c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: olan kimyasal element, kalevi bir maden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: 132.91 olan kimyasal element, kalevi bir maden"

Transkript

1 C and F bkz. cost and freight c frame hamut,şasi,çerçeve, c frame pivot hamut mihveri,çerçeve ekseni c(a)esium Ca işaretiyle bilinen atom no:55 ve atom ağırlığı: olan kimyasal element, kalevi bir maden C. to C. merkezden merkeze C.E.l. vida dişi enstitüsü c.f. santrifüş kuweti c.g. yerçekim merkezi C.G.S. System. santimetre, gram, saniye ölçüleri C.P. Cycle sabit basınç çevrimi C.Q.R. Anchor pulluğa benzeyen kanca. (şekil 25) C.V. Cycle sabit hacim çevrimi c/s, c.p.s saniyedeki çevrim cab kamyonun şoför mahalli, şoför kabini, taksi cab kabin cab dome light kabin içi aydınlatma lambası cab heater araç kaloriferi cab hold down bracket şoför mahalli tespit kuşağı, şoför mahallinin şasiye tespit edildiği etek cab internal clearance kabin içi boşluğu cab over engine şoför mahalli motorun üstünde veya yanında olan tip cab seat şoför mahalli koltuğu cab support şoför mahallini takviye eden ara çapraz şasi cab top deck şoför mahalli tavanı cabin kabin cabin heater kabin ısıtıcısı, kalorifer

2 cabinet dolap, kabin cabinet leg. dişlileri.takımı veya yakıt tankını muhafaza etmek için tornanın veya takım tezgahının altındaki dolap cable 1. kablo 2. telgraf, telgraf çekmek cable kablo çekmek cable address telgraf adresi cable arrangement kablo düzeni cable assembly komple kablo, kablo takımı cable band kablo bileziği cable box elektrik kutusu cable capacitance kablo sığallığı cable connector kablo bağlantısı (konnektörü) cable control kablo kumandalı cable core kablo çekirdeği cable crane halatlı kren cable distribution box kablo dağıtım kutusu cable drum kablo makarası cable duct kablo oluğu cable grip. bir tel halatın ucuna takılan esnek tel koni.koniden çekilip halat boru içersinden geçirilirken, gerilme koninin halata sıkı tespit edilmasini sağlar cable grips kablo kıskacı cable joint kablo ek yeri cable loss kablo yitimi cable ploughing. halattı sürme, birbirlerine çelik halatla bağlı olan ve bu halata tesbit edilen pulluğa gerekli gücü sağlayan çift traktör pulluk çift düzeneği cable pulley halat kasnağı cable pulling device kablo çekme aparatı cable rack elektrik rafı

3 cable railway. kablolu demir yolu, halatlı vargel cable roller kablo makarası cable spinning kablo çekilmesi cable stayed bridge gergin, eğik askılı köprü cable supported bridge kablo destekli köprü cable system kablolu sistem, haberleşmenin kablolar ile yapıldığı sistem cable television kablolu televizyon cable terminal kablo terminali, kablo ucu cable tramcars kablolu vargel yöntemi ile çalışan, vargelleri yeraltı kablosu vasıtası ile hareket ettirilen sistem cable transfer telgraf havalesi cable transmission kablo üzerinden iletim cable vault kablo yatağı cable way havai hat cable, cord kablo cable drilling rig. çelik halat sondaj donanımı cablegram telgraf cable way (blondtn). havai hat.kablolu havai hat, vargel sistemi cableway crane halatlı vinç cabling kablaj cabriolet fayton cabriolet car araba/kabriyole, araba/üstü açık cacanthrax şarbon un öldürücü şekli, ağır şarbon cache ön bellek cache buffer ön ara bellek cache memory cep bellek, önbellek cache, memory cache önbellek

4 cachet kaşe, mühür caching önbelleğe alma cad (computer aided design) bilgisayar destekli tasarım cadaster kadastro, çap cadastral kadastroya ait cadastral map kadastro haritası cadastral survey kadastro, kadastral arazi ölçmesi cadastral surveying kadastro etüdü CADD bkz. computer aided design and drafting cadence signal ritimli sinyal cadmium Cd sembolü ile bilinen atom no:48 ve atom ağırlığı olan madeni element, yumuşak ve beyaz bir maden, kadmiyum cadmium plating kadmiyum kaplama CAE bilgisayar destekli mühendislik cafeteria kafeterya cage 1. kafes 2. yatak yuvası,yatak kovanı, yatağın oturtulduğu yer veya blok, kovan cage (bearing) kafes (bilya kafesi) cage. kafes, iskelet, çatgı, asansör, kabinesi, asansör sandığı, dolap, çelik bina iskeleti, dış kafes, bilyalı yatak bileziği, vinç kasnağı,kafes siper cage valve. bilyalı valf caisson keson, keson kuyu, batırma kuyu, sandık temel caisson, compressed air bkz. compressed air caisson caisson, sinking of bkz. sinking of caisson cake kalıplaşmak, katılaşmak cake pişmek caking power yapıştırma tozu caking properties plastik özelliği, yapışma özelliği Cal. Kalori

5 calamine içinde az miktarda demir oksidi bulunan çinko oksidi (Cilt hastalıklarında mevzii olarak kullanılır) calc alkali rocks alkali ve CaO oranı öteki bileşenlerden daha çok olan magmatik kayaçlar calcar 1. mahmuz; 2. hippocampus minor calcareous kireçli, kalsiyumlu calcareous kalker calcareous clay kalkerli kil calcareous deposit kalker deposu, kalker çökelim havzası, kalker birikintisi calcareous earth kalkerli toprak, kalkerli zemin calcareous marl marnlı kalker calcareous material kireçli malzeme, kalkerli malzeme calcareous sandstone kalkerli kum taşı calcareous spar kalsit, kalspat calcerous kalkerli calcic biohcem. a) kireç veya kalsiyuma ait; b) kalsiyumlu, kireçli calciferol ergosterolün ültraviyole ışınımı ile hazırlanmış beyaz ve kokusuz billurlar (C28H44O) calciferous 1. kireçli, kireç hasıl eden; 2. kalsiyumlu, kalsiyum hasıl eden calcific kireç yapan, kireçlendiren calcify kireçlendirmek calcination bir maddenin saf olarak elde edilebilmesi veya oksidasyonu için yüksek sıcaklıkta yapılan ısıtma işlemi (kireçtaşından kireç elde edilmesi için yapılan işlem) calcine yakarak toz haline getirmek veya gelmek, kalsine etmek calcined agregate kalsine agrega calcite kalsiyum karbonat (CaCO3) calcite kalsit, kalsiyum karbonatın çok bulunan mineralinin adı calcium Ca işareti ile bilinen, atom no: 20 ve atom ağırlığı: olan, diş ve kemik gelişmesini sağlayan kimyasal element, kalsiyum

6 calcium aluminate kalsiyum alü minat calcium carbide karpit calcium carbonate kalsiyum karbonat calcium chloride kalsiyum klorür calcium hydroxide kalsiyum hidroksit, sönmüş kireç calcium sulphate kalsiyum sülfat calcschist kalşist (çoğunlukla yassı ve paralel kalsit kristallerinden oluşan ve bu nedenle kısmen yapraklı bir görünüm gösteren başkalaşım kayacı) calcspar kalspat, kalsit calculate, compute hesaplamak calculate, to hesaplamak calculating machine hesap makinası calculation 1. hesaplama, hesap 2. tahmin calculation of earth work toprak hesabı, kübaj calculator hesap makinesi calculus analiz (matematik) calculus türev calculus of variations değişimler hesabı caldron kap caldron kazan calendar mechanism. saatlerde tarihi gösteren mekanizma calender rollere, (a) planya veya bıçkı tezgahına kereste vermede kullanılan merdaneler, (b) cendere merdaneleri calender. cendere,mengene,perdah cenderesi calendering. cendereleme, mengeleme, perdahlama gibi işlenen malzenin çeşidine göre uygulanan operasyonlar caliber çap, çap ölçüsü, iç çap

7 calibrate ayarlamak, ayar etmek, kalibre etmek calibrated ayarlı calibrated tasnif edilmiş calibrated chain kalibreli zincir calibrated focal length ayarlanmış odak uzaklığı calibration 1. çapını ölçme, sınıflandırma; 2. ayar, ayarlama 3. bölüntüleme, derecelendirme, kalibrasyon calibration ayarlama calibration kalibrasyon calibration correction ayar düzeltmesi calibration curve ayar eğrisi, kalib rasyon eğrisi calibration frequency ayar (kalibrasyon) sıklığı calibration instrument kalibrasyon aleti, ayarlama aleti, çap ölçme aleti calibration of measuring instru ments ölçü,aletlerinin ayarı, ölçü aletlerinin kalibrasyonu calibration test ayar deneyi, kalib rasyon deneyi calibre. (a) boru, silindir.ateşli silah,top namlusu iç çapı, (b) saatlerin çeşitli elemanlarının oluşturduğu düzenek caliche kaliş, step kalkeri (çeşitli sertlikte ve kireçli bölgelerdeki taşlı toprak üzerinde oluşan kalsiyum karbonattan bir kabuk) California bearing ratio (CBR) Kaliforniya taşıma oranı California bearing ratio curve (CBR curve) Kaliforniya taşıma oranı eğrisi California bearing ratio method (CBR method) Kaliforniya taşıma oranı metodu, CBR metodu, (CBR deneyine göre bir esnek üst yapı projelendirme metodu) California bearing ratio test (CBR test) CBR deneyi, Kaliforniya taşıma oranı deneyi (toprak ve toprak agrega karışımlarının belirli şartlardaki dayanımının aynı şartlardaki standart malzeme dayanımına oranını veren alt temel ve temel malzemesinin dayanımını belirleyen Kaliforniya eyaletinin sta California bearing ratio value of subgrade strength (CBR value of subgrade strength) üst yapı tabakasının Kaliforniya taşıma oranı değeri (üstyapı tabakasının CBR değeri) californium kaliforniyum

8 californium Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum caliper kaliper, kumpas caliper yuvarlak cismin çapını ölçmekte kullanılan iki kollu bir aygıt, çap pergelinden özellikle pelvis çapının ölçülmesinde yararlanılır caliper ölçme pergeli caliper disk tipi teker fren düzeneği caliper gauge iç çap komparatörü caliper. pergelle ölçmek, çaplamak, ölçü almak, mastariamak, saatin hareket miktarı calipers çap pergeli, kumpas, ölçü pergeli calk dolgu calk dolgu ile doldurmak calk topuk demiri call çağrı call çağrı, çağırma; arama (telefon) call abandonment probability çağrının yarıda bırakılma olasılığı call accounting çağrı sayışımı (muhasebesi) call add on çağrı ekleme call blocking çağrı tıkama call charge, call fee arama ücreti call disconnection çağrı sökme call distributor çağrı dağıtıcısı call diversion çağrı saptırma call duration çağrı süresi call failure probability çağrı başarısızlık oranı call for tender ihaleye davet mektubu call for tenders ihaleye davet

9 call hold çağrı tutma call number çağrı numarası, telefon numarası call packet çağrı paketi call post haberleşme noktası, yol kenarı telefonu call pre emption çağrı boşaltma call processing çağrı işleme, çağrı kotarma call progress tones çağrı kotarılma tonları call request çağrı istemi call restriction çağrı kısıtlama call set up time çağrı kurulma süresi call transfer çağrı aktarımı call, invoke, evoke çağırmak callaud cell callaud pili callback modem güvenlik modemi callback, recall geri çağırmak called party release çağırılan aboneyle çözme calling line identification arayan numaranın bilinmesi calling sequence çağırma sırası calling subscriber arayan abone calling party release çağıran aboneyle çözme calliper gauge. ölçü mastarı callipers, poising. statik ve dinamik denge mastarı calomel bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır) calor ısı, irtihalen önde gelen yerel belirtilerinden birisi calorescence ısı ışınlarının ışık ışınlarına dönüşü caloric ısısal caloric 1. ısı; 2. ısıya ait

10 calorie hararet ölçüsü, kalori calorie kalori calorific ısıtıcı calorific ısıl calorific (adj) ısı üreten calorific value (gross) yanma değeri calorific value (net) ısıl değer calorific value/gross ısıl değer/brüt calorific value/gross ısıl değer/üst calorific value/net ısıl değer/alt calorific value/net ısıl değer/net calorifier ısıtıcı, ısı değiştirgeci calorifier (heat exchanger) ısı değiştirgeci (eşanjörü) calorimeter ısı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre calorimeter ısıl değer ölçer calorimeter kalori ölçer calorimeter kalorimetre, ısı ölçer calorimetry harareti (ısıyı) ölçme calorimetry ısıl değer ölçme calorize alüminyum kaplama calory 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1 1 gr. yağ 9,3. K verir, kalori calsitic dolomite kalsit oranı %10 50 ve dolomit oranı %50 90 arasında bulunan kayaçlar calx madenin yanması sonucunda meydana gelen oksit veya kül calx kireç calyculus, (pl. calyculi). çanakcık calyx (pl. calyces). çanak CAM bilgisayar destekli imalat

11 cam eksantrik, kam, armutçuk, mil, mil dirseği, boynuz, dirsekli kurs cam kam, eksantrik cam kam, eksantrik, eksenden kaçık CAM (Computer Aided Manufacturing) bilgisayar destekli üretim CAM (see computer aided manufacturing) bilgisayar destekli imalat cam and lever steering gear setli ve manivelalı direksiyon dişlisi cam angle eksantrik açısı cam block kam bloğu, eksantrik bloğu cam chuck. torna aynasına tutturulan, kamlarda olduğu gibi düzensiz dönmeleri sağlayan, profil verme cihazı, aynaya tespit edilen ve parçanın manipule edilerek işlenmesini sağlayan kesici cam driven kam tahrikli cam follower itecek, supap iteceği, kam tamburu, kam makarası cam follower bearing supap iteceği yatağı cam follower. uydu cam governor. basamaklı veya difransiyel kam, oto çevrimli gaz motorlarında kullanılan santrifüj hareketin bilyalar üzerindeki etkisine göre yönlendirici bilyaların kamlar üzerine kayması ile üç veya dört çeşit strok elde edilebilen mekanizma cam journal eksantrik muylusu, kam muylusu cam lobe. strok cam profile. uyduya hareket veren kamın dış profili cam relieved konveksliği alınmış cam roller hareket makarası cam saddle kam mahfazası, eksantrik mahfazası cam shaft. kam mili, kam şaftı cam sleeve eksantrik kovanı, eksantrik gömleği cam wheet. bkz. hammer wheel cam, cover bkz. cover cam

12 cam. kam. değişik tip kam mekanizmaları mevcuttur. (a) kama tipi. (b) radyal veya disk tip. (c) silindirik tip kam mekanizmalarını göstermektedir cam ball valve kam toplu valf, bir su tankı veya kazan içindeki su seviyesinin yükselmesi ile topun bağlı olduğu kolun çalışmasından tahrik olan kamın hareket ettirdiği valf sistemi. bu valf sistemi ile akım kesilir veya açılır camber kamber camber 1. bombe (drenaj amaçlı olarak yol enkesitine verilen dış bükey eğrilik) 2. eğrilik, dış bükeylik, konveks, otomobillerin ön tekerleklerine üst tarafta daha açık yere değme noktalarında birbirine daha yakın olacak şekilde verilen açı, kamber veya çember aç camber angle kamber açısı camber angle. kavis açısı, otomobil tekerleğinin düşey düzlemden dışarı doğru yapmış olduğu açı cambered floor bombeli döşeme cambrian kambriyen, paleozoik çağının en eski zamanı ve bu zamanda çökelen jeolojik birimlerin oluşturduğu istifin genel adı camelback oto dış lastiğinde sırt kauçuğu camera kamara camera fotoğraf makinası, kamera camera tube kamera tübü camion kamyon camp kamp, şantiye campaign kampanya camphene halis neftyağı (C10H16) camphor kafur, cinnamonum camphora dan distilasyon yolu ile elde edilen uçucu, katı bir yağ (C10H16O) camphorate kafurlaştırmak campimeter görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet campimetry kampimetre aracılığıyla görüş alanı sınırlarının ölçülmesi camptospasm bkz. camptocormia

13 campus yerleşke camshaft kam mili, eksantrik mili, motorda özellikle supapları açıp kapama vazifesini gören mil camshaft kam mili, eksantrik camshaft bearing eksantrik mili yatağı camshaft bushing eksantrik mili burcu, kam mili yatak bileziği camshaft drive gear eksantrik mili tahrik dişlisi camshaft lobe eksantrik kamı camshaft oil pump kam mili üzerindeki motor yağlama pompası camshaft oil pump drive gear kam mili üzerindeki motor yağlama pompasını tahrik eden dişli, yağ pompası tahrik dişlisi camshaft pinion eksantrik mili dişlisi, setli mil dişlisi camshaft sprocket krank ve eksantrik dişlileri zincirli olan motorlarda eksantrik milinin ön baştaki dişlisi camshaft thrust plate kam mili itici plakası, kam milinin aksiyel oynamasına yataklık vazifesi gören plaka camshaft timing chain eksantrik mili zaman ayarı zinciri camshaft. kam mili, taşıtlarda sübaplan hareket ettiren mil cam type steering gear. kam tipli direksiyon mekanizması, dümen düzeni can konserve kutusu, teneke kutu can teneke, varil, bidon can buoy kutu şamandıra canada balsam Kanada balsamı (Kuzey ABD de bir akçam türünün sağladığı sarımtırak, saydam, kırılma indisi camınkine oldukça yakın mikroskop preparatlarının hazırlanmasında ve optik letlerde camın yapıştırılmasında kullanılan bir tür reçine)

14 canal kanal canaliculotomy canaliculus opthalmicus arka duvarının kesilmesi ve drenaj tübü haline getirilmesi canaliculus kanalcık, kanalikül canalis bkz. canal canalization kanalizasyon canalization kanal açma, kanalize etme canalize kanala sevk etmek, yönlendirmek cancel iptal etmek, silmek, üstüne çizgi çekmek, vazgeçmek cancel sadeleştirmek cancel button vazgeç düğmesi cancel character vazgeç damgası cancel, to silmek, vazgeçmek cancellated süngerimsi yapı gösteren, gözenekli cancellation sadeleştirme cancellation iptal cancelled iptal edilmiş cancellıng machine. postanelerde pulların veya zarfların üzerini işaretleyen makina cancellous bünyesi sünger gibi olan candela (cd) aydınlık birimi.mum N/m2 basınç altında ve platinin donma sıcaklığındaki siyah cismin 1/ m2 yüzeyine dik doğrultulardaki aydınlatma. ışık verme yoğunluğuna 1 mum denir candent sıcaklıktan parlayan candhom şerit boru mukavemeti candidate aday candle mum candle power mum kuvveti candle power mum kapasitesi

15 cane kamış cannel linyit kömürü cannon serbest hareketli mil cannon top cannon pinion. yelkovanın tutturulduğu uzatma borusunun bağlı olduğu volan veya pinyon cannon soot blower kanon tip kurum yıkayıcı cannon wheel spring. saat çarkı için rondela vazifesi gören ve ön plakadan yukarı doğru bükülmüş olan küçük plaka cannon wheel. kare kesitli kısmında yelkovanı taşıyan göbek mili borusunu hareket ettiren çark cannon. top, kovan, sap. (a) içindeki saftan bağımsız hareket eden içi boş mil veya şaft. (b) saatlerdeki volan, (c) saat anahtarı kovanı. (d) yelkovanın tutturulduğu uzatma borusunun bağlı olduğu volan veya pinyon cannular kanül şeklinde cannulate kanül sokmak, kanül ile delerek boşluğa girmek cannulation herhangi bir boşluğa kanül sokma, tüp geçirme canonic doğal canonical form doğal biçim canopy tente, açık kabin canopy siper, açık kabin canopy kabin siperi canopy (ROPS) devrilmeye karşı koruyucu kabin, kabin siperi cant ileriye doğru eğim, yana doğru eğim cant eğmek cantalever konsol canthal Canthus la ilgili canthotomy bkz. Cantholysis

16 cantilever 1. konsol, portafo 2. dirsek, bir tarafı mesnetli dirsekli kol cantilever konsol cantilever beam konsol kiriş cantilever beam ankastre kiriş cantilever crane dirsekli kren cantilever retaining wall ankastre istinat duvarı, konsol dayanma duvarı cantilever sheet piled wall gömme perde, ankastre palplant, ankastre palplanş perdesi cantilever sheet piling ankre edilmiş palplanş perdesi cantilever sidewalk support konsol yaya kaldırım desteği cantilever slab konsol plak cantilever spring. çıkma yay, arabalarda kullanılan orta kısmından akslara iki ucundanda gövdeye tespit edilen yaprak yay, katlı makas canting. dış açı vermek, eğrilik vermek, köse açmak, şiv vermek, meyil vermek cantsaw üçgen kesitli, tek sıra dişli, paralel kenarlı eğe canvas branda bezi, çadır bezi canvas belt kanaviçe şerit canvas belt finish kanaviçe şerit ile kaplama caoutchouc kauçuk cap kapak cap 1. başlık, başlık kirişi 2. kapak, aks başı vs kapağı, araç lastiğinin sırtı cap bolt yuvarlak başlı cıvata cap clamp kapak mandalı, kapak kelepçesi cap jewel. saat taşı cap nut saplama ile tespit edilen kapakların somunu cap nut başlık, somun cap ply radyal katlı araç lastiklerinin sırtındaki darbe katı cap rock tıkaç kaya

17 cap screw cıvata başlı vida, altı köşe başlı somunsuz vida, kapak vidası, başlık vidası cap spinning. dikiş makinalarında ince ipin mil üzerindeki masuradan geçerek yüksek hızda dönen bobine sarılması cap, pile bkz. cap pile cap. kapak,başlık,tepelik,kalpak,külah,kapela, kasket, fincan, çanak, kapsül, kilit kapağı,yuva yüksük.kör tıpa,sütün başlığı,küpeşte,boru kapağı,kasa üst ağacı capability gücü yetme, becerme yeteneği capability ehliyet, kabiliyet, yetenek capability yapabilme capability test kapasite testi capable ehliyetli, kabiliyetli capably kabiliyetli olarak capacimeter sığaölçer capacitance elektrik akımını tutma özelliği, şarj kudreti capacitance elektriksel kapasite capacitance sığallık capacitance of a conducting body iletkenin sığallığı capacitive coupling kondansatörlü birleşim capacitive coupling sığal bağlaşım capacitive feed back kapasiteli reaksiyon capacitive load sığal yük capacitive tuning sığal ayar capacitor sığaç, kapasitör capacitor kondensatör capacitor (condenser) kondensatör (elektrik) capacitor input filter giriş filtresi, süzgeç kondansatörü capacitor plate sığaç levhası capacitor storage sığaçlı bellek

18 capacity sığım, kapasite capacity sığa capacity 1. kapasite (çeşitli şartlar altında, yolun herhangi bir kesiminden geçebilen en fazla taşıt sayısı) 2. bir akarsuyun taşıyabileceği ve sürükleyebileceği malzeme miktarı capacity control kapasite kontrolü capacity controller kapasite kontrolörü capacity controller kapasite regülatörü capacity factor kapasite faktörü capacity level en yüksek su düzeyi capacity of pile kazık kapasitesi capacity rate kapasite oranı capacity reducer kapasite indirgeci capacity reducer kapasite düşürücü capacity regulator kapasite ayarlayıcısı (regülatörü) capacity report kapasite raporu capacity utilization kapasite kullanma oranı capacity, absorbing bkz. absorbing capacity capacity, highway bkz. highway capacity capacity/installed güç/kurulu capacity/net output gücü/net çıkış cape chisel yassı keski capillarectasia kapillerlerin genişlemesi capillarimeter kapilarimetre, kılcallık ölçme aleti capillaritis kapillerlerin iltihabı capillarity kılcallık capillarity kapilarite, kapiler çekme, kılcallık capillarity tüp içine konan sıvının tüp duvarına temas sonucu yükselmesi veya alçalması, kılcallık, kapillarite

19 capillarity phenomena kapilarite olayı capillarity, absorption by bkz. absorption by capillarity capillary kapiler, kılcal capillary action kılcal hareket, kapilarite hareketi, kapilerite tesiri (ince taneli malzemede oluşan kılcal boru gibi boşluklardan borunun çapı ve yüzey gerilmesiyle ilgili olarak suyun yükselmesi hareketi, kapiler kuvvetler etkisi altında suyun toprağın boşluklarına doğ capillary air washer kapiler hava yıkayıcı capillary attraction kapiler çekim, kapilerite capillary condensation kapiler yoğunlaşma capillary elevation kapiler yükselme, kapiler emme yüksekliği capillary energy kapiler enerji capillary flow of water suyun kapiler akımı, suyun kapiler hareketi capillary fringe kapiler saçak, kapiler bölge capillary fringe zone kılcal doygun bölge capillary migration kılcal su hareketi capillary moisture kapiler rutubet, kapiler su capillary movement of water kapiler su hareketi, kapiler su akımı capillary permeability kapiler per meabilite capillary perviousness kapiler geçirgenlik capillary potential kapiler potansiyel capillary pressure kapiler basınç capillary pulling force kapiler çekme kuvveti capillary repulsion kılcal itme capillary rise kapiler yükselme capillary rise height kılcal yükseklik (kapiler hareket dolayısıyla suyun, serbest su kotu üstünde yükseldiği yükseklik) capillary saturation kapiler doygunluk capillary siphoning kapiler sifonlama

20 capillary suction kapiler emme capillary suction head kapiler emme yüksekliği, kapiler yükselme capillary tension kapiler çekme gerilmesi capillary tube çok ince boru, kılcal boru, kapiler boru capillary tube çok ince boru capillary tube kılcal boru capillary water kılcal su, kapiler su, kapiler rutubet, boşluk suyu, sari su capillary zone kapiler bölge, kapiler saçak capital 1. kapital, sermaye, anamal, finansal varlıklar 2. başkent 3. büyük harf capital fee aidat capital goods sermaye malları, üretim malları capital improvement köklü onarım capital letter büyük harf capital letter majüskül capital lock key büyük harflere kilitleme tuşu capital serap. hatalı imalat veya modanın geçmesinden kaynaklanan ıskarta capital, capital letter, uppercase büyük harf capitalization büyük harfe çevirme capitalization baş harflerini büyük yazma capitalize 1. kapitalize etmek, sermayeye eklemek, sermaye artırmak 2. büyük harfe çevirmek capitalized letter büyüğe çevrilmiş harf capitalized value kapitalize edilmiş kıymet, güncel değer, bugünkü değer capitate başlı, baş şeklinde, capitatus capitation of water suyun kaptajı caplan s syndrome romatoid pnomokonyoz, pnömokonyozlu kömür ve amyant işçilerinde görülür

21 capping kapsülleme, başlık geçirme, başlık, tapa capping beam başlık kirişi capping layer koruyucu tabaka, takviye tabakası (düşük taşıma gücündeki üstyapı tabanlarının iyileştirilmesinde kullanılan seçme malzemeden oluşan tabaka) capping, sulfur bkz. sulfur capping capping. kapsülleme. başlık geçirme,başlık,tapa,tapalama capric yağlı bir asit, kaprik caproic yağlı bir aside ait, kaproik caprotti valve gear. caproti sübab düzeni, sübab tertibatı. bazı lokomotiflerde görülen emme kamlarının açısal konumunu değiştirerek kesme ayarlan yapılabilen iki çift düşey çift vuruşlu dikme valf caps lock büyük harf kilidi capscrew başlı vida, kapak vidası capstan kabestan capstan engine çapa ırgatı. sonsuz dişli vasıtası ile düşey tanburu çalıştıran buhar makinası capstan lathe revolver torna capstan lathe revolver başlı torna capstan tool head revolver başlık capstan tool head. revolver tornada hekzegonal kalem tutacağı desteği, torna yatağı üzerinde taşıyıcı kızağın bir parçası olan ve ayrıca kısa kızak üzerine tespit edilen destek. bu mesnet yıldız tekerlek tarafından hareket ettirilip, bu tip konstürüksüyon kısa bir çalışma capstan. ırgat, vinç, dik vinç, dolap. düşey koni şeklindeki mil, tanbur, insan gücü, buhar, hidrolik veya elektrik gücü ile döndürülüp gemilerin limana yanaşması esnasında etrafına halat veya zincir sarılır capstan headed screw. ırgat başlığı vidası.silindirik başında radyal yönde delik açılan ve bu deliğe çubuk geçirilerek sıkma işi sağlanan vida capsule mahfaza, kovan, kapsül caption başlık caption altbaşlık (resim altı)

22 caption, heading, title başlık captive use ikame edilemeyen kullanım captive use bağlı kullanım capture yakalama capture, to yakalamak capture, trap yakalamak caput baş, üst kısım car otomobil car vagon car kabin car occupancy otomobil doluluğu car ownership otomobil sahipliliği car pooling otomobil ortak kullanımı car radio araba radyosu car rental service otomobil kiralama servisi car seat koltuk car track araba izi, araba tekerlek açıklığı car track lane tramvay şeridi (yolun kaplaması üzerinde, tramvayların raylar ile işgal ettiği diğer taşıtların kullanışına açık veya kapalı olabilen saha) car. (a) taşıt, araba (b) asansör, vinç kabini car/coupe araba/tek kapılı car/estate araba/steyşın vagon car/hatchback araba/hetçbek car/sedan araba/sedan car/sports araba/spor car/station wagon araba/steyşın vagon carat karat caravan karavan

23 carbenes karbenler (petrollerde, petrol mahsullerinde, maltada, asfalt çimentolarında ve katı doğal bitümlerdeki, bitümün, karbon disülfürde çözünen fakat karbontetra klorürde çözünemeyen bileşenleri) carbide bir karbon maden bileşimi, karbid carbide karpit carbinol bkz. methanol carbo odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon carbo karbon anlamı veren birleştirici carbofluchsin karbolik asit ve fuksin içeren boya maddesi carboids karboidler (bitümün karbon disülfürde çözünemeyen fraksiyonu) carbolate 1. karbolik asit tuzu; 2. bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak carbolic fenollü carbolism karbolik asit (fenol) zehirlenmesi carbolize karbol asidi katmak carbometer karbon dioksid nispetini belirleyen alet, karbometre carbon C işareti ile bilinen atom no:6 ve atom ağırlığı: olan kimyasal element, karbon, fahm, kömür carbon 1. karbon 2. silindir kapaklarında oluşan kurum 3. kömür çubuk carbon karbon, kömür carbon black karbon siyahı, is carbon block kömürlü paratoner, kömür yatağı carbon brick karbon levha carbon brush elektrik motorları ve jeneratörlerin fırçası carbon brush dinamo kömürü, kömür fırça carbon copy bilgi için carbon copy karbon kopya carbon copy list bilgilendirilecekler listesi carbon cycle karbon çevrimi

24 carbon deposit is carbon dioxide karbon dioksit carbon dioxide fire protection karbon dioksit söndürme sistemi carbon dioxide greenhouse effect karbondioksit sera etkisi carbon dioxide installation karbon dioksit söndürme sistemi carbon dioxide trap karbon dioksit kondenstop carbon disulfide karbon sülfür carbon filter (USA) (see charcoal filter) karbon filtre carbon gtand. karbon salmastra. yüksek basınçta çalışan makina şaftlarında sızıntıyı önlemek amacı ile kulanılan karbon halka, salmastra carbon knocks kurumdan ileri gelen vurmalar carbon microphone karbon mikrofon carbon monoxide karbon monoksit (fosil yakıtların yeterince hava ile yanmamasından oluşan, gözle görülmeyen, tatsız, kokusuz ve son derece zehirli bir gaz) carbon monoxide meter karbon monoksit ölçer carbon paper karbon kağıdı carbon steel karbon çeliği, adi çelik carbon steel karbon alaşımlı çelik carbon tetrachloride karbon tetra klorür (boya, kauçuk ve plastik sanayinde çözücü olarak kullanılan, renksiz, yanıcı olmayan bir organik kimyasal madde) carbonaceous karbona ait, karbonlu carbonaceous clay rock kömürlü kil taşı carbonado (black diamond). brezilyada bulunan ve zımpara carbonate n.&v. biochem, karbonat, karbon asidi ile bir esansın bileşiminden hasıl olan bir tuz, kömür haline koymak, kömürleştirmek, yakmak carbonate karbonik asidin bir tuzu veya esteri, karbonat carbonation kayaç minerallerine karbondioksitin girmesiyle gerçekleten karbon tuzu ya da iki karbon tuzuna dönütme süreci carbonic karbona ait, karbonik, fahmi

25 carbonic asid (H2CO3) karbonik asit carboniferous kömür hasıl eden, kömürlü, karbonlu carboniferous karbon üreten carboniferous karbonlu carboniferous paleozoik çağının beşinci dönemi ve bu dönemde çökelen jeolojik birimlerin oluşturduğu istifin genel adı carbonization karbonlaştırma carbonization kömürleşme, kurum bağlama, yanma ile kömür hasıl etme carbonization kuru damıtma carbonize kömürleştirmek, yakmak, karbon ile doldurmak carbonometry karbon dioksid ölçülmesi carbonyl karbonil carborundum zımpara carborundum karborandum (silisyum karbürün ticari ismi, kuvarstan daha sert olan kolay işlenemez ve aşındırıcı bir madde) carborundum karbonla silisyum bileşimi, karborund carborundum stone mozaik taşı, pomza taşı carboxyl hemen hemen bütün organik asitlerde olan COOH radikali carboxyl karboksil carboy damacana, sepetli damacana carbunculosis birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması carburation karbonlama carburet karbon ile birleştirmek veya doldurmak carburete yanmaya hazır hale getirme carburetion high speed circuit karbüratör yüksek hız devresi carburetor karbüratör, benzini hava karıştırarak yanmaya hazır hale getiren cihaz carburetor air cleaner karbüratör hava filtresi

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme labelling etiketlendirme labile kararsız, çabuk değişen

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için:

Ulaştırma ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü ile ilgili her türlü yorum ve önerileriniz için: Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011 5846 Sayılı Fikir Eserleri Kanunu gereğince yazı ile izin almaksızın çoğaltılamaz. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Proje Yöneticisi: Kenan

Detaylı

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA

- A - almaşık akım darbesi. olağandışı son. (bitirmeden) durdurmak. makina dilindeki komut, mutlak komut. almaşık akım, AA - A - a posteriori distribution a priori distribution A.C. pulse abandoned connection abbreviated address calling abend aberration abnormal end abnormal reflection abnormal termination abort sequence abort,

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü. Proje Yöneticisi: Erol YANAR T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları - 16 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Terimleri Sözlüğü Proje Yöneticisi: Erol YANAR Proje Koordinatörü: Aysu Müge YEŞİL Yayıma Hazırlama:

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 350 HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 351 A-Ağırlıklı ölçek A-weighing scale insan kulağının duyarlığına yaklaşan bir ses ölçüm değeri, seslerin rahatsızlık verme düzeyini belirlemekte kullanılır;

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR ANKARA NİSAN 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... iii ÖĞRENME FAALİYETİ-1...

Detaylı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 212 333, 339, 365, 389 VE 399 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE AÇIKLANAN ORANLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları

Detaylı

İlgili Sıra No. Kıymetler

İlgili Sıra No. Kıymetler İlgili Sıra No. Amortismana Tabi İktisadi Faydalı Normal Genel Kıymetler Ömür Amortisman Tebliğ (Yıl) Oranı(%) No. 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler AMORTİSMAN ORANLARI 1 Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. 1.2. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 21.1 Temel eczacılık ürünleri 21.10 Temel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM DİZEL MOTORLAR ANKARA NİSAN 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iv GİRİŞ... 1 ÖĞRENME FAALİYETİ-1...2

Detaylı

Teknik kılavuz. Sürüm 02/2014

Teknik kılavuz. Sürüm 02/2014 1 Teknik kılavuz Sürüm 02/2014 2 Nokian Lastikleri Teknik kılavuz İçindekiler Önsöz... 3 Lastik üretim süreci... 5 Lastik yapımı... 6 Lastik markalama... 8 Yük ve hız belirleme...11 Patlak halde yol alabilen

Detaylı

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi

Şekil 1 Talaş kaldırma işlemi TALAġLI ĠMALAT YÖNTEMĠ Hammadde halindeki bir malzemeye belirli bir şekil vermek için ucu (ağzı) keskin takımlar yardımıyla parça üzerinden küçük parçacıklar halinde malzeme kaldırma işlemidir, kaldırılan

Detaylı

www.stc-16.org Kıymetli STC-16 Fanatiği Kardeşim,

www.stc-16.org Kıymetli STC-16 Fanatiği Kardeşim, Kıymetli STC-6 Fanatiği Kardeşim, Yeniden resimlendirerek restore ettiğim bu el kitabını büyük emeklerle restore etmiş olduğun efsanevi STC-6 nın torpido gözünde saklaman ve merak edenlere gururla göstermen

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül A A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar. AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU MEKANİK PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ 1-BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN BORULARA AĠT TEKNĠK ġartname : A- PVC BORULAR : a)kapsam :

Detaylı

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Soğuk Havada Beton. Egzoz Emisyonu Konusunda En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

Reklam İndeksi ÖNSÖZ. Soğuk Havada Beton. Egzoz Emisyonu Konusunda En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği Atatürk ün Maden deki Bakır Madenleri Ziyareti (15.11.1937) İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ DERGİSİ İş Makinaları Mühendisleri Birliği yayın organıdır. Üç

Detaylı

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül

AC input modülü: Gerçek dünyanın AC girdi sinyallerini PLC işlemcide kullanılacak şekilde mantıksal düzeye dönüştüren modül TEKNĐK TERĐMLER SÖZLÜĞÜ (Kaynak : Otomasyon dergisi) A/D Converter: Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı