DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU"

Transkript

1 DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU Selman DELİL, Uzman Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ekim 2013, Diyarbakır

2 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... II GRAFİKLER LİSTESİ... II RESİMLER LİSTESİ... III 1. GİRİŞ SAĞLIK TURİZMİ TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ Genel Göstergeler Sağlık Turizmi Hedefleri SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ Serbest Bölge Tanımı Sağlık Serbest Bölgeleri Yasal Dayanağı Sağlık Serbest Bölgelerinde Temel Felsefe ve Amaç Türkiye Sağlık Serbest Bölgeleri Genel Hususlar Sağlık Serbest Bölgesinde Yapılabilecek Yatırımlar Sağlık Serbest Bölgeleri İçin Öngörülen Kuruluş Süreçleri ve Gelinen Aşama Dünyada Sağlık Serbest Bölgeleri Örnekleri SAĞLIK TURİZMİ DEVLET DESTEKLERİ Ekonomi Bakanlığı Destekleri Pazara Giriş Desteği Yurt Dışı Tanıtım Desteği Yurt Dışı Birim Desteği Belgelendirme Desteği Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Destekleri Danışmanlık Desteği Vergi İndirimi DİYARBAKIR'DA SAĞLIK SEKTÖRÜ VE YATIRIMLAR Yatak Kapasiteleri Personel Durumu Yeşil Kart Sayısı Diyarbakır İlinde Kamu ve Özel Sektör Sağlık Yatırımları Üniversite Hastaneleri Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneler Birliği Hastaneleri Özel Hastaneler ÇALIŞTAY SONUÇLARI VE ÖNERİLER I

3 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Türkiye'de 2012 Nüfus Verileri... 4 Tablo 2: Türkiye de Sağlık Kuruluşları Sayısı, Tablo 3: Türkiye'de Organ Nakli Sayısı, Tablo 4: Türkiye'de Tıbbi Cihaz Sayıları, Tablo 5: Türkiye'de Bir Milyon Kişi Başına Düşen Tıbbi Cihaz Sayısı, Tablo 6: Türkiye'de Bulunan Sağlık Teknolojileri... 6 Tablo 7: Kişi Başı Kamu Sağlık Harcaması, (SGP $) / Sağlık Harcamasının GSYİH İçindeki Payı, (%) Türkiye - OECD Karşılaştırması... 6 Tablo 8: Yüz Bin Kişi Başına Düşen Sağlık Personeli Sayısı, Türkiye-AB Karşılaştırması... 7 Tablo 9: Bebek Ölüm Hızı ve Sağlık Harcamaları, Türkiye - OECD Karşılaştırması... 7 Tablo 10: Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri... 8 Tablo 11: Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan Sağlık Turizmi Performans Göstergeleri Tablo 12: Hastane Sayısı, Tablo 13: Yatak Sayısı, Tablo 14: Sağlık Personeli Sayısı, Tablo 15: Diyarbakır İli Yeşil Kartlı Sayıları, Tablo 16: Dicle Üniversitesi Hastaneleri Yatak Dağılımı GRAFİKLER LİSTESİ Grafik 1: Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı Türkiye-AB Karşılaştırması... 6 Grafik 2: Sağlık İnsan Kaynakları... 7 Grafik 3: Türkiye'ye Yıllarında Gelen Sağlık Turistleri İstatistikleri... 8 Grafik 4: Ülkelere Göre Sağlık Turisti Sayısının Dağılımı (İlk 10 Ülke), Grafik 5: Ülkelere Göre Turistin Sağlığı Hasta Sayısının Dağılımı (İlk 10 Ülke), Grafik 6: Sağlık Turizminde 2023 Vizyonu; Sağlık Turizmi Hasta Sayısı Projeksiyonu Grafik 7: Sağlık Serbest Bölgeleri İçin Örnek Tematik Gösterim Grafik 8: Yıllara Göre 100 Bin Kişi Başına Düşen Hastane Yatak Sayısı, Grafik 9: Yıllara Göre Toplam Hekim Sayısı, II

4 RESİMLER LİSTESİ Resim 1: Dicle Üniversitesi Hastanesi Resim 2: Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi Resim 3: Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Resim 4: Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi Resim 5: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Resim 6: Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Resim 7: Çocuk Hastalıkları Hastanesi Resim 10: Özel Memorial Hastanesi Resim 8: Özel Bağlar Hastanesi Resim 9: Özel Genesis Hastanesi Resim 11: Özel Veni Vidi Hastanesi III

5 DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU 1. GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselen bir trend olup önemli bir alternatif turizm çeşididir. Turizmin tüm dünyada artan önemine paralel olarak, sağlık turizminin ülkemizin kalkınma süreci içindeki rolü de artmaktadır. Bu alanda yapılacak kamu ve özel sektör yatırımları giderek ehemmiyet kazanmaktadır. Diyarbakır ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Irak ve Ortadoğu ya hizmet sunabilecek sağlık hizmetleriyle donatılması, ulusal ve bölgesel düzeyde sağlık turizmi hedefleri arasında bulunmaktadır. Ajansımızın koordinasyonunda katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan ve onay için Kalkınma Bakanlığına sunulan TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölge Planında "Diyarbakır'da, hinterlandı ile Irak ve Ortadoğu ya hizmet sunabilecek düzey ve kalitede ihtisas hastaneleri, tıbbi tanı merkezleri... gibi yatırımların yapılması" stratejik hedef olarak yer almaktadır. Bu doğrultuda; ülkemizde sağlık turizmindeki gelişmeler ve Diyarbakır'ın sağlık turizmindeki rolünün değerlendirilmesi amacıyla, sektör ile ilgili paydaşların katılımıyla 30 Eylül 2013 tarihinde "Diyarbakır Sağlık Turizmi Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda, dünyada ve ülkemizde son yıllarda hızla yükselen önemli bir alternatif turizm çeşidi olan sağlık turizmindeki gelişmeler ve Diyarbakır'ın sağlık turizmindeki yeri değerlendirilmiş, Diyarbakır da genel olarak sağlık sektöründeki sorun alanları ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ile sağlık turizminin geliştirilebilmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin hususlar tartışılmıştır. Çalıştay katılımcılarının değerlendirmelerine göre; Diyarbakır'da sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik altyapı yatırımları devam etmeli; hastane yatak sayısı ve sağlık personel sayısı artırılmalı; uzmanlaşmış sağlık hizmetleri geliştirilmeli; kamu ve özel sağlık hizmetlerinin planlaması, yönetimi ve organizasyonunda farklı düzeylerde gerekli eşgüdümü sağlayacak mekanizmaların kurulması ve mevcutlarının geliştirilmesi desteklenmelidir. Bu raporda; çalıştayda tartışılan konular ve çalıştay sonuçları ele alınmış; ayrıca sağlık turizmi ile ilgili ulusal düzeydeki gelişmeler, sağlık serbest bölgelerinin kurulması ve sağlık turizmi ile ilgili destekler hakkında bilgilere yer verilmiştir. 1

6 2. SAĞLIK TURİZMİ İnsanları turizme yönelten faktörlerden bir tanesi hiç kuşkusuz sağlık olarak görülmektedir. Bu faktör bazen kaybolan sağlığı geri kazanmak, bazen de mevcut durumu korumak amacıyla ortaya çıkmaktadır. Turizmin teorik olarak sınıflandırılması ele alındığında amaçlarına göre turizm tipleri sınıfının alt başlığı olarak sağlık turizmi anılmaktadır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002). Genel olarak sağlık turizmi, sağlığına kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple tedavi amacıyla gidilmesi olarak tanımlanabilir. Tedavi amaçlı gidene de "sağlık turisti" denir. Ülke içindeki hasta hareketliliğini de sağlık turizmi kapsamında ele alan yaklaşımlar bulunsa da, genelde yurtdışından gelen hastalar sağlık turizmi kapsamında değerlendirilmektedir. Bunun yanında, turistik amaçla ülkemize gelen ziyaretçilere verilen sağlık hizmetleri "turistin sağlığı" olarak anılmaktadır. Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm, "sağlık turizmi" olarak kabul edilmekle birlikte sağlık turizmi 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir. Tıp Turizmi (Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb. işlemler), Termal Turizm (Termal tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme vb. hizmetler), Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik tedavi merkezi veya yaylalarda sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar). Sağlık turizminin temel sebepleri aşağıdaki maddeler halinde sıralanabilir; 1. Ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının azlığı veya yokluğu, 2. Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu, 3. Sağlık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması, 4. Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi, 5. Kendi ülkesinde herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının bilinmesini istenmemesi (estetik cerrahisi, infertilite tedavisi vb.) 6. Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkân olduğu durumlarda yapılan turizm hareketliliği (ormanlık, yaylalar, tarihi ve kültürel zenginliği olan ülkelere 2

7 gidiş), çoğunlukla termal tesisin ve termal turizm imkânlarının çok olduğu bir ülkede tatil yapma talebi. 7. Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma isteklerinin oluşması, 8. Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun ortamlarda olma istekleri, 9. Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği. 3

8 3. TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ 1 Türkiye'de sosyal sigortalar ve sağlık hizmetlerindeki gelişmelerle birlikte son 10 yılda sağlık sisteminin dönüştürülmesi ve uluslararası standartlara kavuşturulması yönünde yoğun çalışmalar mevcuttur. Sağlık hizmet standartlarının ve hizmet kalitesinin gelişmiş ülkeler ile aynı seviyelere getirilmesi yönündeki çabalar sürdürülmektedir. Diğer ilerlemelerin yanında, özellikle tüm vatandaşların kamu ve özel hastanelerden hizmet alabilmeleri sağlıkta dönüşüm sürecinin önemli bir aşamasını oluşturmuştur Genel Göstergeler Sağlık sistemindeki gelişmeler Türkiye'nin uluslararası alanda sağlık sektöründe cazibe merkezi olması hedefiyle bağlantılı bir şekilde hükümet politikası olarak uygulanmaktadır. Bu yönde yapılan çalışmalarla, 2012 yılında çoğu özel sektörde olmak üzere hasta tedavi için Türkiye'ye gelmiştir. Aşağıda ülkemizde sağlık hizmetlerinin kapasitesi hakkında fikir veren istatistikî bilgilere yer verilmiştir. Tablo 1: Türkiye'de 2012 Nüfus Verileri Toplam Nüfus 0-14 Yaş (%) 60+ Yaş (%) 65+ Yaş (%) Yıllık Nüfus Artışı ( ) ,9 % 11,0 % 7,5 12,01 Tablo 2: Türkiye de Sağlık Kuruluşları Sayısı, 2011 Kurum/Kuruluş Hastane Sayısı Sağlık Bakanlığı 840 Özel 503 Üniversite 65 Diğer 45 Toplam Bu bölümdeki istatistiklerin derlenmesinde adresinden yararlanılmıştır. 4

9 Tablo 3: Türkiye'de Organ Nakli Sayısı, 2011 Organ Nakli Sayısı Böbrek Karaciğer 904 Kalp 93 Toplam Tablo 4: Türkiye'de Tıbbi Cihaz Sayıları, 2011 Kurum Tıbbi Cihaz Türü MR BT USG EKO Cyberknife Robotik Cerrahi Sağlık Bakanlığı Diğer Kurumlar 4 9 Toplam Tablo 5: Türkiye'de Bir Milyon Kişi Başına Düşen Tıbbi Cihaz Sayısı, 2011 Tür Tıbbi Cihaz / Kişi OECD Türkiye MR 12,5 10,5 CT 22,6 14,6 5

10 Tablo 6: Türkiye'de Bulunan Sağlık Teknolojileri Her Türlü Ameliyat İmkânı ve Ekibi Robotik Cerrahi Cyberknife Tomoterapi Her Türlü Görüntüleme Sistemi CT, MR, Linak vs. Her Türlü Organ Nakilleri Kök Hücre Nakli ve Kemik İliği Nakli Diş ve Gözde Her Türlü Hizmet Tüm Onkolojik Tedavi Metotları Grafik 1: Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı Türkiye-AB Karşılaştırması , Türkiye AB Kaynak: Bulletin of the World Health Organization 2009, 87: ; Avrupa Komisyonu Social Climate Raport, 2011; TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması, Tablo 7: Kişi Başı Kamu Sağlık Harcaması, (SGP $) / Sağlık Harcamasının GSYİH İçindeki Payı, (%) Türkiye - OECD Karşılaştırması Türkiye 124 $ / (% 1,8) 330 $ / (% 3,8) 789 $ / (% 4,4) OECD* 984 $ / (% 5,5) $ / (% 5,9) $ / (% 6,9) Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı Kamu Kesimi Sosyal Harcama İstatistikleri, SB Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2011; OECD Health Data * OECD Verileri 2010 Yılına Aittir. 6

11 Grafik 2: Sağlık İnsan Kaynakları Tablo 8: Yüz Bin Kişi Başına Düşen Sağlık Personeli Sayısı, Türkiye-AB Karşılaştırması Personel Türü Personel Sayısı Kişiye Düşen Sağlık Personeli Sayısı Türkiye Türkiye Avrupa Birliği Tüm Hekimler Pratisyen Hekim Uzman Hekim Diş Hekimi Eczacı Ebe & Hemşire Diğer Sağlık Personeli Tablo 9: Bebek Ölüm Hızı ve Sağlık Harcamaları, Türkiye - OECD Karşılaştırması Türkiye OECD (Türkiye Hariç) Yıl Bebek Ölüm Hızı (1.000 Canlı Doğum) Kişi Başı Sağlık Harcamaları (SGP $) , , , Kaynak: OECD Health Data 2012; SB Sağlık İstatistikleri Yıllığı

12 Tablo 10: Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri 2 Tür Ambulans Ambulans Helikopter 0 19 Ambulans Uçak 0 4 Deniz Ambulansı 0 4 Kar Paletli Ambulans Motosikletli Acil Müdahale Ekibi 0 52 Hizmet Alabilen Kırsal Nüfus (%) Taşınan Vaka Grafik 3: Türkiye'ye Yıllarında Gelen Sağlık Turistleri İstatistikleri Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı 2 Türkiye'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri 1994 yılında başlamıştır. 8

13 Grafik 4: Ülkelere Göre Sağlık Turisti Sayısının Dağılımı (İlk 10 Ülke), Grafik 5: Ülkelere Göre Turistin Sağlığı Hasta Sayısının Dağılımı (İlk 10 Ülke), Sağlık Turizmi Hedefleri Sağlık Bakanlığının Stratejik Planında, "sağlık turizminin geliştirilmesi" stratejik amaç olarak belirlenmiştir. Planda 4. stratejik amaç altında; "Türkiye nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve küresel sağlığa katkı aracı olarak sağlık sistemini geliştirmeye devam edilmesi" amacıyla aşağıdaki gerekçe ve hedefler yer almaktadır. "Sağlık sistemi ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmalıdır. Bunun için sistemin finansal sürdürebilirliği olmalı, inovasyon teşvik edilmeli, sağlık sektörünün ekonomiye katkısı ve sağlık turizmi güçlendirilmelidir. Sistemin performansı izlenmeli, sağlığın ekonomiye katkısı ortaya konulmalıdır. Bu şekilde ülke hem küresel sağlık politikalarında söz sahibi olur hem de küresel sağlığa yardım edebilir". Stratejik Hedef 4.5; Türkiye de sağlık turizmini güçlendirmektir: Sağlık turizmi kapsamında tanıtım yapmak ve cazibe oluşturmak, Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet sunumunun kalitesini iyileştirmek, 9

14 Sağlık turizmi hizmet kapsamını genişletmek, Sağlık turizmi yönetimini iyileştirmek. Planda ifade edilen stratejik amaç ve hedefler altında sağlık turizminde 2023 yılında 1 milyon hastaya ulaşılması performans göstergesi olarak belirlenmiştir. Tablo 11: Sağlık Bakanlığı Stratejik Plan Sağlık Turizmi Performans Göstergeleri Performans Göstergesi Sağlık Turizmi Kapsamında Gelen Hasta Sayısı, (bin) Sağlık Turizminden Elde Edilen Gelir, (yıl), (SGP $) Sağlık Turizmi Kapsamında Hizmet Veren Akredite Olmuş Sağlık Kuruluşlarının Oranı, (%) (1) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mevcut Ulaşılacak Ulaşılacak Durum Hedef Hedef T 2023 T 156 (1) milyar (1) 5 milyar 10 milyar 2,5 (1) 6 10 Grafik 6: Sağlık Turizminde 2023 Vizyonu; Sağlık Turizmi Hasta Sayısı Projeksiyonu Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılında hedeflediği hasta sayısı 2 milyon, gelir miktarı da 20 Milyar $ olarak ifade edilmektedir. Sağlık turizminde Türkiye için nihai hedef; "Bölgesinde sağlık alanında kaliteli ve ekonomik hizmet sunumuyla sağlık turizminde lider olmak" olarak belirlenmiştir. 10

15 4. SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ Serbest Bölge Tanımı Genel olarak serbest bölge; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir Sağlık Serbest Bölgeleri Yasal Dayanağı tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarıyla faaliyet konularının belirlenmesi, yönetimi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları içermektedir. 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49 uncu maddesiyle, ülkemizde sağlık serbest bölgelerin kurulmasının önü açılmıştır. 663 sayılı KHK, Madde 49: (1) Bakanlık, ülkenin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve yüksek tıbbî teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla, tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde, sağlık serbest bölgelerinin kurulması ve yönetilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. (2) Serbest bölgelerde verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir Sağlık Serbest Bölgelerinde Temel Felsefe ve Amaç Türkiye'de kurulma süreçleri devam eden Sağlık Serbest Bölgeleri ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır: Yabancı sermaye girişini arttırmak, İstihdamı artırmak, kalifiye yabancı beyin göçünü çekmek, Yüksek tıbbi teknoloji girişini hızlandırmak, Türkiye yi bölgesinde sağlık alanında cazibe merkezi yapmak, 3 Bu bölümdeki bilgiler derlenirken adresinden yararlanılmıştır. 11

16 Sağlık turizmi açısından örnek bir konsept oluşturmak, Ayrıca Sağlık Serbest Bölgeleriyle yatırımcıya mali konularda vergi avantajı sağlanmış ve bürokratik süreçler hızlanmış olacaktır. Sağlık hizmeti sunumunun ve planlamasının serbest bölgeler içinde ayrıca planlanması öngörülmüştür. Tıp turizmi, termal turizm, yaşlı turizmi konseptinde ayrı ayrı serbest bölgelerin kurulması planlanmaktadır Türkiye Sağlık Serbest Bölgeleri Genel Hususlar Kurulması planlanan Sağlık Serbest Bölgelerinin çalışma sistemi içerisinde aşağıdaki hususların dikkate alınması öngörülmektedir: Türkçe bilmeyen yabancı hekim ve hemşire çalıştırılabilir. Konsültan yabancı hekimin kısa süreli çalıştırılması (çalışma izin belgesiz çalışabilir), SGK ile anlaşma yapılmayacak, Acil sağlık hizmetleri serbest bölge dışına verilmeyecek, % 85 oranında yabancı hasta bakılması öngörülmektedir, Planlamada çok esnek davranılmalı (hekim, cihaz, yatak, fiziki şartlar), Yabancı dilde tanıtım ve reklam yurtdışına yönelik yapılmalı, Mali sorumluluk sigortası ve malpraktiste Türkiye deki mevzuat geçerli olacak, SSB çok geniş alanda ve az sayıda olmalı, Uluslararası havaalanına yakın ve ulaşım kolay olmalı Sağlık Serbest Bölgesinde Yapılabilecek Yatırımlar Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğünden edinilen verilere göre kurulması planlanan Sağlık Serbest Bölgelerinde aşağıdaki yatırımların yapılabilmesi öngörülmektedir: Hastane, rehabilitasyon merkezi... vb. sağlık kuruluşları, Termal turizm tesisleri, Yaşlı tatil köyü / Sağlıklı yaşam merkezleri, Sağlık köyleri (hastane, Ar-Ge merkezleri, sosyal tesisler, spor alanları vb. bulunacak), 12

17 Sağlık teknokentleri. Bu yatırımların uluslararası ulaşımı kolay olan büyük illerde kurulması öngörülmektedir. Aşağıda sağlık serbest bölgesine ilişkin örnek bir tematik harita gösterimi verilmektedir. Grafik 7: Sağlık Serbest Bölgeleri İçin Örnek Tematik Gösterim 4.6. Sağlık Serbest Bölgeleri İçin Öngörülen Kuruluş Süreçleri ve Gelinen Aşama 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulmasının yasal dayanağı oluşturulan Sağlık Serbest Bölgelerinin kuruluş ve işleyiş süreçleri için Sağlık Serbest Bölgeleri Yönetmeliğiyle usul ve esasların belirlenmesi gerekmektedir. Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğü elektronik kaynaklarından edinilen bilgilere göre serbest bölgelerdeki yatırımların aşağıdaki aşamalardan sonra gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Yatırımcı talep edip proje getirecek, Ekonomi Bakanlığı değerlendirerek, Sağlık Bakanlığından görüş alacak, Bakanlar Kuruluna sevk edilip Bakanlar Kurulu Kararıyla yer ve işletmeci ilan edilecek. 13

18 Serbest Bölgelerin tercihen ulaşımı kolay ve iş yapılabilecek bölgelerden seçilmesi öngörülmektedir. Sağlık Serbest Bölgeleri için yılları içerisinde aşağıdaki çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Ekonomi Bakanlığının organizasyonunda Sağlık Serbest Bölgeleri (SSB) için Bakanlar Kurulu Kararı hazırlanacak, Sağlık Bakanlığı SSB Yönetmeliği yayınlayacak, Sağlık Serbest Bölgesinin yeri ve işletmecisi Bakanlar Kurulunca ilan edilecek, Bölgenin altyapı ve planlaması yapılacak (imar çalışması), Tanıtımlar yapılacak ve muhtelif yatırımcılar aranacak, Sağlık, eğitim, Ar-Ge merkezleri, teknokentler, sosyal tesisler kurulacak Dünyada Sağlık Serbest Bölgeleri Örnekleri Dubai ve İran da sağlık serbest bölgeleri mevcuttur. İran Sağlık Serbest Bölgesi proje olarak tasarlanmış; fakat fonksiyonel olarak hayata geçmemiştir. Umman, Suudi Arabistan, Brezilya, Panama, Kosta Rika ve Meksika'da ise sağlık serbest bölgesi kurma düşüncesi bulunmaktadır. Dubai Sağlık Serbest Bölgesi, Dünyanın ilk sağlık serbest bölgesidir yılında proje çalışması başlamış olup 2006 yılında faaliyete geçmiştir. Ortalama 1,8 milyar dolar harcanmıştır şirket faaliyettedir. Bünyesinde 90 klinik ve lisanslı sağlık çalışanı mevcuttur. İki tam teşekküllü hastane görev yapmaktadır. 5 yılda toplam 330 bin ameliyat gerçekleştirilmiştir. 14

19 Dubai Sağlık Serbest Bölgesiyle, sağlık yatırımları ve sağlık insan kaynağının bölgeye çekilmesi amaçlanmıştır. Serbest bölgenin kurulmasında, emlak sektörünü canlandırmak ve fiyatları arttırmak, Arap bölgesinde sağlık cazibe bölgesi merkezi haline gelmek amaçlanmıştır. 11 Eylül 2001 saldırısının sonrasında Arapların Amerika ve Avrupa'ya girişleri zorlaşmıştır. Sağlık hizmeti almak için dahi bu ülkelere gidilemediği için yüksek kalitede sağlık hizmetini kendi ülkelerinde vermek düşüncesi de ön plana çıkmıştır. Dubai Sağlık Serbest Bölgesindeki uygulamaya bakıldığında, istenilen düzeyde yatırımcı çekilemediği gibi sunulan sağlık hizmetinin pahalı olmasından dolayı istenilen hasta düzeyine de ulaşılamamıştır. Serbest bölge uygulamasının sonuçlarından bazıları aşağıda verilmektedir. Yurtdışından kalifiye insan kaynağı gelmemiştir. Kısmen sağlık alnında cazibe merkezi olmuşlardır. Emlak sektöründe ciddi gelirler elde edilmiştir. Üniversite ve Ar-Ge Merkezleri kurulmamıştır. II. faz olan wellness bölümüne hiç başlanmamıştır. 15

20 5. SAĞLIK TURİZMİ DEVLET DESTEKLERİ 4 Ülkemizde sağlık turizmi destekleri; Ekonomi Bakanlığı'nın "2012/4 Numaralı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği" ve Maliye Bakanlığı'nın "6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında gerçekleştirilmektedir Ekonomi Bakanlığı Destekleri Ekonomi Bakanlığı'nın tebliğinde yer alan destek başlıkları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; Pazara Giriş Desteği Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler karşılanmaktadır. Bu destek türünde, giderlerin karşılanma oranı; sağlık turizmi şirketleri ve sağlık kuruluşları için % 60 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarında; işbirliği kuruluşları için % 70 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 7). Ayrıca, Bakanlığın belirlediği hedef ülkelerden sağlık kuruluşları tarafından Türkiye deki sağlık kuruluşlarına getirilen hastaların uçuş giderlerinin bir bölümü karşılanmaktadır. Bu kapsamda hastaların uçuş giderleri % 50 oranında ve toplam tedavi masraflarının % 20 sini geçmemek üzere karşılanmakta olup hasta başına verilecek destek en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde -8) Yurt Dışı Tanıtım Desteği Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlarına ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri ön onaylı olarak karşılanmaktadır. Karşılanma oranı; sağlık kuruluşları veya sağlık turizmi şirketleri için % 50 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için % 70 oranında ve yıllık toplam en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 9). 4 Bu bölümün yazılmasında adresinde yer alan Sağlık Turizmi Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Sait CERİTOĞLU tarafından hazırlanan sunumdan yararlanılmıştır. 16

21 Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen ve genelgeyle belirlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri karşılanmaktadır. Karşılanma oranı; etkinlik başına % 70 oranında ve en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 10). Sağlık kuruluşları, sağlık turizmi şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dahil olmak üzere, reklam ve tanıtım giderleri karşılanmaktadır. Karşılanma oranı; % 50 oranında ve sağlık kuruluşu, sağlık turizmi şirketi veya işbirliği kurulu başına en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 11) Yurt Dışı Birim Desteği Sağlık kuruluşlarının, sağlık turizmi şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 yıl süresinde karşılanmaktadır. Karşılanma oranı; sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi şirketleri için her bir birim başına % 60 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları; işbirliği kuruluşları için her birim başına % 70 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 12) Belgelendirme Desteği Sağlık kuruluşlarının uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyona ilişkin alım, yenileme ve danışmanlık giderleri karşılanmaktadır. Karşılanma oranı; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için % 50 oranında ve en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 13) Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Destekleri Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri karşılanmaktadır. Karşılanma oranı; % 70 oranında ve program başına en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 14) Danışmanlık Desteği Sağlık turizmi şirketleri veya sağlık kuruluşlarının Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler karşılanmaktadır. 17

22 Karşılanma oranı; % 50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları tutarındadır (Madde - 15) Vergi İndirimi 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 36'ncı maddesinde sağlık turizmi yatırımlarına % 50 vergi indirimi desteği verilmesi düzenlenmiştir. Buna göre; Türkiye de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın % 50 si vergi muafiyeti kapsamındadır. 18

23 6. DİYARBAKIR'DA SAĞLIK SEKTÖRÜ VE YATIRIMLAR Diyarbakır sağlık sektörü mevcut durumu, TÜİK verilerine göre aşağıdaki gibi özetlenmiştir. Tablo 12: Hastane Sayısı, 2011 Diyarbakır Türkiye Diyarbakır İl Sırası Kamu Özel Toplam Kaynak: TÜİK, Diyarbakır 14 kamu hastanesi ve 8 özel hastane olmak üzere toplam 22 hastaneye sahiptir. Diyarbakır 81 il içerisinde toplam hastane sayısı sıralamasında 17'nci. sıradadır. Hastane sayılarına ait veriler aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak yer almaktadır Yatak Kapasiteleri Tablo 13: Yatak Sayısı, 2011 Diyarbakır Türkiye Diyarbakır İl Sırası Kamu Özel Toplam Kaynak: TÜİK, Diyarbakır sı kamu hastanelerine ait ve 595 i özel hastanelere ait olmak üzere toplam hastane yatak sayısına sahiptir. Diyarbakır, 81 il içerisinde toplam hastane yatak sayısı sıralamasında 10'uncu sıradadır. Grafik 8: Yıllara Göre 100 Bin Kişi Başına Düşen Hastane Yatak Sayısı, Türkiye Diyarbakır Kaynak: TÜİK,

24 Hekim Sayısı Hekim Sayısı T. C. Diyarbakır ilinde yüz bin kişi başına düşen hastane yatak sayısı 2007 yılında 183 iken, 2011 yılında 254 e ulaşarak Türkiye ortalamasının üzerine çıkmıştır Personel Durumu Sağlık personeli sayısına ait ayrıntılı veriler aşağıdaki tablodadır. Tablo 14: Sağlık Personeli Sayısı, 2011 Sağlık Personeli Diyarbakır Türkiye Diyarbakır İl Sırası Uzman Hekim Pratisyen Hekim Diş Hekimi Sağlık Memuru Hemşire Ebe Kaynak: TÜİK, Sağlık personeli sayısı bakımından Diyarbakır ilinin Türkiye sıralamasındaki yeri ortalamanın üzerinde seyretmektedir. Uzman hekim sayısında Diyarbakır 81 il içinde 12'nci sıradadır. Diş hekimi sayısında Diyarbakır Türkiye sıralamasında 22'nci sıraya düşmektedir. Yıllara göre toplam hekim sayısındaki artış incelendiğinde, Diyarbakır'ın yıları arasında toplam hekim sayısının istikrarlı bir artış içinde olduğu görülmektedir yılında toplam hekim sayısında Diyarbakır, Türkiye ortalamasını yakalamıştır. Grafik 9: Yıllara Göre Toplam Hekim Sayısı, Diyarbakır Türkiye(Sağ Eksen) Kaynak: TÜİK,

25 6.3. Yeşil Kart Sayısı Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan vatandaşların bu giderlerinin karşılanması için yeşil kart sistemi uygulanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin verilmesinde bölgede yeşil kart uygulaması yaygın olarak kullanılmaktadır. Tablo 15: Diyarbakır İli Yeşil Kartlı Sayıları, 2011 İli Diyarbakır Yerleşim Yeri Yeşil Kartlı Sayısı 2012 Nüfusu Nüfusa Oran (%) Merkez İlçeler ,9 Diğer İlçeler ,1 Kaynak: Sağlık Bakanlığı, Toplam ,9 Diyarbakır ilinde sağlık hizmetlerinde yeşil karttan yararlananların sayısı çok yüksektir. İl nüfusunun % 34,9 u yeşil kartlıdır. Diyarbakır da bulunan yeşil kartlının % 23,9 u merkez ilçelerde ve % 51,1 i diğer ilçelerdedir. Bölgede istihdam ve işgücüne katılım göstergelerindeki düşüklüğün bir sonucu olarak, genel sağlık sigortası olan nüfusun oranı düşük seviyede, yeşil kartlı nüfusun oranı yüksek seviyededir Diyarbakır İlinde Kamu ve Özel Sektör Sağlık Yatırımları Diyarbakır ilinin bölgesel hizmet merkezi rolünün gereği olarak son yıllarda kamu ve özel sektör alanında önemli sağlık yatırımları yapılmıştır. İlde sağlık yatırımları Üniversite Hastaneleri, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri yatırımları ve özel sektör yatırımları olarak üç başlıkta toplanmaktadır Üniversite Hastaneleri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ve bağlı hastaneler yataklı olup, klinik, poliklinik, ameliyathane, yoğun bakım, dershane, laboratuar ve idari blokları içermektedir. Ayrıca; onkoloji ve çocuk hastaneleri ve yanık ünitesi 2008 ve 2011 yıllarında ayrı binalarda faaliyete geçirilmiştir. Kardiyoloji hastanesi de 2012 yılı içinde faaliyete geçirilmiştir. Acil ve Travmatoloji Hastanesi nin yapımı devam etmektedir. 21

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI

BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI BURSA SAĞLIK TURİZMİ MASTER VE EYLEM PLANI 2015 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMANIN AMACI 10 ÇALIŞMA EKİBİ 10 METODOLOJİ 11 Mevcut Durum Analizi 11 1. GİRİŞ 12 2. DÜNYA DA

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir; 1. Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate Sağlık Turizmi, seyahat edene de Uluslararası Hasta denir. Amacında turistik faaliyet olmadığından

Detaylı

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi)

FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA PLANI. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık Turizmi Birimi) 2010 FAALİYET RAPORU VE 2011 ÇALIŞMA PLANI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Sağlık

Detaylı

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ

TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ TRABZON SAĞLIK TURİZMİ FIRSATLARI VE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Dursun Aydın Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Kurucu Başkanı Visitturkeyforhealthcare Platformu Başkanı 2014 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON İL SAĞLIK

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu

SAĞLIK TURİZMİ. MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ MSc Yeşim TOLA İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Mal Süreç Sorumlusu SAĞLIK TURİZMİ: İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU

SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖR RAPORU ÖNSÖZ Gelişmiş ülkelerde 1900 lü yılların başlarından itibaren kurulmuş olan kalkınma ajansları, ülkemizde yeni

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com.

Tel +90 (312) 444 99 11 331 51 59 Faks +90 (312) 3316779. Zübeyde Hanım Mah. Aslanbey Cad. No:17 İskitler Altındağ / ANKARA. www.lokmanhekim.com. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ ve İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ 30 Haziran 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ II, 14.1 NOLU

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞMALARI 2012 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 4 I. KURULUŞ ve GÖREVLERİ 6 II. 2012 İSTATİSTİKLERİ 7 III.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI

TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yayýn No:2011/414 TÜRKÝYE'DE SAÐLIKTA DÖNÜÞÜM PROGRAMI ÖNCESÝ VE SONRASINDA SAÐLIK HÝZMETLERÝNÝN SUNUMU, FÝNANSMANI VE SAÐLIK HARCAMALARI Yrd.Doç.Dr. Seher Nur SÜLKÜ Ankara, 2011 T.C. Maliye Bakanlığı

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations

Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri 1 Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations Mehmet BARCA Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İşletme Fakültesi,

Detaylı

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2

YÖNETĠCĠ ÖZETĠ. Ġçindekiler. Yönetici Özeti s.1. 1. Giriş s.2 T Ü R K Ġ Y E Ġ Ç Ġ N Y E N Ġ B Ġ R F I R S A T P E N C E R E S Ġ : T I P T U R Ġ Z M Ġ G Ö R Ü ġ B E L G E S Ġ Ġçindekiler Yönetici Özeti s.1 1. Giriş s.2 2. Küresel Sağlık Harcaması ve Turizm Perspektifiyle

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011

Telif Hakkı Sahibi: ANKARA - 2011 2011 Telif Hakkı Sahibi: TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011 Tüm hakları TC Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (204-208) SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI ve EYLEM PLANI. Programın Kapsamı ve Amacı

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ

TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ TÜRKİYE DE MEDİKAL TURİZMİN GELECEĞİ HAZIRLAYANLAR Dr. Dursun AYDIN Prof. Dr. Nevzat AYPEK Yrd. Doç. Dr. Cemalettin AKTEPE Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ Öğr. Gör. Sıddık ARSLAN MART- 2011 0 ANKARA TÜRKİYE

Detaylı

TRA1 BÖLGESİ NDE SAĞLIK TURİZMİ (Potansiyeli, Performansı ve Sektörün Bölgedeki Geleceği)

TRA1 BÖLGESİ NDE SAĞLIK TURİZMİ (Potansiyeli, Performansı ve Sektörün Bölgedeki Geleceği) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TRA1 BÖLGESİ NDE SAĞLIK TURİZMİ (Potansiyeli, Performansı ve Sektörün Bölgedeki Geleceği) Doç. Dr. Süleyman TOY Güvenç Gürbüz TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sağlık

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

Türkiye de Yazılım Sektörü

Türkiye de Yazılım Sektörü Türkiye de Katkı Sağlayanlar Mariye Umay Akkaya Zeynep Baktır Mustafa Canlı Anıl Çekiç Hüseyin Rahmi Çetin Murat Duran Erdem Erkul Aydın Kolat Gülara Tırpançeker Murad Tiryakioğlu Editör Murad TİRYAKİOĞLU

Detaylı