Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar Nisan. Kira Sözleflmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 24-28 Nisan. Kira Sözleflmesi"

Transkript

1 Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar Nisan Kira Sözleflmesi Fulya Mah. Yeflilçimen Sok. No:12/430 Fulya stanbul Tel: Faks: I

2 4.2 Yerleşim Planı * İşaretli alanların planda belirtilen ölçüleri için malzeme giriş ve stand kurma tarihi saat 18:00'dir. * Circled areas (at mentioned size) of stands can be assembled after Apr 23 rd,

3 * İşaretli alanların planda belirtilen ölçüleri için malzeme giriş ve stand kurma tarihi saat 18:00'dir. * Circled areas (at mentioned size) of stands can be assembled after Apr 23 rd, * İşaretli alanların planda belirtilen ölçüleri için malzeme giriş ve stand kurma tarihi saat 18:00'dir. * Circled areas (at mentioned size) of stands can be assembled after Apr 23 rd,

4 * İşaretli alanların planda belirtilen ölçüleri için malzeme giriş ve stand kurma tarihi saat 18:00'dir. * Circled areas (at mentioned size) of stands can be assembled after Apr 23 rd, * İşaretli alanların planda belirtilen ölçüleri için malzeme giriş ve stand kurma tarihi saat 18:00'dir. * Circled areas (at mentioned size) of stands can be assembled after Apr 23 rd, YAPI FUARI TURKEYBUILD STANBUL Nisan 2013 TÜYAP FUAR ve KONGRE MERKEZ BÜYÜKÇEKMECE Düzenleyen: I 4

5 36. YAPI FUARI - TURKEYBUILD İSTANBUL 2013 KİRA SÖZLEŞMESİ Katılma Koşulları 1- FUARIN İSMİ VE KONUSU: 36. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2013 Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri (Fuar olarak anılacaktır.) 2- FUAR ALANI, ZİYARET TARİHİ ve SAATLERİ: Fuar Alanı: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Ziyaret Tarihi: Nisan 2013 Ziyaret Saatleri: Nisan 2013, 10:00-19:00 (Çarşamba - Cumartesi) 28 Nisan 2013, 10:00-18:00 (Pazar) YEM FUAR gerekli hallerde önceden haber vermek kaydıyla bu ziyaret saatlerini değiştirebilir. YEM FUAR aksine karar almadıkça ziyaretçi girişi ücretlidir. 3- KATILABİLECEK KURULUŞLAR Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 2013 e yapı alanında mamul ve hizmet üreten kuruluşlarla, bu kuruluşların temsilcileri, ithalatçıları, dağıtıcıları, bayileri ile yine çalışma alanları bunlar olan uygulayıcı, yatırımcı ve bilimsel kuruluşlar katılabilirler. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 2013 Kira Sözleşmesini imzalayan firma (Katılımcı olarak anılacaktır) fuara kendi istek ve iradesi ile katıldığını, aşağıda yazılı tüm koşulları aynen kabul ettiğini beyan eder. Katılımcı bu sözleşme kapsamında, kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlarından veya dolaylı zararlarından dolayı YEM FUAR a karşı herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmayacaktır. YEM FUAR, fuarın bütününün selameti açısından gerekli gördüğü tüm tedbirleri alma hakkına sahiptir. Katılımcı, fuarın bütünlüğü, güvenliği, ve ticari başarısı için YEM FUAR ın öngöreceği düzenlemelere uymak zorundadır. Bu çerçevede YEM FUAR, gerekli görmesi durumunda fuar tarihini erteleyebilir ve/veya fuar alanını değiştirebilir. Bu erteleme ve fuar alanı değişikliği durumunda Katılımcıların iş bu sözleşmede yer alan hak ve yükümlülükleri ertelenen ve alanı değişen fuarda aynen geçerli olup, vaki değişiklik sebebiyle Katılımcı bedelin iadesini veya tazminat talep edemez. YEM FUAR, bu erteleme ve fuar alanı değişikliğini fuar tarihine 1 ay kala Katılımcıya yazılı olarak bildirecektir. Kira Sözleşmesi çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler tarafların sözleşmede beyan edilen adreslerine yapılacaktır. Taraflar belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler. Sözleşme çerçevesinde Katılımcının vereceği her türlü yanlış ya da eksik beyana dayalı olarak YEM FUAR sözleşmeyi, Katılımcı ya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve her ne ad altında olursa olsun tazminat ödemeksizin sona erdirme hakkına sahiptir. 4- SERGİLEME DÜZENİ 4.1- Genel Şartlar: Katılımcı kiraladığı standı en geç 22 Nisan 2013 günü saat 11:00 e kadar teslim alarak dekorasyon çalışmalarına başlamadığı takdirde, boş durumdaki standları YEM FUAR dilediği gibi değerlendirebilir ve bu durumda bile Katılımcı işbu Kira Sözleşmesi ni imzalayarak borçlandığı tüm meblağı her durumda ödemekle yükümlü olur. Katılımcı, YEM FUAR ın bu yüzden uğradığı zararı tazminle beraber zarar unsurundan bağımsız olarak ayrıca sözleşme bedeli kadar cezai şart öder. YEM FUAR, tüm stand alanlarını ölçülendirerek, köşe noktalarını yere işaretleyecek ve Katılımcıya verecektir. Katılımcı sergileyecekleri mal ve hizmetleri kendisine ayrılan alan içinde sergileyebilir. Katılımcı kendisine tahsis edilmiş alanda fuar konusu dışında başka bir ürün sergilememeyi kabul ve taahhüt eder. Katılımcı kendisine kiralanmış alanın tamamını veya bir kısmını bir başkasına kiralayamaz ve/veya kullandıramaz. Katılımcı, sözleşme konusu fuar için YEM FUAR ın üçüncü şahıs ve kuruluşlarla yaptığı ve yapacağı sözleşmelere tüm koşul ve kuralları ile uymayı kabul ve beyan eder. Katılımcı salonlarda kiraladığı alanın zeminini delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz, bally ve benzeri yapıştırıcı madde kullanamaz. Aksi takdirde Katılımcı 5.1 maddesinde belirtilen en yüksek stand ücretinin 2 (iki) katı cezalı ücret öder. Ziyaretçi giriş ve çıkış kapılarının yönetimi YEM FUAR a aittir. YEM FUAR, daha sonra göreceği lüzum üzerine bu kapılarda her türlü değişiklik, açma ve/veya kapama-iptal etme gibi yapısal değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Katılımcı standını fuar alanında sadece montajı yapılacak şekilde planlamalıdır. İş bu sözleşme Katılımcının fuar nedeniyle herhangi ticari kazanç sağlaması hususunda taahhüt içermez Yerleşim Planı: Fuarın sergileme alanı planlaması (Bkz. sayfa 2-3-4) YEM FUAR tarafından yapılacak ve Katılımcı kendisine tahsis edilmiş alanda bu sözleşme şartlarına uygun olarak ürün ve hizmetlerini sergileyecektir. Sergilenen ürünler veya tanıtım yapılan hizmetlerle ilgili teknik ve ticari bilgi, Katılımcının standında bulunduracağı kendi görevlileri tarafından verilecektir. YEM FUAR, gerek gördüğü durumlarda fuar alanları için çizilmiş bulunan genel yerleşim projelerini değiştirme hakkına sahiptir. Tek cepheli standların kendi sırası içinde 5 m ye kadar olan yer değişikliklerini YEM FUAR, katılımcının onayı olmadan yapabilir. Bu değişiklik nedeniyle Katılımcı herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını bu sözleşmeyi imzalayarak kabul etmiştir. Komşu standları kiralayan Katılımcılar zaman içinde değişebilir. Bu değişiklikler nedeni ile Katılımcı YEM FUAR ı sorumlu tutamaz ve hak talep edemez Standların Tanımları, Düzeni ve Boyutları: Standların boyutları metrekarenin katları esasına göre saptanmıştır. Hiçbir sergileme malzemesi veya tanıtım malzemesi Katılımcının bu sözleşme ile kiraladığı alanın izdüşümü dışına çıkamaz. Standlar, tüm elemanları ile stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde tasarlanmalıdır. Standart Stand 1: YEM FUAR tarafından beyaz suntalam panel ve alüminyum profillerden (Detaylı teknik bilgi için YEM FUAR a başvurunuz) yaptırılarak standın sınırlarını belirleyen, sözleşmede belirlenen cephe sayısına (cephe sayısı panelsiz açık cepheleri ifade eder) ve fuar süresince Katılımcıya kiralanan sistemdir. Katılımcı sözleşmede belirtilen cephe sayısını panel ile kapatmak isterse, bu talebini en geç fuarın açılmasına bir ay kala yazılı olarak YEM FUAR a bildirmek ile yükümlüdür. Pano talepleri, ücreti mukabilinde karşılanacaktır. Fuar açılış tarihine 30 ve daha az gün kala yapılan Standart Stand 1 den Standsız - Özel Tasarımlı Alan a geçiş talebinden doğan fark ile ilgili Katılımcıya geri ödeme yapılmayacaktır. Tavanda 3 m 2 ye bir aydınlatma elemanı, standın herhangi bir yerinde 3 m 2 ye 100 watt çekecek güçte priz ve halı zemin kaplaması sisteme dahildir. Koridorlara bakan cephelerde stand alnına sadece YEM FUAR tarafından bir defaya mahsus olarak yazdırılan standart alın yazısı ve stand numarası (düzeltme ve değiştirme yapılmayacaktır) YEM FUAR tarafından yapıştırılacaktır. Standart standlı katılımlarda alın panosunda YEM FUAR tarafından hazırlanan YEM FUAR ın belirlediği karakter, renk ve büyüklükte firma adı ve stand numarası dışında, logo, yazı, resim ve benzeri materyal asılamaz ve bulundurulamaz. Katılımcı, kendisine verilmiş olan bölme elemanlarını hasara uğratmadan kullanmakla yükümlü olup, dekorasyon çalışmalarını zemin ve duvarların zarar görmeyeceği şekilde çivi, dübel ve benzeri tespit elemanları kullanmadan yapacaktır. Aksi takdirde Katılımcı zarar gören stand malzemesinin ücretini ödemekle yükümlüdür. Bu sistem taşıyıcı değildir ancak üzerine asılacak hafif resim ve panoları tutturmak için YEM FUAR Teknik Ofis inden kanca istenebilir. Çift taraflı bant dışında hiçbir yapıştırıcı madde kullanılamaz. Standard Stand 2: YEM FUAR tarafından panel ve alüminyum profillerden (Detaylı teknik bilgi için YEM FUAR a başvurunuz) yaptırılarak standın sınırlarını belirleyen, sözleşmede belirlenen cephe sayısına (cephe sayısı panelsiz açık cepheleri ifade eder) ve fuar süresince Katılımcıya kiralanan sistemdir. Katılımcı sözleşmede belirtilen cephe sayısını panel ile kapatmak isterse, bu talebini en geç fuarın açılmasına bir ay kala yazılı olarak YEM FUAR a bildirmek ile yükümlüdür. Stand alanı içerisinde depo alanı oluşturmak ya da standın açık cephesini kapatmak için talep edilecek ekstra panoların 4 Şubat 2013 tarihine kadar YEM FUAR a bildirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra alınan talepler karşılanmayacaktır. Fuar açılış tarihine 30 ve daha az gün kala yapılan Standart Stand 2 den Özel Stand ya da Standard Stand 1 e geçiş talebinden doğan fark ile ilgili Katılımcıya geri ödeme yapılmayacaktır. Tavanda aydınlatma elemanı, standın herhangi bir yerinde 3 m 2 ye 100 watt çekecek güçte priz ve halı zemin kaplaması sisteme dahildir. Standın ön cephesinde YEM FUAR tarafından bir defaya mahsus olarak yapılacak olan logo/görsel uygulaması (düzeltme ve değiştirme yapılmayacaktır) yine YEM FUAR tarafından yapıştırılacaktır. Katılımcı, kendisine verilmiş olan bölme elemanlarını hasara uğratmadan kullanmakla yükümlü olup, dekorasyon çalışmalarını zemin ve duvarların zarar görmeyeceği şekilde çivi, dübel ve benzeri tespit elemanları kullanmadan yapacaktır. Aksi takdirde Katılımcı zarar gören stand malzemesinin ücretini ödemekle yükümlüdür. Etli çift taraflı bant dışında hiçbir yapıştırıcı madde kullanılamaz. Standsız - Özel Tasarımlı Alan: Katılmcı firma tarafından, stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde hazırlanacak stand sistemidir. Standsız - Özel Tasarımlı Alan uygulamalarında "çevre veya sırt duvarı yapılması" Katılımcıya ait olup yüksekliği minimum 250 cm olmalıdır. Söz konusu kural ihlal edildiğinde, YEM FUAR tarafından yapılacak uyarı ile Katılımcı tarafından kural ihlaline neden olan unsurlar derhal ortadan kaldırılır. Katılımcı tarafından bunun yerine getirilmemesi durumunda kural ihlali oluşturan unsurlar YEM FUAR tarafından giderilir ve ortadan kaldırılır. Bu işlemler sırasında ortaya çıkacak masraflar kural ihlaline neden olan Katılımcıya fatura edilir. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemek ile yükümlüdür. Kenar stand düzenindeki ya da ada paylaşan Katılımcı, komşu standa bitişik yüzünde herhangi bir logo, yazı, ilan, resim vb. materyal bulunduramaz. Stand sistemini kendisi hazırlayacak Katılımcı, standını, stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde tasarlamalıdır. Komşu stand alanlarına ve koridorlara taşılamaz. Standın koridora cepheli duvar yüksekliği 3 m ve daha fazla ise duvar ile stand sınırı arasında en az 1m mesafe olmalıdır. Uygulama sırasında problem yaşanmaması için 4.8 maddesinde belirtilen tarihte stand projelerinin YEM FUAR a onaylatılması gerekmektedir. Standın zemin, duvar ve tavan konstrüksiyonu yere ankraj yapılamaz. Zemine yapıştırılacak halı ve benzeri malzemeler için yalnızca çift taraflı bant kullanılabilir. Stand sökümünde bu bantların yerden temizlenmesi zorunludur. Bally ve benzeri yapıştırıcı malzemeler kesinlikle kullanılamaz. Bally ve benzeri yapıştırıcılar kullanılması durumunda ortaya çıkacak masraflar buna neden olan Katılımcı ya fatura edilir. YEM FUAR Teknik Ofis, Katılımcı tarafından daha önce talep edilen değere göre elektrik enerjisini, stand alanının herhangi bir yerine seri klemens olarak bırakır. Katılımcı kendi imkanları ile elektrik dağılımını, aydınlatmasını gerçekleştirir. Açık Alan Standı: Açık alanda yer kiralayan Katılımcı, stand sistemini kendisi hazırlayacak Standsız - Özel Tasarım Alan tasarımı ile yer alacaktır. Açık alan standlarının her türlü hava şartına açık olması nedeni ile Katılımcı standını bu kritere uygun olarak oluşturmalıdır. Olumsuz hava şartları nedeni ile oluşabilecek zararlardan YEM FUAR ın hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, Katılımcının herhangi bir tazminat talep hakkı yoktur. Açık alanda yer kiralayan Katılımcıya standart stand ve halı uygulaması yapılmamaktadır Standların Yükseklikleri: Katılımcı için azami stand yüksekligi YEM FUAR tarafından aşağıda belirlenmiş olup salonlara göre değişmektedir. *Salon 1: 3,5 m Salon 2: Duvar kenarı standlar 5,5 m, Orta ada standlar 7,0 m Salon 3: Duvar kenarı standlar 5,5 m, Orta ada standlar 7,0 m *Salon 4: 3,5 m Salon 5: Duvar kenarı standlar 4,5 m, Orta ada standlar 7,0 m Salon 6: Duvar kenarı standlar 4,5 m, Orta ada standlar 7,0 m Salon 7: Duvar kenarı standlar 5,5 m, Orta ada standlar 7,0 m Salon 8: Duvar kenarı standlar 4,0 m, Orta ada standlar 6,0 m Salon 9: Duvar kenarı standlar 4,0 m, Orta ada standlar 6,0 m Salon 10: Duvar kenarı standlar 4,5 m, Orta ada standlar 5,5 m Salon 11: Duvar kenarı standlar 4,5 m, Orta ada standlar 5,5 m Salon 12: Duvar kenarı standlar 4,5 m, Orta ada standlar 6,0 m Açık Alan: 7,0 m * Havalandırma bacaları altında kalan standlar için maksimum h: 2,5 m dir. 5

6 Belirtilen azami yüksekliğin üstünde stand imalatı yapacak Katılımcı konu ile ilgili stand projesini YEM FUAR a onaylatmak zorundadır. YEM FUAR uygun gördüğü stand projelerine, belirtilen yüksekliğin üstüne çıkmasına izin verebilir. YEM FUAR tarafından belirtilen azami yüksekliğin üstünde imalatına izin verilmeyen Katılımcı nın hiçbir şekilde bayrak, yazı gibi malzemelerinin de bu yüksekliğin üstüne çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Aksi takdirde Katılımcı izinsiz yükseldiği alanın m 2 si kadar 5.1 maddesinde belirtilen en yüksek stand ücretinin 5 (beş) katı cezalı ücret öder Salon Tavan Kullanımı: Katılımcının, stand montajı için fuar alanı salonlarının tavanlarından destek alması ya da herhangi bir görsel asması yasaktır İki Katlı Stand Uygulaması: İki katlı stand uygulaması ancak özel stand ile fuara katılacak Katılımcı tarafından talep edilebilir ve bu talep mutlaka sözleşmede belirtilmelidir. 24 m 2 nin altındaki stand alanlarında ikinci kat uygulamasına izin verilemez. İki katlı stand uygulamalarında, stand yüksekliği (Stand üst kotu) 4.4 maddesinde belirtilen yükseklikleri aşamaz. İki katlı stand uygulamalarında ikinci katın m 2 bedeli, sözleşmede belirtilmemiş olsa dahi fuar alanında YEM FUAR tarafından yapılacak tespitten sonra 5.1 maddesinde belirtilen 2. kat m 2 katılım bedeli üzerinden hesaplanır ve ek olarak tahsil edilir. İki katlı stand uygulamalarının stand projeleri, statik hesapları ile birlikte en geç 2 Mart 2013 tarihine kadar YEM FUAR a iletilmeli ve onay alınmalıdır. Onayı alınmayan iki katlı standların uygulamasına izin verilmez 4.7- Standların Dekorasyonu: Standların iç dekorasyonu ile mamüllerin sergilenmesi ve bu konuda yapılacak harcamalar fuara katılan Katılımcıya aittir. Katılımcı standın iç dekorasyonunu standın bütün uygulamalarından sorumlu olarak istediği tedarikçi firmaya verebilir. Katılımcı, tedarikçi firmaya sözleşmede yer alan ilgili tüm koşulları bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca Katılımcı, stand kurulumu için çalışacak tedarikçilerini ve söz konusu tedarikçilerin yetkili kişilerinin isim ve telefonlarını YEM FUAR a bildirmek ile yükümlüdür. Katılımcı, bu sözleşmede belirtilen azami yükseklik ve stand metrekare alanının üzerinde yer işgal ederse ve YEM FUAR tarafından fuar öncesinde yazılı olarak ya da uygulama sürecinde bildirilmesine rağmen, işgal etmeye devam ederlerse, işgal ettikleri alan ve aştıkları yükseklik için 5.1 maddesinde belirtilen en yüksek stand ücretinin 5 (beş) katı cezalı ücret öderler. YEM FUAR, fuar alanında sözleşmede belirtilen plan ilkelerine uygun olarak gerekli gördüğü her değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu neden ile Katılımcı fuara katılmaktan vazgeçemez. Vazgeçtiği takdirde sözleşmede belirtilen fuara katılım ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Projeler YEM FUAR tarafından onaylanmış olsa dahi, görüntüsü, çıkardığı koku, duman, ürettiği titreşim, gibi nedenler ile fuarın genel kurallarına ve konseptine uymayan malzeme ve imalatlar YEM FUAR ın talep etmesi halinde fuar alanından uzaklaştırılmak zorundadır. Katılımcı YEM FUAR ın bu talebini yerine getirmezse, YEM FUAR, Katılımcının nam ve hesabına gerekli düzenlemeyi yapar ve bu işlemler sırasında ortaya çıkacak masraflar buna neden olan katılımcıya fatura edilir. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemekle yükümlüdür Stand Proje Onayı: Standsız - Özel Tasarımlı Alan ve Açık Alan Katılımcısı kendi hazırlayacağı stand dekorasyon projelerini boyutlar ve fuar düzenine uygunluk açılarından statik projeleriyle birlikte en geç 22 Mart 2013 tarihine kadar YEM FUAR a onaylatmak zorundadır. Stand projeleri ölçülendirilmiş, ölçekli ve 3 boyutlu olarak onaya sunulmalıdır. YEM FUAR projeleri onaylayıp onaylamama hakkına sahiptir. Proje onayı için tüm materyalleri YEM FUAR a iletmek Katılımcı Firma nın sorumluğu olup, stand projesini YEM FUAR a hiç göndermemiş Katılımcı Firma yı Fuar Alanı na almama yetkisi YEM FUAR a aittir. Projesi YEM FUAR a gönderilmiş ancak onaysız ya da onaylanan projeye aykırı imalat yapıldığı takdirde YEM FUAR ın müdahale etme, durdurma ve yıkma hakkı vardır, YEM FUAR ın fuar alanında vereceği karar nihai ve kesin olacaktır Standların Montajı: Standların iç dekorasyonu için Katılımcı kuruluşlara 4 günlük bir süre ayrılmıştır ( Nisan 2013). Katılımcıya 4 günlük süre zarfı içerisinde 24 saat çalışma imkanı tanınacaktır. Fuar, 24 Nisan 2013 günü açılacağından fuara katılacak Katılımcının stand montajı en geç 23 Nisan 2013 saat 12:00 ye kadar tamamlamış olması gerekmektedir. 23 Nisan 2013, Salı Saat 12:00-20:00 arası sadece stand temizliği, stand içi ilan ve benzeri montaj gerektirmeyen işlemler için çalışma izni verilecektir. Saat 20:00'da standın hazır olması gerekmektedir. Bu süre sonunda işlerini bitirmeyen Katılımcıya YEM FUAR ın müdahale etme ve çalışmayı durdurma yetkisi vardır. Fuar alanına kurulum için getirilecek malzemeler montaja hazır koşulda (atölyede kesilmiş, boyanmış, gerekli boyutlar verilmiş vs.) olmalıdır. Fuar alanı atölye amaçlı kullanılamaz. Bu dört günlük süreye yalnızca montaj ile son rötuşların bırakılması zorunludur. Fuar alanı içerisinde montaj aşamasında sadece el aletleri kullanılabilir. Planya, hızar gibi talaş bırakıcı, toz yayıcı ve çevreyi rahatsız edici aletler kullanılamaz. Salon 11 ve 12 de yer alan katılımcılar, tesisat kapaklarının üstünü, teknik altyapı elemanlarını içerdiğinden, fuar kurulum ve fuar süresince her türlü durumda açılabilir ve müdahale edilebilir halde açık bırakmak zorundadır. Yangın güvenliği nedeni ile Stand konstrüksiyonunun yangın dolaplarını kapatmaması ve yangın dolaplarına serbest ulaşımı daima sağlayacak şekilde planlanması gerekmektedir. Yangın dolaplarının üzeri herhangi bir malzeme ile kaplanmamalıdır. Yangın dolaplarının yerleri 4.2 Yerleşim Planı nda belirtilmiştir. Vinç kullanarak stand montajı yapacak veya standında gazbeton, tuğla, pres tuğla, alçı panel, çimentolu yonga levha ile tozlu imalat yapacak Katılımcı YEM FUAR a bu hususta fuar açılmadan 45 gün önce bilgi vermekle yükümlüdür. Katılımcı YEM FUAR ın yazılı olarak bildirdiği program dahilinde fuar alanında stand kurmaya başlamak ve tamamlamak zorundadır. Belirlenen süre sonrasına sadece son rötuşlarını bırakabilir, tozlu imalat yapamaz. Aksi bir durumda YEM FUAR, stand kurma işlemini durdurabilir veya belirleyeceği bir zaman dilimi içerisinde sınırlandırabilir. Katılımcı, ancak YEM FUAR tarafından belirlenecek bu süre içerisinde stand kurma çalışmasına devam edebilir. Yerleşim planında (4.2 maddesi) işaretli alanlar için belirlenen stand kurulum tarihi özel olup bu maddede belirtilen tarihlerin kapsamı dışındadır Komşu Standlar: Komşu standların uyuşmazlığını engellemek için stand projelerinin 4.7 maddesinde belirtildiği üzere YEM FUAR a gönderilmesi gerekmektedir. Sözleşmede belirlenen cephe sayısına göre sırt duvarların yüksekliği min. 250 cm olmalıdır. 4.4 maddesinde belirtilen azami yüksekliklere uygun imalat yapılmış olsa dahi komşu standların yükseklik farkından dolayı doğacak uyuşmazlıklardan YEM FUAR sorumlu değildir. Standı komşu standa göre yüksek olan Katılımcı, komşu alana bakan yükseltisini kapamak, temiz görünmesini sağlamak ve beyaza boyamak zorundadır. Katılımcı tarafından bunun yerine getirilmemesi durumunda, Katılımcıya 200 TL/m 2 (Katılımcının kullandığı toplam stand alan m 2 si) fatura edilir. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemekle yükümlüdür. Katılımcı, bu yükseklik farkı nedeni ile oluşan alana 4.4 maddesinde belirtildiği üzere hiçbir logo, yazı, bayrak gibi görsel malzeme koyamaz ve yapıştıramaz Ekstra Stand Malzemeleri: Ekstra stand malzemelerini Katılımcı kendisi tedarik edebileceği gibi Katılımcı El Kitabı-Ekstra Stand Malzeme Formu nu kullanarak YEM FUAR dan ücreti mukabilinde talep edebilir. Ekstra stand malzemeleri fuar süresince Katılımcıya kiralanmış olup, fuar söküm aşamasında eksiksiz ve hasarsız olarak YEM FUAR a teslim edilmelidir. Katılımcı, YEM FUAR dan kiralanan ekstra stand malzemelerinin hiçbir elemanını delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz, boyayamaz, üzerine yapışkanlı reklam malzemesi yapıştıramaz. Ekstra stand malzemelerine zarar geldiği takdirde ortaya çıkacak masraflar buna neden olan Katılımcı ya fatura edilir Standların Fuar Bitiminde Sökülmesi ve Moloz Atımı: Fuar 28 Nisan 2013 tarihinde saat 18:00 da sona erecektir. Standart stand ile fuara katılan Katılımcının bütün teşhir ürünlerini, ekipmanlarını, mobilyalarını ve diğer malzemelerini 28 Nisan 2013 günü saat 18:00 dan 24:00 e kadar, Standsız - Özel Tasarımlı Alan ile fuara katılan Katılımcının ise tüm stand malzemelerini 29 Nisan 2013 günü saat 19:00 a kadar fuar alanından tamamen kaldırmış olması gerekmektedir. Katılımcı stand alanını aldığı gibi temiz bir şekilde YEM FUAR a teslim edecektir Moloz Atımı Cezai Uygulama: 29 Nisan 2013 günü saat 19:00'a kadar stand alanı temiz bir şekilde YEM FUARCILIK'a teslim edilmemesi durumunda; YEM FUAR, standı, teşhir ürünlerini, diğer malzemeleri ve molozları herhangi bir uyarıda bulunmaksızın kaldırmakta serbest olduğu gibi, ilgili kuruluşa bunlara teslimle de yükümlü olmayacak, ayrıca kaldırma gideri için cezai uygulama olarak sözleşmede belirlenen stand alanı (m 2 ) üzerinden 50 TL/m 2 + KDV moloz atım bedeli olarak katılımcıya fatura edecektir. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemek ile yükümlüdür. 5. SERGİLEME KİRASI 5.1- Katılım Bedeli: Kapalı ve açık alan için fiyatlar TL (K.D.V. hariç) olarak aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. FİYAT DİLİMİ KAPALI ALAN STAND m m 2 arası (40 m 2 1. fiyat diliminden hesaplanacaktır.) m 2 arası (40 m 2 1. fiyat diliminden, 30 m 2 2. fiyat diliminden hesaplanacaktır.) 101 m 2 ve üzeri (Yalnız 100 m 2 yi geçen alan için uygulanır) KATILIM BEDELLERİ (TL/m 2 ) STANDSIZ (Özel Tasarımlı Alan) 9-40 m 2 arası 520 TL/m 2 2. kat m 2 katılım bedeli Not: En küçük sergileme alanı 9 m 2 dir. FİYAT DİLİMİ 1 2 STAND m 2 AÇIK ALAN 51 m 2 üzeri (Yalnız 50 m 2 yi geçen alan için uygulanır) 515 TL/m TL/m TL/m TL/m m 2 arası 400 TL/m 2 2. kat m 2 katılım bedeli Not: En küçük sergileme alanı 30 m 2 dir. KATILIM BEDELLERİ (TL/m 2 ) STANDSIZ (Özel Tasarımlı Alan) 385 TL/m TL/m 2 Standsız - Özel Tasarımlı Alan: Katılmcı firma tarafından, stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde hazırlanacak stand sistemidir. Yukarıda belirtilen fiyatlar Standsız (çıplak) - Özel Tasarımlı Alan katılım bedelleridir. YEM FUAR ın katılımcıya sunduğu standart stand 1-2 bedelleri ile ilgili Müşteri Temsilciniz ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. 6

7 5.2- Fuar Katılım Ücretine Dahil Hizmetler: * Katılımcı stand alanlarının yerlerinin belirlenmesi * Fuar ın çeşitli mecralarda genel tanıtımı * Fuar kataloğu ile fuar tanıtım evraklarının basımı ve dağıtımı * Fuar açılmadan ve açıldıktan sonra genel salon temizlik hizmetlerinin sağlanması * Fuar genel güvenliğinin sağlanması 5.3- İndirim Oranı: Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2012 katılımı: %3 (Bu oran sadece kiralanan m 2 alan tutarına uygulanacak olup Standart Stand 1 ve Standart Stand 2 kira tutarı indirim kapsamı dışındadır.) 5.4- En Az Sergileme Alanı: Bir kuruluş için asgari sergileme alanı kapalı alanda 9 m 2, açık alanda 30 m 2 dir. Bir standta yalnızca bir Katılımcı sergileme yapabilir Ödeme Şekli: Katılım bedeli ve KDV tutarı nın %50 si sözleşme ile birlikte ödenecektir. Kalan tutar sözleşme tarihini izleyen 5 ay içinde belirlenmiş taksitler halinde ödenecektir. Aralık 2012 tarihinden sonra yapılan sözleşmeler için bakiye ödemenin son tarihi 01 Şubat 2013 dir. Katılımcı, fuar için kendine kiralanan yeri teslim alabilmesi, fuar kataloğunda yer alabilmesi ve stand kurmaya başlayabilmesi için Fiyat Teklifi ve Ödeme Planı nda belirtilen tarihlerde ve tutarlarda bütün ödemelerini yapmış olmalıdır. Ödeme amacıyla kambio senedi (bono/çek) verilmiş olması durumunda senedin tahsili ile ödeme yapılmış sayılır. Ödeme planına uyulmaması halinde sözleşmenin 5.6 md. hükmü saklı kalmak kaydı ile ayrıca ihbar ve ihtara hacet kalmaksızın; YEM FUAR, Katılımcı ya tahsis edilecek fuar alanı ve/veya katalog üyeliğini dilediği gibi değerlendirebilir, 3. kişilere satabilir, Katılımcı işbu Kira Sözleşmesi ni imzalayarak borçlandığı meblağın tamamını YEM FUAR a ödemekle yükümlü olur. YEM FUAR, yapılmış olan indirimleri iptal eder sözleşme tutarı alacağını gecikme faizi ile birlikte tahsil edebilir. Gecikme faizi; tahsil gününe kadar aylık %3 oranında gecikme faizi uygulanır. Muacceliyet şartı; taksitlerden birisinin / kambiyo senetlerinin (bono/çek) vadesinde kısmen ya da tamamen ödenmemesi halinde alacağın tamamı muaccel olur. Sözleşme eki Fiyat Teklifi ve Ödeme Planı ndaki kayıtlar, Katılımcının ödemeyi ne şekilde yapacağına dair taahhüdünü gösterir. Katılımcı, kambiyo senedi (bono/çek) verdiğini YEM FUAR ın düzenleyeceği kambiyo senedi (bono/çek) bordrosu ile, nakit ödemelerini ise nakit tahsilat makbuzu veya banka dekontu ile ispatlamak zorundadır. YEM FUAR ın Katılımcıya keseceği faturanın kapalı olması bu fatura bedelinin ödenmiş olduğu anlamına gelmez. Ayrıca Katılımcı, sipariş ettiği hizmetlerin (elektrik, su, ekstra stand malzemesi vs) ve satın aldığı reklam hizmetlerinin ücretinin tamamını fuardan önce ödemek ile yükümlüdür. Hizmet bedellerinin ödenmemesi durumunda YEM FUAR, ödeme yapılana kadar Katılımcının fuar alanına girişini engelleme hakkına sahiptir. YEM FUAR, bu kira sözleşmesi ile belirtilmiş ve fuar ile ilgili verdiği hizmetlerin bedelini alamadığı takdirde, Katılımcının sergilediği mallar üzerinde doğrudan hapis hakkını kullanabilecek, malların sergi bitiminde dışarı çıkarılmasına izin vermeyecektir Cezai Şart: Sözleşme hükümlerinin ve/veya ödeme taahhüdünün kısmen yada tamamen ihlal edilmesi veya ödeme amaçlı keşide / ciro edilerek verilen kambiyo senetlerinin (bono/çek) kısmen yada tamamen karşılıksız kalması hallerinde, YEM FUAR ın sözleşmeden doğan hakları saklı kalmak ve zarar unsurundan bağımsız olarak Katılımcı, sözleşme bedeli kadar tutarda YEM FUAR a tazminat öder. Bu madde hükmü sözleşme feshedilse dahi geçerli sayılarak uygulanır. 6- TEKNİK OFİS YEM FUAR tarafından fuar alanında tüm Katılımcı ve ziyaretçilere hizmet verecek 3 adet Teknik Ofis kuracaktır. Kurulacak Teknik Ofislerin salonlara göre hizmet dağılımı aşağıdaki gibidir. Teknik Ofis-1: 2. ve 3. salonlar arasında yer alacaktır.1,2,3 ve 4 no lu salonlara hizmet verecektir. Teknik Ofis-2: Batı -1 Fuaye de yer alacaktır.5,6,7,8,9 no lu Salonlara,Açık Alan ve Batı 1 Fuaye ye hizmet verecektir. Teknik Ofis-3: 12 no lu salonda yer alacaktır.10,11,12 Salonlara ve Pasaj a (10-12 Salon geçişi) hizmet verecektir. 7 TEKNİK DONANIM ve UYGULAMA (Teknik Bilgiler) YEM FUAR mevcut elektrik kaynağından standın uygun bir yerine elektrik kablosunu çekmek ile yükümlüdür. Çekilecek kablo, Katılımcının Katılımcı El Kitabı-Teknik Hizmet Formu nda belirttiği gücü kaldıracak şekilde hesaplanacaktır. Otomatik sigortalı, saatli ve korumalı pano Katılımcı tarafından temin edilip stand içi dağıtım bu panodan sonra yapılacaktır. Otomatik sigorta (kullanacağı elektrik gücüne göre hesaplanacaktır) ile techiz edilmemiş standlara elektrik kesinlikle verilmeyecektir. Salon 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 da bulunan kanallarda standlar için gerekli altyapı elemanları (su tesisatı, elektrik ve telefon hatları) bulunmaktadır. Salon 11 ve 12 nin zemininde tesisat kapakları bulunmaktadır. Teknik altyapı elemanlarını içeren bu tesisat kapaklarının üstünü, fuar kurulum ve fuar süresince her türlü durumda açılabilir ve müdahale edilebilir halde açık bırakmak zorundadır. Standınızın yapımına başlamadan önce gerekli alt yapının kanallardan stand alanınıza çekildiğinden emin olunuz. Ayrıca daha sonra talep edebileceğiniz altyapı hizmetlerine engel olmayacak şekilde standınız ile kanallar arasında kılavuz bırakmanız tavsiye edilmektedir. YEM FUAR, elektrik, su gibi genel şebekeden alınan hizmetlerde oluşacak teknik arızalardan veya bu şebekelerin bağlı olduğu idarelerin bu hizmetleri verememesinden sorumlu değildir. Standart standla katılan Katılımcıya kiraladığı alanın zemininde kullanılacak halı YEM FUAR tarafından temin edilecektir. Açık alan ve Standsız - Özel Tasarımlı Alan sözleşmesi yapan Katılımcı standına halı uygulaması yoktur. Farklı renkteki halı taleplerini Katılımcı kendisi karşılamakla yükümlüdür. Halılar Katılımcıya fuar süresince kiralanmıştır. Halı talep eden Katılımcı fuarın hiçbir aşamasında halıyı toplayamaz ve götüremez. YEM FUAR, Katılımcının standların montaj tarihleri içinde yapacağı halı talebi değişikliklerini yerine getirip getirmeme yetkisine sahiptir. Değişiklik talepleri ücreti mukabili yerine getirilecek olup, Katılımcı sözkonusu ücreti nakden ödemekle yükümlüdür. Koridorlarda halının üstüne kaplanan koruyucu naylon kaldırıldıktan sonra salonlarda transpalet (çekçek), forklift, el arabası gibi koridor halısına zarar verecek taşıyıcılar kullanılamaz. Standlarda kullanılacak her türlü tesisat malzemesi geçerli TSE normlarına uygun malzemelerden seçilmelidir. TSE normlarına uygun olmayan malzeme veya ekipman kullanılması durumunda, veya Katılımcının talep ettiği elektrik gücünün üstünde bir bağlantı gerçekleştirildiği takdirde gerekli düzeltmeler yapılmadan YEM FUAR herhangi bir bağlantıyı yapmayacaktır. Asbest ihtiva eden malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. Kompresörlü veya kompresörsüz püskürtme boya yapılmasına salonlarda ve açık alanlarda izin verilmeyecektir. İçten yakmalı motorlar salonlarda kullanılamaz. Açık alanda kullanılmaları halinde kesinlikle susturucu kullanılmalı ve gürültü şiddeti bu sözleşmede belirtilen sınırları aşmamalıdır. Açık alanda teşhirdeki makinenin yakıt tankının dışında, Katılımcı stand alanında veya fuar alanında yakıt depolayamaz. Açık alanda teşhirdeki ekipmanın çalışması nedeni ile, kişilere, standlara veya taşınmazlara gelebilecek zararlardan Katılımcı kendisi sorumludur. İnsan sağlığı ve çevre için tehdit oluşturan ve yasalarla kısıtlanmış olan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, nükleer, biyolojik, kimyasal malzemelerin Fuar Alanı na sokulması ve sergilenmesi yasaktır. Sergilenecek olan her türlü ulaşım aracının yakıt depoları, fuar süresince boş bulundurulacaktır. 8- ELEKTRİK ve AYDINLATMA Salonların genel aydınlatması YEM FUAR tarafından sağlanacaktır. Kullanılan elektrik monofaze için 220V, 50Hz trifaze için 230/400V, 50Hz dir. Hassas elektronik cihazların regülatör ile korumaya alınması Katılımcının sorumluluğundadır. Elektrik kesilmeleri veya dalgalanmaları nedeni ile cihazlarda meydana gelebilecek arızalardan YEM FUAR sorumlu değildir. YEM FUAR, her standart standa bir priz, her 3 m 2 için 100 watt bedelsiz enerji kullanım hakkı ve 1 spot vermeyi taahhüt eder. Bu sınırların aşımı durumunda, istekler bedeli karşılığında gerçekleştirilecektir. Standsız katılımlarda ve açık alandaki katılımlarda dahili elektrik tesisatı, Katılımcı tarafından gerçekleştirilecektir. Fuar organizasyonu bir priz veya seri klemens uçlu enerji hattı ile her 3 m 2 ye 100 watt bedelsiz enerji vermekle yükümlüdür. Enerji aşımı durumunda harcanacak gücün Katılımcı tarafından tespit edilmesi ve Katılımcı El Kitabı içerisinde bulunan Teknik Hizmet Formu ile talebini Çalışma Programında yer alan son gönderim tarihine kadar iletmesi gerekmektedir. Fuar alanında, katılımcının talep ettiği değişiklikler veya yeni talebi, YEM FUAR'ın fuar alanındaki iş programına göre sağlanacak olup kesin bir uygulama zamanı taahhüdünde bulunulmaz. Fuar alanında yapılacak değişiklik veya yeni talep hizmet bedeli, Teknik Hizmet Form unda belirtilen bedelin iki katı olacaktır. Elektrik bağlantı ve kullanım ücreti Katılımcıdan Katılımcı El Kitabı nda belirtilen bedeller üzerinden tahsil edilecektir. 9- TELEFON-TELEFAKS HİZMETLERİ Katılımcı talep ettiği takdirde standına, ücreti mukabilinde telefon ve faks hattı çektirtebilir. Bu hizmet santralin kapasitesi ile sınırlı olduğundan önce başvuran önce alır prensibi ile talep tarihlerine göre değerlendirilecektir. Telefon ve faks hattı tesis ücreti ve görüşme bedelleri YEM FUAR tarafından ayrıca hesaplanarak tahsil edilecektir. Fuar alanında, katılımcının talep ettiği değişiklikler veya yeni talebi, YEM FUAR'ın fuar alanındaki iş programına göre sağlanacak olup kesin bir uygulama zamanı taahhüdünde bulunulmaz. Fuar alanında yapılacak değişiklik veya yeni talep hizmet bedeli, Teknik Hizmet Form unda belirtilen bedelin iki katı olacaktır. 10- İNTERNET Fuar alanında, salonlarda sunulan internet hizmeti Tüyap Fuarcılık tarafından sağlanmakta olup, YEM FUAR ın bu konuda herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Bu hizmetin hızı, bağlantı, kopuklukları tamamen Tüyap tarafından giderilmektedir. Bunun dışında Katılımcı, standına şahsi internet hizmeti bağlantısı için YEM Fuar Operasyon Birimi ne başvurabilir. 11- SU ve BASINÇLI HAVA Katılımcı su ve basınçlı hava talebini sözleşmeyle birlikte belirtmelidir. Daha sonra bildirilecek talepler karşılanamaz ise YEM FUAR bu konuda herhangi bir sorumluluk almayacaktır. Su ve Basınçlı Hava tesis ücreti 200 TL+KDV olup su ve basınçlı hava hattı tesis ücreti tahsil edilecektir. Fuar alanında, katılımcının talep ettiği değişiklikler veya yeni talebi, YEM FUAR'ın fuar alanındaki iş programına göre sağlanacak olup kesin bir uygulama zamanı taahhüdünde bulunulmaz. Fuar alanında yapılacak değişiklik veya yeni talep hizmet bedeli, Teknik Hizmet Form unda belirtilen bedelin iki katı olacaktır. Açık Alan ve 4. Salon da su ve basınçlı hava hizmeti verilememektedir. 7

8 12- MÜZİK YAYINI, GÖSTERİ ve ANONS DÜZENİ Fuar alanında görsel - işitsel bir gösteri yapacak Katılımcı bu gösterinin detaylarını YEM FUAR a yazılı olarak bildirmeli ve izin almalıdır. Görsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin yansıması stand alanının dışına taşmamalıdır. Söz konusu durumda YEM FUAR görevlilerinin gösteriye müdahale hakkı vardır. Stand dahilinde yapılacak ekipman tanıtımları, video gösterimleri ve müzik yayını komşu standları ve ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Her türlü tanıtımda izin verilen maksimum gürültü seviyesi 80 db (desibel) dir. Stand dahilinde hoparlör kullanılacak ise bu hoparlörlerin, sesi standın içine dağıtacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle hoparlörler standın içine bakacaktır. Bu olmadığı takdirde YEM FUAR görevlileri hoparlörleri stand içine çevirecektir. Stand sınırından 1 m uzaklıkta ses düzeyinin 80 desibeli aşması durumunda, YEM FUAR görevlileri gösteriyi yapan Katılımcıyı uyaracaktır ve sesi 80 desibelin altına çekecektir. 5 (beş) dakika içinde uyarılar sonuç vermez ise YEM FUAR görevlileri gürültü sebebi Katılımcının stand elektriğini, bir daha uyarmaksızın, 2 (iki) saat süreyle kesecektir. Katılımcı bu kısıtlamaya uymamaya devam eder ise Katılımcının stand enerjisi 1 (bir) gün süre ile kesilir. Ayrıca elektrik enerjisinin kesimi sırasında doğabilecek hasarlardan YEM FUAR sorumlu değildir. Ölçümlerde YEM FUAR teknik ekibinin kullandığı ses ölçerin göstereceği değer esas kabul edilecektir. Fuar alanının genel müzik yayını ve gerekli anonslar YEM FUAR tarafından yapılacaktır. 13- GÜVENLİK Fuar alanında genel güvenlik YEM FUAR tarafından sağlansa da, alanın büyüklüğü ve kalabalıklığı göz önüne alındığında, YEM FUAR güvenlik konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve sorumluluk taşımamaktadır. Fuar hazırlık aşamasından başlamak üzere, fuar süresince ve fuar sökümü süresince meydana gelebilecek her türlü, yangın, doğa ve toplum olayları, hırsızlık vb. gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek zarar ziyan ve can kaybından YEM FUAR sorumlu değildir. Katılımcı kendi standının, teşhir ürünlerinin ve ekipmanının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Katılımcı YEM FUAR a yazılı olarak bilgi vermek ve ücretini kendi ödemek kaydı ile özel güvenlik firmaları ile anlaşabilir. Özel güvenlik kullanacak olan Katılımcı, bu uygulamasını ve taşeron bilgilerini fuar açılış tarihinden en geç 3 (üç) gün önce YEM FUAR yetkililerine bildirmek zorundadır. YEM FUAR kendi kalite standardının altında kalan, Katılımcıya ait güvenlik hizmetlerini reddetme hakkına sahiptir. Özellikle standların yapım ve söküm aşamasında malzemelerin güvenlik riski daha da önem kazanmaktadır. Katılımcı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Kıymetli eşyalar, kolayca sökülebilecek ve taşınabilecek malzemeler, geceleri kilitli bir bölmeye konulmalıdır. 14- TEMİZLİK Fuar süresince genel alanların temizliği ve salonlardaki koridorların temizliği YEM FUAR tarafından sağlanacaktır. Katılımcı, fuar açılmadan önce ve fuar süresince stand içi temizliğini kendisi yapmakla yükümlüdür. Katılımcı stand içi temizliğini kendi elemanları dışında bir diğer firmaya yaptırmak isterse, temizlik firması ve elemanları için YEM FUAR a yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. 15- MESULİYET ve SİGORTA YEM FUAR, Katılımcı tarafından fuar alanına getirilen teşhir ürünlerinin, mobilyaların ve stand malzemelerinin, stand yapım aşamasında, fuar sırasında veya stand söküm aşamasında kaybolmasından, çalınmasından veya hasar görmesinden sorumlu değildir. Bu madde aynı zamanda Katılımcının araçları ve personeli için de geçerlidir. Katılımcı veya personeli, kişilere, araçlara, standlara ve her türlü malzemeye verdiği zararlardan kendisi sorumludur. Katılımcı stand montajında ve fuar sırasında standında görev alacak tüm çalışanlarına ve ziyaretçilerine sağlıklı ve emniyetli bir iş ortamı sağlamakla yükümlü olacaktır. Katılımcı, asgari sağlık ve emniyet koşullarına uyacak, tüm kazaları ve tehlikeleri YEM FUAR a rapor edecektir. Katılımcı fuar alanına ekipmanlarının nakliyesinden başlamak üzere stand montajı, fuar süresi ve standların sökümü aşamasında, kendi veya yetkilendireceği müteahhit tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve yasalara uygun yapmakla, üçüncü şahıslara karşı da belirtilen asgari sağlık ve emniyet koşullarını sağlamakla sorumludur. Söz konusu doğabilecek zararlardan dolayı YEM FUAR bir bedel ödeme yükümlülüğü ile karşılaşırsa Katılımcı bunları tazmin edeceğini peşinen kabul eder. Katılımcı bu sözleşme koşullarını, mevzuata ve fuar alan kurallarına uymama nedenleri ile kendi personeli, YEM FUAR personeli yada 3. şahıs adına doğacak hertürlü mali, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Katılımcılara, kendisini, çalışanlarını, standlarını sergilenen ürün ve malzemelerini ve diğer ekipmanlarını alana nakliyesinden başlamak üzere, fuar süresince, söküm esnasında ve geri nakliyesini kapsayacak şekilde sigorta ettirmeleri önerilir. 16- SÖZLEŞMENİN FESHİ Katılım sözleşmesini okuyup imzalayarak fuara katılmayı kabul eden Katılımcı, bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra tek taraflı olarak fuara katılmaktan vazgeçer ise tüm maddi yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Sözleşmenin fesh edilmesi için YEM FUAR a yazılı olarak başvurulması ve YEM FUAR ın yazılı olarak teyit etmesi şarttır. YEM FUAR Katılımcıya bir ay öncesinden bildirmek suretiyle fuar tarihinde ve alanında değişiklik yapabilir. Fuar tarihinde ve alanında yapılacak değişiklik nedeni ile Katılımcı fuar sözleşmesini fesh edemez ve tazminat talebinde bulunamaz. YEM FUAR uyarılara rağmen, yasalara ve bu sözleşmenin şartlarına uygun davranmayan Katılımcıların sözleşmesini feshetme ve sergilemesini sona erdirme hakkını saklı tutar. Bu nedenle YEM FUAR ın uğrayacağı zararlar, Katılımcıya fatura edilecek Katılımcı karşı talep ve iddiada bulunamayacaktır. Mücbir sebepler veya YEM FUAR ın kontrolü dışında gelişen olaylar nedeniyle, YEM FUAR ın, salonların geçici veya tamamen boşaltılmasını talep etme hakkı vardır. YEM FUAR, fuarın açılmaması durumunda fuar için aldığı ücreti Katılımcıya iade eder. Sorumluluğu bu miktar ile sınırlıdır. Katılımcı bu nedenle sözleşmesini fesh edemez ve zararlarına karşılık tazminat talebinde bulunamaz. YEM FUAR gerekli gördüğü takdirde bu sözleşmede bulunan salonların birini veya birkaçını fuar alanı olarak kullanmaktan vazgeçebilir. Bu takdirde Katılımcı herhangi bir zarar veya tazminat talebinde bulunamaz. 17- FUAR ALANINDA SATIŞ Fuar alanında fiyat etiketleri ile sergileme, perakende satış yapmak ve standtan ürün teslimi yasaktır. Satış yapılması durumunda YEM FUAR, Katılımcı nın standını kapatma yetkisine sahiptir ve durumdan dolayı Katılımcı hiçbir ücret, gider ve zarar ziyan talep edemeyeceği gibi standın kapatma işlemleri sırasında oluşacak her türlü masraf da Katılımcı ya aittir. Sadece yayın kuruluşları yasal yükümlülüklerini yerine getirmek kaydı ile perakende olarak yayıncısı oldukları periyodik dergilerin son sayılarının dağıtımını ya da dergi aboneliği yapabilirler. 18- KİRALANAN ALANLARIN KULLANIMI Salonlarda fuar süresince ziyaretçi saatlerinde malzeme kapılarından malzeme girişi ve çıkışı yapılamaz. Salonlar fuarın kapanış saatinden yarım saat sonra kapanacak ve açılış saatinden bir saat önce açılacaktır. Bu nedenle kapanış saatinden yarım saat sonra standların elektrikleri kesilecektir. Elektriğin kesilmesi nedeni ile oluşacak hasarlardan YEM FUAR sorumlu olmayacaktır. Çalışma yapmak isteyen Katılımcı YEM FUAR dan izin almak kaydı ile belirtilen saatler haricinde standında personel bulundurabilir. Herhangi bir neden göstermeden kapalı salonlarda ve açık alanlarda gecelemek yasaktır. Katılımcı, 28 Nisan 2013 saat 18:00 e kadar standını sökmeye başlayamaz ve sergilediği ürünlerini stand dışına çıkaramaz. Fuar süresince Katılımcı standında en az 1 stand görevlisi bulundurmak zorundadır. 19- SÖZLÜ ANLAŞMALAR YEM FUAR tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen hiçbir sözlü talimat veya anlaşma geçerli değildir. 20- TANITIM, GÖSTERİ, İKRAM ve REKLAM sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili mevzuat kapsamında fuar alanı içerisinde yapılacak davet, kokteyl, tanıtım ve benzeri etkinliklerde içki satış, sunum ve ikram hizmetlerini verme konusunda yalnızca Sardunya Turizm Yatırımları Gıda Sanayi ve İkram Hizmetleri Anonim Şirketi yetkili kılınmıştır. Yetkili bu kuruluş dışında doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi başka bir firmadan hizmet alınması yasaktır. Katılımcı uygulanacak tüm yasal işlemlerden sorumludur. Fuar alanında (Katılımcı standında olsa dahi) yapılacak her türlü gösteri (makine çalıştırılması, slayt veya film gösterisi, dans gösterisi defile vb. gibi) YEM FUAR dan izin almak kaydı ile gerçekleştirilebilir. YEM FUAR önceden izin vermiş olsa dahi, aşırı gürültülü, kötü koku üreten, görüntü kirliliği yaratan, pislik ve titreşim üreterek diğer Katılımcıları ve ziyaretçileri rahatsız eden gösterileri durdurabilir. Tanıtım amacı ile çevreyi kirletecek yiyecek maddelerinin (patlamış mısır, kabuklu yemiş vb.) dağıtılmasına izin verilmeyecektir. Fuar süresince, Fuar alanında her türlü kokteyl, ikram hizmetleri, fuar alanının resmi catering şirketi tarafından karşılanır. Ancak aksi hallerde, YEM FUAR bu hizmeti verdirip verdirmeme hakkına sahiptir. Standın dış duvarlarında ışık çakan, dönen veya ışıklı geçen harflerle oluşan reklam malzemeleri kullanılamaz. Standın içinde bu ve her türlü reklam malzemesi bu sözleşmede belirtilen diğer şartlara uymak kaydı ile kullanılabilir. Kullanılacak materyalin, fuarın genel görüntüsüne, halkın örf ve adetlerine, kanun ve yönetmeliklere aykırı olmaması ve ideolojik veya politik mesaj içermemesi gerekmektedir. Ayrıca standın içerisinde kullanılan her türlü reklam, ilan, tabela vs. kullanımı nedeni ile doğacak her türlü harç, vergi, fon ve sair mali yükümlülüklerden Katılımcı sorumludur. Katılımcı bu sözleşme ile kiraladığı stand alanının dışında (örneğin; salon koridorlarında, fuaye ve kapı girişlerinde veya fuar alanının otoparkında vb.) herhangi bir reklam malzemesi dağıtamaz, arabalara çıkartma yapıştıramaz ve tanıtım yapamaz. Bu tip reklam, tanıtım faaliyetinde bulunmak isteyen Katılımcı, fuar alanında yapabileceği tanıtım olanakları için gerekli bilgiyi YEM FUAR dan temin edeceği Reklam Hizmetleri Dosyası ndan elde edebilir. 21- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Katılımcı, standının yapım aşamasından başlamak üzere fuar süresince ve söküm aşamasında kullanacağı personel için T.C. yasaları uyarınca gerekli yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Katılımcı ve/veya personelinin üçüncü kişilere vereceği zararlardan, Katılımcı sorumludur. Hiçbir şekil ve surette YEM FUAR sorumlu tutulamaz. Katılımcının ihmali nedeni ile YEM FUAR hiçbir sorumluluk almadığı gibi Katılımcı YEM FUAR dan herhangi bir tazminat talep edemez. 551 Sayılı Markalar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu gereğince standlarda sergilenen tüm fikri ve sinai hak konusu ürünlerin yazılımların lisanslı ve telif hakkı sahibi olmaları şarttır. Bu şartla ilgili olacak hukuki anlaşmazlıklardan dolayı YEM FUAR herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Sözleşme T.C. Kanunları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) fuar yönetmelikleri uyarınca yürütülüp yorumlanır. Sözleşmenin herhangi bir maddesi, herhangi bir tarihte ülke kanunları ve TOBB yönetmelikleri uyarınca herhangi bir yönden aykırı, geçersiz veya uygulanamaz sayılması halinde sözleşmenin kısıtlama getirilen maddesi ile ilgili olmayan diğer hükümlerin uygunluğu, geçerliliği ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmeyecek ve bozulmayacaktır. TOBB tarafından yayınlanan 8

9 Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine dair 31 Mart 2007 tarihli yönetmelik ve yönetmelikte yapılan ve yapılacak değişiklikler gereğince; Katılımcı, kendisine tahsis edilen alanda fuar konusu dışında başka bir ürün sergilememeyi kabul ve taahhüt eder. 22- FOTOĞRAF, VİDEO, FİLM ve RESİMLER Açık, kapalı fuar alanı ve stand içinden her türlü sesli ve görsel yayın hakkı (radyo, tv, internet v.b.) münhasıran YEM FUAR a aittir. Yayın için izin alınması şarttır. İzinsiz yayın araçları fuar alanına sokulmayacaktır. YEM FUAR fuar alanında kendi yaptıracağı her türlü genel ve stand çekimini fuarın reklamı, tanıtımı ve basın kuruluşlarına dağıtım için kullanabilir. Bu işlem için Katılımcıdan ayrıca izin almasına gerek yoktur. Sadece YEM FUAR tarafından gerekli izin verilmiş kişi ve kuruluşlar fuar alanında çekim yapabilirler. Katılımcı fuarın açık olduğu saatler dışında özel çekim yaptırmak istediği takdirde YEM FUAR a yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Bu sözleşme şartları dışında bu çekim nedeni ile genel aydınlatmaların açık kalması istendiği takdirde, aydınlatma bedeli ve teknik personel giderleri Katılımcıya fatura edilecektir. 23- FUAR KATALOĞU ve DANIŞMA MASASI Fuara katılacak Katılımcıların tanıtımı için Türkçe-İngilizce olarak katalog yayınlanacaktır. Katalogda her kuruluşa ücretsiz olarak yer verilecektir. Sözleşme imzalayan Katılımcı, Fuar Kataloğu Formu nda belirttiği bilgiler ile ve alfabetik dizine uygun olarak fuar kataloğunda yer alacaktır. Fuar Kataloğu Formu nda istenen bilgileri, çalışma programında belirtilen tarihe kadar yollamayan Katılımcı katalogda, yalnızca sözleşmede belirttiği bilgiler ve stand numarası ile yer alacaktır. Fuar kataloğunun hazırlanması nedeni ile, fuarın açılış tarihine 30 gün kala sözleşme imzalayan Katılımcı fuar kataloğunda yer alamaz. Ancak bu tarihten sonra katılan Katılımcıların sayısı 6 yı (altı) geçtiği takdirde, YEM FUAR ayrı bir ek bastırarak katalog ile birlikte dağıtımını yapabilecektir. Katılımcı, fuar kataloğuna reklam vermek istediği takdirde, YEM FUAR dan temin edebileceği Reklam Hizmetleri Dosyası ndan bilgi temin edebilir. Fuara katılan Katılımcılar fuarın açılış tarihinden 15 gün önce başlamak kaydı ile, fuarın bitiş tarihinden 30 gün sonraya kadar fuarın internet sayfasında Katılımcılar bölümünde yayınlanacaktır. Katılımcı kuruluşlara ve ziyaretçilere yardımcı olacak ve genel bilgi vermek amacı ile bir danışma bürosu YEM FUAR tarafından fuar süresince açık bulundurulacaktır. 24- TAŞIMA ve DEPOLAMA HİZMETLERİ Taşıma hizmetleri Katılımcı tarafından organize edilecektir. Fuar hazırlık dönemi için Nisan 2013 tarihleri arasında saat 21:00 a kadar, 23 Nisan 2013 tarihinde ise malzemeleri alana saat 12:00 a kadar getirilebilir. YEM FUAR Katılımcı talep ettiği takdirde Katılımcıya forklift temin edecektir. Forklift hizmeti de bu tarih ve saat aralıklarında temin edilecektir. Önceden forklift talebinde bulunmayan veya talep sırası geldiğinde alanda bulunmayan Katılımcı, fuar alanında hazırlanacak sıra listesine göre forklift hizmetinden yararlanacaktır. YEM FUAR ın anlaşmalı olduğu firma dışında alana forklift ve vinç getirilmesi YEM FUAR dan izin alındığı takdirde geçerlidir. Fuar alanına getirilecek paletlerin euro-palet standartlarında olması, forklift taşımaları için gereklidir. Forklift ve vinç ile taşımalarda Katılımcı yetkilisi taşınacak malzemenin taşınmasına nezaret edecektir. Yanlış ambalaj veya yükleme nedeni ile taşımadan zarar gören malzemeden YEM FUAR sorumlu değildir. YEM FUAR tarafından Katılımcıya tahsis edilen forklift, paletli malzemeleri Katılımcının standının ulaşabildiği en yakın noktaya bırakır. Geçiş koridorlarının müsait olmaması, malzemenin taşınabilir ağırlığı aşması vb. gibi sebepler nedeniyle malzemenin stand yakınına götürülememesinden YEM FUAR sorumlu değildir. YEM FUAR tarafından tahsis edilecek forklift, stand montajı, iskele vb. ihtiyaçlar için kullanılamaz. Katılımcı fuar alanına sevk edilen hiçbir malzemesi için YEM FUAR ı alıcı olarak gösteremez. Katılımcının fuar alanında olamaması nedeni ile YEM FUAR tarafından teslim alınan malzemeler ile ilgili olarak Katılımcı, eksik ve yanlış teslimat, zarar görmüş malzemeler, yanlış depolama, hatalı irsaliye ve fatura düzenlemesi gibi nedenler ile YEM FUAR ı sorumlu tutamaz ve bu konuda herhangi bir nedenle tazminat talep edemez. YEM FUAR standların montajı ve sökümü sırasında fuar alanında trafiği yönlendirecektir. Katılımcılar YEM FUAR ın uyarılarını dikkate almak ve uymak zorundadırlar. Özellikle stand söküm aşamasında malzeme çıkış kapılarının bloke edilmemesi için Katılımcılar uyarılara dikkat etmelidirler. YEM FUAR ın yönlendirmeleri nedeni ile Katılımcı, anlaşmalı nakliyecisi veya stand yapımcısı firma, gecikme, fazla mesai veya bekleme nedeni ile YEM FUAR dan herhangi bir talepte bulunamaz. 25- KATILIMCI EL KİTABI Bu sözleşmenin imzalanmasını takiben Katılımcıya Katılımcı El Kitabı dosyası yollanacaktır. Bu dosyada bulunan formlar Katılımcı tarafından doldurularak en geç, fuarın çalışma programında belirtilen tarihe kadar YEM FUAR a posta, kargo veya faks yolu ile yollanacaktır. Bu formlar aynı zamanda internet ortamında görüntülenebilir olacaktır. Katılımcı, formların YEM FUAR a ulaşıp ulaşmadığı hususunda teyit alacaktır. Eksik, geç veya gönderilmemiş formlar nedeni ile oluşacak aksaklıklardan (isme yazılı yaka kartının olmaması gibi) YEM FUAR sorumlu olmayacaktır. Verilen süre dahilinde yapılmayan hizmet taleplerinin yerine getirilmesi durumunda, söz konusu hizmet bedeli olarak, duyurulan normal bedelin üzerine %50 fiyat farkı uygulanacaktır. YEM FUAR tarafından verilecek hizmetlerin son başvuru tarihleri fuarın çalışma programında belirtilmektedir. İlgili tarihten sonra talep edilmesi durumunda YEM FUAR ın bu talepleri gerçekleştirme konusunda garantisi yoktur. Fuar Katılımcıları, fuar öncesi ve esnasında katılım detay bilgilerini içeren Katılımcı El Kitabı dosyasının içeriğini bu sözleşme ile peşinen kabul etmiştir. 26- KATILIMCI VE OTOPARK KARTLARI Katılımcı Kartı: Katılımcı Kartı: Katılımcının fuar alanına girmesi ve stand alanında kendisini tanıtması amacı ile hazırlanan kart olup, Katılımcının kiraladığı stand alanının m 2 sine göre verilecektir. Katılımcı El Kitabında bulunan ve Katılımcı tarafından YEM FUAR a gönderilen Yaka Kartları Formu nda belirtilen stand görevlileri için hazırlanacaktır. Katılımcıya kiraladığı alanın ilk 9 m 2 si için 3 adet, 9 m 2 den sonraki her 10 m 2 için ise 1 er adet Katılımcı Kartı verilecektir. Ekstra katılımcı kartı ücrete tabi olup (Bir Katılımcı Kart Bedeli KDV dahil 5 TL dir.), Katılımcı El Kitabı nda yer alan formlar vasıtasıyla talebiniz alınacaktır. Katılımcı Yaka Kartları Formu nu fuarın çalışma programı nda belirtilen tarihe kadar göndermeyen Katılımcılar için, üzerinde sadece Katılımcı / Exhibitor yazan kartlar hazırlanacaktır. Katılımcılara verilen Katılımcı Kartları şahsa ait olup, başkasına devredilemez. Söz konusu kartlar dışında fuara Katılımcı sıfatı ile giriş imkanı yoktur. Otopark Kartı: Katılımcıya fuarda kiraladığı stand alanı m 2 sine göre verilecektir m 2 arası standı olan bir adet / m 2 arası standı olana iki adet / m 2 arası standı olan üç adet / m 2 arası standı olana dört adet / m 2 arası standı olan beş adet / m 2 arası standı olana altı adet otopark kartı verilecektir. Otopark kullanımında meydana gelebilecek sorunlar ve bu sorunlardan kaynaklanan maddi zararlardan YEM FUAR sorumlu değildir. 27- FUAR ALANINDA TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ 5727 sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine dair kanun gereğince fuar alanında tütün ve tütün ürünleri tüketilmesi yasaktır. Kendisine tahsis edilen stand alanında, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin tütün ürünleri tüketmesini izin veren Katılımcı, uygulanacak tüm yasal müeyyideden doğrudan sorumludur. Yasağa uymayan ve/veya kendi standında sigara içilmesine engel olmayan Katılımcılar nedeni ile YEM FUAR a ve/veya alan sahibine kesilecek ceza veya cezalar Katılımcıya rücu edilecektir. 28- SERGİLENECEK ÜRÜNLERİN UYGUNLUĞU ve KONTROLÜ Katılımcı, Fuar a katılıma ilişkin kayıtlarına göre, Fuar alanındaki standını ve standta sergilenen ürünlerin kontrolünü, YEM FUAR ın kontrol etme hakkı olduğunu kabul eder. Katılımcı, YEM FUAR a veya yetkilendirdiği kişiye gereken kolaylığı sağlayacaktır. 29- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu Fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile düzenlenmektedir ve bu fuar kira sözleşmesinin katılma koşulları toplam 10 sayfa ve 30 madde olup, bir orijinal sözleşme taraflarca imzalanmıştır. Taraflarca imzalanmış bir orijinal sözleşme YEM FUAR da, fotokopisi de Katılımcıda kalacaktır. Sözleşme nedeniyle doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İhtilaf halinde YEM FUAR ın defter kayıtları ile bilgi ve belgeleri her iki taraf için de yegane delil teşkil eder. Katılımcı, YEM FUAR tarafından çekilen kamera görüntüleri veya fotoğrafların tek başına delil hükmünde olduğunu peşinen kabul eder. YEM FUAR, iş bu sözleşmeden doğan her türlü hak ve yükümlülükleri devir ve temlik edebilir. 30- SÖZLEŞMENİN EKLERİ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ Katılımcı El Kitabı dosyası, Fiyat Teklifi ve Ödeme Planı, olası yer/stand değişiklikleri için hazırlanan Fuar Yer / Stand Değişiklik Formu ve Barter-Bedelsiz Katılımcılar için hazırlanan Katılım Protokolleri YEM FUAR ve Katılımcı tarafından imzasını takiben bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşme YEM FUAR ın imzasını takiben yürürlüğe girer. Katılımcı tüm yükümlülüklerini fuar kapanış tarihinde yerine getirmiş ise 30 Nisan 2013 de, ancak fuar kapanış tarihinde Katılımcı halen mali ve idari yükümlülüklerini tamamlamamış durumda ise, Katılımcının mali ve idari yükümlülüklerini tamamlamasını müteakip sona erer. YEM FUARCILIK A.Ş. BANKA HESAP BİLGİLERİ BANKA ŞUBE HESAP NO IBAN NO YAPI KREDİ BANKASI RUMELİ CADDESİ (967) TR İŞ BANKASI FULYA (1197) TR GARANTİ BANKASI ELMADAĞ (234) TR AKBANK FULYA (822) 7220 TR FİNANSBANK BAYRAMPAŞA (852) TR

10 10

Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 6-10 Mayıs. (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi

Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 6-10 Mayıs. (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar 6-10 Mayıs (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430 Fulya 34394 stanbul Tel: +90 212 266 70 70 Faks: +90 212 266 70 10 info@yapifuari.com.tr

Detaylı

Katılımcı El Kitabı TÜYAP - BÜYÜKÇEKMECE

Katılımcı El Kitabı TÜYAP - BÜYÜKÇEKMECE Katılımı El Kitabı TÜYAP - BÜYÜKÇEKMECE FUAR HAKKINDA Fuarın Adı: 35. Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 2012 Fuarın Konusu: Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar Tarihi: 2-6 Mayıs 2012 Fuar Alanı

Detaylı

Herhangi bir dernek üyesi misiniz? EVET: HAYIR : Dernek İsmi?... Lojistik Hizmetleri

Herhangi bir dernek üyesi misiniz? EVET: HAYIR : Dernek İsmi?... Lojistik Hizmetleri KATILIM SÖZLEŞMESİ 6-8 KASIM 015 İSTANBUL KONGRE MERKEZİ Kayıtlarınız için lütfen bir kopyasını saklayınız. KATALOG SİPARİŞİ İÇİN SON GÜN: 6 EKİM 015 GL events Fuarcılık A.Ş. Şerif Ali Mahallesi Pakdil

Detaylı

38. Katılımcı El Kitabı

38. Katılımcı El Kitabı 38. 2015 Katılımı El Kitabı YAPI FUARLARI - TURKEYBUILD EXHIBITIONS YAPI FUARI - TURKEYBUILD, 1978 yılından bu yana her yıl büyüyen fuar alanları, zenginleşen ürün ve hizmetleri, artan yerli ve yabanı

Detaylı

BURDUR FUAR ALANI Belediye Pazar Yeri KATILIMCI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

BURDUR FUAR ALANI Belediye Pazar Yeri KATILIMCI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI BURDUR FUAR ALANI Belediye Pazar Yeri KATILIMCI BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Sayın Yetkili; Katılımcı Kılavuzu, TEKE YÖRESİ, HAYVANCILIK, TARIM TEKNOLOJİLERİ VE YEM FUARI ndan en iyi şekilde yararlanabilmeniz

Detaylı

Teknik Hizmetler ve Kurallar Bilgilendirme Kitapçığımızda fuarımız ile ilgili bilgileri bulacaksınız.

Teknik Hizmetler ve Kurallar Bilgilendirme Kitapçığımızda fuarımız ile ilgili bilgileri bulacaksınız. - 1 - Değerli Katılımcımız, Teknik Hizmetler ve Kurallar Bilgilendirme Kitapçığımızda fuarımız ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Kitapçığımızda fuar kurulum, fuar esnası ve fuar sökümündeki çalışmalar,

Detaylı

Dünya Su Sergisi 2009 a hoş geldiniz!

Dünya Su Sergisi 2009 a hoş geldiniz! Dünya Su Sergisi 2009 a hoş geldiniz! Katılımcı Kılavuzu,16-22 Mart 2009 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Su Sergisi nde hazırlıklarınıza yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Fuar ile ilgili hazırlık

Detaylı

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ

İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ İSTANBUL CEVAHİR ALIŞVERİŞ VE EĞLENCE MERKEZİ KİRACI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Giriş 1.1. Hoş geldiniz 1.2. Bu Teknik Şartname neden okunmalı? 1.3. Teknik Şartnameyi nasıl kullanmalıyım? 1.4. Terimler ve Tanımlar

Detaylı

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA

TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNIK YÖNETMELIKLER 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA TEKNİK İÇİNDEKİLER YÖNETMELİKLER B1 Genel 04 B2 Adresler ve İletişim 04 B3 Servis Formları 04 B4 Fuar Alanında Yönetim 05 B5 Fuar Standı

Detaylı

istanbul Tüyap Fuar Merkezi - Ziyaret saatleri : 09:30-19:00 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye

istanbul Tüyap Fuar Merkezi - Ziyaret saatleri : 09:30-19:00 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye 02 05 2015 2-5 NİSAN nisan istanbul Tüyap Fuar Merkezi - Ziyaret saatleri : 09:30-19:00 Büyükçekmece - İstanbul / Türkiye Ticaretin Yenilikçi Adresi Züccaciye Sofra ve Mutfak Eşyaları Cam, Porselen, Seramik

Detaylı

Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı. 14-17 Mayıs 2015. Çanakkale, Türkiye. Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi

Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı. 14-17 Mayıs 2015. Çanakkale, Türkiye. Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı 14-17 Mayıs 2015 Çanakkale, Türkiye Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi 1 Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı Katılım Kuralları İçindekiler: 1. Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı

Detaylı

FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR:

FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: 1.1. bu sözle me a a ıda ticari unvanı ve adresi belirtilmi bulunan AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. ti. ile bilgileri sözle menin ön yüzündeki Tablo 1 de bulunan ve

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi

İÇERİK. İletişim Bilgileri. Önsöz. İstanbul Kongre Merkezi. Sponsorluklar. Fuar Alanı. Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi İÇERİK İletişim Bilgileri Önsöz İstanbul Kongre Merkezi Sponsorluklar Fuar Alanı Stant Kiralama Formu ve Sözleşmesi Anlaşma Koşulları ve Sözleşme 3 4 5 6 12 13 14 2 İletişim Bilgileri KONGRE MERKEZİ TDB

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe, Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren,

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA %

BAYİ BAŞVURU FORMU DİĞERÜRÜNTEDARİKÇİLERİNİZ: FİRMAADI SATINALMA % VER. 2.2 TARİH:../ /20. BAYİ BAŞVURU FORMU FİRMA AÇIK ÜNVANI ORTAKLARIN İSMİ KURULUŞ TARİHİ AÇIK ADRES İŞ TELEFONU FAX E-MAİL WEB ADRESİ VERGİ DAİRESİ VERGİ NO/TCNO TAHMİNİ AYLIK ŞİRKET CİROSU SİPARİŞVERMEYEYETKİLİKİŞİLER

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

BAŞVURU FORMU. İnternet Servis Sağlayıcıları E-imza sunucuları, Şirketleri Lisans Servis Sağlayıcıları

BAŞVURU FORMU. İnternet Servis Sağlayıcıları E-imza sunucuları, Şirketleri Lisans Servis Sağlayıcıları BAŞVURU FORMU Firma Adı : Stant Alınlık Yazısı: Yetkili / Yetkili Ünvanı: Adres: Vergi Dairesi: Vergi No: T.C. Kimlik No: Telefon : +90( ) Telefon 2: +90( ) Faks: +90( ) Cep Tel: +90( ) E-mail: KATILIM

Detaylı

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO ABONE BİLGİLERİ Firma/Kurum/Adı: Vergi No: Vergi Dairesi: Sektör: Sicil: Bağlantı Adresi: İlçe Posta Kodu: İl GSM No: E-posta @ İş/Diğer Tel.

Detaylı

GENEL YÖNETMELIKLER VE ÜRÜN DIZINI 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA

GENEL YÖNETMELIKLER VE ÜRÜN DIZINI 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA GENEL YÖNETMELIKLER VE ÜRÜN DIZINI 12 19 KASIM FIERA MILANO RHO MILANO, ITALYA FUAR KATILIMCILARI İÇİN ZAMAN ÇİZELGESİ VE SON BAŞVURU TARİHLERİ Tanım Tarih 1 Katılım Başvurusu ve Yer Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU'nun (Kısaca "Form") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile Özsümer Turizm

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

Araç Kiralama Sözleşmesi

Araç Kiralama Sözleşmesi Araç Kiralama Sözleşmesi 1. Tanımlar "Araba" veya "Araç", işbu Sözleşme'de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden yapılan rezervasyon ile saptanan belirli bir süre için Üyelerin kullanımına sunulan

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (işbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) diğer taraftan KART

Detaylı