DENİZCİ: Gemi yaşamı ve sosyal sorumluluk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENİZCİ: Gemi yaşamı ve sosyal sorumluluk"

Transkript

1 DENİZCİ Sorumluluk uyulması gereken bir kurala aykırı davranışın hesabını verme yükümlülüğüdür. Gemiadamının sosyal sorumluluğunun kaynağı ise gemideki ortak yaşam ve çalışma kurallarıdır. Bir gemiadamının sosyal sorumluluklarını aşağıdaki şekilde tasnif edebiliriz. Kendisine karşı sorumluluğu, Görevini en iyi şekilde yapabilecek ruhi ve fiziki sağlığa sahip olacak ve gereken ortamı sağlayacak, Hukuki haklarını bilecek ve onların koruyucusu olacaktır. Arkadaşlarına karşı sorumluluğu, Onların hukuki haklarını bilecek ve ihlal etmeyecek, #lişkilerini karşılıklı sevgi, saygı ve hoş görü sınırları içerisinde yürütecektir. Gemi yönetimine karşı sorumluluğu, Görev, yetki ve sorumluluklarını bilecek gereken şekilde çalışma ve davranış sergileyecek, Mesleğinde daha başarılı olabilmek için kendisini geliştirecek, Yöneticilerine karşı hukukun ve ahlakın öngördüğü saygıyı gösterecektir. #şletmesine karşı sorumluluğu, #şletmenin bir ticari kuruluş olduğunun ve kendisinin de bu ticari kazancın sağlanmasında ve dağıtımında hissedar olduğunu bilecek, #şletmenin karlı çalışmasının devamında gereken çabayı gösterecektir. Ülkesine ve milletine karşı sorumluluğu, Yurt dışında yapılan hizmetin bir nevi ihracat olduğunu ve ülkesine döviz kazandırdığının farkında olacak, Yurt dışında ülkesini ve milletini temsil ettiğini bilerek ülkesinin hak ettiği itibara uygun hareket edecektir. Karasularında bulunduğu ülkeye karşı sorumluluğu, Kendisini karasularına kabul eden ülkenin uluslar arası haklarına saygı gösterecek, onları ihlal etmeyecek, Kendisini limanlarına kabul eden ülkenin ulusal kanunlarına aykırı davranmayacaktır. Tabiata karşı sorumluluğu, Page 1 of 38

2 Tabiatın gelecekten bize verilen bir emanet olduğu unutulmayacak, zarar görmemesi için gereken özen ve dikkat sarf edilecektir. Gemiadamının çevre sorumluğu dışında kalan sosyal sorumluluğu genellikle gemideki yaşam ve çalışma kurallarına uyum çerçevesi içerisinde kalmakta olup bunlar aşağıda anlatılmıştır. 1. İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK 1.1. İş Arama Ülkemizde iş bulma konusunda her ne kadar bir #ş ve #şçi Bulma Kurumu varsa da yaygın yöntem, gemi işletmelerinin personel müdürlüklerine gidilerek iş talebinde bulunulması ve öz geçmişlerin verilmesi şeklidir. Şirket seçiminde gemilerinde çalışanlar ile konuşup onların fikirlerini almak en sağlıklısıdır. Ancak ücret, iş veya çalışma şartları açısından kendiniz için bir standart belirlemediyseniz, bir başka deyişle hangi şartlarda olursa olsun çalışırım diyorsanız ismen öğrendiğiniz her şirkete giderek bir özgeçmiş bırakmak gibi bir yöntem uygulanabilir. Ancak tavsiye edilen, kişisel standardınızı belirlemeniz ve iyi olduğuna kanaat getirdiğiniz şirketlere başvurmanızdır. Gemiadamları yönetmeliğinin belirttiği şartları sağlayıp gemiadamı cüzdanını ve yeterliğini alan erkekler için ilk sırada düşünülmesi gereken askerliktir. Askerliğini henüz yapmayan her erkek Türk vatandaşı gibi onlarında önlerinde yapmaları gereken bir vatani görevleri vardır. Bu görev için iyi bir zamanlama yapmak gerekir. Askerliği gelen kişiler derhal askerlik görevi için başvurularını yapacaklardır. Başvurudan sonra belli olabilecek döneme göre bekleme süresi içerisinde ya kısa süreli bir işe girmek ya da mesleki olarak kendisine faydalı olabilecek kısa süreli bir eğitime katılmakta yarar vardır. Askerlik görevini tamamlayan erkek ve bayanlar için sıra iş bulmaya gelince yapılması gereken bir öz geçmişin hazırlamasıdır. Bu öz geçmiş için bilgisayarlarda kullanılan paket programlarda bol miktarda örnek bulunabilir. Ancak bu öz geçmiş gemiadamı olmak haricindeki diğer iş başvurularında kullanılabilir. Gemiadamı olarak yat ve balıkçı gemisi dışındaki gemilerde çalışmak isteyenler için biraz daha farklı bir özgeçmiş gerekmektedir. Bu amaçla ekteki form kullanılabilir. Page 2 of 38

3 1.2. İşe Müracaat Gemi işletmelerine yapılan iş talepleri, personel müdürlüklerince değerlendirilir ve ihtiyaca göre çağrı yapılır. Değerlendirmede aşağıdaki hususlara bakılır; Talep edilen işe eleman ihtiyacının olup olmadığı, Gemi görevleri için gerekli evrak ve belgelerinin olup olmadığı, Sahip olunan evrak ve belgelerin geçerliliğinin devam edip etmediği, Sağlık ve polis vizeleri ile aşılarının tamam olup olmadığı, Yaşı ve önceki görevleri göz önüne alınarak, genel anlamda şirketin çalışma şartlarına uygun olup olmadığı, Önceki çalıştığı yerlerden istihbarat yapılarak mesleki veya kişisel özelliklerinin görev verilmeye uygun olup olmadığı. Şirketlere yapılan iş başvurularda uygun olan, başvurunun olumsuz veya olumlu olduğunun müracaat sahibine belirli bir süre içerisinde bildirilmesidir. Ancak genelde bu böyle yapılmaz ve sadece başvuruları kabul edilenler mülakata çağrılırlar. Bu görüşmelerde adayların mesleki yeterliliği, çabuk anlayış, kavrayış gibi zekâ yeterliliği, fiziki ve görünüm yeterliliklerinin yanı sıra psikolojik analiz ile sorumluluk alabilme, disiplin altına alınabilme, amir ve diğer personelle iyi ilişkilere girebilme yapısı da ölçülmeye çalışılır. Mülakat esasta tek taraflı değildir. Gemiadamı da iş hakkında değerlendirme yapar, bilmedikleri varsa sorar, talepleri konusunda mutabakata varır ve işin kendi standartlarına uygun olup olmadığına karar verir. Kabul halinde kendisinden bazı evraklar istenir. Bu evraklar ile gelindiğinde iş sözleşmesi yani hizmet akdi işveren veya vekiliyle yazılı olarak Deniz #ş Kanununa göre yapılır Deniz İş kanunu ve Gemiadamı-İşveren İlişkisi Yurdumuzda bir gemiadamı ile işveren arasındaki ilişkiyi Deniz #ş Kanunu düzenler. [1] Bu kanunu, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan 100 grt ve daha büyük gemilerde bir hizmet akdi ile çalışan gemiadamları ve bunların Page 3 of 38

4 işverenleri hakkında uygulanır. Bu kanunun uygulanmasında, sandal[2], mavna[3], şat[4], salapurya[5] gibi küçük teknelerde gemi sayılır. Eğer işverenin birden fazla gemisi var, her biri 100 grt dan daha küçük, fakat toplamda 100 grt veya daha fazla tonaja ulaşıyorsa veya bu gemilerinde 5 veya daha fazla gemiadamı çalıştırıyorsa bu kanun onu da kapsar.[6] Devletin yaptığı anlaşmalara bağlı olarak Türk gemilerinde çalışan yabancı uyruklu gemiadamları da bu kanun kapsamı içerisindedir[7]. Bir işe girecek gemiadamı, işveren veya vekili ile arasındaki ilişkileri düzenleyen bu kanunu bilmek zorundadır. Gemiadamı: Bir hizmet akdine dayanarak gemide çalışan kaptan, zabit ve tayfalarla diğer kimselerdir.[8] #şveren: Gemi sahibi veya kendisinin olmayan bir gemiyi kendi adına ve hesabına işleten kimsedir. #şveren vekili: #şveren adına ve hesabına harekete yetkili kılınan kişi. Kaptan: Gemiyi sevk ve idare eden veya zorunlu sebeplerle görevi başında bulunmaması halinde ona vekalet eden kişidir. Aslının olmadığı zamanlarda işveren vekilidir Sözleşmeden Önce Bilinmesi Gerekenler Genelde gemiadamı iş peşinde koştuğundan işi bulduğunda pek fazla irdelemeden her şeye evet der ve önüne konan her şeyi imzalar. Eğer yeterli ve doğru bilgisi yoksa önemli hatalar yapılabilir ve sonra çok üzülebilir. Bunun olmaması için aşağıdaki hususları iyi bilmeli, mülakat sırasında gerekenleri öğrenmeli, gerekirse sözleşmenin altına özel şart olarak isteklerini koydurmalıdır Yazılı Hizmet Akdinin Yapılması Akit, iki veya daha çok kişinin bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanı ve yaptıkları işlemdir. Sözlü de olabilir ancak bir itilaf halinde sorun çıkmaması için yazılı yapılması gerekir. #şveren veya işveren vekiliyle gemiadamı arasında yapılan hizmet akdi de Page 4 of 38

5 gemiadamının işverene ait bir gemide belirli bir işi yapması ve karşılığında belirli bir ücretin ödenmesi yönünde yapılan karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ve hukuki işlemdir. Deniz iş kanununa göre yazılı olarak yapılmalıdır.[9] #şveren tarafından sözüm söz, git gemiye işe başla gibi sözler gemiadamı için yeterli olmamalı yazılı bir sözleşme istemelidir. Gemiadamının sendikalı olup olmaması iş akdinin yapılmasında veya çalıştırılmasında bir ayrım nedeni olamaz. Gemiadamının sendikalı olup olmadığına göre farklı ücret, terfi, sosyal yardım, işe son verme gibi işlemler uygulayamaz. Ancak görev dağılımı doğal olarak farklı olabilir. Sözleşmeler matbu evrak olarak hazırlanır ve şirkette bulundurulur. Geminin, işin ve gemiadamının adı, sözleşme süresi, ücret gibi değişken hususlar noktalı boşluklar halindedir. Sözleşme sırasında bu boşluklar doldurulur ve altı imzalanır. Sözleşmenin doldurulmasında ve imzalanmasında oluşan eksikler genelde gemiadamının aleyhine çalışır. Bunun olmaması için gemiadamı imzaladığı sözleşmeyi iyi bilmelidir. Deniz iş kanuna göre iş sözleşmesinde aşağıdaki hususların olması gerekir[10]; #şverenin adı, soyadı (veya şirket ismi) ve ikametgâh adresi. Gemiadamının adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, sicil numarası ve ikametgâh adresi. Gemiadamının çalışacağı geminin ismi, sicil numarası, gros tonilatosu ve kaydedildiği sicil dairesi. (Gemiadamının aynı işverenin muhtelif gemilerinde çalışması ihtimali mevcutsa ayrıca belirtilir.) Akdin yapıldığı yer ve tarih. Gemiadamının göreceği iş. Gemiadamının hizmete başlayacağı tarih ve yer. Hizmet akdinin belli bir süre içinde yapılmış olup, olmadığı, belli bir süre için yapılmış ise, süresi veya sefer üzerine ise hangi sefer olduğu. Kararlaştırılan ücret esası ile miktarı. Page 5 of 38

6 Ücretin ödeme zamanı ve yeri. #şverenin yapacağı ödemenin yatırılacağı özel hesap numarası. Avans şartları. Diğer iş şartları. #şveren ile gemiadamı arasındaki hizmet akdine dayanan uyuşmazlıklarda hizmet akdinde ayrıca bir hüküm yoksa davaya bağlama limanındaki iş mahkemeleri bakar. [11] Bu davalarda zamanaşımı süresi 1 yıldır Akdin Tarafları, Yeri ve Tarihi Bir iş akdin tarafları, yeri ve tarihi net olarak belirtilmelidir. Bunun için akdin yapıldığı yer ve tarihin yanı sıra işverenin adı, soyadı (veya şirket ismi) ve ikametgâh adresi ile gemiadamının adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, sicil numarası ve ikametgâh adresi bulunmalıdır. Bunların eksik olduğu sözleşmeler ile açılan davalar muhatabının bilinmesi ve ulaşılması konusunda sorun yaratır Geminin Tanımlanması Gemiadamı her ne kadar bir işletme ile sözleşme imzalıyorsa da bu sözleşme belirli bir gemi içindir. Örnek olarak gemiadamının çalıştığı gemi batarsa sözleşme hükümden düşer ve işveren o kişiyi başka bir gemide çalıştırmak zorunda değildir. Eğer gemiadamının aynı işverenin muhtelif gemilerinde çalışması ihtimali mevcutsa hizmet akdinde bu ayrıca belirtilmesi gerekir. Böyle bir durumda gemi batarsa işveren gemiadamını sözleşmede belirtilen diğer gemide görevlendirmek zorundadır. Bu neden ile bir iş sözleşmesinde gemiadamının çalışacağı geminin ismi, sicil numarası, gros tonilatosu ve kaydedildiği sicil dairesi de belirtilir Gemiadamının Göreceği İş Gemi personeli şirketi ile yapmış olduğu sözleşmede belirtilen mevkiin görevini yapmak üzere gemiye gelir. Örnek olarak sözleşmesine gemici olarak yazılan bir gemiadamı yağcı olarak çalıştırılamaz veya yağcıya ait bir görev verilemez. Böyle bir durumda gemiadamı işi reddedebilir ve bu ret emre itaatsizlik olarak değerlendirilemez. Emre itaatsizliğin hukuki sonuçlarından biri iş akdinin fes Page 6 of 38

7 edilmesi olduğu için sözleşmeye gemiadamının görevinin yazılması önemlidir. Ancak gemiadamı belirlenen mevkiin görevlerinin dışında dahi olsa aşağıdaki işleri de yapmakla yükümlüdür; Gemi mal ve can emniyetinin tehlikeye düşeceği olağanüstü durumlarla ilgili işler, Gemi ve personelden kaynaklanan çevre kirliliği ile ilgili işler, Deniz ve ticaretin olağan risklerinden birinin gerçekleşmesi sonucu şirket menfaatleri için gereken işler, Sözleşmede belirtilen görev dışı işler Hizmet Akdinin Süresi ve Deneme Bir gemiadamı ile işveren arasındaki ilişki hizmet akdinin yapılması ile başlar. Ancak süresi farklı şekillerde belirlenebilir.[12] Belirli bir süre için Belirli bir sefer için Süresiz Ülkemizdeki genel uygulama, sözleşmelerin süresiz değil belirli bir süre için yapılması olup bu sürede genelde 6 aydır. Sona eren hizmet akdi istenirse uzatılabilir. Taraflar her zaman için karşılıklı mutabakatla sözleşmeyi fesih edebilirler. Ancak hangi tip olursa olsun 6 Aydan kısa sürelerde gemiadamı veya işveren sözleşmeyi özel durumlar haricinde tek taraflı olarak bozamaz. Bozulursa bozanın diğer tarafa tazminat vermesi söz konusu olur. Bu neden ile sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin yazılması önem kazanır. Bitiş zamanı sadece süreli sözleşmede yazılır. Diğerlerin bitiş tarihi yerine sözleşme süresiz ise süresiz veya seferlik ise sefer sayısı veya doğrudan sefer tanımlanarak yazılır. Başlangıç ve bitiş tarihlerinin saati dır. Page 7 of 38

8 #şveren gerekli görürse, iş akdinde belirli bir süreyi deneme süresi olarak belirtebilir. Deneme süresi, gemiadamının işe uygunluğunun sınanması amacı ile hizmet akdinin başlangıcından itibaren uygulanan, tarafların hizmet akdini bildirimsiz ve tazminatsız bozabilecekleri, süresiz sözleşmelerde uygulanabilen ve süresi en çok bir ay olan çalışma süresidir[13]. Ancak gemiadamının çalıştığı günler için ücret hakkı saklıdır Ücret ve Kıdem Tazminatı Gemiadamının alacakları Ücret, gemiadamına iş karşılığında işveren veya işveren vekili tarafından nakden ödenen meblağdır[14]. Sözleşmede ücret esası aylık olarak belirtilir. Miktar olarak yazılan meblağ ise 1 aylık süre içindir. (1 ay 30 gün sayılır.) Gemiadamının ay sonundaki alacak hakkı, bu standart süre için sözleşmede belirtilen ücrete, kanunen hak kazandığı fazla mesai ücreti ve sözleşmede belirtilen ek iş ücreti ilave edilmiş halidir. Standart sürede çalışma ücreti; Sözleşmede yazılı ücrettir. Tam çalışılan ay için tam, kısmi çalışılan ay için çalışıldığı kadar ödeme yapılır. Fazla saatlerde çalışma ücreti Deniz iş kanununa göre tespit edilmiş bulunan iş sürelerinin aşılması suretiyle yapılan çalışmalar, fazla saatlerle çalışma sayılır. Yapılacak fazla çalışmanın her saatine ödenecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarı % 25 oranında artırılmak suretiyle bulunacak miktardan az olamaz.[15] Günlük ücret sözleşmede yazılı ücret 30 a bölünerek, saat ücreti de günlük ücret 8 e bölünerek bulunur. Ancak aşağıdaki çalışmalar fazla çalışmaya girmez. o Can, mal ve çevre güvenliği için kaptanın yapılmasını uygun gördüğü işler, o Gümrük, sağlık, polis, liman gibi bürokratik işlemleri, o Role eğitimleri. Ancak bazı sözleşmelerde ücretin fazla mesaileri de kapsadığı belirtildiğinden bu Page 8 of 38

9 sözleşmeyi imzalayan gemiadamına fazla çalışmalar için ayrı ücret verilmez. Ek iş ücreti Gemiadamının yeterliğinin karşılığı görevleri belirlidir. Eğer gereklilik hallerinde gemiadamına bu görevlerinin dışında iş yaptırılmak isteniyorsa, gemiadamı bu işleri yapmakla zorunlu değildir. Ancak bazı sözleşmeler ambar temizliği gibi görev dışı işleri tanımlar ve ücretini belirtir. Bu tip sözleşmeleri imzalayan gemiadamları sözleşmede yazılı işin yapılmasını belirtilen ücret karşılığında kabul etmiş demektir. #şi reddedemez ve belirtilenin üzerinde ücret talep edemez Gemiadamının borçları Gemiadamının ay sonunda eline geçen, alacaklarından borçlarının çıkartılması ile bulunan miktardır. Alacaklarından ücret mahrumiyeti, alınan avans, telefon, stor[16] vbg kesinti borçları kesilir. Ücret mahrumiyeti Haklı bir sebep olmaksızın belirli bir süre işini yapmayan gemiadamı, keyfiyet, gemi jurnaline kaydedilmek veya jurnal yoksa bir tutanakla belgelendirilmek şartıyla bu müddete ait ücretten mahrum edilir. #şveren, gemiadamının görevini yapmamasından dolayı bir zarara uğradıysa, bundan dolayı tazminat isteme hakkı saklıdır.[17] Avans Avans, alınacak ilk maaştan kesilecek olan ön ödemedir. #şveren veya işveren vekili, gemiadamlarının istekleri halinde kendilerine hizmet akdinde yazılı esaslara göre avans ödemeye zorunludur[18]. Personelin limanlarda ihtiyacı olan döviz, maaşlarına mahsup edilmek üzere kaptan tarafından avans olarak dağıtılır. Avansın miktarı gemi imkânları ile sınırlı olup miktarını kaptan belirler. Stor kesintisi Gemilerde ikram amaçlı olarak kaptan storunda toplu vaziyette içki ve sigara bulunur. Gemiadamı ihtiyacı olan içki ve sigarayı seyirlerde haftada bir açılan kaptan storundan temin edebilir. Kaptan storundan satışlarda, kar amacı güdülmez. Gemiadamının aldığı bu sigara ve içkinin parası aybaşlarında maaşından kesilir. Page 9 of 38

10 Telefon kesintisi Gemi telsiz cihazları ile personelin ihtiyacı olan özel ücretli telefon görüşmesi yapabilir. Bu irtibat ancak görevli telsiz veya güverte zabiti tarafından sağlanır. Bu görüşme ücretleri de işletmeye bildirilerek maaş ödeme dönemlerinde maaşlarından kesilir. Hak edilen aylık ödemeden kesinti toplamı çıkartıldıktan sonra kalan miktar sözleşmede belirtilen ödeme zamanında (bu genelde ayın ilk 5 günü içindedir) gemiadamının sözleşme sırasında belirttiği özel banka hesap numarasına tam olarak yatırılır. Ücret ödeme devresi bir aydan fazla olamaz Kıdem Tazminatı Çalışanlar sigortalı olmak zorundadır. Sigorta sağlık ve emeklilik hususlarını kapsar. Eskiden üç değişik sigorta vardı. Memurlar için emekli sandığı, işçiler için sosyal sigortalar ve iş sahipleri için bağkur. Bugün bu sigortalar sosyal güvenlik sigortası olarak birleşmiş olsa da geçiş süresi tamamlanmadığından eski sigortalılar eski kurallara göre işlem görmektedir. Çalışanlar çalışma sürelerinin sonunda mevzuata göre ücretlerinin dışında bir de ikramiye alırlar. Emekli sandığından emekli olanların iş vereni farklı devlet kurumlarında çalışsalar bile her zaman devlet olduğundan onların ikramiyesi toplu olarak devlet tarafından verilir. Ancak gemiadamları gibi sosyal sigortalara bağlı olanlar kamu veya özel, farklı kurumlarda çalıştıklarından her iş yerinden ayrılışta o iş yerindeki çalışma süresine ve maaşlarına göre parça parça ikramiye alırlar. Buna kıdem tazminatı denir. Ancak kıdem tazminatının alınabilmesi sadece aşağıdaki durumlar için geçerlidir. #şverenin, gemiadamının kusuru (D#K 14 madde 1) haricindeki nedenler ile sözleşmeyi feshetmesi, Gemiadamının tek taraflı haklı nedenler (D#K 14 madde 2 ve 3) ile sözleşmeyi feshetmesi, Gemiadamının muvazzaf askerlik hizmeti nedeni ile işten ayrılması, Gemiadamının bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı, yahut toptan ödeme almak amacıyla işte Page 10 of 38

11 ayrılması, Hizmet akdinin hükümden düşme şartlarının gerçekleşmesi, (Geminin kayba uğraması, Terk edilmesi, Harp ganimeti ilan edilmesi, Türk bayrağından ayrılması.) veya Gemiadamının ölümü, Hizmet sözleşmesi mevcutken gemiadamı ölürse hizmet sözleşmesi sona erer ve tazminat hakları mirasçıya geçer. Ölenin kıdem tazminatı mirasçılarına ödenir. Ancak ölüm işçinin kendi kusurlu davranışı ile olmuşsa tazminat ödenmez. Kıdem tazminatı, gemiadamının işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence gemi adamına 30 günlük ücreti tutarında hesap edilir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatının alınmasında da sözleşmenin eksiksiz varlığı çok önemlidir. Hizmet akdinin sona ermesi veya bozulması halinde işveren veya işveren vekili ilişki kesilmesi sırasında gemiadamının alacaklarını ay sonu veya başka bir zamanı beklemeksizin derhal ve tam alarak ödemek zorundadır. [19] Taksitli veya vadeli ödeme yapamaz. Gemiadamlarının hizmet ve iş mukavelesinden doğan alacakları sahiplerine "gemi alacaklısı hakkı" verir.[20] Gemiadamı alacağı öncelikli olup alacaklı gemiadamının geminin bir sonraki seferine ait navlun üzerinde dahi rehin hakkı bulunmaktadır Sözleşmenin Kopyaları Sözleme yazılı olarak iki nüsha halinde yapılır. Matbu sözleşmede boş bırakılan yerler doğru ve eksiksiz olarak doldurulur. Diğer tarafında kabul ettiği bir özel şart varsa sözleşmenin altına ilave edilir. Her iki nüsha da altına tarih atılarak işveren tarafından imzalanır. Gemiadamı sözleşmesini iyi okur, doldurulan boşlukları, tarih ve imzaları kontrol eder. Eksik veya yanlış varsa tamamlattırır veya düzelttirir. Sahip olduğu hak ve görevleri hakkında açıklama gereken noktalar varsa açıklama talep eder. Sözleşmenin iki nüshasını da anlamış ve kabul etmiş olarak imzalar. Sözleşme nüshaları akdin tarafları olan işveren ve gemiadamına birer nüsha olarak Page 11 of 38

12 verilir.[21] Sözleşmenin yapılmaması, tek nüsha yapılması, boşluklar doldurulmadan imzalanması gibi durumlar kabul edilmemelidir Uygulama #ş sözleşmesi yapmak için; Mülakat sırasında görüşülen şartlarda karşılıklı mutabık kalındığı takdirde iş kabulüne gidilir. #stenen işle ilgili kişisel evraklar verilir. Sözleşme okunarak kanuna göre bulunması gereken esas unsurları içerip içermediğini kontrol edilir. Varsa özel şartların sözleşmenin sonuna eklenip eklenmediği kontrol edilir. Varsa sözleşmede boş bırakılan yerlerin doldurulması istenir. Sözleşme imzalanarak bir nüshası alınır. Uygulamada dikkat edilecek hususlar; Ön iş kabulünün yapıldığı iş yerine düzgün kıyafet ile randevu zamanında gidilir. Görüşme sırasında düzgün hareket edilerek düzgün konuşulur. #şe girerken istenen kişisel belgeler; gemiadamı cüzdanı, pasaport, STCW eğitim belgeleri, sağlık raporu, aşı kartı ve özel görevler için görev ehliyetleridir. Gemideki yaşam düzeninin kurallarına uymak gemi disiplinini oluşturur. Kurallar, uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımları da içerir. Malum olduğu üzere yaptırımı olmayan kural; kural değil tavsiyedir. Maalesef ülkemizde gemilerdeki yaşam düzeni genelde göreneklere göre biçimlendirildiğinden askeri gemiler haricinde bunlarla ilgili yazılı kuralları bulmamız pek mümkün olmamaktadır. Bu neden ile yaşam kurallarının ihlali halinde genel uygulama kusurlu kişinin amiri tarafından birkaç kere ikaz edilmesi, devamı halinde de kaptandan bu kişinin değiştirilmesini talep etmek şeklinde olmaktadır. Ancak insan tabiatından ve gemi çalışma şartlarından dolayı bu uygulama şekli; kişi mağduriyetine, otorite ve disiplin zafiyetine sebep olmaktadır. Aşağıda anlatılan yazılı disiplin kurallarının benzerlerini sadece büyük ve düzenli Page 12 of 38

13 çalışan işletmelerin emniyetli işletim sistemlerinde görebilirsiniz. Ancak yazılı disiplin kurallarının yaygın olmaması kabul edilebilir olmamasından değil, gemide az kişi ile başarılmaya çalışılan yoğun işlerin arasında kimsenin yazdı çizdi ile fazla uğraşmak istememesindendir. Kuralların yazılı olmaması, kuralları ihlal etmek istemeyen kişilerin dahi bilgisizlik nedeni ile zaman zaman bu hataları yapmalarına sebep olmaktadır. Bu neden ile gemideki genel yaşam ve disiplin kuralları aşağıda anlatılmıştır. Kurallar her ne kadar askeri gemileri çağrıştırsa da, ticaret gemilerindeki yaşam da can, mal ve çevre güvenliği açısından bir askeri gemideki gibi disiplin içerisinde olmak zorundadır. Bu neden ile özellikle askerliğini henüz yapmamış gemiadamı adaylarının bu konuyu daha bir özenle öğrenmelerinde yarar bulunmaktadır Gemiye Katılış Sözleşme imzalayan gemiadamı hemen gemiye gönderilmez. #şletmesinde ilk giriş eğitimini alır ve görev talimatını bekler. Bu arada çalışma ve kimlik karnesini alır. Çalışma ve kimlik karnesi sözleşme imzaladıktan sonra 15 gün içerisinde işletme tarafından gemiadamına verilmesi gerekir. Görevli olduğu gemisinin durumuna göre işletmeye çağrılan gemiadamına katılış ordinosu, kişisel evrakları ve şirkete gönderilecek evraklar verilir. Genel olarak gemiadamı şirket görevlisi tarafından ulaşım vasıtasına veya gemi o limandaysa gemiye götürülür. Eğer gemiadamı gemiye kendisi gidecekse ve geminin bulunduğu yer katılmaya uygun ise geminin hareket saatine bakmaksızın ve hiç vakit kaybetmeksizin gemiye gitmelidir. Gemiye gelen gemiadamı, amirini görerek katılışını bildirir, 2.zabiti görerek katılışını belirtir ve katılış ordinosunu, belgelerini, varsa gemiye gönderilmiş diğer evrakları teslim eder, değiştireceği kişiden zimmetindeki veya zimmetlenmemiş dahi olsa kendisine verilen gemiye ait malzeme ve eşyayı ve varsa görev dosyasını teslim alır. Genel olarak görevi ile ve devam eden iş veya durumla ilgili gerekli bilgiyi ve emirleri alır. Beraberce gemi ve çalışma mekânlarını dolaşır. Eğer acil bir durum yoksa uyumlandırma eğitimini alır, ilgili formu imzalayarak ve görevine başlar Gemide Hiyerarşi Gemilerin ve çalışanlarının gemide bulunma amacı, üstlenilen deniz taşıma işini, can Page 13 of 38

14 ve mal emniyetini sağlayarak ve insanlığın geleceği olan çevreyi koruyarak, en iyi şekilde yapabilmektir. Gemi personeli, gemi içinde, gerek iş, gerekse ortak yaşamı düzenleyen kurallara uymakla görevli, uyulmaması halinde ise olacak gelişmelerden sorumludur. Bu kurallar, şirket emniyetli işletim sistemi yöntemleri, kaptan talimatları ve bölüm amirlerinin emirleri ile belirlenmiştir. Gemi iş ve yaşam düzenini belirleyen kuralların oluşturulması, takibi, uyulmaması halinde uygunluğun sağlanması, aksaklıkların düzeltilme gerekliliği, gemiadamları arasında bir astlık-üstlük, amir-maiyet ilişkisini zorunlu kılmaktadır. Düzen bu hiyerarşiyi oluşturmuştur. Hiyerarşi, ast-üst, amir-maiyet ilişki sıralamasıdır. Üst; hiyerarşik yapıda üstte bulunan kişi, ast ise altta bulunan kişidir. Amir; maiyetine emir vermeye yetkili kişi, maiyet ise bir amirin emri altında bulunan kişidir. Şemadaki kollar arasındaki doğru bağlantılarda amir-maiyet, çapraz bağlantılarda üst-ast ilişkileri mevcuttur. Gemi; başında kaptan bulunan iki bölümden oluşmuştur. Bunlar, başında 1.zabit bulunan güverte ve başında başmühendis bulunan makine bölümleridir. Şemada bir ticari geminin hiyerarşik düzeni gösterilmektedir. Emir, amir tarafından maiyetine verilen bir görevin yerine getirilmesine yönelik, yapılması zorunlu iştir. Emir ile ilgili kurallar aşağıdadır; Emirler maiyet tarafından değiştirilemez. Ancak durum ve şartlar emri yapılamayacak bir hale koymuşsa veyahut emir verilirken meçhul kalmış sebepler ortaya çıkmışsa veya emrin yapılması büyük bir tehlikeye ve ağır bir zarara sebep olacaksa ve bütün bu haller karşısında amirden yeni bir emir alınmasına hal ve zaman müsait değilse, maiyet mesuliyeti üzerine alarak emri yeni vaziyete uygun bir tarzda değiştirerek yapabilir veya yapmayabilir. Fakat ilk fırsatta emri yapılmayan veya kısmen yapılan amire de bilgi verir. Page 14 of 38

15 Emirler birbirine bağlı makamlar tarafından silsile takip edilerek verilir. Çabukluk ve zaruri hallerde bu sıraya uyulmadan da emir verilebilir. Bu durumda amir, emri verirken atlamış olduğu kademelere en kısa zamanda bilgi verir. Böyle bir emri alan ast ta ilk fırsatta, amirini bu emirden haberdar eder. Bir amirin verdiği bir emir varken, daha üst bir amirden bu emre aykırı bir emir alınacak olunursa, yüksek amirin emri yapılır, diğerine bilgi verilir. Bir amirin verdiği bir emir varken, daha üst bir amirden bu emre aykırı bir emir alınacak olunursa, önceki emirden üst amir bilgilendirilir. Üst amir emrinin yerini getirilmesini tekrar isterse emir yerine getirilir ve ilk fırsatta da ilk emri veren amir bilgilendirilir. Eğer ilk emirden üst amirin bilgilendirilmesi imkânı yoksa duruma uygun emir yerine getirilir ve her iki amirde bundan bilgilendirilir. Her üst, disipline aykırı gördüğü her şeye müdahale etmeye ve emir vermeye görevlidir. Fesat ve isyan halinde bulunulan bir gemide intizamı temin etmek, yağmacılığın önüne geçmek, gemiden kaçmak isteyen gemiadamlarını geri çevirmek için bu durumu gören her üst, emir ve komutayı üstüne almak vazifesi ile sorumludur. Üstün bu sorumluluğu yalnız bu tip olaylarda değil gemi can ve mal emniyeti ve çevre kirliliği gibi acil müdahale gerektiren durumlarda da geçerlidir. Amir maiyetine emir vermeye yetkili kişidir. Amir ile ilgili kurallar; Amir emirlerini maiyetindeki her şahsa verebilir. Amir maiyetine hizmetle münasebeti olmayan emir veremez. Amir maiyetine hürmet ve itimat hisleri verir. Maiyetin ahlaki, ruhi ve bedeni hallerini daima nezaret ve himayesi altında bulundurur. Ruhi ve bedeni sağlığının devamı için gerekli tedbirleri alır. Vazifenin yapılabilmesi için gerekli ortamı, malzemeyi, zamanı temin eder ve devamı için gerekli tedbirleri alır. Vazifelerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığını takip, kontrol ve yapılmasını temin eder. Astından hususi menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz. Hediye kabul edemez, borç alamaz. Amir maiyetine karşı daima bitaraflık ve hakkaniyeti muhafaza eder. Maiyetinin disiplinini bozan hareketlerden dolayı onlara disiplin cezası verir Page 15 of 38

16 veya verilmesi için üst makama başvurur. Ast, amirlerine ve üstlerine, umumi adap içinde ve örfe uygun bir hürmet göstermek zorundadır, üst veya amiri ile sizli konuşur, hitap ederken, ismini değil, örf gereği makamını belli eden sıfatını kullanır. Ast, amirlerin ve üstlerin mesleki ve şahsi şeref ve hasiyetlerine dokunacak sözler söyleyemez, nerede olursa olsun çekiştiremez, şahsiyetlerini hor ve hakir göremez, Amiri tarafından verilen hizmet emirlerini hiç bir itiraz ileri sürmeksizin derhal ve harfiyen yerine getirir, Gemi can ve mal emniyeti ile çevre güvenliğini tehlikeye sokabilecek, şirket menfaatlerine zarar verebilecek, ülkemizin itibarını zedeleyebilecek bütün hususlarda, diğer gemiadamları hakkında dahi olsa, bildiklerini doğru ve tam olarak bildirmek mecburiyetindedir. Ast, muayyen olan vazifeleri ve aldığı emirleri vaktinde yapar, değiştiremez ve haddini aşamaz. #cradan doğacak mesuliyet emri verene aittir. #taatsizlik ve hatta itaat hissini tehdit eden her türlü tezahürler, sözler, yazılar, fiil ve hareketler cezai müeyyideler ile men olunur. Astlar bir anlamda üstlerin yardımcısı, ortak amacın bir halkasıdır. Kesinlikle bir mesleki rakip değildir ve bu anlamda ast, yarışı kazanmak pahasına şirketin zarara uğramasını göz ardı edemez. Ast, üstünün, eksik bilgilendirme sonucu büyük bir tehlikeye ve ağır bir zarara sebep olabileceğini düşündüğü bir uygulama içine girdiğini veya emir verdiğini görür ise, gerekli sürat, saygı ve nezaket kuralları dâhilinde, bilgi ve değerlendirme aktarımı yapmalıdır. Eğer durumun bilgi aktarımı ve değişiklik için uygun olmadığı görüşü ile ast, emir veya uygulamanın aksine bir fiili müdahalede bulunduysa sonuçtan bizzat sorumlu olur Ortak Yaşam Kuralları Aşağıda gemideki ortak yaşamın kurallarından bazılarına yer verilmiştir. Kurallar burada yazılanlar ile sınırlı olmayıp, kitabın birçok yerinde başka ortak yaşam kurallarını da bulabilirsiniz. Ayrıca bu kurallar sabit olmayıp şirketine, kaptanına göre de bazı değişimler gösterebilmektedir. Personel genel olarak çalışma zamanları açısından, meydancı[22], vardiyacı[23] ve Page 16 of 38

17 servis elemanları olarak üç farklı çalışma programı uygular. Günlük çalışma saatleri çalışma çizelgesinde belirtilir. Bir örneği ekte verilen bu çizelge personelin istirahat salonlarına asılır[24]. Standart iş süresi, gemiadamının işbaşında olduğu veya vardiya tuttuğu süredir ve bu süre, günde sekiz ve haftada kırk sekiz saattir.[25] Günlük iş süresi, ilgili mevzuatlar, sözleşme, şirket emniyetli işletim sistemi dâhilinde 14 saate kadar çıkartılabilir. Can ve mal emniyeti ile çevrenin önemli olarak tehlikede olması ve şirket menfaatlerinin yüksek değerde ve olasılıkla tehlikeye düştüğü durumlarda birbirini takip etmedikçe ve dinlenmenin kesintisiz verilmesi kaydıyla, bu süre 18 saate kadar artırılabilir. Dinlenme süresi günlük en az 10 saat, haftalık 77 saattir.[26] Pazar günleri, vardiya, manevra, yükleme-boşaltma, can ve mal güvenliği ile çevreyi tehdit eden durumlar ve acil onarımlar olmadıkça, bakım tutum ve onarım işleri yapılmaz ve istirahat edilir. Nazari eğitimler çalışma olarak değerlendirilmez. Aşağıdaki işleri görenler bu kanunun iş sürelerine ilişkin hükümlerine tabi değildirler[27]. Kaptan (Süvari) veya yerine vekâlet eden, Baş makinist,doktor ve sağlık memurları, Hemşire ve hastabakıcılar, Asıl görevleri can, mal ve gemi kurtarma olan kurtarma gemilerinde çalışan gemiadamları, #ş kanununa tabi gemilerde iaşe[28] servisi kurulması zorunludur. Gemiadamları hizmete başladıkları günden çıkışlarına kadar işveren tarafından bedelsiz iaşe olunurlar. #aşenin zorunlu sebeplerle uygulanamaması halinde işveren veya vekilince başkaca münasip bir iaşe imkanı sağlanır veya nakden ödeme usulü uygulanır. Limanlar içinde, şehir hatlarında, körfezlerde, göllerde ve akarsularda yolcu ve yük nakleden gemilerde, mavna, şat ve benzerlerinde iaşe servisi kurulması zorunlu değildir. Bu durumda işveren veya işveren vekili iaşe zorunluluğunu nakden Page 17 of 38

18 ödemek suretiyle yerine getirir. Ödenecek miktar devlete bağlı #aşe bedeli tespit kurulu tarafından yıllık olarak belirlenir[29]. 500 grt den küçük gemiler, balıkçılar, römorkörler ve yüzer vinçler haricinde gemilerdeki iaşe durumu Gemiadamlarının ikamet[30] yerleri, sağlık ve iaşelerine dair yönetmelik te düzenlenmiştir.[31] #aşe servisi kurulan gemilerde bu işler ile ilgilenmek üzere 1.zabit başkanlığında aşağıdaki kişilerden bir iaşe kurulu oluşturulur.[32] Gemi doktoru veya sağlık memuru, (bulunmayan gemilerde gemi sağlık zabiti olarak gv.2.zabiti görevlendirilebilir) Gemi aşçısı, Kumanyacı, (tedarik işletme tarafından yapıldığı veya yaptırıldığı taktirde kumanyacı bulunmaz onun yerine bir başkası görevlendirilebilir) #ki tayfa temsilcisi. (Lostromolar bölüm tayfalarının temsilcileri olarak kurula katılabilir) Bu kurul, yemek ve kumanya listelerinin yapılması, kumanyanın dışarıdan temin edilmesi gibi işlerden sorumlu olur. Ancak kumanyanın işletmeler aracılığı ile doğrudan tedarikçilerden (Ship chandler) temin edildiği gemilerde ki artık gemilerdeki genel uygulama böyledir, kurulun işi sadece yemek ve kumanya listelerinin oluşturulması ile sınırlı kalır. Yemek listeleri bu kurul tarafından gemiadamının günlük ihtiyacı olan 4750 kaloriden az olmamak üzere[33] aşağıdaki çeşide uygun olarak hazırlanır.[34] Sabah Kahvaltısı : Çay, süt, sütlü kahve, kakao gibi içeceklerden biri, Reçel ve bitkisel veya hayvansal kahvaltılık yağlardan biri ile peynir, yumurta veya zeytinden biri. Öğle Yemeği : Bir et yemeği (Tavuk, hindi, balık eti dahil), Mevsimine göre kuru veya yaş sebzelerden biri veya çorba, Haftada üç gün tatlı veya meyve diğer günlerde makarna, börek, pilavdan biri veya diğer hamur işlerinden biri. #kindi Kahvaltısı : Peynir veya zeytin ile ekmek veya herhangi bir sandviç, Çay, limonata, süt ve kakaodan biri, Page 18 of 38

19 Akşam Yemeği: Çorba, Mevsimine göre etli veya yaş veya kuru bir sebze, Makarna, pilav veya börekten biri veya diğer hamur işlerinden biri. Bu çeşitlere ek olarak, Çok soğuk havalarda veya kuzey bölgelerde kaptanın emri ile gereken gemi adamlarına ek gıda. Seferde iken hastalanan gemi adamlarına gemi doktoru bulunmadığı takdirde kaptanın uygun görmesi ile perhiz yemekleri verilir. Bu listeler 1.zabit tarafından incelenir, uygunsa imzalanarak kaptan onayına sunulur. Kaptan tarafından onaylanan yemek listesi salonlarda personele ilan edilir.[35] Kumanya talep listelerinin çıkartılması gemi iaşe kurulu tarafından yapılması gerekmekle[36] birlikte genelde aşçı bu kurul adına, çıkartılacak yemeklere uygun kumanya listesini belirler. Bu listeler de 1.zabit tarafından incelenir, uygun ise imzalanarak kaptan onayına sunulur. Kaptan tarafından onaylanan kumanya listesi işletmeden talep edilir. Gemilerde yemek servisleri genel olarak kamarotlar tarafından yapılır. Ancak uygun servis imkânı olduğu takdirde kendi kendine servis sistemi (Self servis) de kullanılabilir[37]. Kamarotlar sorumlu oldukları salonda servisi hazırlama, yemekleri dağıtma ve servisi toplamakla sorumludur. Kamarotlar ayrıca servis, temizlik gibi görevlerinin dışında aşçıya da yardım ederler. Kumanya kullanım hakkı genel ve eşittir. Bu neden ile kaptan dahil istisnai durumlar haricinde mutfaktan özel talepte bulunulmaz veya bizzat alınmaz. #stisnai nedenler 1.zabit izni ile sağlık, misafir, ara verilemeyen çalışma, dış görev gibi durumlardır. Gemilerde vardiyası kahvaltıya kalkamayacağından onlar için büfe dolaplarında kahvaltılık bulundurulur. Gece vardiyacıları vardiyalarının sonunda kendi kahvaltılarını hazırlar ve bitiminde da masalarını kendileri toplarlar. Bulaşıklar kırılmayacak ve etrafı kirletmeyecek şekilde toplanıp, sabah kamarot tarafından yıkanmak üzere büfeye bırakılır. Gece vardiyacısı haricindeki kişilerin yemek saatleri dışındaki servis ihtiyaçları kurallar dâhilinde gece vardiyacılarının ihtiyaçları ayrılarak aşçı tarafından bu maksatla ayrılmış yiyecek var ise, etrafta artık, çöp, bulaşık bırakmamak kaydı ile kişilerin kendileri tarafından karşılanabilir. Page 19 of 38

20 #şveren, gemiadamına iaşenin yanı sıra ibate[38] imkânı da sağlamak zorundadır. Gemiadamlarına işe giriş gününden başlayarak işten çıkış gününe kadar rütbeleri, sayıları ve geminin büyüklüğüne uygun olarak ve yalnız kendileriyle eşyalarına ait olmak üzere gemi içinde ikamet yerleri bedelsiz olarak sağlanır. Herhangi bir zorunlu sebep yüzünden gemiadamlarının gemide ikametine imkân olmazsa işveren veya işveren vekili tarafından başka bir ikamet imkânı sağlanır.[39] #aşede olduğu gibi 500 grt den küçük gemiler, balıkçılar, römorkörler ve yüzer vinçler haricinde gemilerdeki ibate durumu Gemiadamlarının ikame[40] yerleri, sağlık ve iaşelerine dair yönetmelik te düzenlenmiştir.[41] Genelde kaptan ve zabitana banyo tuvaletli bir kişilik, tayfaya kamara dışında ortak banyo tuvaletli 2 veya 4 en fazla 6 kişilik kamara verilir.[42] Kamara hacimleri geminin büyüklüğüne göre değişir. Kamara haricinde gemiadamlarına dinlenmek için 2 salon verilir. Zabitan salonu kaptan ve zabitan için mürettebat salonu tayfa içindir. Personel bu salonlarda dinlenir, eğlenir ve yemeklerini yer. Tamirat gibi herhangi bir zorunlu sebep yüzünden gemiadamlarının gemide ikametine imkân olmazsa bedeli işveren veya işveren vekili tarafından karşılanarak geminin dışında otel, pansiyon gibi başka bir ikamet imkânı sağlanır. Gemilerde barınma ile ilgili kamaraların ve diğer sosyal yerlerin bakım ve tutumları belirli bir görev dağılımı içerisinde sağlanır. Gemilerde temizlik, sağlığın ön şartı olmakla birlikte gemiadamının deniz yaşamında zorluklara karşı direncini artıran bir moral faktördür. Bu neden ile gemide belirli temizlik kuralları uygulanır. Kişisel temizlik öncelikle kişinin kendisine ve sonra çevresindekiler karşı saygıyı ifade eder. Her gemiadamı yatağını, dolabını, kamara ve diğer zati eşyalarını devamlı temiz ve düzenli tutar. Zabıtan kamaralarının temizliği genelde kamarotlara ait olmakla birlikte tek zabıtan kamarotunun bulunduğu hallerde bu sorumluluk kaptan ve bölüm amirlerinin kamaraları ile sınırlandırılmıştır. Yere kesinlikle, battaniye, çarşaf gibi malzeme serilmez. Tek zabitan kamarotunun bulunduğu gemilerde kaptan ve bölüm amirlerinin banyo ve tuvaletlerinin temizlik sorumluluğu zabitan kamarotunun, diğer zabitanın banyo tuvaletlerinin temizlik sorumluluğu ise kendilerine aittir. Tayfaların ortak banyo tuvaletlerinin temizlik sorumluluğu da mürettebat kamarotuna aittir. Buna rağmen banyo tuvaleti kullanan her kişi temizlik sorumluluğu kendilerine ait olsun olmasın Page 20 of 38

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI İŞÇİLERİN GÖREVLERİ Doğru Çalışma Kendisinin ve Diğerlerinin Sağlığını Koruyacak Biçimde + Doğru Kullanma Tesisat / Makine / Tezgah / El Aleti / Malzeme/ Kişisel

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı:

İşçi Sözleşmesi 1. TARAFLAR İŞVERENİN. Adı soyadı (ünvanı): Adresi: İŞÇİNİN. Adı soyadı: Baba adı: İşçi Sözleşmesi - Personel - Çalışan Sözleşmesi Örneği İşçi Sözleşmesi Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen

Detaylı

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA

DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA DENİZ VE BASIN İŞ KANUNUNDA FAZLA ÇALIŞMA Ali Kemal TERZİ 65 * Mustafa GÜNÖZ 66 ** I-GİRİŞ Fazla çalışma kavramı, özellikle İş Kanununda tüm tarafların üzerinde durduğu ve uygulamada en çok tartışılan

Detaylı

Recep KARAKOÇ tarafından yazıldı. Çarşamba, 30 Eylül :01 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Eylül :16

Recep KARAKOÇ tarafından yazıldı. Çarşamba, 30 Eylül :01 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Eylül :16 Gemi adamları fazla çalışmadan sayılan haller ve Fazla çalışma ücreti. 854 sayılı deniz iş kanununa göre Genel bakımdan iş süresi, günde sekiz ve haftada kırk sekiz saattir. Bu süre haftanın iş günlerine

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri Derneği ÇSGM-DER Dr. Nurgül MALÇIK ÇSG Müşaviri Dernek Başkanı Bülent KİRAZ ÇSG Müşaviri Dernek Başkan Yrd İÇERİK İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ SÖZLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ SÖZLEŞMESİ İşçinin işverene bağımlı olarak iş görmeyi,

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır.

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON İÇ YÖNERGESİ Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI: 07.00 da Öğrenciler nöbetçi

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Madde 1- Bu Yönerge, Erzurum Teknik Üniversitesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi

Detaylı

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR

S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR G ünümüzde fazla mesai yapmayan iş yeri yok denecek kadar azdır. Zira ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda

Detaylı

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K.

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 1 İzin, sosyal haklar, tertip edilme ve kuvvet değiştirme MADDE 8 (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ. Mahalle-Köyü. 2- Çırağın 3- Çırağın Velisi veya Vasisinin. Adı. Mesleği Akrabalık Derecesi.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ. Mahalle-Köyü. 2- Çırağın 3- Çırağın Velisi veya Vasisinin. Adı. Mesleği Akrabalık Derecesi. ÇIRAK ÖĞRENCİNİN; 1-Kimlik Bilgileri T.C. Kimlik No. Adı Soyadı Doğum yeri. Doğum Tarihi Baba Adı Ana Adı Cinsiyeti T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl İlçe

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ Genel Hükümler MADDE 1 - (1) Bu sözleşme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan

Detaylı

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI

DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI Sayfa No : 1/7 İZİN PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/7 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan personelin

Detaylı

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME

TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME TİCARET GEMİLERİNDE ÇALIŞAN KAPTANLAR VE GEMİ ZABİTLERİNİN MESLEKÎ YETERLİLİKLERİNİN ASGARİ İCAPLARINA İLİŞKİN 53 SAYILI SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 6 Ekim 1936 Kanun Tarih ve Sayısı: 25.6.2003 / 4906 Uluslararası

Detaylı

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel

5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu. Kanunlar Arasındaki Farklar. Yusuf Yücel 5953 Sayılı Basın İş Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu Kanunlar Arasındaki Farklar Yusuf Yücel Deneme Süresi Basın İş Kanunu İş Kanunu Mesleğe ilk intisap eden gazeteciler için tecrübe müddeti en çk üç aydır

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -(1) Bu Yönerge, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) İşbu yönerge, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK GEMİ ADAMLIĞI 840UH0079

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK GEMİ ADAMLIĞI 840UH0079 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK GEMİ ADAMLIĞI 840UH0079 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

STAJ SÖZLEŞMESİ FORMU ÖĞRENCİ

STAJ SÖZLEŞMESİ FORMU ÖĞRENCİ T.C. Kimlik No Adı Soyadı Öğrenci Numarası E-posta Cep Telefonu İkametgah Adresi ÖĞRENCİNİN OKUL BİLGİLERİ Okul Adı Fakülte/Yüksekokul Bölüm Adres Telefon E-posta ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı

Detaylı

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ

BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ BALIKÇI GEMİLERİ TÜZÜĞÜ [(22.2.2010 R.G. 32 EK III A.E. 121 Sayılı Tüzüğün), (26.6.2014 R.G. 144 EK III A.E. 408) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] 1975 BALIKÇI GEMİLERİ (TESCİL, SATIŞ, DEVİR VE İPOTEK)

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

1. Bu Tüzük, "Çıraklık Sözleşmesi Yapılacak İşyerlerinin Seçimi, Özellikleri ve Sözleşme Esasları Tüzüğü" olarak isimlendirilir.

1. Bu Tüzük, Çıraklık Sözleşmesi Yapılacak İşyerlerinin Seçimi, Özellikleri ve Sözleşme Esasları Tüzüğü olarak isimlendirilir. ÇIRAKLIK VE MESLEK EĞİTİMİ YASASI (28/1988 Sayılı Yasa) Madde 10 (5) Altında Tüzük R.G.19 A.E.81 23.2.1989 Kısa İsim Tefsir Kapsam Amaç İş alanlarını saptama ve kapsama alma İşyeri özellikleri İşverenin

Detaylı

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ

BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRESİZ HİZMET SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1 TARAFLAR : A. Gersan Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. B.. Madde 2 TANIMLAMALAR : İşbu Süresiz Hizmet Sözleşmesi metni içerisinde :

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi:

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. İş yeri Eğitimi Bitiş Tarihi: Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: İkametgâh Adresi: İlk

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ Genel Hükümler MADDE 1 - (1) Bu sözleşme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan program öğrencilerinin işletmelerde

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ VE ETİK KOMİSYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde etik kültürünü

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine göre kısmi zamanlı

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak

Detaylı

1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ

1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ 1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ (22.04.1977 - R.G. 24 - EK III - A.E. 63 Sayılı Tüzük) KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ YASASI (6/1976, 15/1976, 20/1976, 25/1976 ve 11/1976 Sayılı Yasalar.)

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ: Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim süreleri içerisinde kazandıkları

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI 1 UŞAK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI Pratik çalışma, Kimya Mühendisi adayı bir öğrenciye, lisans öğrenimi boyunca öğrendiği konuların endüstriyel uygulamalarına yönelik deneyim

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI STAJ KURALLARI Pratik çalışma, İş Güvenliği Uzmanı adayı bir öğrenciye, lisans öğrenimi boyunca öğrendiği konuların endüstriyel uygulamalarına

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato:08.12.2015/95 Madde:9 un ekidir. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SPOR TESİSLERİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yalova Üniversitesine ait

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 22/01/2015 Toplantı Sayısı : 405 Karar Sayısı : 3432 3432- Üniversitemizce kurum ve kuruluşlar adına yapılacak sınavlarda uygulanmak üzere hazırlanan

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi

16. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İÇİNDEKİLER Madde 1 - Taraflar ve Tanımlar...2 Madde 2 - Sendikanın Tanınması...2 Madde 3 - Sözleşmenin Amacı...2 Madde 4 - Sözleşmenin Kapsamı...2 Madde 5 - Yürürlük ve Süre...2 Madde 6 - Uygulama Esasları...2

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME ESASLARI, SÖZLEŞME ÜCRETLERİ VE FAZLA ÇALIŞMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/5 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi nde (YDÜ) çalışacak ziyaretçi doktorların (ZD) seçimini ve bu statüde çalışan doktorların

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında staj yapacak yükseköğretim kurumu

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 18 İST, 27.01.2009 ÖZET: Çalışanların ücret ve bu nitelikteki her türlü istihkakının banka aracılığı ödenme zorunluluğu başladı. ÇALIŞANLARIN ÜCRET VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKININ

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZLÜK HAKLARI (İZİNLER, AYLIKLARI, İKRAMİYE ÖDEME ESASLARI) BİRİNCİ KISIM İZİNLER 1. Sözleşmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri olduğu anlaşılan sözleşmeli

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Yapıştırarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda Onaylatınız İLGİLİ MAKAMA Aşağıda

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İZİN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 07.07.2009 tarih ve 27281

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ İZİN KULLANIM USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA T.C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİİTİM SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası İkametgah

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü GENELGE (2016/1) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı : 87375112-010.06.99 Konu : Nakit Kontrolleri GENELGE (2016/1) Bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi nde öğrenim gören öğrencilerin

Detaylı

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel

Soru ve Cevaplar Işığında. Yusuf Yücel TÜRKİYE DE YABANCI İŞÇİLERİN ÇALIŞMALARI Soru ve Cevaplar Işığında Yusuf Yücel Yabancı kime denir? Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı olmayan kişilere yabancı denir. Yabancının çalışması için

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ MADDE 1- Bu esaslar, Üniversitemizde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜP TÜZÜĞÜ ŞABLONU İtalik yazıyla belirtilen ifadeler kulüp üyeleri tarafından kulüp amaçlarına uygun olarak doldurulacaktır. Normal yazı tipi ile yazılmış diğer

Detaylı

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU YERLİ VE YABANCI UZMAN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda sözleşmeli olarak

Detaylı

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik

Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik R.G.Tarihi: 23.06.2002 R.G.Sayısı: 24794 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda staj yapma zorunluluğu

Detaylı

4 Personelin görevleri. 4.1 Gemi organizasyonu. 4.1 Kaptanın görevleri 4-1

4 Personelin görevleri. 4.1 Gemi organizasyonu. 4.1 Kaptanın görevleri 4-1 4-1 4 Personelin görevleri Gemide düzenli bir çalışma ortamı bulunmalıdır. Her birey yaptığı sözleşmeye uygun işleri zamanında ve eksiksiz yerine getirebilmelidir. Böylece görevlerini zamanında ve eksiksiz

Detaylı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bir işte çalışarak

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönerge; Turgut Özal Üniversitesinde kısmi zamanlı olarak geçici

Detaylı

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE STAJ SÖZLEŞME FORMU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ TEKNOLOJİLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE STAJ SÖZLEŞME FORMU GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Sözleşme, 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanununa uygun olarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işletmelerde yapılacak Staj

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Akdiyle Çalışanlar Daire Başkanlığı Denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı