SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : TL.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL."

Transkript

1 SÜMER HOLDİNG A.Ş. ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SERMAYESİ : TL. TİCARET ODASI : ANKARA TİCARET ODASI TİCARET SİCİL NO : VERGİ DAİRESİ : KIZILBEY VERGİ DAİRESİ VERGİ SİCİL NO : MERSİS NO : İLETİŞİM BİLGİLERİ : - HOLDİNG MERKEZİ : ÇANKIRI CAD. No: 2 O6042 ULUS/ANKARA TEL : (312) FAKS : (312) E POSTA : - TAŞUCU KAĞIT SANAYİİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ : TAŞUCU SİLİFKE/MERSİN TEL : (324) FAKS : (324) YÖNETİM KURULU'NUN 27 / 02 / 2015 TARİH VE 7 SAYILI KARARI MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2 SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( K AR AR OR GANI ) Karar Organındaki Görevi Adı ve Soyadı Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli Bulunduğu Süre Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Başkan Sami ÖLMEZTOPRAK Ö.İ.Başkanlığı Başkan Yardımcısı Devam ediyor Üye ( Başkan Vekili ) Sezai A. ENSARİ Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürü Devam ediyor Üye Y.Emre KARAOSMANOĞLU Müsteş ar Y ardımcısı Devam ediyor Üye Mehmet AY DIN KİK.Başkan Yardımcısı Devam ediyor Üye Zekeriya KAYA Maliye B akanlığı Ö zel K alem Müdür Vekili Gelir İdaresi Daire Başkanı Devam ediyor Üye Mus tafa Necati DO Ğ AN Ö.İ.Başkanlığı Finansman ve Fon Yön.Daire Bşk Devam ediyor Üye Dr.Burcu AYDIN T.C.Maliye Bakanlığı Gel.Pol.Daire Başk.Vekili Devam ediyor

3 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER 2014 (Bin TL) Gelir Tablosu Brüt Satışlar Satışların Maliyeti Faaliyet Giderleri Faaliyet Kâr Zararı Finansman Giderleri 0 Dönem Kâr Zararı Bilanço Dönen Varlıklar Stok Duran Varlıklar Aktif Toplamı KV Yabancı Kaynaklar UV Yabancı Kaynaklar 0 Özkaynaklar Rasyolar Cari Oran 0,16 Asit Test Oranı 0,11 İstihdam Toplam Personel Sayısı (ort.) 181 Toplam İstihdam Gideri Bütçe İlişkisi Bütçeye Ödemeler (Temettü + Hasılat Payı) Bütçeye Ödemeler (Vergi ve Diğer Yükümlükler) Diğer Katma Değer Yatırım Harcaması 194 Faiz Dışı Fazla Kaynak: SÜMER HOLDİNG, Hazine Müsteşarlığı ve Sayıştay Baş.

4 C İ N S İ A- İlk Madde ve Haz.İlk Madde Birim Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Selülozik odun Ton T O P L A M (A) 0,00 0,00 B- Yardımcı İlk Maddeler T O P L A M (B) 0,00 0,00 0,00 T O P L A M ( A + B ) 0,00 0,00 0,00 C- Malzeme Kömür Fuel-oil SÜMER HOLDİNG A.Ş. Akaryakıt , , , Diğer yakıtlar Yağlar 1.000,00 316,51 245,01 29 Yedekler , , ,38 (53) Muhtelif Malzeme , , ,38 21 MALZEME TOPLAMI (C) , , ,79 67 D- Hizmet Alımları A - A L I M L A R Alım Miktar ve Tutarları 2014 Yılı Revize Program 2014 Yılı Fiili 2013 Yılı Fiili Liman Güvenlik , , ,60 (6) Liman Donatım , , ,78 17 Taşucu İşletmesi Römorkör Hizmet Alımı , ,89 Yemek Alımı , , ,31 (8) Gen.Müd.Gölbaşı Halı Mağ.Güv. Hizmetleri , , ,30 18 Genel Müdürlük Araç Kiralama , , ,00 (22) Malatya Güvenlik Hizmetleri , , ,20 3 Harici Sigorta Hizmet Alımı , , ,89 (29) T O P L A M (D) , , ,08 25 GENEL TOPLAM ( A + B + C + D) , , ,87 29 Fiililer Farkı (+,- %)

5 B - Ü R E T İ M SÜMER HOLDİNG A.Ş Üretim Miktar ve Tutarları 2014 Yılı Revize 2014 Yılı Fiili 2013 Yılı Fili MAMULUN CİNSİ Miktar Tutar Miktar Tutar Tah.% Miktar Fiili Fiililer Farkı (+,- %) LİMAN HİZMET ÜRETİMİ , , ,37 28 TOPLAM SATIŞ İÇİN ÜRETİM , , ,37 28 SÜMER HOLDİNG A.Ş 2014 Revize Program E - S A T I Ş Ana Mamuller İtibariyle Satış Miktar ve Tutarları 2014 Yılı Fiili 2013 Yılı Fiili Fiililer Farkı SATIŞLAR Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (+, -, %) Kağıt Sanayii Grubu : Liman Hizmet satışı , , ,55 13 Hizmet Sat.Toplamı , , ,55 13 Halı Sanayii Grubu : Halı m² , , , , ,92-19 Kilim m² ,00 55, ,85 79, ,21-32 El sanatları ,00 657,73 848,05-22 Mamul Halı Satışları Toplamı , , ,18-19 Diğer Satışlar Toplamı 0,00 0,00 0,00 0 Genel Satış Tutarı , , ,73 6 Satıştan İadeler (-) , , ,42-41 Hasılattan indirimler (-) , , ,30 24 SAFİ SATIŞ TUTARI , , , yılı net satışları 2014 yılı programına göre % 99 oranında tahakkuk etmiş olup, geçen yıla göre % 6 oranında artış göstermiştir.

6 SÜMER HOLDİNG A.Ş. SATIŞ MALİYET TABLOSU 2014 YIL I ÜRETİM MAL İYETİ AYRINTI A - Direkt ilk madde ve malzeme giderleri B - Direkt işçilik giderleri C - Dokuyucu ücretleri D - Genel üretim giderleri A+B+C+D TOPLAMI E - Y arı mamul kullanımı 1 - Dönem başı stok (+) 2 - Dönem içi üretime giden (- ) Ambarına alınanlar (- ) 4 - Y arı mamul sayım fazlalıkları (+) hesaplar arası tashih (- ) Ambarına alınanlar (- ) 7 - Dönem sonu stok (- ) TÜMÜ 0,00 0,00 0,00 I - ÜRETİL EN MAMUL MAL İYETİ F- Mamul stoklarında değişim 1 - Dönem başı stok (+) 2 - Üretimden gelen (+) yılı satışlarından iade (+) 4 - Ödünç ve İmalata Verilen Malzeme(155) (- ) 5 - Hesaplar arası düzeltme (- ) 6 - Dönem sonu stok (- ) II - S ATIL AN MAMUL MAL İYETİ A- Dönem başı ticari mallar stoku (+) B- Dönem içi alışlar (+) C - S air surette çıkışlar (- ) D- Dönem sonu ticari mallar (- ) III - S ATIL AN TİC ARİ MAL L AR MAL İYETİ , , , , , ,94 0, , , ,00 IV - S ATIL AN 150 AMBARI İPL İKL ER MAL İYETİ 0,00 V - S ATIL AN HİZMET MAL İYETİ , ,82 S ATIŞ L ARIN MAL İYETİ ( I+II+III+IV+V) ,56

7 2014 YILI YATIRIMLAR ÖDENEK VE FİİLİLERİ KAYDEDİLDİKLERİ SABİT KIYMET HESAPLARI İTİBARİYLE YATIRIM HARCAMALARI REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİ FİİLİ HARCAMA BİNALAR 0, ,20 TESİS-MAKİNA VE CİHAZLAR , ,00 DÖŞEME VE DEMİRBAŞLAR (Bilgisayar Alımı) ,36 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR ,00 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7.000, ,00 GENEL MÜDÜRLÜK , ,85 TAŞUCU İŞLETMESİ , ,71 GENEL TOPLAM , ,56

8 G - İŞ Ç İ ve ME MUR S AY IL ARI İŞ L E TME ADI ME MUR ME MUR TOPLAM ME MUR ME MUR TOPLAM Daimi İşçi Kadrolu Sözl. TOPLAMI İşçi + Memur Daimi İşçi Kadrolu Sözl. TOPLAMI İşçi + Memur Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili HOLDİNG ME R KE Zİ TAŞ UC U KAĞIT İŞ LE TME S İ GE NE L T OPL AM GİDER NEV'İ İŞÇİLİK GİDERLERİ 2014 Yılı 2013 Yılı Fiililer Revize Program Fiili Tah.% Fiili Farkı (+, -, %) Esas İşçilik , , ,06-8 Ek İşçilik Ödemeleri , , ,85 7 Tazminatlar , , ,63 14 İşçi Sosyal Yardımları , , ,07-6 İşçi Sigorta Primleri , , ,90 1 GENEL TOPLAM (1+2) , , ,51 1

9 GİDER NEV'İ MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİDERLERİ 2014 Yılı 2013 Yılı Fiili'ler Revize Program Fiili Tah.% Fiili Artış % si Memur Ücretleri , , ,53 3 S özleşmeli Personel Ücretleri , , ,69 4 Memur Pers.S osyal Yardımları , , ,32 5 S özleşmeli Pers.S osyal Yardımları , , ,84-1 Memur Pers.Emeklilik Ödentileri , , ,49 8 S özleşmeli Pers.Emeklilik Ödentileri , , ,25-1 Eğitim Giderleri 5.000,00 750, ,98-9 GENEL TOPL AM (1+2) , , ,10 2

10 2014 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO AKTİF ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I - DÖNEN VARL IKL AR A- Hazır Değerler , ,22 1- Kasa 42,22 2- Alınan Çekler 3- Bankalar , ,25 4- Verilen Çek.ve Öd.Em. (- ) 5- Diğer Hazır Değerler 286,90 501,75 B- Menkul K ıymetler , ,18 1- Hisse Senetleri 3.601, ,18 2- Öz.Kes.Tah.Senet ve Bonoları 3- Kamu kes.tah.senet ve Bonoları 4- Diğer Menkul Kıymetler , ,00 5- Men.K ıy.değ.düş.k arş ılığı (- ) C - Ticari Alacaklar , ,36 1- Alıcılar , ,38 2- Alacak Senetleri 3- Alacak Senetleri Reeskontu (- ) 4- Kazanılmamış Finansal Kira.Fa.G. 5- Ver.Depozito ve Teminatlar , ,37 6- Diğer Ticari Alacaklar 7- Şüpheli Ticari Alacaklar , ,63 8- Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (- ) , ,02 D- Diğer Alacaklar , ,46 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar 4- Personelden Alacaklar , ,23 5- Diğer Çeşitli Alacaklar , ,23 6- Diğer Alacak.Sen.Reeskontu (- ) 7- Şüpheli Diğer Alacaklar , ,35 8- Şüp.Diğer Alac.Karşılığı (- ) , ,35 E- Stoklar , ,76 1- İlk Madde ve Malzeme , ,60 2- Yarı Mamuller 3- Mamuller , ,60 4- Ticari Mallar , ,94 5- Diğer Stoklar 8.120, ,62 6- Ödünç ve İmalata verilen Malzeme ,68 7- Verilen Sipariş Avansları F- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyet 0,00 0,00 1- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onar. Ma. 2- Taşeronlara Verilen Avanslar 3- Enflasyon Düzeltme Farkları G- Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tah , ,38 1- Gelecek Aylara Ait Giderler , ,51 2- Gelir Tahakkukları , ,87 H- Diğer Dönen Varlıklar , ,02 1- Devreden KDV 2- İndirilecek KDV 3- Diğer KDV 6.018,99 4- Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar , ,02 5- İş Avansı 6- Personel Avansları 7- Sayım ve Tesellüm Noksanları 8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9- Diğer Dönen Var.Karşılığı (- ) DÖNEN VARL IKL AR TOPL AMI , ,38

11 2014 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF ( VARLIKLAR ) II - DURAN VARL IKL AR A- Ticari Alacaklar 6.115, ,61 1- Alıcılar 2- Alacak Senetleri 3- Alacak Senet.Reeskontu (- ) 4- Kazanıl. Finansal Kira. Faiz Ge. 5- Verilen Depozit ve Teminatlar 6.115, ,61 6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılı (- ) B- Diğer Alacaklar 0,00 0,00 1- Ortaklardan Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar 4- Personelden Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar 6- Diğer Alacak.Sen.Reeskontu (- ) 7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılı (- ) C - Mali Duran Varlıklar , ,94 1- Bağlı Menkul Kıymetler 2- Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. 3- İştirakler , ,94 4- İştirakler S er.taah. (- ) 5- İştirakler S er.pay.düş.kar. (- ) 6- Bağlı Ortaklar 7- Bağ.Ort.Ser.Taahhütleri (- ) 8- Bağ.Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(- ) D- Maddi Duran Varlıklar , ,08 1- Arazi ve Arsalar , ,72 2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , ,88 3- Binalar , ,92 4- Tesis, Makina ve Cihazlar , ,41 5- Taşıtlar , ,40 6- Demirbaşlar , ,70 7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 8- Birikmiş Amortismanlar (- ) , ,95 9- Yapılmakta Olan Yatırımlar , Verilen Avanslar E- Maddi O lmayan Duran Varlıklar , ,77 1- Haklar 34,00 33,00 2- Şerefiye 3- Kuruluş ve Örgütlen.Gider. 4- Araştırma ve Geliştirme Gid. 5- Özel Maliyetler 6- Diğ.Maddi Olmayan Duran Varl , ,99 7- Birikmiş Amortismanlar (- ) , ,22 8- Verilen Avanslar F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 0,00 1- Arama Giderleri 2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 3- Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar 4- Birikmiş Tük.Payları (- ) 5- Verilen Avanslar G- Gel.Yıl.ait Gid.ve Gel.Tahakkukları 0,00 0,00 1- Gelecek Yılllara ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları H- Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 1- Gel.Yıl.İndirilecek KDV 2- Diğer KDV 3- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fon. 4- Gelecek Yılllara Ait Stoklar 5- Elden çıkarılacak stok ve mad.var. 6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 7- Stok Değer Düşük.Karş. (- ) 8- Birikmiş Amortismanlar (- ) DURAN VARL IKL AR TOPL AMI , ,40 AKTİF (VARL IKL AR) TOPL AMI , ,78 NAZIM HES APL AR , ,92

12 2014 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO PASİF ( KAYNAKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM I - KIS A VADEL İ YABANC I KAYNAKL AR A- Mali B orç lar 0,00 0,00 1- Banka Kredileri 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Erte.Finan.Kiralama Borçlan.Maliye.(- ) 4- Uzun Vad.Krd.Anap.Tak.ve Faizleri 5- Tah.Anap.ve Borç Tak.ve Faizleri 6- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 7- Çıkarılmış Diğer Men.Kıymetler 8- Men.K ıy.ihraç F arkı (- ) 9- Diğer Mali Borçlar B- Ticari Borçlar , ,71 1- Satıcılar , ,31 2- Borç Senetleri 3- Borç Senetleri Reeskontu (- ) 4- Alınan Depozito ve Teminatlar , ,40 5- Diğer Ticari Borçlar C - Diğer Borçlar , ,61 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Şirketlere Borçlar 4- Personele Borçlar 289,82 84,53 5- Diğer Çeşitli Borçlar , ,08 6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (- ) D- Alınan Avanslar 2.525, ,82 E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.Ed.Bed. 1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.Ed.Bed. 2- Enflasyon Düzeltme Farkları F- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yükümlülükler , ,55 1- Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,92 2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,63 3- Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğer Yük. 4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler ,34 G- Borç ve Gider Karşılıkları , ,00 1- Dön.Karı ver.ve Diğ.Yas.Yük.Karş. 2- Dön.Karı Peş.Öd.ver.ve Diğ.Yük.(- ) 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4- Diğer Borç ve Gider Karşılığı , ,00 H- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları , ,68 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler , ,00 2- Gider Tahakkukları , ,68 I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.385,53 0,00 1- Hesaplanan KDV 2- Diğer KDV 2.385,53 3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları 4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KIS A VADEL İ YABANC I KAYNAKL AR TOPL AMI , ,37

13 2014 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO PASİF ( KAYNAKLAR ) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM II - UZUN VADEL İ YABANC I KAYNAKL AR A- Mali B orç lar 0,00 0,00 1- Banka Kredileri 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3- Erte.Finan.Kiralama Borçlan.Maliye.(- ) 4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5- Çıkarılmış Diğer Men.Kıymetler 6- Men.K ıy.ihraç F arkı (- ) 7- Diğer Mali Borçlar B- Ticari Borçlar 0,00 0,00 1- Satıcılar 2- Borç Senetleri 3- Borç Senetleri Reeskontu (- ) 4- Alınan Depozito ve Teminatlar 5- Diğer Ticari Borçlar C - Diğer Borçlar 0,00 0,00 1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar 3- Bağlı Ortaklara Borçlar 4- Diğer Çeşitli Borçlar 5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (- ) 6- Kamuya olan Ert.ve Taks. Borçlar D- Alınan Avanslar E- Borç ve Gider Karşılıkları 0, ,30 1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları ,30 F- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları 0,00 0,00 1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkukları G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00 1- Gel.Yıl.Ert.veya Ter.Ed.KDV. 2- Tesise Katılma Payı 3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADEL İ YABANC I KAYN. TOPL AMI 0, ,30 III - ÖZ KAYNAKL AR A- Ödenmiş Sermaye , ,00 1- Sermaye , ,00 2- Ödenmemiş Sermaye (- ) , ,00 3- Sermaye Düzenlemesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzenlemesi Olumsuz Farkları B- Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 1- Hisse Senedi İhraç Primleri 2- Hisse Senedi İptal Karları 3- M.D.V.Y eniden Değerleme Artış ları 4- İştirakler Y eniden Değerleme Artışları 5- Diğer Sermaye Yedekleri C - Kar Yedekleri , ,53 1- Yasal Yedekler , ,08 2- Statü Yedekleri 381,38 381,38 3- Olağanüstü Yedekler , ,50 4- Diğer Kar Yedekleri , ,57 5- Özel Fonlar 0,00 0,00 D- Geçmiş Yıllar Karları E- Geçmiş Yıllar Zararları (- ) ( ,42) ( ,81) F- Dönem Net Karı / Zararı ( ,70) ( ,61) ÖZ KAYNAKL AR TOPL AMI , ,11 PAS İF (KAYNAKL AR) TOPL AMI , ,78 NAZIM HES APL AR , ,92

14 SÜMER HOLDİNG A.Ş. GELİR TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM A- BRÜT SATIŞLAR , ,73 1- Mağaza , ,18 2- Re'sen 0,00 3- Resmi 0,00 4- Liman Hizmet , ,55 5- Diğer Gelırler 0,00 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (- ) , ,72 1- S atıştan İadeler (- ) , ,42 2- S atış İskontoları (- ) 0,00 3- Diğer İndirimler (- ) , ,30 C - NET S ATIŞ L AR , ,01 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (- ) , ,14 1- S atılan Mamuller Maliyeti (- ) , ,78 2- S atılan Tic.Mal.Maliyeti (- ) 2.667,00 586,99 3- S atılan Hizmet Maliyeti (- ) , ,37 4- Diğer S atışların Maliyeti (- ) 0,00 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,87 E- FAALİYET GİDERLERİ (- ) , ,74 1- Araştırma ve Geliştirme Gid. (- ) 0,00 2- Paz.S at.ve Dağıtım Giderleri (- ) , ,80 3- Genel Yönetim Giderleri (- ) , ,94 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,87 F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR , ,67 1- İştiraklerden Temettü Gelirleri , ,61 2- Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri 0,00 3- Faiz Gelirleri , ,02 4- Komisyon Gelirleri 0,00 5- Konusu Kalmayan Karşılıklar , ,31 6- Menkul Kıymetler S atış Karları 0,00 7- Kambiyo Karları , ,70 8- Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 9- Enflasyon Düzeltme karı 0, Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,03 G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (- ) , ,49 1- Komisyon Giderleri , ,69 2- Karşılık Giderleri , ,18 3- Menkul Kıymet S atış Zararları 0,00 4- Kambiyo Zararları 4.889, ,64 5- Reeskont Faiz Giderleri 0,00 6- Enflasyon Düzeltme Zararları 0,00 7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar , ,98 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (- ) 0,00 0,00 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (- ) 0,00 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (- ) 0,00 OLAĞAN KAR veya ZARAR ,54 ( ,69) I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , ,71 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları , ,89 2- Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar , ,82 j- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (- ) , ,63 1- Ç alışmayan Kısım Gider ve Zararları (- ) 0,00 2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (- ) , ,68 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (- ) , ,95 DÖNEM KARI veya ZARARI ( ,70) ( ,61)

15 Nakit akım tablosu Cari dönem Nakit kaynakları ve kullanım yerler Bin TL A- Dönem başı nakit mevcudu B- Dönem içi nakit girişleri Satışlardan elde edilen nakit: a) Net satışlar b) Ticari alacaklardaki azalışlar - c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit Kısa vadeli yabancı kayn.artş. sağl. nakit : (alımlarla ilgili olmayan) 1902 a) Menkul kıymet ihraçlarından - b) Alınan krediler - c) Dİğer artışlar Uzun vadeli yab. kay. artışlardan sağlanan nakit :(alımlarla ilgili olmayan) - a) Menkul kıymet ihraçlarından - b) Alınan krediler - c) Dİğer artışlar - 6- Sermaye artışından sağlanan nakit Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit - 8- Diğer nakit girişleri C- Dönem içi nakit çıkışları Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : a) Satışların Maliyeti b) Stoklardaki artışlar - c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalışlar - d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artışlar (-) - e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-) f) Stoklardaki azalışlar (-) - 2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : a) Araştırma ve geliştirme giderleri - b) Pazarlama satış ve dağtım giderleri 547 c) Genel yönetim giderleri d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 30 a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 30 c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) 4- Finanman giderlerinden dolayı nakit çıkışları 5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 36 a) Olağan dışı gider ve zararlar 36 b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) - 6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 415 a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri - b) Alınan krediler anapara ödemeleri c) Diğer ödemeler Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 0 a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri - b) Alınan krediler anapara ödemeleri c) Diğer ödemeler 9- Ödenen vergi ve benzerleri Ödenen temettüler Diğer nakit çıkışları D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) E- Nakit artış veya azalış (B-C) 73

16 Not : Holding sermayesinin tamamı ( % 100 ), Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir. Yönetim Kurulu; Genel Kurul un 12/03/2015 tarih 2015/ÖİB- K- 12 sayılı Kararı ile ibra edilmiş olup, 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Sayıştay Denetimi devam etmektedir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AĞUSTOS 2007 İÇİNDEKİLER Veri Setinin Özellikleri... 1 Finansman Yapısı

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI

EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI EK MALİ TABLOLAR-1 2. HAFTA SATIŞLARIN MALİYETİ, KAR DAĞITIM VE FON AKIM TABLOLARI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU p Satışların maliyeti tablosu, gelir tablosunun tamamlayıcısı niteliğinde bir mali tablodur.

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts)

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) 100 Kasa Cash 101 Alınan Çekler Cheques Received 102 Bankalar Banks 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-) Cheques Given and Payment Orders(-) 108 Diğer

Detaylı

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN 112,500,000,000TL'LIK KISMINI TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SATIŞI YAPILACAK

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 9.960.000.000.000 TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI, 27.390.000.000.000,- TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 24.900.000.000.000,-

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NDEN SERMAYEMİZİN 645.000.000.000 TL NAKİT KARŞILIĞI KARŞILANMAK SURETİYLE 1.355.000.000.000 TL NDAN 2.000.000.000.000 TL NA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/16 HAFTALIK BÜLTEN 14/04/2008 18/04/2008 A. 02.01.2008 18.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA NAKİT ARTIRIM VE ORTAK SATIŞI 30/03/2000 ANKARA SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN SERMAYEMİZİN

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME

HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME MAYIS 2012 HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Zorlu Holding A.Ş. değerli ortakları, Zorlu Grubu şirketleri arasında koordinasyon sağlanması, finans yönetimi, sevk ve idare hizmetlerinin Holding olarak gruba verilmesi

Detaylı