır.

12 Plexus Brachialis Truncus superior ile truncus medius'un ön dalları birleşerek fasciculus lateralis'i oluşturur

13 Plexus Brachialis Truncus inferior'un ön dalı fasciculus medialis'i oluşturur

14 Plexus Brachialis Üç trunkusun arka dalları birleşerek fasciculus posterior'u yapar

15 Kökler (radices), m. scalenus anterior ile m. scalenus medius arasında

16 trunkuslar (trunci) boyun arka üçgeninde,

17 divizyonlar (divisiones) clavicula'nın arkasında

18 Fasikülüsler (fasciculi cord) aksillada olup, m. pectoralis minor'un arkasındadır.

19 Fasikülüsler isimlerini, a. axillaris'in ikinci parçası (m. pectoralis minor un arkasında) ile yaptığı komşuluktan alır.

20 Kökler ve trunkuslar, pleksusun supraklaviküler parçasını, fasikülüsler ise infraklaviküler parçasını oluşturur.

21 Kökler ve trunkuslar, pleksusun supraklaviküler parçasını, fasikülüsler ise infraklaviküler parçasını oluşturur.

22 A. axillaris ile ilişkisi Fasciculus lateralis ile fasciculus medialis'in terminal dalları, a. axillaris'in önünde "M" harfi (sinir M'si) şeklinde bir görünüm oluşturur.

23 A. axillaris ile ilişkisi

24 Fasciculus lateralis'in terminal dalları N. musculocutaneus ve radix lateralis nervi mediani

25 Fasciculus medialis'in terminal dalları n. ulnaris ve radix medialis nervi mediani

26 Fasciculus posterior'un terminal dalları n. axillaris ve n. radialis

27

28 Köklerden çıkan dallar Rr. musculares: C5.8 köklerinden çıkar. M. longus colli ve mm. scaleni'ye gider. R. phrenicus: C5 kökünden çıkar ve n. phrenicus'la birleşir. N. dorsalis scapulae N. thoracicus longus

29 N. dorsalis scapulae C5 kökünden çıkar M. levator scapulae, m. rhomboideus major ve minor'u uyarır.

30 N. dorsalis scapulae C5 kökünden çıkar M. levator scapulae, m. rhomboideus major ve minor'u uyarır.

31 N. dorsalis scapulae Seyri sırasında m. scalenus medius'u deler.

32 N. dorsalis scapulae felci Rhomboid kaslar (scapula yı mediale çekerler) etkilenir Etkilenen taraftaki scapula, normal tarafın scapula sına göre orta hattan daha uzaktadır

33 N. thoracicus longus (Bell siniri) C5-7 köklerinden çıkar.

34 N. thoracicus longus (Bell siniri) M. serratus anterior'u uyarır ve bu kasın üzerinde seyreder.

35 N. thoracicus longus (Bell siniri) Genellikle aksilladaki cerrahi girişimlerde (mastektomi, aksiller lenfadenektomi gibi) yaralanır M. serratus anterior un paralizisi nedeniyle, kolun 90 den sonraki abdüksiyonu (hiperabdüksiyon) zorlaşır. Kişinin elleri ile bir duvarı itmesi istendiğinde, skapulanın medial kenarı ve alt ucu toraks duvarından ayrılır ve kanat şeklinde bir görünüm alır (kanat skapula, winged scapula, winging scapula).

36 Trunkuslardan çıkan dallar N. subclavius N. suprascapularis

37 N. subclavius Truncus superior'dan (C5_6) çıkar. M. subclavius'u uyarır.

38 N. suprascapularis Truncus superior'dan (C5_6) çıkar. Incisura scapulae'den geçer. M. supraspinatus ve m. infraspinatus'u uyarır. Art. humeri ve art. acromioclavicular is'e artiküler dallar verir.

39 N. Suprascapularis hasarı Kolun abdüksiyon hareketinin başlatılmasında güçlük olur (m. supraspinatus). Kolun dış rotasyonu bozulur ve ekstremite gevşekken iç rotasyonda kalır (m. infraspinatus). Voleybol oyuncularında ve atıcılık sporu yapan atletlerde yaralanması sık görülür.

40

41 Fasiculus (cord) lardan çıkan terminal dallar Fasikülüslerin terminal dalları, beş tane major sinir oluşturur n. musculocutaneus n. ulnaris n. radialis n. axillaris n. medianus

42 Fasikuluslardan çıkan dallar N. musculocutaneus, n. medianus'u oluşturan kökler ve n. ulnaris, "M" harfi şeklinde bir düzenlenme gösterir

43 Fasciculus lateralis ten çıkanlar C5-7 köklerinden lif içerirler N. pectoralis lateralis Radix lateralis nervi mediani N. musculocutaneous

44 Fasciculus lateralis ten çıkanlar N. pectoralis lateralis M. pectoralis major'u ve minor'u uyarır.

45 Fasciculus lateralis ten çıkanlar N. pectoralis lateralis M. pectoralis major'u ve minor'u uyarır. A.v. axillaris'i ön tarafından çaprazlar.

46 Fasciculus lateralis ten çıkanlar Radix lateralis nervi mediani Lateral fasikülüsün devamı Fasciculus medialis' ten gelen radix medialis nervi mediani ile birleşerek, a. axillaris'in terminal parçasının lateralinde n. medianus'u oluşturur.

47 Fasciculus lateralis ten çıkanlar N. musculocutaneus (Casserio siniri)) Kolun ön bölgesindeki kasları (m. biceps brachii, m. brachialis ve m. coracobrachialis) uyarır. Seyri sırasında m. coracobrachialis'i deler. Dirsek eklemi seviyesinde motor lifleri biter ve n. cutaneus antebrachii lateralis adı ile ön kolun öndış yüzünün, radius distal ucuna kadar deri duyusunu taşır.

48 N. Musculocutaneus hasarı Nadiren yaralanır. Ön kolun fleksiyonu ve supinasyonu zayıflar. N. radialis tarafından uyarılan m. brachioradialis (ön kola fleksiyon yaptırır) ve m. supinator (ön kola supinasyon yaptırır) hareketleri kompanse eder. Ön kolun, ön-dış yüzünün derisinde duyu kaybı olur.

49 Fasciculus medialis ten çıkanlar C8-T1 köklerinden lif içerirler. N. pectoralis medialis N. cutaneus brachii medialis N. cutaneous antebrachii medialis Radix medialis nervi mediani N. ulnaris

50 Fasciculus medialis ten çıkanlar N. Pectoralis medialis M. pectoralis minor'u uyarır. M. pectoralis major'a da dallar verir.

51 Fasciculus medialis ten çıkanlar N. cutaneous brachii medialis Kolun iç yüzünün deri duyusunu taşır. Pleksusun en küçük ve en medialdeki dalıdır.

52 Fasciculus medialis ten çıkanlar N. cutaneous brachii medialis Kolun iç yüzünün deri duyusunu taşır. Pleksusun en küçük ve en medialdeki dalıdır. N. intercostobrachialis'le (2'nci interkostal sinirin dalı) bağlantılıdır. Bu bağlantı miyokard infarktüsünde kolun iç yüzünde ağrı duyulmasının nedenidir.

53 Fasciculus medialis ten çıkanlar N. cutaneous antebrachii medialis Ön kolun iç yüzünün deri duyusunu taşır. Kolda n. ulnaris'le birlikte seyreder.

54 Fasciculus medialis ten çıkanlar N. cutaneous antebrachii medialis Ön kolun iç yüzünün deri duyusunu taşır.

55 Fasciculus medialis ten çıkanlar N. ulnaris Fasciculus medialis'in en büyük dalı Kolda dal vermez Epicondylus medialis'in arkasındaki sulcus nervi ulnaris'ten ve m. flexor carpi ulnaris'in iki başı arasındaki kübital tünelden geçip, ön kola gelir.

56 Fasciculus medialis ten çıkanlar N. ulnaris A. ulnaris'le birlikte fleksör retinakulumun yüzeyelinden (önünden) ve canalis ulnaris'ten (Guyon kanalı) geçip ele gelir ve uç dallarına (r. superficialis ve r. profundus) ayrılır.

57 Fasciculus medialis ten çıkanlar N. ulnaris A. ulnaris'le birlikte fleksör retinakulumun yüzeyelinden (önünden) ve canalis ulnaris'ten (Guyon kanalı) geçip ele gelir ve uç dallarına (r. superficialis ve r. profundus) ayrılır.

58 Fasciculus medialis ten çıkanlar N. ulnaris R. profundus, eldeki bazı kasları uyarır. R. superficialis ise m. palmaris brevis'i uyarır, hipotenar bölge, yüzük ve küçük parmakların deri duyusunu taşır.

59 Fasciculus medialis ten çıkanlar N. ulnaris Ön kolda; m. flexor carpi ulnaris ile m. flexor digitorum profundus'un ulnar yarısını Elde ise; derin dalı ile hipotenar kasları (opponens digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, abductor digiti minimi), interosseöz kasları, üçüncü ve dördüncü lumbirikal kası, m. adductor pollicis'i ve m. flexor pollicis brevis'in derin başını; yüzeyel dalı ile m. palmaris brevis'i, uyarır.

60 Fasciculus medialis ten çıkanlar N. ulnaris

61 Fasciculus medialis ten çıkanlar N. ulnaris elin ince hareketlerinin siniri

62 Nervus ulnaris (duysal innervasyon) Dorsal tarafta; elin dorsal yüzünün medial bölümünün, beşinci parmağın tamamının, dördüncü parmağın proksimal falanksının tamamı ile orta ve distal falanksının ulnar yarısı ve üçüncü parmağın da proksimal falanksının ulnar yarısının deri duyusunu alır.

63 Nervus ulnaris (duysal innervasyon) Palmar tarafta; elin palmar yüzünün medial bölümünün, beşinci parmağın tamamı ile dördüncü parmağın ulnar yarısının deri duyusunu alır.

64 N. Ulnaris hasarı Humerus un medial epikondil kırıklarında, kübital tünelde, el bileğinde, canalis ulnaris (Guyon kanalı) te ve elde yaralanabilir. En sık medial epikondil kırıklarında yaralanır

65 N. ulnaris in derin N. Ulnaris hasarı motor dalı, çekiç ya da kompresör kullanımı ya da motosiklet dümeni tutulmasına bağlı os hamatum ile os pisiforme arasında (canalis ulnaris, Guyon kanalı) sıkışabilir. Saf motor nöropati Duyu kaybı yoktur.

66 N. Ulnaris hasarı Ulnar sinir tarafından uyarılan lumbrikal ve interosseöz kaslardaki fonksiyon kaybı nedeniyle, yüzük parmağı ile küçük parmak, metakarpofalangeal eklemlerde fleksiyon, Lumbrikal kaslar piyano çalma interfalangeal eklemlerde veya klavye kullanmada çalışan ekstensiyon yapamaz. Bu nedenle, dördüncü ve beşinci kaslardır parmağın metakarpofalangeal eklemlerinde belirgin hiperekstensiyon, interfalangeal eklemlerinde fleksiyon vardır. El, pençe(claw hand) şeklinde

67 Dördüncü ve beşinci parmağın metakarpofalangeal eklemlerinde belirgin hiperekstensiyon, interfalangeal eklemlerinde fleksiyon vardır. Hipotenar eminens düzleşir n. ulnaris tarafından duyusu taşınan bölgelerinde duyu kaybı olur. El, pençe(claw hand) şeklinde N. Ulnaris hasarı

68 N. Ulnaris hasarı Dördüncü ve beşinci parmakların distal falanksları fleksiyon yapamaz (m. flexor digitorum profundus un ulnar yarısı çalışmadığı için). Elin fleksiyonu abdüksiyonla sonuçlanır (m. flexor carpi ulnaris çalışmadığı için). İnterosseöz kaslardaki fonksiyon kaybı nedeniyle, parmaklar abdüksiyon ve addüksiyon yapamaz. Bu nedenle parmaklar arasında bir cisim tutulamaz.

69 M. adductor pollicis teki fonksiyon kaybı nedeniyle, el başparmağı addüksiyon yapamaz. Kişiden bir kağıt parçasını başparmağı ile işaret parmağı arasında tutması istenirse, m. adductor pollicis çalışmadığı için, n. medianus la uyarılan m. flexor pollicis longus la başparmağının distal falanksına fleksiyon yaptırarak (kerpeten ya da kıskaç hareketi) bu işi başarır (Froment belirtisi). Hipotenar eminens düzleşir. Kişi elini yumruk yapmakta zorlanır.

70

71 Nervus medianus N. medianus (NM); fasciculus medialis'ten gelen radix medialis nervi mediani ile fasciculus lateralis'ten gelen radix lateralis nervi mediani'nin a. axillaris'in lateralinde birleşmesinden meydana gelir.

72 Nervus medianus M. pronator teres'in iki başı arasından geçer ve ön kolda m. flexor digitorum superficialis ile m. flexor digitorum profundus arasında aşağı doğru seyreder. Humeral head

73 Nervus medianus kolda dal vermez

74 Nervus medianus M. flexor carpi ulnaris hariç, ön kolun yüzeyel fleksör kaslarını (m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus, m. flexor digitorum superficialis) uyarır. İlk musküler dalını m. pronator teres'e verir. Humeral head

75 Nervus medianus N. medianus, m. pronator teres'in iki başı arasından geçerken n. interosseus antebrachii anterior denilen dalını verir. Bu sinir, ön koldaki derin fleksör kasları (m. flexor pollicis longus, m. pronator quadratus ve m. flexor digitorum profundus'un radial yarısı) uyarır.

76 Nervus medianus N. medianus, m. pronator teres'in iki başı arasından geçerken n. interosseus antebrachii anterior denilen dalını verir. Bu sinir, ön koldaki derin fleksör kasları (m. flexor pollicis longus, m. pronator quadratus ve m. flexor digitorum profundus'un radial yarısı) uyarır.

77 Nervus medianus Fleksör retinakulumun hemen proksimalinde r. palmaris isimli dalını verir. Bu sinir, tenar bölge ve elin santral bölümünün deri duyusunu taşır.

78 N. medianus, fleksör retinakulum altından geçerek karpal tünele gelir. Karpal tünelde, fleksör retinakulum ile m. flexor digitorum superficialis'in arasındadır.

79 N. medianus, fleksör retinakulum altından geçerek karpal tünele gelir. Karpal tünelde, fleksör retinakulum ile m. flexor digitorum superficialis'in arasındadır.

80 N. medianus elde, tenar kasları (m. flexor pollicis brevis'in yüzeyel başı, m. abductor pollicis brevis ve m. opponens pollicis) ve birinci ile ikinci lumbirikal kasları uyaran musküler dallar verir.

81

82 N. medianus parmakları örten derinin duyusunu taşıyan dört ya da beş tane nn. digitales palmares communes denilen dallar verir. Bu dalların her biri parmak köklerinde, parmakların komşu yüzlerinde distale doğru seyreden ikişer dala ayrılır (nn. digitales palmares proprii).

83 N. medianus un duysal innervasyonu Palmar tarafta; tenar bölge, elin palmar yüzünün lateral bölümü, lateraldeki üç parmağın ve dördüncü parmağın radial yarısının deri duyusunu alır.

84 N. medianus un duysal innervasyonu Dorsal tarafta; lateraldeki üç parmağın orta ve distal falanksları ile dördüncü parmağın orta ve distal falanksının radial yarısının deri duyusunu alır.

85 Karpal tünel sendromu: En sık n. medianus sıkışma nedeni N. medianus un karpal tünelde sıkışması sonucu olan bir tuzak nöropati N. medianus un dağılım alanında, uyuşma, keçelenme, yanma veya iğne batması hissi ve tenar kasların fonksiyonlarında zayıflama vardır. Belirtiler geceleri daha şiddetlenir ve kişiyi uyandırabilir. Tedavi edilmeyen olgularda tenar atrofi gelişir. Çoğu olguda idiopatik

86 Proksimal N. medianus sıkışması (önkolda- en sık 2. sıkışma nedeni) Humerus un suprakondiler kırığı Pronator teres sendromu (m. pronator teres in başlarında olan hipertrofi, lacertus fîbrosus (aponeurosis bicipitalis) kalınlaşması, aksesuar biseps başları ya da Struthers ligamenti ile sıkıştırılarak)

87 Proksimal N. medianus sıkışması (önkolda- en sık 2. sıkışma nedeni) Humerus un suprakondiler kırığı Pronator teres sendromu (m. pronator teres in başlarında olan hipertrofi, lacertus fîbrosus (aponeurosis bicipitalis) kalınlaşması, aksesuar biseps başları ya da Struthers ligamenti ile sıkıştırılarak)

88 Proksimal N. medianus sıkışması Pronator kaslardaki fonksiyon kaybı nedeniyle, ön kol supinasyonda kalır (pronasyon yapamaz). Elin fleksiyonu zayıflar. M. flexor carpi radialis teki fonksiyon kaybı ve n. ulnaris tarafından uyarılan m. flexor carpi ulnaris ile m. flexor digitorum profundus un ulnar yansının baskınlığı sonucu, elin fleksiyonu addüksiyonla sonuçlanır.

89 Proksimal N. medianus sıkışması Özellikle ikinci ve üçüncü parmakların, interfalangeal eklemlerinde fleksiyon kaybolur. El başparmağının distal falanksı, m. flexor pollicis longus taki fonksiyon kaybı nedeniyle fleksiyon yapamaz. Oppozisyon hareketi bozulur. Kişi başparmağı ile işaret parmağı arasında (kerpeten hareketi) bir cismi tutmakta zorlanır.

90 Proksimal N. medianus sıkışması Tenar eminens kasları paralizik Başparmak addüksiyonda Kişi yumruk yapmaya çalıştığında özellikle işaret parmağı ve bir miktarda orta parmağı düz kalırken, yüzük ve küçük parmakları fleksiyon yapar. maymun eli (ape hand) ya da vaftiz (kutsama) eli

91 Proksimal N. medianus sıkışması N. medianus un duyusunu taşıdığı deri alanlarında duyu kaybı

92 Karpal tünel Sendromu ile Proksimal N. Medianus sıkışmasında ayırıcı tanı Karpal tünel sendromunda ayırıcı tanı, lateraldeki üç buçuk parmağın palmar yüzünde duyu kaybı olmasına rağmen, tenar eminens üzerinde duyu kaybının olmamasıdır. Çünkü bu alanın duyusunu taşıyan palmar deri dalı, median sinirden yukarıda ayrılır ve tünelden geçmez.

93 Karpal tünel Sendromu Tanı Testi Tinel belirtisi; el bileğinin palmar yüzü üzerindeki transvers karpal ligament üzerine vurulduğunda, median sinirin dağılım alanında parestezi (uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi) olursa test pozitiftir.

94 Karpal tünel Sendromu Tanı Testi Phalen testi; hasta her iki eline kuvvetli fleksiyon yapıp, yaklaşık bir dakika bekler. Parestezi (uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi) olursa test pozitiftir.

95 N. interosseus anterior sendromu-kiloh-nevin Sendromu n. interosseus anterior, saf motor sinirdir. En çok m. pronator teres in derin-başının orijin yerinde kompresyona uğrar. Kişi el başparmağı ile işaret parmağının uçlarını bir araya getiremez (bir daire ya da O oluşturamaz). Başparmak ve işaret parmağının fleksiyon kusuru

96 Fasciculus posterior dan çıkan dallar C5-T1 köklerinden lif içerirler. N. subscapularis superior N. thoracodorsalis N. subscapularis inferior N. axillaris n. cutaneous brachii lateralis superior N. radialis

97 Fasciculus posterior dan çıkan dallar C5-T1 köklerinden lif içerirler. N. subscapularis superior: M. subscapularis'i uyarır. N. subscapularis inferior: m. teres major'u ve m. subscapularis'in alt bölümünü uyarır.

98 Fasciculus posterior dan çıkan dallar N. thoracodorsalis N. subscapularis superior ile inferior arasında olarak fasciculus posterior'dan ayrılır. M. latissimus dorsi'yi uyarır.

99 N. Thoracodorsalis yaralanması Axilla daki cerrahi girişimlerde M. latissimus dorsi deki fonksiyon kaybı nedeniyle, kolun addüksiyonu ve iç rotasyonu zayıflar. Kişi gövdesini yukarı çekemez. Ek olarak hastalar koltuk değneği kullanamazlar (addüksiyon yapılamadığı için).

100 Fasciculus posterior dan çıkan dallar N. axillaris Fasciculus posterior'un iki terminal dalından biri

101 Fasciculus posterior dan çıkan dallar N. axillaris A.v. circumflexa humeri posterior ile birlikte spatium axillare laterale (humerotrisipital aralık, kuvadrangüler aralık)'den geçer. Daha sonra collum chirurgicum'u dolanır ve m. deltoideus ile m. teres minor'u uyaran dallarını verir.

102 N. axillaris in dalı: N. cutaneus brachii lateralis superior Kolun dış yüzünün üst bölümünü örten derinin duyusunu taşır.

103 N. axillaris hasarı En sık humerus boynu kırıklarında ve omuz ekleminin çıkıklarında yaralanır. Hatalı koltuk değneği kullanımı ya da ağır bir sırt çantasının uzun süreli taşınması sonucu da yaralanabilir.

104 N. axillaris hasarı M. deltoideus ve m. teres minor paralizisi M. deltoideus un atrofisi nedeniyle omuz kabartısı kaybolur. Kolun abdüksiyon hareketi zayıflar ve kol belli bir dereceden sonra abdüksiyon yapamaz. Bu durum kısmen m. supraspinatus ile kompanse edilebilir. Ayrıca kolun dış yüzünün üst bölümünde duyu kaybı olur.

105 Kolun abdüksiyonu M. supraspinatus kolun ilk 15 derecelik abdüksiyonunu, yani kolun ilk kalkma hareketini başlatır. Daha sonra M. deltoideus un kolun en kuvvetli abdüktorleri olan medial lifleri 90 dereceye kadar olan abdüksiyonu sağlar. M. trapezius un ile birlikte m.serratus anterior kolun 180 dereceye kadar olan abdüksiyonunu yaptırır.

106 Fasciculus posterior dan çıkan dallar N. radialis Fasciculus posterior'un iki terminal dalından biri

107 Fasciculus posterior dan çıkan dallar N. radialis Plexus brachialis'in en büyük dalıdır. C5-T1 den gelen lifler tarafından oluşturulur.

108 N. radialis A. profunda brachii ile birlikte, M. teres major, m. triceps brachii nin caput longum u ve humerus arasında kalan üçgen aralıktan geçerek, sulcus nervi radialis'e girer.

109 N. radialis Sulcus nervi radialis'te, m. triceps brachii'nin lateral ve medial başları arasında Oluğu terk ettikten sonra, septum intermusculare laterale'yi deler

110 N. radialis Epicondylus lateralis'in önünde, yüzeyel (r. superficialis) ve derin (r. profundus) olarak iki uç dalına ayrılır.

111 N. radialis R. superficialis; dört ya da 5 tane nn. digitales dorsales'e ayrılır. Bu dallar, el sırtı ve parmak sırtlarından deri duyusunu taşır.

112 N. radialis R. profundus (n. interosseus antebrachii posterior; PIN): Yüzeyel ve derin ekstensör kaslar arasında seyreder.

113 N. radialis M. triceps brachii, m. anconeus, m. brachioradialis ve m. extensor carpi radialis longus, direkt olarak n. radialis tarafından uyarılan kaslardır. Ön kolun arka yüzündeki diğer ekstensör kaslar (m. extensor carpi radialis brevis, m. supinator, m. extensor digitorum, m. extensor digiti minimi, m. extensor carpi ulnaris, m. extensor pollicis longus, m. extensor indicis, m. abductor pollicis longus ve m. extensor pollicis brevis) n. radialis'in r. profundus'u tarafından uyarılır.

114 N. radialis in deri dalları n. cutaneus brachii posterior; olecranon'a kadar kolun arka yüzünün deri duyusunu, n. cutaneus brachii lateralis inferior; kolun dış yüzünün alt bölümünün deri duyusunu, n. cutaneus antebrachii posterior; el bileğine kadar ön kolun arka yüzünün deri duyusunu taşır.

115 N. radialis in deri dalları N. radialis; el sırtının radial bölümü ile tenar bölgenin küçük bir bölümünün deri duyusunu ve lateraldeki 2,5 parmağın (üçüncü parmağın radial yarısı) proksimal interfalangeal eklemlerine kadar dorsal yüzlerini örten derinin duyusunu taşır.

116 N. radialis in deri dalları N. radialis'in duyu fonksiyonu en iyi, başparmak ile işaret parmağı arasında kalan kama şeklindeki deri alanında test edilir.

117 N. Radialis yaralanması En çok humerus gövdesi kırıklarında yaralanır.

118 N. Radialis yaralanması Balayında (honeymoon palsy) veya bankta sızan bir sarhoşta da (Saturday night palsy) yaralanabilir.

119 N. Radialis yaralanması (humerus gövde kırığı) Düşük el olur, ancak m. triceps brachii nin uzun ve medial başlarını uyaran dallar, aksillada sinirden ayrıldığından etkilenmez ve-bu nedenle ön kolun ekstensiyonu bozulmaz.

120 N. Radialis yaralanması (axilla da yaralanma) Fleksör kasların karşılanamayan aktivitesi nedeniyle el fleksiyonda (düşük el, wrist drop) ve parmaklar da metakarpofalangeal eklemlerde fleksiyondadır.

121 N. Radialis yaralanması (axilla da yaralanma) Ön kol ve el ekstensiyon yapamaz, parmakların ekstensiyonu ise zayıflar

122 N. Radialis yaralanması (axilla da yaralanma) Bu pozisyondaki bir el, bir objenin yakalanması için parmaklara gerekli fleksiyonun yapılmasını önler. M. supinator de işlev kaybı olur, ancak ön kolda supinasyon kaybolmaz. Çünkü bu hareket, m. biceps brachii ile yapılabilir.

123 N. Radialis yaralanması (axilla da yaralanma) Kolun alt-dış bölümü, ön kolun arka yüzü ve elde özellikle birinci dorsal interosseöz kasın üzerini örten deride (başparmak ile işaret parmağı arasında kalan kama şeklindeki alanda) duyu kaybı olur.

124 Düşük el

125 N. radialis in derin dalı (r. profundus; n. interosseus posterior)hasarı Radius başı çıkıklarında veya radius un proksimal ucunun kırıklarında yaralanabilir. Düşük el görülmez. M. extensor carpi radialis longus, direkt olarak n. radialis tarafından uyarıldığından sağlamdır ve el bileğine kısmen ekstensiyon yaptırır. Ancak parmaklara ekstensiyon yaptırılamaz. Derin dal sadece motor lifler içerdiğinden, yaralanması durumunda duyu kaybı olmaz.

126 N. radialis in yüzeyel dalının hasarı Ön kol ve elin arka yüzü ile lateraldeki 2,5 parmağın (üçüncü parmağın radial ya da lateral yarısı) proksimal falankslarının dorsal yüzlerinde ve tenar bölgenin lateralde kalan küçük bir alanında deri duyusu kaybolur.

127 Erb-Duchenne Truncus superior lezyonu (Erb-Duchenne felci) Pleksusun en yaygın traksiyon yaralanmasıdır. Başın karşı tarafa aşırı dönmesi ya da omuz ve boynun geniş olarak ayrılması sonucu olur. Zor doğumlarda başın aşın lateral fleksiyonu ile veya motosiklet ya da at üzerinden düşmelerde görülür. C5 ve C6 kökleri yırtılır.

128 ErbDuchenne Truncus superior lezyonu (Erb-Duchenne felci) Pleksusun en yaygın traksiyon yaralanmasıdır. Başın karşı tarafa aşırı dönmesi ya da omuz ve boynun geniş olarak ayrılması sonucu olur. Zor doğumlarda başın aşın lateral fleksiyonu ile veya motosiklet ya da at üzerinden düşmelerde görülür. C5 ve C6 kökleri yırtılır.

129 Erb-Duchenne (Tr. Sup. Lezyonu) Bu segmentlerden kaynaklanan sinirler tarafından uyarılan kaslarda (m. deltoideus, m. biceps brachii, m. brachialis, m. coracobrachialis, m. brachioradialis, m. supraspinatus, m. infraspinatus ve m. teres minör) fonksiyon kaybı olur. Kolun abdüktör, fleksör ve dış rotator kasları ile ön kolun fleksör ve dış rotator kaslarındaki zayıflık sonucu; ekstremite sarkık, kol addüksiyonda ve iç rotasyonda, ön kol pronasyonda ve ekstensiyonda, el bileği bir miktar fleksiyondadır. Ekstremitenin pozisyonu, bahşiş isteyen garson (waiter s tip) ekstremitesine benzer.

130 Erb-Duchenne (Tr. Sup. Lezyonu)

131 Erb-Duchenne M. deltoideus u örten deri üzerinde ve ön kol ile elin lateral tarafında duyu kaybı olur. M. supraspinatus ve m. deltoideus ta fonksiyon kaybı olduğu için kola abdüksiyon yaptırılamaz. M. teres minör ve m. infraspinatus taki fonksiyon kaybı nedeniyle dış rotasyon da yapamaz. M. brachialis ve m. biceps brachii nin fonksiyonlarındaki kayıp sonucu, ön kolun fleksiyonu bozulur. M. supinator ve m. biceps brachii çalışmadığı için, ön kol supinasyon yapamaz ve bu nedenle pronasyonda kalır.

132 ErbDuchenne Üst trunkus, en sık doğum sırasında yaralanır. Yenidoğanda asimetrik Moro refleksi olur.

133 MORO REFLEKSİ Ani olarak 120 desibellik bir sesli uyarım ile veya postüründeki değişiklerle bebek dört ekstremitesini abdüksiyon ve ekstansiyona getirir. Parmakları açılır. Daha sonra kollarını addüksiyon ve fleksiyona getirerek eski postürüne döner

134 Truncus inferior lezyonu (Klumpke felci) Doğum sırasında kolun aşırı abdüksiyonu veya akciğer apeksini tutan tümörlerde (Pancoast tümörü) C8 ve T1, kökleri yaralanır.

135 Truncus inferior lezyonu (Klumpke felci) Doğum sırasında kolun aşırı abdüksiyonu veya akciğer apeksini tutan tümörlerde (Pancoast tümörü) C8 ve T1, kökleri yaralanır.

136 Truncus inferior lezyonu (Klumpke felci) Bu segmentlerden çıkan lifler, başlıca n. ulnaris e ve kısmen n. medianus a katıldığından, elin tüm küçük kasları etkilenir. Lumbrikal ve interosseöz kaslar tarafından m. extensor digitorum un etkisi karşılanamadığından, parmakların proksimal falanksları belirgin ekstensiyonda, diğer falankslan fleksiyondadır. El, pençe şeklindedir (claw hand).

137 Truncus inferior lezyonu (Klumpke felci) Kolun, ön kolun ve elin medial tarafı ile medialdeki iki parmakta belirgin duyu kaybı vardır. T1, kök lezyonunda, ulnar sinir felci belirtilerine Horner sendromu da eşlik eder.

138

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları İntrinsik omuz kasları Clavicula nın 1/3 lateral i pars clavicularis Acromion pars acromialis Spina scapula pars spinalis M. supraspinatus Fossa supraspinatus medial 2/3 ü, fascia supraspinata nın kalın

Detaylı

Adatepe (Ed.) EMG Prati ine Yönelik Kas ve Sinir K lavuzu 21 x 28 cm, VIII Sayfa ISBN Türkçe birinci bask Deomed, 2010.

Adatepe (Ed.) EMG Prati ine Yönelik Kas ve Sinir K lavuzu 21 x 28 cm, VIII Sayfa ISBN Türkçe birinci bask Deomed, 2010. Deomed Medikal Yay nc l k Adatepe (Ed.) EMG Prati ine Yönelik Kas ve Sinir K lavuzu 21 x 28 cm, VIII + 204 Sayfa ISBN 978-975-8882-32-8 Türkçe birinci bask Deomed, 2010. 144 1 / Çizgili Kasların Sınıflamaları

Detaylı

ÜST EXTREMİTE KASLARI

ÜST EXTREMİTE KASLARI 14 ÜST EXTREMİTE KASLARI Omuz kasları M deltoideus M subscapularis ORIGO INSERTIO FONKSİYON SİNİR ÖZELLİK -pars clavicularis kısmı;clavicula nın lateral 1/3 ünden, -pars acromialis kısmı;acromion un lateral

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale FOSSA AXILLARIS Toraks yan duvarının üst bölümü ile kolun üst bölümü arasında kalan piramidal boşluk Önden ve arkadan 2 plika ile sınırlanır; Plica axillaris anterior: M. pectoralis

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale FOSSA AXILLARIS Boyun ile kol arasında, üst ekstremiteye geçiş alanı sağlayan kapı Toraks yan duvarının üst bölümü ile kolun üst bölümü arasında kalan piramidal boşluk Önden ve arkadan

Detaylı

Pars libera membri superioris

Pars libera membri superioris Pars libera membri superioris Kol, önkol ve el iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. HUMERUS (KOL KEMİ Ğ İ ) Üst ekstremitenin en uzun ve en kalın kemiğidir. Bir proksimal uç,

Detaylı

ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus)

ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus) ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus) E. Savaş Hatipoğlu Bu derste ön kolun yan ve arka tarafında bulunan kaslar ile elin dorsal tarafı

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

PLEXUS BRACHİALİS YAPISI, VARYASYONLARI VE CERRAHİ ÖNEMİ

PLEXUS BRACHİALİS YAPISI, VARYASYONLARI VE CERRAHİ ÖNEMİ PLEXUS BRACHİALİS YAPISI, VARYASYONLARI VE CERRAHİ ÖNEMİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Mehmet BÜYÜKKİRAZ İstanbul -2005 1 TEŞEKKÜR Öncelikle her türlü fedakarlığa katlanarak bugünlere gelmemi sağlayan aileme; nöroşirürji

Detaylı

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Kuvvet Antrenmanı Anatomisi Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 11. hafta Kollar (Arms) Biceps Curls M. Biceps brachii M. Brachialis M. Brachioradialis

Detaylı

Koltuk altı çukuru (fossa axillaris) ve plexus brachialis. Prof.Dr.Orhan TACAR

Koltuk altı çukuru (fossa axillaris) ve plexus brachialis. Prof.Dr.Orhan TACAR Koltuk altı çukuru (fossa axillaris) ve plexus brachialis Prof.Dr.Orhan TACAR Dersin amacı Fossa axillaris ve plexus brachialis öğrenilmesi Öğrenim hedefleri Fossa axillaris in sınırları ve içersinde yer

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Gövde Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 7. hafta Gövde iskeletini arka tarafta omurga, önde ise göğüs ve kaburga kemikleri oluştururlar.

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

Biçimsel ve yapısal olarak iki tip kas vardır.

Biçimsel ve yapısal olarak iki tip kas vardır. Sporda Performans Kontrolü Bütünlüğü Sporcunun Doping Yaptığı Nasıl Saptanır Spor Sakatlıkları ve Tedavi Yolları Yaralanmalarda Soğuk Uygulama Sporda Dayanıklılık Antrenmanı Spor ve Sağlıklı Yaşam Spor

Detaylı

Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön baca ın Yüzeysel Diseksiyonu Laboratuar Hedefleri

Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön baca ın Yüzeysel Diseksiyonu Laboratuar Hedefleri Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon 1 teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön bacağın Yüzeysel Diseksiyonu Vücut yüzeyindeki umbilicus, mamma ve arcus costalis'in gözlenmesi. Derinin yüzülmesi.

Detaylı

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi KÜREK lines of KEMİĞİ the SHOULDER VE KOL BLADES DIŞ YÜZ AND çizgileri POSTERIOR ARM Skapula Çizgisi Bu çizgi referans noktadan geçer: 1. Spina skapulanın orta noktasının üstü. Spina skapulanın üstü, medial

Detaylı

MESLEKİ TUZAK NÖROPATİLER DR. AYŞEGÜL ÇUBUK NÖROLOJİ UZMANI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ

MESLEKİ TUZAK NÖROPATİLER DR. AYŞEGÜL ÇUBUK NÖROLOJİ UZMANI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ MESLEKİ TUZAK NÖROPATİLER DR. AYŞEGÜL ÇUBUK NÖROLOJİ UZMANI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ Periferik Sinir Tuzak Nöropatileri Periferik sinirin, çevre anatomik yapıların kompresyonu

Detaylı

II. GENEL BİLGİLER II. A. ANATOMİ II. A. 1. KARPAL TÜNEL

II. GENEL BİLGİLER II. A. ANATOMİ II. A. 1. KARPAL TÜNEL I. GİRİŞ ve AMAÇ Son yıllarda özellikle radyoloji alanındaki gelişmenin sonucu insan anatomi bilgisine daha çok ihtiyaç olduğu açığa çıkmıştır. Anatomik olarak vücudun bir bölümünün normalinin bilinmesi,

Detaylı

Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Yüzeyel ense, sırt, omuz ve kolun arka bölgesi Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Venter frontalis Venter occipitalis Galea aponeurotica Siniri; n.facialis İşlevi; venter frontalis kaş ve burun kökü derisini yukarı

Detaylı

Nervus medianus un klinik anatomisi ve varyasyonları

Nervus medianus un klinik anatomisi ve varyasyonları Nervus medianus un klinik anatomisi ve varyasyonları İ.İlknur Uysal Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Konya Amaç: Bu derlemenin amacı nervus medianus un klinik anatomisi ve

Detaylı

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 207 Kinezyoloji I Dirsek ve Önkol Kompleksi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ 3 KEMİK 4 EKLEM Humeroulnar Humeroradial Prox. Radioulnar Distal radioulnar MID-DISTAL HUMERUS ULNA - RADIUS VALGUS

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği III yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEĞİ EKSTANSÖR KASLARI El Bileği Ekstansör Kasları Primer M.Ekstansör karpi radialis longus M.Ekstansör karpi radialis brevis M.Ekstansör

Detaylı

Torax ın lateral duvarı & kolun üst kısmı arasında yeralır. Tepesi yukarıda tabanı aşağıda olan Piramid şeklinde bölgedir.

