DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU"

Transkript

1 DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU Selman DELİL, Uzman Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ekim 2013, Diyarbakır

2 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... II GRAFİKLER LİSTESİ... II RESİMLER LİSTESİ... III 1. GİRİŞ SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ Genel Göstergeler Sağlık Turizmi Hedefleri SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ Serbest Bölge Tanımı Sağlık Serbest Bölgeleri Yasal Dayanağı Sağlık Serbest Bölgelerinde Temel Felsefe ve Amaç Türkiye Sağlık Serbest Bölgeleri Genel Hususlar Sağlık Serbest Bölgesinde Yapılabilecek Yatırımlar Sağlık Serbest Bölgeleri İçin Öngörülen Kuruluş Süreçleri ve Gelinen Aşama Dünyada Sağlık Serbest Bölgeleri Örnekleri SAĞLIK TURİZMİ DEVLET DESTEKLERİ Ekonomi Bakanlığı Destekleri Pazara Giriş Desteği Yurt Dışı Tanıtım Desteği Yurt Dışı Birim Desteği Belgelendirme Desteği Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Destekleri Danışmanlık Desteği Vergi İndirimi DİYARBAKIR'DA SAĞLIK SEKTÖRÜ VE YATIRIMLAR Yatak Kapasiteleri Personel Durumu Yeşil Kart Sayısı Diyarbakır İlinde Kamu ve Özel Sektör Sağlık Yatırımları Üniversite Hastaneleri Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği Hastaneleri Özel Hastaneler ÇALIŞTAY SONUÇLARI VE ÖNERİLER I

3 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Türkiye'de 2012 Nüfus Verileri... 4 Tablo 2: Türkiye de Sağlık Kuruluşları Sayısı, Tablo 3: Türkiye'de Organ Nakli Sayısı, Tablo 4: Türkiye'de Tıbbi Cihaz Sayıları, Tablo 5: Türkiye'de Bir Milyon Kişi Başına Düşen Tıbbi Cihaz Sayısı, Tablo 6: Türkiye'de Bulunan Sağlık Teknolojileri... 6 Tablo 7: Kişi Başı Kamu Sağlık Harcaması, (SGP $) / Sağlık Harcamasının GSYİH İçindeki Payı, (%) Türkiye - OECD Karşılaştırması... 6 Tablo 8: Yüz Bin Kişi Başına Düşen Sağlık Personeli Sayısı, Türkiye-AB Karşılaştırması... 7 Tablo 9: Bebek Ölüm Hızı ve Sağlık Harcamaları, Türkiye - OECD Karşılaştırması... 7 Tablo 10: Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri... 8 Tablo 11: Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan Sağlık Turizmi Performans Göstergeleri Tablo 12: Hastane Sayısı, Tablo 13: Yatak Sayısı, Tablo 14: Sağlık Personeli Sayısı, Tablo 15: Diyarbakır İli Yeşil Kartlı Sayıları, Tablo 16: Dicle Üniversitesi Hastaneleri Yatak Dağılımı GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1: Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı Türkiye-AB Karşılaştırması... 6 Grafik 2: Sağlık İnsan Kaynakları... 7 Grafik 3: Türkiye'ye Yıllarında Gelen Sağlık Turistleri İstatistikleri... 8 Grafik 4: Ülkelere Göre Sağlık Turisti Sayısının Dağılımı (İlk 10 Ülke), Grafik 5: Ülkelere Göre Turistin Sağlığı Hasta Sayısının Dağılımı (İlk 10 Ülke), Grafik 6: Sağlık Turizminde 2023 Vizyonu; Sağlık Turizmi Hasta Sayısı Projeksiyonu Grafik 7: Sağlık Serbest Bölgeleri İçin Örnek Tematik Gösterim Grafik 8: Yıllara Göre 100 Bin Kişi Başına Düşen Hastane Yatak Sayısı, Grafik 9: Yıllara Göre Toplam Hekim Sayısı, II

4 RESİMLER LİSTESİ Resim 1: Dicle Üniversitesi Hastanesi Resim 2: Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi Resim 3: Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Resim 4: Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi Resim 5: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Resim 6: Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Resim 7: Çocuk Hastalıkları Hastanesi Resim 10: Özel Memorial Hastanesi Resim 8: Özel Bağlar Hastanesi Resim 9: Özel Genesis Hastanesi Resim 11: Özel Veni Vidi Hastanesi III

5 DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU 1. GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselen bir trend olup önemli bir alternatif turizm çeşididir. Turizmin tüm dünyada artan önemine paralel olarak, sağlık turizminin ülkemizin kalkınma süreci içindeki rolü de artmaktadır. Bu alanda yapılacak kamu ve özel sektör yatırımları giderek ehemmiyet kazanmaktadır. Diyarbakır ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Irak ve Ortadoğu ya hizmet sunabilecek sağlık hizmetleriyle donatılması, ulusal ve bölgesel düzeyde sağlık turizmi hedefleri arasında bulunmaktadır. Ajansımızın koordinasyonunda katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan ve onay için Kalkınma Bakanlığına sunulan TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölge Planında "Diyarbakır'da, hinterlandı ile Irak ve Ortadoğu ya hizmet sunabilecek düzey ve kalitede ihtisas hastaneleri, tıbbi tanı merkezleri... gibi yatırımların yapılması" stratejik hedef olarak yer almaktadır. Bu doğrultuda; ülkemizde sağlık turizmindeki gelişmeler ve Diyarbakır'ın sağlık turizmindeki rolünün değerlendirilmesi amacıyla, sektör ile ilgili paydaşların katılımıyla 30 Eylül 2013 tarihinde "Diyarbakır Sağlık Turizmi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, dünyada ve ülkemizde son yıllarda hızla yükselen önemli bir alternatif turizm çeşidi olan sağlık turizmindeki gelişmeler ve Diyarbakır'ın sağlık turizmindeki yeri değerlendirilmiş, Diyarbakır da genel olarak sağlık sektöründeki sorun alanları ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ile sağlık turizminin geliştirilebilmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin hususlar tartışılmıştır. Çalıştay katılımcılarının değerlendirmelerine göre; Diyarbakır'da sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik altyapı yatırımları devam etmeli; hastane yatak sayısı ve sağlık personel sayısı artırılmalı; uzmanlaşmış sağlık hizmetleri geliştirilmeli; kamu ve özel sağlık hizmetlerinin planlaması, yönetimi ve organizasyonunda farklı düzeylerde gerekli eşgüdümü sağlayacak mekanizmaların kurulması ve mevcutlarının geliştirilmesi desteklenmelidir. Bu raporda; çalıştayda tartışılan konular ve çalıştay sonuçları ele alınmış; ayrıca sağlık turizmi ile ilgili ulusal düzeydeki gelişmeler, sağlık serbest bölgelerinin kurulması ve sağlık turizmi ile ilgili destekler hakkında bilgilere yer verilmiştir. 1

6 2. SAĞLIK TURİZMİ İnsanları turizme yönelten faktörlerden bir tanesi hiç kuşkusuz sağlık olarak görülmektedir. Bu faktör bazen kaybolan sağlığı geri kazanmak, bazen de mevcut durumu korumak amacıyla ortaya çıkmaktadır. Turizmin teorik olarak sınıflandırılması ele alındığında amaçlarına göre turizm tipleri sınıfının alt başlığı olarak sağlık turizmi anılmaktadır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002). Genel olarak sağlık turizmi, sağlığına kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple tedavi amacıyla gidilmesi olarak tanımlanabilir. Tedavi amaçlı gidene de "sağlık turisti" denir. Ülke içindeki hasta hareketliliğini de sağlık turizmi kapsamında ele alan yaklaşımlar bulunsa da, genelde yurtdışından gelen hastalar sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmektedir. Bunun yanında, turistik amaçla ülkemize gelen ziyaretçilere verilen sağlık hizmetleri "turistin sağlığı" olarak anılmaktadır. Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm, "sağlık turizmi" olarak kabul edilmekle birlikte sağlık turizmi 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir. Tıp Turizmi (Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb. işlemler), Termal Turizm (Termal tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme vb. hizmetler), Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik tedavi merkezi veya yaylalarda sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar). Sağlık turizminin temel sebepleri aşağıdaki maddeler halinde sıralanabilir; 1. Ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının azlığı veya yokluğu, 2. Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu, 3. Sağlık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması, 4. Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi, 5. Kendi ülkesinde herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının bilinmesini istenmemesi (estetik cerrahisi, infertilite tedavisi vb.) 6. Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkân olduğu durumlarda yapılan turizm hareketliliği (ormanlık, yaylalar, tarihi ve kültürel zenginliği olan ülkelere 2

7 gidiş), çoğunlukla termal tesisin ve termal turizm imkânlarının çok olduğu bir ülkede tatil yapma talebi. 7. Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma isteklerinin oluşması, 8. Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun ortamlarda olma istekleri, 9. Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği. 3

8 3. TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ 1 Türkiye'de sosyal sigortalar ve sağlık hizmetlerindeki gelişmelerle birlikte son 10 yılda sağlık sisteminin dönüştürülmesi ve uluslararası standartlara kavuşturulması yönünde yoğun çalışmalar mevcuttur. Sağlık hizmet standartlarının ve hizmet kalitesinin gelişmiş ülkeler ile aynı seviyelere getirilmesi yönündeki çabalar sürdürülmektedir. Diğer ilerlemelerin yanında, özellikle tüm vatandaşların kamu ve özel hastanelerden hizmet alabilmeleri sağlıkta dönüşüm sürecinin önemli bir aşamasını oluşturmuştur Genel Göstergeler Sağlık sistemindeki gelişmeler Türkiye'nin uluslararası alanda sağlık sektöründe cazibe merkezi olması hedefiyle bağlantılı bir şekilde hükümet politikası olarak uygulanmaktadır. Bu yönde yapılan çalışmalarla, 2012 yılında çoğu özel sektörde olmak üzere hasta tedavi için Türkiye'ye gelmiştir. Aşağıda ülkemizde sağlık hizmetlerinin kapasitesi hakkında fikir veren istatistikî bilgilere yer verilmiştir. Tablo 1: Türkiye'de 2012 Nüfus Verileri Toplam Nüfus 0-14 Yaş (%) 60+ Yaş (%) 65+ Yaş (%) Yıllık Nüfus Artışı ( ) ,9 % 11,0 % 7,5 12,01 Tablo 2: Türkiye de Sağlık Kuruluşları Sayısı, 2011 Kurum/Kuruluş Hastane Sayısı Sağlık Bakanlığı 840 Özel 503 Üniversite 65 Diğer 45 Toplam Bu bölümdeki istatistiklerin derlenmesinde adresinden yararlanılmıştır. 4

9 Tablo 3: Türkiye'de Organ Nakli Sayısı, 2011 Organ Nakli Sayısı Böbrek Karaciğer 904 Kalp 93 Toplam Tablo 4: Türkiye'de Tıbbi Cihaz Sayıları, 2011 Kurum Tıbbi Cihaz Türü MR BT USG EKO Cyberknife Robotik Cerrahi Sağlık Bakanlığı Diğer Kurumlar 4 9 Toplam Tablo 5: Türkiye'de Bir Milyon Kişi Başına Düşen Tıbbi Cihaz Sayısı, 2011 Tür Tıbbi Cihaz / Kişi OECD Türkiye MR 12,5 10,5 CT 22,6 14,6 5

10 Tablo 6: Türkiye'de Bulunan Sağlık Teknolojileri Her Türlü Ameliyat İmkânı ve Ekibi Robotik Cerrahi Cyberknife Tomoterapi Her Türlü Görüntüleme Sistemi CT, MR, Linak vs. Her Türlü Organ Nakilleri Kök Hücre Nakli ve Kemik İliği Nakli Diş ve Gözde Her Türlü Hizmet Tüm Onkolojik Tedavi Metotları Grafik 1: Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı Türkiye-AB Karşılaştırması , Türkiye AB Kaynak: Bulletin of the World Health Organization 2009, 87: ; Avrupa Komisyonu Social Climate Raport, 2011; TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması, Tablo 7: Kişi Başı Kamu Sağlık Harcaması, (SGP $) / Sağlık Harcamasının GSYİH İçindeki Payı, (%) Türkiye - OECD Karşılaştırması Türkiye 124 $ / (% 1,8) 330 $ / (% 3,8) 789 $ / (% 4,4) OECD* 984 $ / (% 5,5) $ / (% 5,9) $ / (% 6,9) Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı Kamu Kesimi Sosyal Harcama İstatistikleri, SB Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2011; OECD Health Data * OECD Verileri 2010 Yılına Aittir. 6

11 Grafik 2: Sağlık İnsan Kaynakları Tablo 8: Yüz Bin Kişi Başına Düşen Sağlık Personeli Sayısı, Türkiye-AB Karşılaştırması Personel Türü Personel Sayısı Kişiye Düşen Sağlık Personeli Sayısı Türkiye Türkiye Avrupa Birliği Tüm Hekimler Pratisyen Hekim Uzman Hekim Diş Hekimi Eczacı Ebe & Hemşire Diğer Sağlık Personeli Tablo 9: Bebek Ölüm Hızı ve Sağlık Harcamaları, Türkiye - OECD Karşılaştırması Türkiye OECD (Türkiye Hariç) Yıl Bebek Ölüm Hızı (1.000 Canlı Doğum) Kişi Başı Sağlık Harcamaları (SGP $) , , , Kaynak: OECD Health Data 2012; SB Sağlık İstatistikleri Yıllığı

12 Tablo 10: Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri 2 Tür Ambulans Ambulans Helikopter 0 19 Ambulans Uçak 0 4 Deniz Ambulansı 0 4 Kar Paletli Ambulans Motosikletli Acil Müdahale Ekibi 0 52 Hizmet Alabilen Kırsal Nüfus (%) Taşınan Vaka Grafik 3: Türkiye'ye Yıllarında Gelen Sağlık Turistleri İstatistikleri Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı 2 Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri 1994 yılında başlamıştır. 8

13 Grafik 4: Ülkelere Göre Sağlık Turisti Sayısının Dağılımı (İlk 10 Ülke), Grafik 5: Ülkelere Göre Turistin Sağlığı Hasta Sayısının Dağılımı (İlk 10 Ülke), Sağlık Turizmi Hedefleri Sağlık Bakanlığının Stratejik Planında, "sağlık turizminin geliştirilmesi" stratejik amaç olarak belirlenmiştir. Planda 4. stratejik amaç altında; "Türkiye nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam edilmesi" amacıyla aşağıdaki gerekçe ve hedefler yer almaktadır. "Sağlık sistemi ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmalıdır. Bunun için sistemin finansal sürdürebilirliği olmalı, inovasyon teşvik edilmeli, sağlık sektörünün ekonomiye katkısı ve sağlık turizmi güçlendirilmelidir. Sistemin performansı izlenmeli, sağlığın ekonomiye katkısı ortaya konulmalıdır. Bu şekilde ülke hem küresel sağlık politikalarında söz sahibi olur hem de küresel sağlığa yardım edebilir". Stratejik Hedef 4.5; Türkiye de sağlık turizmini güçlendirmektir: Sağlık turizmi kapsamında tanıtım yapmak ve cazibe oluşturmak, Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet sunumunun kalitesini iyileştirmek, 9

14 Sağlık turizmi hizmet kapsamını genişletmek, Sağlık turizmi yönetimini iyileştirmek. Planda ifade edilen stratejik amaç ve hedefler altında sağlık turizminde 2023 yılında 1 milyon hastaya ulaşılması performans göstergesi olarak belirlenmiştir. Tablo 11: Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan Sağlık Turizmi Performans Göstergeleri Performans Göstergesi Sağlık Turizmi Kapsamında Gelen Hasta Sayısı, (bin) Sağlık Turizminden Elde Edilen Gelir, (yıl), (SGP $) Sağlık Turizmi Kapsamında Hizmet Veren Akredite Olmuş Sağlık Kuruluşlarının Oranı, (%) (1) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mevcut Ulaşılacak Ulaşılacak Durum Hedef Hedef T 2023 T 156 (1) milyar (1) 5 milyar 10 milyar 2,5 (1) 6 10 Grafik 6: Sağlık Turizminde 2023 Vizyonu; Sağlık Turizmi Hasta Sayısı Projeksiyonu Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılında hedeflediği hasta sayısı 2 milyon, gelir miktarı da 20 Milyar $ olarak ifade edilmektedir. Sağlık turizminde Türkiye için nihai hedef; "Bölgesinde sağlık alanında kaliteli ve ekonomik hizmet sunumuyla sağlık turizminde lider olmak" olarak belirlenmiştir. 10

15 4. SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ Serbest Bölge Tanımı Genel olarak serbest bölge; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir Sağlık Serbest Bölgeleri Yasal Dayanağı tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarıyla faaliyet konularının belirlenmesi, yönetimi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları içermektedir. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesiyle, ülkemizde sağlık serbest bölgelerin kurulmasının önü açılmıştır. 663 sayılı KHK, Madde 49: (1) Bakanlık, ülkenin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek tıbbî teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla, tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde, sağlık serbest bölgelerinin kurulması ve yönetilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. (2) Serbest bölgelerde verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir Sağlık Serbest Bölgelerinde Temel Felsefe ve Amaç Türkiye'de kurulma süreçleri devam eden Sağlık Serbest Bölgeleri ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır: Yabancı sermaye girişini arttırmak, İstihdamı artırmak, kalifiye yabancı beyin göçünü çekmek, Yüksek tıbbi teknoloji girişini hızlandırmak, Türkiye yi bölgesinde sağlık alanında cazibe merkezi yapmak, 3 Bu bölümdeki bilgiler derlenirken adresinden yararlanılmıştır. 11

16 Sağlık turizmi açısından örnek bir konsept oluşturmak, Ayrıca Sağlık Serbest Bölgeleriyle yatırımcıya mali konularda vergi avantajı sağlanmış ve bürokratik süreçler hızlanmış olacaktır. Sağlık hizmeti sunumunun ve planlamasının serbest bölgeler içinde ayrıca planlanması öngörülmüştür. Tıp turizmi, termal turizm, yaşlı turizmi konseptinde ayrı ayrı serbest bölgelerin kurulması planlanmaktadır Türkiye Sağlık Serbest Bölgeleri Genel Hususlar Kurulması planlanan Sağlık Serbest Bölgelerinin çalışma sistemi içerisinde aşağıdaki hususların dikkate alınması öngörülmektedir: Türkçe bilmeyen yabancı hekim ve hemşire çalıştırılabilir. Konsültan yabancı hekimin kısa süreli çalıştırılması (çalışma izin belgesiz çalışabilir), SGK ile anlaşma yapılmayacak, Acil sağlık hizmetleri serbest bölge dışına verilmeyecek, % 85 oranında yabancı hasta bakılması öngörülmektedir, Planlamada çok esnek davranılmalı (hekim, cihaz, yatak, fiziki şartlar), Yabancı dilde tanıtım ve reklam yurtdışına yönelik yapılmalı, Mali sorumluluk sigortası ve malpraktiste Türkiye deki mevzuat geçerli olacak, SSB çok geniş alanda ve az sayıda olmalı, Uluslararası havaalanına yakın ve ulaşım kolay olmalı Sağlık Serbest Bölgesinde Yapılabilecek Yatırımlar Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğünden edinilen verilere göre kurulması planlanan Sağlık Serbest Bölgelerinde aşağıdaki yatırımların yapılabilmesi öngörülmektedir: Hastane, rehabilitasyon merkezi... vb. sağlık kuruluşları, Termal turizm tesisleri, Yaşlı tatil köyü / Sağlıklı yaşam merkezleri, Sağlık köyleri (hastane, Ar-Ge merkezleri, sosyal tesisler, spor alanları vb. bulunacak), 12

17 Sağlık teknokentleri. Bu yatırımların uluslararası ulaşımı kolay olan büyük illerde kurulması öngörülmektedir. Aşağıda sağlık serbest bölgesine ilişkin örnek bir tematik harita gösterimi verilmektedir. Grafik 7: Sağlık Serbest Bölgeleri İçin Örnek Tematik Gösterim 4.6. Sağlık Serbest Bölgeleri İçin Öngörülen Kuruluş Süreçleri ve Gelinen Aşama 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmasının yasal dayanağı oluşturulan Sağlık Serbest Bölgelerinin kuruluş ve işleyiş süreçleri için Sağlık Serbest Bölgeleri Yönetmeliğiyle usul ve esasların belirlenmesi gerekmektedir. Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğü elektronik kaynaklarından edinilen bilgilere göre serbest bölgelerdeki yatırımların aşağıdaki aşamalardan sonra gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Yatırımcı talep edip proje getirecek, Ekonomi Bakanlığı değerlendirerek, Sağlık Bakanlığından görüş alacak, Bakanlar Kuruluna sevk edilip Bakanlar Kurulu Kararıyla yer ve işletmeci ilan edilecek. 13

18 Serbest Bölgelerin tercihen ulaşımı kolay ve iş yapılabilecek bölgelerden seçilmesi öngörülmektedir. Sağlık Serbest Bölgeleri için yılları içerisinde aşağıdaki çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Ekonomi Bakanlığının organizasyonunda Sağlık Serbest Bölgeleri (SSB) için Bakanlar Kurulu Kararı hazırlanacak, Sağlık Bakanlığı SSB Yönetmeliği yayınlayacak, Sağlık Serbest Bölgesinin yeri ve işletmecisi Bakanlar Kurulunca ilan edilecek, Bölgenin altyapı ve planlaması yapılacak (imar çalışması), Tanıtımlar yapılacak ve muhtelif yatırımcılar aranacak, Sağlık, eğitim, Ar-Ge merkezleri, teknokentler, sosyal tesisler kurulacak Dünyada Sağlık Serbest Bölgeleri Örnekleri Dubai ve İran da sağlık serbest bölgeleri mevcuttur. İran Sağlık Serbest Bölgesi proje olarak tasarlanmış; fakat fonksiyonel olarak hayata geçmemiştir. Umman, Suudi Arabistan, Brezilya, Panama, Kosta Rika ve Meksika'da ise sağlık serbest bölgesi kurma düşüncesi bulunmaktadır. Dubai Sağlık Serbest Bölgesi, Dünyanın ilk sağlık serbest bölgesidir yılında proje çalışması başlamış olup 2006 yılında faaliyete geçmiştir. Ortalama 1,8 milyar dolar harcanmıştır şirket faaliyettedir. Bünyesinde 90 klinik ve lisanslı sağlık çalışanı mevcuttur. İki tam teşekküllü hastane görev yapmaktadır. 5 yılda toplam 330 bin ameliyat gerçekleştirilmiştir. 14

19 Dubai Sağlık Serbest Bölgesiyle, sağlık yatırımları ve sağlık insan kaynağının bölgeye çekilmesi amaçlanmıştır. Serbest bölgenin kurulmasında, emlak sektörünü canlandırmak ve fiyatları arttırmak, Arap bölgesinde sağlık cazibe bölgesi merkezi haline gelmek amaçlanmıştır. 11 Eylül 2001 saldırısının sonrasında Arapların Amerika ve Avrupa'ya girişleri zorlaşmıştır. Sağlık hizmeti almak için dahi bu ülkelere gidilemediği için yüksek kalitede sağlık hizmetini kendi ülkelerinde vermek düşüncesi de ön plana çıkmıştır. Dubai Sağlık Serbest Bölgesindeki uygulamaya bakıldığında, istenilen düzeyde yatırımcı çekilemediği gibi sunulan sağlık hizmetinin pahalı olmasından dolayı istenilen hasta düzeyine de ulaşılamamıştır. Serbest bölge uygulamasının sonuçlarından bazıları aşağıda verilmektedir. Yurtdışından kalifiye insan kaynağı gelmemiştir. Kısmen sağlık alnında cazibe merkezi olmuşlardır. Emlak sektöründe ciddi gelirler elde edilmiştir. Üniversite ve Ar-Ge Merkezleri kurulmamıştır. II. faz olan wellness bölümüne hiç başlanmamıştır. 15

20 5. SAĞLIK TURİZMİ DEVLET DESTEKLERİ 4 Ülkemizde sağlık turizmi destekleri; Ekonomi Bakanlığı'nın "2012/4 Numaralı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" ve Maliye Bakanlığı'nın "6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında gerçekleştirilmektedir Ekonomi Bakanlığı Destekleri Ekonomi Bakanlığı'nın tebliğinde yer alan destek başlıkları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; Pazara Giriş Desteği Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler karşılanmaktadır. Bu destek türünde, giderlerin karşılanma oranı; sağlık turizmi şirketleri ve sağlık kuruluşları için % 60 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarında; işbirliği kuruluşları için % 70 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 7). Ayrıca, Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden sağlık kuruluşları tarafından Türkiye deki sağlık kuruluşlarına getirilen hastaların uçuş giderlerinin bir bölümü karşılanmaktadır. Bu kapsamda hastaların uçuş giderleri % 50 oranında ve toplam tedavi masraflarının % 20 sini geçmemek üzere karşılanmakta olup hasta başına verilecek destek en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde -8) Yurt Dışı Tanıtım Desteği Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlarına ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri ön onaylı olarak karşılanmaktadır. Karşılanma oranı; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için % 50 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için % 70 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 9). 4 Bu bölümün yazılmasında adresinde yer alan Sağlık Turizmi Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Sait CERİTOĞLU tarafından hazırlanan sunumdan yararlanılmıştır. 16

21 Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen ve genelgeyle belirlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri karşılanmaktadır. Karşılanma oranı; etkinlik başına % 70 oranında ve en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 10). Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dahil olmak üzere, reklam ve tanıtım giderleri karşılanmaktadır. Karşılanma oranı; % 50 oranında ve sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kurulu başına en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 11) Yurt Dışı Birim Desteği Sağlık kuruluşlarının, sağlık turizmi şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 yıl süresinde karşılanmaktadır. Karşılanma oranı; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için her bir birim başına % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları; işbirliği kuruluşları için her birim başına % 70 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 12) Belgelendirme Desteği Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyona ilişkin alım, yenileme ve danışmanlık giderleri karşılanmaktadır. Karşılanma oranı; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için % 50 oranında ve en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 13) Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Destekleri Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri karşılanmaktadır. Karşılanma oranı; % 70 oranında ve program başına en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 14) Danışmanlık Desteği Sağlık turizmi şirketleri veya sağlık kuruluşlarının Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler karşılanmaktadır. 17

22 Karşılanma oranı; % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 15) Vergi İndirimi 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 36'ncı maddesinde sağlık turizmi yatırımlarına % 50 vergi indirimi desteği verilmesi düzenlenmiştir. Buna göre; Türkiye de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın % 50 si vergi muafiyeti kapsamındadır. 18

23 6. DİYARBAKIR'DA SAĞLIK SEKTÖRÜ VE YATIRIMLAR Diyarbakır sağlık sektörü mevcut durumu, TÜİK verilerine göre aşağıdaki gibi özetlenmiştir. Tablo 12: Hastane Sayısı, 2011 Diyarbakır Türkiye Diyarbakır İl Sırası Kamu Özel Toplam Kaynak: TÜİK, Diyarbakır 14 kamu hastanesi ve 8 özel hastane olmak üzere toplam 22 hastaneye sahiptir. Diyarbakır 81 il içerisinde toplam hastane sayısı sıralamasında 17'nci. sıradadır. Hastane sayılarına ait veriler aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak yer almaktadır Yatak Kapasiteleri Tablo 13: Yatak Sayısı, 2011 Diyarbakır Türkiye Diyarbakır İl Sırası Kamu Özel Toplam Kaynak: TÜİK, Diyarbakır sı kamu hastanelerine ait ve 595 i özel hastanelere ait olmak üzere toplam hastane yatak sayısına sahiptir. Diyarbakır, 81 il içerisinde toplam hastane yatak sayısı sıralamasında 10'uncu sıradadır. Grafik 8: Yıllara Göre 100 Bin Kişi Başına Düşen Hastane Yatak Sayısı, Türkiye Diyarbakır Kaynak: TÜİK,

24 Hekim Sayısı Hekim Sayısı T. C. Diyarbakır ilinde yüz bin kişi başına düşen hastane yatak sayısı 2007 yılında 183 iken, 2011 yılında 254 e ulaşarak Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştır Personel Durumu Sağlık personeli sayısına ait ayrıntılı veriler aşağıdaki tablodadır. Tablo 14: Sağlık Personeli Sayısı, 2011 Sağlık Personeli Diyarbakır Türkiye Diyarbakır İl Sırası Uzman Hekim Pratisyen Hekim Diş Hekimi Sağlık Memuru Hemşire Ebe Kaynak: TÜİK, Sağlık personeli sayısı bakımından Diyarbakır ilinin Türkiye sıralamasındaki yeri ortalamanın üzerinde seyretmektedir. Uzman hekim sayısında Diyarbakır 81 il içinde 12'nci sıradadır. Diş hekimi sayısında Diyarbakır Türkiye sıralamasında 22'nci sıraya düşmektedir. Yıllara göre toplam hekim sayısındaki artış incelendiğinde, Diyarbakır'ın yıları arasında toplam hekim sayısının istikrarlı bir artış içinde olduğu görülmektedir yılında toplam hekim sayısında Diyarbakır, Türkiye ortalamasını yakalamıştır. Grafik 9: Yıllara Göre Toplam Hekim Sayısı, Diyarbakır Türkiye(Sağ Eksen) Kaynak: TÜİK,

25 6.3. Yeşil Kart Sayısı Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan vatandaşların bu giderlerinin karşılanması için yeşil kart sistemi uygulanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin verilmesinde bölgede yeşil kart uygulaması yaygın olarak kullanılmaktadır. Tablo 15: Diyarbakır İli Yeşil Kartlı Sayıları, 2011 İli Diyarbakır Yerleşim Yeri Yeşil Kartlı Sayısı 2012 Nüfusu Nüfusa Oran (%) Merkez İlçeler ,9 Diğer İlçeler ,1 Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Toplam ,9 Diyarbakır ilinde sağlık hizmetlerinde yeşil karttan yararlananların sayısı çok yüksektir. İl nüfusunun % 34,9 u yeşil kartlıdır. Diyarbakır da bulunan yeşil kartlının % 23,9 u merkez ilçelerde ve % 51,1 i diğer ilçelerdedir. Bölgede istihdam ve işgücüne katılım göstergelerindeki düşüklüğün bir sonucu olarak, genel sağlık sigortası olan nüfusun oranı düşük seviyede, yeşil kartlı nüfusun oranı yüksek seviyededir Diyarbakır İlinde Kamu ve Özel Sektör Sağlık Yatırımları Diyarbakır ilinin bölgesel hizmet merkezi rolünün gereği olarak son yıllarda kamu ve özel sektör alanında önemli sağlık yatırımları yapılmıştır. İlde sağlık yatırımları Üniversite Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri yatırımları ve özel sektör yatırımları olarak üç başlıkta toplanmaktadır Üniversite Hastaneleri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve bağlı hastaneler yataklı olup, klinik, poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım, dershane, laboratuar ve idari blokları içermektedir. Ayrıca; onkoloji ve çocuk hastaneleri ve yanık ünitesi 2008 ve 2011 yıllarında ayrı binalarda faaliyete geçirilmiştir. Kardiyoloji hastanesi de 2012 yılı içinde faaliyete geçirilmiştir. Acil ve Travmatoloji Hastanesi nin yapımı devam etmektedir. 21

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI

SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI SAĞLIK SERBEST BÖLGESĠ (SSB) ÇALIġMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI 20-11-2012-ANKARA 1 SERBEST BÖLGE TANIMI Genel olarak serbest bölge; ülkenin

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURĠZMĠ DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMALARI SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANI DR.DURSUN AYDIN SAĞLIK TURİZMİ & TURİSTİN SAĞLIĞI SAĞLIK TURĠZMĠ: Ġkamet

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ. Berrak BİLGEN BEŞERGİL Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü D.T.

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ. Berrak BİLGEN BEŞERGİL Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü D.T. DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİN DESTEKLENMESİ Berrak BİLGEN BEŞERGİL Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü D.T. Uzmanı 1 2012 YILI İTİBARIYLA DÜNYADA HİZMET TİCARETİ 2 KÜRESEL HİZMET

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE MEVZUAT VE TEŞVİKLER

SAĞLIK TURİZMİNDE MEVZUAT VE TEŞVİKLER SAĞLIK TURİZMİNDE MEVZUAT VE TEŞVİKLER Müge ÜNAL Küreselleşme sürecinde, ülkeler arasında işbirliğinin artması, seyahat özgürlüklerinin ve imkanlarının artması, ulaşımda maddi manevi kolaylıklar sağlanması

Detaylı

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER Ali DİKİLİ Devlet Yardımları ve Ar-ge Dairesi Başkanı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler G.M. 2. DÜNYA TİCARET MÜŞAVİRLERİ KONFERANSI Ankara 5 Haziran 2012 1 DÖVİZ

Detaylı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Türkiye Ekonomisi Ülkemiz 2011 yılında yapmış olduğu büyüme trendiyle, dünya

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ T.C. EKONOMİ BAKANLİĞ İ DO Vİ Z KAZANDİRİCİ Hİ ZMET Tİ CARETİ DESTEKLERİ KIRŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ Sağlık Turizmine Yönelik Destekler Türkiye nin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve

Detaylı

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri

Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Sağlık Turizmi Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı na dayanılarak hazırlanan

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ 2011 İÇİNDEKİLER 1. SAĞLIK SEKTÖRÜ... 3 1.1. Sağlık Personeli Durumu... 3 1.2. Ölüme Neden Olan Hastalıklar, Bebek - Çocuk Ölümleri ve Toplam Doğurganlık...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi AVRUPA BİRLİĞİ NDE SAĞLIK TURİZMİ Yrd. Doç. Dr. İlkay TAŞ GÜRSOY Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık turizmi nedir? hastaların ihraç edilmesi? tıbbi hizmetlerin ithal edilmesi? sağlığın/sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNDE KAMU HASTANELERİNİN ROLÜ DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN

SAĞLIK TURİZMİNDE KAMU HASTANELERİNİN ROLÜ DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN SAĞLIK TURİZMİNDE KAMU HASTANELERİNİN ROLÜ DR. OSMAN KÜRŞAT ARIKAN Cazibe Merkezi Coğrafya Jeopolitik Stratejik konum Neden Türkiye Sağlık Turizmi: İkamet edilen yerden başka bir yere sağlık hizmeti almak

Detaylı

Kurumumuz Sağlık Turizmi Politikaları ve Organizasyon Yapısı

Kurumumuz Sağlık Turizmi Politikaları ve Organizasyon Yapısı Kurumumuz Sağlık Turizmi Politikaları ve Organizasyon Yapısı ANTALYA NİSAN 2015 Uzm. Dr. Elif GÜLER KAZANCI Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcısı KURUMUMUZ VİZYONU! «Sağlık hizmetlerinde güven duyulan

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

desteklenir. T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği T.C. Ekonomi Bakanlığı Destekleri a) Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500

Detaylı

Sağlık Turizmi İle İlgili Politikalar, Teşvikler ve Finansman

Sağlık Turizmi İle İlgili Politikalar, Teşvikler ve Finansman Sağlık Turizmi İle İlgili Politikalar, Teşvikler ve Finansman Çiğdem ATALMIŞ Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Turizmi Uzmanı www.bursakhb.saglik.gov.tr 30.10.2014/02.11.2014 Sağlık

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM 26 Şubat 2015 - İZMİR Sunum Planı 2 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 3 DÜNYA HİZMET İHRACATI

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ Bu rehberin amacı, yatırım planlamaları yapılırken uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 04.06.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 KONU : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DESTEKLER (EKONOMİ BAKANLIĞI 2012/4 SAYILI TEBLİĞ)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DESTEKLER (EKONOMİ BAKANLIĞI 2012/4 SAYILI TEBLİĞ) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİNE YÖNELİK DESTEKLER (EKONOMİ BAKANLIĞI 2012/4 SAYILI TEBLİĞ) Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Ekonomi Bakanlığı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Ekonomi Bakanlığı SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Ekonomi Bakanlığı Nisan 2013 1 SERBEST BÖLGELER MEVZUATI VE UYGULAMALARI Hukuk İşleri, Mevzuat Dairesi 2 Sunum Planı Serbest Bölge Teşvikleri

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ÇSGB İSGGM, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK, Üniversite Hastaneleri Temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi-MHH,

Detaylı

SAĞLIK TURĠZMĠ DESTĠNASYONLARI: DÜNYADA ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ VE ADANA DESTĠNASYONU

SAĞLIK TURĠZMĠ DESTĠNASYONLARI: DÜNYADA ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ VE ADANA DESTĠNASYONU 26 Aralık 2012 SAĞLIK TURĠZMĠ DESTĠNASYONLARI: DÜNYADA ĠYĠ UYGULAMA ÖRNEKLERĠ VE ADANA DESTĠNASYONU Doç. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ Çukurova Üniversitesi, Seyahat ĠĢletmeciliği Bölüm BaĢkanı SAĞLIK TURĠZMĠ

Detaylı

KALKINMA PROGRAMLARI VE PROJE YÖNETİMİ

KALKINMA PROGRAMLARI VE PROJE YÖNETİMİ KALKINMA PROGRAMLARI VE PROJE YÖNETİMİ Ahmet YAMAN Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Ankara 28 Mayıs 2010 İçerik o Bağlam: Stratejik Planlama/Yönetim o Program Yönetiminden Proje Yönetimine

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41 GENELGE 2011/41 Sağlıkta Dönüşüm Programı nın uygulaması sonucunda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizin sağlık hizmeti sunum kalitesi, alt yapısı ve tıbbi donanımı artmış, acil sağlık hizmetlerimizin

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 235 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 235 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 235 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ HİZMET İHRACATI TEŞVİKİ 6322 sayılı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Kanun ile bazı hizmetlerin

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİN DE HASTALAR A YAKLAŞIM VE SATIŞ YÖNETİMİ

SAĞLIK TURİZMİN DE HASTALAR A YAKLAŞIM VE SATIŞ YÖNETİMİ SAĞLIK TURİZMİN DE HASTALAR A YAKLAŞIM VE SATIŞ YÖNETİMİ Sağlık Turİzmİ ve Sağlık Turİstİ Nedİr? Sağlık turizmi sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla ikâmet edilen

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ 2012 FAALİYET RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ 2012 FAALİYET RAPORU EK T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ 2012 FAALİYET RAPORU ÖZET Bakanlığımız, dünyadaki sağlık turizmi sektörünün gelişimine paralel olarak

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

1.ULUSLARARASI SAĞLIK ZMĐ KONGRESĐ

1.ULUSLARARASI SAĞLIK ZMĐ KONGRESĐ 1.ULUSLARARASI SAĞLIK TURĐZM ZMĐ KONGRESĐ TÜRKĐYE DE SAĞLIK TURĐZM ZMĐNE ve ÖZEL HASTANELERE GENEL BAKIŞ Uzm.Dr.Levent Saraç 1 SAĞLIK TURĐZM ZMĐNDE TERCĐH NEDENLARĐ Kaplıca Turizmi (yaşlılar) lar) Yaşam

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TR72 (KAYSERİ SİVAS YOZGAT) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2016 yılı teklif çağrısı kapsamında

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

«KÜRESEL YAŞLI BAKIMI VE YAŞLI TURİZMİ BULUŞMASI» SONUÇ BİLDİRGESİ 1 EKİM 2013 RIXOS OTEL ANKARA

«KÜRESEL YAŞLI BAKIMI VE YAŞLI TURİZMİ BULUŞMASI» SONUÇ BİLDİRGESİ 1 EKİM 2013 RIXOS OTEL ANKARA «KÜRESEL YAŞLI BAKIMI VE YAŞLI TURİZMİ BULUŞMASI» SONUÇ BİLDİRGESİ 1 EKİM 2013 RIXOS OTEL ANKARA ÇALIŞTAY BAŞKANLARI: PROF.DR. EMİNE ÖZMETE UZM.DR. SİNAN İBİŞ RAPORTÖRLER: YARD. DOÇ. DR. BİLGE ÖNAL DÖLEK

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYEDE EN HIZLI GELİŞEN HİZMET SEKTÖRÜDÜR

SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYEDE EN HIZLI GELİŞEN HİZMET SEKTÖRÜDÜR SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYEDE EN HIZLI GELİŞEN HİZMET SEKTÖRÜDÜR SAĞLIK TURİZMİ TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sağlık Turizmi: Herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için ikamet edilen yerden başka bir yere yapılan

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TIBBİ DOKÜMANTASYONA GİRİŞ ÖĞR. GÖR. DR. AYSU KURTULDU HASTANE VE HASTANE TÜRLERİ Hastanenin tanımı Hastanelerin

Detaylı

SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER

SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER SAĞLIK / TIBBİ CİHAZ KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER SİP E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ İLE İLGİLİ POLİTİKALAR, TEŞVİKLER VE FİNANSMAN

SAĞLIK TURİZMİ İLE İLGİLİ POLİTİKALAR, TEŞVİKLER VE FİNANSMAN SAĞLIK TURİZMİ İLE İLGİLİ POLİTİKALAR, TEŞVİKLER VE FİNANSMAN 1 Dünya Sağlık Turizmi Politikası Dünyada son 10 yılda Sağlık Turizminde başarılı olmuş ülkeler, öncesinde süreçlerini tanımlamış ve stratejilerini

Detaylı

TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI. 23 Haziran 2011, Zonguldak. ÇALIġTAY RAPORU

TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI. 23 Haziran 2011, Zonguldak. ÇALIġTAY RAPORU TURĠZM SEKTÖRÜ ÇALIġTAYI 23 Haziran 2011, Zonguldak ÇALIġTAY RAPORU GĠRĠġ Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından organize edilen Turizm Sektörü konulu çalıştay, 23 Haziran 2011 tarihinde Batı

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (EĞİTİM SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (EĞİTİM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (EĞİTİM SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI TEBLİĞ HAREKET NOKTASI Dünya Ekonomisinde Hizmet Sektörlerinin Artan Payı Ülkemizin Hizmet

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO. STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

Resmî Gazete YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO. STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 25 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27622 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü

Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü Sağlık Reformunun Mali Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi A. Tuncay Teksöz Pfizer,Türkiye Sağlık Politikası Koordinatörü T.Teksöz, K.Helvacıoğlu ve Y.Kaya Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası YENİ TEŞVİK MEVZUATI DESTEKLERİ İÇİN NİHAİ ÖNERİLERİMİZ RAPORU 2012 1 1- TEŞVİK MEVZUATININ DÜZENLENMESİNDEK TEMEL DEVLET POLİTİKALARINA UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ.

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI

CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI 2010 CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ ARŞİVİ & ANALİZ LABORATUARI PROJESİ ÖN ÇALIŞMASI OĞUZHAN AKYENER TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ CBS TABANLI-ÇOK KRİTERLİ ENERJİ VERİ

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI 2012 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 4 I. KURULUŞ ve GÖREVLERİ 6 II. 2012 İSTATİSTİKLERİ 7 III.

Detaylı

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ

S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ S. Ü. TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ EĞİTİM BİRİMİ I. Eğitim Biriminin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Eğitim Birimi hastanemizin kurulmasıyla beraber 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başlangıçta çalışan

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ Sayılarla Türk Turizmi Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliği SAYILARLA TÜRK TURİZMİ TÜRK

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

LIV HOSPITAL ANKARA ULUSLARARASI HİZMETLER DEPARTMANI SUNUMU

LIV HOSPITAL ANKARA ULUSLARARASI HİZMETLER DEPARTMANI SUNUMU LIV HOSPITAL ANKARA ULUSLARARASI HİZMETLER DEPARTMANI SUNUMU 1 MİSYON Hasta odaklı yaklaşımı temel alan; kişisel tercihlere, kültürel, dini ve dil beklentilerine göre uygun hale getirilmiş dünya standartlarında

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon

İVEDİK OSB. Misyon-Vizyon İVEDİK OSB Misyon-Vizyon Ankara nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda kullanabilen, varlık

Detaylı