MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ"

Transkript

1 MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ 1. Mavi Jeans, jean fiyatlarını 90TL den 75 TL ye indirdiğinde, satışlar 1000 birimden 1200 birime çıkmaktadır. Bu durumda Mavi Jeans talebinin fiyat esnekliği hesaplayınız. A) 1,2 B) 1,2 C) 0,83 C) -0,83 2. X malının fiyatı 400 TL iken, tüketici A nın aylık talebi 8 birimdir. Fiyat 500 TL ye yükselince talebin 6 birime düştüğü gözlemlenmiştir. Buna göre yay esnekliğini hesaplayınız. A) Talebin yay fiyat esnekliği 1,3 ve az esnek (inelastik) B) Talebin yay fiyat esnekliği 1,3 ve esnektir C) Talebin yay fiyat esnekliği 0.25 ve esnektir D) Talebin yay fiyat esnekliği 0.25 ve az esnektir (inelastik) 3. A.B.C işletmesinde çalışan X bireyinin aylık geliri 100 TL iken A malına olan talebi 20 birimdir. A.B.C işletmesi X bireyinin maaşına % 20 lik zam verir. Bu zam karşısında X bireyi A malına olan talebini % 10 azaltır. Bu durumda gelir esnekliğini hesaplayarak; A malının nasıl bir mal türü olduğunu belirtiniz. A) Gelir esnekliği 2,5 ve mal normal maldır B) Gelir esnekliği -2,5 ve mal düşük maldır C) Gelir esnekliği 0,5 ve mal normal maldır D) Gelir esnekliği 0,5 ve mal düşük maldır 4. D&R fiyatı 20 TL olan X malından günde 50, fiyatı 10 TL olan Y malından 40 tane satmaktadır. Y malı fiyatı sabitken X malı fiyatı 30 TL ye çıktığında günlük Y malı satışlarının 50 ye yükseldiği görülmektedir. Buna göre çapraz fiyat esnekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Çapraz fiyat esnekliği 0,8 ve mal ikame malıdır. B) Çapraz fiyat esnekliği -0,8 ve mal tamamlayıcı maldır. C) Çapraz fiyat esnekliği 0,5 ve mal ikame maldır. D) Çapraz fiyat esnekliği -0,5 ve mal tamamlayıcı maldır. 5. Talebin fiyat esnekliğinin 1,8 olduğunu varsayalım. Malın fiyatı % 5 azalmışsa; A) Talep edilen miktar %2.8 artar B) Talep edilen miktar %9 artar C) Talep edilen miktar %2.8 azalır D) Talep edilen miktar %1.8 artar E) Talep edilen miktar %9 azalır 6. Sanayiciler Türkiye de elektrik fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve %10 oranında azaltılması gerektiğini belirtmişlerdir. Türkiye Elektrik Kurumu (TEK), elektrik fiyatlarının düşürülmesinin gelirlerini önemli ölçüde azaltacağından dolayı karşı çıkmaktadır. Buna karşın, sanayiciler, fiyatların düşürülmesinin TEK in toplam hâsılasında azalmaya değil tam tersine artmaya yol açacağını söylemektedirler. Bu tartışmadan şu sonucu çıkartabiliriz: A) her iki grupta elektrik talebinin esnek olduğunu düşünmektedir B) her iki grupta elektrik talebinin az esnek olduğunu düşünmektedir C) TEK elektrik talebinin az esnek olduğunu ve Sanayiciler elektrik talebinin esnek olduğunu düşünmektedirler D) TEK elektrik talebinin esnek olduğunu ve Sanayiciler elektrik talebinin az esnek olduğunu düşünmektedirler 7. Firma Y, toplam hâsılasının artacağını düşünerek satmakta olduğu X malının fiyatını arttırmıştır. Sizce firma X malına olan talebin fiyat esnekliğinin (e) aşağılardakilerden hangisine eşit olduğunu düşünmektedir A) e>1 B) e=1 C) e<1 D) e=0 8. Fiyat değişiyor iken talep edilen miktar değişmez ise; talebin fiyat esnekliği A) 1 den büyüktür. B) Sıfırdır. C) 1 den küçüktür D) 1 e eşittir. E) Veriler yetersiz olduğundan yorum yapılamaz.

2 Tablo 1 Fiyat Talep Miktarı Arz Miktarı A B 0, C 0, D 0, E 0, F 0, Tablo 1 e göre D den E ye geçişte talep A ) Esnektir B )Esnek değildir C ) Birim esnektir D ) Tam esnektir 10. Bir önceki soruda elde ettiğiniz bulguya göre fiyatlarda meydana gelen bir artış toplam harcamaları A )Artırır B )Değerlendirme yapılamaz C )Değiştirmez D ) Azaltır 11. Herhangi düz bir talep eğrisi boyunca A) Fiyat esnekliği değişir; fakat eğim aynı kalır. B)Fiyat esnekliği ve eğim değişir. C)Eğim değişir fakat esneklik aynı kalır. D)Fiyat esnekliği ve eğim aynı kalır. 12. Duvar saatinin fiyatı 80TL den 100TL ye yükselince, satılan miktar % 15 düşüyor ise talebin fiyat esnekliği kaçtır? A) -0,3 B) 0,3 C) 0,6 D) -0,6 13. Eğer çapraz fiyat talep esnekliği negatifse bu iki mal, A ) Negatif esnek maldır B )İkame maldır C )Pozitif esnek maldır D ) Tamamlayıcıdır 14.Talep edilen miktardaki yüzde artış, fiyattaki yüzde artıştan küçükse, fiyatın talep esnekliği katsayısı; A) 1 den büyüktür, B) 1 e eşittir C) 1 den küçüktür D) 0 dır. 15.Yay esnekliğinin nokta esnekliğine göre daha iyi bir sonuç vermesi, talep eğrisinin bağlıdır. A)yayın küçük olmasına, B) yayın büyük olmasına C) her ikisine D) hiçbirisine; 16.Talebin esnek olmadığı bir durumda fiyattaki bir artış toplam harcamalarda.. yol açar. A) artmaya, B) azalmaya C) değişmemeye D) hiçbirisine; 17.Gelirin talep esnekliğinin negatif olması, gelir düştükçe satın alınan miktarının; A) artacağını, B) düşeceğini, C) değişmeyeceğini D) hiçbirisini; gösterir. 18.Bir ürünün fiyatı değiştiğinde satın alınan iki malın miktarlarının aynı anda artıyor ya da azalıyor olması aralarındaki çapraz esnekliğinin; A) negatif B) pozitif C) Sıfır D) 1 olduğunu gösterir. 19. Uzun dönemde arz esnekliği nasıl değişir? a) kısa döneme kıyasla uzun dönemde daha çok esnektir b) kısa döneme kıyasla uzun dönemde daha az esnektir c) sistematik bir değişme eğilimi göstermez d) esneklikte hiçbir değişim olmaz 20. Aşağıdakilerden hangisinin uzun dönem ve kısa dönem arz esnekliklerinin birbirine eşit olmasını beklemezsiniz? a) Mozart senfonileri b) Abidin Dino tabloları c) elektrik ampulleri d) Kemal Sunal filimleri 21. Nüfus artış ile birlikte su yetersizliği probleminin ortaya çıkacağı görüşünün altında aşağıdaki varsayımlardan hangisi yatmaktadır? a) suyun talep esnekliği sonsuzdur b) suyun talep esnekliği birim esnektir c) suyun talep esnekliği sıfırdır d) suyun gelir esnekliği sıfırdır 22. Şayet (fiyatlar sabit iken) gelirde meydana gelen %4 oranındaki azalma kitap tüketiminde %2 oranında bir azalmaya yol açıyorsa, A) Kitaba olan talebin gelir esnekliği negatiftir B)Kitap zorunlu ve normal maldır C)Kitap lüks ve normal maldır D)Kitap düşük maldır

3 23. Uzun dönem arz eğrisinin, A) Kısa dönem arz eğrisinden daha az esnek olmasını bekleriz B) Kısa dönem arz eğrisinden daha fazla esnek olmasını bekleriz C) Yatay olmasını bekleriz D) Dikey olmasını bekleriz 24. Şayet bir mala olan talebin fiyat esnekliği 2,5 ise, bu malın fiyatı 2TL'den 1.80TL'ye düştüğünde, A) Talep edilen miktar %2,5 artar B) Talep edilen miktar %2,5 azalır C) Talep edilen miktar %25 artar D) Talep edilen miktar %250 artar 25. Şayet X malının talebi inelastik (esnek olmayan) ise, X'in fiyatındaki %4 artış, A) Talep edilen X miktarının %4'ten daha fazla azalmasına yol açacaktır B) Talep edilen X miktarının %4'ten daha az azalmasına yol açacaktır C) Talep edilen X miktarının %4'ten daha fazla artmasına yol açacaktır D) Talep edilen X miktarının %4'ten daha az artmasına yol açacaktır 26. Şayet bir malın talep eğrisi yukarıdaki şekildeki gibi ise, bu talep eğrisi hakkında şu söylenebilir A) Yüksek fiyatlarda esnek ve düşük fiyatlarda inelastiktir B) Düşük fiyatlarda esnek ve yüksek fiyatlarda inelastiktir C) Esnekliği hakkında bir genelleştirme yapmak mümkün değildir D) Eğri boyunda birim esnekliğe sahiptir 27. Yukarıdaki talep eğrisinin fiyat esnekliğini ve eğimini karşılaştırdığımızda, diyebiliriz ki; A) Talep eğrisinin eğimi, eğrinin esnekliğine eşittir B) Talep eğrisinin esnekliği, eğrinin eğimini ölçer C) Eğrinin eğim ve esnekliği, eğri boyunca her bir noktada farklıdır. D) Eğri üzerindeki her noktada eğim değişirken, esneklik değeri sabittir. 28. Bezelye düşük mal; tavuk eti normal maldır. İnsanların gelirleri arttığında, bezelyeye olan talepleri. iken tavuğa olan talepleri... A) artar; artar B) artar; azalır C) azalır; artar D) azalır; azalır 29. Gelir düzeyi %10 arttığında, kahveye olan talep %3 artmaktadır. Buna göre, kahve talebinin gelir esnekliği kaçtır? A) -0,3 B)3,3 C)0,3 D) Her bir CD'nin fiyatı 13TL olduğunda, yılda 39 milyon CD arz edilmektedir. CD fiyatı 15TL olduğunda yılda 41 milyon CD arz edilmektedir. CD'nin arz esnekliği kaçtır? A)2,86 B)0,33 C)0,14 D)0,05

4 31. Fındık ezmesinin fiyatındaki %4 oranındaki bir artış, toplam hâsılatın %8 oranında azalmasına neden olmaktadır. Bu bilgi ışığında, fındık ezmesi talebi ile ilgili şu sonuca varabiliriz; A) talebi esnektir B) talebi inelastiktir (az esnektir) C) talebi birim esnektir D) Talebinin esnek, az esnek veya birim esnek olup olmadığına karar veremeyiz çünkü yeterli bilgi verilmemiştir. 32. Bir bilgisayar firmasının satış kayıtları incelendiğinde, bilgisayar fiyatlarının düştüğü dönemde firmanın toplam hâsılatında artış meydana geldiği görülmüştür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Bilgisayar arzı esnektir B)Bilgisayara olan talep esnektir C) Bilgisayar arzı inelastiktir D) Bilgisayara olan talep inelastiktir 33. Bir malın fiyatı arttığında o malın satışından elde edilen hâsılat artar, şayet; A) talebin gelir esnekliği birden büyük ise, B) Mal düşük mal ise, C) malın talebi inelastik ise, D) malın talebi esnek ise 34. İşadamlarına ait aşağıdaki ifadelerden hangisi talebi esnek olan bir malı tanımlamaktadır? A) "fiyatları düşürmem benim için iyi olmaz çünkü satışlarım artmaz ve bu yalnızca, sattığım mal başına elime geçen paranın azalmasına yol açar" B) "fiyatları azaltmamın benim için iyi olacağını sanmam; şüphesiz satışlarım biraz artacaktır fakat fiyat düşüşü dolayısıyla kazandığımdan çok kayba uğrarım" C) "Benim müşterilerim akıllı alıcılardır. Malımın fiyatını rakiplerimin fiyatlarının birkaç kuruş altına indirdiğimde bütün müşteriler benim işyerime akın edecek ve satışlarım çok büyük oranda artacaktır" D) "ekonomik büyüme sonucu birçok işsiz insanın tekrar çalışmaya başlaması dolayısıyla satışlarım çok hızlı arttı". 35. Lineer talep eğrisi üzerinde yukarıya doğru hareket edildiğinde, bir yandan fiyatlar yükselir ve diğer yandan talep edilen miktar düşer iken, talebin fiyat esnekliği; A) düşer B) değişmez C) artar D) önce artar ve sonra düşer 36. Şayet talebin fiyat esnekliği bire eşit ise, malın fiyatı düştüğünde, A) talep edilen miktar azalır B) toplam hâsılat düşer C) talep edilen miktar değişmez D) toplam hâsılat değişmez 37. Döner kebabın fiyatı %10 arttığında, kebap için yaptığınız harcamanız artmaktadır. Buna göre; A) döner kebap sizin için normal maldır B) döner kebap sizin için düşük maldır C) döner kebaba olan talebiniz esnektir D) döner kebaba olan talebiniz az esnektir (inelastiktir) 38. Aşağıdaki mal çiftlerinden hangisi için talebin çapraz esnekliği pozitiftir? A) Tenis topu ve tenis raketi B) videokaseti ve çamaşır deterjanı C) Uçak yolculuğu ve kitaplar D) dana bifteği ve tavuk

5 39. Kola Turka'nın fiyatındaki %10'luk bir artış, Pepsi Kola'ya olan talebi %50 oranında arttırmaktadır. Kola Turka ve Pepsi Kola arasındaki talebin çapraz esnekliği; A) 50 B)10 C)5 D) Kitap fiyatlarının 6TL'den 4TL'ye düşmesi talep edilen magazin miktarının 1100 den 900'e düşmesine sebep olmuştur. Kitap ve magazin arasındaki talebin çapraz esnekliği yaklaşık olarak kaçtır? A) 0,5 B)-0,5 C) 2 D) Gelirde meydana gelen değişimle ilgili bilgi olmadan, talebin çapraz esnekliğini hesaplamak imkansızdır. 41. Talebin gelir esnekliği ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) daima birden büyüktür b) daima bire eşittir c) daima pozitiftir d) pozitifte olabilir negatifte 42. Aşağıya doğru eğimli doğrusal bir talep üzerindeki noktalar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) fiyat esnekliği sabit ve eğim değişmektedir b) eğim sabit ve gelir esnekliği değişmektedir c) eğim sabittir ve fiyat esnekliği değişmektedir d) eğim sabit ve fiyat esnekliği değişmektedir 43. Bilgisayar arz esnekliği sabit ve 3 ise, fiyattaki %10 luk bir artış arz miktarında yüzde kaçlık artışa yol açar? a) %1/3 b) %30 c) %3 d) % Bir mal sabit bir fiyattan alınıyorsa, bu malın arz esnekliği aşağıdakilerden hangisidir? a) tam inelastiktir b) tam esnektir c) birim esnektir d) inelastiktir 45. Orijinden geçen doğrusal bir arz eğrisinin esnekliğine ilişkin ne söylenebilir? a) esnek b) inelastik c) birim elastik d) daima tam elastik 46. Dikey eksene paralel bir arz eğrisinin esnekliğine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) nispi olarak esnektir b) tam inelastiktir c) nispi olarak inelastiktir d) tam esnektir 47. Orijinden geçen doğrusal bir arz eğrisinin arz esnekliği, a) esnektir b) inelastiktir c) sürekli değişir d) sabittir

6 48. Mobilya fiyatlarının 4000 den 6000 e yükselmesi arz miktarının 8 milyondan 10 milyona artmasına yol açmıştır. Arz esnekliği kaçtır (yay esnekliği formülünü kullanınız)? a) 8/11 b) 5/9 c) 7/8 d) 4/ Telefon fiyatları 100 den 200 e çıktığında arz miktarı 8000 den e artmışsa, telefonun arz esnekliği kaçtır (yay esnekliği formülünü kullanınız)? a) 0,4 b) 4 c) 0,6 d) Osman Hamdi tablolarının arz esnekliğine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) tam esnektir b) tam inelastiktir c) birim esnektir d) zaman içerisinde esnekliği artar EK SORULAR 1. Talebin fiyat esnekliğinin tanımı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) talep miktarının fiyat değişmelerine olan duyarlılığının ölçütüdür b) veri fiyattan talep miktarının ölçütüdür c) fiyatlar sabit iken bir maldan talep edilen miktarın ölçütüdür d) fiyat değiştiğinde talep eğrisinin kaymasının ölçütüdür 2. Bir malın talebinin fiyat esnekliği aşağıdaki formüllerden hangisi ile hesaplanır? a) fiyattaki yüzde değişim bölü talep miktarındaki yüzde değişim b) talep miktarındaki yüzde değişim bölü fiyattaki yüzde değişim c) fiyattaki yüzde değişim bölü gelirdeki yüzde değişim d) talep miktarındaki değişim bölü fiyattaki değişim 3. Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğinin her zaman negatif olmasının sebeplerinden değildir? a) talep eğrisinin eğimi sıfırdır b) bir malın fiyatı değiştiğinde talep miktarı bunun tersi yönde değişir c) bir malın fiyatı yükseldiğinde talep miktarı düşer d) fiyatla talep miktarı arasında negatif yönlü bir ilişki vardır 4. Talebin fiyat esnekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) her zaman pozitiftir b) her zaman negatiftir c) her zaman 1 e eşittir d) her zaman sıfıra eşittir 5. Ali nin bilgisayara olan talebinin fiyat esnekliğinin 1.5 ve Veli nin 0.75 olduğunu varsayalım. Bilgisayar firması her ikisine de %25 lik indirim kuponu vermişse, sizce hangisi bu kuponu büyük ihtimalle kullanacaktır? a) Ali b) Veli c) Her ikisi de d) hiçbirisi çünkü kuponla yapılan indirim çok küçüktür 6. Bir malın fiyatı 100TL den 90TL ye düştüğünde o maldan talep edilen miktar 550 ye yükselmiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? a) bu fiyat aralığında talep esnektir b) bu fiyat aralığında talep inelastiktir c) bu fiyat aralığında talep birim esnektir d) talep esnekliği ile ilgili bir şey söylenemez

7 7. X malının fiyatı 50 den 40 a düştüğünde talep miktarı 75 ten 100 e çıkmaktadır. Bu malın talebinin fiyat esnekliği kaçtır? a) 1,89 b) 1,67 c) 1,00 d) 2,45 8. Saç tıraşının talep esnekliğinin 2,5 olduğun verilmiştir. Buna göre, saç tıraşına olan talep miktarı %30 arttığında saç tıraşı fiyatının % kaç ucuzlamasını bekleriz? a) %50 b) %30 c) %12 d) %10,5 9. Bir mal için talebin fiyat esnekliğinin 0,75 olduğu belirtilmiştir. Bu malın fiyatı %30 arttığında talep edilen miktarı % kaç değişir? a) %22.5 artar b) %35 artar c) %22.5 düşer d) %35 düşer 10. Y malının fiyatı 20 den 25 e yükseldiğinde talep miktarı 3500 den 3000 e azalmıştır. Talebin fiyat esnekliği kaçtır? a) 0,57 b) 1,34 c) 0,41 d) 1, Benzinin litre fiyatı 1,10TL den 1,02TL ye gerilediğinde, talep miktarı 1500 litreden 2400 litreye yükselmiştir. Talebin fiyat esnekliği kaçtır? a) 7,43 b) 4,0 c) 6,50 d) 8, Bir tüketici her birisini 0,50TL den 2 ekmek ve her birisini 0,30TL den 6 ekmek satın alıyorsa, ekmeğe olan talebin fiyat esnekliği kaçtır (yay esnekliği formülünü kullanınız)? a) 0,5 b) 1,0 c) 2,0 d) 4,0 13. Yumurtanın fiyatı 0,75TL den 1TL ye yükseldiğinde, üreticilerin satışı 300 adetten 200 e gerilmemiştir. Yay esnekliği formülünü kullanarak yumurtanın talep esnekliğini hesaplayınız? a) 1,4 b) 0,8 c) 3,0 d) 1, Bir malın fiyatı 15 ten 20 ye yükseldiğinde talep miktarı 1500 den 1000 e düşüyorsa, talebin fiyat esnekliği kaçtır (yay esnekliği formülünü kullanınız)? a) 2,6 b) 0,75 c) 1,4 d) 2,4

8 15. Talebin fiyat esnekliği 1 den büyükse, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) talep miktarı fiyat değişikliğine çok duyarlı değildir b) talep fiyat esnektir c) talep birim esnektir d) talep inelastiktir 16. Negatif eğimli doğrusal bir talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) fiyat düştükçe fiyat esnekliği artar b) fiyat arttıkça fiyat esnekliği sabittir c) sabit fiyat için fiyat esnekliği artar ve düşer d) fiyat düştükçe fiyat esnekliği düşer 17. Aşağıdaki durumların hangisinde satış fiyatını düşüren bir firmanın gelir artıyordur? a) malına olan talep esnekse b) talep birim esnekse c) talep inelastikse d) talep esnekliği sıfırsa 18. Bir satıcı malına tüketicinin maksimum harcama yapmasını ve haliyle maksimum toplam gelir elde etmek istiyorsa, malının satış fiyatını ne olarak belirlemelidir? a) talep eğrisinin esnekliğinin yüksek olduğu bölgede b) talep eğrisinin orta noktasının altında bir fiyatta c) birim esneklik noktasında d) talebin inelastik olduğu bölgedeki bir fiyatta 19. İnelastik talebin anlamı nedir? a) fiyattaki yüzde artış talep miktarında daha küçük bir yüzde azalmaya yol açar b) fiyattaki yüzde artış talep miktarında daha büyük bir yüzde azalmaya yol açar c) fiyatındaki yüzde azalma talep miktarında daha büyük bir yüzde artışa yol açar d) fiyattaki yüzde artış veya azalma toplam gelirde bir değişime yol açmaz 20. Armut talebinin fiyat esnekliği 1 den büyükse, armut fiyatlarındaki artış toplam geliri nasıl etkiler? a) toplam geliri arttırır b) toplam geliri azaltır c) toplam geliri etkilemez d) toplam geliri arttırır şayet elma düşük mal ise 21. Talep esnekliği inelastik olan bir malın satıcısı malının fiyatını düşürürse geliri nasıl etkilenir? a) geliri artar b) geliri azalır c) geliri değişmez d) yeterli bilgi olmadığı için bir şey söylenemez 22. Aşağıdakilerden hangisi esnek bir talebe sahip olan malın özelliklerinden değildir? a) talep miktarındaki yüzde değişme talep fiyatındaki yüzde değişmeden daha büyüktür b) tüketiciler nispi olarak fiyat değişmelerine daha duyarlıdırlar c) fiyatı arttığında toplam gelir azalır d) esneklik katsayısı her noktada 1 den küçüktür 23. Bir dershanenin kurs maliyetleri sabit ve kurs talebi inelastikse, dershane sahibi aşağıdaki durumların hangisinde kârını maksimum yapar? a) kurs fiyatlarını düşürürse b) kursu kapatırsa çünkü kar negatiftir c) hiçbir şey yapmasına gerek yoktur çünkü kar maksimumdur d) kurs ücretlerini arttırırsa

9 24. Bir firma malının fiyatını düşürdüğünde toplam geliri azalıyorsa, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) bu fiyat aralığında talep esnektir b) malın fiyatı talep eğrisinin orta noktasının üzerindedir c) bu fiyat aralığında talep inelastiktir d) diğer değişkenler sabitken firmanın karı artacaktır 25. Büyük şehir belediyesi toplu taşıma şirketine danışmanlık yapıyorsun ve şirket gelirlerini arttırmak istemektedir. Toplu taşıma talep esnekliği 0,54 ise, tavsiye edeceğin strateji ne olmalıdır? a) fiyatlar düşürülmeli çünkü toplu taşımayı kullanan sayısı artacaktır b) fiyatlar olduğu gibi kalmalı çünkü talep fiyata duyarlı değil c) fiyatlar arttırılmalıdır d) reklama daha az para harcanmalıdır 26. Bir malın talep eğrisi sol yukarıdan sağ aşağıya doğru eğimli ve doğrusal ise, talebin fiyat esnekliği ile ilgili ne söylenebilir? a) sabittir b) fiyat azaldıkça azalır c) fiyat azaldıkça artar d) fiyata bakmaksızın birden büyüktür 27. Negatif eğimli doğrusal bir talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) esneklik eğri boyunca sabittir b) eğrinin orta noktasında talep esnekliği sıfırdır c) talep düşük fiyatlarda esnektir d) talep, talep eğrisinin orta noktasının üzerinde esnek ve altında inelastiktir 28. Aşağıdaki durumların hangisinde toplam gelir artar? a) talep inelastik ve fiyat artıyorsa b) talep esnek ve fiyat artıyorsa c) talep inelastik ve fiyat düşüyorsa d) talep birim esnek ve fiyat düşüyorsa 29. Yatay eksene paralel talep eğrisinin esnekliği ile ilgili ne söylenebilir? a) sıfırdır b) pozitif ve sonlu bir sayıdır c) negatiftir d) tam esnektir 30. Dikey eksene paralel bir talep eğrisinin esnekliği için ne söylenebilir? a) tam esnektir b) tüketiciler fiyat değişmelerine çok duyarlıdırlar c) esneklik katsayısı sıfırdır d) tüketiciler piyasa fiyatından istedikleri kadar mal satın alabilirler 31. Bir malın talep miktarı muhtemel bütün fiyatlarda aynı ise, talebin fiyat esnekliği için ne söylenebilir? a) birim esnektir b) esnektir c) tam esnektir d) tam inelastiktir 32. Lineer olmayan bir talep eğrisi boyunca, a) eğim sabittir fakat esneklik değişebilir b) eğim de esneklikte sabittir c) eğim ve esneklik değişir d) eğim değişir ve fakat esneklik sabit olabilir

10 X malının Fiyatı P1 P2 P3 L A K B C P4 P5 P6 J H D G E F O Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 X malının miktarı Şekil 1. Talep Eğrisi 33. Fiyat P3 iken toplam hâsılat kaça eşittir? a) P3 ve Q1 çarpımına b) 0 P3 C Q3 dikdörtgenin alanına c) P4 P3 D C alanına d) P3 P2 B K alanına 34. P1-P2 fiyat aralığında talebin fiyat esnekliğine ilişkin ne söylenebilir? a) birim esnektir b) esnektir c) nispi olarak inelastiktir d) tam esnektir 35. P5-P6 fiyat aralığında talebin fiyat esnekliğine ilişkin ne söylenebilir? a) birim esnektir b) nispeten esnektir c) tam esnektir d) nispi olarak inelastiktir 36. Fiyat P3 ten P4 e düşerse, toplam gelir nasıl değişir? a) artar çünkü talep esnektir b) artar çünkü talep inelastiktir c) düşer çünkü talep inelastiktir d) değişmeden kalır 37. Fiyat P1 den aşağı doğru düşerse gelir hâsılat nasıl değişir? a) hâsılat düşer, minimuma ulaşınca artmaya başlar b) P3 e ulaşıncaya kadar sabit kalır sonra azalır c) P3 ve P4 arasında maksimuma ulaşıncaya kadar artar, sonra azalır d) değişmeden kalır 39. Fiyat P3 ten P4 e düştüğünde ve talep miktarı Q3 iken, fiyattaki düşme sonucu gelirde meydana gelen azalma aşağıdakilerden hangisine eşittir? a) P4 P3 C J alanına b) O P3 C Q3 c) Q3 J D Q4 d) mevcut bilgilerle belirlenemez 40. Fiyat P3 ten P4 e düştüğünde ve talep miktarı Q4 e arttığında, P4 fiyatından satıştan elde edilen ek gelir aşağıdakilerden hangisine eşittir? a) P4 P3 C J b) Q3 Q4 c) Q3 J D Q4 d) P4 çarpı Q4

11 41. P2 P1 A L alanı fiyatın düşmesi dolayısı ile gelirdeki azalmayı ve Q1 L B Q2 alanı fiyattaki azalma dolayısı ile gelirdeki artışı gösterdiğine göre, talebin esnekliğine ilişkin ne söylenebilir? a) P1-P2 fiyat aralığında talep inelastiktir b) P1-P2 fiyat aralığında talep esnektir c) P1-P2 fiyat aralığında fiyat birim esnektir d) P1-P2 fiyat aralığında fiyat tam inelastiktir 42. Ford otomobilin talep esnekliği, genel olarak otomobil talep esnekliği ile karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Ford otomobilin talep esnekliğinin daha yüksek olması beklenir b) her ikisinin de talep esnekliği eşittir c) Ford otomobilin talep esnekliğinin daha düşük olması beklenir d) Ford otomobilin talep esnekliği bazen yüksek bazen de düşüktür 43. Petrolün talep esnekliğine ilişkin ne söylenebilir? a) uzun dönemde kısa dönemden daha esnektir b) uzun dönemde kısa dönemden daha az esnektir c) uzun dönemde kısa dönemdeki kadar esnektir d) esnekliğin yüksek veya düşük olması arz şartlarına bağlıdır 44. Aşağıdakilerden hangisi evlerde kullanılan fuel-oil talebinin fiyat esnekliğinin artmasına yol açmaz? a) güneş enerjisi kullanım alanlarını arttıran teknolojik bir gelişme b) ısınmada jeotermal enerji kullanımını kolaylaştıracak bir teknolojik buluş c) çevre kirliliğini önlemek için yerel yönetimlerin kömür kullanımını yasaklaması d) yukarıdakilerin hiçbiri 45. Aşağıdakilerden hangisinin talep esnekliği en yüksektir? a) petrol b) X marka dış macunu c) motor yağı d) tuz 46. Aşağıdakilerden hangisinin talebin fiyat esnekliğini arttırma ihtimali en düşüktür? a) bir malın tüketici bütçesindeki önemindeki artış b) bir malın yakın ikame mallarının sayısındaki artış c) malın fiyatındaki artış d) malın fiyatındaki azalma 47. Bir malın talep esnekliğinin en önemli belirleyenlerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir? a) tüketicilerin geliri b) piyasadaki müşterilerin sayısı c) tüketicilerin bir malın ikamesini bulabilme kolaylığı d) piyasadaki satıcıların sayısı 48. Y malının fiyatı 5 TL den 4TL ye düştüğünde, X malından talep edilen miktar 700 den 500 e düşüyorsa, X ve Y arasındaki çapraz esneklik değeri kaçtır? a) 1,59 b) 1,85 c) 1,98 d) 1, Şayet X ve Y malları tamamlayıcı mallar ise, çapraz fiyat esnekliğinin değeri nedir? a) sıfırdır b) sıfırdan büyük birden küçüktür c) negatiftir d) pozitiftir

12 50. Şayet X ve Y malları ikame mallar iseler, çapraz fiyat esnekliğinin değeri nedir? a) negatif b) sıfır c) pozitifte olabilir negatifte d) pozitif 51. X malının fiyatı ile Y malından talep edilen miktar arasında hiçbir ilişki yoksa, çapraz fiyat esnekliği kaç olacaktır? a) sıfır b) pozitif c) negatif d) ya pozitif veya negatif 52. Gelir esnekliği aşağıdakilerden hangisini ifade eder? a) talep eğrisi üzerinde bir hareket b) talep eğrisinin eğiminde bir değişme c) talebin yatay olarak kayması d) talep miktarındaki yüzde değişme bölü fiyattaki yüzde değişme 53. Aşağıdaki şıkların hangisinde gelir esnekliğinin tanımı doğru olarak verilmiştir? a) miktardaki değişme bölü gelirdeki değişme b) gelirdeki değişme bölü miktardaki değişme c) gelirdeki yüzde değişme bölü miktardaki yüzde değişme d) miktardaki yüzde değişme bölü gelirdeki yüzde değişme 54. Bir kimsenin ekmeğe olan talebi geliri arttığında düşüyorsa, bu malın gelir esnekliği için ne söylenebilir? a) esnek b) inelastik c) birim elastik d) negatif 55. Bir bireyin geliri den e yükseldiğinde, giysi talebi 400 birimden 600 birime yükseliyorsa, giysinin gelir esnekliği kaçtır (yay esnekliği formülü ile bulunuz)? a) 0 b) 0,5 c) 1,2 d) 1,4

Tablo 1 Fiyat Talep Miktarı Arz Miktarı A 0 200 0 B 0,10 160 0 C 0,20 120 40 D 0,30 80 80 E 0,40 40 120 F 0,50 0 160

Tablo 1 Fiyat Talep Miktarı Arz Miktarı A 0 200 0 B 0,10 160 0 C 0,20 120 40 D 0,30 80 80 E 0,40 40 120 F 0,50 0 160 İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ 1. Mavi Jeans, jean fiyatlarını 90TL den 75 TL ye indirdiğinde, satışlar 1000 birimden 1200 birime çıkmaktadır. Bu durumda Mavi Jeans talebinin

Detaylı

Case & Fair & Oster. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR: Cümleyi en iyi tamamlayan ya da sorunun cevabı olan seçeneği işaretleyiniz.

Case & Fair & Oster. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR: Cümleyi en iyi tamamlayan ya da sorunun cevabı olan seçeneği işaretleyiniz. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR: Cümleyi en iyi tamamlayan ya da sorunun cevabı olan seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdaki soruları Şekil 5.1 e göre cevaplayınız. Şekil 5.1 1. Şekil 5.1 e bakınız. Bilet talebi a. fiyata

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı.

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Bölüm 4 ve Bölüm 5 Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Talep Piyasada satıcıların faaliyetleri arzı, alıcıların faaliyetleri

Detaylı

2. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

2. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 2. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 C.1.2. Piyasa Talep Fonksiyonu Bireysel talep fonksiyonlarının toplanması ile bir mala ait

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-11 MONOPOL 1. Monopolist için fiyat marjinal hasılanın üzerindedir. Çünkü, A) Ortalama ve marjinal hasıla eğrileri birbirine eşittir B) Azalan verimler kanunu geçerli

Detaylı

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

SAY 203 MİKRO İKTİSAT SAY 203 MİKRO İKTİSAT Esneklikler YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 203 MİKRO İKTİSAT - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN 1 ESNEKLİKLER Talep Esneklikleri Talep esneklikleri: Bir malın talebinin talebi etkileyen

Detaylı

1. Yatırımın Faiz Esnekliği

1. Yatırımın Faiz Esnekliği DERS NOTU 08 YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ, PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ, TOPLAM TALEP (AD) EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ Bugünki dersin içeriği: 1. YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ... 1 2. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI 36

Doç.Dr. Yaşar SARI 36 Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 106 Talep Esnekliği ile Tüketici Harcamaları Arasındaki İlişki: Firmalar mallarına olan talebin esnekliğini özellikle fiyat politikaları açısından bilmek durumundadır.

Detaylı

Mikro1 ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B

Mikro1 ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 DERSĐ ARA-SINAV SORULARI 08.11.2010 ID: B Mikro1 Çoktan Seçmeli Sorular Sorunun yanıtı olan veya cümleyi en iyi şekilde

Detaylı

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 4.Bölüm: Esneklikler. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi I. Doç.Dr.Tufan BAL. 4.Bölüm: Esneklikler. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi I 4.Bölüm: Esneklikler Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Esneklikler Daha önce talep edilen miktarı

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP

ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP 1. Bir ülkenin ihracatı; a) GSMH eksi tüketim eksi yatırım eksi hükümet harcamalarına eşittir b) GSMH eksi yurtiçi mal ve hizmetlerin tüketimi

Detaylı

TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ Talep edilen miktarın fiyattaki değişmelere olan hassasiyetini ifade eder.

TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ Talep edilen miktarın fiyattaki değişmelere olan hassasiyetini ifade eder. ESNEKLİKLER TALEBİN FİYAT ESNEKLİĞİ Talep edilen miktarın fiyattaki değişmelere olan hassasiyetini ifade eder. Fiyat Esnekliği = (E) Talep edilen miktardaki % değişme Fiyattaki % değişme EDB > EDA Çeşitli

Detaylı

Ders içeriği (5. Hafta)

Ders içeriği (5. Hafta) 5. Elastikiyet 5.1 Elastikiyet kavramı 5.1.1. Talebin Fiyat elastikiyeti 5.1.2. Arz elastikiyeti 5.2. Arz ve taleple ilgili bazı analizler 5.2.1. Tüketici ve üretici rantı 5.2.2. Örümcek ağı kuramı 5.2.3.

Detaylı

Mikroiktisat Final Sorularý

Mikroiktisat Final Sorularý Mikroiktisat Final Sorularý MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 10.01.2011 Saat: 13:00 Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun Yanıtı

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

meydana gelen değişmedir. d. Ek bir işçi çalıştırıldığında sabit maliyetlerde e. Üretim ek bir birim arttığında toplam

meydana gelen değişmedir. d. Ek bir işçi çalıştırıldığında sabit maliyetlerde e. Üretim ek bir birim arttığında toplam A 1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi eş-ürün eğrisi ile ilgili değildir? a. Girdilerin pozitif marjinal fiziki ürüne sahip olması b. Girdilerin azalan marjinal fiziki ürüne sahip olması c. Girdilerin

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından

Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından 3.Ders Talep ve arz kavramları ve bu kavramları etkileyen öğeler spor endüstrisine konu olan bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve tüketilmesi açısından önemli unsurlardır. Spor endüstrisi içerisinde yer

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

EKO 205 Mikroiktisat. Kar Maksimizasyonu Profit Maximization

EKO 205 Mikroiktisat. Kar Maksimizasyonu Profit Maximization EKO 205 Mikroiktisat Kar Maksimizasyonu Profit Maximization Tartışılacak Konular Tam Rekabet Piyasaları Kar Maksimizasyonu Marjinal Hasıla, Marjinal Maliyet ve Kar Kısa Dönemde Çıktı Düzeyinin Belirlenmesi

Detaylı

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL

SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL SORU SETİ 10 MALİYET TEORİSİ - UZUN DÖNEM MALİYETLER VE TAM REKABET PİYASASINDA ÇIKTI KARARLARI - TEKEL Problem 1 (KMS-2001) Bir endüstride iktisadi kârın varlığı, aşağıdakilerden hangisini gösterir? A)

Detaylı

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ TOLAM TALE VE TOLAM ARZ: AD-AS MODELİ AD-AS IS LM ve IS LM B modellerinde fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu varsayılırken, bu analizde fiyatlar genel düzeyi () ile reel milli gelir (Y) arasındaki ilişkiler

Detaylı

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden

İKTİSAT. İktisata Giriş Test Dolmuş ile otobüs aşağıdaki mal türlerinden İktisata Giriş Test - 1 1. Doğada insan ihtiyaçlarına oranla kıt olan elde etmek için çaba sarf edilen ve fiyatı olan mallara ne ad verilir? A) Serbest mallar B) İktisadi mallar C) Nihai mallar D) Üretici

Detaylı

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS A. ANALZ A.. Analizi (Mal Piyasası) (Investment aving) (atırım Tasarruf) Eğrisi, faiz oranları ile gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir. Analizin bu kısmında yatırımları I = I bi olarak ifade edeceğiz.

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 ID: Z Mikro 2 Ara 2010 Çoktan Seçmeli Sorular Cümleyi en iyi biçimde tamamlayan veya sorunun yanıtı olan seçeneği yanıt anahtarına işaretleyiniz. 1. Çapraz satış

Detaylı

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-3 KITLIK, TERCİH VE FAYDA

İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-3 KITLIK, TERCİH VE FAYDA İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-3 KITLIK, TERCİH VE FAYDA 1. Fırsat maliyeti; A) Mal ve hizmetlerin parasal maliyetidir, B) Mal ve hizmet alımlarında borç olarak alınan para ve faizinin toplamıdır, C)

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

Yönetimsel Iktisat Final

Yönetimsel Iktisat Final Yönetimsel Iktisat Final 1) Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı mal grubuna girer? a) kahve için: süt süt tozu b) beyaz peynir kaşar peynir c) Diş Fırçası Macun d)çay Kahve 2) Talepte bir artış, arzda

Detaylı

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Ekonomi 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Fiyat Mekanizması:Talep,

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

MAN509T.01 YÖNETİM EKONOMİSİ

MAN509T.01 YÖNETİM EKONOMİSİ IŞIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MAN509T.01 YÖNETİM EKONOMİSİ PROF. DR. SUAT TEKER 1 ÇALIŞMA SORULARI 1. Üretim faktörleri nelerdir, tanımlayabilir misiniz? 2. Mikroiktisat

Detaylı

ÜNİTE. İKTİSADA GİRİŞ Doç.Dr.E.Muhsin DOĞAN İÇİNDEKİLER HEDEFLER ARZ TALEP PİYASA DENGESİ VE ESNEKLİKLER

ÜNİTE. İKTİSADA GİRİŞ Doç.Dr.E.Muhsin DOĞAN İÇİNDEKİLER HEDEFLER ARZ TALEP PİYASA DENGESİ VE ESNEKLİKLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER ARZ TALEP PİYASA DENGESİ VE ESNEKLİKLER Talep: Tanım, Bireysel ve Piyasa Talep Eğrileri Talep ve talep edilen miktarı etkileyen faktörler Arz: Tanım, Bireysel ve Piyasa Arz Eğrileri

Detaylı

Ünite 2. Arz Talep Piyasa Dengesi Ve Esneklikler. Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı MİKRO İKTİSAT. Prof. Dr.

Ünite 2. Arz Talep Piyasa Dengesi Ve Esneklikler. Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı MİKRO İKTİSAT. Prof. Dr. Arz Talep Piyasa Dengesi Ve Esneklikler Ünite 2 Finansal Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı MİKRO İKTİSAT Prof. Dr. Ebül Muhsin DOĞAN 1 Ünite 2 ARZ TALEP PİYASA DENGESİ VE ESNEKLİKLER Prof. Dr. Ebül

Detaylı

I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri

I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri DERS NOTU 02 PİYASA TALEP VE ARZ KAVRAMLARI PİYASA DENGESİ Bugünki dersin işleniş planı: I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri... 1 1. Mal ve hizmet piyasaları... 1 2. Faktör Piyasaları... 2 II. Talep Kavramı...

Detaylı

Mikro Final. ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI Saat: 10:45

Mikro Final. ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI Saat: 10:45 MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MĐKROĐKTĐSAT 1 FĐNAL-SINAVI SORULARI 21.01.2011 Saat: 10:45 Mikro1 2010 Final Çoktan Seçmeli Sorular Sorunun yanıtı olan veya cümleyi

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-8 TÜKETİCİ TEORİSİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DENGESİ

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-8 TÜKETİCİ TEORİSİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DENGESİ MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-8 TÜKETİCİ TEORİSİ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE DENGESİ 1. Çeşitli mal veya hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılama özelliğine ne ad verilir? A) Fayda B) Değer C) Util D) Refah

Detaylı

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları İKT 207: Mikro iktisat Faktör Piyasaları Tartışılacak Konular Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları Tam Rekabetçi Faktör Piyasalarında Denge Monopson Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları Monopol Gücünün Olduğu Faktör

Detaylı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7. MALİYETLER 193 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri 7.1.1. Toplam Sabit Maliyetler 7.1.2. Değişken Maliyetler 7.1.3. Toplam Maliyetler (TC) 7.1.4. Marjinal Maliyet (MC) 7.1.5.

Detaylı

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI

GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI GENEL EKONOMİ DERS NOTLARI 2. BÖLÜM Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir Piyasa Çeşitleri Satıcı Tüketici FAZLA AZ İKİ BİR FAZLA Tam rekabet

Detaylı

KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ. Pegem. Pegem Pegem Pegem Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem

KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ. Pegem. Pegem Pegem Pegem Pegem. Pegem. Pegem Pegem. Pegem. Pegem A GRUBU KADROLAR İÇİN KPSS SORU BANKASI İKTİSAT YENİ Komisyon KPSS İKTİSAT Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-208-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2011, Akademi Bu kitabın

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1

MİKRO İKTİSAT. Kariyermemur.com Sayfa 1 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini tamamlayabilirler C) Subjektiftir D) Kesinlikle parayla ifade edilmelidirler

Detaylı

Case & Fair & Oster. Bölüm 4 Talep ve Arz Uygulamaları

Case & Fair & Oster. Bölüm 4 Talep ve Arz Uygulamaları ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR: Cümleyi en iyi tamamlayan ya da sorunun doğru cevabı olan seçeneği işaretleyiniz. 1. Talep eğrisi üzerinde aşağıdakilerden hangisi sabit tutulur? a. malın fiyatı b. gelir c. miktar

Detaylı

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır:

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır: Sızıntılar: Harcama akımından çıkanlar olup, kapalı ekonomide tasarruflar (S) ve vergilerden (TA) oluşmaktadır. Enjeksiyonlar: Harcama akımına yapılan ilaveler olup, kapalı bir ekonomide yatırımlar (I),

Detaylı

ARZ ve TALEP 2. 1. Talep 2 1.2. Talep Eğrisi 3 1.3.Talepte Değişme 3 1.4.Talep Eğrisinin Kayması ve Talep Eğrisi Üzerinde Hareket 4

ARZ ve TALEP 2. 1. Talep 2 1.2. Talep Eğrisi 3 1.3.Talepte Değişme 3 1.4.Talep Eğrisinin Kayması ve Talep Eğrisi Üzerinde Hareket 4 ARZ ve TALEP 2 1. Talep 2 1.2. Talep Eğrisi 3 1.3.Talepte Değişme 3 1.4.Talep Eğrisinin Kayması ve Talep Eğrisi Üzerinde Hareket 4 2. Arz 6 2.l. Satış Planı Belirleyicileri 6 2.2. Arz Eğrisi 6 2.3. Arz

Detaylı

2009 S 4200-1. Değeri zamanın belirli bir anında ölçülen değişkene ne ad verilir? ) Stok değişken B) içsel değişken C) kım değişken D) Dışsal değişken E) Fonksiyonel değişken iktist TEORisi 5. Yatay eksende

Detaylı

TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ [AD-AS] modelinin amacı ekonomide milli gelir ile fiyat düzeyinin nasıl belirlendiğini ve milli gelir ile fiyat düzeyindeki

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

Selçuk Üniversitesi 26 Aralık, 2013 Beyşehir Turizm Fakültesi-Konaklama İşletmeciliği Genel Ekonomi Dr. Alper Sönmez. Soru Seti 3

Selçuk Üniversitesi 26 Aralık, 2013 Beyşehir Turizm Fakültesi-Konaklama İşletmeciliği Genel Ekonomi Dr. Alper Sönmez. Soru Seti 3 Soru Seti 3 1) Q D = 100 2P talep denklemi ve Q S = P 20 arz denklemi verilmiştir. Üretici ve tüketici rantlarını hesaplayınız. Cevap: Öncelikle arz ve talep denklemlerini eşitleyerek denge fiyat ve miktarı

Detaylı

10. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

10. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 10. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.9. TEKEL (MONOPOL) Piyasada bir satıcı ve çok sayıda alıcının bulunmasıdır. Piyasaya başka

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI E C O N O M I C U S KOPART ÇÖZ TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI E C O N O M I C U S KOPART ÇÖZ TEK KİTAP E C O N O M I C U S İKTİSAT SORU BANKASI KOPART ÇÖZ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka-Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

4. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

4. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 4. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 B.3.2. Taban Fiyat Uygulaması Devletin bir malın piyasasında oluşan denge fiyatına müdahalesi,

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 1. Verinin Grafikle Gösterilmesi 2 1.1. İki Değişkenli Grafikler 3 1.1.1. Serpilme Diyagramı 4 1.1.2. Zaman Serisi Grafikleri 5 1.1.3. İktisadi Modellerde Kullanılan Grafikler

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Gümrük tarifesinin tek bir sektördeki kısmi denge analizi:

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

SAY 203 MİKRO İKTİSAT SAY 203 MİKRO İKTİSAT Piyasa Dengesi YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 203 MİKRO İKTİSAT - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN 1 PİYASA DENGESİ Bu bölümde piyasa kavramı, piyasa türleri ve piyasa mekanizmasının işleyişi

Detaylı

MİKRO İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini

MİKRO İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini MİKRO İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi ekonomide belirtilen ihtiyaçların özelliklerinden biridir? A) İhtiyaçlar sabittir B) İhtiyaçlar birbirini tamamlayabilirler C) Subjektiftir D) Kesinlikle parayla

Detaylı

İktisada Giriş I. Vize Çalışma Soruları

İktisada Giriş I. Vize Çalışma Soruları İktisada Giriş I. Vize Çalışma Soruları Ders Kitabı: Ekonominin İlkeleri, Case-Fair-Oster, Palme Yayıncılık Sınav Esneklik başlıklı 5. Bölüme kadardır. Kitabımızın bölüm sonu sorularından da sorumluyuz.

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-4 ARZ VE TALEP

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-4 ARZ VE TALEP MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-4 ARZ VE TALEP 1. Denge fiyatında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1-talep miktarı arz miktarına eşittir 2- talep fazlası sıfıra eşittir 3- fiyat miktara eşittir A) yalnızca

Detaylı

Konu 3 Niceliksel Talep Analizi

Konu 3 Niceliksel Talep Analizi .. Konu 3 Niceliksel Talep Analizi Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 43 Hadi Yektaş Niceliksel Talep Analizi . İçerik.1 Giriş.2.3 Lineer Log-Lineer.4.5

Detaylı

9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN

9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM. Yazan SAYIN SAN 9. HAFTA DERS NOTLARI İKTİSADİ MATEMATİK MİKRO EKONOMİK YAKLAŞIM Yazan SAYIN SAN SAN / İKTİSADİ MATEMATİK / 2 A.8. TAM REKABET PİYASALARI A.8.1. Temel Varsayımları Atomisite Koşulu: Piyasada alıcı ve satıcılar,

Detaylı

Üretim Girdilerinin lması

Üretim Girdilerinin lması Üretim Girdilerinin Fiyatlandırılmas lması 2 Tam Rekabet Piyasasında Girdi Talebi Tek Değişken Girdi Durumu İlk olarak firmanın tek girdisinin işgücü () olduğu durumu inceleyelim. Değişken üretim girdisi

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

ÜNİTE 3: FAİZ ORANLARININ ANLAMI, ÖLÇÜMÜ VE BELİRLENMESİ FAİZ ORANLARININ ANLAMI

ÜNİTE 3: FAİZ ORANLARININ ANLAMI, ÖLÇÜMÜ VE BELİRLENMESİ FAİZ ORANLARININ ANLAMI ÜNİTE 3: FAİZ ORANLARININ ANLAMI, ÖLÇÜMÜ VE BELİRLENMESİ FAİZ ORANLARININ ANLAMI Faiz oranı, ödünç alanın belirli bir dönem boyunca aldığı borca karşılık ödediği faiz tutarının veya ödünç verenin verdiği

Detaylı

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Dersi Çalışma Soruları - 1

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Dersi Çalışma Soruları - 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi Dersi Çalışma Soruları - 1 1. Ünite 1. Basit ekonomik akım tablosunu çiziniz ve kısaca anlatınız. 2. Emek piyasalarının özelliklerini maddeler

Detaylı

MATEMATiKSEL iktisat

MATEMATiKSEL iktisat DİKKAT!... BU ÖZET 8 ÜNİTEDİR BU- RADA İLK ÜNİTE GÖSTERİLMEKTEDİR. MATEMATiKSEL iktisat KISA ÖZET KOLAY AOF Kolayaöf.com 0362 233 8723 Sayfa 2 içindekiler 1.ünite-Türev ve Kuralları..3 2.üniteTek Değişkenli

Detaylı

Standart Ticaret Modeli

Standart Ticaret Modeli Chapter 6 Standart Ticaret Modeli Copyright 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Relatif arz ve relatif talep Dış Ticaret Hadleri (Terms of Trade) ve refah Ekonomik büyüme, ithal

Detaylı

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl)

Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ, MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 11.01.2010 SAAT: 13:00 GRUP: B Mikroiktisat 2009-2010 Final (mly-iþl) Çoktan

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi

Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Konu 4 Tüketici Davranışları Teorisi Hadi Yektaş Uluslararası Antalya Üniversitesi İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 / 93 Hadi Yektaş Tüketici Davranışları Teorisi İçerik 1 2 Kayıtsızlık Eğrisi Analizi

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Bölüm 12 Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Geçen haftaki derste rasyonel beklentiler kavramını açıklamış ve bu kavramla birlikte ortaya çıkan Yeni Klasik ve Yeni

Detaylı

OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER. www.yf.com.tr

OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER. www.yf.com.tr OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER www.yf.com.tr 1 Opsiyon Nedir? Opsiyon, satın alan tarafa herhangi bir ürünü bugünden belirlenen bir fiyat (kullanım fiyatı) üzerinden ileride bir vadede satın alma ya da

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

BÖLÜM TALEP 1.Talep Tanımı

BÖLÜM TALEP 1.Talep Tanımı BÖLÜM TALEP Bir ekonomide, tam kullanım, etkin kullanım ve ekonomik büyüme hedeflerine, piyasa ekonomisi diğer bir ifade ile fiyat mekanizmasıyla ulaşılmaktadır. Hangi mallar, ne miktarda, kimler için,

Detaylı

Bölüm 7 Monopol ve Monopson

Bölüm 7 Monopol ve Monopson Bölüm 7 Monopol ve Monopson Tartışılacak Konular Tekel Tekel Gücü (Monopoly Power) Tekel Gücünün Kaynakları Tekel Gücünün Sosyal Maliyeti Tartışılacak Konular Monopson (Monopsony) Monopson Gücü Tekel Gücünün

Detaylı

2015 Bahar EM 216 Matematiksel İktisat I Kenan Lopcu ÖRNEK SINAV SORULARI

2015 Bahar EM 216 Matematiksel İktisat I Kenan Lopcu ÖRNEK SINAV SORULARI 2015 Bahar EM 216 Matematiksel İktisat I Kenan Lopcu ÖRNEK SINAV SORULARI Not: 1. İsminizi ve numaranızı sadece sınavın arkasına yazınız. Test # 2. Test numaranızı ve grubunu cevap kağıdında isminizin

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Gümrük tarifesinin tek bir sektördeki kısmi denge analizi:

Detaylı

BÖLÜM 6: PARA VE MALİYE POLİTİKASI ( )

BÖLÜM 6: PARA VE MALİYE POLİTİKASI ( ) 1 BÖLÜM 6: PARA VE MALİYE POLİTİKASI (205 231) IS-LM modelinde hükümet genişletici veya daraltıcı para ve maliye politikaları izleyerek hâsıla düzeyini etkileyebilir. Bu bölümde IS-LM modelinde maliye

Detaylı

1. Mal Piyasası ve Para Piyasası

1. Mal Piyasası ve Para Piyasası DERS NOTU 06 IS/LM MODELİ Bugünki dersin içeriği: 1. MAL PİYASASI VE PARA PİYASASI... 1 2. MAL PİYASASI İLE PARA PİYASASININ İLİŞKİSİ... 1 3. FAİZ ORANI, YATIRIM VE IS EĞRİSİ... 2 IS EĞRİSİNİN CEBİRSEL

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 1. Toplam Talep (AD) doğrusunun eğimi hangi faktörler tarafından ve nasıl belirlenmektedir? Açıklayınız. (07.03.2016; 09.00) 2.

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

MİKRO İKTİSAT SORULARI:

MİKRO İKTİSAT SORULARI: MİKRO İKTİST SORULRI: 1) şağıdakilerden hangisi iktisatta soyut modeller kullanılmasının nedeni değildir? a) Yaşadığımız dünyayı daha iyi anlama çabası b) Normatif bilim olma özelliği nedeniyle c) Karmaşık

Detaylı