1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU"

Transkript

1 (eski ünvanıyla AXA OYAK SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU

2 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş34357 İstanbulTurkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) AXA SİGORTA A.Ş. NİN (eski ünvanıyla AXA OYAK SİGORTA A.Ş.) ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU Axa Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Axa Sigorta A.Ş. nin ( Şirket ) tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu ve aynıtarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akıştablosu ve özsermaye değişim tablosunu sınırlıdenetime tabi tutmuşbulunuyoruz. Rapor konusu finansal tablolar Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız sınırlıdenetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, gerçekleştirilen sınırlı denetime dayanarak bu finansal tablolar üzerine rapor sunmaktır. 2. Sınırlıdenetim, ilgili sigortacılık mevzuatıgereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına ve bağımsız sınırlıdenetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, sınırlıdenetimin finansal tablolarda önemli bir yanlışlığın bulunup bulunmadığına dair sınırlıbir güvence verecek şekilde planlanmasınıve yapılmasınıöngörür. Sınırlıdenetim, temel olarak finansal tabloların analitik yöntemler uygulanarak incelenmesi, doğruluğunun sorgulanması ve denetlenenin yönetimi ile görüşmeler yapılarak bilgi toplanmasıile sınırlı olduğundan, tam kapsamlıdenetime kıyasla daha az güvence sağlar. Tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir denetim görüşü bildirilmemektedir. 3. Gerçekleştirmişolduğumuz sınırlıdenetim sonucunda, ilişikteki finansal tabloların, Axa Sigorta A.Ş. nin tarihi itibariyle mali durumunu ve aynıtarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlarınıve nakit akışlarınıilgili sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına (bakınız 2 no lu dipnot) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır. 4. Aşağıdaki hususa dikkatinizi çekmek isteriz: 1.1 no'lu dipnotta açıklandığıüzere Şirket in 12 Ağustos 2008 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Axa Oyak Sigorta A.Ş. olan ünvanının Axa Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlgili ünvan değişikliği 12 Ağustos 2008 tarihinde tescil ettirilmiştir. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Talar Gül, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul, 22 Ağustos 2008

3 TASLAK 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO GELİR TABLOSU NAKİT AKIŞTABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER DİPNOT 2 ÖNEMLİMUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ DİPNOT 3 ÖNEMLİMUHASEBE TAHMİNLERİVE HÜKÜMLERİ DİPNOT 4 SİGORTA VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ DİPNOT 5 BÖLÜM BİLGİLERİ DİPNOT 6 MADDİDURAN VARLIKLAR DİPNOT 7 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER DİPNOT 8 MADDİOLMAYAN DURAN VARLIKLAR DİPNOT 9 İŞTİRAKLERDEKİYATIRIMLAR DİPNOT 10 REASÜRANS VARLIKLARI DİPNOT 11 FİNANSAL VARLIKLAR DİPNOT 12 KREDİLER VE ALACAKLAR DİPNOT 13 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR DİPNOT 14 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DİPNOT 15 SERMAYE DİPNOT 16 DİĞER YEDEKLER VE İSTEĞE BAĞLI KATILIMIN SERMAYE BİLEŞENİ DİPNOT 17 SİGORTA BORÇLARI VE REASÜRANS VARLIKLARI DİPNOT 18 YATIRIM ANLAŞMASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ DİPNOT 19 TİCARİVE DİĞER BORÇLAR, ERTELENMİŞGELİRLER DİPNOT 20 KREDİLER DİPNOT 21 ERTELENMİŞGELİR VERGİSİ DİPNOT 22 EMEKLİLİK SOSYAL YARDIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ DİPNOT 23 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE MASRAF KARŞILIKLARI DİPNOT 24 NET SİGORTA PRİM GELİRİ DİPNOT 25 AİDAT (ÜCRET) GELİRLERİ DİPNOT 26 YATIRIM GELİRLERİ DİPNOT 27 FİNANSAL VARLIKLARIN NET TAHAKKUK GELİRLERİ DİPNOT 28 MAKUL DEĞER FARKI GELİR TABLOSUNA YANSITILAN AKTİFLER DİPNOT 29 SİGORTA HAK VE TALEPLERİ DİPNOT 30 YATIRIM ANLAŞMASI HAKLARI DİPNOT 31 ZARURİDİĞER GİDERLER DİPNOT 32 GİDER ÇEŞİTLERİ DİPNOT 33 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDA GİDERLERİ DİPNOT 34 FİNANSAL MALİYETLER DİPNOT 35 GELİR VERGİLERİ DİPNOT 36 NET KUR DEĞİŞİM GELİRLERİ DİPNOT 37 HİSSE BAŞINA KAZANÇ DİPNOT 38 HİSSE BAŞINA KAR PAYI DİPNOT 39 FAALİYETLERDEN YARATILAN NAKİT DİPNOT 40 HİSSE SENEDİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİL DİPNOT 41 PARAYA ÇEVRİLEBİLİR İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ DİPNOT 42 RİSKLER DİPNOT 43 TAAHHÜTLER DİPNOT 44 İŞLETLME BİRLEŞMELERİ DİPNOT 45 İLİŞKİLİTARAFLARLA İŞLEMLER DİPNOT 46 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR DİPNOT 47 DİĞER EK 1 KAR DAĞITIM TABLOSU... 51

4 30 HAZİRAN 2008 TARİHİİTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası(YTL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı İncelemeden Geçmiş Dipnot I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 317,349,735 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve ,361,808 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri () 2.12 ve14 (2,012,073) 5 Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar B Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 587,861,769 1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.8, 11.1 ve ,861,769 2 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 3 Alım Satım AmaçlıFinansal Varlıklar 4 Krediler 5 Krediler Karşılığı() 6 Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine ait Finansal Yatırımlar 7 Şirket Hissesi 8 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı() C Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8, 11.1 ve ,582,190 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ,809,799 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı() 12.1 (5,146,469) 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı() 5 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar ,918,860 6 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı() 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar ,023, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı() 12.1 (125,023,499) D İlişkili Taraflardan Alacaklar 1 Ortaklardan Alacaklar 2 İştiraklerden Alacaklar 3 BağlıOrtaklıklardan Alacaklar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı() E Diğer Alacaklar 2,487,007 1 Finansal Kiralama Alacakları 2 KazanılmamışFinansal Kiralama Faiz Gelirleri () 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 76,948 4 Diğer Çeşitli Alacaklar ,410,059 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu () 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı() F Gelecek Aylara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 81,713,901 1 Gelecek Aylara ait Giderler 81,713,901 2 Tahakkuk EtmişFaiz ve Kira Gelirleri 3 Gelir Tahakkukları 4 Gelecek Aylara ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları G Diğer Cari Varlıklar 10,830,889 1 Gelecek Aylar İhtiyacıStoklar 205,865 2 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2.18 ve 35 10,015,708 3 ErtelenmişVergi Varlıkları 4 İşAvansları 147,754 5 Personele Verilen Avanslar 461,562 6 Sayım ve Tesellüm Noksanları 7 Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 8 Diğer Cari Varlıklar Karşılığı() I Cari Varlıklar Toplamı 1,279,825,491 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 1

5 30 HAZİRAN 2008 TARİHİİTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası(YTL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR 2 Bağımsız Sınırlı İncelemeden Geçmiş Dipnot II Cari Olmayan Varlıklar A Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2 Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı() 3 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 4 Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı 5 Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 6 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 7 Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı() 8 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 10 Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı() B İlişkili Taraflardan Alacaklar 1 Ortaklardan Alacaklar 2 İştiraklerden Alacaklar 3 BağlıOrtaklıklardan Alacaklar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 5 Personelden Alacaklar 6 Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 7 İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu () 8 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 9 İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı() C Diğer Alacaklar 1 Finansal Kiralama Alacakları 2 KazanılmamışFinansal Kiralama Faiz Gelirleri () 3 Verilen Depozito ve Teminatlar 4 Diğer Çeşitli Alacaklar 5 Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu () 6 Şüpheli Diğer Alacaklar 7 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı() D Finansal Varlıklar 2.8, 11.1, 11.4 ve ,831,602 1 BağlıMenkul Kıymetler 2 İştirakler 4,381,431 3 İştirakler Sermaye Taahhütleri () 45.2 (204,545) 4 BağlıOrtaklıklar 5 BağlıOrtaklıklar Sermaye Taahhütleri () 6 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 7 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri () 8 Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar 9 Diğer Finansal Varlıklar 10 Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı() 45.2 (1,345,284) E Maddi Varlıklar 2.5 ve ,583,969 1 Yatırım AmaçlıGayrimenkuller 7 8,929,149 2 Yatırım AmaçlıGayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı() 3 Kullanım AmaçlıGayrimenkuller 6 25,568,652 4 Makine ve Teçhizatlar 5 Demirbaşve Tesisatlar 6 23,756,903 6 Motorlu Taşıtlar 6 165,759 7 Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1,370,054 8 Kiralama Yoluyla EdinilmişMaddi Varlıklar 9 BirikmişAmortismanlar () 6 (31,379,228) 10 Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 6 172,680 F Maddi Olmayan Varlıklar 2.7 ve 8 4,697,915 1 Haklar 8 12,168,556 2 Şerefiye 3 Faaliyet Öncesi Döneme ait Giderler 4 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5 Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 6 Birikmişİtfalar (Amortismanlar) () 8 (7,470,641) 7 Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1 Gelecek Yıllara ait Giderler 2 Gelir Tahakkukları 3 Gelecek Yıllara ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları H Diğer Cari Olmayan Varlıklar 14,461,390 1 Efektif YabancıPara Hesapları 2 Döviz Hesapları 3 Gelecek Yıllar İhtiyacıStoklar 4 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 5 ErtelenmişVergi Varlıkları 2.18, 21 ve 35 14,461,390 6 Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 7 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı() 8 Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı II Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 50,574,876 Varlıklar Toplamı(I+II) 1,330,400,367 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.

6 30 HAZİRAN 2008 TARİHİİTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası(YTL) olarak gösterilmiştir.) YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Sınırlı İncelemeden Geçmiş Dipnot III Kısa Vadeli Yükümlülükler A Finansal Borçlar 4 361,032 1 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar ,059 3 ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () 2.22 (14,027) 4 Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri 5 ÇıkarılmışTahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 6 ÇıkarılmışDiğer Finansal Varlıklar 7 ÇıkarılmışDiğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı() 8 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B Esas Faaliyetlerden Borçlar 48,064,598 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 4 ve 19 45,575,270 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4, 10 ve 19 15,193 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 ve ,474,135 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu () Cİlişkili Taraflara Borçlar 3,605 1 Ortaklara Borçlar 3,605 2 İştiraklere Borçlar 3 BağlıOrtaklıklara Borçlar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5 Personele Borçlar 6 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar 10,569,760 1 Alınan Depozito ve Teminatlar 1,172,165 2 Diğer Çeşitli Borçlar 19 ve ,397,595 3 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu () E Sigortacılık Teknik Karşılıkları 851,796,837 1 KazanılmamışPrimler Karşılığı Net 2.24, 4 ve ,364,966 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 2.24, 4 ve 17 14,752,400 3 Hayat Matematik Karşılığı Net 4 Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 2.24, 4 ve ,679,471 5 İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6 Yatırım Riski Hayat SigortasıPoliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık Net 7 Diğer Teknik Karşılıklar Net F Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 21,707,838 1 Ödenecek Vergi ve Fonlar 3,295,074 2 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 560,002 3 Vadesi Geçmiş, Ertelenmişveya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4 Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 1,084,080 5 Dönem KarıVergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2.18 ve 35 16,768,682 6 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri () 7 Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 6,652,383 1 Kıdem TazminatıKarşılığı 2 Sosyal Yardım SandığıVarlık AçıklarıKarşılığı 3 Maliyet Giderleri Karşılığı 2.20 ve 23 6,652,383 H Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 7,654,844 1 Gelecek Aylara ait Gelirler 19 7,426,460 2 Gider Tahakkuklar ,384 3 Gelecek Aylara ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1 ErtelenmişVergi Yükümlüğü 2 Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 3 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler III Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 946,810,897 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 3

7 30 HAZİRAN 2008 TARİHİİTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası(YTL) olarak gösterilmiştir.) YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Sınırlı İncelemeden Geçmiş Dipnot IV Uzun Vadeli Yükümlülükler A Finansal Borçlar 1 Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3 ErtelenmişFinansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri () 4 ÇıkarılmışTahviller 5 ÇıkarılmışDiğer Finansal Varlıklar 6 ÇıkarılmışDiğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı() 7 Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) B Esas Faaliyetlerden Borçlar 1 Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 2 Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 3 Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 5 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 6 Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu () C İlişkili Taraflara Borçlar 1 Ortaklara Borçlar 2 İştiraklere Borçlar 3 BağlıOrtaklıklara Borçlar 4 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 5 Personele Borçlar 6 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D Diğer Borçlar 1 Alınan Depozito ve Teminatlar 2 Diğer Çeşitli Borçlar 3 Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu E Sigortacılık Teknik Karşılıkları 4,710,397 1 KazanılmamışPrimler Karşılığı Net 2 Devam Eden Riskler Karşılığı Net 3 Hayat Matematik Karşılığı Net 4 Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı Net 5 İkramiye ve İndirimler Karşılığı Net 6Yatırım Riski Hayat SigortasıPoliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık Net 7 Diğer Teknik Karşılıklar Net 2.24, 4, 17 ve ,710,397 FDiğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları 1 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2 Vadesi Geçmiş, Ertelenmişveya TaksitlendirilmişVergi ve Diğer Yükümlülükler 3Diğer Borç ve Gider Karşılıkları G Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 3,248,907 1 Kıdem TazminatıKarşılığı 2.19 ve 22 3,248,907 2 Sosyal Yardım SandığıVarlık AçıklarıKarşılığı HGelecek Yıllara ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 1 Gelecek Yıllara ait Gelirler 2 Gider Tahakkukları 3 Gelecek Yıllara ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları I Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1 ErtelenmişVergi Yükümlülüğü 2 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler IV Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 7,959,304 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 4

8 30 HAZİRAN 2008 TARİHİİTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası(YTL) olarak gösterilmiştir.) ÖZSERMAYE Bağımsız Sınırlı İncelemeden Geçmiş Dipnot V Özsermaye A ÖdenmişSermaye ,300,000 1 (Nominal) Sermaye ,300,000 2 ÖdenmemişSermaye () 3 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları() B Sermaye Yedekleri 1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2 Hisse Senedi İptal Karları 3 Sermayeye Eklenecek SatışKarları 4 YabancıPara Çevirim Farkları 5 Diğer Sermaye Yedekleri C Kar Yedekleri 10,246,772 1 Yasal Yedekler 15 23,160,771 2 Statü Yedekleri 3 Olağanüstü Yedekler 4 Özel Fonlar (Yedekler) 5 Finansal Varlıkların Değerlemesi 2.8 ve 15 (12,913,999) 6 Diğer Kar Yedekleri D GeçmişYıllar Karları 1 GeçmişYıllar Karları E GeçmişYıllar Zararları() 2.1 (2,531,743) 1 GeçmişYıllar Zararları (2,531,743) F Dönem Net Karı 57,615,137 1 Dönem Net Karı 57,615,137 2 Dönem Net Zararı() V Özsermaye Toplamı 375,630,166 Yükümlülükler Toplamı(III+IV+V) 1,330,400,367 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 5

9 AYRINTILI GELİR TABLOSU (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası(YTL) olarak gösterilmiştir.) ITEKNİK BÖLÜM 6 Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı İncelemeden Geçmiş İncelemeden Geçmemiş Dipnot A Hayat DışıTeknik Gelir 1 KazanılmışPrimler (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) 495,835, ,469, ,333, ,537, Yazılan Primler (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) Brüt Yazılan Primler (+) 2.21 ve ,735, ,054, ,498, ,946, Reasüröre Devredilen Primler () 1.2 KazanılmamışPrimler Karşılığında Değişim 10 ve 24 (109,318,808) (57,447,278) (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak)(+/) KazanılmamışPrimler Karşılığı() 47.5 (108,248,817) (133,748,762) (42,226,524) (55,167,010) KazanılmamışPrimler Karşılığında Reasürör Payı(+) 10 25,499,945 12,940, Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak)(+/) ,983,523 17,265, Devam Eden Riskler Karşılığı() Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı(+) 2,983,523 17,265,392 2 Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 3 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) 51,247,586 20,117,715 18,822,699 (1,026,815) 3.1 Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 3.2 Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı() 20,117,715 (1,026,815) B Hayat DışıTeknik Gider() (429,855,157) (209,387,549) 1 Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) (348,802,455) (171,684,986) 1.1 Ödenen Hasarlar (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) (308,121,690) (145,857,456) Brüt Ödenen Hasarlar () Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı(+) 10 (321,785,594) 13,663,904 (154,376,667) 8,519, Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) Muallak Hasarlar Karşılığı() 47.5 (40,680,765) (38,921,779) (25,827,530) (18,791,585) Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim 10 (1,758,986) (7,035,945) (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) 2.1 İkramiye ve İndirimler Karşılığı() 2.2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı(+) 3 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) 4 Faaliyet Giderleri () 31 ve 32 (23,060,808) (57,991,894) (1,471,953) (36,230,610) C Teknik Bölüm Dengesi Hayat Dışı(A B) 65,980,088 48,946,143 D Hayat Teknik Gelir 1 KazanılmışPrimler (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) 1.1 Yazılan Primler (Reasürör payıdüşülmüşolarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler () 1.2 KazanılmamışPrimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) KazanılmamışPrimler Karşılığı() KazanılmamışPrimler Karşılığında Reasürör Payı(+) 1.3 Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı(+) Devam Eden Riskler Karşılığı() 2 Hayat BranşıYatırım Geliri 3 Yatırımlardaki GerçekleşmemişKarlar 4 Diğer Teknik Gelirler (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) E Hayat Teknik Gider 1 Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) 1.1 Ödenen Tazminatlar (Reasürör PayıDüşülmüşOlarak) Brüt Ödenen Tazminatlar () Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+) 1.2 Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) Muallak Tazminatlar Karşılığı() Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) 2.2 İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı(+) 2.1 İkramiye ve İndirimler Karşılığı() 3 Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak)(+/) 3.1 Hayat Matematik Karşılığı() 3.2 Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) 4 Yatırım Riski Hayat SigortasıPoliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak)(+/) 4.1 Yat ırım Riski Hayat SigortasıPoliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklar() 4.2 Yat ırım Riski Hayat SigortasıPoliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı(+) 5 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payıve Devreden Kısım DüşülmüşOlarak) (+/) 6 Faaliyet Giderleri () 7 Yatırım Giderler () 8 Yatırımlardaki GerçekleşmemişZararlar () 9 Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri () F Teknik Bölüm Dengesi Hayat (D E) G Emeklilik Teknik Gelir 1 Fon İşletim Gelirleri 2 Yönetim Gideri Kesintisi 3 GirişAidatıGelirleri 4 Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 5 Özel Hizmet Gideri Kesintisi 6 Sermaye Tahsis AvansıDeğer ArtışGelirleri 7 Diğer Teknik Gelirler H Emeklilik Teknik Gideri 1 Fon İşletim Giderleri () 2 Sermaye Tahsis AvanslarıDe ğer AzalışGiderleri () 3 Faaliyet Giderleri () 4 Diğer Teknik Giderler () I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (G H) Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar.

