Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik ve Mesleki Özgeçmiş"

Transkript

1 Prof. Dr. Ayten Genç Akademik Görevler Yıl Görev Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Profesör, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı. Doçent, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı. Yardımcı Doçent, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı. Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı. Okutman, Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu. Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar Yıl Görev Yayın Kurulu Üyeliği, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Danışma Kurulu Üyesi, Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi. Yayın Kurulu Üyesi, Gazi Eğitim Dergisi Danışman, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Almanca Komisyonu İdari Görevler Yıl Koordinatör, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma Geliştirme Dairesi, Yabancı Diller Komisyonu. Görev

2 Lisans Anabilim Dalı Başkanı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fakülte Kurul Üyesi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Verdiği Dersler Dersin Kodu Adı Kredisi ADÖ275 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar I 3 ADÖ276 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar II 3 ADÖ 286 Öğrtim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 3 ADÖ373 Dil Edinimi 3 ADÖ377 Özel Öğretim Yöntemleri I 3 ADÖ374 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 3 ADÖ378 Özel Öğretim Yöntemleri II 3 ADÖ471 Almanca Ders Kitabı İncelemesi 3 ADÖ477 Okul Deneyimi 3 ADÖ478 Öğretmenlik Uygulaması 5 ADÖ417 Alman Medyasında Türkler 2 ADÖ461 Almanya'da Türk Göçmenler 2 ADÖ479 Almanca Öğretim Programları 2 ADÖ386 Türkiyede Yabancı Dil Öğretim Tarihi 2 ADÖ460 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 2 Lisans Üstü Dersin Kodu Adı Kredisi ADÖ627 Seminer 3 ADÖ651 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 ADÖ601 Türkçe-Almanca Karşılaştırmalı Dilbilgisi 3 ADÖ610 Almanca Öğretimi Yöntemleri ve Ders Kitapları İnc. 3 ADÖ626 Almanca Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 ADÖ741 Yabancı Dil Olarak Almanca Dil Sınavları 3 ADÖ765 Almanca Öğretimi Sorunları 3 ADÖ744 Günümüz Türk ve Alman Toplumlarının İncelenmesi 3 ADÖ739 Yetişkinlere Almanca Öğretimi 3 ADÖ799 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık 2 ADÖ700 Özel Konular 0 ADÖ799 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık 0 YDT 601 Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yaklaşım Ve Yöntemler I 3 YDT 602 Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yaklaşım Ve Yöntemler II 3 YDT 709 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çağdaş Eğilimler 3 Editörlükler

3 Derece Yıl Kurum Doktora 1989 Yüksek Lisans 1982 Lisans 1979 Eğitimi Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Alman Dili ve Edebiyatı. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı. YAYINLAR Prof. Dr. Ayten Genç Makale, Bildiri, Kitap ve Diğer Yayınlar SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler Demir, A. & Genç, A. (2013). Anadolu Lisesi Almanca öğretmenlerinin sosyal ve öğretim yöntemlerine ilişkin davranışları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı (1), Ünver, Ş. & Genç, A. (2013). "Görselliğin Gücü: Almanca Ders Kitaplarındaki Görselliğe İlişkin Öğretmen Görüşleri", H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 28-1, Genç, A. (2012). Türk İş Dünyasının Yabancı Dil Talebi, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, Genç, A. & Ünver, Ş. (2012). Yabancı Dil Ders Kitaplarında Metin Kullanımının Yerel Almanca Ders Kitapları Örneğinde İncelenmesi, Eğitim ve Bilim / Education and Science Dergisi, 37, Ünver, Ş. & Genç, A. (2009). Proje Tabanlı Karşılaştırmalı Ülkebilgisi Dersi. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, Genç, A. & Ş., Ünver (2006). Grammatikvermittlung im Wandel der Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, Genç, A. & Çetintaş, B. (2005). Almanca Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüş Ve Deneyimleri, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 29: Kitap Bölümü (uluslararası) Genç, A. (1999) Vergleich der Studienpläne der deutschen Lehrerausbildungsabteilung in der Türkei, Deutsch und andere Fremdsprachenabteilung- international, Amsterdam, Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Demir, A & Genç, A. (2014). Yabancı Dil Öğretmeninin Sınıf İçi Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Gözlem Formu Geliştirme Uygulama Değerlendirme, Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling, Vol 3, No 1, Genç, A. (2006). Ein geschichtliches Panorama des Deutschen als Fremdsprache in der Türkei Tübingen, Zielsprache Deutsch, 1-2: Genç, A., Adam, C. (2005) Zur Erstellung eines Profils deutschlernender Erwachsener in der Türkei, Bonn, InfoDaF, 6: Genç, A. (2005). Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen, Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 27: Genç, A. (2004). Die Entwicklung eines regionalen DaF-Lehrwerks für die Primarstufe als Konsequenz der türkischen Bildungsreform, Bonn, InfoDaF, 5: Genç, A. (2004). Türkiye de İlk ve Ortaöğretim Okullarında Yabancı Dil Öğretimi Bişkek, Kırgızistan-Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 10: Genç, A. (2003). Die Relevanz von Lektürelesen und Wörterbuchbenutzen für das Fremdsprachenlernen, Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: Genç, A. (2003). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Almanca Öğretim Programları Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 24: Genç, A. (2002). Yabancı Dil Ders Kitabı Seçimi Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: Genç, A. (2001). Über die Notwendigkeit einer Umgestaltung von Lehrerhand-büchern für den DaF-Unterricht, Tübingen, Zielsprache Deutsch, 3-4: Genç, A., Çetintaş, B (2001). Eğitim Reformu Sonrası Anadolu Liselerinde Yabancı Dil Öğretimi Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: (2001).

4 Genç, A. (2001). Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Okuma Becerisinin Geliştirilmesi Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: Genç, A., Bakır, N., Sarıçam, C. (2001). Okul Deneyimi Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Genç, A. & Ünver, Ş. (2009). " Passwort Deutsch" Adlı Almanca Ders Kitabının Türkiye Baskısının İncelenmesi", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Dergisi, 21, Genç, A. (2004). Lern mit uns Adlı Almanca Öğretmen Kitaplarında Ülkebilgisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1): Genç, A., Çetintaş, B. (2003). Alman Dili Eğitimi Lisans Programlarında Seçmeli Derslerin Dağılımı, Çukurova Üniversitesi, Bildiriler: Genç, A. (2003). Geçmişten Bugüne Türkiye de Almanca Ders Kitapları, Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (24): 1-8. Genç, A. (2003). Lern mit uns Adlı Almanca Öğrenci Ders Kitaplarında Özgün Malzemelerle Ülke Bilgisi, Ondokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, 15: Genç, A. (2000). Deutsch als zweite Fremdsprache an Privatschulen, Almanca Dil Dergisi, 1: Genç, A., Çetintaş, B (1999) Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı eski ve yeni Lisans Programlarının Karşılaştırılması Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 11: Genç, A. (1999). İlköğretimde Yabancı Dil, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Özel Sayı 11: Genç, A. (1997). "Alman Dili Eğitimi Bölümü Öğrencilerinde Yazma Alışkanlığı" H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 13: Genç, A. (1997). "Einfluss der Frau auf die Selbstverwirklichung der Helden in Hermann Hesses Romanen 'Demian' und 'Siddhartha' ". H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 13: Genç, A. (1995). "Yabancı Dilde Okuma Alışkanlığı" H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 11: Genç, A. (1993). "Handke'nin 'Yineleme'sinde Yineleme" Gündoğan Edebiyat, 8: Genç, A. (1992). "Nurten Ay'ın 'Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı" Üzerine", Littera, 3: Genç, A. (1991). "Hermann Hesse'nin 'Demian' adlı yapıtında simgeler", Littera, 2: Genç, A. (1992). " Peyami Safa'nın 'Fatih-Harbiye' Adlı Romanında Doğu-Batı Çatışması". H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7: Genç, A. (1990). "Peyami Safa ve Dil Sorunu". Mili Kültür Dergisi, 74: Genç, A. (1990). "Hermann Hesse ve Kadın". Cumhuriyet Kitap , 23: 5. Genç, A.(1990). "Peyami Safa'nın Romanlarında Hastalık ve Ölüm". Milli Kültür Dergisi, 77: Genç, A. (1990). "Peyami Safa'nın Romanlarında Kadın". Milli Kültür Dergisi, 78: Genç, A. (1990). "Die Formeigenschaften in der Marienbader Elegie" von Stefan Zweig. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 5: Uluslararası bildiriler Genç, A. (2014). Türkiye de Yabancı Dil Öğretmenlerinin İstihdamı, Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV-ISPITE 2014, Mayıs 2014, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Genç, A. & Dolar Karakaya, A. (2014). Hizmet İçi Eğitimde Yabancı Dil Öğretmenlerine Yönelik Fakülte-Okul İşbirliği Seminerleri Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV-ISPITE 2014, Mayıs 2014, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Genç, A. & Ünver, Ş. (2013). Yabancı Dil Öğretim Programlarının Ortak Başvuru Metni Çerçevesinde İncelenmesi, Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, , Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Konya. Demir, D. & Genç, A. (2013). "KPDS Örneğinde Yabancı Dil Sınavlarının İncelenmesi", 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Eylül 2013, Kafkas Üniversitesi, Kars. Demir, A. & Genç, A. (2013). Anadolu Lisesi Almanca Öğretmenliğinin Sosyal ve Öğretim Yöntemlerine İlişkin Davranışları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA. Demir, A. & Genç, A. (2013). Yabancı Dil Öğretmeninin Sınıf İçi Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Gözlem Formu Geliştirme Uygulama Değerlendirme, ICPE 2013, , Girne-Kuzey Kıbrıs. Demir, A.& Genç, A. (2013). Zur Berücksichtigung der lernstrategischen Differenzen von Schülern, , IDT Bozen-İtalya. Genç, A. & Yazıcı, A. (2009). "Deutsch verbindet Deutsch bewegt" Deutsch bewegt. Sprache und Kultur: Deutsch als Fremdsprache weltweit.xiv. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und der Deutschlehrer, , Jena- Almanya. Genç, A. & Ünver, Ş. (2009). Turkish Image in German as a Foreign Language Course Books, II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi, Anvers-Belçika, Genç, A. (2008). "Avrupa Birliği ve Türkiye Eğitim Politikalarında Yabancı Dil Öğretiminin ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin

5 Önemi", Tehsilde Qloballasma ve IKT Konfransi, Azerbaycan Dövlet Pedagoj Universiteti - Turkiye Cumhuriyeti Hacettepe Universitesi - Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazırliyi Pedaqoji Tehsil üzre Koordinasiya Şurası , Bakü, Azerbeycan. Genç, A. (2008). Fremdsprachenpolitik in der Türkei von der Vergangenheit bis zur Gegenwart, Germanistentreffen Türkei, Oktober 2008 Mannheim-Almanya. Genç, A. & Çetintaş, B (2002). Alman Dili Eğitimi Lisans Programlarında Seçmeli Derslerin Dağılımı, , Çukurova Üniversitesi, Adana. Genç, A., Dolar, A. (1997). "Vergleich der Studienpläne der türkischen Lehrerausbildungsabteilungen" Uluslararası Almanca Öğretmenleri Sempozyumu, Amsterdam Üniversitesi, Genç, A & Dolar, A. (1997). "Grammatikfehler bei den türkischen Studenten in den Deutschlehrerausbildungsabteilungen, 6. Germanistik Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Genç, A. (1997). "Alman Dili Eğitimi Bölümlerinde Yeterlik sınavları ve hazırlık öğretim programının önemi" "Uluslararası Sempozyumu-Almanca Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi-Hedefler ve Beklentiler", Hacettepe Üniversitesi, Ulusal bildiriler Genç, A. (2013). Alternatif Değerlendirme Yöntemleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, II. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı, Kasım 2013, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Genç, A. (2013). Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçişte Yapılan Dil Sınavının Nitelikleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, II. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı, Kasım 2013, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Genç, A. (2012). Türkiye de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı, Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA. Genç, A. & Çetintaş, B. (2007). Birinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretim Programları Ve Ders Kitaplarının Güncelliği, 2007 UNESCO Mevlana Yılında VII. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Mayıs Genç, A. (2007). Geçmişten Günümüze Türkiye de Yabancı Dil Öğretimi, VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (2-5 Mayıs 2007) Selçuk Üniversitesi. Genç, A. (2007). Uluslararası İlişkiler ve Okullarda Yabancı Dil Seçimi, Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Kasım 2007, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara. Genç, A. (2005). Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerinin Programlarının Değerlendirilmesi, "Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, , Gazi Üniversitesi, Ankara. Genç, A., Çetintaş, B (1999). Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Eski ve Yeni Lisans Programlarının Karşılaştırılması, Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Genç, A. (1999). İlköğretimde Yabancı Dil (Poster), Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Sunum & Davetli Konuşma Genç, A. (2000). Yabancı Dil Dersi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi, Türkiye de Okul Reformu Sonrasında Yabancı Dil Dersinin Durumu, Başkent Öğretmenevi, Konrad Adenauer Vakfı & Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Genç, A. (2001). Almanca Öğretim Teknikleri, TED Ankara Koleji Vakfı, Ocak Genç, A.(2002). Aufbau des Schulpraktikums, Schulpraktikum im Schuljahr 2002/2003, Ankara Alman Kültür Merkezi, Genç, A. (2002). Deutsch als 2. Fremdsprache auf Lernerfahrungen aufbauen Almanca Öğretmenler Günü, Statements von Bildungspolitikern zum Thema Deutsch als zweite Fremdsprache in der Türkei başlıklı oturumda davetli konuşmacı, Ankara Alman Kültür Merkezi, Genç, A. (2002). Deutsch als 2. Fremdsprache auf Lernerfahrungen aufbauen konulu Almanca Öğretmenler Günü, Bildungspolitiker und DaF-Praktiker zum Thema Deutsch vor Englisch? başlıklı oturumda davetli konuşmacı, Ankara Alman Kültür Merkezi, Genç, A.(2003). Alman Dili Eğitimi Lisans Programlarında Uygulama Dersleri, Fakülte Okul İşbirliği / Infotag Schulseminar, Hacettepe Üniversitesi, Genç, A. (2007). Almanca Öğretiminde Proje Ödevleri TED Ankara Koleji Lise Almanca Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitimi, Genç, A. (2007). Almanca Öğretiminde Ölçme Değerlendirme TED Ankara Koleji Lise Almanca Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitimi, Genç, A. (2008). Projektarbeit im DaF-Unterricht, Innovative und korrekte Anwendungen im Fachbereich der Fremdsprachenlehre, III. Konferenz für Fremdsprachenlehrer, 15 Mart 2008, Yüce Koleji- Ankara. Genç, A. (2008). Fotodrama (Workshop), TED Ankara Koleji İlköğretim Almanca Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitimi, Genç, A. (2009). Kariyer Günü Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Genç, A. (2009). Impulse zur Förderung von Lern(er)strategien im DaF-Unterricht, Deutschlehrerkonferenz 2009, , Gazi Üniversitesi, Ankara Genç, A. (2010). İş Dünyasının Çok Dillilik Talebi, Plurilinguisme- Mehrsprachigkeit in Europa, Konferans, , Fransız Kültür Derneği Ankara.

6 Genç, A. (2010). Die Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen für den Beruf, , Fransız Kültür Derneği - Ankara. Genç, A. (2012). İş Dünyasında Yabancı Dil İhtiyacı, Konferans, , MEV Koleji- Ankara Kitap Özgün Kitap Genç, A. (2012). Wörterbuch Pädagogik. Eğitim Sözlüğü. İkinci Baskı. Ankara: Hacettepe Yayınevi, 476 S. Genç, A. (2010). Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarının İncelenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Genç, Ayten (2003). "Türkiye de Geçmişten Günümüze Almanca Öğretimi. Ankara: Seçkin Yayınları. 224 S. Genç, Ayten (2000). Wörterbuch Pädagogik. Ankara: Hacettepe Taş Yayınevi. 361 S. Genç, Ayten (1997). Schreibtechniken-Almanca Yazma Teknikleri. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık A.Ş. 198 S. Danışman & Proje Kitap Yazarı & Çeviri v.d. Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu Üyesi (UEPA), Fehler und Fehlerkorrektur, Yardımcı Kitap (2003) İzmir. Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu Üyesi (UEPA), Fertigkeit Sprechen, Yardımcı Kitap (2003) İzmir. Genç, A. (Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu Üyesi (UEPA), Probleme der Wortschatzarbeit, Yardımcı Kitap (2001). Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu Üyesi (UEPA), Fertigkeit Schreiben, Yardımcı Kitap (2001) İzmir. Genç, A. (Danışman olarak -1997). Mach mit! Aktiv Deutsch 1. Orta 1. Ders Kitabı Schülerbuch MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Yayını. Genç, A. (Danışman olarak-1997). Mach mit! Aktiv Deutsch 1. Orta 1. Ders Kitabı Lehrerhandbuch. MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Yayını. Genç, A. (Makale Çevirisi-1995): Yazar ve Yazın (Almanca orijinali "Literat und Literatur" - Robert Musil) 20. Yüzyıl Edebiyat Sanatı. Ankara: İmge Yayınevi: Genç, A. (Makale Çevirisi-1994): İyileşme. (Almanca orijinali "Die Verbesserung". "Hermann Hesse-Bozkır Kurdu'nun Düş Yolculukları". Remzi Kitabevi: Genç, A. (Makale Çevirisi-1993): Edebiyat Dünyaları Değiştirir (Almanca orijinali "Literatur verändert die Welten" -Michael Hutter). Damar Dergisi, 33: 5-7. Genç, A. (Kitap Çevirisi-1992): Yineleme. (Almanca orijinali "Die Wiederholung" -Peter Handke). İstanbul: Ara Yayınları. 240 S. Genç, A. (Öykü Çevirisi -1991): Kaktüs ya da Limon. (Almanca orijinali "Kaktus oder Zitrone"-Rafik Schami. Karşı Dergisi, 49: Projeler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde yürütülen "Kültür Bahçesi" başlıklı Yabancı Dil Eğitimi Projesi (2009). Proje yürütücüleri: A. Genç & Ünver, Ş. Proje Avrupa Dil Ödülü almıştır. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında Yürütülen Uygulamalı Derslere Bilgi ve Öğretim Teknolojisi Desteği, Genç, Ayten (Prof. Dr. Genç, Ayten) Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi/Alt Yapı Projesi/ Proje No: 05 A Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu (UEPA) içinde Almanca Öğretmenler Derneği ile Alman Kültür Merkezlerinin ortaklaşa yardımcı kitapları yayına hazırlaması ( ) Danışmanlığında tamamlanmış lisansüstü tezler Analyse und Begutachtung von kommunikativ ausgerichteten DaF-Lehrwerken beim Erwerb und Entwicklung der Schreibfertigkeit (Aysın Demir, Yüksek Lisans, 1999). Die auditive Informationsaufnahme im FSU und ihr Einfluß auf die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz aufgrund des Gedächtnistraining (Şengül Yıldız, Yüksek Lisans, 1999). Förderung der Sprechfertigkeit im DaF-Unterricht mittels kommunikativer Übungen (Şengül Sarı, Yüksek Lisans, 2003). Visualisierung in den regional erstellten kommunikativen DaF-Lehrwerken (Filiz İlknur Cuma, Doktora, 2005). Grammatikvermittlung im Wandel der Methoden des fremdsprachlichen Unterrichts, Ahmet Kılınç, Yüksek Lisans, 2007) Projektorientiertes Lernen im DaF-Unterricht an den Türkischen Primarschulen (Belgin Oluklu, Yüksek Lisans, 2009) Zu methodisch-didaktischen Aspekten der effektiven Vermittlung der deutschen Sprache an türkische Auswanderer (Alev Yazıcı, Yüksek Lisans, 2010) Das soziale und unterrichtsmethodische Verhalten von türkischen DaF-Lehrern an den Anadolu Gymnasien, (Aysın Demir, Doktora, 2010 Entwicklung von computerbasierten Lehr-und Lernmaterialien zur Förderung der Lesefertigkeit von Studierenden der Deutschlehrerausbildung in der Türkei (Yıldırım Tuğlu, Doktora, 2011) Filme zur Förderung der sprachlichen und kulturellen Kompetenez von DaF-Lernern an türkischen Universitäten, Gamze Karbi, Doktora, 2011

7 Analyse der Fremdsprachenprüfungen am Beispiel "KPDS" (Devran Demir, Yüksek Lisans, 2013) Burslar Bamberg Üniversitesinde Tradition und Moderne konulu seminere katılma DAAD-bursu ( ). Berlin Teknik Üniversitesi Kütüphanesi-DAAD staj bursu ( ). Viyana Üniversitesinde Dil ve Edebiyat Öğretimi alanlarında seminerlere katılma ve araştırma bursu ( ). Goethe Enstitüsü Berlin de Almancanın Öğretimi ve Ülkebilgisi konulu seminere katılma bursu ( ). Goethe Enstitüsü Freiburg da Almancanın Öğretimi konulu seminer bursu ( ). Heidelberg Üniversitesinde araştırma bursu ( ). Goethe Enstitüsü & Almanya Federal Cumhuriyeti nde Pedagojik Seyahat- hizmet içi eğitim seminerine katılma ( ). Almanya Federal Cumhuriyeti Bursu (Auswärtiges Amt Besucherprogramm, ).

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR. 1. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar (3 adet)

ÖZGEÇMİŞ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR. 1. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar (3 adet) ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı : Musa Yaşar SAĞLAM Doğum Yeri : Kayseri Doğum Tarihi : 01.03.1963 Yabancı Dili : Almanca (KPDS 95), İngilizce (Merkezi Yabancı Dil Sınavı 85) Uzmanlık Alanı : Alman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Onur Bilge KULA Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü obkula@hacettepe.edu.

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Onur Bilge KULA Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü obkula@hacettepe.edu. 1 Prof. Dr. Onur Bilge KULA Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü obkula@hacettepe.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Tarihi: Kayseri, 08.03.1954 Öğrenim ve Akademik Gelişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983. Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983. Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : Ali Turgay Kurultay 2. Doğum Tarihi : 27.12.1955- Gaziantep 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Alman Dili Eğitimi İstanbul Üniversitesi 1983 Yüksek

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTELERİ KAPSAMINDA İLKÖĞRETİME YÖNELİK FARKLI YABANCI DİL ÖĞRETMENİ MODELLERİ

EĞİTİM FAKÜLTELERİ KAPSAMINDA İLKÖĞRETİME YÖNELİK FARKLI YABANCI DİL ÖĞRETMENİ MODELLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİ KAPSAMINDA İLKÖĞRETİME YÖNELİK FARKLI YABANCI DİL ÖĞRETMENİ MODELLERİ Ç.Ü. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Zusammenfassung Bahnbrechende Entwicklungen

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Belma HAZNEDAR Adres: E-posta: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342, Bebek, İstanbul-Türkiye haznedab@boun.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu.

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu. Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-mail: ekoycu@bartin.edu.tr; e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

ÖNSÖZ DİLKO / 2015 YABANCI DİL ALANI MESLEKLER REHBERİ ÖNSÖZ

ÖNSÖZ DİLKO / 2015 YABANCI DİL ALANI MESLEKLER REHBERİ ÖNSÖZ ÖNSÖZ Geleceğimizi sağlam temeller üzerine oturtmak hepimizin en büyük amacı. Küçüklüğümüzden itibaren gerek toplumsal çevremizden, gerekse ailemizden gelen baskılarla, toplumca daha saygın kabul edilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Işın Öner 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çevibilim Bölümü iboner@29mayis.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 1990 Doktora. İngiliz Dilbilimi. Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları.

Detaylı

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi

Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi KONUŞMACILARIN ÖZGEÇMİŞLERİ: Dr. Scott Barry Kaufman, New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi Scott Barry Kaufman zeka, yaratıcılık, kişilik gelişimi alanlarında uzmanlaşmış bilişsel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA TÜRKİYE NİN YABANCI DİL POLİTİKASI

AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA TÜRKİYE NİN YABANCI DİL POLİTİKASI AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA TÜRKİYE NİN YABANCI DİL POLİTİKASI Doç.Dr. Mehmet GÜNDOĞDU ME. Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviri Bölümü ÖZET Son yıllarda Avrupa daki toplumsal ve siyasal gelişmeler her alanda

Detaylı

Dil Dersi") adlı iki mezuniyet ödevi ile Alman dilini öğretme yetkisini veren pedagoji diplomasını almıştır. İlk ödevi beğenilerek

Dil Dersi) adlı iki mezuniyet ödevi ile Alman dilini öğretme yetkisini veren pedagoji diplomasını almıştır. İlk ödevi beğenilerek PROF. DR. MELAHAT ÖZGÜ'NÜN BİOGRAFİSİ Prof. Dr. Melahat Öz g ü Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih. Coğrafya Fakültesi'nin kuruluşundan bu yana 40 yıl çalıştıktan sonra, 12 temmuz 1976 tarihinde emekliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

ALMANCA YOLLARD TSCH UNTERWEGS

ALMANCA YOLLARD TSCH UNTERWEGS PROJE BİLGİLERİ ALMANCA YOLLARDA DEUTSCH UNTERWEGS 03.10.2010 01.04.2011 www.goethe.de/almancayollarda facebook: Almanca Yollarda Almanya Büyükelçisi Proje Tanımı Türkiye de Yabancı Dil Olarak Almanca

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı