DENİZCİ: Gemi yaşamı ve sosyal sorumluluk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZCİ: Gemi yaşamı ve sosyal sorumluluk"

Transkript

1 DENİZCİ Sorumluluk uyulması gereken bir kurala aykırı davranışın hesabını verme yükümlülüğüdür. Gemiadamının sosyal sorumluluğunun kaynağı ise gemideki ortak yaşam ve çalışma kurallarıdır. Bir gemiadamının sosyal sorumluluklarını aşağıdaki şekilde tasnif edebiliriz. Kendisine karşı sorumluluğu, Görevini en iyi şekilde yapabilecek ruhi ve fiziki sağlığa sahip olacak ve gereken ortamı sağlayacak, Hukuki haklarını bilecek ve onların koruyucusu olacaktır. Arkadaşlarına karşı sorumluluğu, Onların hukuki haklarını bilecek ve ihlal etmeyecek, #lişkilerini karşılıklı sevgi, saygı ve hoş görü sınırları içerisinde yürütecektir. Gemi yönetimine karşı sorumluluğu, Görev, yetki ve sorumluluklarını bilecek gereken şekilde çalışma ve davranış sergileyecek, Mesleğinde daha başarılı olabilmek için kendisini geliştirecek, Yöneticilerine karşı hukukun ve ahlakın öngördüğü saygıyı gösterecektir. #şletmesine karşı sorumluluğu, #şletmenin bir ticari kuruluş olduğunun ve kendisinin de bu ticari kazancın sağlanmasında ve dağıtımında hissedar olduğunu bilecek, #şletmenin karlı çalışmasının devamında gereken çabayı gösterecektir. Ülkesine ve milletine karşı sorumluluğu, Yurt dışında yapılan hizmetin bir nevi ihracat olduğunu ve ülkesine döviz kazandırdığının farkında olacak, Yurt dışında ülkesini ve milletini temsil ettiğini bilerek ülkesinin hak ettiği itibara uygun hareket edecektir. Karasularında bulunduğu ülkeye karşı sorumluluğu, Kendisini karasularına kabul eden ülkenin uluslar arası haklarına saygı gösterecek, onları ihlal etmeyecek, Kendisini limanlarına kabul eden ülkenin ulusal kanunlarına aykırı davranmayacaktır. Tabiata karşı sorumluluğu, Page 1 of 38

2 Tabiatın gelecekten bize verilen bir emanet olduğu unutulmayacak, zarar görmemesi için gereken özen ve dikkat sarf edilecektir. Gemiadamının çevre sorumluğu dışında kalan sosyal sorumluluğu genellikle gemideki yaşam ve çalışma kurallarına uyum çerçevesi içerisinde kalmakta olup bunlar aşağıda anlatılmıştır. 1. İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK 1.1. İş Arama Ülkemizde iş bulma konusunda her ne kadar bir #ş ve #şçi Bulma Kurumu varsa da yaygın yöntem, gemi işletmelerinin personel müdürlüklerine gidilerek iş talebinde bulunulması ve öz geçmişlerin verilmesi şeklidir. Şirket seçiminde gemilerinde çalışanlar ile konuşup onların fikirlerini almak en sağlıklısıdır. Ancak ücret, iş veya çalışma şartları açısından kendiniz için bir standart belirlemediyseniz, bir başka deyişle hangi şartlarda olursa olsun çalışırım diyorsanız ismen öğrendiğiniz her şirkete giderek bir özgeçmiş bırakmak gibi bir yöntem uygulanabilir. Ancak tavsiye edilen, kişisel standardınızı belirlemeniz ve iyi olduğuna kanaat getirdiğiniz şirketlere başvurmanızdır. Gemiadamları yönetmeliğinin belirttiği şartları sağlayıp gemiadamı cüzdanını ve yeterliğini alan erkekler için ilk sırada düşünülmesi gereken askerliktir. Askerliğini henüz yapmayan her erkek Türk vatandaşı gibi onlarında önlerinde yapmaları gereken bir vatani görevleri vardır. Bu görev için iyi bir zamanlama yapmak gerekir. Askerliği gelen kişiler derhal askerlik görevi için başvurularını yapacaklardır. Başvurudan sonra belli olabilecek döneme göre bekleme süresi içerisinde ya kısa süreli bir işe girmek ya da mesleki olarak kendisine faydalı olabilecek kısa süreli bir eğitime katılmakta yarar vardır. Askerlik görevini tamamlayan erkek ve bayanlar için sıra iş bulmaya gelince yapılması gereken bir öz geçmişin hazırlamasıdır. Bu öz geçmiş için bilgisayarlarda kullanılan paket programlarda bol miktarda örnek bulunabilir. Ancak bu öz geçmiş gemiadamı olmak haricindeki diğer iş başvurularında kullanılabilir. Gemiadamı olarak yat ve balıkçı gemisi dışındaki gemilerde çalışmak isteyenler için biraz daha farklı bir özgeçmiş gerekmektedir. Bu amaçla ekteki form kullanılabilir. Page 2 of 38

3 1.2. İşe Müracaat Gemi işletmelerine yapılan iş talepleri, personel müdürlüklerince değerlendirilir ve ihtiyaca göre çağrı yapılır. Değerlendirmede aşağıdaki hususlara bakılır; Talep edilen işe eleman ihtiyacının olup olmadığı, Gemi görevleri için gerekli evrak ve belgelerinin olup olmadığı, Sahip olunan evrak ve belgelerin geçerliliğinin devam edip etmediği, Sağlık ve polis vizeleri ile aşılarının tamam olup olmadığı, Yaşı ve önceki görevleri göz önüne alınarak, genel anlamda şirketin çalışma şartlarına uygun olup olmadığı, Önceki çalıştığı yerlerden istihbarat yapılarak mesleki veya kişisel özelliklerinin görev verilmeye uygun olup olmadığı. Şirketlere yapılan iş başvurularda uygun olan, başvurunun olumsuz veya olumlu olduğunun müracaat sahibine belirli bir süre içerisinde bildirilmesidir. Ancak genelde bu böyle yapılmaz ve sadece başvuruları kabul edilenler mülakata çağrılırlar. Bu görüşmelerde adayların mesleki yeterliliği, çabuk anlayış, kavrayış gibi zekâ yeterliliği, fiziki ve görünüm yeterliliklerinin yanı sıra psikolojik analiz ile sorumluluk alabilme, disiplin altına alınabilme, amir ve diğer personelle iyi ilişkilere girebilme yapısı da ölçülmeye çalışılır. Mülakat esasta tek taraflı değildir. Gemiadamı da iş hakkında değerlendirme yapar, bilmedikleri varsa sorar, talepleri konusunda mutabakata varır ve işin kendi standartlarına uygun olup olmadığına karar verir. Kabul halinde kendisinden bazı evraklar istenir. Bu evraklar ile gelindiğinde iş sözleşmesi yani hizmet akdi işveren veya vekiliyle yazılı olarak Deniz #ş Kanununa göre yapılır Deniz İş kanunu ve Gemiadamı-İşveren İlişkisi Yurdumuzda bir gemiadamı ile işveren arasındaki ilişkiyi Deniz #ş Kanunu düzenler. [1] Bu kanunu, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan 100 grt ve daha büyük gemilerde bir hizmet akdi ile çalışan gemiadamları ve bunların Page 3 of 38

4 işverenleri hakkında uygulanır. Bu kanunun uygulanmasında, sandal[2], mavna[3], şat[4], salapurya[5] gibi küçük teknelerde gemi sayılır. Eğer işverenin birden fazla gemisi var, her biri 100 grt dan daha küçük, fakat toplamda 100 grt veya daha fazla tonaja ulaşıyorsa veya bu gemilerinde 5 veya daha fazla gemiadamı çalıştırıyorsa bu kanun onu da kapsar.[6] Devletin yaptığı anlaşmalara bağlı olarak Türk gemilerinde çalışan yabancı uyruklu gemiadamları da bu kanun kapsamı içerisindedir[7]. Bir işe girecek gemiadamı, işveren veya vekili ile arasındaki ilişkileri düzenleyen bu kanunu bilmek zorundadır. Gemiadamı: Bir hizmet akdine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselerdir.[8] #şveren: Gemi sahibi veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimsedir. #şveren vekili: #şveren adına ve hesabına harekete yetkili kılınan kişi. Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden veya zorunlu sebeplerle görevi başında bulunmaması halinde ona vekalet eden kişidir. Aslının olmadığı zamanlarda işveren vekilidir Sözleşmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Genelde gemiadamı iş peşinde koştuğundan işi bulduğunda pek fazla irdelemeden her şeye evet der ve önüne konan her şeyi imzalar. Eğer yeterli ve doğru bilgisi yoksa önemli hatalar yapılabilir ve sonra çok üzülebilir. Bunun olmaması için aşağıdaki hususları iyi bilmeli, mülakat sırasında gerekenleri öğrenmeli, gerekirse sözleşmenin altına özel şart olarak isteklerini koydurmalıdır Yazılı Hizmet Akdinin Yapılması Akit, iki veya daha çok kişinin bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanı ve yaptıkları işlemdir. Sözlü de olabilir ancak bir itilaf halinde sorun çıkmaması için yazılı yapılması gerekir. #şveren veya işveren vekiliyle gemiadamı arasında yapılan hizmet akdi de Page 4 of 38

5 gemiadamının işverene ait bir gemide belirli bir işi yapması ve karşılığında belirli bir ücretin ödenmesi yönünde yapılan karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ve hukuki işlemdir. Deniz iş kanununa göre yazılı olarak yapılmalıdır.[9] #şveren tarafından sözüm söz, git gemiye işe başla gibi sözler gemiadamı için yeterli olmamalı yazılı bir sözleşme istemelidir. Gemiadamının sendikalı olup olmaması iş akdinin yapılmasında veya çalıştırılmasında bir ayrım nedeni olamaz. Gemiadamının sendikalı olup olmadığına göre farklı ücret, terfi, sosyal yardım, işe son verme gibi işlemler uygulayamaz. Ancak görev dağılımı doğal olarak farklı olabilir. Sözleşmeler matbu evrak olarak hazırlanır ve şirkette bulundurulur. Geminin, işin ve gemiadamının adı, sözleşme süresi, ücret gibi değişken hususlar noktalı boşluklar halindedir. Sözleşme sırasında bu boşluklar doldurulur ve altı imzalanır. Sözleşmenin doldurulmasında ve imzalanmasında oluşan eksikler genelde gemiadamının aleyhine çalışır. Bunun olmaması için gemiadamı imzaladığı sözleşmeyi iyi bilmelidir. Deniz iş kanuna göre iş sözleşmesinde aşağıdaki hususların olması gerekir[10]; #şverenin adı, soyadı (veya şirket ismi) ve ikametgâh adresi. Gemiadamının adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, sicil numarası ve ikametgâh adresi. Gemiadamının çalışacağı geminin ismi, sicil numarası, gros tonilatosu ve kaydedildiği sicil dairesi. (Gemiadamının aynı işverenin muhtelif gemilerinde çalışması ihtimali mevcutsa ayrıca belirtilir.) Akdin yapıldığı yer ve tarih. Gemiadamının göreceği iş. Gemiadamının hizmete başlayacağı tarih ve yer. Hizmet akdinin belli bir süre içinde yapılmış olup, olmadığı, belli bir süre için yapılmış ise, süresi veya sefer üzerine ise hangi sefer olduğu. Kararlaştırılan ücret esası ile miktarı. Page 5 of 38

6 Ücretin ödeme zamanı ve yeri. #şverenin yapacağı ödemenin yatırılacağı özel hesap numarası. Avans şartları. Diğer iş şartları. #şveren ile gemiadamı arasındaki hizmet akdine dayanan uyuşmazlıklarda hizmet akdinde ayrıca bir hüküm yoksa davaya bağlama limanındaki iş mahkemeleri bakar. [11] Bu davalarda zamanaşımı süresi 1 yıldır Akdin Tarafları, Yeri ve Tarihi Bir iş akdin tarafları, yeri ve tarihi net olarak belirtilmelidir. Bunun için akdin yapıldığı yer ve tarihin yanı sıra işverenin adı, soyadı (veya şirket ismi) ve ikametgâh adresi ile gemiadamının adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, sicil numarası ve ikametgâh adresi bulunmalıdır. Bunların eksik olduğu sözleşmeler ile açılan davalar muhatabının bilinmesi ve ulaşılması konusunda sorun yaratır Geminin Tanımlanması Gemiadamı her ne kadar bir işletme ile sözleşme imzalıyorsa da bu sözleşme belirli bir gemi içindir. Örnek olarak gemiadamının çalıştığı gemi batarsa sözleşme hükümden düşer ve işveren o kişiyi başka bir gemide çalıştırmak zorunda değildir. Eğer gemiadamının aynı işverenin muhtelif gemilerinde çalışması ihtimali mevcutsa hizmet akdinde bu ayrıca belirtilmesi gerekir. Böyle bir durumda gemi batarsa işveren gemiadamını sözleşmede belirtilen diğer gemide görevlendirmek zorundadır. Bu neden ile bir iş sözleşmesinde gemiadamının çalışacağı geminin ismi, sicil numarası, gros tonilatosu ve kaydedildiği sicil dairesi de belirtilir Gemiadamının Göreceği İş Gemi personeli şirketi ile yapmış olduğu sözleşmede belirtilen mevkiin görevini yapmak üzere gemiye gelir. Örnek olarak sözleşmesine gemici olarak yazılan bir gemiadamı yağcı olarak çalıştırılamaz veya yağcıya ait bir görev verilemez. Böyle bir durumda gemiadamı işi reddedebilir ve bu ret emre itaatsizlik olarak değerlendirilemez. Emre itaatsizliğin hukuki sonuçlarından biri iş akdinin fes Page 6 of 38

7 edilmesi olduğu için sözleşmeye gemiadamının görevinin yazılması önemlidir. Ancak gemiadamı belirlenen mevkiin görevlerinin dışında dahi olsa aşağıdaki işleri de yapmakla yükümlüdür; Gemi mal ve can emniyetinin tehlikeye düşeceği olağanüstü durumlarla ilgili işler, Gemi ve personelden kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili işler, Deniz ve ticaretin olağan risklerinden birinin gerçekleşmesi sonucu şirket menfaatleri için gereken işler, Sözleşmede belirtilen görev dışı işler Hizmet Akdinin Süresi ve Deneme Bir gemiadamı ile işveren arasındaki ilişki hizmet akdinin yapılması ile başlar. Ancak süresi farklı şekillerde belirlenebilir.[12] Belirli bir süre için Belirli bir sefer için Süresiz Ülkemizdeki genel uygulama, sözleşmelerin süresiz değil belirli bir süre için yapılması olup bu sürede genelde 6 aydır. Sona eren hizmet akdi istenirse uzatılabilir. Taraflar her zaman için karşılıklı mutabakatla sözleşmeyi fesih edebilirler. Ancak hangi tip olursa olsun 6 Aydan kısa sürelerde gemiadamı veya işveren sözleşmeyi özel durumlar haricinde tek taraflı olarak bozamaz. Bozulursa bozanın diğer tarafa tazminat vermesi söz konusu olur. Bu neden ile sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin yazılması önem kazanır. Bitiş zamanı sadece süreli sözleşmede yazılır. Diğerlerin bitiş tarihi yerine sözleşme süresiz ise süresiz veya seferlik ise sefer sayısı veya doğrudan sefer tanımlanarak yazılır. Başlangıç ve bitiş tarihlerinin saati dır. Page 7 of 38

8 #şveren gerekli görürse, iş akdinde belirli bir süreyi deneme süresi olarak belirtebilir. Deneme süresi, gemiadamının işe uygunluğunun sınanması amacı ile hizmet akdinin başlangıcından itibaren uygulanan, tarafların hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız bozabilecekleri, süresiz sözleşmelerde uygulanabilen ve süresi en çok bir ay olan çalışma süresidir[13]. Ancak gemiadamının çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır Ücret ve Kıdem Tazminatı Gemiadamının alacakları Ücret, gemiadamına iş karşılığında işveren veya işveren vekili tarafından nakden ödenen meblağdır[14]. Sözleşmede ücret esası aylık olarak belirtilir. Miktar olarak yazılan meblağ ise 1 aylık süre içindir. (1 ay 30 gün sayılır.) Gemiadamının ay sonundaki alacak hakkı, bu standart süre için sözleşmede belirtilen ücrete, kanunen hak kazandığı fazla mesai ücreti ve sözleşmede belirtilen ek iş ücreti ilave edilmiş halidir. Standart sürede çalışma ücreti; Sözleşmede yazılı ücrettir. Tam çalışılan ay için tam, kısmi çalışılan ay için çalışıldığı kadar ödeme yapılır. Fazla saatlerde çalışma ücreti Deniz iş kanununa göre tespit edilmiş bulunan iş sürelerinin aşılması suretiyle yapılan çalışmalar, fazla saatlerle çalışma sayılır. Yapılacak fazla çalışmanın her saatine ödenecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarı % 25 oranında artırılmak suretiyle bulunacak miktardan az olamaz.[15] Günlük ücret sözleşmede yazılı ücret 30 a bölünerek, saat ücreti de günlük ücret 8 e bölünerek bulunur. Ancak aşağıdaki çalışmalar fazla çalışmaya girmez. o Can, mal ve çevre güvenliği için kaptanın yapılmasını uygun gördüğü işler, o Gümrük, sağlık, polis, liman gibi bürokratik işlemleri, o Role eğitimleri. Ancak bazı sözleşmelerde ücretin fazla mesaileri de kapsadığı belirtildiğinden bu Page 8 of 38

9 sözleşmeyi imzalayan gemiadamına fazla çalışmalar için ayrı ücret verilmez. Ek iş ücreti Gemiadamının yeterliğinin karşılığı görevleri belirlidir. Eğer gereklilik hallerinde gemiadamına bu görevlerinin dışında iş yaptırılmak isteniyorsa, gemiadamı bu işleri yapmakla zorunlu değildir. Ancak bazı sözleşmeler ambar temizliği gibi görev dışı işleri tanımlar ve ücretini belirtir. Bu tip sözleşmeleri imzalayan gemiadamları sözleşmede yazılı işin yapılmasını belirtilen ücret karşılığında kabul etmiş demektir. #şi reddedemez ve belirtilenin üzerinde ücret talep edemez Gemiadamının borçları Gemiadamının ay sonunda eline geçen, alacaklarından borçlarının çıkartılması ile bulunan miktardır. Alacaklarından ücret mahrumiyeti, alınan avans, telefon, stor[16] vbg kesinti borçları kesilir. Ücret mahrumiyeti Haklı bir sebep olmaksızın belirli bir süre işini yapmayan gemiadamı, keyfiyet, gemi jurnaline kaydedilmek veya jurnal yoksa bir tutanakla belgelendirilmek şartıyla bu müddete ait ücretten mahrum edilir. #şveren, gemiadamının görevini yapmamasından dolayı bir zarara uğradıysa, bundan dolayı tazminat isteme hakkı saklıdır.[17] Avans Avans, alınacak ilk maaştan kesilecek olan ön ödemedir. #şveren veya işveren vekili, gemiadamlarının istekleri halinde kendilerine hizmet akdinde yazılı esaslara göre avans ödemeye zorunludur[18]. Personelin limanlarda ihtiyacı olan döviz, maaşlarına mahsup edilmek üzere kaptan tarafından avans olarak dağıtılır. Avansın miktarı gemi imkânları ile sınırlı olup miktarını kaptan belirler. Stor kesintisi Gemilerde ikram amaçlı olarak kaptan storunda toplu vaziyette içki ve sigara bulunur. Gemiadamı ihtiyacı olan içki ve sigarayı seyirlerde haftada bir açılan kaptan storundan temin edebilir. Kaptan storundan satışlarda, kar amacı güdülmez. Gemiadamının aldığı bu sigara ve içkinin parası aybaşlarında maaşından kesilir. Page 9 of 38

10 Telefon kesintisi Gemi telsiz cihazları ile personelin ihtiyacı olan özel ücretli telefon görüşmesi yapabilir. Bu irtibat ancak görevli telsiz veya güverte zabiti tarafından sağlanır. Bu görüşme ücretleri de işletmeye bildirilerek maaş ödeme dönemlerinde maaşlarından kesilir. Hak edilen aylık ödemeden kesinti toplamı çıkartıldıktan sonra kalan miktar sözleşmede belirtilen ödeme zamanında (bu genelde ayın ilk 5 günü içindedir) gemiadamının sözleşme sırasında belirttiği özel banka hesap numarasına tam olarak yatırılır. Ücret ödeme devresi bir aydan fazla olamaz Kıdem Tazminatı Çalışanlar sigortalı olmak zorundadır. Sigorta sağlık ve emeklilik hususlarını kapsar. Eskiden üç değişik sigorta vardı. Memurlar için emekli sandığı, işçiler için sosyal sigortalar ve iş sahipleri için bağkur. Bugün bu sigortalar sosyal güvenlik sigortası olarak birleşmiş olsa da geçiş süresi tamamlanmadığından eski sigortalılar eski kurallara göre işlem görmektedir. Çalışanlar çalışma sürelerinin sonunda mevzuata göre ücretlerinin dışında bir de ikramiye alırlar. Emekli sandığından emekli olanların iş vereni farklı devlet kurumlarında çalışsalar bile her zaman devlet olduğundan onların ikramiyesi toplu olarak devlet tarafından verilir. Ancak gemiadamları gibi sosyal sigortalara bağlı olanlar kamu veya özel, farklı kurumlarda çalıştıklarından her iş yerinden ayrılışta o iş yerindeki çalışma süresine ve maaşlarına göre parça parça ikramiye alırlar. Buna kıdem tazminatı denir. Ancak kıdem tazminatının alınabilmesi sadece aşağıdaki durumlar için geçerlidir. #şverenin, gemiadamının kusuru (D#K 14 madde 1) haricindeki nedenler ile sözleşmeyi feshetmesi, Gemiadamının tek taraflı haklı nedenler (D#K 14 madde 2 ve 3) ile sözleşmeyi feshetmesi, Gemiadamının muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile işten ayrılması, Gemiadamının bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı, yahut toptan ödeme almak amacıyla işte Page 10 of 38

11 ayrılması, Hizmet akdinin hükümden düşme şartlarının gerçekleşmesi, (Geminin kayba uğraması, Terk edilmesi, Harp ganimeti ilan edilmesi, Türk bayrağından ayrılması.) veya Gemiadamının ölümü, Hizmet sözleşmesi mevcutken gemiadamı ölürse hizmet sözleşmesi sona erer ve tazminat hakları mirasçıya geçer. Ölenin kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir. Ancak ölüm işçinin kendi kusurlu davranışı ile olmuşsa tazminat ödenmez. Kıdem tazminatı, gemiadamının işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence gemi adamına 30 günlük ücreti tutarında hesap edilir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatının alınmasında da sözleşmenin eksiksiz varlığı çok önemlidir. Hizmet akdinin sona ermesi veya bozulması halinde işveren veya işveren vekili ilişki kesilmesi sırasında gemiadamının alacaklarını ay sonu veya başka bir zamanı beklemeksizin derhal ve tam alarak ödemek zorundadır. [19] Taksitli veya vadeli ödeme yapamaz. Gemiadamlarının hizmet ve iş mukavelesinden doğan alacakları sahiplerine "gemi alacaklısı hakkı" verir.[20] Gemiadamı alacağı öncelikli olup alacaklı gemiadamının geminin bir sonraki seferine ait navlun üzerinde dahi rehin hakkı bulunmaktadır Sözleşmenin Kopyaları Sözleme yazılı olarak iki nüsha halinde yapılır. Matbu sözleşmede boş bırakılan yerler doğru ve eksiksiz olarak doldurulur. Diğer tarafında kabul ettiği bir özel şart varsa sözleşmenin altına ilave edilir. Her iki nüsha da altına tarih atılarak işveren tarafından imzalanır. Gemiadamı sözleşmesini iyi okur, doldurulan boşlukları, tarih ve imzaları kontrol eder. Eksik veya yanlış varsa tamamlattırır veya düzelttirir. Sahip olduğu hak ve görevleri hakkında açıklama gereken noktalar varsa açıklama talep eder. Sözleşmenin iki nüshasını da anlamış ve kabul etmiş olarak imzalar. Sözleşme nüshaları akdin tarafları olan işveren ve gemiadamına birer nüsha olarak Page 11 of 38

12 verilir.[21] Sözleşmenin yapılmaması, tek nüsha yapılması, boşluklar doldurulmadan imzalanması gibi durumlar kabul edilmemelidir Uygulama #ş sözleşmesi yapmak için; Mülakat sırasında görüşülen şartlarda karşılıklı mutabık kalındığı takdirde iş kabulüne gidilir. #stenen işle ilgili kişisel evraklar verilir. Sözleşme okunarak kanuna göre bulunması gereken esas unsurları içerip içermediğini kontrol edilir. Varsa özel şartların sözleşmenin sonuna eklenip eklenmediği kontrol edilir. Varsa sözleşmede boş bırakılan yerlerin doldurulması istenir. Sözleşme imzalanarak bir nüshası alınır. Uygulamada dikkat edilecek hususlar; Ön iş kabulünün yapıldığı iş yerine düzgün kıyafet ile randevu zamanında gidilir. Görüşme sırasında düzgün hareket edilerek düzgün konuşulur. #şe girerken istenen kişisel belgeler; gemiadamı cüzdanı, pasaport, STCW eğitim belgeleri, sağlık raporu, aşı kartı ve özel görevler için görev ehliyetleridir. Gemideki yaşam düzeninin kurallarına uymak gemi disiplinini oluşturur. Kurallar, uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları da içerir. Malum olduğu üzere yaptırımı olmayan kural; kural değil tavsiyedir. Maalesef ülkemizde gemilerdeki yaşam düzeni genelde göreneklere göre biçimlendirildiğinden askeri gemiler haricinde bunlarla ilgili yazılı kuralları bulmamız pek mümkün olmamaktadır. Bu neden ile yaşam kurallarının ihlali halinde genel uygulama kusurlu kişinin amiri tarafından birkaç kere ikaz edilmesi, devamı halinde de kaptandan bu kişinin değiştirilmesini talep etmek şeklinde olmaktadır. Ancak insan tabiatından ve gemi çalışma şartlarından dolayı bu uygulama şekli; kişi mağduriyetine, otorite ve disiplin zafiyetine sebep olmaktadır. Aşağıda anlatılan yazılı disiplin kurallarının benzerlerini sadece büyük ve düzenli Page 12 of 38

13 çalışan işletmelerin emniyetli işletim sistemlerinde görebilirsiniz. Ancak yazılı disiplin kurallarının yaygın olmaması kabul edilebilir olmamasından değil, gemide az kişi ile başarılmaya çalışılan yoğun işlerin arasında kimsenin yazdı çizdi ile fazla uğraşmak istememesindendir. Kuralların yazılı olmaması, kuralları ihlal etmek istemeyen kişilerin dahi bilgisizlik nedeni ile zaman zaman bu hataları yapmalarına sebep olmaktadır. Bu neden ile gemideki genel yaşam ve disiplin kuralları aşağıda anlatılmıştır. Kurallar her ne kadar askeri gemileri çağrıştırsa da, ticaret gemilerindeki yaşam da can, mal ve çevre güvenliği açısından bir askeri gemideki gibi disiplin içerisinde olmak zorundadır. Bu neden ile özellikle askerliğini henüz yapmamış gemiadamı adaylarının bu konuyu daha bir özenle öğrenmelerinde yarar bulunmaktadır Gemiye Katılış Sözleşme imzalayan gemiadamı hemen gemiye gönderilmez. #şletmesinde ilk giriş eğitimini alır ve görev talimatını bekler. Bu arada çalışma ve kimlik karnesini alır. Çalışma ve kimlik karnesi sözleşme imzaladıktan sonra 15 gün içerisinde işletme tarafından gemiadamına verilmesi gerekir. Görevli olduğu gemisinin durumuna göre işletmeye çağrılan gemiadamına katılış ordinosu, kişisel evrakları ve şirkete gönderilecek evraklar verilir. Genel olarak gemiadamı şirket görevlisi tarafından ulaşım vasıtasına veya gemi o limandaysa gemiye götürülür. Eğer gemiadamı gemiye kendisi gidecekse ve geminin bulunduğu yer katılmaya uygun ise geminin hareket saatine bakmaksızın ve hiç vakit kaybetmeksizin gemiye gitmelidir. Gemiye gelen gemiadamı, amirini görerek katılışını bildirir, 2.zabiti görerek katılışını belirtir ve katılış ordinosunu, belgelerini, varsa gemiye gönderilmiş diğer evrakları teslim eder, değiştireceği kişiden zimmetindeki veya zimmetlenmemiş dahi olsa kendisine verilen gemiye ait malzeme ve eşyayı ve varsa görev dosyasını teslim alır. Genel olarak görevi ile ve devam eden iş veya durumla ilgili gerekli bilgiyi ve emirleri alır. Beraberce gemi ve çalışma mekânlarını dolaşır. Eğer acil bir durum yoksa uyumlandırma eğitimini alır, ilgili formu imzalayarak ve görevine başlar Gemide Hiyerarşi Gemilerin ve çalışanlarının gemide bulunma amacı, üstlenilen deniz taşıma işini, can Page 13 of 38

14 ve mal emniyetini sağlayarak ve insanlığın geleceği olan çevreyi koruyarak, en iyi şekilde yapabilmektir. Gemi personeli, gemi içinde, gerek iş, gerekse ortak yaşamı düzenleyen kurallara uymakla görevli, uyulmaması halinde ise olacak gelişmelerden sorumludur. Bu kurallar, şirket emniyetli işletim sistemi yöntemleri, kaptan talimatları ve bölüm amirlerinin emirleri ile belirlenmiştir. Gemi iş ve yaşam düzenini belirleyen kuralların oluşturulması, takibi, uyulmaması halinde uygunluğun sağlanması, aksaklıkların düzeltilme gerekliliği, gemiadamları arasında bir astlık-üstlük, amir-maiyet ilişkisini zorunlu kılmaktadır. Düzen bu hiyerarşiyi oluşturmuştur. Hiyerarşi, ast-üst, amir-maiyet ilişki sıralamasıdır. Üst; hiyerarşik yapıda üstte bulunan kişi, ast ise altta bulunan kişidir. Amir; maiyetine emir vermeye yetkili kişi, maiyet ise bir amirin emri altında bulunan kişidir. Şemadaki kollar arasındaki doğru bağlantılarda amir-maiyet, çapraz bağlantılarda üst-ast ilişkileri mevcuttur. Gemi; başında kaptan bulunan iki bölümden oluşmuştur. Bunlar, başında 1.zabit bulunan güverte ve başında başmühendis bulunan makine bölümleridir. Şemada bir ticari geminin hiyerarşik düzeni gösterilmektedir. Emir, amir tarafından maiyetine verilen bir görevin yerine getirilmesine yönelik, yapılması zorunlu iştir. Emir ile ilgili kurallar aşağıdadır; Emirler maiyet tarafından değiştirilemez. Ancak durum ve şartlar emri yapılamayacak bir hale koymuşsa veyahut emir verilirken meçhul kalmış sebepler ortaya çıkmışsa veya emrin yapılması büyük bir tehlikeye ve ağır bir zarara sebep olacaksa ve bütün bu haller karşısında amirden yeni bir emir alınmasına hal ve zaman müsait değilse, maiyet mesuliyeti üzerine alarak emri yeni vaziyete uygun bir tarzda değiştirerek yapabilir veya yapmayabilir. Fakat ilk fırsatta emri yapılmayan veya kısmen yapılan amire de bilgi verir. Page 14 of 38

15 Emirler birbirine bağlı makamlar tarafından silsile takip edilerek verilir. Çabukluk ve zaruri hallerde bu sıraya uyulmadan da emir verilebilir. Bu durumda amir, emri verirken atlamış olduğu kademelere en kısa zamanda bilgi verir. Böyle bir emri alan ast ta ilk fırsatta, amirini bu emirden haberdar eder. Bir amirin verdiği bir emir varken, daha üst bir amirden bu emre aykırı bir emir alınacak olunursa, yüksek amirin emri yapılır, diğerine bilgi verilir. Bir amirin verdiği bir emir varken, daha üst bir amirden bu emre aykırı bir emir alınacak olunursa, önceki emirden üst amir bilgilendirilir. Üst amir emrinin yerini getirilmesini tekrar isterse emir yerine getirilir ve ilk fırsatta da ilk emri veren amir bilgilendirilir. Eğer ilk emirden üst amirin bilgilendirilmesi imkânı yoksa duruma uygun emir yerine getirilir ve her iki amirde bundan bilgilendirilir. Her üst, disipline aykırı gördüğü her şeye müdahale etmeye ve emir vermeye görevlidir. Fesat ve isyan halinde bulunulan bir gemide intizamı temin etmek, yağmacılığın önüne geçmek, gemiden kaçmak isteyen gemiadamlarını geri çevirmek için bu durumu gören her üst, emir ve komutayı üstüne almak vazifesi ile sorumludur. Üstün bu sorumluluğu yalnız bu tip olaylarda değil gemi can ve mal emniyeti ve çevre kirliliği gibi acil müdahale gerektiren durumlarda da geçerlidir. Amir maiyetine emir vermeye yetkili kişidir. Amir ile ilgili kurallar; Amir emirlerini maiyetindeki her şahsa verebilir. Amir maiyetine hizmetle münasebeti olmayan emir veremez. Amir maiyetine hürmet ve itimat hisleri verir. Maiyetin ahlaki, ruhi ve bedeni hallerini daima nezaret ve himayesi altında bulundurur. Ruhi ve bedeni sağlığının devamı için gerekli tedbirleri alır. Vazifenin yapılabilmesi için gerekli ortamı, malzemeyi, zamanı temin eder ve devamı için gerekli tedbirleri alır. Vazifelerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığını takip, kontrol ve yapılmasını temin eder. Astından hususi menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz. Hediye kabul edemez, borç alamaz. Amir maiyetine karşı daima bitaraflık ve hakkaniyeti muhafaza eder. Maiyetinin disiplinini bozan hareketlerden dolayı onlara disiplin cezası verir Page 15 of 38

16 veya verilmesi için üst makama başvurur. Ast, amirlerine ve üstlerine, umumi adap içinde ve örfe uygun bir hürmet göstermek zorundadır, üst veya amiri ile sizli konuşur, hitap ederken, ismini değil, örf gereği makamını belli eden sıfatını kullanır. Ast, amirlerin ve üstlerin mesleki ve şahsi şeref ve hasiyetlerine dokunacak sözler söyleyemez, nerede olursa olsun çekiştiremez, şahsiyetlerini hor ve hakir göremez, Amiri tarafından verilen hizmet emirlerini hiç bir itiraz ileri sürmeksizin derhal ve harfiyen yerine getirir, Gemi can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini tehlikeye sokabilecek, şirket menfaatlerine zarar verebilecek, ülkemizin itibarını zedeleyebilecek bütün hususlarda, diğer gemiadamları hakkında dahi olsa, bildiklerini doğru ve tam olarak bildirmek mecburiyetindedir. Ast, muayyen olan vazifeleri ve aldığı emirleri vaktinde yapar, değiştiremez ve haddini aşamaz. #cradan doğacak mesuliyet emri verene aittir. #taatsizlik ve hatta itaat hissini tehdit eden her türlü tezahürler, sözler, yazılar, fiil ve hareketler cezai müeyyideler ile men olunur. Astlar bir anlamda üstlerin yardımcısı, ortak amacın bir halkasıdır. Kesinlikle bir mesleki rakip değildir ve bu anlamda ast, yarışı kazanmak pahasına şirketin zarara uğramasını göz ardı edemez. Ast, üstünün, eksik bilgilendirme sonucu büyük bir tehlikeye ve ağır bir zarara sebep olabileceğini düşündüğü bir uygulama içine girdiğini veya emir verdiğini görür ise, gerekli sürat, saygı ve nezaket kuralları dâhilinde, bilgi ve değerlendirme aktarımı yapmalıdır. Eğer durumun bilgi aktarımı ve değişiklik için uygun olmadığı görüşü ile ast, emir veya uygulamanın aksine bir fiili müdahalede bulunduysa sonuçtan bizzat sorumlu olur Ortak Yaşam Kuralları Aşağıda gemideki ortak yaşamın kurallarından bazılarına yer verilmiştir. Kurallar burada yazılanlar ile sınırlı olmayıp, kitabın birçok yerinde başka ortak yaşam kurallarını da bulabilirsiniz. Ayrıca bu kurallar sabit olmayıp şirketine, kaptanına göre de bazı değişimler gösterebilmektedir. Personel genel olarak çalışma zamanları açısından, meydancı[22], vardiyacı[23] ve Page 16 of 38

17 servis elemanları olarak üç farklı çalışma programı uygular. Günlük çalışma saatleri çalışma çizelgesinde belirtilir. Bir örneği ekte verilen bu çizelge personelin istirahat salonlarına asılır[24]. Standart iş süresi, gemiadamının işbaşında olduğu veya vardiya tuttuğu süredir ve bu süre, günde sekiz ve haftada kırk sekiz saattir.[25] Günlük iş süresi, ilgili mevzuatlar, sözleşme, şirket emniyetli işletim sistemi dâhilinde 14 saate kadar çıkartılabilir. Can ve mal emniyeti ile çevrenin önemli olarak tehlikede olması ve şirket menfaatlerinin yüksek değerde ve olasılıkla tehlikeye düştüğü durumlarda birbirini takip etmedikçe ve dinlenmenin kesintisiz verilmesi kaydıyla, bu süre 18 saate kadar artırılabilir. Dinlenme süresi günlük en az 10 saat, haftalık 77 saattir.[26] Pazar günleri, vardiya, manevra, yükleme-boşaltma, can ve mal güvenliği ile çevreyi tehdit eden durumlar ve acil onarımlar olmadıkça, bakım tutum ve onarım işleri yapılmaz ve istirahat edilir. Nazari eğitimler çalışma olarak değerlendirilmez. Aşağıdaki işleri görenler bu kanunun iş sürelerine ilişkin hükümlerine tabi değildirler[27]. Kaptan (Süvari) veya yerine vekâlet eden, Baş makinist,doktor ve sağlık memurları, Hemşire ve hastabakıcılar, Asıl görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde çalışan gemiadamları, #ş kanununa tabi gemilerde iaşe[28] servisi kurulması zorunludur. Gemiadamları hizmete başladıkları günden çıkışlarına kadar işveren tarafından bedelsiz iaşe olunurlar. #aşenin zorunlu sebeplerle uygulanamaması halinde işveren veya vekilince başkaca münasip bir iaşe imkanı sağlanır veya nakden ödeme usulü uygulanır. Limanlar içinde, şehir hatlarında, körfezlerde, göllerde ve akarsularda yolcu ve yük nakleden gemilerde, mavna, şat ve benzerlerinde iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu durumda işveren veya işveren vekili iaşe zorunluluğunu nakden Page 17 of 38

18 ödemek suretiyle yerine getirir. Ödenecek miktar devlete bağlı #aşe bedeli tespit kurulu tarafından yıllık olarak belirlenir[29]. 500 grt den küçük gemiler, balıkçılar, römorkörler ve yüzer vinçler haricinde gemilerdeki iaşe durumu Gemiadamlarının ikamet[30] yerleri, sağlık ve iaşelerine dair yönetmelik te düzenlenmiştir.[31] #aşe servisi kurulan gemilerde bu işler ile ilgilenmek üzere 1.zabit başkanlığında aşağıdaki kişilerden bir iaşe kurulu oluşturulur.[32] Gemi doktoru veya sağlık memuru, (bulunmayan gemilerde gemi sağlık zabiti olarak gv.2.zabiti görevlendirilebilir) Gemi aşçısı, Kumanyacı, (tedarik işletme tarafından yapıldığı veya yaptırıldığı taktirde kumanyacı bulunmaz onun yerine bir başkası görevlendirilebilir) #ki tayfa temsilcisi. (Lostromolar bölüm tayfalarının temsilcileri olarak kurula katılabilir) Bu kurul, yemek ve kumanya listelerinin yapılması, kumanyanın dışarıdan temin edilmesi gibi işlerden sorumlu olur. Ancak kumanyanın işletmeler aracılığı ile doğrudan tedarikçilerden (Ship chandler) temin edildiği gemilerde ki artık gemilerdeki genel uygulama böyledir, kurulun işi sadece yemek ve kumanya listelerinin oluşturulması ile sınırlı kalır. Yemek listeleri bu kurul tarafından gemiadamının günlük ihtiyacı olan 4750 kaloriden az olmamak üzere[33] aşağıdaki çeşide uygun olarak hazırlanır.[34] Sabah Kahvaltısı : Çay, süt, sütlü kahve, kakao gibi içeceklerden biri, Reçel ve bitkisel veya hayvansal kahvaltılık yağlardan biri ile peynir, yumurta veya zeytinden biri. Öğle Yemeği : Bir et yemeği (Tavuk, hindi, balık eti dahil), Mevsimine göre kuru veya yaş sebzelerden biri veya çorba, Haftada üç gün tatlı veya meyve diğer günlerde makarna, börek, pilavdan biri veya diğer hamur işlerinden biri. #kindi Kahvaltısı : Peynir veya zeytin ile ekmek veya herhangi bir sandviç, Çay, limonata, süt ve kakaodan biri, Page 18 of 38

19 Akşam Yemeği: Çorba, Mevsimine göre etli veya yaş veya kuru bir sebze, Makarna, pilav veya börekten biri veya diğer hamur işlerinden biri. Bu çeşitlere ek olarak, Çok soğuk havalarda veya kuzey bölgelerde kaptanın emri ile gereken gemi adamlarına ek gıda. Seferde iken hastalanan gemi adamlarına gemi doktoru bulunmadığı takdirde kaptanın uygun görmesi ile perhiz yemekleri verilir. Bu listeler 1.zabit tarafından incelenir, uygunsa imzalanarak kaptan onayına sunulur. Kaptan tarafından onaylanan yemek listesi salonlarda personele ilan edilir.[35] Kumanya talep listelerinin çıkartılması gemi iaşe kurulu tarafından yapılması gerekmekle[36] birlikte genelde aşçı bu kurul adına, çıkartılacak yemeklere uygun kumanya listesini belirler. Bu listeler de 1.zabit tarafından incelenir, uygun ise imzalanarak kaptan onayına sunulur. Kaptan tarafından onaylanan kumanya listesi işletmeden talep edilir. Gemilerde yemek servisleri genel olarak kamarotlar tarafından yapılır. Ancak uygun servis imkânı olduğu takdirde kendi kendine servis sistemi (Self servis) de kullanılabilir[37]. Kamarotlar sorumlu oldukları salonda servisi hazırlama, yemekleri dağıtma ve servisi toplamakla sorumludur. Kamarotlar ayrıca servis, temizlik gibi görevlerinin dışında aşçıya da yardım ederler. Kumanya kullanım hakkı genel ve eşittir. Bu neden ile kaptan dahil istisnai durumlar haricinde mutfaktan özel talepte bulunulmaz veya bizzat alınmaz. #stisnai nedenler 1.zabit izni ile sağlık, misafir, ara verilemeyen çalışma, dış görev gibi durumlardır. Gemilerde vardiyası kahvaltıya kalkamayacağından onlar için büfe dolaplarında kahvaltılık bulundurulur. Gece vardiyacıları vardiyalarının sonunda kendi kahvaltılarını hazırlar ve bitiminde da masalarını kendileri toplarlar. Bulaşıklar kırılmayacak ve etrafı kirletmeyecek şekilde toplanıp, sabah kamarot tarafından yıkanmak üzere büfeye bırakılır. Gece vardiyacısı haricindeki kişilerin yemek saatleri dışındaki servis ihtiyaçları kurallar dâhilinde gece vardiyacılarının ihtiyaçları ayrılarak aşçı tarafından bu maksatla ayrılmış yiyecek var ise, etrafta artık, çöp, bulaşık bırakmamak kaydı ile kişilerin kendileri tarafından karşılanabilir. Page 19 of 38

20 #şveren, gemiadamına iaşenin yanı sıra ibate[38] imkânı da sağlamak zorundadır. Gemiadamlarına işe giriş gününden başlayarak işten çıkış gününe kadar rütbeleri, sayıları ve geminin büyüklüğüne uygun olarak ve yalnız kendileriyle eşyalarına ait olmak üzere gemi içinde ikamet yerleri bedelsiz olarak sağlanır. Herhangi bir zorunlu sebep yüzünden gemiadamlarının gemide ikametine imkân olmazsa işveren veya işveren vekili tarafından başka bir ikamet imkânı sağlanır.[39] #aşede olduğu gibi 500 grt den küçük gemiler, balıkçılar, römorkörler ve yüzer vinçler haricinde gemilerdeki ibate durumu Gemiadamlarının ikame[40] yerleri, sağlık ve iaşelerine dair yönetmelik te düzenlenmiştir.[41] Genelde kaptan ve zabitana banyo tuvaletli bir kişilik, tayfaya kamara dışında ortak banyo tuvaletli 2 veya 4 en fazla 6 kişilik kamara verilir.[42] Kamara hacimleri geminin büyüklüğüne göre değişir. Kamara haricinde gemiadamlarına dinlenmek için 2 salon verilir. Zabitan salonu kaptan ve zabitan için mürettebat salonu tayfa içindir. Personel bu salonlarda dinlenir, eğlenir ve yemeklerini yer. Tamirat gibi herhangi bir zorunlu sebep yüzünden gemiadamlarının gemide ikametine imkân olmazsa bedeli işveren veya işveren vekili tarafından karşılanarak geminin dışında otel, pansiyon gibi başka bir ikamet imkânı sağlanır. Gemilerde barınma ile ilgili kamaraların ve diğer sosyal yerlerin bakım ve tutumları belirli bir görev dağılımı içerisinde sağlanır. Gemilerde temizlik, sağlığın ön şartı olmakla birlikte gemiadamının deniz yaşamında zorluklara karşı direncini artıran bir moral faktördür. Bu neden ile gemide belirli temizlik kuralları uygulanır. Kişisel temizlik öncelikle kişinin kendisine ve sonra çevresindekiler karşı saygıyı ifade eder. Her gemiadamı yatağını, dolabını, kamara ve diğer zati eşyalarını devamlı temiz ve düzenli tutar. Zabıtan kamaralarının temizliği genelde kamarotlara ait olmakla birlikte tek zabıtan kamarotunun bulunduğu hallerde bu sorumluluk kaptan ve bölüm amirlerinin kamaraları ile sınırlandırılmıştır. Yere kesinlikle, battaniye, çarşaf gibi malzeme serilmez. Tek zabitan kamarotunun bulunduğu gemilerde kaptan ve bölüm amirlerinin banyo ve tuvaletlerinin temizlik sorumluluğu zabitan kamarotunun, diğer zabitanın banyo tuvaletlerinin temizlik sorumluluğu ise kendilerine aittir. Tayfaların ortak banyo tuvaletlerinin temizlik sorumluluğu da mürettebat kamarotuna aittir. Buna rağmen banyo tuvaleti kullanan her kişi temizlik sorumluluğu kendilerine ait olsun olmasın Page 20 of 38

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 4373 DENİZ İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 854 Kabul Tarihi : 20/4/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı : 12586 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt: 6 Sayfa : 1849 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 963

DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 963 DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Kanun Numarası : 854 Kabul Tarihi : 20/4/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı: 12586 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt: 6 Sayfa: 1849 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON POSTA TELGRAF TELEFON İLETİŞİM BİLİŞİM ÇAĞRI MERKEZİ RADYO TELEVİZYON İŞÇİLERİ VE HİZMETLİLERİ SENDİKASI (TÜRKİYE HABER-İŞ) ARASINDA İMZALANAN 10.

Detaylı

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ Taraflar işçi-işveren ilişkilerini, sosyal adalet, karşılıklı iyiniyet ilkeleri ışığı altında, tarafların maddi ve manevi menfaatlerini yurt ve işletme ekonomisi gerçekleri

Detaylı

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk İŞ KANUNU Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 1/9/1971 Sayı: 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3102 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tarifler:

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ĐŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir

Detaylı

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1)

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) 3451 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 211 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1008

Detaylı

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32

DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 DERSLER MUHASEBE 32 ÇALIŞMA HUKUKU 32 SİGORTA VE VERGİ MEVZUATI 16 EKONOMİ 24 İŞ VE İNSAN İLİŞKİLERİ 24 İŞLETME 16 İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 32 100.YIL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ USTALIK KURSLARI MUHASEBE

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ

PERSONEL YÖNETMELĐĞĐ 2005-ANKARA 1 AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmelik hükümleri; Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünde (bu yönetmeliğin takip eden maddelerinde Dernek olarak anılacaktır), özel sözleşmelerle

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN I.DÖNEM 01.01.2015-31.12.2016 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM

TÜBİTAK BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI 15. DÖNEM İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : İŞVEREN SENDİKASI : KAMU-İŞ; KAMU İŞLETMELERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI İŞÇİ SENDİKASI :

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜM - I GENEL HÜKÜMLER

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜM - I GENEL HÜKÜMLER GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BÖLÜM - I GENEL HÜKÜMLER TANIMLAMALAR: Madde 1: Bu Toplu İş Sözleşmesinin metni içinde: a) Bu sözleşmede taraf olan, Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi 1. Sok No:7/A Yenimahalle-

Detaylı

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer.

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE-1. TARAFLAR ve TANIMLAR Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları... BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI)

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ŞUBAT 2014 CARİ HESAPLAR ve BANKACILIK İŞLEMLERİ MÜŞTERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Banka/Müşteri İlişkisinin Temel Esasları, Haklar, Yükümlülükler, Koşullar Madde 1) Amaç ve Kapsam: İşbu Cari Hesaplar ve Bankacılık

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı