BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ"

Transkript

1 BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ Rıfat TÜR (*), Cem OĞUZ (**) (*) Akdeniz Ünv., Müh. Fak., İnş. Müh. Böl. Antalya (**) Akdeniz Ünv. TBMYO, İnş. Bilim. Böl. Antalya ÖZET Son yıllarda Antalya sürekli gelişim içerisinde olan bir dünya şehri görünümüne bürünmüştür. Turizmin gelişmesi ve hızlı nüfus artışı şehirin yetersiz olan konut ihtiyacını ve daha da önemlisi bu konutlarda ve diğer altyapı tesislerinde kullanılacak olan malzeme sorununu da gündeme getirmiştir. Özellikle şehirde, yapı bünyesine giren çimento, tuğla, kireç, asfalt vs. gibi malzemelerin tedariki konusunda herhangi bir sorun yaşanmamasına karşın uygun özelliklere sahip agrega temininde sorunlar yaşanmaktadır. Antalya da son yıllarda malzeme ihtiyacına cevap verebilmek amacına yönelik olarak kırmataş işleyen tesislerin yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak tesislerin işlediği kırmataşın maliyetinin doğal dere agregasına oranla yüksek olması ve nispeten dayanımının düşük olması kullanımı sınırlamaktadır. Bütün bu olumsuz faktörlerden dolayı inşaat işlerinde doğal dere agregasının kaçak olarak kullanılması söz konusudur. Son yılda yerel idarelerden izin almaksızın açılan doğal agrega işleyen tesislerin sayısının artması agrega alınan derelerde bir takım olumsuz durumların oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle yataklardan kaçak malzeme alımlarının artması dere yataklarındaki akış düzenini olumsuz etkilemektedir. Aşırı yağışlarla meydana gelen feyezanların, derelerin akış düzenlerini bozmasından dolayı etrafındaki ekili alan ve yapılara zarar verdiği göze çarpmaktadır. Ayrıca kontrolsüzce agrega alınan derelerde önemli oranlarda su kirliliğinin yaşandığı gözlenmektedir. Bu bildirinin amacı, Antalya ilindeki önemli doğal malzeme kaynaklarından biri olan Boğaçayı havzasından kaçak malzeme alımı ve kaçak malzeme alımı sonucu oluşan olumsuz çevresel etkilerin belirlenmesidir. Ayrıca, Boğaçayı na alternatif oluşturabilecek malzeme kaynaklarının tartışılarak, şu anki durumun iyileştirilebilmesi yönünde farklı yaklaşımlar sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Antalya Kenti, Boğaçayı, İllegal malzeme alımı

2 ILLEGAL GRAVEL QUARRYING FROM BOĞAÇAYI BASEMENT AND ITS NEGATIVE IMPACTS ABSTRACT In recent years, Antalya has been developing very fast. Growth of local and foreign tourism and rapid population increase lead to some problems, such as housing, material supply for construction of these housing and infrastructure installations. Although there is no problem in supplying construction materials such as cement, brick, lime and asphalt, there are problems related to the supply of gravel with appropriate properties. It has been noticed recently that the number of excavations and installations producing crushed stone to meet the demand of gravel is increasing. However, the use of this crushed stone is undesirable because of its higher production cost than nature gravel and its relatively low durability. Due to these negative factors, illegal quarrying of natural gravel occurs widely in the construction sector. In the last decades, the number of companies producing natural gravel without permission by local authorities has been increased. Negative impacts have been observed in rivers from where gravel is quarried illegally. Examples of these negative impacts are the negative effects on the flow regularities of the rivers. During the events of intensive rainfall, floods occurs in the quarried rivers which in return damage agricultural areas and other important locations. Additionally, the water quality of the rivers is affected by increasing the turbidity and suspended solids contents that have adverse impacts on the light penetration of these rivers and on the ecological systems of the flora and fauna of these rivers. These negative impacts are not limited to the water quality of the rivers but extent to the sea environment at the water mixing zone between the rivers and the sea. In many cases, the quality of the seawater for recreational uses is affected by decreasing the transparency of the seawater and increasing the suspended solids and floating materials. The aim of this paper is to investigate the flow irregularities of rivers affected by illegal gravel quarrying and to study the different environmental impacts and economical losses. Key Words: Antalya City, Boğaçayı, Illegal gravel quarrying 1. GİRİŞ Antalya, 600 km uzunluğunda kıyısı ile Türkiye nin Akdeniz kıyısındaki en büyük ili konumundadır. Bu özelliği ile Antalya son yıllarda ülkemizin ve dünyanın gözde turizm şehirlerinden biri halini almıştır. Kentin ekonomik yapısını belirleyen turizm, tarım ve hizmet sektörlerinin yanı sıra, olağanüstü doğal güzellikleri, tarihi değerleri ve özellikle yumuşak iklimi sayesinde eşi bulunmaz bir şehir tablosu oluşturmuş ve bunun sonucu olarak çok hızlı göç alan bir yerleşim merkezi haline gelmiştir. İç göç ve turizmin sürekli artması Antalya için konut sorununu gündeme getirmiş ve buna bağlı olarak konuta ve altyapı tesislerine olan ihtiyaç inşaat sektörünün gelişimini hızlandırmıştır. İnşaat sektörünün gelişimi sonucunda, Antalya kıyı şeridinde faaliyet gösteren kumçakıl ocaklarının tam kapasite ile çalıştıkları görülmektedir. Kontrolsüz ve denetimsiz

3 işletilen ocaklar ve kaçak malzeme alımları günden güne çevre kirliliğine ve dere yatağında büyük tahribatlara neden olmaktadır. Buna ek olarak dere yatağı etrafının imara açılması ve çığ gibi büyüyen yapılaşma, yatağın tahribatından ileri gelecek olan taşkın zararlarını maksimuma çıkarmaktadır. Ortaya çıkan olumsuz durumdan dolayı Antalya Mahalli Çevre Kurulu 1997 yılında aldığı bir kararla ocakların kapatılmasını istemiştir. Söz konusu kararın hemen ardından bazı inşaat firmaları Boğaçayı mevkiinde bulunan Güzyaka (Üzümcek) Dağının kuzeydoğuya bakan yamaçları üzerinde kırma taş ve öğütme tesisleri kurarak buradan gerekli malzemeyi çıkarmaya başlamıştır. Bu da Antalya nın en önemli kimlik özelliklerinden birisi olan Beydağları siluetini bozmuş, ayrıca ocak işletimi sırasında belirli aralıklarla yapılan patlatmaların neden olduğu gürültü ve toz kirliliği ile ağır tonajlı araç trafiğinden kaynaklanan gürültü ve hava kirliliği önemli sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bölge halkının şikayetlerinin yoğunlaşması, ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçerek bölgede konuyla ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamıştır tarihinde İl Mahalli Çevre Kurulu, Boğaçayı nda ruhsatlı taş ve kum-çakıl ocaklarının, ruhsatlarının bitimine müteakip ruhsatların uzatılmaması yönünde bir karar almıştır ve bu tarihten itibaren yeni talepler ve ruhsat uzatma talepleri dikkate alınmamıştır. Bölgede, 1901 yılından bu yana yürürlükte olan Taş Ocakları Nizamnamesi ne göre verilmiş, en son ruhsat 1998 tarihinde sona ermiştir. Ancak bu tarihten itibaren faaliyetlerine ruhsatsız olarak devam eden özel kişi ile kamu kurum ve kuruluşlar mevcuttur. Boğaçayı havzasının rehabilitasyonu için projeler hazırlanırken, ruhsatlar uzatılmamış, ancak şu anda mevcut projelerin hedefleri tartışmalı iken, havzada tüm tesisler ruhsatsız olarak çalışmalarına devam etmektedirler. Bunun sonucu olarak şu anda düzensiz malzeme alımı çok daha etkili bir şekilde sürmektedir. 2. ÇALIŞMA ALANI 2.1. Yeri ve Yayılışı Antalya nın batısında yeralan Boğaçay ovası, doğuda kayalık arazi, kuzey ve batıda dağlarla çevrilmiş olup, güneyden denize açılmaktadır. Boğaçayı havzası, Antalya kent merkezi nin 10 km kuzeybatısında yer almaktadır (Şekil 1.). Havza km 2 lik bir yağış alanına sahiptir ve bunun km 2 lik kısmı 1500 m kotu üzerindedir. Bölgenin ana ulaşım yolları kent merkezi ile Konyaaltı kıyı bölgesinden geçmektedir. Boğaçayı, Karaman, Doyran ve Çandır isimli üç büyük taşkın karakterli derenin birleşiminden meydana gelmektedir. Boğaçayının bulunduğu alanların büyük bir kısmı imara açılarak hızlı bir yapılaşmaya maruz kalmıştır. Havza içerisinde bulunan çok sayıdaki yerleşim yerinde 1990 nüfus sayımına göre 8927 kişi yaşamaktadır [1]. Bölgede Antalya ve çeşitli dünya ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda bir narenciye potansiyeli de mevcuttur. Özellikle son yıllarda turizm yatırımlarının bu bölgeye kaymış olması Boğaçay havzasının işgalini hızlandıran bir diğer etken durumundadır.

4 Şekil 1. Boğaçayı havzası ve kum-çakıl ocakları [2].

5 2.2. Mevcut Durum Boğaçayı yaklaşık olarak 25 km. uzunluğundaki havza içerisinde akış göstermektedir. Boğaçayı; Karaman ve Doyran çayları, travertenlerden çıkan kaynak suları, batıdan gelen Çandır Deresi ile birleşerek Konyaaltı mevkiinde Akdeniz e dökülür. Kış ve İlkbahar aylarında yağışların ve Toros Dağlarındaki karların erimesiyle, debisi en yüksek değerlere ulaşmaktadır. Yaz aylarında ise Karaman, Doyran ve Çandır Çayı sularının ova içerisinde yok denecek kadar azalması, Boğaçayı debisini etkilemektedir. Ancak ovanın doğusundaki travertenlerden çıkan kaynak suları ve yer altı su rezervlerinden beslenme etkisiyle Boğaçayı nda çok az miktarda akış gözlenmektedir [3]. Karaman, Doyran, Çandır derelerinin getirdiği alüvyonların birikmesi ile oluşan Boğaçayı havzasındaki kum-çakıl rezervlerinden, uzun yıllardan beri malzeme alımı yapılmaktadır. Bilindiği gibi dere yataklarından temin edilen kum-çakıl, taş ocaklarından elde edilen agregalardan daha ucuz ve kalitelidir. İnşaat sektörünün nitelikli malzemeye olan talebi doğal olarak, şehre en yakın ve yeterli rezerve sahip olan Boğaçayı ndan malzeme alımını yoğunlaştırmıştır. Bu durum zaman zaman kontrolsüz malzeme alımlarının tespit edildiği Boğaçayı havzasının yakınlarında kurulu olan yerleşim birimlerinde olumsuz çevresel etkiler yaratmıştır. Ayrıca geniş alanlardan malzeme alınması, dere yatağının yer değiştirmesine neden olmuştur. Çandır Çayının Hurma-Çakırlar yolunun altında kum-çakıl eleme tesisleri, Hacısekili den Hurma-Çakırlar yoluna kadar 8 adet kum-çakıl ocağı ve Çayiçi mevkiinde Karayolları asfalt şantiyesi mevcuttur. Çandır çayının batısında Güzyaka (Üzümcek) Dağı nın kuzeydoğuya bakan yamaçlarında da kireçtaşı-kalker ocağı yer almaktadır. Şu anda Boğaçayı nda yapılan çalışmaları üç ana başlık altında toplamak mümkündür. 1- Maden Kanunu kapsamında çalışan firmalar 2- Valilik izni ile çalışan kurum ve yerel yönetimler 3- Kaçak olarak çalışan firmalar Maden Kanunu Kapsamında Çalışan Firmalar Boğaçayı havzasında 3213 sayılı maden kanunu kapsamında işletme ruhsatı almış firmalar bağlı oldukları kanun çerçevesinde faaliyet göstermektedir Valilik İzni İle Çalışan kurumlar ve Yerel Yönetimler Yerel belediyelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla zaman zaman valilik tarafından belirli süreler için verilen izinle malzeme alımı yapılabilmektedir. Denetim mekanizmasında olması gereken belediyelerin yangından mal kaçırırcasına kum-çakıl alımları, tahribatı arttırmakta ve tozlanma, trafik yoğunluğu, yolların bozulması gibi çevresel problemlere neden olmaktadır.

6 2.3 Kaçak olarak Çalışan Firmalar Mahalli Çevre Kurulunun kararı ile yaratılan belirsizlikten yararlanan bir çok firma yörede faaliyet göstermektedir (Fotoğraf 1., 2.). Kum-çakıl ve taş ocaklarına ruhsat veren İl Özel İdare Müdürlüğü yasak kararı ile yöredeki hiçbir ocağa ruhsat vermemiştir. Fotoğraf 1., 2. Boğaçayı yatağından kaçak olarak malzeme alan bir firma Genel Jeoloji Malzeme alımının yapıldığı alan otoktan kireç taşları, bunlarla tektonik konumlu ofiyolit türü kayaçlar ve traverten yamaç molozu, alüvyon gibi genç örtü kayalar yer alır. Beydağları kireç taşları, krem, bej, gri renklerde tekdüze karbonatlardan oluşur. 3. KUM-ÇAKIL ve TAŞ OCAKLARI Antalya Merkez Konyaaltı Belediyesi mücavir alan içerisinde kalan Boğaçayı ile Çandır Çayı mecralarından 1960 lı yıllardan bugüne kadar Antalya inşaat sektörünün kumçakıl ihtiyacı karşılanmaktadır yılından sonra Antalya yöresinde yaşanan hızlı yapılaşma sonucu bu malzemeye talep artmış ve yörede basit yöntemlerle yapılan üretim şekli değişerek arz-talep durumuna göre kum-çakıl üretimine yönelik yeni yatırımlar ile modern tesisler yapılmıştır. Çandır Çayı mecrasında yılları arasında kum-çakıl ve taş ocağı ruhsatı alan 22 adet, özel kişi ve şirketler ile kamu kuruluşlarına yaklaşık olarak m 2 lik alanda m 3 malzeme üretimi için ruhsat verilmiştir [4] yılının sonlarında kurulan Çevre İl Müdürlüğü nün 1994 yılının ilk yarısında konuyla ilgili olan Özel İdare ve Devlat Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürlüğü ile yaptığı ortaklaşa çalışmada, Boğaçay mecrasında 12 adet ruhsatlı taş ve kum-çakıl ocağı bulunduğu, bu ocaklardan çıkarılan malzemelerin 6 adet eleme, yıkama ve konkasör tesislerinde çeşitli aşamalardan geçilirilerek işlendiği ayrıca 2 adet tesisinde kurulma aşamasında olduğu tespitleri yapılmıştır.

7 Başlangıçta çalışan birkaç firmanın bölgede yaptığı tahribat ve kirliliğin tarımsal alanları ve bölgede yaşayan insanları olumsuz yönde etkilemediği düşünülerek ciddi önlemler alınmadan ve altyapı hizmetleri yerine getirilmeden 12 adet firmaya faaliyet izni verilmiştir. Ancak bu 12 adet firma bütün kuralları hiçe sayarak adeta bölgeden talan edercesine ve birbirleriyle yarışırcasına malzeme alınmasına başlamışlardır. Ocaklarda, ocak ruhsat sahalarının gerektiği şekilde belirlenmemesi ve denetlenmemesi nedeniyle, ocak sınırlarına uyulmadan malzeme alınması sözkonusu olmuştur. Özel İdare tarafından malzeme alınmasına müsaade edilen 5 metre derinlik aşılmış ve metre derinliğe kadar malzeme alınması nedeniyle havzada göllenmeler olmuştur. Dere yatağında faaliyet gösteren kum-çakıl ocaklarının yanı sıra yamaç alanda çalışan taş ocaklarından malzeme üretimi, galeri açılması patlayıcı madde ile gerçekleşmektedir. Bu işlem sırasında yoğun toz bulutları yayılmaktadır. İşletmelerin yer aldığı bölgede elek üstü malzemeler tamamen düzensiz olarak ortada bırakılmaktadır. Üretilen malzemenin taşınması sırasında da problemler yaşanmaktadır. Eleme-yıkama tesislerinden yüklü olarak çıkan ağır vasıtaların güzergahı narenciye bahçeleri içinden geçmektedir. Altyapı eksikliği sonucu yoğun kamyon trafiğinin ürettiği toz bulutları tarımsal alanlarda verim düşüklüğüne ve yarattıkları gürültü kirliliği ile yörede yaşayan vatandaşları rahatsız ederek can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Çandır Çayı ndan elde edilen kum-çakıl malzemesi Antalya kent merkezinin yanı sıra Serik, Manavgat, Korkuteli ve Kemer ilçelerinde de kullanılmaktadır. Boğaçayı ile Çandır Çayı ndan yıllık ortalama m m 3 arasında kum-çakıl alındığı belirtilmektedir. Antalya, Serik, Korkuteli ve Kemer ilçelerinde aylık ortalama m m 3 ; Manavgat ve Alanya ilçelerinde aylık ortalama m m 3 ; Finike, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde aylık olarak ortalama m m 3 hazır beton kullanılmaktadır. 4. İNŞAAT SEKTÖRÜ AÇISINDAN BOĞAÇAY MALZEMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Turizm sektörü ve turizme bağlı yan sektörlerin hızlı gelişimi sonucu Antalya ilinde yaşanan hızlı nüfus artışı, turizm yapılaşması, altyapı yatırımları ve konuta olan talep, il genelinde inşaat sektörünün 1980 li yıllardan başlamak üzere 1990 lı yılların ikinci yarısına kadar olağanüstü bir tempoda faaliyet göstermesine yol açmıştır. Ülkemizde, İnşaat sektörünün temel girdisi betondur. Betonun bileşenleri ise bilindiği üzere çimento-agrega ve sudur. İnşaat sektörünün söz konusu yıllardaki yoğun faaliyetleri neticesinde, sektörel bazda en ucuz doğal materyal olan agregaya talebi, il genelindeki doğal kaynakların (dere yataklarının) maksimum düzeyde kullanılmasına yol açmıştır. Şehir merkezine en yakın doğal malzeme rezervi bilindiği üzere Boğaçayı havzasındadır. En yakın ve en ucuz malzemenin söz konusu havzadan temin edilişi, legal ve illegal olarak malzeme alımını yörede yoğunlaştırmıştır.

8 4.1. Malzemenin Temini İnşaat sektörünün çok hızlı geliştiği Antalya ilinde kullanılan betonun bileşenlerinden kum-çakıl ın % 90 ı Boğaçayı mevkiinde faaliyet gösteren ocaklardan temin edilmektedir. Malzeme alımının yapılacağı yerler genel olarak, büyük firmalar için ulaşım yollarına yakın olma şartına uygun olarak seçilmekte, küçük firmalar için ise bir rastgelelik mevcuttur. Rastgele oluşturulan ulaşım yolların birçoğu Boğaçay seddelerini bir çok yerden keserek, düzenli seddeler sistemini bozmaktadır. Ayrıca akarsu içerisinde oluşturulan ulaşım yolları ağı akarsuyun akış rejimini ve yatağını bozacak yönde küçük setler oluşturmaktadır. Boğaçay yatağının su bulunan kesimlerinde kum-çakıl çıkartılması işlemi dip taraması şeklinde yapılmakta, ayrıca suyun olmadığı kesimlere ise direk kazı makineleri ile yapılmaktadır. Kazı ve dip taramasından çıkartılan kum-çakıl çatı eleklerden geçirilerek ağır tonajlı araçlarla granülometrisine göre ayrılmak üzere elek sistemlerine getirilmektedir. Burada malzeme 0-7, 7-15, mm boyutlarına göre ayrılıp, yıkanıp satışa veya kullanıma sunulmaktadır. Çıkarılan kum ve çakılın yıkama ve eleme işlemleri aynı anda yapılmakta ve malzeme içindeki ince maddeler tekrar boğaçayına verilmektedir. Bu ince maddeler dere yatağına birikerek canlı yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir Malzemenin Özellikleri Şekil 2. de Boğaçayı havzasından çıkarılan kum-çakıl ın granülometri eğrisi görülmektedir. Kum ve çakıl malzemenin kullanılabilirliği için gerekli olan fiziksel parametre değerleri Tablo 1 de görüldüğü gibi olup elde edilen veriler Boğaçay havzasından çıkarılan malzemenin inşaat için uygun kalitede olduğunu göstermektedir. İri danelerin az olması ve mil oranının düşüklüğü malzemeye aranan bir özellik kazandırmıştır % GEÇEN , TANE ÇAPI (mm) Şekil 2. Boğaçayı ndan çıkarılan malzemenin (kum-çakıl) granülometri eğrileri Tablo-1- Boğaçayı kum-çakılının Fiziksel Özellikleri

9 Numune No BA01 BA02 BA03 Özgül Ağırlık Ve % Absorpsiyon Kum Çakıl min 2.60 max.% Nolu Elekten Geçen (%) max. 3-5 K-11.0 Ç-1.70 Kil Topakları (%) Kum max. 1.0 Çakıl max Los Angeles Aşınma Kaybı (%) 100 Devir max Devir max K K-6.50 Ç İLLEGAL MALZEME ALIMI VE TAŞKIN SORUNU Boğaçayı havzasındaki kum-çakıl ocaklarından kontrolsüz ve denetimsiz alınan malzemeler dere yatağında çukurluklar ve buna bağlı olarak göllenmeye sebebiyet vermiştir ve 1995 yıllarındaki hava fotoğrafları incelendiğinde bu göllenmeler açıkca görülmektedir (Şekil 3.). Şekil 3. Boğaçayı Havzası (DSİ, 1997) Dere yatağının bozulması, taşkın suyunun kontrolünü zorlaştırmaktadır. Önceki yıllarda Boğaçayı deresi tarım alanlarını taşkından korumak amacıyla bir kısmı sedde içerisine alınmış ve zaman zaman bakım yapılarak seddeler korunmaya çalışılmıştır. Ancak bugün için Boğaçayının bulunduğu alanlar imara açılarak hızlı bir yapılaşma sonucu yerleşime açılmıştır. Bu bölgeleri taşkından korumak için DSİ çalışmalar yaparak sedde yerleri, yatak düzenlemesi ve kontrolünü projelendirmiştir (Fotoğraf 3., 4., 5., 6.). Sonuç olarak, kontrolsüz ve denetimsiz alınan kum-çakılın dere yatağında oluşturduğu tahribat, gelebilecek bir taşkına destek verici nitelikte, imar ve tarım alanlarında büyük tehlikeler yaratabileceği görülmektedir.

10 Fotoğraf 3., 4., 5., 6. Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğünün sedde ve yatak çalışmaları 6. İLLEGAL MALZEME ALIMININ ÇEVRESEL BOYUTU Boğaçayı tarafından taşınan malzeme Antalya nın Konyaaltı kumsalı için kaynak oluşturmaktadır. Kum-çakıl ocakları bu kaynağın azalmasına neden olmaktadır. Çıkarılan malzemenin taşınması sırasında servis yollarında oluşan toz ve kırma taş ocaklarda yapılan patlatmalar neticesinde çıkan toz, kirliliğe neden olmakta, ayrıca Boğaçayı havzası yakınlarında bulunan narenciye bahçelerinde ürün verimliliğinde azalmaya sebep olduğu üreticiler tarafından belirtilmektedir. Kırmataş öğütme tesislerinde patlatmaların yarattığı gürültü ve hava kirliliği olumsuz bir çevre baskısı oluşturmaktadır. Ayrıca dağların kırmataş üretmek amacı ile parçalanması, Antalya nın en önemli kimlik özelliklerinden biri olan Beydağları siluetini bozmakta ve ayrıca, görüntü kirliliğine sebep olmaktadır. Kum ve çakılın ocaklardan alınıp kullanıldığı yere nakli, ağır tonajlı araçlarla yapılmaktadır. Sözkonusu araçların özellikle kıyı bandında bulunan turistik tesislerin önündeki güzergahı kullanmaları nedeniyle yarattıkları gürültü kirliliği ve trafik sorunu hat safhaya ulaşmıştır. Araçlardan akan sular ve çıkan eksoz dumanı çevre kirliliği oluşturmaktadır (Fotoğraf 7., 8., 9., 10.).

11 Fotoğraf 7., 8., 9., 10. Kaçak malzeme alımının çevresel etkileri 7. SONUÇ VE ÖNERİLER Boğaçayı havzasında bulunan kum-çakıl ocaklarının kapatılmasının getireceği faydalar özetlenecek olunursa; Dere yatağı doğallığını koruyarak feyezanlarda oluşacak maddi hasarlar azalacaktır. Gelebilecek taşkınlara karşı kontrol artacaktır. Kum-çakılın elde edilmesi ve taşınması sırasında oluşan gürültü, toz, hava, görüntü kirliliği önlenmiş olacaktır. Trafik sorunu ortadan kalkacaktır. Konyaaltı kumsalı için kaynak (kum ve çakıl) azalması oluşmayacaktır. Narenciye ve bazı bitki türleri zarar görmeyecektir. Boğaçayı havzasında bulunan kum-çakıl ocaklarının kapatılmasının getireceği olumsuzluklar özetlenecek olunursa; Ocakların Antalya şehir merkezine yakınlığı nedeniyle inşaat sektörü açısından nakliyede ekonomi sağlanabilirken, başka bir ocağın kullanılması halinde uzaklık nedeniyle ekonomiklikten uzaklaşılacaktır. Hazır beton kullanımına teşvik edilen müteahhitler bu fiyat farkından dolayı yerinde dökme betona dönecekler, bu da hem çevre kirliliği hem de betonda standartların elde edilmesi yönünde sıkıntılar doğuracaktır.

12 Olumsuz nedenlerden dolayı kapatılmak istenen Boğaçayı kum-çakıl ocaklarına alternatif olarak görülen en yakın ocaklar, Antalya şehir merkezine 35 km uzaklıktaki Aksu havzasında bulunmaktadır. Türkiye turizminin en önemli ulaşım güzergahı olan Antalya-Alanya karayolu üzerinden havzaya ulaşılmaktadır. Kum ve çakılın granülometrisine ve diğer fiziksel özelliklerine bakıldığında Boğaçayına benzer durumda olduğu bilinmektedir. Aksu havzasının şehir merkezine uzaklığı, Boğaçayına nazaran kum-çakıl nakliyesine ek maliyet getireceğinden bu maliyet inşaat sektörüne yansıyacaktır. Özellikle betondan istenilen özelliklerin bulunduğu, çevre açısından da kirliliği az oluşturan hazır beton kullanımının teşvik edildiği bu yöredeki müteahhitlerin kum ve çakılın nakliyesinden dolayı oluşan fiyat farkının betona yansıması, hazır beton kullanımı olumsuz etkileyecektir. Çevre kirliliğinin hat safhaya ulaştığı, betonda aranan standartların tam olarak elde edilemediği yerinde dökme beton kullanımı nispeten ekonomik olması nedeniyle tercih edilecektir. Bu da beton kalitesi ve çevre kirliliği açısından olumsuz bir durum oluşturacaktır. Kum ve çakılın kullanılacağı yere nakledilirken Antalya-Alanya karayolu kullanılacağından çevre kirliliği ve trafik açısından önemli sakıncalar oluşturacağı açıktır. Sonuç olarak Boğaçayı ve Aksu kum ve çakıl ocaklarının birbirlerine nazaran üstünlük ve sakıncaları mevcuttur. Bir öneri olarak, Boğaçayı havzasının taşkın önleme projesi çerçevesinde, gerekli önlemlerin alınarak, kontrollü ve denetimli olarak işletilmesinin doğru olacağı, nakliye yol güzergahının değiştirilmesinin fayda getireceği, bu sayede ülke ekonomisine büyük yararlar sağlanacağı görüşüne varılmıştır. KAYNAKÇA [1] Devlet Su İşleri (DSİ), 1997, Antalya Boğaçayı Taşkın Önleme Projesi. [2] N. Dipova, 1997, Isuues in Konyaaltı Coastal Area, Proceedings of the third International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Malta. [3] C. Arüv, 1994, Boğaçayı Sorunu Ve Çözüm Önerileri,

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Göller Yöresinde yeralan Burdur Havzası'nın oluşumunda tektonik hareketlerin büyük etkisi olmuştur. Havza

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU

1. PLANLAMA ALANININ KONUMU ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, 13438 ADA 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22 PARSELLERDE YAPILAN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ KONUMU Antalya

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2014 PETMA BEJ MERMER OCAĞI PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK HAKKINDA BİLGİLER 1) OCAK RUHSAT BİLGİLERİ İLİ İLÇE KÖYÜ : TOKAT : TURHAL : ORMANÖZÜ RUHSAT NUMARASI

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı?

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı? KOMİSYON KARAR RAPORU Sayfa No : 1 Karar Rapor Tarihi : 01/10/2012 Kararla İlgili Teklif No : Sözlü öneri Mevcut Durumun Tanımlanması : İl Genel Meclisinin Eylül/2012 toplantısının 03.09.2012 tarihli birinci

Detaylı

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI Kurum olarak, İlimize içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarını koruma çalışmalarımız, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M

BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 19M BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ SUNULLAH MAHALLESİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 723 ADA 337 PARSEL (ESKİ 723 ADA 336-164 PARSEL) 1/5000 19M 2016 1 2 1. Planlama Alanı Tanımı Planlama alanı

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ DENEY ADI: AGREGA ELEK ANALİZİ VE GRANÜLOMETRİ EĞRİSİ AMAÇ: İnşaat ve madencilik sektöründe beton, dolgu vb. içerisinde kullanılacak olan agreganın uygun gradasyona (üniform bir tane boyut dağılımına)

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI ANTALYA ÇEVRE YOLLARI Toplam 29 km uzunluğundaki 2003 yılından önce 24,6 km si sathi kaplamalı, 4,4 km si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. 2003 2008 yılları arasında ise 4,1 km si

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU Nisan - 2016 1. Giriş Agrega, beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Beton içinde hacimsel

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI Hydrau-Tech Inc. 33 W. Drake Road, Suite 40 Fort Collins, CO, 80526 tarafından hazırlanmıştır

Detaylı

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi)

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU İSTAÇ A.Ş. Fatih Mehmet KARACA 26 Nisan 2012 ANTALYA (Sueno Otel / SİDE) YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ATIK TÜRLERİ -----------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

ANTALYA MERKEZ RENT A CAR FİRMALARI

ANTALYA MERKEZ RENT A CAR FİRMALARI ANTALYA MERKEZ RENT A CAR FİRMALARI - ANTALYA Merkez Hakkında Genel Bilgiler - ANTALYA merkez rent a car firmaları Avrupa ve Türkiye nin gözde turizm ve tatil şehirlerinden olan Antalya, Akdeniz e paralel

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN: Cem ÖNER A) MUALLA ZEYREK İLKOKULUNUN TARİHÇESİ 1989-1990 Öğretim yılında 210 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz, 1993-1994

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

B İ L G İ N O T U. : Sayın Ahmet Ülkü KUTENGİN (Marmaris Çevrecileri Derneği) MUĞLA İLİ - MARMARİS İLÇESİ - KAZAN DERESİ

B İ L G İ N O T U. : Sayın Ahmet Ülkü KUTENGİN (Marmaris Çevrecileri Derneği) MUĞLA İLİ - MARMARİS İLÇESİ - KAZAN DERESİ B İ L G İ N O T U Talep Sahibi : Sayın Ahmet Ülkü KUTENGİN (Marmaris Çevrecileri Derneği) Talebi İleten Makam : Özel Kalem Müdürlüğü Talep Tarihi : 17.10.2016 Hazırlayan Birim : DSİ 21. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

ANTALYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ANTALYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ANTALYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Antalya ili, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde yer alan ve ülkemizin turizm başkenti sayılabilecek bir ilidir. Toros orojenik kuşağı içinde Antalya ve Alanya

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ

2. PLANLAMA ALANININ ÜLKE VE BÖLGEDEKİ YERİ SELMA KISA PLANLAMA MANİSA İLİ, AKHİSAR İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ 2304 ADA 1 PARSEL VE 2305 ADA 1 PARSELİN DOĞUSUNDAKİ 30 METRELİK YOLA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN)

POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) POYRAZ HES CEVRE YONETIM PLANI (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİ İÇİN GENEL BAKIŞ AÇISI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİDROELEKTRİK SANTRAL AZALTMA PLANI Safha Konu Azaltım Ölçümü İnşaat Safhası

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Ortadoğu'da su ve petrol (*) Dursun YILDIZ İnş Müh Su Politikaları Uzmanı Petrol zengini Ortadoğu'nun su gereksinmesini gidermek amacıyla üretilen projelerden

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

SAMSUN DA YAŞANAN AFETE İLİŞKİN RAPOR

SAMSUN DA YAŞANAN AFETE İLİŞKİN RAPOR SAMSUN DA YAŞANAN AFETE İLİŞKİN RAPOR Samsun da 4 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşen yağış sonrası doğu bölgesinde ve Canik Belediyesi sınırları içerisinde sel meydana gelmiştir. Bunun sonucunda TOKİ, Samsun

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Afyon Yöresi Agregaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. Investigation of Physical Properties of Afyon Region Aggregates

Afyon Yöresi Agregaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. Investigation of Physical Properties of Afyon Region Aggregates Afyon Yöresi Agregaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması Investigation of Physical Properties of Afyon Region Aggregates Osman ÜNAL AKÜ, Teknik Eğitim Fakültesi. Yapı Eğitimi Bölümü, 0200,ANS Kampusu,

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu

Muradiye (Rize) Belediyesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu A.PLANLAMA ALANININ TANIMI Rize İli, Muradiye imar planında Belediye nin talebi üzerine imar planı değişiklik teklifi hazırlanmıştır. Planlama alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planında G45-a-01-c ve G45-a-06-b

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;...

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;... İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI... 3 2 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 4 2.1 Aksu Çayı Kısmı;... 4 2.2 Beşgöz Çayı Kısmı;... 5 2.3 Kumköy Orman Yangın Yolu Kısmı;... 6 3 MEVCUT PLANLAR VE MÜLKİYET

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU Eylül - 2014 1. Giriş Agrega, beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Beton içinde hacimsel

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır.

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. 2017 Dünya Su Günü Bildirisi 2016 yılı, ilk kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti. 2 yüzyıl, dünya ortalama

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR

Yapı Yap M al M zemesi AGREGALAR Yapı Malzemesi AGREGALAR AGREGALAR Kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. Amerikan standartlarından ASTM D8: agregayı, Harç veya beton oluşturmak amacıyla

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU M OGAN VE EYMİR GÖLLERİ SU KONTROL YAPILARI İLE İNCESU SEL KAPANININ TAŞKIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU M OGAN VE EYMİR GÖLLERİ SU KONTROL YAPILARI İLE İNCESU SEL KAPANININ TAŞKIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU M OGAN VE EYMİR GÖLLERİ SU KONTROL YAPILARI İLE İNCESU SEL KAPANININ TAŞKIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ O K A N Ç A Ğ R I B O Z K U R T D R. N U R İ M E R Z İ DR. Z U H A L

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi V. ULUSLARARASI KUM VE TOZ FIRTINASI ÇALIŞTAYI ORTA DOĞU TOZ KAYNAKLARI VE ETKİLERİ 23-25 EKİM 2017, İSTANBUL (Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki

Detaylı