19-25 AĞUSTOS 2010 GÜNLERİ ARASINDA YAPILAN TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19-25 AĞUSTOS 2010 GÜNLERİ ARASINDA YAPILAN TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR"

Transkript

1 19-25 AĞUSTOS 2010 GÜNLERİ ARASINDA YAPILAN TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 1- SYDF İktisadi İşletmesinin kurulmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 2- Avukatlık Yasası'nın "Baroların Kuruluş ve Nitelikleri" başlıklı 76.maddesine hüküm eklenmesi konusunun Avukatlık Kanunu çalışmaları sırasında değerlendirilmek üzere evrakının ilgili dosyaya alınmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 3- Av. Gamze Karaduman ın Hukuk Müşavirliği Kadrosunda, öncelikle TBB İnsan Hakları Merkezinde olmak üzere ihtiyaç duyulacak diğer hukuki çalışma ve iletişim görevlerinde çalıştırılmak üzere işe alınmasına oybirliği ile karar 4- Mevcut personel ücret skalasına ikinci yabancı dil ve doktora kriterlerinin de ilave edilmesi, mevcut uygulama ile uyumunun sağlanması ve gerekli işlem, karar ve diğer düzenlemelerin yapılarak skalanın yürürlüğe sokulması, skalaya göre ödemelerin yaptırılması konularında gerekli iş, işlem ve kararları almak ve uygulamak üzere Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 5- TODAİE tarafından hazırlanan TBB yeniden yapılanma projesi raporu görüşüldü. Raporun görüşmelerde belirtilen ve M. Turgay Bilge tarafından not edilen organizasyon şeması ile kabulüne ve kabule göre gereği için TBB TODAİE çalışmasında TBB koordinatörü Özcan Çine nin ilgili bilgileri TODAİE ye aktarmasına oybirliği ile karar Eylül 2010 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlar Kurulu toplantısı yapılması ve toplantı gündeminin oluşturulması konusu görüşüldü. Başkanlar Kurulu'nun günü Ankara TBB Avukat Özdemir ÖZOK Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat da, genel konular ve TBB nin yapılmış ve yapılmakta olan tesisleri, avukatlık kimlik kartının modernizasyonu, avukat ve avukat stajyerleri sicil, ruhsat, kimlik bilgilerine ilişkin sorunlar, tüm baroların yararlanabileceği kalem yönergesi hazırlanması, barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasındaki entegrasyonun ve tutulan bilgilerdeki senkronizasyonun sağlanabilmesi için ortak sicil, disiplin ve muhasebe programları yazılımının yaptırılması ile ilgili bilgilendirme amacıyla toplantıya çağırılmasına, Programın günü saat da, TBB Ayaş tesisleri inşaatının topluca gezilip incelenmesi amacıyla Ayaş a gidilmesi için TBB hizmet binası önünden hareket edilmesi, toplantının saat saatlerinde TBB Özdemir Özok Kongre ve Kültür 1

2 Merkezi nde yapılması biçiminde düzenlenmesi ve bu çalışmalarla ilgili olarak Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 7- Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Erzurum ve Mersin de fon (SYDF) temsilciliklerinin kurulmasına, gerekli iş, işlem ve personel istihdamı konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere Cengiz Tuğral, Sitare Sağsen ve Dr. Cengiz Yavuz un görevli ve yetkili kılınmasına ödemeler ve ilgili diğer ihtiyaç hissedilecek bağlantılı konularda gerekli görülecek kararları almak üzere Başkanlık Divanının yetkili kılınmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 8- Bakıma muhtaç avukata destek yardımı projesi hakkında Cengiz Tuğral, Sitare Sağsen ve Dr. Cengiz Yavuz tarafından madde konusuna ilişkin yönetmelik çalışması yapılmasına, isteyen yönetim kurulu üyelerinin de çalışmalara katılabileceklerine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 9- Huzurevi bakımevi geriatri merkezi projesi hakkında Cengiz Tuğral, Sitare Sağsen ve Dr. Cengiz Yavuz tarafından madde konusuna ilişkin yönetmelik çalışması yapılmasına, isteyen yönetim kurulu üyelerinin de çalışmalara katılabileceklerine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 10- Avukatların Munzam Emekliliği projesi hakkında Cengiz Tuğral, Sitare Sağsen ve Dr. Cengiz Yavuz tarafından çalışma yapılarak rapor hazırlanmasına, konuya ilişkin rapor hazırlanması öncesinde örnekleme yoluyla seçilecek bazı barolarda pilot çalışma yapılmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 11- Eş ve çocuklara sağlık yardımı yapılması hakkında Cengiz Tuğral, Sitare Sağsen ve Dr. Cengiz Yavuz tarafından çalışma yapılarak yönetim kurulunda görüşülmek üzere rapor hazırlanmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 12- Ölüm yardımının miktarının arttırılması, ölüm yardımları konusunda sigorta şirketlerine riskin reasüre edilmesi maksadıyla çalışma yapılması konusu görüşüldü. Ölüm yardımı miktarının artırılmasına ilişkin gerekli değişikliklerin yapılmasına esas olacak çalışmanın Cengiz Tuğral, Sitare Sağsen ve Dr. Cengiz Yavuz tarafından çalışma yapılarak yönetim kurulunda görüşülmek üzere rapor hazırlanmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 13- SYDF Yönetmeliği nin sosyal güvenlik sosyal yardım- dayanışma anlayışına uygun, Baro ve Birlik çalışanlarını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için Cengiz Tuğral, Sitare Sağsen ve Dr. Cengiz Yavuz tarafından çalışma yapılarak yönetim kurulunda görüşülmek üzere rapor hazırlanmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 2

3 14- TBB Basın Danışmanlığının Basın ve Halkla İlişkiler biçiminde yapılandırılmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 15- Avukatların her ilde TBB destekli sağlık hizmeti almaları için hastane poliklinik gibi sağlık birimleriyle anlaşma yapılması konusunda Dr. Cengiz Yavuz ile ilgili Baro Başkanlığınca görevlendirilecek baro temsilcisi tarafından çalışmaların yürütülmesine ve yapılacak sözleşmelerin Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 16- Türkiye Avukatları Vakfı personelinin Fon İktisadi İşletmesi bünyesine alınması, Litai Otel'e alınacak personelin belirlenmesi ve istihdamı konularında Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 17- Avukat Acun Papakçı tarafından günlü, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi nin 1.maddesinin 1.cümlesindeki bu tarife hükümleri uygulanır kısmının, 1.maddesinin 3.cümlesinin; 1. Kısmının 1. Bölümünün ve 2. Kısmının 1. Bölümünün iptali ve yürütmenin durdurulması istemli, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı na karşı Danıştay 8.Dairesi nde açılan E.2010/5587 sayılı dosyada, dava dilekçesinde ileri sürdüğü, 5904 sayılı Kanun un 35.maddesi ile Avukatlık Kanunu madde 168/II ye eklenen cümle ile 168/III te yer alan cümlenin Anayasa ya aykırılığı iddiasına katıldığımızın davaya verilecek cevap dilekçesinde beyan edilmesine, mevcut yasaya göre düzenlenmiş olan tarifenin 168. maddenin son fıkrasının anayasaya aykırılık iddialarının yerinde olmadığının ve diğer hususlardaki iddiaların yasaya ve mevzuata uygun olduğunun savunulması suretiyle dava dilekçesinin cevaplanmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 18- Avukatlık Hukuk Sigortası ve Avukatlık Ücret Sigortası sistemlerinin oluşturulması için çalışma/ekip grubu oluşturulması konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere Zonguldak Baro Başkanı İ. Kerem Ertem, Ahmet Gürel ve Sitare Sağsen den çalışma gurubu oluşturulmasına, konunun olgunlaştırılıp hazırlanacak çalışmanın görüşülüp değerlendirilmek üzere yönetim kuruluna getirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar 19- Birlik Basın Danışmanı Nesrin Turhan ın TBB tesislerinin kültür ve sanat mekânları olarak değerlendirilmesi yönündeki önerileri görüşüldü. Gündemin 54. maddesi kapsamında bu maddedeki hususların da yapılmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 20- İnternet üzerinden yayın yapmak üzere Türkiye Barolar Birliği Haber Ajansı, TBB TV ve TBB Radyosu nun kurulmasına, TBB Yönetim Kurulu Üyesi M. Turgay Bilge, Başkan Danışmanları Oğuzhan Buhur, Özgür Eralp ve Basın Danışmanı Nesrin Turhan ın 3

4 sorumluluklarında gerekli çalışmaların yapılması, faaliyetlerin yönergesinin hazırlanması suretiyle en kısa sürede kurulmasına karar verilen birimlerin aktif çalışmayı başlatmasına, gerekli masraf ödemelerinin yapılması ve karar alınması gereken ilgili hususlarda gereken kararları almak ve gereklerini yapmak veya yaptırmak üzere Başkanlık Divanının görevli ve yetkili kılınmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 21- Danıştay ve Yargıtay daki Avukat Odaları nın yeniden düzenlenmesi konusu kapsamında; Anayasa Mahkemesindeki Avukatlar Odasının TBB ye devri konusunda gerekli görüşme ve yazışmaların yapılmasına, Yargıtay daki avukatlar odasının yeniden düzenlenmesine, gerekli çalışmaları yapılması ve masrafların ödenmesi ile belirtilen konularla ilgili gerekli sair işlem, alım, harcama ve ödemeleri yapmak üzere Başkanlık Divanının görevli ve yetkili kılınmasına, Danıştay ın yeni hizmet binasında Avukatların hizmetine sunulmak üzere avukatlar odası ayrılması ve gerekli tasarrufların yapılabilmesi için bu alanın TBB tasarrufuna verilmesini sağlanmak üzere gerekli görüşme, yazışma ve işlemlerin yapılmasına, tahsisi yapıldıktan sonra Danıştay da tesis edilecek avukatlar odasının ihtiyacı olan tefriş ve donanım giderlerinin karşılanması gerekli sair iş, işlem, alım ve ilgili sair işlem ve harcama ve ödemeleri yapmak üzere Başkanlık Divanın görevli ve yetkili kılınmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 22- Hazırlanan taslak ve Barolardan gelen öneriler de değerlendirilmek suretiyle yeni Avukatlık Yasasının hazırlanması konusunda incelemenin devamına toplantıya katılanların oybirliği ile karar tarih, 2010/51 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde hazırlanan Avukatlık Meslek Kuralları na ilişkin çalışmanın devamına toplantıya katılanların oybirliği ile karar 24- M. Turgay Bilge tarafından hazırlanan İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı hakkındaki görüşün değerlendirilerek Birlik görüşü haline getirilmesi kapsamında Barolardan gelen görüşler de dikkate alınarak Ahmet Gürel ve M. Turgay Bilge tarafından konuya ilişkin TBB görüşünün hazırlanmasına, hazırlanacak metnin Başkanlık Divanında değerlendirilerek son şeklinin verilip TBB görüşünün bildirilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar 25- Tüm Barolar için tek tip Kalem Yönergesi hazırlanması, barolar ile TBB arasındaki entegrasyonun ve tutulan bilgilerdeki senkronizasyonun sağlanabilmesi, ortak sicil, disiplin ve muhasebe programlarının yazılımının yaptırılması konularında tarihli başkanlar kurulu toplantısında bilgilendirme yapılmasına, sistemin kurulması için gerekli çalışma ve işlemlerin yapılması ve giderlerin ödenmesi konusunda Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 26- CCBE toplantılarına katılımla ilgili ilke kararı alınması konusu görüşüldü. 4

5 CCBE toplantıları ile ilgili olarak; Başkanın katılması gereken toplantılarda yanında uygun göreceği kişi veya kişilerle TBB nin CCBE toplantılarında temsil edilmesine, Başkanın engeli sebebiyle katılamayacağı toplantılarda Başkan tarafından görevlendirilecek Başkan Yardımcısı nın toplantılara katılmasına, CCBE nin teknik nitelikli toplantıları için görevlendirme ve giderlerinin ödenmesi için Başkanlık Divanının görevli ve yetkili kılınmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 27- TBB Etik Kurulu nun Sayman Sitare Sağsen, Hukuk Müşaviri Özcan Çine ve Basın Danışmanı Nesrin Turhan dan oluşturulmasına, gerekli yönergenin oluşturulan ekip tarafından hazırlanarak yönetim kuruluna sunulmasına ve yönetim kurulunca karar verildikten sonra etik kurulun mevzuat ve yönerge kapsamında çalışmalarını sürdürmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar tarih, 2010/526 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan Kıdem Tazminatı Fonu yönergesinin Sayman Sitare Sağsen ve oluşturacağı ekip tarafından hazırlanarak yönetim kuruluna sunulması ve takiben fonun yaşama geçirilerek aktif hale getirilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 29- Litai Otel konaklama ve yiyecek içecek fiyatlarının belirlenmesi konusunda ekli listedeki fiyatların kabulüne, ekonomideki ve piyasa koşullarındaki değişmelere göre gerektiğinde menü ve fiyatlarda değişiklik yapmak üzere Başkanlık Divanının görevli ve yetkili kılınmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 30- Phoenix-Arizona Üniversitesi tarafından başarıyla uygulanan E-Kampüs projesiyle merkezi yöntemle ve internet üzerinden staj eğitimi projesi ile ilgili Seçkin Arıkan tarafından hazırlanacak rapor çerçevesinde yönetim kurulu tarafından gerekli değerlendirmelerin yapılmasına oybirliği ile karar 31- ECDL-European Computer Driving Licence (Avrupa Birliğinde geçerli, temel bilgisayar kullanım becerilerini veren bir eğitim sonrasında edinilen sertifika eğitimi) projesi ile ilgili Seçkin Arıkan tarafından hazırlanacak rapor çerçevesinde yönetim kurulu tarafından gerekli değerlendirmelerin yapılmasına oybirliği ile karar 32- Uzaktan Yabancı Dil eğitimi projesi ile ilgili görüşüldü. Avukat Seçkin Arıkan tarafından konuya ilişkin hazırlanacak proje ve rapor çerçevesinde yönetim kurulu tarafından gerekli değerlendirmelerin yapılarak karara bağlanmasına oybirliği ile karar 33- Personel İç Yönetmeliği ile ilgili görüşüldü. M. Turgay Bilge ve Cengiz Tuğral ın, mevcut yönetmelik, yönerge ve taslakları da gözeterek gerekli çalışmayı yapıp bitirdiklerinde takip edecek ilk yönetim kurulu toplantısına getirmelerine ve yönetim kurulunda değerlendirilmesine oybirliği ile karar 5

6 34- TBB Üniversitesi nin kurulmasına ilişkin yasa değişikliği çalışması yapılmasına, V.Ahsen Coşar, Berra Besler, Talay Şenol, Cengiz Tuğral Ahmet Gürel ve Serhan Özbek in gerekli çalışmaları yürütmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 35- Başkan Danışmanı Orhan Ekmekçioğlu nun Karanfil Sokaktaki işlerin yürütülmesi ile ilgili raporu doğrultusunda binanın çatı onarım ve aktarımı işlerinin yaptırılmasına, bu husustaki gerekli iş ve işlemlerin yaptırılması, masrafların ödenmesi hususunda Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine oybirliği ile karar 36- Başkan Danışmanı Orhan Ekmekçioğlu nun raporu doğrultusunda ana binadaki kimi bölümlerin yalıtımının yapılması konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına, gerekli çalışma, işlem ve harcamalar konusunda Başkanlık Divanına görev ve yetki verilmesine, 37- Ana binanın garanti süresi biten makine, elektrik vs. teçhizatı ile ilgili bakım sözleşmelerinin yapılmasında Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 38- Ana binanın müştemilatı, makine aksamı, ekipmanı, demirbaşı vs.sini kapsayacak biçimde sigortasının yapılması konusunda Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 39- Kuzey yönünde olan ana bina girişinin kış mevsiminde güvenli kullanılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 40- SPA Merkezi ile havuzun işletmeye açılması için sözleşmeli personel alımı, havuz kenarı tefrişat malzemeleri, spor makine parkı ile gerekli tekstil malzemesinin alımı ve vip odası ile seminer odasının ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 41- Başkan danışmanları için ihtiyaç bildiriminde bulunulan 3 adet bilgisayar, 3 adet yazıcı ve tarayıcı alımının TBB iç mevzuatı gereğince yapılmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 42- Avukatlık Kimlik Kartının modernizasyonu projesinin kabulüne, uygulamaya geçilmesi, işin yürütülmesi, gerekli işlemlerin yapılması ve alımların yapılması, bedellerinin ödenmesi konularında Başkanlık Divanının görevli ve yetkili kılınmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 43- Litai Otel ve TBB WEB sitesi için tasarım çalışması yaptırılmasına, tekliflerin alınarak işin yaptırılması, yazılım tasarım, bilişim ve iletişim hususları ile ilgili olarak gündemde yer alan konularla ilgili olarak hizmet alımı yapılacak işlemlerin değişik gündem 6

7 maddelerinde yer alanların topluca işleme tabi tutularak toptan alınması suretiyle alıma çıkılmasına, bağlantılı konularda Başkanlık Divanının görev ve yetkili kılınmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 44- E-imza ve KEP sistemi projelerinin yürütülmesinin kabulüne, Başkan Danışmanları Oğuzhan Buhur, Özgür Eralp ve M. Turgay Bilge nin gerekli görüşmeler için görev ve yetkilendirilmesine, alım ve ödemeler konusunda veya bağlantılı ihtiyaç duyulacak kararları almak üzere Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 45- TBB Ana Hizmet Binasına NATO Güvenlik Belgesi alınmasına, gerekli görüşme ve girişimlerde bulunmak üzere M. Turgay Bilge, Oğuzhan Buhur ve Özgür Eralp in yetkili kılınmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 46- TBB bünyesinde 24 saat hizmet verecek ALO BARO/CALL CENTER sistemi kurulmasına, Ankara Barosu ndan (BARO) abone numaralı telefonun devir alınmasına, TBB adına tesciline, vatandaşlara ve barolara gerekli duyuru ve tanıtımların yapılmasına Başkanlık Divanına gerekli çalışma, işlem, alım, personel yetkilendirmek ve ödemeler konusunda görev ve yetki verilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 47- Karanfil Sokaktaki binadaki kira bedellerinin rayice uygun hale getirilmesiyle ilgili olarak konunun saymalık tarafından incelenerek hazırlanacak raporun yönetim kurulunda değerlendirilerek gerekli kararların alınmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 48- Adli Yardım Yönetmeliği değişikliği ile ilgili görüşüldü. Ekli metnin aynen kabulüne oybirliği ile karar 49- Her yıl bütün Türkiye sathında kutlanmak üzere 1-7 Nisan tarihlerinde Avukatlar Haftası etkinlikleri düzenlenmesine, etkinlik çeşit ve programları ile tanıtım çalışmalarını da yapmak üzere konusunda Asude Şenol, Ahmet Gürel, M. Turgay Bilge, M. Zeki Durmaz ve basın danışmanı Nesrin Turhan ın görevlendirilmelerine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 50- Avukat kâtip ve sekreterleri ile ilgili yönerge hazırlanması konusunda M. Turgay Bilge nin çalışma yapıp yönetim kuruluna getirdiğinde değerlendirilmesi suretiyle sertifikalı eğitim verilmesi için TBB Eğitim merkezinin görevlendirilmesine, bu aşama ve devamı için Berra Besler in görevlendirilmesine ve Avukat kâtip ve sekreterlerine sertifikalı eğitim verilmesi konusunun da birlikte mütalaa edilerek uygulamaya geçirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 51- İlki 30 Eylül 2010 tarihinde yayınlanmak üzere aylık olarak e-bülten çıkarılmasına, Bu 7

8 konuda TBB basın danışmanı Nesrin Turhan ın görevli, yetkili ve sorumlu kılınmasına, çıkarılacak e-bülten ile ilgili olarak koordinatör üye sıfatıyla yönetim kurulu üyesi M. Turgay Bilge nin görevlendirilmesine, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 52- TBB nin tüm yayınlarının elektronik ortama aktarılması, TBB bünyesinde oluşturulacak web tabanlı kütüphanenin, diğer kütüphanesi bulunan barolarla entegrasyonu çalışmalarının yürütülmesi, gerekli alımların, görevlendirme ve yetkilendirmelerin yapılması, yazılım, donanım ve ilgili hususların bilişim, işletişim ile ilgili yapılacak işlem ve alımların diğer maddelerde karara bağlanan alımlar çerçevesinde yürütülmesine, proje kapsamına engelli kütüphanesinin de dahil edilmesine, bu projeyle ilgili olarak Ankara Barosundan link alınmasına, bu hususta Ankara Barosu ile protokol imzalanmasına, gerekli alımlar, ödemeler, görev ve yetkilendirmeler ve işlemler konusunda Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 53- Türkiye Barolar Birliği tanıtım filminin yaptırılmasına, Asude Şenol, Ahmet Gürel, M. Turgay Bilge, Zeki Durmaz ve basın danışmanı Nesrin Turhan ın görevlendirilmelerine, konuya ilişkin ek kararlar almak ve ödemeler konusunda Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 54- Birlik Merkez Binası içinde sanat galerisi açılması ve bunun için gerekli mekanın belirlenmesi konusunda Basın Danışmanı Nesrin Turhan tarafından hazırlanan ve yönetim kurulu tarafından konferans salonu hariç genel olarak tasvip gören projenin uygulamaya konulmasına, gereklerinin yerine getirilmesine, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 55- TBB ile Barolar arasında VPN (Sanal Özel Ağ) kurulmasına, donanım ve yazılım hususunun diğer donanım ve yazılım projeleri ile birlikte teklife çıkılmasına sisteme stajyer modülünün de eklenmesine, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 56- Baro-Kart markasının mülkiyetinin (1 TL) sembolik bedelle TBB ye devri ve A.Ş. ne kullanım hakkı verilmesi konusunda sözleşme yapılmasına, Sözleşme kapsamı ve imzalanması, bağlantılı konularda ihtiyaç duyulacak bağlantılı konularda gerekli kararları almak konusunda Başkanlık Divanının görev ve yetkili kılınmasına hazır bulunanların oybirliği ile karar 8

9 57- TBB adına ekli listede verilen markaların tescil ettirilmesine, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 58- Litai Otel'in tarihinde işletmeye alınabilmesi için bir kısım inşaat işlerinin yaptırılmasına, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 59- Litai Otel'in tarihinde işletmeye alınabilmesi için mutfak ekipmanlarının yerleştirilmesi ve malzeme alımı işlerinin yaptırılmasına, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 60- Litai Otel in tarihinde işletmeye alınabilmesi için kapı kilitlerinin değiştirilerek Mi Fare Kart (Avukatlık Kimliği Modernizasyonu Projesine uygun) okuyuculu kapı kilit ve programlama sistemlerinin kurulması konusunda Başkan Danışmanı Oğuzhan Buhur tarafından hazırlanan rapor çerçevesinde gerekli alım ve değişikliklerin yapılmasına, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 61- Litai Otel in tarihinde işletmeye alınabilmesi için ses perdesi yaptırılmasına, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 62- Litai Otel in tarihinde işletmeye alınabilmesi için personel üniforması alınmasına, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 63- Litai Otel in tarihinde işletmeye alınabilmesi için Avukatlık Kimliği Modernizasyonu ile entegre otel işletim sistemi yazdırılmasına, işletim sisteminin diğer sistemlerle birlikte (yazılım donanım) yaptırılmasına, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve 9

10 yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 64- Litai Otel in tarihinde işletmeye alınabilmesi için reklam ve tabela işlerinin yaptırılmasına, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 65- Litai Otel için bilgisayar ve büro malzemelerinin alınmasına, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 66- Litai Otel in tarihinde işletmeye alınabilmesi için yedek ve eksik malzemelerin alınmasına, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 66- Litai Otel in tarihinde işletmeye alınabilmesi için genel temizlik, kırtasiye, yiyecek ve içecek malzemelerinin alınmasına, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi 67- Litai Otel in tarihinde işletmeye alınabilmesi için üst mutfak ve alt mutfak doğal gaz borularında eksikliklerin giderilmesine, hizmet binası 6 ve 7. katlarındaki mutfaklarda eksikliklerin giderilmesi dahil olmak üzere eksikliklerin ikmaline, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 68- Litai Otel in tarihinde işletmeye alınabilmesi için TV kablolama ve TV kumanda sisteminin alınması konusunda Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 69- TBB nin, devlet organları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve halkla ilişkileri değerlendirildi. a) Meslek ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler kurulu b) Hukuk Fakültesi ve öğrencilerle ilişkiler kurulu c) Yurttaş hakları kurulu, d) Meslek sorunları kurulu, 10

11 e) Projeleri yürütme kurulu oluşturulmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 70- Adalet Bakanlığı ile yürütülen ilişkilerde TBB görüş ve önerilerinin belirlenmesi konusunda TBB nin bu konudaki daha önce Adalet Bakanlığa yetkililerine sunulmuş görüşleri ve yönetim kurulunda ileri sürülen görüşler de dikkate alınarak CMK kanun ve yönetmeliklerinde yapılması istenen değişikliklere ilişkin çalışmaları yapıp, Adalet Bakanlığına öneri metinlerini göndermek üzere Başkanlık Divanına görev ve yetki verilmesine oybirliği ile karar 71- İnsan Hakları Merkezi altında; İHİRAP, Proje tanıtımı ve bölge toplantıları, 2010 TBB İHM raporu, olgusal/tematik raporlara akademisyen katkısı, AİHM karar çevirisi ve yayını, 2010 İnsan Hakları Karikatür albümü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği nin başvurusu konularının prensip olarak kabulüne, Serhan Özbek tarafından hazırlanacak önerilerin yönetim kurulunda değerlendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 72- TBB Çevre komisyonunun kurulmasına, komisyonun yapısı ve üyelerinin daha sonra yönetim kurulunda değerlendirilerek oluşturulmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 73- TBB tarafından 2011 Uluslararası Hukuk Kurultayı düzenlenmesine, Talay Şenol, Ahmet Gürel, Serhan Özbek ve M. Turgay Bilge nin konuya ilişkin yapacağı çalışmanın yönetim kurulunda değerlendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 74- TBB Başkan Danışmanı Özgür Eralp in, Avukat ve Avukat Stajyerleri sicil-ruhsat-kimlik bilgileri sorunları ve çözüm önerisi konulu yazısı konusunda çalışmaların yapılması için Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 75- TBB nin CEBİT Bilişim Fuarına katılmasına, katılım konusundaki iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda divanın vereceği kararı esas olmak üzere Yönetim kurulu üyesi M. Turgay Bilge ve TBB Başkan Danışmanı Özgür Eralp tarafından gerekli keşfin yapılarak hazırlanacak raporun Başkanlık Divanına verilmesine, gerekli kararlar, iş, işlem, görevlendirme ve ödemeler konusunda Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 76- İzmir Barosu Başkanlığı tarafından düzenlenen ve açılışı günü yapılacak olan "Yaz Spor Oyunları" sırasında sağlık ve müsabakalara ambülans temini konusunda Birliğimizden destek istemine ilişkin anılan Baro Başkanlığı'nın günlü ve 080/6816 sayılı yazısı görüşüldü. Talebin kabulüne, talep konusu ambulans ve hekimin teminine, karar altına alınan ve 11

12 çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 77- TBB Dergisinin, TÜBİTAK ULAKBİM Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından veri tabanına alınmaya uygun bulunmasına ilişkin anılan kurumun günlü B.02.1.TBT sayılı yazısı görüşüldü. Kabulü ile başkanlıkça imzalanmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 78- TBB Yönetim Kurulu Kararlarının yayımlanması konusu görüşüldü tarihinden itibaren alınan yönetim kurulu kararlarının kişi ve baro adları yazılmaksızın TBB WEB sitesinde yayınlanmasına, bu yayınların M. Turgay Bilge nin sorumluluğunda yapılmasına, toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 79- Kurullar sekretaryası oluşturulmasına sekretarya için görevlendirmenin mevcut personel arasından yapılmasına, karar altına alınan ve çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulacak hususlarda gerekli kararları, alımları, ödemeleri, görevlendirmeleri, yetkilendirmeleri yapmak üzere Başkanlık Divanının görev ve yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 80- TBB İHM Yürütme Kurulu Koordinatör üyesi Serhan ÖZBEK in TODAİE Raporu hakkındaki tarihli yazısı görüşüldü. TODAİE TBB yeniden yapılanma Projesi Raporu (I) nun III. Bölümü nde Örgütsel Görünüm ve Sorunlar başlığı altında yapılan kimi tespitlerin eksik bilgilenme ve incelenmeye dayandığı belirlenmiş olmakla değerlendirme dışında tutulmasına, V.Bölümde Yeniden yapılanma-model altında getirilen model önerilerinin bu kapsamda ele alınmasına; söz konusu eksikliklerin rapor çalışma gurubuna iletilmesine oybirliği ile karar 81- Türkiye Barolar Birliği nin 2011 yılında Adana da yapılacak olağan bütçe genel kurul toplantısının 2009 Olağan Genel Kurul unda alınan karar gereğince 7-8 Mayıs 2011 tarihinde Adana da yapılmasına, gündemin daha sonra belirlenmesine oybirliği ile karar 82- TBB Staj Kredi Yönetmeliğinin 5, 12, 18, 19.maddelerinin değiştirilmesine yönelik Sitare Sağsen ve Kadri N. Markoç tarafından hazırlanan tarihli değişiklik maddelerinin aynen kabulüne toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 83- TBB Eğitim Merkezinin oluşturulması konusunda Berra Besler, Talay Şenol ve Sitare Sağsen tarafından, yapılmış ve yapılacak çalışmalar değerlendirilerek yönetim kuruluna rapor sunulmasına, hazırlanacak raporun yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek verilecek karar ve program doğrultusunda çalışmaların yürütülmesine oybirliği ile karar 12

13 84- Kanun değişiklikleri ve ihtiyaç nedeniyle Türkiye Barolar Birliği Yönetmeliklerinin revize edilmesi konusu görüşüldü. Gerekli çalışmaları yapmak üzere genel sekreter Cengiz Tuğral ın görevlendirilmesine, gerekli çalışma yapıldıktan sonra yönetmelik değişikliklerinin yönetim kurulunda görüşülerek son şeklinin verilip yürürlüğe konulması için gerekli işlemlerin yapılmasına toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar 85- Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında görüşüldü. Barolardan gelen görüşler de değerlendirilerek TBB nin görüşüne esas olacak görüş metnini hazırlamak üzere yönetim kurulu üyeleri Ahmet Gürel ve M. Turgay Bilge nin görevlendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar Üye sayısı beş yüzün (500) altında olan barolardan gelen tesis ve tefriş giderlerine yönelik yardım taleplerine TBB bütçesinde belirtilen, genel giderler başlığı, çeşitli giderler alt başlığı, bağış ve yardımlar faslından, fasıldaki tahsis edilmiş bakiye ödenek durumu, TBB nin o yıla ait o fasıldan yapılacak kendi harcama ihtiyacı ve baroların ekonomik, sosyal ve benzeri durumları da değerlendirilerek, talep konusu ihtiyaçlara imkânlar nispetinde yardımcı olunmasına oybirliği ile karar Gelecek YK toplantısının Eylül 2010 günü Ankara da yapılmasına oybirliği ile karar 13

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından sivil toplum kuruluşları ile ülke gündemindeki yeni anayasa yapılması konusuna ilişkin yapılan ön görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, İki toplantı arasındaki olaylar hakkında görüşüldü, Serhan Özbek ve Kadri Markoç anayasa çalışmalarına ilişkin görüşlerini yazılı olarak bildireceklerini

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından iki toplantı arasındaki süreçte gelişen olaylar hakkında bilgi Av. Kadri Markoç 3 ayda bir insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkeleri

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi Başkan tarafından güncel olaylar hakkında bilgilendirme yapıldı. 2. CCBE'nin 21 Ocak 2011 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirilecek Daimi Komite Av. Serhan

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, İki toplantı arasında gelişen olaylar ve sorunlar hakkında görüşüldü, bazı konularda bilgilendirme yapıldı. 2. 07-08 Aralık 2012 günlü toplantıda görüşülerek

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından meslek sorunlarının çözümü noktasında yapılan temaslar ve gelişmeler hakkında bilgi verildi. Yargıtay ve Danıştay kanunlarında yapılan

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkanlık Divanınca yapılan tüm personele 2012 yılı 2. yarısında yapılacak ücret zamlarına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verildi. İki toplantı arasındaki

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, İki toplantı arasındaki gelişen olaylar hakkında görüşüldü. 2. Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler'in önerisi üzerine; TBB Eğitim Merkezi Seçim sonucu oluşacak

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Kamuoyuna yönelik yapılan Başkanlık açıklamaları hakkına Av. Kadri Markoç ve Av. Serhan Özbek tarafından görüş ve önerilerde bulunuldu. Başkan tarafından

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesi nde görülmekte olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Davasını izleyen yönetim kurulu üyelerimizin izlenimleri, hukuka aykırı

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. TÜBAKKOM'un yeniden yapılandırılması konusu, Başkanlık sunuşlarının 2. maddesi ile birlikte gerekli işlemlerin yapılmasına 2. Yönetim Kurulu'nun 08 Temmuz 2010 günlü 2010-651 sayılı kararıyla Türkiye

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan V. Ahsen Coşar ve Başkan Yardımcısı Talay Şenol un 21-22 Nisan 2011 tarihlerinde gerçekleştirdikleri, Kocaeli ve İstanbul ziyaretleri, ceza davalarının

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. 2. 3. 4. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, 31 Ekim 2011 günlü Yönetim Kurulu toplantısında "Davanın, müdahil olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından takip edilmesine, Hukuk İşleri Müdürlüğünce

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, İki toplantı arasındaki TBB ni ilgilendiren konulara ilişkin görüşler YK mensuplarınca beyan edildi. 2. Artvin Barosu Başkanlığı'nın; Artvin İli Merkez

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.11.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

T Ü R K İ Y E B A R O L A R B İ R L İ Ğ İ B A Ş K A N L I Ğ I Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, İki toplantı arasındaki olaylar, görüşmeler, temsili toplantılar, girişim sonuçları ve çalışmalar hakkında Başkan tarafından bilgi 2. Meslekte 40-50 ve

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi.

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 18.12.2012 2013 yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 2012 yılı İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi incelendi, tavsiye edilen ücretlerde artış yapılmamasına ve belirli

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 19.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 17.12.2013 Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim Kurulu'nun

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 26 Temmuz 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokağı No: 8 06520 Balgat ANKARA Tel: (312) 292 59 00 (pbx)

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013-2014 ADLİ YILINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NİN AVUKATLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR Eylül 2014 ANKARA Hastalıkta, Yaşlılıkta, Cezaevinde, Cenazede Her Yerde Avukatın

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI. 17 Ocak 2015

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI. 17 Ocak 2015 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 17 Ocak 2015 31.05.2013-31.12.2014 tarihleri arasında 10.814 yeni meslektaş aramıza katıldı TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 29.05.2013-31.12.2014

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 25 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Mali Raporlar 14 MALİ RAPORLAR

Mali Raporlar 14 MALİ RAPORLAR 14 MALİ RAPORLAR 14. BÖLÜM MALİ RAPORLAR BURSA BAROSU 2014-2016 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU Baromuzun 2014 yılında yapılan Baro Organları seçiminde 2 yıl süre ile Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyeleri

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Konu Karar

Karar Tarihi Karar No Konu Karar Karar Tarihi Karar No Konu Karar 08.04.2014 2420 SAYMANLIK 1- Ayna Reklam 07.04.2014 tarihli 28069 no lu afis basimi 2.655 tl nin baro yazilmasi,2- Akintürk 15.03.2014 tarihli 107571 no lu yakit bedeli

Detaylı

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği*

Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım Ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 16.AĞUSTOS AĞUSTOS.2015 TARİHLERİ ARASI HESAP RAPORU DEĞERLENDİRMESİ GİDERLER

TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 16.AĞUSTOS AĞUSTOS.2015 TARİHLERİ ARASI HESAP RAPORU DEĞERLENDİRMESİ GİDERLER TEB 3. BÖLGE İZMİR ECZACI ODASI 16.AĞUSTOS.2014-31.AĞUSTOS.2015 TARİHLERİ ARASI HESAP RAPORU DEĞERLENDİRMESİ GİDERLER A-) ODA GENEL YÖNETİM GİDERLERİ: 960.904,03.TL Oda genel giderlerini aşağıda dökümü

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5921 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2/5/2012 No : 2012/3152 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

AVUKAT KİMLİK KARTI ve BAROKART ÜRETİM VE UYGULAMA YÖNERGESİ

AVUKAT KİMLİK KARTI ve BAROKART ÜRETİM VE UYGULAMA YÖNERGESİ AVUKAT KİMLİK KARTI ve BAROKART ÜRETİM VE UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. Bu yönerge, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek olan Avukat Kimlik Belgesi ve BaroKart sistemine dahil akıllı kartların

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 KASI M 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 KASI M 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 KASI M 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 04.06.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 KONU : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

YÖNETIM KURULU 19 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 19 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 19 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı