Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akademik ve Mesleki Özgeçmiş"

Transkript

1 Prof. Dr. Ayten Genç Akademik Görevler Yıl Görev Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Profesör, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı. Doçent, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı. Yardımcı Doçent, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı. Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı. Okutman, Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu. Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar Yıl Görev Yayın Kurulu Üyeliği, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Danışma Kurulu Üyesi, Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi. Yayın Kurulu Üyesi, Gazi Eğitim Dergisi Danışman, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Almanca Komisyonu İdari Görevler Yıl Koordinatör, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma Geliştirme Dairesi, Yabancı Diller Komisyonu. Görev

2 Lisans Anabilim Dalı Başkanı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fakülte Kurul Üyesi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Verdiği Dersler Dersin Kodu Adı Kredisi ADÖ275 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar I 3 ADÖ276 Almanca Öğretiminde Yaklaşımlar II 3 ADÖ 286 Öğrtim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 3 ADÖ373 Dil Edinimi 3 ADÖ377 Özel Öğretim Yöntemleri I 3 ADÖ374 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 3 ADÖ378 Özel Öğretim Yöntemleri II 3 ADÖ471 Almanca Ders Kitabı İncelemesi 3 ADÖ477 Okul Deneyimi 3 ADÖ478 Öğretmenlik Uygulaması 5 ADÖ417 Alman Medyasında Türkler 2 ADÖ461 Almanya'da Türk Göçmenler 2 ADÖ479 Almanca Öğretim Programları 2 ADÖ386 Türkiyede Yabancı Dil Öğretim Tarihi 2 ADÖ460 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 2 Lisans Üstü Dersin Kodu Adı Kredisi ADÖ627 Seminer 3 ADÖ651 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 ADÖ601 Türkçe-Almanca Karşılaştırmalı Dilbilgisi 3 ADÖ610 Almanca Öğretimi Yöntemleri ve Ders Kitapları İnc. 3 ADÖ626 Almanca Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme 3 ADÖ741 Yabancı Dil Olarak Almanca Dil Sınavları 3 ADÖ765 Almanca Öğretimi Sorunları 3 ADÖ744 Günümüz Türk ve Alman Toplumlarının İncelenmesi 3 ADÖ739 Yetişkinlere Almanca Öğretimi 3 ADÖ799 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık 2 ADÖ700 Özel Konular 0 ADÖ799 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık 0 YDT 601 Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yaklaşım Ve Yöntemler I 3 YDT 602 Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yaklaşım Ve Yöntemler II 3 YDT 709 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çağdaş Eğilimler 3 Editörlükler

3 Derece Yıl Kurum Doktora 1989 Yüksek Lisans 1982 Lisans 1979 Eğitimi Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Alman Dili ve Edebiyatı. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı. YAYINLAR Prof. Dr. Ayten Genç Makale, Bildiri, Kitap ve Diğer Yayınlar SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler Demir, A. & Genç, A. (2013). Anadolu Lisesi Almanca öğretmenlerinin sosyal ve öğretim yöntemlerine ilişkin davranışları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel sayı (1), Ünver, Ş. & Genç, A. (2013). "Görselliğin Gücü: Almanca Ders Kitaplarındaki Görselliğe İlişkin Öğretmen Görüşleri", H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 28-1, Genç, A. (2012). Türk İş Dünyasının Yabancı Dil Talebi, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, Genç, A. & Ünver, Ş. (2012). Yabancı Dil Ders Kitaplarında Metin Kullanımının Yerel Almanca Ders Kitapları Örneğinde İncelenmesi, Eğitim ve Bilim / Education and Science Dergisi, 37, Ünver, Ş. & Genç, A. (2009). Proje Tabanlı Karşılaştırmalı Ülkebilgisi Dersi. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, Genç, A. & Ş., Ünver (2006). Grammatikvermittlung im Wandel der Methoden des fremdsprachlichen Deutschunterrichts, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, Genç, A. & Çetintaş, B. (2005). Almanca Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüş Ve Deneyimleri, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 29: Kitap Bölümü (uluslararası) Genç, A. (1999) Vergleich der Studienpläne der deutschen Lehrerausbildungsabteilung in der Türkei, Deutsch und andere Fremdsprachenabteilung- international, Amsterdam, Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler Demir, A & Genç, A. (2014). Yabancı Dil Öğretmeninin Sınıf İçi Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Gözlem Formu Geliştirme Uygulama Değerlendirme, Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling, Vol 3, No 1, Genç, A. (2006). Ein geschichtliches Panorama des Deutschen als Fremdsprache in der Türkei Tübingen, Zielsprache Deutsch, 1-2: Genç, A., Adam, C. (2005) Zur Erstellung eines Profils deutschlernender Erwachsener in der Türkei, Bonn, InfoDaF, 6: Genç, A. (2005). Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen, Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 27: Genç, A. (2004). Die Entwicklung eines regionalen DaF-Lehrwerks für die Primarstufe als Konsequenz der türkischen Bildungsreform, Bonn, InfoDaF, 5: Genç, A. (2004). Türkiye de İlk ve Ortaöğretim Okullarında Yabancı Dil Öğretimi Bişkek, Kırgızistan-Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 10: Genç, A. (2003). Die Relevanz von Lektürelesen und Wörterbuchbenutzen für das Fremdsprachenlernen, Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: Genç, A. (2003). İlk ve Ortaöğretim Okullarında Almanca Öğretim Programları Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 24: Genç, A. (2002). Yabancı Dil Ders Kitabı Seçimi Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: Genç, A. (2001). Über die Notwendigkeit einer Umgestaltung von Lehrerhand-büchern für den DaF-Unterricht, Tübingen, Zielsprache Deutsch, 3-4: Genç, A., Çetintaş, B (2001). Eğitim Reformu Sonrası Anadolu Liselerinde Yabancı Dil Öğretimi Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: (2001).

4 Genç, A. (2001). Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Okuma Becerisinin Geliştirilmesi Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: Genç, A., Bakır, N., Sarıçam, C. (2001). Okul Deneyimi Ankara, H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler Genç, A. & Ünver, Ş. (2009). " Passwort Deutsch" Adlı Almanca Ders Kitabının Türkiye Baskısının İncelenmesi", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Dergisi, 21, Genç, A. (2004). Lern mit uns Adlı Almanca Öğretmen Kitaplarında Ülkebilgisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1): Genç, A., Çetintaş, B. (2003). Alman Dili Eğitimi Lisans Programlarında Seçmeli Derslerin Dağılımı, Çukurova Üniversitesi, Bildiriler: Genç, A. (2003). Geçmişten Bugüne Türkiye de Almanca Ders Kitapları, Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (24): 1-8. Genç, A. (2003). Lern mit uns Adlı Almanca Öğrenci Ders Kitaplarında Özgün Malzemelerle Ülke Bilgisi, Ondokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, 15: Genç, A. (2000). Deutsch als zweite Fremdsprache an Privatschulen, Almanca Dil Dergisi, 1: Genç, A., Çetintaş, B (1999) Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı eski ve yeni Lisans Programlarının Karşılaştırılması Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 11: Genç, A. (1999). İlköğretimde Yabancı Dil, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Özel Sayı 11: Genç, A. (1997). "Alman Dili Eğitimi Bölümü Öğrencilerinde Yazma Alışkanlığı" H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 13: Genç, A. (1997). "Einfluss der Frau auf die Selbstverwirklichung der Helden in Hermann Hesses Romanen 'Demian' und 'Siddhartha' ". H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 13: Genç, A. (1995). "Yabancı Dilde Okuma Alışkanlığı" H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 11: Genç, A. (1993). "Handke'nin 'Yineleme'sinde Yineleme" Gündoğan Edebiyat, 8: Genç, A. (1992). "Nurten Ay'ın 'Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı" Üzerine", Littera, 3: Genç, A. (1991). "Hermann Hesse'nin 'Demian' adlı yapıtında simgeler", Littera, 2: Genç, A. (1992). " Peyami Safa'nın 'Fatih-Harbiye' Adlı Romanında Doğu-Batı Çatışması". H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7: Genç, A. (1990). "Peyami Safa ve Dil Sorunu". Mili Kültür Dergisi, 74: Genç, A. (1990). "Hermann Hesse ve Kadın". Cumhuriyet Kitap , 23: 5. Genç, A.(1990). "Peyami Safa'nın Romanlarında Hastalık ve Ölüm". Milli Kültür Dergisi, 77: Genç, A. (1990). "Peyami Safa'nın Romanlarında Kadın". Milli Kültür Dergisi, 78: Genç, A. (1990). "Die Formeigenschaften in der Marienbader Elegie" von Stefan Zweig. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 5: Uluslararası bildiriler Genç, A. (2014). Türkiye de Yabancı Dil Öğretmenlerinin İstihdamı, Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV-ISPITE 2014, Mayıs 2014, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Genç, A. & Dolar Karakaya, A. (2014). Hizmet İçi Eğitimde Yabancı Dil Öğretmenlerine Yönelik Fakülte-Okul İşbirliği Seminerleri Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu IV-ISPITE 2014, Mayıs 2014, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Genç, A. & Ünver, Ş. (2013). Yabancı Dil Öğretim Programlarının Ortak Başvuru Metni Çerçevesinde İncelenmesi, Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, , Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Konya. Demir, D. & Genç, A. (2013). "KPDS Örneğinde Yabancı Dil Sınavlarının İncelenmesi", 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Eylül 2013, Kafkas Üniversitesi, Kars. Demir, A. & Genç, A. (2013). Anadolu Lisesi Almanca Öğretmenliğinin Sosyal ve Öğretim Yöntemlerine İlişkin Davranışları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA. Demir, A. & Genç, A. (2013). Yabancı Dil Öğretmeninin Sınıf İçi Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Gözlem Formu Geliştirme Uygulama Değerlendirme, ICPE 2013, , Girne-Kuzey Kıbrıs. Demir, A.& Genç, A. (2013). Zur Berücksichtigung der lernstrategischen Differenzen von Schülern, , IDT Bozen-İtalya. Genç, A. & Yazıcı, A. (2009). "Deutsch verbindet Deutsch bewegt" Deutsch bewegt. Sprache und Kultur: Deutsch als Fremdsprache weltweit.xiv. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und der Deutschlehrer, , Jena- Almanya. Genç, A. & Ünver, Ş. (2009). Turkish Image in German as a Foreign Language Course Books, II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi, Anvers-Belçika, Genç, A. (2008). "Avrupa Birliği ve Türkiye Eğitim Politikalarında Yabancı Dil Öğretiminin ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin

5 Önemi", Tehsilde Qloballasma ve IKT Konfransi, Azerbaycan Dövlet Pedagoj Universiteti - Turkiye Cumhuriyeti Hacettepe Universitesi - Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazırliyi Pedaqoji Tehsil üzre Koordinasiya Şurası , Bakü, Azerbeycan. Genç, A. (2008). Fremdsprachenpolitik in der Türkei von der Vergangenheit bis zur Gegenwart, Germanistentreffen Türkei, Oktober 2008 Mannheim-Almanya. Genç, A. & Çetintaş, B (2002). Alman Dili Eğitimi Lisans Programlarında Seçmeli Derslerin Dağılımı, , Çukurova Üniversitesi, Adana. Genç, A., Dolar, A. (1997). "Vergleich der Studienpläne der türkischen Lehrerausbildungsabteilungen" Uluslararası Almanca Öğretmenleri Sempozyumu, Amsterdam Üniversitesi, Genç, A & Dolar, A. (1997). "Grammatikfehler bei den türkischen Studenten in den Deutschlehrerausbildungsabteilungen, 6. Germanistik Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Genç, A. (1997). "Alman Dili Eğitimi Bölümlerinde Yeterlik sınavları ve hazırlık öğretim programının önemi" "Uluslararası Sempozyumu-Almanca Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi-Hedefler ve Beklentiler", Hacettepe Üniversitesi, Ulusal bildiriler Genç, A. (2013). Alternatif Değerlendirme Yöntemleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, II. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı, Kasım 2013, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Genç, A. (2013). Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçişte Yapılan Dil Sınavının Nitelikleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, II. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı, Kasım 2013, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. Genç, A. (2012). Türkiye de Yabancı Dil Eğitiminde Eğilim Ne Olmalı? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı, Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA. Genç, A. & Çetintaş, B. (2007). Birinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretim Programları Ve Ders Kitaplarının Güncelliği, 2007 UNESCO Mevlana Yılında VII. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Mayıs Genç, A. (2007). Geçmişten Günümüze Türkiye de Yabancı Dil Öğretimi, VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (2-5 Mayıs 2007) Selçuk Üniversitesi. Genç, A. (2007). Uluslararası İlişkiler ve Okullarda Yabancı Dil Seçimi, Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Kasım 2007, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara. Genç, A. (2005). Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerinin Programlarının Değerlendirilmesi, "Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, , Gazi Üniversitesi, Ankara. Genç, A., Çetintaş, B (1999). Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Eski ve Yeni Lisans Programlarının Karşılaştırılması, Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Genç, A. (1999). İlköğretimde Yabancı Dil (Poster), Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Sunum & Davetli Konuşma Genç, A. (2000). Yabancı Dil Dersi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi, Türkiye de Okul Reformu Sonrasında Yabancı Dil Dersinin Durumu, Başkent Öğretmenevi, Konrad Adenauer Vakfı & Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Genç, A. (2001). Almanca Öğretim Teknikleri, TED Ankara Koleji Vakfı, Ocak Genç, A.(2002). Aufbau des Schulpraktikums, Schulpraktikum im Schuljahr 2002/2003, Ankara Alman Kültür Merkezi, Genç, A. (2002). Deutsch als 2. Fremdsprache auf Lernerfahrungen aufbauen Almanca Öğretmenler Günü, Statements von Bildungspolitikern zum Thema Deutsch als zweite Fremdsprache in der Türkei başlıklı oturumda davetli konuşmacı, Ankara Alman Kültür Merkezi, Genç, A. (2002). Deutsch als 2. Fremdsprache auf Lernerfahrungen aufbauen konulu Almanca Öğretmenler Günü, Bildungspolitiker und DaF-Praktiker zum Thema Deutsch vor Englisch? başlıklı oturumda davetli konuşmacı, Ankara Alman Kültür Merkezi, Genç, A.(2003). Alman Dili Eğitimi Lisans Programlarında Uygulama Dersleri, Fakülte Okul İşbirliği / Infotag Schulseminar, Hacettepe Üniversitesi, Genç, A. (2007). Almanca Öğretiminde Proje Ödevleri TED Ankara Koleji Lise Almanca Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitimi, Genç, A. (2007). Almanca Öğretiminde Ölçme Değerlendirme TED Ankara Koleji Lise Almanca Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitimi, Genç, A. (2008). Projektarbeit im DaF-Unterricht, Innovative und korrekte Anwendungen im Fachbereich der Fremdsprachenlehre, III. Konferenz für Fremdsprachenlehrer, 15 Mart 2008, Yüce Koleji- Ankara. Genç, A. (2008). Fotodrama (Workshop), TED Ankara Koleji İlköğretim Almanca Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitimi, Genç, A. (2009). Kariyer Günü Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Genç, A. (2009). Impulse zur Förderung von Lern(er)strategien im DaF-Unterricht, Deutschlehrerkonferenz 2009, , Gazi Üniversitesi, Ankara Genç, A. (2010). İş Dünyasının Çok Dillilik Talebi, Plurilinguisme- Mehrsprachigkeit in Europa, Konferans, , Fransız Kültür Derneği Ankara.

6 Genç, A. (2010). Die Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen für den Beruf, , Fransız Kültür Derneği - Ankara. Genç, A. (2012). İş Dünyasında Yabancı Dil İhtiyacı, Konferans, , MEV Koleji- Ankara Kitap Özgün Kitap Genç, A. (2012). Wörterbuch Pädagogik. Eğitim Sözlüğü. İkinci Baskı. Ankara: Hacettepe Yayınevi, 476 S. Genç, A. (2010). Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarının İncelenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Genç, Ayten (2003). "Türkiye de Geçmişten Günümüze Almanca Öğretimi. Ankara: Seçkin Yayınları. 224 S. Genç, Ayten (2000). Wörterbuch Pädagogik. Ankara: Hacettepe Taş Yayınevi. 361 S. Genç, Ayten (1997). Schreibtechniken-Almanca Yazma Teknikleri. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık A.Ş. 198 S. Danışman & Proje Kitap Yazarı & Çeviri v.d. Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu Üyesi (UEPA), Fehler und Fehlerkorrektur, Yardımcı Kitap (2003) İzmir. Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu Üyesi (UEPA), Fertigkeit Sprechen, Yardımcı Kitap (2003) İzmir. Genç, A. (Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu Üyesi (UEPA), Probleme der Wortschatzarbeit, Yardımcı Kitap (2001). Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu Üyesi (UEPA), Fertigkeit Schreiben, Yardımcı Kitap (2001) İzmir. Genç, A. (Danışman olarak -1997). Mach mit! Aktiv Deutsch 1. Orta 1. Ders Kitabı Schülerbuch MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Yayını. Genç, A. (Danışman olarak-1997). Mach mit! Aktiv Deutsch 1. Orta 1. Ders Kitabı Lehrerhandbuch. MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Yayını. Genç, A. (Makale Çevirisi-1995): Yazar ve Yazın (Almanca orijinali "Literat und Literatur" - Robert Musil) 20. Yüzyıl Edebiyat Sanatı. Ankara: İmge Yayınevi: Genç, A. (Makale Çevirisi-1994): İyileşme. (Almanca orijinali "Die Verbesserung". "Hermann Hesse-Bozkır Kurdu'nun Düş Yolculukları". Remzi Kitabevi: Genç, A. (Makale Çevirisi-1993): Edebiyat Dünyaları Değiştirir (Almanca orijinali "Literatur verändert die Welten" -Michael Hutter). Damar Dergisi, 33: 5-7. Genç, A. (Kitap Çevirisi-1992): Yineleme. (Almanca orijinali "Die Wiederholung" -Peter Handke). İstanbul: Ara Yayınları. 240 S. Genç, A. (Öykü Çevirisi -1991): Kaktüs ya da Limon. (Almanca orijinali "Kaktus oder Zitrone"-Rafik Schami. Karşı Dergisi, 49: Projeler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde yürütülen "Kültür Bahçesi" başlıklı Yabancı Dil Eğitimi Projesi (2009). Proje yürütücüleri: A. Genç & Ünver, Ş. Proje Avrupa Dil Ödülü almıştır. Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında Yürütülen Uygulamalı Derslere Bilgi ve Öğretim Teknolojisi Desteği, Genç, Ayten (Prof. Dr. Genç, Ayten) Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi/Alt Yapı Projesi/ Proje No: 05 A Almanca Öğretmenleri İçin Uzaktan Eğitim Proje Grubu (UEPA) içinde Almanca Öğretmenler Derneği ile Alman Kültür Merkezlerinin ortaklaşa yardımcı kitapları yayına hazırlaması ( ) Danışmanlığında tamamlanmış lisansüstü tezler Analyse und Begutachtung von kommunikativ ausgerichteten DaF-Lehrwerken beim Erwerb und Entwicklung der Schreibfertigkeit (Aysın Demir, Yüksek Lisans, 1999). Die auditive Informationsaufnahme im FSU und ihr Einfluß auf die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz aufgrund des Gedächtnistraining (Şengül Yıldız, Yüksek Lisans, 1999). Förderung der Sprechfertigkeit im DaF-Unterricht mittels kommunikativer Übungen (Şengül Sarı, Yüksek Lisans, 2003). Visualisierung in den regional erstellten kommunikativen DaF-Lehrwerken (Filiz İlknur Cuma, Doktora, 2005). Grammatikvermittlung im Wandel der Methoden des fremdsprachlichen Unterrichts, Ahmet Kılınç, Yüksek Lisans, 2007) Projektorientiertes Lernen im DaF-Unterricht an den Türkischen Primarschulen (Belgin Oluklu, Yüksek Lisans, 2009) Zu methodisch-didaktischen Aspekten der effektiven Vermittlung der deutschen Sprache an türkische Auswanderer (Alev Yazıcı, Yüksek Lisans, 2010) Das soziale und unterrichtsmethodische Verhalten von türkischen DaF-Lehrern an den Anadolu Gymnasien, (Aysın Demir, Doktora, 2010 Entwicklung von computerbasierten Lehr-und Lernmaterialien zur Förderung der Lesefertigkeit von Studierenden der Deutschlehrerausbildung in der Türkei (Yıldırım Tuğlu, Doktora, 2011) Filme zur Förderung der sprachlichen und kulturellen Kompetenez von DaF-Lernern an türkischen Universitäten, Gamze Karbi, Doktora, 2011

7 Analyse der Fremdsprachenprüfungen am Beispiel "KPDS" (Devran Demir, Yüksek Lisans, 2013) Burslar Bamberg Üniversitesinde Tradition und Moderne konulu seminere katılma DAAD-bursu ( ). Berlin Teknik Üniversitesi Kütüphanesi-DAAD staj bursu ( ). Viyana Üniversitesinde Dil ve Edebiyat Öğretimi alanlarında seminerlere katılma ve araştırma bursu ( ). Goethe Enstitüsü Berlin de Almancanın Öğretimi ve Ülkebilgisi konulu seminere katılma bursu ( ). Goethe Enstitüsü Freiburg da Almancanın Öğretimi konulu seminer bursu ( ). Heidelberg Üniversitesinde araştırma bursu ( ). Goethe Enstitüsü & Almanya Federal Cumhuriyeti nde Pedagojik Seyahat- hizmet içi eğitim seminerine katılma ( ). Almanya Federal Cumhuriyeti Bursu (Auswärtiges Amt Besucherprogramm, ).

Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1995) Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMI LEHRVERANSTALTUNGSVERZEICHNIS

ÖĞRETİM PROGRAMI LEHRVERANSTALTUNGSVERZEICHNIS ÖĞREİM PROGRAMI LEHRVERANSALUNGSVERZEICHNIS I. Yarıyıl (Güz Dönemi) I. Semester (Winter) ADÖ 171 Almanca Dilbilgisi I ADÖ 171 Deutsche Grammatik I ADÖ 173 Sözlü İletişim Becerileri I ADÖ 173 Mündliche

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Karşılaştırmalı Yazınbilim II BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Karşılaştırmalı Yazınbilim II BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Karşılaştırmalı Yazınbilim II BİS304 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke "Briefe an einen Jungen Dichter" Thomas Mann "Tod in Venedig" 2013.

ÖZGEÇMİŞ YAYINLAR KİTAP ÇEVİRİSİ. - Rainer Maria Rilke Briefe an einen Jungen Dichter Thomas Mann Tod in Venedig 2013. ÖZGEÇMİŞ ADI: SOYADI: DOĞUM TARİHİ VE YERİ: EĞİTİM DURUMU: Meltem EKTİ (ÇELİKTAŞ) 17.04.1975 (Forchheim-Almanya) LİSANS: YÜKSEK LİSANS: DOKTORA: ÖĞR.GÖR.: 1993-1997 HACETTEPE UNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Okt. Hikmet DEGEÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:hdegec@hotmail.com

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Handan KILIÇ ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:02742652031/4590

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Dr. Yasin KELEŞ Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

AKADEMISCHER WERDEGANG

AKADEMISCHER WERDEGANG AKADEMISCHER WERDEGANG 1988-1993 Studium der Germanistik und Zusatzstudium Erziehungswissenschaft an der Universität Hacettepe in Ankara 1995-1997 Studium zum Master of Art im Bereich Linguistik/Germanistik

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 2. Yabancı Dil Eğitimi YDA 312 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 2. Yabancı Dil Eğitimi YDA 312 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS 2. Yabancı Dil Eğitimi YDA 312 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURACAK ADAYLARIN AKADEMİK ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU Müracaat Eden Adayın Adı Soyadı : Adayın Şu andaki Başvurduğu Unvanı Kadrosu Fakülte/Yüksekokul/MYO

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu /

Detaylı

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör Türkiye Cumhuriyeti nin en büyük projelerinden biri olan Avrupa Birliği ne katılım süreci yarım yüzyılı aşmış ve bugün gelinen noktada taraflar arasında üyelik müzakereleri devam etmektedir. Avrupa Birliği,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ

Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Aygil TAKIR ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı: Aygil TAKIR Doğum Tarihi: 07.10.1978 Doğum Yeri: Magosa-KKTC Medeni Durumu: Evli Uyruğu: TC-KKTC KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM 2005-2011, Doktora, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi

: İslam Din Dersinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimine Katkısı. Görev / Unvan Kurum Tarih Aralığı Araştırma Görevlisi Anabilim Dalı : DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ Doğum Yeri ve : Alaca 980 Tarihi Tel (Cep) : Tel (İş) : 0 Dahili: Faks : 0 E-posta () : servet.saginci@bozok.edu.tr E-posta () : s.saginci@uni-muenster.de

Detaylı

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER

T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER EK-1 T.C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMADA UYGULANACAK TABAN PUANLAR VE ÖLÇÜTLER 1. SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI 1.1 Yardımcı Doçentlik 1.2 Doçentlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971

Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin. : Bucak/BURDUR, 1971 Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Nurten Zeliha Şahin Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Bucak/BURDUR, 9 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel İş : Faks : Posta Adresi

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Prof.Dr. BENGÜL GÜLAY ÇETİNTAŞ

Prof.Dr. BENGÜL GÜLAY ÇETİNTAŞ Prof.Dr. BENGÜL GÜLAY ÇETİNTAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1958 Edirne T: 24222744003214 F: bengulcetintas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME YÖNERGESİ Osmaniye, 2014 AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, yönergede belirtilen ilke ve esaslarla; a) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Yazma Becerileri1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Yazma Becerileri1 YDA 205 3 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ (22 Ağustos 2013 tarihindeki 813 sayılı Senato Toplantısında yapılan değişikliklerle yürürlüğe girmiştir).

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU

Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Doç.Dr. NURİ KARASAKALOĞLU Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Eğitim Bilgileri 1992-1996 Lisans Kazım Karabekir Türkçe Ve Sosyal Öğretmenliği Pr. 1996-1998 Kazım Karabekir Türkçe Ve

Detaylı

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

YDS puanının 55 olması veya ÜAK tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 247 SAYILI KANUN UN /D MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN ANILAN KANUN UN 33/A MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA GEÇİŞLERİ İÇİN ARANACAK KRİTERLER

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Öğretiminde Özgün Metinler 2 YDA 408 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

1. Giriş: Yrd. Doç.Dr. Şentaç Dimililer Arı,

1. Giriş: Yrd. Doç.Dr. Şentaç Dimililer Arı, 1. Giriş: Yrd. Doç.Dr. Şentaç Dimililer Arı, 1962 yılında Limasol da doğdu. İlköğretimini Larnaka da; ortaöğretimini Girne Anafartalar Lisesi nde tamamladı. 1984 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 2 YDA 306 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 2 YDA 306 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Ders Kitabı İncelemesi 2 YDA 306 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu /

Detaylı

ARAŞTIRMA. Hakemli Ulusal Kongre Bildirisi (Basılı tam makale) 3 Hakemli Ulusal Kongre Bildirisi (Basılı özet-poster) 1

ARAŞTIRMA. Hakemli Ulusal Kongre Bildirisi (Basılı tam makale) 3 Hakemli Ulusal Kongre Bildirisi (Basılı özet-poster) 1 Önerilen model ARAŞTIRMA Önerilen AGÜ puanlaması Makaleler A-B-C sınıflandırma; A 70, 70>B 40, C

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi

Kişisel Bilgiler : İlahiyat Fakültesi Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 0236 242 0 45 / 762 Faks 0236 : 0236 232 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi *

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma Ve Yükseltilmelerde Dikkate Alınacak Puanlama Ve Değerlendirme Sistemi * A. MAKALELER A1 SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI 40 kapsamında

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

DOKTORA: Ankara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1993

DOKTORA: Ankara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1993 Kişisel Akademik Bilgiler ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA: Ankara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1993 YÜKSEK LİSANS: Ankara Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1988 LİSANS:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA İLKELERİ YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA BAŞVURU KRİTERLERİ 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesinin b fıkrasının 2. bendi uyarınca yapılacak

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almancadan Türkçeye Çeviri YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almancadan Türkçeye Çeviri YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almancadan Türkçeye Çeviri YDA 404 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ KADROLARINA BAġVURMA, ATAMA, YÜKSELTME VE YENĠDEN DEĞERLENDĠRME YÖNERGESĠ (Kabulü: 05/03/2014 tarih ve 02/8 sayılı Senato Kararı) Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR /

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR / Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doğum Yeri / Doğum Tarihi : ESKİŞEHİR /.0.99 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : BAYAN Tel İş : Faks : Posta

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE YARDIMCI DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde yardımcı doçent olarak ilk kez atanmak üzere başvuracak adaylarda, 2547

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ DEĞERLENDİRME ESASLARI ve BAŞVURU KOŞULLARI Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 12.08.2011 tarih ve 19 sayılı oturumunda alınan 8 nolu karar ile uygun bulunmuştur.

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA ARANACAK ASGARİ KOŞULLAR T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SAYISI :05 KARAR 2012/66 SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ:24.05.2012 Üniversitemiz Senatosu nun 15.06.2009 tarih ve 2009/50 sayı ile almış olduğu Afyon Kocatepe Üniversitesi

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. S. Hilmi ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ

EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ EK-1 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA ÇİZELGESİ 7 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATAMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ İÇİN BİLİMSEL ALANLAR GENEL PUANLAMA

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL DERS YÖNTEMİ TERCİHİ. Orhan Hanbay *

İLKÖĞRETİM 6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL DERS YÖNTEMİ TERCİHİ. Orhan Hanbay * İLKÖĞRETİM 6. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE YABANCI DİL DERS YÖNTEMİ TERCİHİ Orhan Hanbay * Özet İlköğretim 6.ve 8. sınıf öğrencilerinin yabancı dil ders yöntemlerine (dilbilgisi çeviri, kulak dil ve iletişimsel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ

24.04.2013 SENATO 2013 /5-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ 4.04.01 SENATO 01 /-XV BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bitlis Eren Üniversitesinde atanacak öğretim üyeleri için

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı