Gelecek, 60 yıllık tecrübeyle şekilleniyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gelecek, 60 yıllık tecrübeyle şekilleniyor."

Transkript

1

2

3 Gelecek, 60 yıllık tecrübeyle şekilleniyor yılında bir aile şirketi olarak kurulan Bayraktar I nşaat, birikimi ve tecrübesiyle inşaat, turizm ve enerji sekto rlerinde faaliyet go stermektedir. Bayraktar, her biri marka haline gelen ve toplam büyüklüg ü 2 milyon metrekareyi aşan o nemli üstyapı projelerinin yapım ve yatırımlarını üstlenmiştir. Bu projelere, Türkiye nin outlet konseptli en büyük ac ıkhava alışveriş merkezi Viaport, ic erisinde avm-ofis-konut ve rezidansların yer aldıg ı, I stanbul ve Venedik i buluşturan karma proje Viaport Venezia, ülkemizin dünya standartlarındaki ilk tematik parkı, konser alanı ve alışveriş merkezi Vialand, prestijli rezidans ve konutları ile Viaport Houses & Suites, Ankara nın en merkezi konumunda yer alan iş merkezleri Via Tower ve Via Twins, Ankara nın Leed Sertifikası (Gold) sahibi Yeşil Bina o zellig i taşıyan ilk iş merkezi Via Green, yatay mimarisiyle her ihtiyaca yo nelik geniş kiralanabilir ofis alanları sunan Via Flat ve merkezi konumu ile ulaşım rahatlıg ı sunan Via Center o rnek go sterilebilir. Bayraktar ın turizm alanındaki ilk yatırımı Viaport yanında yer alan Crowne Plaza Asia dır. Sabiha Go kc en Uluslararası Havalimanı na sadece 5 dakika uzaklıktaki bu 5 yıldızlı tesis, kusursuz otel hizmetinin yanı sıra kongre ve toplantı salonları ile iş dünyasına profesyonel c o zümler sunmaktadır. Ayrıca Vialand ic indeki otel ve Tuzla da ic erisinde 750 yat kapasiteli marina, eg lence merkezi, AVM ve otelin yer aldıg ı Viaport Marina da Bayraktar ın dikkat c eken projeleri arasında bulunmaktadır. Bayraktar; ekonomik, c evresel ve sosyal anlamda gelişmede anahtar rol oynayan enerji sekto ründe de yatırımcı kimlig iyle yer almaktadır. Hali hazırda bünyesinde 2 adet Hidroelektrik Enerji Santrali ve 1 adet Güneş Enerjisi Santrali yatırımları yer almakta olup o zellikle yenilenebilir enerji alanında (Hidroelektrik, güneş, rüzgar, jeotermal) yeni projelerin yatırımlarına ag ırlık verilmesi planlanmaktadır. Bu yatırımlara ek olarak Bayraktar, sahip oldug u Toptan Satış A.S. şirketi ile de serbest tüketiciler ic in elektrik ticareti alanında faaliyet go stermektedir. Bayraktar, kurumsal deg erleri dog rultusunda hem ulusal hem de uluslararası alanda yenilikc i projelere imza atmaya devam edecektir. 2 3

4 Prestijden c ok daha fazlasını kazandıracak bir proje. Profesyonellig in ve güvenlig in her ayrıntısında kendini go sterdig i Via Twins; Ankara nın en deg erli bo lgesi So g üto zü nde o ncelikle mimarisiyle dikkat c ekiyor. I ki kule ve bir yatay blokla şehrin en go z alıcı projelerinden biri olan Via Twins in şık karşılama lobisi ile estetik ve fonksiyonellik, ic eride de hemen go ze c arpıyor. Son sistem güvenlik uygulamaları ofislerden otoparka kadar tüm projede titizlikle işletiliyor; huzur, işin bir parc ası oluyor. Via Twins, bir ofiste prestijden daha fazlasını arayan herkesi, go z o nünde olmaya c ag ırıyor. 4 5

5 Lokasyon Ankara nın en deg erli bo lgesinde işiniz yükseliyor. Ankara nın en deg erli bo lgesi olarak nitelendirilen ve hızla gelişen Eskişehir Yolu nu da ic ine alan So g üto zü, standartları yüksek yaşam alanlarıyla da şehrin hareket noktası. Ankara nın en c ok ziyaret edilen AVM leri, en c ok tercih edilen iş merkezleri, en iyi hastaneleri ve 5 yıldızlı otelleri işinizin hemen yanında yog unlaşıyor. Ankara Ulaşım Kanallarına Mesafesi So g üto zü Metro AS TI TCDD Garı Havaalanı : 0,3 km : 1,3 km : 4,8 km : 27,6 km Ankara / So g üto zü 6 7

6 Mimari Konsept Estetig i ve fonksiyonellig i ile aklınızdaki ofisin daha iyisi. 33 katlı 2 kule ve kuleleri birbirine bag layan bir bloktan oluşan Via Twins; toplamda 200 adet, 25 metre derinlig inde ve 80 cm c apında kazıklarla güc lendirilmiş radye temel sistemi üzerine C 35 beton sınıfı ile inşası sayesinde güvenlig in en etkileyici yapılarından biri hâline geliyor. Tek katta 70 m 2 den 800 m 2 ye kadar ihtiyacınıza uygun, büyütülebilir ofis kullanımı, bakış ac ınızdaki o zgürlüg ü ofisinize de taşıyor. Yüksek standartlardaki ofislerin her biri akıllı bina otomasyon sistemiyle uzmanlıg ı; işinizin her alanına yansıtıyor. 548 kapalı, 131 ac ık ve 53 misafir olmak üzere toplam 732 arac lık otoparkı sayesinde ne siz ne de misafirleriniz zaman kaybediyor. Via Twins in her noktasında uzmanlık konuşuyor. 8 9

7 Mimari Konsept I şe mutluluk katan ofisler. Türkiye de ilk defa kullanılan Guardian Sunguard High Performance Bright Green 40/29 camlar, %60 daha etkin güneş kontrolü yaparak aynı oranda sog utma masrafından tasarruf sag lıyor. Aynı zamanda ic eriden dışarıya bakıldıg ında dog ala en yakın şeffaflık algısı sag layarak c alışma ortamındaki verimsizlig in ve mutsuzlug un azaltılmasına da yardımcı oluyor. Işık kırılmasıyla (interference) c alışan metal temelli yapısı sayesinde ise dışarıdan bakıldıg ında güneşli havada parlak, yeşil bir renk yansıtarak âdeta dog a ile birlikte yaşayan bir cephe yaratıyor. Via Twins te c alışmak, dog ası gereg i verimli hâle geliyor

8 Teknolojik Altyapı Her adımda profesyonellik. Via Twins, tüm teknik alanlarda güvenilirlig i kanıtlanmış bir proje olarak profesyonellig ini de kanıtlıyor. Kat holleri ve ortak mahallerde fotosel kontrollü rezervuar ve lavabo bataryaları. Çevre sulamada geri do nüşümlü yag mur suyu kullanımı. Tüm ofisler ve ortak mahaller ic in kesintisiz jenerato r. Telekom ve uydu tesisatı. Fiber optik kablo altyapısı ile hızlı ve güvenilir internet erişimi. Genel seslendirme; merkezi anons ve müzik sistemleri, yangın algılama sistem entegrasyonu ile yangın anında otomatik mesaj anonsu. Yangını erken ve kat bazında fark eden Akıllı Bina Kontrol Sistemi. Otomatik sprinkler sistemi

9 Isıtma / Sog utma ve Havalandırma Tam istedig iniz gibi bir c alışma alanı. 4 borulu fan-coil sistemi sayesinde her ofis; aynı anda istedig i alanı ısıtıyor, istedig i alanı ise sog utabiliyor. Dig er sistemlerin hepsinden daha hızlı tepki veren bu sistem, ne kadar süreyle ve aralıkla kullanılırsa kullanılsın, yakıttan tasarruf sag lıyor; işletme maliyetlerini düşürüyor. Via Twins ofislerinde klima ve havalandırma santralleri %100 taze havalı ve ısı geri kazanım üniteli oldug u ic in temiz hava, c alışma ortamınızı asla terk etmiyor. Kişi başı asgari taze hava ihtiyacına go re projelendirilmiş Via Twins te, santrallerde de buharlı nemlendirici kullanılıyor

10 Güvenlik Otomasyonu Tüm sürec ler kontrol altında. Uluslararası yangın pompaları ve 120 dakika yangına dayanıklı panik bar kapılar. Acil aydınlatma sistemleri. Yangın ve Deprem Yo netmelig ine uygun, acil durum asanso rü ve iki adet yangın kac ış merdiveni. Acil durumlar ic in her kulede helikopter pisti. 250 adet güvenlik kamerası ve CCTV merkezi (kapalı devre güvenlik sistemi) kontrol sistemi. Merdiven ve asanso r kovalarındaki otomatik basınc landırma sistemi sayesinde, olası yangın anında, kac ış güzergâhına yangının ve karbonmonoksit dumanının sızmasına engel olma. Raporlama sistemi; elektrik, su, ziyaretc i, servis, periyodik bakım ve su deposu seviyesi takip

11 Elektrik Altyapısı Hem işinizi hem kendinizi güvende hissedeceg iniz ofisler. Temel Topraklaması: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüg e giren Elektrik Tesisatlarında Topraklamalar yo netmelig inin talimatları dog rultusunda insan ve canlı yaşamları maksimum seviyede korunacak şekilde sistem tasarımı. Paratoner: Yıldırım deşarjı esnasında havadan gelen asit yag murundan etkilenmeyen, 100 KA darbe akımına dayanıklı Aktif Paratoner ler sayesinde binanın tepe üst noktalarında bir yakalanma ucu kullanılarak bina güvenli bir kafes ic erisine alınıyor; can ve mal güvenlig inin en üst seviyelerde korunması sag lanıyor. Busbar: Uluslararası test belgeli, istenildig i anda genişleyebilme, deg iştirilebilme, taşınabilme veya tekrar kullanılabilme o zelliklerine sahip BUSBAR lar. Kuvvetli Akım Kabloları: Dünya standartlarında, yangın ortamında 180 dakikaya kadar işlevini sürdüren, alevin yayılmasını o nleyen, zehirli gaz c ıkarmayan, go rüşe mani olmayan, duman yog unlug u düşük, korozif ortam oluşturmayan, halojenden arındırılmış (LSOH) kablolar kullanılarak can ve mal güvenlig i o n planda tutuluyor. Seslendirme Sistemi: Bo lgesel seslendirme sistemleri ile farklı mahallere müzik ve anons yayını sag lanıyor; yangın algılama sistemleri ile entegre c alışarak benzer projelerden farklılaşıyor. CCTV Sistemi: Ofislerin şikayetlerinin ispatı veya birbirinden uzak iki veya daha fazla ofisin organizasyonu ve go zlenmesi ac ısından kullanıcılara opsiyonel avantajlar sag layacak şekilde altyapı ve uygulamalar. Kablolu TV: Ofisinizde istedig iniz kadar odaya bo lebilme ve ekstra bir cihaz gerektirmeden yayınları izleyebilme olanag ı sunuluyor. Yangın Algılama Sistemi: Yerleşimin ac ık ve kapalı alanlarında, ortak alanlarında ve c alışma alanlarında, dedekto r vasıtası ile oluşabilecek herhangi bir yangın durumunu algılayarak; yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonları otomatik ve organize bir şekilde c alışıyor. Sistem sayesinde yangının başlangıcı algılanarak, en kısa sürede müdahale edilmesi sag lanıyor; bina kac ış ve tahliye senaryosuna istinaden elektrik ana şalterden kesiliyor, asanso rlerin kapıları ac ılıyor, yangın c ıkış kapıları, turnikeleri, garaj giriş bariyerleri ve dig er hidrolik yol/mantar güvenlik bariyerleri serbest bırakılıyor

12 Sosyal Alanlar Hayat, c alışırken daha keyifli. Via Twins te ortak kullanıma yo nelik olarak oluşturulan alanlar, iş verimini yükseltmek ve nefes almak ic in alternatifler sunuyor. Ayrıca hizmet mag azaları size zaman kazandırıyor. Türk ve dünya mutfaklarından sec kin markaların bulundug u kafe ve restoranlar Banka şubeleri Fitness salonu Çic ekc i Kuafo r Terzi Eczane *Via Twins, sunulan hizmetlerde deg işiklik yapma hakkını saklı tutar

13 Zaman Kazandıran Hizmetler Sadece işinize ve kazancınıza odaklanmanız ic in her şey dâhil ofisler. Zamanın sizin ic in ne kadar deg erli oldug unu bilen Via Twins; sosyal donatıları ve hizmetleriyle bir bütün olarak işinizin parc ası hâline geliyor. 160 m 2 lik şık karşılama lobisi, call center, 7/24 güvenlik hizmeti, manyetik kartlı gec iş sistemi, teknik servis, genel temizlik ve benzeri birc ok o zel hizmet, iş hayatınızda profesyonellig in zirvesini yaşamanız amacıyla size sunuluyor. Farklı ihtiyac lara o zel toplantı odaları Yaklaşık kişi kapasiteli, zengin menüye sahip restoran Concierge hizmetleri * Arac kiralama * S ofo rlü transfer hizmeti * Otel rezervasyonu * Vale hizmeti * Sekreter * Kuru temizleme ve terzi * Lostra * Arac yıkama ve bakımı * Catering hizmeti Acil ambulans ve sag lık danışma Temizlik Ortak kullanımların yanı sıra ofislere o zel mutfak ve WC altyapısı Via Twins, zamanı en verimli şekilde kullanmanızı sag layacak sayısız fikirle dolu. *Via Twins, sunulan hizmetlerde deg işiklik yapma hakkını saklı tutar

14 Yatırım Özellikleri I ster satın alın, ister kiralayın; hemen taşının ve kazanmaya başlayın. Ankara nın en deg erli bo lgesi So g üto zü nde, S ehrin en c ok tercih edilen alışveriş ve yaşam alanlarına yakınlıg ıyla, Hemen taşınma fırsatıyla ve esnek o deme sec enekleriyle kazandıracak Via Twins, en dog ru yatırım kararlarınızdan biri hâline geliyor. HEMEN TESLI M 24 25

15 26 27

16 Tam Kat Yarım Kat 774 m 2 kullanım alanı, 880,63 m 2 brüt 387 m 2 kullanım alanı, 440 m 2 brüt 28 29

17 Çeyrek Kat 186 m 2 kullanım alanı, 220 m 2 brüt Küc ük Ofis Katları 66 m 2 kullanım alanı, 81 m 2 brüt 112 m 2 kullanım alanı, 136 m 2 brüt 30 31

18 Proje Künyesi Mimari Statik Elektrik Mekanik MONO Mimarlık: Ali Aybars Acarsoy Go khan Aksoy Salih Go khan Büyükkılıc Yüksek Proje: I brahim Öztürk Özel Elektrik: Özdal Güngo r Meta Mühendislik: Meric S apc ı Bayraktar İnşaat A.Ş. Via Tower I ş Merkezi Beştepeler Mahallesi Nergis Sokak No: 7/59 So g üto zü - ANKARA T : F : E : Tanıtım Ofisi Eskişehir Yolu, So g üto zü Mahallesi Sokak No: 10/B Çankaya/ANKARA BİLGİ İÇİN

19 34

Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür.

Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür. Bu arazi Çelikler Ltd. mülküdür. LEED GOLD sertifikasına aday... Premier Kampüs Ofis te; yeşil alana ayrılan bölümler, ısıtma-soğutma konusundaki efektif çözümler ve kullanılan malzemelerle çevreye ve

Detaylı

ATAŞEHİR İN İLHAM MERKEZİ

ATAŞEHİR İN İLHAM MERKEZİ ATAŞEHİR İN İLHAM MERKEZİ ŞEHRİN MERKEZİ, HAYATIN KALBİNDE. ÖZAKGYO, 25 yılı aşan süredir tekstil, turizm ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren ÖZAK Global Holding den aldığı güçle kurulmuştur. Şubat

Detaylı

İş dünyasında prestijin yeni adresi

İş dünyasında prestijin yeni adresi İş dünyasında prestijin yeni adresi YENİKONAK İNŞAAT SAN.TİC. LTD. ŞTİ Proje geliştiricisi, en ince detayına kadar planlanmış projeleri ile 25 yıldır müşterilerine değerli yatırım alternatifleri sunuyor.

Detaylı

İş merkez Referanslarımız

İş merkez Referanslarımız İş merkez Referanslarımız Proje Adı Şehri Abdi İbrahim İş Merkezi İstanbul NOVAPRO OPEN/EY3600 195 400 Acarlar İş Merkezi İstanbul PROVİ 10 400 Alwin İş Merkezi Kazakistan Apa Giz Plaza İstanbul SWMP/EY3600

Detaylı

BİNA TEKNOLOJİLERİ AKILLI BİNA ÇÖZÜMLERİ

BİNA TEKNOLOJİLERİ AKILLI BİNA ÇÖZÜMLERİ BİNA TEKNOLOJİLERİ AKILLI BİNA ÇÖZÜMLERİ Akıllı binalara ilgi artıyor... Amerika da 80 lı yıllarda başlamış olan akıllı binalara yöneliş tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek binaların artışı ve

Detaylı

Emlak Fuarı, Gyoder Gelişen Kentler Zirvesi, YeniProjeler, Gayrimenkul Gündemi, Ekonomi, Yapı Sektörüne Bakış

Emlak Fuarı, Gyoder Gelişen Kentler Zirvesi, YeniProjeler, Gayrimenkul Gündemi, Ekonomi, Yapı Sektörüne Bakış Ekim 2014 SAYI 2 w w w. y e n i p r o j e l e r. c o m İNTERAKTİF PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM DEKORASYON YAPI DERGİSİ i fler i Keş F E an d n ı r Fua k a l Em Emlak Fuarı, Gyoder Gelişen Kentler Zirvesi,

Detaylı

İstanbul un yeni iş merkezi. bikuryapi.com

İstanbul un yeni iş merkezi. bikuryapi.com İstanbul un yeni iş merkezi bikuryapi.com İş hayatında yeni bir yaklaşım Geniş vizyonuyla sektördeki standartları yukarıya taşıyan Bikur Yapı, İstanbul un günden güne değer kazanan bölgesi Kağıthane de,

Detaylı

Akıllı Bina Sistemleri

Akıllı Bina Sistemleri Akıllı Bina Sistemleri Son yıllarda özellikle rezidans projelerinde servis hizmetlerinin optimize edilmesi için concierge-software ürünlere ağırlık verdik ve günümüzde rezidans yaşam standartlarını bir

Detaylı

www.senkronguvenlik.com.tr

www.senkronguvenlik.com.tr www.senkronguvenlik.com.tr Kusursuz hizmet eşsiz çözümler! Sizlere en iyi çözüm ve hizmetleri sunmak için uluslararası çözüm ortaklarımızla gücümüze güç katıyoruz. Daha fazla seçenek ve yeni teknoloji

Detaylı

www.evvelistanbul.com

www.evvelistanbul.com 1 2 3 Evvelin değerleri, geleceğin evleri Evvel zamanlardan özendiğiniz mahalle sıcaklığı... Balkonlu, bahçeli, teraslı evler, geleceğin konforuyla EVvel İstanbul da. Konsept Proje Konsept Proje Evvelden

Detaylı

www.smarttownankara.com Smarttown Bir Berlika Yapı Projesidir.

www.smarttownankara.com Smarttown Bir Berlika Yapı Projesidir. Smarttown Bir Berlika Yapı Projesidir. Ankara da yeşili bol, toprağın kokusunun hissedildiği Smarttown da yaşıyorum. İnanması güç ama Smarttown da 14675 m 2 nin %80 i doğal yeşil alan var ve çamlar ile

Detaylı

HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM

HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM HER ÖZELLİĞİYLE ELİT BİR YAŞAM Ofton İnşaat, 2003 yılında İsmail Hakkı Altun ve Yusuf Şimşek in bir araya gelmesiyle kurulmuş olan Konsept İnşaat Projeleri şirketidir. Her iki eş başkan da 1980 senesinden

Detaylı

Dünyada tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu! Napoleon Bonaparte

Dünyada tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu! Napoleon Bonaparte Dünyada tek bir devlet olsa, başkenti İstanbul olurdu! Napoleon Bonaparte İstanbul Tarih boyunca büyük imparatorluklara ev sahipliği yapmış, adına şiirler, romanlar yazılmış, Doğu ile Batı yı buluşturan

Detaylı

İstanbul un yükselen yıldızı ve yeni kalbi Kartal da; eşsiz adalar manzaralı, konforlu ve huzurlu bir eviniz olduğunu hayal edin.

İstanbul un yükselen yıldızı ve yeni kalbi Kartal da; eşsiz adalar manzaralı, konforlu ve huzurlu bir eviniz olduğunu hayal edin. Hayal edin... İstanbul un yükselen yıldızı ve yeni kalbi Kartal da; eşsiz adalar manzaralı, konforlu ve huzurlu bir eviniz olduğunu hayal edin. Büyükada, Heybeliada, Burgaz, Sedef, Kınalıada yı ve Marmara

Detaylı

Boğazına kadar. manzara

Boğazına kadar. manzara Boğazına kadar manzara Şirketimiz Türkiye de İstanbul, Çorlu, Kocaeli, Bursa, Sivas başta olmak üzere konut, AVM, Çarşı ve Otel yatırımları yapmaktadır. Bu çerçevede bugüne kadar toplam 4600 Konut, 1 AVM,

Detaylı

GÜLSA TABANLIOĞLU MİMARLIK NUHOĞLU İNŞAAT

GÜLSA TABANLIOĞLU MİMARLIK NUHOĞLU İNŞAAT 1. ETAP 02 04 06 NUHOĞLU İNŞAAT GÜLSA TABANLIOĞLU MİMARLIK Kurulduğu ilk günden bugüne kadar konut, özellikli yapılar, kamu projeleri, kent parkları, sağlık ve eğitim projeleri, altyapı projeleri ve çeşitli

Detaylı

bülten PARK EVO PARK AVANTAJ PARK İNŞAAT ACRO YAPI Yepyeni Bir Proje TÜRKİYE'DE BİR İLK FOTOĞRAF YARIŞMASI D A H A İ Y İ B İ R Y A Ş A M İ Ç İ N

bülten PARK EVO PARK AVANTAJ PARK İNŞAAT ACRO YAPI Yepyeni Bir Proje TÜRKİYE'DE BİR İLK FOTOĞRAF YARIŞMASI D A H A İ Y İ B İ R Y A Ş A M İ Ç İ N Yepyeni Bir Proje PARK EVO bülten SAYI:3 TÜRKİYE'DE BİR İLK PARK AVANTAJ Geleneksel PARK İNŞAAT FOTOĞRAF YARIŞMASI ACRO YAPI İLE DÜNYAYA AÇILDIK Söyleşi GTO BAŞKANI MEHMET ASLAN ÇALIŞANLARIMIZLA PARK AKADEMİ

Detaylı

Gelişmiş teknoloji kullanımı ve akıllı sistem implementasyonları ile daha kısa sürede, daha çok ve kaliteli hizmet müşteriye sunulmaktadır.

Gelişmiş teknoloji kullanımı ve akıllı sistem implementasyonları ile daha kısa sürede, daha çok ve kaliteli hizmet müşteriye sunulmaktadır. İncesu Sokak No: 7 Etiler 34337 - İSTANBUL T: 0212 349 29 29 F: 0212 349 29 30 info@hitech.com.tr HITECH HOSPITALITY SOLUTIONS Yenilikçi, esnek ve ekonomik çözümler... 23 yıllık geçmişi ile ICT sektörünün

Detaylı

Kiosk & Digital Signage Ürünler Çözümler Hizmetler Başarı Öyküleri

Kiosk & Digital Signage Ürünler Çözümler Hizmetler Başarı Öyküleri Kiosk & Digital Signage Ürünler Çözümler Hizmetler Başarı Öyküleri Hakkımızda Kiosk İnnova, sektörel self servis çözümleri alanında Türkiye nin en büyük sağlayıcısı olarak, farklı ihtiyaçlar için tasarladığı

Detaylı

SOYAK ÇATIMIZ 2014 MART 2014 CAMIN BÜYÜSÜ PORTRE: MICHAEL REYNOLDS KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAK ELİMİZDE

SOYAK ÇATIMIZ 2014 MART 2014 CAMIN BÜYÜSÜ PORTRE: MICHAEL REYNOLDS KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAK ELİMİZDE SOYAK ÇATIMIZ 2014 MART 2014 CAMIN BÜYÜSÜ PORTRE: MICHAEL REYNOLDS KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAK ELİMİZDE ÖNSÖZ- Ç NDEK LER Yeşil, çevre, tasarruf, sürdürülebilirlik, karbon salımı, küresel ısınma, iklim

Detaylı

Herkes ona hayranlıkla bakacak Alpiş İnşaat güvencesiyle Bursa da konut sektörünü taçlandıracak, simgeleşecek bir proje Foresta Balat. Yanı başınızda Balat Ormanı, önünüzde panaromik Bursa manzarası, kentin

Detaylı

İçinde yer aldığımız seçkin projelerin deneyimlerinden oluşturduğumuz birikimden sizin için de doğru çözümler yaratmaya geliyoruz

İçinde yer aldığımız seçkin projelerin deneyimlerinden oluşturduğumuz birikimden sizin için de doğru çözümler yaratmaya geliyoruz Hakkımızda Profesyonel site yönetimi,, Site ve konut güvenliği, Temizlik hizmetleri, Bahçe bakımı ve peyzaj, Havuz bakımı ve temizliği, Teknik Hizmet Yönetimi, Sosyal Tesis Yönetimi ile kariyer, eğitim

Detaylı

Cenap Şahabettin Sokak Netser Center No:27 34718 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL T: 0216 547 22 00 F: 0216 547 22 01 - www.netser.com.

Cenap Şahabettin Sokak Netser Center No:27 34718 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL T: 0216 547 22 00 F: 0216 547 22 01 - www.netser.com. Cenap Şahabettin Sokak Netser Center No:27 34718 Koşuyolu - Kadıköy / İSTANBUL T: 0216 547 22 00 F: 0216 547 22 01 - www.netser.com.tr Güvenlik Çözümleri Kurumsal Haberleşme Çözümleri Data Çözümleri Tamamlayıcı

Detaylı

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09

+90 216 656 65 00 +90 216 656 65 09 POZİTİF ENERJİ EWE TURKEY HOLDİNG ŞİRKET PROFİLİ 2013 İÇİNDEKİLER 04 KURUMSAL 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 08 Genel Müdürlerin Mesajı 10 2013 e Bakış 12 Kısaca EWE Turkey Holding 14 Temel Finansal

Detaylı

Yangın algılama ve alarm sistemleri

Yangın algılama ve alarm sistemleri Yangın algılama ve alarm sistemleri Kıbrıs EMO Seminer Notları HAZIRLAYAN: Özcan Uğurlu Elektrik Mühendisi ozcan.ugurlu@emo.org.tr 21.02.2015 Bölüm-1 İhtiyaçların Belirlenmesi Projelendirdiğiniz binada

Detaylı

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor.

İŞNET GROUP. Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İŞNET GROUP Teknolojiye Sahiplenip MİMARİ VE SOSYAL Çözünürlüğün Yarattığı HUZURU VE GÜVENİ Vaat Ediyor. İçindekiler Hakkımızda 1 Hakkımızda 2 Çözüm Ortaklarımız 3 Kalite Anlayışımız ve Çevre Politikamız

Detaylı

deneyimimizle geleceği güvenle inşa ediyoruz.

deneyimimizle geleceği güvenle inşa ediyoruz. deneyimimizle geleceği güvenle inşa ediyoruz. www.sasmazyapi.com Şaşmaz Yapı Hakkında ŞAŞMAZ Yapı kurucusu Cemal ŞAŞMAZ, 1950 li yılların başlarında Nevşehir Avanos dan Ankara ya gelip camcılık, marangozluk

Detaylı

2 www. metro mekanik.com

2 www. metro mekanik.com 2 www.metromekanik.com www.metromekanik.com 3 Medikal Gaz Sist. Endüstriyel Mutfak Dürüstlük Samimiyet Güvenilirlik Çözüm Profesyonellik Güç 4 www.metromekanik.com Kojenerasyon Enerji Bahçe Sulama Bina

Detaylı

AKILLI BINAM. Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi. Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL

AKILLI BINAM. Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi. Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL AKILLI BINAM Yıl:1 / Sayı:1 /Aralık 2013 / Fiyatı: 5 TL Yapı Teknolojileri ve Akıllı Bina Dergisi l Akıllı Şehirler Zirvesi WICS13 l Turkcell makineleri birbirine bağlıyor l Türkiye 2023 e akıllı şehirlerle

Detaylı

Yazı İşleri Özlem Has ozlem.has @turizmyatirimdergisi.com.tr. Yayın Danışmanı Erol Karabulut. İletişim Tel: 0 212 278 77 41 pbx

Yazı İşleri Özlem Has ozlem.has @turizmyatirimdergisi.com.tr. Yayın Danışmanı Erol Karabulut. İletişim Tel: 0 212 278 77 41 pbx İÇİNDEKİLER 8 10 İsmail Darcan Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü Adnan Özsoy Gorrion Hotel İstanbul Turizm Direktörü Sunuş...4 Otel Profili...6-7 Röportaj / İsmail Darcan / Boytek

Detaylı