BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ"

Transkript

1 BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ Rıfat TÜR (*), Cem OĞUZ (**) (*) Akdeniz Ünv., Müh. Fak., İnş. Müh. Böl. Antalya (**) Akdeniz Ünv. TBMYO, İnş. Bilim. Böl. Antalya ÖZET Son yıllarda Antalya sürekli gelişim içerisinde olan bir dünya şehri görünümüne bürünmüştür. Turizmin gelişmesi ve hızlı nüfus artışı şehirin yetersiz olan konut ihtiyacını ve daha da önemlisi bu konutlarda ve diğer altyapı tesislerinde kullanılacak olan malzeme sorununu da gündeme getirmiştir. Özellikle şehirde, yapı bünyesine giren çimento, tuğla, kireç, asfalt vs. gibi malzemelerin tedariki konusunda herhangi bir sorun yaşanmamasına karşın uygun özelliklere sahip agrega temininde sorunlar yaşanmaktadır. Antalya da son yıllarda malzeme ihtiyacına cevap verebilmek amacına yönelik olarak kırmataş işleyen tesislerin yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak tesislerin işlediği kırmataşın maliyetinin doğal dere agregasına oranla yüksek olması ve nispeten dayanımının düşük olması kullanımı sınırlamaktadır. Bütün bu olumsuz faktörlerden dolayı inşaat işlerinde doğal dere agregasının kaçak olarak kullanılması söz konusudur. Son yılda yerel idarelerden izin almaksızın açılan doğal agrega işleyen tesislerin sayısının artması agrega alınan derelerde bir takım olumsuz durumların oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle yataklardan kaçak malzeme alımlarının artması dere yataklarındaki akış düzenini olumsuz etkilemektedir. Aşırı yağışlarla meydana gelen feyezanların, derelerin akış düzenlerini bozmasından dolayı etrafındaki ekili alan ve yapılara zarar verdiği göze çarpmaktadır. Ayrıca kontrolsüzce agrega alınan derelerde önemli oranlarda su kirliliğinin yaşandığı gözlenmektedir. Bu bildirinin amacı, Antalya ilindeki önemli doğal malzeme kaynaklarından biri olan Boğaçayı havzasından kaçak malzeme alımı ve kaçak malzeme alımı sonucu oluşan olumsuz çevresel etkilerin belirlenmesidir. Ayrıca, Boğaçayı na alternatif oluşturabilecek malzeme kaynaklarının tartışılarak, şu anki durumun iyileştirilebilmesi yönünde farklı yaklaşımlar sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Antalya Kenti, Boğaçayı, İllegal malzeme alımı

2 ILLEGAL GRAVEL QUARRYING FROM BOĞAÇAYI BASEMENT AND ITS NEGATIVE IMPACTS ABSTRACT In recent years, Antalya has been developing very fast. Growth of local and foreign tourism and rapid population increase lead to some problems, such as housing, material supply for construction of these housing and infrastructure installations. Although there is no problem in supplying construction materials such as cement, brick, lime and asphalt, there are problems related to the supply of gravel with appropriate properties. It has been noticed recently that the number of excavations and installations producing crushed stone to meet the demand of gravel is increasing. However, the use of this crushed stone is undesirable because of its higher production cost than nature gravel and its relatively low durability. Due to these negative factors, illegal quarrying of natural gravel occurs widely in the construction sector. In the last decades, the number of companies producing natural gravel without permission by local authorities has been increased. Negative impacts have been observed in rivers from where gravel is quarried illegally. Examples of these negative impacts are the negative effects on the flow regularities of the rivers. During the events of intensive rainfall, floods occurs in the quarried rivers which in return damage agricultural areas and other important locations. Additionally, the water quality of the rivers is affected by increasing the turbidity and suspended solids contents that have adverse impacts on the light penetration of these rivers and on the ecological systems of the flora and fauna of these rivers. These negative impacts are not limited to the water quality of the rivers but extent to the sea environment at the water mixing zone between the rivers and the sea. In many cases, the quality of the seawater for recreational uses is affected by decreasing the transparency of the seawater and increasing the suspended solids and floating materials. The aim of this paper is to investigate the flow irregularities of rivers affected by illegal gravel quarrying and to study the different environmental impacts and economical losses. Key Words: Antalya City, Boğaçayı, Illegal gravel quarrying 1. GİRİŞ Antalya, 600 km uzunluğunda kıyısı ile Türkiye nin Akdeniz kıyısındaki en büyük ili konumundadır. Bu özelliği ile Antalya son yıllarda ülkemizin ve dünyanın gözde turizm şehirlerinden biri halini almıştır. Kentin ekonomik yapısını belirleyen turizm, tarım ve hizmet sektörlerinin yanı sıra, olağanüstü doğal güzellikleri, tarihi değerleri ve özellikle yumuşak iklimi sayesinde eşi bulunmaz bir şehir tablosu oluşturmuş ve bunun sonucu olarak çok hızlı göç alan bir yerleşim merkezi haline gelmiştir. İç göç ve turizmin sürekli artması Antalya için konut sorununu gündeme getirmiş ve buna bağlı olarak konuta ve altyapı tesislerine olan ihtiyaç inşaat sektörünün gelişimini hızlandırmıştır. İnşaat sektörünün gelişimi sonucunda, Antalya kıyı şeridinde faaliyet gösteren kumçakıl ocaklarının tam kapasite ile çalıştıkları görülmektedir. Kontrolsüz ve denetimsiz

3 işletilen ocaklar ve kaçak malzeme alımları günden güne çevre kirliliğine ve dere yatağında büyük tahribatlara neden olmaktadır. Buna ek olarak dere yatağı etrafının imara açılması ve çığ gibi büyüyen yapılaşma, yatağın tahribatından ileri gelecek olan taşkın zararlarını maksimuma çıkarmaktadır. Ortaya çıkan olumsuz durumdan dolayı Antalya Mahalli Çevre Kurulu 1997 yılında aldığı bir kararla ocakların kapatılmasını istemiştir. Söz konusu kararın hemen ardından bazı inşaat firmaları Boğaçayı mevkiinde bulunan Güzyaka (Üzümcek) Dağının kuzeydoğuya bakan yamaçları üzerinde kırma taş ve öğütme tesisleri kurarak buradan gerekli malzemeyi çıkarmaya başlamıştır. Bu da Antalya nın en önemli kimlik özelliklerinden birisi olan Beydağları siluetini bozmuş, ayrıca ocak işletimi sırasında belirli aralıklarla yapılan patlatmaların neden olduğu gürültü ve toz kirliliği ile ağır tonajlı araç trafiğinden kaynaklanan gürültü ve hava kirliliği önemli sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bölge halkının şikayetlerinin yoğunlaşması, ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçerek bölgede konuyla ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamıştır tarihinde İl Mahalli Çevre Kurulu, Boğaçayı nda ruhsatlı taş ve kum-çakıl ocaklarının, ruhsatlarının bitimine müteakip ruhsatların uzatılmaması yönünde bir karar almıştır ve bu tarihten itibaren yeni talepler ve ruhsat uzatma talepleri dikkate alınmamıştır. Bölgede, 1901 yılından bu yana yürürlükte olan Taş Ocakları Nizamnamesi ne göre verilmiş, en son ruhsat 1998 tarihinde sona ermiştir. Ancak bu tarihten itibaren faaliyetlerine ruhsatsız olarak devam eden özel kişi ile kamu kurum ve kuruluşlar mevcuttur. Boğaçayı havzasının rehabilitasyonu için projeler hazırlanırken, ruhsatlar uzatılmamış, ancak şu anda mevcut projelerin hedefleri tartışmalı iken, havzada tüm tesisler ruhsatsız olarak çalışmalarına devam etmektedirler. Bunun sonucu olarak şu anda düzensiz malzeme alımı çok daha etkili bir şekilde sürmektedir. 2. ÇALIŞMA ALANI 2.1. Yeri ve Yayılışı Antalya nın batısında yeralan Boğaçay ovası, doğuda kayalık arazi, kuzey ve batıda dağlarla çevrilmiş olup, güneyden denize açılmaktadır. Boğaçayı havzası, Antalya kent merkezi nin 10 km kuzeybatısında yer almaktadır (Şekil 1.). Havza km 2 lik bir yağış alanına sahiptir ve bunun km 2 lik kısmı 1500 m kotu üzerindedir. Bölgenin ana ulaşım yolları kent merkezi ile Konyaaltı kıyı bölgesinden geçmektedir. Boğaçayı, Karaman, Doyran ve Çandır isimli üç büyük taşkın karakterli derenin birleşiminden meydana gelmektedir. Boğaçayının bulunduğu alanların büyük bir kısmı imara açılarak hızlı bir yapılaşmaya maruz kalmıştır. Havza içerisinde bulunan çok sayıdaki yerleşim yerinde 1990 nüfus sayımına göre 8927 kişi yaşamaktadır [1]. Bölgede Antalya ve çeşitli dünya ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda bir narenciye potansiyeli de mevcuttur. Özellikle son yıllarda turizm yatırımlarının bu bölgeye kaymış olması Boğaçay havzasının işgalini hızlandıran bir diğer etken durumundadır.

4 Şekil 1. Boğaçayı havzası ve kum-çakıl ocakları [2].

5 2.2. Mevcut Durum Boğaçayı yaklaşık olarak 25 km. uzunluğundaki havza içerisinde akış göstermektedir. Boğaçayı; Karaman ve Doyran çayları, travertenlerden çıkan kaynak suları, batıdan gelen Çandır Deresi ile birleşerek Konyaaltı mevkiinde Akdeniz e dökülür. Kış ve İlkbahar aylarında yağışların ve Toros Dağlarındaki karların erimesiyle, debisi en yüksek değerlere ulaşmaktadır. Yaz aylarında ise Karaman, Doyran ve Çandır Çayı sularının ova içerisinde yok denecek kadar azalması, Boğaçayı debisini etkilemektedir. Ancak ovanın doğusundaki travertenlerden çıkan kaynak suları ve yer altı su rezervlerinden beslenme etkisiyle Boğaçayı nda çok az miktarda akış gözlenmektedir [3]. Karaman, Doyran, Çandır derelerinin getirdiği alüvyonların birikmesi ile oluşan Boğaçayı havzasındaki kum-çakıl rezervlerinden, uzun yıllardan beri malzeme alımı yapılmaktadır. Bilindiği gibi dere yataklarından temin edilen kum-çakıl, taş ocaklarından elde edilen agregalardan daha ucuz ve kalitelidir. İnşaat sektörünün nitelikli malzemeye olan talebi doğal olarak, şehre en yakın ve yeterli rezerve sahip olan Boğaçayı ndan malzeme alımını yoğunlaştırmıştır. Bu durum zaman zaman kontrolsüz malzeme alımlarının tespit edildiği Boğaçayı havzasının yakınlarında kurulu olan yerleşim birimlerinde olumsuz çevresel etkiler yaratmıştır. Ayrıca geniş alanlardan malzeme alınması, dere yatağının yer değiştirmesine neden olmuştur. Çandır Çayının Hurma-Çakırlar yolunun altında kum-çakıl eleme tesisleri, Hacısekili den Hurma-Çakırlar yoluna kadar 8 adet kum-çakıl ocağı ve Çayiçi mevkiinde Karayolları asfalt şantiyesi mevcuttur. Çandır çayının batısında Güzyaka (Üzümcek) Dağı nın kuzeydoğuya bakan yamaçlarında da kireçtaşı-kalker ocağı yer almaktadır. Şu anda Boğaçayı nda yapılan çalışmaları üç ana başlık altında toplamak mümkündür. 1- Maden Kanunu kapsamında çalışan firmalar 2- Valilik izni ile çalışan kurum ve yerel yönetimler 3- Kaçak olarak çalışan firmalar Maden Kanunu Kapsamında Çalışan Firmalar Boğaçayı havzasında 3213 sayılı maden kanunu kapsamında işletme ruhsatı almış firmalar bağlı oldukları kanun çerçevesinde faaliyet göstermektedir Valilik İzni İle Çalışan kurumlar ve Yerel Yönetimler Yerel belediyelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla zaman zaman valilik tarafından belirli süreler için verilen izinle malzeme alımı yapılabilmektedir. Denetim mekanizmasında olması gereken belediyelerin yangından mal kaçırırcasına kum-çakıl alımları, tahribatı arttırmakta ve tozlanma, trafik yoğunluğu, yolların bozulması gibi çevresel problemlere neden olmaktadır.

6 2.3 Kaçak olarak Çalışan Firmalar Mahalli Çevre Kurulunun kararı ile yaratılan belirsizlikten yararlanan bir çok firma yörede faaliyet göstermektedir (Fotoğraf 1., 2.). Kum-çakıl ve taş ocaklarına ruhsat veren İl Özel İdare Müdürlüğü yasak kararı ile yöredeki hiçbir ocağa ruhsat vermemiştir. Fotoğraf 1., 2. Boğaçayı yatağından kaçak olarak malzeme alan bir firma Genel Jeoloji Malzeme alımının yapıldığı alan otoktan kireç taşları, bunlarla tektonik konumlu ofiyolit türü kayaçlar ve traverten yamaç molozu, alüvyon gibi genç örtü kayalar yer alır. Beydağları kireç taşları, krem, bej, gri renklerde tekdüze karbonatlardan oluşur. 3. KUM-ÇAKIL ve TAŞ OCAKLARI Antalya Merkez Konyaaltı Belediyesi mücavir alan içerisinde kalan Boğaçayı ile Çandır Çayı mecralarından 1960 lı yıllardan bugüne kadar Antalya inşaat sektörünün kumçakıl ihtiyacı karşılanmaktadır yılından sonra Antalya yöresinde yaşanan hızlı yapılaşma sonucu bu malzemeye talep artmış ve yörede basit yöntemlerle yapılan üretim şekli değişerek arz-talep durumuna göre kum-çakıl üretimine yönelik yeni yatırımlar ile modern tesisler yapılmıştır. Çandır Çayı mecrasında yılları arasında kum-çakıl ve taş ocağı ruhsatı alan 22 adet, özel kişi ve şirketler ile kamu kuruluşlarına yaklaşık olarak m 2 lik alanda m 3 malzeme üretimi için ruhsat verilmiştir [4] yılının sonlarında kurulan Çevre İl Müdürlüğü nün 1994 yılının ilk yarısında konuyla ilgili olan Özel İdare ve Devlat Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürlüğü ile yaptığı ortaklaşa çalışmada, Boğaçay mecrasında 12 adet ruhsatlı taş ve kum-çakıl ocağı bulunduğu, bu ocaklardan çıkarılan malzemelerin 6 adet eleme, yıkama ve konkasör tesislerinde çeşitli aşamalardan geçilirilerek işlendiği ayrıca 2 adet tesisinde kurulma aşamasında olduğu tespitleri yapılmıştır.

7 Başlangıçta çalışan birkaç firmanın bölgede yaptığı tahribat ve kirliliğin tarımsal alanları ve bölgede yaşayan insanları olumsuz yönde etkilemediği düşünülerek ciddi önlemler alınmadan ve altyapı hizmetleri yerine getirilmeden 12 adet firmaya faaliyet izni verilmiştir. Ancak bu 12 adet firma bütün kuralları hiçe sayarak adeta bölgeden talan edercesine ve birbirleriyle yarışırcasına malzeme alınmasına başlamışlardır. Ocaklarda, ocak ruhsat sahalarının gerektiği şekilde belirlenmemesi ve denetlenmemesi nedeniyle, ocak sınırlarına uyulmadan malzeme alınması sözkonusu olmuştur. Özel İdare tarafından malzeme alınmasına müsaade edilen 5 metre derinlik aşılmış ve metre derinliğe kadar malzeme alınması nedeniyle havzada göllenmeler olmuştur. Dere yatağında faaliyet gösteren kum-çakıl ocaklarının yanı sıra yamaç alanda çalışan taş ocaklarından malzeme üretimi, galeri açılması patlayıcı madde ile gerçekleşmektedir. Bu işlem sırasında yoğun toz bulutları yayılmaktadır. İşletmelerin yer aldığı bölgede elek üstü malzemeler tamamen düzensiz olarak ortada bırakılmaktadır. Üretilen malzemenin taşınması sırasında da problemler yaşanmaktadır. Eleme-yıkama tesislerinden yüklü olarak çıkan ağır vasıtaların güzergahı narenciye bahçeleri içinden geçmektedir. Altyapı eksikliği sonucu yoğun kamyon trafiğinin ürettiği toz bulutları tarımsal alanlarda verim düşüklüğüne ve yarattıkları gürültü kirliliği ile yörede yaşayan vatandaşları rahatsız ederek can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Çandır Çayı ndan elde edilen kum-çakıl malzemesi Antalya kent merkezinin yanı sıra Serik, Manavgat, Korkuteli ve Kemer ilçelerinde de kullanılmaktadır. Boğaçayı ile Çandır Çayı ndan yıllık ortalama m m 3 arasında kum-çakıl alındığı belirtilmektedir. Antalya, Serik, Korkuteli ve Kemer ilçelerinde aylık ortalama m m 3 ; Manavgat ve Alanya ilçelerinde aylık ortalama m m 3 ; Finike, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde aylık olarak ortalama m m 3 hazır beton kullanılmaktadır. 4. İNŞAAT SEKTÖRÜ AÇISINDAN BOĞAÇAY MALZEMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Turizm sektörü ve turizme bağlı yan sektörlerin hızlı gelişimi sonucu Antalya ilinde yaşanan hızlı nüfus artışı, turizm yapılaşması, altyapı yatırımları ve konuta olan talep, il genelinde inşaat sektörünün 1980 li yıllardan başlamak üzere 1990 lı yılların ikinci yarısına kadar olağanüstü bir tempoda faaliyet göstermesine yol açmıştır. Ülkemizde, İnşaat sektörünün temel girdisi betondur. Betonun bileşenleri ise bilindiği üzere çimento-agrega ve sudur. İnşaat sektörünün söz konusu yıllardaki yoğun faaliyetleri neticesinde, sektörel bazda en ucuz doğal materyal olan agregaya talebi, il genelindeki doğal kaynakların (dere yataklarının) maksimum düzeyde kullanılmasına yol açmıştır. Şehir merkezine en yakın doğal malzeme rezervi bilindiği üzere Boğaçayı havzasındadır. En yakın ve en ucuz malzemenin söz konusu havzadan temin edilişi, legal ve illegal olarak malzeme alımını yörede yoğunlaştırmıştır.

8 4.1. Malzemenin Temini İnşaat sektörünün çok hızlı geliştiği Antalya ilinde kullanılan betonun bileşenlerinden kum-çakıl ın % 90 ı Boğaçayı mevkiinde faaliyet gösteren ocaklardan temin edilmektedir. Malzeme alımının yapılacağı yerler genel olarak, büyük firmalar için ulaşım yollarına yakın olma şartına uygun olarak seçilmekte, küçük firmalar için ise bir rastgelelik mevcuttur. Rastgele oluşturulan ulaşım yolların birçoğu Boğaçay seddelerini bir çok yerden keserek, düzenli seddeler sistemini bozmaktadır. Ayrıca akarsu içerisinde oluşturulan ulaşım yolları ağı akarsuyun akış rejimini ve yatağını bozacak yönde küçük setler oluşturmaktadır. Boğaçay yatağının su bulunan kesimlerinde kum-çakıl çıkartılması işlemi dip taraması şeklinde yapılmakta, ayrıca suyun olmadığı kesimlere ise direk kazı makineleri ile yapılmaktadır. Kazı ve dip taramasından çıkartılan kum-çakıl çatı eleklerden geçirilerek ağır tonajlı araçlarla granülometrisine göre ayrılmak üzere elek sistemlerine getirilmektedir. Burada malzeme 0-7, 7-15, mm boyutlarına göre ayrılıp, yıkanıp satışa veya kullanıma sunulmaktadır. Çıkarılan kum ve çakılın yıkama ve eleme işlemleri aynı anda yapılmakta ve malzeme içindeki ince maddeler tekrar boğaçayına verilmektedir. Bu ince maddeler dere yatağına birikerek canlı yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir Malzemenin Özellikleri Şekil 2. de Boğaçayı havzasından çıkarılan kum-çakıl ın granülometri eğrisi görülmektedir. Kum ve çakıl malzemenin kullanılabilirliği için gerekli olan fiziksel parametre değerleri Tablo 1 de görüldüğü gibi olup elde edilen veriler Boğaçay havzasından çıkarılan malzemenin inşaat için uygun kalitede olduğunu göstermektedir. İri danelerin az olması ve mil oranının düşüklüğü malzemeye aranan bir özellik kazandırmıştır % GEÇEN , TANE ÇAPI (mm) Şekil 2. Boğaçayı ndan çıkarılan malzemenin (kum-çakıl) granülometri eğrileri Tablo-1- Boğaçayı kum-çakılının Fiziksel Özellikleri

9 Numune No BA01 BA02 BA03 Özgül Ağırlık Ve % Absorpsiyon Kum Çakıl min 2.60 max.% Nolu Elekten Geçen (%) max. 3-5 K-11.0 Ç-1.70 Kil Topakları (%) Kum max. 1.0 Çakıl max Los Angeles Aşınma Kaybı (%) 100 Devir max Devir max K K-6.50 Ç İLLEGAL MALZEME ALIMI VE TAŞKIN SORUNU Boğaçayı havzasındaki kum-çakıl ocaklarından kontrolsüz ve denetimsiz alınan malzemeler dere yatağında çukurluklar ve buna bağlı olarak göllenmeye sebebiyet vermiştir ve 1995 yıllarındaki hava fotoğrafları incelendiğinde bu göllenmeler açıkca görülmektedir (Şekil 3.). Şekil 3. Boğaçayı Havzası (DSİ, 1997) Dere yatağının bozulması, taşkın suyunun kontrolünü zorlaştırmaktadır. Önceki yıllarda Boğaçayı deresi tarım alanlarını taşkından korumak amacıyla bir kısmı sedde içerisine alınmış ve zaman zaman bakım yapılarak seddeler korunmaya çalışılmıştır. Ancak bugün için Boğaçayının bulunduğu alanlar imara açılarak hızlı bir yapılaşma sonucu yerleşime açılmıştır. Bu bölgeleri taşkından korumak için DSİ çalışmalar yaparak sedde yerleri, yatak düzenlemesi ve kontrolünü projelendirmiştir (Fotoğraf 3., 4., 5., 6.). Sonuç olarak, kontrolsüz ve denetimsiz alınan kum-çakılın dere yatağında oluşturduğu tahribat, gelebilecek bir taşkına destek verici nitelikte, imar ve tarım alanlarında büyük tehlikeler yaratabileceği görülmektedir.

10 Fotoğraf 3., 4., 5., 6. Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğünün sedde ve yatak çalışmaları 6. İLLEGAL MALZEME ALIMININ ÇEVRESEL BOYUTU Boğaçayı tarafından taşınan malzeme Antalya nın Konyaaltı kumsalı için kaynak oluşturmaktadır. Kum-çakıl ocakları bu kaynağın azalmasına neden olmaktadır. Çıkarılan malzemenin taşınması sırasında servis yollarında oluşan toz ve kırma taş ocaklarda yapılan patlatmalar neticesinde çıkan toz, kirliliğe neden olmakta, ayrıca Boğaçayı havzası yakınlarında bulunan narenciye bahçelerinde ürün verimliliğinde azalmaya sebep olduğu üreticiler tarafından belirtilmektedir. Kırmataş öğütme tesislerinde patlatmaların yarattığı gürültü ve hava kirliliği olumsuz bir çevre baskısı oluşturmaktadır. Ayrıca dağların kırmataş üretmek amacı ile parçalanması, Antalya nın en önemli kimlik özelliklerinden biri olan Beydağları siluetini bozmakta ve ayrıca, görüntü kirliliğine sebep olmaktadır. Kum ve çakılın ocaklardan alınıp kullanıldığı yere nakli, ağır tonajlı araçlarla yapılmaktadır. Sözkonusu araçların özellikle kıyı bandında bulunan turistik tesislerin önündeki güzergahı kullanmaları nedeniyle yarattıkları gürültü kirliliği ve trafik sorunu hat safhaya ulaşmıştır. Araçlardan akan sular ve çıkan eksoz dumanı çevre kirliliği oluşturmaktadır (Fotoğraf 7., 8., 9., 10.).

11 Fotoğraf 7., 8., 9., 10. Kaçak malzeme alımının çevresel etkileri 7. SONUÇ VE ÖNERİLER Boğaçayı havzasında bulunan kum-çakıl ocaklarının kapatılmasının getireceği faydalar özetlenecek olunursa; Dere yatağı doğallığını koruyarak feyezanlarda oluşacak maddi hasarlar azalacaktır. Gelebilecek taşkınlara karşı kontrol artacaktır. Kum-çakılın elde edilmesi ve taşınması sırasında oluşan gürültü, toz, hava, görüntü kirliliği önlenmiş olacaktır. Trafik sorunu ortadan kalkacaktır. Konyaaltı kumsalı için kaynak (kum ve çakıl) azalması oluşmayacaktır. Narenciye ve bazı bitki türleri zarar görmeyecektir. Boğaçayı havzasında bulunan kum-çakıl ocaklarının kapatılmasının getireceği olumsuzluklar özetlenecek olunursa; Ocakların Antalya şehir merkezine yakınlığı nedeniyle inşaat sektörü açısından nakliyede ekonomi sağlanabilirken, başka bir ocağın kullanılması halinde uzaklık nedeniyle ekonomiklikten uzaklaşılacaktır. Hazır beton kullanımına teşvik edilen müteahhitler bu fiyat farkından dolayı yerinde dökme betona dönecekler, bu da hem çevre kirliliği hem de betonda standartların elde edilmesi yönünde sıkıntılar doğuracaktır.

12 Olumsuz nedenlerden dolayı kapatılmak istenen Boğaçayı kum-çakıl ocaklarına alternatif olarak görülen en yakın ocaklar, Antalya şehir merkezine 35 km uzaklıktaki Aksu havzasında bulunmaktadır. Türkiye turizminin en önemli ulaşım güzergahı olan Antalya-Alanya karayolu üzerinden havzaya ulaşılmaktadır. Kum ve çakılın granülometrisine ve diğer fiziksel özelliklerine bakıldığında Boğaçayına benzer durumda olduğu bilinmektedir. Aksu havzasının şehir merkezine uzaklığı, Boğaçayına nazaran kum-çakıl nakliyesine ek maliyet getireceğinden bu maliyet inşaat sektörüne yansıyacaktır. Özellikle betondan istenilen özelliklerin bulunduğu, çevre açısından da kirliliği az oluşturan hazır beton kullanımının teşvik edildiği bu yöredeki müteahhitlerin kum ve çakılın nakliyesinden dolayı oluşan fiyat farkının betona yansıması, hazır beton kullanımı olumsuz etkileyecektir. Çevre kirliliğinin hat safhaya ulaştığı, betonda aranan standartların tam olarak elde edilemediği yerinde dökme beton kullanımı nispeten ekonomik olması nedeniyle tercih edilecektir. Bu da beton kalitesi ve çevre kirliliği açısından olumsuz bir durum oluşturacaktır. Kum ve çakılın kullanılacağı yere nakledilirken Antalya-Alanya karayolu kullanılacağından çevre kirliliği ve trafik açısından önemli sakıncalar oluşturacağı açıktır. Sonuç olarak Boğaçayı ve Aksu kum ve çakıl ocaklarının birbirlerine nazaran üstünlük ve sakıncaları mevcuttur. Bir öneri olarak, Boğaçayı havzasının taşkın önleme projesi çerçevesinde, gerekli önlemlerin alınarak, kontrollü ve denetimli olarak işletilmesinin doğru olacağı, nakliye yol güzergahının değiştirilmesinin fayda getireceği, bu sayede ülke ekonomisine büyük yararlar sağlanacağı görüşüne varılmıştır. KAYNAKÇA [1] Devlet Su İşleri (DSİ), 1997, Antalya Boğaçayı Taşkın Önleme Projesi. [2] N. Dipova, 1997, Isuues in Konyaaltı Coastal Area, Proceedings of the third International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Malta. [3] C. Arüv, 1994, Boğaçayı Sorunu Ve Çözüm Önerileri,

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

BODRUM YARIMADASI NDA TURĠZMĠN SU KAYNAKLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ VE ĠÇME-KULLANMA SUYU PROBLEMĠ

BODRUM YARIMADASI NDA TURĠZMĠN SU KAYNAKLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ VE ĠÇME-KULLANMA SUYU PROBLEMĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIII, Sayı:2, 2010 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIII, No:2, 2010

Detaylı

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ÖZET Antalya ilinde turizmin gelişimine destek vermek üzere özellikle son

Detaylı

HENDEK TE SANAYİNİN YAPISI VE DAĞILIŞI ÖZET

HENDEK TE SANAYİNİN YAPISI VE DAĞILIŞI ÖZET ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 4A0013 NATURE SCIENCES Received: February 2009 Accepted: September 2009 Series : 4A ISSN : 1308-7282 2009

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar

AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR KENT EKOSİSTEMİNDE SU KİRLİLİĞİ Water Pollution in Urban Ecosystem of Afyonkarahisar M. Ali ÖZDEMİR Hatice UÇAR ÖZET Artan dünya nüfusuyla birlikte suya duyulan ihtiyaç da her geçen gün

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU

MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU ORSAM Rapor No: 44 MERİÇ NEHRİ HAVZASI SU YÖNETİMİNDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU THE OBLIGATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN MERİÇ (MARITZA-EVROS) BASIN WATER MANAGEMENT حوض نهر مريج ضرورة التعاون

Detaylı

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr

ozgurzeydan@yahoo.com yildirim@karaelmas.edu.tr ZONGULDAK BÖLGESĐNDE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERĐ VE ÇÖZÜM ÖNERĐLERĐ Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN 1 ve Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM 2 (1) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enformatik Bölümü, 67100 Zonguldak ozgurzeydan@yahoo.com

Detaylı

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU

GAZİANTEP TE KUYU SULARI ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI RAMAZAN BALKANLIOĞLU T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ COĞRAFYA ANABİLİM DALI GAZİANTEP TE KUYU SULARI KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ RAMAZAN BALKANLIOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ 19 VAN GÖLÜ HAVZASI NDA SU POTANSİYELİ NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ ALAEDDİNOĞLU, Faruk * -YILMAZ, Erkan ** TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XXI. yüzyıl birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Bunların bir kısmı insanlığı

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ

ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 12, Sayı: 2, Sayfa: 63-82, ELAZIĞ-2002 ELAZIĞ IN SU PROBLEMLERİ VE SU KİRLİLİĞİ Water Problems and Water Pollution

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği

Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Çevre Yönetiminin Bir Aracı Olarak Atık Yönetimi: Antakya Metropoliten Alanı Örneği Şenol Adıgüzel * Özet: Günümüzde artan sanayileşme ve kentleşme hareketleriyle birlikte atık sorunu önemli bir çevresel

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU MAYIS-2011 400/043 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME. ISO 9001

Detaylı

Türkiye de 2/B Arazileri ve Kentleşme

Türkiye de 2/B Arazileri ve Kentleşme Türkiye de 2/B Arazileri ve Kentleşme Güler Yalçın - Özge Yalçıner Ercoşkun Özet: Orman alanlarındaki arazi kullanımı ve bitki örtüsü değişikliğini, orman alanlarının korunmasını etkileyen dinamiklerden

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı