Adduktion Absage erteilen absaugen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adduktion Absage erteilen absaugen"

Transkript

1 Vorwort In Deutschland leben heute 2,8 Millionen Menschen mit amiliären Wurzeln in der Türkei. Im Krankheitsall können diese Menschen eine besondere Herausorderung ür die Kommunikation zwischen rzt und Patient bedeuten. In Deutschland ist es wesentlich verbreiteter, gesundheitliche Beschwerden zu schildern und wahrgenommene körperliche Veränderungen mitzuteilen als im türkischen Kulturkreis. Hier erwarten Patienten häuig eine Diagnose ohne Patientenbeteiligung. Das unterschiedliche Verhalten in der Interaktion verunsichert rzt und Patienten. Der Umgang mit Krankheit ist generell kulturabhängig. Dies gilt ür eine ganze Bandbreite relevanter Themen: Prophylaxe, Ernährung, Lebensstil, Krankheitserahrung, -erklärung und -behandlung. Zugleich sind Migranten besonderen gesundheitlichen Belastungen und Geährdungen ausgesetzt. Die Ursachen sind zu einem nicht unerheblichen Teil im Migrationsverlau selbst zu suchen. Die sich schnell ändernden Lebensumstände im Migrationsprozess beinhalten eine Fülle gesundheitlicher Belastungen und Geährdungsmomente ür Körper und Psyche. Migration birgt in den verschiedenen Phasen von Entscheidung, Flucht/Reise, Trennung und Einrichten in der neuen Umgebung nicht nur kurzristig sehr hohe Gesundheitsrisiken, sondern auch eine latente Geährdung, die sich nicht selten erst nach Jahren in gesundheitlichen Beeinträchtigungen niederschlägt. Im Krankheitsall potenzieren sich die Probleme und Stressoren und ihre uswirkungen, da die eingeübten Bewältigungsverahren eingeschränkt sind und soziale Interaktionsormen nicht greien können. Die Einschränkung individueller Bewältigungskompetenzen, wie Sprache und Verhaltensnormen, der wachsende Kontrollverlust über die nähere Umwelt und die eigene Person wirken destabilisierend. Ein zentrales Problemeld in der rzt-patienten-beziehung liegt bei den

2 Migrantinnen und Migranten aus der Türkei nach wie vor in den sprachlichen Barrieren bei Zuwanderern der ersten Gastarbeitergeneration in verschärter Form. Gerade bei ihnen gehen Sprachprobleme und kulturelle Fremdheit mit einer erhöhten Krankheitsanälligkeit einher. Das vorliegende Werk kann ein Beitrag dazu sein, zumindest einen Teil dieser Probleme anzugehen, indem zunächst die verbale Kommunikation mit Patientinnen und Patienten aus der Türkei wesentlich erleichtert und verbessert wird. Es ist ein wichtiges Hilsmittel ür Ärzte mit Patienten türkischer Herkunt sowie gleichermaßen ür die Patienten. Pro. Dr. Faruk Şen

3 Önsöz lmanya da bugün için ailevi kökeni Türkiye de olan 2,8 Milyon insan yaşamaktadır. Hastalık durumunda bu insanlar, doktor ile hasta arasındaki komünikasyonda önemli bir sorun oluşturabilirler. lmanya da sağlıkla ilgili şikayetleri anlatmak ve vücutta arkedilen değişiklikler hakkında konuşmak, Türk kültür çevrelerinde olduğundan daha çok yaygındır. Türk hastalar sıkça hallerde hastanın katkısı olmadan bir teşhis beklentisi içindedirler. İşte iki kesim arasındaki ilişkideki bu değişik davranış, doktoru da hastayı da şüphe içine düşürebilmektedir. Hastalıkla uğraş ve yaşam, genellikle kültüre bağlıdır. Bu unsur birçok önemli konular için geçerlidir: Proilaksi, beslenme, yaşam tarzı, hastalık tecrübesi, izahı ve tedavisi. Öte yandan göçmenler, özel sıhhi problemler ve tehlikelerle karşı karşıyadırlar. Bunların kaynakları, önemli derecede göç sürecinin kendinde aranmalıdır. Bu sürece bağlı olarak çabuk değişen yaşam şartları, vücutsal ve ruhsal açıdan bir dizi sağlık problemi ve tehlike unsurlarını içermektedir. Karar verme, kaçış/seyahat, ayrılık ve yeni çevreye yerleşim devrelerinde göç kısa süreli çok önemli sağlık riski getirmekle kalmaz, ayrıca pek ender sayılmayan vakalarda sağlığa etki eden bu unsurların ilk belirmelerinden ancak uzun yıllar sonra kendini gösteren gizli tehlikeleri de içerir. Herhangi bir hastalık durumunda bu problemler ve stres aktörleri, etkileri artarak kendini belli ederler, çünkü üstesinden gelebilme hususunda öğrenilen yöntemler sınırlıdır ve sosyal interaksiyon şekilleri etkilerini gösteremez. Kişisel olarak sorunların üstesinden gelebilme kabiliyeti, örneğin dil ve davranış normları, yakın çevreyi kontrol kaybı ve de kişinin kendisini kontrol edebilmedeki kayıplar, insanı destabilize eden şekilde kendilerini gösterirler. Türk göçmenlerin doktorla hasta arasındaki ilişkilerin önemli sorun odaklarından biri, eskiden olduğu gibi bugün de dile bağlı engellerdir.

4 Bu durum birinci misair işçi neslinden gelen göçmenlerde daha yoğun olarak belirmektedir. Özellikle bu insanlarda dil problemleri ve kültürel yabancılık, daha yüksek derecede hastalığa tutulma eğilimine paralel olarak gözlenmektedir. Eldeki eser, önce Türk hastalarla dil bakımından anlaşmayı bayağı hailetme ve kolaylaştırma yoluyla, yukarıda dokunulan problemlerin en azından bir kısmını çözmeye katkıda bulunabilir. Bu kitap, Türk kökenli hastaları bulunan doktorlar için ve aynı derecede hastaların kendileri için önemli bir yardımcıdır. Pro. Dr. Faruk Şen

5 dduktion 3 bdomen n abdomen [karın bölgesi] bend m akşam bendessen n akşam yemeği abends akşam vaktinde bührmittel n müshil (diare, ishal) ilacı [kabızlığa karşı ilaç] bgeschlagenheit halsizlik, yorgunluk, bitkinlik abhängig bağımlı bhängigkeit bağımlılık bhile çare [derman] abhören steteskop (kulaklık) yardımıyla dinleyerek muayene etmek abklingen hailemek, azalmak abkühlen soğutmak [serinlendirmek] blau m akış, seyelan ablehnen reddetmek ableugnen inkar etmek abmagern zayılamak [kilo kaybetmek] bmagerungskur zayılama rejimi, diyeti abnabeln bebeğin göbeğini kesmek abnehmen zayılamak [kilo vermek] bneigung karşıtduygu [tiksinme, neret] bortus m abortus [çocuk düşürme, düşük] brasio abrasio [küretaj] brechnung hesap [atura] brechnungsschein m hesap kağıdı bsage ret bsage erteilen ret cevabı vermek [reddetmek] absaugen emmek [hava-sıvı çekmek] bschied m veda abschneiden kesmek abschnüren sımsıkı bağlamak abschwellen şişkinliğin inmesi absehbar sonu görülebilen bsicht niyet [maksat, hede, kasıt] absorbieren absorbe etmek [emmek] bsorption absorbsiyon [emilme, emilim] abstillen bebeği memeden kesme bstinenz abstinens [yoksunluk, uzak durma] bszess m abse [doku içinde iltihap veya cerehat oluşması] abtasten yoklamak btransport m nakletmek abtreiben çocuk aldırmak [küretaj yapmak, olmak] btreibung çocuk aldırma [küretaj] bwehrkräte pl vücut direnci carbose acarboz [şeker hastalığında kullanılan, ağız yolu ile alınan ve kan şekerini düşüren bir ilaç türü] CE-Hemmer m CE inhibitörü [tansiyon düşürücü bir ilaç türü] chillessehne topuk kirişi chselhöhle koltuk altı chselschweiß m koltuk teri acht sekiz damsapel m ademelması [erkeklerde boynun ön bölümünde görülen çıkıntı] daptation adaptasyon [organların çevreye uyum sağlaması-örneğin göz] dduktion addüksiyon [kol

6 4 denektomie ve bacakların mediyan hatta yaklaşması] denektomie adenektomi [bir salgı veya len bezinin, cerrahi olarak çıkarılması] denitis adenit [len bezlerinin akut veya kronik iltihaplanması] adenoid adenoid [geniz eti] denokarzinom n adenokarsinom [bez kanseri] denom n adenom [normal bez hücresini andırır şekilde bir salgıbezinde gelişen iyi huylu tumör] der damar dhäsion adezyon [iki organın birbirleriyle yapışması] adipös obez [şişman] dipositas obezite [şişmanlık, azla kiloluluk] doleszenz adolesan [buluğ yada erginlik çağı] adoptieren adopte etmek [evlat edinmek] doption adopsiyon [evlat edinme] drenalin n adrenalin [böbrek üstü bezlerinin iç kısımları taraından salgılanan bir hormondur] dresse adres dsorption adsorpsyon [serbest ve çözünmüş bir maddenin zayı ya da güçlü bir bağla diğer bir maddenin yüzeyinde bağlanması] dventitia adventisya [doku katmanı, damar veya bir organın en diştaki ibröz tabaka] dynamie adinami [kas zayılığı] erophagie aeroaji [yemek borusu ve mideye giren havanın bir miktarının bilinç dışı yutulması] erophobie aeroobi [hava ceryanlarından korkan] erosol n aerosol [hava veya gaz içinde süspansiyon şeklinde tutulan katı veya sıvı partiküller içeren basınçlı sistem] erotherapie aeroterapi [hava ile iyileştirme ormu] ter m makat [anüs] terjucken n makat kaşıntısı genesie agenezi [herhangi bir organın olmayışı, bulunmaması] ggression agresyon [saldırganlık, ökeli olmak, sataşan] aggressiv agresi [saldırgan] gnosie agnozi [sensorial/duyusal yetmezlik sonucu tanıma yeteneğinin kaybolması] gonie agoni [ölüm mücadelesi] goraphobie agoraobi [toplum, alan, meydan korkusu] granulozytose agranulositoz [kanda granüloz lökositlerin aşırı azalması] IDS-Inektion IDS eneksiyonu IDS-Test m IDS testi kademie akademi kapnie akapni [kanda karbondioksit azlığı] kklimatisation aklimasyon [uyum, çevre ve iklim şartlarında izyolojik uyum gösterme] kkommodation akomodasyon [gözlerin değişik uzaklıklara uyum sağlaması] kne akne [yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir deri hastalığıdır] krodermatitis akrodermatit [El ve ayak derisinin iltihaplanması] kromegalie akromegali [beyin

7 mbulanzpersonal 5 tabanında bulunan hipoiz bezinin önbölümünün aşırı çalışmasına bağlı bir durumdur] ktion aksiyon ktivität aktivite aktuell aktüel [güncel] kupunktur akupunktur [belirli noktalara özel iğneler batırılarak yapılan bir tedavi şekli] akut akut larm m alarm larmglocken pl tehlike çanları [tehlike işareti] larmzeichen n alarm göstergesi lbumin n albümin [suda çözülen basit protein türü] lbuminurie albüminüri [albüminin idrar yoluyla atılması] ldosteron n aldosteron [yan böbrek hormonu] lexie aleksi [okuma zorluğu, kelimeleri okuyamama] lgophobie algoobi [ağrıdan aşırı derece korkmak] lkali n alkali [Ph nın 7 nin üzerinde olma durumu, baz özellik] lkalose alkaloz [plazmanın asitbaz dengesinin bozulmasıyla ph nın7,4 üstünde olması] lkohol m alkol alkoholrei alkolsüz alkoholreies Getränk n alkolsüz içecek alkoholhaltig alkollü lkoholiker m alkolik alkoholisches Getränk n alkollü içecek lkoholismus m alkol bağımlılığı lkoholspiegel m kandaki alkol miktarı / düzeyi lkoholtest m alkol testi lkoholumschlag m alkollü sargı bezi lkoholuntersuchung alkol muayenesi lkoholvergitung alkol zehirlenmesi llergen n alerjen [alerji yapan madde] llergie alerji llergietest m alerji testi allergisch alerjik allgemein genel llgemeinarzt m pratisyen doktor loe Vera aloe vera lopezie alopesi [saçların veya kılların tamamen dökülmesi] lptraum m kâbus [korkulu rüya] alt werden ihtiyarlamak, yaşlanmak ltentre m yaşlıların buluşma yeri lter n yaş lteration alterasyon [değiştirmek, değişime uğramak] ltersdiabetes m yaşlılık ile ortaya çıkan diyabet hastalığı lterserscheinung yaşlanma belirtisi ltersheim n huzurevi [yaşlılar evi] lterskrankheit yaşlılık hastalığı ltersversicherung yaşlılık sigortası lterungsprozess m yaşlanma süreci lzheimer-krankheit alzheimer hastalığı malgam n amalgam mastie amasti [memesiz doğma] ambulante Behandlung ayakta tedavi ambulanter plegerischer Dienst m evde hasta bakım servisi mbulanz ambulans mbulanzpersonal n ambulans personeli

8 6 mbulanzwagen mbulanzwagen m ambülans otomobili melie ameli [doğuştan ekstrimitelerin yokluğu] menorrhoe amenore [bir kadının, gebelik dışında aybaşı kanamasının olmaması] mmoniak n amonyak mnesie amnesi [haızanın kısmen veya tamamen kaybı] mnioskopie amnioskopi [amnioskop aracılığı ile amniotik sıvının ve etüsün incelenmesi] mniozentese amniyosentez [hamileliğin 16. hatasından itibaren alınabilen amniotik sıvı] mpere n amper [elektrik akım gücünü gösteren temel ünitesi] mpulle ampul mputation ampütasyon [vücudun kol veya bacaklarında gangren olan bir bölümün kesip çıkartılması] mylase amilaz [barsaklardaki glikojeni ve nişastayı maltoza ve dekstrinlere dönüştüren pankreas sıvısı] nabolikum n anabolik anaerob anaerob [oksijensiz ortam] anal anal [anüsle ilgili] nalregion anal (makat) bölgesi nalyse analiz [tahlil] nämie anemi [kansızlık] anämisch anemik [kan sayımında eritrosit ve hemoglobin miktarı düşüklüğü] namnese anamnez [hasta ile ilgili bilgiler] namnesebogen m anamnez ormu nästhesie anestezi nästhesieabteilung anestesi (narkoz) bölümü nästhesiebericht m anestezi raporu nästhesist m anestesi (narkoz) doktoru nastomose anastamoz [özellikle iki damar veya iki sinir arasında bağlantı] natomie anatomi [vücudun sistem ve organlarını inceleyen bilim dalı] anatomisch anatomik anatomische Pinzette anatomik cımbız ndrogen n androjen [erkeklik hormonu olan testosteron un tedavi amaçlı verilmesine denir] android android [erkeksi karekterleri veya özellikleri gösteren] neurysma n anevrizma [bir damarda belli bir bölgenin genişlemesiyle oluşan şişkinlik, tümör çıkıntısı] nall m hastalık nöbeti nangsdosis başlangıç dozajı anassen ellemek aneuchten ıslatmak [nemlendirmek] angeboren doğuştan ngebot n tekli ngewohnheit alışkanlık [adet edinmek] ngina anjina ngina pectoris kalp (göğüs) anjini [kalbi besleyen damarların tıkanmasıyla ortaya çıkan göğüs ağrısı] ngiogenese anjiyojenez [damar oluşumu, damar gelişmesi] ngiographie anjiyograi [damarların, kontrast yardımıyla röntgen ile gözlemleme] ngiokardiographie anjiyokardiyograi [kalp damarlarının, kontrast yardımıyla röntgen ile gözlemlemesi]

9 antiseptisch 7 ngiom n anjiyom [kan damarlarında oluşan iyi huylu şişlik] ngioplastie anjiyoplasti [tıkanan damarları bir balon kateter ile açmak] ngiotensin-ii-rezeptor-ntagonist m anjiyotensin-ii-reseptör antagonisti ngst korku ngstzustand m korku hali nhaltspunkt m ipucu [tutamak noktası] anhusten yüzüne öksürmek ankleiden giyinmek nkylose ankiloz [eklemin hareket yeteneğinin azalması veya kaybolması] nmeldebüro n başvuru [müracaat] bürosu nmeldeormular n başvuru ormu anmelden kaydettirmek, başvurmak, müracaat etmek nmeldung başvuru [müraacat] nomalie anomali [alışılmazlık, normalin dışında] norexie anoreksi [iştahın azalması veya kaybolması] noxie anoksi [kanda oksijen azlığı] npassung uyum sağlama npassungsähigkeit uyum sağlama kabiliyeti anschwellen şişmek nsprechpartner m danışılan kişi, görüşülmesi gereken kişi, danışman nspruch m hak [talep] anstecken bulaştırmak ansteckend bulaşıcı ntagonist m antagonist [karşı etki] ntazida pl antasid [mide suyunu/ asitini nötralize eden ilaç] nthrax n antraks [şarbon] ntialkoholiker m antialkolik [alkol düşmanı] nti-baby-pille doğum kontrol hapı ntibiotikum n antibiyotik [bakterileri öldüren veya üremesine engel olan ilaç] ntidepressiva pl antidepresan ilaç [depresyona karşı ilaç] ntidiabetika pl antidiyabetik ilaç [diyabet hastalarında kullanılan kan şekeri düşürücü ilaçlar] ntidiuretika pl antidiüretik ilaç [idrar oluşumunu önleyen ilaçlar] ntidot n antidot [panzehir; zehirli bir maddenin etkisinin ortadan kaldıran madde] ntiemetika pl antiemetik ilaç [kusma önleyici ilaç] ntiepileptika pl antiepileptik ilaç [epilepsi önleyici ilaç] ntigen n antijen [organizmaya girdiğinde kendisine karşı antikor oluşmasına neden olan ve onunla birleşerek hipersensibilite reaksiyonlarıa neden olanbilen madde] ntikörper m antikor [antijen adı verilen serum globulinler] antineuralgisch antinevraljik [romatizmaya karşı] ntipathie antipati [hoşnutsuzluk] ntirheumatika pl antiromatizmal ilaç [romatizmaya karşı ilaç] ntisepsis antisepsi [mikropları ve virusları ilaçla yok etme] antiseptisch antiseptik [canlı yüzeyler üzerinde mikroorganizmaların üremesini engelleyen maddeler]

10 8 ntispasmodikum ntispasmodikum n antispazmotik ilaç [spazm çözücü, daha çok iç organlardaki düzkasların kasılmalarını çözen ilaç grubuna verilen isim] ntitoxin n antitoksin [bir toksin in etkilerine karşı koymak için organizma taraından oluşturulan madde] ntwort cevap [karşılık, yanıt] nurie anüri [idrar tutulması, idrar çıkaramama] nus m anüs [makat, sindirim kanalının bitiş kısmı] nwendung kullanım nwendungsdauer kullanım süresi nwendungsgebiet n kullanım alanı nzeichen n belirti [işaret, semptom] anziehen giyinmek orta aort [kalpten çıkan vücudun en büyük atar damarı] ortenaneurysma n aortik anevrizma [aort damarının her hangi bir bölümünde görülen genişleme] ortenbogen m aort yayı periti m aperiti phagie aaji [yutma güçlüğü] phasie aazi [konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı] phonie aoni [sesini yitiren, kaybeden] phrodisiakum n arodiziyak [cinsel istemini arttıran ilaç] pnoe apne [solunumun geçici bir zaman içinde durması] poplex m apopleksi [elç, inme] potheke eczane potheker m eczacı ppendektomie apendektomi [apandis-körbarsağın cerrahi yöntemle çıkarılması] ppendix m apandis [körbarsak] ppendizitis apandisit [körbarsak iltihabı] ppetit m iştah ppetit anregen iştah açmak appetitlos iştahsız ppetitlosigkeit iştahsızlık ppetitstörung iştah bozukluğu ppetitzügler m iştah kesici pplikation aplikasyon [içirmek, yutturmak] praxie apraksi [kasların gücüne, duyarlınığında ve koordinasyonunda bozukluk olmadığı halde, belli bir amaca yönelik hareketleri yapamama] pril m nisan rbeit iş [çalışma] arbeiten iş yapmak [çalışmak] arbeitsähig çalışmaya elverişli rbeitshygiene iş (çalışma) hijyeni rbeitsschutz m iş koruması arbeitsunähig çalışmaya elverişsiz rbeitsunall m iş kazası real n saha, alan rm m kol rmbruch m kol kırılması rmprothese kol protezi rmtragetuch n kol askısı roma n aroma romatherapie aromaterapi rrhythmie aritmi [kalp ritim bozukluğu] rsen n arsen [kimyasal element] rterie arter damar [atardamar] rterielle Verschlusskrankheit (VK) atardamar tıkanma hastalığı arterieller Druck m arteryel basınç rterienblut n atardamar kanı

11 temlähmung 9 rterienverkalkung atardamar kireçlenmesi rterienverschluss m atardamar tıkanması rteriosklerose arterioskleroz [damar sertliği] rthritis artrit [masal, eklem iltihabı] rthrose artroz [eklem kireçlenmesi] rzneimittel n ilaç rzneimittelsucht ilaç bağımlılığı rzt m doktor, hekim rztanordnung doktor talimatı rztbericht m doktor raporu Ärztekammer tabipler odası rztehler m doktor hatası rzthelerin doktor muayenehanesi yardımcısı [doktorun yanında çalışan özel eğitimli kişi] Ärztin bayan doktoru ärztlich hekimsel ärztliche Überweisung doktor (hekim) sevki ärztliche Untersuchung doktor muayenesi ärztliche Verordnung doktor (hekim) talimatı ärztlicher Rat m doktor (hekim) tavsiyesi rztpraxis doktor muayenehanesi rztvisite doktor viziti sbest m asbest scorbinsäure askorbik asit [C vitamini] sepsis asepsi [septik veya aseptik hastalıkları önlemek için, uygun yöntemlerle organizmaya mikropların girişini önleme metodu] aseptisch aseptik [patojen mikroorganizma içermeyen] spartam n aspartam [enerji içermeyen bir tür tatlandırıcı] sphyxie asiksi [nabız yokluğu, nees yokluğu] spiration aspirasyon [sıvı, gaz veya yabancı bir maddenin akciğere teneüs edilmesi] spirin n spirin ssistenzarzt m asistan hekim assistieren asiste-asistanlık etmek ästhetisch estetik ästhetische Operation estetik operasyonu sthma n astım sthma bronchiale n bronşiyal astım sthmaanall m astım krizi; nöbeti sthmamittel n astım ilacı sthmatiker m astım hastası stronautenkost astronot yiyeceği [hap veya tüp şeklinde yiyecekler] systolie asistoli [kalp kasılmalarının durmasıyla, kalbin diyastolde hareketsiz kalması] szites m assit [serbest karın bölgesinde toplanan sıvı] taxie ataksi [kas gücü eksilmeden hareketlerde düzensizlik görülmesi] telektase atelektazi [akciğerin belirli bir bölümün hava ile dolmaması] tem m solunum [nees] tembeschwerden pl solunum güçlüğü atemerleichternd solunum kolaylaştırıcı temgymnastik solunum jimnastiği [nees alma yöntemleri] temhilsmuskulatur solunuma yardımcı kaslar temlähmung solunum tutukluğu / elci

12 10 temlosigkeit temlosigkeit solunum kesikliği temmechanik solunum mekanizması temnot solunum güçlüğü [nees darlığı, -tıkanması] temstillstand m solunumun durması temtraining n solunum egzersizi temtyp m solunum tipi temübungen pl solunum egzersizleri temwege pl solunum yolları temwegserkrankung solunum yolları hastalıkları temzentrum n solunum merkezi [beyinde bulunan solunum merkezi] temzug m nees Ätiologie etyoloji [hastalık nedenlerinin incelenmesi] atmen nees almak tmosphäre atmoser tmung solunum [nees, teneüs] tmungsorgan n solunum organı tonie atoni [kasların gevşemesi] topie atopi [normal kişilerde alerjen maddelerle temaslarında çok sayıda klinik belirtilerin ortaya çıkması ve bu maddelere aşırı duyarlık eğilimi] trophie atroi [aşırı organ zayılaması] tropin n atropin ttest n doktor (sağlık) raporu au dem Rücken liegend sırt üstü yatarak au nüchternen Magen aç karnına auatmen geniş nees almak aublasen şişirmek augeregt heyecanlı uklärung bilgilendirmek [aydınlatmak] uklärungsbogen m bilgilendirme ormu aukratzen kaşıyıp yırtmak [tırmalamak] aumerksam machen ikaz etmek, uyarmak unahme kayıt [kabul] auschneiden keserek açmak austehen kalkmak austoßen geğirmek auwachen uyanmak auwärmen ısıtmak auwecken uyandırmak auweichen yumuşatmak [gevşetmek] ugapel m göz çukuru uge n göz ugen auschlagen gözleri açmak ugenarzt m göz doktoru [otalmolog] ugenbad n göz banyosu ugenbinde göz sargısı ugenbraue kaş ugendiagnose göz teşhisi ugenentzündung göz iltihabı ugenerkrankung göz hastalığı ugenarbe göz rengi ugenheilkunde göz hekimliği ugenhintergrund m göz arkası bölümü ugenhöhle göz yuvası ugeninnendruck m göz tansiyonu ugenkrankheit göz hastalığı ugenlid n göz kapağı ugenmuskel m göz kası ugenmuskellähmung göz kası elçi ugennerv m göz siniri ugenplaster n göz lasteri ugenprothese göz protezi

13 zidose 11 ugensalbe göz merhemi ugenschmerzen pl göz ağrısı ugenspiegelung göz endoskopisi ugentropen pl göz damlası ugentumor m göz tümörü ugenuntersuchung göz muayenesi ugenzittern n göz titremesi ugust m ağustos ausatmen nees vermek usluss m akıntı [iraz] ausüllen doldurmak usgang m çıkış usgangspunkt m çıkış (başlangıç) noktası aushalten dayanmak [tahammül etmek] ausheilen iyileşmek aushusten öksürerek çıkarmak [örn. balgam] auskleiden elbiselerini çıkarmak auskratzen kazıyarak çıkarmak auskühlen soğutmak uskultation oskültasyon [dinlemek örneğin bir kulaklık ile kalbi veya akciğeri dinlemek] uskunt enormasyon [enormasyon bürosu] usnahme istisna ausnüchtern ayıltmak ausrecken germek ausrenken yerinden oynatmak, çıkarmak [örneğin kol kemiğinin yerinden oynatılması] usschabung kürtaj usscheidung dışkılama ußenhaut dış deri äußere Sekretion dış salgı aussichtslos ümitsiz [mümkün görünmeyen] aussichtsreich ümit verici aussprechen telaus etmek [söylemek] ausspucken tükürmek ausstrahlen ışın salmak, ışınlamak ausstrecken uzatmak [örneğin el veya kolları uzatmak] ustauschtabelle değişim tabelası austrinken içmek [içip boşaltmak] austrocknen kurumak usweg m çare, çıkar yol usweis m kimlik [hüviyet] uswur m balgam ausziehen soyunmak utismus m otizm [içekapanış] autonom otonom autonomes Nervensystem n otonom sinir sistemi utopsie otopsi [bir cesetin tüm organlarının veya bölümlerinin incelenmesiyle ölüm nedenini ortaya konulması] vitaminose avitaminoz [vitamin eksikliği] zeton n aseton [meyve kokusunu anımsatan kimyasal bir madde. Özellikle kan şekeri kötü ayarlanmış diyabet hastalarının ağız kokusu ile kendini gösterir] zidose asidoz [plazma asit-baz dengesinin asit yönüne kayması]

14 adsorpsyon 115 abdomen bdomen n [Bauch, Unterleib] ablepsi blepsie [Blindheit] abortus bortus m [Fehlgeburt innerhalb der ersten 28 Schwan ger schatswochen] abrasio brasio [usschabung der Gebärmutter, z.b. nach einer Fehlgeburt] abse bszess m [Eitersammlung in einer Höhle des Körpergewebes] absorbe absorbieren [ausaugen] absorpsiyon bsorption [ausaugen] abstinens bstinenz [Enthaltsamkeit] acarboz carbose [Medikament zur Senkung von erhöhten postprandialen Blutzuckerwerten bei Diabetikern] CE-inhibitörü CE-Hemmer m [blutdrucksenkendes Medikament] acıkmak Hunger haben [bzw. bekommen] acımak schmerzen [weh tun] acil cağrı Notru m acil durum Notall m acil durum ambülans servisi Notallambulanz acil durum çantası Notallkoer m acil durum planı Notallplan m acil sargı Notverband m acil servis Notaunahme acil tedbir Notmaßnahme aç hungrig aç bırakmak hungern lassen aç karnına au nüchternen Magen açgözlü unersättlich açlık Hunger m adaçayı Salbeitee m adaptasyon daptation adele Muskel m adele iltihabı Muskelentzündung adeleli muskulös ademelması damsapel m adenektomi denektomie [Drüsenenternung] adenit denitis [akute oder chronische Lymphknotenentzündung] adenoid adenoid [drüsenähnlich] adenokarsinom denokarzinom n [Drüsenkarzinom] adenom denom n [gutartiges Geschwulst in den Drüsen] adet Stück n âdet ngewohnheit adet ağrıları Monatsbeschwerden pl adet görme Regelblutung [Menstruation] adet kanaması Regelblutung adezyon dhäsion [Verkleben von zwei Organen] adı Name m [Vorname] adinami dynamie [llgemeine Kratlosigkeit, Müdigkeit, Muskelschwäche] adipo dipo [Wortteil ür Fett] adli tabip Gerichtsarzt m adli tıp Gerichtsmedizin adli tıp raporu gerichtsmedizinischer Beund m adolesan doleszenz [Jugendalter, Pubertät] adrenalin drenalin n adres dresse [nschrit] adsorpsyon dsorption [nreiche-

15 116 addüksiyon rung von Stoen au der Oberläche ester Körper] addüksiyon dduktion [Heranziehen eines Körpergliedes zur Körpermitte] adventisya dventitia [äußere Bindegewebsschicht von Organen und Geäßen] aeroaji erophagie [Lutschlucken] aeroobi erophobie [darunter versteht man die ngst vor dem Einatmen von Lut, Zuglut oder vor schädlichen Gasen] aerosol erosol n [in einem Gas schwebende, ein verteilte este oder lüssige Teilchen] aeroterapi erotherapie [Luttherapie] aaji phagie [Schluckstörung] aazi phasie [Sprachstörung] aiyet olsun! Guten ppetit! aoni phonie [Stimmlosigkeit] arodiziyak phrodisiakum n [Geschlechtstrieb anregendes Mittel] ayon Opium n ayon bağımlılığı Opiumsucht ayon ruhu Opiumtinktur ayon tiryakisi Opiumraucher m agastri gastrie [Fehlen des Magens] agenezi genesie [vollständiges Fehlen eines Organs] aglisemi glykämie [absoluter Zuckermangel im Blut] agnozi gnosie [Störung des Erkennens trotz ungestörter Sinneswahrnehmung] agoni gonie [Todeskamp] agoraobi goraphobie [Platzangst] agranulositoz granulozytose [hochgradige Verminderung der Granulozyten] agresi aggressiv agresyon ggression ağ sargısı Netzverband m ağarmak ergrauen ağda Enthaarungsmittel n ağır schwer ağır malul schwerbehindert ağır maluliyet kimlik belgesi Schwerbehindertenausweis m ağır özürlü schwerbehindert ağırlığın artması Gewichtszunahme ağırlığın azalması Gewichtsverlust m ağırlık Gewicht n ağırlık azlası Übergewicht n ağız Mund m ağız bakımı Mundplege ağız boşluğu Mundhöhle ağız içi mukosa hastalığı Mundschleim hauterkrankung ağız kesesi Backentasche ağız kokusu Mundgeruch m ağız mukozası Mundschleimhaut ağızdan ağıza suni teneüs Mundzu-Mund-Beatmung ağızdan buruna suni teneüs Mundzu-Nase-Beatmung ağlamak weinen [heulen] ağrı Schmerz m ağrı hapı Schmerztablette ağrı kesici Schmerzmittel n ağrı merkezi Schmerzzentrum n ağrı tedavisi Schmerztherapie ağrılı schmerzhat ağrımak schmerzen ağrısız schmerzrei ağtabaka Netzhaut [Retina] ağtabaka çözülmesi Netzhautablösung ağtabaka hastalığı Netzhauterkrankung ağtabaka iltihabı Netzhautentzündung

16 albümin 117 ağustos ugust m ahlak Sitte [Moral, Ethik] IDS eneksiyonu IDS-Inektion IDS hastalığı IDS-Krankheit IDS testi IDS-Test m aile Familie aile doktoru Hausarzt m aile ecza kutusu Hausapotheke aile planlaması Familienplanung aile yakınları Familienangehörige pl akademi kademie akapni kapnie [niedriger Kohlendioxidgehalt im Blut] akardi kardie [angeborenes Fehlen des Herzens] akciğer Lunge akciğer absesi Lungenabszess m [Eiteransammlung in der Lunge] akciğer amizemi Lungenemphysem n [Blählunge, die das usatmen erheblich erschwert; ot als Spätolge von sthma] akciğer aplazisi Lungenaplasie akciğer atardamarı Lungenschlagader akciğer atelektazisi Lungenatelektase akciğer dokuları Lungengewebe n akciğer dolaşımı Lungenkreislau m akciğer embolisi Lungenembolie akciğer enarktüsü Lungeninarkt m [Verschluss eines rterienasts der Lunge] akciğer ibrozu Lungenibrose akciğer iltihabı Lungenentzündung akciğer kanadı Lungenlügel m akciğer kanseri Lungenkrebs m akciğer karsinomu Lungenkarzinom n akciğer mikozu Lungenmykose akciğer ödemi Lungenödem n [Wasseransammlung in der Lunge] akciğer petekleri Lungenalveolen pl akciğer reseksiyonu Lungenresektion [chirurgisches Enternen eines Lungenlügels] akciğer tenneüsü Lungenatmung akciğer tıkanması Lungenstauung akciğer toplardamarı Lungenvene akciğer veremi Lungentuberkulose akıl Verstand m [Vernunt] akıl bozukluğu Geistesgestörtheit akıllı klug akılsız dumm [unvernüntig] akıntı usluss m aklı bozuk geistesgestört aklimasyon kklimatisation [Gewöh nung an eine andere Umgebung] akne kne [Hautausschlag] akomodasyon kkommodation [npassungsvermögen des uges, sehr nahe und weit enternte Dinge gleich schar zu sehen] akrodermatit krodermatitis [entzündliche Hauterkrankung der Gliedmaßen] akromegali kromegalie [übermäßiges Wachstum] aksi Gegenteil n aksiyon ktion akşam bend m akşam vaktinde abends akşam yemeği bendessen n aktive ktivität aktüel aktuell akupunktur kupunktur akut akut akyuvar weißes Blutkörperchen n [Leukozyte] alan Bereich m [real] alan bakımı Bereichsplege alarm larm m alarm göstergesi larmzeichen n albümin lbumin n [in der Leber ge-

17 118 albüminüri bildetes Eiweiß, das in den meisten Organen vorkommt] albüminüri lbuminurie [usscheidung von lbumin mit dem Urin] alçı Gips m alçı kalıbı Gipsabdruck m alçı korsesi Gipskorsett n alçı sargısı Gipsverband m alçıya koymak eingipsen aldosteron ldosteron n [Hormon der Nebenniere] aleksi lexie [Leseblindheit, Buchstabenblindheit] alerjen llergen n alerji llergie alerji testi llergietest m alerjik allergisch alet Gerät n ala 1 blokajları lpha-1-blocker m [die lpharezeptoren blockierende Substanzen] algılamak wahrnehmen algoobi lgophobie [ngst vor Schmerzen] alın Stirn alın boşluğu Stirnhöhle alın boşluğu iltihabı Stirnhöhlenentzündung alın çizgisi Stirnalte alın kası Stirnmuskel m alın kemiği Stirnbein n alın yarası Stirnwunde alışkanlık Gewohnheit alışma Gewöhnung alıştırma Übung alimentasyon limentation [Ernährung] alkali lkali n alkaloz lkalose [nstieg des BlutpH-Wertes au mehr als 7,44] alkol lkohol m alkol bağımlığı lkoholabhängigkeit alkol muayenehesi lkohol untersuchung alkol testi lkoholtest m alkol zehirlenmesi lkoholvergitung alkolik lkoholiker m alkollü alkoholhaltig alkollü içecek alkoholisches Getränk n alkollü sargı bezi lkoholumschlag m alkolsüz alkoholrei alkolsüz içecek alkoholreies Getränk n almak einnehmen [Medikament] aloe vera loe Vera alopesi lopezie [Haarausall] alt bacak Unterschenkel m alt bacak ülseri Unterschenkelgeschwür n alt deri Unterhaut alt dudak Unterlippe alterasyon lteration [Veränderung, bänderung] altı sechs altı ayda bir olan halbjährlich altlık Unterlage alyuvar Erythrozyt m [rotes Blut körperchen] alzheimer hastalığı lzheimer m amalgam malgam n amasti mastie [angeborenes Fehlen der Brustdrüse] ambülans mbulanz ambulans helikopteri Rettungshubschrauber m ambulans otomobili Rettungswagen m ambulans personeli mbulanzpersonal n amel Durchall m ameli melie [angeborenes Fehlen von Gliedmaßen] ameliyat Operation ameliyat etmek operieren ameliyat gömleği Operationshemd n

18 anjiyoplasti 119 ameliyat masası Operationstisch m ameliyat olmak operiert werden ameliyat zamanı Operationszeit ameliyathane Operationssaal m amenore menorrhoe [usbleiben der monatlichen Regelblutung] amizem Emphysem n [Lut- oder Gasblähungen im Gewebe, besonders in der Lunge] amilaz mylase [Enzym, das Stärke und Glykogen im Darm abbaut] amnesi mnesie [zeitlich begrenzte Gedächtnislücke] amniyosentez mniozentese [Frucht wasserentnahme ab der 16. Schwangerschatswoche] amniyoskopi mnioskopie [Fruchtwasserspiegelung] amonyak mmoniak n amper mpere n [Einheit der elektrischen Stromstärke] ampiyem Empyem n [Eiteransammlung in einer Körperhöhle, z. B. in der Brusthöhle, Bauchhöhle oder in den Gelenken] ampul mpulle ampütasyon mputation ana ikir Grundgedanke m ana öğün Hauptmahlzeit ana toplardamar Hohlvene anabolik nabolikum n [Mittel zur Förderung des Muskelaubaus] anaerob anaerob [ohne Sauersto lebend] anal anal [den ter betreend] anal bölgesi nalregion analiz nalyse anamnez namnese anamnez ormu namnesebogen m anastomoz nastomose [operativ hergestellte Verbindungen zwischen Hohlorganen] anatomi natomie anatomik anatomisch anatomik cımbız anatomische Pinzette android android [einem Mann ähnlich] androjen ndrogen n anemi nämie [Blutarmut, Verminderung des Blutarbstoes und der roten Blutkörperchen] anemik anämisch anestesi nästhesie anestesi bölümü nästhesieabteilung anestesi doktoru nästhesiearzt m [nästhesist, Narkosearzt] anevrizma neurysma n [Erweiterung einer Schlagader] ani plötzlich ani duyma kaybı Hörsturz m anjina ngina [1. Entzündung des Lym phatischen Rachenrings mit Rö tung und Schwellung, besonders der Gaumenmandeln und ihrer Umgebung; 2. Enge, Beklemmung] anjiyograi ngiographie [röntgeno logische Darstellung von Blutge äßen nach Einspritzung eines Kontrastmittels] anjiyojenez ngiogenese [Blutgeäßbildung] anjiyokardiyograi ngiokardio graphie [Röntgenkontrastdarstellung der Herzhöhlen und der großen Geäße] anjiyom ngiom n [Geschwulst des Geäßgewebes] anjiyoplasti ngioplastie [udehnung verengter Geäße mit einem Ballonkatheder]

19 120 anjiyotensin-ii-reseptör antagonisti anjiyotensin-ii-reseptör antagonisti ngiotensin-ii-rezeptor- ntagonist m ankiloz nkylose [Gelenkversteiung] anlamsız sinnlos anne sütü Muttermilch anoksemi noxie [mangelnde Versorgung des Gewebes mit Sauer sto] anomali nomalie [vom Durchschnitt abweichend, Unregel mäßigkeit] anoreksi norexie [Eine Essstörung, die durch Gewichtsverlust oder bei Kindern durch ehlende Gewichtszunahme gekennzeichnet ist.] ansealit Enzephalitis [Gehirnentzündung] ansealopati Enzephalopathie [hirnorganische Störung] antagonist ntagonist m [Gegen wirkung] antasid ntazida pl [Mittel gegen vermehrten Säuregehalt im Magen] antialkolik ntialkoholiker m antibiyotik ntibiotikum n antidepresan ilaç ntidepressiva pl [Mittel gegen Depressionen] antidiüretik ilaç ntidiuretika pl [die Harnausscheidung hemmendes Mittel] antidiyabetik ilaç ntidiabetika pl [blutzuckersenkende Medikamente zur nwendung beim Diabetiker] antidot ntidot n [Gegengit] antiemetik ilaç ntiemetika pl [Mittel gegen Erbrechen] antiepileptik ilaç ntiepileptika pl [Mittel gegen epileptische Krampanälle] antijen ntigene pl [Stoe, die im Kör - per zur Bildung von bwehrstoen gegen Krankheitserreger ühren] antikor ntikörper pl antinevraljik antineuralgisch antipati ntipathie [bneigung] antiromatizmal ilaç ntirheumatika pl [Entzündungs- und schmerzstillende Medikamente, die kein Kortison enthalten] antisepsi ntisepsis [Maßnahmen zur Verhinderung oder Bekämpung von Entzündungen] antiseptik antiseptisch [keimtötend] antispasmotik ilaç ntispasmodikum n [kramplösendes Medikament] antitoksin ntitoxin n [vom Organismus gebildete Gegengite, die planzliche, tierische und bakterielle Gite im Körper neutralisieren] antraks nthrax m [Milzbrand] anüri nurie [ehlende Harnabsonderung] anüs nus m [ter] aort orta [größte Körperschlagader, sie entspringt in der linken Herzkammer] aort yayı ortenbogen m aortik anevrizma ortenaneurysma n [ussackung der orta] apandis ppendix m [Blinddarm] apendektomi ppendektomie [operative Enternung des Blinddarms] apendisit ppendizitis [Blinddarmentzündung] aperati periti m aplikasyon pplikation apne pnoe [temstillstand, temlähmung] apopleksi poplex m [Schlaganall] apraksi praxie [Unähigkeit, be stimmte Bewegungen sinnvoll

20 atelektazi 121 aus zuühren trotz erhaltener Beweglichkeit] ara öğün Zwischenmahlzeit aralık Dezember m araştırmak erorschen arı Biene arı sokması Bienenstich m aritmi rrhythmie [unregelmäßige Herztätigkeit] aroma roma n aromaterapi romatherapie arpacık Gerstenkorn n arsen rsen n [chemisches Element] arter damar rterie arter damar kanı rterienblut n arterioskleroz rteriosklerose [rterienverkalkung] arteryel basinç arterieller Druck m artrit rthritis [Gelenkentzündung] artroz rthrose [chronische Gelenkveränderungen] arzu Wunsch m asabi erregbar asbest sbest m asepsi sepsis [Keimreiheit] aseptik aseptisch [keimrei] aseton zeton n [chemische Substanz mit obstartigem Geruch. zeton im Urin von Diabetikern ist ein Zeichen ür eine schlechte Stowechsellage] asiksi sphyxie [Pulslosigkeit, temstillstand, meistens durch temlähmung oder Verlegung der temwege] asıl nokta Kernpunkt m asıntıda bırakmak hinauszögern asidoz zidose [nhäuung saurer Stowechselprodukte im Blut bei Stowechselkrankheiten] asistan hekim ssistenzarzt m asiste etmek assistieren asistoli systolie [Herz-Kreislau- Stillstand] asit Säure asit derecesi Säuregrad m asitli säurehaltig askorbik asit scorbinsäure aspartam spartam n [kalorienreier Süßsto] aspirasyon spiration [n- oder Einatmen von Fremdkörpern in die temwege] spirin spirin n assit szites m [Wasseransammlung in der Bauchhöhle] astım sthma n astım hastası sthmatiker m astım ilacı sthmamittel n astım krizi sthmaanall m astronot yiyeceği stronautenkost aşı Impung aşı hasarı Impschaden m aşı karnesi Imppass m aşı maddesi Impsto m aşı planı Impplan m aşık eklemi Sprunggelenk n aşılamak impen aşılanma mecburiyeti Impzwang m ataksi taxie [Störung im Zusammen wirken einzelner Muskelgruppen] atardamar rterie [Schlagader] atardamar kanı rterienblut n atardamar kireçlenmesi rterienverkal kung atardamar tıkanma hastalığı rterielle Verschlusskrankheit [VK] atardamar tıkanması rterienverschluss m atelektazi telektase [Chronische Belütungsstörung eines oder mehrerer Lungensegmente oder eines oder mehrerer Lappen]

Adduktion Absage erteilen absaugen

Adduktion Absage erteilen absaugen dduktion 3 bdomen n abdomen [karın bölgesi] bend m akşam bendessen n akşam yemeği abends akşam vaktinde bführmittel n müshil (diare, ishal) ilacı [kabızlığa karşı ilaç] bgeschlagenheit f halsizlik, yorgunluk,

Detaylı

Diabetikern] ACE-inhibitörü ACE-Hemmer m [blutdrucksenkendes Medikament] acıkmak Hunger haben [bzw. bekommen] adsorpsyon

Diabetikern] ACE-inhibitörü ACE-Hemmer m [blutdrucksenkendes Medikament] acıkmak Hunger haben [bzw. bekommen] adsorpsyon adsorpsyon 115 abdoen bdoen n [Bauch, Unterleib] ablepsi blepsie [Blindheit] abortus bortus [Fehlgeburt innerhalb der ersten 28 Schwan ger schatswochen] abrasio brasio [usschabung der Gebärutter, z.b.

Detaylı

Medizinisches Wörterbuch Deutsch-Türkisch / Türkisch-Deutsch

Medizinisches Wörterbuch Deutsch-Türkisch / Türkisch-Deutsch Medizinisches Wörterbuch Deutsch-Türkisch / Türkisch-Deutsch Hüseyin Kavala Medizinisches Wörterbuch Deutsch-Türkisch / Türkisch-Deutsch 123 Hüseyin Kavala 67346 Speyer ISBN 3-540-22876-4 Springer Berlin

Detaylı

Medizinisches Wörterbuch Deutsch Türkisch / Türkisch Deutsch

Medizinisches Wörterbuch Deutsch Türkisch / Türkisch Deutsch Medizinisches Wörterbuch Deutsch Türkisch / Türkisch Deutsch Hüseyin Kavala Medizinisches Wörterbuch Deutsch Türkisch / Türkisch Deutsch 2. überarbeitete und erweiterte Auflage Genişletilmiş, gözden geçirilmiş

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM

C-Ç E-F G-Ğ 248 İLKYARDIM İNDEKS A A-B-C, 6 Acil taşıma yöntemleri, 55 Acil tedavi, 3,4 Açık kırık, 177 Akciğer, 41 Akrep sokması, 213 Altın beşik Dört elle altın beşik, 62 Üç elle altın beşik, 64 İki elle altın beşik, 66 Ana damara

Detaylı

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Boşaltım Sistemi

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Boşaltım Sistemi VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER Boşaltım Sistemi İNSANLARDA BOŞALTIMIN AMACI NEDİR? VÜCUDUMUZDAN HANGİ ATIK MADDELER UZAKLAŞTIRILIR? İDRAR SU TUZ KARBONDİOKSİT BESİN ATIKLARI ÜRE ATIK MADDELERİ VÜCUDUMUZDAN HANGİ

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi

Op Dr Aybala AKIL. ACIBADEM Bodrum Hastanesi Sağlıklı bir anne için Sağlıklı beslenme Düzenli hekim kontrolü Gebelik öncesi hastalıkların sıkı takibi Sağlıklı bir yaşam tarzı Huzurlu bir gebelik süreci Sağlıklı beslenme = Dengeli beslenme Proteinler

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

Medizinisches Wörterbuch Deutsch-Türkisch / Türkisch-Deutsch

Medizinisches Wörterbuch Deutsch-Türkisch / Türkisch-Deutsch Medizinisches Wörterbuch Deutsch-Türkisch / Türkisch-Deutsch Hüseyin Kavala Medizinisches Wörterbuch Deutsch-Türkisch / Türkisch-Deutsch 123 Hüseyin Kavala 67346 Speyer ISBN 3-540-22876-4 Springer Berlin

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD.

SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI. Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK ÇARPMASI ELEKTRİK-YILDIRIM ÇARPMASI Dr. Mehmet TUĞRUL İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. SICAK BİTKİNLİĞİ-Etyoloji Sıcak ve nemli havaya uzun süre maruz kalma Yaşlı, çocuk Bilinçsiz diyet

Detaylı

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 27: Pneumokokken (Konjugat) Türkisch / Türkçe Süt emen bebekler/küçük çocuklardaki pnömokok hastalıklarına karşı koruyucu aşı - Konjuge aşı maddesine sahip Pnömokok enfeksiyonlarına Streptococcus pneumoniae bakterileri neden olmaktadır. 90'dan fazla

Detaylı

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINCAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu sunu Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi kapsamında düzenlenen Eğitim Toplantıları için hazırlanmıştır.

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

Beyin Tümörü Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanabilir ya da vücudun başka bir yerindeki habis tümörün genellikle kan yolu

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

GEBELİK VE LOHUSALIK

GEBELİK VE LOHUSALIK GEBELİK VE LOHUSALIK ANA SAĞLIĞI Sağlık hizmetleri açısından doğurganlık çağındaki (15-49 yaş arası) tüm kadınlara ana denir. 15-49 yaş doğurganlık çağındaki kadınlar nüfusumuzun % 27 sini oluşturmaktadır.

Detaylı

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 10: Hepatitis B Türkisch / Türkçe Hepatit B'ye karşı koruyucu aşı Hepatit B, Hepatit B virüsünün (HBV) enfeksiyon sonucunda yol açtığı akut bir karaciğer iltihabıdır. Bu virüs enfeksiyona yakalanmış bir insanın kanı veya vücut sıvıları

Detaylı

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul

Hipoglisemi-Hiperglisemi. Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Hipoglisemi-Hiperglisemi Dr.SEMA YILDIZ TÜDOV Özel Diabet Hastanesi İstanbul Diabetin Acil Sorunları Hipoglisemi Diabetik Ketoz ( veya Ketoasidoz) Hiperosmolar Nonketotik Durum Laktik Asidoz Hipoglisemi

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

ZARARLI ALIŞKANLIKLAR ZARARLI ALIŞKANLIKLAR İnsanın sağlıklı, başarılı ve mutlu olabilmesi için beden ve ruh sağlığının her türlü zararlı şeylerden korunması lâzımdır. İnsanın ruh ve beden sağlığını bozan şeylerin başında zararlı

Detaylı

için kılavuzunuz Hasta Bilgilendirmesi

için kılavuzunuz Hasta Bilgilendirmesi için kılavuzunuz Hasta Bilgilendirmesi Bu ilaç, ek bir denetime tabi tutulmaktadır. Böylece güvenliğe ilişkin yeni bulguların hızlı bir biçimde saptanması mümkün olur. Görülebilen her türlü yan etkileri

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü

KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI. Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRİZİNDE İLK MÜDAHALE VE STENTLİ HASTANIN YAŞAMI Uzm.Dr. Selahattin TÜREN Kardiyoloji Bölümü KALP KRıZINDE ILK MÜDAHALE Kalp krizi tıbbi bir acil durumdur. Erken tanı ve hızlı tedavi oldukça hayati

Detaylı

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor.

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. 1- Hiçbir şey susuz yaşayamaz. 2- Göreceli su yetersizliği vücudun bazı fonksiyonlarını

Detaylı

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri

TÜBERKÜLOZ Tüberküloz hastalığı gelişimi için risk faktörleri TÜBERKÜLOZ Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis mikrobu ile oluşan bulaşıcı bir hastalıktır. Kişiden kişiye solunum yoluyla bulaşir. Hasta kişilerin öksürmesi, aksırması, hapşurması, konuşması ile havaya

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER)

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) 11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZ) Her bir böbreğin üst kısmında bulunan endokrin bezdir. Böbrekler ile doğrudan bir bağlantısı

Detaylı

Aufklärung Nr. 11: Influenza Türkisch / Türkçe

Aufklärung Nr. 11: Influenza Türkisch / Türkçe İnfluenza (grip) aşısı hakkında Solunum yollarının aniden başlayıp şiddetli belirtiler gösteren hastalıkları insanlarda en sıklıkla görülen hastalıklardır. Bu hastalıklar çok sayıda farklı nedenden, özellikle

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ MENOPOZ DÖNEMİ BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Menopoz nedir?

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

Kolesterol yaşam için gerekli olan mum kıvamında yağımsı bir maddedir.

Kolesterol yaşam için gerekli olan mum kıvamında yağımsı bir maddedir. On5yirmi5.com Kolesterol Nedir? Kolesterol yaşam için gerekli olan mum kıvamında yağımsı bir maddedir. Yayın Tarihi : 21 Haziran 2011 Salı (oluşturma : 11/3/2015) Kolesterol beyin, sinirler, kalp, bağırsaklar,

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL. www.telc.net

Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL. www.telc.net Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL B1 www.telc.net İÇİNDEKİLER 1. Ünite Gelecekten Beklentilerimiz 1 Hayal ve Hedefler... Gençlerin Düşleri...5 Değişik Meslek Türleri...6 İş ve Kariyer...6

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III 1: DİYABET...1 Diabetes insipedius...2 Diabetes mellitus...2 Diyabetin Etkileri...3 Belirtiler...4 Nedenler...4 Tedavi...4 Bitkilerin Rolü...5 Tıbbi Faydaları...6 2: KARACİĞER

Detaylı

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu

Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Tarih :././20 Hastanın adı ve soyadı: Protokol numarası: Pankreas Tümörü Ameliyatı Bilgilendirilmiş Onam Formu Bana yapılan muayene ve tetkikler sonucunda doktorlarım tarafından, pankreasımda tümör olduğu

Detaylı

KANSER TANIMA VE KORUNMA

KANSER TANIMA VE KORUNMA KANSER TANIMA VE KORUNMA Uzm. Dr Dilek Leyla MAMÇU Sunum İçeriği Genel Bilgiler Dünyada ve Ülkemizdeki son durum Kanser nasıl oluşuyor Risk faktörleri neler Tedavi seçenekleri Önleme mümkün mü Sorular/

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı. VEREM HASTALIĞI ve VEREM HAFTASI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı. VEREM HASTALIĞI ve VEREM HAFTASI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI ve VEREM HAFTASI VEREM EĞİTİM VE PROPAGANDA HAFTASI Geleneksel olarak her yıl Ocak ayının ilk Pazar gününden

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN 2005 DEN 2030 A DÜNYADA KANSER 7 milyon ölüm 17 milyon 11 milyon yeni vaka 27 milyon 25 milyon kanserli kişi

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Koroner Arter Hastalıkları ve Tedavisi

Koroner Arter Hastalıkları ve Tedavisi Koroner Arter Hastalıkları Koroner Arter Hastalığı Kalp damarlarında ateroskleroz dediğimiz damar sertliği durumu gelişmesidir. Kalp damarlarının (aslında tüm damarların) iç yüzünü kaplayan endotel dediğimiz

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu. Yaşlı Bakım-Ebelik. YB 205 Beslenme İkeleri Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik YB 205 Beslenme İkeleri Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr YAŞLANMA Amerika da yaşlı bireyler eskiye göre

Detaylı

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR.

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR. KAZANIMLAR; BOŞALTIM SİSTEMİ. KARACİĞER: Proteinlerin kullanılması sonucunda amonyak açığa çıkmaktadır. Zehirli olan amonyağı daha az zararlı olması için üreye dönüştürmektedir. 1. Boşaltım sistemi ile

Detaylı

NEDEN ANTİBİYOTİK VERİLMEMELİ?

NEDEN ANTİBİYOTİK VERİLMEMELİ? ANNE VE BABALAR İÇİN BİLGİ BROŞÜRÜ NEDEN ANTİBİYOTİK VERİLMEMELİ? ÇOCUKLAR İÇİN ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ SEVGİLİ ANNE VE BABA, Bugün çocuğunuz öksürüğe yakalandığı için doktorunuza geldiniz. Endişeleniyorsunuz

Detaylı

Endokardit Profilaksisi

Endokardit Profilaksisi ANNE-BABALAR İÇIN KARDIYOLOJI KONUSUNDA BILGILENDIRME Endokardit Profilaksisi Kalp iç zarı (endokard) kalbin neresindedir? Üst ana toplardamar (superior vena kava) Ana atardamar (aort) Kalp, duvarı dıştan

Detaylı

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta SİNDİRİM SİSTEMİ KARBONHİDRAT PROTEİN Besin Glikoz Zeytin Yağ Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta Enzim Şeker Enerji Aminoasit YAĞ VİTAMİN

Detaylı

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar.

Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. ELMANIN FAYDALARI Günde bir elma doktoru evden uzak tutar. Elmanın Sağlığa Faydaları Elma A, E, B6, C, K vitamin kaynağıdır, bunun yanında yüksek miktarda potasyum ve çeşitli mineralleri içeren su içerir.

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

İNSANDA ÜREME SİSTEMİ

İNSANDA ÜREME SİSTEMİ Bild: commons.wikimedia.org public domain BY CDC Mysid Bild: commons.wikimedia.org GNU free documentation BY Elf Sternberg İNSANDA ÜREME SİSTEMİ İnsanlar, diğer omurgalılar gibi çoğalırlar. Bir kadının

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 10 mg rupatadin (fumarat şeklinde). Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz, kırmızı demir

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI. Mümkün olduğunca normal bir yaşam. Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg

DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI. Mümkün olduğunca normal bir yaşam. Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg DIABETES MELLITUS NEDİR? NEDENLERİ VE SONUÇLARI DEDBT01944 Lilly Deutschland GmbH Werner-Reimers-Straße 2 4 61352 Bad Homburg Mümkün olduğunca normal bir yaşam www.lilly-pharma.de www.lilly-diabetes.de

Detaylı

Hemoroid (Basur) Nedir?

Hemoroid (Basur) Nedir? Sindirim sisteminin giriş kapısını ağız ve dişler, çıkış kapısını ise anal kanal ve anüs oluşturur. İstemli olarak sağlanan dışkı ve gaz çıkışının kontrolü; hemoroitlerin de bir parçası olduğu bu anal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. IOMERON 150 solüsyon Damar ve omurilik zarları içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. IOMERON 150 solüsyon Damar ve omurilik zarları içine uygulanır. IOMERON 150 solüsyon Damar ve omurilik zarları içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 100 ml de 15 g iyoda eşdeğer 30,62 g iomeprol bulunmaktadır. Yardımcı maddeler: Trometamol, hidroklorik asit,

Detaylı

Tiroid nedir? BR.HLİ.058

Tiroid nedir? BR.HLİ.058 BR.HLİ.058 bezi boynun ön bölümünde adem elması adı verilen kıkırdağın hemen altında bulunan kelebek şeklinde bir organdır. Yaklaşık 20 gram ağırlığındadır. Vücudumuz için hayati önemi olan hormonlar salgılar.

Detaylı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi. Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi Doç. Dr. Bülent Özdemir Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kalp Krizini Tetikleyen Durumlar ve Tedavisi KALP KRİZİ Kalp krizi (miyokard

Detaylı

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA!

KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! KARACIGERINI KORU SIGORTAYI ATTIRMA! Portal : www.takvim.com.tr İçeriği : Gündem Tarih : 09.03.2017 Adres : http://www.takvim.com.tr/yasam/2017/03/09/karacigerini-koru-sigortayi-attirma Karaciğerini koru

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

Gebelikte Beslenme Vitaminler

Gebelikte Beslenme Vitaminler Gebelik döneminizde dengeli bir beslenme alışkanlığı edindiğinizde, sıvıyı bol miktarda aldığınızda, doktorunuzun verdiği demir içerikli preparatları düzenli olarak aldığınızda, normal sınırlar içinde

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI B) ÇEVRESEL (PERİFERAL) SİNİR SİSTEMİ Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir?

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir? TÜBERKÜLOZ Verem; TB; TBC; Hava yoluyla yayılan bulaşıcı akciğer hastalığıdır. Akciğer dışında kemik, lenf bezleri, böbrek, beyin zarları gibi diğer organları da tutabilir. Tüberküloz bakterisi Mycobacterium

Detaylı

YÜKSEK İRTİFA VE AKCİĞERLER

YÜKSEK İRTİFA VE AKCİĞERLER YÜKSEK İRTİFA VE AKCİĞERLER Yükseklik Seviyesi (m.) İrtifa Tanımı 8000 + Ölüm Bölgesi (Death Zone) 7500-5500 Ekstrem Yüksek İrtifa (Extreme High Altitude) 5000-3500 Çok Yüksek İrtifa (Very High Altitude)

Detaylı

Hepatit B ile Yaşamak

Hepatit B ile Yaşamak Hepatit B ile Yaşamak NEDİR? Hepatit B, karaciğerin iltihaplanmasına sebep olan, kan yolu ve cinsel ilişkiyle bulaşan bir virüs hastalığıdır. Zaman içerisinde karaciğer hasarlarına ve karaciğer kanseri

Detaylı

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü

Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru kese şeklinde fıtıklaşmasına veya cepleşmesine, bağırsak divertikülü adı verilir. Birden çok divertikülün yer aldığı durumlara

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI ADIM ADIM YGS LYS 177. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI Hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir. KULLANMA TALİMATI NEROX-B12 film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat,

Detaylı

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy

YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR. Prof. Dr. Mehmet Ersoy YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR Prof. Dr. Mehmet Ersoy DEMANSA NEDEN OLAN HASTALIKLAR AMAÇ Demansın nedenleri ve gelişim sürecinin öğretmek Yaşlı bireyde demansa bağlı oluşabilecek problemleri öğretmek

Detaylı

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi Fen Bilimleri 7. Sınıf Aşağıda, sindirim sistemi ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanlarının yanına (, yanlış olanlarının yanına (Y) koyunuz. Aşağıda verilen resimde sindirim sistemi organlarının

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. KEMOSET 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. KEMOSET 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI KEMOSET 4 mg / 2 ml im/iv enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Kasa veya damar içine uygulanır. Etkin madde: Her ampulde (2 ml); 4 mg ondansetron (hidroklorür dihidrat olarak) içerir. Yardımcı

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI SERUM FİZYOLOJİK İZOTONİK % 0.9 5 ml Ampul Damar içine uygulanır. - Etkin madde: 1 ml si 9 mg sodyum klorür içerir. - Yardımcı madde (ler): Enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar

Türkiye'de Yıllara Göre Yeni Verem Hasta Sayıları. 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 Yıllar Verem Haftası etkinlikleri çerçevesinde Akkuş İlçe Sağlık Grup Başkanımız Dr. Mustafa AKDOĞAN 18/01/2010 tarihinde ilçemizde çalışan din adamları ve halka yönelik verem hastalığı ile ilgili çeşitli bilgiler

Detaylı

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR?

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? YETERLİ VE DENGELİ BESLENME NEDİR? Vücudun, büyümesi yenilenmesi çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin yeterli miktarda alınmasıdır. Ş. İKİBUDAK BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ SAĞLIKLI BİR Y AŞAMIN

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca -

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca - Parkplätze im Parkhaus O10 vorhanden. Sie erreichen uns mit den Buslinien 281, 20, 25 und 5 (Verbindung zu den Bahnhöfen Dammtor und Hauptbahnhof). Park yerleri park binası O10 da mevcuttur. 281, 20, 25

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

Koroner Arter Bypass BR.HLİ.90

Koroner Arter Bypass BR.HLİ.90 Arter Bypass BR.HLİ.90 arter bypass ameliyatı, en sık yapılan kalp ameliyatı tipidir. Kalbi besleyen damarlar olan koroner arterler zaman içinde çeşitli risk faktörleri ile etkilenerek daralabilir ya da

Detaylı

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ

DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ DİYABETTE İLAÇ VE İNSÜLİN TEDAVİSİ Uz. Dr. M. Masum CANAT Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? İnsülin eksikliği ya da var olan

Detaylı