Pinkus və Minehan modelinə daxil deyil: A) Psixo-dinamik sistem B) Hədəf sistemi C) Dəyişmə agenti sistemi D) Kliyent sistemi E) Fəaliyyət sistemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pinkus və Minehan modelinə daxil deyil: A) Psixo-dinamik sistem B) Hədəf sistemi C) Dəyişmə agenti sistemi D) Kliyent sistemi E) Fəaliyyət sistemi"

Transkript

1 1 2 3 Sosial işin xidmətləri sahəsinə aid deyil: A) Küçə həyatına məruz qalmış uşaqlarla sosial işin təşkili B) Uşaqlarla bağlı inkişaf aktivitləri C) Məktəblərdə pedaqoji sosial xidmət D) Ekoloji təhlükəsizlik və ekoloji xidmət E) Uşaq evləri, uşaq rifah mərkəzinin təşkili Sosial işdə sistem nəzəriyyəsi nəyi öyrədir? A) Fərqli sistemləri tanımağa və onların əlaqələrini, qarşılıqlı fəaliyyət prinsiplərini B) Sosial işçinin kliyentin davranışına təsirini C) Bioloji və sosial sistemləri D) Kompyuter mühəndisliyi sahələrini E) Analitik baxış tərzini Sistem nəzəriyyəsinin başlıca anlayış və meyarlarına daxil deyildir: A) Sistem təşkilati və fəaliyyətdə olan bütöv varlıq kimi B) Yüksək səviyyədə pilləli və müəyyən formada hərəkət edən bütövlük kimi C) Qarşılıqlı əlaqəli ünsürlər sistemi kimi D) Özünəməxsus hüdudları, məhdudiyyətləri olan sistem kimi E) Bir-birinə təsir edən alt sistemlər kimi 4 Sistem nəzəriyyəsinin sosial işdə istifadəsi metodlarına aiddir: A) Sefer və Haresti B) Zavrov və Dereroves C) Pinkus və Minehan D) Psixo-dinamik metod E) Zavrov və Minehan Kliyent sisteminin meydana gəlməsinin hansı əsasları yoxdur: A) Sosial işçiyə müraciət B) Müdaxilə proseslərindən faydalanmaq C) Müdaxilə üçün razılığa gəlmək D) Hədəf sistemi E) Sosial işçinin təşkilatlanması Pinkus və Minehan modelinə daxil deyil: A) Psixo-dinamik sistem B) Hədəf sistemi C) Dəyişmə agenti sistemi D) Kliyent sistemi E) Fəaliyyət sistemi Psixo-dinamik nəzəriyyəni elmə gətirmişdir: A) Kant B) Heygel C) Şopenhauer D) Ziqmund Freyd E) Fridrix Nisşe Psixo-dinamik nəzəriyyə nə deməkdir? A) Fərdin şüurlu və psixososial inkişafıdır B) Fərdin özünə və öz keçmişinə dair həqiqətlərə baxış tərzidir C) Z.Freyd tərəfindən elmə gətirilən və psixoanaliz nəzəriyyəsindən sosial işə daxil edilən nəzəriyyədir D) Problemin təşkili və onun həll edilməsi strategiyası E) Psixososial inkişaf ilə ünsiyyət yaratmaqdır Psixo-dinamik nəzəriyyənin müdaxilə mərhələlərinə daxil deyil: A) Şərh B) Empirik əkstəsir C) Varoluşçuluq D) Sənət texnologiyaları E) Hekayə anlatılması Varoluşçu (humanist) psixo-dinamik nəzəriyyənin üstün cəhəti hansıdır? A) Fərdin hissi tərəfi kəşf edilir, hisslərin qəbul və iradə gücü artır B) Kliyentə peşəkar yardım münasibətləri ilə əlaqədar məlumat verilməsi C) Uyğun olan hallarda yardım göstərilməsi D) Xidmət göstərilən təşkilatdan kömək alınması E) Kliyentin düzgün şəkildə qarşılanması və yola salınması

2 Müştəri ilə qarşılaşmada uğurlu müdaxilə üçün vacib olan şərtlərdən deyil: A) Açıq, başa düşülən məqsəd B) Planın tətbiq edilməsi C) Kliyentin ehtiyaclarının qarşılanması D) Etik normalara riayət olunması E) Səmimi, mehriban və empatik münasibətlər qurulması Dəyərləndirmə nədir? A) Problemin və onun yaranmasında rol oynayan faktorların düzgün şəkildə dərk edilməsidir B) Problemin həllinə kömək etmək C) Kliyentin vəziyyətini nəzərə almaq D) Kliyentə peşəkar yardım göstərmək E) Kliyentin lazımi sənədlərinin hazırlanması Sosial işdə qrup metodlarından deyil: A) Fərdi iş metodu B)Anket sorğusu C) Sosiometriya D) Referentometriya E) Kommunikometriya Qrupla sosial işin nəzəriyyələrindən deyil: A) Sahə nəzəriyyəsi B) Sosial mübadilə nəzəriyyəsi C) Sosial sistem nəzəriyyəsi D) Sistem-gücləndirmə nəzəriyyəsi E) Feminist nəzəriyyə Mikro-sosial mühitdə istifadə olunmayan metodlar: A) Sosial diaqnostika B) Sosiometriya C) Sosial proqnoz D) Sosial terapevtik iş E) Mikro-sosial mühitin planlaşdırılması Sistemlərin xarakteristik əlamətlərindən deyil: A) Sabit vəziyyət B) Homeostatis və ya ekuilibrium vəziyyəti C) Differensasiya D) Qeyri-toplumluluq E) Hədəf sistemi Sosial işdə sistemlərin hansı böyük nəzəriyyəsi vardır? A) Ümumi sistemlər nəzəriyyəsi B) Psixo-analiz nəzəriyyəsi C) Feminist nəzəriyyə D) Biovixereal nəzəriyyə E) Humanist nəzəriyyə Mikro-sosial mühitdə istifadə olunmur: A) İcmada praktik iş B) Mikro-sosial mühitdə xeyirxah aksiyalar C) Ərazi özünüidarə sisteminin inkişafı D) Sosial müdafiə orqanları E) Sosial terapevtik iş Ekoloji (eko-sistem) nəzəriyyəsindən ən çox hansı ölkələrdə istifadə olunur? A) Qərbi Avropa ölkələrində B) Kanadada C) ABŞ-da D) Yaponiyada E) Avstraliya ittifaqında Sosial işdə sistemlərin hansı böyük nəzəriyyəsi vardır? A) Qapalı sistemlər nəzəriyyəsi B) Açıq sistemlər nəzəriyyəsi C) Sosial şəbəkələr nəzəriyyəsi D) Ekoloji sistemlər nəzəriyyəsi E) Sosial şəbəkələr nəzəriyyəsi Əlillərin məşulluğu ilə bağlı sosial problemlərin tez və peşəkarcasına həlli üçün vacib olan tələblərdən deyil: A) Terapevtik qiymətləndirmə B) Birbaşa maliyyələşdirmə C) Potensial iş adamlarının imtiyazlı kreditləşdirilməsi D) Əlillərin əməyini təşkil edən müəssisələrə kömək E) Tələb olunan rəqabətə davamlı peşə və ixtisasları müəyyənləşdirmək

3 Əlillərin məşğulluğu ilə bağlı sosial problemlərin həlli üçün vacib olan tələblər hansıdır? A) Məhdud imkanlı şəxslər üçün geniş təhsil sistemi yaratmaq B) Yeni texnologiyaların tətbiqi C) Böhranlı vaxtlarda tədbirlər həyata keçirmək D) Müəyyən məqsədlərə nail olmaq yolların tapmaq E) Tələbatlara etinasızlıq Sosial diaqnostika nədir? A) Texnoloji prosedura B) Həkim müayinəsi C) Dövrün dəyişməz ünsürü D) Tədqiqat sahəsi E) Elmi araşdırma Sosial diaqnostika termin kimi nə zaman təsdiq olunmuşdur? A) XXI əsrdə B) XX əsrin 90-cı illəri C) XIX əsrdə D) XX əsrin cu illəri E) XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində Sosial diaqnostikanın əsas sahələri hansılardır? A) Obyektlə ilkin tanışlıq B) Ümumi və xüsusi diaqnostika C) Ümumi diaqnostika D) Xüsusi diaqnostika və təhlil E) Göstəricilərin ölçülməsi və təhlili Sosial diaqnostikanın aparılması modeli deyil: A) Texnoloji prosedurların qabaqlanması B) Obyektlə ilkin tanışlıq, vəzifələrin qoyulması C) Vəziyyətin parametrlərinin seçilməsi D) Metodların göstəricilərinin seçilməsi E) Göstəricilərin ölçülməsi və təhlili Sosial diaqnozun effektli aparılması üçün vacibdir: A) Mühüm prinsiplərə riayət olunması B) Qüsursuz alqoritmlər C) Depressiya hallarını aradan qaldırmaq D) Psixoterapevtik qiymətləndirmə E) Əhəmiyyətli qiymətləndirmə aparılması Sosial diaqnostikanın metodları hansılardır? A) Dialektik metodlar B) Diaqnostik tədqiqatlar aparmaq metodu C) Statistik tədqiqat metodu D) Sənədlərin varlığının yoxlanılması metodu E) İlkin psixoloji yoxlamalar Sosial diaqnozun effektli aparılması prinsiplərindən deyil: A) Obyektivlik B) Kompleks təhlil C) Səbəb-nəticə şərtlənməsi D) Etibarlı tədqiqatlara riayət olunması E) Sosial statusun müəyyənliyi Sosial diaqnostikanın metodlarından deyil: A) Yeni davranış modeli B) Diaqnostik tədqiqatlar aparmaq C) Diaqnostik məlumatları toplamaq D) Məlumatların təhlili E) Problemin üstünlüyünün müəyyən edilməsi Sosial iş mütəxəssisi uşağın şəxsi işini təşkil edən sənədlərdən hansıları yoxlamır? A) Sosial diaqnostik qiymətləndirməni B) Doğum haqqında arayışı C) Tibbi kartı D) Qeydiyyat arayışı E) Məktəb arayışını Sosial diaqnostikanın metodu kimi vacibdir: A) Söhbət B) Ehtimallar C) Psixoloji məsləhət D) Danlamaq E) Tanışlıq Diaqnostik söhbət üçün vacib amil hansıdır? A) Dəqiq məlumat almaq B) Simptonları seçmək C) Bəzi gümanları, ehtimalları dəqiqləşdirmək D) Psixoloji diaqnostik olmaq E) Sualların seçilməsi

4 Diaqnostik söhbət zamanı sosial işçiyə qoyulan əsas tələb: A) Konkret vəziyyəti öyrənmək B) Təmkinli olmaq C) Uşağın davranışına diqqət etmək D) Zahirən müşahidəçilik E) Cazibədar olmağa çalışmaq Sosial işçi kliyentin haqqındakı əvvəlki biliklərinə arxalandıqda nələrin şahidinə çevrilə bilməz: A) Kliyent özünü zahirən göstərmək istəyər B) O, yaxşı görünməyə çalışar C) Ona inamsızlıq göstərildiyini görə bilər D) Təmkinli və humanist görkəmi alar E) Zahirən müşahidəçinin diqqətini çəkməyə çox cəhd edər Sosial iş nəzəriyyəsinin əsas prinsiplərindən biridir: A) Determinizm prinsipi B) Anlayış C) Empirik təcrübə D) Universallıq E) Konfidensiallıq Sosial iş nəzəriyyəsinin əsas prinsiplərindən deyildir: A) Qnoseoloji yanaşma prinsipi B) Şəxsi yanaşma prinsipi C) Tarixilik prinsipi D) Təhdidi yanaşma prinsipi E) Sosial-siyasi prinsiplər Sosail iş sahəsindəki əsas qaydalardan deyil: A) Universallıq B) Sosial hüquqların qorunması C) Sosial reaksiya vermək D) Profilaktik istiqamət E) Diaqnostik istiqamət Sosial işin əsas qaydalarından deyil: A) Kliyentosentrizm B) Öz gücünə arxalanmaq C) Sosial ehtimalların maksimallaşması D) Multikultural dəyərlər E) Konfidensiallıq (məxfilik) Sosial işin qanunauyğunluqları hansılardır? A) Sosial iş subyektinin fəaliyyət göstərməsi B) Cəmiyyətdə sosial işin məzmunu C) Sosial inkişafın məqsədləri D) Sosial praktika E) Sosial proseslər Sosial iş nəzəriyyəsində əsas məqsəd hansıdır? A) Sosial münasibətlər B) Adamların problemləri, gündəlik qayğılar C) Kliyentin davranışı D) Cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi E) Fenomenoloji modellər Sosial işin elmi fənn kimi əlaqələndirilmədiyi elm sahəsi: A) geomorfologiya B) Antropologiya C) Fəlsəfə D) Sosiologiya E) Psixologiya Sosial iş nəzəriyyəsinin ümumtəhsil prinsiplərindən deyil: A) Determinizm prinsipi B) Əksetmə-inikas prinsipi C) İnkişaf prinsipi D) Şüur və fəaliyyətin vəhdəti prinsipi E) Dinc yanaşı yaşama prinsipi Sosial iş nəzəriyyəsinin sosial-siyasi prinsiplərinə daxil deyil: A) Sosial işdə regionların özünəməxsusluğu B) Dövlət yanaşması C) Şəxsiyyət və sosial qruplarla sosial iş D) Şəxsi yanaşma prinsipi E) Məzmun, forma və metodlar Sosial işdə qnoseoloji yanaşma prinsipinə daxildir: A) Sosialtarixi özünəməxsusluq B) Tarixilik C) Məntiqilik D) Terapevtik qiymətləndirmə E) Diaqnostik təhlil

5 Cəmiyyət, insan və onların qarşılıqlı fəaliyyəti mexanizmləri haqqında bütün elmlərin əsasında dayanır: A) Determinizm prinsipi B) Ümumfəlsəfi prinsiplər C) Şüur və fəaliyyətin vəhdəti prinsipi D) Şəxsi yanaşma prinsipi E) Təşkilati prinsiplər Elmi biliklərdə anlayışın neçə səviyyəsi vardır? A) Bir B) İki C) Üç D) Dörd E) Beş Sosial iş nəzəriyyəsinin fokusunda nə dayanır? A) Sosial işçinin siyasi görüşü B) İnsanların aylıq maaşı C) Yardım dərnəkləri təşkil etmək D) İnsanların problemi, gündəlik dünyaları E) Sosial dəyişikliklərin miqdarı Psixoloji-pedaqoji prinsiplər... A) Kliyentə psixo-pedaqoji təsir və onunla qarşılıqlı fəaliyyətin vasitələrinin seçilməsinə olan tələbatı ifadə edir B) Təşkilati, funksional-ierarxik əlaqələr münasibətlərin mürəkkəbliyini və çoxcəhətliliyini əks etdirir C) Sosial işin məzmun və istiqamətinin dövlətin sosial siyasətindən şərtlənmiş asılılığını, tələblərini ifadə edir D) İctimai münasibətlərin vəziyyəti, onların formalaşması və təzahürünün spesifikasını müəyyən edir E) İnkişaf meyllərini və qanunauyğunluğunu görməyi öyrənir Yalnız sosial işə aid olan kateqoriyalar hansılardır? A) Sosial münasibət, sosial fəaliyyət B) Şəxsiyyət, fərd C) Psixososial iş, sosial rehabilitasiya D) Sosial qrup, sosial firavanlıq E) Sosial siğorta, sosial tərcümeyi-hal Sosial iş anlayışı ilk dəfə harada yaranmışdı? A)ABŞ B) Qərbi Avropa C)Asiya D)Qərbi Avropa və Amerika E)Rusiya Sosial xidmət göstərən şəxslərə nə deyilir? A)Sosial işçi B)Sosial xidmətçi C)Maliyyə müfəttişi D)Leytenant E)Hakim Sosial xidmətin əsas vəzifəsi nədir? A)Xəstələrə kömək etmək B)Kimsəsiz uşaqlara kömək etmək C)Kimsəsizlərə yardım göstərmək D)Yoxsullara yardım etmək E)Yardıma ehtiyacı olan şəxsə kömək etmək Sosial yardımın ilk forması hansıdır? A)Filantropiya B)Fərdi şəxslərə sədəqə vermək C)İnsan hüquqlarının qorunması D)Yoxsullara yardım E)Qocalara yardım

6 55 Sosial iş tarixən nə məqsədlə fəaliyyət göstərmişdir? A)Hər bir yoxsulun imkan daxilində gündəlik dolanışığının təmin edilməsi B)Kasıb və kimsəsiz insanlara yardım göstərməli C)Yaşlı və əlilliyi olan insanlar üçün sığınacaqlar fəaliyyətə verməli D)Fərdi şəxslərə sədəqə vermək E)İşsiz və evsin insanlara yardım Sosial iş peşəkar fəaliyyət kimi nə zaman formalaşmışdır? A)XX əsrdə B)XVII əsrdə C)XIX əsrdə D)XV əsrdə E)XXI əsrdə İlk sosial işçi kim olmuşdur? A)Mary Stevard Royal B)William Buts C)Karl Marks D)Fridrix Engels E)Byush Sosial iş üçün ilk sinif neçənci ildə açılmışdır? A)1896 B)1898 C)1999 D)1995 E)1801 İlk sosial işçilər harada fəaliyyət göstərmişlər? A)Məktəblərdə B)Xəstəxanada C)Ədliyyə nazirliyində D)Hüquq mühafizə orqanlarında E)Qocalar evlərində Sosial işin inkişaf tarixi neçə mərhələdən ibarətdir? A)3 B)2 C)4 D)6 E)5.Sosial işin birinci mərhələsi hansı dövrü əhatə edir? A)XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə B)XIX əsrin 80-ci illərini C)XIX əsrin 90-cı illərini D)XIX əsrin 70-ci illərini E)Qədim dövrdən başlayır Sosial işin inkişaf etməsində bunlardan hansının böyük rolu olmuşdur? A)Dinin B)Siyasətin C)Tibbin D)Cəmiyyətin E)Astranomiyanın

7 Tənzimləmə evi adlı sosial mərkəzi kim yaratmışdır? A)Mary Stevard Royal B)William Buts C)Ceyn Adams D)Rocer Benkon E)Karl Marks Sosial iş nəzəriyyəsi nə zaman formalaşmışdır? A)XX əsrin 90-cı illərində B)XV əsrin 30-cu ilərində C)XIX əsrin ortalarında D)XIX əsrin 80-ci illərində E)XVIII əsrin əvvəllərində. Ahıllara sosial xidmət haqqında AR-nın qnunu nə vaxt qəbul olunub? A) iyun B) dekabr C) may D) iyun E) may Sosial xidmət hansı mənbələr hesabına maliyyələşdirilir? A)Yalnız qrantlar hesabına B)dövlət büdcəsi hesabına C)Hüquqi və fiziki şəxslərin ianələri hesabına D)Heç biri E)Hamısı İnsan hüquqları və insan ləyaqəti dedikdə nə nəzərdə tutulur? A)Güclü cəhətləri müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək B)Hər bir müştəri ilə tam bir varlıq kimi davranmaq C)Hər bir insana şəxsiyyət kimi yanaşmaq D)Məxfiliyi saxlamaq E)Hamısı AR-də sosial xidmət müəsisələri dairəsinə nələr aiddir? 1)Psixonevroloji internat 2)insan alveri qurbanları üçün yardım mərkəzi 3)herontoloji mərkəzlər 4)palliativ yardım mərkəzləri 5)sosial mağazalar A)1,3,4,5 B)1,2,3,5 C),2,4,5 D)2,3,4,5 E)1,2,4,5 Sosial xidmətin formaları hansılardır? A)evdə sosial xidmət B)yarımstasionar sosial xidmət C)stasionar sosial xidmət D)sosial məsləhət yardımı E)hamısı

8 70 Sosial işçi nə öhdəliyi daşıyır? A)şəxsiyyətə hörmət B)güclü cəhətləri müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək C)ədalətsizliyi aradan qaldırmaq D)zəif cəhətləri aradan qaldırmaq E)cəmiyyətdə klientə qarşı törədilən ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparmaq Humanist nəzəriyyənin nümayəndəsi kimdir? A)Freyd B)John Vattson C)Pavlov D)Maslov E)Roqers Psixoanalizin yaradıcısı kimdir? A)Maslov B)Freyd C)Maslov D)Marqaret Mahler E)Torindike Sosial yardımın əsas prinsipləri hansılardır? A)ünvanlılıq,bərabərlilik,ədalətlilik B)mərhəmət,qanunilik C)mərhəmət,qanunilik,dürüstlük D)ünvanlılıq,qanunilik E)dürüstlük,bərabərlik,ədalətlilik Ünvanlılıq sosial yardım kimlərə aiddir? A)yalnız aztəminatlı ailələrə B)bütün ailələrə C)yalnız yaşlılara D)yalnız aztəminatlı yaşlılara C)yalnız kimsəsiz uşaqlara Bərabərlik-sosial yardım kimə təyin olunur? A)bütün aztəminatlı yaşlılara B)bütün ailələrə C)bütün yaşlılara D)yalnız aztəminatlı ailələrə E)yalnız kimsəsiz uşaqlara Aşağıdakılardan hansı sosial yardımın əsas prinsiplərinə aiddir? A)mərdlik B)dürüstlük C)ünvanlılıq D)siyasilik E)qanunilik Hansı sosial xidmətə aid deyil? A)sağlamlıq B)təhlükəsizlik C)ictimai rifah D)iş vaxtından səmərəli istifadə E)əməyin qorunması

9 78 79 Dövlətin öz məsuliyyətində olan fəaliyyətlərdən zərər görən şəxslərin zərərini ödəməyə yönəldilmiş fəaliyyətlər necə adlanır? A)sosial xidmət B)sosial təzminat C)sosial yardım D)sosial siğorta E)sosial iş.hansı sosial müavinətlərinə aid deyil? A)aylıq müavinətlər B)illik müavinətlər C)yaşa görə müavinətlər D)əlilliyə görə müavinətlər E)dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət 80 Sosial anlayış nəyi ifadə edir? A)insanın həyat səviyyəsini sağlamlığını C)insanın işini D)insanların mərhəmətini B)insanın E)insanların birliyini Hansını sosial iş modellərinə aid etmək olmaz? A)problemi həll edən model B)ekoloji həyat modeli C)psixososioloji model D)psixoloji model E)funksional model.sosial problemlər dairəsində iş sənətinin ilkin missiyası nədir? A)insan rifahını artırmaq B)insanlara kömək C)insan rifahını artırmaq və kömək D)insanları qorumaq E)əlil insanları qorumaq Uşaq əməyinə qarşı ilk etiraz səsini kim qaldırıb? A)Hammurapi B)Mary Stevard Royal C)Ceyn Adams D)Fridrix Engels E)Vilyam Buts İlk dəfə uşaq əməyindən istifadəni qadağan edən qanun harada qəbul olunmuşdur? A)Böyük Britaniyada B)Fransada C)İtaliyada D)Almaniyada E)Azərbaycanda 12 İyun nə günü kimi qeyd olunur? A)Beynəlxalq zorakılıq günü kimi B)Beynəlxalq Uşaq Əməyinə qarşı mübarizə günü kimi C)Qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılması günü kimi D)İnsan alveri qurbanlarının Anım günü E)QİÇS-lə mübarizə günü kimi

10 İlk sosial işçi neçənci ildə fəaliyyət göstərmişdir? A)1895 B)1877 C)1902 D)1893 E)1997 Sosial iş üzrə ilk sinif harada açılmışdır? A)Amerika B)İspaniya C)Kolumbiya D)İngiltərə E)Fransa Humanitar və demokratik ideyalara əsaslanaraq yaranan sosial iş təcrübəsi nəyi inkişaf etdirmək üzərində fokuslaşıb? A)insan biliyini B)insan sağlamlığını C)insan hüquqlaını D)insanın cəmiyyətdə yerini E)insan ehtiyaclarını və potensialını Sosial iş özündə hansı dəyərləri birləşdirir? 1)səmimilik 2)vicdanlıq 3)empatiya 4)rəhmdillik 5)peşəkarlıq 6)insan münasibətlərinin əhəmiyyətliliyi A)1,2,3 B)2,4,6 C)1,3,5 D)1,6 E)1,2,3,4,5,6 Mərkəzi hansı nazirliyin tabeçiliyindədir? A)Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi B)Ədliyyə Nazirliyi C)Maliyyə Nazirliyi D)İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sosial işçi nəyi dəstəkləməli və müdafiə etməlidir? A)hər bir klientin ləyaqətinə və şəxsiyyətinə və bunlardan doğan haqlarına hörmətlə yanaşmalı,fiziki,psixoloji,mənəvi və ruhi vəhdətini B)hər bir klientin fiziki,psixoloji,mənəvivə ruhi vəhdətini C)hər bir klientin rifahını D)hər bir klientin sağlamlığını Sosial ədalət dedikdə nə nəzərdə tutulur? A)ayrıseçkiliyə qarşı B)müxtəlifliyə hörmət C)resursları ədalətlə bölmək D)ədalətsiz siyasi məsələlərə və hərəkətlərə qarşı mübarizə E)hamısı Sosial işçi: A)ilk növbədə klientin rifahını önə çəkməli və klientin maraqlarını müdafiə etməli B)klientin həyat tərzi və dəyərlərindən asılı olmayaraq seçim etmək və qərar vermək hüququna hörmətlə yanaşmalıdır C)klientə onun həyat situasiyası ilə bağlı hərtərəfli və

11 İlk dəfə uşaq əməyindən istifadəni qadağan edən qanun neçənci ildə qəbul edilmişdir? A)1933 B)1830 C)1831 D)1833 E)1930.Filantropiya sözü hansı mənada istifadə olunur? A)xeyriyyəçilik B)insansevərlik C)ehtiyacı olanlara yardım D)heç biri E)hamısı Hansı sosial işçilərin həmkarlarına qarşı etik məsuliyyətinə aid deyil? A)həmkarlarına daim hörmətlə yanaşmalıdır B)ədalətsiz hərəkətlərə qarşı həmkarları müdafiə etməlidir C)klientin ən yaxşı maraqları naminə həmkarlarının məsləhət və dəstəyindən yararlanmalıdır D)həmkarların səriştəlilik və ixtisaslaşmış olduqları sahələr haqqında məlumatlı olmalıdır E)həmkarları ilə şəxsi məqsədlər və ya hər hansı bir mövqeyin tutulması məqsədi olmadan fikir mübadiləsi aparılmalıdır Qədim Babilistan hakimi Hammurapi Ədalət Kodeksini nə vaxt tərtib edib? A)e.ə 1750 B)e.ə 1755 C)e.ə 1745 D)e.ə 1740 E)e.ə 50 Əlilliyin kateqoriyalarını şərti olaraq neçə yerə ayırmaq olar? A)5 B)3 C)4 D)2 E)6.Yer kürəsi əhalisinin təxminən neçə faizi əlildir? A)7 B)4 C)10 D)12 E)14 Ədalət Kodeksində qanuna daxil edilmiş əsas qanunlardan biri nə idi? A)əlillərə kömək edilməsi B)yoxsullara kömək edilməsi C)kimsəsizlərə ev tikilməsi D)həbs olunan insanların bir-birinə dəstək olmalarının tələb edilməsi E)insanların həbsdən azad edilməsi Fövqəladə vəziyyətlərdə və yaxud sosial siğortanın əhatə etmədiyi yoxsul vətəndaşlara və ailələrə kömək etmək üçün təşkil edilmiş fəaliyyət növü necə adlanır? A)sosial müavinət B)sosial siğorta C)sosial xidmət D)sosial təzminat E)sosial iş

12 İnsan alveri qurbanlarının anım günü Azərbaycanda ilk dəfə neçənci ildə keçirilmişdir? A)2010 B)2009 C)2008 D)2011 E)2012 Sosial işçi klientlərin sosial təcridliyinə,damğalanmağına və itaətçiliyinə şərait yaradan sosial şərtlərə qarşı mübarizə aparmağı və inklusiv cəmiyyətin qurulmasına çalışmasını Sosial siğortanın formaları hansılardır? A)ümumi dövlət siğortası B)xüsusi dövlət siğortası Hansı sosial işçilərin cəmiyyətə yönələn öhdəliklərinə aid deyil A)sosial işçilər cəmiyətin ümumi rifahını önə çəkməlidir Təmiz dünya ictimai birliyi neçənci ildən fəaliyyət göstərir? A)1996 B)1997 C)1998 D)1999 E)2000 Karl Marksa görə iş qüvvəsinin dəyərini hər ölkədə nə müəyyən edir? A)ənənəvi həyat səviyyəsi B)iqtisadi gəlir C)alınan Günümüzdə nəticə psixoanalitik fikirlər,idarəetmə D)həyat həvəsi metodları harada tətbiq olunur? A)körpələr evində B)əlillərin bərpa mərkəzində Həyat səviyyəsi anlayışını ilk dəfə kim işlədib? A)Ceyn Adams B)Karl Marks C)Mary Stevard Royal D)Vilyam Bust Azərbaycanda Əlillərin Sosial Müdafiəsi haqqında ilk əhəmiyyətli qanun nə vaxt qəbul olunub? A)1996 iyunun 9-da A)Korlar Cəmiyyəti B)Qarabağ Əlilləri Cəmiyyəti C)20 Yanvar Fondu D)Karlar Cəmiyyəti E)Əlillər Cəmiyyəti.Sosial iş təlimləri neçənci ildən başlanmışdır? A)1943 B)1940 C)1952 D)1939 E)1945 XVI əsrdə İngiltərə qanunla nə qadağan edilmşdi? A)fərdi şəxslərə kömək etmək B)fərdi şəxslərə sədəqə vərmək olunur? A)yoxsuluğun Neçənci ildən etibarən B)işsizliyin sosial işçilər yetişmişdir? C)evsizliyin A)1920 B)1921 C)1922 D)1918 E) ci ildə keşiş Vilyam Butsun yaratdığı təşkilat necə adlanır? A)Qurtuluş B)Xilas ordusu C)Kömək

13 Sosial işin inkişafı harada nisbətən gec baş vermişdir? A)Avstraliya B)ABŞ C)İngiltərə D)ABŞ və İngiltərə E)ABŞ və Avstraliya XIV əsrdən etibarən dünya dövlətləri nə yöndə qərarlar qəbul edirdilər? A)işsizlərin işlə təmin olunması B)dilənçilərin təqib edilməsi Əlillik nədir? və cəzalandirilması A)insanın bəzi cəhətlərdən inkişaf etməməsi B)insan Sosial xidmət üçün normal nədir? sayıla biləcək hərəkətlərin istənilən A)Dövlətin vətəndaşlara və ailələrə müəyyən şəraitin reallaşması üçün həyata keçirdiyi xidmətlər bütünüdür Sosial iş nəzəriyyələri neçə hissəyə bölünür? A) 1 B)2 C)3 D)4 E)5 Sosial iş nəzəriyyələri tiplərinə görə neçə yerə böünür? A) 1 B)2 C)3 D)4 E)5 Uşaq inkişaf ynaşmasına görə uşaqlar hansı sahələr üzrə inkişaf edirlər? 1.fiziki 2.idraki 3.emosional 4.sosial 5.mənəvi A)1.2 B)1.2.3 C)1.3.4 D) E) Ehtiyaclar piramidası hansı alimin adı ilə bağlıdır? A) Freyd B)Maslov C)Pavlov D)Payne E)Sibeon Maslovun Ehtiyaclar Piramidası neçə mərhələdən ibarətdir? A) 6 B) 4 C) 2 D)3 E) Fiziki ehtiyaclara hansılar aiddir? A ) ərzaq, su,oksigen B) Qorxu, həyəcan C) Sevgi, aid olma hissi D) Özünə hörmət E)Özünü sübutetmə Aşağıdakılardan hansı təhlükəsizlik mərhələsinə uyğun gəlir? A ) ərzaq, su,oksigen B) Qorxu, həyəcan C) Sevgi, aid olma hissi D) Özünə hörmət E)Özünü sübutetmə Aşağıdakılardan hansı Maslovun ehtiyaclar piramidasının 3 cü mərhələsinə uyğun gəlir?a ) ərzaq, su,oksigen B) Qorxu, həyəcan C) Sevgi, aid olma hissi D) Özünə Aşağıdakılardan hansı Maslovun ehtiyaclar piramidasının 4 cü mərhələsinə uyğun gəlir?a ) ərzaq, su,oksigen B) Qorxu, həyəcan C) Sevgi, aid olma hissi D) Özünə hörmət E)Özünü sübutetmə

14 Aşağıdakılardan hansı Maslovun ehtiyaclar piramidasının 5 ci mərhələsinə uyğun gəlir?a ) ərzaq, su,oksigen B) Qorxu, həyəcan C) Sevgi, aid olma hissi D) Özünə hörmət E)Özünü sübutetmə Motivasiya və Şəxsiyyət kitabının müəllifi? A) Maslov B)Pavlov C) Eynşteyn D)Sartre E) Panye Sistemlər nəzəziyyəsinin neçə qolu vardır? A) 2 B)4 C)8 D )6 E) 10 Qadınların üstünlüyünü qəbul edən nəzəriyyə? A)Sistem B) Ekoloji C) Ekosistem D)Feminizm E) Psixoanalitik Feminizm hərəkatı hansı dövrdə başlamışdır? A) XV B)XII C) XVI D)XVIII E)XX Feminizm hansı nəzəriyyədən qaynaqlanır? A) Marksist B)Ekoloji C)Sistem D)Psixoanaliz E)Davranış Liberal Feminizm nədir? A) işyerində və ailədə cinslər arası bərabərlik B)Aztəminatlı ailələrə sosial yardım C)Uşaqların hüquqlarını müdafiə hərəkatı D) Əlillərlə Feminizmin hansı növləri var? 1. Liberal 2.Radikal 3.Sosial Marksist 4. Qara 5. Post Modern A) B) C) D) E) Radikal Feminizm... A) Patriarxiyaya qarşı çıxır B) Uşaq hüquqlarını müdafiə edir C) Qara qadınların hqquqlarını müdafiə edir D) Qadınlar arasında bərabərlik tələb edir E) Sosialist qadınlar hərəkatını dəstəkləyir Feminizmin ən gənc nəzəriyyəsi hansıdır? A)liberal B)Radikal C)Sosialist D)Qara E) Post modern Psixoloji dinamik nəzəriyyənin bəzi əlamətlərini ekoloji ünsürlərlə birləıdirən nəzəriyyənin adı? A)Sistem B)Ekoloji (ekosistem) C)Davranış D)Psixoanaliz E) Humanist Fəlsəfədə həqiqətin hansı növləri vardır? A) Sadə və mürəkkəb B)mütləq və nisbi C)İbtidai və ali D)Bəsit və 143 Sosial strukturun nüvəsini təşkil edir? A) ailə B) millət C) insan D)xalq E)tayfa 144 Cəmiyyətin ilkin özəyi nədir? A)Qəbilə B)tayfa C)Xalq D)ailə E)millət

15 145 İnsan idrakının ən sadə elementi nədir? A) Təsəvvür B)Qavrayış C)Anlayış D)mühakimə E) Duyğu 146 Aşağıdakılardan hansı ictimai şüurun forması deyil? A)Hüquqi B)Siyasi C) İqtisadi D)Əxlaqi E)Fəlsəfi ABŞ-da ilk sosial işçi sahəsində fəaliiyət göstərən təşkilat 147 neçənci ildə qeydiyyata alındı? A)1917 Sosial iş təcrübəsi nəyə əsaslanaraq yaranmışdır? A)humanitar və demokratik ideyalara 148 B)dini inanclara Sosial iş insanlara nə üçün yardım etməyə yönəlmiş 149 peşədir? A)qanunu qorumaq üçün A)XX əsr 150 B)XVIII əsr 1988-ci ildə BMT-nın xüsusi bəyannaməsinə görə QİÇSlə mübarizə günü nə vaxt qeyd edilir? 151 A) Beynəlxalq 28 dekabr Sosial İşçilər Asosasiyası necə adlanır? A)BSİA B)BİSA 152 C)BSMİA D)BİAMS Azərbaycanda nə qədər qaçqın və məcburu köçkün var? A)1 milyon 153 B)6 milyon C)9 Beynəlxalq milyon Sosial İş Məktəblərinin Asossasiyası necə adlanır? A)BİMA 154 B)BİSA C)BSİAMS Əlillərin Azərbaycanda hansı fondu var? A) 26 fevral fondu 155 B) əlillər cəmiyyəti C)20 yanvar fondu D)əlillər və kimsəsizlər cəmiyyəti "Valideynlərini itirən və ya valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların sosial müdafiəsi haqqında " Qanun neçənci ildə qəbul olundu? A) B)1999 C)1997 D)1996 E)1995

16 Hansı tam düzgün cavabdır:sosial xidmət orqanları habelə fərdi qaydada sosial xidmət sahəsində peşəkar fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər ahıl əlillərə harada məhz xidmət göstərirlər? A)yarımstansionar,stasionar müəsisələrdə B)evdə C) stasionar müəsisələrdə D) yarımstansionar müəsisələrdə E) evdə, yarımstansionar,stasionar müəsisələrdə "Əmək pensiyaları haqqında"7 fevral AR Qanununun neçenci maddəsində sağlamlıq imkanları məhdud uşağı olan anaların əmək pensiyası hüququ əldə etmələri üçün güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur? A)VI B)VII C)VIII D)IX A) E)X Mərhəmət, filandorpiya və xeyriyyəçilik sosial işin hansı mərhələsində formalaşmağa başlamışdır? A)I B)II C)III D)IV E)V Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi neçənci ildə qəbul edilmışdir? A)1949 B)1948 C)1950 D)1945 Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi sosial işin neçənci mərhələsində qəbul edilmişdir? A)I B)II C)III Sosial iş nəzəriyyəsi sosial işin hansı mərhələsində tam formalaşmışdır? A)I B)II C)III D)IV E)V

17 hansı mərhələdə idi? A) A)I B)II C)III Sosial iş bir elm sahəsi kimi dünya elminə nə zaman əlavə olundu? A)80-ci illərin sonu Hamburq şəhərində siyasi iqtisadçı Byusk və Foxtun səyləri ilə 1778-ci ildə hansı cəmiyyət yaradıldı? A)yoxsullar üçün ümumi qəyyumluq cəmiyyəti B)kimsəsizlərə kömək cəmiyyəti C)əlillər cəmiyyəti D)qocalar cəmiyyəti E)kimsəsiz uşaqlar cəmiyyəti Sosial işlə kimlər məşğul olurlar? A) sosial işçilər B)insanlar C)sosial insanlar D)deputatlar E)yardım sevən insanlar Cağdaş psixoanalitk nəzəriyyənin nümayəndəsi kimdir? A)Freyd B)Torindike C)Con Vancon D)Marqaret Mahler E)Maslov A)2 B)3 C)5 Sosial xidmətlərə tələbatın qiymətləndirilməsi və müəyyən edilməsi üçün hansı meyarlar olmalıdır? 1.sosial yadırğama 2.sosial məhrumiyyət 3.uğursuz sosial mühit Sosial xidmətə götürülmək üçün hansı əsaslar olmalıdır? A)İnsan alverinin qurbanı olması B)Məişət zorakılığından zərər C)Müəyyən yaşayış yerinin olmaması D)Şəxsin sosial yadırğamaq və sosial məhrumiyyət vəziyyətində olması E)hamısı

18 171 Təyinatından asılı olaraq sosial xidmətlər hansı növlərə bölünür? 1.sosial-məişət xidmətləri 2.Tibbi-sosial xidmətlər 3. sosial-iqtisadi xidmətlər 4.sosial-pedoqoji xidmətlər 5.sosial-iqtisadi xidmətlər 6.sosial-hüquqi xidmət 7. palliativ xidmət A)1,3,4,6 B)2,4,5,6 C)3,5,6,7 D)1,4,6,7 E)1,2,3,4,5,6, Şəxslərin sağlamlıq və vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına istiqamətlənmiş sosial xidmət növü hansıdır? A)Sosial-məişət xidməti B) Tibbi-sosial xidmət C) palliativ xidmət D) sosial-iqtisadi xidmət üzvlərinin fiziki psixoloji mənəvi və digər problemlərinin müəyyən edilməsi qiymətləndirilməsi və bu şəxslərə 174 Şəxslərin cəmiyyətə adabtasiyası məqsədilə psixoloji vəziyyətinin reabilitabiyasını nəzərdə tutan sosial xidmət Şəxslərin həyat səviyyəsinin qorunmasına və 175 möhkəmlənməsinə yönəlmiş sosial xidmət növü hansıdır? A)sosial-hüquqi xidmət Şəxslərin yaşayışvəziyyətinin yaxşılaşdirilmasına, 176 xidmətlər göstərilməsinə dəstək və yardımlar edilməsinə, yönəlmiş sosial xidmətlər növü hansıdır? Hüquqi yardım göstərilməsinə,şəxslərin hüquqlarının qorunmasına yönəlmiş sosial xidmət növü? A)sosial huquqi xidmət B) Palliaktiv xidmət 177 C)sosial-pedoqoji xidmət D)tibbi-sosial xidmət E) Sosial-psixoloji xidmət profilaktikasına yönəlmiş sosial xidmət necə adlanır? A) Sosial-psixoloji xidmət B) Uşaqlara tibbi-sosial sosial xidmət xidmət dedikdə ilk növbədə nə nəzərdə tututlur? A)Valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların

19 Uşaqlara sosial xidmət göstərilməsi əsasən neçə mərhələyə bölünür? A)3 B)4 C)6 Uşaqların yerləşdirilməsi hansı formalarda həyata keçirilir? A)övladlığa götürmə B)uşaqlar üzərində qəyyumluq və himayə C)uşaqların himayədar ailəyə verilməsi Qəyyumluğa götürülmə hansı yaşa qədərdir? A)10 yaşadək B)16 Himayəçılık yaşadəkhansı yaş dövrünü əhatə edir? A)14 yaşdan 18 yaşadək B) 3 yaşdan 7 yaşadək C) 12 yaşdan 16 yaşadək Uşaqlara qəyyumluq və himayə təyin edilməsi və bunun xitamı AR hansı qanunvericiliyi ilə müəyyən olunur? A)Mülki qanunvericiliyi Hansı halda yetkinlik yaşına çatmış hər iki cinsdən olan uşaqlar hansı hüquqlara malikdir? 1.qəyyumun ailəsində tərbiyyə almaq 2.yaşadıqları ev Sosial xidmət baxımından qanunvericilikdə qüvvədə olan ahıl yaş dövrü hansıdır? A)60 B)70 C)80 D)90 E)100 həyata keçirilməsi baxımından bunlardan hansının mühüm əhəmiyyəti vardır? Orqanizmin funksiyalarının davamlı pozulmaları nəticəsində həyat fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasının qiymətləndirilməsi əsasında vətəndaşın sosial müdafiə tədbirlərinə olan ehtiyaclarını müəyyən edir? A) Tibbi ekspertiza B) Tibbi-sosial ekspertiza C) Hərbi-həkim ekspertizası D) Məhkəmə-tibbi ekspertizası E)Heç biri

20 Sosial sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta olunanlar hansı öhdəlikləri verilir? A)Əmək pensiyaları B)Dəfn üçün müavinət C)işsizlik müavinəti D)uşağın anadan olmasına görə müavinət E)Hamısı."Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığorta edənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və Əmək pensiyasına əlavələr neçə növdə tətbiq edilir? A)3 "Əmək pensiyaları haqqında" qanunun neçənci maddəsinə əsasən bir sıra şəxslərin əmək pensiyasının baza hissəsinə əlavələr almaq hüququ vardır? I qrup əlillərə yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin neçə faiz məbləği düşür? A)50% B)70% C)60% D)80% E)100% Azərbaycan Milli Qəhrəmanlarının ailə üzvlərinin əmək pensiyasının baza hissəsinin neçə faizi məbləğə əlavə olunur? Hər insanın özünə xas və yaxşıya doğru bir xarakterə sahib olduğu fikrində Roqers ilə həmfikir olan hansıdır? A)Freyd Özünü sübutetmə ehtiyacına aid deyil? A)yaradıcılıq B)problem həll etmək nədir? A)Özlərini və təbiəti olduğu kimi qəbul edirlər B)yalnız özlərini düşünürlər Kapital əsərinin müəllifi? A)Adam Smit B)Davit Rikardo C)F.Engels D)K.Marks E)Feyerbax XX əsr Dünyada hakim olmuş İdeologiya? A) Narsizm B) Sxolastika C)İslamçılıq D) Sosializm E) Freydizm

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə.

Elmi tədqiqatların təsnifatı. Məqsədli təyinatı üzrə: Fundamental; Tətbiqi; Axtarış; Işləmə. A.D.Hüseynova Elmi tədqiqatlar - yeni hadisələrin öyrənmə prosesi və praktiki istifadə üçün öyrənilən obyektin müxtəlif amillərin təsirindən asılı olaraq dəyişmə qanunauyğunluğunun açıqlanmasıdır. Elmi

Detaylı

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu 2013 Məzmun Nə etməli Texniki müsahibəyə dair məsləhətlər Seçim prosesinə ümumi baxış Gənc mütəxəssis (Challenge) proqramı Nə etməli Müsahibədə uğur qazanmaq üçün

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI. KREDİT SİSTEMİ İLƏ BaKALAVR HAZIRLIĞININ Tədris planı AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI AZƏRBAYCAN TEXNIKI UNIVERSITETI 050627- Elektronika, telekommunikasiya və radiotexnika mühəndisliyi Təhsil müddəti 4 il (əyani) Sıra Fənlərin şifri Fənlərin adı

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLĐKASININ Q A N U N U Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Turizm haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında turizm bazarının hüquqi əsaslarının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş dövlət siyasətinin prinsiplərini, turizm fəaliyyətinin

Detaylı

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma

Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma 16-cı Xülasə Avqust 2011-ci il Dövlət satınalmaları Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma MÜNDƏRİCAT Kommunal müəssisələr tərəfindən satınalma Kommunal müəssisələrin satınalma prosedurları haqqında

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ MƏCƏLLƏSİ MÜNDƏRİCAT (Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın) BÖLMƏLƏR (Fəsillər) 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR (1-2) 2. NİKAHIN BAĞLANMASI

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil edilməsinin faydaları

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə orqanlarında təmsil edilməsinin faydaları Azərbaycanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin idarəetmə aparatında təmsil edilməsi: Mövcud Vəziyyətin Qiymətləndirilməsi və Təkmilləşdirilməsi I stiqamətləri CESD Tədqiqat Qrupu Layihə Avropa I ttifaqı

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Qaynar xətt: 1654 Email: reports@cert.az Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi, 2014 İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin qarşısının alınması və nəticələrinin

Detaylı

İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi. haqqında məlumat. Tarix: 04/10/2017

İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi. haqqında məlumat. Tarix: 04/10/2017 Peşə Təhsili Üzrə Dövlət Agentliyinin İsmayıllı Peşə Tədris Mərkəzi haqqında məlumat Tarix: 04/10/2017 Məktəb haqqında məlumat Şəhər / Rayon: İsmayıllı şəhəri Ünvan: Ə.Ələkbərzadə küç 34 Email: WEB sayt:

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU www.stomatoloq.az DƏRMAN VASİTƏLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında dərman və tibb vasitələri ilə davranışın hüquqi və təşkilatı əsaslarını müəyyən edir,

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

1. Təhsil qanunvericiliyi, ümumi təhsilin məqsəd və vəzifələri Ümumi təhsilin hüquqi əsasları

1. Təhsil qanunvericiliyi, ümumi təhsilin məqsəd və vəzifələri Ümumi təhsilin hüquqi əsasları Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrinin direktoru vəzifəsinə işə qəbul üzrə müsabiqənin müsahibə proqramına uyğun suallar sistemi 1. Təhsil qanunvericiliyi,

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARININ TEXNOLOGİYASI FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI GENETIK MÜHƏNDISLIK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI Tərtib etdi: Dos.,t.e.n. Qədimova Natəvan

Detaylı

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar

Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2010-cu il tarixli 167 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydaları 1. Ümumi müddəalar 1.1. Bu Qaydalar

Detaylı

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur.

Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Xülasə Bu hesabatda biznesin həyat siklinin əsas istiqamətləri ətraflı şəkildə təhlil olunur. Müşahidələr 2007-ci ilin sonunda 2008-ci ilin əvvəllərində seçilən 1800 statistic bölgü vahidi təmsil edən

Detaylı

Əmək pensiyaları haqqında i[1] AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Əmək pensiyaları haqqında i[1] AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Əmək pensiyaları haqqında i[1] AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların əmək pensiyası hüquqlarının yaranmasının əsaslarını, bu hüquqların həyata keçirilməsi

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ

BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ 58 MART 2013 BÖYÜK BRİTANİYANIN VERGİ SİSTEMİ Böyük Britaniya Qərbi Avropanın ən yüksək inkişaf ölkələrindən biridir. Bu ölkə vergi elminin vətəni hesab edilir. Böyük Britaniyanın vergi sahəsində olan

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı

Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair ci illər üçün. Tədbirlər Planı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 30 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasında çimərlik turizminin inkişafına dair -ci illər üçün Tədbirlər Planı Tədbirin adı

Detaylı

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ

KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ KORPORATİV SOSİAL MƏSULİYYƏT ÜZRƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ VƏ ONDAN İSTİFADƏ İMKANLARI İnsan resurslarının dəyərlərə dayalı menecmenti Korporativ dəyərlər və davranış kodeksi İctimai sektorda fəallıq KSM Təhcizatda

Detaylı

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək;

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək; Yapı Kredi Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarəetmə Orqanlarının səlahiyyətləri, maliyyə idarəetməsi, hesabatlıq və daxili nəzarət prosesləri haqqında M Ə L U M A T I Bankın Səhmdarlarının

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi:

Korporativ idarəetmə. Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri. Məruzəçi: Korporativ idarəetmə Məruzəçi: Ruslan Atakişiyev İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkəzinin sədri 1 Sahibkarlığın tarixi inkişafı a) Tacirlər, sənətkarlar, iri torpaq sahibləri və s.; b) XVI əsrdə sahibkarlığın

Detaylı

ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI

ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI ŞIRKƏTIN INKIŞAFıNıN RƏQABƏT STRATEGIYALARı VƏ ONLARıN TƏSNIFLƏŞDIRILMƏSI i.e.n., doc. Hüseynova Arzu Rəqabətədavamlı təşkilatların layihələndirilməsi Baxılan məsələlər: Strategiyaların təsnifləşdirilməsi

Detaylı

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti

Azərbaycanda turizmin vəziyyəti Azərbaycanda turizmin vəziyyəti İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində iqtisadi və sosial mexanizmlərin formalaşması, dinamikası və proqnozlaşdırılması, xüsusi tədqiqat obyekti kimi təhlili, islahatların

Detaylı

Əlavə 1. İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə

Əlavə 1. İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə Əlavə 1 İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə Preambula Bəşər nəslinin bütün üzvlərinə məxsus olan ləyaqətin və onların bərabər və ayrılmaz hüquqlarının tanınmasının azadlıq, ədalət və ümumi sülhün

Detaylı

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev

2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin islahatlar ili kimi yadda qalacaq! Vusal Musayev 2016 İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi İqtisadi Təhlil və Analitik-İnformasiya Departamenti 2016-cı il Azərbaycan tarixində dərin

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 2009-cu il 18 mart tarixli referendum nəticəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının referendum aktının tətbiqi

Detaylı

ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI T Ə H S İ L P R O Q R A M I AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI T Ə H S İ L P R O Q R A M I AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1463 saylı 31 avqust 2012-ci il tarixli əmri ilə təsdiq edilmişdir. ALİ TƏHSİL PİLLƏSİNİN DÖVLƏT STANDARTI MAGİSTRATURA

Detaylı

Məmməd MUSAYEV, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyasının prezidenti

Məmməd MUSAYEV, Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyasının prezidenti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında 2016-2017-ci

Detaylı

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Bu Qanunun məqsədi I fəsil ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. bu Qanun ictimai birliklərin və fondların yaradılması

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Bu məqalə Kredit Bürolarının yaradılması vasitəsilə kredit məlumatının mübadiləsinin əsas prinsiplərini təsvir edir. 15 dekabr 2009-cu il tarixdə Bakı şəhərində

Detaylı

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU II CİLD Azərbaycan Dövlət Hacettepe Qırğızıstan-Türkiyə Ahmet Yesevi İqtisad Universiteti Universiteti Manas Universiteti Universiteti Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Paradiqması: Bazar və Sonrası mövzusunda

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Damazlıq heyvandarlıq haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu qanun Azərbaycan Respublikasında heyvandarlıqda damazlıq işinin təşkilinin və idarə edilməsinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Detaylı

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( )

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( ) AMEDIA 2016 Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:(+994 12) 4369846 / (+994 77) 4100004 E-mail: info@amedia.az www.amedia.az HAQQIMIZDA AMEDIA komandası olaraq biz böhranda şirkətlərin

Detaylı

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. İnvestisiya fondları haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1 Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya

Detaylı

Əmək müqaviləsinin (kontraktının) nümunəvi forması

Əmək müqaviləsinin (kontraktının) nümunəvi forması Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə 1-ci əlavə Əmək müqaviləsinin (kontraktının) nümunəvi forması 1. Əmək müqaviləsini (kontraktının) bağlayan tərəflər haqqında məlumatlar 1.1. Bu Əmək müqaviləsi

Detaylı

Bakalavr. Tədris semestri Payız Kəmalə Əliyeva. Telefon: N

Bakalavr. Tədris semestri Payız Kəmalə Əliyeva. Telefon: N Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı Departament Uşaq Psixologiyası,PSYC310, 3kredit Psixologiya Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr Tədris semestri Payız 2016 Fənni tədris edən müəllim

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

MÖVZU. KONFLİKTOLOGİYA: YARANMASININ NƏZƏRİ VƏ SOSİAL-TARİXİ ZƏMİNLƏRİ, QENDER ASPEKTİ

MÖVZU. KONFLİKTOLOGİYA: YARANMASININ NƏZƏRİ VƏ SOSİAL-TARİXİ ZƏMİNLƏRİ, QENDER ASPEKTİ MÖVZU. KONFLİKTOLOGİYA: YARANMASININ NƏZƏRİ VƏ SOSİAL-TARİXİ ZƏMİNLƏRİ, QENDER ASPEKTİ Ziddiyyət hər hansı bir hərakatın həyatililiyinin əsasıdır Q.Hegel İnsanlar fikirləşdikləri kimi talelərini qurmaq

Detaylı

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökümət Təşkilatlarına Dővlət Dəstəyi Şurası

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli, 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1.1. Bu Qayda Azərbaycan

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI BİZNES UNİVERSİTETİ Fakültə: İqtisadiyyat və idarəetmə İxtisas: Mühasibat uçotu və audit Kafedra: Sənayenin təşkili və bələdiyyə idarə etməsi Kurs: IV Qrup:

Detaylı

STRATEJİ PLANLAŞDIRMA

STRATEJİ PLANLAŞDIRMA 23 sentyabr 2016 Bakı, Azərbaycan STRATEJİ PLANLAŞDIRMA Gubad İbadoğlu Strategiya nədir? Strategiya əksər vaxtı Plan Üsül Pozisiya Ssenari Perspektiv kimi təsvir olunur Strategiya - taktika Strategiya

Detaylı

Azər-Türk Bank ASC üzrə

Azər-Türk Bank ASC üzrə Azər-Türk Bank ASC üzrə XİDMƏT HAQQI TARİFLƏRİ Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə TARİFLƏR CƏDVƏLİ 1 1.1 1.2 1.3 2 Bank hesablarının açılması: Cari hesabın açılması (əmanət qoyulması, kredit

Detaylı

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu

Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilində biznes-planın rolu Sahibkarlıq fəaliyyəti mülkiyyət formasından asılı olamayaraq fiziki və hüquqi şəxslərin mənfəət və ya şəxsi gəlir əldə etmək məqsədilə özlərinin

Detaylı

2. Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi

2. Müəssisələrdə müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların işə qəbulu və yerdəyişməsi QAYDALARI 1. Ümumi müddəalar

Detaylı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI Brendlərin Uçuş Zolağı MÜNDƏRİCAT BİZ KİMİK? VİZYONUMUZ YENİ TERMİNALA BİR NƏZƏR NİYƏ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM? HƏDƏF KÜTLƏMİZ MƏHSULLARIMIZ BİZ

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Tikinti İqtisad fakültəsi Biznesin təşkili və idarə olunması kafedrası Fənnin adı: Biznesin təşkili və idarə edilməsi

Detaylı

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Dünyanı Dəyişdirən İnnovativ Texnologiyalar və Həllər ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Məhsullar Həllər Xidmətlər Video Konfrans Xidmət içi Təhsil Qurumsal Kommunikasiya Sadəcə Software

Detaylı

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları Məxfilik Siyasəti Bu Məxfilik Siyasətində ("Siyasət") biz Qualcomm Incorporated və filiallarımızın (kollektiv şəkildə "biz", "bizi" və yaxud "bizim") şəxsi məlumatları necə toplaması istifadə etməsi, emal

Detaylı

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ. Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ SEKTORLAR ÜZRƏ TƏHLİLİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2016 ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI (2015) ÜDM İSTEHSALINDA SEKTORLARIN PAYI Azərbaycanda ÜDM-nin

Detaylı

Mövzu 2. İQTİSADİ SAHƏDƏ QENDER BƏRABƏRSİZLİYİ

Mövzu 2. İQTİSADİ SAHƏDƏ QENDER BƏRABƏRSİZLİYİ Mövzu 2. İQTİSADİ SAHƏDƏ QENDER BƏRABƏRSİZLİYİ 1. İqtisadi sistemlər arasında fərqlər 2. Klassik əmranə - inzibati və klassik kapitalist yanaşma 3. Sistemin dinamikliyi, onun əsas xüsusiyyətləri və inkişaf

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi (Azərbaycan Respublikasının 26 dekabr 1997-ci il tarixli, 418 saylı Qanunu ilə təsdiq edilmişdir) Azərbaycan Respublikasının daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün)

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU Çağ Öğretim İşletmeleri Qafqaz Universiteti Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) MÜLKİ HÜQUQ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM M ATERİ ALLAR ÖZEL HUKUK ULUSLARARASI SEMPOZYUM TEBLİ ĞLER Bakı Azərbaycan

Detaylı

Yer Kürəsi Nizamnaməsi

Yer Kürəsi Nizamnaməsi Yer Kürəsi Nizamnaməsi ÖN SÖZ Yer Kürəsi tarixinin kritik bir anında, bəşəriyyətin öz gələcəyini seçməli olduğu bir dövründə yaşayırıq. Dünya getdikcə daha da qarşılıqlı asılı və həssas olduqca gələcək

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi (2 iyul 2013-cü il tarixli, 713-IVQ nömrəli Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə təsdiq edilmişdir) Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Azərbaycan

Detaylı

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri

Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Biznes əməliyyatları hesabatı 2015-ci ilin 1-ci yarısının nəticələri Əsas göstəricilər Hasilat AÇG neft (min barel/gün) neft (milyon ton) Sahdəniz qaz (milyard kubmetr) kondensat (milyon ton) Əməliyyat

Detaylı

A) Kor və zəif görənləri B) Əqli cəhətdən geri qalan insanların C) Nitqində ilkin pozulması olan insanların D) Kor və zəif eşidənləri E) Məktəbəqədər

A) Kor və zəif görənləri B) Əqli cəhətdən geri qalan insanların C) Nitqində ilkin pozulması olan insanların D) Kor və zəif eşidənləri E) Məktəbəqədər ##Fakültənin adı: Pedaqogika və psixologiya ##Fənnin adı: Xüsusi psixologiya ##Ixtisas:Korreksiyaedici təlim ##Bölmə:Azərbaycan Qrup 406-407 ##Müəllimin adı:imanova Lalə Hamlet qızı ##Kafedranın adı: korreksiyaedici

Detaylı

4. Loqopsixologiyanın neçə məqsədi var? A) 6 B) 3 C) 2 D) 5. E) 4

4. Loqopsixologiyanın neçə məqsədi var? A) 6 B) 3 C) 2 D) 5. E) 4 ##Fakültənin adı: Pedaqogika və psixologiya (qarışıq) ##Fənnin adı: Xüsusi psixologiya ##Ixtisas:Korreksiyaedici təlim ##Bölmə:Azərbaycan qrup.208,209,210 ##Müəllimin adı:ps. üzrə fəlsəfə dok. Minarə Məmmədova

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ

Finansist. Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ Finansist Təqdimat ALMANİYA VERGİ SİSTEMİ 54 APREL 2013 Təqdimat Finansist Almaniya güclü maliyyə sisteminə malik olan dövlətlərdən biridir. Vergi sisteminə gəldikdə isə demək olar ki, burada vergi gəlirləri

Detaylı

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu I fəsil. Ümumi müddəalar Bu Qanun daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ və digər əşya hüquqlarının, bu hüquqların əmələ gəlməsi, məhdudlaşdırılması

Detaylı

"Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim Dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair" Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri haqqında Çərçivə Konvensiyasına dair Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə "Birləşmiş Millətlər Təşkilatının "İqlim Dəyişmələri haqqında" Çərçivə Konvensiyasına dair" Kioto Protokoluna qoşulmaq barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ QƏRAR "Elektron hökumət" portalına qoşulmalı olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Siyahısı"nın və "İnformasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının, elektron xidmətlərin "Elektron hökumət" portalına qoşulması

Detaylı

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar Təsdiq edilmişdir Milli Depozit Mərkəzi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarların Ümumi Yığıncağının il tarixli qərarı ( -li protokol) Sədr R.Aslanlı Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından

Detaylı

FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ

FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN BƏLƏDIYYƏYƏ (YERLİ) ÖDƏNİLMƏLİ OLAN ƏMLAK VƏ TORPAQ VERGİLƏRİ I. FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN ƏMLAK VERGİSİ Son dəyişikliklər yalnız fərdi xüsusi mülkiyyətdə olan evlərə, sahibkarlara, fərdi

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ. Bakalavr hazırlığı üçün TURİZM MARKETİNQİ. kursunun TƏDRİS PROQRAMI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ. Bakalavr hazırlığı üçün TURİZM MARKETİNQİ. kursunun TƏDRİS PROQRAMI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN TEXNOLOGİYA UNİVERSİTETİ Marketinq kafedrası Bakalavr hazırlığı üçün TURİZM MARKETİNQİ kursunun TƏDRİS PROQRAMI İxtisas 050408 Marketinq GƏNCƏ 2012 2

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ. Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ. Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ Fakültə: İqtisadiyyatt və menecment Kafedra: Metrologiya, standartlaşdırma və keyfiyyətin idarəə olunması Fənn: Standartlaşdırma və sertifikasiya SƏRBƏST İŞ

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli

Detaylı

İyul 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

İyul 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI İyul 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İXTISASLAŞMIŞ TURİZM SƏNAYESİNİN İNKİŞAFINA DAİR STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ Strateji Yol Xəritəsi nəzərdə tutulmuş müddətlər ərzində

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi (Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 29 iyun 2012-ci il tarixli 392-IVQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir) Mündəricat I bölmə. Ümumi müddəalar

Detaylı

Məktəbəqədər Pedaqogika fənni üzrə

Məktəbəqədər Pedaqogika fənni üzrə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Məktəbəqədər Pedaqogika fənni üzrə P R O Q R A M Proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş Məktəbəqədər

Detaylı