ADLİ TOKSİKOLOJİ. Doç. Dr. Yaşar TIRAŞÇI Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADLİ TOKSİKOLOJİ. Doç. Dr. Yaşar TIRAŞÇI Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı"

Transkript

1 ADLİ TOKSİKOLOJİ Doç. Dr. Yaşar TIRAŞÇI Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı

2 Zehir, kelime anlamıyla Yunanca toxon kelimesinden türemiştir. Gerçekte, toxeuma kelimesinin anlamı ok tur. Antik çağlarda zehirler avlanma sırasında ok uçlarında, onları daha öldürücü kılmak amacıyla kullanılmıştır.

3 Daha sonraları toxicos kelimesi zehir anlamında kullanılmaya başlamıştır. Yunanca logos kelimesi de bilim anlamına gelmektedir. Her iki kelimenin kombinasyonu sonucunda günümüze toksikoloji olarak ulaşmıştır.

4 Diğer taraftan, poison sözcüğünün kaynağına baktığımızda, eski Fransızca da puison, İngilizce de poison, Latince de potio kelimelerinin içmek anlamına geldiğini görmekteyiz.

5 İçmek kelimesinin zehir kelimesiyle birlikte anılması, geçmişte zehirin çoğu kez bir içeceğe karıştırılarak verilmesinden kaynaklanmaktadır.

6 Zehirler, antik çağlardan bu yana insanların düşmanlarını yok etmek amacıyla kullandıkları gizli silahlardı. Uzun bir süre zehirlenmenin ve etkeninin tanısının yapılamamasından dolayı, çoğunlukla cinayet amacıyla, korku nedeniyle ve bazı gerçekleri saklamak için kullanılmıştır. Dolayısıyla, zehir korkakların silahı olarak da tanımlanmaktadır.

7 Zehirin gerçek tanımını XV. yy da, İsviçreli bir doktor ve kimyacı olan Phillippus Aureolus Theophrastus Paracelsus ( ) şu şekilde yapmıştır: Her madde zehirdir, zehir olmayan hiçbir şey yoktur. Zehirle ilacı ayıran onun doğru dozudur Zehirler sadece rakip ve düşmanların yok edilmesi amacıyla kullanılmamış, insan üzerindeki etkilerini araştırmak ve gözlemlemek amacıyla kasıtlı olarak da kullanılmıştır.

8 Pontus kralı Mithridates in mahkumlar üzerinde her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı zehirlerle araştırmalar yaptığı bilinmektedir. Mithridates Antidotları olarak bilinen formülleri uzun süre kodekslerde yer almıştır. Büyük İtalyan Rönesans ressamı Leonardo da Vinci ( ) de zehirlerle ilgili araştırmalar yapanlar arasında yer almıştır. Passage tekniğiyle yaptığı çalışmalarında, hayvan ve bitkilere değişik zehirler enjekte ederek zehrin etkisindeki değişiklikleri incelemiştir.

9 Floransa lı (daha sonra Fransa Kraliçesi olan) Catherine de Medici ( ) nin de çeşitli toksik karışımların insan üzerindeki etkisiyle ilgili testler ve araştırmalar yaptığı bilinmektedir Zehir ve zehirlenmelerin adli açıdan tanımlanarak değerlendirilmesi ve delil olarak kullanılması ilk kez 1840 da, Madame Lafarge davasında olmuştur. Kocasını zehirleyerek öldürmekle yargılanan Madame Lafarge ın davasında, postmortem analizlerde bir sonuca varılamamıştı. Ancak, dava sürerken, Paris te yaşayan ve İspanyol asıllı bir kimya öğretmeni olan Mathieu Orfila ( ), cesedi mezardan çıkarttırıp bazı organlarda yaptığı incelemelerde arsenik izlerine rastladı.

10 Madame Lafarge, bu bulguların delil olarak kabul edilmesi sonucunda mahkum edildi. Bu dava, toksikolojik bir analiz sonucunun delil olarak kullanıldığı ilk adli dava olarak kabul edilir ve Adli Toksikoloji çalışmaları bu dönemde başlamıştır.

11 Orfila nın, 1814 te Traite de Poisons on Toxicologie Generale isimli ilk bilimsel kitabı çıkmıştır. Bu kitap, dalında yazılan ilk kitaptır; bu kitap ve adı geçen dava Orfila ya Adli Toksikolojinin Babası ünvanını kazandırmıştır. Madame Lafarge davası ve Orfila dan sonra, Adli Toksikoloji spesifik bir disiplin haline gelmiş; zehirlerin tanımlanmasında kullanılan analitik yöntemlerde de gelişmeler başlamıştır.

12 Zehirlenme herhangi bir kimyasal maddenin dokulara hasar vermesi demektir. Her madde eğer belirli miktarın üstünde verilirse vücutta zehirlenmeye ve belirli semptomlara neden olabilmektedir. Tıbbi tedavide kullanılan ilaçların hemen hepsinde önerilen dozun aşılması zehirlenmelere neden olabilmektedir. Tedavi edici doz ve toksik doz arasındaki sınır bazı ilaçlar için çok dardır. Terapötik etkinin görüldüğü dozun çok az üstüne çıkılması, istenmeyen yan etkilere neden olabilmektedir.

13 Bazı maddeler çok az dozlarda zehir etkisi gösterebilmektedir. Bazıları için ise bu doz çok fazladır. Bilinen en toksik maddelerden biri plütonyum, diğeri ise hint yağı tohumundan elde edilen ricin dir. Endüstride, kimya sanayinde, tarımda ve evlerde den fazla çeşit kimyasal madde kullanılmakta ve her yıl 1000 kadar yenisi sentetik veya doğal yolla elde edilerek bunlara katılmaktadır. Bu maddelerin her biri değişik organlara etki ederek zehirlenmelere yol açabilme özelliğine sahiptir.

14 ZEHİR DANIŞMA MERKEZLERİ Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü İlaç ve Zehir Danışma Merkezi ANKARA , 5 hat ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi İZMİR Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi

15 Deri ve mukozalar, bir kimyasal maddenin vücuda girerek kan dolaşımına karışması için aşması gereken engellerin en önemlilerindendir. Solunum yada sindirim yoluyla gelen toksik maddeler için çok önemli engeller yoktur. Doğrudan kan dolaşımına verilen toksik maddeler ise etkisini hemen gösterir.

16 Vücuda Giriş Yolları 1- Sindirim kanalı: Ağız yolu, katı ve sıvı yapıdaki kimyasal maddelerin vücuda giriş kapılarından en önemlisidir. Sindirim kanalından giren toksik maddelerin neden olduğu ölümlerin büyük bir bölümü kaza yada intihar orijinlidir. Ör: İnsektisid torbasına konulmuş buğdaydan üretilen bulgurun yenmesi, zehirli mantarlar, insektisid içerek intihar.

17 2- Solunum yolları: Gaz halindeki kimyasal maddelerin vücuda girişleri solunmalarıyla olmaktadır. Kaza yada intihar orijinli karbon monoksit zehirlenmeleri, meslek hastalıkları hava kirliliği kökenlidir. Ör: Şofben yada gaz sobası zehirlenmeleri, maden işçilerindeki zehirlenmeler. 3- Deri ve mukoza yolu: Sıvı yada yarı katı yapıdaki kimyasal maddelerin girişi deri ve mukoza yoluyla olabilmektedir. Hemen tümü kaza orijinlidir. Ör: Tedavi amacıyla yanlışlıkla deri üzerine tarım ilacı sürülmesi. 4-Damar yolu: Kimyasal maddenin doğrudan kan dolaşımına enjeksiyonudur. Ör: Eroin enjeksiyonuna bağlı intoksikasyon.

18 Adli Toksikolojinin İlgi Alanları Kriminal olaylarda çeşitli toksikolojik analiz yöntemleri kullanılarak; Kullanılan zehirin türü, Belirlenen miktarın ölüme yol açıp açmayacağı, Toksik maddenin hangi yolla alındığı, Ölüm zamanı tayini,

19 Olayın intihar mı, kaza mı, cinayet mi olduğu, İlaç ve/veya alkolün vücuda alınma zamanı ve etki sürelerini araştırmak, Alkol-ilaç etkileşimini ve bu maddelerin trafikte sürücü, çeşitli suçlarda suçlu üzerindeki etkilerini araştırmak, Biyolojik materyallerde alkol ve çeşitli toksik maddelerin varlığını ve konsantrasyonlarını belirlemek, Bu konularda bilirkişilik yapmak, adli toksikologların çalışma alanı içindedir.

20 Toksik maddeler: Orijinlerine göre: Hayvansal, bitkisel, madeni, sentetik. Yapılarına göre: Katı, sıvı, gaz Fizyolojik etkilerine göre: Kan, sinir, kas ve sinir etkili ve yakıcı etkili, olarak sınıflandırılabilirler.

21 Toksik Etkiyi Belirleyen Faktörler Miktar (doz): Her zehir için toksik etki miktarı belirlenmiş olmakla birlikte bu miktarlar kişiden kişiye değişir. Alınma şekli: Bazı maddeler ağızdan alındıklarında etkili olmadıkları halde enjeksiyon yoluyla alındıklarında şiddetli etki yaparlar.

22 Yaş ve cinsiyet: Çocukların ve yaşlıların dayanıklılıkları azdır. Kadınlar erkeklere oranla daha az dayanıklıdır. Alışma (tolerans): Bazı toksik maddelere tolerans gelişebilir. Bu durumda alışılan maddenin büyük dozları toksik etki göstermez. Amfetaminler, barbitüratlar, benzodiazepinler ve morfin-eroin-metadon grubundan toksik maddelere tolerans gelişirse klinik etki beklenenin çok altında kalırken kanda veya dokularda toksik veya öldürücü doza ulaşabilir.

23 İdiyosenkrazi: Toleransın tam tersi bir durumdur. Bazı insanların toksik maddelere karşı özel bir hassasiyetleri olabilir. Maddenin çok küçük dozları ciltte kızarma, ürtiker, ishal, ateş gibi etkiler yapabildiği gibi ölüme de neden olabilir. Penisilin, aspirin, kokain, eroin bu etkiyi yapan maddelere örnek olarak verilebilir. Hastalıklar: Kalp, karaciğer ve böbrek hastalığı olanlar toksik maddelere daha az dayanıklıdırlar.

24 Toksik doz ve lethal doz kavramı: Her bireyin ilaçlara karşı cevabı değişiktir. Aynı dozda ilaç alan herkeste aynı cevap olmamaktadır. Benzer etkideki ilaçları kıyaslamak, ilaçların toksik potansiyellerini ve güvenilirliğini söyleyebilmek için LD 50 (Lethal Dose 50) ölçüsü kullanılmaktadır. Bu terim deney hayvanlarının %50 sini öldüren doz anlamındadır.

25 Zehirlenme Belirtileri Toksik maddenin fazla miktarda alınması ile kısa zamanda ortaya çıkan zehirlenme akut zehirlenme, uzun zamanda ve bir çok kez alınması ile oluşan zehirlenme kronik zehirlenme olarak tanımlanır. Mide-bağırsak belirtileri: Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, mide ve bağırsakta kanamalar, otopside mide ve barsak mukozasında kan toplanması ve yaralar görülür. Böbrek Belirtileri: İdrar tutulması veya artması, idrarda kan, albümin, böbrek dokusunun yıkılması nedeniyle hücreler görülür. Otopside böbrekler büyük, kanlı, bazı kısımları nekroze görülür.

26 Karaciğer Belirtileri: Sarılık, renksiz gaita, kaşıntı gibi karaciğer yetmezliği belirtileri görülür. Karaciğer büyür ve yağlanır. Göz Belirtileri: Göz kasları felci, şaşılık, gece körlüğü, göz bebeğinin daralması veya genişlemesi, ışığa veya mesafeye uyumsuzluk olur. Solunum Belirtileri: Nefes darlığı, öksürük, boğulma hissi ve siyanozdur

27 Deri Belirtileri: Kızarıklık, ürtiker benzeri kabarcıklar, sivilceler, yaralar, siyah renkli noktalar, sertleşmeler olur. Kan Belirtileri: Kan hücrelerinde şekil ve sayı değişiklikleri ve anemi görülür. Ruhsal ve Sinirsel Belirtiler: Felçler, hezeyanlar, şuur kaybı, uykusuzluk hali, öfori olur

28 Zehirlenmelerde Ölüm Sonrası Tanı Zehirlenme tanısında 3 önemli faktör söz konusudur. a- Hikaye b- Klinik ve otopsi bulguları c- Laboratuvar analizi

29 Toksikolojik Analiz İçin Gerekli Örnekler Kan: Tercihen koldan alınan venöz kan. Deriyi temizlemek için alkollü pamuk kullanılmamalıdır. 15 ml İdrar: İlaç ve kimyasal maddelerin idrardaki konsantrasyonu kana göre daha yüksektir ml. Steril bir enjektör ile idrar kesesinden alınır. Mide yıkama suyu veya mide içeriği: Mideden alınan örnekler ilaçların ve diğer toksik maddelerin aranması için değerli materyallerdir. İlk mide yıkama suyu veya mide içeriği alınır.

30 Feçes: Arsenik, cıva, kurşun gibi ağır metallerle zehirlenme dışında örnek alınmaz. Karaciğer ve diğer organlar: Bir çok ilacın kan ve idrardaki düzeyi çok düşmesine rağmen bunları belirlenebilir düzeyde bulundurduğu için otopside en fazla alınan organ karaciğerdir. Akciğer: İçerdiği gazın analizi mümkün olduğu için akciğer büyük önem taşır. Saç ve tırnak kesimleri: Arsenik, antimon ve talyum gibi ağır metal zehirlenmelerinden şüphelenildiği durumlarda bir miktar kesilmiş ve koparılmış saç örnekleri ile kesilmiş tırnaklar gönderilir. Bu metaller keratin tabakasının altında bulunduklarından zehirin ne zaman verildiği bulunabilir.

31 Yağ dokusunda biriken pestisitler gibi maddelerle zehirlenmelerde yağ dokusundan, kronik metal zehirlenmelerinde kemik dokusundan örnek alınmalıdır. Yiyecek ve içecekler: Bazı zehirlenmelerde toksik madde yiyecek veya içeceğe katılmış olabilir. Enjektör analizi: Olay yerinde bulunan enjektör incelenmelidir.

32 Toksikolojik İncelemelerde Örneklerin Alınması 1.Kavanoza; beyin, akciğer, kalp, karaciğer, böbrek 2.Kavanoza; midenin bir kısmı ile birlikte mide içeriğinden bir miktar ve barsak, mesane ile birlikte idrar alınır. 1. tüp:kan 2.tüp: tespit solüsyonu Alınan materyaller her organdan en az 250 gr olmalıdır. Cam kaplara tespit solüsyonu ile konulur.

33 Sık Rastlanılan Bazı Zehirlenmeler Parasetamol zehirlenmesi: Ağrı kesici olarak sık kullanılır. Kişisel tolerans değişmekle birlikte 10 gramın üzerindeki dozlarda toksik etki görülmektedir. Özellikle karaciğere toksiktir. Otopside hiç bir bulgu bulunmayabilir.

34 Salisilat zehirlenmesi: Çoğunluğunda bulantı ve kulak çınlaması dışında klinik bulgu bulunmamaktadır. Otopside midede aspirin artıkları bulunabilir. Bu artıklar geç dönemde de olsa yapılacak mide lavajının kıymetli olduğunu göstermektedir. Aspirin asit karakterde olduğundan midede erozyonlar, kanamaya eğilim bulunabilir.

35 Siyanür zehirlenmesi: Bir çok bitki tohumunda, kiraz, badem, şeftali,kayısı, erik gibi meyva çekirdeklerinde bulunur. Sanayide, altın ve gümüş elde etmek için kullanılabildiği gibi fotoğrafçılıkta da kullanılır. Etkisini çok kısa sürede gösterir. Nadiren kurtulan olur. 50 gr acı badem çekirdeği 70 kg lık bir kişiyi öldürebilir. Ölü morluklarının pembe renkli olması ve otopside iç organlardan acı badem kokusu alınması ile tanınabilir.

36 Kayısı çekirdeği siyanürlüymüş ÇANAKKALE/ANKARA - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Geyikli beldesinde İsmail-Sevgi Gülen'in oğulları Nurtekin, çok sayıda kayısı çekirdeğini taşla kırarak yedi. Bir süre sonra fenalaşan Nurtekin, Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük çocuğun siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölümle burun buruna geldiği anlaşıldı. Zehirin panzehiri 'cyano kit' arandı, ancak bulunamadı. Nurtekin sürekli kustuğu için panzehire ihtiyaç kalmadı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nden uzman doktor Tanıl Kendirli, kayısı çekirdeğinin zehirli olduğunu ve yenmemesi gerektiğini söyledi. Özellikle acı olan kayısı çekirdeklerinin siyanür barındırdığını belirten Kendirli, yanlışlıkla yenirse kusturma yoluna gidilmesini ve acilen hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi.

37 Çürüme toksikolojik bakımdan önemli miktarda siyanür oluşmasına neden olur. Üç aylık kanlarda %10 mg dozlarında siyanür saptanmıştır. Yangın sonucu ölenlerin kanında da siyanür saptanmıştır.

38 Ölüme yol açan miktarlar arasında büyük farklar söz konusudur. Midedeki gıda ve hidroklorik asit miktarı emilim hızında önemli rol oynar. Ölüme yol açan miktarlar: Hidrojen siyanür gazı: ppm Sodyum siyanür: 150 mg Potasyum siyanür: 200 mg Prussik asit (%2 lik sol) : ml

39 Arsenik zehirlenmesi: Renksiz, kokusuz ve doğada yaygın olarak bulunabilen, boyalarda, duvar kağıtlarında seramik ve cam üretiminde, insektisidlerde kullanılan bir maddedir.

40 2400 yıldır zehir olarak kullanılmaktadır (Napolyon). İnorganik şekilleri yaygın olarak su ve toprakta, organik bileşikleri temelde canlı organizmalarda bulunmaktadır. Vücuda sindirim ve solunum yoluyla girer.

41

42 Sindirim kanalından girmesiyle kısa sürede ölüm meydana gelmişse yalnız gastrit bulguları vardır. Birkaç saat sonra meydana gelen ölümlerde sindirim kanalında erozyonlar ve küçük kanamalar bulunur. En önemli değişiklikler beyinde bulunur. Ayrıca karaciğer, böbrek ve damar bulguları görülebilir.

43 Kronik Arsenik Zehirlenmesi Arseniğin uzun süre alınması durumunda, hem idrarda hem de dışkıda aylarca eser miktarda arsenik tespit edilir. Kronik arsenik zehirlenmesi olgularında arseniğin kıllar ve tırnaklarda depolanmasının adli tıp açısından önemi vardır.

44 Kurşun zehirlenmesi: Metal endüstrisi ile endüstriyel boya üretimi hammaddelerinde pillerde ve akülerde, kurşun su borularında, kurşunlu camlarda ve kristallerde, mücevhercilikte, kaçak üretilmiş içkilerde, ressamların kullandığı boyalarda, lastikte, oyuncaklarda, benzinde ve bazı metal alaşımlarında bulunur. Akü sanayi işçilerinde ve kurşun içeren boya kullanan ressamlarda meslek hastalığıdır.

45 Akut zehirlenmelerde beyin ödemi ve nekroz, ensefalopatiler görülür. Kronik kurşun zehirlenmelerinde ateroskleroz, nefroskleroz ve kalp büyümesi görülür. Otopside; ağız mukozasında gri-beyaz renk, yanakların iç taraflarında yaralar, mide ve bağırsaklarda kanamalı ülserler görülür.

46 Cıva zehirlenmesi: Termometrelerde, boyalarda, patlayıcılarda, bazı ilaçlarda, elektrikle ilgili araçlarda ve pillerde bulunur. Vücuda deri, sindirim ve solunum yollarıyla girer. Cıva mukozalarda hiperemi, erozyonlar, akciğer ödemi yapabilir. Kronik zehirlenmelerde beyinde birikir. Dişetlerinde, dişler hizasında griyeşil çizgilenme yapar.

47 Zehirlenmelerde Orijin Zehirlenmelerin büyük çoğunluğu kaza sonucu oluşmaktadır. İntiharlara da rastlanmaktadır. Cinayet ise nadirdir. Kazaya bağlı ölümlerin bir bölümü çocukların yanlışlıkla ilaç yuttuğu olgulardır. Zehirli mantar yenmesine bağlı ölümler ülkemizde de sıktır. Tarım ve sanayide kullanılan organofosfor bileşikleri ölümlere yol açabilmektedir.

48 ZEHİRLENMELERDE YARALANMA AĞIRLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zehirlenme olguları mutlak adli olgulardır. 1-Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Nitelikteki Zehirlenme Olguları A-Yalnızca semptomatik tedavi ile yetinilen olgular B-Gözlem süresince her hangi bir komplikasyon saptanılmayan olgular C-Gastrik lavaj ve aktif kömür dışında tedavi gerektirmeyen olgular

49 ZEHİRLENMELERDE YARALANMA AĞIRLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2-Vücuda Acı Veren Veya Sağlığının Ya Da Algılama Yeteneğinin Bozulmasına Neden Olan Durumlar Belirlenen yaşamsal tehlike ölçütlerinin bulunmadığı, ancak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde klinik bulgusu olan olgular bu gruptadır.

50 ZEHİRLENMELERDE YARALANMA AĞIRLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 3-Yaşamsal Tehlike Oluşturan Zehirlenme Olguları Yaşamsal Tehlike Kriterleri: Dozaj: Toksik doz biliniyor ve güvenilir verilere dayanıyorsa, maddenin kan düzeyinin toksik dozda olması GKS: 8 ve altındaki değerler yaşamsal tehlikenin varlığı açısından gösterge olmakla birlikte, 9 ve üzerindeki değerler negatif bir gösterge olarak kabul edilmemelidir. Entübasyon endikasyonu Hekim tarafından CPR (Cardio-Pulmoner Resusitasyon) uygulanması.ileri yaşam desteği uygulanarak kalp-akciğerbeyin canlandırma işlemi uygulanması Dializ, Hemoperfüzyon, Hemofiltrasyon, Plazmoferez uygulanmış olması.

51 ZEHİRLENMELERDE YARALANMA AĞIRLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Metobolik değerlendirmede: -Açıklanamayan anyon açığı olan yüksek metobolik asidoz durumlarında intoksikasyon düşünülmelidir. -ph değerinin 7,2 nin altında olması -pco2 değerinin 45 mmhg dan yüksek olması -K değerinin 6.4mEq/L nin üzerinde ve 2mEq/L nin altında olması - Konvülsiyonları olması - Tansiyon Arterial sistolik komponentin 80mmHg nın altında olması - Sinüs ritmi dışında ritmi olan ve blok bulunan olgular

52 ZEHİRLENMELERDE YARALANMA AĞIRLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yaşamsal Tehlike Açısından Özel Gruplar: 1-Tıbbi Tedavide Kullanılan ilaçların doz aşımının söz konusu olduğu olgularda: İlacın özel toksik etkisi (kardiotoksik etki, aritmi, hemototoksik etki vb) ayrıca göz önüne alınması gereken bir durumdur. Örneğin Trisiklik antidepresanlar santral sinir sistemi ve kardiak ileti sistemine olan toksik etkileri nedeni ile belirlenen kriterler dışında özel değerlendirme gerektirmektedir. 2-CO Zehirlenmelerinde: - Olgunun ilk bulunduğunda bilinç bozukluğu olması, - HbCO düzeyinin %20 nin üzerinde olması - Hiperbarik oksijen tedavisine gerek duyulması - 4 saatten uzun süren oksijen tedavisi gereksinimi - Spesifik BT ya da MR bulguları, beyin dışı organ bulguları; miyokart enfarktüsü, rabdomyoliz( CPK, LDH, ALT yükselmesi)

53 ZEHİRLENMELERDE YARALANMA AĞIRLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 3-Mantar Zehirlenmelerinde: Serum transaminazlarının yükselmesi, ikter, karaciğer matitesinin küçülmesi ve hepatik ensefolapati 4-Etil Alkol Zehirlenmelerinde: Klinik bulguların da desteklemesi şartıyla, kan alkol düzeyinin 200mg/dl ve üzerinde olması 5-Metil Alkol Zehirlenmelerinde: Klinik bulguların da desteklemesi şartıyla, kan düzeyinin 30 mg/dl (%80mg letal doz) ve üzerinde olması, Görme fonksiyonuna ait problemlerin olması

54 ZEHİRLENMELERDE YARALANMA AĞIRLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 6-Tarım İlaçları ile Zehirlenmelerde: Antikolinesteraz enzim düzeyi ve diğer spesifik enzim düzeyleri ile ilgili bilgi ve kayıt mevcutsa ve bu düzeyler literatürde belirlenen kritik düzeyler ise yaşamsal tehlike nin varlığından bahsedilebilir.

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ ADLİ TIP DERNEĞİ Editörler: Uz. Dr. Sadullah Güzel Doç. Dr.

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ

İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ İLAÇLARIN VE KOZMETİK ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLME SÜREÇLERİ VE DOĞA ÜZERİNE ETKİLERİ Esra KAPUCU, Hasan KAHVECİ, Özlem SUSAM, Yeşim ÇANTA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

YENİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADLİ RAPOR TANZİMİ İÇİN REHBER

YENİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADLİ RAPOR TANZİMİ İÇİN REHBER YENİ TÜRK CEZA KANUNU NDA TANIMLANAN YARALAMA SUÇLARININ ADLİ TIP AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ADLİ RAPOR TANZİMİ İÇİN REHBER Bu Rehber üç bölümden oluģmaktadır. Birinci Bölüm, konuya genel bir bakıģ

Detaylı

Metallerin Çevresel Etkileri -I

Metallerin Çevresel Etkileri -I Metallerin Çevresel Etkileri -I Özge KAHVECİOĞLU, Güldem KARTAL, Aybars GÜVEN, Servet TİMUR İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Antik çağlarda bu metallerin cevherleri işlenmeye başlandığından

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL

VKV Amerikan Hastanesi, Perioperatif Eğitim Hemşiresi, İSTANBUL Etilen Oksit ile Sterilizasyon; Nasıl Çalışır? Kullanılan Cihazların Özellikleri Nelerdir? Nasıl Denetlenir? Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? Formaldehid ve Etilen Oksit Sterilizasyon Yöntemini Karşılaştırma,

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat

Bir damla su. Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir damla su I Bu kitap Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla hazırlanmıştır. Ali Polat Bir Damla Su ALİ POLAT Bu yapıtın tüm hakları saklıdır. Yazarın izni olmadan yapıt yeniden basılamayacağı gibi kayıt,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ HASTA VE YAŞLI İLAÇLARINI TAKİP ETME ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI

UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ AÇISI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. M. Fatih YAVUZ UZUN YOL ARAÇ SÜRÜCÜLERİNDE MADDE KULLANIMI, MADDEYE ERİŞEBİLİRLİK VE MADDE TESTLERİNE BAKIŞ

Detaylı

SUNUŞ Düzenleme Kurulu

SUNUŞ Düzenleme Kurulu SUNUŞ İş Sağlığı ve Güvenliği; emeği ile geçinen, yani çalışan insanları ilgilendiren bu kavramlara verilen önem ülkeden ülkeye değişmektedir. Ayrıca ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle, toplumlar ve toplumu

Detaylı

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik

PROSES Ticaret, İmalat, Mühendislik - T.İ.M. Sayfa : 1 / 18 SU KİMYASI, SUDAKİ SAFSIZLIKLAR VE SUYUN ARITILMASI A. SU KİMYASI ve SUDAKİ SAFSIZLIKLAR Su kimyası, suyun arıtılması ve deiyonize su elde edilmesiyle ilgili karşılaşabileceğimiz

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet

Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Birinci Baskı : Kasım 1997, 5000 Adet İkinci Baskı : Kasım 1998, 3600 Adet Üçüncü Baskı : Ekim 2002, 5000 Adet Bu yayın T. C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi

Detaylı

İş sağlığı güvenliği. Doç Dr. Günay SAKA

İş sağlığı güvenliği. Doç Dr. Günay SAKA İş sağlığı güvenliği Doç Dr. Günay SAKA İş sağlığı ve güvenliği Tanımı: İş güvenliği, işyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile meslek

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEK RİSKLERİ Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri Birinci Baskı, Ekim 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Detaylı

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN

Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan Korunma Mustafa ÇETİN Parayla Satılmaz. Mustafa ÇETİN www aep gov.tr www agoivl.etr Mustafa Çetin Sağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 1. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Hayvan Dostları Kulübü (HDK) 2009 yılı bahar döneminde kuruldu. Kulübün

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET

ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON DİYABET KİLO VERMEDE 12 Sendromu Kalp Damar Cerrahi Merkezimizde başarılı bir operasyon 08 VARİS TEDAVİSİNDE SON NOKTA ENDOVENÖZ LAZER- RADYOFREKANS ABLASYON 13 İDRAR KAÇIRMAK KADER DEĞİL HASTALIKTIR TEDAVİ EDİLEBİLİR

Detaylı

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir?

sa lık 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? 2014-Sonbahar Sayısı-Sayı:7 sa lık ÜCRETSİZDİR, ALABİLİRSİNİZ... Sinüzit Nedir? İçindekiler 2 içindekiler 05 Rumeli BÖLÜM 12 24 Rumeli SAĞLIK Rumeli GÜNCEL 26 30 32 34 Rumeli HABERLER Rumeli Gezi Rumeli

Detaylı

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 içindekiler 03 BASINDA KADIKÖYŞİFA 06 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Doğuştan çarpık ayak ameliyatsız tedavi edilebiliyor. 08 ÜROLOJİ Cinsel hayat kalitesinde

Detaylı