Torax ın lateral duvarı & kolun üst kısmı arasında yeralır. Tepesi yukarıda tabanı aşağıda olan Piramid şeklinde bölgedir. Konularının özeti ve önemli yerleri II Hazırlayan: Dr. Hadi SASANİ FOSSA AXİLLARİS: Torax ın lateral duvarı & kolun üst kısmı arasında yeralır. Tepesi yukarıda tabanı aşağıda olan Piramid şeklinde bölgedir.

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM

LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM.En hareketli sinovial eklem tipini işaretleyiniz. a) Ginglymus d) Art. trochoidea b) Art. spheroidea e) Art. plana c) Art. sellaris. Üst

Detaylı

KAS Dicle Aras. İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar

KAS Dicle Aras. İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar KAS Dicle Aras İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar 3.9.2015 1 Kas Kasılma rolleri Agonist kaslar; aynı hareketi yaptıran kas veya kaslara denir. Bunlardan

Detaylı

OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİ OLAN ÇOCUKLARDA KASLARIN VİSKOELASTİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTOR FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİ OLAN ÇOCUKLARDA KASLARIN VİSKOELASTİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTOR FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS PARALİZİSİ OLAN ÇOCUKLARDA KASLARIN VİSKOELASTİK ÖZELLİKLERİ İLE MOTOR FONKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ Omuz Kuşağının Kas Sistemi Bu kasların işlevi, Omuz kuşağını gövdeye sabitlemek ve Üst ekstremitenin çeşitli hareketleri için omuz kuşağını uygun

Detaylı

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem)

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem) Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem); articulatio sellaris tipi eklemdir. Discus articularis i (eklem diski) vardır. Manubrium sterni ile clavicula nın (köprücük kemiği) extremitas sternalis

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Alt Ekstremite Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 9. hafta Kalça eklemini önden kat eden kaslar M. iliopsoas, m. quadriceps femoris,

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ

ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ ÜST EKSTREMİTE TUZAK NÖROPATİLERİ Tuzak nöropatiler tek sinirin özellikle fibro-osseöz bir tünelden geçerken uğradığı mekanik dinamik kompresyona sekonder gelişmektedir. Üst ekstremitede ulnar ve radyal

Detaylı

HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ

HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ H.Ü. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, REKREASYON BÖLÜMÜ SBR178/REK132 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ HAREKET SİSTEMİ VE KİNEZİYOLOJİK ANALİZ BÖLÜMLERİ İÇİN KONU TEKRARI SORULARI HAREKET

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

PARMAKLARIN DĐSTAL ĐNTERFALANGEAL EKLEM DĐSTALĐNDEKĐ BÖLÜMÜNÜN ANATOMĐK KANTĐTĐTĐF ANALĐZĐ

PARMAKLARIN DĐSTAL ĐNTERFALANGEAL EKLEM DĐSTALĐNDEKĐ BÖLÜMÜNÜN ANATOMĐK KANTĐTĐTĐF ANALĐZĐ T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ANATOMĐ ANABĐLĐM DALI PARMAKLARIN DĐSTAL ĐNTERFALANGEAL EKLEM DĐSTALĐNDEKĐ BÖLÜMÜNÜN ANATOMĐK KANTĐTĐTĐF ANALĐZĐ Uzmanlık Tezi Dr. Celalettin EROĞLU Tez Danışmanı

Detaylı

Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde

Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde KASLAR Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde çalışır. İnsan vücudunda 630 civarında kas vardır.

Detaylı

Bölüm I Geliflim ve Geliflimsel Bozukluklar 1 Nöroembriyoloji... 2 Çeviri: Dr. fiaban Fatih Reel

Bölüm I Geliflim ve Geliflimsel Bozukluklar 1 Nöroembriyoloji... 2 Çeviri: Dr. fiaban Fatih Reel çindekiler Önsöz............................................................................. Çeviri Editörünün Önsözü.......................................................... Girifl..............................................................................

Detaylı

ÇOCUK SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ ORTA-UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ

ÇOCUK SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ ORTA-UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ ORTA-UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ DR. ALİ KEMAL TONAK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD KESİTSEL ANATOMİ Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD Radyoloji nedir? Kas-iskelet sisteminde kullandığımız radyolojik görüntüleme yöntemleri nelerdir? Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile kesitsel anatomiyi

Detaylı

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANLARI: PROF. DR. SAİT ADA PROF. DR. METİN ESKANDARİ EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: OP. DR. KEMAL

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTiTÜSÜ

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTiTÜSÜ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTiTÜSÜ KARPAL TÜNEL SENDROMU HASTALARINDA RETİNACULUM MUSCULORUM FLEKSORUMUN MYOFASCİAL OLARAK GEVŞETİLMESİ, MEDİAN SİNİR MOBİLİZASYONU VE TENDON GLİDİNG EGZERSİZLERİNİN

Detaylı

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ 1 Bu ana eksenler şunlardır: Sagittal eksen, Vertical eksen, Transvers eksen. 2 Sagittal Eksen Anatomik durumda bulunan bir vücut düşünüldüğünde, önden arkaya doğru uzanan

Detaylı

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar Yüzeysel gluteal kaslar M. gluteus maximus Os ilium un dış yüzü Os sacrum, coccyx Lig. sacrotuberale Tuberositas glutea Tractus iliotibialis UYLUĞUN EN GÜÇLÜ EKTENSORU M.ILIOPSOAS IN ANTOGONISTİ UYLUĞA

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

Tuj Koyununun Ön Bacak Venaları Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma [1]

Tuj Koyununun Ön Bacak Venaları Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma [1] Kafkas Univ Vet Fak Derg 15 (5): 771-778, 2009 DOI:10.9775/kvfd.2009.106-A RESEARCH ARTICLE Tuj Koyununun Ön Bacak Venaları Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma [1] Zekeriya ÖZÜDOĞRU * Gürsoy AKSOY ** [1]

Detaylı

HUMERUS DİAFİZ KIRIKLARINDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

HUMERUS DİAFİZ KIRIKLARINDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II.ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: OP. DR. MUZAFFER YILDIZ HUMERUS DİAFİZ KIRIKLARINDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El Bileği yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ El bileği eklemi, ön kolun distal ucu ve elin proksimal ucu arasında yer alan eşsiz bir eklemdir. Üst ekstremitenin mekanik etkinliğini

Detaylı

Morkaraman Koyununun Ön Bacak Venleri Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma*

Morkaraman Koyununun Ön Bacak Venleri Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma* Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. Yıl: 2009 Cilt: 4 Sayı: 1 Sayfa: 39-47 Morkaraman Koyununun Ön Bacak Venleri Üzerine Makroanatomik Bir Çalışma* Zekeriya ÖZÜDOĞRU 1, Gürsoy AKSOY 2, Derviş ÖZDEMİR

Detaylı

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS Üst ekstremitelere üst taraf veya üst yanlar da denir. Gövdenin iki yanına tutunmuş, sağ ve sol simetrik uzantı şeklindedirler. Üst taraf; Omuz, Kol, Önkol El

Detaylı

ÇOCUKLARIN SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARINDA KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOCUKLARIN SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARINDA KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Kenan SARIDOĞAN ÇOCUKLARIN SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARINDA KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri)

OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) OSSA CARPİ (El Bileği Kemikleri) Distal yöndekiler, Lateralden-Mediale: 1) Os trapezium2) Os trapezoideum3) Os capitatum4) Os hamatum Proksimal yöndekiler Lateralden-Mediale: 1) Os scaphoideum2) Os lunatum3)

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ ÜST EKSTREMĠTE ORTEZĠ ALÇI MODELAJI 725TTT042 Ankara, 2011 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iv GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1... 3 1. ÜST EKSTREMĠTE HASTALIKLARI

Detaylı

Hasan Erden2. Sadettin Tıpırdaınaz ı

Hasan Erden2. Sadettin Tıpırdaınaz ı Sel~r uk Üniversitesi Vet. Fak. Dergisi Cilt: 4, Sayı: ı (3ı7-332), ı988 KÖPEKLERİN PLEXUS BRACHİALİS'İ ÜZERİNDE MAKRO-ANATOMiK ARAŞTIRMALAR M~cro-anatomlcal investigations on the brachial ple:ııı:us in

Detaylı

KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA MEDİAN VE ULNAR SİNİRİN ULTRASONOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA MEDİAN VE ULNAR SİNİRİN ULTRASONOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Osman TEMİZÖZ KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA MEDİAN VE ULNAR SİNİRİN ULTRASONOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık

Detaylı

MEME KANSERİ TEDAVİSİ KOMPLİKASYONLARI KURSU Sinir ve Damar Yaralanmaları. Dr. Betül BOZKURT

MEME KANSERİ TEDAVİSİ KOMPLİKASYONLARI KURSU Sinir ve Damar Yaralanmaları. Dr. Betül BOZKURT MEME KANSERİ TEDAVİSİ KOMPLİKASYONLARI KURSU Sinir ve Damar Yaralanmaları Dr. Betül BOZKURT Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meme ve Endokrin Cerrahi Bölümü Mastektomi veya aksiller diseksiyondan

Detaylı

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum GÖVDE VE HAREKETLERİ Gövde 1. Omurga 2. Göğüs kafesi REK132&SBR178 ANATOMİ VE KİNEZİYOLOJİ Gövdenin Fonksiyonları 1. Baş, boyun ve gövde hareketlerine izin verir 2. Dik durmamızı sağlar 3. Önemli organları

Detaylı

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT

BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE. Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT BOYUN KÖKÜ THORACOCERVİCAL BÖLGE Prof. Dr. S. Ayda DEMİRANT Boyun kökü apertura thoracis superior ve hemen üzerinde yer alan bölgedir. Apertura thoracis superior, önde manubrium sterni, yanlarda 1.costalar

Detaylı

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa

TUZAK NÖROPATİLER. Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa TUZAK NÖROPATİLER Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Bursa dryukselozkan@yahoo.com Prof.Dr.Rıdvan EGE IV.Temel El Cerrahisi Kursu Ortopedia

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI ALT EKSTREMİTE Temelde alt ekstremitenin yapısı üst ekstremiteye benzer. Dik duruş sonucunda bacaklar üzerinde oluşan statik yüklenme, işlevsel gereksinimler nedeniyle, alt ekstremitede bazı yapısal değişikliklerin

Detaylı

Tuzak Nöropatiler. I. Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri. Aysun GENÇ - Birkan SONEL TUR

Tuzak Nöropatiler. I. Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri. Aysun GENÇ - Birkan SONEL TUR Tuzak Nöropatiler Aysun GENÇ - Birkan SONEL TUR 77 Tuzak nöropatileri, duysal, motor ve otonom sinir liflerini içeren periferik sinirlerin anatomik gidiş yolları boyunca bir fibröz veya fibro-osseöz tünel

Detaylı

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar iskelet sistemi 1 KAFATASI Kranyum kemikleri Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Arcus superciliaris (kaş arkı) Frontal kemik önden görünüm Etmoidal kemik ve ilgili yapılar Sfenoidal kemik üstten görünüm

Detaylı

Pediatrik Ortopedi; Doğum Yaralanmaları

Pediatrik Ortopedi; Doğum Yaralanmaları Kitap Bölümü DERMAN Özgür Başal I. Doğum Yaralanmaları 1. Doğum Kırıkları Zor doğum, makat geliş, iri bebek, travayın iyi yönetilememesi gibi nedenlerle yenidoğan travmaya maruz kalabilir. Makrozomik bebeklerde

Detaylı

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar iskelet sistemi 1 KAFATASI Kranyum kemikleri Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Arcus superciliaris (kaş arkı) Frontal kemik önden görünüm Etmoidal kemik ve ilgili yapılar Sfenoidal kemik üstten görünüm

Detaylı

Büro çalışanlarında kas iskelet sistemi sorunları

Büro çalışanlarında kas iskelet sistemi sorunları Büro çalışanlarında kas iskelet sistemi sorunları Doç Dr Mustafa Akif SARIYILDIZ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD 2014 İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıkları (İKİH)

Detaylı

KOL VE BACAK YARALANMALARI

KOL VE BACAK YARALANMALARI GİRİŞ KOL VE BACAK Her yıl ABD de acil servislere 12 milyon laserasyon müracaat etmektedir Extremiteler çevreyle etkileşimleri fazla olduğu için özellikle yaralanmaya eğilimlidirler Dr. Soner IŞIK AÜTF

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

DrTus.com. ilk ve tek t us portalı ANATOMĐ

DrTus.com. ilk ve tek t us portalı ANATOMĐ 1 SCAPULA Üst kenarındaki incisura scapulae denilen çentik, canlıda ligamentum transversum scapulae superius ile delik haline getirilir. Delikten n. suprascapularis,ligamentin üzerindenise a.v. suprascapularis

Detaylı

kas sistemi ÜST EKSTREMİTE Üst ekstremite kasları

kas sistemi ÜST EKSTREMİTE Üst ekstremite kasları kas sistemi 1 3 3 4 BAŞ VE BOYUN Yüz kasları Çiğneme kasları Musculus temporalis Musculus masseter Musculus pterygoideus lateralis Musculus pterygoideus medialis Boyun kasları Musculus sternocleidomastoideus

Detaylı

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD

PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD PULMONES (AKCİĞERLER) DOÇ.DR.M.CUDİ TUNCER D.Ü.Tıp Fakültesi Anatomi ABD Pulmones *Apex pulmonis *Basis pulmonis *Margo anterior *Margo inferior *Facies mediastinalis *Facies costalis *Facies interlobaris

Detaylı

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER

Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER Boyun Kasları Klinik Anatomisi Dr. Nurullah YÜCEL Doç. Dr. Muzaffer ŞEKER 1999 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Üst sınır; BOYUN oksipital kemiğin protuberentia occipitalis i temporal

Detaylı

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan oluşur. Bu kemik ve kıkırdak yapılar toraks kafesini

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

F Function. A Arterial Pulse. C Capillary Refill. T Temperature (Skin) S - Sensation. Hastane öncesi kullanılan sabitleme.

F Function. A Arterial Pulse. C Capillary Refill. T Temperature (Skin) S - Sensation. Hastane öncesi kullanılan sabitleme. Hastane öncesi kullanılan sabitleme yöntemleri Acil serviste kullanılan sabitleme yöntemleri Dr. M. Nuri BOZDEMİR Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 1 2 Kırıklar Burkulmalar Eklem enfeksiyonları

Detaylı

VATAN KAVAK. Doç. Dr. Bacak ve Ayak Kasları

VATAN KAVAK. Doç. Dr. Bacak ve Ayak Kasları VATAN KAVAK Doç. Dr. Bacak ve Ayak Kasları Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi Periferal Sinir Sistemi Cerebrum Medulla Spinalis Motor Nöronlar Duyu Nöronları Somatik Sinir Sistemi * Otonom Sinir Sistemi

Detaylı

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK Sırt Kasları İki grup altında incelenirler. 1).Yassı sırt kasları 2).Omurgada bulunan omurların processus spinosus u ile Processus transversus

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI MEDİAN SİNİR VE ULNAR SİNİR TARAFINDAN UYARILAN PROKSİMAL VE DİSTAL YERLEŞİMLİ KASLARDA SİNİR İLETİM PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ARTERİA MEDİANA NIN BİLATERAL VARYASYONU* Bilateral Variation of the Arteria Mediana

ARTERİA MEDİANA NIN BİLATERAL VARYASYONU* Bilateral Variation of the Arteria Mediana OLGU SUNUMU (Case Report) Hacıalioğulları M, Ertekin T, Aycan K ARTERİA MEDİANA NIN BİLATERAL VARYASYONU* Bilateral Variation of the Arteria Mediana Mehtap HACIALİOĞULLARI 1, Tolga ERTEKİN 2, Kenan AYCAN

Detaylı

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu)

TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) TOS (Toraksın Çıkım Sendromu) Akif Turna!! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi! Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı!! Bölüm 47 ANATOMİ ANATOMİ Sinir Basısı Hastaların %95 i: Ağrı ve parestezi.! Genelde segmental, n. ulnaris:

Detaylı

Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi

Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi Deomed Medikal Yay nc l k Schumacher / Aumüller Klinik Temelli Topografik nsan Anatomisi Türkçe Editörleri / Salih Murat Akk n, Tania Marur 16.5 x 24 cm, X + 454 Sayfa 350 fiekil ISBN 978-975-8882-22-9

Detaylı

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU

EK-4 B GRUBU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TANI LİSTESİ A GRUBU A GRUBU C71 Beyin malign neoplazmı D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı G11 Herediter ataksi G12.2 Motor nöron hastalığı G20 Parkinson hastalığı G24.8 Distoni, diğer

Detaylı

KARPAL TÜNEL SENDROMU TANISINDA ULTRASONOGRAFİNİN ROLÜ VE KATKILARI

KARPAL TÜNEL SENDROMU TANISINDA ULTRASONOGRAFİNİN ROLÜ VE KATKILARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ ŞEF: DR. BÜLENT ÖNER KARPAL TÜNEL SENDROMU TANISINDA ULTRASONOGRAFİNİN ROLÜ VE KATKILARI (Uzmanlık Tezi) Dr.Enis Öztürk İstanbul

Detaylı

Dr. Ayşin Çetiner Kale

Dr. Ayşin Çetiner Kale Dr. Ayşin Çetiner Kale N. Accessorius (XI) ÖVE lifler (brankiyal motor) içeren n. accessorius, radix cranialis ve radix spinalis olmak üzere iki kısımdan oluşur. Radix cranialis, nucleus ambiguus'un kaudal

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

Duyu sendromları ve duyu muayenesi. Yrd.Doç.Dr. Adalet ARIKANOĞLU Dicle üni. nöroloji

Duyu sendromları ve duyu muayenesi. Yrd.Doç.Dr. Adalet ARIKANOĞLU Dicle üni. nöroloji Duyu sendromları ve duyu muayenesi Yrd.Doç.Dr. Adalet ARIKANOĞLU Dicle üni. nöroloji Yüzeysel duyular (Eksteroseptiv duyular) : Dokunma, ağrı ve ısı (sıcak, soğuk) duyuları. Derin duyular (Proprioseptiv

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği II yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEGİ LİGAMENTLERİ El bileği ligamentlerinin çoğu küçüktür ve izole etmesi zordur. Bununla birlikte göze çarpmayan doğaları kinezyolojik

Detaylı

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan

Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan Toraks; gövde nin boyun ile abdomen arasında yer alan parçasıdır. Toraks oniki çift kaburga, sternum, kıkırdak kaburgalar ve oniki torakal omur dan oluşur. Bu kemik ve kıkırdak yapılar toraks kafesini

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

Başkent Üniversitesi Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara

Başkent Üniversitesi Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara Dicle Tıp Dergisi / Dicle N.M. Medical Ertaş Journal ve ark. Sinir yaralanmalarında erken tendon transferleri Cilt / Vol 37, No 2, 115-120 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Radial ve ulnar sinir yaralanmalarında

Detaylı

TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi TTB-STE Değerlendirme Soruları

TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi TTB-STE Değerlendirme Soruları TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi TTB-STE Değerlendirme Soruları TOTBİD Yeniden Belgelendirme Kuralları gereğince yanıtları dergimizin bu sayısındaki makaleler içinde yer alan aşağıdaki soruların yanıtlanıp

Detaylı

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ

OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ OSTEOLOGIA KEMİK BİLİMİ İnsan vücudunun hareket sisteminin pasif unsurlarını kemikler ve eklemler, aktif unsurlarını ise kaslar meydana getirirler. Anatominin kemikler ile ilgilenen bölümüne osteologia-osteoloji

Detaylı

OMUZ İNSTABİLİTESİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE, PROCESSUS CORACOIDEUS TRANSFERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

OMUZ İNSTABİLİTESİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE, PROCESSUS CORACOIDEUS TRANSFERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI OMUZ İNSTABİLİTESİNİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE, PROCESSUS CORACOIDEUS TRANSFERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI SİBEL ÇIRPAN UZMANLIK TEZİ İZMİR

Detaylı

GENÇ ERĠġKĠN ERKEKLERDE EL ORTA PARMAĞININ BĠR KOMPARTMAN OLARAK BAZI VÜCUT PROPORSĠYONLARINA ORANLARI

GENÇ ERĠġKĠN ERKEKLERDE EL ORTA PARMAĞININ BĠR KOMPARTMAN OLARAK BAZI VÜCUT PROPORSĠYONLARINA ORANLARI T.C TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANATOMĠ ANABĠLĠM DALI DOKTORA TEZĠ Tez Yöneticisi Prof.Dr. Oğuz TAŞKINALP GENÇ ERĠġKĠN ERKEKLERDE EL ORTA PARMAĞININ BĠR KOMPARTMAN OLARAK BAZI VÜCUT

Detaylı

Portaller. Dr. Ulunay Kanatlı

Portaller. Dr. Ulunay Kanatlı 9 Portaller Dr. Ulunay Kanatlı Giriş: Ekleme giriş açısı oldukça kritiktir. Bu özellikle ilk başlangıç portalimiz olan posterior portal için önemlidir. Bu nedenle anatomik noktalar doğru belirlenmelidir.

Detaylı

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği

Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği Dr. Mehmet BAYDAR Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH El Cerrahisi Kliniği 2015-2016 TOTDER-SET Toplantısı İSTANBUL 05.12.2015 Diğer Karpal Kemik Kırıkları Tüm kırıkların % 1,1 i - skafoid %68,2 - kapitatum

Detaylı

TERMİNOLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

TERMİNOLOJİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI TERMİNOLOJİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOMEKANİK DERS NOTU Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI Anatomik Duruş Yüzü karşıya bakan, topukları birleşik, kolları yanlarda ve avuç içleri öne bakar şekilde ayakta dik

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİSGRAFİ PROBLEMİ OLAN ÇOCUKLARDA ÜST EKSTREMİTE MOTOR EĞİTİMİNİN YAZI YAZMA ÜZERİNE ETKİSİ Fzt. Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Detaylı

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD.

DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. DİRSEK GRAFİSİ YRD.DOÇ.DR.MANSUR KÜRŞAD ERKURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD. Amaç I. Acil serviste sık istenilen grafileri yorumlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği II. Hangi açılardan

Detaylı

ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Üst Ekstremite Motor Değerlendirme Updates in ASIA Examination: Upper Extremity Motor Examination

ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Üst Ekstremite Motor Değerlendirme Updates in ASIA Examination: Upper Extremity Motor Examination Derleme / Review DOI: 10.5152/tftrd.2015.54871 Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2015;61 (Özel Sayı 1):S12-S18 Turk J Phys Med Rehab 2015;61 (Supp. 1):S12-S18 ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Üst Ekstremite Motor

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KASLAR. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KASLAR. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ HEDEFLER İÇİNDEKİLER KASLAR Giriş Kaslar Hakkında Genel Bilgiler Extremite Kasları Üst Extremite Kasları Alt Extremite Kasları Baş ve Boyun Kasları Baş ve Yüz Kasları Boyun Kasları Gövde ve Sırt Kasları

Detaylı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç.Dr.Onur POLAT. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Doç.Dr.Onur POLAT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İçerik Dirsek Dislokasyonları Dirsek Fraktürleri Humerus diafiz ve distal uç kırıklarının tedavisi Dirsek Dislokasyonları Klinik

Detaylı