c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: olan kimyasal element, kalevi bir maden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden"

Transkript

1 C and F bkz. cost and freight c frame hamut,şasi,çerçeve, c frame pivot hamut mihveri,çerçeve ekseni c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: olan kimyasal element, kalevi bir maden C. to C. merkezden merkeze C.E.l. vida dişi enstitüsü c.f. santrifüş kuweti c.g. yerçekim merkezi C.G.S. System. santimetre, gram, saniye ölçüleri C.P. Cycle sabit basınç çevrimi C.Q.R. Anchor pulluğa benzeyen kanca. (şekil 25) C.V. Cycle sabit hacim çevrimi c/s, c.p.s saniyedeki çevrim cab kamyonun şoför mahalli, şoför kabini, taksi cab kabin cab dome light kabin içi aydınlatma lambası cab heater araç kaloriferi cab hold down bracket şoför mahalli tespit kuşağı, şoför mahallinin şasiye tespit edildiği etek cab internal clearance kabin içi boşluğu cab over engine şoför mahalli motorun üstünde veya yanında olan tip cab seat şoför mahalli koltuğu cab support şoför mahallini takviye eden ara çapraz şasi cab top deck şoför mahalli tavanı cabin kabin cabin heater kabin ısıtıcısı, kalorifer

2 cabinet dolap, kabin cabinet leg. dişlileri.takımı veya yakıt tankını muhafaza etmek için tornanın veya takım tezgahının altındaki dolap cable 1. kablo 2. telgraf, telgraf çekmek cable kablo çekmek cable address telgraf adresi cable arrangement kablo düzeni cable assembly komple kablo, kablo takımı cable band kablo bileziği cable box elektrik kutusu cable capacitance kablo sığallığı cable connector kablo bağlantısı (konnektörü) cable control kablo kumandalı cable core kablo çekirdeği cable crane halatlı kren cable distribution box kablo dağıtım kutusu cable drum kablo makarası cable duct kablo oluğu cable grip. bir tel halatın ucuna takılan esnek tel koni.koniden çekilip halat boru içersinden geçirilirken, gerilme koninin halata sıkı tespit edilmasini sağlar cable grips kablo kıskacı cable joint kablo ek yeri cable loss kablo yitimi cable ploughing. halattı sürme, birbirlerine çelik halatla bağlı olan ve bu halata tesbit edilen pulluğa gerekli gücü sağlayan çift traktör pulluk çift düzeneği cable pulley halat kasnağı cable pulling device kablo çekme aparatı cable rack elektrik rafı

3 cable railway. kablolu demir yolu, halatlı vargel cable roller kablo makarası cable spinning kablo çekilmesi cable stayed bridge gergin, eğik askılı köprü cable supported bridge kablo destekli köprü cable system kablolu sistem, haberleşmenin kablolar ile yapıldığı sistem cable television kablolu televizyon cable terminal kablo terminali, kablo ucu cable tramcars kablolu vargel yöntemi ile çalışan, vargelleri yeraltı kablosu vasıtası ile hareket ettirilen sistem cable transfer telgraf havalesi cable transmission kablo üzerinden iletim cable vault kablo yatağı cable way havai hat cable, cord kablo cable drilling rig. çelik halat sondaj donanımı cablegram telgraf cable way (blondtn). havai hat.kablolu havai hat, vargel sistemi cableway crane halatlı vinç cabling kablaj cabriolet fayton cabriolet car araba/kabriyole, araba/üstü açık cacanthrax şarbon un öldürücü şekli, ağır şarbon cache ön bellek cache buffer ön ara bellek cache memory cep bellek, önbellek cache, memory cache önbellek

4 cachet kaşe, mühür caching önbelleğe alma cad (computer aided design) bilgisayar destekli tasarım cadaster kadastro, çap cadastral kadastroya ait cadastral map kadastro haritası cadastral survey kadastro, kadastral arazi ölçmesi cadastral surveying kadastro etüdü CADD bkz. computer aided design and drafting cadence signal ritimli sinyal cadmium Cd sembolü ile bilinen atom no:48 ve atom ağırlığı olan madeni element, yumuşak ve beyaz bir maden, kadmiyum cadmium plating kadmiyum kaplama CAE bilgisayar destekli mühendislik cafeteria kafeterya cage 1. kafes 2. yatak yuvası,yatak kovanı, yatağın oturtulduğu yer veya blok, kovan cage (bearing) kafes (bilya kafesi) cage. kafes, iskelet, çatgı, asansör, kabinesi, asansör sandığı, dolap, çelik bina iskeleti, dış kafes, bilyalı yatak bileziği, vinç kasnağı,kafes siper cage valve. bilyalı valf caisson keson, keson kuyu, batırma kuyu, sandık temel caisson, compressed air bkz. compressed air caisson caisson, sinking of bkz. sinking of caisson cake kalıplaşmak, katılaşmak cake pişmek caking power yapıştırma tozu caking properties plastik özelliği, yapışma özelliği Cal. Kalori

5 calamine içinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır) calc alkali rocks alkali ve CaO oranı öteki bileşenlerden daha çok olan magmatik kayaçlar calcar 1. mahmuz; 2. hippocampus minor calcareous kireçli, kalsiyumlu calcareous kalker calcareous clay kalkerli kil calcareous deposit kalker deposu, kalker çökelim havzası, kalker birikintisi calcareous earth kalkerli toprak, kalkerli zemin calcareous marl marnlı kalker calcareous material kireçli malzeme, kalkerli malzeme calcareous sandstone kalkerli kum taşı calcareous spar kalsit, kalspat calcerous kalkerli calcic biohcem. a) kireç veya kalsiyuma ait; b) kalsiyumlu, kireçli calciferol ergosterolün ültraviyole ışınımı ile hazırlanmış beyaz ve kokusuz billurlar (C28H44O) calciferous 1. kireçli, kireç hasıl eden; 2. kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden calcific kireç yapan, kireçlendiren calcify kireçlendirmek calcination bir maddenin saf olarak elde edilebilmesi veya oksidasyonu için yüksek sıcaklıkta yapılan ısıtma işlemi (kireçtaşından kireç elde edilmesi için yapılan işlem) calcine yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek calcined agregate kalsine agrega calcite kalsiyum karbonat (CaCO3) calcite kalsit, kalsiyum karbonatın çok bulunan mineralinin adı calcium Ca işareti ile bilinen, atom no: 20 ve atom ağırlığı: olan, diş ve kemik gelişmesini sağlayan kimyasal element, kalsiyum

6 calcium aluminate kalsiyum alü minat calcium carbide karpit calcium carbonate kalsiyum karbonat calcium chloride kalsiyum klorür calcium hydroxide kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç calcium sulphate kalsiyum sülfat calcschist kalşist (çoğunlukla yassı ve paralel kalsit kristallerinden oluşan ve bu nedenle kısmen yapraklı bir görünüm gösteren başkalaşım kayacı) calcspar kalspat, kalsit calculate, compute hesaplamak calculate, to hesaplamak calculating machine hesap makinası calculation 1. hesaplama, hesap 2. tahmin calculation of earth work toprak hesabı, kübaj calculator hesap makinesi calculus analiz (matematik) calculus türev calculus of variations değişimler hesabı caldron kap caldron kazan calendar mechanism. saatlerde tarihi gösteren mekanizma calender rollere, (a) planya veya bıçkı tezgahına kereste vermede kullanılan merdaneler, (b) cendere merdaneleri calender. cendere,mengene,perdah cenderesi calendering. cendereleme, mengeleme, perdahlama gibi işlenen malzenin çeşidine göre uygulanan operasyonlar caliber çap, çap ölçüsü, iç çap

7 calibrate ayarlamak, ayar etmek, kalibre etmek calibrated ayarlı calibrated tasnif edilmiş calibrated chain kalibreli zincir calibrated focal length ayarlanmış odak uzaklığı calibration 1. çapını ölçme, sınıflandırma; 2. ayar, ayarlama 3. bölüntüleme, derecelendirme, kalibrasyon calibration ayarlama calibration kalibrasyon calibration correction ayar düzeltmesi calibration curve ayar eğrisi, kalib rasyon eğrisi calibration frequency ayar (kalibrasyon) sıklığı calibration instrument kalibrasyon aleti, ayarlama aleti, çap ölçme aleti calibration of measuring instru ments ölçü,aletlerinin ayarı, ölçü aletlerinin kalibrasyonu calibration test ayar deneyi, kalib rasyon deneyi calibre. (a) boru, silindir.ateşli silah,top namlusu iç çapı, (b) saatlerin çeşitli elemanlarının oluşturduğu düzenek caliche kaliş, step kalkeri (çeşitli sertlikte ve kireçli bölgelerdeki taşlı toprak üzerinde oluşan kalsiyum karbonattan bir kabuk) California bearing ratio (CBR) Kaliforniya taşıma oranı California bearing ratio curve (CBR curve) Kaliforniya taşıma oranı eğrisi California bearing ratio method (CBR method) Kaliforniya taşıma oranı metodu, CBR metodu, (CBR deneyine göre bir esnek üst yapı projelendirme metodu) California bearing ratio test (CBR test) CBR deneyi, Kaliforniya taşıma oranı deneyi (toprak ve toprak agrega karışımlarının belirli şartlardaki dayanımının aynı şartlardaki standart malzeme dayanımına oranını veren alt temel ve temel malzemesinin dayanımını belirleyen Kaliforniya eyaletinin sta California bearing ratio value of subgrade strength (CBR value of subgrade strength) üst yapı tabakasının Kaliforniya taşıma oranı değeri (üstyapı tabakasının CBR değeri) californium kaliforniyum

8 californium Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum caliper kaliper, kumpas caliper yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır caliper ölçme pergeli caliper disk tipi teker fren düzeneği caliper gauge iç çap komparatörü caliper. pergelle ölçmek, çaplamak, ölçü almak, mastariamak, saatin hareket miktarı calipers çap pergeli, kumpas, ölçü pergeli calk dolgu calk dolgu ile doldurmak calk topuk demiri call çağrı call çağrı, çağırma; arama (telefon) call abandonment probability çağrının yarıda bırakılma olasılığı call accounting çağrı sayışımı (muhasebesi) call add on çağrı ekleme call blocking çağrı tıkama call charge, call fee arama ücreti call disconnection çağrı sökme call distributor çağrı dağıtıcısı call diversion çağrı saptırma call duration çağrı süresi call failure probability çağrı başarısızlık oranı call for tender ihaleye davet mektubu call for tenders ihaleye davet

9 call hold çağrı tutma call number çağrı numarası, telefon numarası call packet çağrı paketi call post haberleşme noktası, yol kenarı telefonu call pre emption çağrı boşaltma call processing çağrı işleme, çağrı kotarma call progress tones çağrı kotarılma tonları call request çağrı istemi call restriction çağrı kısıtlama call set up time çağrı kurulma süresi call transfer çağrı aktarımı call, invoke, evoke çağırmak callaud cell callaud pili callback modem güvenlik modemi callback, recall geri çağırmak called party release çağırılan aboneyle çözme calling line identification arayan numaranın bilinmesi calling sequence çağırma sırası calling subscriber arayan abone calling party release çağıran aboneyle çözme calliper gauge. ölçü mastarı callipers, poising. statik ve dinamik denge mastarı calomel bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır) calor ısı, irtihalen önde gelen yerel belirtilerinden birisi calorescence ısı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü caloric ısısal caloric 1. ısı; 2. ısıya ait

10 calorie hararet ölçüsü, kalori calorie kalori calorific ısıtıcı calorific ısıl calorific (adj) ısı üreten calorific value (gross) yanma değeri calorific value (net) ısıl değer calorific value/gross ısıl değer/brüt calorific value/gross ısıl değer/üst calorific value/net ısıl değer/alt calorific value/net ısıl değer/net calorifier ısıtıcı, ısı değiştirgeci calorifier (heat exchanger) ısı değiştirgeci (eşanjörü) calorimeter ısı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre calorimeter ısıl değer ölçer calorimeter kalori ölçer calorimeter kalorimetre, ısı ölçer calorimetry harareti (ısıyı) ölçme calorimetry ısıl değer ölçme calorize alüminyum kaplama calory 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1 1 gr. yağ 9,3. K verir, kalori calsitic dolomite kalsit oranı %10 50 ve dolomit oranı %50 90 arasında bulunan kayaçlar calx madenin yanması sonucunda meydana gelen oksit veya kül calx kireç calyculus, (pl. calyculi). çanakcık calyx (pl. calyces). çanak CAM bilgisayar destekli imalat

11 cam eksantrik, kam, armutçuk, mil, mil dirseği, boynuz, dirsekli kurs cam kam, eksantrik cam kam, eksantrik, eksenden kaçık CAM (Computer Aided Manufacturing) bilgisayar destekli üretim CAM (see computer aided manufacturing) bilgisayar destekli imalat cam and lever steering gear setli ve manivelalı direksiyon dişlisi cam angle eksantrik açısı cam block kam bloğu, eksantrik bloğu cam chuck. torna aynasına tutturulan, kamlarda olduğu gibi düzensiz dönmeleri sağlayan, profil verme cihazı, aynaya tespit edilen ve parçanın manipule edilerek işlenmesini sağlayan kesici cam driven kam tahrikli cam follower itecek, supap iteceği, kam tamburu, kam makarası cam follower bearing supap iteceği yatağı cam follower. uydu cam governor. basamaklı veya difransiyel kam, oto çevrimli gaz motorlarında kullanılan santrifüj hareketin bilyalar üzerindeki etkisine göre yönlendirici bilyaların kamlar üzerine kayması ile üç veya dört çeşit strok elde edilebilen mekanizma cam journal eksantrik muylusu, kam muylusu cam lobe. strok cam profile. uyduya hareket veren kamın dış profili cam relieved konveksliği alınmış cam roller hareket makarası cam saddle kam mahfazası, eksantrik mahfazası cam shaft. kam mili, kam şaftı cam sleeve eksantrik kovanı, eksantrik gömleği cam wheet. bkz. hammer wheel cam, cover bkz. cover cam

12 cam. kam. değişik tip kam mekanizmaları mevcuttur. (a) kama tipi. (b) radyal veya disk tip. (c) silindirik tip kam mekanizmalarını göstermektedir cam ball valve kam toplu valf, bir su tankı veya kazan içindeki su seviyesinin yükselmesi ile topun bağlı olduğu kolun çalışmasından tahrik olan kamın hareket ettirdiği valf sistemi. bu valf sistemi ile akım kesilir veya açılır camber kamber camber 1. bombe (drenaj amaçlı olarak yol enkesitine verilen dış bükey eğrilik) 2. eğrilik, dış bükeylik, konveks, otomobillerin ön tekerleklerine üst tarafta daha açık yere değme noktalarında birbirine daha yakın olacak şekilde verilen açı, kamber veya çember aç camber angle kamber açısı camber angle. kavis açısı, otomobil tekerleğinin düşey düzlemden dışarı doğru yapmış olduğu açı cambered floor bombeli döşeme cambrian kambriyen, paleozoik çağının en eski zamanı ve bu zamanda çökelen jeolojik birimlerin oluşturduğu istifin genel adı camelback oto dış lastiğinde sırt kauçuğu camera kamara camera fotoğraf makinası, kamera camera tube kamera tübü camion kamyon camp kamp, şantiye campaign kampanya camphene halis neftyağı (C10H16) camphor kafur, cinnamonum camphora dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O) camphorate kafurlaştırmak campimeter görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet campimetry kampimetre aracılığıyla görüş alanı sınırlarının ölçülmesi camptospasm bkz. camptocormia

13 campus yerleşke camshaft kam mili, eksantrik mili, motorda özellikle supapları açıp kapama vazifesini gören mil camshaft kam mili, eksantrik camshaft bearing eksantrik mili yatağı camshaft bushing eksantrik mili burcu, kam mili yatak bileziği camshaft drive gear eksantrik mili tahrik dişlisi camshaft lobe eksantrik kamı camshaft oil pump kam mili üzerindeki motor yağlama pompası camshaft oil pump drive gear kam mili üzerindeki motor yağlama pompasını tahrik eden dişli, yağ pompası tahrik dişlisi camshaft pinion eksantrik mili dişlisi, setli mil dişlisi camshaft sprocket krank ve eksantrik dişlileri zincirli olan motorlarda eksantrik milinin ön baştaki dişlisi camshaft thrust plate kam mili itici plakası, kam milinin aksiyel oynamasına yataklık vazifesi gören plaka camshaft timing chain eksantrik mili zaman ayarı zinciri camshaft. kam mili, taşıtlarda sübaplan hareket ettiren mil cam type steering gear. kam tipli direksiyon mekanizması, dümen düzeni can konserve kutusu, teneke kutu can teneke, varil, bidon can buoy kutu şamandıra canada balsam Kanada balsamı (Kuzey ABD de bir akçam türünün sağladığı sarımtırak, saydam, kırılma indisi camınkine oldukça yakın mikroskop preparatlarının hazırlanmasında ve optik letlerde camın yapıştırılmasında kullanılan bir tür reçine)

14 canal kanal canaliculotomy canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi canaliculus kanalcık, kanalikül canalis bkz. canal canalization kanalizasyon canalization kanal açma, kanalize etme canalize kanala sevk etmek, yönlendirmek cancel iptal etmek, silmek, üstüne çizgi çekmek, vazgeçmek cancel sadeleştirmek cancel button vazgeç düğmesi cancel character vazgeç damgası cancel, to silmek, vazgeçmek cancellated süngerimsi yapı gösteren, gözenekli cancellation sadeleştirme cancellation iptal cancelled iptal edilmiş cancellıng machine. postanelerde pulların veya zarfların üzerini işaretleyen makina cancellous bünyesi sünger gibi olan candela (cd) aydınlık birimi.mum N/m2 basınç altında ve platinin donma sıcaklığındaki siyah cismin 1/ m2 yüzeyine dik doğrultulardaki aydınlatma. ışık verme yoğunluğuna 1 mum denir candent sıcaklıktan parlayan candhom şerit boru mukavemeti candidate aday candle mum candle power mum kuvveti candle power mum kapasitesi

15 cane kamış cannel linyit kömürü cannon serbest hareketli mil cannon top cannon pinion. yelkovanın tutturulduğu uzatma borusunun bağlı olduğu volan veya pinyon cannon soot blower kanon tip kurum yıkayıcı cannon wheel spring. saat çarkı için rondela vazifesi gören ve ön plakadan yukarı doğru bükülmüş olan küçük plaka cannon wheel. kare kesitli kısmında yelkovanı taşıyan göbek mili borusunu hareket ettiren çark cannon. top, kovan, sap. (a) içindeki saftan bağımsız hareket eden içi boş mil veya şaft. (b) saatlerdeki volan, (c) saat anahtarı kovanı. (d) yelkovanın tutturulduğu uzatma borusunun bağlı olduğu volan veya pinyon cannular kanül şeklinde cannulate kanül sokmak, kanül ile delerek boşluğa girmek cannulation herhangi bir boşluğa kanül sokma, tüp geçirme canonic doğal canonical form doğal biçim canopy tente, açık kabin canopy siper, açık kabin canopy kabin siperi canopy (ROPS) devrilmeye karşı koruyucu kabin, kabin siperi cant ileriye doğru eğim, yana doğru eğim cant eğmek cantalever konsol canthal Canthus la ilgili canthotomy bkz. Cantholysis

16 cantilever 1. konsol, portafo 2. dirsek, bir tarafı mesnetli dirsekli kol cantilever konsol cantilever beam konsol kiriş cantilever beam ankastre kiriş cantilever crane dirsekli kren cantilever retaining wall ankastre istinat duvarı, konsol dayanma duvarı cantilever sheet piled wall gömme perde, ankastre palplant, ankastre palplanş perdesi cantilever sheet piling ankre edilmiş palplanş perdesi cantilever sidewalk support konsol yaya kaldırım desteği cantilever slab konsol plak cantilever spring. çıkma yay, arabalarda kullanılan orta kısmından akslara iki ucundanda gövdeye tespit edilen yaprak yay, katlı makas canting. dış açı vermek, eğrilik vermek, köse açmak, şiv vermek, meyil vermek cantsaw üçgen kesitli, tek sıra dişli, paralel kenarlı eğe canvas branda bezi, çadır bezi canvas belt kanaviçe şerit canvas belt finish kanaviçe şerit ile kaplama caoutchouc kauçuk cap kapak cap 1. başlık, başlık kirişi 2. kapak, aks başı vs kapağı, araç lastiğinin sırtı cap bolt yuvarlak başlı cıvata cap clamp kapak mandalı, kapak kelepçesi cap jewel. saat taşı cap nut saplama ile tespit edilen kapakların somunu cap nut başlık, somun cap ply radyal katlı araç lastiklerinin sırtındaki darbe katı cap rock tıkaç kaya

17 cap screw cıvata başlı vida, altı köşe başlı somunsuz vida, kapak vidası, başlık vidası cap spinning. dikiş makinalarında ince ipin mil üzerindeki masuradan geçerek yüksek hızda dönen bobine sarılması cap, pile bkz. cap pile cap. kapak,başlık,tepelik,kalpak,külah,kapela, kasket, fincan, çanak, kapsül, kilit kapağı,yuva yüksük.kör tıpa,sütün başlığı,küpeşte,boru kapağı,kasa üst ağacı capability gücü yetme, becerme yeteneği capability ehliyet, kabiliyet, yetenek capability yapabilme capability test kapasite testi capable ehliyetli, kabiliyetli capably kabiliyetli olarak capacimeter sığaölçer capacitance elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti capacitance elektriksel kapasite capacitance sığallık capacitance of a conducting body iletkenin sığallığı capacitive coupling kondansatörlü birleşim capacitive coupling sığal bağlaşım capacitive feed back kapasiteli reaksiyon capacitive load sığal yük capacitive tuning sığal ayar capacitor sığaç, kapasitör capacitor kondensatör capacitor (condenser) kondensatör (elektrik) capacitor input filter giriş filtresi, süzgeç kondansatörü capacitor plate sığaç levhası capacitor storage sığaçlı bellek

18 capacity sığım, kapasite capacity sığa capacity 1. kapasite (çeşitli şartlar altında, yolun herhangi bir kesiminden geçebilen en fazla taşıt sayısı) 2. bir akarsuyun taşıyabileceği ve sürükleyebileceği malzeme miktarı capacity control kapasite kontrolü capacity controller kapasite kontrolörü capacity controller kapasite regülatörü capacity factor kapasite faktörü capacity level en yüksek su düzeyi capacity of pile kazık kapasitesi capacity rate kapasite oranı capacity reducer kapasite indirgeci capacity reducer kapasite düşürücü capacity regulator kapasite ayarlayıcısı (regülatörü) capacity report kapasite raporu capacity utilization kapasite kullanma oranı capacity, absorbing bkz. absorbing capacity capacity, highway bkz. highway capacity capacity/installed güç/kurulu capacity/net output gücü/net çıkış cape chisel yassı keski capillarectasia kapillerlerin genişlemesi capillarimeter kapilarimetre, kılcallık ölçme aleti capillaritis kapillerlerin iltihabı capillarity kılcallık capillarity kapilarite, kapiler çekme, kılcallık capillarity tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite

19 capillarity phenomena kapilarite olayı capillarity, absorption by bkz. absorption by capillarity capillary kapiler, kılcal capillary action kılcal hareket, kapilarite hareketi, kapilerite tesiri (ince taneli malzemede oluşan kılcal boru gibi boşluklardan borunun çapı ve yüzey gerilmesiyle ilgili olarak suyun yükselmesi hareketi, kapiler kuvvetler etkisi altında suyun toprağın boşluklarına doğ capillary air washer kapiler hava yıkayıcı capillary attraction kapiler çekim, kapilerite capillary condensation kapiler yoğunlaşma capillary elevation kapiler yükselme, kapiler emme yüksekliği capillary energy kapiler enerji capillary flow of water suyun kapiler akımı, suyun kapiler hareketi capillary fringe kapiler saçak, kapiler bölge capillary fringe zone kılcal doygun bölge capillary migration kılcal su hareketi capillary moisture kapiler rutubet, kapiler su capillary movement of water kapiler su hareketi, kapiler su akımı capillary permeability kapiler per meabilite capillary perviousness kapiler geçirgenlik capillary potential kapiler potansiyel capillary pressure kapiler basınç capillary pulling force kapiler çekme kuvveti capillary repulsion kılcal itme capillary rise kapiler yükselme capillary rise height kılcal yükseklik (kapiler hareket dolayısıyla suyun, serbest su kotu üstünde yükseldiği yükseklik) capillary saturation kapiler doygunluk capillary siphoning kapiler sifonlama

20 capillary suction kapiler emme capillary suction head kapiler emme yüksekliği, kapiler yükselme capillary tension kapiler çekme gerilmesi capillary tube çok ince boru, kılcal boru, kapiler boru capillary tube çok ince boru capillary tube kılcal boru capillary water kılcal su, kapiler su, kapiler rutubet, boşluk suyu, sari su capillary zone kapiler bölge, kapiler saçak capital 1. kapital, sermaye, anamal, finansal varlıklar 2. başkent 3. büyük harf capital fee aidat capital goods sermaye malları, üretim malları capital improvement köklü onarım capital letter büyük harf capital letter majüskül capital lock key büyük harflere kilitleme tuşu capital serap. hatalı imalat veya modanın geçmesinden kaynaklanan ıskarta capital, capital letter, uppercase büyük harf capitalization büyük harfe çevirme capitalization baş harflerini büyük yazma capitalize 1. kapitalize etmek, sermayeye eklemek, sermaye artırmak 2. büyük harfe çevirmek capitalized letter büyüğe çevrilmiş harf capitalized value kapitalize edilmiş kıymet, güncel değer, bugünkü değer capitate başlı, baş şeklinde, capitatus capitation of water suyun kaptajı caplan s syndrome romatoid pnomokonyoz, pnömokonyozlu kömür ve amyant işçilerinde görülür

21 capping kapsülleme, başlık geçirme, başlık, tapa capping beam başlık kirişi capping layer koruyucu tabaka, takviye tabakası (düşük taşıma gücündeki üstyapı tabanlarının iyileştirilmesinde kullanılan seçme malzemeden oluşan tabaka) capping, sulfur bkz. sulfur capping capping. kapsülleme. başlık geçirme,başlık,tapa,tapalama capric yağlı bir asit, kaprik caproic yağlı bir aside ait, kaproik caprotti valve gear. caproti sübab düzeni, sübab tertibatı. bazı lokomotiflerde görülen emme kamlarının açısal konumunu değiştirerek kesme ayarlan yapılabilen iki çift düşey çift vuruşlu dikme valf caps lock büyük harf kilidi capscrew başlı vida, kapak vidası capstan kabestan capstan engine çapa ırgatı. sonsuz dişli vasıtası ile düşey tanburu çalıştıran buhar makinası capstan lathe revolver torna capstan lathe revolver başlı torna capstan tool head revolver başlık capstan tool head. revolver tornada hekzegonal kalem tutacağı desteği, torna yatağı üzerinde taşıyıcı kızağın bir parçası olan ve ayrıca kısa kızak üzerine tespit edilen destek. bu mesnet yıldız tekerlek tarafından hareket ettirilip, bu tip konstürüksüyon kısa bir çalışma capstan. ırgat, vinç, dik vinç, dolap. düşey koni şeklindeki mil, tanbur, insan gücü, buhar, hidrolik veya elektrik gücü ile döndürülüp gemilerin limana yanaşması esnasında etrafına halat veya zincir sarılır capstan headed screw. ırgat başlığı vidası.silindirik başında radyal yönde delik açılan ve bu deliğe çubuk geçirilerek sıkma işi sağlanan vida capsule mahfaza, kovan, kapsül caption başlık caption altbaşlık (resim altı)

22 caption, heading, title başlık captive use ikame edilemeyen kullanım captive use bağlı kullanım capture yakalama capture, to yakalamak capture, trap yakalamak caput baş, üst kısım car otomobil car vagon car kabin car occupancy otomobil doluluğu car ownership otomobil sahipliliği car pooling otomobil ortak kullanımı car radio araba radyosu car rental service otomobil kiralama servisi car seat koltuk car track araba izi, araba tekerlek açıklığı car track lane tramvay şeridi (yolun kaplaması üzerinde, tramvayların raylar ile işgal ettiği diğer taşıtların kullanışına açık veya kapalı olabilen saha) car. (a) taşıt, araba (b) asansör, vinç kabini car/coupe araba/tek kapılı car/estate araba/steyşın vagon car/hatchback araba/hetçbek car/sedan araba/sedan car/sports araba/spor car/station wagon araba/steyşın vagon carat karat caravan karavan

23 carbenes karbenler (petrollerde, petrol mahsullerinde, maltada, asfalt çimentolarında ve katı doğal bitümlerdeki, bitümün, karbon disülfürde çözünen fakat karbontetra klorürde çözünemeyen bileşenleri) carbide bir karbon maden bileşimi, karbid carbide karpit carbinol bkz. methanol carbo odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon carbo karbon anlamı veren birleştirici carbofluchsin karbolik asit ve fuksin içeren boya maddesi carboids karboidler (bitümün karbon disülfürde çözünemeyen fraksiyonu) carbolate 1. karbolik asit tuzu; 2. bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak carbolic fenollü carbolism karbolik asit (fenol) zehirlenmesi carbolize karbol asidi katmak carbometer karbon dioksid nispetini belirleyen alet, karbometre carbon C işareti ile bilinen atom no:6 ve atom ağırlığı: olan kimyasal element, karbon, fahm, kömür carbon 1. karbon 2. silindir kapaklarında oluşan kurum 3. kömür çubuk carbon karbon, kömür carbon black karbon siyahı, is carbon block kömürlü paratoner, kömür yatağı carbon brick karbon levha carbon brush elektrik motorları ve jeneratörlerin fırçası carbon brush dinamo kömürü, kömür fırça carbon copy bilgi için carbon copy karbon kopya carbon copy list bilgilendirilecekler listesi carbon cycle karbon çevrimi

24 carbon deposit is carbon dioxide karbon dioksit carbon dioxide fire protection karbon dioksit söndürme sistemi carbon dioxide greenhouse effect karbondioksit sera etkisi carbon dioxide installation karbon dioksit söndürme sistemi carbon dioxide trap karbon dioksit kondenstop carbon disulfide karbon sülfür carbon filter (USA) (see charcoal filter) karbon filtre carbon gtand. karbon salmastra. yüksek basınçta çalışan makina şaftlarında sızıntıyı önlemek amacı ile kulanılan karbon halka, salmastra carbon knocks kurumdan ileri gelen vurmalar carbon microphone karbon mikrofon carbon monoxide karbon monoksit (fosil yakıtların yeterince hava ile yanmamasından oluşan, gözle görülmeyen, tatsız, kokusuz ve son derece zehirli bir gaz) carbon monoxide meter karbon monoksit ölçer carbon paper karbon kağıdı carbon steel karbon çeliği, adi çelik carbon steel karbon alaşımlı çelik carbon tetrachloride karbon tetra klorür (boya, kauçuk ve plastik sanayinde çözücü olarak kullanılan, renksiz, yanıcı olmayan bir organik kimyasal madde) carbonaceous karbona ait, karbonlu carbonaceous clay rock kömürlü kil taşı carbonado (black diamond). brezilyada bulunan ve zımpara carbonate n.&v. biochem, karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak carbonate karbonik asidin bir tuzu veya esteri, karbonat carbonation kayaç minerallerine karbondioksitin girmesiyle gerçekleten karbon tuzu ya da iki karbon tuzuna dönütme süreci carbonic karbona ait, karbonik, fahmi

25 carbonic asid (H2CO3) karbonik asit carboniferous kömür hasıl eden, kömürlü, karbonlu carboniferous karbon üreten carboniferous karbonlu carboniferous paleozoik çağının beşinci dönemi ve bu dönemde çökelen jeolojik birimlerin oluşturduğu istifin genel adı carbonization karbonlaştırma carbonization kömürleşme, kurum bağlama, yanma ile kömür hasıl etme carbonization kuru damıtma carbonize kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak carbonometry karbon dioksid ölçülmesi carbonyl karbonil carborundum zımpara carborundum karborandum (silisyum karbürün ticari ismi, kuvarstan daha sert olan kolay işlenemez ve aşındırıcı bir madde) carborundum karbonla silisyum bileşimi, karborund carborundum stone mozaik taşı, pomza taşı carboxyl hemen hemen bütün organik asitlerde olan COOH radikali carboxyl karboksil carboy damacana, sepetli damacana carbunculosis birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması carburation karbonlama carburet karbon ile birleştirmek veya doldurmak carburete yanmaya hazır hale getirme carburetion high speed circuit karbüratör yüksek hız devresi carburetor karbüratör, benzini hava karıştırarak yanmaya hazır hale getiren cihaz carburetor air cleaner karbüratör hava filtresi

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE

3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE 3100/3104/4100/4104 MOTOR ENGINE SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK 3 7 11 5 8 9 12 2 4 10 13 1 6 14 15 32 31 30 29 18 19 16 28 27 26 25 24 23 22 21 20 17 10 SİLİNDİR BLOK / CYLINDER BLOK Sıra No Item No Stok

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=08660(h) FAX=08660(h) Sayfa No / Dosya No : -KÇLİ/0077 Açıklama: KOMATSU KAMYONLAR VE DA- VE A- BULDOZERLERDE KULLANILMAK ÜZERE İHTİYACIMIZ 6 7 8 9 6-000-08-00-0-0-0-0-09-06-60-06-60-09-6-7-960-0-0-0-

Detaylı

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES

4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES 4204 / 4304 / 4404 SERIES ENGINES PA S A A A A PA S A A e No P N N S N N S NN 9 140100531 1 Turbo Yağlama Borusu pipe oil, turbo 10 140100575 1 Turbo Yağ Dönüş Rakoru fitting, turbo oil return 11.52 140100582

Detaylı

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR

RTR7500DE DİZEL JENERATÖR RTR7500DE 82 RTR7500DE DİZEL JENERATÖR 0 Sigorta 1 Dizel Motor Komple 2 Pul M10 3 Rondela M10 4 Somun M10 5 Gövde Kapağı 6 Gövde Kapak Vidası M8X32 7 Rotor Pervane Vidası M5X10 7-20 Rotor-Statör Komple

Detaylı

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue +905301453454

NİXON AUTO EUROPEN TRUCK SPARE PARTS product catalogue
+905301453454 NXN1001 NXN1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 TIGHTENER PULLEY 65 X 36 TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 NXN1003 NXN1004 51958006092 51958007436 51958200039 TIGHTENER PULLEY 74 X 34 X 6304

Detaylı

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AH (ZV0 2 56A;13ZV0041,extZV0 2 56A;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SC 2 12133ZV0305 GUIDE, IN. VALVE (OS) 1217270 (2) SC 3 12211ZV0000 HEAD,

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

CANMAKINA www.canmakina.com.tr

CANMAKINA www.canmakina.com.tr ADK02 One or Two Needle, Double Locked Stitch Sewing Machine Spare Part Catalogue CANMAKINA www.canmakina.com.tr ÖZELLİKLER SPECIFICATIONS Dikiş: Zincir Dikiş Type: Chain Stitch Dikiş Tipi 401 Stitch

Detaylı

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI

AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI AUTOMATIC SEWING UNIT FOR JACKET SIDESEAMS,SLEEVE LINING,CENTRE BACK CLOSING CEKET KOL İÇ DIŞ VE ASTAR YIRTMAÇLI YAN ÇATMA OTOMATI MODEL NEW-TECH 1500/5 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K1001 K1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 65 X 36 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 K1003 K1004 51958006092 51958007436 51958200039 GERGİ KASNAK

Detaylı

RTR020 - RTR030 BENZİNLİ SU POMPASI

RTR020 - RTR030 BENZİNLİ SU POMPASI R 0 BENZİNLİ SU MOTORU PARÇA OD NO P - BENZİNLİ SU POMPASI 1-01 Silindir Kafası Komple 1-02 Klavuz Yatak 1-03 Klavuz Yatak 1-04 Ring 1-05 1-06 Sübap Kapağı 1-07 1-08 Hortum 1-09 1-10 Saplama 1-11 1-12

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z86003001 4 TIRNAKLI SOMUN ÇEKTİRME 3 1 11,50 13,57 YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 4 1 23,00 27,14 YMR952Z85002001 MARS DISLISI

Detaylı

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR DZH200 E KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU DZH200 E ZEMİN FREZE // SURFACE PREPARATION KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ

Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Pita MAKİNA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. MONTAJ RESİMLERİ VE YEDEK PARÇA LİSTESİ Parça Adı / Part Name No 53P00 53P003 53P004 53P005 53P006 53P007 53P008 53P009 53P00 53P0 53P0 53P03 53P04 53P05 53P06 53P07

Detaylı

www.ornekismakinalari.com.tr

www.ornekismakinalari.com.tr Hakkımızda 1976 Yılından Başlayarak 35 Yılı Aşkın Süredir İş Makinası Ve Yedek Parça Sektöründe Tecrübeli Bir Yönetime Sahip Olan Örnek İş Makinaları 1995 Yılında Arif Öksüz Tarafından Kurulmuştur. 2013

Detaylı

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

PART MANUAL PARÇA KATALOĞU BACK POCKET SETTER UNIT WITHOUT FOLDING FOR TROUSERS PANTOLON ARKA CEP TAKMA OTOMATI KATLAMASIZ MODEL NEW-TECH 3000/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA

Detaylı

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD

BF2AM (ZV0X2 53;13ZV0041,extZV0X2 53;13ZV0041,ZV0X2 52;13ZV0041,extZV0X2 52;13ZV0041) E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Sayfa 1 E-2 CYLINDER BARREL/CYLINDER HEAD Refnr Parça Numarası Açıklama İlk Son 1 12100ZV0840 BARREL COMP., CYLINDER 1242711 001 SD, LD 1 12100ZV0841 BARREL COMP., CYLINDER 1242712 001 SD, LD 2 12133ZV0305

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET PARÇA KODU

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET PARÇA KODU Grup : ŞASİ GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000123 Mamül adı : ATOMIX 5414 SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2001601 Şasi gövde 1 2 2004622 Titreşim takozu - uzun 2 3 2001620

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000118 Mamül adı : ASTRON 7020 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2002706 İlaç deposu 20 lt. TM 1 2 2002702

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 41 / 2008989 Grup : DEKOMPRESÖR KOMPLE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 2008924 Plastik kam (Kam dişlisi) 1 2 2008926 Dekompresor kapağı 1 3 2008927 Dekompresor yayı 1 4 2008928

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIC 6314 TP SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ATOMIC 6314 TP SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 50014-2000090 Mamül adı : ATOMIC 6314 TP SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2002678 İlaç deposu 14 lt. MP 1 2 2002614 Depo süzgeci 1 3 2002627

Detaylı

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI

AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI AUTOMATIC PLACKET SETTING MACHINE WITH DOUBLE KNIFE PENYE PAT DİKİŞ OTOMATI MODEL EW-TECH 3500/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKI A SA AYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO ARTICLE

Detaylı

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI 1 Nut M6 M6 somun 8 2 Cover Kapak 1 3 Bearing type 6010 6010 tipi rulman 2 4 Snap ring Φ 50 Segman Φ 50 3 5 Ring gear Dişli 1 6 Male P.T.O. shaft

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL MARŞLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17Xø40x7 L3 1 2 3601098

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50114-2000113 Mamül adı : ASTRON 7014 TM SIRT ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 2002709 İlaç deposu 14 lt. M 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013

Detaylı

190 CC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ

190 CC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ 190 CC 06.145.3005 BURUN MAKARASI Paslanmaz Çelik Burun Makarası 146,10 06.145.1505 ZİNCİR MUHAFAZASI Paslanmaz Çelik Zincir Muhafazası 3,40 06.045.0520 KOÇ BOYNUZU Paslanmaz Çelik - 20 cm 11,05 06.045.5020

Detaylı

MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY.

MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY. MERITOR ALL ORIGINAL NUMBERS. MARKS AND MODELS FROM VEHICLE MANUFACTURERS LISTED IN THIS CATALOGUE ARE FOR COMPARISON PURPOSES ONLY. 8 ECS - 000 MCK0 000 Caliper Pin Repair Kit Kaliper Perno Tamir Takımı

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI : 40 / 40402-3600359 : 40S EL TRAKTÖRÜ (ANTOR 6 LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI : 40 / 40402-3600359 : 40S EL TRAKTÖRÜ (ANTOR 6 LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : DİŞLİ KUTUSU HAREKET MEKANİZMASI Mamül kodu : 40 / 40402-3600359 1 0109136 Kopilya 2x20 6 2 3691025 Geri vites çubuğu 40S 2 3 3691026 1.ve 2. vites mili 40S 1 4 3601032 Çelik bilya 5/16 3 5 3601033 Yay

Detaylı

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman

Soru 5) Pistonun, silindir içersinde iki ölü nokta arasında yaptığı tek bir harekete ne denir? a) Çevrim b) Vakum c) Basma d) Zaman Soru 1) Pistonun silindir içersinde yön değiştirmek üzere bir an durakladığı yere ne ad verilir? a) Silindir başı b) Silindir eteği c) Ölü nokta d) Piston durağı Soru 4) Silindir hacmi aşağıdakilerden

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 41 / 2009400 Mamül adı : 4-MIX 54cc (ATOMIC) 1 2009079 Plastik muhafaza (Atomizör) 1 2 2008902 Starter kapağı 1 3 2008987 Starter komple 1 4 2008909 Plastik buji kapağı 1 5 2009012 Özel civata

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 32M LD 400 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 32M LD 400 ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DİDON GRUBU Mamül kodu : 40-30322-3600265 SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3642001 Didon flanşı 1 2 3642008 Didon kilit kolu 1 3 0101003 Civata 6Kö.B. M10x50 1 4 0103005 Rondela

Detaylı

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları

Rulmanlı Yataklarla Yataklama. Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ. Esasları Rulmanlı Yataklarla Yataklama Y.Doç.Dr. Vedat TEMİZ Esasları Sabit bilyalı rulmanlar Normal uygulamalar dışında, tek rulmanın yük taşıma açısından yetersiz olduğu yerlerde veya her iki doğrultuda ön görülen

Detaylı

PNÖMATİK EKİM MAKİNELERİ

PNÖMATİK EKİM MAKİNELERİ 2013 04.1.0 TARIM SULAMA MAKİNELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. PNÖMATİK EKİM MAKİNELERİ 4 SIRALI GÜBRESİZ YEDEK PARÇA KATALOĞU Ayçiçeği, Mısır, Soya, Pamuk, Bezelye, Nohut, Fasulye, Yer Fıstığı, Kabak Çekirdeği,

Detaylı

TOZ LASTİK TAKIMI CT 0 SB... SN....9 DUST RUBBER SET / CT 00 ŞAPKALI TOZ LASTİĞİ / THRUST PART WITH BELLOW 7 mm CT 0 TOZ LASTİK BURCU / DUST RUBBER BUSH *8*0 mm Q 7 mm TOZ LASTİK TAKIMI CT 8 DUST RUBBER

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DİŞLİ KUTUSU GRUBU : 41 / : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİŞLİ KUTUSU GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 42S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI CF186 FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3601014 Vites kolu sacı 1 2 0101182

Detaylı

TUSATECH TUSA OTOMOTİV MAN - MERCEDES KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE MAN - MERCEDES TRUCK SPARE PARTS

TUSATECH TUSA OTOMOTİV MAN - MERCEDES KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE MAN - MERCEDES TRUCK SPARE PARTS TUSATECH TUSA OTOMOTİV - KAMYON YEDEK PARÇA TUSA AUTOMOTIVE - TRUCK SPARE PARTS ÜRÜNLERİ / PRODUCTS COD O.E.M. NO MODEL PARÇA / DESCRIPTION FOTO / PICTURE TS 5130 51063305034 51063305040 TGS TGX EURO 4

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000093 Mamül adı : ATOMIC 6314 TPG SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000093 Mamül adı : ATOMIC 6314 TPG SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000093 Mamül adı : ATOMIC 6314 TPG SIRT ATOMİZÖRÜ ADI - STANDART ADET 1 2002602 İlaç deposu atomic 14 lt. 1 2 2002614 Depo süzgeci 1 3 2002627 Conta

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : ŞANZIMAN GRUBU Mamül kodu : 41-3691000 Mamül adı : 41S TARAL (CF186 F) DİZEL EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0108030 Segman delik 37x1,5 DIN472

Detaylı

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ - LIST OF SPARE PARTS AND MATERIALS

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ - LIST OF SPARE PARTS AND MATERIALS PARÇA VE MALZEME LİSTESİ - LIST OF SPARE PARTS AND MATERIALS PARÇA NO: PART NO: 1 PARÇA İSMİ: PART NAME: Kablo Sıkma Somunu / Nut MALZEME: MATERIAL: PARÇA NO: PART NO: 16 PARÇA İSMİ: PART NAME: Alt Rulman

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 2 1 23,00 27,14 YMR952Z84001001 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 10,06 11,87 2 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça Kodu Parça

Detaylı

HERO DUET TAVSİYE EDİLEN YEDEK PARÇA FİYATLARI ( HAZİRAN 2016 )

HERO DUET TAVSİYE EDİLEN YEDEK PARÇA FİYATLARI ( HAZİRAN 2016 ) HERO DUET TAVSİYE EDİLEN YEDEK PARÇA FİYATLARI ( HAZİRAN 2016 ) PARÇA ADI TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYATI (KDV DAHİL) FAN KAPAGI 9,32 UST KAPAK SOGUTMA 7,58 KAPAK CONTASI 2,97 ALT KAPAK SOGUTMA 6,35 KAUCUK

Detaylı

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL

CLAMP PIECE CPL.LHS SERRATED 7 SM/1007-3 ALT ÇENE KOMPLE SOL PARÇA NO PART NO KOD CODE PARÇA ADI PART NAME 1 SM/1001 MEKİK KOMPLE ÇELİK SOL RAPİER CPL.LHS 2 SM/1002 MEKİK GÖVDESİ ÇELİK SOL RAPİER HEAD BODY LHS 3 SM/1003 MEKİK MANDALI ÇELİK SOL CLAMPİNG LEVER CPL.LHS

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z86003001 4 TIRNAKLI SOMUN ÇEKTİRME 3 1 11,50 13,57 YMR952Z89008001 KAYIŞ ÇEKTİRME 4 1 23,00 27,14 YMR952Z85002001 MARS DISLISI

Detaylı

220 CC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ

220 CC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ 220 CC 06.145.3005 BURUN MAKARASI Paslanmaz Çelik Burun Makarası kardeşler yat 146,10 06.145.1505 IRGAT EKİPMANI Paslanmaz Çelik Zincir Muhafazası 3,40 06.045.0520 KOÇ BOYNUZU Paslanmaz Çelik - 20 cm 11,05

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ : 40/ : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ : 40/ : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ Mamül kodu : 40/13000-2300047 Mamül adı : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) 1 2301758 Fan kafesi örgülü (Taral) 1 2 2301761 Divüzör (Taral) 1 3 2301762 Pervane muhafaza (Taral)

Detaylı

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS HmSS HmSS 50 NO 1 2 3 4 45 P. ADI SLG 540 SLG 540 SLG 540 SLG 540 40 HP 15 20 25 30 HmSS 20 14 P. ADI HP SLG 4" 10 18 2900 d/dk 13 2900 d/dk 16 30 1450 d/dk 12 35 4 P. ADI HP SLG 540 4 14 11 12 10 10 9

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

PARÇA ADI - STANDART NO ADET

PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DİŞLİLER GRUBU Mamül kodu : 41 / 3601001 Mamül adı : 51S TARAL IŞIKLI EL TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0106029 Yağ Keçesi Ø17xØ40x7 L3 1 2 3601098 Priz direk 1 3 0108014

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU TEL=0800(h) FAX=0800(h) Dosya No : -KÇLİ/00 Sayfa No / -0-000 RACE ASS'Y 7-8-0-0-79 KIT 7-8-000 TK -70- CONDENSER ASSY 0-979-8-0-00 ARMATURE ASSY KDO-00-0 --088 TANK -07-0 -00- DIAPHRAGM 8-- 0 7 --00 COVER

Detaylı

RTR075 RTR075-RTR075HD RTR075HD

RTR075 RTR075-RTR075HD RTR075HD RTR075 RTR075-36 RTR075 - BENZİNLİ ÇAPA MAKİNASI Kod No Parça İsmi Fiyat $ B101 Yağ Tıpası B102 Yağ Keçesi B103 Tıpa B104 Dişli Kutusu B105 Dişli Kutsu Contası B106 Dişli Kutusu Kapağı B107 Dişli Kutusu

Detaylı

683 D SÜPER TARAL EKOSTAR DİDON GRUBU

683 D SÜPER TARAL EKOSTAR DİDON GRUBU 683 D SÜPER TARAL EKOSTAR DİDON GRUBU Grup : DİDON GRUBU Mamül kodu : 40-30322-3600232 SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3642061 Didon flanşı (Ekostar) 1 2 3602346 Didon kilit kolu 19S

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 2. BÖLÜM BAĞLAMA ELEMANLARI... 7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III 1. BÖLÜM MAKİNA BİLGİSİ... 1 1.1. Kuvvet Makinaları... 1 1.2. İş Makinaları... 2 1.3. Tarifler... 2 1.4. Birimler ve Uluslararası Birim Sistemleri (SI)... 3 1.5. Makinalarda Tanımlar...

Detaylı

B M W GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI

B M W GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI GAMA FREN BALATALARI 34 11 1 161 347 P289.1 ÖN E30 WVA 21173 17,0 mm 12,07 34 11 1 160 450 P299.2 ÖN E32, E34 WVA 21064 18,0 mm 15,86 34 11 6 761 244 P464.1 ÖN E36, E46 WVA 21925 17,8 mm 14,86 34 11 1

Detaylı

YEDEK MALZEMLER REFILLS

YEDEK MALZEMLER REFILLS F1 KART F1 DRIVER CARD KM-PLUS KART KM-PLUS DRIVER CARD KM-DCVAR KART KM-DCVAR DRIVER CARD KM-GOLD KART KM-GOLD DRIVER CARD F1 ve KM-PLUS KART için EL TERMİNALİ DISPLAY for F1 and KM-PLUS DRIVER CARD DDC-A60

Detaylı

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS

RTR100HD HANDLE CONTROL PARTS 1 HANDLE CONTROL PARTS 6 104 - BENZİNLİ ÇAPA MAKİNASI 101 Kavrama Kolu 102 Gaz Kolu 103 Civata M6X20 105 Gaz Kablosu 106 Emniyet Mandalı 112 Geri Vites Veya Debriyaj Mandalı 113 Pim 7X24 114 Pim 10X24

Detaylı

CARACAL D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59

CARACAL D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001008 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 3,89 4,59 2 D-SÖKME YMR950177419001 YAĞ POMPASI SOMUN SÖKME APARATI 1 1 7,76 9,16 3 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05023 AKÜ 14 1 45,90

Detaylı

Yedek Parça Kataloğu. Spare Parts Catalogue VFPN -H SERİSİ İTFAİYE POMPASI FIRE PUMP VERSİYON:01 TR/ EN

Yedek Parça Kataloğu. Spare Parts Catalogue VFPN -H SERİSİ İTFAİYE POMPASI FIRE PUMP VERSİYON:01 TR/ EN İTFAİYE POMPASI FIRE PUMP Yedek Parça Kataloğu Spare Parts Catalogue TR EN VFPN -H SERİSİ VERSİYON:0 TR/ EN Tüm haklar VOLKAN'da saklıdır. 05 TÜRKİYE'de basılmıştır. /Copyright by VOLKAN - 05 - printed

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Doç.Dr.İrfan AY-Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATA-SOMUN ve RONDELALAR CIVATALAR Cıvatalar: Özel baş biçimine sahip silindirik gövde üzerine belli boylarda diş açılmış bağlantı elemanlarına cıvata denir. Cıvataların diş açılmış kısımları üçgen vida

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ : 40/ : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ : 40/ : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : FAN KOMPLE (HEBASAN) YENİ Mamül kodu : 40/13000-2300047 Mamül adı : TA 2000 TÜRBO ATOMİZÖR (YENİ TİP) 1 2301758 Fan kafesi örgülü (Taral) 1 2 2301761 Divüzör (Taral) 1 3 2301762 Pervane muhafaza (Taral)

Detaylı

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu 1inci 500-750 kmler / 30 45 gün, 2nci 5000km sonra Rölanti Hızı / CO% Vana Manivela Boşluğu Motor Yağı (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Yağ Filtresi (Bajaj DTS-i 10000 Yağ)* Motor Yağı Filtresi (Bajaj DTS-i 10000

Detaylı

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49

ATV250 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. Fiyat KDVli Fiyat YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 D-ÇEKTİRME YMR952Z84001005 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 30,08 35,49 2 M-ELEKTRİK AKSAMI YME001A05A05019 AKÜ 1 1 355,40 419,37 YME001A06A06022 ATEŞLEME BOBİNİ 3 1 18,66 22,02 YME00197A11H001

Detaylı

MERCEDES GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI

MERCEDES GAMA FREN BALATALARI BREMBO DİSK FREN AYNALARI GAMA FREN BALATALARI 001 420 77 20 P026.1 ÖN 115 WVA 20011 15,0 mm 7,43 000 420 68 20 P093.1 ÖN 123 WVA 20392 15,0 mm 11,43 000 420 99 20 P265.1 ÖN 124 WVA 20941 19,3 mm 13,79 001 420 99 20 P186.1 ÖN 126

Detaylı

SERVĐS BÜLTENĐ BĐLGĐ C

SERVĐS BÜLTENĐ BĐLGĐ C SERVĐS BÜLTENĐ BĐLGĐ C Eylül 2010 MODEL: SERĐSĐ TRAKTÖRLER KONU: ÖZEL TAKIMLAR AÇIKLAMA: Servis işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla üretilen ve kullanılması gerekli olan özel takımlar ekli listede verilmiştir.

Detaylı

10" Rewindable Submersible Motors Sarılabilir Dalgıç Motor HP. Suitable for wells with 298 mm and larger inner diameter

10 Rewindable Submersible Motors Sarılabilir Dalgıç Motor HP. Suitable for wells with 298 mm and larger inner diameter Advantages Avantajlar Suitable for wells with 298 mm and larger inner diameter Maintanance free water lubricated radial and axial (kingsburry) bearings Pressure balancing between inner and outer side with

Detaylı

YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 10 POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

: DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41M TARAL MARŞSIZ CF186F 9Hp ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

: DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 41M TARAL MARŞSIZ CF186F 9Hp ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL PARÇA LİSTESİ Grup : DİDON GRUBU Mamül kodu : 40-30412-3600262 Mamül adı : 41M TARAL MARŞSIZ CF186F 9Hp ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET NO KODU 1 3612036 Gaz Spirali 36M-45M

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 M-ELEKTRİK AKSAMI YME00182A77E002 BOBİN 5 1 12,06 14,23 YME001A17A17016 BUJİ BAŞLIĞI 3 10 0,80 0,94 YME00128K61K001 BUJİ BAŞLIĞI LASTİĞİ 2 5 1,48 1,75 YME00136K71K001 BUJİ KABLOSU

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DEBRİYAJ VE MUHAFAZA GRUBU : 40 / 40402-3600362 : 40S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI (ANTOR 3LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : DEBRİYAJ VE MUHAFAZA GRUBU : 40 / 40402-3600362 : 40S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI (ANTOR 3LD 400) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : DEBRİYAJ VE MUHAFAZA GRUBU Mamül kodu : 40 / 40402-3600362 Mamül adı : 40S EL TRAKTÖRÜ MARŞLI (ANTOR 3LD 400) 1 9000517 Motor 6LD 400 Marşlı Lombardini 1 2 3601214 Debriyaj gövdesi 40M-41M-41S 1 3 3658017

Detaylı

Kodu Üretici Sınıf Model Adı ORJ KAWASAKİ KSS85Z KABLİN SACI USA KAWASAKİ PLATE 163G USA KAWASAKİ DISC

Kodu Üretici Sınıf Model Adı ORJ KAWASAKİ KSS85Z KABLİN SACI USA KAWASAKİ PLATE 163G USA KAWASAKİ DISC Kodu Üretici Sınıf Model Adı 156605-2320 ORJ KAWASAKİ KSS85Z KABLİN SACI 16382-54221 USA KAWASAKİ PLATE 163G3-02131 USA KAWASAKİ DISC 163G3-02141 USA KAWASAKİ PLATE 16B3196007 ORJ KAWASAKİ KSS85ZIV ENJEKTÖR

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : 40 / : DEPO GRUBU : TA400 SÜPER PİTON 60) ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : 40 / : DEPO GRUBU : TA400 SÜPER PİTON 60) ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 40 / 13004-2300072 : DEPO GRUBU 1 1402701 Depo 400lt.Süper Piton 1 2 1402718 Depo bağlantı kayışı 1042mm. 2 3 1402045 Doldurma kapağı 1 4 1402040 Depo kapağı 1 5 1402044 Depo süzgeci 1 6 1402048

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : Mamül adı : TA 1600 PİTON TÜRBO SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : Mamül adı : TA 1600 PİTON TÜRBO SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : 40-13000-2300067 Mamül adı : TA 1600 PİTON TÜRBO 1 2301758 Fan kafesi örgülü (Taral) 1 2 2301761 Divüzör (Taral) 1 3 2301762 Pervane muhafaza (Taral) 1 4 0101108

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE : 40 / : TA 1000 ÇEKİLİR TİP MİLENYUM GOLD HEBASAN FAN (TAR90) TÜRBO ATOMİZÖR

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE : 40 / : TA 1000 ÇEKİLİR TİP MİLENYUM GOLD HEBASAN FAN (TAR90) TÜRBO ATOMİZÖR : FAN KOMPLE Mamül kodu : 40 / 13000-2300214 Mamül Adı : TA 1000 ÇEKİLİR TİP MİLENYUM GOLD HEBASAN FAN (TAR90) TÜRBO ATOMİZÖR PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET SIRA KODU NO 1 2304035 Fan kafesi yeni 1

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK : : TA 1600 TÜRBO ATOMİZÖR (COMER-TARAL) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK : : TA 1600 TÜRBO ATOMİZÖR (COMER-TARAL) SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : 40-13000-2300067 1 2301758 Fan kafesi örgülü (Taral) 1 2 2301761 Divüzör (Taral) 1 3 2301762 Pervane muhafaza (Taral) 1 4 0101108 Civata 6Kö.B 8,8 M8x16 28 5 0102029

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : 40 / : DEPO GRUBU : TA400 SÜPER PİTON 50) ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ : 40 / : DEPO GRUBU : TA400 SÜPER PİTON 50) ATOMİZÖR SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Mamül kodu : 40 / 13004-2300070 : DEPO GRUBU 1 1402701 Depo 400lt.Süper Piton 1 2 1402704 Depo bağlantı kayışı 1160mm. 2 3 1402045 Doldurma kapağı 1 4 1402040 Depo kapağı 1 5 1402044 Depo süzgeci 1 6 1402048

Detaylı

POCKET WELTING AUTOMAT FOR TROUSERS AND JACKETS CEKET PANTOLON FLETO OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

POCKET WELTING AUTOMAT FOR TROUSERS AND JACKETS CEKET PANTOLON FLETO OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU POCKET WELTING AUTOMAT FOR TROUSERS AND JACKETS CEKET PANTOLON FLETO OTOMATI MODEL NEW-TECH 2020 SERIES PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. SIRA PARÇA NO ADET NO

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000122 Mamül adı : ATOMIC 6314 SIRT ATOMİZÖRÜ KOLİSİZ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000122 Mamül adı : ATOMIC 6314 SIRT ATOMİZÖRÜ KOLİSİZ SIRA NO Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50014-2000122 Mamül adı : ATOMIC 6314 SIRT ATOMİZÖRÜ KOLİSİZ SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 2002801 Depo ilaç 14 lt. Atomix 1 2 2002802 Depo rekor contası

Detaylı

Beton Pompaları Concrete Pumps

Beton Pompaları Concrete Pumps 1 Boru Kelepçeleri Beton Boruları Temizle Topları Su Pompası ve Tamir Takımı 2 Elektrik & Hidrolik Aksamı Azot Tüpü Redüksiyon Boruları Şanzuman Ayracı ve Dişlisi Filtre Çeşitleri Ayak Takozu 3 Gaz Kutusu,

Detaylı

SERVİS MANUELİ/SERVICE MANUAL. Elektromekanik / Electromechanic BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI DISHWASHER BYM100E

SERVİS MANUELİ/SERVICE MANUAL. Elektromekanik / Electromechanic BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI DISHWASHER BYM100E SERVİS MANUELİ/SERVICE MANUAL Elektromekanik / Electromechanic BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI DISHWASHER BYM100E Revizyon No : 01 Yürürlülük i : 10.04.2008 2100 0506 1003 1002 2100 0509 1314 0001 2100 3214 2401

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım

FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Montaj, İşletme, Bakım İÇİNDEKİLER 0. Genel Bilgiler 5 I. Ürünleri Görünüşleri 6 II. Çalışma Prensibi 8 II.1. Soğutma 8 II.2. Isıtma 8 II.3. Sistem Şeması 9 III. Teknik

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR SIRA NO PARÇA ADI - STANDART NO ADET MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50120-2000102 Mamül adı : ASTRON 7020 F SIRT ATOMİZÖR ADI - STANDART ADET 1 2002710 İlaç deposu 20 lt. F 1 2 2002702 Süzgeç depo 1 3 2002013 Şapka 1 4 2002707

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : Mamül adı : TA 1200 PİTON TÜRBO SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : Mamül adı : TA 1200 PİTON TÜRBO SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET : FAN KOMPLE (TARAL) TONLUK Mamül kodu : 40-13000-2300067 1 2301758 Fan kafesi örgülü (Taral) 1 2 2301761 Divüzör (Taral) 1 3 2301762 Pervane muhafaza (Taral) 1 4 0101108 Civata 6Kö.B 8,8 M8x16 28 5 0102029

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti motor kodu HXDA,SIDA için ayrıntılı kılavuz Dişli kayışının değiştirilmesinde çoğunlukla ciddi sonuçları olan hatalar

Detaylı

Tarih İŞYERİ AMİRİ Konunun adı MÜHÜR-İMZA

Tarih İŞYERİ AMİRİ Konunun adı MÜHÜR-İMZA PRESLER Sac levhaların kabartma, bükme, oluk açma, kesme vb şekillendirme işlemlerinde işlemin karakteristiğine göre çeşitli türden presler kullanılmaktadır. Bu işlemlerde diğer önemli nokta da belli bir

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K4001 K4002 4570351312 4570350312 4570350112 4570351512 KRANK DAMPERI 4020350013 KRANK DAMPERI VIBRATION DAMPER VIBRATION DAMPER K4003 K4004 4572003170 0005501633 78 X 42 X 6303 80 X 48 K4005 K4006 4572003070

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları 2001 model, AKE motor kodlu A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI bir CT1015 WP1 ve CT1018K1 Audi modeline yönelik ayrıntılı kılavuz ContiTech, kayış değişiminde

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 30S ÇAYIRBİÇME MAKİNASI CF178FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DİDON GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 30S ÇAYIRBİÇME MAKİNASI CF178FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET Grup : DİDON GRUBU Mamül kodu : 40-41302-3600215 Mamül adı : 30S ÇAYIRBİÇME MAKİNASI CF178FE SIRA PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 3646003 Kumanda borusu komple 30S 1 1a 3602418 Takoz bağlantı sacı

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50026-2000077 Mamül adı : ATOMIC 5026 MPG SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEPO GRUBU Mamül kodu : 40-50026-2000077 Mamül adı : ATOMIC 5026 MPG SIRT ATOMİZÖRÜ SIRA NO MAMÜL LİSTESİ Grup : DEPO GRUBU ADI - STANDART ADET 1 2002601 İlaç deposu atomic 26 lt. 1 2 2002614 Depo süzgeci 1 3 2002627 Conta kapak atomic 1 4 2002616 Depo kapağı 1 5 2002691 Havalandırma nipeli 1

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012

FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 1 FİYAT LİSTESİ 31.12.2012 D-ÇEKTİRME Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YMR952Z86003001 4 TIRNAKLI SOMUN ÇEKTİRME 2 1 11,50 13,57 YMR952Z84001001 ROTOR ÇEKTİRME 1 1 10,06 11,87 2 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015

FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 1 FİYAT LİSTESİ 12.10.2015 M-ELEKTRİK AKSAMI Parça Kodu Parça Adı N P.A. KDVli YME001A05A05011 AKÜ 4 1 91,09 107,49 YME001A0520Y002 AKÜ (YUASA) 4 1 154,45 182,25 YME001A06A06041 ATEŞLEME BOBİNİ 8 1 17,00

Detaylı

YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 2½  POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

MERKEZMAN San. Tic. Ltd. Şti.1979 yılında otomotiv sektörünün kalbi olan Bursa'da kurulmuştur.

MERKEZMAN San. Tic. Ltd. Şti.1979 yılında otomotiv sektörünün kalbi olan Bursa'da kurulmuştur. 2015 MERKEZMAN San. Tic. Ltd. Şti.1979 yılında otomotiv sektörünün kalbi olan Bursa'da kurulmuştur. Hedefi; orijinal kalitesinde malzeme üretmektir. Firmamız, yenilikleri takip eden yeni kuşak yöneticileri

Detaylı

: DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 23M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO

: DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : Mamül adı : 23M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO : DİŞLİ GRUBU Mamül kodu : 41-3641500 SIRA NO PARÇA KODU PARÇA ADI - STANDART NO ADET 1 0107013 Rulman 6207 2 2 3641019 Ayna dişli Z=21 1 3 3641013 Aks mili 1 4 3641048 Şim 72x56x0,5 2 4 3641049 Şim 72x56x0,3

Detaylı

No Parçanın Adı Parça No Nato Stok No Ait Olduğu Sistem

No Parçanın Adı Parça No Nato Stok No Ait Olduğu Sistem 1 Destek Yüksüğü G002312 500-2000 Lb. Uçak Bom. 2 Arka Tapa Zarf Kovanı G002850 2000 Lb. Uçak Bombası 3 Kör Tapa G001295 500 Lb. Uçak Bombası 4 Askı Kulpu Vidası G002303 A 500 Lb. Uçak Bombası 5 Dip Tıkaç

Detaylı

FRONT FLY J STITCH AUTOMAT FOR CLASSIC TROUSERS PANTOLON PATLET ÜSTÜ J DIKIŞ OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU

FRONT FLY J STITCH AUTOMAT FOR CLASSIC TROUSERS PANTOLON PATLET ÜSTÜ J DIKIŞ OTOMATI PART MANUAL PARÇA KATALOĞU FRONT FLY J STITCH AUTOMAT FOR CLASSIC TROUSERS PANTOLON PATLET ÜSTÜ J DIKIŞ OTOMATI MODEL NEW-TECH 2400/1 PART MANUAL PARÇA KATALOĞU YAZICI DIKIS MAKINA SANAYI VE TICARET LTD. STI. GRUP 1 GROUP 1 ŞASE

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ KOMPLE Mamül kodu : Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO

MAMÜL PARÇA LİSTESİ. : DEBRİYAJ KOMPLE Mamül kodu : Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO : DEBRİYAJ KOMPLE Mamül kodu : 41-3641150 Mamül adı : 20M TARAL R200 BENZİNLİ ÇAPA TRAKTÖRÜ SIRA NO PARÇA PARÇA ADI - STANDART NO KODU 1 0102039 Somun plastikli M5 6 2 3641105 Debriyaj gövdesi (TARAL R200)

Detaylı