10 AYRINTILI GELİR TABLOSU (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası(YTL) olarak gösterilmiştir.) IITEKNİK OLMAYAN BÖLÜM Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı İncelemeden Geçmiş İncelemeden Geçmemiş Dipnot C Teknik Bölüm Dengesi Hayat Dışı(AB) 65,980,088 48,946,143 F Teknik Bölüm Dengesi Hayat (DE) I Teknik Bölüm Dengesi Emeklilik (GH) J Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) K Yatırım Gelirleri 72,474,502 26,690,649 1 Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 27,064,401 15,153,287 2 Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 16,013,767 (7,792) 3 Finansal Yatırımların Değerlemesi 11,713,692 14,306,423 4 Kambiyo Karları 36 16,786,616 (3,350,377) 5 İştiraklerden Gelirler , ,532 6 BağlıOrtaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler 7 Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 718, ,576 8 Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 9 Diğer Yatırımlar 10 Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L Yatırım Giderleri () (57,233,572) (23,029,852) 1 Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil () (3,129,420) (1,844,159) 2 Yatırımlar Değer Azalışları() 3 Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar () (1,479,716) (1,475,900) 4 Hayat DışıTeknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri () (51,247,586) (18,822,699) 5 Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar () 6 Kambiyo Zararları() 7 Amortisman Giderleri () (1,376,850) (887,094) 8 Diğer Yatırım Giderleri () M Diğer Faaliyetlerden ve OlağandışıFaaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/) (2,323,676) (2,009,055) 1 Karşılıklar Hesabı(+/) (8,559,570) (1,920,766) 2 Reeskont Hesabı(+/) 3 Özellikli Sigortalar Hesabı(+/) 59,901 41,669 4 Enflasyon Düzeltmesi Hesabı(+/) 5 ErtelenmişVergi VarlığıHesabı(+/) 21, 35 ve ,344,986 (772,762) 6 ErtelenmişVergi Yükümlülüğü Gideri () 7 Diğer Gelir ve Karlar 916, ,001 8 Diğer Gider ve Zararlar () (85,021) (42,197) 9 Önceki Yıl Gelir ve Karları 10 Önceki Yıl Gider ve Zararları() N Dönem Net Karıveya Zararı 57,615,137 40,490,940 1 Dönem Karıveya Zararı 78,897,342 50,597,885 2 Dönem KarıVergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları() 35 ve 47.5 (21,282,205) (10,106,945) 3 Dönem Net Karıveya Zararı 57,615,137 40,490,940 4 Enflasyon Düzeltme Hesabı Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar. 7

11 NAKİT AKIŞTABLOSU (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası(YTL) olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Sınırlı İncelemeden Geçmiş Dipnot A ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1 Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 549,187,349 2 Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 15,422,890 3 Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 4 Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı() (490,938,544) 5 Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı() 84,109,682 6 Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı() 7 Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3A4A5A6) 157,781,377 8 Faiz ödemeleri () 9 Gelir vergisi ödemeleri () 10 Diğer nakit girişleri 28,387, Diğer nakit çıkışları() (127,788,608) 12 Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 58,380,645 B YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1 Maddi varlıkların satışı (3,832) 2 Maddi varlıkların iktisabı() (2,081,784) 3 Mali varlık iktisabı() 151,574,965 4 Mali varlıkların satışı 5 Alınan faizler (154,291,591) 6 Alınan temettüler 177,549 7 Diğer nakit girişleri 1,621,690 8 Diğer nakit çıkışları() (3,183,902) 9 Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (6,186,905) C FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1 Hisse senedi ihracı 2 Kredilerle ilgili nakit girişleri 3 Finansal kiralama borçlarıödemeleri () (147,270) 4 Ödenen temettüler () (12,389,160) 5 Diğer nakit girişleri 6 Diğer nakit çıkışları() 7 Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (12,536,430) D KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 16,786,616 E Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış 56,443,926 F Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 260,259,580 G Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,703,506 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar 8

12 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası(YTL) olarak gösterilmiştir.) Özsermaye Değişim Tablosu Bağımsız Sınırlıİncelemeden Geçmiş(*) Özsermaye Yabancı Diğer Net Geçmiş İşletmenin Varlıklarda Enflasyon Para Yedekler ve Dönem Yıllar Kendi hisse Değer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Dağıtılmamış Karı/ Karları/ Sermaye Senetleri() Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar (Zararı) (Zararları) Toplam I Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) 222,560,000 7,060,495 19,046,922 53,971,769 50,271,405 (165) 352,910,426 II Muhasebe politikasında değişiklikler (2.1 no lu dipnot) (981,258) (2,531,743) (3,513,001) III Yeni Bakiye (I + II) (31/12/2007) 222,560,000 6,079,237 19,046,922 53,971,769 50,271,405 (2,531,908) 349,397,425 A Sermaye artırımı(a1 + A2) 87,740,000 (53,971,769) (33,768,231) 1 Nakit 2 İç kaynaklardan (2.13 no lu dipnot) 87,740,000 (53,971,769) (33,768,231) B İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (18,993,236) (18,993,236) D Varlıklarda Değer Artışı E Yabancıpara çevrim farkları F Diğer kazanç ve kayıplar G Enflasyon düzeltme farkları H Dönem net karı(veya zararı) 57,615,137 57,615,137 I Dağıtılan Temettü (12,389,160) (12,389,160) J Transfer 4,113,849 (4,114,014) 165 IV Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2008) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 310,300,000 (12,913,999) 23,160,771 57,615,137 (2,531,743) 375,630,166 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylıaçıklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadır. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcıparçasınıoluştururlar 9

13 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: tarihi itibariyle Axa Sigorta A.Ş. nin ( Şirket ) doğrudan ortağıaxa Holding A.Ş. dir. Axa Sigorta A.Ş. (eski ünvanıyla Axa Oyak Sigorta A.Ş.) nin ana ortağıolan Axa Oyak Holding A.Ş. nin ortaklarından Axa SA ve OYAK arasında 5 Şubat 2008 tarihinde imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi çerçevesinde OYAK ın Axa Oyak Holding A.Ş. deki hisselerinin tamamıaxa Mediterranean Holding SA ya devredilmiştir. İlgili hisse devrinin geçerli kılınması için Rekabet Kurumu ve T.C. Başbakanlık Hazine MüsteşarlığıSigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen resmi izinleri takiben Şirket in 12 Ağustos 2008 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Axa Oyak Sigorta A.Ş. olan ticari ünvanıaxa Sigorta A.Ş. olarak değiştirilmişve ilgili ünvan değişikliği 12 Ağustos 2008 tarihinde tescil ettirilmiştir. Şirket in ana ortağıolan Axa Oyak Holding A.Ş. nin ticari ünvanıaynıtarihte Axa Holding A.Ş. olarak değiştirilmişve tescil ettirilmiştir (46 no lu dipnot). 1.2 Kuruluşun ikametgahıve yasal yapısı, Şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlıbüronun adresi: Şirket İstanbul da tescil edilmişolup, tescil edilmişadresi Meclisi Mebusan Cad. Oyak İşhanıNo: Salıpazarı/İstanbul dur. 1.3 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Şirket yangın, kaza, nakliyat, mühendislik, tarım ve sağlık dallarında faaliyet göstermektedir. 1.4 Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklaması: 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda açıklanmıştır. 1.5 Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı: Üst ve orta kademeli yöneticiler 45 Diğer personel Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcılarıgibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı: 3,548,879 YTL (1 Nisan : 939,804 YTL). 1.7 Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri) dağıtımında kullanılan anahtarlar: Şirket tarafından hayat dışıteknik karşılıklarıkarşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılmıştır. Diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm altında sınıflandırılmıştır. Şirket teknik bölüme aktardığıfaaliyet giderlerini, cari dönemde üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarıve hasar ihbar adedinin, son üç yıl içindeki ağırlıklarının ortalamasınıdikkate alarak alt branşlara dağıtmıştır

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR 30 HAZĐRAN TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR IŞIK SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Işık Sigorta A.Ş Yönetim Kurulu na: Giriş 1. Işık Sigorta Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1998 yılında kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Mayıs 2003 tarihinde Global

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı