04 ISSN Türk Eczac lar Birli i nin ki Ayl k Yay n Organ Temmuz-A ustos 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "04 ISSN 1301-5060. Türk Eczac lar Birli i nin ki Ayl k Yay n Organ Temmuz-A ustos 2010"

Transkript

1 04 ISSN Türk Eczac lar Birli i nin ki Ayl k Yay n Organ Temmuz-A ustos 2010 DOSYA: Bitkisel Ürünler, Mevzuat ve Öneriler 3. Baflkanlar Dan flma Kurulu Toplant s Keyif Veren fiurup Kolan n Keflfedilifl Öyküsü Cruise ile Yunan Adalar

2

3 Ç NDEK LER Yay n Türü: Süreli Yay n SAH B Ecz. Erdo an ÇOLAK Genel Baflkan SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Ecz. Özgür ÖZEL Genel Sekreter MERKEZ HEYET Ecz. Erdo an ÇOLAK Uzm. Ecz.Harun KIZILAY Ecz. Özgür ÖZEL Ecz. Nevin TAfiLIÇAY Ecz. Mukaddes HARMANCI Ecz. Hüseyin OLAN Ecz. M.fierif BOYACI Ecz. Ali ASLAN Ecz. Murat YÜRÜR Doç. Dr.Mustafa ASLAN Ecz. M.Ekrem EfiK NAT YAYIN SEKRETER Ayflen YALMAN REDAKS YON Dönsel COfiAR REKLAM SORUMLUSU Ayflen YALMAN GRAF K TASARIM Linol Tasar m / BASKI Fersa Ofset Tesisleri Ostim 36. Sokak No: 5/C-D, Yenimahalle ANKARA Tel: (pbx) Bask Tarihi: YÖNET M YER VE YAZIfiMA Willy Brandt Sokak No: 9, Çankaya / ANKARA Tel: YAYIN KOfiULLARI Dergideki yaz lar dergi ad gösterilerek yay mlanabilir. Yaz lardaki görüfllerden yazar n kendisi sorumludur. Dergi üyelere ücretsiz gönderilir. Yay nlanmas istenilen yaz lar n, bilgisayarda Word program ile yaz lmas ve yaz lar n orijinal ç kt s ile birlikte disketinde gönderilmesi teknik aç dan kolayl k sa layacakt r. TEB Haberler Dergisi hakk ndaki flikayetlerinizi, memnuniyetinizi ve önerilerinizi iletebilmek için; Türk Eczac lar Birli i Willy Brandt Sokak No: 9 Çankaya / ANKARA adresine, e-posta adresine yazabilir ya da a faks çekebilirsiniz. Bak fl 3 Ecz. Erdo an ÇOLAK / Baflkan Diyalog 4 Ecz. Özgür ÖZEL / Genel Sekreter TEB Haberler Dergisi Sorumlu Yaz flleri Müdürü 3. Baflkanlar Dan flma Kurulu Toplant s 5 Ecz. Nefle KILINÇ MERCAN, Ecz. Esin ÖNGÜN Dosya: Bitkisel Ürünler, Mevzuat ve Öneriler 14 TEB AR-GE Birimi Kooperatiflerimiz 19 Günce 23 Ecz. Meriç KALAYCIO LU Keyif Veren fiurup Kolan n Keflfedilifl Öyküsü 26 Ayflen YALMAN Bizden Haberler 28 Ecz. Esin ÖNGÜN K sa K sa Sa l k 30 Gaye SARIKAYA Afl -Afl Yönetimi ve So uk Zincir 32 Pakistan'da Selle Gelen Felaket 36 Berivan VARGÜN Feyzullah Yorulmaz Kimdir? 37 Gaye SARIKAYA Dünyada Ne Var Ne Yok 38 Sevim ÖZDEM R Kültür Sanat 40 Ayflen YALMAN Cruise ile Yunan Adalar 42 Gaye SARIKAYA Bas nda TEB 44 Ayflen YALMAN Astroloji 52 Ecz. Meriç KALAYCIO LU Bulmaca 56 Ayfle Ümit

4

5 Bak fl Geride bıraktığımız referandum sürecini, bu açıdan bakıldığında maalesef pek de olumlu değerlendirmek mümkün değil. Ortaya çıkan sonuçlar elbette farklı kesimlerce farklı değerlendirmelere konu olacaktır ancak referanduma giden sürecin kendisi bizleri gerçek bir demokrasi konusunda ne yazık ki birçok soru işareti ile baş başa bıraktı. Alanlarda ve tartışmalarda anlamak için dinlemeyen, anlatmak için tartışmayan bir üslubun egemen olduğunu gördük. Bu nedenle ne bu süreçten ne de sonucundan toplumsal olarak iyi bir sınav olarak bahsetme şansımız olmayacak. Ecz. Erdo an ÇOLAK / Baflkan Eylül ayından başlayarak, tüm Eczacı Odalarımız Mali Kongrelerini gerçekleştiriyor. Bizler için Mali Kongre şeffaflık, açıklık ve hesap verebilirlik demek. Yani yalnızca teknik bir prosedür olmanın ötesinde; temsilci ve seçilmişlerin, kaynakların kullanımı konusunda faaliyet ve planlarını, kendilerine seçen kişilere aktarması demek. Bu yalnızca herkesin katılımına açık bir mekanizma ile sağlandığı için değerli değil, aynı zamanda eczacı odalarına özellikle genç meslektaşlarımızın daha fazla katılımını sağlamak için de oldukça önemli bir fırsat sunuyor hepimize. Yönetim erkini elinde bulunduranların hangi alanda olurlarsa olsunlar, sorumlu oldukları kişi ve gruplar karşısında, her düzeyde açık bir iletişim ve ilişki kurmaları ve hesap verir olmaları, yalnızca meslek örgütlerimiz için değil, toplumsal her yapı, sivil toplum kuruluşu ya da siyasi partiler için de gerekli. Bu aynı zamanda toplum olarak dilimizden düşmeyen demokrasinin de birincil koşulu. Demokrasi; nerede olursa olsun, hangi görevleri icra ederse etsin, deneyim ve bilgisi ne kadar yüksek olursa olsun, herkesin hesap verir olmasını sağlayan yönetim biçimi. Demokrasi yalnızca çok seslilik değil, aynı zamanda sesi güçlü olanların açık ve şeffaf olması, yalnızca yapılan ve yapılamayanlar için hesap sorma değil, aynı zamanda hesap verme, yalnızca biz gibi düşünenleri değil, farklı fikirleri de anlama ve kendini anlatmak için çaba harcama gerekliliği. Yani demokrasi bir bütün. Bu bütünü parçalarından ayırmak, demokrasi algı ve pratiğimizi sakatlar. Bu nedenle bizler bireyin etki ve yetkinliğini yok saymayan, katılımcı, çoğulcu, şeffaf bir idari ve mali işleyişe sahip, dinleyen ve anlatan bir zeminde gelecek yolumuzu belirlemeliyiz. Bu anlamda elimizde olan araçlara sıkı sıkıya bağlanmamız, onları işlevli kılmamız yetmez. Hep birlikte bu yolda yeni araçlar da yaratmalıyız. Bütün bunların arasında geleceği kuracak olan ise sözünü ettiğimiz türde bir demokrasi anlayışı olacak. Biliyorsunuz hayat hiçbir biçimde boşluk kabul etmez. Doğada ve toplumsal yaşamda her ortaya çıkan boşluk, mutlaka başka bir alternatif ile doldurulur. İster olumlu ister olumsuz olsun Bu nedenle bizler geleceği ören yolda; yaşayan, gerçek bir demokrasi anlayışını çoğaltmak için durmadan çabalamak zorundayız. Bu yalnızca birer sağlık çalışanı olarak değil bir insan olarak hepimizin sorumluluğu. Demokrasi anlayışımızda ancak daha da önemlisi pratiğimizde, bilerek ya da bilmeyerek yarattığımız tahribatlar, öncelikle kendi gelecek yolumuzda gedikler açmak anlamına gelir. Bu nedenle hayatın her türlü zorlamasına rağmen, kendi hayatımızdan başlayarak parçası olduğumuz her türlü yapıda ve elbette ülkemizde bu bütünlüklü demokrasi anlayışı rehberliğinde davranmalıyız. Bizler 10'uncu Türkiye Eczacılık Kongresi'ni bu ilkelerle, farklı ses ve düşünceleri bir araya getirmek, bir kör dövüşünün ötesinde bir anlama ve tartışma platformu olarak kurguladık. Geleceği farklı sesler ve düşünceler, farklı gelişmeler ve adımlar karşısında kafamızı kuma görerek kuramayız. Herkesin ve her fikrin değerli olduğu ancak her fikrin ortak hedef için ortak araç olamayacağı düşüncesi ile sesli bir biçimde tartışmalıyız. Dünyadan ve ülkemizden onlarca farklı sesten, onlarca farklı uzmanlık alanından bilim insanının, siyasetçinin, gazetecinin ve elbette meslektaşlarımızın katılımı ile; yalnızca oturumları ile değil içeriği ile oldukça heyecan verici ve doyurucu bir Kongre sizleri bekliyor. 30 Eylül günü Ankara'da başlayacak 10'uncu Eczacılık Kongresi'nde bizler her yönüyle ülkemizin, sağlığın, sağlık meslek örgütlerinin ve elbette eczacılığın geleceğini tartışmak için bir arada olacağız. Sizi de geleceğimizi tartışmaya bekliyoruz. 3

6 sahipler. İlaç dağıtım alanında oldukça umut verici bir pozisyonumuz var ama alınacak daha çok yolumuz var. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, her biri başarılı birer eczacı örgütlenme projesi olan, bizim olan ve sadece bizim olacak bu yapılara bugün ve gelecekte çok fazla ihtiyacımız olacak. Diyalog Ecz. Özgür ÖZEL / Genel Sekreter TEB Haberler Dergisi Sorumlu Yaz flleri Müdürü Değerli Meslektaşlarım, TEB Haberler dergimizde, bir önceki sayıdan bugüne kadar, Türk Eczacıları Birliği'nin yoğun gündemi içinde sizler ile paylaşamadığımız ama, mesleğimiz adına gerçekleştirdiğimiz önemli gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. TEB Haberler Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak, bu sayıda, bir önceki sayıdan bu yana gerçekleşen çok önemli ve umut verici bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. 37. Dönem 3. Başkanlar Danışma Kurulu Sonuç Bildirgesi'nde ilaç dağıtım piyasasında bir ecza deposunun çoğunluk hisselerinin yabancı sermayenin eline geçmesi sonucu ortaya çıkan durumun ciddiyetinin önemine vurgu yapmış; Kooperatiflerimiz Eczacılık Sisteminin Can Damarlarıdır! demiştik. O sonuç bildirgesindeki duruşun gereği olarak eczacılar, eczacı kooperatifleri, TEB ve TEKB arasında var olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve daha fazla ortak hareket alanı yaratılması için harekete geçtik. Bu, kararın dergimize de yansıması oldu. Bundan sonra dergimizin her sayısında 4 sayfa, kooperatiflerimiz ve ecza kooperatifçiliği hakkında sizlere yönelik yazılara ve tanıtımlara ayrılacak. Bu yenilik, aşağıda da bahsedeceğim üzere kooperatiflerimiz ve TEB arsındaki bağın daha da güçlendirilmesi yönünde ortak hareket etme kararlılığı adına atılan küçük adımlardan biri. Bu tavrı ve duruşu kalıcılaştırmak ve geliştirmek zorundayız. Çünkü, mesleki dayanışmanın sembolü olan eczacı kooperatiflerimiz, eczacılarımız arasında dayanışmayı pekiştirmek, güçlerimizi birleştirmek, başarılarımızı birlikte paylaşabilmek ve mesleğimizin geleceğini korumak için oluşturduğumuz yapılar. Manisa'da 1978'de Ecz. Neşe Gülersoy ve arkadaşları tarafından MEDAK Ecza Kooperatifinin kurulması ile başlayan eczacı kooperatifçiliği hareketi, 1979'da Bursa ve EDAK Ecza Kooperatiflerinin, 1980 yılında Ankara, 1987 yılında Güney, 1989 yılında İstanbul Eczacı Kooperatiflerinin kurulması ile daha da güçlenmiştir yılında Tüm Eczacılar Üretim, Temin, Dağıtım Kooperatifleri Birliği (TEKB) çatısı altında birleşen kooperatiflerimiz. Bugün İlaç pazarında % 17 pazar payına Kooperatiflerimizin, verimli ve etkin bir örgütlenme stratejisi doğrultusunda daha da kurumsallaşarak sürdürülebilir bir büyüme hızına kavuşması, örgütlü yapısı içinde kurumsal bir kültürün yaratılması, aktif katılımcılığın iyi örneklerinin sergilenmesi için hepimize görev düşüyor. Bu sorumluluk ile hareket etmek sadece mesleğimizin korunması ve geleceğe taşınması için katkı sunmayacak; aynı zamanda, toplumda katılımcı demokrasinin ve karar alma süreçlerinin gelişmesine de katkıda bulunacaktır. Bu anlayış doğrultusunda, Merkez Heyetimiz, Ağustos tarihlerinde, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği ve birim eczacı kooperatiflerimizin temsilcileri ile bir araya gelerek meslek örgütümüz, meslektaşlarımız ve kooperatiflerimiz arasındaki bağı güçlendirmek ve alternatif projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmak için neler yapabileceğimizi tartıştık. Bu çalıştayda kooperatiflerimizin ve TEB'in ortak iştirakleri başta olmak üzere, tüm tarafların desteklenmesi konusunda ortak irade gösterilmesi, somut işbirliği koşullarının yeniden değerlendirilmesi, özellikle Kooperatif-EGAŞ, EGAŞ-Çağdaş Lab. ilişkilerinin daha sağlıklı bir noktaya taşınması için çalışma yapılması yönünde kararlar aldık. Ayrıca gündem değerlendirmesi ve somut işbirliği koşullarına karar vermek üzere TEB ve TEKB yöneticileri bundan sonra en fazla üç ayda bir özel gündemle toplanacaklar. Hepimiz biliyoruz ki, somut işbirliği koşullarının yaratılması ve ortak hareket edebilme fırsatlarının geliştirilmesi; gelecekte var olabilmenin anahtarı. Bu nedenle, daha etkin ve verimli bir eczacı-eczacı kooperatifi birlikteliğinin yaratılması ve bu birliktelik üzerinde yükselecek bir anlayışın geliştirilmesi gerekmekte. Bu nedenle aldığımız kararların mesleğimizin geleceği için çok önemli olduğu konusunda kuşkum yok. Kuşkusuz, tüm bu kararları alırken, küresel sermayenin ilaç pazarına yönelik baskıları ve zincir eczane gibi tehditlere karşı eczacılarımızı korumayı, meslektaşlarımızın sağlık sisteminin işleyişi içindeki ve ilaç temin süreçlerindeki mesleki işlevlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki eczacılık mesleği sağlık ve ilaç alanının vazgeçilmez unsurlarının başında gelmektedir. Ancak, bu vazgeçilmezlik mezun olurken aldığımız diplomayla sonsuza kadar sürmez. Öyleyse, biz eczacılar, toplum sağlığına, ülkemize ve mesleğimize her gün artan ölçüde ve yorulmadan değer katmaya devam etmeliyiz. Bunun için eğitimimizi meslek hayatımız boyunca sürdürerek, ömür boyu öğrenen ve ömür boyu öğreten birer sağlık profesyoneli olarak, kattığımız değeri herkesin görmesini sağlamalı ve vazgeçilmezliğimizi ancak bu şekilde koruyabileceğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız. Saygılarımla 4

7 Toplant Ecz. Nefle KILINÇ MERCAN, Ecz. Esin ÖNGÜN 3. Baflkanlar Dan flma Kurulu Toplant s 37. Dönem 3. Baflkanlar Dan flma Kurulu Toplant s 29 Temmuz 2010 tarihinde Ankara'da gerçeklefltirildi. GELECEK. Türkiye'nin geleceği, mesleğimizin geleceği, meslek örgütlerinin geleceği, ilaç ve eczacılığın geleceği konsepti içerisinde bir tartışma platformu oluşturmaya çalışıyoruz bu kongreyle. Kongreye dünyadan ve Türkiye'den çok değerli bilim insanları, uzmanlar, siyasiler katılacaklar. Burada sağlığı, eczacılığı, ilacı ve geleceği tartışacağız. Çok açık biçimde bunları sizin gündeminize taşımaya çalışacağız. ECZ. ERDO AN ÇOLAK (Türk Eczac lar Birli i Baflkan ) Değerli meslektaşlarım, Aramıza yeni katılan iki tane odamız var; Nevşehir ve Niğde eczacı odalarımıza, başarılar diliyor, aramıza hoş geldiniz diyorum ve tüm oda başkanları adına tebrik ediyorum. Eczacı odalarımız çoğaldıkça, demokrasimizin gelişeceğine ve Türkiye'nin katılımcı, demokratik yapısının güçleneceğine inanıyorum. Şu anda da Türkiye gerçekten çok hassas bir dönemden geçiyor. Bu hassas dönemde bizim çok daha duyarlı, çok daha çağdaş, aydın ve hem sağlık merkezi, hem bir danışma merkezi olarak toplumu dostluğa, barışa davet eden bir tavır içerisinde olmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar; size gündem gönderildikten sonra Cuma günü Rekabet Kurumu tarafından önce kendi sitelerine, sonra da Türk Eczacıları Birliği'ne bir tebliğleri ulaştı. Servier'le başlayan, daha sonra diğer firmalarla ve Pfizer'le devam eden süreci rekabete aykırı buldu. Değerli arkadaşlarım; bu meselenin iki yönü var. Birincisi; ilaç alım koşullarının eczacı lehine değiştirilmesini sağlayarak, yani vadeleri uzatarak, iskontoları yüzde 4 ve 7 oranında artırarak, eczacılara 200 trilyon civarında bir kaynak sağlamıştık. Eczacılarımız açısından bu gerçekten ciddi bir rakam. Bize kesilen ceza ise bugünün rakamıyla 362 bin TL. İkincisi, Rekabet Kurumunun kararını meşru saydığımız örgütlü tepkinin rekabet sopası altında sindirilmesi olarak değerlendiriyoruz. Değerli arkadaşlarım; ikinci bilgilendirmemiz ise, kongreyle ilgili. Biliyorsunuz, her yıl olmasa bile iki yılda bir Türkiye Eczacılık Kongresini yapmaya çalışıyoruz yılında İstanbul'da İstanbul Eczacı Odasıyla beraber bir Türkiye Eczacılık Kongresi yaptık. Bu yıl da Ankara'da Ankara Eczacı Odasıyla beraber 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 10. Türkiye Eczacılık Kongresini yapacağız. Buradaki ana temamız, Değerli arkadaşlarım; gündeme geçmeden son bir gelişme de, Türkiye'de biliyorsunuz, uzun süreden beri, özellikle ilaç sanayi noktasında hep söylemimiz şu aslında: Eczacılar ilacın üretiminden tüketimine kadar her aşamada olmalı diyoruz yıllardan beri yılında kurulan Türk Eczacıları Birliği nin ana anlayışı bu. Ancak üretim alanında çok fazla olmadığımız çok net bir biçimde ortaya çıkıyor ve yaşadığımız süreçte de Türkiye'nin elinde bulunan ulusal ölçekli dediğimiz yerli ilaç sanayinin de artık uluslararası ilaç sanayinin eline hızla geçtiği bir Türkiye panoraması yaşıyoruz. Bu dağıtım kanalında da gittikçe bir tekelleşme süreci var. Hedef Grubu nun yüzde 60'lık bir oranda Alliance-Boots tarafından alınması olgusunu yaşıyoruz. Burada bizim çok dikkatle izlememiz gereken bir süreç var, üretim kanalından sonra dağıtımda, dağıtımdan sonra bizim alanımızda neler olur; onları gerçekten ciddi biçimde incelememiz, tartışmamız, konuşmamız gerekiyor. Bu dağıtım alanındaki değişiklikleri yakından izleyip, buna yönelik tedbirleri de almamız gerekiyor. Bu konuda eczacı odalarımızın yapması gereken şeylerden biri, kendi bölgelerindeki kooperatifleri güçlendirmek, olmayan bölgelerin kooperatifleşmesi ya da kooperatif şubelerinin açılması konusunda çaba sarf etmesini sağlamaktır. Kendi gündemimize gelirsek arkadaşlar; bu toplantının mesleğimizin geleceği açısından çok önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyoruz. Şu iki maddeyi doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi; aile hekimleri reçeteleri. Biliyorsunuz, sağlıkta dönüşüm projesiyle birlikte özellikle pratisyen hekimler aile hekimi yapılarak ve 3500 kişilik bir nüfus da bu hekimlere bağlanarak, vatandaşların sağlık hizmetinden yararlanma olgusu biraz daha geliştirilmiş oldu. En azından herkesin başvurabileceği bir hekim kendisine tahsis edilmiş oldu. Burada şehir merkezlerinde bu işi son derece kolay bir biçimde yaparken, taşrada, köylerde bu işi yapmanın zorlukları içerisinde olan bir hükümet de var. İnsanların hekime gitme sıklığının arttığı, ilaca ulaşma olgusunun da hızla tamamlandığı bir süreci yaşarken, bizim sağlık hizmeti giden, ama ilaç hizmeti gitmeyen yerlere ilişkin Sağlık Bakanlığıyla yaptığımız protokole uygun davranmamız gerekiyor. Biliyorsunuz, daha önce yatan hasta konusunda özellikle büyük kentlerdeki odalarımız bu konuda son derece gayret sarf ettiler ve bu dağıtım ağını gerçekleştirdiler. Ama çok sayıda odamız da bunu kendi gündemlerine uzun süre almadılar. Hâlâ almayan odalarımız var. Dolayısıyla hep bir tartışma konusu oldu. Aile hekimi reçetelerinin dağıtılması protokolünde çok daha dikkatli olmalıyız. Bugün bununla ilgili sorunları da konuşacağız. 5

8 Değerli arkadaşlarım; 1965 yılında Türk Eczacıları Birliği tarafından Danıştay'da açılan dava ile muvazaalı eczanelerin kapatılması kararının alınmasının üzerinden tam 45 yıl geçmiş yılında basılan bir TEB Haberler Dergisi kapağında şöyle söylüyor: Muvazaaya karşı olmak bir meslek borcu, bir sağlık hizmeti anlayışıdır. Bunun da üzerinden tam 25 yıl geçmiş. Bu örgüt biliyorsunuz, Sağlık Bakanlığıyla çok uzun görüşmeler yaptı ve 40 sayılı bir genelge çıkarttık. Bu genelge eczacı odalarımızın rahatlamasını sağladı ve buraya sağlık müdürlüğü ile eczacı odası arasında yaklaşık 21 tane farklı görüş içeren dosya geldi ve bunların hepsine muvazaa kararı çıkartıldı. Bu bir başarıdır arkadaşlar ve çok büyük de bir güçtür. Ama sonra bu genelge iptal edildi. Çünkü bir kısım meslektaşlarımız davalar açtılar ve bu davalardan Sağlık Bakanlığı bürokratları çekindiler ve bunu kaldırdılar. Daha sonra tekrar görüşmeler yaptık, bu konuda eczacı odalarına taleplerin çoğaldığını, ancak genelgeyle bu taleplerin büyük bir oranda azaldığını söyledik. Burada da Sağlık Bakanlığı ve bürokratlar ikna oldular, bir yönetmelik çıkardılar, yani genelgeden daha güçlü bir hale geldi şu anda bu yönetmelikle muvazaa işi. Ancak muvazaanın önlenmesi noktasında, delil toplama noktasında odalarımızın daha çok gayret sarf etmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım; bir diğer gündemimiz de ilaç takip sistemiydi. İlaç takip sistemi gerçekten son aylarda hem eczacı odalarımızın, hem meslektaşlarımızın yaşamını bir anlamda kâbusa çevirdi diyebiliriz. Gerçekten Türkiye'de bilgisayar altyapısı henüz tamamlanmamış, bu kadar büyük bir işlem yükünü kaldırmaya hazır olmayan bir Medula sistemiyle bunun yapılabilmesi son derece zordu. Biz de bunu defalarca Sosyal Güvenlik Kurumu na ve ilaç takip sisteminin sorumlusu olan Sağlık Bakanlığı na anlattık. Şu anda da Medula temel sorunlarımızdan biri olarak henüz ortada duruyor. Burada da gene eczacıya angarya yaptırılmaya çalışılıyor. Tabii bu devletin kamu hizmeti veren herkesi kendi elemanı gibi görmesinden de kaynaklanıyor. Sistem sürekli bir değişim içerisinde, bir değişiklik içerisinde kurallar getiriyor. Biz de bu kurallara uygun olarak kendi meslektaşlarımızı toparlamaya çalışıyoruz ve süreci doğru yönetmeye ve meslektaşlarımızın sıkıntılarını azaltmaya çalışıyoruz. Değerli meslektaşlarım; bu yaşadığımız süre içerisinde 7 maddelik bir protokol yapmıştık. Bu 7 maddelik protokole ilişkin de birkaç defa erteleme aldık. Geldiğimiz noktada 7 maddeden 6 tanesi çözülmüş durumda, ama en büyük sorunumuz olan ve yaklaşık 14 bin, 15 bin eczaneyi ilgilendiren stok düzeltme hakkımız duruyor. Stok eczacının kendisinden kaynaklı bir sorun değil. O yüzden bunun bedelinin eczacılar tarafından karşılanması bizim savunabileceğimiz bir şey değil. Bununla ilgili mücadelemiz devam edecek. Bununla ilgili de defalarca Sağlık Bakanı, Çalışma Bakanı, Maliye Bakanını ziyaret ettik ve bu üç kurumun da bürokratlarını, müsteşarlarını defalarca ziyaret ederek, bunları kendilerine anlattık. Şu anda stok düzeltmeyle ilgili top Maliye Bakanlığı nda değil, Maliye Bakanlığı bunu çözebileceğini ifade ediyor. Ancak çözüm merkezinin Çalışma Bakanlığı olduğunu vurguluyor. Çalışma Bakanlığı da bunu protokol yapma şartına bağlıyor. Protokolde de 5 tane madde vardı. Bu 5 maddenin 4'ü fiilen ortadan kalkmış durumda. Bir madde üzerinde duruluyor. O da sözleşmelerden ücret alınmaması. Bu sözleşmelerden ücret alınmayarak bir protokol yapılması, daha sonra hem stok düzeltmeyle ilgili, hem diğer varolan protokolden kaynaklı, ama bugün kadük olmuş ve bugün sorun olarak karşımıza çıkmış birçok problemin çözümü yeni protokolün imzalanmasından geçiyor diye Çalışma Bakanı nın bize aktarımı var, yani diğer bakanların işaret ettiği Çalışma Bakanı nın. Bu noktada bir konuya açıklık getirmek gerekiyor: Bazı oda başkanlarımız bu toplantının gizli bir gündemi olduğu, onun da Bakanın teklifi olduğunu söylüyor. Bizim hiçbir zaman Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti olarak gizli bir gündemimiz olmaz arkadaşlar. Açık, şeffaf, ne biliyorsak, ne yaşıyorsak, bunları hem Merkez Heyetimizde, hem de sizlerle yaptığımız toplantılarda çok net bir biçimde konuşuyoruz. Dolayısıyla hiçbir zaman hiçbir konuda böyle bir gizli gündem yapalım, arkasından bunu sunalım, buradan da böyle bir şey çıkaralım gibi bir anlayışımız şimdiye kadar olmadı, bundan sonra da olmaz. Bazı odalarımız özellikle Merkez Heyetinin son dönemlerde sessiz kaldığına ilişkin vurgu yapıyor. Oysa görüşmelerimiz ve eylemlilik sürecimiz devam ediyor. Somutlaştırırsak, şu anda 19 Temmuzda eczacıların kendi stoklarındaki ilaçları, ürünleri kaydetmesiyle ilgili karara karşı çıktığımızı hem web sitemizden, hem de Sağlık Bakanlığıyla, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğüyle ve müsteşar ile yaptığımız ayrı ayrı toplantılarda bu karara uymayacağımızı söyledik ve bunu da deklare ettik. Dolayısıyla bir eylemlilik içerisindeyiz. Eylemlilik dediğiniz şey, sadece bir kepenk kapatma işlemi ya da bir miting işlemi değildir. Her yaptığınız hareket, özellikle bir genelgeye karşı genelgeyi tanımıyorum tavrı bir eylemliliktir arkadaşlar. Bir basın toplantısı bir eylemliliktir. Onun için bu eylemlilikleri sadece bir yere kanalize ederek, bunun dışındaki hiçbir şey eylem değildir, sessizliktir demek de insaflı bir tavır değildir diye düşünüyoruz. Gündeme ilişkin Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin söyleyeceği bunlar. Şimdi sizleri dinlemek istiyoruz. Buyurun arkadaşlar. ECZ. SEM H GÜNGÖR ( stanbul Eczac Odas Baflkan ) Hedef Alliance'ta yaşanan son değişim, yani %60-%40 oranındaki yeni hisse dağılımı İstanbul'da %80-%20 olarak konuşuluyor. Neredeyse Hedef Grubu ilaç alanından çekiliyor ve bu alan tamamen Alliance-Boots grubuna devrediliyor. Bu durum şirketin en yetkili ağzı tarafından dün oda başkanlarına hitaben yazılan yazıda da açıklandı. Onlar her ne kadar bu gelişmenin önümüzdeki süreçte dağıtım kanalları alanında büyük bir gelişim ve değişim yaratacağını söylüyor olsalar da, bu durum beni, odamı ve eczacı tabanımı çok rahatsız ediyor. Bu bakımdan bir adım atılması gerekiyor. Aile hekimliği eczacı alanında gerçek anlamda hiç tartışılmadı. Şimdi görüyorum ki, bazı illerimizde yıllardır devam ediyor, bazılarında yeni başladı. İstanbul'da 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Birçok handikabının olduğu, etik, deontolojik, akla gelmeyecek işlerin yapıldığı dile getiriliyor. Hekimlerle yaptığımız görüşmelerde, doktorlar da bundan son derece rahatsız, yani o derece pazarlıklar oluşturulmaya başlamış ki, artık muayenehaneler açılıyor, cerrahi malzemeler, aletler eczacı tarafından konuluyor, eczacı alıp transfer ediliyor. Bir müddet sonra sevk sistemi başladığında hekimlerin performans kriterleri gündeme geldiğinde, hasta transferleri olduğunda, düzgün yürüyen illerdeki sistemler de bozulacak. Onun için Türk Eczacıları Birliği'nin Türk Tabipleri Birliğiyle oturup ortak bir politika, bir görüş belirtmesi lazım. 6

9 ECZ. O UZ EK NC O LU (Ankara Eczac Odas Baflkan ) Sözleşme fiyatıyla ilgili tartışmalar oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir meslek örgütünün üyeleriyle arasına girmek gibi bir tavrı olduğunu hep düşünmüştüm. Özellikle sözleşmeleri feshettiği dönemde bu açık bir biçimde ortaya çıktı. Ama Türk Eczacıları Birliği'nin ekonomik kaynaklarını tıkamak, kesmek gibi bir tavırla sözleşme parasına itiraz edip, ondan sonra da eczacıya biz sizi çok seviyoruz, sözleşmeye para vermemenizi istiyoruz gibi bir üslupla anlatmaya çalışan bir tavrın, iyi niyetli olduğunu düşünmek mümkün değil. Bu nedenle hiç tartışmaya açılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Balıkesir'deki Bölgelerarası Toplantı'da yaptığım konuşmada da çok açık bir şekilde ifade etmiştim, bunu sadece Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne eleştiri gibi algılamayın lütfen, kendimi de bu sözün en ortasına ya da en önüne koyarak söylüyorum; İTS konusunda, meslek örgütü olarak edilgen bir yapıyız demiştim. Edilgen bir tavır izledik. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti'ne bu noktadaki eleştirimizi o zaman ifade etmiştim. Sadece bunun olmasını engelleyecek, işte Başkanlar Danışma Kuruludur ya da başka eylemlilik şeklidir, bunu organize etmesi gerekirdi diye düşünüyorum. ECZ. BURHANETT N BULUT (Adana Eczac Odas Baflkan ) Siyaset tartışması, galiba kafalarda çok fazla soru işareti oluşturuyor. Burada bir yanlış anlaşılma var. Elbette Türkiye'deki siyaset algısı, sadece taraf olmakla eşdeğer, ama bizler örgüt yöneticileriyiz, sonuçta bu toplumu yönlendirenleriz. O anlamda da toplumun algısında böyle bir karşıtlık varsa, biz o karşıtlığı ayrıştırmaya çalışan kesim olmak durumundayız. Elbette meslek odaları, sivil toplum örgütleri siyaset yapacak, politika yapacak. Yapmaması mümkün değil. Buradaki ince çizgi, bir partinin borazanlığının yapılmaması, bir partinin bir kuruluşu halinde hareket edilmemesidir. Ama özellikle şu yaşadıklarımıza baktığımızda, bir politika yapmamamız, buna ilişkin fikirlerimizi söylemememiz mümkün değil. Bakın, buradaki konuların hepsinde siyaset var. Muvazaada siyaset var, İTS'de siyaset var, köy reçetelerinde siyaset var. Danıştay'ın aldığı karar da bir siyasi durum. Muvazaa olgu olarak karşımızda, ama sürekli şekil değiştiriyor. Siz o şekil değişikliğinin içerisinde statik kalırsanız, yani her seferinde aynı metotla gitmeye kalkarsanız, o zaman onunla baş edemezsiniz. O yüzden de Türk Eczacıları Birliği'nin bugün bunu gündem etmesinin gerekçesinin bu olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen, bölgelerden bu tür bilgileri alarak, bir yol haritası çizecektir. Muvazaayla ilgili çok hareketli, içerisinde uzman olan, her an şekil değiştirebilecek ve tüm bölgelere müdahale edecek bir yapılanma içerisine girmemiz lazım. İki temel noktadan da gitmemiz gerekiyor. Bir tanesi, yeni açılan eczanelere ilişkin yapılacaklar. Orada önemli bir aşama var, yeni yönetmelikle ciddi bir mesafe alındı. Ama bizim asıl sıkıntımız, eczanesi olup da, sonradan muvazaaya dönen eczaneler. ECZ. TEVF K GÖÇER (Konya Eczac Odas Baflkan ) Muvazaa bizim bölgemizde de çok uzun yıllardır hep sorun olarak gelmiştir ve birçok muvazaa girişimi, halihazırda muvazaalı eczane olduğu gibi, birçok da girişim olmaktadır. Bunun önüne mutlaka geçilmesi lazım. Önceden 2009/40 sayılı Genelge vardı, onunla gerçekten büyük işler yaptık. Dosya sayısı çok fazla olmasa da, o genelgeyi ortaya koyup, eczacıların caymasına sebep olacak birçok vak'ayla karşılamıştık. Bunun kaldırılması, iptal edilmesi bizi gerçekten çok üzmüştü. Yayımlanan yönetmelikte vereseli eczaneler yok, bulunmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yönetmelik tabii ki mücadelemizi güçlendirecek, ama sadece yeni açılacak eczaneler açısından etkili olacak. Bu yönetmelik kapsamında, eskiler için yapılacak çok fazla bir şey gözükmüyor. Bununla ilgili yapılacak çalışmalarda Türk Eczacıları Birliği'nin elinde şöyle bir koz var: şimdiye kadar yapılan komisyon toplantısında bir şeyler toparlanmıştı, bölge eczacı odalarından belli bilgiler Türk Eczacıları Birliği'ne aktarıldı. Bu bilgiler gerekli kuruluşlarla, kurumlarla paylaşılırsa, bunlarla ilgili gerçekten kurumsal bazda bir araştırma yapıldığı zaman ortaya çıkacak suistimaller görünürse, bunların üzerine devlet tarafından da gidilerek, muvazaalı diye kapatılamasa bile, suistimalleri göz önünde bulundurularak kapatılması sağlanabilir diye düşünüyorum. ECZ. ARMAN ÜNEY (Samsun Eczac Odas Baflkan ) İlaçların perakende satış fiyatlarının üzerinde yazıyor olmaması önemli bir problem. Elden satılan ilaçlarda da farklı fiyatlarla satışların olabileceği konuşuluyor. Bu da bizim ilerleyen dönemde güvenirliliğimiz konusunda önemli bir sıkıntı. Biz ilaçların üzerinde mutlaka kupür olarak değilse bile, ilaç satış fiyatlarının üzerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Eczane bulunmayan yerlerdeki yerleşim bölgelerindeki halka ilaç teminiyle ilgili protokolle ilgili çok kısa birkaç şey söyleyeceğim. Bu kesinlikle çok önemli bir konu, mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor. Biz sahip çıkmadığımız zaman, başkalarının bu işe sahip çıkacağı ve yapacağı düşüncesine aynen katılıyoruz. 7

10 ECZ. KIVANÇ ATMACA (Bursa Eczac Odas Baflkan ) İlaç Takip Sistemi'ni bölgelerarası toplantıda da bir parça dile getirdik belki, ama çok daha uzun konuşmamız gerekiyordu. Bir defa o akıl karışıklığı, o gel-gitler hepimizi sıkıntıya düşürdü. Tüm eczacılarımızı da sıkıntıya düşürdü, 24 bin eczane ne yapacağımıza bir türlü karar veremedik. Bence, bunun yegane sebebi de, üzerinde yeterince düşünülmüş, tartışılmış ve karar verilmiş bir konu olmamasıdır. Şimdi neler geliyor karşımıza? Stoklarımızı bildirelim, aldığımız ilaçları bildirelim. Bunları yaparken bir de rica minnet, sanki kaçakçıymışız gibi, stok aflarına gidelim, stok afları konusunda el pençe divan duralım, ama karşılığında da bizden başka bir şey isteniyor; yeni bir protokol yapalım, bunu da ücretsiz olarak dağıtın deniyor Sayılı Yasamızda bu protokolün nasıl olacağına ilişkin madde çok açık değil mi? Protokolümüz fesih edildi, mahkeme bu konuda karar vermedi mi? Yasaya rağmen, üstelik de mahkemenin de onayladığı bir uygulamaya rağmen, hâlâ Çalışma Bakanlığı bu teklifi Merkez Heyetimize yapabiliyor. Merkez Heyetimize ücretsiz sözleşme olmaz noktasında verdikleri cevap için teşekkür ederiz. Bu noktadan da bir adım geriye gitmemelerini Bursa'daki tüm meslektaşlarım adına diliyorum, rica ediyorum. ECZ. S NAN ÖZÇEL K (Diyarbak r Eczac Odas Baflkan ) Diyarbakır Eczacı Odası olarak özellikle bu yönetmelikle ilgili görüşlerimizi ifade etmek istiyoruz. Türk Eczacıları Birliğimizin bu çalışmasını çok değerli bulduk. Özellikle bizim gibi muvazaa politikası oluşturmaya çalışan, bu anlamda diğer odalarımızdan geri kalmış bölgelerimiz için çok hayati bir önem taşımaktadır. Türk Eczacıları Birliğimizin değerli yöneticileri biliyorum ki, bu konuda çok büyük emekler vermiştir. Bu yönetmelik öyle durduğu yerde önümüze gelmiş bir yönetmelik değil, birçok mücadele sonucunda kazanılmış bir haktır. Muvazaa konusunda çok iyi neticeler almamıza vesile olacağını düşündüğüm için, tekrar bu konuda Merkez Heyetimizi tebrik ediyorum ve hepimizin müteşekkir olması gerektiğine inanıyorum. ECZ. MUSTAFA HÜDAY O LU (Kahramanmarafl Eczac Odas Baflkan ) İlaç Takip Sistemi'nde tüm başkanların farklı farklı yorumladığı stok düzenlemesine şu açıdan bakmak istiyorum: Türkiye'de 24 bin eczaneden tanesinin bununla ilgili sıkıntısı varsa, bunun doğrusu, yanlışı yoktur, bu sıkıntıdır demektir. Arkadaşlar, her geçen gün Türkiye'de eczacılık fakülteleri hesapsız şekilde artmakta, mezun eczacı sayısı artmakta. Bence artık, ilaç dışı ürünlere ağırlık vermeliyiz. Şu anda ilaç dışında medikal ve diğer ürünlerin satışının sadece yüzde 5'i eczanelerde, yüzde 95'i yok. Bu çok büyük bir ciro. Buna, mutlaka eczacılar olarak sahip çıkmalıyız. Eczanemizi buna göre dizayn etmeliyiz. Mamalarımız marketlere gitti, aşılarımız doktorlara gitti. Mesleğimizin geleceği ve halk sağlığının korunması için elimizden gelen bütün önlemleri almalıyız diye düşünüyorum. ECZ. SAB H TEK N ÇA LAR (Trabzon Eczac Odas Baflkan ) İki önemli gündem maddemiz var. Bir tanesi, Hedef Alliance-Boots denilen firmaya satılan hisselerinin yüzde 60 oranına çıkması, bunun zincir eczane konusunda kaygılarımızı veya felaket senaryolarını bir kere daha gündeme getirmesi, ama çok ciddi biçimde gündeme getirmesi hayata geçti. Değerli meslektaşlarım; basın açıklamasıyla bu işi çözemeyiz. Kooperatifleri güçlendirin diyerek bu işleri çözemeyiz. Kooperatiflere katkı koyalım, şube açtıralım derken, arkadaşlarım örneklerini verdi. Bizim bu işe çok radikal bir tepki koymamız lazım. Çünkü bugün bu tepkiyi koymazsak, iş işten geçtikten sonra hiçbir şey yapamayız. Diğeri de, parasız sözleşme konusu. Değerli meslektaşlarım; bu işte üslup çok önemlidir. Hiç kimse, hiçbir siyasi yetkili, hiçbir bürokrat, hiçbir ekonomist, bizim dışımızda hiç kimse Türk Eczacıları Birliği'ne yasayla verilmiş bir ekonomik gelir kaynağını tartışma hakkına ve yetkisine sahip değildir. Bu pazarlık konusu dahi yapılamaz. Ama Merkez Heyeti şöyle bir karar verebilir: Bu sözleşmeyi bizlerin içine sinebilecek bir sözleşme haline getirebilme şansımız var mı, bunu bir değerlendirir. Bizim sorunlarımızı çözecek, bizim içimize sinecek, 3 sene sözleşme belasını başımızdan atacak bir sözleşme yapma hakkımız varsa, işte o zaman acil bir başkanlar danışma kurulu toplantısı yapalım. Bu sözleşmeyi içimize siniyorsa kabul edelim. 8

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Çocuk Ombudsmanlığı. Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Çocuk Ombudsmanlığı Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği Bu kitap parayla satılamaz. Çocuk haklarına ilişkin çalışmalarda kar amacı gütmeyen bir amaç için kullanılabilir. Bu kitap İngiltere

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ

İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI SEMİNERİ Yayın No: 342 1 Temmuz 2014 Hoşdere Caddesi, Reşat Nuri Sokak No:108-06540 Çankaya - Ankara / TÜRKİYE Tel: (312) 439 77 17 (pbx) Faks: (312) 439 75 92-93-94 www.tisk.org.tr

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYINIDIR HAZİRAN 2011 SAYI:1 SAĞLIK ARAŞTIRMA VE HABER DERGİSİ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM POLİTİKALARI VE TIP MERKEZLERİ Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep AKDAĞ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECEK

Detaylı

Açılış Konuşmaları. Ecz. Zafer Kaplan (İstanbul Eczacı Odası Başkanı) Ecz. Sait Yücel (İst. Ecza. Koop. Başkanı)

Açılış Konuşmaları. Ecz. Zafer Kaplan (İstanbul Eczacı Odası Başkanı) Ecz. Sait Yücel (İst. Ecza. Koop. Başkanı) Açılış Konuşmaları Ecz. Zafer Kaplan (İstanbul Eczacı Odası Başkanı) Ecz. Sait Yücel (İst. Ecza. Koop. Başkanı) 8 Aralık 2006 - Cuma Op. Dr. Sami Türkoğlu (SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü) Sunucu: SSK Sağlık

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU I. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU MUHASEBE MESLE N N BUGÜNÜ VE GELECE 20-21 NİSAN 2006 İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 293 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Fersa Matbaası (0.312) 278 43 56 İÇİNDEKİLER

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

Hekimlerin seçimi belli

Hekimlerin seçimi belli Sağlık Bakanlığı nın, Gezi olayları sırasında ayrımsız bir biçimde yaralılara, sağlık sorunu olan insanlara ilkyardım hizmeti verilmesini desteklediği, savunduğu için; hukuka aykırı yetkisiz ve kontrolsüz,

Detaylı

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES

TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES 5. TÜRK YE HAKSIZ REKABET KONGRES MESLE M ZDE HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YEN YAKLAfiIMLAR 04 NİSAN 2014 / Kuşadası-AYDIN TÜRMOB YAYINLARI - 472 ISBN : 978-605-4880-16-4 Yayıncı : MU-DEN A.Ş. Muhasebe

Detaylı

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir.

ASOM. I s 5 ağlığı G ü ven liği. Faruk ÇELİK: Nurettin OZDEBIR: DOSYA ÖZEL BÖLÜM. İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. ASOM MART / NİSAN 2012 ANKARA SANAYİ ODASI YAYIN ORGANI î, I s 5 ağlığı G ü ven liği Faruk ÇELİK: İş Sağlığı Güvenliği Yasası insan mutluluğu için hayati önem dedir. Nurettin OZDEBIR: Nitelikli bir işgücüne

Detaylı

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz

27/09/2012 LOJİSTİK. Moderatör: Cem Bey sizin örüşleriniz Moderatör: Aklıma gelen, gündeme getirilebilecek seanslar arasında gümrükler, lojistik sektöründe eğitim, araç gereç, ekipman konusu, perakende lojistiği ve doğal afetler lojistiği var, en sonunda lojistik

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 uncu Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2008 Yücel Akdemir: Odamızın 19. Olağan Genel Kurulunu açıyorum. Genel Kurulu yönetmek üzere Divan için önergelerinizi

Detaylı

SAYI: 21 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010

SAYI: 21 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 SAYI: 21 G E B Z E O R G A N İ Z E S A N A Y İ B Ö L G E S İ S A N A Y İ C İ L E R İ D E R G İ S İ AYGAZ A.Ş. SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:38/2014-1 En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

Detaylı

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz ISSN: 2146-5355 YIL - 1 SAYI - 2 ARALIK 2011 Anayasa Komisyonu Başkanı, Burhan KUZU: Yeni Anayasa İnsan Merkezli Olacak TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK: Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz Rekabet Kurumu

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

OYDER, Denizli'de 21. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi

OYDER, Denizli'de 21. Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi OYDER DEN HABERLER OTOMOTİV DÜNYASI SEKTÖRDEN HABERLER SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv Ticaretinde Vergi Yaklaşımları Toplantısı'nın ikincisi gerçekleştirildi. FullCharger, dünyadaki bir ilki gerçekleştirdi ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Standard. Başyazı. Standard. Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Başyazı Standard Yıl: 53 Sayı: 622 Eylül 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim

Detaylı

Oda seçimleri sürüyor

Oda seçimleri sürüyor td 174 son_layout 1 30.04.2010 20:29 Page 1 dışardan göz Sayı: 174... ABD yıllar sonra gerçekleştirdiği sağlık sigortası nı bir devrim olarak nitelediğine göre konu acilen düşünülmesi gereken bir durumda.

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI 30 Kasım 2007 Av. SUNAY AKYILDIZ- Sayın Dekanım, sayın yönetim kurulu üyelerim, değerli

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ

İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ İSTANBUL TİCARET ODASI KURUMSALLAŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ SEMİNERİ YAYIN NO: 2010-28 İstanbul, 2010 Copyright ÎTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın

Detaylı

editör MERHABA İçindekiler Balıkesir Hekim Dergisi

editör MERHABA İçindekiler Balıkesir Hekim Dergisi 1 editör Sahibi Balıkesir Tabip Odası Adına Uz.Dr. Şahin CILIZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Necdet UÇAN MERHABA Şiddet, uygulayıcısı tarafından bilinçli olarak karşıdaki kişiye ya da kişilere, kurum

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın STSO AÇILIM Haziran / Temmuz 2011 Yıl 3 Sayı 19 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet

Detaylı