BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ"

Transkript

1 BOĞAÇAYI HAVZASINDAN İLLEGAL MALZEME ALIMI ve ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ Rıfat TÜR (*), Cem OĞUZ (**) (*) Akdeniz Ünv., Müh. Fak., İnş. Müh. Böl. Antalya (**) Akdeniz Ünv. TBMYO, İnş. Bilim. Böl. Antalya ÖZET Son yıllarda Antalya sürekli gelişim içerisinde olan bir dünya şehri görünümüne bürünmüştür. Turizmin gelişmesi ve hızlı nüfus artışı şehirin yetersiz olan konut ihtiyacını ve daha da önemlisi bu konutlarda ve diğer altyapı tesislerinde kullanılacak olan malzeme sorununu da gündeme getirmiştir. Özellikle şehirde, yapı bünyesine giren çimento, tuğla, kireç, asfalt vs. gibi malzemelerin tedariki konusunda herhangi bir sorun yaşanmamasına karşın uygun özelliklere sahip agrega temininde sorunlar yaşanmaktadır. Antalya da son yıllarda malzeme ihtiyacına cevap verebilmek amacına yönelik olarak kırmataş işleyen tesislerin yaygınlaştığı görülmektedir. Ancak tesislerin işlediği kırmataşın maliyetinin doğal dere agregasına oranla yüksek olması ve nispeten dayanımının düşük olması kullanımı sınırlamaktadır. Bütün bu olumsuz faktörlerden dolayı inşaat işlerinde doğal dere agregasının kaçak olarak kullanılması söz konusudur. Son yılda yerel idarelerden izin almaksızın açılan doğal agrega işleyen tesislerin sayısının artması agrega alınan derelerde bir takım olumsuz durumların oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle yataklardan kaçak malzeme alımlarının artması dere yataklarındaki akış düzenini olumsuz etkilemektedir. Aşırı yağışlarla meydana gelen feyezanların, derelerin akış düzenlerini bozmasından dolayı etrafındaki ekili alan ve yapılara zarar verdiği göze çarpmaktadır. Ayrıca kontrolsüzce agrega alınan derelerde önemli oranlarda su kirliliğinin yaşandığı gözlenmektedir. Bu bildirinin amacı, Antalya ilindeki önemli doğal malzeme kaynaklarından biri olan Boğaçayı havzasından kaçak malzeme alımı ve kaçak malzeme alımı sonucu oluşan olumsuz çevresel etkilerin belirlenmesidir. Ayrıca, Boğaçayı na alternatif oluşturabilecek malzeme kaynaklarının tartışılarak, şu anki durumun iyileştirilebilmesi yönünde farklı yaklaşımlar sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Antalya Kenti, Boğaçayı, İllegal malzeme alımı

2 ILLEGAL GRAVEL QUARRYING FROM BOĞAÇAYI BASEMENT AND ITS NEGATIVE IMPACTS ABSTRACT In recent years, Antalya has been developing very fast. Growth of local and foreign tourism and rapid population increase lead to some problems, such as housing, material supply for construction of these housing and infrastructure installations. Although there is no problem in supplying construction materials such as cement, brick, lime and asphalt, there are problems related to the supply of gravel with appropriate properties. It has been noticed recently that the number of excavations and installations producing crushed stone to meet the demand of gravel is increasing. However, the use of this crushed stone is undesirable because of its higher production cost than nature gravel and its relatively low durability. Due to these negative factors, illegal quarrying of natural gravel occurs widely in the construction sector. In the last decades, the number of companies producing natural gravel without permission by local authorities has been increased. Negative impacts have been observed in rivers from where gravel is quarried illegally. Examples of these negative impacts are the negative effects on the flow regularities of the rivers. During the events of intensive rainfall, floods occurs in the quarried rivers which in return damage agricultural areas and other important locations. Additionally, the water quality of the rivers is affected by increasing the turbidity and suspended solids contents that have adverse impacts on the light penetration of these rivers and on the ecological systems of the flora and fauna of these rivers. These negative impacts are not limited to the water quality of the rivers but extent to the sea environment at the water mixing zone between the rivers and the sea. In many cases, the quality of the seawater for recreational uses is affected by decreasing the transparency of the seawater and increasing the suspended solids and floating materials. The aim of this paper is to investigate the flow irregularities of rivers affected by illegal gravel quarrying and to study the different environmental impacts and economical losses. Key Words: Antalya City, Boğaçayı, Illegal gravel quarrying 1. GİRİŞ Antalya, 600 km uzunluğunda kıyısı ile Türkiye nin Akdeniz kıyısındaki en büyük ili konumundadır. Bu özelliği ile Antalya son yıllarda ülkemizin ve dünyanın gözde turizm şehirlerinden biri halini almıştır. Kentin ekonomik yapısını belirleyen turizm, tarım ve hizmet sektörlerinin yanı sıra, olağanüstü doğal güzellikleri, tarihi değerleri ve özellikle yumuşak iklimi sayesinde eşi bulunmaz bir şehir tablosu oluşturmuş ve bunun sonucu olarak çok hızlı göç alan bir yerleşim merkezi haline gelmiştir. İç göç ve turizmin sürekli artması Antalya için konut sorununu gündeme getirmiş ve buna bağlı olarak konuta ve altyapı tesislerine olan ihtiyaç inşaat sektörünün gelişimini hızlandırmıştır. İnşaat sektörünün gelişimi sonucunda, Antalya kıyı şeridinde faaliyet gösteren kumçakıl ocaklarının tam kapasite ile çalıştıkları görülmektedir. Kontrolsüz ve denetimsiz

3 işletilen ocaklar ve kaçak malzeme alımları günden güne çevre kirliliğine ve dere yatağında büyük tahribatlara neden olmaktadır. Buna ek olarak dere yatağı etrafının imara açılması ve çığ gibi büyüyen yapılaşma, yatağın tahribatından ileri gelecek olan taşkın zararlarını maksimuma çıkarmaktadır. Ortaya çıkan olumsuz durumdan dolayı Antalya Mahalli Çevre Kurulu 1997 yılında aldığı bir kararla ocakların kapatılmasını istemiştir. Söz konusu kararın hemen ardından bazı inşaat firmaları Boğaçayı mevkiinde bulunan Güzyaka (Üzümcek) Dağının kuzeydoğuya bakan yamaçları üzerinde kırma taş ve öğütme tesisleri kurarak buradan gerekli malzemeyi çıkarmaya başlamıştır. Bu da Antalya nın en önemli kimlik özelliklerinden birisi olan Beydağları siluetini bozmuş, ayrıca ocak işletimi sırasında belirli aralıklarla yapılan patlatmaların neden olduğu gürültü ve toz kirliliği ile ağır tonajlı araç trafiğinden kaynaklanan gürültü ve hava kirliliği önemli sorunlarını beraberinde getirmiştir. Bölge halkının şikayetlerinin yoğunlaşması, ilgili kurum ve kuruluşların harekete geçerek bölgede konuyla ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamıştır tarihinde İl Mahalli Çevre Kurulu, Boğaçayı nda ruhsatlı taş ve kum-çakıl ocaklarının, ruhsatlarının bitimine müteakip ruhsatların uzatılmaması yönünde bir karar almıştır ve bu tarihten itibaren yeni talepler ve ruhsat uzatma talepleri dikkate alınmamıştır. Bölgede, 1901 yılından bu yana yürürlükte olan Taş Ocakları Nizamnamesi ne göre verilmiş, en son ruhsat 1998 tarihinde sona ermiştir. Ancak bu tarihten itibaren faaliyetlerine ruhsatsız olarak devam eden özel kişi ile kamu kurum ve kuruluşlar mevcuttur. Boğaçayı havzasının rehabilitasyonu için projeler hazırlanırken, ruhsatlar uzatılmamış, ancak şu anda mevcut projelerin hedefleri tartışmalı iken, havzada tüm tesisler ruhsatsız olarak çalışmalarına devam etmektedirler. Bunun sonucu olarak şu anda düzensiz malzeme alımı çok daha etkili bir şekilde sürmektedir. 2. ÇALIŞMA ALANI 2.1. Yeri ve Yayılışı Antalya nın batısında yeralan Boğaçay ovası, doğuda kayalık arazi, kuzey ve batıda dağlarla çevrilmiş olup, güneyden denize açılmaktadır. Boğaçayı havzası, Antalya kent merkezi nin 10 km kuzeybatısında yer almaktadır (Şekil 1.). Havza km 2 lik bir yağış alanına sahiptir ve bunun km 2 lik kısmı 1500 m kotu üzerindedir. Bölgenin ana ulaşım yolları kent merkezi ile Konyaaltı kıyı bölgesinden geçmektedir. Boğaçayı, Karaman, Doyran ve Çandır isimli üç büyük taşkın karakterli derenin birleşiminden meydana gelmektedir. Boğaçayının bulunduğu alanların büyük bir kısmı imara açılarak hızlı bir yapılaşmaya maruz kalmıştır. Havza içerisinde bulunan çok sayıdaki yerleşim yerinde 1990 nüfus sayımına göre 8927 kişi yaşamaktadır [1]. Bölgede Antalya ve çeşitli dünya ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda bir narenciye potansiyeli de mevcuttur. Özellikle son yıllarda turizm yatırımlarının bu bölgeye kaymış olması Boğaçay havzasının işgalini hızlandıran bir diğer etken durumundadır.

4 Şekil 1. Boğaçayı havzası ve kum-çakıl ocakları [2].

5 2.2. Mevcut Durum Boğaçayı yaklaşık olarak 25 km. uzunluğundaki havza içerisinde akış göstermektedir. Boğaçayı; Karaman ve Doyran çayları, travertenlerden çıkan kaynak suları, batıdan gelen Çandır Deresi ile birleşerek Konyaaltı mevkiinde Akdeniz e dökülür. Kış ve İlkbahar aylarında yağışların ve Toros Dağlarındaki karların erimesiyle, debisi en yüksek değerlere ulaşmaktadır. Yaz aylarında ise Karaman, Doyran ve Çandır Çayı sularının ova içerisinde yok denecek kadar azalması, Boğaçayı debisini etkilemektedir. Ancak ovanın doğusundaki travertenlerden çıkan kaynak suları ve yer altı su rezervlerinden beslenme etkisiyle Boğaçayı nda çok az miktarda akış gözlenmektedir [3]. Karaman, Doyran, Çandır derelerinin getirdiği alüvyonların birikmesi ile oluşan Boğaçayı havzasındaki kum-çakıl rezervlerinden, uzun yıllardan beri malzeme alımı yapılmaktadır. Bilindiği gibi dere yataklarından temin edilen kum-çakıl, taş ocaklarından elde edilen agregalardan daha ucuz ve kalitelidir. İnşaat sektörünün nitelikli malzemeye olan talebi doğal olarak, şehre en yakın ve yeterli rezerve sahip olan Boğaçayı ndan malzeme alımını yoğunlaştırmıştır. Bu durum zaman zaman kontrolsüz malzeme alımlarının tespit edildiği Boğaçayı havzasının yakınlarında kurulu olan yerleşim birimlerinde olumsuz çevresel etkiler yaratmıştır. Ayrıca geniş alanlardan malzeme alınması, dere yatağının yer değiştirmesine neden olmuştur. Çandır Çayının Hurma-Çakırlar yolunun altında kum-çakıl eleme tesisleri, Hacısekili den Hurma-Çakırlar yoluna kadar 8 adet kum-çakıl ocağı ve Çayiçi mevkiinde Karayolları asfalt şantiyesi mevcuttur. Çandır çayının batısında Güzyaka (Üzümcek) Dağı nın kuzeydoğuya bakan yamaçlarında da kireçtaşı-kalker ocağı yer almaktadır. Şu anda Boğaçayı nda yapılan çalışmaları üç ana başlık altında toplamak mümkündür. 1- Maden Kanunu kapsamında çalışan firmalar 2- Valilik izni ile çalışan kurum ve yerel yönetimler 3- Kaçak olarak çalışan firmalar Maden Kanunu Kapsamında Çalışan Firmalar Boğaçayı havzasında 3213 sayılı maden kanunu kapsamında işletme ruhsatı almış firmalar bağlı oldukları kanun çerçevesinde faaliyet göstermektedir Valilik İzni İle Çalışan kurumlar ve Yerel Yönetimler Yerel belediyelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla zaman zaman valilik tarafından belirli süreler için verilen izinle malzeme alımı yapılabilmektedir. Denetim mekanizmasında olması gereken belediyelerin yangından mal kaçırırcasına kum-çakıl alımları, tahribatı arttırmakta ve tozlanma, trafik yoğunluğu, yolların bozulması gibi çevresel problemlere neden olmaktadır.

6 2.3 Kaçak olarak Çalışan Firmalar Mahalli Çevre Kurulunun kararı ile yaratılan belirsizlikten yararlanan bir çok firma yörede faaliyet göstermektedir (Fotoğraf 1., 2.). Kum-çakıl ve taş ocaklarına ruhsat veren İl Özel İdare Müdürlüğü yasak kararı ile yöredeki hiçbir ocağa ruhsat vermemiştir. Fotoğraf 1., 2. Boğaçayı yatağından kaçak olarak malzeme alan bir firma Genel Jeoloji Malzeme alımının yapıldığı alan otoktan kireç taşları, bunlarla tektonik konumlu ofiyolit türü kayaçlar ve traverten yamaç molozu, alüvyon gibi genç örtü kayalar yer alır. Beydağları kireç taşları, krem, bej, gri renklerde tekdüze karbonatlardan oluşur. 3. KUM-ÇAKIL ve TAŞ OCAKLARI Antalya Merkez Konyaaltı Belediyesi mücavir alan içerisinde kalan Boğaçayı ile Çandır Çayı mecralarından 1960 lı yıllardan bugüne kadar Antalya inşaat sektörünün kumçakıl ihtiyacı karşılanmaktadır yılından sonra Antalya yöresinde yaşanan hızlı yapılaşma sonucu bu malzemeye talep artmış ve yörede basit yöntemlerle yapılan üretim şekli değişerek arz-talep durumuna göre kum-çakıl üretimine yönelik yeni yatırımlar ile modern tesisler yapılmıştır. Çandır Çayı mecrasında yılları arasında kum-çakıl ve taş ocağı ruhsatı alan 22 adet, özel kişi ve şirketler ile kamu kuruluşlarına yaklaşık olarak m 2 lik alanda m 3 malzeme üretimi için ruhsat verilmiştir [4] yılının sonlarında kurulan Çevre İl Müdürlüğü nün 1994 yılının ilk yarısında konuyla ilgili olan Özel İdare ve Devlat Su İşleri (DSİ) 13. Bölge Müdürlüğü ile yaptığı ortaklaşa çalışmada, Boğaçay mecrasında 12 adet ruhsatlı taş ve kum-çakıl ocağı bulunduğu, bu ocaklardan çıkarılan malzemelerin 6 adet eleme, yıkama ve konkasör tesislerinde çeşitli aşamalardan geçilirilerek işlendiği ayrıca 2 adet tesisinde kurulma aşamasında olduğu tespitleri yapılmıştır.

7 Başlangıçta çalışan birkaç firmanın bölgede yaptığı tahribat ve kirliliğin tarımsal alanları ve bölgede yaşayan insanları olumsuz yönde etkilemediği düşünülerek ciddi önlemler alınmadan ve altyapı hizmetleri yerine getirilmeden 12 adet firmaya faaliyet izni verilmiştir. Ancak bu 12 adet firma bütün kuralları hiçe sayarak adeta bölgeden talan edercesine ve birbirleriyle yarışırcasına malzeme alınmasına başlamışlardır. Ocaklarda, ocak ruhsat sahalarının gerektiği şekilde belirlenmemesi ve denetlenmemesi nedeniyle, ocak sınırlarına uyulmadan malzeme alınması sözkonusu olmuştur. Özel İdare tarafından malzeme alınmasına müsaade edilen 5 metre derinlik aşılmış ve metre derinliğe kadar malzeme alınması nedeniyle havzada göllenmeler olmuştur. Dere yatağında faaliyet gösteren kum-çakıl ocaklarının yanı sıra yamaç alanda çalışan taş ocaklarından malzeme üretimi, galeri açılması patlayıcı madde ile gerçekleşmektedir. Bu işlem sırasında yoğun toz bulutları yayılmaktadır. İşletmelerin yer aldığı bölgede elek üstü malzemeler tamamen düzensiz olarak ortada bırakılmaktadır. Üretilen malzemenin taşınması sırasında da problemler yaşanmaktadır. Eleme-yıkama tesislerinden yüklü olarak çıkan ağır vasıtaların güzergahı narenciye bahçeleri içinden geçmektedir. Altyapı eksikliği sonucu yoğun kamyon trafiğinin ürettiği toz bulutları tarımsal alanlarda verim düşüklüğüne ve yarattıkları gürültü kirliliği ile yörede yaşayan vatandaşları rahatsız ederek can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Çandır Çayı ndan elde edilen kum-çakıl malzemesi Antalya kent merkezinin yanı sıra Serik, Manavgat, Korkuteli ve Kemer ilçelerinde de kullanılmaktadır. Boğaçayı ile Çandır Çayı ndan yıllık ortalama m m 3 arasında kum-çakıl alındığı belirtilmektedir. Antalya, Serik, Korkuteli ve Kemer ilçelerinde aylık ortalama m m 3 ; Manavgat ve Alanya ilçelerinde aylık ortalama m m 3 ; Finike, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde aylık olarak ortalama m m 3 hazır beton kullanılmaktadır. 4. İNŞAAT SEKTÖRÜ AÇISINDAN BOĞAÇAY MALZEMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Turizm sektörü ve turizme bağlı yan sektörlerin hızlı gelişimi sonucu Antalya ilinde yaşanan hızlı nüfus artışı, turizm yapılaşması, altyapı yatırımları ve konuta olan talep, il genelinde inşaat sektörünün 1980 li yıllardan başlamak üzere 1990 lı yılların ikinci yarısına kadar olağanüstü bir tempoda faaliyet göstermesine yol açmıştır. Ülkemizde, İnşaat sektörünün temel girdisi betondur. Betonun bileşenleri ise bilindiği üzere çimento-agrega ve sudur. İnşaat sektörünün söz konusu yıllardaki yoğun faaliyetleri neticesinde, sektörel bazda en ucuz doğal materyal olan agregaya talebi, il genelindeki doğal kaynakların (dere yataklarının) maksimum düzeyde kullanılmasına yol açmıştır. Şehir merkezine en yakın doğal malzeme rezervi bilindiği üzere Boğaçayı havzasındadır. En yakın ve en ucuz malzemenin söz konusu havzadan temin edilişi, legal ve illegal olarak malzeme alımını yörede yoğunlaştırmıştır.

8 4.1. Malzemenin Temini İnşaat sektörünün çok hızlı geliştiği Antalya ilinde kullanılan betonun bileşenlerinden kum-çakıl ın % 90 ı Boğaçayı mevkiinde faaliyet gösteren ocaklardan temin edilmektedir. Malzeme alımının yapılacağı yerler genel olarak, büyük firmalar için ulaşım yollarına yakın olma şartına uygun olarak seçilmekte, küçük firmalar için ise bir rastgelelik mevcuttur. Rastgele oluşturulan ulaşım yolların birçoğu Boğaçay seddelerini bir çok yerden keserek, düzenli seddeler sistemini bozmaktadır. Ayrıca akarsu içerisinde oluşturulan ulaşım yolları ağı akarsuyun akış rejimini ve yatağını bozacak yönde küçük setler oluşturmaktadır. Boğaçay yatağının su bulunan kesimlerinde kum-çakıl çıkartılması işlemi dip taraması şeklinde yapılmakta, ayrıca suyun olmadığı kesimlere ise direk kazı makineleri ile yapılmaktadır. Kazı ve dip taramasından çıkartılan kum-çakıl çatı eleklerden geçirilerek ağır tonajlı araçlarla granülometrisine göre ayrılmak üzere elek sistemlerine getirilmektedir. Burada malzeme 0-7, 7-15, mm boyutlarına göre ayrılıp, yıkanıp satışa veya kullanıma sunulmaktadır. Çıkarılan kum ve çakılın yıkama ve eleme işlemleri aynı anda yapılmakta ve malzeme içindeki ince maddeler tekrar boğaçayına verilmektedir. Bu ince maddeler dere yatağına birikerek canlı yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir Malzemenin Özellikleri Şekil 2. de Boğaçayı havzasından çıkarılan kum-çakıl ın granülometri eğrisi görülmektedir. Kum ve çakıl malzemenin kullanılabilirliği için gerekli olan fiziksel parametre değerleri Tablo 1 de görüldüğü gibi olup elde edilen veriler Boğaçay havzasından çıkarılan malzemenin inşaat için uygun kalitede olduğunu göstermektedir. İri danelerin az olması ve mil oranının düşüklüğü malzemeye aranan bir özellik kazandırmıştır % GEÇEN , TANE ÇAPI (mm) Şekil 2. Boğaçayı ndan çıkarılan malzemenin (kum-çakıl) granülometri eğrileri Tablo-1- Boğaçayı kum-çakılının Fiziksel Özellikleri

9 Numune No BA01 BA02 BA03 Özgül Ağırlık Ve % Absorpsiyon Kum Çakıl min 2.60 max.% Nolu Elekten Geçen (%) max. 3-5 K-11.0 Ç-1.70 Kil Topakları (%) Kum max. 1.0 Çakıl max Los Angeles Aşınma Kaybı (%) 100 Devir max Devir max K K-6.50 Ç İLLEGAL MALZEME ALIMI VE TAŞKIN SORUNU Boğaçayı havzasındaki kum-çakıl ocaklarından kontrolsüz ve denetimsiz alınan malzemeler dere yatağında çukurluklar ve buna bağlı olarak göllenmeye sebebiyet vermiştir ve 1995 yıllarındaki hava fotoğrafları incelendiğinde bu göllenmeler açıkca görülmektedir (Şekil 3.). Şekil 3. Boğaçayı Havzası (DSİ, 1997) Dere yatağının bozulması, taşkın suyunun kontrolünü zorlaştırmaktadır. Önceki yıllarda Boğaçayı deresi tarım alanlarını taşkından korumak amacıyla bir kısmı sedde içerisine alınmış ve zaman zaman bakım yapılarak seddeler korunmaya çalışılmıştır. Ancak bugün için Boğaçayının bulunduğu alanlar imara açılarak hızlı bir yapılaşma sonucu yerleşime açılmıştır. Bu bölgeleri taşkından korumak için DSİ çalışmalar yaparak sedde yerleri, yatak düzenlemesi ve kontrolünü projelendirmiştir (Fotoğraf 3., 4., 5., 6.). Sonuç olarak, kontrolsüz ve denetimsiz alınan kum-çakılın dere yatağında oluşturduğu tahribat, gelebilecek bir taşkına destek verici nitelikte, imar ve tarım alanlarında büyük tehlikeler yaratabileceği görülmektedir.

10 Fotoğraf 3., 4., 5., 6. Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlüğünün sedde ve yatak çalışmaları 6. İLLEGAL MALZEME ALIMININ ÇEVRESEL BOYUTU Boğaçayı tarafından taşınan malzeme Antalya nın Konyaaltı kumsalı için kaynak oluşturmaktadır. Kum-çakıl ocakları bu kaynağın azalmasına neden olmaktadır. Çıkarılan malzemenin taşınması sırasında servis yollarında oluşan toz ve kırma taş ocaklarda yapılan patlatmalar neticesinde çıkan toz, kirliliğe neden olmakta, ayrıca Boğaçayı havzası yakınlarında bulunan narenciye bahçelerinde ürün verimliliğinde azalmaya sebep olduğu üreticiler tarafından belirtilmektedir. Kırmataş öğütme tesislerinde patlatmaların yarattığı gürültü ve hava kirliliği olumsuz bir çevre baskısı oluşturmaktadır. Ayrıca dağların kırmataş üretmek amacı ile parçalanması, Antalya nın en önemli kimlik özelliklerinden biri olan Beydağları siluetini bozmakta ve ayrıca, görüntü kirliliğine sebep olmaktadır. Kum ve çakılın ocaklardan alınıp kullanıldığı yere nakli, ağır tonajlı araçlarla yapılmaktadır. Sözkonusu araçların özellikle kıyı bandında bulunan turistik tesislerin önündeki güzergahı kullanmaları nedeniyle yarattıkları gürültü kirliliği ve trafik sorunu hat safhaya ulaşmıştır. Araçlardan akan sular ve çıkan eksoz dumanı çevre kirliliği oluşturmaktadır (Fotoğraf 7., 8., 9., 10.).

11 Fotoğraf 7., 8., 9., 10. Kaçak malzeme alımının çevresel etkileri 7. SONUÇ VE ÖNERİLER Boğaçayı havzasında bulunan kum-çakıl ocaklarının kapatılmasının getireceği faydalar özetlenecek olunursa; Dere yatağı doğallığını koruyarak feyezanlarda oluşacak maddi hasarlar azalacaktır. Gelebilecek taşkınlara karşı kontrol artacaktır. Kum-çakılın elde edilmesi ve taşınması sırasında oluşan gürültü, toz, hava, görüntü kirliliği önlenmiş olacaktır. Trafik sorunu ortadan kalkacaktır. Konyaaltı kumsalı için kaynak (kum ve çakıl) azalması oluşmayacaktır. Narenciye ve bazı bitki türleri zarar görmeyecektir. Boğaçayı havzasında bulunan kum-çakıl ocaklarının kapatılmasının getireceği olumsuzluklar özetlenecek olunursa; Ocakların Antalya şehir merkezine yakınlığı nedeniyle inşaat sektörü açısından nakliyede ekonomi sağlanabilirken, başka bir ocağın kullanılması halinde uzaklık nedeniyle ekonomiklikten uzaklaşılacaktır. Hazır beton kullanımına teşvik edilen müteahhitler bu fiyat farkından dolayı yerinde dökme betona dönecekler, bu da hem çevre kirliliği hem de betonda standartların elde edilmesi yönünde sıkıntılar doğuracaktır.

12 Olumsuz nedenlerden dolayı kapatılmak istenen Boğaçayı kum-çakıl ocaklarına alternatif olarak görülen en yakın ocaklar, Antalya şehir merkezine 35 km uzaklıktaki Aksu havzasında bulunmaktadır. Türkiye turizminin en önemli ulaşım güzergahı olan Antalya-Alanya karayolu üzerinden havzaya ulaşılmaktadır. Kum ve çakılın granülometrisine ve diğer fiziksel özelliklerine bakıldığında Boğaçayına benzer durumda olduğu bilinmektedir. Aksu havzasının şehir merkezine uzaklığı, Boğaçayına nazaran kum-çakıl nakliyesine ek maliyet getireceğinden bu maliyet inşaat sektörüne yansıyacaktır. Özellikle betondan istenilen özelliklerin bulunduğu, çevre açısından da kirliliği az oluşturan hazır beton kullanımının teşvik edildiği bu yöredeki müteahhitlerin kum ve çakılın nakliyesinden dolayı oluşan fiyat farkının betona yansıması, hazır beton kullanımı olumsuz etkileyecektir. Çevre kirliliğinin hat safhaya ulaştığı, betonda aranan standartların tam olarak elde edilemediği yerinde dökme beton kullanımı nispeten ekonomik olması nedeniyle tercih edilecektir. Bu da beton kalitesi ve çevre kirliliği açısından olumsuz bir durum oluşturacaktır. Kum ve çakılın kullanılacağı yere nakledilirken Antalya-Alanya karayolu kullanılacağından çevre kirliliği ve trafik açısından önemli sakıncalar oluşturacağı açıktır. Sonuç olarak Boğaçayı ve Aksu kum ve çakıl ocaklarının birbirlerine nazaran üstünlük ve sakıncaları mevcuttur. Bir öneri olarak, Boğaçayı havzasının taşkın önleme projesi çerçevesinde, gerekli önlemlerin alınarak, kontrollü ve denetimli olarak işletilmesinin doğru olacağı, nakliye yol güzergahının değiştirilmesinin fayda getireceği, bu sayede ülke ekonomisine büyük yararlar sağlanacağı görüşüne varılmıştır. KAYNAKÇA [1] Devlet Su İşleri (DSİ), 1997, Antalya Boğaçayı Taşkın Önleme Projesi. [2] N. Dipova, 1997, Isuues in Konyaaltı Coastal Area, Proceedings of the third International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Malta. [3] C. Arüv, 1994, Boğaçayı Sorunu Ve Çözüm Önerileri,

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7

-İÇİNDEKİLER- 1.1.ANTALYA... 2. Tarihi... 2. Nüfus... 3 4.PLANLAMA ALAN TANIMI... 6 5.PLAN KARARLARI... 7 -İÇİNDEKİLER- 1.KENTİN GENEL TANIMI... 2 1.1.ANTALYA... 2 Tarihi... 2 Coğrafi Yapı... 2 İklim ve Bitki Örtüsü... 3 Nüfus... 3 Ulaşım... 3 2.JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU... 4 3.ÇED BELGESİ... 5 4.PLANLAMA

Detaylı

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PETMA BEJ MERMER OCAĞI. PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2014 PETMA BEJ MERMER OCAĞI PETMA MERMER DOĞALTAŞ ve MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OCAK HAKKINDA BİLGİLER 1) OCAK RUHSAT BİLGİLERİ İLİ İLÇE KÖYÜ : TOKAT : TURHAL : ORMANÖZÜ RUHSAT NUMARASI

Detaylı

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı?

Öneri konusu, amacın / hedefin gerçekleşmesi için belirlenmiş hedef veya faaliyetler arasında mı? KOMİSYON KARAR RAPORU Sayfa No : 1 Karar Rapor Tarihi : 01/10/2012 Kararla İlgili Teklif No : Sözlü öneri Mevcut Durumun Tanımlanması : İl Genel Meclisinin Eylül/2012 toplantısının 03.09.2012 tarihli birinci

Detaylı

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI Kurum olarak, İlimize içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarını koruma çalışmalarımız, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU Nisan - 2016 1. Giriş Agrega, beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Beton içinde hacimsel

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI ANTALYA ÇEVRE YOLLARI Toplam 29 km uzunluğundaki 2003 yılından önce 24,6 km si sathi kaplamalı, 4,4 km si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. 2003 2008 yılları arasında ise 4,1 km si

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI

EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI EK-3 NEWMONT-OVACIK ALTIN MADENİ PROJESİ KEMİCE (DÖNEK) DERESİ ÇEVİRME KANALI İÇİN TAŞKIN PİKİ HESAPLAMALARI Hydrau-Tech Inc. 33 W. Drake Road, Suite 40 Fort Collins, CO, 80526 tarafından hazırlanmıştır

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU İSTAÇ A.Ş. Fatih Mehmet KARACA 26 Nisan 2012 ANTALYA (Sueno Otel / SİDE) YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ATIK TÜRLERİ -----------------------------------------------------------------------

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3

Tablo : Türkiye Su Kaynakları potansiyeli. Ortalama (aritmetik) Yıllık yağış 642,6 mm Ortalama yıllık yağış miktarı 501,0 km3 Dünyadaki toplam su miktarı 1,4 milyar km3 tür. Bu suyun % 97'si denizlerde ve okyanuslardaki tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan yalnızca % 2'si tatlı su kaynağı olup çeşitli amaçlar için kullanılabilir

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi)

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN: Cem ÖNER A) MUALLA ZEYREK İLKOKULUNUN TARİHÇESİ 1989-1990 Öğretim yılında 210 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz, 1993-1994

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi

Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Iğdır Aralık Rüzgâr Erozyonu Önleme Projesi Proje Alanının Genel Özellikleri: Iğdır ili Türkiye nin en kurak ili olup yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır (Meteoroloji kayıtları). Yağan yağış ya da

Detaylı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı

Ortadoğu'da su ve petrol (*) İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Dursun YILDIZ. İnş Müh Su Politikaları Uzmanı İki stratejik ürünün birbiriyle ilişkisi... Ortadoğu'da su ve petrol (*) Dursun YILDIZ İnş Müh Su Politikaları Uzmanı Petrol zengini Ortadoğu'nun su gereksinmesini gidermek amacıyla üretilen projelerden

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ANTALYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ANTALYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ANTALYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Antalya ili, Türkiye'nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde yer alan ve ülkemizin turizm başkenti sayılabilecek bir ilidir. Toros orojenik kuşağı içinde Antalya ve Alanya

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih:23.07.2014 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP

Detaylı

SAMSUN DA YAŞANAN AFETE İLİŞKİN RAPOR

SAMSUN DA YAŞANAN AFETE İLİŞKİN RAPOR SAMSUN DA YAŞANAN AFETE İLİŞKİN RAPOR Samsun da 4 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşen yağış sonrası doğu bölgesinde ve Canik Belediyesi sınırları içerisinde sel meydana gelmiştir. Bunun sonucunda TOKİ, Samsun

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Afyon Yöresi Agregaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. Investigation of Physical Properties of Afyon Region Aggregates

Afyon Yöresi Agregaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması. Investigation of Physical Properties of Afyon Region Aggregates Afyon Yöresi Agregaların Fiziksel Özelliklerinin Araştırılması Investigation of Physical Properties of Afyon Region Aggregates Osman ÜNAL AKÜ, Teknik Eğitim Fakültesi. Yapı Eğitimi Bölümü, 0200,ANS Kampusu,

Detaylı

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ

KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Konya İl Koordinasyon Kurulu 26-27 Kasım 2011 KONYA ĐLĐ JEOTERMAL ENERJĐ POTANSĐYELĐ Yrd.Doç.Dr.Güler GÖÇMEZ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. gulergocmez@selcuk.edu.tr 1.GĐRĐŞ Jeotermal

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU

İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU İSTANBUL İLİ VE ÇEVRESİNDEKİ AGREGA MADENCİLİĞİ DURUM TESPİT RAPORU Eylül - 2014 1. Giriş Agrega, beton üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Beton içinde hacimsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;...

İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Aksu Çayı Kısmı; Beşgöz Çayı Kısmı;... İÇİNDEKİLER 1 PLANLAMA AMAÇ VE KAPSAMI... 3 2 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 4 2.1 Aksu Çayı Kısmı;... 4 2.2 Beşgöz Çayı Kısmı;... 5 2.3 Kumköy Orman Yangın Yolu Kısmı;... 6 3 MEVCUT PLANLAR VE MÜLKİYET

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü sarsma olayıdır. Bir deprem planı hazırlamalıyız. Bu planda

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Horzumalayaka-ALAŞEHİR (MANİSA) 156 ADA 17 PARSEL DOĞAL MİNERALLİ SU ŞİŞELEME TESİSİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan,

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31

Dünyadaki toplam su potansiyeli. Dünyadaki toplam su miktarı : 1,4 milyar km 3 3/31 İçerik Dünyadaki su potansiyeline bakış Türkiye deki su potansiyeline bakış Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Görevleri Mevzuat Çalışmaları Yapılan Faaliyetler Su Tasarrufu Eylem Planı Su Ayakizi Çalışmaları

Detaylı

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye

Seyfullah KINALI Kenan BAĞÇİÇEK Hüsnü AKKAN Başkan Başkan Yardımcısı Katip Üye Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ibareli 12.01.2016 tarih ve 91352717-310-01/111 sayılı yazı okundu. Akçaabat

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

ALT YAPI SİSTEMLERİNDE MALZEME KALİTESİ VE DENEYİMLER

ALT YAPI SİSTEMLERİNDE MALZEME KALİTESİ VE DENEYİMLER ALT YAPI SİSTEMLERİNDE MALZEME KALİTESİ VE DENEYİMLER AĞA KENGER AYDIN İL ÖZEL İDARESİ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRÜ Email adresi???? GİRİŞ VE BİLGİLENDİRME GÖREV ve YETKİ ALANI Müdürlüğümüz hizmet sahasında;

Detaylı

ANTALYA İLİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI

ANTALYA İLİ 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI ANTALYA İLİ YATIRIM PROGRAMI (14 Ocak 2012 tarih ve 28173 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan İli Yatırımları ) 1 1994A010510 DSİ GENEL Alanya 2. Merhale (Dim Barajı) TARIM Alanya 2 2009A010140

Detaylı

Su Ekonomisi ve Doğal Kaynak Değerlemesi. Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü serkan@uludag.edu.

Su Ekonomisi ve Doğal Kaynak Değerlemesi. Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü serkan@uludag.edu. Su Ekonomisi ve Doğal Kaynak Değerlemesi Doç. Dr. Serkan GÜRLÜK Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü serkan@uludag.edu.tr Su kaynağı için ödeme isteği ve kabul edilen tazminat bedeli

Detaylı

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ?

HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? HANGİ ÇEVRE? HANGİ AKIŞ? Yrd.Doç.Dr. Oğuz KURDOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 2 Maliyetleri kim karşılayacak? Oğuz KURDOĞLU, 21.11.2013 Mövenpick-Ankara 3 Oğuz KURDOĞLU,

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP. BAŞKANLIK MAKAMINA T C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü EXp^ Q16 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-3 0 3 ^ 1 ^ 3 Konu: Kepez Hurdacılar Toplu İş Yeri UİP.

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 27.06.2014 4,5 02 3,4,5,6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda

Detaylı

Türkiye Agrega Sektör Raporu Özgür Öztürk*, Melih Çelikkol*, Mesut Erkan* Turkish Sector Report Unfortunately no inventory that would define the aggregate sector in Turkey has been made to this date. Therefore

Detaylı

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE AKDENİZ 2005 2006 2007 2005 15 2006 9.000 2007 7.323 ANTALYA 1.070 1.070 0 3.450 33 0 ÇALKAYA 160 0 97 320 0 291 ELMALI

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR HAZIR BETON ÜRETİMİNDE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN ROLÜ İNŞ.YÜK.MÜH.YASİN ENGİN yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com www.betonvecimento.com 1 "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

Travertine Bridges In Turkey

Travertine Bridges In Turkey TÜRKİYE DE TRAVERTEN KÖPRÜLERİ Travertine Bridges In Turkey Selahattin POLAT Selahattin POLAT Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Cografya Bölümü, USAK, spolat@usak.edu.tr Traverten Birikim şekillerinin

Detaylı

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU M OGAN VE EYMİR GÖLLERİ SU KONTROL YAPILARI İLE İNCESU SEL KAPANININ TAŞKIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ

3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU M OGAN VE EYMİR GÖLLERİ SU KONTROL YAPILARI İLE İNCESU SEL KAPANININ TAŞKIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ 3. ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU M OGAN VE EYMİR GÖLLERİ SU KONTROL YAPILARI İLE İNCESU SEL KAPANININ TAŞKIN PERFORMANSI DEĞERLENDİRMESİ O K A N Ç A Ğ R I B O Z K U R T D R. N U R İ M E R Z İ DR. Z U H A L

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU Dönem Sekreterliği: TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Anadolu Cad. No:40 K:M2 Bayraklı-İzmir Tel: 0232 462 33 33 Faks : 0232

Detaylı

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ Kaptajlar bilindiği üzere bir su kaynağının isale hattına verilebilmesini, (boruya alınabilmesini) sağlamak amacıyla yapılan su toplama odalarıdır. Kaptajlar

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ, (28092 ADA 9 VE 10 NOLU PARSELLER) BELEDİYE HİZMET ALANI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU

VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 09 Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 24.01.2015 tarihinde yaptığımız teknik inceleme

Detaylı

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması Bitüm Emdirilmiş Atık Mukavva Levhaların Asfalt Betonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması * 1 Metin İPEK, 2 Kemalettin YILMAZ, 3 Barış GÖKÇEK, 2 Hüseyin ULUGÖL, 1 Kutalmış Recep AKÇA 1 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU

MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 MANAVGAT İLÇESİ, HACIOBASI MAHALLESİ, 102 ADA 15, 16, 18, 19 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1 PLANLAMA ALANI Planlama Alanı Konya-Manavgat Karayolu

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA \ '1 %? /. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-G>afc> - H23 Konu: Finike Hasyurt NİP.Revizyonu K EXP02016 ANTAL TA 3

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KEPEZ İLÇESİ, DURALİLER MAHALLESİ 28092 ADA 9 NOLU PARSEL İLE TESCİL HARİCİ ALANDA KAMU KURUMLARI YÖNETİM VE HİZMET ALANI (BELEDİYE HİZMET ALANI) ÖNERİLMESİ İLE İLGİLİ 1/1.000

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNİN MEKAN OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ PROJESİ ONUR PARLAK TUĞÇE YAĞIZ Erzurum, 2015 Proje adı Şenkaya ilçe merkezinin mekan olarak değiştirilmesi

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Kentsel ve Kent dışı Alanlarda Yaya Trafiği ve Sosyal Yaşam Olarak İnsan Yaşamında Önemli Yer Tutan Hemzemin Geçitler Trafik Güvenliği olarak en tehlikesiz

Detaylı

BARAJLAR. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1/ 33

BARAJLAR. T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1/ 33 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 4. BÖLGE BARAJLAR VE HES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR 4. Bölge Müdürlüğü - KONYA 1/ 33 BARAJ NEDİR NE İŞE YARAR? Barajlar, eski zamanlardan

Detaylı

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi

/ ; '-n nr. t AAAl/ H İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM TALEP SAHİBİ. Antalya Buyükşehir Belediyesi BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Antalya Buyükşehir Belediyesi Tarih: 27.10.2014 Büyükşehir Belediye

Detaylı

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN

DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠNDE HEYELAN Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Ufuk SAYIN Uzman 20.04.2011 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi

Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi Kaynaklar ve Atıklar ile ilgili Destekleyici Bilgi Taş Ocakları Değerlendirmesi GEBZEORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU 1 Güneyköyü Taş Ocağı (Bölüm 1) Ocak Hakkında Genel Bilgiler Taş Ocağı ve Nakliye Yolunun Harita

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı