afetlerdir yıllık yazılı tarih boyunca savașsız geçen süre 100 yıldan daha azdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "08.10.2013. afetlerdir. 4000 yıllık yazılı tarih boyunca savașsız geçen süre 100 yıldan daha azdır."

Transkript

1 DEFORMİTE EĞİTİM TOPLANTISI EKİM 2013, İSTANBUL SAVAȘ YARALANMALARI CERRAH S N N DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI Prof. Dr. Mustafa BAȘBOZKURT Savașlar ülkelerin; nsan kaynaklarını Ekonomik zenginliklerini Kültürel birikimlerini yok eden yapay afetlerdir yıllık yazılı tarih boyunca savașsız geçen süre 100 yıldan daha azdır. Hekimlik mesle i, insan hayatını koruma, kurtarma ve tedavi etme sanatıdır. Savaș gibi böylesine zıt bir duygu, düșünce ve olaylar dizisinin, modern tıbbın gelișimine büyük katkısının olabilece ini görmek șașırtıcıdır. Ateșli silahların kullanılmasından önceki dönemde; Harp yaralanmaları delici, kesici ve künt travmaların etkisiyle olușmaktaydı. Uygulanan teknikler insanlık tarihinde binlerce yıl boyunca çok fazla de ișikli e u ramadan devam etmiștir. Örne in kanamayı durdurmak için uygulanan sargı yöntemi ve kırıklarda atel kullanılması, antik Mısır ve Hint tıbbından beri bilinmektedir. Arkeolojik bulgularda, harp yaralarının ve kırıklarının sargı ile tedavi edildi ini gösteren bulgular vardır. Savaș öncesinde, savaș sırasında ve savaș sonrasında sa lı ı korumanın önemi, M.Ö. XII-XVII. yüzyıllar arasında yazılmıș bir Hitit tabletinde görülmektedir. Babam Mısır ülkesinin piyadelerini ve savaș arabalarını bozguna u rattı. ancak elde ettikleri savaș esirleri arasında salgın çıktı ve ölmeye bașladılar. O günden bu yana Hitit topraklarında insanlar ölmekteler... 1

2 Romalılar ilk kez ordu sa lık sistemi olușturmuștur. mparator Vespasian (MÖ 69-79) döneminde orduya hekim yetiștirmek için bilgili hekimleri hoca olarak tayin etmiștir. Cohort adı verilen kișilik her kuvvette ve harp gemilerinde, birer cerrah bulundurulması zorunlu hale getirilmiștir. Hasta ve yaralı askerler için stratejik noktalarda hastaneler kurmușlardır. Ateșli silahların kullanılmasıyla birlikte, savașlarda can kaybı ve yaralanmalar önceki yüzyıllarda görülmedik boyutlarda artmıștır. Bu durum savaș alanlarında cerraha olan gereksinimi artırmıștır. Savaș cerrahisinin ilk bilimsel eserleri, ordu cerrahı olan Brunschwig ve Gersdorff tarafından yazılmıștır. Ambroise Pare ateșli silah yaralarının tedavisi üzerinde çalıșmıștır. Türk Tarihinde Askeri Sağlık Hizmetleri Türk ordularının, savaș sa lık hizmetleri ile ilgili yazılı bilgi mevcut de ildir. Ergenekon destanı ve Dede Korkut masallarında, Kavmin Bilgesi diye isimlendirilen kișilerin harplerde destan okuyup askere moral vermek ve yaralı bakımına kadar bir çok ișleri üzerine aldı ı ö renilmektedir. Tarihi kayıtlarda geçen ve düzenli Türk ordularına ait ilk sa lık teșkilatı örne i, Selçuklu Sultanı Melikșah ın ( ) ordusunun seyyar hastanesidir lü yıllarda silahlarda barut kullanılmaya bașlanmıș yara iyileșmesinde kaynar ya, kızgın demir kullanılmıș Fransız Doktor Ambroise Pare ( ) yara tedavisinde yumurta sarısı, gül ya ı ve terebentin (çam a acı reçinesi) pansumanıyla iyi neticeler elde etmiș. John Pringle, 1743 te yapılan Dettingen savașında, her iki tarafın hastanelerinin korunması konusunda anlașma sa lamıștır. Pringle tarafından gündeme getirilen bu uygulama, Ekim 1863 te Cenevre de uluslararası katılımla resmiyet kazanmıștır te toplanan kongrede, yalnızca hastaneler de il, yaralı tedavisi için görevlendirilenler de tarafsız sayılmıștır. lk düzenli sıhhiye birlikleri Napoléon un ordusunda, ilk kez düzenli sıhhiye birlikleri ve atlı arabalarla tașınan seyyar hastaneler Dominique Jean Larrey ( ) modern ambulans sistemine ve sahada ilk yardım kavramına öncülük etmiștir. 2

3 yüzyılın ikinci yarısının bașında meydana gelen Kırım Savașı, bu yüzyılın ilk yarısında tıp biliminde meydana gelen teori ve uygulamadaki tüm birikimlerin askeri tıbba uygulanması için iyi bir fırsat oldu. Kırım savașında, kılıçlar ve mızraklar ile yivli, yivsiz ateșli silahlar bir arada kullanıldı ı gibi, tank ve denizaltı projeleri ilk kez gündeme geldi. Bu savaș, günümüz Avrupa sının șekillenmesi ve dünyadaki dengelerin de ișiminin temel dinamiklerinden birisini olușturmuștur. Kemik kırıklarında halen kullanılan alçılama yöntemi modern anlamda ilk kez Kırım Savașı nda kullanılmıș 1. Dünya Savașı ngiliz Ortopedist Robert Jones ( ) ve Hugh Owen Thomas ın ( ) geliștirdi i atellerle femur kırıklarında ölüm oranını % 80 lerden % 20 lere düșürülmüștür. Savașların modern tıbba en büyük katkılarından biri de yara tedavisinde olmuștur Savaș 19. yüzyılın yaralanmalarında ölüm nedenleri erken dönemde kanama, geç dönemde ise bakterilere ba lı enfeksiyondur. ikinci yarısında meydana gelen Amerikan ç Savașı nda, Almanya-Fransa ve Osmanlı-Rus savașlarında yaralıların tahliyesi için atlı ambulans birlikleri, ilk yardım için küçük sahra hastaneleri kurulmuștur. ngiliz doktor Joseph Lister in ( ) 1867 deki antisepsi kavramı büyük bir devrim niteli indedir. Rus-Osmanlı Savașı nda Rus ordu cerrahı Carl Reyher ( ) antiseptiklerle birlikte geniș yara temizli i, yani debridman kavramını geliștirmiștir. Amputasyonlar eski Mısır dan beri bilinmektedir. Hipokrat da gangrenöz uzuvlarda amputasyon önermiștir. Pare, amputasyonlarda damar ba lama yöntemlerini kullanmıș, Jean Petit ( ) turnike kullanmıș I. ve II. Dünya savașlarında kullanılan tahrip gücü yüksek silahlar nedeniyle amputasyonlar tekrar artmıștır. 3

4 Wilhem Conrad Roentgen in ( ) X-ıșınlarını keșfi Kemik kırıklarının teșhisi Merminin vücuttan çıkarılması Röntgen, talya-etyopya Savașı nda ve 1897 Osmanlı-Yunan savașında kullanılmıștır. I. Dünya Savașı nda hızlı tahliye için motorlu ambulanslar devreye girmiștir. Kanama kontrolü uygulanan küçük cerrahi üniteler, mümkün oldu u kadar ön hatlardaki siperlerin içine yerleștirilmiștir. II. Dünya Savașı nda ambulans uçaklar, içinde ameliyat yapılabilen hastane trenleri gemiler Kore Savașı( ) ambulans helikopterler Vietnam Savașı( ) sahada ilk yardım ve seyyar hastane konularında güncel gelișmeler spanyol-amerikan Savașı nda ( ) steril aletler ve antiseptik solüsyonlarla enfeksiyona ba lı ölümler azalmıștır. I. Dünya Savașı nda ise yüksek hızlı mermiler, makineli silahlar, patlayıcıların neden oldu u kirli yaralanmalar nedeniyle ölüm oranları % 35 lere yükselmiștir. Fleming,1929 da Penisilin Alman ortopedist Gerhart Küntsher in ( )1940 larda uyguladı ı kanal içi çiviler esir Alman askerlerinde ABD ve Avrupalı doktorlar tarafından görülmesine ra men Kore savașına kadar ABD de hemen hiç kullanılmamıș II. Dünya Savașı nda el cerrahisimikrocerrahi özgün bir bilim dalı olmuștur II. Dünya Savașı nda uzuv amputasyonu tüm yaralıların % 48,9 unu oluștururken, Kore Savașı nda bu oran % 13 lere düșmüștür. 4

5 Savaș cerrahisinde önlenebilir ölümlerin yarıdan fazlasında neden kanamadır. I.Dünya Savașı nın en büyük tıbbi kazançlarından biri de șok kavramının anlașılması olmuștur. Kanadalı gö üs cerrahı Norman Bethune ( ), spanya ç Savașı nda ilk kan bankasını kurmuștur. Kore Savașı nda kan transfüzyonu ilk kez cam șișeler yerine plastik torbalarla yapılmıștır. GENÇ NÜFUS ÖLÜMLER- YARALANMALAR(18-40 YAȘ ARASI) Günümüzde Ateșli Silah Yaralanmaları Silah teknolojisi ileri boyutlarda gelișmiștir. Yaralanmalar; kitlesel, kompleks ve çokludur (multipl). Sivil hayattaki yaralanmalar ise ço unlukla basittir. Terörist saldırılarda ise savașla eșde erdir. Ateșli silahlara ba lı olușan açık kırıklar, tip III kırıklardır. TRAFİK KAZALARI: / 20 YIL ASY YARALANMALARI: / 20 YIL CVS HASTALIKLARI KANSER Uluslararası Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (UPSAM) 6400 ȘEH D N DOM NANT ÖLÜM NEDENLER ( ) ( Kaynak ; Mehmetçik Vakfı, Hastane Otopsi Raporları ) BAȘ/YÜZ/BOYUN 1900 ȘEH T/1550 YARALI GÖ ÜS 2650 ȘEH T/5300 YARALI KARIN 1380 ȘEH T/5200 YARALI Amerikan literatüründe 1. Dünya Savașından Somali operasyonlarına kadar olușan yaralanmaların %65 inin ortopedik kaynaklı oldu u bildirilmektedir. KOL VE BACAKLAR 490 ȘEH T/ YARALI Afganistan ve sonrasında Irak savașlarında bu yaralanmaların %36 sı üst, %48 i alt ekstremite de idi. 5

6 Ateșli Silah Yaralanmaları Silah Çeșidine Göre Yaralanmalar 1. Mermi yollu silahlarla olan yaralanmalar a-basit perfore yaralanmalar b-açık kırıkla birlikte olan yaralanmalar c-eklem Yaralanmaları d-sinir lezyonu olan yaralanmalar e-arteriyel hasar ile birlikte olan yaralanmalar 2. Parça etkili silahlarla olan yaralanmalar 3. Mayın ve blast yaralanmalar Tarihsel olarak ortopedik yaralanmalar savaș yaralanmalarının >%50 içermektedir. Savașların zaman içerisinde kısa operasyonlara dönüșmesi ortopedik yaralanmaların do asını da de iștirmiștir. Mermi yaralanmalarından ziyade mayınlar ve ikincil parçalarla yaralanmalar artmıștır. Savașların de ișen karakteristiklerine ba lı olarak yapılacak ilk müdahaleler de önem kazanmaya bașlamıștır. Tüm ateșli silah yaralanmalarında, ekstremite yaralanma oranı: %60-70 S.D. 25Y, E, A.S.Y S.D. 25Y, E S.D. 25Y, E 6

7 S.D. 25Y, E S.D. 25Y, E H.D. 28Y, E, A.S.Y H.D. 28Y, E H.D. 28Y, E H.D. 28Y, E 7

8 H.D. 28Y, E H.D. 28Y, E S.A. 24Y, E, A.S.Y. S.A. 24Y, E S.A. 24Y, E S.A. 24Y, E 8

9 MY, 20 Y, E, Mayın S.A. 24Y, E MY, 20 Y, E, Mayın Savaș Cerrahisinin Gelece i Yeni milenyumda silahlardan arınmıș bir dünyada yașama iste i maalesef gerçekçi olmayan bir rüyadır. Silah teknolojilerindeki yeniliklere paralel olarak, cerrahların bu tarz yaralanmalara olan yaklașımlarında da önemli gelișmeler ortaya çıkmıștır. Toplu mha Silahları KBRN 9

10 Teșekkürler 10

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN HASTALARA MÜDAHALELERİNİN HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ BAKIM YETİŞKİN

Detaylı

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE SAĞLIK TURĐZMĐ-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri 1. ÖNSÖZ 2. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ (1 SAYFA) 3. GENEL ÖZET (3-4 SAYFA) ĐÇĐNDEKĐLER 4. DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE TURĐZM SEKTÖRÜNDEKĐ

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME SAĞLIK TURİZMİ: İSTANBUL A YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME Hazırlayanlar: Prof. Dr. Oğul ZENGİNGÖNÜL Yrd. Doç. Dr. Hamdi EMEÇ Yrd. Doç. Dr. Dilek Eser İYİLİKÇİ Pelin BİNGÖL İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

ÇOCUKLAR ve SAVAŞ HASUDER Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu

ÇOCUKLAR ve SAVAŞ HASUDER Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu 2014 ÇOCUKLAR ve SAVAŞ HASUDER Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu ISBN: 978-975-97836-9-3 i ÇOCUKLAR ve SAVAŞ EDİTÖR Dr. Burcu Tokuç HASUDER Yayın No : 2014-1 Bu kitabın tüm yasal hakları Halk Sağlığı Uzmanları

Detaylı

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız,

sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, SUNUŞ sunuş Sabri DEMİREZEN Tümgeneral (e) TSK Elele Vakfı Genel Müdürü Değerli Okurlarımız, Öncelikle yeni yılınızın sağlık, mutluluk ve gönlünüzce geçmesi dileklerimi sunarım. TSK Elele Vakfı, kurulduğu

Detaylı

2014 ÇOCUKLAR ve SAVAŞ

2014 ÇOCUKLAR ve SAVAŞ 2014 i EDİTÖR Dr. Burcu Tokuç HASUDER Yayın No : 2014-1 Bu kitabın tüm yasal hakları Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ne (HASUDER) ait olup, kitapta yer alan yazı ve görüşlerle ilgili sorumluluklar yazarlara

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

İçindekiler. Türk Tıp Öğrencileri Birliği. Türk Tıp Öğrencileri Birliği Çalışma Kolları

İçindekiler. Türk Tıp Öğrencileri Birliği. Türk Tıp Öğrencileri Birliği Çalışma Kolları İçindekiler Türk Tıp Öğrencileri Birliği 5 Türk Tıp Öğrencileri Birliği Çalışma Kolları Türk Tıp Öğrencileri Birliği(TurkMSIC), 1952 yılında kurulmuş; bağımsız, siyasi olmayan ve kar amacı gütmeyen Türkiye

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

Yayına Hazırlayan Prof Dr. Zafer ÖZTEK

Yayına Hazırlayan Prof Dr. Zafer ÖZTEK Yayına Hazırlayan Prof Dr. Zafer ÖZTEK Ankara - 2014 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI Süleyman Sırrı Caddesi No: 12/5 06410 Sıhhiye - ANKARA Tel: (0312) 435 13 46-435 97 22-23 Faks: (0312) 434 46 59 Web:

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Ünite 1 1- Bu nedenle toplumdaki her bireye ilk yardım bilgi ve becerilerinin öğretilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 22 Mayıs 2002 tarihinde Resmî Gazete de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman Koordinasyon: Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ - Müdür Ömür GENÇ Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ - Müdür TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2 T Ü R K Ġ Y E Ġ Ç Ġ N Y E N Ġ B Ġ R F I R S A T P E N C E R E S Ġ : T I P T U R Ġ Z M Ġ G Ö R Ü ġ B E L G E S Ġ Ġçindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giriş s.2 2. Küresel Sağlık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER 147 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER Sağlık Hizmetleri 150 Tıbbi Araştırmalar 155 Sınırlar Ötesinde Paylaşma 157 Sosyal Hizmetler 158 Sosyal Sigorta 161 Gönüllü Çalışma 162 148 Health Sağlık ve and Sosyal Social

Detaylı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Başyazı Standard Yıl: 53 Sayı: 622 Eylül 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik 28 EKİM 2014 SALI 4.BÖLÜM 13 YIL GERİDE KALDI SAĞLIK HİZMETLERİ - YATIRIMLAR - TURİZM - EĞİTİM Buca Tıp ve Tınaztepe kuruluşlarını kutladı Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik zel Tınaztepe Hastanesi ve

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK REFORMU ve HANEHALKI REFAHI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK REFORMU ve HANEHALKI REFAHI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE SAĞLIK REFORMU ve HANEHALKI REFAHI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doktora Tezi Altuğ Murat KÖKTAŞ Ankara-2014 T.C.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Kavramlar Dünyada Durum ve Ülke Örnekleri Türkiye de Durum, Analizler ve Strateji

Detaylı

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ankara, 2014 KISALTMALAR AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK

Detaylı

TARTIŞMA PLATFORMU / DISCUSSION PLATFORM

TARTIŞMA PLATFORMU / DISCUSSION PLATFORM TARTIŞMA PLATFORMU / DISCUSSION PLATFORM Türkiye nin Demokratikleşmesinin Yolu Ordunun Profesyonelleşmesinden Geçiyor Olabilir mi? Çağrı TANYOLF Almanya nın 1 Temmuz 2011 den itibaren zorunlu askerliği

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

SEMPOZYUM AĞRI DAĞI ETEKLERĠNDE ADLĠ BĠLĠMLER GÜNLERĠ 20 21 MAYIS 2009 IĞDIR ĠPA IĞDIR

SEMPOZYUM AĞRI DAĞI ETEKLERĠNDE ADLĠ BĠLĠMLER GÜNLERĠ 20 21 MAYIS 2009 IĞDIR ĠPA IĞDIR SEMPOZYUM AĞRI DAĞI ETEKLERĠNDE ADLĠ BĠLĠMLER GÜNLERĠ 20 21 MAYIS 2009 IĞDIR ĠPA IĞDIR SEMPOZYUM AĞRI DAĞI ETEKLERİNDE ADLİ BİLİMLER GÜNLERİ 20-21 MAYIS 2009 IĞDIR DÜZENLEYENLER: Iğdır Valiliği Iğdır Emniyet

Detaylı