DOKÜMAN KODU IP MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKÜMAN KODU IP.28.01 MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ"

Transkript

1 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 1 / AMAÇ Bu prosedür Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin hizmetlerinin her zaman aynı standartta gerçekleştirilebilmesi için gerekli sistemi, yetki ve sorumlulukları açıklamaktadır. Merkezi Sterilizasyon Ünitesini ve Merkez de yapılan sterilizasyon işlemlerini kapsar. 2. KAPSAM Merkezi Sterilizasyon Ünitesini ve Merkez de yapılan sterilizasyon işlemlerini kapsar. 3.SORUMLULAR Başhekim Yardımcısı Başhemşirelik Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu 4. TANIMLAR TEMİZLİK: Kir ve organik artıkların fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. STERİLİZASYON: Cansız maddeler üzerinde bulunan mikroorganizmaların sporlar dahil öldürülmesidir. DEZENFEKSİYON: Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesidir. Bakteri sporları, dezenfeksiyon seviyesine göre azalır. Yüksek düzey dezenfeksiyon Tüm vejetatif bakteriler, virüsler ve mantar sporları ile bakteri sporlarının bir kısmının eliminasyonudur. Orta düzey dezenfeksiyon: Tüberküloz etkenleri ve diğer vejetatif bakterilerle virüs ve mantarların çoğunun inaktive edilmesidir. Düşük düzey dezenfeksiyon: Tüberküloz etkenleri ve zarfsız virüslere etkisiz olan, ancak bir kısım vejetatif mikroorganizmaları inaktive edebilen dezenfeksiyon seviyesidir. DEKONTAMİNASYON: Kontamine malzemenin temizlik, dezenfeksiyon veya sterilizasyon ile kullanıma elverişli hale getirilmesidir. GERMİSİT: Mikroroganizmaları tahrip eden herhangi bir madde (dezenfektan, antiseptik. sanitizer) Dezenfektan: Cansız ortamda mikroorganizmaları inaktive etmek için kullanılan maddelerdir. Antiseptik: Canlı üzerinde kullanılabilen germisitlerdir. Sanitizer: Başlıca gıda ve içeceklerle ilgili malzemelerde kullanılan dezenfektanlardır.

2 ALETLERİN SINIFLANDIRILMASI Kritik araç gereçler DOKÜMAN KODU IP Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 2 / 10 Steril dokulara temas eden veya vasküler sisteme giren, araç gereçleri kapsar. (cerrahi aletler, kardiak kateterler, bazı endoskoplar) Mutlaka steril olmalıdır. Yarı - kritik araç gereçler Mukoza ve bütünlüğü bozulmuş deri ile temas eden araç gereçleri kapsar. (solunum ekipmanları, gastroenterolojik endoskoplar, larengeskoplar, bronkoskoplar vb.) Sterilizasyon veya yüksek düzey dezenfeksiyon gerektirir. Kritik olmayan araç gereçler Vücut bütünlüğü bozulmamış, sağlam deri ile temas eden araç gereçleri kapsar. (tansiyon aleti kılıfı, steteskop aksiler termometre vb.) Orta veya düşük düzeyde dezenfeksiyon veya sadece su ile basit temizlik önerilir. NOT: Dezenfektan kullanımında Enfeksiyon Kontrol Komitesine danışınız 5. UYGULAMA 5.1.İşlem takibi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi İşleyiş Prosedürü ne göre Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ne Alet ve Malzeme Teslim Defteri ile ameliyathane, klinik ve polikliniklerden gelen malzemeler bölüm personelleri tarafından teslim edilir. Formun 2. Nüshası gelen bölüm personelinde malzeme tesliminde kullanmak üzere kalır Malzeme transferi görevli personeller tarafından Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ne ulaştırılır ve Gelen Malzeme Defteri ne kaydı yapılır Konsinye Malzeme getiren firmalar setlerini kendileri teslim ederler. Teslim esnasında konsinye malzeme teslim formu doldurulur ve bir nüshası firma çalışanına teslim edilir. Firma çalışanı HYBS Programına göre hazırlanan Sterilizasyon ücretini öder ve makbuzu personele getirerek ödendi kaşesi yaptırır. 5.2.Getirilen malzemeler yıkama işlemine alınır Manuel olarak kayıtları tutulan malzemelerin M.S.Ü. personeli tarafından bilgisayar kaydı tutulur. Malzemeler tek tek sayılarak yıkama sepetine yerleştirilir. Daha sonra M.S.Ü. Termal Dezenfeksiyon Makinesi Kullanım Talimatı na göre yıkama işlemi başlatılır. Öncesin de sepete numara verilir ve aynı numara Set Kontrol Fişine de yazılır. Bu fiş temizlenen konteynırın içerisine konulur ve setle birlikte gider Getirilen malzeme düşük ısıda steril edilmesi gereken bir malzeme ise malzemenin yıkaması M.S.Ü. Termel Dezenfeksiyon Makinesi Kullanım Talimatı na ve M.S.Ü. Ultrasonik Yıkama Cihazı

3 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 3 / 10 Talimatı na göre yapılır ve uygun paketleme alanına transferi sağlanır. Yıkama işlemi önce manuel daha sonra termal dezenfektör cihazı veya ultrasonik cihazla yapılır M.S.Ü Ünitesinde kullanılan çift kapılı yıkama ve dezenfektör cihazı ile ultrasonik yıkama cihazının günlük bakım ve temizliği bölümde görevlendirilen personeller tarafından yapılır. Cihazların yılda 2 kez yetkili firma tarafından kalibrasyonları yapılır ve dosyalanır. Ayrıca Bakım Sözleşmesi yapılan firma 2 ayda bir bakımlarını yapar, acil bir arızada 24 saat içerisinde müdahale eder ve arızayı giderir. Bütün bu işlemlerin kayıtları dosyalanır Yıkama sepetlerine yerleştirilen malzemeler uygun doluluk oranına ulaşınca yıkama işlemine başlanır. Yıkama işlemi kirli alanda başlar. Yıkanan malzemeler artık dezenfekte edilmiş malzemedir ve yıkama cihazının diğer kapısından yarı kirli ortama alınarak paketleme işlemine başlanır Paketlenecek malzemeler buhar otoklavı, etilen oksit cihazı ve hidrojen peroksit cihazlarından hangisine uygunsa o sisteme uygun bir şekilde paketlenir ve aynı form üzerinden devam etmesi sağlanır. Sınıflarına göre ayrılan malzemeler kendi bölümlerine konulur Buhar otoklavına konulan malzemelerin buhar otoklav kullanım formuna kayıtları yapılır. Otoklava konulan her malzemenin içerisine Kimyasal İndikatör konulur. Malzemenin üzerine kontrol bandı yapıştırılır ve bir tane kontrol bohçası hazırlanır. Eğer malzemeler arasında Ortopedi ve Beyin Cerrahi malzemeleri varsa mutlaka Biyolojik İndikatör kullanılır. Otoklav döngüsü M.S.Ü. Buhar Otoklavı Kullanma Talimatı na göre başlatılır ve döngü sonunda cihazın verileri kontrol edilir ve çıktısı Forma iliştirilir. Biyolojik indikatör kırılarak inkübasyona konulur, 3 saat ve 24 saat sonrasında takibi yapılır. Takibi yapılan Biyolojik İndikatör sonucu Forma iliştirilir. Eğer herhangi bir üreme olursa kullanılmayan malzemeler toplatılarak tekrar steril edilir kullanılan malzeme varsa bölüm uyarılarak uygun tedavinin başlanması sağlanır. Otoklava atılan deneme bohçasının kontrolleri yapılır. Malzemelerdeki bantlar kontrol edilir ve her malzeme kendi rafına ve sepetine konulur. Kontrol bohçasındaki indikatör kontrol edilir ve Forma iliştirilir Etilen Oksit e atılacak malzemeler tek tek uygun malzeme ile paketlenir ve içerisine kimyasal indikatör konulur. Her döngüde bir kez Biyolojik İndikatör atılır. Bölümlerine göre ayrı ayrı Etilen Oksit cihazının poşetine konulan malzemeler poşetin içerisine Etilen Oksit Kartuş konularak ağzı sıkıca kapatılır. Poşet makineye atılmadan önce poşetin içerisindeki kartuş kırılır ve cihaz M.S.Ü. Etilen Oksit Cihazı Kullanma Talimatı na göre çalıştırılır. Cihaza atılan malzemelerin ETİLEN OKSİT sterilizatör yük kontrol formuna kayıtları yapılır. 6 saatlik çalışma ve havalandırma sürecinin sonunda cihazdan malzemeler alınır ve bölümlerine ait sepetlere konulur. Biyolojik indikatör tüpü kırılır ve inkübatöre konulur, 24 saatlik takibin arkasından sonuç Forma iliştirilir. Eğer herhangi bir üreme olursa

4 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 4 / 10 kullanılmayan malzemeler toplatılarak tekrar steril edilir kullanılan malzeme varsa bölüm uyarılarak uygun tedavinin başlanması sağlanır Hidrojen Peroksit Cihazı na atılacak malzemeler tek tek uygun malzeme ile paketlenir ve içerisine kimyasal indikatör konulur. Her döngüde bir kez Biyolojik İndikatör atılır. Malzemelerle birlikte test paketi hazırlanır ve döngü sonunda kontrolü yapılarak Plazma Sterilizatör Yük Kontrol Formuna iliştirilir. Forma malzemeler kayıt edilir. M.S.Ü. Plazma Sterilizatör Cihazı Kullanma Talimatına göre cihaz çalıştırılır. Döngü sonunda makinenin çıktısı ve takip edilen biyolojik indikatör sonucu iliştirilir. 1 saatlik çalışma ve havalandırma sürecinin sonunda cihazdan malzemeler alınır ve bölümlerine ait sepetlere konulur. Biyolojik indikatör tüpü kırılır ve inkübatöre konulur, 24 saatlik takibin arkasından sonuç Forma iliştirilir. Eğer herhangi bir üreme olursa kullanılmayan malzemeler toplatılarak tekrar steril edilir kullanılan malzeme varsa bölüm uyarılarak uygun tedavinin başlanması sağlanır Bazen tek bir malzemenin acil olarak sterilizasyonu istenebilir. Bu durumda Flaş Otoklav kullanılır. Malzeme paketlenir içerisine kimyasal indikatörü konulur. Flaş Otoklav Kullanım Formuna malzemenin kaydı yapılır ve M.S.Ü Flaş Otoklav Kullanma Talimatı' Çıkışta gerekli kontroller yapılarak malzeme transfer edilecek bölüme konulur Temizleme ve Dezenfeksiyon İşlemleri: Kontamine aletler ve malzemeler dekontaminasyon alanına kapalı kaplarda taşınmalıdır Kullanıcı önlük, eldiven giymeli, maskesini takmalıdır. Gelen malzemeler kullanıcının doldurduğu formlarla birlikte karşılıklı sayarak teslim alınır ve formlara gereken eklemeler bölümde yapılır Ön temizlik: Aletlerin (tel sepetler içinde) akan soğuk su altında kaba kiri akıtılır. Cerrahi aletlerin arası açılır on sepetlik yıkmama makinesine yerleştirilir. On sepete tamamlanınca makinenin dezenfektanları kontrol edilir ve yıkama işlemi başlatılır. Dezenfektan solüsyonlar üretici firma önerilerine göre hazırlanmalıdır Yıkama safhasından hemen sonra cihazdan kurumuş bir şekilde çıkan cerrahi aletler paketleme bölümüne Sterilizasyon malzeme Teslim Formu ile birlikte transfer edilir. Formu üstene gerekli eklemeler yapılır ve paketleme işlemine geçilir. Manuel form takibiyle birlikte bilgisayarda sistem takibi de yapılır. Paketleme aşamasında bakım gerektiren malzemelere gerekli bakımlar yapılmaktadır Paketleme: Aynı özellikteki malzemeler bir araya getirilerek paketlenmelidir. Tekstil malzemeler, diğer cerrahi malzemelerden ayrı bir yerde katlanarak hazırlanmalı ve paketlenmelidir.

5 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 5 / Ayrılabilir parçalar ayrılmalı, bağlantılar gevşetilmeli, klemp gibi kilitli malzemelerin kilidi açık bırakılmalı ya da ilk kilit pozisyonunda bırakılmalıdır Keskin ve sivri aletlerin paketi delebileceği düşünülerek veya ucu hassas aletleri korumak amacıyla kullanılan koruyucu materyaller aletin çevresini çok sıkı sarmamalı, sterilizasyonu engellemeyecek şekilde korunma sağlamalıdır Cerrahi aletlerden oluşturulan setler, tel sepetlere düzgünce dizilir ve konteynerlara konulur. Yeterli hava akımını sağlamak ve kurutmayı kolaylaştırmak için tepsinin tabanına havlu ya da yumuşak ped yerleştirilmelidir. İçi boş tas gibi malzemeler açık yüzeyi aynı yöne ve aşağıya bakacak şekilde hazırlanmalıdır. Set içinde içi boşluklu malzeme fazla ise buhar dolaşımını engellemeyecek şekilde ayırıcılar kullanılmalıdır. Aletleri bir arada tutmak için lastik şeritler ya da bant kullanılmamalıdır Konteynırların kapak bölümlerinde havalı filtre kullanılmaktadır. Konteynırlar filtreli konteynır olarak kullanılmamaktadır Paket boyu; 30cm x 30cm x 60 cm lik ölçüyü, ağırlığı; 5,5 kg ı, tepsi paketlerin ağırlığı; 7,5 kg ı, tas paketlerin ağırlığı; 3,5 kg ı geçmemelidir Tekstil paketleme malzemeleri ilk kullanımdan ve tekrar kullanımdan önce yıkanmalıdır Sterilizasyon ruloları: Kesenin başı ve sonu kâğıt kapatma makinesi ile kapatılır. Sterilizasyon indikatörü kullanılan yönteme uygun olarak görünür bir şekilde paket içine yerleştirilmelidir. Paketlenen materyal paketin içinde rahat hareket edebilecek şekilde olmalıdır. Paketlenmiş aletler sepetlere dikey şekilde ve sıkışık olmadan, aralarına el girebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Yalnızca bir kez kullanılmalıdır Tekstil bohçaları ve cerrahi alet setlerinin paketlenmesinde en çok uygulanan sarma tekniği zarf ve koli şeklinde katlamadır Tüm paket ve bohçaların içinde kimyasal sterilizasyon indikatörleri, üzerinde ise otoklav paket bandı bulunmalıdır Sterilizasyon işlemine girmeden önce hazırlanan paket üzerine hazır etiketlerle etiket bilgileri yazılmalıdır. Etiket bilgileri; sterilizasyon tarihi, protokol numarası, kontrol verileri, sterilizatörü tanımlayan numara ve paketin içeriği belirtilmelidir.

6 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 6 / Paket ve torbaların kapatılmasında paketin bütünlüğü korunmalıdır. Paket kapatmada ısı ve otoklav paket bandı kullanılabilir; paketleri kapatmada asla iğne, zımba gibi deliciler, basıya neden olabilecek bağcıklar ve ipler kullanılmamalıdır Yanlışlıkla açılan paketler ve hasarlı olup fark edilmeden açılan paketler nonsteril kabul edilip, açılmış olduğu iyice belli edilmelidir. Tekrar temizlenip, paketlenip, steril edilmelidir Paket içeriğinin uygun hazırlanmaması; iyi temizlenmemesi, nemli olması, yetersiz kapatma, taşıma sırasında yapılan hatalar steril stokları tehlikeye sokar Yanlış paketleme, hasar almış paket, indikatörü olmayan paket, etiket bilgileri olmayan paket, ıslak paketler, aşırı sıkışan paketler, kirli yüzeye temas eden, yere düşen paketler kontamine kabul edilmelidir Sterilizasyon: Isıya dayanıklı kritik ya da yarı kritik aletler paketlenerek sterilizasyon ünitesine gönderilmelidir.(buharlı otoklav) Isıya dayanıklı olmayan kritik ve yarı kritik aletler paketlenerek etilen oksit sterilizasyonuna gönderilmelidir. Etilenoksite uygunsuz malzemeler için yüksek düzey dezenfeksiyon çözeltisi hazırlanmalıdır. Kritik aletler en az 8 saat, yarı kritik aletler en az 20 dk. çözeltide kalmalıdır. Glutaraldehit Glutaraldehit solüsyonu toksik etkilidir, hazırlarken koruyucu önlemler alınmalıdır. Solüsyon mutlaka kapalı bir kapta muhafaza edilmeli ve işlem sırasında dezenfektan küveti kapalı tutulmalıdır. Solüsyonun aktivasyonu kullanım süresi sonuna kadar her gün kontrol edilmelidir. Görünümü bulanık, kirli veya aktivitesini kaybetmiş çözeltiler kullanım süresini beklemeden değiştirilmelidir. Hazırlanan solüsyonun hazırlanma ve son kullanım tarihi, hazırlayan kişinin adı kayıt altına alınmalıdır. Son kullanım tarihi geçen çözeltiler aktivasyonuna bakılmaksızın atılmalıdır Mutlaka önce aletlerin mekanik temizliği yapılmalıdır. Aletler dezenfektan çözeltisi içine tamamen batırılmalıdır. Çıkarılan aletler bol su ile durulanır (tercihen distile su) ve iyice kurutulduktan (tercihen basınçlı hava ile) sonra kolay temizlenebilir dolaplarda/raflarda saklanmalıdır.

7 5.6. Steril Malzemenin Taşınması: DOKÜMAN KODU IP Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 7 / Steril olmuş malzemelerin dışarıya taşınması ve nakledilmesinde taşıma paketleri ve kapalı taşıma araçları kullanılır. Kullanılan araçlar sadece bu amaçla kullanılmalı, temiz ve kuru tutulmalıdır. Malzemeler ameliyathane gibi temiz alanlara gireceği zaman taşıma paketi açılmalıdır. Steril malzemeler her teslimde temizlik, paketleme ve içerik açısından kontrol edilmeli ve kayıtlar tutulmalıdır Steril Malzemenin Depolanması ve Raf Ömrü: Depoya girişte temiz giysi, bone giyilmeli, el temizliğine dikkat edilmelidir Açık yarası ve cilt lezyonu olan personel, iyileşene kadar depoda çalıştırılmamalıdır Steril malzemeler açık raf kullanılıyorsa zeminden en az cm, tavandan cm uzaklıkta saklanmalıdır Oda ısısı C, nem oranı %35 70 oranında olmalıdır Depolama alanı doğrudan güneş ışığı almamalıdır Depo tavanı ve duvarında toz tutucu çıkıntılar olmamalıdır Zemin kolay temizlenebilen bir malzeme ile kaplı olmalıdır Paketler pencere eşiklerine, raflara yerleştirilenler de duvarlara temas etmemelidir Malzemeler paketin kırılmasını, eğilmesini, sıkışmasını, delinmesini engelleyecek şekilde yerleştirilmelidir Steril malzemenin raf ömrü; paketleme malzemesinin kalitesine, paket tasarımına, paketin kapatılma şekline, dış etkenlere, saklama ve depolama koşullarına, paket içeriğinin bozulma olasılığına, taşıma sırasındaki koşullara ve elle dokunma sıklığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir Cihazların Bakımı: Cihazlar dört ayrı test ile kontrol edilir Bowie Dick Test: Buhar otoklavı için her gün sabah ilk çevrim başlamadan önce cihaz boş iken uygulanır. Bu testin amacı; otoklavdaki havanın tamamen tahliye edilip edilmediğini denetlemektir. Küçük bir hava kabarcığı dahi sterilizasyonun bazı paketlerde gerçekleşmesine engel olabilir. Diğer yandan BOWİE DİCK testleri hava tahliye bakımındaki potansiyel problemlere de işaret edeceğinden önemli bir testtir. Olumsuz çıkan (istenilen renk değişimi olmayan) testlerde cihaz kullanılmaz ve teknik ekibe haber verilir. Test her koşulda otoklav kontrol ve yükleme formuna yapıştırılır Biyolojik Test: Buharlı otoklavlar, için rutin uygulamada haftada bir defa (pazartesi),cihazın tamir ve bakımından sonraki ilk çalıştırmada biyolojik test uygulanır. Testler

8 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 8 / 10 inkübatöre yerleştirilir. 3 saat sonra sonuç alınır. Test kontrolü ve kaydı sterilizasyon personeli tarafından yapılır. Etilen oksit için her çevrimden önce biyolojik test uygulanır.48 saat sonra sonuç alınır.test kontrolü ve kaydı sterilizasyon çalışanı tarafından yapılır Kaçak Test: Vakum kaçaklarını gösterir. Buhar otoklavı için her gün sabah ilk çevrim başlamadan önce cihaz boş iken uygulanır. Bu testin amacı; otoklavdaki vakum kaçaklarını tespit etmektir.bu testin olumlu sonucu kaçak olmadığını gösteren cihaz çıktısı ile anlaşılır.testin sonucunda kaçak olduğu tespit edilmişse olumsuz kabul edilir ve çevrim başlanmadan ilgili firmaya haber verilir Cihazın fiziksel mekanik kontrol testi:sterilizasyon haznesinin koşulları hakkında bilgi veren parametrelerin hepsini kapsar. * Program döngüsü çizelge kaydedicileri,bilgisayar çıktıları. * Sıcaklık ve basınç ölçme cihazları. * Termometre * Nem ölçerler

9 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 9 / 10 Kritik aletler Yarı kritik aletler Cerrahi Aletler -Isıya dayanıklı olanlar kadriyak kateterler için otoklav ile protezler sterilizasyon - Isıya dayanıksız malzemeler için etilen oksit ile sterilizasyon Endoskoplar Endoskoplar için glutaraldehit ve paresetik asit ile yüksek düzey dezenfeksiyon Vajinal-rektal Proplar için uygulama ultrason propları sürecinde kondom kullanılması riski azaltır. Bu uygulama sonrasında da dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır. Endotakeal tüpler % 2 glutaraldehit Trakeostomi kanülü içinde 20 dk yüksek Hava yolu araçları düzey dezenfeksiyon Anestezi solunum devreleri Laringoskop bladleri Termometreler % 70 etil- izopropil alkol ile silinmeli Tek kullanımlık aletlerin yeniden kullanımında her ünite kendi protokollerini oluşturmalı ve uygulamalar süresince protokole titizlikle uyulmalı Vajinal problar gamet ve embriyo üzerinde olumsuz etki riski taşıdığı için glutaraldehit yerine 1/100 çamaşır suyu içinde 2 dk bekletmek önerilmektedir. Aletlerle uyumsuzluk varsa % 70 lik alkol içinde 2 dk bekletmek yeterlidir. Dezenfeksiyon sonrası durulanmalı ve kurutulmalı kapalı bir alanda saklanmalı Her hastaya özel termometre kullanılması önerilir. Hidroterapi tankları 1/100 çamaşır suyu ile tank doldurulup 10 dk beklenir. Sonra boşaltılıp kuruyuncaya kadar beklenir Fenoller ve dezenfektan etkili iyodoforlar da aynı amaçla kullanılabilir.

10 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi SAYFA NO 10 / 10 Tonometre % 70 etil- izopropil alkol ile silinmeli Kullanımdan hemen sonra silinerek dezenfekte edilmelidir. Kritik olman aletler Tansiyon aleti 1/100 çamaşır suyu ya Çamaşır suyu sadece sert ve düzgün manşonu, EKG da %70 alkol ile silinir. yüzeyler için uygundur. Deri, mukoza kablo ve probları, ve göz irritasyonu yapabilir ve metal steteskop, ilaç yüzeylerde korozivdir. kadehleri oksijen ve ambu maskeleri, Nemlendiriciler Tek kullanımlık olması Mutlaka içine steril su konulmalıdır. önerilir. Sabit nemlendiriciler kullanılıyorsa her hastadan sonra çıkarılmalı 1/10 çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli, Tablo:Aletlerin sınıflandırılması ve sterilizasyon/dezenfeksiyon yöntemleri 6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR GN.FR.489 Alet ve Malzeme Teslim Defteri GN.FR.657 konsinye malzeme teslim formu IP.FR HYBS Programı GN.FR.660 Set Kontrol Fişine GN.FR.486 buhar otoklav kullanım formuna GN.FR.654 sterilizatör yük kontrol formuna GN.FR.659 Plazma Sterilizatör Yük Kontrol Formuna GN.FR.655 Flaş Otoklav Kullanım Formuna

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

STERİLİZASYON ÜNİTESİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:STE.PR.01 Yayın Tarihi:Ekim 2011 Revizyon Tarihi:Mart 2015 Revizyon No:05 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Merkezi sterilizasyon ünitesinin işleyişine yönelik yazılı bir tanımlama yapılması 2. Kapsam:

Detaylı

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanım ve gerekliliği Sterilizasyon yöntemleri Sterilizasyonun kontrolü Dezenfektanlar ve kategorileri Dezenfeksiyon işleminin uygulanması ve kontrolü Dezenfeksiyon Sterilizasyon

Detaylı

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011

KLAVUZ KİTAP AĞUSTOS/2011 KLAVUZ KİTAP 2011 KLAVUZ KİTAP Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Bilim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ A.ġ. STERĠLĠZASYON VE DEZENFEKSĠYON HĠZMETLERĠ KLAVUZ KĠTAPÇIĞI

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI

ENFEKSİYON KONTROL VE ÖNLEME PROGRAMI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI 1-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİNİN GÖREVLERİ Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Programının uygulanmasını sağlamak, yönetime ve ilgili bölümlere bu konularda öneriler

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları 1- Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi İnfeksiyon Kontrol Talimatı 2- Anne Sütü Saklama Talimatı 3-

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim. Sayfa 1 / 15 1-GENEL BİLGİLER 1.1-Amaç Merkezimizde sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik

Detaylı

Kritik araçların kullanılabilmeleri steril olmalarına bağlıdır. Bu tür aletlerin

Kritik araçların kullanılabilmeleri steril olmalarına bağlıdır. Bu tür aletlerin Uzm. Dr. Adil KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Acil Servisi, SAMSUN Kritik araçların kullanılabilmeleri steril olmalarına bağlıdır. Bu tür aletlerin pek çoğu tek kullanımlıktır. Tıbbi ve cerrahi girişim

Detaylı

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Gastrointestinal Endoskopide. Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Gastrointestinal Endoskopide Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Baskı: Stil Matbaacılık San. ve Tic. A.Ş. Tel : 0212 281 92 81 GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİ HEMŞİRELERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ GASTROİNTESTİNAL

Detaylı

Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları. Karşıyaka Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR

Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları. Karşıyaka Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları Uzm. Dr. Demet CANYILMAZ Karşıyaka Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR Toplumsal yaşam içinde birçok insan herkese ortak

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

ENDOSKOPİDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Hem. Sena DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 25 Kasım 2013

ENDOSKOPİDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Hem. Sena DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 25 Kasım 2013 ENDOSKOPİDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR? Hem. Sena DEMİR Acıbadem Fulya Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Hazırlanma Tarihi: 25 Kasım 2013 Sunu Planı Tanımlar Endoskopide Enfeksiyon Geçişi Endoskopun

Detaylı

STERİLİZASYON YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON YÖNTEMLER NURAY UZUN ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

STERİLİZASYON YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON YÖNTEMLER NURAY UZUN ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ STERİLİZASYON YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKSİYON YÖNTEMLER NURAY UZUN ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 35.106 ameliyat Girişimsel radyolojide 2266 girişimsel işlem 14.789 GI Endoskopi Şişli Etfal EAH 2012

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ

GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi GENEL ve BÖLÜM BAZLI UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Değerli

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ

SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ SAĞLIK PERSONELİNE YÖNELİK EL YIKAMA VE EL DEZENFEKSİYONU REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzm. Dr. Hasan Irmak Sağlık Bakanlığı Temel

Detaylı

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ÇALIŞANLARI İÇİN HİJYEN EL KİTABI Hazırlayanlar Dr. Dyt. Saniye Bilici Sağlık Bakanlığı-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ AMBULANSLAR 725TTT034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım

İlk ve acil yardım hizmetlerinde reddedilemez bir yeri olan ambulansın kullanım Ambulans ve İlk Müdahalede Sterilizasyon Dezenfeksiyon Yrd. Doç. Dr. Oğuz ÖZYARAL SCA (Stars Crescent Assistance), Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Tıbbi Proje Yönetici Yardımcısı, İSTANBUL İlk ve

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Önemli bilgi. (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Önemli bilgi (Temizlik ve Sterilizasyon Talimatıyla) Önemli Bilgi 2 Ortopedi ve Osteosentez için Synthes İmplantları ve Aletlerinin kullanımı konusunda Temel Talimat

Detaylı

Kimyasalların Güvenli Depolanması

Kimyasalların Güvenli Depolanması T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Kimyasalların Güvenli Depolanması i T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLĐK BAKANLIĞI

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Göz Alet ve Malzemelerinin Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Hatice ULUSAL ARDA Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Göz ameliyatlarında

Detaylı

Dekontaminasyondaki ilk ve en önemli adım, temizlemedir. Cerrahi aletlerin

Dekontaminasyondaki ilk ve en önemli adım, temizlemedir. Cerrahi aletlerin Manuel ve Ultrasonik Temizlik, Genel Özellikleri ve Personeli Koruma Yrd. Doç. Dr. Aydan ÖZKÜTÜK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR Dekontaminasyondaki

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ

ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2. BÖLÜM YÖNETİCİ VE

Detaylı

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği. Laboratuvar Eğitim Notları Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Laboratuvar Eğitim Notları Her türlü laboratuvar çalıșması risk ve tehlike içermektedir. Laboratuvar çalıșmalarında ortaya çıkan kazalar; bilgi eksikliği,

Detaylı

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ

NUMUNE ALMA PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Bu prosedürün amacı müşteriler tarafından laboratuvara getirilen numunelerin yasal şartlara uygun olarak alınmasını sağlamak için gerekli numune alma bilgilerinin müşterilerimize sunulmasıdır.

Detaylı