TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI"

Transkript

1 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (İNGİLİZCE ASLINDAN TÜRKÇE YE TERCÜME EDİLMİŞTİR.).

2 İNGİLİZCE ASLINDAN TÜRKÇE YE ÇEVRİLMİŞ ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLER HAKKINDA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu na Giriş 1. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) 30 Haziran 2014 tarihli ilişikteki özet konsolide finansal durum tablosu ve aynı tarihte sona eren altı aylık hesap dönemine ait ilgili özet konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özet konsolide özkaynak değişim tablosu ve özet konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notların sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Grup yönetimi, söz konusu özet konsolide ara dönem finansal bilgilerin Uluslararası Muhasebe Standardı 34, Ara Dönem Finansal Raporlama ya ( UMS 34 ) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu özet konsolide ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir. Sınırlı Denetimin Kapsamı 2. Yaptığımız sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı 2410, Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi ne uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Sınırlı denetimin kapsamı; Uluslararası Denetim Standartları na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz. Sonuç 3. Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki özet konsolide ara dönem finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, UMS 34 e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone: +90 (212) Facsimile: +90 (212)

3 Diğer Husus 4. Grup un 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait finansal tablolarının bağımsız denetimi ve 30 Haziran 2013 tarihinde sonra eren ara hesap dönemine ait finansal tablolarının incelemesi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmıştır. Söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 24 Mart 2014 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiş ve 18 Eylül 2013 tarihli sınırlı denetim raporunda ara dönem finansal tabloların UMS 34 e uygun hazırlanmadığına dair herhangi bir hususa rastlanmadığı ifade edilmiştir. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Zeynep Uras, SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 15 Eylül 2014

4 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM NAKİT AKIŞ TABLOSU... 6 ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR NOT 1 GENEL BİLGİLER NOT 2 SUNUM ESASLARINA ILIŞKIN AÇIKLAMALAR NOT 3 ÖNEMLİ TAHMİN VE DEĞERLENDİRMELER İLE MEVSİMSELLİK NOT 4 FİNANSAL VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ NOT 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 6 İHRAÇ EDILEN BORÇLANMA ARAÇLARI NOT 7 HİSSE BAŞINA KAZANÇ NOTLARI NOT 8 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ NOT 9 DİĞER GELİRLER NOT 10 ÇALIŞANLARIN HAKLARINA ILIŞKIN YÜKÜMLÜLÜKLERE ILIŞKIN AÇIKLAMALAR NOT 11 DİĞER GİDERLER NOT 12 TAAHHÜTLER VE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 13 RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR... 23

5 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU VARLIKLAR Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 Nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 5,846,917 7,597,991 Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 4 398, ,232 Bankalara verilen kredi ve avanslar 205, ,504 Müşterilere verilen kredi ve avanslar 94,174,762 89,175,046 Yatırım amaçlı finansal varlıklar 22,519,142 22,155,267 Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırımlar 209, ,794 Maddi duran varlıklar 927,140 1,018,847 Maddi olmayan duran varlıklar 143, ,130 Vergi varlığı 7,069 6,014 Ertelenmiş vergi varlıkları 217, ,603 Diğer varlıklar 18,576,497 18,006,405 Toplam varlıklar 143,227, ,306,833 YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR Alım satım amaçlı finansal borçlar 4 263, ,480 Bankalar mevduatı 4,501,092 4,298,991 Müşteri mevduatları 81,298,514 78,783,217 Geri alım sözleşmelerinden ( Repo ) sağlanan fonlar 12,935,598 14,580,345 Alınan krediler 11,682,600 12,306,664 İhraç edilen borçlanma araçları 6 8,139,429 6,820,735 Sermaye benzeri krediler 1,939,866 1,964,663 Diğer yükümlülük ve karşılıklar 7,426,100 6,589,617 Cari vergi borçları 244,926 61,399 Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 6,999 3,978 Toplam yükümlülükler 128,438, ,629,089 Banka hissedarlarına atfolunan özkaynaklar Sermaye 3,300,146 3,300,146 Hisse senedi ihraç primleri 724, ,316 Yedekler 1,552, ,806 Geçmiş yıllar karları 8,663,319 8,366,271 Banka hissedarlarına atfolunan özkaynaklar toplamı 14,240,288 13,269,539 Kontrol gücü olmayan paylar 548, ,205 Toplam özkaynaklar 14,788,858 13,677,744 Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 143,227, ,306,833 Sayfa 7 ile 23 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 1

6 AİT ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Dipnot 1 Ocak- 30 Haziran Ocak- 30 Haziran 2013 Faiz gelirleri Kredi ve alacaklardan alınan faizler 4,514,291 3,749,443 Menkul kıymetlerden alınan faizler 1,082, ,338 Bankalar mevduatından alınan faizler 33,028 34,611 Para piyasası işlemlerinden alınan faizler Diğer faiz gelirleri 26,079 21,431 Toplam faiz geliri 5,656,768 4,468,434 Faiz giderleri Mevduata verilen faizler (2,569,829) (1,518,778) Diğer para piyasası işlemlerine verilen faizler (519,030) (138,566) Kullanılan kredilere verilen faizler (108,979) (76,975) İhraç edilen borçlanma araçlarına verilen faizler (197,337) (103,285) Diğer faiz giderleri (82,624) (111,559) Toplam faiz gideri (3,477,799) (1,949,163) Net faiz geliri 2,178,969 2,519,271 Ücret ve komisyon gelirleri 506, ,372 Ücret ve komisyon giderleri (213,851) (144,791) Net ücret ve komisyon geliri 292, ,581 Diğer faaliyet gelirleri Net ticari kar 88, ,879 Net kambiyo karı 69,599 9,731 Diğer gelirler 9 636, ,084 Toplam diğer faaliyet gelirleri 793, ,694 Diğer faaliyet giderleri Personel giderleri 10 (797,709) (673,918) Kredi ve alacaklar değer düşüş karşılığı giderleri, net (537,341) (919,723) Amortisman giderleri ve tükenme payları (66,211) (63,834) Gelir vergisi dışındaki vergiler (54,696) (42,982) Diğer giderler 11 (1,128,583) (967,669) Toplam diğer faaliyet giderleri (2,584,540) (2,668,126) Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımlardan kar payları 17,175 15,943 Gelir vergisi öncesi kar 697,865 1,003,363 Gelir vergisi gideri (151,803) (179,861) Dönem karı 546, ,502 Sayfa 7 ile 23 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 2

7 AİT ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Dipnot 1 Ocak- 30 Haziran Ocak- 30 Haziran 2013 Diğer kapsamlı gelirler Kar veya zarardan sınıflandırılabilecek kalemler: Yabancı para çevirim farkları (21,494) 19,884 Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimler 622,365 (695,988) Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerden kar veya zarara aktarılanlar 39,197 (142,782) Diğer kalemler (1,664) - Diğer kapsamlı gelirler içerisinde muhasebeleştirilen vergiler (133,366) 36,162 Dönemin diğer kapsamlı gelirleri (vergi etkisi düşülmüş) 505,038 (782,724) Dönemin toplam kapsamlı karı 1,051,100 40,778 Dönem karının dağılımı - Banka hissedarlarının payı 7 561, ,002 - Kontrol gücü olmayan paylar (15,538) (10,500) Dönem karı 546, ,502 Dönem karı üzerinden hesaplanan hisse başına kazanç (tam TL) Dönemin toplam kapsamlı karının dağılımı - Banka hissedarlarının payı 1,069, ,223 - Kontrol gücü olmayan paylar (18,198) (88,445) Dönemin toplam kapsamlı karı 1,051,100 40,778 Sayfa 7 ile 23 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır 3

8 AİT ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş sermaye Banka hissedarlarına atfolunan Yedekler Yabancı Yeniden para Hisse senedi Değerleme çevirim ihraç primleri Kazançları farkları Yasal yedekler Geçmiş yıllar karları Toplam Kontrol gücü olmayan paylar Toplam özkaynaklar 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler (Bağımsız denetimden geçmiş) 3,300, ,316 (168,236) 133, ,867 8,366,271 13,269, ,205 13,677,744 Dönem karı , ,600 (15,538) 546,062 Dönemin toplam kapsamlı karı Yabancı para çevirim farkları (18,834) - - (18,834) (2,660) (21,494) Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki net değişimler (vergi etkisi düşülmüş) , , ,926 Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerden kar/zarara aktarılanlar , ,270-31,270 Diğer kalemler (1,664) (1,664) - (1,664) Diğer kapsamlı gelirler toplamı ,196 (18,834) - (1,664) 507,698 (2,660) 505,038 Dönemin toplam kapsamlı karı ,196 (18,834) - 559,936 1,069,298 (18,198) 1,051,100 Yedeklere aktarılan tutarlar ,888 (162,888) Dağıtılan temettü (100,000) (100,000) (316) (100,316) Ödenmiş sermaye avansları , ,874 Diğer kalemler ,451-1,451 1,005 2,456 Özkaynaklar altında sınıflandırılan ortaklara yapılan dağıtımlar toplamı ,339 (262,888) (98,549) 158,563 60, Haziran 2014 tarihi itibarıyla bakiyeler (Sınırlı dentimden geçmiş) 3,300, , , ,341 1,078,206 8,663,319 14,240, ,570 14,788,858 Sayfa 7 ile 23 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 4

9 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş sermaye Banka hissedarlarına atfolunan Yedekler Yabancı Yeniden para Hisse senedi Değerleme çevirim ihraç primleri Kazançları farkları Yasal yedekler Geçmiş yıllar karları Toplam Kontrol gücü olmayan paylar Toplam özkaynaklar 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler (Bağımsız denetimden geçmiş) 3,300, , ,807 67, ,778 6,756,136 12,474, ,896 12,939,145 Dönem karı , ,002 (10,500) 823,502 Dönemin toplam kapsamlı karı Yabancı para çevirim farkları , ,896 1,988 19,884 Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki net değişimler (vergi etkisi düşülmüş) - - (703,819) ,234 (590,585) (79,933) (670,518) Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerden kar/zarara aktarılanlar - - (132,090) (132,090) - (132,090) Diğer kapsamlı gelirler toplamı - - (835,909) 17, ,234 (704,779) (77,945) (782,724) Dönemin toplam kapsamlı karı - - (835,909) 17, , ,223 (88,445) 40,778 Yedeklere aktarılan tutarlar ,318 (147,318) Dağıtılan temettü (100,000) (100,000) (292) (100,292) Diğer kalemler ,313-13,313 12,190 25,503 Özkaynaklar altında sınıflandırılan ortaklara yapılan dağıtımlar toplamı ,631 (247,318) (86,687) 11,898 (74,789) 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla bakiyeler (Sınırlı dentimden geçmiş) 3,300, ,320 37,898 84, ,409 7,456,054 12,516, ,349 12,905,134 Sayfa 7 ile 23 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır 5

10 AİT ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM NAKİT AKIŞ TABLOSU 6 1Ocak- 30 Haziran Ocak- 30 Haziran 2013 Dipnot Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları: Dönem karı 546, ,502 Düzeltmeler: Gelir vergisi gideri 151, ,861 Kredi ve alacaklar değer düşüş karşılığı giderleri 537, ,723 Amortisman giderleri ve tükenme payları 66,211 63,834 Kısa vadeli çalışan hakları karşılığı gideri 121, ,528 Kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılıkları giderleri 30,453 20,365 Kazanılmamış primler karşılığında değişim 9 89,780 57,859 Muallak hasar ve tazminatlar karşılığında değişim 11 56,575 53,806 Uzun süreli sigorta yükümlülüklerindeki değişim 29,019 5,997 Diğer karşılık giderleri 9,337 66,792 Net faiz gelirleri (2,178,969) (2,519,271) Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerden elde edilen gelirler (17,175) (15,943) Diğer nakit olmayan kalem düzeltmeleri 29,156 (441,902) (528,882) (665,849) Düzeltmeler: Bankalara verilen kredi ve avanslar (40,421) (542,705) Zorunlu karşılıklar (540,420) (2,403,366) Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 248,603 (417,281) Müşterilere verilen kredi ve avanslar (4,207,967) (10,160,675) Diğer varlıklar 95,191 (504,640) Bankalar mevduatı 202,796 (732,768) Müşteri mevduatları 2,459,489 5,342,715 Repo işlemlerinden borçlar (1,631,679) 5,471,731 Diğer yükümlülük ve karşılıklar 517, ,998 (2,897,223) (3,831,991) Alınan faizler 5,184,305 4,225,046 Ödenen faizler (3,513,047) (1,726,134) Ödenen gelir vergisi (56,497) (310,073) Faaliyetlerden sağlanan /(kullanılan) nakit (-) (1,811,344) (2,309,001) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: Alınan temettüler 9 5,718 17,079 Maddi duran varlık alımları (68,623) (104,349) Maddi duran varlık satışları 34,030 10,908 Maddi olmayan duran varlık alımları (29,745) (22,211) Yatırım amaçlı menkul kıymet alımları (4,642,759) (5,318,317) Yatırım amaçlı menkul kıymet satışları 5,524,196 3,200,086 Yatırım faaliyetlerinden sağlanan /(kullanılan) nakit 822,817 (2,216,804) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: İhraç edilen borçlanma araçlarından sağlanan nakit 4,085,369 3,503,715 Vadesi dolan borçlanma araçlarına lişkin ödemeler 6 (2,721,989) (1,840,356) Alınan kredilerin geri ödemelerinden sağlanan nakit 3,476,062 3,792,948 Alınan kredilerin geri ödemeleri (4,027,454) (2,294,272) Ödenen temettüler 7 (100,316) (100,292) Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit 711,672 3,061,743 Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi (9,013) (2,516) Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net azalış (-) (285,868) (1,466,578) Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 6,102,994 5,376,750 Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 5,817,126 3,910,172 Sayfa 7 ile 23 arasındaki açıklama ve dipnotlar bu özet finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

11 1. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ( Banka ve ya Ana Ortaklık ), 11 Ocak 1954 tarihinde 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu ile hususi hukuk hükümlerine tabi olmak üzere T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ne ( Vakıflar Genel Müdürlüğü ) verilen salahiyet çerçevesinde kurulmuştur. Banka nın faaliyet alanları Banka nın Ana Sözleşmesi nde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: Menkul ve gayrimenkul mal ve kıymetler karşılığında ikrazlarda bulunmak, Sigorta vesaire ortaklıklar kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, Gayrimenkul alıp satmak, Her türlü banka muamele ve hizmetlerini yapmak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mülhak vakıfların idaresinin Banka ya tevdie lüzum görecekleri gayrimenkullerle işletmelerin, yapılacak anlaşmalarla gösterilecek esaslar dahilinde, rasyonel bir şekilde idare, idame ve işletilmeleri için lüzumlu bilumum muamele ve teşebbüslere (ticari, zirai, sınai) girişmek, Mazbut ve mülhak vakıfların bankacılık hizmetlerini ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün yapılacak anlaşmalar dahilinde veznedarlık işlerini yapmak amacıyla kurulmuştur. Banka kurumsal, ticari ve bireysel bankacılık hizmetlerini, 867 sı yurt içi ve 3 ü New York, Bahreyn ve Erbil de olmak üzere yurt dışında kurulu şubeler ağı ile sağlamaktadır (31 Aralık 2013: 856 yurt içi ve 3 yurt dışı olmak üzere toplam 859 şube). Şubelerine ek olarak, Banka nın Avusturya da da bir bankası bulunmaktadır. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Banka nın personel sayısı 14,891 (31 Aralık 2013: 14,943) kişidir. Banka nın genel müdürlüğü; Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Güler Sokak, No:51, Kağıthane- İstanbul adresinde yerleşiktir. Banka nın sermayesinde hâkimiyeti söz konusu olan ortak Banka hisselerinin %58.45 üne sahip olan Vakıflar Genel Müdürlüğü nün idare ve temsil ettiği mazbut ve mülhak vakıflardır. Diğer bir nitelikli pay sahibi kuruluş ise %16.10 pay ile Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı dır. Banka nın hisseleri Borsa İstanbul A.Ş. ne(bist) kotedir ve halka açık birşekilde işlem görmektedir. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Banka nın ödenmiş sermayesi 2,500,000 TL olup; bu sermaye her biri 1 Kuruş değerinde 250,000,000,000 paya bölünmüştür. Banka nın 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Banka nın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Hisse Adedi (100 pay) Hissenin Toplam İtibar Bedeli - Bin TL Pay Oranı (%) Vakıflar Genel Müdürlüğü nün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar (A Grubu) 1,075,058,640 1,075, Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (C Grubu) 402,552, , Mülhak vakıflar (B Grubu) 386,224, , Diğer mülhak vakıflar (B Grubu) 3,096,742 3, Diğer mazbut vakıflar (B Grubu) 1,453,085 1, Diğer gerçek ve tüzel kişiler (C Grubu) 1,534,585 1, Halka açık (D Grubu) 630,079, , Ödenmiş Sermaye 2,500,000,000 2,500, Sermaye Düzeltmesi 800,146 Toplam 3,300,146 Sermaye düzeltmesi, 1 Ocak 2006 tarihine kadar UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardının uygulanması sonucunda sermaye hesabına yapılan toplam düzeltme rakamını içermektedir. 7

12 1. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı) 30 Haziran 2014 tarihi ve bu tarihte sona eren dönem itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları Banka yönetimince 15 Eylül 2014 tarihinde onaylanmıştır. Bu konsolide finansal tablolar sınırlı denetimden geçmiş ve kapsamlı bir denetime tabi tutulmamıştır. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla konsolide edilen ortaklıklar ve ortaklık payları aşağıdaki gibidir: Doğrudan pay oranı (%) Dolaylı pay oranı (%) Bağlı ortaklıklar: Güneş Sigorta AŞ (*) Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (*) Vakıf Emeklilik AŞ Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ Taksim Otelcilik AŞ Vakıf Finans Factoring Hizmetleri AŞ Vakıf Finansal Kiralama AŞ Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ Vakıf Portföy Yönetimi AŞ Vakıfbank International AG Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (*) Tasfiye Halinde World Vakıf UBB Ltd. (**) VB Diversified Payment Rights Finance Company (***) - - İştirakler: Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Şti T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş (*) Banka, hissedarlar arasında imzalanan anlaşmalar ve ya şirketin ana sözleşmesine istinaden Grup un doğrudan ve ya dolaylı olarak %50 den daha fazla oy hakkına ya da hisse oranına sahip olmadığı konsolidasyona tabi bağlı ortaklıklarını, bağlı ortaklıklarla olan ilişkilerinden kaynaklı değişken gelirlere ve bağlı ortaklıkların üzerindeki gücü ile bu gelirleri yönetme hakkına sahiptir. (**) World Vakıf UBB Ltd. kıyı bankacılığı işlemleri yapmak üzere 1993 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kurulmuştur. Merkezi Lefkoşa dadır. Daha önce World Vakıf Off Shore Banking Ltd. olan ortaklığın unvanı 4 Şubat 2009 tarihi itibarıyla World Vakıf UBB. Ltd. olarak değiştirilmiştir. Önceki dönemlerde konsolidasyon kapsamına alınan World Vakıf UBB Ltd. şirketinin faaliyet izni 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası nın 7 inci ve 9 uncu maddesinde öngörülen koşulları yerine getirmediğinden, KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu nun 4 Mart 2010 tarih ve 764 sayılı kararı ile iptal edilmiş, Lefkoşa Kaza Mahkemesi 24 Mayıs 2010 tarihli kararıyla şirket için tasfiye emri verilmiştir. Banka nın bu karara itirazı reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Bu nedenle ortaklığın ünvanı Tasfiye Halinde World Vakıf UBB Ltd olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla ilgili şirket 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla konsolidasyon kapsamında değildir. (***) VB Diversified Payment Rights Finance Company, Banka nın menkul kıymetleştirme işlemleri için kurulmuş olan özel amaçlı bir işletmedir. Banka nın veya herhangi bir ortaklığının söz konusu işletmede ortaklık payı bulunmamaktadır. 8

13 1. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı) Konsolide mali tablolar için Grup olarak adlandırılan Banka ve konsolide bağlı ortaklıklar aşağıda açıklanmıştır: Güneş Sigorta AŞ, 1957 yılında Banka ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önderliğinde kurulmuştur. Şirket yangın, kaza, nakliyat, mühendislik, tarım, sağlık, hukuksal koruma ve kredi gibi hayat dışı tüm sigortacılık branşlarında faaliyet göstermektedir. Şirket merkezi İstanbul dadır. Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş yılında İstanbul da kurulmuştur. Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde menkul kıymetlerini satın aldığı ortaklıkların sermaye ve yönetimlerinde kontrol ve etkinlik gücüne sahip olmamak kaydıyla sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyünü işletmektir. Şirket merkezi İstanbul dadır. Vakıf Emeklilik A.Ş. Güneş Hayat Sigorta AŞ adıyla, 1991 yılında kurulmuş olup, 2003 yılında emeklilik şirketi olarak faaliyet göstermek üzere Hazine Müsteşarlığı ndan dönüşüm izni almış ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermeye başlamıştır. Merkezi İstanbul dadır. Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş. ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak elektrik ve ısı enerjisi üretmek ve ürettiği enerjiyi satmak amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Şirket merkezi Ankara dadır. Taksim Otelcilik A.Ş. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 1966 tarihinde kurulmuştur. Şirket in temel amaç ve faaliyet konusu, otel işletmeciliği ya da mülkiyetine sahip olunan otellerin kiraya verilmesi faaliyetlerini yerine getirmektedir. Şirket merkezi İstanbul dadır. Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş tarihinde faktoring ve her türlü finansman işlemlerini yapmak üzere kurulmuştur. Şirket merkezi İstanbul dadır. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş yılında finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili olarak her türlü işlem ve sözleşmeler yapmak amacıyla kurulmuştur. Finansal kuruluşun merkezi İstanbul dadır. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak, sermaye piyasası araçlarının ihracı, halka arzı ile alım-satımı ve menkul kıymetlerin alım satımı işlemlerinde bulunmak, menkul kıymetler borsasına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak, yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapmak üzere yatırımcılara hizmet etmek amacıyla 1996 yılında kurulmuştur. Şirket merkezi İstanbul dadır. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu yönetimi, portföy yönetimi ve emeklilik yatırım fonlarının yönetimini yapmaktadır. Şirket merkezi İstanbul dadır. Vakıf International AG yurt dışında bankacılık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla Banka nın dışa açılma politikaları çerçevesinde 1999 yılında kurulmuştur. Bankanın merkezi Viyana da bulunmaktadır. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş yılında Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde finans sektöründeki ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kurulmuştur. Temel faaliyet konusu, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi Sermaye Piyasası Kurulu nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularda iştigal etmektir. Merkezi İstanbul dadır. 9

14 1. BANKA HAKKINDA GENEL BİLGİLER (Devamı) Banka nın ayrıca iki iştiraki bulunmaktadır: Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Şti yılında KKTC de, Banka nın ihraç ettiği kredi kartı kullanımlarını teşvik etmek ve döviz girdilerini artırmak başta olmak üzere, bireysel ve ticari bankacılık faaliyetlerini sürdürmek üzere kurulmuştur. Banka nın genel müdürlüğü Lefkoşa dadır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ 1950 yılında ekonomik sektörlerdeki girişimlere ait yatırımları desteklemek amacıyla kurulmuştur. Banka nın genel müdürlüğü İstanbul dadır. 2. SUNUM ESASLARI 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren döneme ilişkin özet konsolide ara dönem finansal tablolar, UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Grup un özet konsolide ara dönem finansal tabloları yıl sonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir. Dolayısıyla, bu özet konsolide ara dönem finansal tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait Uluslarası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. Ara dönem gelir vergisi, beklenen yıllık kar veya zarar rakamına uygulanabilecek vergi oranı kullanılarak tahakkuk ettirilmiştir. Grup, özet konsolide ara dönem mali tablolarını hazırlarken en güncel konsolide yıllık mali tablolarda uyguladığı muhasebe politikaları ve hesaplama yöntemlerini ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır. Ilgili değişiklikler aşağıdadır: Yeni ve Revize Edilen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları a. 30 Haziran 2014 ara dönem raporlama geçerli yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar - UMS 32 deki değişiklik, Finansal Araçlar: Sunum, varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum uygulamasına yardımcı olmak için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli bazı unsurları ortaya koymaktadır. - UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 27 deki değişiklik, Konsolide finansal tablolar : iştiraklerin konsolidasyonunda istisnalar ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, Yatırım İşletmesi tanımını karşılayan bazı farklı karakterdeki işletmelerin konsolide edilmesi yerine gerçeğe uygun değerlerinden muhasebeleştirilip, gerçeğe uygun değer farklarının ise gelir tablosu ile ilişkilendirilmesini içermektedir. - UMS 36 daki değişiklik, Varlıklarda değer düşüklüğü geri kazanılabilir tutar açıklamalarına ilişkin ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın, geri kazanılabilir değeri, gerçeğe uygun değerinden satış için gerekli masrafları düşülmesi ile bulunmuşsa; geri kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar getirmektedir. - UMS 39 daki değişiklik, Finansal Araçlar : Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü türev araçların yenilenmesi ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son - verilmeyeceğine açıklık getirmektedir. 10

15 2. SUNUM ESASLARI (Devamı) - UFRYK 21 - UMS 37, Zorunlu vergiler ; 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Karşılıklar, koşullu borçlar ve koşullu varlıklar üzerine bu yorum vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Yeni ve revize edilen standartlar 30 Haziran 2014 döneminde sona eren mali tablolar için geçerlidir ve Grup üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir. b. 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle yayımlanmış ancak 1 Temmuz 2014 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olan standartlar ve değişiklikler - UMS 19 daki değişiklik, Tanımlanmış Fayda Planları, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir. - Yıllık İyileştirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir: - UFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler - UFRS 3, İşletme Birleşmeleri - UFRS 8, Faaliyet Bölümleri - UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - UMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar - UFRS 9, Finansal Araçlar: UMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler - UMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm - Yıllık İyileştirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi dönem aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir: - UFRS 1, UFRS nin İlk Uygulaması - UFRS 3, İşletme Birleşmeleri - UFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü - UFRS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller - UFRS 11 deki değişiklik, Müşterek Anlaşmalar, 1 Temmuz 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ticari faaliyet oluşturmuş bir müşterek ortaklıktan iktisap edilen hisselerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yol göstermektedir. - UMS 16 ve UMS 38 deki değişiklikler, Maddi duran varlıklar, Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik ile maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman ve itfa paylarının hesaplanmasında kullanılan hasılat merkezli yöntem ortadan kaldırılmıştır. - TFRS/UFRS 14, Düzenleyici Erteleme Hesapları, 1 Temmuz 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Tarife uygulamasını kullanan işletmelere ilk kez uluslarası finansal raporlama standartlarını uygularken daha önce kullandığı muhasebe standartlarına göre uygulamış oldukları muhasebe politikalarına devam etme hakkı vermektedir. 11

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 VE 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 VE 2013 HESAP DÖNEMİNLERİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan Finans Portföy Yönetimi A.Ş. içindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 12 Finansal durum

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı